TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki
tabloda belirtilen programlardan mezun, 3 Denetçi Yardımcısı, 117 TSE Uzman Yardımcısı,
25 Tekniker ve 4 Memur olmak üzere toplam 149 personel alınacaktır.
Sıra
No
1
2
3*
4
5*
6
7*
8
9
10
11
Puan
Türü
Öğrenim Durumu
Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakültelerinin birisinden mezun P-109
olmak.
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilgisayar
ve
Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
P-7
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve
Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilgisayar
ve
Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve
P-7
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve
Teknolojisi, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik
Mühendisliği
veya
Elektrik
P-7
Mühendisliği lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik
Mühendisliği
veya
Elektrik
P-7
Mühendisliği lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri
P-7
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri
P-7
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun
P-7
olmak.
Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
P-65
bilimler fakülteleri mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun
P-7
olmak.
Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç
P-7
Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
12 Kimya lisans programından mezun olmak.
1
P-7
Alınacak
Kadro Unvanı Personel
Sayısı
Denetçi
Yardımcısı
3
TSE Uzman
Yardımcısı
12
TSE Uzman
Yardımcısı
1
TSE Uzman
Yardımcısı
12
TSE Uzman
Yardımcısı
1
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
1
1
3
1
10
14
3
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya
13 Makine
ve
İmalat
Mühendisliği
lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya
14* Makine
ve
İmalat
Mühendisliği
lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya
15* Makine
ve
İmalat
Mühendisliği
lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya
16* Makine
ve
İmalat
Mühendisliği
lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya
17*
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans
programlarından birinden mezun olmak.
Mekatronik Mühendisliği lisans programından
18
mezun olmak.
19 Veteriner lisans programından mezun olmak.
P-7
TSE Uzman
Yardımcısı
23
P-7
TSE Uzman
Yardımcısı
9
P-7
TSE Uzman
Yardımcısı
6
P-3
TSE Uzman
Yardımcısı
3
P-7
TSE Uzman
Yardımcısı
1
P-7
P-7
Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programından
P-7
mezun olmak.
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans
programlarının
birinden
mezun
21
P-7
olmak./Biyomühendislik, Biyoloji Bilimleri ve
Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik
lisans programından mezun olmak.
Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
22*
P-3
bilimler fakültelerinin birisinden mezunu olmak.
Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
23*
P-33
bilimler fakülteleri mezunu olmak.
20
24*
25*
26
27
28
29*
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
P-3
Herhangi bir Mühendislik lisans programından
P-3
mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık
(Fransızca)
lisans
P-3
programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim
(İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından P-3
mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık
(Arapça)
lisans
P-3
programından mezun olmak.
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset
P-108
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Toplumsal
ve
Siyasal
Bilimler
lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
TSE Uzman
Yardımcısı
2
1
1
1
1
1
1
4
1
TSE Uzman
Yardımcısı
1
TSE Uzman
Yardımcısı
1
TSE Uzman
Yardımcısı
1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı
(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim
Sistemleri
ve
Teknolojileri,
Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi,
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve
Bilişim Sistemleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Elektrik,
Elektronik,
Elektrik-Elektronik,
Endüstriyel
Elektronik,
Elektrik-Elektronik
Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal
Laboratuvar,
Fermantasyon,
Fermantasyon
Teknikerliği, Fermente Ürünler, Gıda Kalite ve
Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü,
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı,
Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma,
İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve
Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve
Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve
Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
Çini İşlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik veya
Seramik, Cam ve Çinicilik önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik,
Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil İplikçilik,
Tekstil Baskı, Dokuma, Tekstil Dokuma, Tekstil
Teknolojisi,
Örme
Teknolojisi
önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3
P-93
Tekniker
3
P-93
Tekniker
2
P-93
Tekniker
5
P-93
Tekniker
1
P-93
Tekniker
1
P-93
Tekniker
4
P-93
Tekniker
1
P-93
Tekniker
4
P-93
Tekniker
2
P-93
Tekniker
1
P-93
Tekniker
1
P-93
Memur
1
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan
42 Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının P-93
birinden mezun olmak.
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
43
P-93
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Memur
2
Memur
1
TOPLAM
149
*Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer
alan Başvuru Şartları bölümünde belirtilmiştir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI:
Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak.
2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Sözlü sınava başvuran
adaylardan; yukarıda belirtilen öğrenim programı dışında müracaat eden adayların müracaatları
geçerli sayılmayacaktır.).
3) Tablonun 3, 5, 7, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda,
son müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B)
seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil
yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
puana sahip olunması zorunludur.
4) Tablonun 14 üncü sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, kaynak
inspektörlüğü veya kaynak mühendisliği sertifikasına sahip olunması zorunlu olup sertifikanın
başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
5) Tablonun 16 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, Mekanik Tesisat
Uzman Mühendis Yetki Belgesi, Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi ile en az 2 yıl şantiye
tecrübesinin bulunması zorunlu olup tecrübesini gösterir belgelerin (SGK Hizmet Dökümü ve
şantiyede çalıştığına dair yazı vb.) ve Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi ile
Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
6) Tablonun 22 nci sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi
itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Fransızca alanında en az (C) seviyesinde puana veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve buna
ilişkin belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
7) Tablonun 23 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat
tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana
veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması
zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih
sebebidir.
8) Tablonun 24 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, ileri derecede
Rusça bilmek ve bunu belgelemek zorunludur.
9) Tablonun 25 inci sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, son müracaat
tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (C) seviyesinde puana
veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması
zorunludur. Almanca, Fransızca, Rusça veya Arapça dillerinden birisinin bilinmesi tercih
sebebidir.
4
10) Tablonun 29 uncu sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat
tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (B) seviyesinde puana
veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması ve
Arapça dilinin bilindiğinin belgelenmesi zorunludur. Ayrıca, Almanca, Fransızca ve Rusça
dillerinden birisinin bilinmesi tercih sebebidir.
11) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
12) TSE Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı kadroları için Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014
tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan
türlerinden en az 70 puan almış olmak.
13) Tekniker ve Memur kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), P-93
puan türünden en az 60 puan almış olmak.
14) Adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.
Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz
sayılacaktır.
15) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli
bulunmamak.
16) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip
olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru
esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.
17) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava
girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla
mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 22 Aralık 2014 - 07 Ocak 2015 tarihleri arasında
Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) başvuru formu ile
özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak
başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.
2) Tablonun 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 ve 29 uncu sıralarında yer alan kadrolara
yapılacak başvurularda BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna
eklenmesi zorunludur.
3) Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine
göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak
kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı
ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar
da sınava katılmaya hak kazanır.
4) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 12 Ocak 2015 tarihinde Enstitünün resmi
internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme
hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi
düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya
kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi
internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) temin edebilirler.
5) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin
veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.
III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin,
kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme
gücünün, davranış ve tepkilerinin Denetçi Yardımcılığına, TSE Uzman Yardımcılığına veya
diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve
5
genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav
olacaktır.
Sınav konuları:
a) Denetçi Yardımcılığı kadroları için;
132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve ikincil mevzuatı, İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zekâ,
anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve
bütçesi, maliye politikası, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve
politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, anayasa
hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme
hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul
hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, vergi hukuku, genel muhasebe,
mali tablolar analizi,
b) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;
1 - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için;
TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel
bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras
hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak
hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun
genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası,
uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve
harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali
tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası,
2- Diğer bölümlerden mezun olanlar için;
TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel
bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek
cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,
c) Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk
Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri,
genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile
davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,
Şeklindedir.
IV - SINAV YERİ
Sözlü sınavın yapılacağı yer 12 Ocak 2015 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde
yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan
sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü
belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen
diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.
V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav
notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS
puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü
sınavı başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısı kadar
yedek aday belirler. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen
kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı
kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan
adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.
Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
başlamak üzere atama yapılır.
Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
6
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş
günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından
en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İlanen duyurulur.
7
Download

Türk Standartları Enstitüsü Memur Alım İlanı