DUA DUA DUA
! DUA DUA DUA !
Hamd, bizlere “dua” kapısını sonuna kadar açarak en büyük teselli kaynağımız haline
getiren Allah’ımız celle celalühü’ye aittir. Salat, “dua” hakkını sonuna kadar ümmeti olan
bizler için kullanan ve dualarımızın kabul edilmesine en büyük vesile olan Peygamber
Efendimiz sallalahu aleyhi ve sellem, Âli ve Ashabının üzerine olsun.
Dua, başımız sıkıştığında, dara düştüğümüzde, gidecek yer çalacak kapı bulamadığımızda,
en yakınının bile yüz çevirdiği, tanıdığımız en güçlü kulların bile yardımda aciz kaldığı
yerlerde yetişen ne de güzel birşeydir.
Dua olmasaydı, kime ne derdimizi anlatır, kimden ne yardımı isterdik…? Dua olmasaydı biz
kafayı yerdik. Psikoloji denilen ruh sağlığı teselli yetersizliğinden komaya girer, dengesiz bir
hayat sürer giderdik.
Ne mutlu ki dua var! Ne mutlu ki “yeter ki dua edin ben vereyim” diyen Allahımız var! Ne
mutlu ki bize ne zaman nasıl ne şekilde dua edeceğimizi öğreten Peygamberimiz (s.a.v.) var!
“Dua ediyorum da neden kabul olmuyor?”diyorsan, bak Rasulullah aleyhissalatüvesselam
anlatıyor. Birde ondan bir öğren… öğren ki bak göreceksin, dua nasıl bir silaha dönüşüyor.
Bak göreceksin nasıl bir ümit kapısı oluyor. Bak göreceksin ki dua nasıl da karşılık buluyor…
Yeter ki adet olmaktan çıksın artık dua. Eller açıldığında ne yaptığını bil. Yerinden öğren!
Allah azze ve celle ne buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhivesellem ne anlatıyor.
Dua Nedir? Nerde edilir? Nasıl edilir? Ne zaman edilir? bilmek lazım.
AYET-İ KERİMELER:
َ ‫ُﻮا ْﺮ ﱡر َﻋ ًﺎ و َ ﺧ ُﻔ ْ ﯿ َﺔ ً إ ِﻧ ﱠﮫُ ﻻ َ ﯾُﺤ ِ ﺐ ﱡ اﻟ ْﻤ ُ ﻌ ْ ﺘ َﺪ ِﯾﻦ‬
َ ‫ﺑﱠﻜ اُﻢ ْد ْ ﺗﻋَﻀ‬
“Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.” (A'raf
Suresi, 55)
َ ‫ِﻲﯿُﺠ ْ ﺰ َ و ْ ن َ ﻣ َ ﺎ ﻛ َﺎﻧ ُﻮا ْ ﯾ َﻌ ْﻤ َ ﻠ ُﻮن‬
َ ‫ُون َِﮫ ِﻓﺳ‬
‫ِ ّ ِ اﻷ َ ﺳ ْﻤ َ ﺎء اﻟ ْ ﺤ ُ ﺴ ْ ﻨ َﻰ ﻓ َﺎد ْ ﻋ ُﻮه ُ ﺑ ِ ﮭ َﺎ و َ ذ َ ر ُوا ْ اﻟ ﱠﺬ ِﯾﻦ َ ﯾُﻠ أ َْﺤ ِﺳﺪْﻤ َ ﺂﺋ‬
"İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa
(ve inkâra) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır."
(A'raf Suresi, 180)
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî
‫ﱠﻚ َﺎ ﻧ ُﻌ ْﻠ ِﻦ ُ و َ ﻣ َ ﺎ ﯾ َﺨ ْ ﻔ َﻰ ﻋ َﻠ َﻰ ﷲ ّ ِ ﻣ ِﻦ ﺷ َﻲ ْ ء ٍ ﻓ َﻲ اﻷ َر ْ ض ِ و َ ﻻ َ ﻓ ِﻲ اﻟﺴ ﱠﻤ َ ﺎء‬
َ ‫ِﻲ إو َِﻧ ﻣ‬
‫ﺗ َﻌ ْﻠ َﻢ ُ ﻣ َ ﺎ ﻧ ُﺨ ْر َﻔﺑﱠﻨ َﺎ‬
"Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin.
Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." (İbrahim Suresi, 38)
َ ‫ﯾﺐ ٌَﺎد أ ُﺟ ِ ﯿﺐ ُ د َﻋ ْﻮ َ ة َ اﻟﺪ ﱠاع ِ إ ِذ َا د َ ﻋ َﺎن ِ ﻓ َﻠ ْ ﯿ َﺴ ْ ﺘ َﺠ ِ ﯿﺒُﻮا ْ ﻟ ِﻲ و َ ﻟ ْ ﯿﻮا ُْﺆ ْ ﺑﻣ ِﻨ ُِﻲ ﻟ َﻌ َﻠ ﱠ ﮭُﻢ ْ ﯾ َﺮ ْ ﺷ ُ ﺪ ُون‬
‫َﻚ ََﺮ ِﻋ ِ ﺒ‬
‫ِي و َﻋ إَﻨ ِذﱢﻲَا ﻓ َﺈﺳ ِﻧَﺄ َﻟﱢﻲ ﻗ‬
“Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım.Bana dua ettiği
zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve
Bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.” (Bakara Suresi, 186)
‫ﻗ ُﻞ ْ ﻣ َ ﺎ ﯾ َﻌ ْ ﺒ َﺄ ُ ﺑ ِﻜ ُﻢ ْ ر َ ﺑﱢﻲ ﻟ َﻮ ْ ﻻ َ د ُ ﻋ َﺎؤ ُﻛﻛُﻢ َْﺬ ﱠ ﺑﻓ َْﺘﻘ َُﻢﺪ ْ ﻓ َﺴ َﻮ ْ ف َ ﯾ َﻜ ُﻮن ُ ﻟ ِﺰ َ اﻣ ًﺎ‬
“.. Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" (Furkan Suresi, 77)
َ ‫َﻀ ْ َﻛﺮ ﱡُﺮﻋﺎ ًر ﱠ ﺑو َﱠﻚ َﺧ ِﻓﯿﻔِﻲَﺔ ً و َ د ُون َ اﻟ ْﺠ َ ﮭْﺮ ِ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْ ﻘ َﻮ ْ ل ِ ﺑ ِﺎﻟ ْﻐ ُ ﺪ ُو ﱢ و َ اﻵﺻ َ ﺎل ِ و َ ﻻ َ ﺗ َﻜ ُﻦ ﻣ ﱢﻦ َاﻟ ْ ﻐ َﺎﻓ ِﻠ ِﯿﻦ‬
‫ﻧ َﻔ ْﺴ ِ ﻚ َو َﺗ اذ‬
‫اﻟ ﱠﺬ ِﯾﻦ َ ﻋ ِﻨﺪ َ ر َ ﺑﱢﻚ َ ﻻ َ ﯾ َﺴ ْ ﺘ َﻜ ْ ﺒ ِﺮ ُون َ ﻋ َﻦ ْ ﻋ ِ ﺒ َﺎد َﺗ ِﮫ ِ و َ ﯾُﺴ َ ﺒﱢﺤ ُﻮﻧ َﮫُ و َ ﻟ َﮫُ ﯾ َﺴ ْ ﺠ ُ ﺪ ُون‬
“Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara
ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Şüphesiz Rabbinin Katında olanlar, O'na
ibadet etmekten büyüklenmezler..." (A'raf Suresi, 205-206)
ۜ◌
ْ ‫و َ ﻗ َﺎل َر َ ﺑﱡﻜ ُﻢاُد ْ ﻋ ُﻮﻧ ٓ ۪ا َﻲﺳ ْ ﺘ َﺠ ِ ﺐ ْﻟ َﻜ ُﻢ‬
“… Rabbiniz buyuruyor ki, “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim…” (Mü’min: 40/60)
DUA DUA DUA
HADİS-İ ŞERİFLER:

Nu'man İbnu Beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
"Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular.
(Meâlen): "Rabbiniz:
''Bana dua edin ki size icâbet edeyim.
Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme
gireceklerdir" buyurdu." (Gâfır 60) (Tirmizî, Tefsir, Gâfir, (2973); Ebû Dâvud, Salât
358, (1479)

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen
(dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir.
Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri
çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. " Tirmizî, Daavât 112, (3542)

Duâ insanın korunacak silâhı, dinin temeli, yerlerin ve göklerin ziyasıdır.

"Kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapıları açılır. Allahın en çok sevdiği şey
kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua başa gelen için de gelmeyen için de faydalı
olur. Kazayı ancak dua önler. Onun için duaya sarılmalısınız." Tirmizî.

"Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur." Tirmizî.

“Kendisinden dua ederek istekte bulunmayana Allah-u Teâlâ gazap eder.”

"Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin hatta ayakkabısının kopan kayışını bile
istesin." Tirmizî.

"Biriniz dua ettiği zaman "Allahım! Dilersen beni bağışla!" demesin! istemesinde
samimi ve azimli olsun! Çünkü hiç kimse Allahı zorlayamaz." Buhârî.

"Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki o Allahın en büyük ismiyle dua
etmiştir ki, onunla dua edildiğinde kabul eder, onunla istendiğinde verir." Ebû Dâvud.
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî
NE ZAMAN DUA ETMELİ ?

Seher Vakitleri
Allahü teâlâ, seher vakti, “İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok
mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim” buyurur. [Müslim]
Allahü teâlâ iyileri överken, (Onlar seher vaktinde istiğfar eder) buyuruyor.
َ ‫و َ ﺑ ِﺎﻻ ْ َﺳ ْﺤ َﺎر ِ ھ ُﻢ ْ ﯾ َﺴ ْ ﺘ َﻐ ْ ﻔ ِﺮ ُون‬
Seherlerde bağışlama dilerlerdi.
ِ ‫ﯿﻦ َُﻨ ْ ﻔ ِﻘ ۪ ﯿﻦ َ و َ اﻟ ْﻤ ُ ﺴ ْ ﺘ َﻐ ْ ﻔ ِﺮ ۪ ﯾﻦ َ ﺑ ِﺎﻻ ْ َﺳ ْﺤ َ ﺎر‬
‫ﺼ ﱠﺎود َِﻗ ۪اﻟ ْﻤ‬
َ ‫ﯾﻦ َﻘ َﺎﻧو َِﺘ ۪اﻟﯿﻦ‬
ْ ‫ا َﻟﺼ ﱠﺎﺑ ِﺮ ۪و َ اﻟ‬
Sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda
harcayanlar ve seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir
*Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul olur.
[Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır.]

Mübarek Gün ve Geceler
- Cuma günü öğle ile ikindi arası
- Recebin ilk gecesi,
- Şabanın 15. gecesi
- Bayram geceleri
- Arefe günü
- Ramazan gün ve geceleri
- İftar zamanı
DUA DUA DUA
- Şu beş gecede yapılan dua red edilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. [Berat] gecesi,
Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. [İ.Asakir]
- Cuma günlerinde bir an vardır ki, o anda edilen dua red olmaz. [Buhari, Müslim,
Tirmizi]
- Ramazanda Allah günahları affeder ve duaları kabul eder. [Taberani]

Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında
Ezan okunurken dua red olmaz ve Ezanla kamet arasında dua kabul edilir. (Hadis-i
şerif)

Namaz kılarken, secdede iken ve 5 vakit namazlardan sonra
Kulun Rabbine en yakın hali, namazda secdede ikendir. Secdede çok dua edin. Bu dua kabul
olur ve Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. (Buhari)
*Nafile namazlarda, secdede iken dua edilir, farz namazlarda secdede dua edilmez.

Kur’an-ı kerim hatmedilince
Kur’anı hatmedenin duası kabul olur. (Hadis-i şerif)

Kalbinde incelik hissettiği an
Rikkat [incelik] halinde duayı ganimet bilin. Bu hal Rahmet kapısının açık olduğunu
gösterir) buyuruldu. (Hadis-i şerif)

Yağmur yağarken, Kur’an okunurken, düşmanla karşılaşınca
Şu durumda rahmet kapıları açılır ve dualar kabul edilir: Kur’an okunurken, düşman ordusu
ile karşılaşılınca, yağmur yağarken. (Hadis-i şerif)

Kâbe-i şerifi görünce
Hac yapanların, duaları kabul olur. Kâbe’de Mültezim denilen yerde, dua eden
mutlaka uğradığı musibetten kurtulur. (Hadis-i şerif)
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî
KİMLERİN DUASI MAKBULDÜR ?

Hasta, Sıkıntılı Müslüman
Dertli müminin duasını ganimet bilin! (Hadis-i şerif-Ebuşşeyh)

Oruçlu
Oruçlunun duası red edilmez. [Tirmizi]

Cemaatin
Bir cemaat toplanır, bir kısmı dua eder, ötekiler de amin derse o duayı, Allah kabul
eder. (Hadis-i şerif)

Gıyaben Dua Edenin
Din kardeşine gıyabında [arkasından] yaptığı dua kabul olur. [İbni Ebi Şeybe]

Ana babanın, yolcunun duası ve mazlumun zalime ettiği dua
Ana babanın evladına duası, yolcunun, misafirin ve mazlumun duası makbuldür.
(Tirmizi)

Hacılar, mücahidler
Şu dört dua red olmaz: Din kardeşine arkasından yapılan dua. İyileşinceye kadar
hastaların, dönünceye kadar hacca ve savaşa gidenlerin duası. (Hadis-i şerif)

Müslümanlıkta saçlarını ağartanların, âlimlerin ve adil idarecilerin duaları
DUA DUA DUA
KİMLERİN DUASI MAKBUL DEĞİLDİR ?

Gafiller
(Siz, kabul edileceğine yakînen inanarak, Allah’a dua ediniz. Allahü teâlâyı unutarak, gafletle
edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

Etliye sütlüye Karışmayanlar
(Emr-i marufu bırakırsanız dualarınız kabul olmaz.) [Bezzar]

Bidatçiler
(Bid'at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

Kızını Günahkara Verenler
(Kızını fâsıkla evlendirenin duası kabul olmaz.) [Şir’a]

Haram Yiyenler
(Duanın kabul olması için, yenilen ve giyilen helal olmalıdır) buyuruluyor. (Tergib-üs-salât)
“DUAMIZ KABUL OLSUN DİYE” NE YAPMALI ?

Besmele ve Allah Teala'ya hamdederek, Resul- i Ekrem(s.a.v.) üzerine salatü
selam getirerek başlanmalı
 Çalışmalı
(Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]

İhlaslı samimi Olmalı
(İhlaslı olarak dua edin!) [Mümin 14, 65]

İnanmalı
(Siz, kabul edileceğine yakînen inanarak, Allah’a dua ediniz. Allahü teâlâyı unutarak, gafletle
edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî

Aşağıdaki tavsiyelere Uymalı
Allahü teâlâ buyuruyor ki: büyüklenmeyen, gününü Allah’ı anmakla geçiren, [Allah’ın razı
olduğu işleri yapan] günahta ısrar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe
merhamet, büyüğe saygı gösterenlerin namazlarını kabul ederim. Böyle bir kimselerin
istediklerini veririm, dua ederlerse, dualarını kabul ederim.) [Darekutni]

Sadaka Vermeliyiz
(Gizli-açık çok sadaka verin ki rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olasınız ve duanız kabul
edilsin.) [İbni Mace]

Acele Etmemeliyiz
(Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz!
Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]

Gizli yapmalı
"Gizlice yapılan dua,açıkta yapılan yetmiş duaya denkdir."

“La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” demeli
(Kim, Yunus aleyhisselamın balığın karnında iken ettiği duayı okursa, duası kabul olur.)
[Tirmizi]

Sıkıntı Gidermeli
Duasının kabul olmasını isteyen, darda kalanı ferahlandırsın!) [İbni Ebiddünya]

Bol Bol İstiğfar
(İstiğfara devam eden, her türlü sıkıntıdan ve geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar,
ummadığı yerden rızka kavuşur.) [Nesai]

Bollukta ve Darlıkta Dua
(Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refahta iken çok dua etsin!) [Tirmizi]
Dualarımızın ve dualarınızın kabul olması ve dualarınızda bulunma dileğiyle…Vesselam.
AKadir DAL
Ankara / Şubat-2014
Download

! DUA DUA DUA !