Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Orientačný cenník MIB Slovakia sro platný na rok 2015:
Zakladanie PRESCOT:
Montáž drevo domu:
1.) Z guľatiny 300 – 350 mm:
2.) Z hranola 114 mm:
3.) Zo sendvičovej konštrukcie:
od 55,- € / m2
od 95,- € / m2
- skeletová konštrukcia v cene od:
zastavanej plochy stavby
- hrubá stavba v cene od:
úžitkovej plochy stavby
210 € bez DPH/m2
- skeletová konštrukcia v cene od:
zastavanej plochy stavby
- hrubá stavba v cene od:
úžitkovej plochy stavby
210 € bez DPH/m2
- skeletová konštrukcia v cene od:
zastavanej plochy stavby
- hrubá stavba v cene od:
úžitkovej plochy stavby
160 € bez DPH/m2
350 € bez DPH/m2
300 € bez DPH/m2
290 € bez DPH/m2
Presná cena sa vypočíta individuálne na základe cenovej kalkulácie a závisí od
veľkosti zrubového domu, zložitosti stavby a typu použitých materiálov.
Skeletová konštrukcia je základná celodrevená nosná časť stavby.
Za hrubú stavbu sa považuje dokončená drevo stavba bez inštalácii a základov.
Cena drevo domu závisí od zvoleného štandardu vyhotovenia (typu použitých materiálov) - od
jednoduchého až po vyšší štandard.
Vo vyššom štandarde sú okná celodrevené, krytina keramická alebo betónová.
Jednoduchý štandard môže zahŕňať napr. plechovú krytinu a plastové okná s imitáciou dreva.
Presnú cenu konkrétnej stavby je možné stanoviť na základe cenovej kalkulácie podľa
projektovej dokumentácie a v závislosti od zvolených materiálov pre dokončovacie práce.
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
* Cenník je len orientačný, presná cena sa stanoví až po obhliadke.
Búracie práce
Vybúranie kúpeľne (jadra)
Demontáž priečok - pórobetón / tehla
Demontáž priečok - železobetón
Osekanie obkladov
Osekanie dlažby
Odstránenie podláh - pvc, parkety, plávajúce
Odstránenie tapiet
Obrúsenie starých náterov
Demontáž šrubovanej zárubne
Vyrezanie oceľove zárubne
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 8cm
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 15cm
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla 10cm
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla 15cm
Búranie nenosných tehlových priečok do 15 cm
Odvoz sute - podľa množstva
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Jednotka
ks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2
kg
Cena s DPH
150 €
7€
18 €
5€
6€
2€
2,80 €
3€
6€
13 €
130 €
300 €
30 €
45 €
18 €
dohoda
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Murárske práce
Vykopanie základov - ručne
Vykopanie základov - strojom
Debnenie základu
Debnenie stropu
Betónovanie základových pásov
Izolovanie IPA ´+ penetracia
Betónovanie z DT
Nosné murivo 30 cm
Nosné murivo 40 cm
Nosné murivo 45 cm
Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm
Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm
Výmorovka sklobeton
Kotvenie priečok
Zhotovenie plotu z DT
Osadenie klobúkov
Väzba priečok
Rohy do iného uhla
Osadenie keramických prekladov
Zhotovenie betónového schodiska
Osadenie oceľovej zárubne
Omietka hrubovrstvá – špric, jadro , štuk
Cementový špric
Omietka tenkovrstvá – lep, sieť, štuk
Penetrácia stien
Štuková omietka stien
Štuková omietka stropov
Stierka stropov
Betónový poter 5 cm
Vyrovnávanie betónových podláh
Vyrovnávanie podláh – nivelácia
Sieťkovanie
Sieťkovanie rohov a spojov
Špalety
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Jednotka
hod
hod
m2
m2
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m2
ks
bm
m2
bm
bm
bm
ks
ks
ks
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
bm
Cena s DPH
7€
dohoda
6€
10 €
33 €
5€
33 €
31 €
30 €
29 €
7€
8€
3€
2€
24 €
4€
4€
7€
6€
300 €
25 €
7€
2€
6€
0,50 €
4€
5€
4€
5€
4€
2€
3€
2€
5€
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Obkladačské práce
Vyrovnanie stien pod obklad
Pokládka obkladu
Pokládka dlažby
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm
Mozaika keramika
Mozaika sklo
Pokládka dekoratívneho kameňa
Príplatok za diagonál
Príplatok za diagonál obkladu (15x15) a dlažby (20x20)
Montáž lištel, bombát, soklov
Vykrúženie otvorov do obkladu
Montáž rohových líšt na obklad
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy
Špárovanie
Murované police
Osadenie Geberit
Osadenie WC ks
Osadenie umývadla
Podmurovanie vane
Osadenie vane
Silikonovanie
Vyrezanie drážky do panulu pre káble
Pokládka drevenej a laminátovej podlahy
Montáž obvodovej lišty
Sadrokartónové práce
Sadrokartónový strop – rovný
Sadrokartónový strop – stupňovitý
Sadrokartónové priečky
Sadrokartónové poličky
Zhotovenie klenby
Osadenie rohových líšt
Tmelenie akrylátovým tmelom
Izolacia sklenou vatou
Kazetový strop
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Jednotka
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
ks
bm
bm
m2
bm
ks
ks
ks
ks
bm
bm
m2
bm
Cena s DPH
3€
11 €
13 €
15 €
15 €
20 €
25 €
32 €
24 €
1€
2€
3€
2€
4€
10 €
2€
25 €
25 €
20 €
15 €
40 €
30 €
2€
8€
4€
2€
Jednotka
m2
m2
m2
bm/ks
ks
bm
m2
m2
m2
Cena s DPH
10 €
13 €
15 €
20 €
50 €
2€
1€
4€
6€
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Elektroinštalatérske práce
Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel
Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel
Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel
Drážkovanie do porobetónu pre jeden kábel
Osadenie inštalačnej krabice do tehly ( pod omietku )
Osadenie inštalačnej krabice do betónu( pod omietku )
Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu ( pod omietku )
Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku )
Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku )
Osadenie inštalačnej krabice do sadokartónu
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici
Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie
Demontáž starej skrinky s ističmi
Osadenie ističovej skrinky na omietku
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie
Montáž PVC lišty pre káble
Montáž káblov ( káblovanie )
Montáž káblov (káblovanie dutinami)
Montáž vodiča ( zemnenie stupačky)
Vykrúženie otvorov so zameraním do sadrokartónového stropu
pre podhľadové svietidlá a ventilátor
Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo
Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla
Montáž a zapojenie stenového ventilátora
Montáž a zapojenie stropného ventilátora
Montáž a zapojenie nástenného svietidla
Montáž a zapojenie stropného svietidla
Montáž a zapojenie digestora
Montáž a zapojenie komínkového digestora
Montáž a zapojenie bytového telefónu
Podlahové kúrenie do 3 m²
Montáž termostatu pre podlahové kúrenie
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Jednotka
bm
bm
bm
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
bm
hod
bm
Cena s DPH
9,96
3,50
5,00
1,66
7,00
10,00
5,00
5,00
2,00
2,00
9,00
4,00
2,50
4,00
4,00
2,50
8,00
21,50
3,30
8,00
3,30
1,70
0,75
9,00
1,00
ks
1,60
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
ks
ks
3,00
3,00
8,00
13,00
4,00
6,00
10,00
15,00
6,00
50,00
15,00
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Montaž pohybového snímača
Nezamerateľné elektroinštalatérske práce
Revízna správa (cena sa určí po obhliadke)
Zateplenie a omietky fasád
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, omietka
Zateplenie fasády – nobasil ,siet, omietka
Vyrovnanie fasády
Omietka tenkovrstvá, Ytong
Omietka – špric, jadro, štuk – Protherm
Penetrácia povrchov
Špalety
Zhotovenie podhľadov z OSB dosky
Výmena žlabov a zvodov
Obklad coklov umelým kameńom
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu
Pokládka zamkovej dlažby
Osadenie obrubníkov
Montáž žľabov
Osadenie plastových okien do peny
Osadenie parapiet
Maliarske práce
Oškrabanie starej farby
Penetrácia
Maľovanie na bielo 2x
Maľovanie farebne 2x
Maľba latexova, akrylátová 2x
Náter zárubne
Maliarské výspravky
Náter dverí – obrúsenie, tmelenie, zaklad, vrchný email
Náter okien – opaľovanie, tmelenie, brusenie, napustenie,
zaklad, vrchný email
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
ks
10,00
1 hod/osoba 9,00
€
1,00
Jednotka
m2
m2
m2
m2
m2
m2
bm
bm
bm
m2
m2
m2
bm
bm
bm
bm
Cena s DPH
12 €
14 €
2€
6€
7€
0,50 €
6€
8€
5€
18 €
30 €
10 €
4€
5€
5€
4€
Jednotka
m2
m2
m2
m2
m2
ks
h
ks
Cena s DPH
1€
0,50 €
1€
1,30 €
3€
10 €
5€
20 €
ks
18 €
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Moderné zruby a sofistikované drevostavby
Tesárske práce:
MIB Slovakia sro
Slanec 848
Hriňová 962 05
www.zruby.eu.sk
ICO: 46250395
DIC: 2023298332
DIC DPH: SK 2023298332
Sberbank Slovensko a.s.:
Č.ú.: 4280117307/3100
Milan BAHLEDA
tel: 0948 813 000
[email protected]
Download

Orientačný cenník MIB Slovakia sro platný na rok 2015: Zakladanie