2012
PODKROVNÉ
SCHODY
www.fakrosk.com
1
Segmentové schody sklápacie
s dreveným rebríkom
U =1,1
U =1,1
W/m2K
LWS Smart
LWK Komfort
2
LTK Thermo
Spĺňajú normu EN 14975
Podkrovné schody LWZ sú sklápacie schody s 3-segmentovým dreveným rebríkom a
tepelno-izolačným poklopom, ktorých rám
je vyrobený z kovového rámu v kombinácii
s dreveným. Ukončovacie lišty integrované
s oceľovým rámom a systém rýchlej montáže zjednodušujú montáž a skracujú čas
potrebný na osadenie schodov do stropu.
Schody LTK Thermo sú super tepelno-izolačné schody (U=0,76 W/m2K) určené
pre stavby s veľkým teplotným rozdielom
medzi jednotlivými miestnosťami.
Koncovky (iba 3-segmentové LWK)
Koncovky
Koncovky
Béžový poklop – LWS
Biely poklop - LWK
Biely poklop
Biely poklop
Obvodové tesnenie
Ukončovacie lišty
Obvodové tesnenie
Madlo - LWK
Obvodové tesnenie
Madlo
Protišmykové stupne:
zarovno s úrovňou rebríka – LWS
vyčnievajúce za úroveň rebríka - LWK
Madlo
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Možnosť montáže doplnkov
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Možnosť montáže doplnkov
Systém rýchlej montáže v strope
3
roky
záruka
W/m2K
LWZ
Spĺňajú normu EN 14975
Podkrovné schody LWS/LWK Komfort sú
sklápacie schody s 3 alebo 4-segmentovým dreveným rebríkom a tepelno-izolačným poklopom.
U =0,76
W/m2K

www.fakrosk.com
Kompletne zmontované,
pripravené na rýchlu
montáž v strope.
Možnosť montáže doplnkov
SEGMENTOVÉ SCHODY
VÝSUVNÉ
U =1,1
U =0,9
W/m2K
W/m2K
LWF
EI230
Spĺňajú normu
EN 14975 a EN 1363-1
Ohňovzdorné podkrovné schody LWF
vďaka triede požiarnej odolnosti EI2=30 min.
(klasifikácia podľa EN 13501-2) sú určené
na montáž v miestach, v ktorých sa podľa
stavebných predpisov vyžaduje montáž
takéhoto typu schodov.
LDK
Spĺňajú normu EN 14975
Kompletné schody LDK pozostávajú
z dvoch častí, ktoré sú dodávané v samostatných baleniach (LDK + LDS). Jedno balenie obsahuje základný diel LDK a druhé
balenie obsahuje rebrík LDS. Do objednávky je potrebné uviesť LDK v požadovanom
rozmere a LDS podľa výšky miestnosti
(LDS-9 pre výšku 280 cm, LDS-10 pre výšku
300 cm, LDS-11 pre výšku 335 cm).
Koncovky
Biely poklop
Ohňovzdorný poklop
Obvodové tesnenie
Obvodové tesnenie
Madlo
Madlo
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Možnosť montáže doplnkov
Možnosť montáže doplnkov
3
roky
záruka

Kompletne zmontované,
pripravené na rýchlu
montáž v strope.
www.fakrosk.com
3
SKLÁPACIE SEGMENTOVÉ SCHODY
S KOVOVÝM REBRÍKOM
U =1,1
W/m2K
LMS Smart
LMK Komfort
EI 2120
LMF
Spĺňajú normu EN 14975
Spĺňajú normu EN 1634-1
Podkrovné schody LMS/LMK sú 3-segmentové schody, v ktorých tepelno-izolačný poklop a rám sú vyrobené z borovicového dreva, rebrík z kovu.
Riešenia, aké prinášajú podkrovné schody
LMF, umožňujú spojiť požiadavky noriem
s bezpečným a pohodlným prístupom do
podkrovných miestností. Schody LMF so
120 min. (EI2=120 min. klasifikácia podľa EN 13501-2) zabraňujú prieniku ohňa
a dymu do ostatných ohňom nezasiahnutých miestností.
Vysúvateľné nohy
Koncovky
Béžový poklop – LMS
Biely poklop - LMK
Ohňovzdorný poklop
Obvodové tesnenie
Ukončovacie lišty
Madlo - LMK
Obvodové tesnenie
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Odľahčujúci mechanizmus pri madle
Možnosť montáže doplnkov
Možnosť montáže doplnkov
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
3
roky
záruka
4

www.fakrosk.com
Kompletne zmontované,
pripravené na rýchlu
montáž v strope.
Možnosť montáže doplnkov
Systém rýchlej montáže v strope
NOŽNICOVÉ SCHODY
U =1,1
W/m2K
LST
LSZ
Spĺňajú normu
EN 14975 a EN 1363-1
Spĺňajú normu EN 14975
Podkrovné schody LST (drevená skrinka s
ukončovacími lištami), LSZ (kovový rám s
ukončovacími lištami s drevenou skrinkou)
sú nožnicové schody s bielym termoizolačným poklopom. Nožnicová konštrukcia
rebríka umožňuje jeho zloženie do malých
rozmerov, čo umožňuje montáž schodov
v otvoroch neveľkých rozmerov (najmenší
rozmer schodov je 50 x 80 cm).
Ohňovzdorné schody LSF predstavujú
ohňovzdornú zábranu pri požiari vnútri
budovy. Zabraňujú prieniku ohňa a dymu
na ostatné poschodia nezasiahnuté požiarom. Odolnosť schodov proti ohňu
je EI2=60 minút (klasifikácia podľa
EN 13501‑2).
Biely poklop
Ohňovzdorný poklop
Ukončovacie lišty
Ukončovacie lišty
Obvodové tesnenie
Obvodové tesnenie
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Protišmykové stupne vyčnievajúce
za úroveň rebríka
Možnosť pridania alebo odobratia stupňa
Možnosť pridania alebo odobratia stupňa
Možnosť montáže doplnkov
Systém rýchlej montáže v strope
Systém rýchlej montáže v strope
+–
LSF
EI260
Systém prispôsobenia dĺžky rebríka
k výške miestnosti
+
–
Systém prispôsobenia dĺžky rebríka
k výške miestnosti
3
roky
záruka

Kompletne zmontované,
pripravené na rýchlu
montáž v strope.
www.fakrosk.com
5
H
K
Segmentové schody sklápacie
s dreveným rebríkom
Technické údaje
LWS LWK LWZ
Maximálna záťaž [kg]
0,9
Koef.prestupu tepla U [W/m2K]
1,1
0,76
-
4
-
Odolnosť voči ohňu EI2 [min]
-
-
30
Hrúbka tepelnej izolácie [cm]
3
6
3
Hrúbka poklopu [cm]
3,6
6,6
4,2
Výška rámu [cm]
14
22
14
280
280/305
8
Dĺžka stupňov [cm]
34
Max. výška miestnosti [cm]
R
LWF
Trieda tesnosti podľa EN12207
Šírka stupňov [cm]
C
LTK
160
280/305
SCHODY LWS/ LWK
Rozmery otvoru v strope [cm]
55x111
60x94
60x100
60x111
60x120
60x130
70x94
70x100
70x111
70x120
70x130
70x140
60x130
60x140
70x130
70x140
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
55x111
58x92,4
58x98,4
58x111
58x118,4
58x128,4
68x92,4
68x98,4
68x111
68x118,4
68x128,4
68x138,4
58x 128,4
58x138,4
68x128,4
68x138,4
Výška miestnosti H [cm]
Počet segmentov [ks]
280
3
4
305
3
4
3
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
159
138
159
162
138
159
162
179
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
108
120
108
121
120
108
121
130
Výška zložených schodov K [cm]
33/34
41/42
33/34
41/42
33/34
SCHODY LWS
Cena netto
95,00
110,00
110,00
95,00
95,00
102,00
115,00
115,00
100,00
100,00
102,00
110,00
115,00
120,00
120,00
125,00
Cena brutto
114,00
132,00
132,00
114,00
114,00
122,40
138,00
138,00
120,00
120,00
122,40
132,00
138,00
144,00
144,00
150,00
10
10
10
3
3
3
10
10
10
3
3
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
SCHODY LWK
Cena netto
110,00
125,00
125,00
110,00
110,00
117,00
130,00
130,00
115,00
115,00
117,00
125,00
130,00
135,00
135,00
140,00
Cena brutto
132,00
150,00
150,00
132,00
132,00
140,40
156,00
156,00
138,00
138,00
140,40
150,00
156,00
162,00
162,00
168,00
10
10
10
3
3
3
10
10
10
3
3
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
SCHODY LWZ
Rozmery otvoru v strope [cm]
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
60x130
Výška miestnosti H [cm]
280
305
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
162
179
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
121
70x140
130
Výška zložených schodov K [cm]
34
Cena netto
150,00
154,00
158,00
162,00
169,00
173,00
177,00
Cena brutto
180,00
184,80
189,60
194,40
202,80
207,60
212,40
10
10
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
SCHODY LTK
SCHODY LWF
Rozmery otvoru v strope [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
Rozmery otvoru v strope [cm]
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
58x118,4
68x118,4
68x128,4
68x138,4
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
86x130
70x130
70x140
86x130
58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4 68x128,4 68x138,4 84x128,4
Výška miestnosti H [cm]
280
Výška miestnosti H [cm]
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
167
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
172
177
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
121
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
140
152
Výška zložených schodov K [cm]
37
Výška zložených schodov K [cm]
280
305
194
163
35
Cena netto
155,00
160,00
165,00
170,00
Cena netto
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
270,00
275,00
280,00
Cena brutto
186,00
192,00
198,00
204,00
Cena brutto
300,00
306,00
312,00
318,00
324,00
324,00
330,00
336,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
Ceny sú platné od 15.04.2012
Cena EUR bez DPH
Cena EUR s DPH
6
70x130
58,6x118,6 68,6x118,6 68,6x128,6 68,6x138,6 58,6x128,6 68,6x128,6 68,6x138,6
www.fakrosk.com
Čas výroby [pracovné dni]
SEGMENTOVÉ SCHODY VÝSUVNÉ
H
maks. 31,5
H2
D
Technické údaje
LDK
Maximálna záťaž [kg]
160
Koef.prestupu tepla U [W/m2K]
1,1
Hrúbka tepelnej izolácie [cm]
3
Hrúbka poklopu [cm]
3,6
Výška rámu [cm]
14
Šírka stupňov [cm]
8
Dĺžka stupňov [cm]
34
Max. výška miestnosti [cm]
280/305/335
C
SCHODY LDK*
Rozmery otvoru v strope [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
58x118,4
68x118,4
68x128,4
68x138,4
Dĺžka po vysunutí rebríka C [cm]
130
Max. výška v podkroví po vysunutí rebríka H2[cm]
130
Max. výška v podkroví po vysunutí rebríka D [cm]
129
Max. hrúbka stropu [cm]
31,5
Cena netto
125,00
130,00
135,00
140,00
Cena brutto
150,00
156,00
162,00
168,00
10
10
10
10
Typ LDS
LDS – 9
LDS – 10
LDS – 11
Výška miestnosti H [cm]
280 cm
305 cm
335 cm
Cena netto
35,00
40,00
45,00
Cena brutto
42,00
48,00
54,00
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
LDS - výsuvný diel/rebrík*
Čas výroby [pracovné dni]
*Kompletné schody LDK pozostávajú z dvoch častí, ktoré sú dodávané v samostatných baleniach (LDK + LDS). Jedno balenie
obsahuje základný diel LDK a druhé balenie obsahuje rebrík LDS. Do objednávky je potrebné uviesť LDK v požadovanom rozmere a
LDS podľa výšky miestnosti (LDS-9 pre výšku 280 cm, LDS-10 pre výšku 300 cm, LDS-11 pre výšku 335 cm).
Ceny sú platné od 15.04.2012
Cena EUR bez DPH
Cena EUR s DPH
www.fakrosk.com
7
H
K
SKLÁPACIE SEGMENTOVÉ SCHODY
S KOVOVÝM REBRÍKOM
Technické údaje
LMS/LMK
Maximálna záťaž [kg]
LMF
200
Koef.prestupu tepla U [W/m2K]
1,1
–
Odolnosť voči ohňu EI2 [min]
–
120
Hrúbka tepelnej izolácie [cm]
3
8
Hrúbka poklopu [cm]
3,6
8,2
Výška rámu [cm]
14
16
Šírka stupňov [cm]
8
13
Dĺžka stupňov [cm]
34
Max. výška miestnosti [cm]
35
280/305
C
R
SCHODY LMS / LMK
Rozmery otvoru v strope [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
60x130
70x130
70x140
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
58x118,4
68x118,4
68x128,4
68x138,4
58x 128,4
68x128,4
68x138,4
Výška miestnosti H [cm]
280
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
157
305
175
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
118,5
127
Výška zložených schodov K [cm]
25,5
SCHODY LMS
Cena netto
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
Cena brutto
138,00
144,00
150,00
156,00
162,00
168,00
174,00
Čas výroby [pracovné dni]
SCHODY LMK
Cena netto
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
Cena brutto
150,00
156,00
162,00
168,00
174,00
180,00
186,00
Čas výroby [pracovné dni]
SCHODY LMF*
Rozmery otvoru v strope [cm]
60x120
70x120
70x130
70x140
86x130
70x130
70x140
86x130
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
59x118
68x118
68x128
68x138
84x128
68x128
68x138
84x128
Výška miestnosti H [cm]
280
305
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
165
176
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
120
Výška zložených schodov K [cm]
Cena netto
Cena brutto
Čas výroby [pracovné dni]
* Schody dostupné v 2. pol. 2012.
Cena na vyžiadanie.
Ceny sú platné od 15.04.2012
Cena EUR bez DPH
Cena EUR s DPH
8
www.fakrosk.com
130
34
K
NOŽNICOVÉ SCHODY
Technické údaje
LST
LSZ
LSF
H
Maximálna záťaž [kg]
200
Koef.prestupu tepla U [W/m2K]
Odolnosť voči ohňu EI2 [min]
1,1
-
-
60
Hrúbka tepelnej izolácie [cm]
3
8
Hrúbka poklopu [cm]
3,6
5,4
Výška rámu [cm]
18
14
14
Šírka stupňov [cm]
8
Dĺžka stupňov [cm]
26 cm pre sch. šírky 50 cm
30 cm pre sch. šírky 60 cm
38 cm pre sch. šírky 70 cm
30 cm pre sch. šírky 50 cm
32 cm pre sch. šírky 60 cm
40 cm pre sch. šírky 70 cm
300/330
320
Max. výška miestnosti [cm]
po pridaní 1 stupňa/ 2 stupňov [cm]
C
R
SCHODY LST/LSZ
LST / LSZ
LST
LST
LST / LSZ
Rozmery otvoru v strope [cm]
51x80
60x90
60x120
70x80
70x120
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
51x79,4
59x89,4
59x119,4
69x79,4
69x119,4
Výška miestnosti H pre štandardnú dĺžku rebríka [cm]
LST / LSZ
Štandardná dĺžka rebríka
– 1 stupeň
250-280
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
Výška zložených schodov K [cm]
230
240
Štandardná dĺžka rebríka
+ 2 stupne*
300
140
160
146-134
135-131
150-145
38,2
310
320
330
170
160
156
150
38,2
Cena netto
210,00
215,00
220,00
215,00
225,00
Cena brutto
252,00
258,00
264,00
258,00
270,00
10
10
10
10
10
Cena netto
317,00
—
—
327,00
346,00
Cena brutto
380,40
—
—
392,40
415,20
10
—
—
10
10
Stupeň
Šírka schodov LST/LSZ [cm]
SCHODY LSZ
Čas výroby [pracovné dni]
290
150
SCHODY LST
Čas výroby [pracovné dni]
Štandardná dĺžka rebríka
+ 1 stupeň*
LSS-26
LSS-31
LSS-38
50
60
70
Cena netto za 1 stupeň
25,00
Cena brutto za 1 stupeň
30,00
Čas výroby [pracovné dni]
10
SCHODY LSF
Rozmery otvoru v strope [cm]
50x70
60x90
60x120
70x80
70x90
70x110
70x120
Vonkajšie rozmery rámu [cm]
49x68,5
59x88,5
59x118,5
69x78,5
69x88,5
69x108,5
69x118,5
Štandardná dĺžka
rebríka – 1 stupeň
Štandardná dĺžka
rebríka + 1 stupeň*
Štandardná dĺžka
rebríka + 2 stupne*
Výška miestnosti H pre štandardnú dĺžku rebríka [cm]
280-300
240-250
260-270
310-320
Dĺžka na rozloženie schodov R [cm]
175-185
165-160
165-170
200-210
Dĺžka po rozložení rebríka C [cm]
145-120
100-135
140-165
130-140
Výška zložených schodov K [cm]
40
40
Cena netto
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
Cena brutto
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
10
10
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
*Pri objednávaní stupňa LSS je ptorebné uviesť rozmer a typ schodov
Stupeň
Šírka schodov LSF [cm]
LSS-30
LSS-32
LSS-40
50
60
70
Cena netto za 1 stupeň
25,00
Cena brutto za 1 stupeň
30,00
Čas výroby [pracovné dni]
10
Ceny sú platné od 15.04.2012
Cena EUR bez DPH
Cena EUR s DPH
www.fakrosk.com
9
DOPLNKY K PODKROVNÝM SCHODOM
Bariéra LXB
Ochranná bariéra zaisťuje otvor v podlahe podkrovia a taktiež uľahčuje výstup po rebríku schodov.
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK,
LTK, LWF, LDK, LMK, LST
Rozmery
60x120x95(cm) a 70x130x95 [cm]
Cena netto
40,00
48,00
Cena brutto
Čas výroby [pracovné dni]
3
Odľahčujúci mechanizmus LXM
Odľahčujúci mechanizmus pomáhajúci skladať a rozkladať rebrík zvyšuje pohodlie používania
podkrovných schodov. Použitie mechanizmu LXM celkovo vplýva na zlepšenie komfortu používania 3-segmentových sklápacích schodov, ktoré sú namontované v miestnostiach výšky 305 cm.
Cena netto
25,00
Cena brutto
30,00
Čas výroby [pracovné dni]
10
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF s výnimkou 4-segmentových schodov.
Nadstavba rámu LXN
Nadstavba rámu vyrobená z borovicového dreva výborne ladí s rámom namontovaných podkrovných schodov, čím umožňuje aj estetické ukončenie otvoru v strope. Štandardná výška
nadstavby je 10 cm.
Rozmery [cm]
50 x 80
55 x 111
60 x 90
60 x 94
60 x 100
60 x 111
60 x 120
60 x 130
60 x 140
70 x 80
70 x 94
70 x 100
70 x 111
70 x 120
70 x 130
Cena netto
45,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
54,00
58,00
62,00
51,00
51,00
53,00
53,00
57,00
61,00
65,00
Cena brutto
54,00
62,40
62,40
62,40
62,40
62,40
64,80
69,60
74,40
61,20
61,20
63,60
63,60
68,40
73,20
78,00
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Čas výroby [pracovné dni]
70 x 140
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK, LMF, LST, LSZ.
Pri objednávaní nadstavby je potrebné poskytnúť nielen rozmer, ale aj typ podkrovných schodov, na ktoré bude LXN montovaná.
Neštandardné rozmery LXN – www.fakrosk.com
Horný poklop LXW
Horný poklop zabraňuje prieniku a hromadeniu prachu z podkrovia na poklop a rebrík zatvorených podkrovných schodov. Upravuje izolačné parametre a tesnosť schodov, na ktorých je
namontovaný. Výška je 20 cm.
Rozmery [cm]
50 x 80
55 x 111
60 x 90
60 x 94
60 x 100
60 x 111
60 x 120
60 x 130
60 x 140
70 x 80
70 x 94
70 x 100
70 x 111
70 x 120
70 x 130
Cena netto
124,00
133,00
133,00
133,00
133,00
133,00
137,00
141,00
145,00
132,00
132,00
135,00
135,00
139,00
143,00
147,00
Cena brutto
148,80
159,60
159,60
159,60
159,60
159,60
164,40
169,20
174,00
158,40
158,40
162,00
162,00
166,80
171,60
176,40
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Čas výroby [pracovné dni]
70 x 140
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LTK, LWF, LMS, LMK, LMF, LST, LSZ, pre schody LWS/LWK 4-segmentové, LST/ LSZ pred
namontovaním LXW je potrebné použiť nadstavbu LXN.
Pri objednávaní horného poklopu je potrebné uviesť aj typ podkrovných schodov, na ktoré bude montovaný.
Koncovky LXS
Koncovky dodávajú schodom estetický vzhľad a vďaka vhodnému tvarovaniu upravujú
stabilitu rebríka.
Cena netto
6,00
Cena brutto
7,20
Čas výroby [pracovné dni]
3
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK, LWZ, LWF, LTK, okrem 4-segmentových schodov.
10
www.fakrosk.com
Madlo LXH
Kovové madlo uľahčuje výstup a zostup po rebríku a zvyšuje komfort a bezpečnosť
používania schodov.
Typ schodov
Madlo
LWS/LWK/LWZ/LTK/LWF
LDK
LMS/LMK
LXH 50/17 alebo LXH 75/17*
LXH 75/16
LXH 75/14
15,00
18,00
Cena netto
Cena brutto
Čas výroby [pracovné dni]
10
* madlo LXH 50/17 je montované v schodoch s dĺžkou rámu do 100 cm, pri väčšej dĺžke rámu ako 100 cm je montované madlo LXH 75/17
Montážne uholníky LXK
Montážne uholníky upravujú a prispôsobujú montáž schodov
v strope. Montáž v stropoch s max. hrúbkou 35 cm, pre schody
LTK 43 cm.
Cena netto
15,00
Cena brutto
18,00
3
Čas výroby [pracovné dni]
Pozor: dostupné pre schody LWS, LWK, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK.
Ukončovacie lišty LXL-P/-W, LXL-PVC
Ukončovacie lišty slúžia na zakrytie štrbín okolo schodov po ich montáži v strope. Sú
vyrobené z borovicového dreva (lišty LXL) alebo PVC (lišty LXL-PVC). Šírka líšt je 3,5 cm.
Lišty
Rozmery [cm]
LXL
LXL PCV
70x140*
60/70x120 a 86x140*
Cena netto
15,00
Cena brutto
18,00
Čas výroby [pracovné dni]
10
Pozor: LXL-P/-W sú dostupné v prírodnej (-P) alebo bielej farbe (-W) pre schody LWS, LWK, LTK, LWF, LDK, LMS, LMK
Pozor: LXL-PVC sú dostupné v bielej farbe pre schody LWS, LWK, LTK, LDK, LMS, LMK
Podkrovné dvierka DWK
Podkrovné dvierka DWK sú určené na osadenie do podkrovnej steny. Výborné tepelno-izolačné
parametre (U=1,1 W/m2K) a vysoká tesnosť v maximálnej miere obmedzujú straty tepla. Môžu
byť montované vo verzii otváranej na pravú alebo ľavú stranu. Štandardne sú vybavené ukončovacími lištami.
Rozmery [cm]
55x80
60x80
60x100
60x110
70x90
70x100
Cena netto
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Cena brutto
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
10
10
10
10
10
10
10
Čas výroby [pracovné dni]
Ceny sú platné od 15.04.2012
Cena EUR bez DPH
Cena EUR s DPH
70x110
www.fakrosk.com
11
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny cenníka bez predchádzajúceho upozornenia
FS/12s/SK/2012.04/E011
www.fakrosk.com
Download

ceny a rozmery