Katalóg stavebnej chémie
a príslušenstva
Cenník platný od 1. 3. 2014
Uvedené ceny sú bez DPH
www.ferat.eu
PUR PenA montáŽnA (RAdA BlACk)
MONTÁŽNA
PUR PenA PiŠtoĽoVá (RAdA BlACk)
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(g)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(g)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F102750B
dóza
750
12
4,60
420.F101750B
dóza
750
12
4,90
PUR PEnA MontÁŽnA má jednoduché a praktické použitie v stavebníctve. Používa sa na tesnenie, vyplňovanie otvorov a upevňovanie
napr. (okná, dvere, rolety, škáry v murive atď.) Tvrdne v kontakte so
vzdušnou vlhkosťou. Po 5–10 minútach nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 1,5–5 hodín. Objem sa po aplikácii zväčší 2–3 krát. Pena má
výbornú priľnavosť na všetky stavebné materiály, okrem teflónu, silikónu a polyetylénu.
PUR PEnA PIŠtoĽoVÁ má jednoduché a praktické použitie v stavebníctve. Používa sa na tesnenie, vyplňovanie otvorov a upevňovanie
(napr. okná, dvere, rolety, škáry v murive atď.). Tvrdne v kontakte so
vzdušnou vlhkosťou. Po 5–10 minútach nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 1,5–5 hodín. Objem sa po aplikácii zväčší o 30–50 %. Pena
má výbornú priľnavosť na všetky stavebné materiály,okrem teflónu,
silikónu a polyetylénu.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne
pretrepeme, potom zložíme viečko a naskrutkujeme aplikačnú trubičku. Penu aplikujeme tlakom na ventil dózy, otočenej smerom
dole. Pracovný povrch sa musí pred aplikáciou očistiť (zbaviť prachu,
mastnôt a iných nečistôt) a odporúčame ho navlhčiť. Optimálna
teplota dózy pri aplikácii je 20–25 °C. Po aplikácii aplikačnú trubičku
a ventil očistiť ČISTIČOM PU PENY.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne pretrepeme, potom zložíme viečko a naskrutkujeme na pištoľ. Stláčaním
spúšte je umožnený výtok peny. Požadované množstvo nastavíme
regulačnou skrutkou na zadnej časti pištole. Pri výmene dózy – plnú
najprv riadne pretrepeme, prázdnu dózu odskrutkujeme a ihneď
nahradíme novou, aby nedošlo k vytvrdnutiu peny v adaptéri. Vytvrdnutú penu na tryske pištole odstránime mechanicky. Pri kratšom
prerušení práce necháme dózu pripevnenú na pištoli s dotiahnutou skrutkou na zadnej časti pištole. V prípade dlhšieho prerušenia
práce, pištoľ vyčistíme čističom PU PENY. Povrch pred aplikáciou
musí byť čistý, bez zvyškov prachu a mastnôt. Odporúčame podklad
navlhčiť vodou. Optimálna teplota dózy pri práci je 20–25 °C.
PIŠTOĽOVÁ
PUR PenA montáŽnA
PUR PenA montáŽnA CeloRoČná
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F102250
dóza
250
12
3,20
420.F104750
dóza
750
12
5,10
420.F102500
dóza
500
12
3,80
420.F102750
dóza
750
12
4,70
PUR PEnA MontÁŽnA CELoRočnÁ tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk a čas tvrdnutia
je 1,5–5 hodín. Objem sa po vypenení zväčší 2–3 krát. Pena má
výbornú priľnavosť na všetky stavebné materiály, okrem teflónu,
silikónu a polyetylénu. Používa sa v stavebníctve na tesnenie a lepenie stavebných prvkov, montáž okenných rámov a dverných zárubní, vyplňovanie prestupov, izoláciu potrubia, pri výrobe člnov
a prívesov, opravy muriva a rôznych prasklín.
PUR PEnA MontÁŽnA tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou.
Po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 1,5–5 hodín.
Objem sa po vypenení zväčší 2–3 krát. Pena má výbornú priľnavosť
na všetky stavebné materiály, okrem teflónu, silikónu a polyetylénu.
Používa sa v stavebníctve na tesnenie a lepenie stavebných prvkov,
montáž okenných rámov a dverných zárubní, vypĺňanie prestupov,
izoláciu potrubia, pri výrobe člnov a prívesov, opravy muriva a rôznych prasklín.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne
pretrepeme, potom zložíme viečko a naskrutkujeme aplikačnú
trubičku. Penu aplikujeme tlakom na ventil dózy, otočený smerom dole. Pracovný povrch sa musí pred aplikáciou očistiť (zbaviť
prachu, mastnôt a iných nečistôt) a odporúčame ho navlhčiť. Optimálna teplota dózy pri aplikácii je 20–25 °C. Po aplikácii aplikačnú
trubičku a ventil očistiť čističom PU PENY. Penu môžeme používať
v zimných podmienkach pri teplote do -10 °C. Skladovať pri teplote
do min. 0 °C.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne
pretrepeme, potom zložíme viečko a naskrutkujeme aplikačnú
trubičku. Penu aplikujeme tlakom na ventil dózy, otočeným smerom dole. Pracovný povrch sa musí pred aplikáciou očistiť (zbaviť
prachu, mastnôt a iných nečistôt) a odporúčame ho navlhčiť. Optimálna teplota dózy pri aplikácii je 20–25 °C. Po aplikácii aplikačnú
trubičku a ventil očistiť ČISTIČOM PU PENY.
MONTÁŽNA
-10
MONTÁŽNA
2
PUR PenA +30%
PUR PenA PiŠtoĽoVá
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F109750
dóza
750
12
5,10
420.F101750
dóza
750
12
6,50
PUR PEnA +30% je jednozložková polyuretánová pena, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Vďaka špeciálnej receptúre
adaptéra sa získa o 30 % viac peny ako pri bežnej pene. Ďalšie
výhody sú, že pena má lepšiu bunkovú štruktúru, rýchlo tvrdne,
má menší tlak na podklad a umožňuje jednoduchšiu reguláciu dávkovania. Použitie je jednoduché a ekonomické. Pena sa po 5–10
minútach nelepí na dotyk a priľne na všetky stavebné materiály
okrem silikónu, teflónu a polyetylénu. Používa sa na tesnenie, lepenie, izolovanie, vyplňovanie a montáž okien, dverí, priechodov,
inštaláciou…
PUR PEnA PIŠtoĽoVÁ tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou.
Po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 1,5–5 hodín. Po aplikácii sa objem zväčší o 30–50 %. Má výbornú priľnavosť
na všetky stavebné materiály, okrem teflónu, silikónu a polyetylénu.
Používa sa v stavebníctve na tesnenie a lepenie stavebných prvkov,
montáž okenných rámov a dverných zárubní, vyplňovanie prestupov, izoláciu potrubia, pri výrobe člnov a prívesov, opravy muriva
a rôznych prasklín…
Použitie: Pred použitím dózu, otočenú ventilom dole, dôkladne
pretrepeme. Podklad sa musí vyčistiť a navlhčiť. Naskrutkujeme
adaptér, otočíme dózu ventilom dole a penu aplikujeme tlakom
na adaptér. Optimálna teplota dózy je 20–25 °C. Po skončení práce
ventil a adaptér očistiť ČISTIČOM PU PENY.
MONTÁŽNA
PIŠTOĽOVÁ
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole dôkladne pretrepeme a nasadíme na pištoľ. Stláčaním spúšte je umožnený výtok peny. Požadované množstvo nastavíme regulačnou skrutkou na zadnej časti
pištole. Pri výmene dózy – plnú dózu najprv riadne pretrepeme,
prázdnu dózu odskrutkujeme a ihneď nahradíme novou, aby nedošlo k vytvrdnutiu peny v adaptéri. Vytvrdnutú penu na tryske pištole
odstránime mechanicky. Pri kratšom prerušení práce necháme dózu
pripevnenú na pištoľ s dotiahnutou skrutkou na zadnej časti pištole.
V prípade dlhšieho prerušenia práce, pištoľ vyčistíme ČISTIČOM PU
PENY. Povrch pred aplikáciou musí byť čistý, bez zvyškov prachu
a mastnôt. Odporúčame podklad navlhčiť vodou. Optimálna teplota
dózy pri práci je 20–25 °C.
PUR PenA CeloRoČná PiŠtoĽoVá
PIŠTOĽOVÁ
PUR PenA 65l PiŠtoĽoVá
-10
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F103750
dóza
750
12
5,40
420.F105840
dóza
840
12
6,90
PUR PEnA CELoRočnÁ PIŠtoĽoVÁ tvrdne v kontakte so vzdušnou
vlhkosťou. Po 10–20 minútach sa nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 3–8
hodín. Po aplikácii sa objem zväčší o 30–50 %. Má výbornú priľnavosť
na všetky stavebné materiály okrem teflónu, silikónu a polyetylénu. Používa sa v stavebníctve na tesnenie a lepenie stavebných prvkov,montáž
okenných rámov a dverných zárubní, vyplňovanie prestupov, izoláciu
potrubia, pri výrobe člnov a prívesov, opravy muriva a rôznych prasklín.
PUR PEnA 65l PIŠtoĽoVÁ je pištoľová polyuretánová pena, ktorá
tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Maximálny objem vypenenej peny je až 65 l (o 40 % viac ako pri obyčajnej PU pene). Po 8–10
minútach sa nelepí na dotyk. Výborne priľne na stavebné materiály
(drevo, omietka, tehla, mramor, kovy, plast…), okrem polyetylénu,
teflónu a silikónu. Hodí sa výborne k izolácii, lepeniu, utesneniu,
montáži okien, dverí…
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne pretrepeme,potom nasadíme na pištoľ. Stláčaním spúšte je umožnený výtok
peny. Požadované množstvo nastavíme regulačnou skrutkou na zadnej
časti pištole. Pri výmene dózy – plnú dózu najprv riadne pretrepeme,
prázdnu dózu odskrutkujeme a ihneď nahradíme novou, aby nedošlo
k vytvrdnutiu peny v adaptéri. Vytvrdnutú penu na tryske pištole odstránime mechanicky. Pri kratšom prerušení práce necháme dózu pripevnenú
na pištoli s dotiahnutou skrutkou na zadnej časti pištoli. V prípade dlhšieho prerušenia práce, pištoľ vyčistíme ČISTIČOM PU PENY. Povrch pred
aplikáciou musí byť čistý, bez zvyškov prachu a mastnôt. Odporúčame
podklad navlhčiť vodou. Optimálna teplota dózy pri práci je 20–25 °C.
Penu môžeme používať v zimných podmienkach pri teplote do -10 °C.
Skladovať pri teplote do min. 0 °C.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole dôkladne pretrepeme a nasadíme na pištoľ. Penu aplikujeme tlakom na ventil dózy, otočené
smerom dole. Požadované množstvo nastavíme regulačnou skrutkou na zadnej časti pištole. Pri výmene dózy – plnú dózu najprv
riadne pretrepeme,prázdnu dózu odskrutkujeme a ihneď nahradíme novou, aby nedošlo k vytvrdnutiu peny v adaptéri. Vytvrdnutú
penu na tryske pištole odstránime mechanicky. Pri kratšom prerušení
práce necháme dózu pripevnenú na pištoľ s dotiahnutou skrutkou
na zadnej časti pištole. V prípade dlhšieho prerušenia práce, pištoľ
vyčistíme ČISTIČOM PU PENY. Povrch pred aplikáciou musí byť čistý,
bez zvyškov prachu a mastnôt. Odporúčame podklad navlhčiť vodou. Optimálna teplota dózy pri práci je 20–25 °C.
PIŠTOĽOVÁ
4
PUR PenA 65l CeloRoČná PiŠtoĽoVá
PUR PenA RýCHlotUHnÚCA PiŠtoĽoVá
-10
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F106870
dóza
870
12
7,70
420.F110750
dóza
750
12
6,40
PUR PEnA RýCHLotUHnÚCA PIŠtoĽoVÁ sa používa v stavebníctve na tesnenie, lepenie, montáž, vyplňovanie, izolovanie
a vstavanie, kde sa vyžaduje rýchle ukončenie prác. Používa sa
k práci s montážnymi pištoľami. Tvrdne v kontakte so vzdušnou
vlhkosťou. Po aplikácii zväčšuje objem o 30–50 %, po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk a čas tvrdnutia je 1–3 hodín. Pena má
výbornú priľnavosť na všetky stavebné materiály, okrem silikónu,
teflónu a polyetylénu.
PUR PEnA 65l CELoRočnÁ PIŠtoĽoVÁ je určená na použitie
s montážnymi pištoľami. Môže sa používať aj pri nízkych teplotách do -10 °C. Tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Doba
vytvrdnutia závisí na vonkajšej teplote a je uvedená v tabuľke. Pena
výborne priľne na rôzne stavebné materiály (tehla, betón, plast,
železo a iné), nepriľne na silikón, teflón a polyetylén.
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne pretrepeme, potom nasadíme na aplikačnú pištoľ. Tlakom na spúšť sa
umožní výtok peny a výdatnosť sa určí regulačnou skrutkou na zadnej časti pištole. Pri kratšom prerušení práce necháme dózu pripevnenú na pištoli, s tým, že dotiahneme regulačnú skrutku na zadnej
časti pištole. Pištoľ a ventil, v prípade dlhšieho prerušenia práce očistíme ČISTIČOM PU PENY. Povrch materiálu musí byť čistý, bez prachu
a mastnôt. Optimálna teplota dózy je 20–25 °C, minimálne však 5 °C.
PIŠTOĽOVÁ
PIŠTOĽOVÁ
Použitie: Čisté povrchy pred aplikáciou odporúčame navlhčiť
vodou. Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne
pretrepeme, potom nasadíme na pištoľ. Pri práci musí byť dóza
otočená dnom hore. Stláčaním spúšte je umožnený výtok peny.
Požadované množstvo nastavíme regulačnou skrutkou na zadnej
časti pištole. Pri výmene dózy – plnú dózu najprv riadne pretrepeme, prázdnu odstránime a ihneď ju nahradíme novou. Pri
kratšom prerušení práce necháme dózu pripevnenú na pištoli.
V prípade dlhšieho prerušenia práce očistíme pištoľ ČISTIČOM PU
PENY. Optimálna teplota dózy pri práci je 20–25 °C.
PUR PenA nÍZkoeXPAnZná PiŠtoĽoVá
PUR PenA oHŇoVZdoRná PiŠtoĽoVá
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F107750
dóza
750
12
6,50
420.F108750
dóza
750
12
11,10
PUR PEnA nÍZKoEXPAnZnÁ PIŠtoĽoVÁ tvrdne v kontakte so
vzdušnou vlhkosťou a po aplikácii veľmi málo zväčšuje svoj objem.
Po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk. Má výbornú priľnavosť na všetky stavebné materiály ako sú drevo, betón, tehla, plast, hliník a iné
kovy… Nepriľne však na silikón, polyetylén a teflón. Pre minimálne
zväčšenie svojho objemu a veľmi dobré mechanické vlastnosti sa
často používa na montáž okenných rámov, dverných zárubní a iných
stavebných prvkov, lepenie schodov, parapetov a pod.
PIŠTOĽOVÁ
Použitie: Dózu otočenú ventilom dole pred použitím dôkladne pretrepeme a naskrutkujeme na aplikačnú pištoľ. Regulačnou skrutkou
na zadnej časti pištole sa určuje požadovaný výtok peny. Výmena
dózy sa vykonáva s vopred pretrepanou dózou. To sa vykonáva veľmi
rýchlo, aby pena neztvrdla v pištoli. Vytvrdnutú penu na vrchu pištole
odstránime mechanicky. Pri kratšom prerušení práce dózu môžeme
ponechať na pištoli s tým, že musíme pripevniť regulačnú skrutku
pištole. Pri dlhšom prerušení práce sa musí pištoľ vyčistiť Čističom PU
PENY. Povrch, na ktorý nanášame penu, musí byť čistý, bez zvyškov
prachu a mastnôt. Pred použitím doporučujeme podklad navlhčiť
vodou. Optimálna teplota dózy pri použití je 20–25 °C.
PUR PEnA oHŇoVZDoRnÁ PIŠtoĽoVÁ (B1) je modifikovaná
ťažko horľavá jednozložková polyuretánová pena na tesnenie, vyplňovanie, izolovanie, montovanie a zostavovanie v stavebníctve
(elektroinštalácie, protipožiarne dvere, trezory), pri výrobe člnov,
prívesov – všade kde je vyžadovaná vysoká odolnosť voči ohňu.
Pena je veľmi vhodná ako výplň v okolí prestupov inštalačných rúrok. Dobrú priľnavosť má na všetky stavebné materiály ako sú drevo,
betón, pórobetón, tehla, sklo, hliník a iné kovy. Nepriľne na polyetylén, silikón a teflón. Po 5–10 minútach sa nelepí na dotyk a čas
tvrdnutia je 1,5–5 hodín. Po aplikácii sa objem zväčší o 30–50 %.
PIŠTOĽOVÁ
6
PUR lePidlo nA PolystyRÉn PiŠtoĽoVÉ
PUR lePidlo nA BitUmen PiŠtoĽoVÉ
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F201800
dóza
800
12
8,20
420.F202800
dóza
800
12
8,50
PUR LEPIDLo nA BItUMEn PIŠtoĽoVÉ je určené pre lepenie izolačných dosiek na pivničné murivo chránené materiálom na bitúmenovej
báze. Lepidlo je nízkoexpanzná jednozložková pena, ktorá výborne priľne
na polystyrén a bitúmenové izolačné materiály. Nepriľne na polyetylén,
silikón a teflón. Tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Čas tvrdnutia
je 1,5 až 2 hodiny, po 6–10 minútach sa nelepí na dotyk. Použitie je veľmi
jednoduché a dávkovanie presné.
PUR LEPIDLo nA PoLYStYRÉn PIŠtoĽoVÉ je na lepenie izolačných dosiek. Je to nízkoexpanzná, jednozložková PU pena
s výbornou priľnavosťou na polystyrén, minerálnu vlnu, tehlu, kameň, bitúmen, drevo a iné stavebné materiály. Nepriľne
na polyetylén, silikón a teflón. Tvrdne v kontakte so vzdušnou
vlhkosťou. výrobok umožňuje jednoduchú aplikáciu a optimálne dávkovanie. Vytvrdená pena neabsorbuje vlhkosť, nestarne,
je odolná voči nízkym teplotám, dá sa omietať a farbiť. Nie je
odolná na priamy vplyv UV žiarenia. Výrobok je prijateľný pre
životné prostredie, neobsahuje CFC. Kvalita peny zodpovedá
požiadavkám smernice ETAG 004.
PIŠTOĽOVÁ
PIŠTOĽOVÁ
Použitie: Dózu s lepidlom dôkladne pretrepeme, naskrutkujeme na aplikačnú pištoľ a nanášame v troch horizontálnych pruhoch približne rovnako vzdialených od seba. Krajné vrstvy majú byť 3–5 cm od okraja izolačnej
dosky. Počkáme cca 1 minútu na správnu expanziu lepidla a potom dosky
pritlačíme na podklad. Všetky škáry a priestory medzi doskami vyplníme
lepidlom. Izolačné dosky potom ukotvíme alebo najneskôr do 14 dní
zasypeme zeminou alebo zodpovedajúcim drenážnym materiálom. Pre
intenzitu nánosu lepidla sa používa regulačná skrutka na zadnej časti
pištole. Pri kratšom prerušení práce sa dóza s lepidlom môže ponechať
na pištoli, s tým, že sa dotiahne regulačná skrutka. Ak sa práca preruší
na dlhšiu dobu, tak sa pištoľ musí očistiť čističom PU PENY. Podklad musí
byť čistý, bez prachu a mastnôt. Pre zvýšenie priľnavosti doporučujeme
podklad mierne navlhčiť. Optimálna teplota dózy je 20–25 °C.
PUR lePidlo nA PloCHÉ stReCHy
silikon BAsiC
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F303800
dóza
800
12
8,40
PUR LEPIDLo nA PLoCHÉ StRECHY je profesionálne strešné lepidlo určené na lepenie tepelnoizolačných dosiek a jednovrstvových izolačných pásov so špeciálnou úpravou spodnej strany
na plochých strechách. Produkt je možné použiť na lepenie rôznych druhov izolantov, najmä extrudovaný a expandovaný polystyrén, dosky z minerálnych a sklených vlákien, drevovláknitých
dosiek, plynosilikátov a pod. Vykazuje výbornú priľnavosť k širokej
škále podkladov, napr. k drevotrieskovým (OSB) doskám, existujúcim bitumenovým pieskovaným pásom, asfaltom, betónom
alebo pozinkovaným plechom. Lepidlo je dodávané v prenosnej
tlakovej nádobe nevyžadujúcej žiadny vonkajší zdroj energie,
ktorá umožňuje rovnomernú a hospodárnu aplikáciu s elimináciou tepelných mostov.
PIŠTOĽOVÁ
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
2,90
420.F303TR
kartuša
280
transparentná
20
420.F3039016
kartuša
280
biela (9016)
20
2,90
420.F304TR
saláma
600
transparentná
20
5,40
420.F3049016
saláma
600
biela (9016)
20
5,40
Ďalšie možné farby za príplatok kartuša +0,40 €, saláma +0,60€:
šedá (7030)
mahagonová (8016)
šedočierna (9011)
SILIKon BASIC je jednozložková elastická silikónová tesniaca
hmota.
Použitie: Na tesnenie málo namáhaných škár medzi sklom, hliníkom a keramikou.
Báza: Octové kyslé silikóny
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
8
silikon PRoFi
silikon sAnitAR
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE CENA
(ks)
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F301TR
kartuša
300
transparentná
20
3,50
420.F305TR
kartuša
300
transparentná
20
3,70
420.F3019016
kartuša
300
biela (9016)
20
3,50
420.F3059016
kartuša
300
biela (9016)
20
3,70
420.F302TR
saláma
600
transparentná
20
6,50
420.F3029016
saláma
600
biela (9016)
20
6,50
Ďalšie možné farby za príplatok kartuša +0,80€, saláma +0,90€:
šedá (7030)
mahagonová (8016)
strieborná (9006)
šedočierna (9011)
Ďalšie možné farby za príplatok +0,80€ :
béžová (1001)
svetloružová (3015)
modrá (5024)
svetlozelená (6019)
šedá (7030)
mahagonová (8016)
šedočierna (9011)
SILIKon PRoFI je jednozložková elastická silikónová tesniaca
hmota.
SILIKon SAnItAR je jednozložková elastická silikónová tesniaca
hmota.
Použitie: Pre upevňovanie skiel a hliníka, tesnenie keramiky.
Použitie: Vzhľadom k svojim fungicídnym účinkom sa odporúča
na tesnenie škár v sanitárnej technike vo vlhkom prostredí.
Báza: Octové kyslé silikóny
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
Báza: Octové kyslé silikóny
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
silikon neUtRAl
silikon neUtRAl PRoFi
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F308TR
kartuša
280
transparentná
20
4,10
420.F306TR
kartuša
300
transparentná
20
4,20
420.F3089016
kartuša
280
biela (9016)
20
4,10
420.F3069016
kartuša
300
biela (9016)
20
4,20
420.F309TR
saláma
600
transparentná
20
7,10
420.F307TR
saláma
600
transparentná
20
7,40 420.F3099016
saláma
600
biela (9016)
20
7,10
420.F3079016
saláma
600
biela (9016)
20
7,40
Ďalšie možné farby za príplatok kartuša +0,50€, saláma +0,80€ :
Ďalšie možné farby za príplatok kartuša +0,50€, saláma +0,80€:
šedá (7030)
svetlošedá (7035)
šedá (7030)
svetlošedá (7035)
mahagonová (8016)
šedočierna (9011)
mahagonová (8016)
šedohnedá (8019)
strieborná (9006)
šedočierna (9011)
SILIKon nEUtRAL je jednozložková elastická silikónová tesniaca
hmota.
Použitie: Tmel má výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov. Používa sa na tesnenie bežných konštrukčných a dilatačných
škár (sklenené, kovové a drevené stavebné prvky, terasa, balkón, auto,
karavan…). Pred aplikáciou musí byť povrch suchý, bez prachu a iných
nečistôt. Po vulkanizácii je tmel farebne stály, odolný na UV žiarenie,
morskú vodu, priemyselné prostredie a rôzne chemikálie.
Báza: neutrálna
Tepelná odolnosť: od -50 °C až +150 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C až +40 °C
SILIKon nEUtRAL PRoFI je jednozložková elastická silikónová
tesniaca hmota.
Použitie: Zasklievanie drevených, PVC a kovových rámov. Tesnenie
rôznych materiálov ako sú sklo, keramika, hliník, kovy, porcelán,
leštené drevo, smalt. Pri použití na poréznych podkladoch ako je
betón, omietky, tehly, sadra, je treba dopredu urobiť náter penetračným prostriedkom FERAT PENETRÁCIA.
Báza: Neutrálne silikóny – oxim
Tepelná odolnosť: od -50 °C do +180 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C do +40 °C
10
silikon sAnitAR neUtRAl
silikon oHŇoVZdoRný
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE CENA
(ks)
€/ks
420.F310TR
kartuša
300
transparentná
20
4,20
420.F3109016
kartuša
300
biela (9016)
20
4,20
Ďalšie možné farby za príplatok kartuša +0,50€:
svetloružová (3015)
šedá (7030)
svetlošedá (7035)
mahagonová (8016)
šedočierna (9011)
SILIKon SAnItAR nEUtRAL je jednozložková, elastická silikónová
tesniaca hmota.
Použitie: Na tesnenie škár medzi silikátovými a umelými materiálmi
vo vlhkom prostredí (akrylátové vane, sprchové kúty, umývadlá,
kuchynské drezy, keramické obklady, sklo, smalt…). okrem toho sa
používa na stavebné, dilatačné a konštrukčné špáry (chladiarenské
boxy, polykarbonátové steny a pod). Podklad pred aplikáciou musí
byť čistý, suchý, bez prachu a mastnôt. Vytvrdený tmel je farebne
stály, odolný voči plesniam, UV žiareniu a atmosférickým vplyvom.
Báza: neutrálna
Tepelná odolnosť: od -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: od -5 °C až +40 °C
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F3119016
kartuša
300
biela
12
6,60
SILIKon oHŇoVZDoRný je jednozložková neutrálna silikónová
tesniaca hmota.
Použitie: Na tesnenie škár v miestach, kde existuje nebezpečenstvo
šírenia ohňa, dymu a jedovatých plynov (škáry okolo protipožiarnych dverí, prestupy káblových trás, potrubí a pod). Výborne priľne
na drevo, betón, tehlu, kameň, hliník, sklo.
Báza: neutrálny oximový systém
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
silikon klAmPiARský
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
420.F312TR
kartuša
420.F3128019
kartuša
silikon AlkoXy
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
300
transparentná
20
5,50
420.F3139016
kartuša
300
biela
20
4,60
300
šedohnedá (8019)
20
5,60
420.F3149016
saláma
600
biela
20
8,30
SILIKon KLAMPIARSKY je jednozložková neutrálna elastická silikónová hmota.
SILIKon ALKoXY je jednozložková elastická silikónová tesniaca
hmota.
Použitie: Vysoká priľnavosť k strešným stavebným materiálom.
Obzvlášť vhodný na utesňovanie a lepenie kovových povrchov:
pozinkovaný plech, hliník, cín, meď, mosadz, oceľ, olovo, železo.
Tmel je nepretierateľný, odolný voči vode, poveternostným zmenám a UV žiareniu. Na pevný, čistý a nemastný podklad sa môže
aplikovať bez použitia penetračného prostriedku.
Použitie: Tesnenie všetkých druhov nesavých materiálov ako
sú sklo, hliník, plech, keramika, kov, plast (PVC, ABS, Polyakrylát).
Na savé podklady (betón, omietka, tehla, sadra) sa musí použiť
penetračný prostriedok FERAT PENETRÁCIA 2.
Báza: neutrálny oximový systém
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
Báza: neutrálny alkoxy systém
Tepelná odolnosť: od -50 °C do +180 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C do +40 °C
12
UniVeRZálnA PenetRáCiA FeRAt 1l
UniVeRZálnA PenetRáCiA FeRAt 5l
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
CENA
€/ks
420.F1000
fľaša
1000
2,50
420.F5000
kanister
5000
10,20
Penetračný náter na báze styrenakrylátovej vodou riediteľnej disperzie k zníženiu nasiakavosti a zjednotenie podkladu.
Použitie: Penetrácia zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu,
zvyšuje priľnavosť následných vrstiev. Používa sa na všetky typy
savých materiálov (nové aj existujúce) ako sú: omietky, betón, štuk,
sadrokartón, tehly atď.
Spracovanie: Penetrácia sa riedi čistou vodou v pomere 1:2–1:10.
Pri použití na veľmi savé podklady sa doporučuje riediť vo väčšom
pomere (1:10) a aplikovať v dvoch vrstvách. Nanášanie sa vykonáva
štetcom alebo valčekom na vopred očistený, mastnoty, prachu,
voľných častíc zbavený a suchý podklad.
Penetračný náter na báze styrenakrylátovej vodou riediteľnej disperzie k zníženiu nasiakavosti
a zjednotenie podkladu.
Použitie: Penetrácia zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu, zvyšuje priľnavosť následných
vrstiev. Používa sa na všetky typy savých materiálov (nové aj existujúce) ako sú: omietky, betón,
štuk, sadrokartón, tehly atď.
Spracovanie: Penetrácia sa riedi čistou vodou
v pomere 1:2–1:10. Pri použití na veľmi savé
podklady sa doporučuje riediť vo väčšom pomere (1:10) a aplikovať v dvoch vrstvách. Nanášanie
sa vykonáva štetcom alebo valčekom na vopred
očistený, mastnoty, prachu, voľných častíc zbavený a suchý podklad.
tekUtá lePenkA
AkRyl
KÓD
TOVARU
OBSAH
(kg)
CENA
€/ks
420.F25HS
25
64,90
tEKUtÁ LEPEnKA je flexibilný vodotesný náter vyrobený na báze cementu a špeciálnych prísad s vylepšenou chemickou odolnosťou pre zvýšenie nepriepustnosti
vody. Dodáva sa v suchom stave ako jemne granulovaný. Je vhodný pre sanáciu alebo
dodatočnú ochranu vlhkých betónových podláh, pivníc, balkónov, terás, vodných nádrží (aj pre pitnú vodu), kanalizácií a tunelov. Možno použiť aj na nádrže pre palivá,
betónová silá a pod.
Pracovné teploty (náter, prášok, okolie)
+5 °C až +30 °C maximálna,
+15 °C až +25 °C optimálna
Spotreba a balenia: Spotreba: cca 1,8 kg/m2 / 1 mm
Balenie: 25 kg vrecia
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F403300B
kartuša
300
biela
20
1,80
420.F403600B
saláma
600
biela
20
2,80
AKRYL je jednozložková plastoelastická tesniaca hmota.
Použitie: Na tesnenie poréznych prvkov v stavebníctve, aj trochu
vlhkých, ktoré sú vystavené menšiemu zaťaženiu (medzi okennými
rámami, dverami, praskliny na fasáde). Podklad môže byť mierne
vlhký. Je možné pretrieť farbou.
Zloženie: Akrylátová tesniaca hmota
Tepelná odolnosť: od -20 °C do +75 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C do +40 °C
14
AkRyl PRoFi
AkRyl PodlAHoVý
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
(RAL)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F401B
kartuša
300
biela
20
2,20
420.F404B
kartuša
300
buk
12
2,80
420.F401H
kartuša
300
hnedá
20
2,80
420.F404D
kartuša
300
dub
12
2,80
420.F401Š
kartuša
300
šedá
20
2,80
420.F404S
kartuša
300
smrek
12
2,80
420.F402B
saláma
600
biela
20
3,40
420.F404JAV
kartuša
300
javor
12
2,80
420.F402H
saláma
600
hnedá
20
3,80
420.F404JAS
kartuša
300
jaseň
12
2,80
420.F402Š
saláma
600
šedá
20
3,80
420.F404T
kartuša
300
čerešňa
12
2,80
AKRYL PRoFI je jednozložková plastoelastická tesniaca hmota.
Použitie: Na tesnenie poréznych prvkov v stavebníctve, aj trochu
vlhkých, ktoré sú vystavené záťaži (medzi okennými rámami, dverami, praskliny na fasáde). Je možné natrieť farbou.
Zloženie: Akrylátová tesniaca hmota
Tepelná odolnosť: od -20 °C do +70 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C do +40 °C
buk
dub
smrek
javor
jaseň
čerešňa
AKRYL PoDLAHoVý je jednozložková plastoelastická tesniaca
hmota.
Použitie: Tmelenie a tesnenie škár medzi parketami a lištou alebo
stenou, alebo v rohových lištových škárach. Môže sa brúsiť a farbiť.
Zloženie: Akrylátová tesniaca hmota
Tepelná odolnosť: od -20 °C až +75 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C až +40 °C
AkRyl oHŇoVZdoRný
AkRyl ŠtUkoVý
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F405B
kartuša
300
biela
12
4,30
420.F406300
kartuša
300
biela
20
3,20
AKRYL oHŇoVZDoRný je jednozložková plastoelastická tesniaca hmota na báze akrylovej disperzie. Používa sa v stavebníctve,
na miestach kde sa požaduje odolnosť proti ohňu.
Použitie: Na tesnenie prasklín a otvorov v stenách a v podlahe,
škár okolo okenných rámov a dverí pri stavbe hotelov, kancelárií,
nemocníc, tovární a podobných stavieb. Používa sa na aplikácie
v interiéri.
Báza: akrylová disperzia
Tepelná odolnosť: -20 °C až +75 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
AKRYL ŠtUKoVý je jednozložková plasticko-elastická tesniaca
hmota na báze akrylu. Vhodná na opravu omietky (trhliny, škáry
a pod) v interiéri a exteriéri. Neobsahuje rozpúšťadlá, výborne priľne
na porézne podklady, nesteká, dá sa farbiť. Môže sa aplikovať aj
na vlhký povrch. Vytvrdnutá hmota nestarne, je odolná voči atmosferickým vplyvom a slnečným lúčom.
Báza: akrylová disperzia
Tepelná odolnosť: -20 °C až +75 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
16
iZolAČný tmel Vodotesný
BitUmen stReŠný
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F501300
kartuša
300
transparentná
20
5,40
420.F502300
kartuša
300
čierna
20
2,80
IZoLAčný tMEL VoDotESný je elastická tesniaca hmota na báze
syntetickej gumy s výbornou priľnavosťou na všetky podklady –
suché, mokré a mastné. Neobsahuje silikóny, odolný proti plesniam.
BItUMEn StREŠný je tesniaca hmota na báze bitumenu.
Použitie: Na rýchle opravy vo všetkých atmosférických podmienkach. Priľne aj na bitúmen, asfalt a veľké množstvo plastov. Utesní
okamžite, preto sa používa na opravy aj v daždi. Pretierateľný po 24
hodinách.
Použitie: Na rýchle opravy prasklín a spojov na strechách, lepenie
lepenkových pásov a kanadských šindľov, tesnenie strešných krytín
okolo komína a odkvapu, tesnenie škár medzi betónom, omietkou,
oceľou, meďou, zinkom a hliníkom. Nie je vhodný na lepenie polyuretánu a polystyrénu. Je odolný voči UV žiareniu a poveternostným
vplyvom. Priľne aj na vlhké podklady.
Báza: syntetická guma
Tepelná odolnosť: -25 °C až + 100 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až + 40 °C
Báza: bitumen s rozpúšťadlami
Tepelná odolnosť: -30 °C až +80 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +35 °C
lePidlo mUlti
lePidlo nA ZRkAdlá
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F601290
kartuša
290
12
6,50
420.F602300
kartuša
300
biela
12
6,50
LEPIDLo MULtI je jednozložková hmota na báze MS polyméru
s vynikajúcim lepiacim a tesniacim účinkom na väčšine materiálov
(sklo, kameň, drevo, plast, hliník a iné kovy…). nahrádza mechanické pripevňovanie, lepidlá na drevo, polyuretánové lepidlá, silikónové a akrylátové tesniace hmoty. Chemicky je neutrálny a pre
okolie prijateľný. Odolný voči chemikáliám a UV žiareniu. Nepáchne
a nezanecháva škvrny. Odolný voči plesniam. Ľahko sa farbí.
Báza: MS polymér
Tepelná odolnosť: -40 °C do +90 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C do +30 °C
LEPIDLo nA ZRKADLÁ je okamžite použiteľná, trvalo elastická
silikónová hmota určená na lepenie zrkadiel. Má výborné mechanické vlastnosti, nespôsobuje koróziu, chemicky je vysoko odolná.
Použitie: Na neporézne podklady (smalt, lakované drevo, glazovaná keramika) je možné lepenie bez penetrácie. Na porézne materiály (omietka, tehla a pod) odporúčame použitie FERAT PENETRÁCIA.
Podklad musí byť pevný, bez prachu a mastnôt. Lepidlo sa nanesie
vo vertikálnych pruhoch (šírky cca 10 mm) vo vzdialenosti cca 20
cm. Všeobecne sa počíta, že na 1 kg zrkadla je potreba 20 cm dlhý
pruh. Napríklad, zrkadlo 100 × 100 cm, s hrúbkou 4 mm, sa pripevní 3 pruhmi dlhými 70 cm. Potom sa zrkadlo pritlačí na podklad,
pripevní sa zo spodných a bočných strán a lepidlo sa nechá vyzrieť
48 hodín.
Báza: neutrálny oximový systém
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
18
lePidlo AkVARistiCkÉ
lePidlo montáŽne
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F603300
kartuša
300
transparentná
12
5,90
420.F604300
kartuša
300
béžová
20
4,10
LEPIDLo AKVARIStICKÉ je jednozložková elastická silikónová
tesniaca hmota.
Použitie: Pre výrobu akvárií a tesnenie materiálov zo skla, keramiky
a hliníka.
Báza: kyslá
Tepelná odolnosť: -50 °C až +180 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +40 °C
LEPIDLo MontÁŽnE je montážne lepidlo s rozpúšťadlami.
Použitie: Univerzálne lepidlo na pripevňovanie drevených schodov, parapetov, dekoračných panelov, keramických obkladov, kovových a plastových dielov na omietku, betón apod. Nepoužívať pre
lepenie polystyrénu. Na väčšie plochy odporúčame naniesť lepidlo,
pritlačiť, oddeliť na jednu minútu a znovu spojiť.
Zloženie: syntetická živica
Tepelná odolnosť: od -20 °C až +70 °C
Teplota pri aplikácii: od +5 °C až +40 °C
lePidlo eXtRA
lePidlo UniVeRZálne PU
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F605290
kartuša
290
transparentná
12
7,30
420.F606300
kartuša
300
béžová
12
5,90
LEPIDLo EXtRA je jednozložková transparentná tesniaca hmota
na báze MS Polymerov.
Použitie: Vynikajúce vlastnosti v kontakte s väčšinou materiálov.
Výnimočne dobrý na lepenie skla a na miestach, kde je dôležitá
transparentnosť lepidla alebo tesniacej hmoty. Chemicky neutrálna
hmota, bez zápachu, neškodlivá pre okolie. Odolná voči UV žiareniu
a vplyvom chemikálií. Nezanecháva škvrny, ľahko sa farbí. Používa sa na tesnenie a lepenie skla v stavebníctve, automobilovom
priemysle, vo výrobe traktorov, prívesov, kontajnerov a chladničiek.
LEPIDLo UnIVERZÁLnE PU je jednozložkové polyuretánové lepidlo bez rozpúšťadiel s vysokou odolnosťou voči vode a zvýšeným
teplotám. Má dlhú životnosť.
Použitie: Na lepenie rôznych materiálov, najmä dreva. Dobre
a rýchlo znáša konečné zaťaženie (už po desiatich minútach pri
izbovej teplote).
Tepelná odolnosť: -40 °C až +80 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +35 °C
Báza: MS polymer
Tepelná odolnosť: -40 °C až +90 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +30 °C
20
CHemiCká kotVA F1
CHemiCká kotVA F2
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F701300
kartuša
300
šedá
12
13,20
420.F702300
kartuša
300
šedá
12
14,80
CHEMICKÁ KotVA F1 je výrobok na báze vinylesteru. Používa sa
na kotvenie do kameňa, betónu a tehál. Nekvapká, možno použiť
nad hlavou. Neobsahuje rozpúšťadlá a styrén. Vytvára vodovzdornú
bariéru. Tuhne pod vodou. Vysoká chemická odolnosť.
CHEMICKÁ KotVA F2 je výrobok na upevňovanie kotiev do betónu, kameňa a tehál. Nekvapká, možno použiť nad hlavou. Rýchlo
vytvrdzuje, vytvára vodovzdornú bariéru. Nie je vhodná na mokré
podklady.
Použitie: Vyvŕtajte otvor a dôkladne ho vyčistite. Na kartušu naskrutkujte špičku so statickým miešačom a vytlačte asi 10 cm hmoty. Špičku vložte do otvoru a od dna naplňte primeraným množstvom hmoty. Používa sa na veľmi vysoké zaťaženia konštrukčných
prvkov, konzol, závitových tyčí a pri montáži bezpečnostných dverí,
markíz, regálov, sanitárnej techniky, klimatizácie atď. Pre aplikácie
do dutých materiálov je nutné do otvoru vložiť sitko a úplne ho
vyplniť. Chemická kotva F1 má pri použití oceľového profilu Ø 10
mm a kotvenie v betóne C20/25 max. odporúčanú nosnosť až 9,9
kN=990 kg.
Použitie: Vyvŕtajte otvor a dôkladne ho vyčistite. Na kartušu
naskrutkujte špičku so statickým miešačom a vytlačte asi 10 cm
hmoty. Špičku vložte do otvoru a od dna naplňte primeraným
množstvom hmoty a do hmoty natočte kotviaci prvok (drevené
a kovové konštrukcie, zábradlia, konzoly, zastrešenie, potrubia atď.).
Tiež vhodná na lepenie fasádnych prvkov, betónových tvárnic,
informačných tabúľ a pod. Pre aplikácie do dutých materiálov je
nutné do otvoru vložiť sitko a úplne ho vyplniť. Chemická kotva
F2 má pri použití oceľového profilu Ø 10 mm a kotvenie v betóne
C20/25 max. doporučenú nosnosť až 6,2 kN=620 kg.
Báza: vinylester
Báza: polyester
nylonoVÉ PÚZdRo
KÓD
TOVARU
075.1301513
075.501209
075.851513
075.852020
FeRAt ČistiACA keFkA
MINIMÁLNA Ø OTVORU VNÚTORNÝ
Ø
BALENIE
HĹBKA OTVORU
(mm)
Ø PÚZDRA KOTVY
(ks)
(mm)
(mm)
(mm)
130
50
85
85
15
12
15
20
13
9
13
18
10–12
6–8
10–12
14–16
Púzdro pre chemickú kotvu FERAT F1 a F2 sa používa do dutých materiálov. Púzdro zabraňuje úniku chemickej malty do dutín, a tým
zaručuje rovnomerné rozliatie malty v otvore.
20
50
20
20
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
PRIEMER
(mm)
CENA
€/ks
075.SCF13
13
4,70
0,60
0,40
0,40
0,40
075.SCF18
18
5,10
075.SCF28
28
5,40
Kefka slúži na čistenie vŕtaného otvoru pred aplikáciou
chemickej kotvy FERAT F1 a F2. Kefkou sa odstránia hrubé
nečistoty z vŕtaného otvoru pred použitím FERAT pumpičky
na odstránenie jemných nečistôt. Kefka by sa mala vsunúť
do otvoru a vytiahnuť von vždy min. 3×.
22
tAjFUn PUmPiČkA nA Čistenie otVoRoV
FleXitmel ms 15
KÓD
TOVARU
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.TAJFUN
12
25,20
420.F801B
kartuša
290
biela
12
5,80
420.F801Š
kartuša
290
šedá
12
5,80
420.F802B
saláma
600
biela
20
11,50
420.F802Š
saláma
600
šedá
20
11,50
Používa sa pre odstránenie jemných nečistôt z vŕtaného otvoru pred použitím FERAT chemickej kotvy
F1 a F2. Je možné použiť aj na čistenie otvorov pre
klasické kotevné prvky (hmoždinky, hmoždinky pre
ETICS, atď.). Príprava otvoru pozitívne ovplyvňuje
pevnosť spoja.
FLEXItMEL MS 15 je na tesnenie prakticky všetkých stavebných
materiálov. Jednozložková elastická tesniaca hmota na báze MS
polymerov s vynikajúcou pružnosťou a priľnavosťou na takmer
všetky stavebné materiály, väčšinu kovov a umelých hmôt. Hmota
je UV stabilná s výbornou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky je neutrálny a neškodlivý k okolitému životnému
prostrediu. Môže sa natierať farbami na vodnej báze. Na porézne
materiály odporúčame použitie penetračného prostriedku FERAT
PENETRÁCIA.
Použitie: dilatačné škáry v stavebníctve, tesnenie prakticky
všetkých materiálov (betón, drevo, rôzne kovy, umelá hmota…).
Báza: MS polymér
Tepelná odolnosť: -40 °C do +90 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C do +30 °C
FleXitmel ms 40
FleXitmel PU 15
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F803B
kartuša
290
biela
12
5,90
420.F805B
kartuša
310
biela
12
5,10
420.F803Š
kartuša
290
šedá
12
5,90
420.F805Š
kartuša
310
šedá
12
5,10
420.F804B
saláma
600
biela
20
11,10
420.F806B
saláma
600
biela
20
7,30
420.F804Š
saláma
600
šedá
20
11,10
420.F806Š
saláma
600
šedá
20
7,30
FLEXItMEL MS 40 je elastická jednozložková tesniaca hmota
na báze MS polymérov s vynikajúcou priľnavosťou na takmer všetky materiály, obzvlášť na kovy a plasty. Chemicky neutrálne a neškodlivé pre okolie. Má vysokú odolnosť na atmosférické vplyvy,
UV žiarenie a chemikálie. Nezanecháva škvrny. Odolná voči plesni.
Môže sa ľahko natierať.
Použitie: Tesnenie a spájanie všetkých druhov stavebných materiálov, aj vo vlhkom prostredí (kuchyne, sanitárne priestory), tesnenie
rôznych kovov a plastov (výroba lodí, strechy, kontajnery, automobilový priemysel, strojárstvo, atď.).
FLEXItMEL PU 15 je elastická, jednozložková, polyuretánová tesniaca hmota, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Má
výbornú priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov a zároveň
dobré mechanické vlastnosti. Tmel je odolný voči UV žiareniu a je
pretierateľný.
Použitie: Dilatačné škáry v stavebníctve (betón, tehla, kameň, oceľ,
hliník, umelá hmota).
Tepelná odolnosť: -40 °C až +80 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +35 °C
Báza: MS polymér
Tepelná odolnosť: -40 °C do +90 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C do +30 °C
24
FleXitmel PU 40
ZnAČkoVAČ
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
FARBA
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F807B
kartuša
310
biela
12
5,20
420.F901500
dóza
500
12
6,60
420.F807Š
kartuša
310
šedá
12
5,20
420.F808B
saláma
600
biela
20
7,30
420.F808Š
saláma
600
šedá
20
7,30
FLEXItMEL PU 40 je elastická jednozložková, polyuretánová tesniaca hmota, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Výborne
priľne na betón, tehlu, drevo, hliník, železo, meď, oceľ a podklady
z rôznych plastov. Tmel je pretierateľný a po zatuhnutí má vysokú
pevnosť.
Použitie: Dilatačné škáry v stavebníctve, tesnenie a lepenie kovových materiálov.
Tepelná odolnosť: -40 °C až +80 °C
Teplota pri aplikácii: +5 °C až +35 °C
ZnAčKoVAč je akrylová farba v spreji určená na značkovanie a popisovanie na rôznych podkladoch. Priľne na drevo, kov, sklo, betón,
asfalt, k väčšine plastov a pod. Má vysokú kryciu schopnosť a jasnosť farby. Používa sa na vyznačovanie trás v stavebníctve, geodézii,
lesnom hospodárstve, pre vyznačenie parkovacích a pracovných
plôch, nebezpečných zón, skladov tovaru, vo výrobných halách,
v cestnom značení pri nehode atď.
Použitie: Farba najlepšie priľne na čistý a suchý podklad. Dózu dôkladne pretrepať minimálne 1 minútu pri počuteľnom pohybe guľôčky. Aplikáciu vykonávať zo vzdialenosti 15 až 20 cm od podkladu.
ČistiČ PU Peny
ČistiČ silikÓnU A Peny
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
OBAL
OBSAH
(ml)
BALENIE
(ks)
CENA
€/ks
420.F1001500
dóza
500
12
4,70
420.F1002110
tuba
110
12
5,40
čIStIč PU PEnY je rozpúšťadlo čerstvej polyuretánovej peny, ktoré
možno použiť tiež na čistenie a odmastenie železa, hliníka, nenatretého dreva a mramoru. Čistič odstraňuje tuk, olej, sadze, decht,
vosky, zvyšky politúr, lepidiel, čerstvých tmelov a tesniacich hmôt.
Používa sa k ručnému čisteniu a na čistenie aplikačnej pištole na polyuretánovej peny. Pri čistení aplikačnej pištole priskrutkujeme dózu
s adaptérom. Opatrne stlačíme spúšť, aby sme odstránili zvyšky
peny z pištole. Čistič vnútri pištole necháme pôsobiť 1–2 minúty.
Znovu stlačíme spúšť, kým nezačne vytekať číry čistič. Tento postup
opakujeme 2–3 krát pri každom čistení pištole.
čIStIč SILIKÓnU A PEnY sa používa na odstraňovanie stvrdnutého silikónu zo skla, betónu, smaltu, keramických dlaždíc, dreva,
plastu, tehly, omietky a niektorých textílií. Neodporúča sa na nylon.
Podklad musí byť suchý a odmastený. Najskôr mechanicky odstrániť vrstvu starého silikónu. Potom naniesť ČISTIČ SILIKÓNOV A PENY vo vrstve 2–3 krát väčšej ako je zvyšný silikón, minimálne však 4 mm. Výsledkom v závislosti na vrstve silikónu, dôjde
k odstráneniu po 2–24 hodinách. Rozpustený silikón odstrániť
mechanicky a podklad vyčistiť vlhkou handričkou. Postup sa podľa
potreby môže opakovať.
26
Colt
lUGeR
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
CENA
€/ks
420.COLT
310
zliatina zinku
kov
6,00
420.LUGER
310
hliníková zliatina
kov
30,80
• Základný model pre široké použitie pri aplikácii tmelov z kartuší.
• Profesionálna pištoľ s vysoko kvalitným prevodným mechanizmom.
• Kvalitné spracovanie s nitovanými spojmi zaručujúce dobré mechanické vlastnosti a jednoduchú manipuláciu s dostatočne tuhou konštrukciou zabraňujúcou deformáciám počas stláčania tmelu.
• Nastavovacia skrutka umožňujúca nastavenie optimálneho chodu.
• Telo pištole z profilovaného plechu v kombinácii s ľahkou zliatinou,
nerezový piest.
• Masívne telo pištole z hrubostenného profilovaného plechu v kombinácii s ľahkou zliatinou, nerezový piest.
• Obsahuje bodec na uvoľnenie zanesených trysiek tmelových kartuší
• Obsahuje bodec na uvoľnenie zanesených trysiek tmelových kartuší.
• Kompresný pomer 7:1.
• Priaznivý kompresný pomer 12:1.
7:1
• Otočné telo pištole okolo pozdĺžnej osi umožňujúce optimálne
nastavenie v prípade šikmo zrezanej trysky.
12:1
28
sCoRPion
eAGle
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
CENA
€/ks
420.SCORPION
310
plast
plast & kov
32,60
420.EAGLE
310
plast
plast & kov
36,30
• Pištoľ inovovaná modernou konštrukciou so skráteným piestom
a ergonometrickou rukoväťou umiestnenou bližšie k stredu piesta
zaisťuje lepšie vyváženie a ľahšiu manipuláciu v obmedzenom
priestore.
• Otočné telo pištole okolo pozdĺžnej osi umožňujúce optimálne
nastavenie v prípade šikmo zrezanej trysky.
• Masívne telo pištole z hrubostenného profilovaného plechu, nerezový piest s plastovými koncovkami.
• Závesná spona na opasok.
• Posuvný mechanizmus uložený vo vysoko pevnostnom plastovom
púzdre, ktoré zabraňuje jeho poškodeniu a zanášanie nečistôt.
• Systém jednoduchého uvoľneniu tlaku piestu (brzdy) spätným
posunom rukoväte.
• Pištoľ s revolučnou konštrukciou určená pre použitie v stiesnených
podmienkach s ohybným piestom, ktorý sa pohybuje iba v priestore
vymedzenom telom pištole.
• Ergonomická rukoväť umiestnená do stredu piesta zaisťujúca optimálne vyváženie pištole a minimálny potrebný priestor pre manipuláciu.
• Systém jednoduchého uvoľnenia tlaku piesta (brzdy) spätným posunom rukoväte.
• Závesná spona na opasok.
• Masívne telo pištole z hrubostenného profilovaného plechu v kombinácii s ľahkou zliatinou.
• Posuvný mechanizmus uložený vo vysoko pevnostnom plastovom
puzdre, ktoré zabraňuje jeho poškodeniu a zanášaniu nečistôt.
RoCket
RoCketR
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
CENA
€/ks
KÓD
TOVARU
KAPACITA
(ml)
420.ROCKET
600
hliník
hliník
41,90
420.ROCKETR
600
• Profesionálna pištoľ pre aplikáciu tmelov v balení tzv. „salámae“
s vysoko kvalitným prevodným mechanizmom z ľahkej zliatiny a nerezových komponentov.
• Masívne hliníkové telo-valec piestu, nerezový piest s teflónovou
tesniacou koncovkou.
• Otočné telo pištole okolo pozdĺžnej osi umožňujúce optimálne
nastavenie v prípade šikmo zrezanej trysky.
RUKOVÄŤ
SPÚŠŤ
hliníková zliatina hliníková zliatina
CENA
€/ks
45,60
• Špičková profesionálna pištoľ pre aplikáciu tmelov v balení tzv.
„saláme“ s vysoko kvalitným prevodným mechanizmom z ľahkej
zliatiny a nerezových komponentov s nastavovacou skrutkou
umožňujúcou nastavenie optimálneho chodu.
• Masívne priehľadné telo-valec piestu umožňujúce optickú kontrolu stavu náplne, nerezový piest s teflónovou tesniacou koncovkou.
• Obsahuje bodec na uvoľnenie zanesenej trysky.
• Otočné telo pištole okolo pozdĺžnej osi umožňujúce optimálne
nastavenie v prípade šikmo zrezanej trysky.
• Priaznivý kompresný pomer 12:1.
• Obsahuje bodec na uvoľnenie zanesenej trysky.
• Veľmi priaznivý kompresný pomer 18:1.
12:1
18:1
30
Vysvetlivky k jednotlivým ikonkám
otočný
Pištoľ má otočné telo okolo pozdĺžnej osi umožňujúce optimálne nastavenie v prípade
šikmo zrezanej trysky.
RÝCHLOTUHNÚCI
Produkt sa radí medzi rýchlotuhnúce, tuhne a tvrdne v rozmedzí 1–3 hodín.
OHŇOVZDORNÝ
Produkt je určený na miesta, kde existuje nebezpečenstvo šírenia ohňa, dymu a jedovatých plynov.
VODOTESNÝ
Produkt je možné použiť vo všetkých atmosférických podmienkach a na opravy a aplikácie
vyžadujúce vodotesnosť povrchu.
TRANSPARENTNÉ
Produkt je vhodný na aplikácie nevyžadujúce farebné prekrytie.
Pri pištoli: Umožňuje optickú kontrolu stavu náplne.
PERFORÁCIA
Pištoľ obsahuje príslušenstvo určené k prepichnutiu zanesených trysiek tmelových kartuší.
PRUŽINOVÁ POISTKA
Pištoľ je vybavená pružinovou poistkou.
Teplota
Produkt sa môže používať aj pri nízkych teplotách do -10 °C.
KOMPRESIA
Kompresný pomer.
PRETIERAŤEĽNÝ
Produkt je pretierateľný bežnými náterovými hmotami.
ZIMNÝ
Produkt sa môže používať aj pri nízkych teplotách do -10 °C.
31
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE MANIPULÁCIU
A POUŽITIE VÝROBKOV FERAT
1. K artuše a dózy sa skladujú na stojato v temperovaných skladoch pri teplotách +10 °C až +20 °C. Vyššie
teploty skracujú skladovaciu dobu.
2. Dodržiavať maximálnu dobu skladovania uvedenú na obale výrobku (12–18 mesiacov podľa typu výrobku).
3. Odporúčaná teplota prostredia pre aplikáciu výrobkov je +5 °C až +25 °C.
4. Výrobky obsahujú zložky, ktoré môžu dráždiť dýchacie orgány a pokožku. Preto je potrebné výrobky používať v dobre vetraných priestoroch, používať pri aplikácii vhodné ochranné pracovné rukavice, odev
a okuliare. Pri styku s pokožkou ihneď umyť zasiahnuté miesto vodou a mydlom.
5. Pred vlastnou aplikáciou je potrebné priľahlé stavebné konštrukcie ochrániť pred znečistením. V prípade
nutnosti je možné na zasiahnuté miesta použiť špeciálne čističe na to určené a to vždy ihneď po postriekaní.
6. Dózy sú pod stálym tlakom, preto je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením a nevystavovať teplotám vyšším ako +50 °C.
7. Obaly je nutné chrániť pred mechanickým poškodením, násilne neotvárať a neodhadzovať do ohňa
(ani prázdne).
8. Pri manipulácii a aplikácii s výrobkami nefajčiť, nejesť a nepribližovať sa s otvoreným ohňom.
9.Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, bez prachu, mastnoty a uvoľňujúcich sa častíc materiálov
narušujúcich priľnavosť. Suché a porézne povrchy je potrebné penetrovať príslušnou penetráciou príp.
navlhčiť vodou.
10.Tmelené povrchy a škáry možno vyhladiť pomocou vodného roztoku napr. s prímesou jari.
11.Doba tuhnutia a vytvrdzovania závisí vždy od vlhkosti vzduchu a teploty. Tieto možno dočasne
upraviť vytvorením tieňa alebo vodnej hmly.
12.Pri nízkych teplotách odporúčame kartuša a dózy brať postupne z temperovaného skladu alebo pred
použitím ohriať v teplej vode (max. 40 °C).
13.S prázdnymi obalmi je potrebné zaobchádzať vždy v súlade s príslušnými predpismi o nakladaní
s odpadmi.
14.Ďalšie podrobné informácie o jednotlivých výrobkoch sú uvedené v príslušných technických listoch
na stránkach www.ferat.eu prípadne možno konzultovať s našimi zaškolenými pracovníkmi.
15.Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia. Podmienky vzniknuté
počas aplikácie nemá výrobca pod kontrolou a nemôže za ne niesť zodpovednosť.
FeRAt stojAn RAdoVý
Rozmery stojanu:
v = 1830 mm, š = 605 mm, h = 605 mm
Rozmery stojanu
v = 2400 mm, š = 600 mm, h = 600 mm
PoZnámky
5
60
m
5m
m
m
60
600
mm
2400 mm
1830 mm
FeRAt stojAn PRiestoRoVý
www.fastrade.sk
600 mm
www.ferat.eu
FASTRADE SK, s.r.o.
FASTRADE s.r.o.
Františka Diviše 1012
104 00 Praha
Czech Republic
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna
Czech Republic
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovak Republic
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová ves
Slovak Republic
Tel.: +420 284 688 956-7
Fax.: +420 284 688 955
GSM: +420 602 450 007
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 546 216 401-2
Fax: +420 546 216 400
GSM: +420 602 652 972
E-mail: [email protected]
Tel.:
+421 244 452 850
Fax:
+421 244 452 855
GSM: +421 902 916 630
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 534 297 752-3
Fax: +421 534 297 754
GSM: +421 902 916 682
E-mail: [email protected]
Download

ke stažení - FASTRADE sro