Udelené ocenenia
Trenčianska Oblastná výstava a Jubilejná výstava zvierat s medzinárodnou
účasťou .
24-26 november 2014 Trenčianske Stankovce
Víťazné ceny
Víťazná cena Holub 1,0 Slovenský hrvoliak čierny 601 Raninec Milan
Víťazná cena Holub 0,1 Slovenský hrvoliak modrý bielopásy 604 Majtán Pavol
Víťazná cena králik 1,0 Velký svetlý striebritý 365 Buček Ján
V íťazná cena králik 0,1 zdrobnelý farebný divosfarbený 560 Červinka Tomáš
Víťazná cena hydina 1,0 Kočinka krahulcová 30 Plesa Marius
Víťazná cena hydina 0,1 zdrobnelá Holanďanka čierna bielo chocholatá 299 Stolik Lukáš
Víťazná cena vodná hydina Hus Pomoranská strakatá 8 Lumír Mácha
Poháre.
P1 Najlepší holub slovenského plemena
slov hrvoliak čierny Ing.Bulko Peter
P3 Najlepší králik slovenského plemena
Nitranský králik Kopunec Slavomír
venoval predseda CSCH Kotyza Milan
venoval predseda CS CH predseda CSCH Kotyza Milan
PS Najlepšií jedinec hydiny slovenského plemena
venoval predseda CSCH Kotyza Milan
Slovenská hus Vozár Jozef
P2 najlepší holub Mladého chovatela
Lucernský holub Balková Dorota
venoval Predseda OV SZCH Trenčín Miškech Juraj
P4 najlepší králik Mladého chovatela venoval Predseda OV SZCH Trenčín Miškech Juraj
slovenský sivomodrý rex MalárTomáš
PM najlepšií jedinec Hydiny Mladého chovatela venoval Predseda OV SZCH Trenčín Miškech Juraj
Australorpka Matejík Jozef
T Tanier
venoval W Bokisch zdrobnelá vyandotka lososová Ďuriš Dušan
PT Privátna cena holuby
venoval W Bokisch Moravský pštros červený Nagy Martin
PJ Privátna cena holuby
mladý chovatel
venoval W Bokisch
Indický pávik Otáhalová Vanesa
PK Privátna cena králik
venoval W Bokisch Rex rys Kramár Juraj
PC Privátna cena Kočinka čierna
PO Privátna cena pre Oravku
venovala Ingrid Pfautch 23 lion Ochisor
venovala Ingrid Pfautch 141 Jozef Adamec
P11 Privátna cena pre Brakelku
venovala Ingrid Pfautch 180 Mácha lumír
P10 Privátna cena pre najlepšiu Brahmanku Rumunského chovu
UOKH
kl 66 Ion Ochisor
venoval Štefan Henžel predseda
P9 Privátna cena pre najlepšiu sliepku Amrox venoval Bayer Jaroslav predseda UOK Drubeže ČS CH
kl. 109 Kluka Štefan
P8 Privátna cena pre najlepšieho kohúta Australorpky venoval Bayer Jaroslav predseda predseda UOK
Drubeže ČS CH kl 95 Kováč Alojz
PR2 Prémiová cena pre najlepše ocenenú kočinku
Kočinka biela Kl 25 Lazar Simion
venoval Zuffa Peter
PR3 Prémiová cena pre najlepše ocenenú Paduánku venoval Zuffa
Paduanka strieborná č lemovaná
162 Zimnoch Jerzy
PR4 Prémiová cena pre najlepše oceneného kohúta najpočetnejšieho plemena
Brahmanka Jarabičia vlnitá
64Ochisor Ion
PR5 Cena najlepše oceneného jedinca pôvodného malého plemena
čierna 219 Wolski Marek
venoval Zuffa Peter
venoval Zuffa Peter Bantamka
Memoriál Rudolfa Mojžiša
kolekcia 3 najlepšie ocenených zvierat jednoho plemena a farebného rázu člena ZO SZCH Tr. Stankovce
Velký svetlý striebritý kl.
365,366, 367
Buček Ján
Memorial Rudka Mojžiša:
kolekcia 3 najlepšie ocenených zvierat jednoho plemena a farebného rázu člena ZO CSCH KUNOVICE
zdrobnelá velsumka hrdzavo jarabičia voliera 285 Juŕička František
Udelené čestné ceny
Klietka plemeno
body
vystavovateľ
štát
2
TULÚZSKA HUS sivá
95
Kresáň Ján
SK
19
BOJOVNÍČKA ŠAMO pšeničná
95
Tarasewicz Leon
PL
30
KOČINKA krahulcová
96
Plesa Marius
RO
43
BRAHMANKA biela- čierna kolumbia
95
Nagy František
SK
48
BRAHMANKA biela- čierna kolumbia
95
Plesa Marius
RO
52
BRAHMANKA čierna
95
Ochisor Ion
RO
61
BRAHMANKA jarabičia vlnitá
95
Ochisor Ion
RO
66
BRAHMANKA jarabičia vlnitá
95
Ochisor Ion
RO
78
BRAHMANKA strieborno sfarbená vlnit
94
Plesa Marius
RO
82
ORPINGTONKA žltá
95
Nagy František
SK
84
ORPINGTONKA žltá
95
Ochisor Ion
RO
97
AUSTRALORPKA čierna
96
Matejík Jozef
SK
104
PLYMUTKA pásikavá
94
Ochisor Ion
RO
109
AMROKSKA krahulcová
94
Kluka Štefan
SK
116
BIELEFELDKA rodofarbá
95
Srogončík Jozef
SK
118
SASEXKA bielo čierna kolumbia
95
Vachánek Dušan
SK
120
MARANSKA čierno medená
95
Klátiková Simona
SK
125
BARNAVELDKA strieborná
94
Varga Pavol
SK
128
VELSUMKA hrdzavo jarabičia
95
Miškech Juraj
SK
137
HEMPŠÍRKA zlatohnedá
95
Pavlech Luboš
SK
140
HEMPŠÍRKA zlatohnedá
95
Šesták Roman
CZ
142
CEMANI čierna
96
Balková Dorota
SK
150
VLAŠKA jarabičia
94
Patka Anton
SK
160
PADUÁNKA žltoplavá bielo lemovaná
94
Zimnoch Jerzy
PL
173
HODVÁBNIČKA BRADATÁ čierna
94
Trypuz Rafal
PL
196
ZDROBNELÁ KOČINKA žltá
95
Trimbitas Ioan
RO
213
SERAMA
94
Morek Wojciech
PL
219
BANTAMKA čierna
95
Wolski Marek
PL
247
ZDROBNELÁ BIELEFELDKA rodofarbá
94
Zaťko Vladislav
SK
259
ZDROBNELÁ VYANDOTKA žltá čierna kolumbia 94
Nagy Peter
SK
267
ZDROBNELÁ VYANDOTKA strieborno sfarbená vlnit 94
Kubaloš František
SK
287
ZDROBNELÁ VELSUMKA hrdzavo jarabičia 95
Šašinka Vladimír
CZ
293
ZDROBNELÁ VLAŠKA zlato sfarbená
Goňo Vlastislav
SK
297
ZDROBNELÁ HOLANĎANKA čierna bielochocholatá
96
Stolik Łukasz
PL
310
ZDROBNELÁ HOLANĎANKA biela bielochocholatá
96
Miškech Juraj
SK
353
BELGICKÝ OBOR ALBÍN
96,5
Náhlik Peter
SK
355
NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ čierny
95,5
Bulejko Zdeno
SK
363
FRANCÚZSKY BARAN havanovitý
96,0
Gavura Ladislav
SK
382
VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ
95,5
Štipčák Antonín
CZ
390
ČINČILA VEĽKÁ
96,5
Mikula Miroslav
SK
408
NOVOZÉLANDSKÝ BIELY biely
95,5
Ochodnický Ján
SK
440
VIEDENSKÝ DIVOKO MODRÝ
95,5
Sládek Maroš
SK
474
ZAJAČÍ
95,5
Kramár Štefan
SK
479
BIELOPESÍKATÝ čierny
95,0
Ciurea Virgil
RO
497
ALJAŠKA
96,5
Anettová Monika
SK
500
MALÝ BARAN biely červenooký
95,5
Valovič Tibor
SK
517
REX rys
95,0
Kramár Juraj
SK
524
STRIEBORNÝ MALÝ svetlý strieborný
96,0
Miškech Juraj
SK
551
HERMELÍN modrooký
96,0
Červinka Tomáš
CZ
558
ZDROBNENÝ FAREBNÝ divoko sfarbený
96,5
Červinka Tomáš
CZ
575
KASTOREX
95,0
Kocúrik Michal
SK
614
KOŠOA čierny
95
Skoršepa Marian
SK
616
TEXAN rodofarbý tmavý
95
Jurák Milan
SK
626
MORAVSKÝ PŠTROS čierny
95
Kamenčák Jan
CZ
637
GIGANT modroplavý
95
Abel Vladimír
SK
654
NEMECKÝ VÝSTAVNÝ HOLUB šedohnedý 95
Antal Pavel
SK
672
KING biely
95
Jaroš Miroslav
SK
682
NEMECKÁ MODENKA SCHIETTI čierna
95
Urbánek Jozef
SK
688
NEMECKÁ MODENKA SCHIETTI čierna fŕkaná
Urbánek Jozef
SK
704
ČESKÝ STAVÁK červený plamienok
95
Dedík Emil
SK
738
BRNENSKÝ HRVOLIAK modrý šimel
95
Husarčík Viliam
SK
751
LUCERNSKÝ ZLATOKRKÝ HOLUB pásavý 94
Balková Dorota
SK
778
TALIANSKA SOVKA ľadová
95
Urbánková Anka
SK
786
ARADSKÝ LETÚŇ strieborný
95
Vrapciu Mihai
RO
794
SEDMOHRADSKÝ LETÚŇ žltý
95
Ciurea Marius
RO
95
95
821
PRAŽSKÝ KRÁTKOZOBÝ LETÚŇ žltý
95
Rybár Lubomír
SK
826
CRAIOVA LETÚŇ červený
94
Vrapciu Mihai
RO
Download

Udelené ocenenia Trenčianskej Oblastnej a Jubilejnej výstavy 2014