Domy a obyvatelia obce Cigeľ pred 150 rokmi
Č. DOMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RODIČIA POKRSTENÝCH DETÍ
JURAJ MURÁR + ALŽBETA SVITOK
VALENT DROZD + ANNA MJARTAN
ŠTEFAN JAMRIŠKO + MÁRIA DAŇO
JÁN BELAN + VERONIKA FRANKO
JÁN BELAN + ANNA CMARKO
ONDREJ BELAN + MARIA MIKUŠ
(PRAVDEPODOBNE POŽIARNA ZBROJNICA)
JOZEF BEŇADIK + ANNA ŠTORCEL
ŠTEFAN FRANKO + ZUZANA MIKUŠ
JÁN SVITOK + MÁRIA MIKUŠ
PETER SVITOK + ZUZANA MJARTAN
JOZEF ZAŤKO + VERONIKA DROZD
JOZEF ZAŤKO + ANNA FRANKO
MATÚŠ CMARKO + MÁRIA BEŇADIK
JÁN CMARKO + ANNA MIKUŠ
MATÚŠ CMARKO + MÁRIA LALUHA
JOZF CMARKO + ANNA KRŠKO
JAKUB MIKUŠ + ALŽBETA BENKOVIČ
MATEJ MJARTAN + ZUZANA BEŇADIK
JÁN ZÁBOJNÍK + JULIANA ČERTÍK
JURAJ MICHALEC + JULIANA ŠNIRER, MLYNÁR
ONDREJ ŠOUČÍK + ANNA MJARTAN, MLYNÁR
ONDREJ ŠOUČÍK + ANNA CZEIZEL, MLYNÁR
VALENT KRAUSKO + ANNA MIRKA ALIAS MJARTAN
VALENT KRAUSKO + ALŽBETA PÍŠ
JURAJ SVITOK INQUIL + ZUZANA DOLINSKÝ
JÁN KRAUSKO + EVA KRAUSKO
JURAJ MJARTAN + ZUZANA ZÁBOJNÍK
MÁRIA KRÁL, SERVITIS
JOZEF MJARTAN + ZUZANA MIKUŠ
PAVOL MIKUŠ + MÁRIA BORKO
ONDREJ HARÁK + MÁRIA MJARTAN
ŠTEFAN MJARTAN + ALŽBETA CHREBET
JOZEF HARÁK (HANÁK) + KATARÍNA MAJER
TOMÁŠ SVITOK VOJAK + MÁRIA ČERTÍK
MATEJ MJARTAN + ZUZANA BEŇADIK
JURAJ FIFILINA + ZUZANA BEŇADIK
(PRAVDEPODOBNE OBECNÁ BUDOVA)
VALENT SVITOK + BARBORA DOLINAJ
VALENT SVITOK + VDOVA MÁRIA SVITOK, RODENÁ KOTJAN
ŠTEFAN FABRI + EVA SVITOK
ONDREJ KRAUSKO + MÁRIA MARTINEC
VALENT KRAUSKO + ALŽBETA SVITOK
VALENT KRAUSKO + ANNA MJARTAN
JÁN BEŇADIK OZANINEJE + MÁRIA TADIAL
JÁN BEŇADIK + MÁRIA BELAN
VENDELÍN BEŇADIK + ZUZANA SVITOK
ONDREJ BEŇADIK + MÁRIA MJARTAN
ŠTEFAN BEŇADIK + KATARÍNA BELÁŇ
MICHAL MENDEL + ANNA SVITOK
JÁN MJARTAN + ANNA BEŇADIK
JOZEF MJARTAN + ZUZANA DOBROTKA
IGNÁC MJARTAN + KATARÍNA SVITOK
LUKÁŠ BEŇADIK + ANNA MANDEL
VENDELÍN BEŇADIK + ZUZANA SVITOK
JURAJ DROZD + BARBORA SVITOK
JURAJ ŠUŠOL + ZUZANA DROZD
JÁN KRAUSKO + MÁRIA SVITOK
VALENT SMATANA + JOZEFA MARTINEC
JURAJ SVITOK + ZUZANA DOLINSKÝ, PASTIER
JÁN KRAUSKO + MÁRIA SVITOK
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
ŠTEFAN ADÁMIK + MÁRIA JAMRIŠKO
JÁN MJARTAN + MÁRIA SVITOK
JÁN SVITOK + ANNA KOSTOLÁNYI
JÁN KRAUSKO + JULIANA BEŇADIK
ŠTEFAN ADÁMIK + MÁRIA JAMRIŠKO
JOZEF MJARTAN + ANNA BEŇADIK
ONDREJ ZAŤKO + MÁRIA ČERTÍK
MICHAL CHREBET + MAGDALÉNA MJARTAN
ONDREJ CMARKO + MÁRIA ORŠULA
MATÚŠ CMARKO + JULIANA ĎURINA
MICHAL CMARKO + KATARÍNA BEŇADIK
TOMÁŠ CMARKO + ANNA DROZD
VALENT KOSTOLÁNY + ANNA BROĎANY,
JAKUB MJARTAN + EVA MINÁR, MJARTAN
JÁN MJARTAN + ANNA CHREBET
ŠTEFAN MJARTAN + MARIA ADAMIK
JURAJ FIPILINA/FIFILINA + MARIA KRAL
TOMÁŠ MARKO + ALŽBETA MIHALEC
JÁN MJARTAN + ANNA CHREBET
JURAJ BEŇADIK + ALŽBETA ZAŤKO
ONDREJ TADIAL VOJAK + ALŽBETA MJARTAN
JÁN MJARTAN + ALŽBETA ŠIMURKA
IMRICH MJARTAN + MÁRIA TOMÁŠIK
JOZEF MJARTAN + ANNA TADIAL
JURAJ MJARTAN + BARBORA CMARKO
ŠTEFAN MJARTAN + ZUZANA PÍŠ
MIKULÁŠ ZIMAN + ANNA MJARTAN
JURAJ MJARTAN HRONCEJE + ZUZANA MJARTAN
TOMÁŠ MJARTAN + ANNA PAŽICKÝ
JÁN MJARTAN + MARIA KOSTOLIANSKI
ONDREJ ZAŤKO VOJAK, MÁRIA ČERTÍK
MATEJ ČERTÍK + MÁRIA MJARTAN
JÁN MAJER + MÁRIA MJARTAN (KOVÁČ)
JURAJ SVITOK + ZUZANA DOLINSKÝ, PASTIER
LAURENT ČERTÍK + ANNA CMARKO
MATÚŠ ČERTÍK + MÁRIA MJARTAN
JOZEF GROLMUS + ROZALIA TONHAJZER, (KOVÁČ)
JÁN MAJER + MÁRIA MJARTAN, Č. 44, (KOVÁČ)
JAKUB CHREBET + MÁRIA MJARTAN
JÁN BOBOK + ALŽBETA SVITOK
PAVOL MITAŠ + JÚLIA JAMRIŠKO
ŠTEFAN KRAUSKO + JÚLIA JAMRIŠKO
JÁN CHREBET + MAGDALÉNA MJARTAN
MIKULÁŠ ZIMAN + ANNA MJARTAN
ŠTEFAN BELAK + ROZALIA ŠLOSÁR, DOMINALIS CUSTOS SYLVAM
JÁN MJARTAN + ALŽBETA CMARKO
IMRICH SVITOK + ANNA ŠKRIPKA, HORÁR PANSKÝCH LESOV PÁLFIHO
ONDREJ GAJDOŠ + ANNA SVITOK
ADAM GAJDOŠ + ANNA MJARTAN
ONDREJ GAJDOŠ + ZUZANA ŠIMURKA
JAKUB CHREBET + MÁRIA MJARTAN
JÁN MIKUŠ + MÁRIA GROLMUS
JÁN MIKUŠ + DOROTA PENIAŠKO
VALENT MIKUŠ + ZUZANA FRANKO
VALENT MIKUŠ + JULIANA PÍŠ
JAKUB FRANKO + ANNA PAULIK
MICHAL SVITOK + KATARÍNA MJARTAN
JÁN BELAN + VERONIKA FRANKO
MATEJ SVITOK + KATARÍNA BOBOK
TOMÁŠ SVITOK + MÁRIA ČERTÍK
JÁN MJARTAN + ALŽBETA CMARKO
ZDROJ: CIRKEVNÉ MATRIKY OKOLO ROKU 1860. ZAPÍSANÍ SÚ RODIČIA KRSTENÝCH DETÍ.
MGR. IVAN KADLEČÍK, APRÍL 2013
Download

Domy a obyvatelia obce Cigeľ pred 150 rokmi