FÓRUM
Rolf Dobelli je švajčiarsky
spisovateľ. Jeho kniha
Umenie jasného myslenia,
ktorá vyšla v roku 2011,
sa stala svetovým
bestsellerom.
rolf dobelli
ZABUDNITE NA SPRÁVY!
O ZDRAVEJ ČITATEĽSKEJ DIÉTE
SPRÁVY SÚ PRE DUŠU TO ISTÉ ako
cukor pre telo. Chutia, no zároveň
škodia. Médiá nás kŕmia maškrtami v podobe triviálnych príbehov, tie však nedokážu utíšiť náš hlad po vedomostiach. Vedľajšie účinky sa podobne ako pri fast foode
prejavia až neskôr. Už štyri roky žijem bez
správ, a účinky tejto slobody môžem tlmočiť z prvej ruky: jasná myseľ, cenné úsudky,
lepšie rozhodnutia a viac času.
Správy spôsobujú, že sa v hlave vytvorí mapa falošných rizík. Náš centrálny nervový systém intenzívne reaguje na
čaro obrazu a veľmi slabo na abstraktné
informácie. Spravodajské médiá stavajú
na pútavých príbehoch, krikľavých fotografiách a senzačných „faktoch“. Všetko
jemnocitnejšie a hĺbavejšie sa musí potlačiť, aj keď by to mohlo byť z hľadiska
chápania sveta podstatné. Konzumenti
správ hodnotia väčšinu tém nesprávne:
terorizmus sa zveličuje, chronický stres
sa podceňuje, letecké katastrofy sa zveličujú, rezistencia na antibiotiká sa podceňuje...
Objem skonzumovaných správ je irelevantný. Za posledných 12 mesiacov ste
mohli absorbovať 10 000 krátkych správ –
30 správ denne. Vymenujte z nich aspoň
jednu, ktorá vám pomohla uskutočniť
lepšie rozhodnutie! Pri určovaní toho,
čo je vo vašom živote naozaj dôležité, sú
správy z väčšej časti irelevantné. Mnohí
namietajú: „Existuje predsa stredná ces72
geo1.indb 72
ta a tou je výber obsahu.“ Aby sme však
vedeli posúdiť, či sa niečo oplatí prečítať,
musíme najprv prejsť palcové titulky – čo
nás núti, aby sme sa prehrýzli celou ponukou spravodajského bufetu.
Bojíte sa, že zmeškáte „niečo dôležité“? Keď sa stane niečo naozaj dôležité,
dozviete sa to, aj keby ste žili v škrupine
so špeciálnou ochranou proti správam.
Správy obmedzujú chápanie. Výrobcovia správ a ich konzumenti podliehajú
omylu. Zoradenie skutočností sa zamieňa za poznanie vzájomných súvislostí.
A procesy, ktoré riadia významné kultúrne, hospodárske, politické a ekologické
prúdy, zostávajú zväčša neviditeľné.
Správy sú pre vaše telo ako jed. Keď
sa neprestajne kŕmite správami, vaše telo
je v stave chronického stresu, čo vyvoláva zažívacie a rastové poruchy (buniek,
vlasov, kostí), nervozitu a náchylnosť na
infekcie, strach, agresivitu a emocionálnu
necitlivosť.
Správy podporujú systematické chyby
v uvažovaní. Správy živia mylné tvrdenia.
Potláčame príznaky, ktoré odporujú našim predsudkom a sme precitlivení na
správy, ktoré naše presvedčenie potvrdzujú. Dôsledok: máme sklon preceňovať sa, podstupujeme priam idiotské riziká a premeškávame dobré príležitosti.
A správy upevňujú sklon k ďalšej kognitívnej chybe: historickému omylu. Náš
mozog túži po príbehoch, ktoré „majú
zmysel“ – nie je dôležité, či zodpovedajú
skutočnosti. V širšom meradle sa správy
skladajú z anekdot, ktoré sa predávajú ako
analýzy. Tohto lacného spôsobu, akým sa
„vysvetľuje“ svet, mám už plné zuby.
SPRÁVY SPOMAĽUJÚ MYSLENIE.
Dlhodobá pamäť má takmer nekonečnú kapacitu, kým pracovná (krátkodobá) pamäť je limitovaná na minimálne
množstvo jednoduchých údajov. Cesta
z pracovnej do dlhodobej pamäti prechádza akoby uchom ihly; všetko, čomu
chcete porozumieť, musí tadiaľ prejsť. Pri
abstraktných informáciách sa to podarí
iba koncentráciou. Správy a s nimi spojená reklama však koncentráciu rušia, čiže
porozumenie aktívne oslabujú.
Správy menia štruktúru vášho mozgu. Správy nanovo prepájajú nervové
spojenia. Čím viac správ prijímame, tým
viac namáhame spínacie neurónové obvody určené na povrchné prezeranie informácií a na viacúrovňové spracúvanie
údajov. Zároveň atrofujú všetky spínacie
01/14
9. 12. 2013 20:45:20
Download

ZABUDNITE NA SPRÁVY!