ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň: Piatok
Nepárny týţdeň: Pondelok
Triedna učiteľka: Ing. Mária Mularčíková
I.GMA - grafik médií – 27, spolu 27
Majsterka o.v. Bc. M. Babušeková
Skupina č. I.1 J. Miklášová
H. Kardošová
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Findura Fabien
Ihnátová Eliška
Malatinec Michal
Orosová Zuzana
Šinkovicová Mária
Majster o.v.
Bc. J. Háber
Skupina č. I.2 O. Dóra
E. Kučmová
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
* Breyer Tomáš
Kubáň Peter
Moravčík Samuel
* Súkeník Miroslav
Vašeková Vanessa
Majster o.v.
Ing. J. Synko
Skupina č. I.3 K. Orlíčková
Ing. M. Číţiková
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Drien Matúš
Hoza Patrik
Palčák Patrik
* Pastírik Marek – prestup na inú SŠ k 22.9.2014
Škoda Tomáš – prestup z inej SŠ k 1.11.2014
Štvrtecký Šimon
Majsterka o.v. Ing. D. Pjonteková
Skupina č. I.4 Akad. mal. M. Michalková
P. Parničan
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. I.5 H. Kardošová
Bc. M. Babušeková
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Majster o.v.
O. Dóra
Skupina č. I.6 E. Kučmová
Bc. Háber
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Ballová Klaudia
Delinčák Dominik
Jenčák Dominik
Kompánek Ctibor – preradený do I.G
Podhradský Dávid
* Brabec Alan
Brunovský Matej
Ilenčík Mário
Jeţek Vladimír
Kochanová Martina
Livovec Jakub
Minárik Peter
Svátek Marek
organizácia:
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň: Piatok
Nepárny týţdeň: Pondelok
Triedna učiteľka: Ing. Monika Kovácsová
I.GMB - grafik médií – 29, spolu 29
Majsterka o.v. K. Orlíčková
Skupina č. I.7 Ing. M. Číţiková
Ing. J. Synko
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Koloţi Lukáš
Majerský Matej
Szighardt Michal
Szücsová Natália
Vajda Robert
Majsterka o.v. Akad. mal. M. Michalková
Skupina č. I.8 P. Parničan
Ing. D. Pjonteková
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Bútorová Martina
Morongová Kristína
Štrofeková Natália
Válkyová Beáta
Vaskomjatiová Vanessa
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. I.9 Bc. M. Babušeková
J. Miklášová
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. I.10 Bc. J. Háber
O. Dóra
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Majsterka o.v. Ing. M. Číţiková
Skupina č. I.11 Ing. J. Synko
K. Orlíčková
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
* Chlpoš Jakub
Jediný Jakub
* Matejka Samuel
Purgyňa Daniel
Štefík Patrik – prestup z inej SŠ k 1.11.2014
Majster o.v.
P. Parničan
Skupina č. I.12 Ing. D. Pjonteková
Akad. mal. M. Michalková
(5.9.-1.12.)
(5.12.-20.5.)
(23.5.-26.6.)
Beťková Svetlana
Lobotka Adam
* Pelechová Kristína
Vajkunyová Michaela
organizácia:
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
Hrabovská Michaela
Kišš Adam
* Lachová Lucia
Minka Adam
Závracký Branislav
Baran Peter
Miklovič Samuel – prestup z inej SŠ k 9.9.2014
Novotný Filip
Slemenský Ľudovít
Veselka Dominik
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Nepárny týţdeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Mgr. Darina Tarasovičová
II.GMA - grafik médií – 29
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.1 Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
H. Kardošová
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Fajkusová Petra
Glatznerová Silvia Mária
Hrabovský Martin
Hergott Michal
Kráner Ferdinand
Márnota Stanislav
Pribila Tomáš
Majsterka o.v. Bc. M. Babušeková
Skupina č. II.2 J. Podobeková
H. Kardošová
Ing. R. Bocková
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
* Barančíková Petra
Baťová Katarína
Čambáliková Nika
Dedič Michal
Galovič Kristián
* Horňačková Gabriela
Priehoda Dalibor
Majsterka o.v. J. Podobeková
Skupina č. II.3 H. Kardošová
Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Bariczová Viktória
Dobrovodská Linda
Vyrvová Martina
* Kondla Patrik
Mozová Petra
Schissler Matúš
Vnenčák Marek
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. II.4 Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Horecká Kristína
Koník Juraj
Nagyová Veronika
Šuplata Samuel
Zálesňáková Romana
Török Juraj
organizácia: * Lukáčová Kristína - (PRIMA-PRINT, s.r.o.), Bratislava – od 7.10.2014
Varsányiová Michaela - (PURGINA, s.r.o.), Bratislava – od 7.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedna učiteľka: Ing. Eva Fialová
II.GMB - grafik médií – 28
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.5 Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
H. Kardošová
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Farkaš Marek
Hobotová Natália
Králová Klaudia Ľudmila
Lenner Marián
* Mezei Kevin
Németh Denis
Majsterka o.v. Bc. M. Babušeková
Skupina č. II.6 J. Podobeková
H. Kardošová
Ing. R. Bocková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Dugovič Ondrej
Hornáková Laura
Krewniak Dominik
Krasňanský Marián
Lazovský Erik
Opálka Denis
Prekop Marek
Sipos Július
Majsterka o.v. J. Podobeková
Skupina č. II.7 H. Kardošová
Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Balog Matej
Huďo Henrich
Kráľ Adam
Mucska Attila
Tóth Erik – prestup na inú SŠ k 15.9.2014
Turan Martin
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. II.8 Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
* Fujas Christián
Luciak Miroslav
Morbacher Adam
Pilinský Igor
Polák Filip
Vinceková Erika
Vlkolinský Juraj
organizácia: * Adamčík Mário - (MADNESS, s.r.o.), Bratislava – od 3.9.2014
Kujan Dominik - (TEX – PRINT výrobné druţstvo), Gajary – od 27.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedny učiteľ: Ing. Vojtech Macenka
II.GMM - pracovník marketingu – 11, grafik médií – 12, spolu 23
6405 K pracovník marketingu
Majster o.v. O. Dóra
Skupina č. II.9 Bc. Z. Pálová
(2.9.-22.1.)
(2.2.-25.6.)
Dohnal Patrik
Krug Jakub
* Michalková Simona
Mikociová Tereza
Schweiger Juraj
Trnavský Adam
Majsterka o.v. Bc. Z. Pálová
Skupina č. II.10 O. Dóra
(2.9.-22.1.)
(2.2.-25.6.)
* Olša Filip
Raus Šimon
Szabo Richard
Zemaník Roman
organizácia: Firický Kevin - (A. Fabuš – P. Fabuš - FABUŠ), Bratislava – od 29.9.2014
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. Ing. R. Bocková
Skupina č. II.11 Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
H. Kardošová
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Galambos Tomáš - prestup na inú SŠ od 3.9.2014
Hubek Daniel
Loipersberger Rudolf
Majsterka o.v. Bc. M. Babušeková
Skupina č. II.12J. Podobeková
H. Kardošová
Ing. R. Bocková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Brosch Daniel
Damatzis Alexander
Patráš Marco
Sipos Andrej
Majsterka o.v. J. Podobeková
Skupina č. II.1 H. Kardošová
Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Domanská Michaela
Klímová Nikola
Šmelcer Adam
Vašíková Veronika
Majsterka o.v. H. Kardošová
Skupina č. II.1 Ing. R. Bocková
Bc. M. Babušeková
J. Podobeková
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Laskovičová Jana
Ručkay Daniel
organizácia:
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Švorc
III.GMA - grafik médií – 25
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. III.1 J. Miklášová
Bc. J. Háber
P. Parničan
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Agócs Ester – prestup na našu školu k 1.9.2014
Adamec Nicolas
Bacigál Vladimír
Beťko Damien
Feješ Šimon
Hasalík Kristián
Hric Marek
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. III.2 Bc. J. Háber
P. Parničan
E. Kučmová
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Katona Patrik
Klobušický Jakub
Magová Mária
Macháčová Eva
Miklovič Pavol
Székely Tomáš
Majster o.v.
Bc. J. Háber
Skupina č. III.3 P. Parničan
E. Kučmová
J. Miklášová
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
Klačanová Petra
Kupkovič Adam
Puterka Alex
* Rehák David
Reksiová Michaela
Strezenický Erik
Majster o.v.
P. Parničan
Skupina č. III.4 E. Kučmová
J. Miklášová
Bc. J. Háber
(2.9.-29.10.)
(10.11.-3.2.)
(4.2.-28.4.)
(29.4.-25.6.)
* Labudová Veronika
Šimonovičová Nina
Varga Denis
Zborovjan Lukáš
organizácia: Tóth Juraj - (ROKO, a.s.), Bratislava – od 13.10.2014
Voštinár David Gabriel - (Wolters Kluwer, s.r.o.), Bratislava – od 27.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Nepárny týţdeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Koteková
III.GMM - pracovník marketingu – 7, grafik médií – 14, spolu 21
6405 K pracovník marketingu
Majster o.v. O. Dóra
Skupina č. III.5 Bc. Z. Pálová
(9.9.-30.1.)
(10.2.-14.6.)
Bachárová Dominika – prestup na inú SŠ k 17.9.2014
Bodišová Eva
Drakul Damian
Foltýn Filip
Majsterka o.v. Bc. Z. Pálová
Skupina č. III.6 O. Dóra
(9.9.-30.1.)
(10.2.-14.6.)
Krascsenits Daniel – prestup na inú SŠ k 1.9.2014
Kuchta Patrik
Meisnerová Dáša
Sovík Vladimír
organizácia: Knapová Zuzana - (H. Stroschneider – SLOV - ALEX), Bratislava – od 21.10.2014
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. III.7 P. Parničan
Bc. J. Háber
J. Miklášová
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
* Hegedüš Róbert
Maruška Andrej
Majster o.v.
P. Parničan
Skupina č. III.8 Bc. J. Háber
J. Miklášová
E. Kučmová
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Balga Tomáš
Podobná Veronika
Rýchla Dominika
Majster o.v.
Bc. J. Háber
Skupina č. III.9 J. Miklášová
E. Kučmová
P. Parničan
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Gregorová Laura
Uher Kristián
Majsterka o.v. J. Miklášová
Skupina č. III.10 E. Kučmová
P. Parničan
Bc. J. Háber
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Ivánek Simon
Király Ondrej
Staňo Oskar
Ţemberi Daniel
organizácia: Molinari Tomáš - (Trust Solutions s.r.o.), Bratislava – od 7.10.2014
Chlebovec Martin - (REGIONMEDIA, s.r.o.), Trnava – od 7.10.2014
Szabadoš Patrik - (PROMA print, s.r.o.), Senec – od 21.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Nepárny týţdeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedny učiteľ: Ing. Vojtech Macenka
III.GMB - grafik médií – 20, spolu 20
3447 K grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. E. Kučmová
Skupina č. III.11 P. Parničan
Bc. J. Háber
J. Miklášová
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Adamkovič Marek
Aschengeschwandtner Erik
* Barteková Nikola
Beňo Michal
Jakubík Matúš – zmena štud. odboru k 1.9.2014
* Kosák Matej – zmena štud. odboru k 1.9.2014
Majster o.v.
P. Parničan
Skupina č. III.12 Bc. J. Háber
J. Miklášová
E. Kučmová
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Glváč Boris – zmena štud. odboru k 1.9.2014
Kuba Marek
* Mészárosová Karin
Winter Daniel
Záň Dávid
Majster o.v.
Bc. J. Háber
Skupina č. III.13 J. Miklášová
E. Kučmová
P. Parničan
(9.9.-7.11.)
(18.11.-30.1.)
(10.2.-10.4.)
(21.4.-19.6.)
Majsterka o.v. J. Miklášová
(9.9.-7.11.)
Skupina č. III.14 E. Kučmová
(18.11.-30.1.)
P. Parničan
(10.2.-10.4.)
Bc. H. Háber (21.4.-19.6.)
Ledida Lukáš – zmena štud. odboru k 1.9.2014
Olgyayová Anita
Opálek Peter
Radičová Kristína
Trokan Rastislav
Véghová Veronika
Velčíková Michaela
organizácia: Slovík Martin - (MADNESS, s.r.o.), Bratislava – od 9.9.2014
Bagyura Daniel - (Wolters Kluwer, s.r.o.), Bratislava – od 4.11.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedny učiteľ: RNDr. Jiří Čapek
IV.GMA - grafik médií – 22
3447 4 grafik digitálnych médií
Majster o.v.
Ing. J. Synko
Skupina č. IV.1 Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Fisterová Karin
Majsterka o.v. Ing. M. Číţiková
Skupina č. IV.2 Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
Ing. J. Synko
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Hargaš Martin
Husarovič Martin
Choquehuancová Amália Halka
Kravárik Michal
Múčka Denis
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. IV.3 T. Jelínek
Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Boďo Oliver
Buch Tomáš
Pincová Lenka
Sláviková Erika
Majster o.v.
T. Jelínek
Skupina č. IV.4 Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Krafčík Ondrej Adrián
Ribánszky Richard
Vyhnálik Adam
organizácia: Baláţ Adrián - (Jozef Baláţ), Bernolákovo – od 29.9.2014
Koncz Patrik - (Promotion Partners, s.r.o.), Pezinok – od 29.9.2014
Króča Marcel - (AD Sun, s.r.o.), Pezinok – od 29.9.2014
Blaško Filip - (andrew/eBMA s.r.o.), Bratislava od 29.9.2014
Kala Lukáš - (andrew/eBMA s.r.o.), Bratislava od 29.9.2014
Lošonská Lenka - (PRINTHALL s.r.o.), Bratislava od 13.10.2014
Záhradská Katarína - (PRINTHALL s.r.o.), Bratislava od 13.10.2014
Rybáčková Kristína - (Petit Press a.s.), Bratislava od 13.10.2014 do 31.1.2015
Karkes Dominik - (Slovenské pedag. nakl. – Mladé letá s.r.o.), Bratislava od 27.10.2014
Prerušené štúdium: Tésiová Nikoleta – 3447 4 GDM od 17.2.2014 do 31.1.2015
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Švorcová
IV.GMB - grafik médií – 21
3447 4 grafik digitálnych médií
Majster o.v.
Ing. J. Synko
Skupina č. IV.6 Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Bachratý Lukáš
Bali Radoslav
Hulla Dominik
Matušica Patrik
Pivák Peter
Stieranka Maroš
Majsterka o.v. Ing. M. Číţiková
Skupina č. IV.7 Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
Ing. J. Synko
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Gaţo Éva
Hodoši Lukáš
Nagy Marcel
Šubová Lenka
Švitlerová Tatiana
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. IV.8 T. Jelínek
Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Bulavčiaková Nina
Feketová Miroslava
Klikáč Radovan
Orešanský Tomáš
Winkler Patrik
Majster o.v.
T. Jelínek
Skupina č. IV.9 Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
(2.9.-16.10.)
(27.10.-11.12.)
(8.1.-19.2.)
(16.3.-30.4.)
Anderko Jozef
* Berko Richard
Polakovičová Zuzana
Vagovič Marek
Ţúrek Ondrej
organizácia:
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Nepárny týţdeň:
Utorok, streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka: Ing. Monika Kovácsová
IV.GMC - grafik médií – 25
3447 4 grafik digitálnych médií
Majster o.v. Ing. J. Synko
Skupina č. IV.11 Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
(9.9.-24.10.)
(4.11.-19.12.)
(8.1.-27.2.)
(10.3.-24.4.)
Blanár Radko
Farkaš Erik
Granec Denis
Klačanský Martin
Plecho Lucas
Teššík Adam
Majsterka o.v. Ing. M. Číţiková
Skupina č. IV.12 Akad. m. M. Michalková
T. Jelínek
Ing. J. Synko
(9.9.-24.10.)
(4.11.-19.12.)
(8.1.-27.2.)
(10.3.-24.4.)
Goldschmied Marián
Karkaš Michal
Konečný Filip
Lépeš Alan
Slama Ján
Záhorský Branislav
Majsterka o.v. Akad. m. M. Michalková
Skupina č. IV.13 T. Jelínek
Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
(9.9.-24.10.)
(4.11.-19.12.)
(8.1.-27.2.)
(10.3.-24.4.)
Čeliga Daniel
Haváriková Zuzana
Hotový Tomáš
Juráni Filip
Porubská Simona
Román Patrik
Majster o.v.
T. Jelínek
Skupina č. IV.14 Ing. J. Synko
Ing. M. Číţiková
Akad. m. M. Michalková
(9.9.-24.10.)
(4.11.-19.12.)
(8.1.-27.2.)
(10.3.-24.4.)
Engl Ján
Kráľovič Erik
* Michelová Margaréta
Tyko Michal
Uhrinec Tomáš
Zvolenská Michaela
organizácia: Buchla Matej - (BB PRINT, s.r.o.), Bratislava od 7.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
ORGANIZÁCIA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŢIAKOV
Stredná odborná škola polygrafická školský rok 2014/2015
29.10.2014
Prax: Párny týţdeň: Pondelok, utorok, streda
Nepárny týţdeň: Streda, štvrtok, piatok
Triedna učiteľka:
Mgr. art. Barbora Molnárová
II.PŠ – grafik digitálnych médií – 21
3447 N grafik digitálnych médií
Majsterka o.v. K. Orlíčková
Skupina č. II.P.1 Ing. D. Pjonteková
(2.9.-10.12.)
(17.12.-30.4.)
Majsterka o.v.
Ing. D. Pjonteková (2.9.-10.12.)
Skupina č. II.P.2 K. Orlíčková
(17.12.-30.4.)
* Daniš Miroslav
* Lehoťáková Monika
Németh Peter
* Petreje Michal
Šivačev Radko
Škríp Jozef
Vtáček Lukáš
* Winklerová Andrea
Dubravický Martin
Holocsy Lukáš – ukončenie štúdia k 15.9.2014
Karásková Ivana
Kopilec Andrej
Matúš Juraj
Parajková Monika
Petruška Matej
Pavelka Marek
Stano Roman – vylúčený zo štúdia k 17.9.2014
Šandriková Karolína
* Špaček Jakub
organizácia: Mikuš Filip - (AVsystems s.r.o.), Bratislava – od 29.9.2014
Gašpár Pavol - (ASBIS SK s.r.o.), Bratislava – od 8.10.2014
Kopčok Samuel - (Ľ. Mihalovičová – ORIGINAL GRAFIK), Bratislava – od 13.10.2014
* Gaál Filip - (J. Pavlovič Fame Famelie), Nové Mesto nad Váhom – od 22.10.2014
Poznámky:
1. * ţiak ubytovaný v ŠI
2. Názov uvedený v zátvorke – ţiak na PV mimo SOŠP
3. Dátum v zátvorke za menom majstra o.v. – preraďovací plán
Download

Zoznam žiakov k 29.10.2014