MB.Kovanie
Ovládače ventilačiek HAUTAU
Pákový ovládač ventilačiek Primat-FL 190
Pákový ovládač ventilačiek prenáša uzatváracie a zatváracie sily páky pomocou ovládacích
tyčí a rohového retiazkového prevodu do nožníc.
Pokiaľ je potrebný prechod napríklad zo steny cez špaletu na okno, použije sa flexibilné
tiahlo s príslušenstvom.
Ceny dielov pákového ovládača Primat-FL 190
kód
DZH173002
DZH173005
DZH173008
DZH173056
DZH173059
DZH173062
DZH172316
DZH172322
DZH172328
DZH108044
DZH108047
DZH108050
DZH108053
DZH175344
DZH175347
DZH175350
DZH175353
DZH175356
DZH175359
DZH175362
DZH175365
DZH175368
DZH175371
DZH175374
DZH175377
DZH108308
DZH108302
DZH108305
LDH172864
popis
základný kartón s ovládacou pákou
základný kartón s ovládacou pákou
základný kartón s ovládacou pákou
kartón s prídavnými nožnicami
kartón s prídavnými nožnicami
kartón s prídavnými nožnicami
krycí profil, cena za 1 bm
krycí profil, cena za 1 bm
krycí profil, cena za 1 bm
ovládacia tyč s osadením 2.000 mm
ovládacia tyč s osadením 2.500 mm
ovládacia tyč s osadením 3.000 mm
ovládacia tyč s osadením 3.750 mm
flexibilné tiahlo 400 mm
flexibilné tiahlo 400 mm
flexibilné tiahlo 400 mm
flexibilné tiahlo 700 mm
flexibilné tiahlo 700 mm
flexibilné tiahlo 700 mm
flexibilné tiahlo 1.000 mm
flexibilné tiahlo 1.000 mm
flexibilné tiahlo 1.000 mm
flexibilné tiahlo 1.250 mm
flexibilné tiahlo 1.250 mm
flexibilné tiahlo 1.250 mm
príslušenstvo pre flexibilný prevod
príslušenstvo pre flexibilný prevod
príslušenstvo pre flexibilný prevod
vrtacia šablóna Primat-FL 190
farba
striebro
biela
čierna
striebro
biela
čierna
striebro
biela
čierna
šedá
biela
čierna
šedá
biela
čierna
šedá
biela
čierna
šedá
biela
čierna
šedá
biela
čierna
brutto/€
30,55
34,25
34,25
14,77
17,24
17,24
2,59
3,58
3,58
3,99
4,99
5,64
6,82
46,08
46,08
46,08
50,89
50,89
50,89
54,43
54,43
54,43
58,78
58,78
58,78
20,19
20,19
20,19
19,29
1 ks nožníc - okno šírka max. 1200mm
2 ks nožníc - okno šírka min. 1000mm, max. 2400mm
3 ks nožníc - okno šírka min. 1500mm, max. 3600mm
strana 93
MB.Kovanie
Ovládače ventilačiek HAUTAU
Kľukový ovládač ventilačiek Primat-FL 190
roh E (nezobrazený)+špirálová prevodovka+klbový prevod+spojovací tŕň+AL tyčka+čap+kľuka
Pre kompletné ovládánie ventilačiek odnímateľnou pákou a špirálovým prevodom- nutné připočítať
prídavné nožnice v patřičnom počte 1, 2 alebo 3 kusy a tyč s krytom v dĺžkach podľa šírky krídla.
Ceny dielov pre ovládanie kľukou Primat-FL 190
kód
DZH172017
DZH172065
DZH108341
DZH108359
DZH108431
DZH108449
DZH123375
DZH130391
popis
retiazkový roh E
špirálová prevodovka 200A
klbový prevod 8/16 vr.čepu
spojovací tŕň
Al trubka ku kľučke 2 bm
Al trubka ku kľučke 3 bm
Kľuka
špirálový čep 4x13
farba
biela
biela
biela
brutto/€
7,37
31,80
14,18
12,49
18,15
25,40
22,63
0,34
Záchytné čistiace nožnice MACO
Ceny záchytných čistiacich nožníc MACO
kód
MAS455347
MAS455348
MAS455349
popis
Záchytné - čistiace nožnice 300-500
mm
Záchytné - čistiace nožnice 501-1200
mm
Podložka pre záchytné - čistiace
nožnice
brutto/€
48,89
51,38
1,43
Záchytné nožnice sa používajú pre bezpečné čištenie výklopných okien
strana 94
MB.Kovanie
Ovládače svetlíkov a nadsvetlíkov
Elektrický reťazový ovládač Micro 02
Používajú sa hlavne na nadsvetlíky, strešné okna a svetlíky, v prípadoch kde sú kladené extrémne
nároky na výkon, statickú odolnosť, bezúdržbovosť a tichý chod. Ideálne všade tam, kde je
vyžadovaný vyšší výkon, bezhlučnosť a bezúdržbovosť. Jednoducho sa upevňuje pomocou
priebežnej vodiacej lišty. Veľká užitková hmota, možnosť elektrického zdvihu u typu 250/380 mm.
Síla v tlaku 150N, v ťahu 300N.
Micro 02 na ventilačkách s pántami na spodnej strane okna
Micro 02 na ventilačkách s pántami na hornej strane okna
Ceny elektrického ovladača Micro 02
kód
DZD0225001
DZD0225005
DZD0028502
popis
farba
elektrický ovládač Micro 02, 230V strieborná
elektrický ovládač Micro 02, 230V
čierna
konzola 2M85 W
brutto
145,55
145,55
5,30
strana 95
MB.Kovanie
Ovládače svetlíkov a nadsvetlíkov
Elektrický skrutkovicový ovládač D8Fce
Elektrické lineárne pohony typové rady D8Fce sú najvhodnejší
pre použitie vo svetlíkoch a střešných oknách. Robustné púzdro z
eloxovaného hliníku má zvýšenú odolnosť proti povetrnosti a je
so svojou drážkou prispôsobené k jednoduché montáži. Tieto
motory pracujú ticho a nevyžadujú žiadnu kontrolu. Zabudovaná
pojistka chráni vinutie pred prehriatím a po vychladení opäť
zapína. Zabudované koncové spínače zaisťujú presné vypínánie.
Zabudované relé umožňuje paralelný chod niekoľkých prístrojov.
Posuvné tiahlo motoru musí byť zaistené proti pootáčaniu, tak
aby bol zaistený lineárny posuv. Upevnenie motora je prevedené
za, k tomu určenými bodmi pomocou priložených kotviacich
dielov. Pri pripojení a uvádzaní prístroja do chodu je treba
postupovať podľa priložených pripojovacích schém a dodržiavať
všetky platné predpisy. Pohony smú byť otvárané alebo
opravované iba v odbornej dielni.
Kód
DZD2700207
DZD2700292
DZD2700293
DZD2700297
DZD2700365
popis
typ 2700207 strieborný,zdvih 160mm,sila 500 N
typ 2700292 strieborný,zdvih 200mm,sila 500 N
typ 2700365 strieborný,zdvih 235mm,sila 500 N
typ 2700293 strieborný,zdvih 300mm,sila 500 N
typ 2700297 strieborný,zdvih 400mm,sila 500 N
brutto
201,56
201,56
201,56
210,28
201,56
Elektrický hrebeňový ovládač S1
El. otvárače hrebeňovej typovej rady S1 je špeciálne konštruovaný
pre uplatnenie na veľkých svetliciach a oknách, a taktiež pre
zapojenie do kompletného zabezpečovacieho systému. Pohony je
možno použiť samostatne alebo v tandeme. Tento systém je
mimoriadne spoľahlivý a mnohostranne použiteľný. Použitie
motora pre nízke napätie umožňuje chod pohonu na baterie pri
prerušení dodávky prúdu. Posuvný pohyb je zabezpečený
ozubeným tiahlom. Dňlžka zdvihu je ríadena elektronickým
koncovým spínačom. Pohony môžu byť používané v paralelnom
ovládání. Púzdro motoru je z vysoko kvalitného hliníku a odolává
vysokým teplotám. Upevnenie motora je urobené za k tomu určené
body pomocou priložených kotviacich dielov. Pri pripojení a
uvádzaní prístroja do chodu je treba postupovať podľa priložených
pripojovacích schém a dodržiavať všetky platné predpisy. Pohony
smú byť otvárané alebo opravované iba v odbornej dielni.
Kód
DZD2700665
DZD2700672
DZD2700680
strana 96
popis
typ 2700665 biely, zdvih 230mm, sila 600 N
typ 2700672 biely, zdvih 550mm, sila 600 N
typ 2700680 biely, zdvih 1000mm, sila 600 N
brutto
300,47
312,14
337,17
Download

Otvárače svetlíkov