Inteligentná elektroinštalácia Ego-n®
Vzorový rozpočet pre rodinný dom
1.NP
Prízemie
Úvod
Cieľom tohto vzorového orientačného rozpo čtu je zoznámiť investorov/koncových používateľov s
cenovou hladinou inteligentnej elektroinštalácie Ego-n ® v RD s veľkosťou zodpovedajúcou uvedenému
pôdorysu. Rozpočet je navrhnutý v troch variantoch s rozdielnou úrovňou funkcionality systému/domu.
Variant A
V tomto základnom variante sa počíta s týmito funkciami systému Ego-n ®: spínanie osvetlenia
(vonkajšieho a vnútorného – 16 okruhov), detekcia pohybu, stmievanie osvetlenia (2 okruhy), centrálne
riadenie vykurovania.
Tento variant umožňuje nastavenie centrálnych funkcií a scén.
Ovládacie prvky
Na ovládanie všetkých funkcií systému sú určené sníma če jednonásobné a dvojnásobné v
dizajnových radoch Time® a Element®. Tlačidlové snímače umožňujú jednoduché ovládanie všetkých
spotrebičov v rodinnom dome. Na montáž na špeciálne podklady (sklo – obýva čka, nábytok – spál ňa) sú
navrhnuté dva bezdrôtové vysielače dvojtla čidlové v dizajnoch Time ® a Element®.
Na pohodlnejšie ovládanie osvetlenia v obývačke slúži ručný šestnásťkanálový diaľkový ovláda č.
Vnútorné osvetlenie
Pre každú miestnosť je navrhnutý jeden spínaný svetelný okruh. V obýva čke, kúpeľniach a
kuchyni sú spínané okruhy dva. V obývačke je navrhované diaľkové ovládanie okruhov.
Vykurovanie
V tomto variante je regulácia vykurovacej sústavy riešená ako centrálna pomocou systémového
termostatu umiestneného v referenčnej miestnosti (zvy čajne obýva čke). Termostat ovláda tepelný zdroj
(plynový alebo elektrický kotol).
Centrálne funkcie
Napr. pri odchode z domácnosti možno jediným stla čením tla čidla vypnúť všetky svetlá alebo
nastaviť požadovanú kombináciu osvetlenia (scénu) a pod.
Položka
č.:
Objednávacie
číslo:
Názov:
Množstvo
(ks):
Cena MJ
€/ks:
Celková cena:
1
3270-C16100
2
3270-C16900
Modul riadiaci Ego-n
1
344,01
344,01
Modul napájací Ego-n
1
179,89
3
179,89
3271E-A28900 01
Snímač tlačidlový jednonásobný Ego-n
14
61,97
867,58
4
3271E-A48900 01
Snímač tlačidlový dvojnásobný Ego-n
3
64,22
192,66
5
3271E-A28800 01
Snímač tlačidlový jednonásobný s RF Ego-n
2
123,93
247,86
6
3299-96900 C
Vysielač RF, ručný, 16kanálový
1
51,73
51,73
7
3299E-A21900 01
Vysielač dvojtlačidlový, nástenný
2
27,52
55,04
8
3271E-A18100 01
Snímač pohybu Ego-n
4
82,25
329,00
9
3274E-A58200 01
Termostat priestorový Ego-n
1
72,48
72,48
10
3270-C87100
Modul spínací 8x 10 A Ego-n
2
197,17
394,34
11
3270-C17900
Modul stmievací Ego-n
2
179,89
359,78
12
KSE224
Kábel zbernicový 100 m Ego-n
2
64,60
Celkom:
129,20
3 223,57 €
Uvedené ceny sú Katalógové ceny ABB (bez rabatu a DPH).
Poznámka:
Rozpočet neobsahuje štandardné prvky elektroinštalácie, t.j. ističe, rozvádzače, zásuvky, rámčeky
snímačov, silové vodiče a ostatný pomocný materiál pre rodinný dom.
Neobsahuje ani montážne, popr. projektové práce a nastavenie systému.
Toto všetko by malo byť v štandardnej cenovej ponuke Vašej elektromontážnej firmy.
Variant B
V tomto variante sú predpokladané rovnaké funkcie ako vo variante A, ale počíta sa s lokálnym
riadením vykurovania na dosiahnutie lepšieho tepelného pohodlia v jednotlivých miestnostiach a zároveň
úspory energie.
Ovládacie prvky
Na ovládanie všetkých funkcií systému sú určené sníma če jednonásobné a dvojnásobné v
dizajnových radoch Time® a Element®. Tlačidlové snímače umožňujú jednoduché ovládanie všetkých
spotrebičov v rodinnom dome. Na montáž na špeciálne podklady (sklo – obýva čka, nábytok – spál ňa) sú
navrhnuté dva bezdrôtové vysielače dvojtla čidlové v dizajnoch Time ® a Element®. Na pohodlnejšie
ovládanie osvetlenia v obývačke slúži ru čný šestnásťkanálový diaľkový ovláda č.
Vnútorné osvetlenie
Pre každú miestnosť je navrhovaný jeden spínaný svetelný okruh. V obýva čke, kúpeľniach a
kuchyni sú spínané okruhy dva. V obývačke je navrhované diaľkové ovládanie okruhov.
Vykurovanie
Lokálna regulácia vykurovacej sústavy je riešená 7 termostatmi pre jednotlivé oblasti domu
(obývačka + kuchyňa, pracovňa, detské izby, spálne, koridory + technické miestnosti a kúpeľne), ktoré
riadia prostredníctvom systému priamo jednotlivé vykurovacie telesá cez elektricky ovládané ventily (tzv.
termohlavice), a tým regulujú teplotu.
Poznámka:
Možno využiť, samozrejme, i na podlahové kúrenie teplovodné (tiež ventily) alebo elektrické (spínanie
napájania vykurovacích vodičov). Navrhovaných je max. 12 riadených vykurovacích telies.
Centrálne funkcie
Napr. pri odchode z domácnosti možno jediným stla čením tla čidla vypnúť všetky svetlá a upraviť
režim vykurovania alebo nastaviť požadovanú kombináciu osvetlenia (scénu) a pod.
Položka
č.:
Objednávacie
číslo:
Názov:
Množstvo
(ks):
Cena MJ
€/ks:
1
3270-C16100
Celková cena:
Modul riadiaci Ego-n
1
344,01
2
344,01
3270-C16900
Modul napájací Ego-n
1
179,89
179,89
3
3271E-A28900 01
Snímač tlačidlový jednonásobný Ego-n
14
61,97
867,58
4
3271E-A48900 01
Snímač tlačidlový dvojnásobný Ego-n
3
64,22
192,66
5
3271E-A28800 01
Snímač tlačidlový jednonásobný s RF Ego-n
2
123,93
247,86
6
3299-96900 C
Vysielač RF, ručný, 16kanálový
1
51,73
51,73
7
3299E-A21900 01
Vysielač dvojtlačidlový, nástenný
2
27,52
55,04
8
3271E-A18100 01
Snímač pohybu Ego-n
4
82,25
329,00
9
3274E-A58200 01
Termostat priestorový Ego-n
7
72,48
507,36
10
3270-C67600
Modul spínací pre termohlavice Ego-n
2
215,57
431,14
11
3270-C87100
Modul spínací 8x 10 A Ego-n
2
197,17
394,34
12
3270-C17900
Modul stmievací Ego-n
2
179,89
359,78
13
KSE224
Kábel zbernicový 100 m Ego-n
2
64,60
Celkom:
129,20
4 089,59 €
Uvedené ceny sú Katalógové ceny ABB (bez rabatu a DPH).
Poznámka:
Rozpočet neobsahuje štandardné prvky elektroinštalácie, t. j. ističe, rozvádzače, zásuvky, rámčeky
snímačov, termohlavice, silové vodiče a ostatný pomocný materiál pre rodinný dom.
Neobsahuje ani montážne, popr. projektové práce a nastavenie systému.
Toto všetko by malo byť v štandardnej cenovej ponuke Vašej elektromontážnej firmy.
Variant C
Tento variant predpokladá rovnaké funkcie systému Ego-n ® ako vo variante B, t. j. spínanie
osvetlenia (väčší počet spínaných okruhov osvetlenia – 20 a zásuviek – 4), stlmenie osvetlenia (2
okruhy), detekcia pohybu a lokálne riadenie vykurovania. Navyše je tu ovládanie elektrických roliet,
možnosť zakomponovania požiarnych hlásičov, EZS, okenných kontaktov a pod. do systému, možnosť
vzdialeného ovládania cez GSM telefón a vizualizácia, resp. ovládanie prostredníctvom PDA.
Tento variant umožňuje nastavenie centrálnych funkcií a scén.
Ovládacie prvky
Na ovládanie všetkých funkcií systému sú určené sníma če jednonásobné a dvojnásobné v
dizajnových radoch Time® a Element®. Tlačidlové snímače umožňujú jednoduché ovládanie všetkých
spotrebičov v rodinnom dome. Na montáž na špeciálne podklady (sklo – obýva čka, nábytok – spál ňa,
detská izba) sú navrhnuté štyri bezdrôtové vysiela če dvojtla čidlové/štvortla čidlové v dizajnoch Time ® a
Element®.
Na pohodlnejšie ovládanie osvetlenia v obývačke je ur čený ru čný šestnásťkanálový diaľkový ovláda č
alebo PDA.
Vnútorné osvetlenie
Pre každú miestnosť je navrhovaný jeden spínaný svetelný okruh. V kúpeľniach a kuchyni sú
spínané okruhy dva. V obývačke dva svetelné okruhy s možnosťou tlmenia svetla a ovládané zásuvky pre
stojace lampy. V obývačke je navrhované diaľkové ovládanie okruhov.
Počíta sa aj s ovládaním záhradného osvetlenia.
Vykurovanie
Regulácia vykurovacích okruhov je riešená pomocou systémových termostatov umiestnených v
každej miestnosti, ktoré riadia prostredníctvom systému priamo jednotlivé vyhrievacie telesá cez
elektricky ovládané ventily (tzv. termohlavice), a tým regulujú teplotu.
Poznámka:
Možno využiť, samozrejme, i na podlahové kúrenie teplovodné (tiež ventily) alebo elektrické (spínanie
napájania vykurovacích vodičov). Navrhovaných je max. 12 riadených vykurovacích telies.
Rolety
V tomto variante je navrhnuté elektrické ovládanie max. 12 roliet. Na požiadanie je možné
realizovať centrálne ovládanie v miestnostiach a pod.
Centrálne funkcie
Napr. pri odchode z domácnosti možno jediným stla čením tla čidla vypnúť všetky svetlá a ur čené
zásuvky (spotrebiče), upraviť režim kúrenia a zároveň aktivovať napr. režim prítomnosti alebo nastaviť
požadovanú kombináciu osvetlenia a roliet (tzv. scénu) a pod.
Centrálne funkcie možno aktivovať tiež pomocou mobilného telefónu (SMS) alebo PDA alebo automaticky
pri aktivácii zabezpečovacieho zariadenia domu (informácia prenesená do systému Ego-n ® pomocou
modulu digitálnych vstupov).
Vzdialené ovládanie a vizualizácia
Prostredníctvom SMS správ možno ovládať funkcie systému, resp. získavať informácie o stave
domu. Podobne možno dom ovládať pomocou PC cez internet.
Na PDA môžete vizualizovať stav jednotlivých miestností, resp. domu podľa Vášho želania a tiež ich
ovládať. PDA môže slúžiť ako centrálny informačný a ovládací displej pri východe z domu, popr. v
obývačke.
Položka
č.:
Objednávacie
číslo:
Názov:
Množstvo
(ks):
Cena MJ
€/ks:
1
3270-C16100
Celková cena:
Modul riadiaci Ego-n
1
344,01
2
344,01
3270-C16900
Modul napájací Ego-n
1
179,89
179,89
3
3271E-A28900 01
Snímač tlačidlový jednonásobný Ego-n
16
61,97
991,52
4
3271E-A48900 01
Snímač tlačidlový dvojnásobný Ego-n
6
64,22
385,32
5
3271E-A28800 01
Snímač tlačidlový jednonásobný s RF Ego-n
2
123,93
247,86
6
3299-96901C
Vysielač RF, ručný, 16kanálový
1
51,73
51,73
7
3299E-A21900 01
Vysielač dvojtlačidlový, nástenný
2
27,52
55,04
8
3299E-A11900 01
Vysielač štvortlačidlový, nástenný
2
30,23
60,46
9
3271E-A18100 01
Snímač pohybu Ego-n
4
82,25
329,00
10
3274E-A58200 01
Termostat priestorový Ego-n
8
72,48
579,84
11
3270-C87100
Modul spínací 8x 10 A Ego-n
3
197,17
591,51
12
3270-C47100
Modul spínací 4x 10 A Ego-n
1
169,38
169,38
13
3270-C47200
Modul spínací 4x 16 A Ego-n
1
220,08
220,08
14
3270-C67400
Modul žalúziový Ego-n
2
230,97
461,94
15
KSE224
Kábel zbernicový 100 m Ego-n
2
64,60
129,20
16
3270-C17900
Modul stmievací Ego-n
2
179,89
359,78
17
3270-C16200
Modul komunikačný Ego-n
1
410,86
410,86
18
3270-C16500
Modul GSM Ego-n
1
537,05
537,05
19
3270-C88100
Modul digitálnych vstupov 8x 230 V Ego-n
1
190,03
190,03
20
3270-C67600
Modul spínací pre termohlavice Ego-n
2
215,57
431,14
21
3270-C16400
Modul logických funkcií Ego-n
1
215,57
Celkom:
215,57
6 941,21 €
Uvedené ceny sú Katalógové ceny ABB (bez rabatu a DPH).
Poznámka:
Rozpočet neobsahuje štandardné prvky elektroinštalácie, t. j. ističe, rozvádzače, zásuvky, rámčeky
snímačov, termohlavice, silové vodiče a ostatný pomocný materiál pre rodinný dom.
Neobsahuje ani montážne, popr. projektové práce a nastavenie systému.
Toto všetko by malo byť v štandardnej cenovej ponuke Vašej elektromontážnej firmy.
Neobsahuje ani PDA, PC switch, WiFi router (na pripojenie PDA do systému), pripojenie k internetu a
konfiguráciu počítačovej siete.
Záver
Vzorové varianty rozpočtu sú orientačné. Nie vždy to musí byť riadené osvetlenie, riadené
vykurovanie a pod. Riešenie inteligentnej inštalácie v dome je vždy riešením individuálnym a stanovenie
predbežného cenového rozpočtu na konkrétny dom je možné až na základe definovania požadovaných
funkcií, úrovne komfortu, veľkosti domu atď.
Jednotlivé funkcie systému možno rôzne kombinovať a tiež postupne dopl ňovať (napr. funkcia
vzdialeného ovládania a pod).
Na základe definovania požadovaných funkcií je potom systém Ego-n ® v dome oživený
elektromontážnou firmou buď veľmi jednoducho pomocou tla čidiel na jednotlivých prvkoch systému (tzv.
úroveň Basic - varianty A a B), alebo pomocou PC a softvéru Ego-n ® Asistent (tzv. úroveň Plus - variant
C).
Download

Řešení inteligentní elektroinstalace rodinného domu