Register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
od 1.8.2014
P.č.
Meno
Priezvisko
Tit
ul
Adresa trvalého pobytu
Druh činnosti
Zimná 389/1, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Stefankovicsová -
Č.469, 930 01 Veľké Blahovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Tibor
Somogyi
-
Č.328, 930 16 Vydrany
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
4.
Katarína
Molnárová
-
Č.47, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
5.
Milan
Dunka
-
Č.135, 930 01 Veľké Blahovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
6.
Anikó
Vontszeműová
-
Nová Ves 2441/45, 929 01 Dunajská
Streda
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
7.
Judita
Bognár
-
Dvojrad 467/7, 930 25 Vrakúň
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
8.
Veronika
Monduk
-
Č.45, 946 14 Bodzianske Lúky
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
9.
Eliška
Mottajčeková
-
Č.776, 946 12 Zlatná na Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
10. Eduard
Sárközi
-
Horná ulica 58/31, 946 57 Svätý Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
11. Tomáš
Ďurina
-
Č.565, 941 42 Veľké Lovce
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
12. Viktória
Wágner
-
Mostová 769/42, 932 01 Veľký Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
13. Kristína
Vicenová
-
945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
14. Adriana
Geletová
-
Brezová 667/13, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
15. Jolana
Gyekesová
-
Hviezdoslavova ul. 2664/8, 945 01
Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
16. Gabriela
Némethová
-
Iža č.71, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
17. Ladislav
Néveri
-
Kpt.Nálepku 127/38,
Mládeže
18. Klaudia
Leczkésiová
-
Dolná č.1426/132, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
19. Petra
Kissová
-
Č.325, 930 08 Čiližská Radvaň
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
20. Ildikó
Nagyová
-
Sídl.M.Corvina 1233/17, 932 01 Veľký
Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
21. Erika
Bodnárová
-
Komárňanská 204/108, 932 01 Veľký
Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
22. Tünde
Steiner
-
Školská 2743/7, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
1.
Oľga
Cziráková
2.
Klaudia
3.
-
946 03 Dedina
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
23. Péter
Meleg
-
Č.216, 946 02 Čalovec
24. Anikó
Tóthová
-
Hviezdoslavova 2646/3, 945 01 Komárno do obehu potravín a pokrmov
25. Ján
Németh
-
Nová 1084/10, 946 32 Marcelová – Krátke Výroba, manipulácia a uvádzanie
Kesy
do obehu potravín a pokrmov
26. Anna
Paksiová
-
Č.146, 946 16 Bodza
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
27. Angelika
Mátisová
-
Bratislavská 1964/17, 932 01 Veľký
Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
28. Erika
Pipperová
-
M.Corvina 1961/35, 932 01 Veľký Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
29. Kristína
Rónaiová
-
Staničná 697/25, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
30. Michal
Riszdorfer
Mg Ul.biskupa Királya 2866/45, 945 01
r. Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
31. Gabriel
Soóki
-
Malodunajská 3011/6, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
32. Monika
Soókiová
-
Malodunajská 3011/6, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
33. Veronika
Halásiková
-
Dunajská 1030/14, 947 03 Hurbanovo Bohatá
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
34. Katarína
Šogorková
-
Č.366, 947 01 Martovce
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
35. Katarína
Lengyelová
-
Kvetná 1483/33A, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
36. Noémi
Janík
Ing. Ul.stavbárov 2749/2,
37. Klaudia
Kósová
-
Selyeho ul. 2986/5, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
38. Ildikó
Pémová
-
Č.492, 946 31 Chotín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
39. Veronika
Lakatosová
-
Hlavná 396, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
40. Andrea
Pavlíková
-
Hlavná 666, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
41. Zuzana
Dolezsa
-
Kvetná 514/13, 946 52 Imeľ
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
42. Mária
Szalaiová
-
Č.419, 946 12 Zlatná na Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
43. Alexandra
Bajcsiová
-
Malá Iža 2, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
44. Dominika
Litvová
-
Štúrova 1018/6, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
45. Anikó
Mészárosová
-
Podhájska 2554/49, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
46. Helena
Uzsáková
-
Nový rad 156/70, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
47. Rozália
Vargová
-
č.127, 946 65 Vrbová nad Váhom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
48. Gabriella
Dudášová
-
Severná 188/8, 946 57 Svätý Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
49. Etela
Bukorová
-
Ul.slobody 1748/1, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
50. Juraj
Dudáš
-
Jána Hollého 884/16, 911 05 Trenčín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
51. Zoltán
Váradi
-
Emőke út 4, 1202 Budapest
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
52. Ladislav
Ilko
-
č.229, 076 71 Čičarovce
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
53. Helena
Harisová
-
Tulipánová 18/35, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
54. Zoltán
Haris
-
Tulipánová 18/35, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
55. Klaudia
Haris
-
Dlhá 167/34, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
56. Mária
Heroldová, ml.
-
č.17, 946 38 Virt
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
57. Mária
Heroldová
-
č.17, 946 38 Virt
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
58. Patrícia
Bazsó
-
Lodná 2940/4, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
59. Attila
Kárász
-
Zlievarenská 2272/11, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
60. Renáta
Molnárová
-
Dlhá ul. 122/15, 930 28 Oko-Opatovský
Sokolec
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
61. Žaneta
Bereczková
-
č.161, 946 16 Holiare
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
62. Eva
Fülöpvá
-
Sústružnícka ul.1365/4, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
63. Mária
Bódisová
-
Hlavná 85/47, 946 52 Imeľ
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
64. Lenka
Némethová
-
Hlavná ulica 28/1, 929 01 Veľké Dvorníky do obehu potravín a pokrmov
65. Miroslav
Mikulec
-
Jánošíkova 1894/9, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
66. Monika
Sviteková
-
č.531, 946 34 Bátorové Kosihy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
67. Gabriel
Trencsík
-
Hlavná 1253/4A, 946 32 MarcelováKrátke Kesy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
68. Leonard
Nagy
-
Mierova 1893/76, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
69. Gabriela
Szabóová
-
Severná 188/8, 946 57 Svätý Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
70. Štefan
Simsik
-
č.313, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
71. Sabína
Sláviková
Bc. Malá 1548/16, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
72. Melinda
Bukaiová
Bc. Selyeho ul. 2966/23, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
73. Denisa
Paksiová
-
Vodná 2915/13, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
74. Alexandra
Jóba
-
E.B.Lukáča 1361/23, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
75. Klaudia
Zsemberová
Bc. Novozámocká 1206/26, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
76. Simona
Pazderová
-
Tatranská 1583/3, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
77. Gabriela
Várošová
-
č.60, 946 31 Chotín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
78. Iveta
Korytiaková
-
Športová 340/20, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
79. Tibor
Németh
-
Biskupa Királya 2950/18, 945 01 Komárno do obehu potravín a pokrmov
80. Adrienn
Amzlerová
Mg Nám.hrdinov 758/43, 946 14 Zemianska
r. Olča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Erzsébet
81. Klára
Mihalikné
Krémer
-
Ul.gen.Klapku 4632/69, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
82. Monika
Mesterová
-
Kostolné nám. 3831/7A, 946 03 Kolárovo do obehu potravín a pokrmov
83. Aurélia
Baloghová
-
Dolná 2639/45, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
84. Szilvia
Kucsora
-
Antona Bernoláka 2848/10, 946 03
Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
85. Marián
Urbanek
-
Podzáhradná 714/80, 946 57 Svätý Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
86. Bernadeta
Hübschová
-
Vék č.2132, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
87. Annamária Melečkyová
-
Mierová 1067/12, 947 01 Hurbanovo Bohatá
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
88. Simona
Pinkeová
-
Nejedlého 3520/25, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
89. Klaudia
Sklenárová
-
Novozámocká 108/13, 947 01 Hurbanovo- Výroba, manipulácia a uvádzanie
Bohatá
do obehu potravín a pokrmov
90. Zuzana
Dikaszová
-
Vék 2113, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
91. Eszter
Czilling
-
č.410, 946 31 Chotín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
92. Slavomír
Taldík
Bc. Kvetná 2565/35, 947 01 Hurbanovo
93. Erika
Kozmová
-
Sládkovičova 2590/36, 947 01 Hurbanovo- Výroba, manipulácia a uvádzanie
Bohatá
do obehu potravín a pokrmov
94. Imrich
Homola
-
Árpáda Fesztyho 1432/17, 947 01
Hurbonovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
95
Varga
-
Komenského 1896/9, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Marián
Výroba, manipulácia a uvádzanie
Výroba, manipulácia a uvádzanie
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
96. Emil
Vrábel
-
Ul.práce 2456/3, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
97. Mária
Lukáčová
-
Mierová 310/107, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
98. Mária
Mészárosová
-
Palatínova ul. 2722/69, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
99. Arpád
Szenczi
-
Mierová 392/58, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
100. Renáta
Doktoríková
-
Košická 663/20, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
101. Mária
Martinčeková
-
Horný rad 3/48, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
102. Csilla
Magyarová
-
Vodná 2915/13, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
103. Erika
Kinczerová
-
Komenského 270/9, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
104. Iveta
Kóšová
-
Hlavná 21/41, 946 32 Šrobárová
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
105. Bernardína Hollósyová
-
Mierová 288/17, 946 14 Zemianska Olča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
106. Perla
Martonová
-
Školská 314/20, 946 14 Zemianska Olča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
107 Alíz
Tücsöková
-
Hviezdoslavova 383/15, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
108. Katarína
Édesová
-
č-377, 946 33 Modrany
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
109. László
Ledinszki
-
č.308 946 01 Kameničná
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
110. Ladislav
Hornyák
Ing. č.125, 946 38 Radvaň nad Dunajom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
111. Juraj
Mészáros
-
Skalná ul.2250/2, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
112. Ildikó
Terényiová
-
č.291, 946 01 Kameničná
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
113. Peter
Bóna
-
č.376, 946 36 Kravany nad Dunajom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
114. Eva
Takácsová
-
Ul.budovateľská 1411/53, 945 01
Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
115. Erika
Jakabová
-
Hlavná 445/240, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
116. Mária
Chyliková
-
Komenského 850/14, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
117. Alžbeta
Ďuraková
-
Hadovce 63, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
118. Eva
Tomová
-
č.21, 946 02 Čalovec
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
119. Mária
Bobeková
-
č.38, 946 02 Čalovec
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
120. Tibor
Jenei
-
Ul.Gy.Berecza 2149/84, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
121. Karol
Ternovszky
-
Dunajské nábrežie 785/40, 945 01
Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
122. Júlia
Riedlová
-
č.50, 943 42 Šarkan
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
123. Hyacinta
Harisová
-
Ul.záhradkárov 90/28, 945 01 KomárnoKava
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
124. Klaudia
Ďuríčeková
-
Družstevná 139/7, 946 32 Marcelová Krátke Kesy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
125. Katarína
Vajdová
-
Komárňanská 3515/154, 947 01
Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
126. Imre
Balázs
-
č.502, 946 13 Okoličná na Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
127. Monika
Hrabošová
-
č.60, 946 36 Kravany nad Dunajom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
128. Gabriela
Motýlová
-
Tichá ul. 1957/3, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
129. Lenka
Tóthová
-
Horná 992, 946 12 Zlatná na Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
130. Jozef
Černek
-
Horná Zlatná 798, 946 12 Zlatná na
Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
131. Tibor
Andruško
-
Nová 373/17, 946 32 Marcelová - Krátke
Kesy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
132. Zoltán
Surovčík
-
Orechová 1601/32, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
133. Júlia
Tonková
-
č.335, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
134. Darina
Surovčík
-
Orechová 1601/32, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
135. Magdaléna Vasová
-
Lesná 2623/4, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
136. Magdaléna Tóthová
-
Nová 2746/1, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
137. Zsolt
Magyar
-
Obrancov mieru 2972/3, 946 03 Kolárovo do obehu potravín a pokrmov
138. Katarína
Matušková
-
Lidér Tejed 79, 929 01 Povoda
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
139. Štefan
Piciny
-
Horná 44/16, 946 57 Svätý Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
140. Karol
Kanyicska
-
č.606, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
141. Ľubomír
Tobola
-
Radvanská cesta 858/109, 946 32
Marcelová
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
142. Štefan
Kürti
-
Laca Novomeského 2882/7, 946 03
Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
143. Viktor
Illés
-
Budovateľská 2473/68, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
144. Andrea
Tánczosová
-
Agátová 566/26, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
145. Marian
Rekoš
-
Vodná ul.293/6, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
146. Edita
Fehérváryová
-
č.308, 946 01 Kameničná
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
147. Agneša
Virághová
-
E.B.Lukáča 1357/48, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
148. Attila
Gönczöl
-
Orechová 1547/39, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
149. Sandra
Kuczmanová
-
Ul.gen.Klapku 2989/26, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
150. Zsolt
Köles
Ing. Obchodná 651/11, 945 04 Nová Stráž
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
151. Bálint
Pém
Ing. Hlavná 16, 946 39 Patince
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
152. Ladislav
Horváth
-
Hlavná 1883/90, 932 01 Veľký Meder Ižop
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
153. Tomáš
Trencsényi
-
E.B.Lukáča 1356/42, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
154. Bernadett
Ledinszki
-
č.95, 946 01 Kameničná
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
155. Zuzana
Fehérová
-
Max.Gorkého 1467/35, 932 01 Veľký
Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
156 Angela
Vanerová
-
Ul.priateľstva 1375/5, 945 01 komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
157. Klaudia
Öllősová
-
Ul.mládeže 3101/55, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
158. Tibor
Nagy
-
Horná 80/25, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
159. Alexander
Markovič
-
Pávia 2378/21, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
160. Csilla
Antal
-
č.185, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
161. Renáta
Bencsíková
Ing. č.238, 946 38 Radvaň nad Dunajom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
162. Angelika
Szabóová
-
č.110, 946 31 Chotín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
163. Gabriel
Engel
-
J.Selyeho 2958/13, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
164. Andrej
Danada
-
Agátová 1087/52, 927 01 Šaľa
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
165. Denisa
Hegedűsová
-
Zváračská 1393/17, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
166. Bianka
Machnitzová
Marcelovská cesta 383/11, 946 57 Svätý
Bc. Peter
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
167. Boglárka
Vasová
-
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Pražské námestie 2843/37
168. Ladislav
Riszdorfer
-
Vodná 2917/15, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
169. Matej
Riszdorfer
-
Vodná 2917/15, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
170. Margita
Malinová
-
Staničná 670/9, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
171. František
Harcsa
-
č.355, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
172. Marta
Lévaiová
-
Košická 668/7, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
173. Katarína
Zvodová
-
Darányiho 835/20, Komárno-Nová Stráž
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
174. Dániel
Fekete
-
Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
175. Zuzana
Hralová
-
Dvorská 1405/7, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
176. Dóra
Rozsásová
Bc. Horná 67/6, 946 03 Kolárovo
177. Ildikó
Stefankovicsová -
Prvá ulica 103/8, 945 01 Komárno-Ďulov
Dvor
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
178. Henrieta
Karahutová
-
Ul.slobody 1748/3, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
179. Bernarda
Fabuľová
-
Hlavná 651/173, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
180. Oskár
Piller
-
č.344, 946 01 Kameničná
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
181. Ildikó
Kürtiová
-
Obrancov mieru 3038/6, 946 03 Kolárovo do obehu potravín a pokrmov
182. Priska
Leczkésiová
-
Harcsová 631/25, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
183. Csaba
Jónás
-
Kollárova 1238/1, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
184. Katarína
Rusňáková
-
Hlavná ul. 26/61, 945 01 Komárno-Ďulov Výroba, manipulácia a uvádzanie
Dvor
do obehu potravín a pokrmov
185. Mária
Lukácsová
-
Chotínska 1781/5, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
186. Eva
Velčická
-
Svätojánska 2574/5, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
187. Zoltán
Kuchta
-
č.1177, 946 34 Bátorové Kosihy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
188. Eva
Hatalová
-
Pávia 811/29, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
189. Juraj
Miklós
-
K.Nagya 3128/10, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
190. Ľudovít
Puskás
-
č.269, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
191. Csaba
Puskás
-
č.307, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
192. Attila
Puskás
-
č.345, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
193. Norbert
Sánta
-
č.92, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
194. Jozef
Sánta
-
č.162, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
195. Anton
Trieb
-
č.453, 943 61 Salka
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
196. Zsolt
Persei
-
č.190, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
197. Matej
Zsidek
-
č.415, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
198. Kinga
Velmovszki
-
č.350, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
199. Tomáš
Lajos
-
č.206, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
200. Viktor
Györe
-
Hradná 562/5, 946 51 Nesvady
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
201. Lucia
Gogolová
-
č.715, 946 12 Zlatná na Ostrove
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
202. Pavol
Novák
-
Hlavná 98/6, 946 32 Šrobárová
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
203. Klaudia
Bulajcsíková
-
č.542, 946 39 Iža
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
204. Ivana
Somogyiová
-
Generála Klapku 2999/22, 945 01
Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
205. Marcela
Petrešová
-
Hlavná 606/83, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
206. Dušan
Žaškovský
-
Nám.slobody 1396/11A, 946 32 Marcelová do obehu potravín a pokrmov
207. Eva
Egyháziová
-
Sládkovičova 181/38, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
208. Laura
Bódisová
-
Ul.I.Madácha 2796/10, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
209. Réka
Cziborová
-
č.477, 946 37 Moča
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
210. Pavol
Patus
-
Športová 965, 946 34 Bátorové Kosihy
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
211. Ladislav
Smolka
-
Malá 3514/21, 947 01 Hurbanovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
212. Bianka
Szépová
-
Vodná 2927/27, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
213. Monika
Cziborová
-
č.180, 946 38 Radvaň nad Dunajom
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
214. Angelika
Lická
-
č.543, 946 31 Chotín
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
215. Helena
Kajanová
-
Dunajská 1025/24, 947 03 Hurbanovo Bohatá
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
216. Ivan
Szőke
-
Poľovnícka 2543/11, 946 03 Kolárovo
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
217. Anita
Seszták
-
Modranská 1308/77, 946 55 Pribeta
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
218. Erzsébet
Molnár
-
č.50, 946 35 Búč
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
219. Róbert
Senkár
-
Lesná 940/13, 946 32 Marcelová
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
220. Krisztián
Csicsó
-
Komárňanská 204/108, 932 01 Veľký
Meder
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
221. Claudia
Kalupková
-
Poľovnícka 1532/19, 932 01 Veľký Meder do obehu potravín a pokrmov
222. Lucia
Vargová
-
Sídl.M.Corvina 1961/38, 932 01 Veľký
Meder
223. Darina
Horváthová
-
Vnútorná okružná 176/5, 945 01 Komárno do obehu potravín a pokrmov
224. Jozef
Nagy
-
Kúpeľná 2805/7, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
225. Dušan
Hráček
-
Tesárska 2169/9, 945 01 Komárno
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
Výroba, manipulácia a uvádzanie
do obehu potravín a pokrmov
Výroba, manipulácia a uvádzanie
Download

P.č. Meno Priezvisko Titul Adresa trvalého pobytu Druh činnosti 1