MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 1 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Slovenský jazyk a literatúra
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová komisia č. 5
Učebňa: P1
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Mgr. Iveta Rozsypalová
skúšajúci: Mgr. Lucia Dulová
skúšajúci: Mgr. Andrea Nálešníková
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
1.
2.
3.
Priezvisko
Turčoková
Šestáková
Šeršeňová
Meno
Nikoleta
Denisa
Veronika
4.
Sobeková
Eliška
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sceranková
Rothmajerová
Patayová
Ondová
Hrašková
Horňáková
Halušková
Golhová
Gašková
Birnsteinová
Bernátová
Baloghová
Balážová
Zuzana
Michaela
Nikola
Katarína
Dominika
Barbora
Martina
Lucia
Miroslava
Eva
Monika
Angela
Martina
7:40 – 10:00
10:40 – 12:40
13:00 – 14:40
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 20 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti.
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 2 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Slovenský jazyk a literatúra
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová komisia č. 6
Učebňa: 4
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Mgr. Ildikó Komperová
skúšajúci: Mgr. Ján Mikovčík
skúšajúci: Mgr. Zdenka Semančíková
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
Priezvisko
1. Timko
2. Sándorová
3. Rontová
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pavlík
Oravec
Svetlík
Genco
Guľová
Jašová
Lokšová
Mihoková
Ondrej
Meno
Martin
Melánia
Loreta
Michal
Róbert
Pavol
Martin
Michaela
Dominika
Timea
Andrea
Eduard
7:40 – 10:00
10:40 – 12:40
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 20 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti.
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 3 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Anglický jazyk
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová komisia č. 7
Učebňa: 2
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Mgr. Eva Kövendyová
skúšajúci: Mgr. Soňa Kováčová
skúšajúci: Mgr. Mária Margitová
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
Priezvisko
Meno
1.
2.
Halušková
Horňáková
Martina
Barbora
3.
Hrašková
Dominika
4.
Ondová
Katarína
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Balážová
Baloghová
Bernátová
Birnsteinová
Turčoková
Šestáková
Šeršeňová
Sobeková
Gašková
Golhová
Sceranková
Rothmajerová
Patayová
Martina
Angela
Monika
Eva
Nikoleta
Denisa
Veronika
Eliška
Miroslava
Lucia
Zuzana
Michaela
Nikola
7:40 - 10:00
10:40 – 12:40
13:40 - 15:20
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 20 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti.
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 4 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Anglický jazyk
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová komisia č. 8
Učebňa: JU
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: PhDr. Darina Kováčová
skúšajúci: Mgr. Roman Blaško
skúšajúci: Mgr. Anna Blašková
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
Priezvisko
Meno
1.
2.
Oravec
Ondrej
Róbert
Eduard
3.
Mihoková
Andrea
4.
Lokšová
Timea
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jašová
Genco
Guľová
Pavlík
Rontová
Sándorová
Timko
Svetlík
Dominika
Martin
Michaela
Michal
Loreta
Melánia
Martin
Pavol
7:40 - 10:00
10:40 – 12:40
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 20 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti.
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 5 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Teoretická časť odbornej zloţky
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová maturitná komisia č. 1
Študijný odbor: manaţment region. CR
Učebňa: 18
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Ing. Anabela Grešová
skúšajúci: Ing. Mária Špulková
skúšajúci: Ing. Alena Ševčíková
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
Priezvisko
Meno
1.
2.
Balážová
Baloghová
Martina
Angela
3.
Bernátová
Monika
4.
Birnsteinová
Eva
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Gašková
Golhová
Halušková
Horňáková
Hrašková
Ondová
Patayová
Rothmajerová
Sceranková
Sobeková
Šeršeňová
Šestáková
Turčoková
Miroslava
Lucia
Martina
Barbora
Dominika
Katarína
Nikola
Michaela
Zuzana
Eliška
Veronika
Denisa
Nikoleta
8:00 – 13:00
13:30 – 17:00
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 30 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti.
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 6 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Teoretická časť odbornej zloţky
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová maturitná komisia č. 2
Študijný odbor: manaţment region. CR
Učebňa: P2
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Ing. Milena Valentíková
skúšajúci: Ing. Martina Zeteková
skúšajúci: Ing. Beáta Slichová
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
1.
2.
3.
Priezvisko
Genco
Guľová
Jašová
Meno
Erik
Michaela
Dominika
4.
Lokšová
Timea
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mihoková
Ondrej
Oravec
Pavlík
Rontová
Sándorová
Timko
Svetlík
Andrea
Eduard
Róbert
Michal
Loreta
Melánia
Martin
Pavol
8:00 – 13:00
13:30 – 14:30
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 30 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 7 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Teoretická časť odbornej zloţky
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová maturitná komisia č. 3
Študijný odbor: škola podnikania
Učebňa: 6
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda: Ing. Peter Országh
skúšajúci: Ing. Milena Szücsová
skúšajúci: Ing. Viktor Fabian
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
1.
2.
3.
Priezvisko
Andelová
Barnová
Demianič
Meno
Bibiána
Lucia
Tomáš
4.
Györgyová
Frederika
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Halajová
Kováčová
Mihaliková
Pavlík
Trojčáková
Uličná
Vančová
Varga
Vašková
Vojtušáková
Kamila
Zuzana
Martina
Peter
Romana
Simona
Jarmila
Ján
Jana
Michaela
8:00 – 13:00
13:30 – 15:30
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 30 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti
MATURITA 2013
F 3-28/2008
Školský rok 2012/2013
Strana 8 z 8
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Teoretická časť odbornej zloţky
Dátum: 27. 05. 2013
Predmetová maturitná komisia č. 4
Študijný odbor: kuchár
Učebňa: P3
Členovia predmetovej maturitnej komisie
predseda:
skúšajúci:
skúšajúci:
skúšajúci:
Ing. Karel Rakušan
MVDr. Ľubica Benediková
Ing. Petra Pekalová
Köverová Ľubomíra
ZOZNAM ŢIAKOV
P. č.
1.
2.
3.
Priezvisko
Babušák
Benčok
Havrila
Meno
Dobroslav
Radovan
Juraj
4.
Hugya
Lukáš
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kromka
Nemergut
Palenčárová
Pástor
Süč
Ščuglík
Török
Zdechovan
Hudák
František
Viktor
Anna
Matúš
Ján
Miroslav
Patrik
Martin
Lukáš
8:00 – 13:00
13:30 – 15:00
* Na prípravu pred odpoveďou má žiak 30 minút, počas tohto času sa zdržiava v skúšobnej miestnosti
Download

maturita 2013