Drevosplyňovacie kotly s obráteným plameňom
ASPIRO
elektronický ovládací panel / spaľovacia komora 8 mm / kompletné krytie/ nasávanie ventilátora spalín v horizontálnej osi/ obrátený plameň v
3 okruhoch/ k dispozícii verzia INOX - spaľovacia komora z nerezovej ocele 5mm s 10 ročnou zárukou verzia R - iba vykurovanie a verzia
SA - s výmenníkom tepla na výrobu TUV/možnosť spaľovanie peliet so sadou DUO TECH
Kód
Označenie modelu kotla
Max. tepelný výkon v kW
MO bez DPH
A29R
A43R
A52 R
A70R
A90R
ASPIRO 29 R
ASPIRO 43 R
ASPIRO 52 R
ASPIRO 70 R
ASPIRO 90 R
34
50
60
81
105
3 164 €
3 893 €
4 631 €
6 398 €
7 058 €
A29RI
A43RI
A52RI
ASPIRO 29 R INOX
ASPIRO 43 R INOX
ASPIRO 52 R INOX
34
50
60
3 644 €
4 525 €
5 432 €
REGOVENT
elektronický ovládací panel / spaľovacia komora 8 mm / kompletné krytie aj s prednými celými dvierkami / nasávanie ventilátora spalín vo
vertikálnej osi / obrátený plameň v 3 okruhoch/ k dispozícii verzia INOX - spaľovacia komora z nerezovej ocele 5mm s 10 ročnou zárukou,
verzia R - iba vykurovanie a verzia SA - s výmenníkom tepla na výrobu TUV/možnosť spaľovania peliet so sadou DUO TECH
Kód
Označenie modelu kotla
Max. tepelný výkon v kW
MO bez DPH
RV120R
RV150R
REGOVENT 120 R
REGOVENT 150 R
140
174
10 293 €
16 215 €
RV120R INOX
RV150R INOX
REGOVENT 120 R, verzia INOX
REGOVENT 150 R, verzia INOX
140
174
11 861 €
18 685 €
cenník platný do 30.6.2015
ASPIRO ENTRY
nižšia verzia modelu Aspiro bez predného krytia/ poloautomatická riadiaca jednotka / hrúbka spaľovacej komory 5 mm / obrátený plameň v 3
okruhoch
Kód
Označenie modelu kotla
Max. tepelný výkon v kW
MO bez DPH
A 29RE
Aspiro 29 Entry
34
2 276 €
A 43RE
Aspiro 43 Entry
50
3 014 €
MONOMATIC
splyňovanie dreva obráteným plameňom / motor ventilátora v horizontálnej osi
Kód
AMFU 29 R
AMFU 45 R
AMFU 56 R
AMFU 70 R
AMFU 90 R
AMFU 120 R
Označenie modelu kotla
MONOMATIC 29
MONOMATIC 45
MONOMATIC 56
MONOMATIC 70
MONOMATIC 90
MONOMATIC 120
Max. tepelný výkon v kW
33
54
67
82
110
145
MO bez DPH
3 268 €
4 032 €
4 766 €
6 808 €
7 625 €
10 293 €
NOVINKA 2013
Arca s patentovaným
suchým výmenníkom
TURBOGEN
sací ventilátor
/ s automatickým mechanickým ovládacím panelom / spaľovacia komora 8 mm
Kód
T 29 R
T 43 R
T 52 R
Označenie modelu kotla
TURBOGEN 29 R
TURBOGEN 43 R
TURBOGEN 52 R
Max. tepelný výkon v kW
34
50
60
cenník platný do 30.6.2015
MO bez DPH
2 589 €
3 092 €
3 754 €
TURBOGEN
ENTRY
nižšia verzia modelu Turbogen
Kód
Označenie modelu kotla
Max. tepelný výkon v kW
34
50
MO bez DPH
2 134 €
2 708 €
T 29 RE
T 43 RE
Turbogen 29 Entry
Turbogen 43 Entry
GRANOLA
Kotol automatického typu obsahuje zásobník a šnekový dopravník
Nádoba na pelety je umiestnená v hornej časti kotla (podľa obrázku) v GRA 14-20-30-40-50, zatiaľ čo v modeloch GRA80-115-150 je
umiestnený vedľa kotla. Kotly sú vybavené dymovou sondou.
Kotly na pelety
Model
GRA14RO
GRA20RO
GRA30RO
GRA40RO
GRA50RO
GRA80RO
GRA115RO
GRA150RO
GRA250RO
Max. tepelný výkon v kW
14
20*
30*
40
52
80
115
150
250
MO bez DPH
AKCIA!
AKCIA!
*cena platná do ukončenia akcie 2014
cenník platný do 30.6.2015
3 304 €
2 802 €
3 327 €
5 635 €
5 836 €
9 302 €
12 582 €
15 450 €
18 944 €
Kotol na drevo a pelety
LPA DUOMATIC
Model
LPA 29 R
LPA 45 R
LPA 56 R
LPA 70 R
LPA 90 R
LPA 120 R
Max. tepelný výkon v kW
33
54
67
82
110
145
MO bez DPH
4 618 €
5 529 €
6 612 €
8 655 €
9 694 €
11 956 €
*LPA DUOMATIC nezahŕňajú zásobník na pelety a šnekový dopravník
PELETKOVÝ GENERÁTOR NA VÝROBU TEPLÉHO VZDUCHU
Model
GENP050
GENP100
GENP150
GENP250
Max. tepelný výkon v kW
MO bez DPH
7 288 €
10 486 €
12 903 €
14 634 €
50kw
100kw
150kw
250kw
cenník platný do 30.6.2015
Príslušenstvo
Pneumatický systém dopravy peliet z veľkoobjemového kontajnera do zásobníka cez hadice
Model
ACG200
TUP0501
Označenie výrobku
Autocargo 200 (ø 340 mm, h 700mm)
Hadice ø 40mm
Merná jednotka
cena á m
MO bez DPH
1 376 €
16 €
príklad zapojenia
Šnekový systém dopravy peliet
Kód
Dĺžka
COC0502
COC0506
COC0503
COC0533
180 cm
250 cm
300 cm
350 cm
KITSEN1
MO bez DPH
514 €
720 €
742 €
840 €
automatické doplňovanie peliet, jednofázový podávač ( elektronika + 2ks hladinová sonda )
cenník platný do 30.6.2015
329,60 €
Horáky
Kód
BRU0555L
PORF020LPA
CASA007
Kód
BRU0555L
PORF020LPA
CASA007
Kód
BRU0555L
PORF020LPA
CASA007
Kód
BRU0555L
PORF020LPA
CASA007
Označenie výrobku
kW
horák
29
MO bez DPH
773 €
70 €
dvierka
124 €
sanie
Označenie výrobku
kW
horák
45
MO bez DPH
773 €
74 €
dvierka
124 €
sanie
Označenie výrobku
kW
horák
56
MO bez DPH
1 031 €
70 €
dvierka
124 €
sanie
Označenie výrobku
kW
horák
70
MO bez DPH
1 031 €
dvierka
124 €
sanie
193 €
3 druhy voliteľného zásobníka na pelety
Kód
CON0190
CON0360
CON0600
Rozmery
Objem v Kg
28x150x70
53x150x70
70x150x70
190 Kg
360 Kg
400 Kg
cenník platný do 30.6.2015
MO bez DPH
277 €
351 €
337 €
Veľkoobjemové kontajnery
Kód
CON1500
CON2000
CON2600
CON7500
Rozmery
Objem v Kg
115x120x180
115x160x180
165x165x165
254x254x200
1500 Kg
2000 Kg
2600 Kg
7500 Kg
MO bez DPH
1 452 €
1 833 €
3 115 €
6 229 €
V prípade, že by zákazník chcel používať svoj vlastný zásobník a umiestniť ho v určitej vzdialenosti
od kotla je k dispozícii sortiment šnekových dopravníkov (viď cenník)
Snímače teplôt
Kód
SON0006
SON0007
Označenie výrobku
MO bez DPH
11 €
15 €
sonda bojlera
sonda solárnych panelov
Kity obehových čerpadiel
Kód
Označenie výrobku
KITP001
KITP002
KITP003
Kit obehového čerpadla pre 29 KW
Kit obehového čerpadla pre 43 a 52 KW
Kit obehového čerpadla pre 70 a 90KW
VST0001
bezpečnostný termostatický ventil
Ovládanie N zóny
Kód
SCH0005C
Označenie výrobku
elektronická doska pre riadenie 1-4 zóny
MO bez DPH
117 €
117 €
133 €
67 €
MO bez DPH
148,32 €
Ovládanie cez GSM
Kód
GD-04
GD-04P
Označenie výrobku
MO bez DPH
Jablotron GD 04 DAVID GSM komunikátor
Jablotron GD 04P interface na programovanie DAVID GSM komunikátor
cenník platný do 30.6.2015
103 €
15 €
Záruka je neplatná, ak je kotol inštalovaný bez cirkulačného čerpadla
Obchodné podmienky:
Doprava:
sklad Giacomini Slovakia
Platba:
podľa obchodnych podmienok
Záruka
3 roky na oceľové teleso (10 rokov, verzia z nerezovej oceľe)
2 roky na elektrické časti
1 rok na žiaruvzdorné diely
Download

Cenník na stiahnutie