PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
detská · dámska · pánska
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
detská · dámska · pánska
Obsah
O spoločnosti...........................................................................................02
Obuv ortopedická individuálna................................................................03
Obuv ortopedická individuálna Detská...................................................04
Obuv ortopedická individuálna Detská Antivárus.................................10
Obuv ortopedická individuálna Dámska.................................................11
Obuv ortopedická individuálna Pánska...................................................23
Výrobný postup ortopedickej obuvi..........................................................30
Mapa výdajní a merných miest ................................................................31
Merné miesta a výdajne ortopedicko-protetických pomôcok...................32
01
O spoločnosti
Spoločnosť má dlhoročnú históriu vo vývoji, výrobe
robe
a distribúcii zdravotníckych pomôcok a obuvi.
buvi.
V roku 2013 oslavuje 90. výročie ortopedickej
ckej
tradície na Slovensku. Protetika, a.s. prevádzkuje
kuje
25 výdajní a predajní na celom území SR. Vo svojich
ojich
prevádzkach ponúka zdravotnícke pomôcky, široký
roký
sortiment zdravotnej komerčnej obuvi a výrobky
obky
z kategórie „starostlivosť o zdravie“. V portfóliu firmy
irmy
je približne 80 merných miest, v ktorých ortopedickí
dickí
technici poskytujú odborné služby našim klientom. Protetika, a.s. je držiteľom Certifikátu
systému manažérstva kvality ISO 9001 2008 a ISO 13485:2003 na činnosti: vývoj, výroba, oprava a predaj
zdravotníckych a terapeutických pomôcok triedy I.
Obuv ortopedická
individuálne zhotovená
Individuálna ortopedická obuv je obuv vyrábaná
baná
na mieru, rešpektuje požiadavky chorej nohy. Klienti
ienti
k nám prichádzajú s rozličnými problémami,
ami,
od vbočeného palca, kladivkových a skrížených prstov,
stov,
bolestivých prstov, bolestivých piat až po chronické
nické
opuchy nôh, pooperačné, poúrazové deformácie nohy,
diabetické deformity, či stavy po amputácií prstov.
stov.
Významnú skupinu tvoria následky neliečenia
enia
plochých nôh. Bolesti chodidla vznikajú pri dlhšom
šom
státí, preťažení, nevhodnej obuvi. Bolesť môže prechádzať na priehlavok,
priehlavok pätu,
pätu dochádza k napätiu
svalstva a bolestivému opotrebovaniu drobných kĺbov chodidla, členkového kĺbu, kolenných a bedrových
kĺbov. Nosením nesprávnej obuvi sa ochorenie plochej nohy znásobuje, čo môže mať následky
na celý pohybový aparát.
V zmysle Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR je ortopedická obuv určená pre také ochorenia dolných
končatín, ktoré znemožňujú používanie konfekčnej obuvi bez toho, aby došlo k zhoršovaniu postihnutia.
02
Obuv ortopedická individuálna
Kód pomôcky: I10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá
Kód pomôcky: I10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá
Kód pomôcky: I10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá
Úhrada zdravotnou poisťovňou: 2x ročne
Doplatok pacienta nad 18 rokov: 23,24 €/ pár
Doplatok pacienta do 18 rokov: 16,60 €/ pár
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB
I10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá
Indikáciami na predpísanie obuvi ortopedickej individuálnej, jednoduchej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:
a)
priečne plochá noha
b)
pozdĺžne plochá noha (III. stupňa podľa Godunova)
c)
plocho vbočená noha kontrahovaná
d)
vbočený palec do 45 stupňov
e)
stuhnutý bolestivý palec
f)
kladivkový prst, ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45 až 90 stupňov
g)
skrížené prsty
h)
prídatné kôstky na nohe alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
i)
rozsiahla bolestivá pätná ostroha
j)
dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
k)
realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2 cm
l)
nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny,
keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania
I10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá
Indikáciami na predpísanie obuvi ortopedickej individuálnej zložitej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:
a)
priečne plochá noha fixovaná
b)
pozdĺžne plochá noha (IV. stupňa podľa Godunova)
c)
plocho vbočená noha fixovaná
d)
vbočený palec, ak presahuje uhol 45 stupňov
e)
kladivkové prsty, ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90 stupňov
f)
skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
g)
prídatné kôstky na nohe alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami
h)
dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
i)
nadpočetný prst na nohe
j)
chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
k)
čiastočné alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
l)
realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 až 5 cm
m)
pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
n)
stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií
o)
artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
p)
nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny,
kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie
I10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá
Indikáciami na predpísanie obuvi ortopedickej individuálnej veľmi zložitej sú poškodenia s veľkými deformitami.
Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy.
Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
a)
deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá
b)
reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami
c)
rozštepy a vrodené deformity nohy ťažkého charakteru
d)
stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy
e)
realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1 cm až 8 cm
03
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Obuv ortopedická individuálna
Detská
Tvar kopyta a konštrukcia obuvi napomáha pevnému vedeniu päty, správnemu osovému postaveniu a držaniu
stability v členkovom kĺbe. Obuv je vyrobená z prírodných usní, ktoré sú mäkké, priedyšné, tvarovateľné
a majú schopnosť absorbovať vlhkosť. Ponuka detskej ortopedickej obuvi vychádza z požiadaviek odborníkov
na jej konštrukciu. Ide o členkovú obuv s dobre tvarovanou pozdĺžnou klenbou a pevným opätkom, zaisťujúcim
správnu polohu päty. Pestrá ponuka materiálov a farieb umožňuje vyhotoviť detskú obuv podľa
vlastných predstáv.
Pri výbere obuvi je potrebné rešpektovať odborné odporúčania ortopedického technika, pretože nesprávny
výber má vplyv na zdravotný účinok obuvi.
Typ 509
Detská obuv členková s otvorenou špicou. Na hornej línii zadných dielov
je našitý vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a vybandážovaný.
Detská
Typ 511
04
Detská obuv členková s otvorenou špicou. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Typ 510
Detská obuv členková s otvorenou špicou. Na hornej línii zadných dielov
je našitý vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a vybandážovaný.
Typ 512
Detská obuv členková s otvorenou špicou. Na hornej línii zadných
dielov je vybandážovaný golierik.
Detské sandále členkové. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ 522
Detské sandále členkové
členkové. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Typ 526
Detské sandále členkové. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Typ 521
Detská obuv členková s otvorenou špicou. Na hornej línii zadných
dielov je vybandážovaný golierik.
Typ 523
Detské sandále členkové. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Typ 501
Detské derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
De
Detská
Typ 513
05
Katalóg
g
Individuálna ortopedická obuv
Typ 502
Detské derbové topánky celé. Uzatváranie zvršku je na velkropásku.
Na hornú líniu zadných dielov je našitý vybandážovaný golierik.
Typ 504
Detské derbové topánky celé šnurovacie.
Zvršok je ozdobne perforovaný.
Detská
Typ 506
06
Detské derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Zadné diely sú predĺžené ku špici. Na hornej línii zadných dielov
je našitý vybandážovaný golierik.
Typ 503
3
Detské derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ
Ty
yp 505
Detské derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Zadné diely sú predĺžené ku špici.
Typ
T 507
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných
dielov je našitý vybandážovaný golierik.
Detské derbové topánky celé šnurovacie, bez jazyka, môžu byť aj na
velkropásky.
Typ 515
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ 519
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Typ 514
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných
dielov je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ
Ty
yp 518
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ
T 520
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik.
Detská
Typ 508
07
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 524
Detské derbové topánky členkové. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik. Zvršok je uzatváraný na velkropásky.
Typ 527
Detské derbové topánky celé šnurovacie. Výška sáry je daná vzorom.
Na hornej línii zadných dielov je vybandážovaný golierik.
Detská
Typ 529
08
Detské derbové topánky celé na velkropásky. Na hornej línii zadných
dielov je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ 525
DDetské
ké derbové
d b é topánky
á k celé
lé ššnurovacie.
i N
Na hhornejj lílíniiii zadných
d ý h di
dielov
l
je vybandážovaný golierik.
Typ
T 528
Ty
Detské
derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
D
Na hornej línii zadných dielov je vybandážovaný golierik.
Typ
Ty
yp 530
Detské derbové topánky celé na velkoropásku. Na hornom okraji
zadných dielov je vybandážovaný golierik.
Detské derbové topánky celé šnurovacie
šnurovacie. Na hornej línii zadných dielov
je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ 560
Detská obuv športového strihu. Golierik a jazyk je vybandážovaný
Typ 562
Detská obuv športového strihu, zapínanie na velkropásky.
Golierik a jazyk je vybandážovaný.
Typ
Ty
yp 533
DDet derbové topánky celé na velkropásky. Na hornej línii zadných
Detské
dielov je vybandážovaný golierik. Zvršok je v členkovej časti spevnený
termoplastom a bandážovaný.
Typ
T 561
Detská
obuv športového strihu. Golierik a jazyk je vybandážovaný.
D
Typ 564
strihu. Zadné diely sú predĺžené
Detská derbová obuv športového strihu
ku špici. Golierik a jazyk je vybandážovaný.
Detská
Typ 532
09
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Obuv ortopedická individuálna
Detská Antivárus
Obuv je určená pre liečbu vbočených nôh detí, ako súčasť liečby varózneho postavenia detskej nohy.
Detská obuv Antivárus je skonštruovaná tak, aby boli dodržané nasledovné zásady:
predĺžený opätok na vnútornej strane, pevne stabilizuje pätu, čo je základ statickej korektúry
špeciálny tvar kopyta podporuje korekciu prednej časti chodidla
Thomasov podpätok s veľkou nášľapnou plochou udržuje stabilitu dieťaťa
mierne zvýšenie špice zlepšuje odval pri chôdzi
správna voľba veľkosti obuvi zabezpečuje dostatočný vnútorný priestor
·
·
·
·
·
Detská / Antivárus
Typ 516
10
Detská členková obuv s otvorenou špicou – Antivárus.
Na hornej línii zadných dielov je vybandážovaný golierik.
Typ
T 517
Detské derbové topánky celé šnurovacie - Antivárus.
Na hornej línii zadných dielov je vybandážovanýý golierik.
· Thomasov podpätok s veľkou nášľapnou
plochou udržuje stabilitu dieťaťa
Thomasov
masov podpätok
Obuv ortopedická individuálna
Dámska
Konštrukcia dámskej obuvi spĺňa požiadavky na zachovanie liečebného resp. korekčného efektu,
pričom umožňuje komfortné užívanie pri každodenných činnostiach klienta. Ponuka 69 vzorov
je navrhnutá tak, aby umožnila širokú variabilitu pri dotváraní strihu zvršku, vnútorného
vybavenia, stavby podošvy, farebného vyhotovenia. Obuv je vyrobená z prírodných usní,
ktoré sú mäkké, priedyšné a majú schopnosť absorbovať vlhkosť.
Pri výbere obuvi je potrebné rešpektovať odborné odporúčania ortopedického technika, pretože
nesprávny výber má vplyv na zdravotný účinok obuvi.
Dámska letná obuv s otvorenou špicou a pätou.
pätou
Do zvršku je zabudovaná pruženka, ktorá umožňuje ľahký pohyb
pri chôdzi.
Typ 352
Dámska letná obuv s otvorenou pätou a špicou.
špicou Zvršok je ozdobne
perforovaný.
Typ 351
Dámske poltopánky s otvorenou pätou. Zvršok je uzavretý dvoma
páskami na tŕňové pracky cez priehlavok (môžu byť aj na velkropásku)
a tŕňovou prackou okolo päty.
Typ 353
Dámske letné poltopánky s otvorenou pätou. Zvršok je uzavretý na dve
tŕňové pracky. Priehlavok je perforovaný.
Dámska
Typ 350
11
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 354
Dámska derbová poltopánka na šnurovanie s otvorenou pätou.
Zvršok je ozdobne perforovaný.
Typ 356
Dámska
Dá
k lletná
t á obuv
b s otvorenou
t
ššpicou
i a pätou.
ät
Priehlavok je perforovaný.
Dámska
Typ 359
12
Dámska
Predné
Dá
k letná
l á obuv
b s otvorenou špicou
š i a pätou.
ä
P d é uzavretie
i jje na
velkropásky a cez pätu tŕňovou prackou.
Typ 355
Dámska letná obuv s otvorenou špicou a pätou.
Priehlavok je perforovaný.
Typ 357
Dámska letná obuv s otvorenou špicou a pätou. Zvršok je zhotovený z
prírodnej usne a pružného textilného materiálu (Sohatex), ktorý sa po
obutí prispôsobuje tvaru nohy.
Typ 390
Dámska letná obuv.
obuv Zvršok je zhotovený z prírodného elastického
materiálu, ktorý sa po obutí prispôsobuje tvaru nohy. Podšívka
je z textilného elastického materiálu.
Dámska letná obuv. Zvršok je zhotovený z prírodného elastického
materiálu, ktorý sa po obutí prispôsobuje tvaru nohy. Podšívka
je z textilného elastického materiálu.
Typ 416
Dámske letné derbové topánky celé šnurovacie s otvorenou špicou
a pätou.
Typ 302
Dámske derbové poltopánky.
Typ
T 411
Dámske letné derbové topánky celé šnurovacie s otvorenou špicou
a pätou, môžu byť aj na velkropásky. Obuv je perforovaná.
Typ
T 301
Ty
Dámske derbové poltopánky.
poltopánky Horný okraj sáry môže
byť vybandážovaný.
Typ 303
Dámske derbové poltopánky. Horný okraj sáry môže byť
vybandážovaný. Priehlavok je perforovaný.
Dámska
Typ 391
13
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 304
Dámske derbové poltopánky. Horný okraj sáry môže
byť vybandážovaný.
vybandážovaný Zvršok obuvi je perforovaný.
perforovaný
Typ 306
Dámske derbové poltopánky. Priehlavok je perforovaný.
Dámska
Typ 308
14
Dámske poltopánky šnurovacie bez jazyka, môžu byť aj na velkropásky.
Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Typ 305
Dámske derbové poltopánky.
Typ 307
Dámske poltopánky šnurovacie bez jazyka, môžu byť
ajj na velkropásku.
lk á k
Typ 309
Dámske poltopánky na tŕňové pracky bez jazyka, môžu
byť aj na velkropásky.
Dámske poltopánky uzatvorené na velkropásku. Horný okraj sáry
môže byť vybandážovaný.
Typ 312
Dámska obuv lodičkového strihu so zapínaním na pracku.
pracku Pracka
je uchytená pomocou pruženky.
Typ 314
Dámske poltopánky s otvorenou špicou so zapínaním na pútka bez
jazyka, môžu byť aj s otvorenou pätou. Horný okraj sáry môže
byť vybandážovaný. Sára je ozdobne perforovaná.
Typ 311
Dámska obuv lodičkového strihu so zapínaním na pracku.
Typ 313
Dámska obuv lodičkového strihu so zapínaním na prítlačné pracky.
Typ 315
Dámske priehlavkové poltopánky so zapínaním na pútka bez jazyka.
Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Dámska
Typ 310
15
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 316
Dámske poltopánky s otvorenou špicou v priehlavku, perforované,
môžu byť aj s otvorenou pätou. Uzatváranie zvršku pásikom,
prítlačnou prackou alebo šnurovaním.
Typ 318
Dámske poltopánky derbové, pod jazykom sú na šnurovanie a celé sú
uzavreté
prackou.
té prítlačnou
ítl č
k
Dámska
Typ 320
16
Dámske derbové poltopánky so zapínaním na 2 tŕňové pracky,
môžu byť aj na velkropásky alebo šnurovanie.
Typ 317
Dámske poltopánky s otvorenou špicou šnurovacie,
môžu byť vyhotovené aj s otvorenou pätou.
Typ 319
Dámske poltopánky s pruženkou pod jazykom.
Typ 321
Dámske derbové poltopánky so zapínaním na tŕňovú pracku, môžu
byť aj na velkropásku. Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Dámska obuv uzatvorená dvomi tŕňovými prackami.
Typ 324
Dámske poltopánky uzatvorené na velkropásku. Horný okraj sáry môže
byť vybandážovaný. Priehlavok je perforovaný.
Typ 326
Dámske
Dá
k priehlavkové
i hl k é poltopánky
lt á k s pruženkou.
ž k PPracka
k jje uchytená
ht á
pomocou pruženky.
Typ
Ty
yp 323
Dá
Dámska
obuv zo zapínaním na tŕňovú pracku.
Typ 325
Dámske šnurovacie poltopánky.
Typ 327
Dámske derbové poltopánky zo zapínaním na tŕňovú pracku.
Dámska
Typ 322
17
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 328
Dámske derbové poltopánky uzavreté na velkropásku.
Typ 330
Dámske derbové poltopánky.
Dámska
Typ 392
18
Dámska derbová obuv. Priehlavok je z elastického materiálu,
m t iál
ktorý sa po obutí prispôsobí tvaru nohy.
Typ 329
Dámske derbové poltopánky. Na hornom okraji sáry je našitý
vybandažovaný golierik.
Typ 358
Dámska obuv so zapínaním na tŕňovú pracku.
Typ 401
Dámske derbové topánky celé šnurovacie.
Sáry sú ozdobne perforované.
Dámske derbové topánky celé šnurovacie,
šnurovacie môžu byť aj na velkropásky.
velkropásky
Zadné diely sú predĺžené k špici.
Typ 404
Dámske derbové topánky celé, zapínanie na tŕňové pracky,
môžu byť aj na velkropásky.
Typ 406
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Zvršok je perforovaný.
Typ 403
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 405
Dámske derbové topánky celé, zapínanie na velkropásky.
Typ 407
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Dámska
Typ 402
19
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 408
Dámske
Dá
k derbové
d b é topánky
t á k celé
lé šnurovacie,
š
i môžu
ôž byť
b ť ajj na velkropásky.
lk á k
Typ 410
Dámske priehlavkové topánky celé, uzavreté na zips.
Dámska
Typ 413
20
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 409
Dámske derbové topánky celé, uzavreté na velkropásky.
Sáry sú ozdobne perforované.
Typ 412
Dámske derbové topánky celé šnurovacie s otvorenou špicou. Zapínanie
môže byť na tŕňové pracky alebo na velkropásky. Sáry sú ozdobne
perforované, priehlavok je perforovaný.
Typ 414
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Dámske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 360
Dámska
Dá
k obuv
b ššportového
éh strihu
ih s chráničom
h á ič v ššpici.
i i JJazykk a golierik
li ik
je vybandážovaný.
Typ 362
Dámska obuv športového strihu uzatvorená na velkropásky.
Jazyk a golierik je vybandažovaný.
Typ 417
Dámske letné derbové topánky celé šnurovacie.
Typ 361
Dámska obuv športového
šp t éh strihu.
ih Jazyk a golierik je vybandážovaný.
Typ 363
Dámska obuv športového strihu. Zvršok je v hornej časti
vybandážovaný.
Dámska
Typ 415
21
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 364
Dámska členková obuv športového strihu s predĺženým šnurovaním.
Typ 452
52
Dámske derbové topánky celé šnurovacie na krúžky a háčiky.
Typ 454
· Thomasov podpätok s veľkou nášľapnou
Dámska
plochou udržuje stabilitu dieťaťa
22
Dámske priehlavkové čižmy na zips. Zips je z vnútornej strany.
Do sáry je všitá pruženka.
Typ
Ty
yp 365
Dámska
D
obuv športového strihu.
strihu
Z
Zvršok
je v hornej časti vybandážovaný.
Typ 453
Dámske priehlavkové čižmy na zips. Zips je z vnútornej strany.
Do sáry je všitá pruženka.
Obuv individuálna ortopedická
Pánska
Konštrukcia pánskej obuvi spĺňa požiadavky na zachovanie liečebného resp. korekčného efektu,
pričom umožňuje komfortné užívanie pri každodenných činnostiach klienta. Ponuka 42 vzorov
je navrhnutá tak, aby umožnila širokú variabilitu pri dotváraní strihu zvršku, vnútorného
vybavenia, stavby podošvy, farebného vyhotovenia. Obuv je vyrobená z prírodných usní,
ktoré sú mäkké, priedyšné a majú schopnosť absorbovať vlhkosť.
Pri výbere obuvi je potrebné rešpektovať odborné odporúčania ortopedického technika, pretože
nesprávny výber má vplyv na zdravotný účinok obuvi.
Pánska letná obuv uzatvorená na tŕňovú pracku.
Typ 153
Pánska letná obuv uzatvorená na tŕňovú pracku.
yp 152
Typ
Pánska letná obuv uzatvorená na tŕňovú pracku.
Typ
T 101
Pánske priehlavkové poltopánky s pruženkou.
Pánska
Typ 150
23
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 102
Pánske derbové poltopánky s pruženkou.
Typ 104
Pánske derbové poltopánky šnurovacie.
Pánska
Typ 106
24
Pánske nártové poltopánky
p lt á k šnurovacie.
š
Typ 103
Pánske derbové poltopánky šnurovacie, môžu byťť aj na velkropásky.
Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Typ 105
Pánske derbové poltopánky šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ107
yp107
Pánske derbové poltopánky šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
velkropásky
Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Pánske nártové poltopánky šnurovacie.
šnurovaci
Typ 110
Pánske derbové poltopánky šnurovacie.
Zadné diely sú predĺžené k špici.
Typ 112
Pánske derbové poltopánky, zapínanie na velkropásky.
Typ 109
Pánske derbové poltopánky šnurovacie s deleným priehlavkom, môžu
byť aj na velkropásky. Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Typ 111
Pánske derbové poltopánky šnurovacie.
Typ 113
Pánske derbové poltopánky šnurovacie.
Pánska
Typ 108
25
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 114
Pánske derbové poltopánky zapínané na tŕňovú pracku, môžu byť
aj na velkropásku. Horný okraj sáry môže byť vybandážovaný.
Typ 117
Pánske priehlavkové poltopánky šnurovacie.
Pánska
Typ 154
26
Pánske derbové poltopánky šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ
Ty 116
Pánske priehlavkové poltopánky šnurovacie.
Pá
Typ 151
Pánska letná obuv uzatvorená na tŕňovú pracku.
Typ155
yp155
Pánske derbové poltopánky šnurovacie.
Pánske derbové celé topánky šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 203
Pánske nártové celé topánky šnurovacie.
Typ 205
Pánske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 202
Pánske derbové celé topánky šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 204
Pánske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Typ 206
Pánske derbové topánky celé šnurovacie.
Zadné diely sú predĺžené k špici.
Pánska
Typ 201
27
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 207
Pánske derbové topánky celé šnurovacie, môžu byť aj na velkropásky.
Zadné diely sú predĺžené ku špici.
Typ 209
Pánske topánky členkové s pruženkami.
Pánska
Typ 251
28
Pánske derbové topánky celé šnurovacie.
šnurovacie
Typ 208
Pánske topánky celé šnurovacie.
Typ 210
Pánske derbové topánky celé, zapínanie na tŕňové pracky,
môžu byť aj na velkropásky.
Typ252
Pánske derbové topánky celé šnurovacie s prišitým (pytlovým) jazykom.
Jazyk nie je podšitý.
Pánska priehlavková obuv so zdrhovadlom.
Typ 160
Pánska obuv športového strihu. Jazyk a golierik je vybandážovaný.
Typ 162
Pánska
strihu so zapínaním na velkropásky.
Pá
k obuv
b športového
š
Jazyk a golierik je vybandážovaný.
Typ 254
Pánske derbové topánky so zapínaním na velkropásky.
Typ 161
Pánska obuv športového strihu. Jazyk a golierik je vybandážovaný.
Typ
yp 163
3
Pánska obuv športového strihu. Jazyk a golierik je vybandážovaný.
Pánska
Typ 253
29
Katalóg
Individuálna ortopedická obuv
Typ 165
Typ 164
Pánska derbová obuv športového strihu. Zadné diely sú predĺžené
ku špici. Golierik a jazyk je vybandážovaný.
strihu. Zvrš
Zvršokk je
Pánska obuv športového strihu
j v hornej
h
j
časti vybandážovaný.
Výrobný postup ortopedickej obuvi
Úprava kopýt podľa
potrieb klienta
Zhotovenie papierových šablón
Výkroj dielcov
Pánska
Šitie zvršku
30
Napínanie zvršku
Pôdovanie
Zhotovenie podošvy
Mapa výdajní a merných miest
ortopedicko-protetické pomôcky
Ako sa k nám dostanete
PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
MHD Bratislava
autobus: č. 51, 63, 65, 96
električka: č. 4
Senec
Trnava
Žilina
Bojnic
ká
o
Vajn
rská
Rož
ňav
ská
č. 4
Zlaté piesky
č. 65
rská
B ojn
ická
o
Vajn
P
Trnava
Trenčín
Žilina
i
van
Cen
t
Gal
rum
č. 51, 63,96
ho
Ro
žňa
vsk
á
D1
Kuc
h
ajd
Cen
tru
niho
m
Galva
a
Komárno
Brno
Viedeň
31
Merné miesta a výdajne
ortopedicko-protetických pomôcok
Merné miesta - § 18 odst. 2 Vyhlášky 198/2001 Z.z.
Bratislavský kraj
Mesto
Bratislava
Adresa merného miesta
Protetika, a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
Prevádzkové dni
pondelok, streda
utorok, štvrtok
piatok
pondelok
pondelok - piatok
pondelok - piatok
utorok / obj.
4x mesačne - piatok
2x mesačne - utorok
Prevádzkový čas
9.00 -17.00
8.00 -15.30
7.00 -13.30
8.00 -12.00
10.00 -13.00
10.00 -13.00
12.00 -15.00
8.00 -12.00
8.00 -12.00
č. tel.
0902/966589
0902/965638
02/44451067
0902/965642
0902/965638
0902/965625
0902/965638
0902/966592
0902/966589
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Malacky
Pezinok
Karlova Ves - Poliklinika II. Poschodie
Ružinovská poliklinika, a.s. III. poschodie, č. dv.313
DFNsP, Limbova 1, Bratislava-Kramáre
REOCENTRUM, Jankolova 6, Petržalka
NsP, Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky
Poliklinika, Hollého 2, 902 01 Pezinok
Adresa merného miesta
NsP, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda
NsP, Hodská cesta, 925 01 Galanta
NsP, Nábrežie A. Hlinku, 27, 920 01 Hlohovec
NsP, Rekreačná 2, 921 01 Piešťany
Poliklinika, Štefánikova ul. 905 01 Senica nad Myjavou
Poliklinika, I. Krasku 2464/38, 932 01 Sereď
NsP, Koresykova 9, 909 01 Skalica
Poliklinika DRUŽBA, II. Posch. č. dv. 106
Prevádzkové dni
4x mesačne - streda
2x mesačne - utorok
4x mesačne - streda
4x mesačne - piatok
4x mesačne - pondelok
4x mesačne - pondelok
4x mesačne - utorok
4x mesačne - utorok
streda
Prevádzkový čas
8.00 - 12.00
9.00 - 12.00
7.30 - 9.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 11.30
8.00 - 11.00
8.00 - 12.00
10.00 - 12.00
č. tel.
0902/966589
0902/966589
0902/965628
0902/965628
0902/966592
0902/965628
0902/966592
0902/965628
Mesto
Bánovce nad Bebravou
Adresa merného miesta
M.R. Štefánika 55, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Prevádzkový čas
8.00 - 14.00
č. tel.
0902/966586
Bojnice
Brezová pod Bradlom
Dubnica nad Váhom
Ilava
Myjava
Nové Mesto n. Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Púchov
Stará Turá
Topoľčany
Trenčín
NsP, ortopedické oddelenie, 972 01 Bojnice
Poliklinika, 906 13 Brezová pod Bradlom
Poliklinika, Centrum III, 018 41 Dubnica nad Váhom
NsP. Štúrova 3, 019 01 Ilava
NsP, Staromyjavská ul., 907 01 Myjava
Obv. zdrav. stredisko, Nálepkova ul. 915 01 N.M.n.V.
NsP, ambulancia ortopédie, 958 01 Partizánske
ambulancia č. 1, Nemocničná 986, 017 26 Pov. Bystrica
Zdravie, a.s.ul. Pod Lachovcom, 020 01 Púchov
ambulancia LSPP, Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
NsP, stará poliklinika, 955 01 Topoľčany
LSPP pre dospelých, Legionárska 24, 911 01 Trenčín
Prevádzkové dni
4x mesačne
pondelok, štvrtok
4x mesačne - piatok
2x mesačne - pondelok
4x mesačne - štvrtok
4x mesačne - utorok
2x mesačne - štvrtok
4x mesačne - streda
2x mesačne - streda
2x mesačne - štvrtok
4x mesačne - streda
2x mesačne - štvrtok
2x mesačne - streda
4x mesačne - pondelok
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30
8.00 - 11.30
8.00 - 12.00
8.00 - 13.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 11.30
8.00 - 14.00
8.00 - 11.30
8.00 - 12.00
8.00 - 11.30
0902/966586
0902/966592
0902/965628
0902/965636
0902/966592
0902/966592
0902/966586
0902/965636
0902/965636
0902/966592
0902/966586
0902/965636
Adresa merného miesta
Zdravcentrum, Senný trh, 945 01 Komárno
Protetika, a.s., nám. Šoltésovej 2214, 931 01 Levice
NsP, Špitálska 1, 949 01 Nitra
Poliklinika, G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky
Centrum zdravia, diabetologická ambulancia
Poliklinika, Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce
Prevádzkové dni
4x mesačne - štvrtok
pondelok - piatok
4x mesačne - utorok
4x mesačne - piatok
2x mesačne - utorok
4x mesačne - streda
Prevádzkový čas
8.30 - 12.00
8.00 - 14.00
8.00 - 12.00
8.30 - 12.30
10.00 - 12.00
10.00 - 13.30
č. tel.
0902/965640
0902/966595
0902/966586
0902/965640
0902/965640
0902/965640
Trnavský kraj
Mesto
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica nad Myjavou
Sereď
Skalica
Trnava
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Mesto
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Vráble
Zlaté Moravce
32
Žilinský kraj
Mesto
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Adresa merného miesta
Poliklinika, I. posch. 014 01 Bytča
NsP, Palárikova 1158, 022 01 Čadca
NsP, Nemocničná ul., 026 01 Dolný Kubín
NsP, miestnosť pohotovosti, 031 01 Liptovský Mikuláš
Protetika, a.s., Škultétyho 1, 036 01 Martin
Prevádzkové dni
Prevádzkový čas
13.00 - 14.00
2x mesačne - pondelok
4x mesačne - streda, piatok 8.00 - 13.00
8.30 - 11.00
2x mesačne - streda
2x mesačne - pondelok
9.00 - 13.00
8.00 - 14.30
pondelok - piatok
Martin - obuv
Námestovo
Rajec
Trstená
Územná poliklinika, miestnosť LSPP, 029 01 Námestovo
Poliklinika, odd. rehabilitácie - suterén
Nemocnica, Trstená
utorok
2x mesačne - piatok
2x mesačne - štvrtok
2x mesačne - pondelok
Ružomberok
Stará vojenská poliklinika II. poschodie, 034 01 Ružomberok 4x mesačne - štvrtok
Žilina
Žilina
NsP,V. Spanyola, detská ortopédia, 010 01 Žilina
NsP,V. Spanyola, detská ortopédia, 010 01 Žilina
4x mesačne - piatok
4x mesačne - pondelok
8.00 - 11.00
č. tel.
0902/965636
0902/966585
0902/966585
0902/966596
0902/965600
0902/965601
0902/966585
0902/966585
0902/965636
0902/966585
0902/965600
0902/966585
8.30 - 11.00
8.30 - 11.00
0902/965636
0902/966585
8.30 - 12.00
8.30 - 11.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Bansko-Bystrický kraj
Mesto
Banská Bystrica
Adresa merného miesta
Protetika,a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 B.Bystrica
Banská Bystrica
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Detva
Nová Baňa
Brezno
Žiar nad Hronom
Protetika,a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 B.Bystrica
NsP, Nám. Slobody 4, 984 01 Lučenec
NsP, Litovelská 25, 050 13 Revúca
NsP, Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota
budova VšZP, Mierová 2, 990 01 Veľký Krtíš
NsP, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Nemocnica, Nálepkova 10, Detva
Nemocnica, Cintorínska 20, Nová Baňa
Nemocnica, Banisko 1, Brezno
NsP, Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom
Prevádzkové dni
pondelok, utorok, štvrtok
streda
piatok
štvrtok - piatok
4x mesačne - piatok
2x mesačne - pondelok
2x mesačne - pondelok
2x mesačne - pondelok
2x mesačne - utorok
4x mesačne - štvrtok
4x mesačne - piatok
2x mesačne - utorok
4x mesačne - streda
Prevádzkový čas
7.00 - 15.30
8.00 - 17.30
8.00 - 13.30
7.00 - 13.30
8.00 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
9.30 - 12.30
9.00 - 13.00
8.00 - 14.00
8.00 - 15.00
8.00 - 12.00
9.00 - 12.30
č. tel.
0902/965639
Prevádzkové dni
Prevádzkový čas
2x mesačne - streda
8.30 - 11.30
4x mesačne - piatok
8.00 - 13.30
2x mesačne - utorok
8.00 - 13.30
2x mesačne - štvrtok
8.30 - 12.30
utorok
7.00 - 15.30
2x mesačne - streda, štvrtok
4x mesačne - pondelok
8.30 - 13.00
1x mesačne - utorok/obj.
8.30 - 11.00
č. tel.
0902/966594
0902/965629
0902/966593
0902/966594
0902/966594
Prevádzkové dni
pondelok, utorok, štvrtok
streda
piatok
4x mesačne - utorok
štvrtok
2x mesačne - utorok
4x mesačne - streda
2x mesačne - pondelok
pondelok - piatok
4x mesačne - štvrtok
4x mesačne - pondelok
streda
4x mesačne - štvrtok
4x mesačne - streda
4x mesačne - streda
2x mesačne - pondelok
4x mesačne - utorok
2x mesačne - pondelok
2x mesačne - pondelok
4x mesačne - utorok
č. tel.
0902/965621
0902/966596
0902/966594
0902/966594
0902/966594
0902/966596
0902/966599
0902/966599
0902/966599
0902/966599
0902/966596
Košický kraj
Mesto
Gelnica
Krompachy
Michalovce
Moldava nad Bodvou
Rožňava
Adresa merného miesta
NsP, Nemocničná 21, 056 01 Gelnica
Zdrav. Stredisko, Hlavná 4, 053 42 Krompachy
Poliklinika, Nám. osloboditeľov, 25, 071 01 Michalovce
Poliklinika, ul. Čs.armády 35, 045 01 Moldava n.Bodvou
Poliklinika, Betliarska ul. 048 01 Rožňava
Trebišov
Veľké Kapušany
NsP, ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Poliklinika, Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany
0902/966593
0902/966593
Prešovský kraj
Mesto
Bardejov
Adresa merného miesta
Protetika, a.s., NsP, ul. Sv. Jakuba 21, 085 76 Bardejov
Giraltovce
Poliklinika-prízemie, Kukorelliho 16 097 01 Giraltovce
Humenné
Kežmarok
Levoča
Poprad
Poprad - obuv
Prešov
NsP, Nemocničná 7, 8.poschodie, 066 01 Humenné
NsP, Dr. D. Fischera 6, 060 01 Kežmarok
NsP, nám. Ľ. Kluberta 6, 054 01 Levoča
Protetika, a.s.,ul. L. Svobodu 69, 058 01 Poprad
Prešov
Sabinov
Lipany
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
NsP, Hollého 14, 080 01 Prešov
Poliklinika - prístavba, 1.poschodie, ul. SNP, Sabinov
Poliklinika MEDICUM, nám. Sv. Martina 9, 082 71
NsP, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa
NsP, ambulancia ortopédie, 090 01 Stropkov
NsP, ambulancia ortopédie, 098 01 Svidník
Vranovská nemocnica n.o., M.R. Štefánika 187/177B,
Poliklinika - 3. poschodie, 093 27 Vranov nad Topľou
Vranovská nemocnica n.o., M.R. Štefánika 187/177B,
Poliklinika - 3. poschodie, 093 27 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Poliklinika 1.medziposch., Levočská 18, Prešov
4x mesačne - piatok,
v iných pracovných dňoch
len na objednávku
Prevádzkový čas
8.00 - 15.30
8.00 - 17.30
8.00 - 13.30
13.30 - 16.00
8.00 - 14.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.30 - 17.30
7.00 - 14.00
8.00 - 13.00
11.30 - 14.00
8.00 - 11.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
11.30 - 14.00
8.00 - 11.00
7.30 - 12.00
7.30 - 14.00
0902/965620
0902/966593
0902/965629
0902/965629
0902/966582
0902/965629
0902/965620
0902/966593
0902/966593
0902/966593
0902/965629
0902/965629
0902/966593
0902/966593
0902/965620
0902/966593
33
PROTETIKA, a.s.
Bojnická 10
823 65 Bratislava
www.protetika.sk
Download

Katalóg - Protetika