Pod hájom 1092/73, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46615491
IČ DPH:SK2023482131
NON STOP servis 0917 168 254
Tel: + 421 905 540 534
www.pemoinstal.sk
[email protected]
[email protected]
Spoločnosť PEMO instal s.r.o.
ponúka zákazníkom svoje služby v týchto profesiách :
Vodoinštalačné – kúrenárske práce:
Práce v byte : montáže, opravy a výmeny radiátorov, ventilov, rozvodov SV, TÚV, ÚK, armatúr, batérii,
WC, nádržiek, sprchovacích kútov, výmeny a montáže meračov spotreby SV a TÚV, meračov tepla,
zriaďovacích predmetov a odpadov vrátane výmeny hlavných zvislých kanalizačných stupačiek ....
Práce v spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny ventilov na SV, TÚV, ÚK a regulačných
ventilov, armatúr, zvislých a ležatých rozvodov SV, TÚV a ÚK, kontrola funkčnosti armatúr a rozvodov TÚV
a ÚK pred vykurovacou sezónou ....
Elektroinštalačné práce:
Práce v byte: montáže, opravy a výmeny elektroinštalačných rozvodov, krabíc, vypínačov, zásuviek,
rozvodných skríň, ističov, stykačov ....
Práce v spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny elektroinštalačných rozvodov, el. bojlerov,
ohrievačov vody, krabíc, vypínačov, zásuviek, ističov, stykačov, svietidiel, senzorov, elektrických zámkov,
hlásnikov, domácich telefónov, schodišťových automatov a pod. , odborná prehliadka (revízia) elektroinštalácie
a bleskozvodu, kontrola elektrického zariadenia v zmysle vyhl. 605/2007 o protipož. bezp. el. zariadeniach.....
Plynoinštalačné práce:
Práce v byte: montáže, opravy a výmeny rozvodov plynového potrubia, armatúr, odstránenie únikov plynu
na závitových spojoch a armatúrach v byte, montáž spotrebičov - záručný a po záručný servis spotrebičov .....
Práce v spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny nízkotlakového rozvodu plynu, výmena
regulátora tlaku plynu (RTP) a skrinky RTP, odborné prehliadky (revízie), tlakové skúšky rozvodov plynu
a regulačných staníc, opravy plynových kotlov a regulačných staníc.....
Spravovanie a obsluha výmenníkových staníc a plynových kotolní.
Ďalšie práce:
zámočnícke a zváračské práce - oprava vstupných, schodišťových a výťahových oceľových stien
a zábradlia vrátane výmeny zámkov, závesov okien a dverí, samozatváračov, výroba a oprava rohoží,
stojanov, madiel a pod.
opravy strojov a zariadení
maliarske a natieračské práce – vnútorné maľby a nátery stien
murárske práce
Download

Spoločnosť PEMO instal s.r.o. ponúka zákazníkom svoje služby v