10
60
30
20
30
15
10
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
20
0,5
0,5
0,55
0,55
0,55
30
20
10
40
15
7,5
50
12
6
60
10
5
70
8
4
80
7
3,5
100
6
3
120
5
2,5
130
4
2
150
4
2
180
3
1,5
200
3
1,5
130
3,25
3,3
3,5
3,65
3,85
150
3,75
3,8
4,05
4,2
4,45
180
4,5
4,6
4,85
5,05
5,35
200
5
5,1
5,4
5,65
5,95
Deklarovaný tepelný odpor RD [m.K/W], pre jednotlivé typy EPS
Menovitá hrúbka (mm)
EPS 50
EPS 70
EPS 80
EPS 100
EPS 150
30
0,75
0,75
0,8
0,8
0,85
40
1
1
1,1
1,1
1,15
50
1,25
1,25
1,35
1,4
1,45
60
1,5
1,5
1,6
1,65
1,75
70
1,75
1,75
1,9
1,95
2,05
80
2
2
2,15
2,25
2,35
100
2,5
2,55
2,7
2,8
2,95
120
3
3,05
3,25
3,35
3,35
EPS 50 - samozhášavé recypolystyrénové dosky
EPS 70 - samozhášavé stabilizované fasádne dosky
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(N,90)1-CS(10)50-BS100
Deklarovaná tepelná vodivosť: λD= 0,039 W/m.K
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)1-TR100
Deklarovaná tepelná vodivosť: λD= 0,038 W/m.K
Trieda reakcie na oheň podľa pr EN ISO 11925 - 2
E
Trieda reakcie na oheň podľa pr EN ISO 11925 - 2
E
Použite výrobku: na tepelné izolácie v kontaktnom zateplovacom systéme,
v chladiarenstve, vzduchotechnike a pod.
Použite výrobku: na tepelné izolácie striech, podkrovia, pri balení výrobkov
a pod. Nemôže sa používať na zaťažované podľahy a zateplenie fasád.
EPS 80 - samozhášavé stabilizované fasádne dosky
EPS 100 - samozhášavé podlahové dosky
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70.-)1-TR150
Deklarovaná tepelná vodivosť: λD= 0,037 W/m.K
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-CS(10)100-BS170
Deklarovaná tepelná vodivosť: λD= 0,036 W/m.K
Trieda reakcie na oheň podľa pr EN ISO 11925 - 2 E
Použite výrobku: na tepelné izolácie v kontaktnom zatepľovacom systéme.
Trieda reakcie na oheň podľa pr EN ISO 11925 - 2 E
Použite výrobku: na tepelné izolácie podláh, zaťažovaných striech a pod.
EPS 150 - samozhášavé podlahové dosky
Dátum výroby, nominálna hrúbka a typ EPS
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70)1-CS(10)150-BS200
Deklarovaná tepelná vodivosť:λD= 0,032 W/m.K
Trieda reakcie na oheň podľa pr EN ISO 11925 - 2 E
Použite výrobku: na tepelné izolácie podláh s vyššími nárokmi na zaťaženie.
(podľa STN EN 131 63 príloha C) sú vyznačené
na kratšej, bočnej strane balíka.
SLOVENSKY
ANGLICKY
– umiestnenie tabuľky na balíku
NEMECKY
MAĎARSKY
www.SLOVIZOL.sk, e-mail: [email protected], tel/fax: 037/ 652 13 34
Menovitá hrúbka (mm)
Počet dosiek v balíku (ks)
Plocha dosiek v balíku (m 2 )
Adresa výrobne: SLOVIZLO s.r.o. Jelenecká 3, 949 01 NITRA
Menovitý rozmer: 1000 mm x 500 mm, prevedenie - rovná hrana
Download

technická špecifikácia