betónové stĺpiky
Výrobné združenie
BETOP
Baka č. 403
kontakt:
+421 905 442 999
+421 905 443 002
+421 907 543 910
betopcs@gmail.com
Tel./Fax: +421 31 558 4141
www.betopcs.sk
c
300
170
betónový stĺpik
skladaný z tvárnic - B11 začínajúci
b
120
a
300
c
300
170
montážne železo
b
120
a
300
120
300
poznámka :
Výška stĺpikov
skladaných z tvárnic je násobkom 160 mm.
120
300
170
300
170
300
c
300
170
betónový stĺpik
skladaný z tvárnic - B11 priebežný
b
120
a
c
300
170
300
b
120
a
300
c
300
170
montážne železo
b
120
300
poznámka :
Výška stĺpikov
skladaných z tvárnic je násobkom 160 mm.
a
c
300
170
betónový stĺpik
skladaný z tvárnic - B11 rohový
b
120
a
c
300
170
300
b
120
a
300
c
300
170
montážne železo
b
120
300
poznámka :
Výška stĺpikov
skladaných z tvárnic je násobkom 160 mm.
a
betónový stĺpik
skladaný z tvárnic - B11
začínajúci, priebežný a rohový
Sortiment veľkostí betónových kociek - cenník
a
spodná hrana
b
horná hrana
c
výška
300
300
160
300
300
160
(s montážnym železom)
(s montážnym železom)
(s montážnym železom)
Sortiment betónových stĺpikov - fotografie
poznámka :
Výška stĺpikov
skladaných z tvárnic je násobkom 160 mm.
cena za ks
(bez DPH)
betónový stĺpik
priebežný
300
dĺžka 1200, 1400, 1700 mm
betónový stĺpik
priebežný
soklový
300
300
0
22
betónový stĺpik
rohový
300
300
0
22
0
22
300
0
22
300
betónový stĺpik
z jedného kusu - B12
vzor obdĺžnikový
betónový stĺpik
začinajúci
300 mm
300
poznámka :
Výška stĺpikov je 1200mm, 1400 mm a 1700 mm.
Montážne železá sú súčasťou betónových stĺpikov.
betónový stĺpik
priebežný
300
dĺžka 1200, 1400, 1700 mm
betónový stĺpik
priebežný
soklový
300
300
0
22
betónový stĺpik
rohový
300
300
0
22
0
22
300
0
22
300
betónový stĺpik
z jedného kusu - B13
vzor rustikálny
betónový stĺpik
začinajúci
300 mm
300
poznámka :
Výška stĺpikov je 1200mm, 1400 mm a 1700 mm.
Montážne železá sú súčasťou betónových stĺpikov.
betónový stĺpik
priebežný
300
dĺžka 1200, 1400, 1700 mm
betónový stĺpik
priebežný
soklový
300
300
0
22
betónový stĺpik
rohový
300
300
0
22
0
22
300
0
22
300
betónový stĺpik
z jedného kusu - B14
vzor hladký
betónový stĺpik
začinajúci
300 mm
300
poznámka :
Výška stĺpikov je 1200mm, 1400 mm a 1700 mm.
Montážne železá sú súčasťou betónových stĺpikov.
dĺžka 1500 mm
270
420
betónový stĺpik - rožný
18
0
420
betónový stĺpik - priebežný
420
270
betónový stĺpik - soklový
18
0
270
18
0
270
18
0
betónový stĺpik
z jedného kusu - B21
vzor skala
420
betónový stĺpik - začínajúci
poznámka :
Výška stĺpikov je konštantná - 1500mm.
420 mm
betónový stĺpik
z jedného kusu - B12,13,14,21,
vzor obdĺžnikový, rustikálny,
hladký a vzor skala
Sortiment veľkostí betónových stĺpikov - cenník
a
spodná hrana
b
horná hrana
c
výška
300
300
1200
300
300
1400
300
300
1700
420
270
1500
poznámka :
Výška stĺpikov je 1200mm, 1400 mm a 1700 mm.
Montážne železá sú súčasťou betónových stĺpikov.
cena za ks
(bez DPH)
betónový stĺpik
z jedného kusu - B12,13,14,21,
vzor obdĺžnikový, rustikálny,
hladký a vzor skala
Sortiment betónových stĺpikov - fotografie
Download

betónový stĺpik