Klimatizačné jednotky DAIKIN
Perfect C°mfort pre Váš domov
R E Z I D E N Č N É A P L I K Á C I E K ATA LÓ G 2 012
DAIKIN EMURA
Ikonický dizajn a
inžinierska výnimočnosť
pre krásu domova
DAIKIN URURU SARARA
6* hviezdičiek pre váš absolútny komfort
DAIKIN NEXURA
sálavé
teplo
* zvlhčovanie vzduchu
* odvlhčovanie vzduchu
Zvýšený komfort sálaním tepla.
* prívod čerstvého vzduchu
Sálavý predný panel NEXURA
poskytuje teplo v okamihu.
* čistenie vzduchu
* chladenie
* vykurovanie
Rezidenčné
aplikácie
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
www.daikin.sk
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/
alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LPC) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované dáta
certifikovaných modelov sú uvedené v zozname Eurovent:
www.euroventcertification.com alebo www.certiflash.com
Produkty Daikin sú distribuované:
ECPSK12-504 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
2012
OBSAH
Obsah1
Nové produkty 2012
2
Ochrana životného prostredia
Sezónna účinnosť
73
75
Riešenia spoločnosti Daikin na náhradu R-22
76
REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
NOVÉ
Flexi jednotka
FLXS-B / RXS-K/J
Čističky vzduchu
4
MC70LVM4
MCK75J6
Prehľad a výhody
8
NOVÉ
NOVÉ
SPLIT APLIKÁCIE
Nástenné jednotky
12
FTXR-E / RXR-E
12
FTXG-J / RXG-K
13
FTXS-K_CTXS-K14
FTXS-K/J/G / RXS-K/J/F
15
FTXN-K / RXN-K
16
FTX-JV/GV / RX-JV/GV
17
Kanálová jednotka
FDXS-E/C / RXS-K/J/F
18
18
Parapetné jednotky
FVXG-K / RXG-K
FVXS-F / RXS-K/J
19
19
20
MULTI SYSTÉMY
22
MXU-G23
MXS-E/F/G/H/K25
KOMBINAČNÉ TABUĽKY
30
2MXS-H30
3MXS-K32
3MXS-E33
3MXS-G35
4MXS-F37
4MXS-E42
5MXS-E49
SUPER MULTI PLUS
61
RXYSQ-P861
Príslušenstvo70
Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve a riadiacich systémoch nájdete na strane 70 tohto katalógu.
21
21
Tento symbol reprezentuje sezónnu účinnosť.
V tomto katalógu ho nájdete na miestach, kde je sezónna účinnosť už implementovaná v našich produktoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 75.
1
Nové produkty 2012
4
ČISTIČKA VZDUCHU S TECHNOLÓGIOU STREAMER MC70LVM
>> Štýlový dizajn
>> Zlepšený výkon
>> Neporovnateľný komfort
>> Mimoriadne tichá prevádzka
>> Jednoduchá údržba
>> Prenosná
>> Bez nutnosti inštalácie
14
NOVÝ RAD NÁSTENNÝCH JEDNOTIEK, VYVINUTÝ PRE MALÉ
ALEBO DOBRE IZOLOVANÉ MIESTNOSTI - FTXS-K / CTXS-K
>> Integrovaný dizajn: vysokokvalitná povrchová úprava
>> Takmer si ju pri prevádzke nevšimnete
>> Špičkový výkon: celá rada v energetickej triede A
>> Správne rozmery pre optimálny komfort
3-PORTOVÉ MULTI VONKAJŠIE JEDNOTKY - 3MXS40K
>> Nová veľkosť vnútorných jednotiek 15 zodpovedá požiadavkám
na výkon najmenších miestností v dome a umožňuje optimálnu
distribúciu výkonu novej 3-portovej multi vonkajšej jednotky
veľkosti 40
66
INDIVIDUÁLNE RIADIACE SYSTÉMY
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ S JEDNODUCHÝM
OVLÁDANÍM A MODERNÝM DIZAJNOM - BRC1E52
>> Optimalizujte účinnosť systému pomocou funkcií na úsporu energie
>> Teplotný limit predchádza nadmernému vykurovaniu alebo
chladeniu, čím šetrí energiu
>> Zobrazenie kWh umožňuje sledovať vašu spotrebu
>> Časovač s nastavením dovolenky, 3 rôzne týždenné časovače
a zlepšený útlmový režim
ONLINE OVLÁDAČ - VŽDY POD KONTROLOU,
NEZÁLEŽÍ, KDE STE
>> Riešenie na monitorovanie a ovládanie hlavných funkcií
rezidenčných vnútorných jednotiek.
>> Jednoduché ovládanie
>> Ovládajte z akéhokoľvek miesta pomocou smartphonu, laptopu,
počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
>> Optimálny domáci komfort/dohľad nad domom pri dlhšom
opustení
>> Flexibilné kancelárske riešenie
RTD - UNIVERZÁLNE OVLÁDANIE
>> Ovládanie vnútornej jednotky pomocou 0~10 Voltov, kontaktom
alebo reguláciou odporom
>> Hotelový ovládač s pripojením kľúčovej karty a okenného kontaktu
>> Prevádzkový/pohotovostný a alarmový signál pre IT aplikáciu
>> Blokovanie vykurovania
2
3
MC70LVM
Čistička vzduchu s technológiou Streamer
Čistý vzduch
Pretože sa Daikin stará
Čistička vzduchu s technológiou streamer je zmesou novej technológie, má zlepšený výkon a mimoriadne tichú prevádzku. Je
určená na to, aby sa o vás nenápadne starala dodávaním čistého
vzduchu a vytváraním zdravého domáceho prostredia.
Prečistený vzduch zlepšuje vnímanie komfortu a pre tých, ktorí
trpia astmou alebo alergiami hrá čistička vzduchu s technológiou streamer dôležitú úlohu, pretože odstraňuje organické
látky a pachy. Vďaka týmto vlastnostiam patrí v súčasnosti
čistička vzduchu s technológiou streamer medzi najlepšie
rezidenčné čističky vzduchu na trhu.
››
štýlový dizajn
››
zlepšený výkon
››
neporovnateľný komfort
››
mimoriadne tichá prevádzka
››
jednoduchá údržba
››
prenosná
››
bez nutnosti inštalácie
Trojnásobné čistenie,
dobrý skutok pre vaše zdravie
Peľ, prach a srsť domácich zvierat sú len niektoré z potenciálnych príčin alergií, astmy a problémov s dýchaním. Čistička vzduchu Daikin vyčistí vzduch a oslobodí Vás od týchto problémov
vďaka trojstupňovej prevádzke:
››
odstránenie alergénov
››
odstránenie vírusov a baktérií
››
odstránenie zápachu
Výkonná šesťvrstvová zostava rozkladu
a odstraňovania
1
Vysokorýchlostné elektróny sa vybijú, čo umožňuje rozklad a odstraňovanie
Formaldehyd a pachy sa rozložia
Jednotka Streamer Discharge
6
Znečistený vzduch
Čistý vzduch
2
4
Elektricky nabitý filter
absorbuje prach a peľ
Prach sa zachytí.
Baktérie a alargény sa
odstránia
Predfilter
Filter s deodorizačným katalyzátorom
3
Prach a peľ sa
elektricky nabijú
a posielajú sa do
filtra
Elektrostatický filter
prachu (predná časť
skladaného filtra)
5
Fotokatalytický filter udržiava
kontrolu nad pachmi
a vírusmi
Titánium-apatitový filter
(zadná časť skladaného
filtra)
Plazmový ionizátor
4
Čo je to technológia Daikin
streamer?
„Streamer Discharge“ je typ plazmového výboja, pri ktorom sa generujú vysokorýchlostné
elektróny schopné oxidačného rozkladu. Má schopnosť eliminovať baktérie a plesne, ako aj
nebezpečné chemické látky a alergény. V porovnaní so štandardným plazmovým výbojom
(tlejivý výboj) je rozsah výboja jednotky Daikin Streamer Discharge širší, čo zjednodušuje
elektrónom stret s molekulami kyslíka a dusíka vo vzduchu. To umožňuje trojdimenzionálne
generovanie vysokorýchlostných elektrónov v širokom priestore, čo spôsobuje takú rýchlosť
oxidačného rozkladu, ktorá je 1 000-krát vyššia s porovnateľnou elektrickou energiou. Technológia Daikin Streamer Discharge sa potvrdila ako úspešná v stabilnom generovaní vysokorýchlostných elektrónov, ktoré bolo doposiaľ považované za ťažko dosiahnuteľné.
Hlavné špecifikácie
Čističky vzduchu spoločnosti Daikin sa tešia veľkému uznaniu: účinnosť našich jednotiek
potvrdzuje schválenie od nadácie British Allergy Foundation a značka o teste TÜV Nord.
MC70LVM
Čistička vzduchu
Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Turbo/V/S/N/Tichý
Prietok vzduchu
Turbo/V/S/N/Tichý
Hladina akustického tlaku
Vzduchový filter
Turbo/V/S/N/Tichý
Príkon
Metóda deodorizácie
Metóda filtrovania baktérií
Metóda zachytávania prachu
Napájanie
Fáza/napätie
m²
MC70LVM
46
mm
kg
Biela
576x403x241
8.5
m³/h
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
420/285/210/130/55
16.0/24.0/32.0/39.0/48.0
Polypropylénový
0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
kW
V
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter / Filter s deodorizačným katalyzátorom
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter
Plazmový ionizátor / Elektrostatický filter prachu
1~/220-240/220-230
5
MCK75J
Čistička vzduchu Ururu
Zvlhčovanie
a čistenie
jednom
v Vo vzduchu existuje veľa látok, ktoré dýchate, napr. alergény,
baktérie, vírusy a cigaretový dym, ktoré ubližujú vášmu
zdraviu. Ale predovšetkým suchý vzduch je mimoriadne
veľkým problémom počas zimných mesiacov.
Čistička vzduchu Ururu Daikin zvlhčuje vzduch vo vnútri
vašich domovov a zmierňuje dopady suchého vzduchu. Len
naplňte nádobu s objemom 4 l a izba sa zvlhčí s maximálnym
zvlhčovacím výkonom 600 ml/h.
Táto užitočná a inovatívna funkcia pochádza zo zlúčenia malej
nádoby na vodu a kombinovanej sústavy vodného kolesa
a odparovacieho filtra.
››
Zvlhčovanie vďaka malej nádobe na vodu
››
Čistenie vzduchu
Čističky vzduchu spoločnosti Daikin sa tešia
veľkému uznaniu: účinnosť tejto jednotky
potvrdzuje cena TüV udelená spoločnosti Daikin.
MCK75JVM-K
Čistička vzduchu
Umiestnenie
Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Prevádzka čističky vzduchu
Prevádzka zvlhčovania
Hladina
Prevádzka čističky vzduchu
akustického tlaku Prevádzka zvlhčovania
Príkon
Prevádzka
zvlhčovania Zvlhčovanie
Objem nádrže na vodu
Vzduchový filter
Prevádzka čističky vzduchu
Príkon
Metóda deodorizácie
m²
mm
kg
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
m³/h
m³/h
dBA
dBA
kW
ml/h
l
Turbo/V/S/N/Tichý
kW
Metóda zachytávania prachu
Vlastnosti
Napájanie
Typ
Názov / fáza / frekvencia / napätie
Hz / V
MCK75JVM-K
Samostatne stojaci typ
46
Čierna (N1) (Farba panela: strieborná)
590/395/268
11,0
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
450/330/240/150/60
450/330/240/150/120
50/43/36/26/17
50/43/36/26/23
0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
600/470/370/290/240
4,0
Polypropylénový s katechínom
0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Flash streamer
Fotokatalytický titánium apatitový filter, Filter s deodorizačným katalyzátorom
Plazmový ionizátor, Elektrostatický filter prachu
Prach: 3 stupne, Pachy: 3 stupne, Prietok vzduchu: auto/LL/L/M/H, Turbo režim HH, antipeľový režim
Časovač vypnutia: 1/4/8h
Čistenie: ionizácia/streamer
VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Zvlhčovacia čistička vzduchu
6
zvlhčený vzduch
vzduch
Odparovací filter
Ako funguje funkcia zvlhčovania?
Voda v nádobe vteká do malého zásobníka a odtiaľ do vodného
kolesa, ktoré vodu nadvihuje tým ako sa otáča a uvoľňuje ju do
filtra. Vzduch prechádzajúci filtrom absorbuje vlhkosť, ktorá je
následne distribuovaná do miestnosti.
MCK75JVM-K
Elektrostatický filter prachu
Kladne nabitý prach a peľ je zachytený na
záporne nabitom filtri.
Flash Streamer
Vysoko rýchlostné elektróny sa generujú
v jednotke Flash Streamer. Tieto elektróny
rozkladajú molekuly pachov a formaldehydu.
Fotokatalytický titánium apatitový filter
Pachy, baktérie a vírusy sa absorbujú
a rozkladajú.
Znečistený vzduch
Deodorizačný katalyzátor
Pachy sa absorbujú a rozkladajú
ešte skôr, ako sa vzduch vráti do
miestnosti.
Prečistený vzduch
Predfilter (s katechínom)
Odstraňuje prachové častice a srsť
domácich zvierat.
Plazmový ionizátor
Prach a peľ sú kladne nabité a posielajú sa
do elektrostatického filtra.
Flash Streamer
Čistička vzduchu Ururu Daikin tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, domáce prachové roztoče, prach a pod.), baktérie
a vírusy. Okrem toho, má vysokú deodorizačnú účinnosť - účinne eliminuje cigaretový dym, zatiaľ čo rozkladá iné pachy. Okamžite
zachytí čiastočky a rýchlo ich rozkladá. Jej tichá prevádzka ju robí ideálnym riešením pre tiché noci. Táto jednotka obsahuje sedem
skladaných filtrov (jeden na okamžité použitie a 6 náhradných).
7
Split systémy Prehľad a výhody
Nástenná jednotka
Energetická účinnosť
Klimatizačné zariadenia Daikin sú energeticky účinné a úsporné (Energetická trieda A pre celý rad).
INVERTER
Invertor technológia
V kombinácii s vonkajšími jednotkami riadenými invertorom
FTXR-E
FTXG-J
FTXS-K

































Ikony „Staráme sa“
Ekonomický režim
Tento režim znižuje spotrebu energie, čím umožňuje použiť ďalšie zariadenie s veľkou spotrebou. Táto funkcia taktiež šetrí
energiu.
Inteligentné oko
Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti nachádza
viac osôb, prúdenie vzduchu je nasmerované mimo pobytovej zóny osôb.
Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.
Snímač pohybu
Snímač zisťuje prítomnosť osôb v miestnosti. V prípade prázdnej miestnosti sa jednotka po 20 minútach prepne do
ekonomického režimu a znova sa spustí ak niekto vojde do miestnosti.
Energeticky úsporná prevádzka
Pri prevádzke v pohotovostnom režime je súčasná spotreba znížená o 80%. Ak jednotka po 20 minútach nezistí prítomnosť
osôb v miestnosti, systém sa automaticky prepne do úsporného režimu.
Režim opustenia domu
Počas neprítomnosti je možné udržiavať vnútornú teplotu na určitej úrovni.
Nočný režim
Šetrí energiu tým, že zabraňuje podchladeniu alebo prekúreniu počas noci.
Len ventilátor
Klimatizáciu je možné používať len ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez chladenia alebo ohrievania.
Komfortný režim
Nová klapka mení uhol výfuku vzduchu horizontálne v prípade chladenia a vertikálne smerom nadol v prípade vykurovania.
Tým sa zabráni fúkaniu studeného alebo teplého vzduchu priamo na telo.
Režim zvýšeného výkonu
Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká/nízka, výber režimu zvýšeného výkonu umožňuje rýchle vychladenie/vyhriatie
miestnosti. Po vypnutí režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.
Komfort
Automatické prepnutie medzi chladením a vykurovaním
Automatický výber režimu chladenia alebo vykurovania na dosiahnutie nastavenej teploty
(len jednotky s tepelným čerpadlom).
Tichý ako šepot
Vnútorné jednotky spoločnosti Daikin sú tiché ako šepot. Taktiež pri vonkajších jednotkách je zaručené, že nebudú rušiť
ticho v okolí.
Sálavé teplo
Predný panel vnútornej jednotky sála ďalšie teplo a tak sa váš komfort počas chladných dní ešte zvyšuje
Tichý režim vnútornej jednotky
Znižuje prevádzkovú hlučnosť vnútornej jednotky o 3 dB(A). Táto funkcia je užitočná pri štúdiu alebo spánku.
Režim pohodlného spánku
Funkcia zvýšeného komfortu, ktorá sa riadi špecifickým rytmom kolísania teploty.
Prúdenie vzduchu
Tichý režim vonkajšej jednotky
Znižuje prevádzkový hluk vonkajšej jednotky o 3 dB(A), čím zaručí tiché prostredie pre okolie.
3D prúdenie vzduchu
Táto funkcia predstavuje kombináciu vertikálneho a horizontálneho otáčania výfukových lamiel, aby prúd studeného
alebo teplého vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov.
Vertikálny automatický pohyb
Možnosť výberu automatického vertikálneho pohybu výfukovej lamely pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie
teploty v miestnosti..
Horizontálny automatický pohyb
Možnosť výberu automatického horizontálneho pohybu výfukovej lamely pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie
teploty v miestnosti..
Predbežné informácie
8
RXG-K





Nástenná jednotka
FTXS-J




FTXS-G



Parapetná jednotka
FTX-JV




Kanálové jednotky
Parapetno podstropná Flexi jednotka
FTX-GV
FVXG-K
FVXS-F
FDXS-E
FDXS-C
FLXS-B


















































RXS-G
RX-GV
RXG-K
RXS-K
RXS-K/J
RXS-J/F
RXS-K






























RXS-J




9

Prúdenie vzduchu
Split systémy Prehľad a výhody
Nástenná jednotka
Automatická rýchlosť ventilátora
Automatický výber potrebnej rýchlosti ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.
Stupne rýchlosti ventilátora
Umožňuje výber až do uvedeného počtu rýchlostí ventilátora.
Vlhkosť
Ururu - zvlhčovanie
Vlhkosť sa absorbuje z vonkajšieho vzduchu a rovnomerne sa rozptýli vo vnútri.
Sarara - odvlhčovanie
Znižuje vnútornú vlhkosť zmiešaním chladného suchého vzduchu s teplým vzduchom bez toho, aby ovplyvnila vnútornú
teplotu.
FTXR-E
FTXG-J



5
5
5










*















Odvlhčovací režim
Umožňuje znižovanie vlhkosti bez zmeny vnútornej teploty.
Úprava
Čistenievzduchu
vzduchu
Flash streamer
Jednotka Flash Streamer generuje vysokorýchlostné elektróny, ktoré rozkladajú molekuly pachov a formaldehydu
Fotokatalytický titánium-apatitový filter na čistenie vzduchu
Odstraňuje čiastočky prachu zo vzduchu, rozkladá pachy a zabraňuje množeniu baktérií, vírusov, mikróbov, čím sa zaručí
stály prívod čistého vzduchu
FTXS-K


Fotokatalytický dezodoračný filter
Odstraňuje čistého prachu zo vzduchu, rozkladá pachy a zabraňuje množeniu baktérií, vírusov, mikróbov, čím sa zaručí
stály prívod čistého vzduchu.
Vzduchový filter
Odstraňuje zo vzduchu unášané čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čistého vzduchu.
Ovládanie a časovač
Online ovládač
Daikin ponúka nové riešenie na monitorovanie a ovládanie hlavných funkcií rezidenčných vnútorných jednotiek. Systém
má jednoduché ovládanie a je možné ho použiť z akéhokoľvek miesta pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu,
aplikácie alebo káblového diaľkového ovládača.

Týždenný časovač
Týždenný časovač umožňuje spustenie chladenia/vykurovania kedykoľvek podľa denného alebo týždenného programu
24-hodinový časovač
Časovač je možné nastaviť na spustenie chladenia/vykurovania kedykoľvek podľa denného alebo týždenného programu.
Infračervené diaľkové ovládanie
Infračervený diaľkový ovládač s LCD displejom umožňuje spustenie, zastavenie a reguláciu klimatizácie zo vzdialeného
miesta.


Ďaľšie funkcie
Káblový diaľkový ovládač
Káblový diaľkový ovládač umožňuje spustenie, zastavenie a reguláciu klimatizácie zo vzdialeného miesta.
Centrálne ovládanie
Centrálne ovládanie umožňuje spustiť, zastaviť a ovládať niekoľko klimatizačných jednotiek z jedného centrálneho miesta.

Automatický reštart
Po obnovení prerušeného napájania sa jednotka automaticky znova spustí s pôvodnými nastaveniami.


Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu signalizovaním systémových porúch alebo prevádzkových anomálií.
Multisplit systém
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek (aj s rôznymi výkonmi). Všetky vnútorné jednotky
je možné prevádzkovať samostatne v rámci toho istého režimu.
VRV® pre rezidenčné aplikácie
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 9 vnútorných jednotiek (aj s rôznymi výkonmi až do veľkosti 71). Všetky
vnútorné jednotky je možné prevádzkovať samostatne v rámci toho istého režimu.
* Len s ďalším adaptérom
Predbežné informácie
10
Nástenná jednotka
FTXS-J
Parapetná jednotka
Kanálové jednotky
Flexi jednotka
FTXS-G
FTX-JV
FTX-GV
FVXG-K
FVXS-F
FDXS-E
FDXS-C
FLXS-B









5
5
5
5
5
5
5
5
5




























*














*

















































11
FTXR-E / RXR-E
Nástenná jednotka
FTXR28,42,50E
››
››
››
››
››
RXR28,42,50E
ARC447A
URURU zvlhčovanie: udržuje komfortnú úroveň vlhkosti
bez použitia samostatného prívodu vody
SARARA odvlhčovanie: udržuje príjemné a čerstvé vnútorné prostredie
odstránením vlhkosti zo vzduchu bez toho, aby sa znížila teplota
Výkonná ventilácia prevetrá miestnosť v priebehu 2 hodín
Výkonné čistenie vzduchu zvýši kvalitu vnútorného vzduchu vďaka
technológii Daikin Flash Streamer
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
SEER*
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
FTXR28E
FTXR42E
FTXR50E
kW
kW
kW
kW
1.55/2.8/3.6
1.30/3.6/5.00
0.250/0.560/0.800
0.220/0.700/1.410
5.00 / 5.14
1.55/4.2/4.60
1.30/5.1/5.6
0.260/1.050/1.320
0.220/1.180/1.600
4.00 / 4.32
bude upresnené
1.55/5.0/5.50
1.30/6.0/6.20
0.26/1.46/1.8
0.23/1.51/1.77
3.42 / 3.97
kWh
280
525
A/A
Biela
730
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
11.1/8.8/6.5/5.7
12.4/9.8/7.3/6.5
55
57
39/33/26/23
41/35/28/25
mm
Hz / V
Vonkajšie jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
305x890x209
14
12.4/9.6/6.8/6.0
12.9/10.2/7.7/6.8
58
58
42/35/27/24
42/36/29/26
R-410A
6.35 / 9.52 / 18
1~ / 50 / 220-240
RXR28E
mm
kg
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
RXR42E
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Vonk. - Vnút.
Pripojenia
Dĺžka potrubia Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
13.3/10.3/7.3/6.5
14.0/11.1/8.3/7.3
60
60
44/37/29/26
44/38/31/28
RXR50E
693x795x285
48
33.8
31.4
60
46
46
36.2
31.9
34.3
62
48
48
-10~43
-20~18
R-410A
10
8
1~ / 50 / 220-240
16
m
m
Hz / V
(A)
*prEN14825 (informatívna verzia 2010)
12
50
FTXG-J- / RXG-K
Nástenná jednotka
emura
FTXG25,35,50J
››
››
››
››
››
RXG25,35K
ARC466A1
Energeticky účinné jednotky: energetická trieda A pre celý rad
Komfortný režim zaisťuje prevádzku bez prievanu tak, že zabraňuje
teplému alebo chladnému vzduchu priame fúkanie na telo
Pohybový senzor šetrí energiu v neobsadenej miestnosti: v prípade
prázdnej miestnosti sa jednotka po 20 minútach prepne do
ekonomického režimu a znova sa spustí ak niekto vojde do miestnosti
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku
z akéhokoľvek miesta pomocou smartphonu, laptopu,
počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
SEER*
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Prevýšenie
potrubia
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
Hz / V
FTXG25JW
1.3/2.5/3.0
1.3/3.4/4.5
-/0.56/-/0.78/4.46 / 4.36
FTXG35JW
FTXG50JW
1.4/3.5/3.8
1.7/5.0/5.3
1.4/4.0/5.0
1.7/5.8/6.5
-/0.89/0.450/1.560/1.880
-/0.99/0.520/1.600/2.500
3.93 / 4.04
3.21 / 3.63
bude upresnené
280
445
780
A/A
Matná kryštálovo-biela
295x915x155
11
8.8/6.8/4.7/3.8
10.1/7.3/4.6/3.9
10.3/8.5/6.7/5.7
9.6/7.9/6.2/5.4
10.8/8.6/6.4/5.6
11.4/9.8/8.1/7.1
54
58
60
55
58
60
38/32/25/22
42/34/26/23
44/40/35/32
39/34/28/25
42/36/29/26
44/40/35/32
R-410A
6.35 / 9.5 / 18.0
6.35 / 12.7 / 18.0
1~ / 50 / 220-240
RXG25K
mm
kg
Vys./Níz. ot.
m³/min
Vys./Níz. ot.
m³/min
Nom./Vysoké ot. dBA
Vysoké/tichý režim
dBA
Vysoké/tichý režim
dBA
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
33.5/30.1
36.0/30.1
28.3/25.6
-/61
46/43
47/44
FTXG50JA
1.7/5.0/5.3
1.7/5.8/6.5
0.450/1.560/1.880
0.520/1.600/2.500
3.21 / 3.63
780
10.3/8.5/6.7/5.7
11.4/9.8/8.1/7.1
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
6.35 / 12.7 / 18.0
RXG50K
735x825x300
48
50.9/48.9
45/43.1
550x765x285
34
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~20
R-410A
m
Hz / V
(A)
FTXG35JA
1.4/3.5/3.8
1.4/4.0/5.0
-/0.89/-/0.99/3.93 / 4.04
bude upresnené
280
445
A/A
Hliníková
295x915x155
11
8.8/6.8/4.7/3.8
10.1/7.3/4.6/3.9
9.6/7.9/6.2/5.4
10.8/8.6/6.4/5.6
54
58
55
58
38/32/25/22
42/34/26/23
39/34/28/25
42/36/29/26
R-410A
6.35 / 9.5 / 18.0
1~ / 50 / 220-240
RXG35K
Výška x Šírka x Hĺbka
Vnút. - vonk. Max.
FTXG25JA
1.3/2.5/3.0
1.3/3.4/4.5
-/0.56/-/0.78/4.46 / 4.36
15
20
1~ / 50 / 220-240
16
20
*prEN14825 (informatívna verzia 2010)
13
16
20
FTXS-K, CTXS-K
Optimálny dizajn a komfort
pre spálne a iné
malé priestory
Integrovaný dizajn
›› Diskrétny, moderný dizajn. Jej jemné krivky sa nádherne
››
››
prelínajú so stenou, čím je v miestnosti úplne nenápadná a hodí
sa ku všetkým interiérovým dekoráciám.
Vysokokvalitná matná kryštálovo biela povrchová
úprava.
Nový dizajn diaľkového ovládača , tiež vo
vysokokvalitnej matno bielej povrchovej úprave, dokonale
ladí s vnútornou jednotkou.
Ach, taká tichá
Špičkový výkon
spálňach a malých miestnostiach je ticho oveľa dôležitejšie než
V
v iných obytných miestnostiach. Nové nástenné jednotky Daikin
si pri prevádzke takmer vôbec nevšimnete.
Energetická trieda A pre celú radu, ktorá je vybavená funkciami
na úsporu energie ako sú inteligentné oko a týždenný
časovač.
Správna vnútorná
jednotka pre
správnu miestnosť
››
V súčasnosti je mnoho spálni menších než 20 m2 a ešte
menšími sa stávajú v nových budovách. Vďaka novej veľkosti
15 je možné poskytnúť správny komfort aj v tých
najmenších miestnostiach domu.
››
››
Vďaka jednotke veľkosti 15 je tiež možné flexibilnejšie rozložiť
výkon Multi vonkajšej jednotky a prispôsobiť sa tak
moderným konfiguráciám domu. Rozdelenie
správneho výkonu menším spálňam uvoľňuje výkon pre oveľa
väčšie obytné priestory: steny sa často odstraňujú,
niektoré funkcie miestností sa kombinujú do jednej (kuchyňa,
jedáleň, obývačka, študovňa a pod.).
Okrem toho sa izolácia domov zlepšuje, aby sa znížila
požiadavka na vykurovanie a chladenie a následne aj spotreba
energie. Nová veľkosť 15 zodpovedá novým
požiadavkám na výkon najmenších miestností
v dome a umožňuje optimálnu distribúciu výkonu novej
3-portovej Multi vonkajšej jednotky veľkosti
40.
14
FTXS-K/J/G / RXS-K/J/F
FTXS20,25K / CTXS15,35K
››
››
››
››
››
Nástenná jednotka
RXS25,35K
ARC466A1
Modely FTXS-K sú špeciálne určené pre malé alebo dobre izolované miestnosti
Režim ECONO znižuje spotrebu energie, čím umožňuje
použiť ďalšie zariadenie s veľkou spotrebou
3-D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu vertikálneho a horizontálneho
natáčania výfukových lamiel, aby prúd studeného alebo teplého
vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov (FTXS-J/G)
Inteligentné oko: prúdenie vzduchu smeruje do tej oblasti
v miestnosti, kde sa nenachádzajú žiadne osoby (FTXS-J/G)
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek
miesta pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo
dotykovej obrazovky (pre FTXS série K len s ďalším adaptérom)
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
SEER*
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vys./Níz. ot.
Vykurovanie
Vys./Níz. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Vysoké/tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/tichý režim
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Vnút. - vonk. Max.
Pripojenia
Prevýšenie
potrubia
Tepelná izolácia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
CTXS15K
kW
kW
kW
kW
CTXS35K
Kombinovateľné len
s MultiSplit jednotkami
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
Hz / V
(A)
Biela
289x780x215
8
7.9/6.3/4.7/3.9 9.0/7.5/6.0/4.3
9.2/7.2/5.2/3.9 10.1/8.1/6.3/4.3
53
58
54
57
37/31/25/21 42/35/28/21
38/33/28/21 41/36/30/21
R-410A
6.35/9.52/18.0
1~ / 50 / 220-240
FTXS20K
FTXS25K
1.3/2.0/2.8
1.3/2.5/3.2
1.3/2.5/4.3
1.3/2.8/4.7
0.32/0.43/0.76 0.32/0.57/1.00
0.31/0.55/1.12 0.31/0.62/1.41
4.65 / 4.55
4.39 / 4.52
bude upresnené
A/A
Biela
289x780x215
8
8.8/6.7/4.7/3.9 9.1/7.0/5.0/3.9
9.5/7.8/6.0/4.3 10.0/8.0/6.0/4.3
56
57
56
57
40/32/24/19 41/33/25/19
40/34/27/19 41/34/27/19
R-410A
6.35/9.52/18.0
1~ / 50 / 220-240
RXS20K
RXS25K
550x765x285
34
33.5/28.3/-/61
46/43
Kombinovateľné len
47/44
s MultiSplit jednotkami
-10~46
-15~18
R-410A
15
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
bude upresnené
*prEN14825 (informatívna verzia 2010)
15
FTXS35J
FTXS42J
FTXS50J
FTXS60G
FTXS71G
1.4/3.5 /4.0 1.7/4.2 /5.0 1.7/5.0 /5.3 1.7/6.0 /6.7 2.3/7.1 /8.5
1.4/4.0 /5.2 1.7/5.4 /6.0 1.7/5.8 /6.5 1.7/7.0 /8.0 2.3/8.2 /10.2
0.350/0.860/1.190 0.440/1.210/2.330 0.440/1.460/1.810
-/1.99/-/2.35/0.340/0.950/1.460 0.400/1.450/1.980 0.400/1.530/2.000
-/2.04/-/2.55/4.07 / 4.21
3.47 / 3.72
3.42 / 3.79
3.02 / 3.43
3.02 / 3.22
bude upresnené
430
605
730
995
1,175
A/A
B/B
B/C
Biela
295x800x215
290x1,050x250
10
12
11.4/8.7/5.8/4.4 11.3/9.0/6.8/5.9 11.6/9.2/7.0/6.0 16.0/13.5/11.3/10.1 17.2/14.5/11.5/10.5
12.4/9.5/6.8/6.0 12.2/9.7/7.3/6.4 12.1/9.8/7.6/6.7 17.2/14.9/12.6/11.3 19.5/16.7/14.2/12.6
61
62
61
62
61
63
60
62
45/37/29/23 45/39/33/30 46/40/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
45/39/29/26 45/39/33/30 47/41/34/31 44/40/35/32 46/42/37/34
R-410A
6.35 / 15.9 / 18.0
6.35 / 9.52 / 18.0
6.35 / 12.7 / 18.0
1~ / 50 / 220-240
RXS35J
RXS42J
550x765x285
34
39
36.0/30.1
37.3/30.6
28.3/25.6
31.3/27.2
RXS50J
RXS60F
735x825x300
48
50.9/48.9
50.9/42.4
45.0/43.1
46.3/42.4
RXS71F
770x900x320
71
54.5/57.1
52.5/46.0
-/66
52/49
52/49
-/63
48/44
48/45
15
10
49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A
30
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
20
20
20
FTXN-K / RXN-K
Nástenná jednotka
FTXN-K
››
››
››
››
››
RXN-K
ARC470A5
Úspora energie počas pohotovostného režimu:
zníženie spotreby energie z 10 W na 2 W
Režim ECONO znižuje spotrebu energie, čím umožňuje
použiť ďalšie zariadenie s veľkou spotrebou
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Komfortný režim zaisťuje prevádzku bez prievanu tak, že zabraňuje
teplému alebo chladnému vzduchu priame fúkanie na telo
Režim zvýšeného výkonu umožňuje zvoliť zrýchlené
chladenie alebo vykurovanie; po vypnutí výkonného režimu
sa jednotka vráti do prednastaveného režimu
Vykurovanie a chladenie
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/
Hladina
Chladenie
Tichý režim
akustického tlaku
Vysoké/Nom./Nízke/
Vykurovanie
Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšie jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Dĺžka potrubia
potrubia
Prevýšenie
Napájanie
Maximálne istenie
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
FTXN50K
1.7/5.0/5.7
1.7/5.5/6.8
1.56
1.57
3.21
3.5
780
A/B
FTXN60K
1.7/6.0/6.5
1.7/6.3/7.6
1.99
1.85
3.02
3.41
995
B/B
Biela
290 x 1050 x 238
12
59
58
61
60
43/39/34/31
45/41/36/33
42/38/33/30
44/40/35/32
R-410A
6.35
12.7
18
1~ / 50 / 220-230-240
mm
mm
mm
Hz / V
RXN50K
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
Vysoké ot.
m³/min
Vysoké ot.
m³/min
Nom. ot.
dBA
Vysoké ot.
dBA
Vysoké ot.
dBA
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
Vonk. - Vnút.
Max.
Vnút. - vonk. Max.
Vnút. - Vnút. Max.
Fáza / frekvencia / napätie
m
m
m
Hz / V
(A)
RXN60K
595 x 795 x 300
42
42.6
38.3
63
49
51
48.2
43.4
66
52
52
10°C - 46°C
-15°C - 18°C
R-410A
30
20
20
20
1~ / 50 / 220-230-240
20
16
FTX-JV/GV / RX-JV/GV
FTX20,25,35JV
››
››
››
››
››
Nástenná jednotka
RX20,25,35JV
ARC433A8
Úspora energie počas pohotovostného režimu:
zníženie spotreby energie z 10 W na 2 W
Režim ECONO znižuje spotrebu energie, čím umožňuje
použiť ďalšie zariadenie s veľkou spotrebou
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými lamelami
hore a dolu pre rovnomerné prúdenie vzduchu
a rozloženie teploty po celej miestnosti
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku
z akéhokoľvek miesta pomocou smartphonu, laptopu, počítača,
tabletu alebo dotykovej obrazovky (len s ďalším adaptérom)
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Prevýšenie
potrubia
kW
kW
kW
kW
kWh
FTX20JV
1.3/2.0/2.6
1.3/2.5/3.5
-/0.55/-/0.59/3.64 / 4.24
275
FTX25JV
1.3/2.5/3.0
1.3/2.8/4.0
-/0.73/-/0.69/3.42 / 4.06
365
FTX50GV
1.7/5.0/6.0
1.7/5.8/7.7
0.44/1.55/2.08
0.40/1.60/2.53
3.23 / 3.63
775
A/A
FTX60GV
1.7/6.0/6.7
1.7/7.0/8.0
0.44/1.99/2.40
0.40/2.04/2.81
3.02 / 3.43
995
B/B
FTX71GV
2.3/7.1/8.5
2.3/8.2/10.2
0.57/2.35/3.20
0.52/2.55/3.82
3.02 / 3.22
1,175
B/C
290x1,050x238
12
16.2/13.6/11.4/10.2
17.4/15.1/12.7/11.4
61
60
45/41/36/33
44/40/35/32
17.4/14.6/11.6/10.6
19.7/16.9/14.3/12.7
62
62
46/42/37/34
46/42/37/34
Biela
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
283x770x198
7
9.2/7.6/6.0/4.8
9.7/8.0/6.3/5.5
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
9.1/7.4/5.9/4.7
9.4/7.8/6.3/5.5
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25
mm
Hz / V
6.35/9.52/18.0
RX20JV
Výška x Šírka x Hĺbka
FTX35JV
1.3/3.3/3.8
1.3/3.5/4.8
-/0.98/-/0.93/3.37 / 3.76
490
RX25JV
550x658x275
Vysoké/Nom./Nízke
Vysoké/Nom./Nízke
Nom. ot.
Vysoké/Nízke ot.
Vysoké/Nízke ot.
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vonk.tepl. Min.~Max.
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
Vnút. - vonk. Max.
m
12
Hz / V
(A)
16
28
-/29.2/-/26.2/60
46/47/-
9.3/7.7/6.1/4.9
14.7/12.4/10.3/9.5
10.1/8.4/6.7/5.7
16.1/13.9/11.5/10.2
57
59
57
58
41/34/27/23
43/39/34/31
41/35/29/26
42/38/33/30
R-410A
6.35/12.7/18.0
1~ / 50 / 220-240
RX35JV
6.35/15.9/18.0
RX50GV
RX60GV
735x825x300
48
48.9/-/41.7
50.9/-/42.4
45.0/-/41.7
46.3/-/42.4
61
63
47/44
49/46
48/45
49/46
-10~46
-15~18
30
-/27.6/-/24.5/62
48/48/10~46
-15~20
R-410A
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
20
1~ / 50 / 220-240
17
20
RX71GV
770x900x320
71
54.5/-/46.0
46.0/-/46.0
66
52/49
52/49
FDXS-E/C / RXS-K/J/F
FDXS25,35E
››
››
››
››
››
Malá kanálová jednotka
RXS25F
ARC433A8
Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž do
medzistropu s výškou len 240 mm
Dokonale zakomponovateľná do akéhokoľvek interiéru:
viditeľné sú len nasávacia a výfuková mriežka
Stredný externý statický tlak umožňuje použitie
jednotky s pružnými hadicami rôznych dĺžok
Štandardný vzduchový filter odstraňuje prachové častice zo
vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého vzduchu
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Externý statický tlak Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/plyn
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vys./Níz. ot.
Vykurovanie
Vys./Níz. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Vysoké/tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/tichý režim
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Tepelná izolácia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
*FDXS25E
-/2.40/-/3.20/-/0.69/-/0.91/3.48 / 3.52
345
A/B
FDXS35E
-/3.40/-/4.00/-/1.09/-/1.18/3.12 / 3.39
545
B/C
FDXS50C
-/5.00/-/5.80/-/1.65/-/1.92/3.03 / 3.02
825
B/D
200x900x620
27.0
12.0/11.0/10.0/8.4
12.0/11.0/10.0/8.4
200x700x620
21.0
8.7/8.0/7.3/6.2
8.7/8.0/7.3/6.2
30
53.0
53.0
35.0/33.0/31.0/29.0
35.0/33.0/31.0/29.0
FDXS60C
1.7/6.0/6.5
1.7/7.0/8.0
0.44/2.13/2.49
0.40/2.32/3.18
2.82 / 3.02
1,065
C/D
200x1,100x620
30.0
16.0/14.8/13.5/11.2
16.0/14.8/13.5/11.2
40
55.0
55.0
37.0/35.0/33.0/31.0
37.0/35.0/33.0/31.0
56.0
56.0
38.0/36.0/34.0/32.0
38.0/36.0/34.0/32.0
R-410A
-
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
Hz / V
(A)
6.35 / 12.7
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
RXS25K
550x765x285
34
33.5/28.3/-/61
46/43
47/44
-10~46
-15~18
R-410A
6.35
9.52
15
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
RXS35J
550x765x285
34
36.0/30.1
28.3/25.6
RXS50J
735x825x300
RXS60F
735x825x300
48
50.9/48.9
45.0/43.1
-/63
50.9/45.0
46.3/46.3
48/44
48/45
49/46
49/46
-10~46
-15~18
R-410A
6.35
9.52
15
12.7
20
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
10
20
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
18
FVXG-K / RXG-K
Parapetná jednotka so sálavým tepelným panelom
Logo grijs
FVXG25,35,50K
››
››
››
››
››
RXG25,35K
ARC466A2
Hliníková časť predného panelu vnútornej jednotky
Nexura sa zohrieva, podobne ako bežný radiátor, čím
pridáva ešte viac komfortu počas chladných dní
Komfortný vertikálny automatický pohyb pohybuje
výfukovými lamelami hore a dolu pre rovnomerné prúdenie
vzduchu a rozloženie teploty po celej miestnosti
Ideálna na inštaláciu pod oknom, pri stene alebo čiastočne zapustená
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
SEER*
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladenie
Hladina
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý
akustického tlaku Vykurovanie
režim/Sálavé teplo
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Prevýšenie
potrubia
kW
kW
kW
kW
FVXG25K
1.3/2.5 /3.0
1.3/3.4 /4.5
0.300/0.550/0.790
0.290/0.780/1.270
4.55 / 4.36
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
8.9/7.0/5.3/4.5
9.9/7.8/5.7/4.7
54
55
38/32/26/23
FVXG35K
1.4/3.5 /3.8
1.4/4.5 /5.0
0.310/0.950/1.150
0.290/1.210/1.460
3.68 / 3.72
bude upresnené
475
A/A
Biela (6.5Y 9.5/0.5)
600x950x215
22
9.1/7.2/5.3/4.5
10.2/8.0/5.8/5.0
55
56
39/33/27/24
kWh
275
dBA
39/32/26/22/19
40/33/27/23/19
mm
Hz / V
10.6/8.9/7.3/6.0
12.2/10.0/7.8/6.8
56
58
44/40/36/32
6.35 / 9.5 / 18
6.35 / 12.7 / 18
1~ / 50 / 220-240
RXG25K
mm
kg
Vys./Níz. ot.
m³/min
Vys./Níz. ot.
m³/min
Nom./Vysoké ot. dBA
Vysoké/tichý režim
dBA
Vysoké/tichý režim
dBA
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
46/40/34/30/20
760
R-410A
RXG35K
Výška x Šírka x Hĺbka
Vnút. - vonk. Max.
FVXG50K
1.7/5.0 /5.6
1.7/5.8 /8.1
0.450/1.520/2.000
0.500/1.580/2.660
3.29 / 3.67
RXG50K
735x825x300
48
50.9/48.9
45/43.1
550x765x285
34
33.5/30.1
36.0/30.1
28.3/25.6
-/61
46/43
47/44
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~20
R-410A
m
15
Hz / V
(A)
16
20
1~ / 50 / 220-240
*prEN14825 (informatívna verzia 2010)
19
20
FVXS-F / RXS-K/J
FVXS25,35,50F
››
››
››
››
››
Parapetná jednotka
RXS25K
ARC452A1
Ideálna na inštaláciu pod oknom, pri stene alebo čiastočne zapustená
Režim ECONO znižuje spotrebu energie, čím umožňuje
použiť ďalšie zariadenie s veľkou spotrebou
Vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými lamelami hore a dolu
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty po celej miestnosti
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
SEER*
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu Chladenie
Vys./Níz. ot.
Vykurovanie
Vys./Níz. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Vysoké/tichý režim
Chladenie
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/tichý režim
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina/plyn
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Tepelná izolácia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
*FVXS25F
1.3/2.5/3.0
1.3/3.4/4.5
0.300/0.570/0.920
0.290/0.790/1.390
4.39 / 4.30
bude upresnené
285
mm
m
Hz / V
(A)
FVXS50F
1.4/5.0/5.6
1.4/5.8/8.1
0.500/1.550/2.000
0.500/1.600/2.600
3.23 / 3.63
bude upresnené
510
A/A
Biela
600x700x210
14
8.5/6.7/4.9/4.5
9.4/7.3/5.2/4.7
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
8.2/6.5/4.8/4.1
8.8/6.9/5.0/4.4
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23
775
10.7/9.2/7.8/6.6
11.8/10.1/8.5/7.1
56
57
44/40/36/32
45/40/36/32
6.35 / 9.5 / 20.0
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
FVXS35F
1.4/3.5/3.8
1.4/4.5/5.0
0.300/1.020/1.250
0.310/1.220/1.880
3.43 / 3.69
6.35 / 12.7 / 20.0
1~ / 50 / 220-240
RXS25K
550x765x285
34
33.5/28.3/-/61
46/43
47/44
-10~46
-15~18
R-410A
6.35/9.52
15
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
RXS35J
550x828x285
34
36.0/30.1
28.3/25.6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A
6.35 / 9.52
15
6.35 / 12.7
20
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
10
*prEN14825 (informatívna verzia 2010)
RXS50J
735x825x300
48
50.9/48.9
45.0/43.1
20
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
20
FLXS-B / RXS-K/J
FLXS25,35,50B
››
››
››
››
››
Parapetno podstropná Flexi jednotka
ARC433A6
RXS25K
Môže byť umiestnená pod stropom alebo na stene pri podlahe
a malá výška jednotky umožňuje jej montáž pod oknom
Vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými lamelami hore a dolu
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty po celej miestnosti
Režim opustenia domu udržiava vnútornú teplotu na vami určenej
úrovni pohodlia počas vašej neprítomnosti, čím šetrí energiu
Nočný režim šetrí energiu tým, že zabraňuje
podchladeniu alebo prekúreniu počas noci
Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta
pomocou smartphonu, laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky
Vykurovanie a chladenie
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.
Príkon
Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie
Min./Nom./Max.
EER/COP
Ročná spotreba energie
Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vys./Níz. ot.
Vykurovanie
Vys./Níz. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom./Vysoké ot.
Vysoké/tichý režim
Chladenie
Hladina
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/tichý režim
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina/plyn
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Tepelná izolácia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
kW
kW
kW
kW
kWh
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
*FLXS25B
1.2/2.5/3.0
1.2/3.4/4.5
0.300/0.650/0.860
0.290/0.980/1.490
3.85 / 3.47
325
A/B
mm
m
Hz / V
(A)
FLXS50B
0.9/4.9/5.3
0.9/6.1/7.5
0.450/1.720/1.950
0.310/1.820/3.540
2.85 / 3.35
860
C/C
16
7.6/6.8/6.0/5.2
9.2/8.3/7.4/6.6
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
FLXS35B
1.2/3.5/3.8
1.4/4.0/5.0
0.300/1.130/1.260
0.290/1.230/1.850
3.10 / 3.25
565
B/C
Mandľová biela
490x1,050x200
17
11.4/10.0/8.5/7.5
12.1/9.8/7.5/6.8
63
62
47/43/39/36
46/41/35/33
8.6/7.6/6.6/5.6
9.8/8.9/8.0/7.2
54
55
38/35/32/29
39/36/33/30
R-410A
6.35 / 9.5 / 18.0
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
RXS25K
550x765x285
34
33.5/28.3/-/61
46/43
47/44
-10~46
-15~18
R-410A
6.35 / 9.52
15
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
6.35 / 12.7 / 18.0
RXS35J
550x765x285
34
36.0/30.1
28.3/25.6
RXS50J
735x825x300
48
50.9/48.9
45.0/43.1
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A
6.35 / 9.52
15
6.35 / 12.7
20
Potrubie kvapaliny aj plynu
1~ / 50 / 220-240
10
20
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
Multisplit systémy
MXU a MXS
RXYSQ
FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA
K dispozícii je veľmi široká rada, od 2-portových až po 5-portové
jednotky, čo umožňuje použitie pre akúkoľvek aplikáciu. Až
5 vnútorných jednotiek môžete pripojiť k 1 multi vonkajšej
jednotke. Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné
s diaľkovým alebo káblovým ovládačom a nemusia sa inštalovať
v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase. Vonkajšie jednotky
sú vkusné a spoľahlivé a môžu sa jednoducho nainštalovať na
strechu alebo terasu, príp. jednoducho umiestniť na vonkajšiu
stenu.
FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA
Až 9 vnútorných jednotiek môžete pripojiť k 1 multi vonkajšej
jednotke. Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné
s diaľkovým alebo káblovým ovládačom a nemusia sa inštalovať
v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase. Malé potrubie
chladiva uľahčuje pripájanie a manipuláciu, čo značne znižuje
čas inštalácie. BP box rozdeľuje chladivo, aby splnilo požiadavky
miestnosti na chladenie alebo vykurovanie. BP box je ľahko
demontovateľný, čím zjednodušuje opravu a recykláciu.
Spájanie potrubia refnetmi znižuje množstvo inštalačnej práce
a zvyšuje spoľahlivosť systému. Celková maximálna dĺžka
potrubia 145 m ponúka oveľa viac flexibility vo výbere polohy
inštalácie vnútorných jednotiek a významne zjednodušuje
návrh systému.
ŠIROKÝ VÝBER
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, parapetnú, kazetovú s kruhovým výfukom, podstropnú,
flexi jednotku, kanálovú, 4-výfukovú kazetovú jednotku
ŠIROKÝ VÝBER
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, podlahovú, parapetnú, kazetovú s kruhovým
výfukom, podstropnú, flexi jednotku, kanálovú jednotku.
Vonkajšie multi jednotky sú vybavené rotačným kompresorom
Daikin, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou
energetickou účinnosťou.
BP
BP
BP
Refnet
5MXS90E
RXYSQ-P8V1
22
MXU-G
››
››
››
››
››
››
Ururu Multi
Určený na použitie v dvoch miestnostiach
Nie je potrebný zásobník na vodu
Zvlhčovanie je možné len pri vykurovaní
Žiadna strata pri vykurovaní ani chladení
Do miestnosti sa privádza čerstvý vzduch
Ventilátor dodávajúci vzduch je vo vonkajšej jednotke
Vykurovanie a chladenie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/
Hladina
Chladenie
Tichý režim
akustického tlaku
Vysoké/Nom./Nízke/
Vykurovanie
Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké ot.
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Vonk. - Vnút.
Pripojenia
Dĺžka potrubia Max.
potrubia
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Tepelná izolácia
Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálne istenie
CTXU25G
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
CTXU35G
CTXU42G
9
54
55
10
58
58
38/32/25/22
42/34/26/23
39/34/28/25
42/36/29/26
59
60
42/38/33/30
43/39/34/31
42/38/33/30
44/39/34/31
R-410A
6.35
mm
mm
9.52
12.7
18
1 / 50 / 220-230-240
Hz / V
2MXU40G
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
CTXU50G
Biela
295x800x215
2MXU50G
675x765x285
45
36/33/30
32/32/32
62
47
48
49
37/34/34
34/34/34
63
48
50
10~46
-15~15.5
R-410A
15
15
7.5
Potrubie kvapaliny aj plynu
30
1~ / 50 / 220-440
16
m
m
m
m
Hz / V
(A)
23
MXU-G
Kombinačné tabuľky
Teplota: 22°C
Vlhkosť: 20%
Pocit chladu
Teplota: 22°C
Ururu
Vlhkosť: 50%
Príjemný pocit
2MXU40,50G
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXU40G
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
2.5
3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
2.50
3.50
2.00
1.80
----2.00
2.20
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.50
1.50
1.75
1.75
2.50
3.50
4.00
4.00
3.00
4.00
4.40
4.60
0.330
0.330
0.310
0.310
0.610
1.050
1.020
0.990
0.800
1.360
1.230
1.310
ROČNÁ
SPOTREBA
(kWh)
305
525
510
495
EER
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.10
3.33
3.92
4.04
A
A
A
A
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.33
2.97
4.27
4.44
C
D
A
A
EER
ENERGETICKÁ
TRIEDA
ROČNÁ
SPOTREBA
(kWh)
4.46
3.72
3.04
2.58
3.62
3.73
3.76
3.85
3.88
3.91
3.94
3.94
A
A
B
E
A
A
A
A
A
A
A
A
280
470
690
970
690
670
665
650
645
640
635
635
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.62
3.39
3.15
3.05
4.06
4.25
4.29
4.32
4.29
4.32
4.35
4.35
A
C
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXU40G
VNÚTORNÁ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
2.5
3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
3.40
3.80
2.20
2.05
----2.20
2.35
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.10
1.10
1.40
1.40
3.40
3.80
4.40
4.40
4.10
4.40
4.70
4.70
0.260
0.260
0.250
0.240
1.020
1.280
1.030
0.990
1.480
1.720
1.160
1.110
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXU50G
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
2.5
3.5
4.2
5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
2.50
3.50
4.20
5.00
2.50
2.08
1.87
1.67
2.50
2.27
2.06
2.50
--------2.50
2.92
3.13
3.33
2.50
2.73
2.94
2.50
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.60
1.60
1.60
1.60
1.95
1.95
1.95
1.95
1.98
1.98
1.98
1.98
2.50
3.50
4.20
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.10
4.00
4.70
5.10
5.30
5.40
5.50
5.50
5.40
5.50
5.50
5.50
0.330
0.320
0.320
0.320
0.340
0.340
0.340
0.340
0.340
0.340
0.340
0.340
0.560
0.940
1.380
1.940
1.380
1.340
1.330
1.300
1.290
1.280
1.270
1.270
0.800
1.240
1.850
2.070
1.610
1.610
1.720
1.700
1.550
1.650
1.620
1.620
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXU50G
VNÚTORNÁ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
2.5
3.5
4.2
5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
3.40
4.00
4.70
5.40
2.80
2.38
2.13
1.90
2.85
2.59
2.35
2.85
--------2.80
3.32
3.57
3.80
2.85
3.11
3.35
2.85
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.16
1.16
1.16
1.28
1.18
1.24
1.25
1.35
1.30
1.31
1.35
1.32
3.40
4.00
4.70
5.40
5.60
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
4.10
4.60
5.10
5.60
5.80
6.00
6.10
6.30
6.10
6.20
6.40
6.30
0.220
0.220
0.220
0.230
0.220
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.230
0.940
1.180
1.490
1.770
1.380
1.340
1.330
1.320
1.330
1.320
1.310
1.310
1.270
1.460
1.730
1.910
1.430
1.450
1.470
1.520
1.460
1.480
1.560
1.500
24
MXS-E/F/G/H/K
››
››
NOVÉ ››
››
››
››
Multisplit systém
Široká rada od 2- po 5-portové jednotky
Možnosť pripojiť až 5 vnútorných jednotiek
Nová 3-portová multi vonkajšia jednotka veľkosti 40 vyhovuje
požiadavkám na nižší výkon lepšie izolovaných domov.
Nový typ nástennej jednotky veľkosti 15 umožňuje účinnú
distribúciu nižšieho výkonu multi vonkajšej jednotky
Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia
sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
Vonkajšie jednotky sú osadené rotačným kompresorom Daikin,
ktorý sa vyznačuje nízkou hlučnosťou a vysokým výkonom
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, parapetnú, kanálovú, podstropnú, kazetovú
s kruhovým výfukom alebo 4-výfukovú kazetovú jednotku
Vykurovanie a chladenie
PRIPOJITEĽNÉ
VNÚTORNÉ
JEDNOTKY
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
Nástenné jednotky
FTXG-J
FTXS-K CTXS-K
Parapetné jednotky
FTXS-J/G
FTX-JV
FVXG-K
FVXS-F
Kazetová
Tenká kanálová
Flexi jednotka s jednotka
kruhovým
jednotka
výfukom
FDXS-E/C
FLXS-B
FCQG-F
4-výfuková
kazetová
jednotka
Kanálové
jednotky
Podstropná
jednotka
FFQ-B9V
FDBQ-B/FBQ-C
FHQ-B
25 35 50 20 25 15 35 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
FTXG25JA
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
mm
mm
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
FTXG50JA
10.3/8.5/6.7/5.7
11.4/9.8/8.1/7.1
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
12.70
16 alebo 18
1~ / 50 / 220-240
25
l
l
9.52
Hz / V
l
l
l
FTXG35JA
Hliníková
295x915x155
11
10.1/7.3/4.6/3.9
10.8/8.6/6.4/5.6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6.35
8.8/6.8/4.7/3.8
9.6/7.9/6.2/5.4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
l
l
MXS-E/F/G/H/K
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Multisplit systém
FTXG25JW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTXG35JW
Matná kryštálovo-biela
295x915x155
11
10.1/7.3/4.6/3.9
10.8/8.6/6.4/5.6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6.35
8.8/6.8/4.7/3.8
9.6/7.9/6.2/5.4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
mm
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
12.70
18
1~ / 50 / 220-240
CTXS15K
mm
mm
10.3/8.5/6.7/5.7
11.4/9.8/8.1/7.1
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
9.52
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTXG50JW
FTXS20K
Biela
289x780x215
8
7.9/6.3/4.7/3.9
9.2/7.2/5.2/3.9
53
54
37/31/25/21
38/33/28/21
R-410A
6.35
9.52
18.0
1~ / 50 / 220-240
289x780x215
8
8.8/6.7/4.7/3.9
9.5/7.8/6.0/4.3
56
56
40/32/24/19
40/34/27/19
9.1/7.0/5.0/3.9
10.0/8.0/6.0/4.3
57
57
41/33/25/19
41/34/27/19
R-410A
6.35
9.52
18.0
1~ / 50 / 220-240
FTXS35J
FTXS42J
11.4/8.7/5.8/4.4
12.4/9.5/6.8/6.0
10
11.3/9.0/6.8/5.9
12.2/9.7/7.3/6.4
61
61
45/37/29/23
45/39/29/26
FTXS25K
45/39/33/30
45/39/33/30
FTXS50J
FTXS60G
290x1,050x250
12
16.0/13.5/11.3/10.1
17.2/14.5/11.5/10.5
17.2/14.9/12.6/11.3
19.5/16.7/14.2/12.6
61
62
60
62
45/41/36/33
46/42/37/34
44/40/35/32
46/42/37/34
11.6/9.2/7.0/6.0
12.1/9.8/7.6/6.7
62
63
46/40/34/31
47/41/34/31
mm
mm
FTXS71G
12.7
15.9
18.0
Hz / V
FTX20JV
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTX25JV
Biela
283x770x198
7
9.2/7.6/6.0/4.8
9.7/8.0/6.3/5.5
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
R-410A
6.35
9.52
18
1~ / 50 / 220-240
9.1/7.4/5.9/4.7
9.4/7.8/6.3/5.5
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25
mm
mm
mm
Hz / V
26
FTX35JV
9.3/7.7/6.1/4.9
10.1/8.4/6.7/5.7
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
MXS-E/F/G/H/K
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim/Sálavé teplo
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Externý statický tlak Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Multisplit systém
FVXG25K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FVXG35K
Biela (6.5Y 9.5/0.5)
600x950x215
22
9.1/7.2/5.3/4.5
10.2/8.0/5.8/5.0
55
56
39/33/27/24
40/33/27/23/19
R-410A
6.35
8.9/7.0/5.3/4.5
9.9/7.8/5.7/4.7
54
55
38/32/26/23
39/32/26/22/19
mm
mm
10.6/8.9/7.3/6.0
12.2/10.0/7.8/6.8
56
58
44/40/36/32
46/40/34/30/20
9.50
12.70
18
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FVXS25F
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FVXG50K
FVXS35F
Biela
600x700x210
14
8.5/6.7/4.9/4.5
9.4/7.3/5.2/4.7
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
6.35
8.2/6.5/4.8/4.1
8.8/6.9/5.0/4.4
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23
mm
mm
FVXS50F
10.7/9.2/7.8/6.6
11.8/10.1/8.5/7.1
56
57
44/40/36/32
45/40/36/32
9.52
12.7
20
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FDXS25E
FDXS35E
FDXS50C
FDXS60C
200x900x620
27.0
12.0/11.0/10.0/8.4
12.0/11.0/10.0/8.4
200x1,100x620
30.0
16.0/14.8/13.5/11.2
16.0/14.8/13.5/11.2
Bez náteru
200x700x620
21.0
8.7/8.0/7.3/6.2
8.7/8.0/7.3/6.2
30
53.0
53.0
35.0/33.0/31.0/29.0
35.0/33.0/31.0/29.0
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
9.52
12.7
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Hz / V
FLXS25B
mm
mm
56.0
56.0
38.0/36.0/34.0/32.0
38.0/36.0/34.0/32.0
R-410A
6.35
mm
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
40
55.0
55.0
37.0/35.0/33.0/31.0
37.0/35.0/33.0/31.0
FLXS35B
FLXS50B
FLXS60B
Mandľová biela
490x1,050x200
16
7.6/6.8/6.0/5.2
9.2/8.3/7.4/6.6
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29
17
8.6/7.6/6.6/5.6
9.8/8.9/8.0/7.2
54
55
38/35/32/29
39/36/33/30
11.4/10.0/8.5/7.5
12.1/9.8/7.5/6.8
63
62
47/43/39/36
46/41/35/33
12.0/10.7/9.3/8.3
12.8/10.6/8.4/7.5
64
63
48/45/41/39
47/42/37/34
R-410A
6.35
9.52
12.7
18
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Hz / V
27
MXS-E/F/G/H/K
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
2
Multisplit systém
FDBQ25B
Bez náteru
230x652x502
17.0
6.50/5.20
6.95/5.20
55.0/49.0
55.0/49.0
35.0/28.0
35.0/29.0
R-410A
6.35
9.52
27.2
1~ / 50 / 230
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz / V
FBQ35C8
FBQ50C8
Bez náteru
mm
mm
kg
300x700x700
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
55x800x500
3.5
16/11
16/11
FBQ60C8
300x1,000x700
350
25
BYBS45DJW1
34
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0.5)
mm
mm
55x1,100x500
4.5
18/15
18/15
100/30
63
57
37/29
37/29
R-410A
6.35
9.52
12.70
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
1~ / 50/60 / 220-240/220
Hz / V
*FCQG35F
*FCQG50F
204x840x840
19
BYCQ140DW11 / BYCQ140DW1W2 / BYCQ140DGW13
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5.5 / 5.5 / 11.5
R-410A
1~ / 50/60 / 220-240/220
mm
kg
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz / V
Biely štandardný panel so sivými lamelami/3 Biely štandardný panel s bielymi lamelami/4 Biely samočistiaci panel
28
*FCQG60F
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
MXS-E/F/G/H/K
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšia jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Vnút. - vonk. Max.
Prevýšenie
Vnút. - Vnút. Max.
Tepelná izolácia
Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Multisplit systém
*FFQ25B9V
*FFQ35B9V
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
9.0/6.5
9.0/6.5
46.5
10.0/6.5
10.0/6.5
49.0
29.5/24.5
29.5/24.5
32.0/25.0
32.0/25.0
12.0/8.0
12.0/8.0
53.0
15.0/10.0
15.0/10.0
58.0
36.0/27.0
36.0/27.0
41.0/32.0
41.0/32.0
R-410A
6.35
9.52
12.7
26
1~ / 50 / 230
Hz / V
FHQ35B
mm
mm
*FFQ60B9V
-
mm
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
*FFQ50B9V
286x575x575
17.5
BYFQ60BAW1
Biela
55x700x700
2.7
FHQ50B
Biela
FHQ60B
195x960x680
24
195x1,160x680
27
17/13
16/13
55/49
55/49
39/33
39/33
25
13/10
13/10
53/48
53/48
37/32
37/32
54/49
54/49
38/33
38/33
R-410A
6.35
9.52
12.70
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
NOVÉ
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
mm
m
m
m
Hz / V
2MXS40H
2MXS50H
550x765x285
38
42
36/33/30
37/34/34
32/32/32
34/34/34
-/62
-/63
47
48
48
50
10~46
3MXS40K
735x826x300
49
45/-/41
45/-/41
59/46
47
-10~46
R-410A
6.35
9.52
18
15
7.5
R-410A
6.35x3
9.52x3
18
15
7.5
30
1~ / 50 / 230
30
1~ / 50 / 230
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
735x826x300
49
58
45/-/45
52.7/49.4/43.5
45/-/41
46.4/44.5/16.3
-/59
-/61
46
48
47
49
-10~46
-15~15.5
R-410A
6.35
9.52
18
15
7.5
Potrubie kvapaliny aj plynu
50
60
1~ / 50 / 230
4MXS80E
5MXS90E
770x900x320
72
73
54.5/-/46.0
57.1/54.5/46.0
46.0/-/14.7
52.5/-/14.7
-/62
-/66
52
52
25
70
75
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
29
2MXS-H
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXS40H2V1B
VNÚTORNÁ CHLADIACI VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
1.5
2.0
2.5
3.5
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
1.50
2.00
2.50
3.50
1.50
1.50
1.50
1.20
2.00
1.85
1.75
2.00
1.80
--------1.50
2.00
2.50
2.80
2.00
2.15
2.25
2.00
2.20
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
CELKOVÝ PRÚD (A)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.22
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.50
2.00
2.50
3.50
3.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.59
2.40
3.00
4.00
3.57
3.96
4.22
4.34
4.20
4.30
4.50
4.40
4.60
0.32
0.33
0.33
0.33
0.35
0.35
0.35
0.35
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.33
0.44
0.61
1.050
0.66
0.81
1.020
0.99
1.040
1.030
1.000
1.020
0.99
0.35
0.57
0.80
1.360
0.83
0.99
1.120
1.140
1.120
1.170
1.230
1.230
1.310
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
2.0
2.8
4.8
3.1
3.7
4.7
4.6
4.8
4.8
4.6
4.7
4.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
94
94
94
95
94
94
94
94
94
94
94
94
94
EER
4.55
4.55
4.10
3.33
4.55
4.32
3.92
4.04
3.85
3.88
4.00
3.92
4.04
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
165
A
220
A
305
A
525
A
330
A
405
A
510
A
495
A
520
A
515
A
500
A
510
A
495
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXS40H2V1B
VNÚTORNÁ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
1.5
2.0
2.5
3.5
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
2.60
3.00
3.40
3.80
1.90
1.71
1.58
1.32
2.10
2.10
2.00
2.20
2.05
--------1.90
2.29
2.63
3.08
2.10
2.30
2.40
2.20
2.35
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
CELKOVÝ PRÚD (A)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.10
1.10
1.10
1.10
1.30
1.30
1.30
1.30
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
2.60
3.00
3.40
3.80
3.80
4.00
4.20
4.40
4.20
4.40
4.40
4.40
4.40
3.42
3.70
4.10
4.40
4.26
4.44
4.58
4.70
4.60
4.70
4.70
4.70
4.70
0.29
0.29
0.29
0.29
0.30
0.30
0.30
0.29
0.27
0.27
0.26
0.27
0.26
0.70
0.85
1.060
1.290
0.90
0.95
1.020
1.090
1.010
1.080
1.060
1.070
1.050
1.190
1.270
1.520
1.730
1.110
1.150
1.220
1.200
1.170
1.210
1.190
1.200
1.180
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
3.2
3.9
4.9
5.9
4.1
4.3
4.7
5.0
4.6
4.9
4.8
4.8
4.8
5.5
5.9
7.0
7.9
5.1
5.3
5.6
5.5
5.4
5.5
5.4
5.4
5.3
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
94
94
95
95
95
95
95
95
95
96
96
96
96
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.71
3.53
3.21
2.95
4.22
4.21
4.12
4.04
4.16
4.07
4.15
4.11
4.19
A
B
C
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 6 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
30
2MXS-H
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXS50H2V1B
VNÚTORNÁ CHLADIACI VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.32
1.15
2.00
2.00
1.82
1.61
1.43
2.50
2.08
1.87
1.67
2.50
2.27
2.06
2.50
------------1.50
2.00
2.50
3.50
3.68
3.85
2.00
2.50
3.18
3.39
3.57
2.50
2.92
3.13
3.33
2.50
2.73
2.94
2.50
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
1.22
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.88
1.88
1.88
1.88
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.98
1.98
1.98
1.98
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
3.00
3.50
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.22
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.88
1.88
1.88
1.88
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.98
1.98
1.98
1.98
0.28
0.30
0.30
0.30
0.32
0.32
0.33
0.32
0.32
0.32
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.29
0.39
0.56
0.94
1.38
1.94
0.55
0.67
0.87
1.35
1.35
1.35
0.87
1.07
1.35
1.34
1.31
1.38
1.34
1.33
1.30
1.29
1.28
1.27
1.27
0.41
0.58
0.80
1.24
1.85
2.07
0.58
0.75
0.97
1.35
1.67
1.81
1.36
1.45
1.62
1.73
1.71
1.61
1.61
1.72
1.70
1.55
1.65
1.62
1.62
1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.4
1.9
2.7
4.5
6.6
9.3
2.6
3.2
4.2
6.5
6.5
6.5
4.2
5.1
6.5
6.4
6.3
6.6
6.4
6.4
6.2
6.2
6.1
6.1
6.1
2.0
2.8
3.8
5.9
8.8
9.9
2.8
3.6
4.6
6.5
8.0
8.6
6.5
6.9
7.7
8.3
8.2
7.7
7.7
8.2
8.1
7.4
7.9
7.7
7.7
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
5.17
5.13
4.46
3.72
3.04
2.58
5.45
5.22
4.60
3.70
3.70
3.70
4.60
4.21
3.70
3.73
3.82
3.62
3.73
3.76
3.85
3.88
3.91
3.94
3.94
A
A
A
A
B
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
CELKOVÝ PRÚD (A)
EER
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
145
195
280
470
690
970
275
335
435
675
675
675
435
535
675
670
655
690
670
665
650
645
640
635
635
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
2MXU50HV1B
VNÚTORNÁ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
2.60
3.00
3.40
4.00
4.70
5.40
1.99
1.90
1.81
1.64
1.50
1.32
2.65
2.44
2.04
1.84
1.63
2.80
2.38
2.13
1.90
2.85
2.59
2.35
2.85
------------1.99
2.53
3.02
3.82
4.20
4.38
2.65
3.06
3.56
3.86
4.07
2.80
3.32
3.57
3.80
2.85
3.11
3.35
2.85
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
1.15
1.16
1.16
1.16
1.16
1.28
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.18
1.18
1.24
1.25
1.29
1.18
1.24
1.25
1.35
1.30
1.31
1.35
1.32
2.60
3.00
3.40
4.00
4.70
5.40
3.97
4.43
4.83
5.46
5.70
5.70
5.30
5.50
5.60
5.70
5.70
5.60
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
3.27
3.70
4.10
4.60
5.10
5.60
4.54
4.89
5.19
5.70
5.96
6.16
5.70
5.80
5.90
6.00
6.20
5.80
6.00
6.10
6.30
6.10
6.20
6.40
6.30
0.24
0.24
0.24
0.24
0.22
0.23
0.22
0.22
0.23
0.23
0.24
0.24
0.23
0.23
0.24
0.25
0.25
0.23
0.25
0.25
0.26
0.25
0.26
0.27
0.23
0.67
0.81
0.97
1.24
1.49
1.77
0.95
1.08
1.16
1.39
1.41
1.44
1.34
1.37
1.39
1.35
1.38
1.42
1.41
1.36
1.35
1.46
1.38
1.38
1.31
0.92
1.12
1.30
1.52
1.73
2.01
1.20
1.29
1.39
1.60
1.53
1.62
1.51
1.52
1.55
1.50
1.55
1.52
1.58
1.51
1.56
1.63
1.51
1.56
1.50
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.1
3.2
3.9
4.6
5.9
7.1
8.5
4.5
5.2
5.5
6.6
6.7
6.9
6.4
6.5
6.6
6.5
6.6
6.8
6.7
6.5
6.5
7.0
6.6
6.6
6.3
4.4
5.4
6.2
7.3
8.3
9.6
5.7
6.2
6.6
7.6
7.3
7.7
7.2
7.3
7.4
7.2
7.4
7.3
7.5
7.2
7.5
7.8
7.2
7.5
7.2
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
3.88
3.70
3.51
3.23
3.15
3.05
4.18
4.10
4.16
3.93
4.04
3.96
3.96
4.01
4.03
4.22
4.13
3.94
4.04
4.19
4.22
3.90
4.13
4.13
4.35
A
A
B
C
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
CELKOVÝ PRÚD (A)
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 8,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
31
3MXS-K
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS40K2V1B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
EER
1.5
2.0
2.5
3.5
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
3.5+3.5
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.5+2.5
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.5+2.5
1.38
1.41
1.41
1.41
1.78
1.78
1.78
1.78
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.86
1.86
1.95
1.50
2.00
2.50
3.50
3.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.10
2.84
3.12
4.18
4.20
4.20
4.20
4.21
4.54
4.54
4.55
4.54
4.54
4.58
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
0.34
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.37
0.35
0.35
0.37
0.37
0.35
0.35
0.37
0.34
0.46
0.62
0.97
0.63
0.80
0.98
0.98
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.83
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.81
0.81
0.81
0.48
0.74
0.88
1.29
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.09
1.12
1.12
1.12
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
1.5
1.6
1.6
1.5
1.5
1.6
1.5
2.1
2.8
4.3
2.8
3.5
4.3
4.3
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
3.6
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.6
3.6
3.6
2.2
3.4
3.9
5.7
5.0
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.8
4.9
4.9
4.9
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
96
96
97
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
4.41
4.35
4.03
3.61
4.76
4.38
4.08
4.08
4.21
4.21
4.21
4.21
4.21
4.21
4.82
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.94
4.94
4.94
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1.50
2.00
2.50
3.50
1.50
1.50
1.50
1.20
2.00
1.78
1.45
2.00
1.67
2.00
1.33
1.20
1.09
0.92
1.09
1.00
0.86
0.92
1.33
1.23
1.14
--------1.50
2.00
2.50
2.80
2.00
2.22
2.55
2.00
2.33
2.00
1.33
1.20
1.09
0.92
1.45
1.33
1.14
1.54
1.33
1.23
1.43
----------------------------1.33
1.60
1.82
2.15
1.45
1.67
2.00
1.54
1.33
1.54
1.43
---------------------------------------------------
CELKOVÝ PRÚD (A)
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
170
230
310
485
315
400
490
490
475
475
475
475
475
475
415
420
420
420
420
420
420
420
405
405
405
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS40K2V1B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
1.5
2.0
2.5
3.5
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.5+2.5
2.5+3.5
3.5+3.5
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.5+2.5
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.5+2.5
1.19
1.21
1.21
1.21
1.22
1.22
1.22
1.25
1.28
1.28
1.34
1.28
1.34
1.40
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
1.33
1.33
1.33
1.34
1.34
1.45
2.27
2.72
3.40
4.20
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
2.64
3.75
4.00
4.82
5.00
5.00
5.00
5.02
5.00
5.00
5.02
5.00
5.02
5.04
5.00
5.07
5.07
5.09
5.07
5.07
5.09
5.07
5.07
5.07
5.07
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.58
0.72
0.99
1.39
1.11
1.11
1.10
1.10
1.11
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.79
1.20
1.26
1.68
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.28
1.02
1.02
1.02
1.01
1.02
1.02
1.01
1.02
1.02
1.02
1.02
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.6
3.3
4.4
6.2
4.9
4.9
4.8
4.8
4.9
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.6
5.4
5.6
7.5
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.6
4.5
4.5
4.5
4.4
4.5
4.5
4.4
4.5
4.5
4.5
4.5
96
96
97
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
3.91
3.78
3.43
3.02
4.14
4.14
4.18
4.18
4.14
4.18
4.18
4.18
4.18
4.18
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
5.05
A
A
B
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.27
2.72
3.40
4.20
2.30
1.97
1.73
1.38
2.30
2.04
1.67
2.30
1.92
2.30
1.53
1.38
1.25
1.06
1.25
1.15
0.99
1.06
1.53
1.42
1.31
--------2.30
2.63
2.88
3.22
2.30
2.56
2.93
2.30
2.68
2.30
1.53
1.38
1.25
1.06
1.67
1.53
1.31
1.77
1.53
1.42
1.64
----------------------------1.53
1.84
2.09
2.48
1.67
1.92
2.30
1.77
1.53
1.77
1.64
---------------------------------------------------
CELKOVÝ PRÚD (A)
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 7 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
32
3MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS52E3V1B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
EER
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
1.38
1.41
1.41
1.41
1.76
1.79
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.86
1.86
1.86
1.95
1.95
2.11
1.86
1.86
1.95
1.95
2.11
1.86
1.95
1.95
2.11
1.86
1.86
1.86
1.95
1.95
2.11
1.86
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
3.00
3.50
4.00
5.00
5.20
5.20
4.00
4.50
5.20
5.20
5.20
5.00
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.21
5.20
4.50
5.00
5.20
5.20
5.19
5.21
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.19
5.19
5.19
5.20
5.20
5.19
5.20
5.20
5.20
5.19
5.20
2.10
2.84
3.12
4.18
4.70
5.40
4.72
4.72
5.68
5.99
6.08
6.29
5.96
6.23
6.24
6.25
6.47
6.23
6.35
6.36
6.47
6.40
6.41
6.49
6.42
6.71
6.71
6.71
6.72
6.73
6.90
6.71
6.71
6.72
6.73
6.90
6.71
6.72
6.73
6.90
6.73
7.04
7.04
7.06
7.07
7.30
7.04
7.06
7.07
7.07
7.04
7.06
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.37
0.37
0.38
0.35
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.39
0.46
0.62
0.97
1.24
1.75
0.61
0.77
0.95
1.45
1.55
1.46
0.95
1.18
1.55
1.55
1.42
1.45
1.55
1.55
1.42
1.55
1.55
1.42
1.55
0.97
1.18
1.24
1.24
1.24
1.21
1.24
1.24
1.24
1.24
1.21
1.24
1.24
1.24
1.21
1.24
1.24
1.24
1.24
1.24
1.22
1.24
1.24
1.24
1.24
1.24
1.23
0.46
0.74
0.88
1.29
1.64
2.03
1.30
1.30
1.91
2.17
2.25
2.27
1.91
2.14
2.07
2.07
2.15
2.14
2.25
2.25
2.07
2.25
2.25
2.09
2.25
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.17
2.16
2.16
2.16
2.16
2.17
2.16
2.16
2.16
2.17
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.26
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.7
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.8
2.1
2.8
4.3
5.5
7.7
2.7
3.4
4.2
6.4
6.8
6.4
4.2
5.2
6.8
6.8
6.2
6.4
6.8
6.8
6.2
6.8
6.8
6.2
6.8
4.3
5.2
5.4
5.4
5.4
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.3
5.4
5.4
5.4
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
2.1
3.4
3.9
5.7
7.3
8.9
5.7
5.7
8.4
9.5
9.9
10.0
8.4
9.4
9.1
9.1
9.4
9.4
9.9
9.9
9.1
9.9
9.9
9.2
9.9
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.9
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
96
96
97
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
3.85
4.35
4.03
3.61
3.39
2.86
4.92
4.55
4.21
3.45
3.35
3.56
4.21
3.81
3.35
3.35
3.66
3.45
3.35
3.35
3.66
3.35
3.35
3.67
3.35
4.64
4.24
4.19
4.19
4.19
4.31
4.19
4.19
4.19
4.19
4.30
4.19
4.19
4.19
4.30
4.19
4.19
4.19
4.19
4.19
4.26
4.19
4.19
4.19
4.19
4.19
4.23
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
--1.50
1.50
1.50
1.50
1.37
1.20
2.00
2.00
1.89
1.68
1.49
2.50
2.17
1.94
1.73
2.60
2.36
2.14
2.60
1.50
1.50
1.42
1.20
1.08
0.98
1.42
1.30
1.11
1.01
0.92
1.20
1.04
0.95
0.87
0.92
1.73
1.60
1.38
1.27
1.16
1.49
1.30
1.20
1.16
1.73
1.53
------------1.50
2.00
2.50
3.50
3.83
--2.00
2.50
3.31
3.52
--2.50
3.03
3.26
--2.60
2.84
--2.60
1.50
1.50
1.42
1.20
1.08
0.98
1.89
1.73
1.49
1.35
1.22
2.00
1.73
1.59
1.44
2.14
1.73
1.60
1.38
1.27
1.16
1.85
1.63
1.49
2.02
1.73
1.53
----------5.00
----------4.00
--------3.71
------3.47
----3.06
--1.50
2.00
2.36
2.80
3.03
3.25
1.89
2.17
2.60
2.84
3.06
2.00
2.43
2.66
2.89
2.14
1.73
1.99
2.43
2.66
2.88
1.85
2.27
2.51
2.02
1.73
2.14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKOVÝ PRÚD (A)
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
195
230
310
485
620
875
305
385
475
725
775
730
475
590
775
775
710
725
775
775
710
775
775
710
775
485
590
620
620
620
605
620
620
620
620
605
620
620
620
605
620
620
620
620
620
610
620
620
620
620
620
615
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°DB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 9 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
33
3MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS52E3V1B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
4.2+4.2
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.33
1.28
1.28
1.28
1.28
1.28
1.27
1.28
1.28
1.34
1.34
1.39
1.28
1.34
1.34
1.45
1.40
1.40
1.45
1.40
1.34
1.34
1.34
1.45
1.45
1.67
1.34
1.34
1.45
1.45
1.67
1.34
1.45
1.45
1.67
1.34
1.34
1.34
1.45
1.45
1.67
1.34
1.57
1.56
1.56
1.45
1.57
2.27
2.72
3.40
4.20
4.70
5.80
3.62
4.07
4.53
5.42
6.05
6.77
6.10
6.25
6.55
6.70
6.80
6.50
6.70
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
4.98
5.43
5.87
6.77
6.80
6.80
5.86
6.32
6.80
6.80
6.80
6.76
6.80
6.79
6.80
6.80
6.78
6.78
6.78
6.80
6.80
6.78
6.80
6.80
6.80
6.78
6.80
2.77
3.75
4.00
4.82
5.87
6.79
5.81
5.81
6.93
6.96
6.98
7.20
7.00
7.00
7.04
7.05
7.20
7.00
7.19
7.21
7.35
7.22
7.24
7.50
7.26
8.02
8.02
8.02
8.05
8.06
8.27
8.02
8.02
8.05
8.06
8.27
8.02
8.05
8.06
8.27
8.08
8.02
8.02
8.05
8.06
8.27
8.02
8.05
8.06
8.08
8.02
8.05
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.58
0.72
0.99
1.39
1.70
2.16
0.81
0.94
1.07
1.37
1.64
1.83
1.70
1.75
1.86
1.93
1.87
1.86
1.93
1.93
1.87
1.97
1.97
1.83
1.96
1.02
1.12
1.26
1.56
1.56
1.64
1.26
1.41
1.56
1.56
1.64
1.57
1.56
1.56
1.64
1.56
1.57
1.57
1.56
1.56
1.64
1.57
1.56
1.56
1.56
1.57
1.56
0.75
1.20
1.26
1.68
2.40
2.59
1.64
1.64
2.28
2.28
2.27
2.32
2.28
2.28
2.28
2.27
2.32
2.31
2.36
2.35
2.32
2.35
2.35
2.31
2.34
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.11
2.14
2.14
2.14
2.14
2.11
2.14
2.14
2.14
2.11
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.11
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
2.6
3.3
4.4
6.2
7.5
9.5
3.6
4.1
4.7
6.0
7.2
8.0
7.5
7.7
8.2
8.5
8.2
8.2
8.5
8.5
8.2
8.7
8.7
8.0
8.6
4.5
4.9
5.5
6.9
6.9
7.2
5.5
6.2
6.9
6.9
7.2
6.9
6.9
6.9
7.2
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
7.2
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
3.4
5.4
5.6
7.5
10.6
11.4
7.2
7.2
10.0
10.0
10.0
10.2
10.0
10.0
10.0
10.0
10.2
10.1
10.4
10.3
10.2
10.3
10.3
10.1
10.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.3
9.4
9.4
9.4
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
96
96
97
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
3.91
3.78
3.43
3.02
2.76
2.69
4.47
4.33
4.23
3.96
3.69
3.70
3.59
3.57
3.52
3.47
3.64
3.49
3.47
3.52
3.64
3.45
3.45
3.72
3.47
4.88
4.85
4.66
4.34
4.36
4.15
4.65
4.48
4.36
4.36
4.15
4.31
4.36
4.35
4.15
4.36
4.32
4.32
4.35
4.36
4.15
4.32
4.36
4.36
4.36
4.32
4.36
A
A
B
D
E
E
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
A
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.27
2.72
3.40
4.20
4.70
--1.81
1.74
1.70
1.63
1.59
1.56
3.05
2.78
2.38
2.16
1.94
3.25
2.79
2.54
2.27
3.40
3.09
2.80
3.40
1.66
1.63
1.60
1.56
1.42
1.28
1.60
1.58
1.46
1.32
1.20
1.56
1.36
1.24
1.13
1.20
2.26
2.09
1.80
1.66
1.51
1.94
1.70
1.56
1.52
2.26
2.00
------------1.81
2.33
2.83
3.79
4.46
--3.05
3.47
4.17
4.54
--3.25
3.91
4.26
--3.40
3.71
--3.40
1.66
1.63
1.60
1.56
1.42
1.28
2.13
2.11
1.94
1.77
1.60
2.60
2.27
2.07
1.89
2.80
2.26
2.09
1.80
1.66
1.51
2.42
2.13
1.95
2.64
2.26
2.00
----------5.80
----------5.21
--------4.86
------4.53
----4.00
--1.66
2.17
2.67
3.65
3.96
4.24
2.13
2.63
3.40
3.71
4.00
2.60
3.17
3.48
3.78
2.80
2.26
2.60
3.18
3.48
3.78
2.42
2.97
3.28
2.64
2.26
2.80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKOVÝ PRÚD (A)
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°DB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 9 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
34
3MXS-G
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS68G2V1B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5
1.43
1.57
1.57
1.57
1.95
1.96
1.96
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
2.28
1.97
1.97
2.28
2.36
2.49
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
2.30
2.33
1.98
2.30
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
2.30
1.98
1.98
1.98
1.98
2.30
2.44
2.29
2.29
2.51
2.29
2.40
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
3.00
3.50
4.00
5.00
5.70
6.50
6.80
4.00
4.50
5.50
6.20
6.80
6.80
5.00
6.00
6.70
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
4.50
5.00
5.50
6.50
6.80
6.80
6.80
5.50
6.00
6.80
6.80
6.80
6.80
6.50
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.00
6.50
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.78
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.78
2.46
2.63
3.37
4.76
5.02
5.91
6.38
4.70
4.86
6.04
6.25
6.26
7.06
7.38
5.02
5.33
6.18
6.38
7.12
7.56
5.98
6.44
6.81
7.23
7.56
6.99
7.10
7.61
7.91
7.00
7.62
7.92
8.06
8.28
6.11
6.19
6.74
7.11
7.32
7.72
8.04
6.35
6.74
7.11
7.32
7.72
8.04
6.96
7.45
7.66
7.79
8.25
7.46
7.67
8.29
9.04
8.10
8.68
6.51
6.89
7.25
7.46
7.85
8.11
7.10
7.59
7.78
7.92
8.38
7.91
8.09
8.41
8.21
7.38
7.78
7.96
8.28
8.57
8.14
8.26
8.57
8.32
8.42
0.42
0.42
0.44
0.45
0.47
0.45
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.45
0.43
0.43
0.40
0.38
0.41
0.41
0.38
0.43
0.41
0.38
0.43
0.47
0.48
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.41
0.39
0.39
0.39
0.45
0.40
0.40
0.44
0.45
0.40
0.44
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.41
0.39
0.39
0.39
0.45
0.40
0.40
0.44
0.40
0.41
0.39
0.39
0.44
0.44
0.44
0.44
0.46
0.44
0.43
0.46
0.46
0.58
0.89
1.21
1.71
2.05
0.65
0.80
0.99
1.39
1.79
2.22
2.26
1.00
1.20
1.66
2.09
2.41
2.21
1.46
2.06
2.54
2.41
2.21
2.51
2.51
2.41
2.21
2.51
2.41
2.21
2.31
2.12
1.03
1.21
1.44
1.94
2.12
2.02
1.88
1.44
1.68
2.12
2.12
2.02
1.88
1.94
2.12
2.12
2.02
1.88
2.12
2.12
2.02
1.88
2.12
2.02
1.64
1.89
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
2.02
2.07
2.07
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
1.98
2.07
2.07
0.55
0.62
0.85
1.47
1.62
2.20
2.32
1.29
1.37
2.04
2.20
2.20
2.60
2.60
1.45
1.61
2.15
2.30
2.65
2.75
2.00
2.37
2.67
2.75
2.75
2.66
2.76
3.12
3.06
2.66
3.12
3.06
3.35
3.28
1.68
1.72
2.03
2.26
2.40
2.59
2.59
1.81
2.03
2.26
2.40
2.59
2.59
2.16
2.50
2.64
2.64
2.74
2.50
2.64
3.06
3.44
3.01
3.45
1.89
2.12
2.35
2.50
2.69
2.64
2.26
2.59
2.75
2.74
2.84
2.85
3.01
3.17
3.11
2.45
2.75
2.90
3.06
3.00
3.06
3.17
3.33
3.22
3.33
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.9
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
2.0
1.8
1.8
1.9
2.0
1.8
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
2.0
1.8
1.8
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
1.9
1.9
2.1
2.1
2.6
3.9
5.4
7.5
9.0
2.9
3.5
4.3
6.1
7.9
9.7
9.9
4.4
5.3
7.3
9.2
10.6
9.7
6.4
9.0
11.2
10.6
9.7
11.0
11.0
10.6
9.7
11.0
10.6
9.7
10.1
9.3
4.5
5.3
6.3
8.5
9.3
8.9
8.3
6.3
7.4
9.3
9.3
8.9
8.3
8.5
9.3
9.3
8.9
8.3
9.3
9.3
8.9
8.3
9.3
8.9
7.2
8.3
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
8.9
9.1
9.1
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
8.7
9.1
9.1
2.5
2.8
3.8
6.5
7.2
9.7
10.2
5.7
6.0
9.0
9.7
9.7
11.4
11.4
6.4
7.1
9.4
10.1
11.6
12.1
8.8
10.4
11.7
12.1
12.1
11.7
12.1
13.7
13.4
11.7
13.7
13.4
14.7
14.4
7.4
7.6
8.9
9.9
10.5
11.4
11.4
7.9
8.9
9.9
10.5
11.4
11.4
9.5
11.0
11.6
11.6
12.0
11.0
11.6
13.4
15.1
13.2
15.2
8.3
9.3
10.3
11.0
11.8
11.6
9.9
11.4
12.1
12.0
12.5
12.5
13.2
13.9
13.7
10.8
12.1
12.7
13.4
13.2
13.4
13.9
14.6
14.1
14.6
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.36
2.00
2.00
2.00
2.00
1.94
1.70
2.50
2.50
2.50
2.27
2.00
3.40
3.09
2.80
2.51
3.40
3.10
2.80
3.40
3.09
1.50
1.50
1.50
1.50
1.42
1.28
1.13
1.50
1.50
1.46
1.32
1.20
1.07
1.50
1.36
1.24
1.13
1.02
1.20
1.11
1.02
0.93
1.03
0.95
2.00
2.00
1.81
1.66
1.51
1.36
1.94
1.70
1.56
1.43
1.30
1.52
1.40
1.30
1.30
2.26
2.00
1.85
1.70
1.55
1.78
1.67
1.55
1.56
2.26
--------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.44
2.00
2.50
3.50
4.20
4.86
5.10
2.50
3.50
4.20
4.53
4.80
3.40
3.71
4.00
4.29
3.40
3.70
4.00
3.40
3.71
1.50
1.50
1.50
1.50
1.42
1.28
1.13
2.00
2.00
1.94
1.77
1.60
1.43
2.50
2.27
2.07
1.89
1.70
2.80
2.59
2.38
2.16
2.88
2.67
2.00
2.00
1.81
1.66
1.51
1.36
2.43
2.13
1.95
1.79
1.62
2.64
2.45
2.27
2.75
2.26
2.00
1.85
1.70
1.55
2.51
2.33
2.16
2.62
2.26
--------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.50
3.97
4.25
4.53
2.00
2.50
3.40
3.71
4.00
4.29
2.50
3.17
3.48
3.78
4.08
2.80
3.10
3.40
3.71
2.88
3.18
2.00
2.50
3.18
3.48
3.78
4.08
2.43
2.97
3.29
3.58
3.88
2.64
2.95
3.23
2.75
2.26
2.80
3.10
3.40
3.70
2.51
2.80
3.09
2.62
2.26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
35
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
96
96
96
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
EER
3.26
4.35
4.31
3.93
3.47
2.92
2.93
4.62
4.38
4.04
3.60
3.18
2.93
3.01
4.00
3.75
3.31
2.97
2.82
3.08
3.42
2.91
2.64
2.82
3.08
2.71
2.71
2.82
3.08
2.71
2.82
3.08
2.94
3.21
4.37
4.13
3.82
3.35
3.21
3.37
3.62
3.82
3.57
3.21
3.21
3.37
3.62
3.35
3.21
3.21
3.37
3.62
3.21
3.21
3.37
3.62
3.21
3.37
3.66
3.44
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.37
3.29
3.28
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.43
3.29
3.28
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
230
A
230
A
290
A
445
A
605
C
855
C
1025
A
325
A
400
A
495
A
695
B
895
C
1110
B
1130
A
500
A
600
A
830
C
1045
C
1205
B
1105
A
730
C
1030
D
1270
C
1205
B
1105
D
1255
D
1255
C
1205
B
1105
D
1255
C
1205
B
1105
C
1155
A
1060
A
515
A
605
A
720
A
970
A
1060
A
1010
A
940
A
720
A
840
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
970
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
1060
A
1010
A
820
A
945
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
1010
A
1035
A
1035
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
990
A
1035
A
1035
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
3MXS-G
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
3MXS68G2V1B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5
1.51
1.51
1.47
1.48
1.48
1.65
1.92
1.62
1.62
1.62
1.76
1.76
2.14
2.41
1.62
1.62
1.76
1.76
2.14
2.41
1.62
1.85
1.85
2.23
2.50
2.13
2.13
2.51
2.69
2.13
2.51
2.69
2.88
3.08
1.97
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
2.16
2.35
2.36
2.75
2.96
2.64
2.64
2.94
2.97
2.64
2.85
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
2.16
2.35
2.36
2.75
2.96
2.64
2.64
2.94
2.64
2.26
2.45
2.45
2.85
3.06
2.73
2.74
3.13
2.74
2.92
2.30
2.72
3.40
4.30
4.50
5.60
7.90
5.80
6.15
6.50
7.20
7.69
8.25
8.60
6.50
6.85
7.45
8.00
8.60
8.60
7.20
7.90
8.30
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
6.83
7.18
7.54
8.25
8.60
8.60
8.60
7.54
7.89
8.60
8.60
8.60
8.60
8.25
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
7.89
8.25
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.58
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.58
3.34
3.93
4.13
4.52
4.71
5.76
8.57
7.10
7.10
7.64
8.17
8.51
9.98
10.17
7.64
7.81
8.34
8.68
10.15
10.34
8.16
8.68
8.93
10.27
10.46
9.02
9.11
10.48
10.59
9.19
10.49
10.60
10.67
10.66
9.37
9.37
9.96
10.05
10.06
10.23
10.44
10.04
10.04
10.05
10.06
10.46
10.55
10.15
10.17
10.17
10.58
10.44
10.18
10.18
10.59
10.46
10.19
10.48
10.04
10.12
10.22
10.22
10.40
10.53
10.13
10.22
10.23
10.63
10.64
10.35
10.35
10.68
10.36
10.24
10.45
10.46
10.64
10.65
10.58
10.59
10.65
10.59
10.63
0.44
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.41
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
0.48
0.51
0.38
0.38
0.39
0.39
0.48
0.51
0.38
0.40
0.40
0.49
0.53
0.45
0.45
0.54
0.55
0.45
0.54
0.54
0.63
0.64
0.44
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.48
0.50
0.50
0.60
0.61
0.58
0.58
0.66
0.61
0.58
0.63
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.46
0.49
0.49
0.60
0.60
0.55
0.55
0.62
0.55
0.48
0.51
0.51
0.62
0.62
0.56
0.56
0.64
0.56
0.61
0.65
0.74
1.03
1.42
1.51
2.13
2.65
1.57
1.72
1.89
2.25
2.51
2.63
2.51
1.87
2.05
2.34
2.64
2.80
2.43
2.24
2.58
2.80
2.80
2.43
2.93
2.92
2.79
2.42
2.92
2.79
2.42
2.70
2.39
1.63
1.77
1.89
2.23
2.38
2.38
2.16
1.91
2.03
2.38
2.38
2.38
2.16
2.21
2.38
2.38
2.38
2.16
2.38
2.37
2.37
2.15
2.37
2.37
2.05
2.18
2.34
2.34
2.34
2.12
2.35
2.34
2.34
2.32
2.10
2.31
2.31
2.29
2.31
2.35
2.34
2.34
2.29
2.08
2.31
2.31
2.29
2.31
2.29
0.99
1.27
1.37
1.61
1.72
2.26
2.92
1.99
1.99
2.24
2.55
2.79
3.16
2.90
2.25
2.33
2.64
2.89
3.26
2.98
2.56
2.89
3.07
3.36
3.01
3.11
3.16
3.40
3.00
3.20
3.47
3.03
3.38
2.96
2.38
2.38
2.65
2.80
2.79
2.87
2.63
2.70
2.69
2.80
2.79
2.87
2.63
2.69
2.79
2.79
2.87
2.62
2.79
2.78
2.86
2.62
2.78
2.86
2.70
2.74
2.88
2.88
2.96
2.67
2.84
2.88
2.87
2.99
2.64
2.93
2.92
3.06
2.92
2.87
2.96
2.96
3.02
2.64
2.96
2.95
2.98
2.95
3.03
2.0
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.1
2.2
1.7
1.7
1.7
1.7
2.1
2.2
1.7
1.8
1.8
2.2
2.3
2.0
2.0
2.4
2.4
2.0
2.4
2.4
2.8
2.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
2.1
2.2
2.2
2.6
2.7
2.5
2.5
2.9
2.7
2.5
2.8
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
2.0
2.2
2.2
2.6
2.6
2.4
2.4
2.7
2.4
2.1
2.2
2.2
2.7
2.7
2.5
2.5
2.8
2.5
2.7
2.9
3.3
4.6
6.2
6.6
9.4
11.6
6.9
7.6
8.3
9.9
11.0
11.6
11.0
8.2
9.0
10.3
11.6
12.3
10.7
9.8
11.3
12.3
12.3
10.7
12.9
12.8
12.3
10.6
12.8
12.3
10.6
11.9
10.5
7.2
7.8
8.3
9.8
10.5
10.5
9.5
8.4
8.9
10.5
10.5
10.5
9.5
9.7
10.5
10.5
10.5
9.5
10.5
10.4
10.4
9.4
10.4
10.4
9.0
9.6
10.3
10.3
10.3
9.3
10.3
10.3
10.3
10.2
9.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10.3
10.3
10.3
10.1
9.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
4.4
5.6
6.1
7.1
7.6
9.9
12.8
8.7
8.7
9.8
11.2
12.3
13.9
12.7
9.9
10.2
11.6
12.7
14.3
13.1
11.2
12.7
13.5
14.8
13.2
13.7
13.9
14.9
13.2
14.1
15.2
13.3
14.8
13.0
10.5
10.5
11.6
12.3
12.3
12.6
11.6
11.9
11.8
12.3
12.3
12.6
11.6
11.8
12.3
12.3
12.6
11.5
12.3
12.2
12.6
11.5
12.2
12.6
11.9
12.0
12.6
12.6
13.0
11.7
12.5
12.6
12.6
13.1
11.6
12.9
12.8
13.4
12.8
12.6
13.0
13.0
13.3
11.6
13.0
13.0
13.1
13.0
13.3
2.30
2.72
3.40
4.30
4.50
5.60
7.90
2.90
2.64
2.44
2.16
2.02
1.90
1.72
3.25
3.04
2.71
2.58
2.46
2.15
3.60
3.29
3.10
2.87
2.53
4.30
3.91
3.54
3.17
4.30
3.93
3.54
4.30
3.91
2.28
2.15
2.06
1.90
1.79
1.61
1.43
2.06
1.97
1.84
1.68
1.52
1.36
1.90
1.72
1.57
1.43
1.29
1.52
1.40
1.29
1.17
1.30
1.21
2.63
2.54
2.29
2.10
1.91
1.72
2.46
2.15
1.98
1.81
1.64
1.92
1.77
1.64
1.65
2.86
2.53
2.34
2.15
1.95
2.26
2.11
1.95
1.97
2.86
--------------2.90
3.51
4.06
5.04
5.67
6.35
6.88
3.25
3.81
4.74
5.42
6.14
6.45
3.60
4.61
5.20
5.73
6.07
4.30
4.69
5.06
5.43
4.30
4.67
5.06
4.30
4.69
2.28
2.15
2.06
1.90
1.79
1.61
1.43
2.74
2.63
2.46
2.23
2.02
1.81
3.17
2.87
2.62
2.39
2.15
3.54
3.27
3.01
2.74
3.65
3.38
2.63
2.54
2.29
2.10
1.91
1.72
3.07
2.69
2.47
2.26
2.05
3.34
3.10
2.87
3.47
2.86
2.53
2.34
2.15
1.95
3.17
2.95
2.74
3.31
2.86
--------------------------------------------------------------------2.28
2.87
3.43
4.44
5.02
5.38
5.73
2.74
3.29
4.30
4.69
5.06
5.43
3.17
4.01
4.40
4.78
5.16
3.54
3.93
4.30
4.69
3.65
4.02
2.63
3.17
4.02
4.40
4.78
5.16
3.07
3.76
4.15
4.53
4.91
3.34
3.72
4.09
3.47
2.86
3.54
3.93
4.30
4.70
3.17
3.54
3.91
3.31
2.86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
36
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.54
3.68
3.30
3.03
2.98
2.63
2.98
3.69
3.58
3.44
3.20
3.06
3.14
3.43
3.48
3.34
3.18
3.03
3.07
3.54
3.21
3.06
2.96
3.07
3.54
2.94
2.95
3.08
3.55
2.95
3.08
3.55
3.19
3.60
4.19
4.06
3.99
3.70
3.61
3.61
3.98
3.95
3.89
3.61
3.61
3.61
3.98
3.73
3.61
3.61
3.61
3.98
3.61
3.63
3.63
4.00
3.63
3.63
3.85
3.78
3.68
3.68
3.68
4.06
3.66
3.68
3.68
3.71
4.10
3.72
3.72
3.76
3.72
3.65
3.68
3.68
3.76
4.13
3.72
3.72
3.76
3.72
3.75
B
A
C
D
D
E
D
A
B
B
D
D
D
B
B
C
D
D
D
B
C
D
D
D
B
D
D
D
B
D
D
B
D
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-F
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS68F2V1B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5
1.43
1.57
1.57
1.57
1.95
1.96
1.96
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
1.97
1.98
1.97
1.97
1.97
2.28
1.97
1.97
2.28
2.36
2.49
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
1.98
1.98
2.33
1.98
1.98
2.30
1.98
1.98
1.98
1.98
2.30
2.44
2.29
2.29
2.51
2.29
2.40
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
3.00
3.50
4.00
5.00
5.70
6.50
6.80
4.00
4.50
5.50
6.20
6.80
6.80
5.00
6.00
6.70
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
4.50
5.00
5.50
6.50
6.80
6.80
6.80
5.50
6.00
6.80
6.80
6.80
6.80
6.50
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.00
6.50
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.78
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.78
2.46
2.63
3.37
4.76
5.02
5.91
6.38
4.70
4.86
5.18
6.05
6.26
6.94
7.44
5.02
5.33
6.18
6.38
7.12
7.56
5.98
6.44
6.81
7.23
7.56
6.99
7.10
7.61
7.91
7.00
7.62
7.92
8.06
8.28
6.27
6.43
6.59
6.97
7.19
7.59
7.83
6.35
6.74
7.11
7.32
7.72
7.97
6.96
7.45
7.66
7.79
8.25
7.78
7.97
8.29
8.39
8.10
8.36
6.51
6.89
7.25
7.46
7.85
8.11
7.10
7.59
7.78
7.92
8.38
7.91
8.09
8.41
8.21
7.38
7.78
7.96
8.28
8.57
8.14
8.26
8.57
8.32
8.42
0.44
0.44
0.46
0.47
0.47
0.45
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.45
0.43
0.43
0.40
0.38
0.41
0.41
0.38
0.43
0.41
0.38
0.43
0.47
0.48
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.41
0.39
0.39
0.39
0.45
0.40
0.40
0.36
0.45
0.40
0.36
0.42
0.42
0.41
0.41
0.39
0.44
0.41
0.39
0.39
0.39
0.45
0.40
0.40
0.44
0.40
0.41
0.39
0.39
0.44
0.44
0.44
0.44
0.46
0.44
0.43
0.47
0.47
0.59
0.91
1.21
1.71
2.05
0.65
0.80
0.99
1.39
1.79
2.22
2.26
1.00
1.20
1.66
2.09
2.41
2.21
1.46
2.06
2.54
2.41
2.21
2.51
2.51
2.41
2.21
2.51
2.41
2.21
2.31
2.12
1.03
1.21
1.44
1.94
2.12
2.02
1.88
1.44
1.68
2.12
2.12
2.02
1.88
1.94
2.12
2.12
2.02
1.88
2.12
2.12
2.02
1.88
2.12
2.02
1.64
1.89
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
2.02
2.07
2.07
2.07
2.07
2.02
1.83
2.07
2.07
1.98
2.07
2.07
0.55
0.62
0.85
1.47
1.62
2.20
2.32
1.29
1.37
1.53
2.06
2.20
2.51
2.65
1.45
1.61
2.15
2.30
2.65
2.75
2.00
2.37
2.67
2.75
2.75
2.66
2.76
3.12
3.06
2.66
3.12
3.06
3.35
3.28
1.76
1.85
1.94
2.16
2.30
2.49
2.44
1.81
2.03
2.26
2.40
2.59
2.54
2.16
2.50
2.64
2.64
2.74
2.75
2.90
3.06
2.84
3.01
3.11
1.89
2.12
2.35
2.50
2.69
2.64
2.26
2.59
2.75
2.74
2.84
2.85
3.01
3.17
3.11
2.45
2.75
2.90
3.06
3.00
3.06
3.17
3.33
3.22
3.33
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.9
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
2.0
1.8
1.8
1.6
2.0
1.8
1.6
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
2.0
1.8
1.8
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
1.9
1.9
2.1
2.1
2.7
4.0
5.4
7.5
9.0
2.9
3.5
4.3
6.1
7.9
9.7
9.9
4.4
5.3
7.3
9.2
10.6
9.7
6.4
9.0
11.2
10.6
9.7
11.0
11.0
10.6
9.7
11.0
10.6
9.7
10.1
9.3
4.5
5.3
6.3
8.5
9.3
8.9
8.3
6.3
7.4
9.3
9.3
8.9
8.3
8.5
9.3
9.3
8.9
8.3
9.3
9.3
8.9
8.3
9.3
8.9
7.2
8.3
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
8.9
9.1
9.1
9.1
9.1
8.9
8.0
9.1
9.1
8.7
9.1
9.1
2.5
2.8
3.8
6.5
7.2
9.7
10.2
5.7
6.0
6.7
9.0
9.7
11.0
11.6
6.4
7.1
9.4
10.1
11.6
12.1
8.8
10.4
11.7
12.1
12.1
11.7
12.1
13.7
13.4
11.7
13.7
13.4
14.7
14.4
7.7
8.1
8.5
9.5
10.1
10.9
10.7
7.9
8.9
9.9
10.5
11.4
11.2
9.5
11.0
11.6
11.6
12.0
12.1
12.7
13.4
12.5
13.2
13.7
8.3
9.3
10.3
11.0
11.8
11.6
9.9
11.4
12.1
12.0
12.5
12.5
13.2
13.9
13.7
10.8
12.1
12.7
13.4
13.2
13.4
13.9
14.6
14.1
14.6
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.36
2.00
2.00
2.00
2.00
1.94
1.70
2.50
2.50
2.50
2.27
2.00
3.40
3.09
2.80
2.51
3.40
3.10
2.80
3.40
3.09
1.50
1.50
1.50
1.50
1.42
1.28
1.13
1.50
1.50
1.46
1.32
1.20
1.07
1.50
1.36
1.24
1.13
1.02
1.20
1.11
1.02
0.93
1.03
0.95
2.00
2.00
1.81
1.66
1.51
1.36
1.94
1.70
1.56
1.43
1.30
1.52
1.40
1.30
1.30
2.26
2.00
1.85
1.70
1.55
1.78
1.67
1.55
1.56
2.26
--------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.44
2.00
2.50
3.50
4.20
4.86
5.10
2.50
3.50
4.20
4.53
4.80
3.40
3.71
4.00
4.29
3.40
3.70
4.00
3.40
3.71
1.50
1.50
1.50
1.50
1.42
1.28
1.13
2.00
2.00
1.94
1.77
1.60
1.43
2.50
2.27
2.07
1.89
1.70
2.80
2.59
2.38
2.16
2.88
2.67
2.00
2.00
1.81
1.66
1.51
1.36
2.43
2.13
1.95
1.79
1.62
2.64
2.45
2.27
2.75
2.26
2.00
1.85
1.70
1.55
2.51
2.33
2.16
2.62
2.26
--------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.50
3.97
4.25
4.53
2.00
2.50
3.40
3.71
4.00
4.29
2.50
3.17
3.48
3.78
4.08
2.80
3.10
3.40
3.71
2.88
3.18
2.00
2.50
3.18
3.48
3.78
4.08
2.43
2.97
3.29
3.58
3.88
2.64
2.94
3.23
2.75
2.26
2.80
3.10
3.40
3.70
2.51
2.80
3.09
2.62
2.26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
37
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
96
96
96
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
EER
3.19
4.26
4.24
3.85
3.47
2.92
2.93
4.62
4.38
4.04
3.60
3.18
2.93
3.01
4.00
3.75
3.31
2.97
2.82
3.08
3.42
2.91
2.64
2.82
3.08
2.71
2.71
2.82
3.08
2.71
2.82
3.08
2.94
3.21
4.37
4.13
3.82
3.35
3.21
3.37
3.62
3.82
3.57
3.21
3.21
3.37
3.62
3.35
3.21
3.21
3.37
3.62
3.21
3.21
3.37
3.62
3.21
3.37
3.66
3.44
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.37
3.29
3.28
3.29
3.29
3.37
3.72
3.29
3.29
3.43
3.29
3.28
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
B
235
A
235
A
295
A
455
A
605
C
855
C
1025
A
325
A
400
A
495
A
695
B
895
C
1110
B
1130
A
500
A
600
A
830
C
1045
C
1205
B
1105
A
730
C
1030
D
1270
C
1205
B
1105
D
1255
D
1255
C
1205
B
1105
D
1255
C
1205
B
1105
C
1155
A
1060
A
515
A
605
A
720
A
970
A
1060
A
1010
A
940
A
720
A
840
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
970
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
1060
A
1060
A
1010
A
940
A
1060
A
1010
A
820
A
945
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
1010
A
1035
A
1035
A
1035
A
1035
A
1010
A
915
A
1035
A
1035
A
990
A
1035
A
1035
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-F
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS68F2V1B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
2.47
2.50
1.99
1.99
1.99
1.99
2.47
2.50
1.99
2.34
2.34
2.47
2.34
2.46
1.99
1.99
2.34
2.34
2.47
1.99
2.34
2.34
2.47
2.00
1.99
2.34
2.34
2.34
1.99
1.99
1.99
1.99
2.47
1.99
2.34
2.34
2.46
1.99
2.34
2.34
2.46
6.00
6.50
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.95
7.13
7.30
7.72
7.88
8.31
8.22
7.30
7.47
7.87
8.03
8.46
8.39
7.55
7.95
8.11
8.53
8.40
8.48
7.46
7.63
8.02
8.18
8.60
7.71
8.10
8.26
8.68
8.47
8.02
8.32
8.33
8.54
7.63
7.79
8.17
8.32
8.74
7.94
8.32
8.47
8.61
8.17
8.46
8.39
8.73
0.41
0.41
0.39
0.40
0.40
0.46
0.43
0.41
0.39
0.40
0.40
0.46
0.43
0.39
0.50
0.50
0.46
0.50
0.54
0.41
0.39
0.50
0.50
0.46
0.39
0.50
0.50
0.46
0.40
0.36
0.43
0.45
0.43
0.41
0.39
0.40
0.40
0.46
0.40
0.45
0.45
0.45
0.40
0.45
0.46
0.46
1.42
1.62
1.73
1.71
1.71
1.71
1.57
1.75
1.73
1.71
1.71
1.71
1.57
1.73
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.75
1.73
1.71
1.71
1.71
1.73
1.71
1.71
1.71
1.71
1.71
1.70
1.73
1.70
1.75
1.73
1.71
1.71
1.67
1.75
1.73
1.73
1.71
1.75
1.73
1.71
1.70
1.83
1.91
2.00
2.24
2.33
2.61
2.34
2.00
2.10
2.33
2.43
2.71
2.45
2.14
2.38
2.48
2.76
2.68
2.74
2.10
2.19
2.43
2.53
2.82
2.24
2.48
2.58
2.87
2.74
2.43
2.63
2.63
2.79
2.19
2.29
2.53
2.63
2.93
2.38
2.63
2.74
2.84
2.53
2.74
2.68
2.95
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
2.0
1.9
1.8
1.7
1.8
1.8
2.0
1.9
1.7
2.2
2.2
2.0
2.2
2.4
1.8
1.7
2.2
2.2
2.0
1.7
2.2
2.2
2.0
1.8
1.6
1.9
2.0
1.9
1.8
1.7
1.8
1.8
2.0
1.8
2.0
2.0
2.0
1.8
2.0
2.0
2.0
6.2
7.1
7.6
7.5
7.5
7.5
6.9
7.7
7.6
7.5
7.5
7.5
6.9
7.6
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.7
7.6
7.5
7.5
7.5
7.6
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.6
7.5
7.7
7.6
7.5
7.5
7.3
7.7
7.6
7.6
7.5
7.7
7.6
7.5
7.5
8.0
8.4
8.8
9.8
10.2
11.5
10.3
8.8
9.2
10.2
10.7
11.9
10.8
9.4
10.5
10.9
12.1
11.8
12.0
9.2
9.6
10.7
11.1
12.4
9.8
10.9
11.3
12.6
12.0
10.7
11.6
11.6
12.3
9.6
10.1
11.1
11.6
12.9
10.5
11.6
12.0
12.5
11.1
12.0
11.8
13.0
1.50
1.50
1.46
1.28
1.17
1.07
0.97
1.46
1.36
1.20
1.11
1.02
0.93
1.28
1.13
1.05
0.97
1.02
0.95
1.36
1.28
1.13
1.05
0.97
1.20
1.07
1.00
0.93
0.97
1.13
1.02
0.95
0.93
1.70
1.60
1.43
1.33
1.24
1.51
1.36
1.27
1.24
1.43
1.30
1.70
1.55
1.50
1.50
1.46
1.28
1.17
1.07
0.97
1.46
1.36
1.20
1.11
1.02
0.93
1.28
1.13
1.05
0.97
1.02
0.95
1.81
1.70
1.51
1.40
1.30
1.60
1.43
1.33
1.24
1.30
1.89
1.70
1.59
1.55
1.70
1.60
1.43
1.33
1.24
1.51
1.36
1.27
1.24
1.79
1.62
1.70
1.55
1.50
1.50
1.46
1.28
1.17
1.07
0.97
1.94
1.81
1.60
1.48
1.36
1.24
2.13
1.89
1.75
1.62
2.38
2.22
1.81
1.70
1.51
1.40
1.30
2.00
1.79
1.67
1.55
2.27
1.89
1.70
1.59
2.16
1.70
1.60
1.43
1.33
1.24
1.89
1.70
1.59
2.16
1.79
1.62
1.70
1.55
1.50
2.00
2.43
2.98
3.28
3.58
3.89
1.94
2.27
2.80
3.10
3.40
3.71
2.13
2.64
2.94
3.24
2.38
2.67
1.81
2.13
2.64
2.94
3.24
2.00
2.51
2.80
3.09
2.27
1.89
2.38
2.67
2.16
1.70
2.00
2.51
2.81
3.08
1.89
2.38
2.67
2.16
1.79
2.26
1.70
2.15
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
96
96
96
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
EER
4.23
4.01
3.93
3.98
3.98
3.98
4.33
3.89
3.93
3.98
3.98
3.98
4.33
3.93
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.89
3.93
3.98
3.98
3.98
3.93
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
4.00
3.93
4.00
3.89
3.93
3.98
3.98
4.07
3.89
3.93
3.93
3.98
3.89
3.93
3.98
4.00
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
710
A
810
A
865
A
855
A
855
A
855
A
785
A
875
A
865
A
855
A
855
A
855
A
785
A
865
A
855
A
855
A
855
A
855
A
855
A
875
A
865
A
855
A
855
A
855
A
865
A
855
A
855
A
855
A
855
A
855
A
850
A
865
A
850
A
875
A
865
A
855
A
855
A
835
A
875
A
865
A
865
A
855
A
875
A
865
A
855
A
850
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
38
4MXS-F
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS68F2V1B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5
1.51
1.51
1.47
1.48
1.48
1.65
1.92
1.62
1.62
1.62
1.76
1.76
2.14
2.41
1.62
1.62
1.76
1.76
2.14
2.41
1.62
1.85
1.85
2.23
2.50
2.13
2.13
2.51
2.69
2.13
2.51
2.69
2.88
3.08
1.97
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
2.16
2.35
2.36
2.75
2.96
2.64
2.64
2.94
2.87
2.64
2.94
1.97
2.06
2.26
2.26
2.66
2.87
2.16
2.35
2.36
2.75
2.96
2.64
2.64
2.94
2.64
2.26
2.45
2.45
2.85
3.06
2.73
2.74
3.13
2.74
2.92
2.30
2.72
3.40
4.30
4.50
5.60
7.90
5.24
5.66
6.08
6.92
7.51
8.18
8.60
6.50
6.85
7.45
8.00
8.60
8.60
7.20
7.90
8.30
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
6.50
6.92
7.34
8.18
8.60
8.60
8.60
7.34
7.76
8.60
8.60
8.60
8.60
8.18
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
7.89
8.25
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.58
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.58
3.34
3.93
4.13
4.52
4.71
5.76
8.57
7.10
7.46
7.64
8.17
8.51
9.98
10.17
7.64
7.81
8.34
8.68
10.15
10.34
8.16
8.68
8.93
10.27
10.46
9.02
9.11
10.48
10.59
9.19
10.49
10.60
10.67
10.66
9.54
9.71
9.79
9.89
9.89
10.06
10.18
9.87
9.96
10.05
10.06
10.46
10.47
10.07
10.17
10.17
10.58
10.36
10.18
10.18
10.51
10.37
10.27
10.57
10.04
10.12
10.22
10.22
10.40
10.53
10.13
10.22
10.23
10.63
10.64
10.35
10.35
10.68
10.36
10.24
10.45
10.46
10.64
10.65
10.58
10.59
10.65
10.59
10.63
0.44
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.41
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
0.48
0.51
0.38
0.38
0.39
0.39
0.48
0.51
0.38
0.40
0.40
0.49
0.53
0.45
0.45
0.54
0.55
0.45
0.54
0.54
0.63
0.64
0.44
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.48
0.50
0.50
0.60
0.61
0.58
0.58
0.66
0.58
0.58
0.66
0.44
0.45
0.47
0.47
0.58
0.58
0.46
0.49
0.49
0.60
0.60
0.55
0.55
0.62
0.55
0.48
0.51
0.51
0.62
0.62
0.56
0.56
0.64
0.56
0.61
0.65
0.74
1.03
1.42
1.51
2.13
2.65
1.32
1.50
1.70
2.09
2.38
2.58
2.51
1.87
2.05
2.34
2.64
2.80
2.43
2.24
2.58
2.80
2.80
2.43
2.93
2.92
2.79
2.42
2.92
2.79
2.42
2.70
2.39
1.50
1.67
1.82
2.19
2.38
2.38
2.16
1.84
2.00
2.38
2.38
2.38
2.16
2.18
2.38
2.38
2.38
2.16
2.38
2.37
2.37
2.15
2.37
2.37
2.05
2.18
2.34
2.34
2.34
2.12
2.35
2.34
2.34
2.32
2.10
2.31
2.31
2.29
2.31
2.35
2.34
2.34
2.29
2.08
2.31
2.31
2.29
2.31
2.29
0.99
1.27
1.37
1.61
1.72
2.26
2.92
1.99
2.16
2.24
2.55
2.79
3.16
2.90
2.25
2.33
2.64
2.89
3.26
2.98
2.56
2.89
3.07
3.36
3.01
3.11
3.16
3.40
3.00
3.20
3.47
3.03
3.38
2.96
2.46
2.54
2.58
2.71
2.71
2.79
2.51
2.62
2.65
2.80
2.79
2.87
2.59
2.65
2.79
2.79
2.87
2.59
2.79
2.78
2.82
2.58
2.82
2.90
2.70
2.74
2.88
2.88
2.96
2.67
2.84
2.88
2.87
2.99
2.64
2.93
2.92
3.06
2.92
2.87
2.96
2.96
3.02
2.64
2.96
2.95
2.98
2.95
3.03
2.0
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
2.1
2.2
1.7
1.7
1.7
1.7
2.1
2.2
1.7
1.8
1.8
2.2
2.3
2.0
2.0
2.4
2.4
2.0
2.4
2.4
2.8
2.8
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
2.1
2.2
2.2
2.6
2.7
2.5
2.5
2.9
2.5
2.5
2.9
1.9
2.0
2.1
2.1
2.5
2.5
2.0
2.2
2.2
2.6
2.6
2.4
2.4
2.7
2.4
2.1
2.2
2.2
2.7
2.7
2.5
2.5
2.8
2.5
2.7
2.9
3.3
4.6
6.2
6.6
9.4
11.6
5.8
6.6
7.5
9.2
10.5
11.3
11.0
8.2
9.0
10.3
11.6
12.3
10.7
9.8
11.3
12.3
12.3
10.7
12.9
12.8
12.3
10.6
12.8
12.3
10.6
11.9
10.5
6.6
7.3
8.0
9.6
10.5
10.5
9.5
8.1
8.8
10.5
10.5
10.5
9.5
9.6
10.5
10.5
10.5
9.5
10.5
10.4
10.4
9.4
10.4
10.4
9.0
9.6
10.3
10.3
10.3
9.3
10.3
10.3
10.3
10.2
9.2
10.1
10.1
10.1
10.1
10.3
10.3
10.3
10.1
9.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
4.4
5.6
6.1
7.1
7.6
9.9
12.8
8.7
9.5
9.8
11.2
12.3
13.9
12.7
9.9
10.2
11.6
12.7
14.3
13.1
11.2
12.7
13.5
14.8
13.2
13.7
13.9
14.9
13.2
14.1
15.2
13.3
14.8
13.0
10.8
11.2
11.3
11.9
11.9
12.3
11.0
11.5
11.6
12.3
12.3
12.6
11.4
11.6
12.3
12.3
12.6
11.4
12.3
12.2
12.4
11.3
12.4
12.7
11.9
12.0
12.6
12.6
13.0
11.7
12.5
12.6
12.6
13.1
11.6
12.9
12.8
13.4
12.8
12.6
13.0
13.0
13.3
11.6
13.0
13.0
13.1
13.0
13.3
2.30
2.72
3.40
4.30
4.50
5.60
7.90
2.62
2.43
2.28
2.08
1.98
1.89
1.72
3.25
3.04
2.71
2.58
2.46
2.15
3.60
3.29
3.10
2.87
2.53
4.30
3.91
3.54
3.17
4.30
3.93
3.54
4.30
3.91
2.17
2.08
2.00
1.89
1.79
1.61
1.43
2.00
1.94
1.84
1.68
1.52
1.36
1.89
1.72
1.57
1.43
1.29
1.52
1.40
1.29
1.17
1.30
1.21
2.63
2.54
2.29
2.10
1.91
1.72
2.46
2.15
1.98
1.81
1.64
1.92
1.77
1.64
1.65
2.86
2.53
2.34
2.15
1.95
2.26
2.11
1.95
1.97
2.86
--------------2.62
3.23
3.80
4.84
5.53
6.29
6.88
3.25
3.81
4.74
5.42
6.14
6.45
3.60
4.61
5.20
5.73
6.07
4.30
4.69
5.06
5.43
4.30
4.67
5.06
4.30
4.69
2.17
2.08
2.00
1.89
1.79
1.61
1.43
2.67
2.59
2.46
2.23
2.02
1.81
3.15
2.87
2.62
2.39
2.15
3.54
3.27
3.01
2.74
3.65
3.38
2.63
2.54
2.29
2.10
1.91
1.72
3.07
2.69
2.47
2.26
2.05
3.34
3.10
2.87
3.47
2.86
2.53
2.34
2.15
1.95
3.17
2.95
2.74
3.31
2.86
--------------------------------------------------------------------2.17
2.77
3.34
4.40
5.02
5.38
5.73
2.67
3.23
4.30
4.69
5.06
5.43
3.15
4.01
4.40
4.78
5.16
3.54
3.93
4.30
4.69
3.65
4.02
2.63
3.17
4.02
4.40
4.78
5.16
3.07
3.76
4.15
4.53
4.91
3.34
3.72
4.09
3.47
2.86
3.54
3.93
4.30
4.70
3.17
3.54
3.91
3.31
2.86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
39
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.54
3.68
3.30
3.03
2.98
2.63
2.98
3.97
3.77
3.58
3.31
3.16
3.17
3.43
3.48
3.34
3.18
3.03
3.07
3.54
3.21
3.06
2.96
3.07
3.54
2.94
2.95
3.08
3.55
2.95
3.08
3.55
3.19
3.60
4.33
4.14
4.03
3.74
3.61
3.61
3.98
3.99
3.88
3.61
3.61
3.61
3.98
3.75
3.61
3.61
3.61
3.98
3.61
3.63
3.63
4.00
3.63
3.63
3.85
3.78
3.68
3.68
3.68
4.06
3.66
3.68
3.68
3.71
4.10
3.72
3.72
3.76
3.72
3.65
3.68
3.68
3.76
4.13
3.72
3.72
3.76
3.72
3.75
B
A
C
D
D
E
D
A
A
B
C
D
D
B
B
C
D
D
D
B
C
D
D
D
B
D
D
D
B
D
D
B
D
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-F
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS68F2V1B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
2.42
2.42
2.52
2.72
2.73
3.04
2.98
2.42
2.52
2.72
2.73
3.04
2.98
2.62
2.92
2.92
3.04
3.12
2.93
2.42
2.52
2.72
2.73
3.04
2.62
2.92
2.92
3.04
3.12
2.72
3.02
2.92
3.12
2.42
2.52
2.72
2.73
3.04
2.62
2.92
2.92
3.12
2.72
3.02
2.82
3.12
7.76
8.18
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
8.60
9.68
9.86
9.96
10.06
10.06
10.12
10.46
10.04
10.13
10.23
10.24
10.30
10.64
10.14
10.24
10.24
10.48
10.34
10.43
10.22
10.31
10.41
10.42
10.48
10.31
10.41
10.42
10.66
10.51
10.32
10.50
10.59
10.60
10.39
10.48
10.58
10.59
10.65
10.49
10.59
10.59
10.69
10.49
10.68
10.67
10.68
0.52
0.52
0.53
0.57
0.56
0.63
0.48
0.52
0.53
0.57
0.56
0.63
0.48
0.55
0.63
0.62
0.63
0.68
0.62
0.52
0.53
0.57
0.56
0.63
0.55
0.63
0.62
0.63
0.68
0.58
0.66
0.62
0.68
0.52
0.53
0.57
0.56
0.63
0.55
0.60
0.60
0.65
0.57
0.63
0.57
0.64
1.62
1.78
1.94
1.94
1.93
1.89
1.66
1.94
1.94
1.94
1.93
1.89
1.66
1.94
1.94
1.93
1.89
1.93
1.89
1.94
1.94
1.94
1.93
1.89
1.94
1.94
1.93
1.89
1.93
1.94
1.93
1.93
1.90
1.91
1.91
1.90
1.90
1.86
1.91
1.90
1.90
1.90
1.91
1.90
1.91
1.88
2.30
2.38
2.34
2.40
2.39
2.31
2.15
2.46
2.42
2.47
2.47
2.39
2.22
2.42
2.47
2.47
2.46
2.50
2.54
2.54
2.49
2.55
2.55
2.46
2.49
2.55
2.55
2.54
2.58
2.49
2.59
2.62
2.62
2.61
2.57
2.63
2.63
2.54
2.57
2.63
2.63
2.66
2.57
2.67
2.59
2.58
2.3
2.3
2.3
2.5
2.5
2.8
2.1
2.3
2.3
2.5
2.5
2.8
2.1
8.5
8.5
8.5
8.3
8.5
8.3
8.5
8.5
8.5
8.5
8.3
8.5
8.5
8.5
8.3
8.5
8.5
8.5
8.5
8.3
8.4
8.4
8.3
8.3
8.2
8.4
8.3
8.3
8.3
8.4
8.3
8.4
8.3
7.1
7.8
8.5
8.5
8.5
8.3
7.3
8.5
8.5
8.5
8.5
8.3
7.3
2.4
2.8
2.7
2.8
3.0
2.7
2.3
2.3
2.5
2.5
2.8
2.4
2.8
2.7
2.8
3.0
2.5
2.9
2.7
3.0
2.3
2.3
2.5
2.5
2.8
2.4
2.6
2.6
2.9
2.5
2.8
2.5
2.8
10.1
10.5
10.3
10.5
10.5
10.1
9.4
10.8
10.6
10.8
10.8
10.5
9.7
10.6
10.8
10.8
10.8
11.0
11.2
11.2
10.9
11.2
11.2
10.8
10.9
11.2
11.2
11.2
11.3
10.9
11.4
11.5
11.5
11.5
11.3
11.6
11.6
11.2
11.3
11.6
11.6
11.7
11.3
11.7
11.4
11.3
1.94
1.89
1.84
1.61
1.48
1.36
1.23
1.84
1.72
1.52
1.40
1.29
1.17
1.61
1.43
1.33
1.23
1.29
1.21
1.72
1.61
1.43
1.33
1.23
1.52
1.36
1.26
1.17
1.23
1.43
1.29
1.21
1.17
2.15
2.02
1.81
1.69
1.56
1.91
1.72
1.61
1.56
1.82
1.64
2.15
1.95
1.94
1.89
1.84
1.61
1.48
1.36
1.23
1.84
1.72
1.52
1.40
1.29
1.17
1.61
1.43
1.33
1.23
1.29
1.21
2.29
2.15
1.91
1.77
1.64
2.02
1.81
1.69
1.56
1.64
2.39
2.15
2.01
1.95
2.15
2.02
1.81
1.69
1.56
1.91
1.72
1.61
1.56
2.26
2.05
2.15
1.95
1.94
1.89
1.84
1.61
1.48
1.36
1.23
2.46
2.29
2.02
1.87
1.72
1.56
2.69
2.39
2.22
2.05
3.01
2.81
2.29
2.15
1.91
1.77
1.64
2.53
2.26
2.11
1.95
2.87
2.39
2.15
2.01
2.74
2.15
2.02
1.81
1.69
1.56
2.39
2.15
2.01
2.74
2.26
2.05
2.15
1.95
1.94
2.52
3.07
3.76
4.15
4.53
4.91
2.46
2.87
3.54
3.93
4.30
4.69
2.69
3.34
3.72
4.10
3.01
3.38
2.29
2.69
3.34
3.72
4.10
2.53
3.17
3.54
3.91
2.87
2.39
3.01
3.38
2.74
2.15
2.54
3.17
3.54
3.92
2.39
3.01
3.38
2.74
2.26
2.86
2.15
2.75
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.79
4.60
4.43
4.43
4.46
4.55
5.18
4.43
4.43
4.43
4.46
4.55
5.18
4.43
4.43
4.46
4.55
4.46
4.55
4.43
4.43
4.43
4.46
4.55
4.43
4.43
4.46
4.55
4.46
4.43
4.46
4.46
4.53
4.50
4.50
4.53
4.53
4.62
4.50
4.53
4.53
4.53
4.50
4.53
4.50
4.57
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 11 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
40
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
7.1
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
1.5+7.1
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.0+7.1
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
2.5+7.1
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
3.5+7.1
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
4.2+7.1
5.0+5.0
5.0+6.0
5.0+7.1
6.0+6.0
6.0+7.1
7.1+7.1
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+7.1
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.0+7.1
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+2.5+7.1
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+3.5+7.1
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
1.5+4.2+6.0
1.5+4.2+7.1
1.5+5.0+5.0
1.5+5.0+6.0
1.5+5.0+7.1
1.5+6.0+6.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
1.42
1.43
1.45
1.49
1.99
2.07
2.17
2.28
1.89
1.91
1.97
2.07
2.14
2.22
2.34
2.49
1.97
2.02
2.12
2.19
2.27
2.41
2.56
2.07
2.17
2.24
2.34
2.48
2.63
2.27
2.37
2.48
2.61
2.77
2.46
2.57
2.71
2.86
2.68
2.82
2.97
2.96
3.11
3.26
2.02
2.07
2.12
2.22
2.30
2.41
2.55
2.70
2.12
2.17
2.27
2.37
2.48
2.61
2.77
2.22
2.34
2.44
2.55
2.68
2.83
2.48
2.57
2.68
2.82
2.97
2.67
2.78
2.92
3.07
2.89
3.03
3.18
3.16
2.17
2.22
2.34
2.44
2.55
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
7.10
3.00
3.50
4.00
5.00
5.70
6.50
7.19
7.45
4.00
4.50
5.50
6.20
7.00
7.31
7.56
5.00
6.00
6.70
7.19
7.42
7.68
7.00
7.24
7.42
7.65
7.91
7.40
7.58
7.82
8.00
7.76
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
4.50
5.00
5.50
6.50
7.12
7.31
7.54
7.79
5.50
6.00
7.00
7.24
7.42
7.65
7.91
6.50
7.19
7.35
7.54
7.77
8.00
7.42
7.58
7.77
8.00
8.00
7.75
7.93
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.50
7.19
7.35
7.54
2.35
2.99
3.52
4.80
5.17
5.70
6.60
7.37
4.03
4.51
4.97
5.83
6.38
6.95
7.59
8.19
5.30
5.73
6.31
6.77
7.30
7.90
8.45
6.12
6.60
7.11
7.59
8.16
8.66
7.30
7.73
8.16
8.62
8.31
8.11
8.48
8.89
9.16
8.66
9.14
9.35
9.39
9.55
9.60
5.41
5.83
6.23
6.95
7.41
7.88
8.38
8.84
6.23
6.60
7.28
7.71
8.14
8.60
9.01
6.95
7.59
7.99
8.38
8.80
9.16
8.14
8.47
8.80
9.13
9.39
8.76
9.04
9.30
9.50
9.26
9.45
9.57
9.56
6.63
6.95
7.61
8.01
8.40
0.43
0.43
0.47
0.47
0.53
0.49
0.50
0.50
0.46
0.50
0.46
0.46
0.50
0.51
0.55
0.59
0.50
0.50
0.50
0.50
0.51
0.55
0.59
0.46
0.50
0.50
0.54
0.59
0.59
0.50
0.54
0.58
0.59
0.63
0.58
0.58
0.63
0.67
0.62
0.67
0.67
0.67
0.71
0.75
0.48
0.52
0.52
0.52
0.52
0.56
0.60
0.64
0.52
0.52
0.52
0.55
0.59
0.60
0.64
0.52
0.55
0.55
0.59
0.60
0.64
0.59
0.59
0.63
0.64
0.67
0.63
0.63
0.67
0.71
0.67
0.68
0.71
0.72
0.52
0.52
0.55
0.55
0.59
0.48
0.61
0.78
1.19
1.52
1.82
1.99
2.69
0.83
1.00
1.14
1.52
1.88
2.22
2.42
2.61
1.23
1.38
1.77
2.21
2.51
2.48
2.67
1.47
1.99
2.44
2.64
2.60
2.74
2.63
2.82
2.83
2.74
2.87
2.88
2.96
2.80
2.94
2.98
2.88
2.82
2.65
2.58
2.51
1.14
1.28
1.52
2.00
2.35
2.43
2.32
2.45
1.52
1.73
2.29
2.42
2.49
2.38
2.51
2.00
2.42
2.54
2.55
2.45
2.58
2.54
2.67
2.68
2.58
2.51
2.67
2.68
2.51
2.52
2.76
2.46
2.39
2.28
1.73
2.00
2.42
2.54
2.55
0.74
1.10
1.33
1.82
1.92
2.08
2.38
2.88
1.09
1.28
1.38
1.82
2.10
2.51
2.67
3.08
1.67
1.77
2.44
2.56
2.76
2.87
3.29
2.44
2.38
2.63
2.96
3.07
3.43
2.88
3.08
3.37
4.11
3.15
3.42
3.59
3.66
3.82
3.62
3.69
3.85
3.60
3.76
3.77
1.47
1.67
1.89
2.29
2.54
2.75
2.85
3.14
1.89
2.06
2.48
2.74
2.95
3.00
3.29
2.29
2.67
2.94
3.10
3.14
3.37
3.08
3.29
3.46
3.37
3.61
3.51
3.61
3.53
3.69
3.72
3.55
3.63
3.29
2.12
2.29
2.67
2.87
3.17
1.9
1.9
2.1
2.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
2.2
2.0
2.0
2.2
2.3
2.4
2.6
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.0
2.2
2.2
2.4
2.6
2.6
2.2
2.4
2.6
2.6
2.8
2.6
2.6
2.8
3.0
2.8
3.0
3.0
3.0
3.1
3.3
2.1
2.3
2.3
2.3
2.3
2.5
2.7
2.8
2.3
2.3
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.3
2.4
2.4
2.6
2.7
2.8
2.6
2.6
2.8
2.8
3.0
2.8
2.8
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.2
2.3
2.3
2.4
2.4
2.6
2.1
2.7
3.5
5.3
6.7
8.1
8.8
11.9
3.7
4.4
5.1
6.7
8.3
9.8
10.7
11.6
5.5
6.1
7.9
9.8
11.1
11.0
11.8
6.5
8.8
10.8
11.7
11.5
12.2
11.7
12.5
12.6
12.2
12.7
12.8
13.1
12.4
13.0
13.2
12.8
12.5
11.8
11.4
11.1
5.1
5.7
6.7
8.9
10.4
10.8
10.3
10.9
6.7
7.7
10.2
10.7
11.0
10.6
11.1
8.9
10.7
11.3
11.3
10.9
11.4
11.3
11.8
11.9
11.4
11.1
11.8
11.9
11.1
11.2
12.2
10.9
10.6
10.1
7.7
8.9
10.7
11.3
11.3
3.3
4.9
5.9
8.1
8.5
9.2
10.6
12.8
4.8
5.7
6.1
8.1
9.3
11.1
11.8
13.7
7.4
7.9
10.8
11.4
12.2
12.7
14.6
10.8
10.6
11.7
13.1
13.6
15.2
12.8
13.7
15.0
18.2
14.0
15.2
15.9
16.2
16.9
16.1
16.4
17.1
16.0
16.7
16.7
6.5
7.4
8.4
10.2
11.3
12.2
12.6
13.9
8.4
9.1
11.0
12.2
13.1
13.3
14.6
10.2
11.8
13.0
13.8
13.9
15.0
13.7
14.6
15.4
15.0
16.0
15.6
16.0
15.7
16.4
16.5
15.7
16.1
14.6
9.4
10.2
11.8
12.7
14.1
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
7.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.44
1.30
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.83
1.66
2.50
2.50
2.50
2.40
2.18
2.00
3.50
3.29
3.06
2.82
2.61
3.70
3.46
3.22
2.97
3.88
3.64
3.31
4.00
3.66
4.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.48
1.37
1.26
1.16
1.50
1.50
1.50
1.41
1.31
1.21
1.12
1.50
1.44
1.34
1.26
1.17
1.08
1.31
1.24
1.17
1.09
0.99
1.17
1.11
1.03
0.94
1.04
0.96
0.88
0.89
2.00
2.00
1.92
1.79
1.68
----------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.75
6.15
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.48
5.90
2.50
3.50
4.20
4.79
5.24
5.68
3.50
3.95
4.36
4.83
5.30
3.70
4.12
4.60
5.03
3.88
4.36
4.69
4.00
4.34
4.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.48
1.37
1.26
1.16
2.00
2.00
2.00
1.88
1.75
1.61
1.49
2.50
2.40
2.24
2.09
1.94
1.80
3.06
2.88
2.72
2.55
2.31
3.29
3.11
2.87
2.63
3.48
3.20
2.94
3.56
2.00
2.00
1.92
1.79
1.68
----------------------------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.15
4.57
5.03
5.48
2.00
2.50
3.50
3.95
4.36
4.83
5.30
2.50
3.36
3.76
4.19
4.66
5.12
3.06
3.46
3.89
4.36
4.69
3.29
3.71
4.10
4.44
3.48
3.84
4.18
3.56
2.00
2.50
3.36
3.76
4.19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
41
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.13
3.28
3.21
2.94
2.76
2.75
3.02
2.64
3.61
3.50
3.51
3.29
3.03
2.93
2.97
2.85
3.25
3.26
3.11
2.81
2.79
2.95
2.83
3.40
3.02
2.75
2.72
2.85
2.80
2.66
2.57
2.62
2.79
2.76
2.57
2.56
2.79
2.72
2.60
2.78
2.84
3.02
3.10
3.19
3.95
3.91
3.62
3.25
3.03
3.01
3.25
3.18
3.62
3.47
3.06
2.99
2.98
3.21
3.15
3.25
2.97
2.89
2.96
3.17
3.10
2.92
2.84
2.90
3.10
3.19
2.90
2.96
3.19
3.17
2.90
3.25
3.35
3.51
3.47
3.25
2.97
2.89
2.96
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
B
240
A
305
A
390
C
595
D
760
D
910
B
995
D
1345
A
415
A
500
A
570
A
760
B
940
C
1110
C
1210
C
1305
A
615
A
690
B
885
C
1105
D
1255
C
1240
C
1335
A
735
B
995
D
1220
D
1320
C
1300
C
1370
D
1315
E
1410
D
1415
D
1370
D
1435
E
1440
E
1480
D
1400
D
1470
D
1490
D
1440
C
1410
B
1325
B
1290
B
1255
A
570
A
640
A
760
A
1000
B
1175
B
1215
A
1160
B
1225
A
760
A
865
B
1145
C
1210
C
1245
A
1190
B
1255
A
1000
C
1210
C
1270
C
1275
B
1225
B
1290
C
1270
C
1335
C
1340
B
1290
B
1255
C
1335
C
1340
B
1255
B
1260
C
1380
A
1230
A
1195
A
1140
A
865
A
1000
C
1210
C
1270
C
1275
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+7.1
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+2.5+7.1
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+3.5+6.0
2.0+3.5+7.1
2.0+4.2+4.2
2.0+4.2+5.0
2.0+4.2+6.0
2.0+4.2+7.1
2.0+5.0+5.0
2.0+5.0+6.0
2.0+5.0+7.1
2.0+6.0+6.0
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+7.1
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+3.5+6.0
2.5+3.5+7.1
2.5+4.2+4.2
2.5+4.2+5.0
2.5+4.2+6.0
2.5+4.2+7.1
2.5+5.0+5.0
2.5+5.0+6.0
2.5+6.0+6.0
3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+6.0
3.5+3.5+7.1
3.5+4.2+4.2
3.5+4.2+5.0
3.5+4.2+6.0
3.5+5.0+5.0
3.5+5.0+6.0
4.2+4.2+4.2
4.2+4.2+5.0
4.2+4.2+6.0
4.2+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+6.0
1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+4.2+7.1
7.77
8.00
7.00
7.31
7.47
7.65
7.88
8.00
7.54
7.70
7.88
8.00
8.00
7.86
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.20
7.42
7.58
7.77
8.00
8.00
7.65
7.82
8.00
8.00
8.00
7.98
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.89
8.01
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.50
7.00
7.31
7.47
7.65
7.88
8.00
7.00
7.19
7.42
7.58
7.77
8.00
8.00
7.31
7.54
7.70
7.88
8.00
8.00
7.77
7.93
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
2.68
2.83
2.27
2.41
2.50
2.61
2.75
2.90
2.55
2.64
2.75
2.89
3.04
2.74
2.85
2.98
3.14
2.96
3.09
3.25
3.23
2.34
2.48
2.57
2.68
2.82
2.97
2.61
2.71
2.82
2.96
3.11
2.81
2.92
3.05
3.20
3.03
3.16
3.30
2.75
2.85
2.96
3.09
3.25
2.94
3.05
3.19
3.16
3.30
3.04
3.15
3.29
3.26
2.17
2.22
2.27
2.41
2.50
2.61
2.75
2.90
2.27
2.34
2.48
2.57
2.68
2.82
2.97
2.41
2.55
2.64
2.75
2.89
3.04
2.68
2.78
2.89
3.03
3.18
2.87
2.98
3.12
3.27
8.82
9.18
7.30
7.90
8.26
8.62
8.99
9.30
8.40
8.70
8.99
9.28
9.10
8.99
9.23
9.45
9.60
9.39
9.54
9.60
9.60
7.61
8.16
8.49
8.82
9.15
9.41
8.34
8.89
9.15
9.39
9.10
9.02
9.35
9.53
9.63
9.47
9.58
9.60
8.67
9.29
9.35
9.11
9.60
9.18
9.36
9.59
9.55
9.60
9.19
9.37
9.60
9.56
6.60
6.95
7.28
7.88
8.24
8.60
8.97
9.28
7.28
7.59
8.14
8.47
8.80
9.13
9.39
7.88
8.38
8.68
8.97
9.26
9.47
8.80
9.04
9.26
9.45
9.57
9.23
9.40
9.54
9.58
2.45
2.58
2.29
2.48
2.61
2.62
2.51
2.58
2.67
2.74
2.75
2.58
2.51
2.74
2.75
2.51
2.52
2.76
2.46
2.39
2.28
2.42
2.54
2.67
2.68
2.58
2.51
2.74
2.80
2.82
2.58
2.51
2.87
2.82
2.58
2.52
2.76
2.46
2.22
2.87
2.94
2.82
2.58
2.52
2.87
2.75
2.51
2.76
2.46
2.87
2.75
2.51
2.70
1.47
1.68
1.90
2.07
2.13
2.33
2.22
2.22
1.90
2.02
2.13
2.20
2.39
2.28
2.22
2.07
2.32
2.38
2.46
2.28
2.22
2.45
2.52
2.52
2.28
2.22
2.58
2.52
2.28
2.22
0.60
0.64
0.52
0.55
0.59
0.59
0.64
0.67
0.59
0.63
0.63
0.67
0.67
0.63
0.67
0.67
0.71
0.67
0.71
0.71
0.72
0.55
0.59
0.59
0.63
0.64
0.67
0.59
0.63
0.67
0.67
0.71
0.67
0.67
0.67
0.71
0.71
0.71
0.72
0.63
0.67
0.67
0.71
0.75
0.67
0.71
0.71
0.71
0.75
0.71
0.71
0.75
0.75
0.53
0.53
0.53
0.56
0.56
0.60
0.61
0.64
0.53
0.56
0.56
0.60
0.60
0.64
0.68
0.56
0.60
0.60
0.64
0.64
0.68
0.60
0.64
0.64
0.68
0.72
0.64
0.68
0.68
0.72
3.14
3.45
2.48
2.87
3.01
3.31
3.29
3.53
3.22
3.37
3.61
3.52
3.30
3.66
3.77
3.60
3.69
3.80
3.63
3.63
3.37
2.67
3.08
3.29
3.46
3.45
3.61
3.01
3.44
3.69
3.60
3.30
3.67
3.85
3.68
3.77
3.88
3.63
3.37
3.15
3.66
3.85
3.37
3.77
3.82
3.85
3.77
3.88
3.63
3.82
3.85
3.77
3.88
1.73
1.90
2.07
2.38
2.58
2.87
2.91
3.06
2.07
2.20
2.51
2.72
3.01
2.98
3.14
2.38
2.86
3.07
3.16
3.06
3.21
3.15
3.30
3.39
3.21
3.29
3.45
3.47
3.29
3.29
10.9
11.4
10.2
11.0
11.6
11.6
11.1
11.4
11.8
12.2
12.2
11.4
11.1
12.2
12.2
11.1
11.2
12.2
10.9
10.6
10.1
10.7
11.3
11.8
11.9
11.4
11.1
12.2
12.4
12.5
11.4
11.1
12.7
12.5
11.4
11.2
12.2
10.9
9.8
12.7
13.0
12.5
11.4
11.2
12.7
12.2
11.1
12.2
10.9
12.7
12.2
11.1
12.0
6.5
7.5
8.4
9.2
9.4
10.3
9.8
9.8
8.4
9.0
9.4
9.8
10.6
10.1
9.8
9.2
10.3
10.6
10.9
10.1
9.8
10.9
11.2
11.2
10.1
9.8
11.4
11.2
10.1
9.8
2.7
2.8
2.3
2.4
2.6
2.6
2.8
3.0
2.6
2.8
2.8
3.0
3.0
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
3.2
2.4
2.6
2.6
2.8
2.8
3.0
2.6
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.2
2.8
3.0
3.0
3.1
3.3
3.0
3.1
3.1
3.1
3.3
3.1
3.1
3.3
3.3
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.7
2.7
2.8
2.4
2.5
2.5
2.7
2.7
2.8
3.0
2.5
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
2.7
2.8
2.8
3.0
3.2
2.8
3.0
3.0
3.2
13.9
15.3
11.0
12.7
13.4
14.7
14.6
15.7
14.3
15.0
16.0
15.6
14.6
16.2
16.7
16.0
16.4
16.9
16.1
16.1
15.0
11.8
13.7
14.6
15.4
15.3
16.0
13.4
15.3
16.4
16.0
14.6
16.3
17.1
16.3
16.7
17.2
16.1
15.0
14.0
16.2
17.1
15.0
16.7
16.9
17.1
16.7
17.2
16.1
16.9
17.1
16.7
17.2
7.7
8.4
9.2
10.6
11.4
12.7
12.9
13.6
9.2
9.8
11.1
12.1
13.4
13.2
13.9
10.6
12.7
13.6
14.0
13.6
14.2
14.0
14.6
15.0
14.2
14.6
15.3
15.4
14.6
14.6
1.55
1.44
2.00
1.83
1.72
1.61
1.50
1.38
1.68
1.59
1.50
1.39
1.27
1.51
1.43
1.31
1.20
1.33
1.23
1.13
1.14
2.40
2.18
2.06
1.94
1.82
1.65
2.01
1.92
1.82
1.67
1.53
1.83
1.71
1.57
1.45
1.60
1.48
1.38
2.63
2.50
2.33
2.15
1.99
2.35
2.20
2.04
2.07
1.93
2.67
2.51
2.33
2.37
1.50
1.50
1.50
1.37
1.29
1.21
1.13
1.03
1.50
1.44
1.31
1.24
1.17
1.09
0.99
1.37
1.26
1.19
1.13
1.04
0.95
1.17
1.11
1.04
0.96
0.88
1.05
0.98
0.91
0.84
1.55
1.44
2.50
2.28
2.15
2.01
1.88
1.72
2.93
2.78
2.63
2.43
2.22
3.17
3.00
2.75
2.53
3.33
3.08
2.84
3.43
2.40
2.18
2.06
1.94
1.82
1.65
2.82
2.68
2.55
2.33
2.14
3.07
2.87
2.65
2.43
3.20
2.96
3.31
2.63
2.50
2.33
2.15
1.99
2.82
2.65
2.45
2.96
2.76
2.67
2.51
2.33
2.82
1.50
1.50
1.50
1.37
1.29
1.21
1.13
1.03
1.50
1.44
1.31
1.24
1.17
1.09
0.99
1.37
1.26
1.19
1.13
1.04
0.95
1.17
1.11
1.04
0.96
0.88
1.05
0.98
0.91
0.84
4.66
5.12
2.50
3.20
3.61
4.03
4.50
4.90
2.93
3.33
3.75
4.17
4.51
3.17
3.57
3.93
4.27
3.33
3.69
4.03
3.43
2.40
3.06
3.46
3.89
4.36
4.69
2.82
3.22
3.64
4.00
4.34
3.07
3.42
3.78
4.12
3.20
3.56
3.31
2.63
3.00
3.33
3.69
4.03
2.82
3.15
3.50
2.96
3.31
2.67
2.99
3.33
2.82
1.50
1.50
1.50
1.37
1.29
1.21
1.13
1.03
2.00
1.92
1.75
1.65
1.55
1.45
1.32
2.28
2.09
1.98
1.88
1.74
1.59
2.72
2.59
2.43
2.24
2.06
2.95
2.75
2.55
2.35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.20
3.61
4.03
4.50
4.90
2.00
2.40
3.06
3.46
3.89
4.36
4.69
2.28
2.93
3.33
3.75
4.17
4.51
2.72
3.11
3.48
3.84
4.18
2.95
3.28
3.64
3.97
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
42
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.17
3.10
3.06
2.95
2.86
2.92
3.14
3.10
2.82
2.81
2.87
3.10
3.19
2.87
2.91
3.19
3.17
2.90
3.25
3.35
3.51
2.98
2.92
2.84
2.90
3.10
3.19
2.79
2.79
2.84
3.10
3.19
2.78
2.84
3.10
3.17
2.90
3.25
3.60
2.75
2.72
2.84
3.10
3.17
2.79
2.91
3.19
2.90
3.25
2.79
2.91
3.19
2.96
4.08
3.87
3.68
3.53
3.51
3.28
3.55
3.60
3.68
3.56
3.48
3.45
3.25
3.51
3.60
3.53
3.25
3.24
3.20
3.51
3.60
3.17
3.15
3.17
3.51
3.60
3.10
3.17
3.51
3.60
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
B
1225
B
1290
B
1145
C
1240
C
1305
C
1310
B
1255
B
1290
C
1335
C
1370
C
1375
B
1290
B
1255
C
1370
C
1375
B
1255
B
1260
C
1380
A
1230
A
1195
A
1140
C
1210
C
1270
C
1335
C
1340
B
1290
B
1255
D
1370
D
1400
C
1410
B
1290
B
1255
D
1435
C
1410
B
1290
B
1260
C
1380
A
1230
A
1110
D
1435
D
1470
C
1410
B
1290
B
1260
D
1435
C
1375
B
1255
C
1380
A
1230
D
1435
C
1375
B
1255
C
1350
A
735
A
840
A
950
A
1035
A
1065
A
1165
A
1110
A
1110
A
950
A
1010
A
1065
A
1100
A
1195
A
1140
A
1110
A
1035
A
1160
A
1190
A
1230
A
1140
A
1110
B
1225
B
1260
B
1260
A
1140
A
1110
B
1290
B
1260
A
1140
A
1110
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+5.0+6.0
1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+2.5+4.2+6.0
1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+3.5+3.5+6.0
1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+3.5+4.2+5.0
1.5+4.2+4.2+4.2
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+4.2
2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+3.5+6.0
2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+4.2+6.0
2.0+2.0+5.0+5.0
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+7.1
2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+3.5+6.0
2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+4.2+5.0
2.0+2.5+5.0+5.0
2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+3.5+3.5+5.0
8.00
8.00
7.19
7.31
7.54
7.70
7.88
8.00
8.00
7.42
7.65
7.82
8.00
8.00
8.00
7.88
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.54
7.77
7.93
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.32
7.42
7.65
7.82
8.00
8.00
8.00
7.54
7.77
7.93
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.65
7.88
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.09
3.23
2.34
2.41
2.55
2.64
2.75
2.89
3.04
2.48
2.61
2.71
2.82
2.96
3.11
2.75
2.85
2.96
3.09
3.25
2.94
3.05
3.19
3.16
3.30
2.55
2.68
2.78
2.89
3.03
3.18
2.82
2.92
3.03
3.16
3.01
3.12
3.26
3.23
2.96
3.05
3.16
3.30
3.15
3.26
3.25
2.41
2.48
2.61
2.71
2.82
2.96
3.11
2.55
2.68
2.78
2.89
3.03
3.18
2.82
2.92
3.03
3.16
3.01
3.12
3.26
3.23
2.61
2.75
2.85
2.96
3.09
3.25
2.89
2.98
3.09
3.23
3.08
3.19
3.30
3.03
3.12
3.23
9.52
9.58
7.59
7.88
8.38
8.68
8.97
9.26
9.47
8.14
8.60
8.87
9.13
9.37
9.53
8.97
9.18
9.37
9.52
9.58
9.35
9.48
9.57
9.56
9.58
8.38
8.80
9.04
9.26
9.45
9.57
9.13
9.30
9.45
9.56
9.44
9.54
9.58
9.58
9.37
9.48
9.56
9.58
9.55
9.58
9.58
7.90
8.16
8.62
8.89
9.15
9.39
9.55
8.40
8.82
9.06
9.28
9.47
9.59
8.96
9.32
9.47
9.58
9.46
9.56
9.60
9.60
8.62
8.99
9.20
9.39
9.54
9.60
9.14
9.47
9.54
9.60
9.53
9.59
9.60
9.23
9.56
9.60
2.40
2.22
2.02
2.07
2.20
2.26
2.46
2.28
2.22
2.13
2.38
2.51
2.52
2.28
2.22
2.51
2.58
2.52
2.28
2.22
2.58
2.52
2.28
2.40
2.22
2.20
2.45
2.58
2.52
2.28
2.22
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.52
2.28
2.40
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.53
2.58
2.07
2.13
2.26
2.32
2.52
2.28
2.22
2.20
2.45
2.58
2.52
2.28
2.22
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.52
2.28
2.44
2.26
2.51
2.58
2.52
2.25
2.28
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.52
2.40
2.58
2.58
2.52
0.68
0.72
0.56
0.56
0.60
0.60
0.64
0.64
0.68
0.56
0.60
0.64
0.64
0.68
0.68
0.64
0.64
0.68
0.68
0.72
0.67
0.68
0.72
0.71
0.72
0.60
0.60
0.64
0.64
0.68
0.72
0.64
0.67
0.68
0.72
0.67
0.71
0.72
0.71
0.67
0.67
0.71
0.72
0.71
0.71
0.75
0.56
0.56
0.60
0.64
0.64
0.68
0.68
0.60
0.60
0.64
0.64
0.68
0.72
0.64
0.67
0.68
0.72
0.67
0.71
0.72
0.71
0.60
0.64
0.64
0.68
0.68
0.72
0.67
0.67
0.71
0.72
0.71
0.71
0.71
0.67
0.71
0.71
3.42
3.23
2.20
2.38
2.65
2.86
3.16
3.06
3.21
2.51
3.00
3.22
3.24
3.13
3.29
3.30
3.45
3.47
3.29
3.29
3.53
3.55
3.29
3.50
3.23
2.65
3.14
3.30
3.39
3.21
3.29
3.37
3.53
3.47
3.29
3.61
3.55
3.29
3.50
3.45
3.61
3.55
3.29
3.69
3.64
3.69
2.38
2.51
2.86
3.00
3.32
3.21
3.29
2.72
3.14
3.30
3.39
3.21
3.29
3.22
3.53
3.55
3.29
3.61
3.55
3.29
3.50
2.85
3.29
3.45
3.47
3.29
3.29
3.37
3.61
3.55
3.29
3.69
3.63
3.50
3.30
3.69
3.63
10.6
9.8
9.0
9.2
9.8
10.0
10.9
10.1
9.8
9.4
10.6
11.1
11.2
10.1
9.8
11.1
11.4
11.2
10.1
9.8
11.4
11.2
10.1
10.6
9.8
9.8
10.9
11.4
11.2
10.1
9.8
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.2
10.1
10.6
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.2
11.4
9.2
9.4
10.0
10.3
11.2
10.1
9.8
9.8
10.9
11.4
11.2
10.1
9.8
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.2
10.1
10.8
10.0
11.1
11.4
11.2
10.0
10.1
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.2
10.6
11.4
11.4
11.2
3.0
3.2
2.5
2.5
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
2.5
2.7
2.8
2.8
3.0
3.0
2.8
2.8
3.0
3.0
3.2
3.0
3.0
3.2
3.1
3.2
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
3.2
2.8
3.0
3.0
3.2
3.0
3.1
3.2
3.1
3.0
3.0
3.1
3.2
3.1
3.1
3.3
2.5
2.5
2.7
2.8
2.8
3.0
3.0
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
3.2
2.8
3.0
3.0
3.2
3.0
3.1
3.2
3.1
2.7
2.8
2.8
3.0
3.0
3.2
3.0
3.0
3.1
3.2
3.1
3.1
3.1
3.0
3.1
3.1
15.2
14.3
9.8
10.6
11.8
12.7
14.0
13.6
14.2
11.1
13.3
14.3
14.4
13.9
14.6
14.6
15.3
15.4
14.6
14.6
15.7
15.7
14.6
15.5
14.3
11.8
13.9
14.6
15.0
14.2
14.6
15.0
15.7
15.4
14.6
16.0
15.7
14.6
15.5
15.3
16.0
15.7
14.6
16.4
16.1
16.4
10.6
11.1
12.7
13.3
14.7
14.2
14.6
12.1
13.9
14.6
15.0
14.2
14.6
14.3
15.7
15.7
14.6
16.0
15.7
14.6
15.5
12.6
14.6
15.3
15.4
14.6
14.6
15.0
16.0
15.7
14.6
16.4
16.1
15.5
14.6
16.4
16.1
0.92
0.86
1.44
1.37
1.26
1.19
1.13
1.04
0.95
1.31
1.21
1.15
1.09
1.00
0.92
1.13
1.07
1.00
0.92
0.85
1.01
0.94
0.88
0.89
0.83
1.26
1.17
1.11
1.04
0.96
0.88
1.09
1.03
0.96
0.89
0.97
0.91
0.85
0.86
1.00
0.94
0.89
0.83
0.90
0.85
0.85
1.83
1.75
1.61
1.53
1.45
1.33
1.22
1.68
1.55
1.48
1.39
1.28
1.18
1.45
1.37
1.28
1.19
1.29
1.21
1.13
1.14
1.61
1.50
1.43
1.33
1.23
1.13
1.39
1.31
1.23
1.14
1.24
1.17
1.10
1.28
1.21
1.14
0.92
0.86
1.92
1.83
1.68
1.59
1.50
1.39
1.27
1.75
1.61
1.53
1.45
1.33
1.22
1.50
1.43
1.33
1.23
1.13
1.34
1.26
1.17
1.19
1.10
2.09
1.94
1.85
1.74
1.60
1.47
1.82
1.71
1.60
1.48
1.61
1.52
1.41
1.43
2.33
2.20
2.07
1.93
2.09
1.97
2.38
1.83
1.75
1.61
1.53
1.45
1.33
1.22
1.68
1.55
1.48
1.39
1.28
1.18
1.45
1.37
1.28
1.19
1.29
1.21
1.13
1.14
2.01
1.88
1.79
1.67
1.54
1.42
1.74
1.64
1.54
1.43
1.55
1.46
1.38
2.24
2.12
2.00
3.08
2.86
1.92
1.83
1.68
1.59
1.50
1.39
1.27
2.18
2.01
1.92
1.82
1.67
1.53
2.63
2.50
2.33
2.15
1.99
2.82
2.65
2.45
2.96
2.76
2.09
1.94
1.85
1.74
1.60
1.47
2.55
2.39
2.24
2.07
2.71
2.55
2.37
2.86
2.33
2.20
2.07
1.93
2.51
2.37
2.38
1.83
1.75
1.61
1.53
1.45
1.33
1.22
2.09
1.94
1.85
1.74
1.60
1.47
2.55
2.39
2.24
2.07
2.71
2.55
2.37
2.86
2.01
1.88
1.79
1.67
1.54
1.42
2.43
2.30
2.15
2.00
2.60
2.45
2.76
2.24
2.12
2.00
3.08
3.43
1.92
2.28
2.93
3.33
3.75
4.17
4.51
2.18
2.82
3.22
3.64
4.00
4.34
2.63
3.00
3.33
3.69
4.03
2.82
3.15
3.50
2.96
3.31
2.09
2.72
3.11
3.48
3.84
4.18
2.55
2.87
3.20
3.56
2.71
3.03
3.38
2.86
2.33
2.65
2.96
3.31
2.51
2.82
2.38
1.83
2.18
2.82
3.22
3.64
4.00
4.34
2.09
2.72
3.11
3.48
3.84
4.18
2.55
2.87
3.20
3.56
2.71
3.03
3.38
2.86
2.01
2.63
3.00
3.33
3.69
4.03
2.43
2.75
3.08
3.43
2.60
2.92
2.76
2.24
2.55
2.86
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
43
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.33
3.60
3.56
3.53
3.43
3.41
3.20
3.51
3.60
3.48
3.21
3.12
3.17
3.51
3.60
3.14
3.10
3.17
3.51
3.60
3.10
3.17
3.51
3.33
3.60
3.43
3.17
3.07
3.17
3.51
3.60
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.17
3.51
3.33
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.16
3.10
3.54
3.48
3.38
3.37
3.17
3.51
3.60
3.43
3.17
3.07
3.17
3.51
3.60
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.17
3.51
3.28
3.38
3.14
3.10
3.17
3.56
3.51
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.17
3.33
3.10
3.10
3.17
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
1200
A
1110
A
1010
A
1035
A
1100
A
1130
A
1230
A
1140
A
1110
A
1065
A
1190
B
1255
B
1260
A
1140
A
1110
B
1255
B
1290
B
1260
A
1140
A
1110
B
1290
B
1260
A
1140
A
1200
A
1110
A
1100
B
1225
B
1290
B
1260
A
1140
A
1110
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1260
A
1140
A
1200
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1265
B
1290
A
1035
A
1065
A
1130
A
1160
B
1260
A
1140
A
1110
A
1100
B
1225
B
1290
B
1260
A
1140
A
1110
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1260
A
1140
A
1220
A
1130
B
1255
B
1290
B
1260
A
1125
A
1140
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1260
A
1200
B
1290
B
1290
B
1260
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
CHLADIACI VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+3.5+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+3.5+3.5
2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+5.0
2.5+2.5+3.5+6.0
2.5+2.5+4.2+4.2
2.5+2.5+4.2+5.0
2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+3.5+3.5+4.2
2.5+3.5+3.5+5.0
2.5+3.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5+3.5
8.00
7.76
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.22
2.68
2.82
2.92
3.03
3.16
2.96
3.05
3.16
3.30
3.15
3.26
3.09
3.19
3.30
3.29
3.23
9.60
8.82
8.98
9.32
9.47
9.58
9.10
9.50
9.58
9.60
9.57
9.60
9.35
9.59
9.60
9.60
9.60
2.58
2.45
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.58
2.52
2.28
2.58
2.52
2.58
2.58
2.52
2.58
2.58
0.71
0.60
0.64
0.67
0.68
0.72
0.67
0.67
0.71
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71
0.75
0.75
0.71
3.77
3.14
3.22
3.53
3.55
3.29
3.37
3.69
3.63
3.29
3.69
3.63
3.30
3.77
3.63
3.77
3.77
11.4
10.9
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.4
11.2
10.1
11.4
11.2
11.4
11.4
11.2
11.4
11.4
3.1
2.7
2.8
3.0
3.0
3.2
3.0
3.0
3.1
3.2
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.1
16.7
13.9
14.3
15.7
15.7
14.6
15.0
16.4
16.1
14.6
16.4
16.1
14.6
16.7
16.1
16.7
16.7
1.15
1.94
1.82
1.71
1.60
1.48
1.67
1.57
1.48
1.38
1.49
1.41
1.54
1.46
1.38
1.39
2.00
2.01
1.94
1.82
1.71
1.60
1.48
1.67
1.57
1.48
1.38
1.49
1.41
2.15
2.04
1.93
1.94
2.00
2.42
1.94
1.82
1.71
1.60
1.48
2.33
2.20
2.07
1.93
2.51
2.37
2.15
2.04
1.93
2.33
2.00
2.42
1.94
2.55
2.87
3.20
3.56
2.33
2.65
2.96
3.31
2.51
2.82
2.15
2.45
2.76
2.33
2.00
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.10
3.17
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.10
3.17
3.51
3.10
3.17
3.10
3.10
3.17
3.10
3.10
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
B
1290
B
1225
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1290
B
1260
A
1140
B
1290
B
1260
B
1290
B
1290
B
1260
B
1290
B
1290
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
44
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
7.1
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
1.5+7.1
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.0+7.1
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
2.5+7.1
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
3.5+7.1
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
4.2+7.1
5.0+5.0
5.0+6.0
5.0+7.1
6.0+6.0
6.0+7.1
7.1+7.1
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+7.1
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.0+7.1
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+2.5+7.1
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+3.5+7.1
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
1.5+4.2+6.0
1.5+4.2+7.1
1.5+5.0+5.0
1.5+5.0+6.0
1.5+5.0+7.1
1.5+6.0+6.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.22
2.44
3.05
4.27
5.12
6.09
7.31
8.65
3.66
4.27
4.88
6.09
6.95
7.92
8.93
9.60
4.88
5.49
6.70
7.55
8.53
9.27
9.60
6.08
7.31
8.16
8.93
9.60
9.60
8.52
9.05
9.60
9.60
9.60
9.55
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
5.49
6.09
6.70
7.92
8.72
9.27
9.60
9.60
6.70
7.31
8.53
9.06
9.60
9.60
9.60
7.92
8.93
9.41
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
7.29
7.92
8.93
9.41
9.60
1.07
1.07
1.12
1.21
1.68
1.90
2.19
2.50
1.42
1.48
1.62
1.90
2.10
2.33
2.61
2.90
1.62
1.76
2.05
2.24
2.47
2.74
3.04
1.90
2.19
2.39
2.61
2.88
3.17
2.47
2.66
2.88
3.15
3.45
2.85
3.07
3.34
3.63
3.28
3.55
3.85
3.82
4.12
4.42
1.76
1.90
2.05
2.33
2.53
2.74
3.01
3.31
2.05
2.19
2.47
2.66
2.88
3.15
3.45
2.33
2.61
2.80
3.01
3.28
3.58
2.88
3.07
3.28
3.55
3.85
3.26
3.47
3.74
4.04
3.69
3.96
4.26
4.23
2.19
2.33
2.61
2.80
3.01
3.40
4.10
4.55
5.11
6.59
7.12
8.19
9.00
5.36
5.36
7.09
7.23
8.28
8.72
9.67
9.90
6.55
6.85
7.35
8.53
8.72
9.67
10.36
7.16
8.53
9.01
9.31
10.10
10.36
9.18
9.77
9.92
10.34
10.37
9.60
10.12
10.35
10.38
10.24
10.47
10.50
10.70
10.73
10.77
7.22
7.22
7.29
9.03
9.03
9.99
10.71
10.74
7.22
8.41
9.03
9.69
9.99
10.71
10.74
8.93
9.68
9.69
10.48
10.71
10.74
9.89
10.36
10.49
10.72
10.75
10.37
10.49
10.72
10.76
10.62
10.85
10.88
11.08
8.33
8.93
9.68
9.69
10.48
0.65
0.67
0.88
1.42
1.73
1.78
2.19
2.77
0.89
1.01
1.17
1.64
1.95
2.10
2.30
2.48
1.17
1.34
1.86
2.22
2.32
2.44
2.48
1.69
2.13
2.46
2.52
2.65
2.51
2.70
2.98
2.77
2.49
2.43
2.65
2.61
2.44
2.43
2.52
2.40
2.38
2.32
2.31
2.25
1.16
1.34
1.52
1.90
2.20
2.25
2.27
2.26
1.52
1.71
2.11
2.29
2.39
2.27
2.26
1.94
2.25
2.43
2.39
2.27
2.26
2.43
2.43
2.39
2.27
2.26
2.43
2.39
2.27
2.26
2.30
2.18
2.17
2.11
1.76
1.96
2.29
2.48
2.39
0.34
0.37
0.37
0.39
0.37
0.44
0.55
0.59
0.44
0.44
0.48
0.55
0.59
0.53
0.55
0.58
0.34
0.37
0.43
0.47
0.55
0.57
0.61
0.41
0.55
0.57
0.57
0.59
0.63
0.59
0.61
0.62
0.61
0.67
0.63
0.64
0.65
0.70
0.67
0.66
0.70
0.67
0.71
0.78
0.43
0.44
0.46
0.50
0.52
0.53
0.54
0.57
0.46
0.48
0.52
0.54
0.55
0.56
0.60
0.50
0.54
0.56
0.57
0.58
0.62
0.59
0.61
0.61
0.62
0.66
0.63
0.66
0.64
0.71
0.66
0.67
0.71
0.68
0.48
0.50
0.54
0.56
0.57
1.15
1.22
1.31
1.73
2.49
2.25
2.64
2.97
1.31
1.31
1.90
2.08
2.56
2.42
2.64
2.63
1.74
1.82
2.13
2.56
2.42
2.64
2.89
2.14
2.67
2.90
2.72
2.94
2.93
3.04
3.47
2.93
2.90
2.84
2.65
2.87
2.84
2.83
2.83
2.80
2.79
2.77
2.76
2.70
1.71
1.71
1.71
2.30
2.29
2.54
2.72
2.71
1.71
2.12
2.30
2.58
2.54
2.72
2.71
2.30
2.58
2.58
2.80
2.72
2.71
2.58
2.84
2.79
2.72
2.70
2.84
2.79
2.71
2.70
2.75
2.72
2.71
2.64
2.14
2.32
2.63
2.63
2.80
2.9
3.0
3.9
6.3
7.7
7.9
9.7
12.3
3.9
4.5
5.2
7.3
8.7
9.3
10.2
11.0
5.2
5.9
8.3
9.8
10.3
10.8
11.0
7.5
9.4
10.9
11.2
11.8
11.1
12.0
13.2
12.3
11.0
10.8
11.8
11.6
10.8
10.8
11.2
10.6
10.6
10.3
10.2
10.0
5.1
5.9
6.7
8.4
9.8
10.0
10.1
10.0
6.7
7.6
9.4
10.2
10.6
10.1
10.0
8.6
10.0
10.8
10.6
10.1
10.0
10.8
10.8
10.6
10.1
10.0
10.8
10.6
10.1
10.0
10.2
9.7
9.6
9.4
7.8
8.7
10.2
11.0
10.6
1.5
1.6
1.6
1.7
1.6
2.0
2.4
2.6
2.0
2.0
2.1
2.4
2.6
2.4
2.4
2.6
1.5
1.6
1.9
2.1
2.4
2.5
2.7
1.8
2.4
2.5
2.5
2.6
2.8
2.6
2.7
2.8
2.7
3.0
2.8
2.8
2.9
3.1
3.0
2.9
3.1
3.0
3.1
3.5
1.9
2.0
2.0
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.0
2.1
2.3
2.4
2.4
2.5
2.7
2.2
2.4
2.5
2.5
2.6
2.8
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
2.8
2.9
2.8
3.1
2.9
3.0
3.1
3.0
2.1
2.2
2.4
2.5
2.5
5.1
5.4
5.8
7.7
11.0
10.0
11.7
13.2
5.8
5.8
8.4
9.2
11.4
10.7
11.7
11.7
7.7
8.1
9.4
11.4
10.7
11.7
12.8
9.5
11.8
12.9
12.1
13.0
13.0
13.5
15.4
13.0
12.9
12.6
11.8
12.7
12.6
12.6
12.6
12.4
12.4
12.3
12.2
12.0
7.6
7.6
7.6
10.2
10.2
11.3
12.1
12.0
7.6
9.4
10.2
11.4
11.3
12.1
12.0
10.2
11.4
11.4
12.4
12.1
12.0
11.4
12.6
12.4
12.1
12.0
12.6
12.4
12.0
12.0
12.2
12.1
12.0
11.7
9.5
10.3
11.7
11.7
12.4
2.22
2.44
3.05
4.27
5.12
6.09
7.31
8.65
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.79
1.67
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.32
2.11
3.04
3.05
3.04
2.98
2.82
2.50
4.26
4.11
3.95
3.54
3.17
4.78
4.38
3.95
3.57
4.80
4.36
3.97
4.80
4.40
4.80
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.74
1.60
1.43
1.83
1.83
1.83
1.76
1.69
1.52
1.36
1.83
1.79
1.72
1.60
1.44
1.30
1.69
1.57
1.44
1.31
1.19
1.45
1.35
1.23
1.13
1.25
1.15
1.06
1.07
2.43
2.44
2.38
2.30
2.13
----------------1.83
2.44
3.05
4.26
5.12
6.09
7.14
7.93
2.44
3.05
4.26
5.11
6.09
6.95
7.49
3.04
4.26
5.12
5.95
6.78
7.10
4.26
4.94
5.65
6.06
6.43
4.78
5.22
5.65
6.03
4.80
5.24
5.63
4.80
5.20
4.80
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.74
1.60
1.43
2.44
2.44
2.44
2.35
2.26
2.02
1.81
3.05
2.98
2.87
2.67
2.40
2.16
3.95
3.65
3.36
3.05
2.78
4.07
3.77
3.45
3.15
4.17
3.84
3.53
4.27
2.43
2.44
2.38
2.30
2.13
----------------------------------------------------------------------------------------1.83
2.44
3.05
4.26
5.09
5.79
6.40
6.75
2.44
3.05
4.27
4.94
5.65
6.06
6.43
3.05
4.17
4.82
5.33
5.76
6.14
3.95
4.38
4.80
5.24
5.63
4.07
4.49
4.92
5.33
4.17
4.61
5.01
4.27
2.43
3.04
4.17
4.81
5.34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
45
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.42
3.64
3.47
3.01
2.96
3.42
3.34
3.12
4.11
4.23
4.17
3.71
3.56
3.77
3.88
3.87
4.17
4.10
3.60
3.40
3.68
3.80
3.87
3.60
3.43
3.32
3.54
3.62
3.82
3.16
3.04
3.47
3.86
3.95
3.60
3.68
3.93
3.95
3.81
4.00
4.03
4.14
4.16
4.27
4.73
4.54
4.41
4.17
3.96
4.12
4.23
4.25
4.41
4.27
4.04
3.96
4.02
4.23
4.25
4.08
3.97
3.87
4.02
4.23
4.25
3.95
3.95
4.02
4.23
4.25
3.95
4.02
4.23
4.25
4.17
4.40
4.42
4.55
4.14
4.04
3.90
3.79
4.02
B
A
B
D
D
B
C
D
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
B
B
C
B
A
A
D
D
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+7.1
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+2.5+7.1
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+3.5+6.0
2.0+3.5+7.1
2.0+4.2+4.2
2.0+4.2+5.0
2.0+4.2+6.0
2.0+4.2+7.1
2.0+5.0+5.0
2.0+5.0+6.0
2.0+5.0+7.1
2.0+6.0+6.0
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+7.1
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+3.5+6.0
2.5+3.5+7.1
2.5+4.2+4.2
2.5+4.2+5.0
2.5+4.2+6.0
2.5+4.2+7.1
2.5+5.0+5.0
2.5+5.0+6.0
2.5+6.0+6.0
3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+6.0
3.5+3.5+7.1
3.5+4.2+4.2
3.5+4.2+5.0
3.5+4.2+6.0
3.5+5.0+5.0
3.5+5.0+6.0
4.2+4.2+4.2
4.2+4.2+5.0
4.2+4.2+6.0
4.2+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+6.0
1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+4.2+7.1
9.60
9.60
8.53
9.27
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
8.91
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
7.31
7.92
8.53
9.27
9.60
9.60
9.60
9.60
8.53
8.93
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.27
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
3.28
3.58
2.47
2.74
2.93
3.15
3.42
3.72
3.01
3.20
3.42
3.69
3.99
3.39
3.61
3.88
4.18
3.82
4.09
4.39
4.36
2.61
2.88
3.07
3.28
3.55
3.85
3.15
3.34
3.55
3.82
4.12
3.53
3.74
4.01
4.31
3.96
4.23
4.50
3.42
3.61
3.82
4.09
4.39
3.80
4.01
4.28
4.23
4.50
3.99
4.20
4.47
4.42
2.19
2.33
2.47
2.74
2.93
3.15
3.42
3.72
2.47
2.61
2.88
3.07
3.28
3.55
3.85
2.74
3.01
3.20
3.42
3.69
3.99
3.28
3.47
3.69
3.96
4.26
3.66
3.88
4.15
4.45
10.71
10.74
8.93
9.68
10.15
10.48
10.71
10.74
10.35
10.36
10.49
10.72
10.75
10.37
10.49
10.72
10.76
10.62
10.85
10.88
11.08
9.88
10.12
10.60
10.48
10.71
10.74
10.35
10.36
10.49
10.72
10.75
10.37
10.49
10.72
10.76
10.62
10.85
11.08
10.36
10.37
10.49
10.72
10.76
10.38
10.50
10.73
10.63
10.86
10.38
10.51
10.74
10.64
8.47
9.04
9.13
10.18
10.73
10.86
11.09
11.12
9.04
9.87
10.18
10.73
10.86
11.09
11.12
10.17
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.73
10.74
10.86
11.09
11.13
10.75
10.87
11.10
11.13
2.27
2.26
2.16
2.41
2.56
2.39
2.27
2.26
2.43
2.43
2.39
2.27
2.26
2.43
2.39
2.27
2.26
2.30
2.18
2.17
2.11
2.34
2.53
2.53
2.39
2.27
2.26
2.43
2.43
2.39
2.27
2.26
2.43
2.39
2.27
2.26
2.30
2.18
2.11
2.43
2.43
2.39
2.27
2.26
2.43
2.39
2.26
2.30
2.18
2.42
2.38
2.26
2.29
1.64
1.83
2.00
2.17
2.26
2.18
2.10
2.09
2.04
2.13
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.18
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.26
2.26
2.17
2.10
2.09
2.26
2.17
2.10
2.09
0.58
0.62
0.52
0.56
0.59
0.59
0.60
0.64
0.59
0.63
0.63
0.64
0.69
0.65
0.68
0.67
0.73
0.68
0.69
0.74
0.70
0.54
0.59
0.61
0.61
0.62
0.66
0.61
0.65
0.66
0.67
0.71
0.68
0.70
0.69
0.76
0.71
0.72
0.72
0.65
0.70
0.70
0.71
0.76
0.72
0.75
0.74
0.76
0.77
0.75
0.78
0.79
0.81
0.41
0.42
0.44
0.48
0.51
0.52
0.52
0.56
0.44
0.46
0.52
0.53
0.54
0.54
0.58
0.48
0.54
0.55
0.56
0.57
0.62
0.58
0.60
0.62
0.61
0.67
0.64
0.64
0.65
0.69
2.72
2.71
2.30
2.61
2.87
2.80
2.72
2.71
2.84
2.84
2.80
2.72
2.70
2.84
2.79
2.71
2.70
2.75
2.72
2.71
2.64
2.74
2.79
3.05
2.80
2.72
2.71
2.84
2.84
2.80
2.72
2.70
2.84
2.79
2.71
2.70
2.75
2.72
2.64
2.84
2.84
2.79
2.71
2.70
2.83
2.79
2.71
2.75
2.72
2.83
2.79
2.71
2.74
2.00
2.22
2.22
2.51
2.71
2.72
2.64
2.63
2.22
2.51
2.51
2.71
2.72
2.64
2.63
2.51
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.71
2.71
2.71
2.63
2.62
2.70
2.71
2.63
2.62
10.1
10.0
9.6
10.7
11.4
10.6
10.1
10.0
10.8
10.8
10.6
10.1
10.0
10.8
10.6
10.1
10.0
10.2
9.7
9.6
9.4
10.4
11.2
11.2
10.6
10.1
10.0
10.8
10.8
10.6
10.1
10.0
10.8
10.6
10.1
10.0
10.2
9.7
9.4
10.8
10.8
10.6
10.1
10.0
10.8
10.6
10.0
10.2
9.7
10.7
10.6
10.0
10.2
7.3
8.1
8.9
9.6
10.0
9.7
9.3
9.3
9.1
9.4
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
9.7
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.0
10.0
9.6
9.3
9.3
10.0
9.6
9.3
9.3
2.6
2.8
2.3
2.5
2.6
2.6
2.7
2.8
2.6
2.8
2.8
2.8
3.1
2.9
3.0
3.0
3.2
3.0
3.1
3.3
3.1
2.4
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
2.7
2.9
2.9
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
3.4
3.1
3.2
3.2
2.9
3.1
3.1
3.1
3.4
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.3
3.5
3.5
3.6
1.8
1.9
2.0
2.1
2.3
2.3
2.3
2.5
2.0
2.0
2.3
2.4
2.4
2.4
2.6
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
2.8
2.6
2.7
2.8
2.7
3.0
2.8
2.8
2.9
3.1
12.1
12.0
10.2
11.6
12.7
12.4
12.1
12.0
12.6
12.6
12.4
12.1
12.0
12.6
12.4
12.0
12.0
12.2
12.1
12.0
11.7
12.2
12.4
13.5
12.4
12.1
12.0
12.6
12.6
12.4
12.1
12.0
12.6
12.4
12.0
12.0
12.2
12.1
11.7
12.6
12.6
12.4
12.0
12.0
12.6
12.4
12.0
12.2
12.1
12.6
12.4
12.0
12.2
8.9
9.8
9.8
11.1
12.0
12.1
11.7
11.7
9.8
11.1
11.1
12.0
12.1
11.7
11.7
11.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
11.6
12.0
12.0
11.7
11.6
1.92
1.73
2.43
2.31
2.21
2.02
1.82
1.65
2.14
1.99
1.83
1.67
1.52
1.84
1.71
1.58
1.45
1.60
1.48
1.37
1.38
2.97
2.82
2.61
2.40
2.18
1.98
2.52
2.36
2.19
2.00
1.84
2.20
2.06
1.90
1.75
1.92
1.77
1.66
3.20
3.00
2.80
2.58
2.38
2.82
2.65
2.45
2.48
2.32
3.20
3.01
2.80
2.84
1.83
1.83
1.83
1.74
1.66
1.52
1.37
1.24
1.83
1.79
1.69
1.57
1.44
1.31
1.19
1.74
1.60
1.48
1.37
1.25
1.14
1.44
1.35
1.25
1.15
1.06
1.26
1.18
1.09
1.01
1.92
1.73
3.05
2.90
2.76
2.53
2.29
2.07
3.73
3.46
3.20
2.92
2.67
3.88
3.60
3.30
3.03
4.00
3.69
3.40
4.11
2.97
2.82
2.61
2.40
2.18
1.98
3.54
3.29
3.05
2.80
2.56
3.70
3.45
3.17
2.92
3.84
3.56
3.97
3.20
3.00
2.80
2.58
2.38
3.39
3.17
2.94
3.56
3.31
3.20
3.01
2.80
3.38
1.83
1.83
1.83
1.74
1.66
1.52
1.37
1.24
1.83
1.79
1.69
1.57
1.44
1.31
1.19
1.74
1.60
1.48
1.37
1.25
1.14
1.44
1.35
1.25
1.15
1.06
1.26
1.18
1.09
1.01
5.76
6.14
3.05
4.06
4.63
5.05
5.49
5.88
3.73
4.15
4.57
5.01
5.41
3.88
4.29
4.72
5.12
4.00
4.43
4.83
4.11
2.97
3.96
4.38
4.80
5.24
5.64
3.54
3.95
4.36
4.80
5.20
3.70
4.09
4.53
4.93
3.84
4.27
3.97
3.20
3.60
4.00
4.44
4.84
3.39
3.78
4.21
3.56
3.97
3.20
3.58
4.00
3.38
1.83
1.83
1.83
1.74
1.66
1.52
1.37
1.24
2.44
2.38
2.26
2.09
1.92
1.75
1.59
2.90
2.67
2.47
2.29
2.09
1.90
3.36
3.14
2.92
2.69
2.47
3.54
3.30
3.05
2.82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.83
2.44
3.05
4.06
4.63
5.05
5.49
5.88
2.44
2.98
3.95
4.38
4.80
5.24
5.63
2.90
3.73
4.16
4.57
5.01
5.41
3.36
3.77
4.17
4.61
5.01
3.54
3.93
4.36
4.77
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
46
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.23
4.25
3.95
3.85
3.75
4.02
4.23
4.25
3.95
3.95
4.02
4.23
4.25
3.95
4.02
4.23
4.25
4.17
4.40
4.42
4.55
3.81
3.79
3.79
4.02
4.23
4.25
3.95
3.95
4.02
4.23
4.25
3.95
4.02
4.23
4.25
4.17
4.40
4.55
3.95
3.95
4.02
4.23
4.25
3.95
4.02
4.25
4.17
4.40
3.97
4.03
4.25
4.19
4.46
4.33
4.27
4.27
4.25
4.40
4.57
4.59
4.18
4.19
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.25
4.42
4.57
4.59
4.25
4.42
4.57
4.59
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+5.0+6.0
1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+2.5+4.2+6.0
1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+3.5+3.5+6.0
1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+3.5+4.2+5.0
1.5+4.2+4.2+4.2
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+4.2
2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+3.5+6.0
2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+4.2+6.0
2.0+2.0+5.0+5.0
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+7.1
2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+3.5+6.0
2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+4.2+5.0
2.0+2.5+5.0+5.0
2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+3.5+3.5+5.0
9.60
9.60
8.93
9.27
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.28
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
4.09
4.36
2.61
2.74
3.01
3.20
3.42
3.69
3.99
2.88
3.15
3.34
3.55
3.82
4.12
3.42
3.61
3.82
4.09
4.39
3.80
4.01
4.28
4.23
4.50
3.01
3.28
3.47
3.69
3.96
4.26
3.55
3.74
3.96
4.23
3.93
4.15
4.42
4.36
3.82
4.01
4.23
4.50
4.20
4.42
4.39
2.74
2.88
3.15
3.34
3.55
3.82
4.12
3.01
3.28
3.47
3.69
3.96
4.26
3.55
3.74
3.96
4.23
3.93
4.15
4.42
4.36
3.15
3.42
3.61
3.82
4.09
4.39
3.69
3.88
4.09
4.36
4.07
4.28
4.50
3.96
4.15
4.36
11.00
11.23
9.78
9.87
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.17
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.73
10.74
10.86
11.09
11.13
10.75
10.87
11.10
11.00
11.23
10.71
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.73
10.74
10.86
11.09
10.75
10.87
11.10
11.00
10.74
10.75
10.87
11.10
10.75
10.88
10.76
9.78
9.92
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.71
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.73
10.74
10.86
11.09
10.75
10.87
11.10
11.00
10.71
10.72
10.73
10.86
11.09
11.12
10.73
10.74
10.86
11.09
10.75
10.87
11.00
10.74
10.75
10.87
2.13
2.01
2.18
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.26
2.26
2.17
2.10
2.09
2.26
2.17
2.10
2.13
2.01
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.26
2.26
2.17
2.10
2.26
2.17
2.10
2.13
2.26
2.26
2.17
2.10
2.26
2.17
2.25
2.27
2.36
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.26
2.26
2.17
2.10
2.26
2.17
2.10
2.13
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.09
2.26
2.26
2.18
2.10
2.26
2.17
2.13
2.26
2.26
2.17
0.67
0.67
0.46
0.48
0.54
0.55
0.56
0.57
0.62
0.52
0.56
0.58
0.60
0.59
0.65
0.60
0.62
0.64
0.65
0.69
0.66
0.67
0.67
0.69
0.70
0.54
0.58
0.60
0.62
0.61
0.67
0.62
0.64
0.67
0.67
0.69
0.69
0.70
0.71
0.66
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.76
0.48
0.52
0.56
0.58
0.60
0.59
0.65
0.54
0.58
0.60
0.62
0.61
0.67
0.62
0.64
0.67
0.67
0.66
0.69
0.70
0.72
0.56
0.60
0.62
0.65
0.65
0.69
0.64
0.66
0.69
0.70
0.69
0.71
0.74
0.69
0.71
0.74
2.67
2.59
2.51
2.51
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.51
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.71
2.71
2.71
2.63
2.62
2.70
2.71
2.63
2.67
2.59
2.72
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.71
2.71
2.71
2.63
2.70
2.71
2.63
2.67
2.71
2.70
2.71
2.63
2.70
2.71
2.70
2.51
2.51
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.72
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.71
2.71
2.71
2.63
2.70
2.71
2.63
2.67
2.72
2.71
2.71
2.72
2.64
2.63
2.71
2.71
2.71
2.63
2.70
2.71
2.67
2.71
2.70
2.71
9.4
8.9
9.7
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.0
10.0
9.6
9.3
9.3
10.0
9.6
9.3
9.4
8.9
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.0
10.0
9.6
9.3
10.0
9.6
9.3
9.4
10.0
10.0
9.6
9.3
10.0
9.6
10.0
10.1
10.5
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.0
10.0
9.6
9.3
10.0
9.6
9.3
9.4
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
9.3
10.0
10.0
9.7
9.3
10.0
9.6
9.4
10.0
10.0
9.6
3.0
3.0
2.0
2.1
2.4
2.4
2.5
2.5
2.8
2.3
2.5
2.6
2.7
2.6
2.9
2.7
2.8
2.8
2.9
3.1
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
2.4
2.6
2.7
2.8
2.7
3.0
2.8
2.8
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
2.9
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
2.1
2.3
2.5
2.6
2.7
2.6
2.9
2.4
2.6
2.7
2.8
2.7
3.0
2.8
2.8
3.0
3.0
2.9
3.1
3.1
3.2
2.5
2.7
2.8
2.9
2.9
3.1
2.8
2.9
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.1
3.1
3.3
11.8
11.5
11.1
11.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
11.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
11.6
12.0
12.0
11.7
11.8
11.5
12.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
12.0
12.0
11.7
11.8
12.0
12.0
12.0
11.7
12.0
12.0
12.0
11.1
11.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
12.0
12.0
11.7
11.8
12.1
12.0
12.0
12.1
11.7
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
12.0
12.0
11.8
12.0
12.0
12.0
1.11
1.03
1.79
1.74
1.60
1.48
1.37
1.25
1.14
1.69
1.52
1.41
1.31
1.20
1.10
1.37
1.29
1.20
1.11
1.02
1.21
1.13
1.05
1.07
0.99
1.60
1.44
1.35
1.25
1.15
1.06
1.31
1.23
1.15
1.07
1.16
1.09
1.01
1.03
1.20
1.13
1.07
0.99
1.07
1.01
1.02
2.32
2.26
2.02
1.88
1.75
1.60
1.47
2.13
1.92
1.79
1.67
1.54
1.41
1.75
1.64
1.54
1.42
1.55
1.45
1.35
1.37
2.01
1.82
1.72
1.60
1.47
1.37
1.67
1.58
1.48
1.38
1.50
1.41
1.32
1.53
1.45
1.37
1.11
1.03
2.38
2.32
2.13
1.98
1.83
1.67
1.52
2.26
2.02
1.88
1.75
1.60
1.47
1.83
1.71
1.60
1.48
1.36
1.61
1.51
1.40
1.42
1.32
2.67
2.40
2.24
2.09
1.92
1.76
2.18
2.05
1.92
1.78
1.94
1.82
1.69
1.71
2.80
2.65
2.49
2.32
2.51
2.37
2.86
2.32
2.26
2.02
1.88
1.75
1.60
1.47
2.13
1.92
1.79
1.67
1.54
1.41
1.75
1.64
1.54
1.42
1.55
1.45
1.35
1.37
2.53
2.29
2.14
2.00
1.85
1.70
2.09
1.97
1.85
1.71
1.86
1.75
1.66
2.69
2.55
2.40
3.69
3.43
2.38
2.32
2.13
1.98
1.83
1.67
1.52
2.82
2.53
2.35
2.18
2.00
1.83
3.20
3.00
2.80
2.58
2.38
3.39
3.17
2.94
3.56
3.31
2.67
2.40
2.24
2.09
1.92
1.76
3.05
2.87
2.69
2.49
3.25
3.05
2.84
3.43
2.80
2.65
2.49
2.32
3.01
2.84
2.86
2.32
2.26
2.02
1.88
1.75
1.60
1.47
2.67
2.40
2.25
2.09
1.92
1.76
3.05
2.87
2.69
2.49
3.25
3.06
2.84
3.43
2.53
2.29
2.14
2.00
1.85
1.70
2.92
2.75
2.58
2.40
3.12
2.94
3.31
2.69
2.55
2.40
3.69
4.11
2.38
2.90
3.73
4.16
4.57
5.01
5.41
2.82
3.54
3.95
4.36
4.80
5.20
3.20
3.60
4.00
4.43
4.83
3.39
3.78
4.20
3.56
3.97
2.67
3.36
3.77
4.17
4.61
5.01
3.05
3.45
3.84
4.27
3.25
3.64
4.06
3.43
2.80
3.17
3.56
3.97
3.01
3.38
2.86
2.32
2.82
3.54
3.96
4.35
4.80
5.19
2.67
3.36
3.77
4.17
4.60
5.02
3.05
3.45
3.83
4.27
3.25
3.64
4.06
3.43
2.53
3.20
3.60
4.00
4.43
4.83
2.92
3.30
3.69
4.11
3.12
3.50
3.31
2.69
3.05
3.43
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
47
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.51
4.78
4.10
4.08
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.23
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.25
4.42
4.57
4.59
4.25
4.42
4.57
4.51
4.78
4.23
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.25
4.42
4.57
4.25
4.42
4.57
4.51
4.25
4.25
4.42
4.57
4.25
4.42
4.27
4.09
4.07
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.23
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.25
4.42
4.57
4.25
4.42
4.57
4.51
4.23
4.23
4.25
4.40
4.57
4.59
4.25
4.25
4.40
4.57
4.25
4.42
4.51
4.25
4.25
4.42
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
4MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
4MXS80E7V3B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+3.5+4.2+4.2
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+3.5+3.5
2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+5.0
2.5+2.5+3.5+6.0
2.5+2.5+4.2+4.2
2.5+2.5+4.2+5.0
2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+3.5+3.5+4.2
2.5+3.5+3.5+5.0
2.5+3.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5+3.5
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
9.60
4.34
3.28
3.55
3.74
3.96
4.23
3.82
4.01
4.23
4.50
4.20
4.42
4.09
4.28
4.50
4.47
4.36
10.75
10.71
10.72
10.73
10.86
11.09
10.73
10.74
10.86
11.09
10.75
10.87
10.74
10.75
10.87
10.75
10.75
2.26
2.27
2.27
2.26
2.18
2.10
2.26
2.26
2.18
2.10
2.26
2.17
2.26
2.26
2.17
2.26
2.26
0.76
0.58
0.62
0.64
0.67
0.68
0.67
0.69
0.71
0.72
0.71
0.76
0.71
0.74
0.76
0.78
0.76
2.70
2.72
2.71
2.71
2.72
2.64
2.71
2.71
2.71
2.63
2.70
2.71
2.71
2.70
2.71
2.70
2.70
10.0
10.1
10.1
10.0
9.7
9.3
10.0
10.0
9.7
9.3
10.0
9.6
10.0
10.0
9.6
10.0
10.0
3.4
2.6
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
3.1
3.4
3.1
3.3
3.4
3.5
3.4
12.0
12.1
12.0
12.0
12.1
11.7
12.0
12.0
12.0
11.7
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
1.38
2.40
2.18
2.05
1.92
1.78
2.00
1.89
1.78
1.66
1.79
1.69
1.86
1.76
1.65
1.67
2.40
2.42
2.40
2.18
2.05
1.92
1.78
2.00
1.89
1.78
1.66
1.79
1.69
2.58
2.45
2.32
2.33
2.40
2.90
2.40
2.18
2.05
1.92
1.78
2.80
2.65
2.49
2.32
3.01
2.85
2.58
2.45
2.32
2.80
2.40
2.90
2.40
3.06
3.45
3.84
4.26
2.80
3.17
3.55
3.96
3.01
3.37
2.58
2.94
3.31
2.80
2.40
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.25
4.23
4.23
4.25
4.40
4.57
4.25
4.25
4.40
4.57
4.25
4.42
4.25
4.25
4.42
4.25
4.25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
48
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
7.1
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
1.5+7.1
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.0+7.1
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
2.5+7.1
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
3.5+7.1
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
4.2+7.1
5.0+5.0
5.0+6.0
5.0+7.1
6.0+6.0
5MXS90E2V3B
6.0+7.1
7.1+7.1
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+7.1
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.0+7.1
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+2.5+7.1
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+3.5+7.1
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
1.5+4.2+6.0
1.5+4.2+7.1
1.5+5.0+5.0
1.5+5.0+6.0
1.5+5.0+7.1
1.5+6.0+6.0
1.5+6.0+7.1
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
1.47
1.49
1.51
1.55
2.13
2.22
2.33
2.45
2.03
2.05
2.11
2.22
2.29
2.38
2.51
2.67
2.11
2.16
2.27
2.35
2.44
2.58
2.74
2.22
2.33
2.41
2.51
2.66
2.82
2.44
2.54
2.66
2.80
2.96
2.64
2.76
2.91
3.07
2.88
3.02
3.19
3.17
3.33
3.49
2.16
2.22
2.27
2.38
2.46
2.58
2.73
2.89
2.27
2.33
2.44
2.54
2.66
2.80
2.96
2.38
2.51
2.61
2.73
2.88
3.04
2.66
2.76
2.88
3.02
3.19
2.86
2.98
3.13
3.29
3.10
3.24
3.41
3.39
3.55
2.33
2.38
2.51
2.61
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
7.10
3.00
3.50
4.00
5.00
5.70
6.50
7.24
7.63
4.00
4.50
5.50
6.20
7.00
7.42
7.80
5.00
6.00
6.70
7.24
7.59
7.98
7.00
7.31
7.59
7.94
8.33
7.56
7.84
8.19
8.58
8.12
8.47
8.86
8.82
9.00
9.00
4.50
5.00
5.50
6.50
7.14
7.42
7.77
8.16
5.50
6.00
7.00
7.31
7.59
7.94
8.33
6.50
7.24
7.49
7.77
8.12
8.51
7.59
7.84
8.12
8.47
8.86
8.09
8.37
8.72
9.00
8.65
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
6.50
7.24
7.49
2.22
3.03
3.54
4.82
5.14
5.50
6.60
7.38
4.03
4.50
4.96
5.82
6.37
6.97
7.64
8.29
5.30
5.73
6.36
6.75
7.31
7.96
8.47
6.20
6.60
7.11
7.64
8.25
8.47
7.31
7.66
7.83
8.45
8.47
7.67
8.01
8.46
8.66
8.18
8.64
8.88
9.27
9.29
9.31
5.40
5.82
6.22
6.97
7.45
7.96
8.53
9.07
6.22
6.60
7.31
7.77
8.25
8.78
9.12
6.97
7.64
8.08
8.53
9.03
9.30
8.25
8.48
8.66
9.11
9.31
8.49
8.67
9.30
9.32
9.02
9.47
9.49
9.93
9.95
6.63
6.97
7.64
8.08
0.30
0.30
0.30
0.34
0.56
0.49
0.50
0.53
0.46
0.50
0.46
0.46
0.46
0.50
0.54
0.57
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.54
0.57
0.46
0.50
0.50
0.53
0.57
0.60
0.53
0.53
0.57
0.60
0.64
0.56
0.60
0.60
0.64
0.60
0.64
0.67
0.64
0.68
0.71
0.47
0.47
0.47
0.50
0.50
0.54
0.58
0.61
0.50
0.47
0.50
0.54
0.54
0.58
0.61
0.50
0.54
0.54
0.57
0.58
0.61
0.57
0.57
0.61
0.61
0.64
0.60
0.61
0.64
0.68
0.64
0.64
0.68
0.68
0.71
0.50
0.50
0.54
0.54
0.54
0.56
0.71
1.14
1.38
1.64
1.89
2.57
0.78
0.94
1.06
1.43
1.75
2.10
2.34
2.57
1.14
1.30
1.70
1.99
2.42
2.45
2.69
1.39
1.89
2.30
2.59
2.57
2.81
2.52
2.69
2.82
2.81
3.07
2.86
2.94
2.94
3.26
3.09
3.09
3.36
3.08
3.08
3.02
1.05
1.22
1.43
1.91
2.28
2.35
2.38
2.56
1.43
1.66
2.17
2.40
2.47
2.44
2.69
1.91
2.34
2.45
2.59
2.56
2.82
2.57
2.69
2.83
2.82
3.08
2.88
2.96
2.95
3.15
3.05
2.97
2.90
2.68
2.61
1.66
1.91
2.34
2.45
0.68
1.02
1.18
1.47
1.69
1.83
2.24
2.74
1.14
1.34
1.38
1.79
2.09
2.42
2.57
3.00
1.79
1.79
2.09
2.35
2.59
2.81
3.13
1.99
2.25
2.57
2.82
3.00
3.13
2.69
2.92
2.94
3.13
3.13
2.92
3.07
3.13
3.26
3.19
3.25
3.39
3.36
3.36
3.36
1.39
1.57
1.76
2.17
2.45
2.71
2.82
3.22
1.76
1.96
2.40
2.69
2.89
3.01
3.22
2.17
2.57
2.88
3.09
3.22
3.36
3.00
3.13
3.16
3.22
3.36
3.13
3.16
3.36
3.36
3.32
3.39
3.39
3.46
3.46
1.96
2.17
2.57
2.88
1.3
1.3
1.3
1.5
2.5
2.2
2.2
2.4
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
2.2
2.4
2.5
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.4
2.5
2.0
2.2
2.2
2.4
2.5
2.7
2.4
2.4
2.5
2.7
2.8
2.5
2.7
2.7
2.8
2.7
2.8
3.0
2.8
3.0
3.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.4
2.6
2.7
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.6
2.7
2.2
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.5
2.5
2.7
2.7
2.8
2.7
2.7
2.8
3.0
2.8
2.8
3.0
3.0
3.1
2.2
2.2
2.4
2.4
2.4
2.5
3.1
5.1
6.1
7.3
8.4
11.4
3.5
4.2
4.7
6.3
7.8
9.3
10.4
11.4
5.1
5.8
7.5
8.8
10.7
10.9
11.9
6.2
8.4
10.2
11.5
11.4
12.5
11.2
11.9
12.5
12.5
13.6
12.7
13.0
13.0
14.5
13.7
13.7
14.9
13.7
13.7
13.4
4.7
5.4
6.3
8.5
10.1
10.4
10.6
11.4
6.3
7.4
9.6
10.6
11.0
10.8
11.9
8.5
10.4
10.9
11.5
11.4
12.5
11.4
11.9
12.6
12.5
13.7
12.8
13.1
13.1
14.0
13.5
13.2
12.9
11.9
11.6
7.4
8.5
10.4
10.9
3.0
4.5
5.2
6.5
7.5
8.1
9.9
12.2
5.1
5.9
6.1
7.9
9.3
10.7
11.4
13.3
7.9
7.9
9.3
10.4
11.5
12.5
13.9
8.8
10.0
11.4
12.5
13.3
13.9
11.9
13.0
13.0
13.9
13.9
13.0
13.6
13.9
14.5
14.2
14.4
15.0
14.9
14.9
14.9
6.2
7.0
7.8
9.6
10.9
12.0
12.5
14.3
7.8
8.7
10.6
11.9
12.8
13.4
14.3
9.6
11.4
12.8
13.7
14.3
14.9
13.3
13.9
14.0
14.3
14.9
13.9
14.0
14.9
14.9
14.7
15.0
15.0
15.4
15.4
8.7
9.6
11.4
12.8
1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
7.10
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.45
1.33
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.86
1.71
2.50
2.50
2.50
2.41
2.23
2.08
3.50
3.32
3.13
2.93
2.75
3.78
3.58
3.37
3.19
4.06
3.85
3.66
4.41
4.12
4.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.49
1.39
1.30
1.21
1.50
1.50
1.50
1.42
1.34
1.25
1.18
1.50
1.45
1.37
1.30
1.22
1.15
1.34
1.28
1.22
1.16
1.10
1.23
1.17
1.12
1.05
1.13
1.08
0.99
1.00
0.92
2.00
2.00
1.93
1.83
----------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.79
6.30
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
5.56
6.09
2.50
3.50
4.20
4.83
5.36
5.90
3.50
3.99
4.46
5.01
5.58
3.78
4.26
4.82
5.39
4.06
4.62
5.20
4.41
4.88
4.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.49
1.39
1.30
1.21
2.00
2.00
2.00
1.90
1.79
1.67
1.57
2.50
2.41
2.28
2.16
2.03
1.92
3.13
2.98
2.84
2.70
2.56
3.43
3.29
3.13
2.95
3.76
3.60
3.31
4.00
3.70
2.00
2.00
1.93
1.83
----------------------------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.50
4.17
4.64
5.18
5.74
2.00
2.50
3.50
3.99
4.46
5.01
5.58
2.50
3.38
3.84
4.32
4.87
5.44
3.13
3.58
4.06
4.62
5.20
3.43
3.91
4.47
4.99
3.76
4.32
4.70
4.00
4.38
2.00
2.50
3.38
3.83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
49
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
2.78
3.57
3.52
3.07
3.04
3.05
3.17
2.76
3.85
3.72
3.77
3.50
3.26
3.10
3.09
2.97
3.51
3.46
3.24
3.12
2.89
3.03
2.90
3.60
3.17
2.91
2.80
2.95
2.84
2.78
2.72
2.69
2.83
2.71
2.64
2.67
2.79
2.63
2.63
2.74
2.64
2.86
2.92
2.98
4.29
4.10
3.85
3.40
3.13
3.16
3.26
3.19
3.85
3.61
3.23
3.05
3.07
3.25
3.10
3.40
3.09
3.06
3.00
3.17
3.02
2.95
2.91
2.87
3.00
2.88
2.81
2.83
2.96
2.86
2.84
3.03
3.10
3.36
3.45
3.61
3.40
3.09
3.06
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
D
270
A
280
A
355
B
570
B
690
B
820
B
945
D
1285
A
390
A
470
A
530
A
715
A
875
B
1050
B
1170
C
1285
A
570
A
650
A
850
B
995
C
1210
B
1225
C
1345
A
695
B
945
C
1150
D
1295
C
1285
C
1405
D
1260
D
1345
D
1410
C
1405
D
1535
D
1430
D
1470
D
1470
D
1630
D
1545
D
1545
D
1680
C
1540
C
1540
C
1510
A
525
A
610
A
715
A
955
B
1140
B
1175
A
1190
B
1280
A
715
A
830
A
1085
B
1200
B
1235
A
1220
B
1345
A
955
B
1170
B
1225
C
1295
B
1280
B
1410
C
1285
C
1345
C
1415
B
1410
C
1540
C
1440
C
1480
C
1475
C
1575
C
1525
B
1485
B
1450
A
1340
A
1305
A
830
A
955
B
1170
B
1225
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+7.1
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+2.5+7.1
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+3.5+6.0
2.0+3.5+7.1
2.0+4.2+4.2
2.0+4.2+5.0
2.0+4.2+6.0
2.0+4.2+7.1
2.0+5.0+5.0
2.0+5.0+6.0
2.0+5.0+7.1
2.0+6.0+6.0
2.0+6.0+7.1
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+7.1
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+3.5+6.0
2.5+3.5+7.1
2.5+4.2+4.2
2.5+4.2+5.0
2.5+4.2+6.0
2.5+4.2+7.1
2.5+5.0+5.0
2.5+5.0+6.0
2.5+5.0+7.1
5MXS90E2V3B 2.5+6.0+6.0
2.5+6.0+7.1
3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+6.0
3.5+3.5+7.1
3.5+4.2+4.2
3.5+4.2+5.0
3.5+4.2+6.0
3.5+4.2+7.1
3.5+5.0+5.0
3.5+5.0+6.0
3.5+5.0+7.1
3.5+6.0+6.0
4.2+4.2+4.2
4.2+4.2+5.0
4.2+4.2+6.0
4.2+4.2+7.1
4.2+5.0+5.0
4.2+5.0+6.0
5.0+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+6.0
2.73
2.88
3.04
2.44
2.58
2.69
2.80
2.95
3.11
2.73
2.83
2.95
3.10
3.26
2.94
3.05
3.20
3.36
3.17
3.32
3.48
3.46
3.63
2.51
2.66
2.76
2.88
3.02
3.19
2.80
2.91
3.02
3.17
3.33
3.01
3.13
3.27
3.44
3.24
3.39
3.55
3.54
3.70
2.95
3.05
3.17
3.32
3.48
3.16
3.27
3.42
3.58
3.39
3.54
3.70
3.69
3.26
3.38
3.52
3.69
3.49
3.64
3.61
2.33
2.38
2.44
2.58
2.69
2.80
2.95
3.11
2.44
2.51
2.66
2.76
2.88
3.02
3.19
2.58
2.73
2.83
2.95
3.10
7.77
8.12
8.51
7.00
7.42
7.66
7.94
8.30
8.68
7.77
8.01
8.30
8.65
9.00
8.26
8.54
8.89
9.00
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
7.23
7.59
7.84
8.12
8.47
8.86
7.94
8.19
8.47
8.82
9.00
8.44
8.72
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.31
8.54
8.82
9.00
9.00
8.79
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
6.50
7.00
7.42
7.66
7.94
8.30
8.68
7.00
7.24
7.59
7.84
8.12
8.47
8.86
7.42
7.77
8.01
8.30
8.65
8.53
9.03
9.30
7.31
7.96
8.36
8.65
9.10
9.30
8.47
8.48
8.66
9.29
9.31
8.49
8.84
9.30
9.32
9.02
9.47
9.49
9.93
10.40
7.64
8.25
8.47
8.65
9.10
9.30
8.47
8.48
8.66
9.29
9.31
8.44
8.84
9.30
9.32
9.02
9.47
9.49
9.93
10.40
8.60
8.66
8.84
9.30
9.32
8.79
9.00
9.31
9.81
9.02
9.48
9.94
10.38
9.00
9.08
9.32
9.82
9.03
9.98
9.78
6.60
6.97
7.31
7.96
8.36
8.78
9.25
9.67
7.31
7.64
8.25
8.63
9.03
9.45
9.84
7.96
8.53
8.88
9.25
9.64
0.57
0.58
0.61
0.50
0.54
0.57
0.57
0.61
0.64
0.57
0.60
0.61
0.64
0.68
0.60
0.64
0.64
0.68
0.64
0.68
0.71
0.68
0.71
0.54
0.57
0.57
0.61
0.61
0.64
0.60
0.60
0.64
0.64
0.68
0.64
0.64
0.68
0.71
0.67
0.68
0.71
0.71
0.71
0.64
0.64
0.67
0.68
0.71
0.67
0.67
0.71
0.75
0.71
0.71
0.75
0.71
0.71
0.71
0.71
0.75
0.74
0.75
0.75
0.48
0.51
0.51
0.54
0.54
0.58
0.58
0.61
0.51
0.51
0.54
0.58
0.58
0.61
0.65
0.54
0.58
0.58
0.61
0.61
2.59
2.56
2.82
2.17
2.45
2.57
2.71
2.69
2.95
2.69
2.81
2.96
2.95
3.15
3.00
3.09
3.08
3.15
3.18
2.97
2.90
2.68
2.61
2.34
2.57
2.69
2.83
2.82
3.08
2.75
2.94
3.02
3.01
3.15
3.13
3.22
3.15
3.15
3.32
3.04
2.97
2.75
2.68
3.07
3.20
3.29
3.08
3.02
3.26
3.29
3.15
3.15
3.32
3.04
2.97
2.75
3.27
3.29
3.15
3.16
3.32
3.04
3.21
1.39
1.58
1.82
2.04
2.26
2.33
2.36
2.62
1.82
1.93
2.09
2.38
2.45
2.49
2.68
2.04
2.32
2.50
2.58
2.55
3.09
3.22
3.36
2.40
2.81
3.07
3.15
3.22
3.36
3.13
3.13
3.16
3.36
3.36
3.13
3.29
3.36
3.36
3.32
3.39
3.39
3.46
4.00
2.57
3.00
3.13
3.15
3.22
3.36
3.13
3.13
3.16
3.36
3.36
3.13
3.29
3.36
3.36
3.37
3.39
3.39
3.46
4.00
3.26
3.26
3.32
3.36
3.36
3.26
3.29
3.36
3.95
3.35
3.39
3.91
4.00
3.27
3.29
3.36
3.95
3.32
3.98
4.07
1.62
1.82
1.98
2.32
2.69
2.90
2.95
3.24
1.98
2.15
2.50
2.88
3.11
3.09
3.39
2.32
2.82
3.08
3.25
3.24
2.5
2.6
2.7
2.2
2.4
2.5
2.5
2.7
2.8
2.5
2.7
2.7
2.8
3.0
2.7
2.8
2.8
3.0
2.8
3.0
3.1
3.0
3.1
2.4
2.5
2.5
2.7
2.7
2.8
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
2.8
2.8
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
2.8
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.3
3.1
3.1
3.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
2.1
2.3
2.3
2.4
2.4
2.6
2.6
2.7
2.3
2.3
2.4
2.6
2.6
2.7
2.9
2.4
2.6
2.6
2.7
2.7
11.5
11.4
12.5
9.6
10.9
11.4
12.0
11.9
13.1
11.9
12.5
13.1
13.1
14.0
13.3
13.7
13.7
14.0
14.1
13.2
12.9
11.9
11.6
10.4
11.4
11.9
12.6
12.5
13.7
12.2
13.0
13.4
13.4
14.0
13.9
14.3
14.0
14.0
14.7
13.5
13.2
12.2
11.9
13.6
14.2
14.6
13.7
13.4
14.5
14.6
14.0
14.0
14.7
13.5
13.2
12.2
14.5
14.6
14.0
14.0
14.7
13.5
14.2
6.2
7.0
8.1
9.1
10.0
10.3
10.5
11.6
8.1
8.6
9.3
10.6
10.9
11.0
11.9
9.1
10.3
11.1
11.4
11.3
13.7
14.3
14.9
10.6
12.5
13.6
14.0
14.3
14.9
13.9
13.9
14.0
14.9
14.9
13.9
14.6
14.9
14.9
14.7
15.0
15.0
15.4
17.7
11.4
13.3
13.9
14.0
14.3
14.9
13.9
13.9
14.0
14.9
14.9
13.9
14.6
14.9
14.9
15.0
15.0
15.0
15.4
17.7
14.5
14.5
14.7
14.9
14.9
14.5
14.6
14.9
17.5
14.9
15.0
17.3
17.7
14.5
14.6
14.9
17.5
14.7
17.7
18.1
7.2
8.1
8.8
10.3
11.9
12.9
13.1
14.4
8.8
9.5
11.1
12.8
13.8
13.7
15.0
10.3
12.5
13.7
14.4
14.4
1.72
1.62
1.53
2.00
1.86
1.76
1.67
1.58
1.50
1.73
1.65
1.58
1.50
1.43
1.58
1.53
1.46
1.36
1.46
1.39
1.28
1.28
1.19
2.41
2.23
2.13
2.03
1.93
1.83
2.08
2.01
1.93
1.84
1.72
1.94
1.86
1.77
1.63
1.80
1.67
1.54
1.56
1.44
2.77
2.67
2.57
2.42
2.23
2.59
2.48
2.30
2.13
2.34
2.18
2.02
2.04
3.00
2.82
2.63
2.44
2.66
2.49
3.00
1.50
1.50
1.50
1.39
1.32
1.25
1.19
1.12
1.50
1.45
1.34
1.28
1.22
1.16
1.10
1.39
1.30
1.24
1.19
1.13
1.72
1.62
1.53
2.50
2.32
2.20
2.09
1.98
1.87
3.02
2.89
2.77
2.63
2.50
3.34
3.20
3.06
2.84
3.68
3.46
3.19
3.86
3.58
2.41
2.23
2.13
2.03
1.93
1.83
2.93
2.81
2.70
2.57
2.40
3.25
3.13
2.98
2.74
3.60
3.33
3.08
3.72
3.46
2.77
2.67
2.57
2.42
2.23
3.10
2.98
2.76
2.55
3.33
3.10
2.88
3.48
3.00
2.82
2.63
2.44
3.17
2.96
3.00
1.50
1.50
1.50
1.39
1.32
1.25
1.19
1.12
1.50
1.45
1.34
1.28
1.22
1.16
1.10
1.39
1.30
1.24
1.19
1.13
4.33
4.88
5.45
2.50
3.24
3.70
4.18
4.74
5.31
3.02
3.47
3.95
4.52
5.07
3.34
3.81
4.37
4.80
3.68
4.15
4.53
3.86
4.23
2.41
3.13
3.58
4.06
4.61
5.20
2.93
3.37
3.84
4.41
4.88
3.25
3.73
4.25
4.63
3.60
4.00
4.38
3.72
4.10
2.77
3.20
3.68
4.16
4.54
3.10
3.54
3.94
4.32
3.33
3.72
4.10
3.48
3.00
3.36
3.74
4.12
3.17
3.55
3.00
1.50
1.50
1.50
1.39
1.32
1.25
1.19
1.12
2.00
1.93
1.79
1.70
1.62
1.54
1.46
2.32
2.16
2.06
1.98
1.88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.50
2.00
2.50
3.25
3.70
4.18
4.74
5.31
2.00
2.41
3.13
3.58
4.06
4.62
5.20
2.32
3.02
3.47
3.95
4.51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
50
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.00
3.17
3.02
3.23
3.03
2.98
2.93
3.09
2.94
2.89
2.85
2.80
2.93
2.86
2.75
2.76
2.89
2.86
2.77
3.03
3.10
3.36
3.45
3.09
2.95
2.91
2.87
3.00
2.88
2.89
2.79
2.80
2.93
2.86
2.70
2.71
2.86
2.86
2.71
2.96
3.03
3.27
3.36
2.71
2.67
2.68
2.92
2.98
2.70
2.74
2.86
2.86
2.71
2.96
3.03
3.27
2.75
2.74
2.86
2.85
2.71
2.96
2.80
4.32
4.11
3.85
3.64
3.39
3.41
3.52
3.31
3.85
3.75
3.63
3.29
3.31
3.40
3.31
3.64
3.35
3.20
3.22
3.39
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
C
1295
B
1280
B
1410
A
1085
B
1225
C
1285
C
1355
B
1345
C
1475
C
1345
C
1405
C
1480
C
1475
C
1575
D
1500
D
1545
C
1540
C
1575
D
1590
B
1485
B
1450
A
1340
A
1305
B
1170
C
1285
C
1345
C
1415
B
1410
C
1540
C
1375
D
1470
C
1510
C
1505
C
1575
D
1565
D
1610
C
1575
C
1575
D
1660
C
1520
B
1485
A
1375
A
1340
D
1535
D
1600
D
1645
C
1540
C
1510
D
1630
D
1645
C
1575
C
1575
D
1660
C
1520
B
1485
A
1375
D
1635
D
1645
C
1575
C
1580
D
1660
C
1520
C
1605
A
695
A
790
A
910
A
1020
A
1130
A
1165
A
1180
A
1310
A
910
A
965
A
1045
A
1190
A
1225
A
1245
A
1340
A
1020
A
1160
A
1250
A
1290
A
1275
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+4.2+7.1
1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+1.5+5.0+7.1
1.5+1.5+6.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+2.0+4.2+7.1
1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+5.0+6.0
1.5+2.0+5.0+7.1
1.5+2.0+6.0+6.0
1.5+2.5+2.5+2.5
5MXS90E2V3B 1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+2.5+3.5+7.1
1.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+2.5+4.2+6.0
1.5+2.5+4.2+7.1
1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+2.5+5.0+6.0
1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+3.5+3.5+6.0
1.5+3.5+3.5+7.1
1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+3.5+4.2+5.0
1.5+3.5+4.2+6.0
1.5+3.5+5.0+5.0
1.5+4.2+4.2+4.2
1.5+4.2+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+4.2
3.26
2.88
2.98
3.10
3.24
3.41
3.08
3.20
3.35
3.51
3.32
3.46
3.63
3.61
2.51
2.58
2.73
2.83
2.95
3.10
3.26
2.66
2.80
2.91
3.02
3.17
3.33
2.95
3.05
3.17
3.32
3.48
3.16
3.27
3.42
3.58
3.39
3.54
3.70
3.69
2.73
2.88
2.98
3.10
3.24
3.41
3.02
3.13
3.24
3.39
3.55
3.23
3.35
3.49
3.66
3.23
3.35
3.17
3.27
3.39
3.54
3.70
3.38
3.49
3.64
3.61
3.48
3.60
2.58
2.66
2.80
2.91
3.02
3.17
3.33
2.73
2.88
2.98
3.10
3.24
3.41
3.02
3.13
9.00
8.12
8.37
8.65
9.00
9.00
8.61
8.89
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.24
7.42
7.77
8.01
8.30
8.65
9.00
7.59
7.94
8.19
8.47
8.82
9.00
8.30
8.54
8.82
9.00
9.00
8.79
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.77
8.12
8.37
8.65
9.00
9.00
8.47
8.72
9.00
9.00
9.00
8.96
9.00
9.00
9.00
8.96
9.00
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.44
7.59
7.94
8.19
8.47
8.82
9.00
7.78
8.12
8.37
8.65
9.00
9.00
8.48
8.72
9.96
9.03
9.14
9.49
9.95
9.97
9.33
9.50
9.96
9.98
9.68
10.14
10.46
10.45
7.64
7.96
8.53
8.88
9.25
9.64
9.96
8.25
8.78
9.12
9.30
9.81
9.96
9.13
9.32
9.49
9.95
9.97
9.33
9.50
9.96
10.42
9.68
10.14
10.50
10.49
8.53
9.03
9.13
9.49
9.94
9.96
9.13
9.32
9.49
9.95
9.97
9.33
9.50
9.96
10.47
9.33
9.50
9.32
9.33
9.50
9.96
10.50
9.33
9.51
10.47
10.26
9.34
10.09
7.96
8.25
8.78
9.12
9.30
9.81
9.96
8.53
9.03
9.13
9.49
9.94
9.96
9.13
9.32
0.65
0.58
0.61
0.64
0.64
0.68
0.64
0.64
0.65
0.68
0.68
0.68
0.71
0.68
0.51
0.54
0.58
0.58
0.61
0.61
0.65
0.54
0.58
0.61
0.61
0.64
0.65
0.61
0.61
0.64
0.64
0.68
0.64
0.68
0.68
0.71
0.68
0.68
0.71
0.71
0.58
0.58
0.61
0.64
0.64
0.68
0.61
0.64
0.64
0.68
0.71
0.64
0.68
0.68
0.71
0.64
0.68
0.64
0.68
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.54
0.54
0.58
0.61
0.61
0.65
0.65
0.58
0.58
0.61
0.64
0.65
0.68
0.61
0.64
2.81
2.56
2.69
2.84
2.75
2.68
2.89
2.97
2.81
2.75
2.92
2.70
2.70
2.46
1.93
2.04
2.21
2.50
2.58
2.55
2.81
2.09
2.44
2.63
2.71
2.68
2.81
2.69
2.82
2.90
2.75
2.68
3.02
3.04
2.81
2.75
2.92
2.70
2.70
2.46
2.21
2.56
2.69
2.84
2.75
2.68
2.75
2.95
3.04
2.75
2.68
3.09
3.04
2.81
2.75
3.09
3.04
3.02
3.15
3.04
2.75
2.75
3.16
3.04
2.82
2.92
3.16
3.04
2.04
2.09
2.32
2.63
2.71
2.68
2.82
2.21
2.56
2.69
2.84
2.81
2.82
2.82
2.95
3.46
3.15
3.22
3.39
3.46
3.46
3.36
3.39
3.46
3.46
3.42
3.49
3.88
3.48
2.15
2.32
2.63
3.08
3.25
3.24
3.46
2.50
3.02
3.22
3.25
3.38
3.46
3.22
3.36
3.39
3.46
3.46
3.36
3.39
3.46
4.01
3.42
3.49
3.88
3.48
2.69
3.22
3.22
3.39
3.46
3.46
3.22
3.36
3.39
3.46
3.46
3.36
3.39
3.46
4.09
3.36
3.39
3.36
3.36
3.39
3.46
4.17
3.37
3.39
4.17
4.19
3.37
4.15
2.32
2.50
2.82
3.22
3.25
3.38
3.46
2.69
3.22
3.22
3.39
3.46
3.46
3.22
3.36
2.9
2.6
2.7
2.8
2.8
3.0
2.8
2.8
2.9
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
2.3
2.4
2.6
2.6
2.7
2.7
2.9
2.4
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
2.7
2.7
2.8
2.8
3.0
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
2.6
2.6
2.7
2.8
2.8
3.0
2.7
2.8
2.8
3.0
3.1
2.8
3.0
3.0
3.1
2.8
3.0
2.8
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
2.4
2.4
2.6
2.7
2.7
2.9
2.9
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
2.7
2.8
12.5
11.4
11.9
12.6
12.2
11.9
12.8
13.2
12.5
12.2
13.0
12.0
12.0
10.9
8.6
9.1
9.8
11.1
11.4
11.3
12.5
9.3
10.8
11.7
12.0
11.9
12.5
11.9
12.5
12.9
12.2
11.9
13.4
13.5
12.5
12.2
13.0
12.0
12.0
10.9
9.8
11.4
11.9
12.6
12.2
11.9
12.2
13.1
13.5
12.2
11.9
13.7
13.5
12.5
12.2
13.7
13.5
13.4
14.0
13.5
12.2
12.2
14.0
13.5
12.5
13.0
14.0
13.5
9.1
9.3
10.3
11.7
12.0
11.9
12.5
9.8
11.4
11.9
12.6
12.5
12.5
12.5
13.1
15.4
14.0
14.3
15.0
15.4
15.4
14.9
15.0
15.4
15.4
15.2
15.5
17.2
15.4
9.5
10.3
11.7
13.7
14.4
14.4
15.4
11.1
13.4
14.3
14.4
15.0
15.4
14.3
14.9
15.0
15.4
15.4
14.9
15.0
15.4
17.8
15.2
15.5
17.2
15.4
11.9
14.3
14.3
15.0
15.4
15.4
14.3
14.9
15.0
15.4
15.4
14.9
15.0
15.4
18.1
14.9
15.0
14.9
14.9
15.0
15.4
18.5
15.0
15.0
18.5
18.6
15.0
18.4
10.3
11.1
12.5
14.3
14.4
15.0
15.4
11.9
14.3
14.3
15.0
15.4
15.4
14.3
14.9
1.07
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.13
1.09
1.02
0.94
1.04
0.96
0.89
0.90
1.45
1.39
1.30
1.24
1.19
1.13
1.07
1.34
1.25
1.20
1.16
1.10
1.03
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.11
1.06
0.99
0.91
1.00
0.93
0.87
0.87
1.30
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.16
1.12
1.08
1.00
0.92
1.08
1.02
0.95
0.88
0.96
0.90
1.10
1.06
1.00
0.93
0.87
1.01
0.95
0.89
0.90
0.96
0.91
1.86
1.79
1.67
1.61
1.54
1.47
1.37
1.73
1.62
1.56
1.50
1.44
1.32
1.54
1.49
1.07
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.13
1.09
1.02
0.94
1.04
0.96
0.89
0.90
1.93
1.86
1.73
1.65
1.58
1.50
1.43
1.79
1.67
1.61
1.54
1.47
1.37
1.58
1.53
1.47
1.38
1.28
1.48
1.42
1.31
1.22
1.33
1.24
1.15
1.16
2.16
2.03
1.96
1.88
1.80
1.65
1.93
1.86
1.80
1.67
1.54
1.81
1.70
1.58
1.47
1.60
1.50
2.57
2.48
2.33
2.17
2.02
2.35
2.22
2.07
2.10
2.68
2.54
1.86
1.79
1.67
1.61
1.54
1.47
1.37
1.73
1.62
1.56
1.50
1.44
1.32
1.54
1.49
1.79
2.84
2.74
2.63
2.52
2.32
3.17
3.06
2.86
2.64
3.46
3.21
2.98
3.60
1.93
1.86
1.73
1.65
1.58
1.50
1.43
2.23
2.09
2.01
1.93
1.84
1.72
2.77
2.67
2.57
2.42
2.23
3.10
2.98
2.76
2.55
3.33
3.10
2.88
3.48
2.16
2.03
1.96
1.88
1.80
1.65
2.70
2.61
2.52
2.33
2.16
3.03
2.86
2.66
2.47
3.20
3.00
2.57
2.48
2.33
2.17
2.02
2.82
2.66
2.49
3.00
2.68
2.54
1.86
1.79
1.67
1.61
1.54
1.47
1.37
2.16
2.03
1.96
1.88
1.80
1.65
2.70
2.61
5.07
2.84
3.29
3.76
4.32
4.70
3.17
3.64
4.09
4.47
3.46
3.86
4.23
3.60
1.93
2.32
3.02
3.47
3.95
4.51
5.07
2.23
2.93
3.37
3.85
4.41
4.88
2.77
3.20
3.68
4.15
4.53
3.10
3.54
3.94
4.32
3.33
3.72
4.10
3.48
2.16
2.84
3.29
3.76
4.32
4.70
2.70
3.13
3.60
4.00
4.38
3.03
3.41
3.80
4.18
3.20
3.60
2.57
2.98
3.33
3.72
4.10
2.82
3.17
3.55
3.00
2.68
3.02
1.86
2.22
2.93
3.36
3.85
4.41
4.89
2.16
2.85
3.29
3.77
4.32
4.71
2.70
3.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
51
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.20
3.17
3.11
3.05
3.27
3.36
2.98
2.99
3.20
3.27
3.08
3.33
3.33
3.66
3.75
3.64
3.52
3.20
3.22
3.39
3.20
3.63
3.25
3.11
3.13
3.29
3.20
3.09
3.03
3.04
3.27
3.36
2.91
2.96
3.20
3.27
3.08
3.33
3.33
3.66
3.52
3.17
3.11
3.05
3.27
3.36
3.08
2.96
2.96
3.27
3.36
2.90
2.96
3.20
3.27
2.90
2.96
2.92
2.86
2.96
3.27
3.27
2.85
2.96
3.19
3.08
2.85
2.96
3.65
3.63
3.42
3.11
3.13
3.29
3.19
3.52
3.17
3.11
3.05
3.20
3.19
3.01
2.96
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
1405
B
1280
B
1345
B
1420
A
1375
A
1340
C
1445
C
1485
A
1405
A
1375
B
1460
A
1350
A
1350
A
1230
A
965
A
1020
A
1105
A
1250
A
1290
A
1275
A
1405
A
1045
A
1220
B
1315
B
1355
A
1340
A
1405
B
1345
B
1410
B
1450
A
1375
A
1340
C
1510
C
1520
A
1405
A
1375
B
1460
A
1350
A
1350
A
1230
A
1105
B
1280
B
1345
B
1420
A
1375
A
1340
B
1375
C
1475
C
1520
A
1375
A
1340
C
1545
C
1520
A
1405
A
1375
C
1545
C
1520
C
1510
C
1575
C
1520
A
1375
A
1375
C
1580
C
1520
B
1410
B
1460
C
1580
C
1520
A
1020
A
1045
A
1160
B
1315
B
1355
A
1340
B
1410
A
1105
B
1280
B
1345
B
1420
A
1405
B
1410
B
1410
C
1475
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+3.5+6.0
2.0+2.0+3.5+7.1
2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+4.2+6.0
2.0+2.0+4.2+7.1
2.0+2.0+5.0+5.0
2.0+2.0+5.0+6.0
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+7.1
2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+3.5+6.0
2.0+2.5+3.5+7.1
2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+4.2+5.0
2.0+2.5+4.2+6.0
2.0+2.5+5.0+5.0
2.0+2.5+5.0+6.0
2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+3.5+3.5+5.0
2.0+3.5+3.5+6.0
2.0+3.5+4.2+4.2
2.0+3.5+4.2+5.0
2.0+3.5+5.0+5.0
2.0+4.2+4.2+4.2
2.0+4.2+4.2+5.0
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+2.5+7.1
2.5+2.5+3.5+3.5
5MXS90E2V3B 2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+5.0
2.5+2.5+3.5+6.0
2.5+2.5+3.5+7.1
2.5+2.5+4.2+4.2
2.5+2.5+4.2+5.0
2.5+2.5+4.2+6.0
2.5+2.5+5.0+5.0
2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+3.5+3.5+4.2
2.5+3.5+3.5+5.0
2.5+3.5+3.5+6.0
2.5+3.5+4.2+4.2
2.5+3.5+4.2+5.0
2.5+4.2+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+4.2+4.2
1.5+1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+1.5+2.5+6.0
1.5+1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+1.5+3.5+4.2
3.24
3.39
3.55
3.23
3.35
3.49
3.66
3.46
3.61
2.80
2.95
3.05
3.17
3.32
3.48
3.10
3.20
3.32
3.46
3.63
3.30
3.42
3.57
3.54
3.69
3.24
3.35
3.46
3.61
3.45
3.57
3.69
3.55
3.67
2.88
3.02
3.13
3.24
3.39
3.55
3.17
3.27
3.39
3.54
3.70
3.38
3.49
3.64
3.61
3.32
3.42
3.54
3.69
3.52
3.64
3.63
3.46
3.57
3.69
3.67
2.51
2.58
2.66
2.80
2.91
3.02
3.17
3.33
2.66
2.73
2.88
2.98
3.10
3.24
3.41
2.80
2.95
3.05
3.17
3.32
3.48
3.10
3.20
9.00
9.00
9.00
8.96
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.94
8.30
8.54
8.82
9.00
9.00
8.65
8.89
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.12
8.47
8.72
9.00
9.00
9.00
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.24
7.42
7.59
7.94
8.19
8.47
8.82
9.00
7.59
7.77
8.12
8.37
8.65
9.00
9.00
7.94
8.30
8.54
8.82
9.00
9.00
8.65
8.89
9.49
9.95
9.97
9.33
9.50
9.96
10.47
9.68
10.45
8.78
9.12
9.31
9.49
9.94
9.96
9.31
9.32
9.49
9.95
10.42
9.33
9.50
10.41
9.68
10.49
9.32
9.33
9.50
10.40
9.33
10.00
10.26
9.34
10.01
9.03
9.12
9.31
9.49
9.94
9.96
9.31
9.32
9.49
9.95
10.42
9.33
9.50
10.47
10.25
9.34
9.33
9.50
10.40
9.33
10.00
9.83
9.32
9.82
9.95
9.83
7.64
7.96
8.25
8.78
9.12
9.45
9.81
10.12
8.25
8.53
9.03
9.33
9.64
9.96
10.23
8.78
9.25
9.53
9.81
10.09
10.32
9.64
9.87
0.64
0.68
0.71
0.64
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.58
0.61
0.61
0.64
0.65
0.68
0.64
0.64
0.68
0.68
0.71
0.68
0.68
0.71
0.71
0.71
0.68
0.68
0.71
0.71
0.71
0.71
0.75
0.71
0.75
0.58
0.61
0.64
0.64
0.68
0.71
0.64
0.68
0.68
0.71
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
0.71
0.75
0.75
0.71
0.75
0.75
0.75
0.52
0.52
0.55
0.58
0.58
0.61
0.62
0.65
0.55
0.55
0.58
0.58
0.61
0.62
0.65
0.58
0.58
0.61
0.61
0.65
0.65
0.61
0.65
3.04
2.75
2.68
3.09
3.04
2.81
2.75
2.92
2.70
2.32
2.69
2.82
2.90
2.75
2.68
2.88
3.08
3.04
2.75
2.68
3.15
3.04
2.81
2.92
2.70
3.15
3.15
3.04
2.75
3.16
3.04
2.92
3.16
3.04
2.56
2.82
2.95
3.04
2.75
2.68
3.02
3.15
3.04
2.75
2.68
3.15
3.04
2.81
2.92
3.15
3.15
3.04
2.75
3.16
3.04
3.16
3.15
3.16
3.04
3.16
1.79
1.90
2.01
2.18
2.30
2.37
2.40
2.47
2.01
2.06
2.24
2.42
2.50
2.46
2.47
2.18
2.36
2.49
2.56
2.46
2.47
2.55
2.68
3.39
3.46
3.46
3.36
3.39
3.46
4.01
3.42
3.88
2.82
3.22
3.36
3.39
3.46
3.46
3.36
3.36
3.39
3.46
4.01
3.36
3.39
4.00
3.42
3.96
3.36
3.36
3.39
4.01
3.37
3.99
4.19
3.37
3.99
3.22
3.22
3.36
3.39
3.46
3.46
3.36
3.36
3.39
3.46
4.01
3.36
3.39
4.00
4.18
3.36
3.36
3.39
4.01
3.37
3.99
3.95
3.36
3.95
3.91
3.95
2.01
2.18
2.36
2.68
2.88
2.97
3.02
3.17
2.36
2.49
2.81
3.02
3.12
3.09
3.33
2.68
2.95
3.17
3.26
3.17
3.33
3.24
3.39
2.8
3.0
3.1
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
2.6
2.7
2.7
2.8
2.9
3.0
2.8
2.8
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.1
3.3
2.6
2.7
2.8
2.8
3.0
3.1
2.8
3.0
3.0
3.1
3.1
3.0
3.1
3.1
3.1
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.1
3.3
3.3
3.3
2.3
2.3
2.4
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
2.4
2.4
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
2.6
2.6
2.7
2.7
2.9
2.9
2.7
2.9
13.5
12.2
11.9
13.7
13.5
12.5
12.2
13.0
12.0
10.3
11.9
12.5
12.9
12.2
11.9
12.8
13.7
13.5
12.2
11.9
14.0
13.5
12.5
13.0
12.0
14.0
14.0
13.5
12.2
14.0
13.5
13.0
14.0
13.5
11.4
12.5
13.1
13.5
12.2
11.9
13.4
14.0
13.5
12.2
11.9
14.0
13.5
12.5
13.0
14.0
14.0
13.5
12.2
14.0
13.5
14.0
14.0
14.0
13.5
14.0
7.9
8.4
8.9
9.7
10.2
10.5
10.6
11.0
8.9
9.1
9.9
10.7
11.1
10.9
11.0
9.7
10.5
11.0
11.4
10.9
11.0
11.3
11.9
15.0
15.4
15.4
14.9
15.0
15.4
17.8
15.2
17.2
12.5
14.3
14.9
15.0
15.4
15.4
14.9
14.9
15.0
15.4
17.8
14.9
15.0
17.7
15.2
17.6
14.9
14.9
15.0
17.8
15.0
17.7
18.6
15.0
17.7
14.3
14.3
14.9
15.0
15.4
15.4
14.9
14.9
15.0
15.4
17.8
14.9
15.0
17.7
18.5
14.9
14.9
15.0
17.8
15.0
17.7
17.5
14.9
17.5
17.3
17.5
8.9
9.7
10.5
11.9
12.8
13.2
13.4
14.1
10.5
11.0
12.5
13.4
13.8
13.7
14.8
11.9
13.1
14.1
14.5
14.1
14.8
14.4
15.0
1.44
1.33
1.23
1.45
1.36
1.27
1.18
1.29
1.20
1.67
1.57
1.53
1.46
1.39
1.27
1.50
1.46
1.39
1.28
1.19
1.40
1.32
1.23
1.25
1.17
1.44
1.36
1.29
1.20
1.29
1.23
1.17
1.23
1.18
2.03
1.93
1.87
1.80
1.67
1.54
1.84
1.77
1.67
1.55
1.44
1.68
1.58
1.48
1.50
1.74
1.64
1.56
1.46
1.56
1.48
1.50
2.25
2.14
2.03
2.05
1.45
1.39
1.34
1.25
1.20
1.16
1.10
1.03
1.34
1.30
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.25
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.13
1.09
1.44
1.33
1.23
1.45
1.36
1.27
1.18
1.29
1.20
2.09
1.98
1.91
1.84
1.73
1.60
1.89
1.82
1.73
1.61
1.49
1.74
1.64
1.53
1.55
1.45
2.52
2.39
2.25
2.10
2.27
2.14
2.03
2.59
2.45
2.03
1.93
1.86
1.80
1.67
1.54
1.84
1.77
1.67
1.55
1.44
1.68
1.58
1.48
1.50
2.42
2.30
2.17
2.03
2.18
2.07
2.50
2.25
2.14
2.03
2.05
1.45
1.39
1.34
1.25
1.20
1.16
1.10
1.03
1.34
1.30
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.25
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.13
1.09
2.52
2.34
2.16
3.03
2.87
2.66
2.47
3.21
3.00
2.09
1.98
1.91
1.84
1.73
1.60
2.63
2.55
2.42
2.25
2.09
2.93
2.76
2.57
3.10
2.90
2.52
2.39
2.25
2.10
2.72
2.57
2.90
2.59
2.45
2.03
1.93
1.86
1.80
1.67
1.54
2.57
2.48
2.33
2.18
2.02
2.82
2.67
2.49
3.00
2.42
2.30
2.17
2.03
2.63
2.49
2.50
2.25
2.14
2.03
2.45
1.45
1.39
1.34
1.25
1.20
1.16
1.10
1.03
1.34
1.30
1.22
1.17
1.13
1.08
0.99
1.25
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.13
1.09
3.60
4.00
4.38
3.03
3.41
3.80
4.17
3.21
3.60
2.09
2.77
3.19
3.68
4.15
4.53
2.63
3.06
3.46
3.86
4.23
2.93
3.28
3.67
3.10
3.48
2.52
2.86
3.21
3.60
2.72
3.06
2.90
2.59
2.92
2.03
2.68
3.13
3.60
3.99
4.38
2.57
2.98
3.33
3.72
4.10
2.82
3.17
3.55
3.00
2.42
2.76
3.10
3.48
2.63
2.96
2.50
2.25
2.58
2.91
2.45
1.45
1.39
1.34
1.25
1.20
1.16
1.10
1.03
1.79
1.73
1.62
1.56
1.50
1.44
1.32
2.09
1.98
1.91
1.84
1.73
1.60
2.63
2.55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.45
1.86
2.23
2.93
3.37
3.85
4.41
4.88
1.79
2.16
2.84
3.29
3.76
4.32
4.70
2.09
2.77
3.20
3.68
4.15
4.53
2.63
3.06
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
52
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
2.96
3.27
3.36
2.90
2.96
3.20
3.27
3.08
3.33
3.42
3.09
3.03
3.04
3.27
3.36
3.00
2.89
2.96
3.27
3.36
2.86
2.96
3.20
3.08
3.33
2.86
2.86
2.96
3.27
2.85
2.96
3.08
2.85
2.96
3.17
3.00
2.96
2.96
3.27
3.36
2.92
2.86
2.96
3.27
3.36
2.86
2.96
3.20
3.08
2.86
2.86
2.96
3.27
2.85
2.96
2.85
2.86
2.85
2.96
2.85
4.04
3.91
3.78
3.64
3.56
3.57
3.68
3.64
3.78
3.77
3.63
3.46
3.46
3.66
3.64
3.64
3.52
3.43
3.45
3.66
3.64
3.39
3.32
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
C
1520
A
1375
A
1340
C
1545
C
1520
A
1405
A
1375
B
1460
A
1350
A
1160
B
1345
B
1410
B
1450
A
1375
A
1340
B
1440
C
1540
C
1520
A
1375
A
1340
C
1575
C
1520
A
1405
B
1460
A
1350
C
1575
C
1575
C
1520
A
1375
C
1580
C
1520
B
1460
C
1580
C
1520
B
1280
B
1410
C
1475
C
1520
A
1375
A
1340
C
1510
C
1575
C
1520
A
1375
A
1340
C
1575
C
1520
A
1405
B
1460
C
1575
C
1575
C
1520
A
1375
C
1580
C
1520
C
1580
C
1575
C
1580
C
1520
C
1580
A
895
A
950
A
1005
A
1090
A
1150
A
1185
A
1200
A
1235
A
1005
A
1030
A
1120
A
1210
A
1250
A
1230
A
1235
A
1090
A
1180
A
1245
A
1280
A
1230
A
1235
A
1275
A
1340
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+1.5+2.5+4.2+4.2
5MXS90E2V3B 1.5+1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+2.5+7.1
1.5+2.0+2.5+3.5+3.5
1.5+2.0+2.5+3.5+4.2
1.5+2.0+2.5+3.5+5.0
1.5+2.0+2.5+3.5+6.0
1.5+2.0+2.5+4.2+4.2
1.5+2.0+2.5+4.2+5.0
1.5+2.0+3.5+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+4.2+4.2
3.32
3.46
3.63
3.30
3.42
3.57
3.54
3.69
2.73
2.80
2.95
3.05
3.17
3.32
3.48
2.88
3.02
3.13
3.24
3.39
3.55
3.17
3.27
3.39
3.54
3.70
3.38
3.49
3.64
3.61
2.95
3.10
3.20
3.32
3.46
3.63
3.24
3.35
3.46
3.61
3.45
3.57
3.69
3.39
3.49
3.61
3.60
2.80
2.88
3.02
3.13
3.24
3.39
3.55
2.95
3.10
3.20
3.32
3.46
3.63
3.24
3.35
3.46
3.61
3.45
3.57
3.69
3.02
3.17
3.27
3.39
3.54
3.70
3.32
3.42
3.54
3.69
3.52
3.64
3.46
3.57
3.69
3.67
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.77
7.94
8.30
8.54
8.82
9.00
9.00
8.12
8.47
8.72
9.00
9.00
9.00
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.30
8.65
8.89
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
7.94
8.12
8.47
8.72
9.00
9.00
9.00
8.30
8.65
8.89
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.47
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.09
10.31
10.46
9.99
10.16
10.41
10.34
10.49
8.53
8.78
9.25
9.53
9.81
10.09
10.32
9.03
9.45
9.71
9.96
10.21
10.40
9.81
9.98
10.16
10.38
10.50
9.99
10.16
10.47
10.45
9.25
9.64
9.87
10.09
10.31
10.46
9.96
9.98
10.16
10.45
9.99
10.41
10.49
9.98
9.99
10.45
10.44
8.78
9.03
9.45
9.71
9.96
10.21
10.40
9.25
9.64
9.87
10.09
10.31
10.46
9.96
9.98
10.16
10.45
9.99
10.41
10.49
9.45
9.81
9.97
10.15
10.38
10.50
9.97
9.98
10.16
10.49
9.99
10.47
9.98
10.41
10.49
10.48
0.65
0.65
0.68
0.65
0.68
0.68
0.68
0.68
0.55
0.58
0.58
0.61
0.61
0.65
0.65
0.58
0.61
0.61
0.65
0.65
0.68
0.61
0.65
0.65
0.68
0.71
0.68
0.68
0.68
0.68
0.58
0.61
0.65
0.65
0.65
0.68
0.65
0.65
0.68
0.68
0.68
0.68
0.71
0.68
0.68
0.71
0.71
0.58
0.58
0.61
0.61
0.65
0.65
0.68
0.58
0.61
0.65
0.65
0.65
0.68
0.65
0.65
0.68
0.68
0.68
0.68
0.71
0.61
0.61
0.65
0.65
0.68
0.71
0.65
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
2.70
2.46
2.47
2.75
2.70
2.47
2.58
2.41
2.06
2.18
2.36
2.49
2.56
2.46
2.47
2.24
2.49
2.62
2.70
2.46
2.47
2.68
2.75
2.70
2.46
2.47
2.75
2.70
2.47
2.58
2.36
2.55
2.68
2.70
2.46
2.47
2.82
2.75
2.70
2.46
2.75
2.70
2.58
2.82
2.75
2.70
2.75
2.18
2.24
2.49
2.62
2.70
2.46
2.47
2.36
2.55
2.68
2.70
2.46
2.47
2.82
2.75
2.70
2.46
2.75
2.70
2.58
2.49
2.68
2.82
2.70
2.46
2.47
2.82
2.75
2.70
2.46
2.75
2.70
2.82
2.75
2.70
2.75
3.49
3.32
3.48
3.47
3.49
3.40
3.52
3.35
2.49
2.68
2.95
3.17
3.26
3.17
3.33
2.81
3.09
3.31
3.41
3.32
3.40
3.39
3.46
3.49
3.40
3.48
3.47
3.49
3.48
3.68
2.95
3.24
3.39
3.49
3.40
3.48
3.46
3.46
3.49
3.48
3.47
3.81
3.68
3.46
3.47
3.80
4.01
2.68
2.81
3.09
3.31
3.41
3.32
3.40
2.95
3.24
3.39
3.49
3.40
3.48
3.46
3.46
3.49
3.48
3.47
3.81
3.68
3.09
3.39
3.46
3.49
3.40
3.48
3.46
3.46
3.49
3.48
3.47
3.89
3.46
4.01
3.88
4.09
2.9
2.9
3.0
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
2.4
2.6
2.6
2.7
2.7
2.9
2.9
2.6
2.7
2.7
2.9
2.9
3.0
2.7
2.9
2.9
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
2.6
2.7
2.9
2.9
2.9
3.0
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
2.6
2.6
2.7
2.7
2.9
2.9
3.0
2.6
2.7
2.9
2.9
2.9
3.0
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
2.7
2.7
2.9
2.9
3.0
3.1
2.9
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
3.1
12.0
10.9
11.0
12.2
12.0
11.0
11.4
10.7
9.1
9.7
10.5
11.0
11.4
10.9
11.0
9.9
11.0
11.6
12.0
10.9
11.0
11.9
12.2
12.0
10.9
11.0
12.2
12.0
11.0
11.4
10.5
11.3
11.9
12.0
10.9
11.0
12.5
12.2
12.0
10.9
12.2
12.0
11.4
12.5
12.2
12.0
12.2
9.7
9.9
11.0
11.6
12.0
10.9
11.0
10.5
11.3
11.9
12.0
10.9
11.0
12.5
12.2
12.0
10.9
12.2
12.0
11.4
11.0
11.9
12.5
12.0
10.9
11.0
12.5
12.2
12.0
10.9
12.2
12.0
12.5
12.2
12.0
12.2
15.5
14.7
15.4
15.4
15.5
15.1
15.6
14.9
11.0
11.9
13.1
14.1
14.5
14.1
14.8
12.5
13.7
14.7
15.1
14.7
15.1
15.0
15.4
15.5
15.1
15.4
15.4
15.5
15.4
16.3
13.1
14.4
15.0
15.5
15.1
15.4
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
16.9
16.3
15.4
15.4
16.9
17.8
11.9
12.5
13.7
14.7
15.1
14.7
15.1
13.1
14.4
15.0
15.5
15.1
15.4
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
16.9
16.3
13.7
15.0
15.4
15.5
15.1
15.4
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
17.3
15.4
17.8
17.2
18.1
1.04
0.96
0.89
1.05
0.99
0.92
0.93
0.87
1.30
1.25
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.22
1.16
1.12
1.08
1.00
0.92
1.10
1.06
1.00
0.93
0.87
1.01
0.95
0.89
0.90
1.19
1.13
1.09
1.04
0.96
0.89
1.08
1.02
0.96
0.90
0.97
0.92
0.87
1.00
0.95
0.90
0.91
1.25
1.22
1.16
1.12
1.08
1.00
0.92
1.19
1.13
1.09
1.04
0.96
0.89
1.08
1.02
0.96
0.90
0.97
0.92
0.87
1.16
1.10
1.06
1.00
0.93
0.87
1.04
0.99
0.93
0.87
0.94
0.89
0.96
0.92
0.87
0.88
1.04
0.96
0.89
1.05
0.99
0.92
0.93
0.87
1.30
1.25
1.19
1.14
1.10
1.04
0.96
1.22
1.16
1.12
1.08
1.00
0.92
1.10
1.06
1.00
0.93
0.87
1.01
0.95
0.89
0.90
1.19
1.13
1.09
1.04
0.96
0.89
1.08
1.02
0.96
0.90
0.97
0.92
0.87
1.00
0.95
0.90
0.91
1.67
1.62
1.54
1.49
1.44
1.33
1.23
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.44
1.36
1.29
1.20
1.29
1.22
1.16
1.54
1.47
1.42
1.33
1.24
1.15
1.38
1.31
1.24
1.16
1.25
1.18
1.29
1.22
1.16
1.17
1.04
0.96
0.89
1.05
0.99
0.92
0.93
0.87
1.73
1.67
1.58
1.53
1.47
1.38
1.28
1.62
1.54
1.49
1.44
1.33
1.23
1.47
1.42
1.33
1.24
1.15
1.34
1.27
1.18
1.20
1.98
1.88
1.82
1.73
1.61
1.49
1.80
1.70
1.61
1.50
1.62
1.53
1.45
2.33
2.22
2.10
2.11
1.67
1.62
1.54
1.49
1.44
1.33
1.23
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.44
1.36
1.29
1.20
1.29
1.22
1.16
1.93
1.84
1.77
1.67
1.55
1.44
1.73
1.64
1.55
1.45
1.56
1.48
2.25
2.14
2.03
2.05
2.42
2.25
2.09
2.93
2.76
2.57
3.10
2.90
1.73
1.67
1.58
1.53
1.47
1.38
1.28
2.03
1.93
1.86
1.80
1.67
1.54
2.57
2.48
2.33
2.17
2.02
2.82
2.66
2.49
3.00
1.98
1.88
1.82
1.73
1.61
1.49
2.52
2.39
2.25
2.10
2.72
2.57
2.90
2.33
2.22
2.10
2.54
1.67
1.62
1.54
1.49
1.44
1.33
1.23
1.98
1.88
1.82
1.73
1.61
1.49
2.52
2.39
2.25
2.10
2.72
2.57
2.90
1.93
1.84
1.77
1.67
1.55
1.44
2.42
2.30
2.17
2.03
2.63
2.49
2.25
2.14
2.03
2.45
3.46
3.86
4.23
2.93
3.28
3.67
3.10
3.48
1.73
2.09
2.77
3.20
3.68
4.15
4.53
2.03
2.70
3.13
3.60
4.00
4.38
2.57
2.98
3.33
3.72
4.10
2.82
3.17
3.55
3.00
1.98
2.63
3.06
3.46
3.86
4.23
2.52
2.86
3.21
3.60
2.72
3.06
2.90
2.33
2.66
3.00
2.54
1.67
2.03
2.70
3.13
3.60
4.00
4.38
1.98
2.63
3.06
3.46
3.86
4.23
2.52
2.86
3.21
3.60
2.72
3.06
2.90
1.93
2.57
2.98
3.33
3.72
4.10
2.42
2.76
3.10
3.48
2.63
2.96
2.25
2.57
2.90
2.45
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
53
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.33
3.66
3.64
3.27
3.33
3.64
3.49
3.73
3.77
3.64
3.52
3.43
3.45
3.66
3.64
3.63
3.40
3.33
3.33
3.66
3.64
3.29
3.27
3.33
3.66
3.64
3.27
3.33
3.64
3.49
3.52
3.39
3.32
3.33
3.66
3.64
3.19
3.27
3.33
3.66
3.27
3.33
3.49
3.19
3.27
3.33
3.27
3.64
3.63
3.40
3.33
3.33
3.66
3.64
3.52
3.39
3.32
3.33
3.66
3.64
3.19
3.27
3.33
3.66
3.27
3.33
3.49
3.40
3.29
3.19
3.33
3.66
3.64
3.19
3.27
3.33
3.66
3.27
3.33
3.19
3.27
3.33
3.27
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
1350
A
1230
A
1235
A
1375
A
1350
A
1235
A
1290
A
1205
A
1030
A
1090
A
1180
A
1245
A
1280
A
1230
A
1235
A
1120
A
1245
A
1310
A
1350
A
1230
A
1235
A
1340
A
1375
A
1350
A
1230
A
1235
A
1375
A
1350
A
1235
A
1290
A
1180
A
1275
A
1340
A
1350
A
1230
A
1235
B
1410
A
1375
A
1350
A
1230
A
1375
A
1350
A
1290
B
1410
A
1375
A
1350
A
1375
A
1090
A
1120
A
1245
A
1310
A
1350
A
1230
A
1235
A
1180
A
1275
A
1340
A
1350
A
1230
A
1235
B
1410
A
1375
A
1350
A
1230
A
1375
A
1350
A
1290
A
1245
A
1340
B
1410
A
1350
A
1230
A
1235
B
1410
A
1375
A
1350
A
1230
A
1375
A
1350
B
1410
A
1375
A
1350
A
1375
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
CHLADENIE
CHLADIACI VÝKON (kW)
VONKAJŠIA VNÚTORNÁ
JEDNOTKA JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
CHLADIACI PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5+2.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+3.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0
5MXS90E2V3B 2.0+2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5
3.10
3.24
3.35
3.46
3.61
3.39
3.49
3.61
3.60
3.54
3.64
3.69
2.88
2.95
3.10
3.20
3.32
3.46
3.63
3.02
3.17
3.27
3.39
3.54
3.70
3.02
3.42
3.54
3.69
3.52
3.64
3.10
3.24
3.35
3.46
3.61
3.39
3.49
3.61
3.60
3.54
3.64
3.17
3.32
3.42
3.54
3.69
3.46
3.57
3.69
3.64
3.61
3.24
3.39
3.49
3.61
3.54
3.64
3.69
8.65
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.15
8.30
8.65
8.89
9.00
9.00
9.00
8.46
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
8.46
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.66
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.82
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.64
9.96
9.97
10.15
10.45
9.97
9.98
10.45
10.44
9.98
10.47
10.49
9.03
9.25
9.64
9.87
10.09
10.31
10.46
9.45
9.81
9.97
10.15
10.38
10.50
9.45
9.98
10.16
10.49
9.99
10.47
9.64
9.96
9.66
10.15
10.45
9.97
9.66
10.45
10.44
9.98
10.47
9.81
9.96
9.97
10.15
10.49
9.97
10.41
10.49
10.47
10.42
9.95
9.96
9.97
10.45
9.97
10.47
10.42
0.61
0.65
0.65
0.68
0.68
0.68
0.68
0.71
0.71
0.68
0.71
0.71
0.58
0.58
0.61
0.65
0.65
0.65
0.68
0.61
0.61
0.65
0.65
0.68
0.71
0.61
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.61
0.65
0.65
0.68
0.68
0.68
0.68
0.71
0.71
0.68
0.71
0.61
0.65
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
0.71
0.65
0.68
0.68
0.71
0.68
0.71
0.71
2.55
2.81
2.82
2.70
2.46
2.82
2.75
2.70
2.75
2.82
2.75
2.75
2.30
2.36
2.55
2.68
2.70
2.50
2.47
2.49
2.68
2.82
2.70
2.50
2.47
2.49
2.75
2.74
2.46
2.75
2.70
2.55
2.82
2.86
2.70
2.46
2.82
2.79
2.70
2.75
2.82
2.75
2.68
2.82
2.82
2.70
2.46
2.82
2.75
2.70
2.75
2.82
2.81
2.75
2.82
2.70
2.82
2.75
2.75
3.24
3.46
3.46
3.49
3.48
3.46
3.46
3.80
4.09
3.46
4.09
4.17
2.81
2.95
3.24
3.39
3.49
3.40
3.48
3.09
3.39
3.46
3.49
3.40
3.48
3.09
3.46
3.49
3.48
3.47
3.89
3.24
3.46
3.46
3.49
3.48
3.46
3.46
3.80
4.01
3.46
4.01
3.39
3.46
3.46
3.49
3.48
3.46
4.01
3.88
4.01
4.01
3.46
3.46
3.46
3.88
3.46
4.01
4.01
2.7
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.0
3.1
3.1
2.6
2.6
2.7
2.9
2.9
2.9
3.0
2.7
2.7
2.9
2.9
3.0
3.1
2.7
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
2.7
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
3.0
3.1
2.7
2.9
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
2.9
3.0
3.0
3.1
3.0
3.1
3.1
11.3
12.5
12.5
12.0
10.9
12.5
12.2
12.0
12.2
12.5
12.2
12.2
10.2
10.5
11.3
11.9
12.0
11.1
11.0
11.0
11.9
12.5
12.0
11.1
11.0
11.0
12.2
12.2
10.9
12.2
12.0
11.3
12.5
12.7
12.0
10.9
12.5
12.4
12.0
12.2
12.5
12.2
11.9
12.5
12.5
12.0
10.9
12.5
12.2
12.0
12.2
12.5
12.5
12.2
12.5
12.0
12.5
12.2
12.2
14.4
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
15.4
16.9
18.1
15.4
18.1
18.5
12.5
13.1
14.4
15.0
15.5
15.1
15.4
13.7
15.0
15.4
15.5
15.1
15.4
13.7
15.4
15.5
15.4
15.4
17.3
14.4
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
15.4
16.9
17.8
15.4
17.8
15.0
15.4
15.4
15.5
15.4
15.4
17.8
17.2
17.8
17.8
15.4
15.4
15.4
17.2
15.4
17.8
17.8
1.13
1.08
1.02
0.96
0.90
1.00
0.95
0.90
0.91
0.93
0.89
0.87
1.63
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.54
1.47
1.42
1.33
1.24
1.15
1.54
1.31
1.24
1.16
1.24
1.18
1.51
1.44
1.37
1.29
1.20
1.33
1.27
1.20
1.21
1.23
1.18
1.46
1.39
1.32
1.25
1.17
1.28
1.23
1.17
1.18
1.20
1.80
1.67
1.58
1.50
1.56
1.48
1.44
1.88
1.80
1.70
1.61
1.50
1.67
1.58
1.50
1.51
1.55
1.48
2.03
1.63
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.54
1.47
1.42
1.33
1.24
1.15
1.54
1.31
1.24
1.16
1.24
1.18
1.51
1.44
1.37
1.29
1.20
1.33
1.27
1.20
1.21
1.23
1.18
1.84
1.73
1.64
1.55
1.45
1.61
1.53
1.45
1.46
1.50
1.80
1.67
1.58
1.50
1.56
1.48
1.44
1.88
1.80
1.70
1.61
1.50
1.67
1.58
1.50
1.51
2.17
2.07
2.03
1.63
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.54
1.47
1.42
1.33
1.24
1.15
1.54
1.31
1.24
1.16
1.24
1.18
1.88
1.80
1.70
1.61
1.50
1.68
1.58
1.50
1.50
2.18
2.07
1.84
1.73
1.64
1.55
1.45
1.61
1.53
1.45
1.46
2.10
1.80
1.67
1.58
1.50
1.56
1.48
2.04
1.88
1.80
1.70
1.61
1.50
2.33
2.22
2.10
2.54
2.17
2.07
2.03
1.63
1.58
1.50
1.46
1.38
1.29
1.19
1.92
1.84
1.77
1.67
1.55
1.44
1.92
2.31
2.17
2.03
2.64
2.50
1.88
1.80
1.70
1.61
1.50
2.33
2.22
2.10
2.54
2.18
2.07
1.84
1.73
1.64
1.55
1.45
2.25
2.14
2.03
2.45
2.10
1.80
1.67
1.58
1.50
2.16
2.07
2.04
1.88
2.52
2.86
3.21
3.60
2.33
2.66
3.00
2.54
2.17
2.49
2.03
1.63
1.98
2.65
3.05
3.48
3.84
4.24
1.92
2.57
2.97
3.34
3.73
4.11
1.92
2.76
3.11
3.49
2.64
2.96
1.88
2.52
2.86
3.20
3.60
2.33
2.66
3.00
2.54
2.18
2.50
1.84
2.42
2.76
3.10
3.48
2.25
2.57
2.90
2.45
2.10
1.80
2.32
2.68
3.00
2.16
2.49
2.04
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
EER
3.39
3.20
3.19
3.33
3.66
3.19
3.27
3.33
3.27
3.19
3.27
3.27
3.54
3.52
3.39
3.32
3.33
3.60
3.64
3.40
3.29
3.19
3.33
3.60
3.64
3.40
3.27
3.28
3.66
3.27
3.33
3.40
3.19
3.15
3.33
3.66
3.19
3.23
3.33
3.27
3.19
3.27
3.29
3.19
3.19
3.33
3.66
3.19
3.27
3.33
3.27
3.19
3.20
3.27
3.19
3.33
3.19
3.27
3.27
ROČNÁ
ENERGETICKÁ
SPOTREBA
TRIEDA
(kWh)
A
1275
A
1405
B
1410
A
1350
A
1230
B
1410
A
1375
A
1350
A
1375
B
1410
A
1375
A
1375
A
1150
A
1180
A
1275
A
1340
A
1350
A
1250
A
1235
A
1245
A
1340
B
1410
A
1350
A
1250
A
1235
A
1245
A
1375
A
1370
A
1230
A
1375
A
1350
A
1275
B
1410
B
1430
A
1350
A
1230
B
1410
A
1395
A
1350
A
1375
B
1410
A
1375
A
1340
B
1410
B
1410
A
1350
A
1230
B
1410
A
1375
A
1350
A
1375
B
1410
A
1405
A
1375
B
1410
A
1350
B
1410
A
1375
A
1375
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
54
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
5MXS90E2V3B
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
1.5
2.0
2.5
3.5
4.2
5.0
6.0
7.1
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.5+3.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
1.5+7.1
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
2.0+7.1
2.5+2.5
2.5+3.5
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
2.5+7.1
3.5+3.5
3.5+4.2
3.5+5.0
3.5+6.0
3.5+7.1
4.2+4.2
4.2+5.0
4.2+6.0
4.2+7.1
5.0+5.0
5.0+6.0
5.0+7.1
6.0+6.0
6.0+7.1
7.1+7.1
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+7.1
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.5+2.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.0+7.1
1.5+2.5+2.5
1.5+2.5+3.5
1.5+2.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.5+2.5+7.1
1.5+3.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.5+3.5+5.0
1.5+3.5+6.0
1.5+3.5+7.1
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
1.5+4.2+6.0
1.5+4.2+7.1
1.5+5.0+5.0
1.5+5.0+6.0
1.5+5.0+7.1
1.5+6.0+6.0
1.5+6.0+7.1
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+4.2
1.30
1.36
1.42
1.54
1.75
1.98
2.28
2.60
1.48
1.54
1.69
1.98
2.19
2.43
2.72
3.03
1.69
1.84
2.13
2.34
2.57
2.86
3.17
1.98
2.28
2.49
2.72
3.00
3.31
2.57
2.77
3.00
3.28
3.59
2.97
3.20
3.48
3.79
3.42
3.70
4.01
3.99
4.30
4.61
1.84
1.98
2.13
2.43
2.63
2.86
3.14
3.45
2.13
2.28
2.58
2.77
3.00
3.28
3.59
2.43
2.72
2.91
3.14
3.42
3.73
3.00
3.20
3.42
3.70
4.01
3.39
3.62
3.90
4.21
3.84
4.13
4.44
4.41
4.72
2.28
2.43
2.72
2.91
2.22
2.44
3.05
4.27
5.12
6.09
7.31
8.65
3.66
4.27
4.88
6.09
6.95
7.92
8.93
9.69
4.88
5.49
6.70
7.55
8.53
9.27
10.03
6.08
7.31
8.16
8.93
9.62
10.38
8.54
9.06
9.62
10.31
10.40
9.54
10.10
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
5.50
6.10
6.71
7.93
8.73
9.28
9.97
10.41
6.71
7.32
8.54
9.07
9.63
10.32
10.41
7.93
8.94
9.42
9.97
10.41
10.41
9.63
10.11
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
7.32
7.92
8.93
9.41
3.40
4.20
4.65
5.11
5.16
7.42
8.53
9.02
5.75
5.75
7.46
7.46
8.53
9.09
9.88
9.90
6.85
7.25
7.74
8.53
9.09
9.88
10.37
7.46
8.53
9.02
9.70
9.88
10.77
9.02
9.60
9.70
10.75
10.78
9.61
10.12
10.76
10.78
10.64
10.88
10.51
10.71
10.74
10.77
7.52
7.52
7.52
9.22
9.22
9.99
10.71
10.75
7.52
8.67
9.22
9.89
9.99
10.71
10.75
9.21
9.89
9.89
10.48
10.71
10.75
9.89
10.37
10.49
10.72
10.75
10.48
10.61
10.84
10.87
10.74
10.97
11.00
11.20
11.23
8.67
9.21
9.89
9.89
0.40
0.35
0.37
0.39
0.60
0.48
0.60
0.67
0.39
0.37
0.39
0.47
0.45
0.47
0.51
0.55
0.39
0.41
0.50
0.62
0.63
0.65
0.69
0.47
0.60
0.65
0.66
0.67
0.72
0.65
0.70
0.71
0.72
0.77
0.72
0.73
0.75
0.79
0.76
0.75
0.83
0.76
0.84
0.89
0.47
0.49
0.51
0.55
0.60
0.60
0.61
0.65
0.51
0.53
0.57
0.62
0.62
0.64
0.68
0.55
0.60
0.64
0.65
0.66
0.70
0.64
0.69
0.70
0.71
0.78
0.72
0.75
0.76
0.81
0.75
0.76
0.84
0.77
0.84
0.53
0.55
0.60
0.64
0.77
0.68
0.90
1.43
1.73
1.91
2.30
2.87
0.91
1.04
1.21
1.71
2.09
2.16
2.47
2.83
1.21
1.40
1.99
2.33
2.45
2.63
3.01
1.76
2.34
2.76
2.61
2.86
3.22
2.91
3.21
2.93
3.19
3.11
3.47
3.22
3.24
3.11
3.28
3.08
3.01
2.88
2.86
2.85
1.24
1.39
1.63
2.04
2.37
2.53
2.65
2.86
1.63
1.83
2.27
2.47
2.68
2.82
2.86
2.05
2.42
2.62
2.84
2.87
2.86
2.73
3.01
3.07
2.87
2.86
3.17
3.07
2.87
2.86
2.96
2.77
2.75
2.62
2.61
1.84
2.05
2.42
2.62
1.12
1.38
1.48
1.95
1.98
2.48
2.89
3.04
1.48
1.48
2.09
2.29
2.81
2.66
2.96
2.94
1.87
2.05
2.44
2.81
2.66
2.96
3.18
2.35
2.94
3.18
2.99
3.03
3.46
3.15
3.53
2.98
3.43
3.35
3.53
3.28
3.42
3.34
3.40
3.31
3.06
3.04
3.03
3.02
1.92
1.92
1.92
2.57
2.57
2.84
3.04
3.03
1.92
2.32
2.57
2.89
2.84
3.04
3.03
2.58
2.89
2.89
3.07
3.04
3.03
2.89
3.12
3.07
3.04
3.03
3.17
3.07
3.04
3.02
3.08
2.99
2.97
2.90
2.89
2.32
2.58
2.89
2.89
1.8
1.6
1.6
1.7
2.7
2.1
2.7
3.0
1.7
1.6
1.7
2.1
2.0
2.1
2.3
2.4
1.7
1.8
2.2
2.8
2.8
2.9
3.1
2.1
2.7
2.9
2.9
3.0
3.2
2.9
3.1
3.1
3.2
3.4
3.2
3.2
3.3
3.5
3.4
3.3
3.7
3.4
3.7
3.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.7
2.7
2.9
2.3
2.4
2.5
2.8
2.8
2.8
3.0
2.4
2.7
2.8
2.9
2.9
3.1
2.8
3.1
3.1
3.1
3.5
3.2
3.3
3.4
3.6
3.3
3.4
3.7
3.4
3.7
2.4
2.4
2.7
2.8
3.4
3.0
4.0
6.3
7.7
8.5
10.2
12.7
4.0
4.6
5.4
7.6
9.3
9.6
11.0
12.6
5.4
6.2
8.8
10.3
10.9
11.7
13.4
7.8
10.4
12.2
11.6
12.7
14.3
12.9
14.2
13.0
14.2
13.8
15.4
14.3
14.4
13.8
14.6
13.7
13.4
12.8
12.7
12.6
5.5
6.2
7.2
9.1
10.5
11.2
11.8
12.7
7.2
8.1
10.1
11.0
11.9
12.5
12.7
9.1
10.7
11.6
12.6
12.7
12.7
12.1
13.4
13.6
12.7
12.7
14.1
13.6
12.7
12.7
13.1
12.3
12.2
11.6
11.6
8.2
9.1
10.7
11.6
5.0
6.1
6.6
8.7
8.8
11.0
12.8
13.5
6.6
6.6
9.3
10.2
12.5
11.8
13.1
13.0
8.3
9.1
10.8
12.5
11.8
13.1
14.1
10.4
13.0
14.1
13.3
13.4
15.4
14.0
15.7
13.2
15.2
14.9
15.7
14.6
15.2
14.8
15.1
14.7
13.6
13.5
13.4
13.4
8.5
8.5
8.5
11.4
11.4
12.6
13.5
13.4
8.5
10.3
11.4
12.8
12.6
13.5
13.4
11.4
12.8
12.8
13.6
13.5
13.4
12.8
13.8
13.6
13.5
13.4
14.1
13.6
13.5
13.4
13.7
13.3
13.2
12.9
12.8
10.3
11.4
12.8
12.8
2.22
2.44
3.05
4.27
5.12
6.09
7.31
8.65
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.79
1.69
2.44
2.44
2.44
2.44
2.44
2.32
2.20
3.04
3.05
3.04
2.98
2.83
2.70
4.27
4.12
3.96
3.80
3.43
4.77
4.61
4.28
3.87
5.20
4.73
4.30
5.20
4.76
5.20
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.74
1.66
1.55
1.83
1.83
1.83
1.77
1.70
1.63
1.47
1.83
1.79
1.72
1.66
1.56
1.41
1.70
1.65
1.56
1.42
1.29
1.58
1.46
1.33
1.22
1.36
1.25
1.15
1.16
1.07
2.44
2.44
2.38
2.30
----------------1.83
2.44
3.05
4.26
5.12
6.09
7.14
8.00
2.44
3.05
4.26
5.11
6.09
6.95
7.83
3.04
4.26
5.12
5.95
6.79
7.68
4.27
4.94
5.66
6.51
6.97
4.77
5.49
6.12
6.53
5.20
5.67
6.10
5.20
5.64
5.20
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.74
1.66
1.55
2.44
2.44
2.44
2.36
2.27
2.17
1.96
3.05
2.98
2.87
2.77
2.60
2.34
3.97
3.85
3.64
3.31
3.01
4.42
4.09
3.74
3.42
4.53
4.16
3.83
4.63
4.28
2.44
2.44
2.38
2.30
----------------------------------------------------------------------------------------1.83
2.44
3.05
4.27
5.09
5.80
6.65
7.32
2.44
3.05
4.27
4.95
5.66
6.52
6.97
3.05
4.17
4.82
5.54
6.25
6.66
3.97
4.62
5.21
5.68
6.11
4.42
4.86
5.34
5.77
4.53
5.00
5.43
4.63
5.06
2.44
3.04
4.17
4.81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
55
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
2.88
3.59
3.39
2.99
2.96
3.19
3.18
3.01
4.02
4.11
4.03
3.56
3.33
3.67
3.62
3.42
4.03
3.92
3.37
3.24
3.48
3.52
3.33
3.45
3.12
2.96
3.42
3.36
3.22
2.93
2.82
3.28
3.23
3.34
2.75
3.14
3.21
3.34
3.17
3.38
3.46
3.61
3.64
3.65
4.44
4.39
4.12
3.89
3.68
3.67
3.76
3.64
4.12
4.00
3.76
3.67
3.59
3.66
3.64
3.87
3.69
3.60
3.51
3.63
3.64
3.53
3.36
3.39
3.63
3.64
3.28
3.39
3.63
3.64
3.52
3.76
3.79
3.97
3.99
3.98
3.86
3.69
3.59
D
B
C
D
D
D
D
D
A
A
A
B
C
A
A
B
A
A
C
C
B
B
C
B
D
D
B
C
C
D
D
C
C
C
E
D
C
C
D
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
C
C
A
A
C
C
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+7.1
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+2.5+7.1
2.0+3.5+3.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+3.5+6.0
2.0+3.5+7.1
2.0+4.2+4.2
2.0+4.2+5.0
2.0+4.2+6.0
2.0+4.2+7.1
2.0+5.0+5.0
2.0+5.0+6.0
2.0+5.0+7.1
2.0+6.0+6.0
2.0+6.0+7.1
2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+7.1
2.5+3.5+3.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+3.5+6.0
2.5+3.5+7.1
2.5+4.2+4.2
2.5+4.2+5.0
2.5+4.2+6.0
2.5+4.2+7.1
2.5+5.0+5.0
2.5+5.0+6.0
2.5+5.0+7.1
5MXS90E2V3B 2.5+6.0+6.0
2.5+6.0+7.1
3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+6.0
3.5+3.5+7.1
3.5+4.2+4.2
3.5+4.2+5.0
3.5+4.2+6.0
3.5+4.2+7.1
3.5+5.0+5.0
3.5+5.0+6.0
3.5+5.0+7.1
3.5+6.0+6.0
4.2+4.2+4.2
4.2+4.2+5.0
4.2+4.2+6.0
4.2+4.2+7.1
4.2+5.0+5.0
4.2+5.0+6.0
5.0+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+6.0
2.21
2.08
1.87
2.43
2.31
2.24
2.17
1.98
1.79
2.22
2.14
1.98
1.80
1.65
2.00
1.86
1.70
1.56
1.74
1.60
1.47
1.48
1.38
2.98
2.83
2.74
2.60
2.36
2.15
2.71
2.55
2.36
2.17
1.98
2.38
2.23
2.05
1.88
2.08
1.93
1.78
1.80
1.67
3.46
3.25
3.03
2.80
2.58
3.06
2.87
2.66
2.46
2.70
2.51
2.34
2.34
3.47
3.26
3.03
2.82
3.08
2.87
3.46
1.83
1.83
1.83
1.74
1.68
1.63
1.49
1.35
1.83
1.79
1.70
1.65
1.56
1.42
1.29
1.74
1.66
1.61
1.49
1.36
2.21
2.08
1.87
3.05
2.90
2.80
2.71
2.48
2.24
3.87
3.75
3.47
3.17
2.89
4.20
3.90
3.58
3.28
4.33
4.00
3.69
4.46
4.13
2.98
2.83
2.74
2.60
2.36
2.15
3.80
3.57
3.31
3.03
2.78
4.01
3.73
3.44
3.17
4.16
3.85
3.56
4.30
4.00
3.46
3.25
3.03
2.80
2.58
3.67
3.44
3.19
2.95
3.85
3.59
3.33
4.03
3.47
3.26
3.03
2.82
3.66
3.42
3.46
1.83
1.83
1.83
1.74
1.68
1.63
1.49
1.35
1.83
1.79
1.70
1.65
1.56
1.42
1.29
1.74
1.66
1.61
1.49
1.36
5.54
6.24
6.66
3.05
4.06
4.71
5.43
5.94
6.37
3.87
4.51
4.95
5.43
5.86
4.20
4.64
5.12
5.56
4.33
4.80
5.24
4.46
4.89
2.98
3.96
4.62
5.20
5.68
6.10
3.80
4.28
4.73
5.20
5.64
4.01
4.44
4.91
5.35
4.16
4.62
5.06
4.30
4.73
3.46
3.90
4.34
4.80
5.24
3.67
4.09
4.55
4.99
3.85
4.30
4.73
4.03
3.47
3.88
4.34
4.76
3.66
4.11
3.46
1.83
1.83
1.83
1.74
1.68
1.63
1.49
1.35
2.44
2.38
2.27
2.20
2.08
1.89
1.72
2.90
2.77
2.68
2.48
2.26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.83
2.44
3.05
4.06
4.71
5.43
5.95
6.37
2.44
2.98
3.97
4.62
5.21
5.68
6.11
2.90
3.88
4.51
4.96
5.43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
3.14
3.42
3.73
2.57
2.86
3.06
3.28
3.56
3.87
3.14
3.34
3.56
3.84
4.15
3.53
3.76
4.04
4.35
3.99
4.27
4.58
4.55
4.86
2.72
3.00
3.20
3.42
3.70
4.01
3.28
3.48
3.70
3.99
4.30
3.68
3.90
4.18
4.49
4.13
4.41
4.72
4.69
5.00
3.56
3.76
3.99
4.27
4.58
3.96
4.18
4.46
4.78
4.41
4.69
5.00
4.97
4.15
4.38
4.66
4.97
4.61
4.89
4.83
2.28
2.43
2.58
2.86
3.06
3.28
3.56
3.87
2.58
2.72
3.00
3.20
3.42
3.70
4.01
2.86
3.14
3.34
3.56
3.84
9.96
10.40
10.40
8.53
9.27
9.75
10.31
10.40
10.40
9.96
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
8.94
9.62
10.10
10.40
10.40
10.40
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.38
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.38
7.32
7.93
8.54
9.28
9.76
10.32
10.41
10.41
8.54
8.94
9.63
10.11
10.41
10.41
10.41
9.28
9.97
10.41
10.41
10.41
10.48
10.71
10.75
9.21
9.89
10.36
10.48
10.71
10.75
10.36
10.55
10.90
10.72
10.75
10.56
10.91
10.73
10.76
10.63
10.86
10.89
11.09
11.12
9.88
9.89
10.36
10.89
10.71
10.75
10.76
10.77
10.90
10.72
10.75
10.77
10.91
10.73
10.76
10.63
10.86
10.89
11.09
11.12
10.76
10.77
10.91
10.73
10.76
10.78
10.51
10.74
10.77
10.64
10.86
10.90
11.09
10.79
10.52
10.75
10.78
10.64
10.87
10.77
8.82
9.42
9.42
10.19
10.74
10.86
11.09
11.12
9.42
10.18
10.19
10.74
10.86
11.09
11.12
10.18
10.73
10.74
10.86
11.09
0.65
0.66
0.70
0.57
0.62
0.67
0.67
0.68
0.73
0.69
0.72
0.72
0.73
0.81
0.74
0.77
0.78
0.83
0.80
0.79
0.86
0.82
0.87
0.60
0.67
0.69
0.70
0.71
0.78
0.72
0.74
0.75
0.76
0.83
0.77
0.80
0.81
0.86
0.83
0.84
0.89
0.85
0.90
0.77
0.80
0.83
0.84
0.89
0.85
0.85
0.87
0.95
0.89
0.90
0.95
0.91
0.88
0.91
0.92
0.98
0.91
0.93
0.95
0.46
0.48
0.50
0.54
0.59
0.59
0.60
0.66
0.50
0.52
0.59
0.61
0.64
0.62
0.69
0.57
0.61
0.63
0.66
0.67
2.84
2.87
2.86
2.28
2.57
2.78
3.02
2.87
2.86
2.89
3.18
3.07
2.87
2.86
3.12
3.07
2.87
2.86
2.96
2.77
2.75
2.62
2.61
2.42
2.73
3.01
3.07
2.87
2.86
3.12
3.18
3.07
2.87
2.86
3.12
3.07
2.87
2.86
2.96
2.77
2.75
2.62
2.61
3.12
3.12
3.07
2.87
2.86
3.11
3.01
2.87
2.85
2.96
2.76
2.75
2.62
3.11
3.00
2.86
2.85
2.96
2.76
2.85
1.72
1.93
2.10
2.39
2.59
2.76
2.62
2.61
2.10
2.24
2.49
2.75
2.76
2.62
2.61
2.39
2.65
2.87
2.76
2.62
3.07
3.04
3.03
2.58
2.89
3.12
3.07
3.04
3.03
3.12
3.23
3.30
3.04
3.03
3.23
3.30
3.04
3.02
3.08
2.99
2.97
2.90
2.89
2.89
2.89
3.12
3.30
3.04
3.03
3.35
3.35
3.30
3.04
3.03
3.35
3.30
3.04
3.02
3.08
2.99
2.97
2.90
2.89
3.35
3.35
3.30
3.04
3.02
3.34
3.12
3.03
3.02
3.07
2.98
2.97
2.90
3.34
3.12
3.03
3.02
3.07
2.98
3.02
2.24
2.44
2.44
2.75
3.03
2.98
2.90
2.88
2.44
2.76
2.75
3.03
2.98
2.90
2.88
2.76
3.04
3.03
2.98
2.90
2.9
2.9
3.1
2.5
2.8
3.0
3.0
3.0
3.2
3.1
3.2
3.2
3.2
3.6
3.3
3.4
3.5
3.7
3.5
3.5
3.8
3.6
3.9
2.7
3.0
3.1
3.1
3.1
3.5
3.2
3.3
3.3
3.4
3.7
3.4
3.5
3.6
3.8
3.7
3.7
3.9
3.8
4.0
3.4
3.5
3.7
3.7
3.9
3.8
3.8
3.9
4.2
3.9
4.0
4.2
4.0
3.9
4.0
4.1
4.3
4.0
4.1
4.2
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6
2.6
2.7
2.9
2.2
2.3
2.6
2.7
2.8
2.8
3.1
2.5
2.7
2.8
2.9
3.0
12.6
12.7
12.7
10.1
11.4
12.3
13.4
12.7
12.7
12.8
14.1
13.6
12.7
12.7
13.8
13.6
12.7
12.7
13.1
12.3
12.2
11.6
11.6
10.7
12.1
13.4
13.6
12.7
12.7
13.8
14.1
13.6
12.7
12.7
13.8
13.6
12.7
12.7
13.1
12.3
12.2
11.6
11.6
13.8
13.8
13.6
12.7
12.7
13.8
13.4
12.7
12.6
13.1
12.2
12.2
11.6
13.8
13.3
12.7
12.6
13.1
12.2
12.6
7.6
8.6
9.3
10.6
11.5
12.2
11.6
11.6
9.3
9.9
11.0
12.2
12.2
11.6
11.6
10.6
11.8
12.7
12.2
11.6
13.6
13.5
13.4
11.4
12.8
13.8
13.6
13.5
13.4
13.8
14.3
14.6
13.5
13.4
14.3
14.6
13.5
13.4
13.7
13.3
13.2
12.9
12.8
12.8
12.8
13.8
14.6
13.5
13.4
14.9
14.9
14.6
13.5
13.4
14.9
14.6
13.5
13.4
13.7
13.3
13.2
12.9
12.8
14.9
14.9
14.6
13.5
13.4
14.8
13.8
13.4
13.4
13.6
13.2
13.2
12.9
14.8
13.8
13.4
13.4
13.6
13.2
13.4
9.9
10.8
10.8
12.2
13.4
13.2
12.9
12.8
10.8
12.2
12.2
13.4
13.2
12.9
12.8
12.2
13.5
13.4
13.2
12.9
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
56
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.51
3.62
3.64
3.74
3.61
3.51
3.41
3.62
3.64
3.45
3.27
3.39
3.62
3.64
3.33
3.39
3.62
3.64
3.51
3.75
3.78
3.97
3.98
3.69
3.52
3.36
3.39
3.62
3.64
3.30
3.27
3.39
3.62
3.64
3.33
3.39
3.62
3.64
3.51
3.75
3.78
3.97
3.98
3.33
3.33
3.39
3.62
3.64
3.34
3.46
3.62
3.65
3.51
3.77
3.78
3.97
3.34
3.47
3.64
3.65
3.51
3.77
3.64
4.26
4.11
4.07
3.88
3.77
3.74
3.97
3.99
4.07
3.99
3.87
3.68
3.77
3.97
3.99
3.88
3.76
3.63
3.77
3.97
B
A
A
A
A
B
B
A
A
B
C
C
A
A
C
C
A
A
B
A
A
A
A
A
B
C
C
A
A
C
C
C
A
A
C
C
A
A
B
A
A
A
A
C
C
C
A
A
C
B
A
A
B
A
A
A
C
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+4.2+7.1
1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+1.5+5.0+7.1
1.5+1.5+6.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+2.0+4.2+7.1
1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+5.0+6.0
1.5+2.0+5.0+7.1
1.5+2.0+6.0+6.0
1.5+2.5+2.5+2.5
5MXS90E2V3B 1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+2.5+3.5+7.1
1.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+2.5+4.2+6.0
1.5+2.5+4.2+7.1
1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+2.5+5.0+6.0
1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+3.5+3.5+6.0
1.5+3.5+3.5+7.1
1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+3.5+4.2+5.0
1.5+3.5+4.2+6.0
1.5+3.5+5.0+5.0
1.5+4.2+4.2+4.2
1.5+4.2+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+4.2
1.24
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.37
1.28
1.18
1.09
1.20
1.12
1.03
1.04
1.79
1.74
1.66
1.61
1.49
1.36
1.24
1.70
1.63
1.53
1.42
1.30
1.19
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.31
1.23
1.14
1.06
1.16
1.08
1.00
1.01
1.66
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.42
1.33
1.25
1.16
1.07
1.26
1.18
1.10
1.02
1.12
1.04
1.30
1.23
1.16
1.08
1.00
1.17
1.10
1.03
1.04
1.11
1.05
2.32
2.26
2.17
2.04
1.89
1.73
1.59
2.21
2.08
1.94
1.81
1.66
1.53
1.89
1.78
1.24
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.37
1.28
1.18
1.09
1.20
1.12
1.03
1.04
2.38
2.32
2.22
2.15
1.98
1.81
1.65
2.27
2.17
2.04
1.89
1.74
1.59
1.98
1.86
1.74
1.60
1.48
1.75
1.64
1.52
1.41
1.54
1.44
1.33
1.34
2.77
2.60
2.43
2.26
2.08
1.91
2.37
2.22
2.08
1.93
1.78
2.10
1.97
1.83
1.70
1.86
1.74
3.04
2.87
2.70
2.51
2.34
2.72
2.57
2.40
2.43
3.10
2.93
2.32
2.26
2.17
2.04
1.89
1.73
1.59
2.21
2.08
1.94
1.81
1.66
1.53
1.89
1.78
2.07
3.64
3.41
3.17
2.91
2.68
3.84
3.58
3.31
3.06
4.00
3.72
3.45
4.16
2.38
2.32
2.22
2.15
1.98
1.81
1.65
2.83
2.72
2.55
2.37
2.17
1.99
3.47
3.25
3.04
2.80
2.58
3.67
3.44
3.19
2.95
3.86
3.59
3.34
4.03
2.77
2.60
2.43
2.26
2.08
1.91
3.31
3.11
2.91
2.70
2.50
3.53
3.31
3.08
2.86
3.72
3.47
3.04
2.87
2.70
2.51
2.34
3.26
3.08
2.88
3.47
3.10
2.93
2.32
2.26
2.17
2.04
1.89
1.73
1.59
2.77
2.60
2.44
2.26
2.08
1.91
3.31
3.11
5.87
3.64
4.09
4.53
5.00
5.43
3.84
4.27
4.73
5.17
4.00
4.46
4.89
4.16
2.38
2.90
3.88
4.51
4.96
5.43
5.87
2.83
3.80
4.29
4.73
5.21
5.64
3.47
3.90
4.34
4.80
5.24
3.67
4.10
4.56
4.99
3.86
4.31
4.74
4.03
2.77
3.64
4.09
4.53
5.00
5.43
3.31
3.74
4.16
4.63
5.06
3.53
3.94
4.40
4.83
3.72
4.16
3.04
3.44
3.86
4.31
4.74
3.26
3.67
4.11
3.47
3.10
3.49
2.32
2.84
3.80
4.28
4.73
5.21
5.63
2.77
3.64
4.08
4.52
5.00
5.43
3.31
3.73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
4.15
3.42
3.62
3.84
4.13
4.44
3.82
4.04
4.32
4.63
4.27
4.55
4.86
4.83
2.72
2.86
3.14
3.34
3.56
3.84
4.15
3.00
3.28
3.48
3.70
3.99
4.30
3.56
3.76
3.99
4.27
4.58
3.96
4.18
4.46
4.78
4.41
4.69
5.00
4.97
3.14
3.42
3.62
3.84
4.13
4.44
3.70
3.90
4.13
4.41
4.72
4.10
4.32
4.61
4.92
4.10
4.32
3.99
4.18
4.41
4.69
5.00
4.38
4.61
4.89
4.83
4.58
4.80
2.86
3.00
3.28
3.48
3.70
3.99
4.30
3.14
3.42
3.62
3.84
4.13
4.44
3.70
3.90
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
8.94
9.28
9.97
10.41
10.41
10.41
10.41
9.63
10.32
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
9.97
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
10.41
9.28
9.62
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
9.96
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
11.12
10.74
10.74
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.14
11.01
11.23
11.27
11.46
10.18
10.18
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.18
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.74
10.74
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.14
11.01
11.23
11.27
11.46
10.72
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.74
10.74
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.14
10.75
10.88
10.74
10.75
10.88
11.11
11.14
10.76
10.89
11.12
11.01
10.77
10.90
10.18
10.18
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.72
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.74
10.74
0.71
0.66
0.68
0.71
0.72
0.79
0.73
0.76
0.77
0.81
0.76
0.77
0.84
0.80
0.52
0.57
0.61
0.63
0.66
0.67
0.71
0.59
0.63
0.66
0.68
0.69
0.74
0.68
0.73
0.73
0.74
0.81
0.75
0.78
0.79
0.84
0.79
0.82
0.87
0.83
0.61
0.66
0.68
0.71
0.72
0.79
0.71
0.76
0.76
0.77
0.84
0.78
0.81
0.82
0.90
0.78
0.81
0.76
0.81
0.84
0.85
0.90
0.83
0.86
0.87
0.90
0.89
0.92
0.57
0.59
0.63
0.66
0.68
0.69
0.74
0.61
0.66
0.68
0.71
0.72
0.79
0.71
0.76
2.61
2.87
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.60
2.71
2.56
2.50
2.43
2.24
2.39
2.65
2.87
2.76
2.62
2.61
2.54
2.81
2.87
2.76
2.62
2.61
2.87
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.60
2.71
2.56
2.50
2.43
2.65
2.87
2.87
2.76
2.62
2.61
2.87
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.86
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.75
2.61
2.71
2.85
2.75
2.39
2.49
2.81
2.87
2.76
2.62
2.61
2.65
2.87
2.87
2.76
2.62
2.61
2.87
2.86
2.88
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.88
2.93
2.90
2.88
2.81
2.76
2.76
3.04
3.03
2.98
2.90
2.88
2.76
3.04
3.03
2.98
2.90
2.88
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.88
2.93
2.90
2.88
2.81
3.04
3.04
3.03
2.98
2.90
2.88
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.02
2.98
2.89
2.93
3.02
2.97
2.76
2.76
3.04
3.03
2.99
2.90
2.88
3.04
3.04
3.03
2.99
2.90
2.88
3.03
3.03
3.1
2.9
3.0
3.1
3.2
3.5
3.2
3.4
3.4
3.6
3.4
3.4
3.7
3.5
2.3
2.5
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
2.6
2.8
2.9
3.0
3.1
3.3
3.0
3.2
3.2
3.3
3.6
3.3
3.5
3.5
3.7
3.5
3.6
3.9
3.7
2.7
2.9
3.0
3.1
3.2
3.5
3.1
3.4
3.4
3.4
3.7
3.5
3.6
3.6
4.0
3.5
3.6
3.4
3.6
3.7
3.8
4.0
3.7
3.8
3.9
4.0
3.9
4.1
2.5
2.6
2.8
2.9
3.0
3.1
3.3
2.7
2.9
3.0
3.1
3.2
3.5
3.1
3.4
11.6
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
11.5
12.0
11.4
11.1
10.8
9.9
10.6
11.8
12.7
12.2
11.6
11.6
11.3
12.5
12.7
12.2
11.6
11.6
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
11.5
12.0
11.4
11.1
10.8
11.8
12.7
12.7
12.2
11.6
11.6
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
12.0
12.6
12.2
10.6
11.0
12.5
12.7
12.2
11.6
11.6
11.8
12.7
12.7
12.2
11.6
11.6
12.7
12.7
12.8
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
12.8
13.0
12.9
12.8
12.5
12.2
12.2
13.5
13.4
13.2
12.9
12.8
12.2
13.5
13.4
13.2
12.9
12.8
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
12.8
13.0
12.9
12.8
12.5
13.5
13.5
13.4
13.2
12.9
12.8
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
13.0
13.4
13.2
12.2
12.2
13.5
13.4
13.3
12.9
12.8
13.5
13.5
13.4
13.3
12.9
12.8
13.4
13.4
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
57
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.99
3.63
3.64
3.77
3.99
4.00
3.64
3.77
3.99
4.00
3.84
4.07
4.16
4.28
3.99
3.88
3.76
3.63
3.77
3.97
3.99
3.79
3.67
3.63
3.77
3.97
3.99
3.63
3.64
3.77
3.99
4.00
3.64
3.77
3.99
4.00
3.84
4.07
4.16
4.28
3.76
3.63
3.63
3.77
3.97
3.99
3.63
3.64
3.77
3.99
4.00
3.64
3.77
3.99
4.00
3.64
3.77
3.64
3.64
3.77
3.99
4.00
3.64
3.79
3.99
3.84
3.65
3.79
3.88
3.86
3.67
3.62
3.77
3.97
3.98
3.76
3.62
3.62
3.77
3.97
3.98
3.62
3.64
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+3.5+6.0
2.0+2.0+3.5+7.1
2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+4.2+6.0
2.0+2.0+4.2+7.1
2.0+2.0+5.0+5.0
2.0+2.0+5.0+6.0
2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+7.1
2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+3.5+6.0
2.0+2.5+3.5+7.1
2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+4.2+5.0
2.0+2.5+4.2+6.0
2.0+2.5+5.0+5.0
2.0+2.5+5.0+6.0
2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+3.5+3.5+5.0
2.0+3.5+3.5+6.0
2.0+3.5+4.2+4.2
2.0+3.5+4.2+5.0
2.0+3.5+5.0+5.0
2.0+4.2+4.2+4.2
2.0+4.2+4.2+5.0
2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+6.0
2.5+2.5+2.5+7.1
2.5+2.5+3.5+3.5
5MXS90E2V3B 2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+5.0
2.5+2.5+3.5+6.0
2.5+2.5+3.5+7.1
2.5+2.5+4.2+4.2
2.5+2.5+4.2+5.0
2.5+2.5+4.2+6.0
2.5+2.5+5.0+5.0
2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+3.5+3.5+4.2
2.5+3.5+3.5+5.0
2.5+3.5+3.5+6.0
2.5+3.5+4.2+4.2
2.5+3.5+4.2+5.0
2.5+4.2+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5+3.5
3.5+3.5+3.5+4.2
3.5+3.5+3.5+5.0
3.5+3.5+4.2+4.2
1.5+1.5+1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+1.5+1.5+6.0
1.5+1.5+1.5+1.5+7.1
1.5+1.5+1.5+2.0+2.0
1.5+1.5+1.5+2.0+2.5
1.5+1.5+1.5+2.0+3.5
1.5+1.5+1.5+2.0+4.2
1.5+1.5+1.5+2.0+5.0
1.5+1.5+1.5+2.0+6.0
1.5+1.5+1.5+2.0+7.1
1.5+1.5+1.5+2.5+2.5
1.5+1.5+1.5+2.5+3.5
1.5+1.5+1.5+2.5+4.2
1.5+1.5+1.5+2.5+5.0
1.5+1.5+1.5+2.5+6.0
1.5+1.5+1.5+2.5+7.1
1.5+1.5+1.5+3.5+3.5
1.5+1.5+1.5+3.5+4.2
1.66
1.54
1.42
1.68
1.58
1.46
1.36
1.49
1.39
2.18
1.97
1.86
1.73
1.60
1.48
1.80
1.71
1.60
1.48
1.38
1.61
1.52
1.42
1.43
1.34
1.67
1.58
1.49
1.38
1.50
1.41
1.35
1.43
1.35
2.60
2.36
2.22
2.08
1.93
1.78
2.17
2.05
1.93
1.79
1.67
1.94
1.83
1.71
1.73
2.00
1.90
1.79
1.67
1.81
1.72
1.73
2.60
2.48
2.35
2.36
1.79
1.74
1.70
1.63
1.53
1.42
1.30
1.19
1.70
1.66
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.63
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.36
1.28
1.66
1.54
1.42
1.68
1.58
1.46
1.36
1.49
1.39
2.71
2.48
2.32
2.17
2.00
1.84
2.26
2.13
2.00
1.86
1.72
2.01
1.90
1.77
1.79
1.68
2.91
2.76
2.60
2.43
2.62
2.48
2.35
2.99
2.84
2.60
2.36
2.22
2.08
1.93
1.78
2.17
2.05
1.93
1.79
1.67
1.94
1.83
1.71
1.73
2.80
2.66
2.51
2.35
2.53
2.39
2.89
2.60
2.48
2.35
2.36
1.79
1.74
1.70
1.63
1.53
1.42
1.30
1.19
1.70
1.66
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.63
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.36
1.28
2.91
2.70
2.49
3.52
3.31
3.09
2.85
3.71
3.47
2.71
2.48
2.32
2.17
2.00
1.84
3.17
2.98
2.80
2.60
2.41
3.39
3.19
2.97
3.59
3.35
2.91
2.76
2.60
2.43
3.14
2.97
3.35
2.99
2.84
2.60
2.36
2.22
2.08
1.93
1.78
3.03
2.87
2.70
2.51
2.33
3.26
3.08
2.87
3.47
2.80
2.66
2.51
2.35
3.03
2.87
2.89
2.60
2.48
2.35
2.84
1.79
1.74
1.70
1.63
1.53
1.42
1.30
1.19
1.70
1.66
1.56
1.46
1.36
1.25
1.15
1.63
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.36
1.28
4.17
4.62
5.07
3.52
3.93
4.39
4.83
3.71
4.15
2.71
3.47
3.90
4.33
4.80
5.24
3.17
3.58
4.00
4.46
4.89
3.39
3.79
4.24
3.59
4.03
2.91
3.30
3.71
4.16
3.14
3.54
3.35
2.99
3.37
2.60
3.32
3.74
4.16
4.61
5.06
3.03
3.43
3.84
4.31
4.73
3.26
3.66
4.11
3.47
2.80
3.18
3.59
4.03
3.03
3.42
2.89
2.60
2.96
3.35
2.84
1.79
1.74
1.70
1.63
1.53
1.42
1.30
1.19
2.26
2.21
2.08
1.94
1.81
1.66
1.53
2.71
2.48
2.32
2.17
2.00
1.84
3.17
2.98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.79
2.32
2.83
3.80
4.28
4.73
5.20
5.64
2.26
2.77
3.64
4.08
4.52
4.99
5.43
2.71
3.47
3.90
4.33
4.80
5.24
3.17
3.58
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
4.13
4.41
4.72
4.10
4.32
4.61
4.92
4.55
4.83
3.28
3.56
3.76
3.99
4.27
4.58
3.84
4.04
4.27
4.55
4.86
4.24
4.46
4.75
4.69
4.97
4.13
4.32
4.55
4.83
4.52
4.75
4.97
4.72
4.94
3.42
3.70
3.90
4.13
4.41
4.72
3.99
4.18
4.41
4.69
5.00
4.38
4.61
4.89
4.83
4.27
4.46
4.69
4.97
4.66
4.89
4.86
4.55
4.75
4.97
4.94
2.72
2.86
3.00
3.28
3.48
3.70
3.99
4.30
3.00
3.14
3.42
3.62
3.84
4.13
4.44
3.28
3.56
3.76
3.99
4.27
4.58
3.84
4.04
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
8.93
9.27
9.62
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
9.62
9.96
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.14
11.01
11.23
10.72
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.74
10.74
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.01
11.23
10.74
10.75
10.88
11.11
10.76
10.89
11.01
10.77
10.90
10.72
10.73
10.74
10.86
11.09
11.12
10.74
10.74
10.87
11.10
11.13
10.75
10.88
11.11
11.01
10.74
10.75
10.88
11.11
10.76
10.89
10.77
10.75
10.76
10.89
10.77
10.48
10.48
10.48
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
10.48
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.11
11.12
0.76
0.77
0.84
0.78
0.81
0.82
0.90
0.84
0.85
0.64
0.68
0.73
0.73
0.74
0.82
0.73
0.78
0.78
0.82
0.87
0.81
0.84
0.85
0.87
0.88
0.78
0.84
0.87
0.87
0.89
0.89
0.92
0.92
0.95
0.66
0.71
0.76
0.76
0.77
0.84
0.76
0.81
0.84
0.85
0.90
0.84
0.87
0.87
0.90
0.84
0.86
0.89
0.90
0.92
0.92
0.95
0.89
0.92
0.95
0.98
0.45
0.47
0.51
0.55
0.59
0.60
0.60
0.66
0.51
0.53
0.57
0.62
0.62
0.65
0.69
0.55
0.60
0.64
0.66
0.67
0.71
0.66
0.69
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.60
2.71
2.51
2.82
2.87
2.87
2.76
2.62
2.61
2.87
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.71
2.51
2.86
2.86
2.76
2.61
2.86
2.75
2.65
2.85
2.75
2.87
2.87
2.87
2.76
2.62
2.61
2.87
2.86
2.76
2.61
2.60
2.86
2.76
2.61
2.71
2.86
2.86
2.76
2.61
2.86
2.75
2.85
2.86
2.86
2.76
2.85
2.12
2.21
2.31
2.56
2.61
2.51
2.38
2.36
2.31
2.46
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.56
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.61
2.61
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.88
2.93
2.90
3.04
3.04
3.03
2.99
2.90
2.88
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.93
2.90
3.03
3.03
2.98
2.89
3.02
2.98
2.93
3.02
2.97
3.04
3.04
3.03
2.99
2.90
2.88
3.03
3.03
2.98
2.89
2.88
3.03
2.98
2.89
2.93
3.03
3.03
2.98
2.89
3.02
2.98
3.02
3.03
3.02
2.98
3.02
2.68
2.68
2.68
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.68
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
3.4
3.4
3.7
3.5
3.6
3.6
4.0
3.7
3.8
2.8
3.0
3.2
3.2
3.3
3.6
3.2
3.5
3.5
3.6
3.9
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9
3.5
3.7
3.9
3.9
3.9
3.9
4.1
4.1
4.2
2.9
3.1
3.4
3.4
3.4
3.7
3.4
3.6
3.7
3.8
4.0
3.7
3.9
3.9
4.0
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.1
4.2
3.9
4.1
4.2
4.3
2.0
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.7
2.9
2.3
2.4
2.5
2.8
2.8
2.9
3.1
2.4
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
2.9
3.1
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
11.5
12.0
11.1
12.5
12.7
12.7
12.2
11.6
11.6
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
12.0
11.1
12.7
12.7
12.2
11.6
12.7
12.2
11.8
12.6
12.2
12.7
12.7
12.7
12.2
11.6
11.6
12.7
12.7
12.2
11.6
11.5
12.7
12.2
11.6
12.0
12.7
12.7
12.2
11.6
12.7
12.2
12.6
12.7
12.7
12.2
12.6
9.4
9.8
10.2
11.4
11.6
11.1
10.6
10.5
10.2
10.9
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.4
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
12.8
13.0
12.9
13.5
13.5
13.4
13.3
12.9
12.8
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
13.0
12.9
13.4
13.4
13.2
12.8
13.4
13.2
13.0
13.4
13.2
13.5
13.5
13.4
13.3
12.9
12.8
13.4
13.4
13.2
12.8
12.8
13.4
13.2
12.8
13.0
13.4
13.4
13.2
12.8
13.4
13.2
13.4
13.4
13.4
13.2
13.4
11.9
11.9
11.9
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
11.9
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
58
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.77
3.98
4.00
3.64
3.77
3.98
4.00
3.84
4.14
3.66
3.62
3.62
3.77
3.97
3.98
3.62
3.64
3.77
3.98
4.00
3.64
3.77
3.98
3.84
4.14
3.64
3.64
3.77
3.98
3.64
3.78
3.92
3.65
3.78
3.62
3.62
3.62
3.77
3.97
3.98
3.62
3.64
3.77
3.98
4.00
3.64
3.77
3.98
3.84
3.64
3.64
3.77
3.98
3.64
3.78
3.65
3.64
3.64
3.77
3.65
4.21
4.19
4.16
4.03
3.98
4.14
4.37
4.41
4.16
4.05
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
4.03
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.98
3.98
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
1.5+1.5+1.5+3.5+5.0
1.5+1.5+1.5+3.5+6.0
1.5+1.5+1.5+3.5+7.1
1.5+1.5+1.5+4.2+4.2
1.5+1.5+1.5+4.2+5.0
1.5+1.5+1.5+4.2+6.0
1.5+1.5+1.5+5.0+5.0
1.5+1.5+1.5+5.0+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0+2.0
1.5+1.5+2.0+2.0+2.5
1.5+1.5+2.0+2.0+3.5
1.5+1.5+2.0+2.0+4.2
1.5+1.5+2.0+2.0+5.0
1.5+1.5+2.0+2.0+6.0
1.5+1.5+2.0+2.0+7.1
1.5+1.5+2.0+2.5+2.5
1.5+1.5+2.0+2.5+3.5
1.5+1.5+2.0+2.5+4.2
1.5+1.5+2.0+2.5+5.0
1.5+1.5+2.0+2.5+6.0
1.5+1.5+2.0+2.5+7.1
1.5+1.5+2.0+3.5+3.5
1.5+1.5+2.0+3.5+4.2
1.5+1.5+2.0+3.5+5.0
1.5+1.5+2.0+3.5+6.0
1.5+1.5+2.0+3.5+7.1
1.5+1.5+2.0+4.2+4.2
1.5+1.5+2.0+4.2+5.0
1.5+1.5+2.0+4.2+6.0
1.5+1.5+2.0+5.0+5.0
1.5+1.5+2.5+2.5+2.5
1.5+1.5+2.5+2.5+3.5
1.5+1.5+2.5+2.5+4.2
1.5+1.5+2.5+2.5+5.0
1.5+1.5+2.5+2.5+6.0
1.5+1.5+2.5+2.5+7.1
1.5+1.5+2.5+3.5+3.5
1.5+1.5+2.5+3.5+4.2
1.5+1.5+2.5+3.5+5.0
1.5+1.5+2.5+3.5+6.0
1.5+1.5+2.5+4.2+4.2
5MXS90E2V3B 1.5+1.5+2.5+4.2+5.0
1.5+1.5+2.5+5.0+5.0
1.5+1.5+3.5+3.5+3.5
1.5+1.5+3.5+3.5+4.2
1.5+1.5+3.5+3.5+5.0
1.5+1.5+3.5+4.2+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0+2.0
1.5+2.0+2.0+2.0+2.5
1.5+2.0+2.0+2.0+3.5
1.5+2.0+2.0+2.0+4.2
1.5+2.0+2.0+2.0+5.0
1.5+2.0+2.0+2.0+6.0
1.5+2.0+2.0+2.0+7.1
1.5+2.0+2.0+2.5+2.5
1.5+2.0+2.0+2.5+3.5
1.5+2.0+2.0+2.5+4.2
1.5+2.0+2.0+2.5+5.0
1.5+2.0+2.0+2.5+6.0
1.5+2.0+2.0+2.5+7.1
1.5+2.0+2.0+3.5+3.5
1.5+2.0+2.0+3.5+4.2
1.5+2.0+2.0+3.5+5.0
1.5+2.0+2.0+3.5+6.0
1.5+2.0+2.0+4.2+4.2
1.5+2.0+2.0+4.2+5.0
1.5+2.0+2.0+5.0+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5+2.5
1.5+2.0+2.5+2.5+3.5
1.5+2.0+2.5+2.5+4.2
1.5+2.0+2.5+2.5+5.0
1.5+2.0+2.5+2.5+6.0
1.5+2.0+2.5+2.5+7.1
1.5+2.0+2.5+3.5+3.5
1.5+2.0+2.5+3.5+4.2
1.5+2.0+2.5+3.5+5.0
1.5+2.0+2.5+3.5+6.0
1.5+2.0+2.5+4.2+4.2
1.5+2.0+2.5+4.2+5.0
1.5+2.0+3.5+3.5+3.5
1.5+2.0+3.5+3.5+4.2
1.5+2.0+3.5+3.5+5.0
1.5+2.0+3.5+4.2+4.2
1.20
1.11
1.03
1.21
1.14
1.06
1.08
1.01
1.66
1.63
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.56
1.42
1.33
1.25
1.16
1.07
1.30
1.23
1.16
1.08
1.00
1.16
1.10
1.03
1.04
1.49
1.36
1.28
1.20
1.11
1.03
1.25
1.18
1.11
1.04
1.12
1.06
1.01
1.16
1.10
1.04
1.05
1.63
1.56
1.42
1.33
1.25
1.16
1.07
1.49
1.36
1.28
1.20
1.11
1.03
1.25
1.18
1.11
1.04
1.12
1.06
1.01
1.42
1.30
1.23
1.16
1.08
1.00
1.20
1.14
1.08
1.01
1.08
1.03
1.11
1.06
1.01
1.01
1.20
1.11
1.03
1.21
1.14
1.06
1.08
1.01
1.66
1.63
1.49
1.39
1.30
1.20
1.11
1.56
1.42
1.33
1.25
1.16
1.07
1.30
1.23
1.16
1.08
1.00
1.16
1.10
1.03
1.04
1.49
1.36
1.28
1.20
1.11
1.03
1.25
1.18
1.11
1.04
1.12
1.06
1.01
1.16
1.10
1.04
1.05
2.17
2.08
1.89
1.78
1.66
1.54
1.42
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
1.66
1.58
1.49
1.39
1.50
1.41
1.34
1.89
1.73
1.64
1.54
1.43
1.33
1.60
1.52
1.43
1.34
1.44
1.37
1.49
1.41
1.34
1.35
1.20
1.11
1.03
1.21
1.14
1.06
1.08
1.01
2.21
2.17
1.98
1.86
1.73
1.60
1.48
2.08
1.89
1.78
1.66
1.54
1.42
1.73
1.64
1.54
1.43
1.33
1.55
1.46
1.37
1.39
2.48
2.26
2.13
2.00
1.86
1.72
2.08
1.97
1.86
1.73
1.87
1.77
1.68
2.70
2.56
2.43
2.44
2.17
2.08
1.89
1.78
1.66
1.54
1.42
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
1.66
1.58
1.49
1.39
1.50
1.41
1.34
2.36
2.17
2.05
1.93
1.79
1.67
2.00
1.90
1.79
1.68
1.81
1.71
2.60
2.48
2.35
2.36
2.80
2.60
2.41
3.39
3.19
2.97
3.59
3.35
2.21
2.17
1.98
1.86
1.73
1.60
1.48
2.60
2.36
2.22
2.08
1.93
1.78
3.03
2.87
2.70
2.51
2.33
3.26
3.08
2.87
3.47
2.48
2.26
2.13
2.00
1.86
1.72
2.91
2.76
2.60
2.43
3.14
2.97
3.35
2.70
2.56
2.43
2.93
2.17
2.08
1.89
1.78
1.66
1.54
1.42
2.48
2.26
2.13
2.00
1.86
1.72
2.91
2.76
2.60
2.43
3.14
2.97
3.35
2.36
2.17
2.05
1.93
1.79
1.67
2.80
2.66
2.51
2.35
3.03
2.87
2.60
2.48
2.35
2.84
4.00
4.46
4.89
3.39
3.80
4.24
3.59
4.03
2.21
2.71
3.47
3.90
4.33
4.80
5.24
2.60
3.31
3.73
4.16
4.62
5.06
3.03
3.44
3.85
4.30
4.73
3.26
3.66
4.11
3.47
2.48
3.17
3.58
4.00
4.46
4.89
2.91
3.31
3.71
4.16
3.14
3.54
3.35
2.70
3.08
3.47
2.93
2.17
2.60
3.31
3.73
4.16
4.62
5.06
2.48
3.17
3.58
4.00
4.46
4.89
2.91
3.31
3.71
4.16
3.14
3.54
3.35
2.36
3.03
3.44
3.85
4.30
4.73
2.80
3.19
3.59
4.03
3.03
3.42
2.60
2.97
3.35
2.84
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
4.27
4.55
4.86
4.24
4.46
4.75
4.69
4.97
3.14
3.28
3.56
3.76
3.99
4.27
4.58
3.42
3.70
3.90
4.13
4.41
4.72
3.99
4.18
4.41
4.69
5.00
4.38
4.61
4.89
4.83
3.56
3.84
4.04
4.27
4.55
4.86
4.13
4.32
4.55
4.83
4.52
4.75
4.97
4.41
4.61
4.83
4.80
3.28
3.42
3.70
3.90
4.13
4.41
4.72
3.56
3.84
4.04
4.27
4.55
4.86
4.13
4.32
4.55
4.83
4.52
4.75
4.97
3.70
3.99
4.18
4.41
4.69
5.00
4.27
4.46
4.69
4.97
4.66
4.89
4.55
4.75
4.97
4.94
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
9.96
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.31
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
11.25
11.48
11.51
11.13
11.26
11.49
11.38
11.61
11.10
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.11
11.12
11.25
11.48
11.51
11.13
11.26
11.49
11.38
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.11
11.12
11.25
11.48
11.13
11.26
11.38
11.12
11.13
11.26
11.14
11.10
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.11
11.12
11.25
11.48
11.13
11.26
11.38
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.11
11.12
11.25
11.48
11.13
11.26
11.12
11.13
11.26
11.14
0.71
0.72
0.79
0.73
0.76
0.77
0.76
0.79
0.53
0.55
0.60
0.64
0.66
0.67
0.71
0.58
0.62
0.66
0.69
0.69
0.76
0.69
0.71
0.74
0.74
0.81
0.76
0.79
0.79
0.82
0.60
0.67
0.69
0.71
0.72
0.79
0.71
0.76
0.76
0.79
0.79
0.82
0.84
0.76
0.81
0.84
0.87
0.55
0.58
0.62
0.66
0.69
0.69
0.76
0.60
0.67
0.69
0.71
0.72
0.79
0.71
0.76
0.76
0.79
0.79
0.82
0.84
0.62
0.69
0.71
0.74
0.74
0.82
0.74
0.79
0.82
0.82
0.81
0.84
0.82
0.84
0.87
0.90
2.51
2.37
2.36
2.60
2.50
2.37
2.46
2.32
2.46
2.56
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.61
2.61
2.51
2.37
2.36
2.60
2.50
2.37
2.46
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.61
2.61
2.51
2.37
2.60
2.50
2.46
2.61
2.60
2.50
2.60
2.56
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.61
2.61
2.51
2.37
2.60
2.50
2.46
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.61
2.61
2.51
2.37
2.60
2.50
2.61
2.60
2.50
2.60
2.89
2.80
2.79
2.88
2.89
2.80
2.84
2.75
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.80
2.79
2.88
2.89
2.80
2.84
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.80
2.88
2.89
2.84
2.89
2.88
2.89
2.88
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.80
2.88
2.89
2.84
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.80
2.88
2.89
2.89
2.88
2.89
2.88
3.1
3.2
3.5
3.2
3.4
3.4
3.4
3.5
2.4
2.4
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
2.6
2.8
2.9
3.1
3.1
3.4
3.1
3.1
3.3
3.3
3.6
3.4
3.5
3.5
3.6
2.7
3.0
3.1
3.1
3.2
3.5
3.1
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
3.4
3.6
3.7
3.9
2.4
2.6
2.8
2.9
3.1
3.1
3.4
2.7
3.0
3.1
3.1
3.2
3.5
3.1
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.7
2.8
3.1
3.1
3.3
3.3
3.6
3.3
3.5
3.6
3.6
3.6
3.7
3.6
3.7
3.9
4.0
11.1
10.5
10.5
11.5
11.1
10.5
10.9
10.3
10.9
11.4
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.1
10.5
10.5
11.5
11.1
10.5
10.9
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.1
10.5
11.5
11.1
10.9
11.6
11.5
11.1
11.5
11.4
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.1
10.5
11.5
11.1
10.9
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.1
10.5
11.5
11.1
11.6
11.5
11.1
11.5
12.8
12.4
12.4
12.8
12.8
12.4
12.6
12.2
12.8
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.4
12.4
12.8
12.8
12.4
12.6
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.4
12.8
12.8
12.6
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.4
12.8
12.8
12.6
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.4
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
59
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
4.14
4.39
4.41
4.00
4.16
4.39
4.23
4.48
4.05
4.03
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.98
3.98
4.14
4.39
4.41
4.00
4.16
4.39
4.23
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.98
3.98
4.14
4.39
4.00
4.16
4.23
3.98
4.00
4.16
4.00
4.03
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.98
3.98
4.14
4.39
4.00
4.16
4.23
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.98
3.98
4.14
4.39
4.00
4.16
3.98
4.00
4.16
4.00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
5MXS-E
Kombinačné tabuľky
VYKUROVANIE
VONKAJŠIA
JEDNOTKA
VYKUROVACÍ VÝKON (kW)
VNÚTORNÁ
JEDNOTKA MIESTNOSŤ A MIESTNOSŤ B MIESTNOSŤ C MIESTNOSŤ D MIESTNOSŤ E
1.5+2.5+2.5+2.5+2.5
1.5+2.5+2.5+2.5+3.5
1.5+2.5+2.5+2.5+4.2
1.5+2.5+2.5+2.5+5.0
1.5+2.5+2.5+2.5+6.0
1.5+2.5+2.5+3.5+3.5
1.5+2.5+2.5+3.5+4.2
1.5+2.5+2.5+3.5+5.0
1.5+2.5+2.5+4.2+4.2
1.5+2.5+3.5+3.5+3.5
1.5+2.5+3.5+3.5+4.2
1.5+3.5+3.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5
2.0+2.0+2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5
2.0+2.0+2.0+2.5+4.2
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5
2.0+2.0+2.0+3.5+4.2
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0
5MXS90E2V3B 2.0+2.0+2.0+4.2+4.2
2.0+2.0+2.0+4.2+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5
2.0+2.0+2.5+2.5+4.2
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5
2.0+2.0+2.5+3.5+4.2
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0
2.0+2.0+2.5+4.2+4.2
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5
2.0+2.0+3.5+3.5+4.2
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5
2.0+2.5+2.5+2.5+4.2
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0
2.0+2.5+2.5+3.5+3.5
2.0+2.5+2.5+3.5+4.2
2.0+2.5+2.5+3.5+5.0
2.0+2.5+2.5+4.2+4.2
2.0+2.5+3.5+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5+2.5
2.5+2.5+2.5+2.5+3.5
2.5+2.5+2.5+2.5+4.2
2.5+2.5+2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+2.5+3.5+3.5
2.5+2.5+2.5+3.5+4.2
2.5+2.5+3.5+3.5+3.5
1.36
1.25
1.18
1.11
1.04
1.16
1.10
1.04
1.05
1.08
1.03
1.01
2.08
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
1.90
1.73
1.64
1.54
1.43
1.33
1.90
1.52
1.43
1.34
1.44
1.37
1.81
1.66
1.58
1.49
1.39
1.54
1.46
1.39
1.40
1.44
1.37
1.72
1.60
1.52
1.44
1.33
1.48
1.41
1.34
1.34
1.38
2.08
1.93
1.83
1.73
1.80
1.71
1.69
2.26
2.08
1.97
1.86
1.73
1.93
1.83
1.73
1.74
1.79
1.71
2.35
2.08
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
1.90
1.73
1.64
1.54
1.43
1.33
1.90
1.52
1.43
1.34
1.44
1.37
1.81
1.66
1.58
1.49
1.39
1.54
1.46
1.39
1.40
1.44
1.37
2.17
2.00
1.90
1.79
1.68
1.86
1.77
1.68
1.69
1.73
2.08
1.93
1.83
1.73
1.80
1.71
1.69
2.26
2.08
1.97
1.86
1.73
1.93
1.83
1.73
1.74
2.51
2.39
2.35
2.08
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
1.90
1.73
1.64
1.54
1.43
1.33
1.90
1.52
1.43
1.34
1.44
1.37
2.26
2.08
1.97
1.86
1.73
1.92
1.84
1.72
1.74
2.52
2.40
2.17
2.00
1.90
1.79
1.68
1.86
1.77
1.68
1.69
2.43
2.08
1.93
1.83
1.73
1.80
1.71
2.34
2.26
2.08
1.97
1.86
1.73
2.70
2.56
2.43
2.93
2.51
2.39
2.35
2.08
1.98
1.81
1.70
1.60
1.49
1.38
2.35
2.17
2.05
1.93
1.80
1.67
2.35
2.66
2.51
2.35
3.04
2.87
2.26
2.08
1.97
1.86
1.73
2.70
2.56
2.43
2.93
2.50
2.39
2.17
2.00
1.90
1.79
1.68
2.60
2.48
2.35
2.84
2.43
2.08
1.93
1.83
1.73
2.50
2.40
2.34
2.26
2.91
3.31
3.71
4.16
2.70
3.08
3.47
2.93
2.51
2.87
2.35
2.08
2.48
3.16
3.60
4.00
4.44
4.88
2.35
3.04
3.43
3.85
4.31
4.74
2.35
3.18
3.60
4.03
3.04
3.42
2.26
2.92
3.30
3.70
4.16
2.70
3.08
3.47
2.93
2.50
2.87
2.17
2.80
3.18
3.59
4.03
2.60
2.97
3.35
2.84
2.43
2.08
2.68
3.08
3.48
2.50
2.87
2.34
CELKOVÝ VÝKON (kW)
VYKUROVACÍ PRÍKON (kW)
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
3.84
4.13
4.32
4.55
4.83
4.41
4.61
4.83
4.80
4.69
4.89
4.97
3.42
3.56
3.84
4.04
4.27
4.55
4.86
3.70
3.99
4.18
4.41
4.69
5.00
3.70
4.46
4.69
4.97
4.66
4.89
3.84
4.13
4.32
4.55
4.83
4.41
4.61
4.83
4.80
4.69
4.89
3.99
4.27
4.46
4.69
4.97
4.55
4.75
4.97
4.94
4.83
4.13
4.41
4.61
4.83
4.69
4.89
4.97
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.11
11.12
11.25
11.13
11.12
11.13
11.13
11.10
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.50
11.10
11.12
11.25
11.48
11.13
11.26
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.11
11.12
11.25
11.13
11.12
11.13
11.10
11.11
11.11
11.24
11.47
11.11
11.12
11.25
11.13
11.12
11.10
11.11
11.11
11.24
11.11
11.12
11.12
0.67
0.71
0.76
0.76
0.80
0.76
0.82
0.84
0.87
0.84
0.87
0.90
0.58
0.60
0.67
0.69
0.71
0.72
0.79
0.62
0.69
0.71
0.74
0.74
0.82
0.62
0.79
0.82
0.82
0.81
0.84
0.67
0.71
0.74
0.76
0.80
0.76
0.82
0.84
0.87
0.84
0.87
0.69
0.74
0.79
0.82
0.82
0.82
0.84
0.87
0.90
0.87
0.72
0.77
0.82
0.85
0.85
0.87
0.90
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.61
2.61
2.51
2.60
2.61
2.60
2.60
2.62
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.62
2.61
2.61
2.51
2.38
2.36
2.62
2.55
2.51
2.37
2.55
2.56
2.62
2.61
2.56
2.51
2.38
2.61
2.55
2.51
2.60
2.61
2.60
2.62
2.61
2.56
2.51
2.38
2.61
2.55
2.51
2.60
2.61
2.62
2.61
2.56
2.51
2.61
2.61
2.61
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.89
2.89
2.89
2.88
2.89
2.88
2.88
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.79
2.89
2.89
2.89
2.80
2.88
2.95
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.89
2.89
2.89
2.94
2.89
2.94
2.89
2.89
2.89
2.90
2.81
2.89
2.89
2.89
2.94
2.89
2.89
2.89
2.89
2.90
2.89
2.89
2.89
3.0
3.1
3.4
3.4
3.5
3.4
3.6
3.7
3.9
3.7
3.9
4.0
2.6
2.7
3.0
3.1
3.1
3.2
3.5
2.8
3.1
3.1
3.3
3.3
3.6
2.8
3.5
3.6
3.6
3.6
3.7
3.0
3.1
3.3
3.4
3.5
3.4
3.6
3.7
3.9
3.7
3.9
3.1
3.3
3.5
3.6
3.6
3.6
3.7
3.9
4.0
3.9
3.2
3.4
3.6
3.8
3.8
3.9
4.0
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
11.6
11.6
11.1
11.5
11.6
11.5
11.5
11.6
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.6
11.6
11.1
10.6
10.5
11.6
11.3
11.1
10.5
11.3
11.4
11.6
11.6
11.4
11.1
10.6
11.6
11.3
11.1
11.5
11.6
11.5
11.6
11.6
11.4
11.1
10.6
11.6
11.3
11.1
11.5
11.6
11.6
11.6
11.4
11.1
11.6
11.6
11.6
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.4
12.8
12.8
12.8
12.4
12.8
13.1
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.8
12.8
12.8
13.0
12.8
13.0
12.8
12.8
12.8
12.9
12.5
12.8
12.8
12.8
13.0
12.8
12.8
12.8
12.8
12.9
12.8
12.8
12.8
CELKOVÝ PRÚD (A)
VÝKONOVÝ
INDEX
(%)
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
COP
ENERGETICKÁ
TRIEDA
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
3.98
3.98
4.14
4.00
3.98
4.00
4.00
3.97
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.97
3.98
3.98
4.14
4.37
4.41
3.97
4.08
4.14
4.39
4.08
4.06
3.97
3.98
4.06
4.14
4.37
3.98
4.08
4.14
4.00
3.98
4.00
3.97
3.98
4.06
4.14
4.37
3.98
4.08
4.14
4.00
3.98
3.97
3.98
4.06
4.14
3.98
3.98
3.98
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Poznámky: 1. Chladiaci výkon je založený na 27°CDB/19°CWB (vnútornej teplote). 35°CDB (vonkajšej teplote).
Vykurovací výkon je založený na 20°CDB (vnútornej teplote). 7°CDB/6°CWB (vonkajšej teplote).
2. Celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek je až 14,5 kW.
3. Nie je možné pripojiť vnútornú jednotku len pre jednu miestnosť.
4. Vyššie je uvedená hodnota na pripojenie s nasledujúcimi vnútornými jednotkami.
1,5; 2,0; 2,5; 3,5 kW trieda; nástenná jednotka série K.
4,2; 5,0 kW trieda; nástenná jednotka série J.
6,0; 7,1 kW trieda; nástenná jednotka série G.
* Táto strana obsahuje predbežné hodnoty
60
RXYSQ-P8
››
››
››
››
››
››
Super Multi Plus
Možnosť pripojiť až 9 vnútorných jednotiek
Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia
sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
Je možné skombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek:
nástennú, parapetnú, kanálovú, podstropnú, kazetovú
s kruhovým výfukom alebo 4-výfukovú kazetovú jednotku
Štíhly a flexibilný dizajn
Jednoduchá inštalácia vďaka automatickému plneniu
chladiva a automatickej skúšobnej prevádzke
Možnosť obmedziť maximálnu spotrebu energie medzi 30
a 80%, napríklad počas období s vyšším dopytom po energii
Vykurovanie a chladenie
PRIPOJITEĽNÉ
VNÚTORNÉ
JEDNOTKY
RXYSQ-P8
Nástenné jednotky
FTXG-J
CTXS-K FTXS-K
Parapetné jednotky
FTXS-J/G
FVXG-K
Kanálové jednotky
FVXS-F
FDBQ-B FDXS-E FDXS-C
Flexi jednotka
Kazetová jednotka
s kruhovým
výfukom
4-výfuková
kazetová
jednotka
Podstropná
jednotka
FLXS-B
FCQG-F
FFQ-B9V
FHQ-B
FBQ-C
25 35 50 15 35 20 25 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
l
l
l
l
l
l
l
l
l
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
FTXG25JA
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
l
l
l
l
l
l
FTXG35JA
Hliníková
295x915x155
11
10.1/7.3/4.6/3.9
10.8/8.6/6.4/5.6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6.35
8.8/6.8/4.7/3.8
9.6/7.9/6.2/5.4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
mm
mm
9.52
l
l
l
l
l
l
l
l
l
FTXG50JA
10.3/8.5/6.7/5.7
11.4/9.8/8.1/7.1
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
12.7
18
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FTXG25JW
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
l
FTXG35JW
Matná kryštálovo-biela
295x915x155
11
10.1/7.3/4.6/3.9
10.8/8.6/6.4/5.6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6.35
8.8/6.8/4.7/3.8
9.6/7.9/6.2/5.4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
mm
mm
9.52
61
10.3/8.5/6.7/5.7
11.4/9.8/8.1/7.1
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
12.70
18
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FTXG50JW
l
l
l
RXYSQ-P8
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia potrubia Kvapalina
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim/Sálavé teplo
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Super Multi Plus
CTXS15K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTXS20K
7.9/6.3/4.7/3.9
9.2/7.2/5.2/3.9
53
54
37/31/25/21
38/33/28/21
8.8/6.7/4.7/3.9
9.5/7.8/6.0/4.3
56
56
40/32/24/19
40/34/27/19
CTXS35K
9.1/7.0/5.0/3.9
10.0/8.0/6.0/4.3
57
57
41/33/25/19
41/34/27/19
9.0/7.5/6.0/4.3
10.1/8.1/6.3/4.3
58
57
42/35/28/21
41/36/30/21
R-410A
6.35
9.52
18.0
1~ / 50 / 220-240
mm
mm
Hz / V
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTXS25K
Biela
289x780x215
8
FTXS35J
FTXS42J
11.4/8.7/5.8/4.4
12.4/9.5/6.8/6.0
10
11.3/9.0/6.8/5.9
12.2/9.7/7.3/6.4
61
61
45/37/29/23
45/39/29/26
45/39/33/30
45/39/33/30
FTXS50J
FTXS60G
290x1,050x250
12
16.0/13.5/11.3/10.1
17.2/14.5/11.5/10.5
17.2/14.9/12.6/11.3
19.5/16.7/14.2/12.6
61
62
60
62
45/41/36/33
46/42/37/34
44/40/35/32
46/42/37/34
11.6/9.2/7.0/6.0
12.1/9.8/7.6/6.7
62
63
46/40/34/31
47/41/34/31
mm
mm
FTXS71G
12.7
15.9
18.0
Hz / V
FTX20JV
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FTX25JV
Biela
283x770x198
7
9.2/7.6/6.0/4.8
9.7/8.0/6.3/5.5
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
R-410A
6.35
1~ / 50 / 220-240
9.1/7.4/5.9/4.7
9.4/7.8/6.3/5.5
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25
mm
Hz / V
FVXG25K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FVXG35K
Biela (6.5Y 9.5/0.5)
600x950x215
22
9.1/7.2/5.3/4.5
10.2/8.0/5.8/5.0
55
56
39/33/27/24
40/33/27/23/19
R-410A
6.35
8.9/7.0/5.3/4.5
9.9/7.8/5.7/4.7
54
55
38/32/26/23
39/32/26/22/19
mm
mm
9.50
62
9.3/7.7/6.1/4.9
10.1/8.4/6.7/5.7
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
FVXG50K
10.6/8.9/7.3/6.0
12.2/10.0/7.8/6.8
56
58
44/40/36/32
46/40/34/30/20
12.70
18
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FTX35JV
RXYSQ-P8
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Externý statický tlak Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Kvapalina
Pripojenia
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Super Multi Plus
FVXS25F
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FVXS35F
Biela
600x700x210
14
8.5/6.7/4.9/4.5
9.4/7.3/5.2/4.7
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
6.35
8.2/6.5/4.8/4.1
8.8/6.9/5.0/4.4
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23
mm
mm
FVXS50F
10.7/9.2/7.8/6.6
11.8/10.1/8.5/7.1
56
57
44/40/36/32
45/40/36/32
9.52
12.7
20
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
FDXS25E
FDXS35E
FDXS50C
FDXS60C
200x900x620
27.0
12.0/11.0/10.0/8.4
12.0/11.0/10.0/8.4
200x1,100x620
30.0
16.0/14.8/13.5/11.2
16.0/14.8/13.5/11.2
Bez náteru
200x700x620
21.0
8.7/8.0/7.3/6.2
8.7/8.0/7.3/6.2
30
53.0
53.0
35.0/33.0/31.0/29.0
35.0/33.0/31.0/29.0
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
9.52
12.7
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Hz / V
FLXS25B
mm
mm
56.0
56.0
38.0/36.0/34.0/32.0
38.0/36.0/34.0/32.0
R-410A
6.35
mm
mm
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
40
55.0
55.0
37.0/35.0/33.0/31.0
37.0/35.0/33.0/31.0
FLXS35B
FLXS50B
FLXS60B
Mandľová biela
490x1,050x200
16
7.6/6.8/6.0/5.2
9.2/8.3/7.4/6.6
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29
17
8.6/7.6/6.6/5.6
9.8/8.9/8.0/7.2
54
55
38/35/32/29
39/36/33/30
11.4/10.0/8.5/7.5
12.1/9.8/7.5/6.8
63
62
47/43/39/36
46/41/35/33
12.0/10.7/9.3/8.3
12.8/10.6/8.4/7.5
64
63
48/45/41/39
47/42/37/34
R-410A
6.35
9.52
12.7
18
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Hz / V
FDBQ25B
Bez náteru
230x652x502
17.0
6.50/5.20
6.95/5.20
55.0/49.0
55.0/49.0
35.0/28.0
35.0/29.0
R-410A
6.35
9.52
27.2
1~ / 50 / 230
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz / V
63
RXYSQ-P8
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Požadovaný priestor pod stropom
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Externý statický tlak Vysoké/Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorné jednotky
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nízke ot.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel Model
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Akustický výkon Chladenie
Vysoké ot.
Vykurovanie
Vysoké ot.
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
2
Super Multi Plus
FBQ35C8
FBQ50C8
Bez náteru
mm
mm
kg
300x700x700
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
dBA
dBA
dBA
dBA
55x800x500
3.5
16/11
16/11
FBQ60C8
300x1,000x700
350
25
BYBS45DJW1
34
BYBS71DJW1
Biela (10Y9/0.5)
mm
mm
55x1,100x500
4.5
18/15
18/15
100/30
63
57
37/29
37/29
R-410A
6.35
9.52
12.70
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
1~ / 50/60 / 220-240/220
Hz / V
*FCQG35F
*FCQG50F
204x840x840
19
BYCQ140DW11 / BYCQ140DW1W2 / BYCQ140DGW13
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5.5 / 5.5 / 11.5
R-410A
1~ / 50/60 / 220-240/220
mm
kg
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz / V
FFQ25B9V
FFQ35B9V
mm
mm
FFQ50B9V
FFQ60B9V
12.0/-/8.0/12.0/-/8.0/53.0
15.0/-/10.0/15.0/-/10.0/58.0
36.0/-/27.0/36.0/-/27.0/-
41.0/-/32.0/41.0/-/32.0/-
286x575x575
17.5
BYFQ60BAW1
Biela
55x700x700
2.7
mm
kg
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
*FCQG60F
9.0/-/6.5/9.0/-/6.5/46.5
10.0/-/6.5/10.0/-/6.5/49.0
29.5/-/24.5/29.5/-/24.5/-
32.0/-/25.0/32.0/-/25.0/-
-
R-410A
6.35
9.52
12.7
26
1~ / 50 / 230
Hz / V
Biely štandardný panel so sivými lamelami/3 Biely štandardný panel s bielymi lamelami/4 Biely samočistiaci panel
64
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
RXYSQ-P8
Super Multi Plus
PRIPOJITEĽNÉ VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vnútorná jednotka
Opláštenie
Farba
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Prietok vzduchu
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke
Akustický výkon Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke
Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
FHQ35B
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
FHQ50B
Biela
FHQ60B
195x960x680
24
195x1,160x680
27
17/-/13/16/-/13/55/-/49
55/-/49
39/-/33/39/-/33/-
25
13/-/10/13/-/10/-
53/-/48
53/-/48
37/-/32/37/-/32/-
mm
mm
54/-/49
54/-/49
38/-/33/38/-/33/R-410A
6.35
9.52
12.70
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
1~ / 50 / 220-240
Hz / V
PRIPOJITEĽNÉ VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšia jednotka
Výkonový rozsah
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon - 50 Hz
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Min.~Max.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
potrubia
Plyn
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max.
Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná
Prevýšenie
Vonk. - Vnút.
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Prúd - 50 Hz
Maximálny prúd ističa (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
RXYSQ4P8V1
4
11.2
12.5
2.81
2.74
3.99
4.56
8 (1) / 6 (2)
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
5
6
4
5
6
14.0
15.5
11.2
14.0
15.5
16.0
18.0
12.5
16.0
18.0
3.51
4.53
2.89
3.61
4.65
3.86
4.57
2.82
3.97
4.70
3.99
3.42
3.88
3.33
4.15
3.94
4.43
4.03
3.83
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
8 (1) / 6 (2)
10 (1) / 8 (2)
13 (1) / 9 (2)
1,345x900x320
1,345x900x320
120
120
66
67
69
66
67
69
50
51
53
50
51
53
52
53
55
52
53
55
-5~46
-5~46
-20~15.5
-20~15.5
R-410A
R-410A
9.52
9.52
15.9 (1) / 19.1 (2)
15.9 (1) / 19.1 (2)
19.1 (1)(2)
15.9 (1) / 19.1 (2)
15.9 (1) / 19.10 (2)
19.1 (1)(2)
150
150
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
300 (1) / 115 (2)
300 (1) / 135 (2)
300 (1) / 145 (2)
50 (1) / 40 (2) (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) / 30 (vnútorná jednotka umiestnená vyššie) 50 (1) / 40 (2) (vonkajšia jednotka umiestnená vyššie) /30 (vnútorné jednotky umiestnené vyššie)
1N~/50/220-240
3N~/50/380-415
32
16
(1) V prípade, že sú pripojené vnútorné jednotky VRV | (2) V prípade, že sú pripojené vnútorné jednotky Split
BPMKS boxy
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľná kapacita vnútorných jednotiek
Max. index pripojenia
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
mm
kg
BPMKS967B2
BPMKS967B3
1~2
14.2
71+71
1~3
20.8
60+71+71
180x294x350
7
65
8
Individuálne riadiace systémy
Online ovládač
Vždy pod kontrolou,
nezáleží, kde ste
Daikin ponúka nové riešenie riadenia na monitorovanie
a ovládanie hlavných funkcií rezidenčných vnútorných jednotiek.
Systém má jednoduché ovládanie a je možné ho použiť
z akéhokoľvek miesta pomocou smartphonu,
laptopu,
počítača, tabletu, aplikácie alebo káblového
diaľkového ovládača.
1
Káblový ovládač
2
Počítač
3
Smartphone
Rezidenčné využitie:
Komerčné využitie:
Optimálny domáci komfort/dohľad nad
domom pri dlhšom opusteni
›› Komfortná domáca klíma kedykoľvek a kdekoľvek
›› Diaľkové zistenie porúch
Flexibilné kancelárske riešenie
›› Dynamické skupinové ovládanie v otvorenom priestore
›› Manažér porúch/zapisovač udalostí
›› Jednoduché vytvorenie ročného plánu (iPlanner)
›› Záložná konfigurácia klimatizácie
Dostupné softvérové balíky
Možnosť ovládania vnútornej jednotky cez internet
Možnosť ovládania viacerých vnútorných jednotiek cez internet (až 9 jednotiek KKRP01)
Rezidenčné*
Komerčné **
Rozšírené komerčné **






Možnosť ovládania viacerých vnútorných jednotiek cez internet (viac než 9 jednotiek KKRP01)


Filtrovanie údajov OK / ERR




Pokročilé filtrovanie (OK / ANY ERR / COMM ERR / AC / ERR)

Triedenie podľa všetkých stĺpcov z tabuľky
História upozornení

História teplôt

História príkazov
Grafický ovládač s predpoveďou počasia




Textový skupinový ovládač



Týždenný plánovač





I-planner (ročný plán)
Príjem správy s upozornením cez e-mail

Nezávislá pravidelná kontrola pripojenia

E-mailová správa o prekročení teplotných limitov v miestnostiach

* štandardne naprogramované na KKRP01A
** Ďalší softvér je možné kúpiť online
66
Individuálne riadiace systémy
Online ovládač
Možné vnútorné jednotky:
Štandard
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
FTXR28-50E
FTXG25-50J
FTXG25-35E
CTXG50J
CTXG50E
FTXS20-71G
FTK/XS20-50D
FTXS50-71F
FTXS20-50J
FTXL20-35G
FTX50-71GV
FTYN50-60F
FVXS25-50F
FVXG25-50K
FLK/XS25-60C/E
ATXS20-50E
ATXS20-50G
ATXG25-35E
Aplikácia
Je možné ovládať klimatizáciu cez aplikáciu. Táto aplikácia bude k dispozícii na stiahnutie.
Technické údaje
Online ovládač KKRP01A
KOMUNIKAČNÉ ADAPTERY
Ethernet LAN 10/100 Mbit/s
MODBUS
na pripojenie do siete LAN
na pripojenie príslušenstva
Sériový kábel S21 1,3 m
na pripojenie klimatizačnej vnútornej jednotky
Napájanie
priamo z vnút. jed. - 5 V DC pre online ovládač, 12 V DC pre príslušenstvo
Spotreba energie
120 mA, 0,6 W
IP kód
INÉ
IP10 / IP44 - vnútri klimatizačnej jednotky
Montáž
Hmotnosť
vnútri klimat. vnútornej jednotky alebo do externej montážnej súpravy
50 g
Rozmery (Š X v X h)
64 X 67 X 17 mm (bez kábla)
Príslušenstvo
NÁZOV MATERIÁLU
POPIS
VYSVETLENIE
KKRPM01A
Externá montážna súprava
Na inštaláciu online ovládača mimo vnútornej jednotky alebo
predĺženie dĺžky kábla medzi vnútornou jednotkou a KKRP01A.
Jednoduchá montáž na stenu skrytú v podhľade.
KKRPW01A
Balík kábla Wifi
Na bezdrôtové pripojenie internetu. Wifi modul sa musí kúpiť
lokálne.
KBRCS01A
Jednoduchý ovládač na stenu
KBRC01A
Dotykový LCD ovládač na stenu
67
Káblový ovládač, ktorý sa namontuje na stenu. Určený na
jednoduché ovládanie jednej vnútornej jednotky alebo
skupiny vnútorných jednotiek.
Rozhrania štandardných protokolov
Adaptér KNX
Integrácia jednotiek Split,
Sky Air a VRV v systémoch HA/BMS
Koncept
Pripojenie split vnútorných jednotiek k rozhraniu KNX pre domáci
automatizačný systém
svetlo
dom
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
Koncept
Pripojenie vnútorných jednotiek Sky Air/VRV k rozhraniu KNX pre integráciu BMS
ovládanie žalúzií
tv
svetlo
obchod
Adaptér rozhrania Daikin/KNX
Ovládač
Domotika
ovládanie žalúzií
tv
Napojenie rozhrania KNX
Integrácia vnútorných jednotiek Daikin pomocou rozhrania KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie niekoľkých zariadení, ako sú svetlá
a žalúzie, z jedného centrálneho ovládača. Jedna veľmi dôležitá funkcia je možnosť naprogramovať scenár, ako napr. „Opustenie domu”,
v ktorom používateľ vyberie rozsah príkazov, ktoré sa naraz vykonajú po zvolení tohto scenára. Napríklad, v scenári „Opustenie domu”, je
klimatizácia vypnutá, svetlá sú vypnuté, žalúzie sú zatvorené a alarm je zapnutý.
Adaptér KNX pre
KLIC-DD Veľkosť 90x60x35 mm
Split
KLIC-DI Veľkosť 45x45x15 mm
Sky Air
VRV
ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE
ON/OFF (ZAP./VYP.)
Režim
Teplota
Stupne rýchlosti ventilátora
Pohyb výfukových lamiel

Auto., vykur., suš., vent., chlad.

3 alebo 5 + auto.
Zastavenie alebo pohyb
POKROČILÉ FUNKCIE
Správa porúch
Scenáre
Automatické vypnutie
Obmedzenie teploty
Úvodná konfigurácia
Konfigurácia Hlavný-podradený




Rozhrania štandardných
protokolov

Auto., vykur., suš., vent., chlad.

2 alebo 3
Zastavenie alebo pohyb

Auto., vykur., suš., vent., chlad.

2 alebo 3
Pohyb alebo pevné polohy (5)
Komunikačné poruchy, poruchy jednotky Daikin










Univerzálne ovládacie
adaptéry - RTD-net
K napájaniu
Adaptér Modbus na monitorovanie
a ovládanie až 16 vnútorných
jednotiek VRV, Sky Air, VAM alebo
VKM
vnútornej
jednotky
K systému BMS
K vnútornej
jednotke
cez P1/P2
68
(modbus)
69
Príslušenstvo - Split
FTXR28E
VNÚTORNÉ JEDNOTKY - RIADIACE SYSTÉMY
FTXR42E
FTXR50E
CTXU25G
CTXU35G
CTXU42G
CTXU50G
Káblový diaľkový ovládač
Kábel pre diaľkový ovládač
3 m
8 m
Normálny otvorený kontakt/normálny otvorený pulzný kontakt prepojovacieho adaptéra
Centrálny ovládací panel
KRP413A1S (1)
až do 5 miestností
KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KRC72 (2)
Ochrana proti krádeži diaľkového ovládača
KKF910A4
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ZAP/VYP ovládač
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
DST301B51
Prepojovací adaptér pre Split
KRP928A2S
KRP928A2S
Poznámky
(1) Prepojovací adaptér dodávaný spoločnosťou Daikin. Hodiny a iné zariadenia: dodávané lokálne. / (2) Prepojovací adaptér sa vyžaduje aj pre každú vnútornú jednotku. / (3) Vyžaduje sa kábel pre diaľkový ovládač BRCW901A03 alebo BRCW901A08
FTXR28E
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FTXR42E
Súprava filtra na čistenie vzduchu a deodorizáciu bez rámu
KAF974B42S
Filter prívodu vzduchu s rámom
KAF963A43
FTXR50E
CTXU25G
CTXU35G
CTXU42G
CTXU50G
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
*FTXS20K/CTXS15K
Sacia mriežka
Fotokatalytický dezodoračný filter, s rámom
Fotokatalytický dezodoračný filter, bez rámu
Filter na čistenie vzduchu, s rámom
FTX20JV
VNÚTORNÉ JEDNOTKY - RIADIACE SYSTÉMY
FTX25JV
Káblový diaľkový ovládač
Kábel pre diaľkový ovládač
BRC944
BRC944
BRC944
3 m
BRCW901A03
BRCW901A03
BRCW901A03
8 m
BRCW901A08
BRCW901A08
BRCW901A08
KRP413A1S
KRP413A1S
Normálny otvorený kontakt/normálny otvorený pulzný kontakt prepojovacieho adaptéra
Centrálny ovládací panel
až do 5 miestností
KRC72 (2)
KRC72 (2)
KKF917AA4
KKF910A4
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302C51
DCS302C51
Centrálny ZAP/VYP ovládač
DCS301B51
DCS301B51
Časovač
DST301B51
DST301B51
Prepojovací adaptér pre DIII-net
KRP928A2S
KRP928A2S
Ochrana proti krádeži diaľkového ovládača
KKF917AA4
Adaptér rozhrania pre káblové diaľkové ovládanie
KRP980A1
KRP980A1
Poznámky
(1) Prepojovací adaptér dodávaný spoločnosťou Daikin. Hodiny a iné zariadenia: dodávané lokálne. / (2) Prepojovací adaptér sa vyžaduje aj pre každú vnútornú jednotku. / (3) Vyžaduje sa kábel pre diaľkový ovládač BRCW901A03 alebo BRCW901A08
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
Titánium-apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu bez rámu
FTX60GV
FTX71GV
*FTXS20K/CTXS15K
RX71GV
RXS20J
KAF952B42
Podstavec
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RXR28E
RXR42E
Mriežka nastavenia smeru výfuku vzduchu
RXR50E
RX50GV
--
Spoj pre hadicu na zvlhčovanie (10 ks)
RX60GV
KPW945A4
KPW945A4
KPMJ942A4
Koleno pre hadicu na zvlhčovanie (10 ks)
KPMH950A4L
Hadica na zvlhčovanie (10 m) (1)
KPMH942A42
Hadica na zvlhčovanie (15 m) (1)
VONKAJŠIE JEDNOTKY
*RXS20K
Mriežka nastavenia smeru výfuku vzduchu
*RXS25K
--
70
*RXLG25K
*RXLG35K
--
*RXL20J
*RXL25J
--
FTXG25J
FTXG25J
FTXG35J
FTXG50J
FDXS25E
FDXS35E
FDXS50C
BRC944
BRC944
BRCW901A03
BRCW901A03
FDXS60C
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
BRCW901A08
BRCW901A08
KRP413A1S (1)
KRP413A1S (1)
KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KRC72 (2)
KRC72 (2)
KKF910A4
KKF910A4
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS302C51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DCS301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
DST301B51
KRP928A2S
KRP928A2S
KRP928A2S
KRP928A2S
FTXG35J
FTXG50J
FDXS25E
FDXS35E
KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KKF917AA4
FDXS50C
KDGF19A45
FLXS60B
FDXS60C
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
FLXS60B
KDGF19A45
KAZ917B41
KAZ917B42
KAF925B41
FTXS20J
FTXS25J
FTXS35J
FTXS42J
FTXS50J
FTXS60G
FTXS71G
FVXG25K
FVXG35K
BRC944
BRC944
BRCW901A03
BRCW901A03
BRCW901A08
BRCW901A08
KRP413A1S (1)
KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KRC72 (2)
KKF910A4
KKF910A4
FVXG50K
KRP980A1
FTXS20J
FTXS25J
FTXS35J
DCS302C51
DCS302C51
DCS301B51
DCS301B51
DST301B51
DST301B51
KRP928A2S
KRP928A2S
FTXS42J
FTXS50J
FTXS60G
FTXS71G
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
BKS028
RXS25J
RXS35J
RXS42J
RXS50J
RXS60F
KPW945A4
RXS71F
RXG25K
RXG35K
KPW945A4
RXK50K
2MXU-G
KPW945A4
KPMH996A10S
KPMH996A11S
*RXL35J
2MXS40H
2MXS50H
KPW945A4
*3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
KPW945A4
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
KPW945A4
*Poznámka: sivé bunky obsahujú predbežné hodnoty
71
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
T1 = 3~, 220 V, 50 Hz
V1 = 1~, 220-240 V, 50 Hz
VE = 1~, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz*
V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
VM = 1~, 220~240 V/220~230 V, 50 Hz/60 Hz
W1 = 3N~, 400 V, 50 Hz
Y1 = 3~, 400 V, 50 Hz
* Pre elektrické napájanie VE sú v tomto katalógu zobrazené len hodnoty 1~, 220-240 V, 50 Hz.
PODMIENKY MERANIA
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
vnútornej teplote
vonkajšej teplote
dĺžke potrubia chladiva
prevýšení
27° CDB/19° CWB
35° CDB
7,5 m - 8/5 m VRV
0 m
20° CDB
7° CDB/6° CWB
7,5 m - 8/5 m VRV
0 m
Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od
vzdialenosti a akustického prostredia (podmienky merania: viď projekčné podklady).
Úroveň akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorá určuje „výkon“ vytváraný zdrojom zvuku.
Podrobnejšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
72
Ochrana životného prostredia
Energetické ciele EÚ 20-20-20
V marci 2007, po rokoch celosvetového záujmu, podporili štátnici Európskych krajín „integrovaný
prístup k politike klímy
a energií, ktorého cieľom je bojovať s klimatickými zmenami, zvýšiť energetické zabezpečenie EÚ a zároveň posilniť
svoju konkurencieschopnosť. Zaviazali sa, že premenia Európu na oblasť s ekonomikou, ktorá má vysoko energetickú
účinnosť a nízke emisie oxidu uhličitého.“ (http://ec.europa.eu) Aby sa to podarilo uskutočniť, stanovili sa náročné klimatické
a energetické ciele, známe ako energetické ciele 20-20-20, ktoré sa majú splniť do roku 2020 a sú to:
C02
-20%
CO2 EMISIE
-20%
+20%
Podiel
VYUŽITIE PRIMÁRNEJ ENERGIE
oproti roku 1990
OBNOVITEĽNEJ ENERGIE
oproti bežnej prevádzke
Čo to naozaj
znamená
Do roku
2020
Jednoducho povedené, ciele EÚ sú stanovené na zníženie množstva spotrebovanej energie, zníženie používania fosílnych a iných
prírodných minerálnych palív využívaných pri výrobe energie a zníženie množstva vytvorených skleníkových plynov (najmä CO2
a vodných pár). A ak v tomto uspejeme, budú potrebné nové nariadenia, výrobné a výkonnostné normy a pravidlá využívania energie.
EÚ nezaostáva v rozpoznávaní tejto potreby. Vyvinuli a vydali sa nové smernice ohľadom
› energetického značenia domácich spotrebičov - ktoré musia ukazovať skutočnú spotrebu energie zariadenia
počas celého roka: pre klimatizačné zariadenia to zahrňuje uvedenie sezónnej energetickej účinnosti (SEER a SCOP)
› energetickej účinnosti v budovách na zníženie ich dopadu na životné prostredie pomocou zlepšenej izolácie,
zlepšených systémov vykurovania a osvetlenia a zvýšeného využívania zdrojov obnoviteľnej energie
› environmentálneho výkonu produktov počas ich životnosti systematickou integráciou environmentálnych
aspektov v úplne počiatočnom štádiu návrhu
produktu
› fluorovaných skleníkových plynov (F-plyn) a látok zmenšujúcich ozónovú vrstvu, ktorých cieľom je
zakázať určité chladivá a sústrediť sa na kontroly potrebné na to, aby sa zabránilo úniku takýchto plynov do atmosféry a aby
tak neprispievali ku skleníkovému efektu
73
Ochrana životného prostredia
Odpoveď spoločnosti Daikin
Technológia tepelných čerpadiel
Daikin, vždy líder v klimatizačných technológiách, uvítal
výzvy cieľov EÚ 20-20-20 a smerníc o energetickej účinnosti a vykročil
vpred, aby prevzal vedúce postavenie na trhu v mnohých otázkach.
Na splnenie klimatických cieľov EÚ vieme najviac prispieť našimi
pokrokovými technológiami tepelných čerpadiel a systémami
rekuperácie tepla. Naše využitie tepelných čerpadiel na
získanie tepla z okolitého vzduchu (zdroj obnoviteľnej
energie tiež nazývaný aerotermálna energia) sa veľmi dobre
udomácnilo a pomáha znižovať využitie energie celých budov.
Okrem toho sa však tepelné čerpadlá môžu použiť aj na
získavanie tepla zo zeme (geotermálna energia) ako aj
z riek, jazier a spodnej vody (hydrotermálna energia). Táto
obnoviteľná tepelná energia sa potom prenesie do chladiaceho
systému kde dôjde k zvýšeniu teploty výstupnej vody a tým sa
účinne predohreje. To znižuje potrebu energie na vykurovanie
a prenášané teplo zvyčajne stačí na udržanie správnej teploty
v zásobníkoch s teplou pitnou vodou. Táto pozoruhodná
technológia sa teraz použije do jednotiek s malým výkonom,
keďže sa sústreďujeme na celkovú reguláciu klímy vo všetkých
jej formách.
Pred mnohými rokmi sme vyvinuli technológiu invertora,
ktorá je dnes nainštalovaná vo všetkých našich klimatizačných
zariadeniach. Systém invertora sa spúšťa na plný výkon, ale potom
monitoruje skutočnú potrebu vykurovania alebo chladenia
a plynule znižuje výkon, pokým sa nedosiahne správna teplota.
Potom sa sám efektívne vypne, pokým nezistí zmenu, pri ktorej
použije dostatočný výkon a vráti teplotu späť na nastavenú úroveň.
Toto priame prepojenie medzi reguláciou teploty a využitím energie
znamená, že klimatizačné jednotky s invertorom sú až o 30%
energeticky účinnejšie. Požiadavky eko-dizajnu sú veľmi ambiciózne
a nakoniec zakážu technológiu bez invertora.
Teplota/Príkon
Teplota zostáva
stabilná
Tepelné čerpadlo
alebo klimatizácia bez
invertora
Rýchly štart
Nastavená
teplota
Tepelné čerpadlo alebo
klimatizácia s invertorom
AEROTERMÁLNE TEPELNÉ ČERPADLO
Čas
HYDROTERMÁLNE ČERPADLO
GEOTERMÁLNE ČERPADLO
Sezónna účinnosť
Najmodernejšie riadiace systémy
V minulých rokoch sme mali problémy informovať našich
klientov o skutočnej sezónnej energetickej účinnosti našich
produktov, keďže daný systém hodnotenia bol zavádzajúci.
Správnosť našej vízie v tomto sa potvrdila a uvedenie sezónnej
účinnosti zaistí lepšie porozumenie využívania
energie všetkých klimatizačných systémov. Navrhujeme naše
zariadenia tak, aby sme dosiahli najlepšie hodnoty SEER a SCOP
na trhu a prispeli tým k zníženiu použitej energie.
Všetky naše systémy sú pripojené k pokročilým riadiacim systémom,
ktoré umožňujú individuálne nastavenie každej miestnosti ako aj
integrované riadenie budovy, aby mohol zákazník maximalizovať
a optimalizovať využitie svojho systému Daikin ako celkového
riešenia pre svoju budovu: riešenia, ktoré ponúka ideálne ovládanie
klímy, znížené náklady a znížený dopad na životné prostredie.
Nové chladivá
Nariadenie o látkach zmenšujúcich ozónovú vrstvu a smernica
o fluorovaných skleníkových plynoch ponúkajú niektoré špeciálne
výzvy. Postupné sťahovanie chladív R-22 a obavy o dopad na životné
prostredie z iných chladív viedlo k tlaku na začatie vývoja
nefluorovaných chladív, chladív s nízkym GWP (potenciál globálneho
otepľovania) a prírodných chladív. Znamená to, že systémy
s chladivom je nutné znova navrhnúť - naši inžinieri už tvrdo pracujú
na vývoji alternatívnej produktovej rady a skúšajú inovatívne úpravy
na súčasných radách. Tak ako vždy, sme lídrami v inovácii!
Cesta vpred
Klimatické záujmy EÚ vytvorili novú naliehavú potrebu pre naše pokračujúce inovácie a oddelenie Výskumu a vývoja - sme si istí, že naša
odozva prinesie zákazníkom obrovské výhody a to vo forme ovládateľných riešení, ktoré poskytujú dokonalý komfort, znížené prevádzkové náklady
a oveľa nižší dopad na životné prostredie.
74
Daikin ukazuje cestu k sezónnej účinnosti
Keďže Európska legislatíva* núti používateľov energie, aby výrazne znížili spotrebu energie, zvýšili energetickú účinnosť
budov a domov a dodržali ciele Európskej Komisie 20/20/20, odvetvie sa pozerá na vhodnejšie spôsoby hodnotenia
účinnosti. Týmto sa Smernica Eko-dizajn sústreďuje na zníženie dopadu produktov na životné prostredie v EÚ. Za týmto
účelom je vo vývoji implementujúce opatrenie pre klimatizačné jednotky a uvedie aj novú metódu pre špecifikácie výkonu
- sezónnu účinnosť. - Táto nahradí súčasnú metódu nominálnej účinnosti, ktorá má svoje obmedzenia.
*EPB (Energetická bilancia budov) Smernica 2002/91/EK, ERP (Produkty využívajúce energiu) Smernica Eko-dizajn
ZASTARALÁ NOMINÁLNA ÚČINNOSŤ
Meranie energetického výkonu nie je pre Európu nové.
Takéto merania poskytujú spotrebiteľom informácie o výkone klimatizácie
tak, aby sa pri nákupe mohli múdro rozhodnúť. V súčasnosti sa používa na
meranie metóda nominálnej účinnosti, ktorá má však obmedzenia, ktoré
zväčšujú rozdiel medzi nominálnym a skutočným výkonom.
Ročný výskyt teplôt - chladenie
Počet dní
Aktuálny bod pre EER
10
35 Vonkajšia teplota (°CDB)
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ V SÚLADE SO SKUTOČNOU PREVÁDZKOU
Na nápravu tejto situácie EÚ vyvinula metódu komplexnejšieho merania - sezónnu účinnosť - v Smernici ERP PrEN 14825
(informatívna verzia 2010). Hlavné rozdiely medzi sezónnym a nominálnym výpočtom sú:
20 30
10
90 100
80
50 60 70
40
CAPACITY
Teplota
NOMINÁLNA
Jeden teplotný stav:
35°C pre chladenie
7°C pre vykurovanie
V skutočnosti sa často
nevyskytuje
SEZÓNNA
Niekoľko
teplotných stavov
na chladenie alebo
vykurovanie, odráža
skutočný výkon
počas celej sezóny
NOMINÁLNA
Neuvažuje
s čiastočnou záťažou
Výhody invertor
technológie nie sú
viditeľné
SEZÓNNA
• Najskoršia implementácia v roku 2013
NOMINÁLNA
Integruje aj prevádzku
pri čiastočnej záťaži
namiesto plného
výkonu
Výhody invertor
technológie sú
viditeľné
Nominálna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná
jednotka funguje pri nominálnych podmienkach.
• Definuje lepšie zastúpenie účinnosti:
sezónna účinnosť
Pomocné režimy
Výkon
Neberie do úvahy
spotrebu pomocných
režimov
SEZÓNNA
Zahrňuje spotrebu
pomocných režimov:
•
•
•
•
Vypnutý termostat
Pohotovostný režim
Vypnutý režim
Vyhrievacie pásy
Sezónna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka
funguje počas celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny.
2013
Dnes
Smernica Eko-dizajn
Daikin
>> Spoločnosť Daikin aktívne prispieva
k vývoju metodológie Eko-dizajnu
klimatizačných jednotiek zdieľaním
skúseností a technologických znalostí.
>> Ako prvá integrovala princíp Eko-dizajnu
v ľahkom komerčnom segmente uvedením
na trh radu Sky Air, optimalizovaného na
sezónnu účinnosť.
>> Seasonal smart už spĺňa požiadavky pre Ekodizajn 2014 EÚ.
>> Daikin ponúka teraz úplnú škálu komerčných
produktov.
75
Riešenia spoločnosti Daikin na náhradu R-22
Čo je R-22 a prečo bude v Európe zakázané?
Kvôli zmenšeniu hrúbky ozónovej vrstvy dopadajú škodlivé
ultrafialové lúče na zemský povrch a spôsobujú mnohé
zdravotné a environmentálne problémy. Medzinárodná
komunita preto podpísala Montrealský protokol na náhradu
látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu do roku 2030. Európska
únia sa však rozhodla zakázať R-22 už v roku 2015.
R-22 je a hydrochlórovaný fluorovaný uhľovodík (HCFC), ktorý sa
bežne používal v klimatizačných systémoch. Pri vypustení R-22
do vzduchu ho ultrafialové lúče slnka rozložili a do stratosféry
sa uvoľnil chlór. Chlór reaguje s ozónom a tým znižuje jeho
množstvo.
Kedy bude R-22 zakázané v Európe?
2004
2005
2006
…
Zákaz používania R22 v nových
klimatizačných zariadeniach
Spoločnosť Daikin odporúča
vymeniť existujúcu inštaláciu R-22
2009
2010
2011
Zákaz používania originálneho R-22
pri servisných prácach a údržbe
…
2014
2015
Zákaz používania R-22 pri
servisných prácach a údržbe
Povolené je len používať spätne
získané a recyklované 1 R-22
Recyklovanie: opätovné použitie R-22 pomocou čistiaceho procesu. opätovné použitie recyklovaného R-22 musí
vykonať rovnaká spoločnosť, ktorá vykonala obnovu (môže vykonať montážna firma)
Spätné získanie: opätovne spracované R-22, aby sa dosiahol rovnaký výkon originálneho R-22 (špecializovanou spoločnosťou)
1
Riešenie
spoločnosti Daikin na
náhradu systémov s R-22 a R-407C
Kvôli významnému rozvoju technológie tepelných
čerpadiel ponúkajú dnešné klimatizačné systémy,
s chladivom R-410A, lepšie výkony než to robili
systémy s chladivami R-22 a R-407C v minulosti.
Okrem toho bude onedlho používanie R-22
v Európe úplne zakázané. Už dnes je na údržbu
možné použiť len spätne získané alebo recyklované
R-22. Inovácia systémov s R-22 a R-407C čo
najúčinnejším spôsobom voči nákladom: jednotky
Daikin je možné inštalovať pomocou existujúceho
potrubia. Náhradná technológia je k dispozícii pre
rezidenčné a komerčné aplikácie v nasledujúcich
radoch: Split Sky Air VRV
Aký je dopad na inštalácie s R-22?
dostatočné množstvo R-22 na pokrytie dopytu. Očakáva sa preto
nedostatok zásob a zvýšenie cien. Ak nebude k dispozícii žiadne
množstvo spätne získaného alebo recyklovaného R-22, nebudú
možné určité opravy (napr. výmena kompresora) a môže sa
objaviť značný prestoj klimatizačného systému.
Nariadenie stiahnutia R-22 bude mať účinok na všetky
v súčasnosti používané systémy R-22, pričom spoľahlivé
zariadenie R-22 sa nemusí okamžite vymeniť, pretože údržbu
je možné vykonať s recyklovaným alebo spätne získaným
R-22 do 1. januára 2015. V súčasnosti sa však spätne nezískava
Preto stojí za to zvážiť výmenu systému pred rokom 2015, najmä pri klimatizačných
systémoch s veľkými požiadavkami na každodennú prevádzku.
Riešenie spoločnosti Daikin
Vďaka technológii Daikin je možné znova použiť potrubie pre Split, Sky Air a VRV, čo umožňuje nákladovo efektívnu inováciu systémov
s R-22 a R-407C.
76
Klimatizačné jednotky DAIKIN
Perfect C°mfort pre Váš domov
R E Z I D E N Č N É A P L I K Á C I E K ATA LÓ G 2 012
DAIKIN EMURA
Ikonický dizajn a
inžinierska výnimočnosť
pre krásu domova
DAIKIN URURU SARARA
6* hviezdičiek pre váš absolútny komfort
DAIKIN NEXURA
sálavé
teplo
* zvlhčovanie vzduchu
* odvlhčovanie vzduchu
Zvýšený komfort sálaním tepla.
* prívod čerstvého vzduchu
Sálavý predný panel NEXURA
poskytuje teplo v okamihu.
* čistenie vzduchu
* chladenie
* vykurovanie
Rezidenčné
aplikácie
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
www.daikin.sk
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/
alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LPC) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované dáta
certifikovaných modelov sú uvedené v zozname Eurovent:
www.euroventcertification.com alebo www.certiflash.com
Produkty Daikin sú distribuované:
ECPSK12-504 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
2012
Download

Katalóg - Pro