Zoznam registrovaných výrobcov a certifikovaných sušiarní na výrobu
drevného obalového materiálu podľa medzinárodnej normy ISPM č. 15.
Aktualizácia 2010-05-21
Vysvetlivky:
xx – pozri zoznam zrušených registrácii a pozastavených činností
xx – pozri zoznam zrušených registrácii a pozastavených činností
V prípade, že subjekt nemá uvedený text „certifikovaná sušiareň“, sušenie si zabezpečuje u zmluvných
registrovaných výrobcov s certifikovanou sušiarňou
poradové
číslo
1.
2.
3.
reg. číslo
SK-2127
SK-1926
SK-2154
zameranie
činnosti
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01
D 9.01
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
názov
kontakt
EUROLIS, s.r.o.
Komenského 2
036 01 Martin
IČO: 31 606 601
PEKOS spol. s r.o.
Centrum 5
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 564 275
IČ DPH: SK2020438827
DREVOS SV s.r.o.
Kameničany č. 121
018 54 Kameničany
IČO: 36 327 271
Jadroň
043-4302579
043-4223242 fax
Vlastimil Michajlov
DREVOVÝROBA
Osloboditeľov č. 54
066 01 Humenné
IČO: 14 292 785
MVDr. Michal Tilňak
TIMIVAS
Lackovce 120
066 01 Humenné
IČO: 17 221 722
IČ DPH: SK1020709206
Ján Sabo BARTER
Tolstého 4
066 01 Humenné
IČO: 10 679 502
registrovaný
od
564
31.03. 2004
Ján Petrík
042-4327229
042-4327229 fax
2361
21.11. 2003
1865/2006
04.12. 2006
Slavomír Hrnčiarik
0905-854655
042-4440740 fax
666
29.04. 2004
Vlastimil Michajlov
057-7757797
0903/902 712
057-7757797 fax
681
29.04. 2004
MVDr. Michal
Tilňak
057-7763188
0905/462 998
687
29.04. 2004
Ján Sabo
057-7752107
057-7755694 fax
723
29.04.04
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SK-2156
SK-2155
SK-2153
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
10.
11.
SK-1159
SK-2161
VR 9.01, 10
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
Tibor Firkaľ DREVOPAL
Volica 136
067 01 Volica
IČO: 34 293 108
Ondrej Kalina
Ochtinská 511
049 32 Štítnik
IČO: 17 128 587
Tibor Firkaľ
057-7394141
057-7394141 fax
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
DREVOPAM spol. s r.o.
913 09 Kálnica
IČO: 18 048 986
Urban Mičech
032-7798823
032-7798823 fax
753
06.05.04
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
Zlata Vaculková
Letničie 20
908 44 Letničie
IČO: 30 095 221
Zlata Vaculková
034-6629203
034-6629203 fax
VR 9.01
D 9.01
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
Ing. Radoslav Tužinský
BADGER
Ružová 1361 / 50
960 01 Zvolen
IČO 17 992 567
VR 9.01
certifikovaná
sušiareň
Ján Papiernik PAPs
Horné Srnie 172
914 42 Horné Srnie
IČO: 22 826 521
Ing. Radoslav
Tužinský
048-6189305
048-6189304
0903-543826
048-6189304 fax
Ján Papiernik
0905-240653
032-6589128 fax
2410/2003
04.12. 2003
663/2006
10.04. 2006
139/2008
7.2.2008
2073/2002
20.11. 2002
VR 9.01, 10
D 9.01
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
Rettenmeier Tatra Timber, Ing. Milan Benco
s.r.o.
044-5222499
Pod Lipami 68
044-5222099 fax
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36 387 592
2659
17.01.03
VR 4.01, 2,
9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
Mestské lesy Považská
Bystrica, s.r.o.
Centrum 2 / 3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 613 314
pošta: Jozef Jágrik
Považské Podhradie 333
017 04 Považská Bystrica
Daniel Falát – Maldafa
Sládkovičova č. 1231 / 9
023 36 Kysucké Nové Mesto
IČO: 33 680 400
Jozef Jágrik
042-4324630
042-4324630 fax
847
25.05.04
Daniel Falát
0905-214 775
041-4214291
041-4214291 fax
956/2004
22.06. 2004
Ondrej Kalina
058-7881316
058-7881317 fax
520
28.02.03
727
04.05.04
761/2004
07.05. 2004
12.
13.
14.
SK-2160
15.
16.
17.
18.
SK-1962
SK-0607
SK-2010
87/2004
21.01. 2004
19.
20.
21.
SK-0784
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
SK-2181
VR 9.01, 10
29.
30.
31.
SK-2199
VR 9.01, 10
32.
Dalibor Peťovský
042-4323367
042-4323367 fax
1075/2004
06.10. 2004
Dušan Papiak
057-7750373
057-7750373 fax
[email protected]
1896
25.10.04
248/2010
05,03,2010
Anton Kerekeš KERO
Chemlon a.s.
066 01 Humenné
IČO 33 845 557
IČ DPH SK: 1020714409
pošta: Anton Kerekeš
Starinská 83
066 01 Humenné
Anton Kerekeš
057-7712848
057-7721453 fax
1750
09.09. 2002
03.11.2004
08.11.2004
Ľubomír Mituník – LUMI
PSL, a.s., Robotnícka 2176
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37 721 046
Andrej Hnatič – MAHNAT
Borov 72
068 01 Medzilaborce
IČO: 30 257 433
pošta: Andrej Hnatič
Mierová 293 / 9
068 01 Medzilaborce
Ľubomír Jeleník – Tepi
trend
Šoltésovej 474 / 110
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34 661 611
IČ DPH SK: 1020515727
Ľubomír Mituník
0903-538 006
1136
01.12.2004
Andrej Hnatič
0905-430 995
057-7321331
057-7321331 fax
1168
20.12.2004
Ľubomír Jeleník
0907-782 671
1153/2004
08.12.2004
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
DREPAL s.r.o.
Pradiareň 46
060 01 Kežmarok
IČO: 36 469 424
Milan Pitoňák
052-4525919
052-4684222 fax
487
22.03.04
40
13.01.2005
VR 9.01, 10
D 9.01
certifikovaná
sušiareň
Jozef Obrinčák
Škarvanova 26 / 23
027 44 Tvrdošín
IČO: 30 530 857
IČ DPH SK: 1020468328
DREVINSLOVAKIA spol.
s r.o.
Železničná 95 / 294
050 01 Revúca
IČO: 36 624 420
BETUM, s.r.o.
A. Hlinku 2446 / 3
960 01 Zvolen
IČO: 31 597 971
IČ DPH SK:2020475930
Jozef Obrinčák
043-5322711
0905-340888
1175
12.01.2005
Ján Hlodák
058-4426152
058-4426153 fax
632/2004
15.04.04
45/2005
14.01.2005
Ing. Jaroslav Hock
Ing. Miroslav
Kašuba
043-4237543
045-5361870 fax
75/2005
24.01.2005
1067/2008
05.09.2008
SK-2231
VR 9.01, 10
33.
SK-2236
certifikovaná
sušiareň
Dalibor Peťovský
Šoltésovej 1713 / 232
017 01 Považská Bystrica
IČO: 14 193 922
IČ DPH: SK 1020511140
Dušan Papiak D P D
Krásny Brod 251
068 01 Krásny Brod
IČO: 10 677 186
IČ DPH SK: 1020708392
pošta: Dušan Papiak
Kukorelliho 1505/52
066 01 Humenné
VR 9.01, 10
VV 9.01
34.
SK-0122
certifikovaná
sušiareň
35.
VR 9.01, 10
36.
SK-2258
VR 9.01, 10
37.
SK-2264
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
38.
39.
SK-2261
SK-2113
40.
41.
42.
43.
SK-2266
SK-2142
SK-2269
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
JUDr. Štefan Žemba – J
V STAV realitno –
stavebná spoločnosť
ČSA 5
977 01 Brezno
IČO: 10 966 226
JUDr. Štefan Žemba
048-6115549
048-6112891 fax
65/2005
20.01.2005
VR 9.01, 10
POREK s.r.o.
Trenčianska 24
821 09 Bratislava
IČO: 35 917 679
IČ DPH: SK2021934310
Ladislav Fodor
0903-226 212
181/2005
10.02. 2005
523/2010
21,05,2010
VR 9.01,10
certifikovaná
sušiareň
WOOD & METALS, s.r.o.
J. Kráľa 9 / 16
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 045 985
Ing. Ľuboš Kvak
0905-432 698
045-6722783 fax
189
23.02. 2005
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA Ing. Martin
FABRIKA s.r.o.
Pistovčák
SK-2279
VR 9.01,10
certifikovaná
sušiareň
Štúrova 37
023 54 Turzovka
IČO: 31 560 334
IČ DPH: SK2020421381
041-4352467
041-4352620 fax
Felix Madák
Radošovce č.d. 317
908 63 Radošovce
IČO: 34 782 681
IČ DPH: SK1020295342
Ing. Oto Ostrožlík
OSTROŽLÍK
S. H. Vajanského 49
940 01 Nové Zámky
IČO: 17 637 716
IČ DPH: SK1020419565
BEPOS, s.r.o.
Staničná 1780 / 15
018 61 Beluša
IČO: 31 605 419
IČ DPH: SK2020441698
OBAL – SERVIS, a.s.
Košice
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
IČO: 31 653 847
IČ DPH: SK2020487425
Felix Madák
0905-473 962
034-6693145 fax
206
14.02. 2005
SK-2277
VR 9.01,10
certifikovaná
sušiareň
Ing. Oto Ostrožlík
0905-401 868
035-6414585 fax
293
02.03. 2005
Ján Tuček
042-4625544
042-4225544 fax
190
10.03. 2005
Ing. Jozef Kunc
Ing. Róbert Mikluš
055-6734786
055-6733600 fax
291/2005
08.03. 2005
1389/2008
02.12.2008
Doplnenie
sušiarne
Ing. Ján Kmeťo PAVKAS
Brodzany 54
958 05 Brodzany
IČO: 17 623 014
IČ DPH: SK1020434866
Ing. Ján Kmeťo
038-7487202
038-7487202 fax
277
22.03. 2005
DREVOPAL, s.r.o.
Košeca 365
018 64 Košeca
IČO: 36 307 254
DIČ: 2021429190
Róbert Jendrol
042-4628686
042-4628686 fax
792
09.05. 2005
VR 9.01, 10
44.
SK-2268
45.
46.
SK-2276
47.
48.
49.
SK-2280
228
15.02. 2005
50.
51.
52.
53.
54.
SK-2281
SK-2286
SK-2283
VR 9.01,10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
55.
VR 9.01, 10
56.
SK-2291
certifikovaná
sušiareň
57.
58.
59.
SK-2323
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
60.
61.
SK-2262
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01,10
62.
SK-2180
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01,1
63.
SK-2339
VR 9.01, 10
64.
SK-2348
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
65.
66.
SK-2294
SK-2358
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
67.
SK-2363
VR 9.01 B
68.
SK-2364
SK-2346
VR 9.01, 10
certifikovaná
sušiareň
70.
SK-2379
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
71.
72.
73.
SK-2380
VR 9.01 B
69.
certifikovaná
Ing. Tibor Somogyi –
TIMAN
Továrenská 1195 / 16
956 18 Bošany
IČO: 30 043 409
IČ DPH: SK 1020580286
František Kovalčík
Sabinovská 37
082 21 Veľký Šariš
IČO: 10 737 235
IČ DPH: SK1020749664
Nefab Packaging Slovakia,
s.r.o.
Industrial Park Geňa
Geňa 5361 / 59
934 01 Levice
IČO: 35 896 817
IČ DPH: SK2021868464
Marian Svorník PÍLA
ROVŇAN
Dolinky 1142
013 62 Veľké Rovne
IČO: 18 001 785
IČ DPH: SK1020521678
Alojz Kačur Píla pri
kaštieli
Toporec č. 50
059 95 Toporec
IČO: 40 124 622
IČ DPH: SK 1020721130
Ján Malo
Zubák 208
020 64 Zubák
IČO: 33 483 621
EVPÚ – ZVS a.s.
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 009 211
GMG, spol. s r.o.
Hrachovište 99
916 15 Hrachovište
IČO: 36 322 083
IČ DPH: SK2020181284
HMK, s.r.o.
Považská Teplá 4305
017 05 Považská Bystrica
IČO: 31 633 978
DIČ: 2020440389
TOPHOLZ, s.r.o.
Družstevná 501
956 19 Krnča
IČO: 36 549 738
IČ DPH: SK2020138714
Ing. Tibor Somogyi
0903-450 450
038-5426066
038-5426066 fax
1163
15.12.2004
857
01.06. 2005
František Kovalčík
051-7762855
051-7762855 fax
816
21.05. 2004
997
23.06. 2005
DOKO Šutara, s.r.o.
Hrnčiarové 527
916 12 Lubina
Ing. Marián Lehocký 1001/2005
036-6356500
23.06. 2005
036-6356517 fax
Marian Svorník
0903-522 279
041-5282585 fax
1058/2005
06.07. 2005
354/2010
6,4,2010
Alojz Kačur
0905-330 293
052-4584006 fax
405
23.03. 2005
Ján Malo
042-4683092
042-4683092 fax
1099
26.07. 2005
Ing. Jozef Bajzik
0903 – 457 468
042-4450841
042-4450841 fax
Gustáv Medňanský
0908-208 807
032-7790246 fax
1706
11.08. 2005
Ing. Pavol Hromada
042-4261694
042-4261694 fax
1042
30.06. 2005
Ján Chvála
038-5302500
038-5802502 fax
2119
30.09. 2005
Ing. Milan Šutara
032-7778129
032-7778129
2192
10.10.2005
1746
23.08. 2005
sušiareň
VR 9.01 B
74.
SK-2382
VR 9.01B
75.
SK-2389
certifikovaná
sušiareň
IČO: 36 306 533
IČ DPH: SK2020180954
ZTS-KABEL s.r.o.
Areál ZTS 924
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 299 626
IČ DPH: SK2020114305
Ing. Ján Špiak
042-4485400
042-4485613 fax
1.zmena názvu
pôvodne:
ZTS KABEL, a.s.
2. zmena pôvodne
WEATHERFORD
–KABEL s.r.o
Jaroslav Dedič
042-4260885
042-4353131 fax
2219
10.10. 2005
1811/2006
09.01. 2007
1233/2008
14.10.2008
VYRPAL SK, s.r.o.
Popudinské Močidľany 120
908 61 Popudinské
Močidľany
IČO: 36 267 317
IČ DPH: SK2021927589
GAUDÍ, spol. s r.o.
Skladová 3
917 00 Trnava
IČO: 36 239 135
IČ DPH: SK2020165642
Tokoš Ľubomír
0905-659 010
2483
14.11.2005
Ervín Špajdel
033-5516468
033-5516468 fax
Ing. Miroslav Macejko ml.
Prakovce 13
055 62 Prakovce
IČO: 40 106 730
IČ DPH: SK1048184269
WAY INDUSTRY, a.s.
Priemyselná 937 / 4
963 01 Krupina
IČO: 36 034 681
IČ DPH: SK2020068380
Ing. Miroslav
Macejko ml.
053-4811355
053-4811355 fax
2388
26.11.03
2792
2.1.2006
313/2010
6,4,2010
2686/2005
13.12.2005
Ďurica Jozef, Ing
045/5501411
045/5501213 fax
2739
16.01. 2006
KOFUS, spol. s r.o.
Machulince 340
951 93 Machulince
IČO: 00 611 662
IČ DPH: SK2020411899
M.J.K.- SLOVPIL s.r.o.
Pionierska 404
916 21 Čachtice
IČO: 36 319 007
IČ DPH: SK2020183000
Jaroslav Kačmár –
GENOVA
Levočská 4704/95
080 01 Prešov
IČO: 41 747 241
IČ DPH: SK1034218801
FRACHO, a.s.
J. Kráľa 81
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 31 642 411
Gabriel Horváth
0905-710 264
67
16.01.2006
Kubrický Jaroslav
0907-100 787
032-7787080 fax
[email protected]
241/2006
06.02.2006
Jaroslav Kačmár
0905/620 758
227/2006
24.02.2006
JUDr. Chovanec
041-4334591
041-4334594 fax
439
25.02. 2003
Jaroslav Dedič – DESAL
Dolný Lieskov 270
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 31 032 044
IČ DPH: SK1020511558
2408
31.10.2005
76.
VR 9.01 B
77.
78.
79.
80.
81.
82.
SK-2390
SK-1949
SK-2397
VR 9.01 B
VV 9.01 A
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
SK 2407
VR 9.01 B
SK-2403
VR 9.02 B
certifikovaná
sušiareň
SK-2412
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
83.
84.
SK-2416
SK-1123
VR 9.01
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
85.
SK-1600
KJG, s.r.o.
Hanzlíkovská 24
911 05 Trenčín
IČO: 36 295 507
IČ DPH: SK2020174222
Karol Chorvát
032-7444213
032-7444213 fax
1591
23.05. 2003
404/2006
08.03.2006
Jozef Kmec
Bystré 104
094 34 Bystré
IČO: 17 290 571
IČ DPH: SK1020772731
JUPRA s.r.o.
Mierová 19 / 389
976 46 Valaská
IČO: 36 646 750
IČ DPH: SK2022143882
Jozef Kmec
0915-926 334
685
24.04. 2006
Július Praslička
ŠLN 7 / 1229
977 01 Brezno
Július Praslička
0905-422 601
048-6115866
048-6176828
048-6176827 fax
Ľubomír Jamrich
033-7794300
033-7794175 fax
602/2006
24.04. 2006
Ing. Dravecký
Ladislav
055-4602510
055-4602510
0903-601 221
821/2006
17.5. 2006
Ing. Jozef Blizman
Miroslava Potočková
Ing. Juraj Fotta
051-7712744
051-7732459 fax
[email protected]
Ing. Rastislav Laššo
0903-526 093
Milan Vávra
0902-462 623
034-6645321
034-6645631 fax
Miroslav Tavel
043-4301981
043-4301981 fax
1798/2003
03.07. 2003
857/2006
13.06. 2006
Ing. Peter Seman
0903-790 802
037-6553026 fax
1445/2006
28.08. 2006
Andrej Jurčišin
054-4797232
054-4885030 fax
1497/2006
12.09. 2006
86.
87.
SK-2431
VR 9.01 B
VR 9.01 AB
certifikovaná
sušiareň
88.
89.
90.
SK-2430
SK-2438
SK-2439
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
JAMRICHDENTA, spol.
s r.o.
Dolný Lopašov 91
922 04 Dolný Lopašov
IČO: 31 449 093
IČ DPH: SK2020397093
DYHA TIROLA s.r.o.
Belanská 8
040 01 Košice
IČO: 36 173 533
IČ DPH: SK2020041606
certif. sušiareň
od 356/08
1.04. 2008
686
11.05. 2006
91.
92.
93.
SK-1688
SK-2455
VR 9.01 AB
VV 9.01 AB
certifikovaná
sušiareň
BELHOLZ, s.r.o.
Malý Šariš 377
080 01 Malý Šariš
IČO: 36 443 841
IČ DPH: SK2020005559
VR 9.01 B
Didaktik, družstvo
Pod Kalváriou 22
909 01 Skalica
IČO: 00 677 710
IČ DPH: SK2020378591
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
94.
95.
96.
97.
SK-2458
SK-2456
SK-2459
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 AB
certifikovaná
sušiareň
KANTOREX, s.r.o.
Sučianska 9881/49A
036 08 Martin 8
IČO: 36 389 234
IČ DPH: SK2020120652
S – PALEX s.r.o.
Bratislavská 4
949 01 Nitra
IČO: 35 959 649
IČ DPH: SK2022070886
Andrej Jurčišin –
Drevovýroba
Rešov 51
086 21 Rešov
IČO: 10 660 020
IČ DPH: SK1020699845
1433/2006
14.08. 2006
1480/2006
28.08. 2006
VR 9.01 AB
98.
SK-2476
VR 9.01 B
99.
SK-1340
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
100.
SK-2479
VR 9.01 AB
101.
SK-2488
VR 9.01 B
102.
SK-2489
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Ing. Martin Paštika
036-6382970
036-6382984 fax
1756/2006
10.11. 2006
Ing. Ján Baťka
045-5497103
045-5497598 fax
136/2003
25.03.03
1899/2006
12.12. 2006
Ing. Eduard Belák
046-5490108
046-5490108 fax
1732/2006
15.11. 2006
Ján Karkus
0905-921 023
107/2007
02.02. 2007
Ježovica Jozef
042-4680081
042-4680081 fax
139/2007
02.02. 2007
Karol Marhevka – KAMA
Rožkovany 90
082 71 Rožkovany
IČO: 14 277 841
IČ DPH: SK1020760620
pošta:
Rožkovany 192
082 71 Lipany
Juraj Borz
Jakubovany 48
083 01 Jakubovany
IČO: 14 367 785
IČ DPH: SK1020760059
DCP timber, s.r.o.
Dúbravcová 1
036 01 Martin
IČO: 36 014 419
IČ DPH: SK2020117968
Karol Marhevka
051-4574193
[email protected]
402/2007
17.04. 2007
Juraj Borz
051-4520700
051-4520759 fax
442/2007
03.04. 2007
Ing. Jaroslav Šimo
043-4300421
043-4300422 fax
[email protected]
116/2003
07.02. 2003
579/2007
03.05. 2007
HRONSTAV 02, spol. s r.o.
Rázusova 51
977 01 Brezno
IČO: 36 019 011
IČ DPH: SK2020083604
PÍLA DIAMÍR, s.r.o.
Bodice 20
031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Ivan Brozman
048-6112844
048-6114643 fax
858/2007
19.06. 2007
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 31 411 690
IČ DPH: SK2020403869
ROVEN, spol. s r.o.
Bystrô 402
962 05 Hriňová
IČO: 31 559 735
IČ DPH: SK2020473433
Ing. Eduard Belák –
TREND
Nitrianske Sučany 344
972 21 Nitrianske Sučany
IČO: 33 611 874
IČ DPH: SK1020586391
Drevex Revúca s.r.o.
S. Chalupku 202 / 6
050 01 Revúca
IČO: 36 661 741
IČ DPH: SK2022233356
Ježovica Jozef – DAVO,
POREZ
A SPRACOVANIE
DREVA
Lazy pod Makytou 841
020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 17 779 481
IČ DPH: SK1020517795
103.
104.
VR 9.01 B
105.
SK-2527
VR 9.01 B
106.
SK-2522
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
107.
SK-0979
certifikovaná
sušiareň
108.
109.
110.
111.
SK-2584
SK-2606
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
[email protected]
Milan Korček
0905-543 661
0905-323226
989/2007
16.07. 2007
IČO: 36 414 131
IČ DPH: SK2021756132
Fax 044-5620045
Ján Entlich
Popudinské Močidľany 213
908 61 Popudinské
Močidľany
IČO: 33 043 116
IČ DPH: SK1020293219
HAMMER, s.r.o.
Hronská ulica 19
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 053 171
IČ DPH: SK2020095473
PILEX SLOVAKIA s.r.o.
Poľná 342
980 02 Jesenské
IČO: 36 042 781
IČ DPH: SK2020075354
pošta:
Pilex Slovakia s.r.o.
Štefánikovo nám. 5
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Róbert Haburaj
SNP 1787
069 01 Snina
IČO: 37 369 458
IČ DPH: SK1020019088
pošta:
Ing. Róbert Haburaj
Jasenov 246
066 01 Humenné
WOOD PRODUCT, s.r.o.
Dibrovova 243/6
916 01 Stará Turá
IČO: 36 332 402
IČ DPH: SK2021775063
Peter Ondrejička –
STOLÁRSTVO
Ivanovce 242
913 05 Ivanovce
IČO: 43 271 855
IČ DPH: SK1074729183
pošta:
Peter Ondrejička
Ivanovce 242
913 05 Melčice
Marián Kulan súkromný
podnikateľ
Kochanovce 59
066 01 Kochanovce
IČO: 17 219 205
IČ DPH SK: 1020711879
Ján Entlich
0905-452 667
034-6682311 fax
992/2007
23.07. 2007
Peter Oravec
048-4187778
048-4187761 fax
179/2004
02.02. 2004
1021/2007
07.08. 2007
Ing. Výbošťok
Štefan
047-5698167
047-5698214 fax
053-4299221
053-4299220 fax
[email protected]
2288/2002
15.11. 2002
1089/2007
07.08. 2007
Ing. Róbert Haburaj
057-7763290
057-7763290 fax
0905-286 901
[email protected]
1350/2007
02.10. 2007
Peter Kuric
0903-511 587
032-7793220 fax
[email protected]
-product.eu
Peter Ondrejička
0904-187 358
[email protected]
1368/2007
17.10. 2007
Marián Kulan
0905-217 149
057-7756023 fax
1433/2007
05.11. 2007
GASPARI s.r.o.
Dechtice 130
919 53 Dechtice
IČO 36 275 875
IČ DPH SK 2022070875
Ing. Neuschl Luděk –
Jozef Gašpar
0335575265 fax
0905-252588
1628/2007
13.12.2007
Ing. Neuschl Luděk
1535/2007
112.
VR 9.01 B
113.
SK-2608
VR 9.01 B
114.
115.
SK-2027
SK-0590
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 AB
D 9.01 A
VV 9.01 A
certifikovaná
sušiareň.
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
116.
117.
SK-2636
SK-2637
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
118.
119.
SK-2639
SK-2644
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
1385/2007
17.10. 2007
120.
121.
SK-2655
VR 9.01A,B
certifikovaná
sušiareň
122.
SK-2645
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
123.
SK-2660
PILAREZ
Javornícka 41
974 11 Banská Bystrica
IČO: 41 181 140
IČ DPH: SK1040318642
Marian Trnka Trnka TUR
Osloboditeľov 62
990 01 Veľký Krtíš
IČO 30 443 156
IČ DPH SK 1020600383
0907817568
048/4160206
14.11.2007
Marian Trnka
0903501465
047/4911025 fax
43/2008
16.1.2008
700/2009
VV9.01
VR 9.01B
certifikovaná
sušiareň
DREVOP, s.r.o. Dlhé nad
Cirochou
Dlhé nad Cirochou 574
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 36 458 708
IČ DPH: SK2020022521
Ing. Nemčík
057-7624711
057-7623549 fax
č. 41/79/2006 A
14.03. 2006
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
DREVOVÝROBA s.r.o.
Rakovec 179
966 53 Hronský Beňadik
IČO: 36 033 766
IČ DPH: SK2020065674
Ing. Ľudovít Tercer
045-6893200
045-6893083
[email protected]
nline.sk
230/2008
29.02. 2008
VV 9.01
VR 9.01A,B
certifikovaná
sušiareň
Alojz Senárik DREVOTES
Palackého 3
Alojz Senárik
949 01 Nitra
037/6923811
IČO: 30 006 180
037/6923819 fax
0902933580
VR 9.01AB
certifikovaná
sušiareň
23,7,2009
sušiareň
124
125.
SK-1477
126
127.
SK-2676
128.
129.
130
SK-1482
[email protected]
131
SK-2683
VR 9.01B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
132
133
SK-2691
SK-2718
134
SK-2720
135
SK- 2721
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01A, B
certifikovaná
sušiareň
Darina Majzúnová –
M.D.M.
Závod 967
908 72 Závod
IČO 40 642 844
IČ DPH SK 1036829409
Považské strojárne Letecké
motory, a.s.
Robotnícka ul.
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 295 728
IČ DPH: SK2020111225
Lesný komposesorát
Partizánska Ľupča, s.r.o.
Partizánska Ľupča 317
IČO: 31 624 090
IČ DPH: SK 2020429466
DREPEX, s.r.o.
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO 31 643 256
IČ DPH SK 2020437914
JANTAR – WOOD, s.r.o.
Kremnické Bane 29
967 01 Kremnické Bane
IČO 36 640 344
Miroslav Majzún
0918-467679
034-7799126 fax
1249
11.04.03
121
23.01.04
652/2008
04.06.2008
327/2008
26.3.2008
Ing. Žabčík
0903561744
[email protected]
437/2008
22.4.2008
Ján Kubáň
0907833068
044/5590331 fax
763/2008
4.7.2008
Eva Pechancová
042 /444 10 44
Fax 042/ 444 10 44
789/2008
14.07.2008
Martin Svítok
0908932449
Fax 045/6755082
735/2008
16.07.2008
136
SK-2737
VR 9.01A, B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01A, B
certifikovaná
sušiareň
137
138
139
140
SK-2738
SK-2739
VR 9.01A, B
certifikovaná
sušiareň
SK-2740
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
SK-2741
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01.AB
VV 9.01 B
141
142
SK-2101
SK-2745
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01A,B
certifikovaná
sušiareň
143
144
145
SK-2751
SK-2758
SK-0636
VR 9.01 B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
D 9.01
VV 9.01
certifikovaná
sušiareň
IČ DPH SK 2022045498
ITALSLOVA, spol. s r.o.
Štúrova 68
941 11 Palárikovo
IČO: 36 520 861
IČ DPH: SK 2020141838
Revúcky sociálny podnik,
n.o.
Hotel Pyramída
Železničná 257/19
050 01 Revúca
IČO: 42000939
DIČ: 2022583255
V-TETAG, s.r.o.
Dolné Saliby 782
925 02 Dolné Saliby
IČO 36 260 959
IČ DPH SK2021815147
FRAMI, s.r.o.
Biely Potok 74
034 03 Ružomberok
IČO: 36 408 069
IČ DPH: SK 2020125283
Modul Line, s.r.o.
Z. Kodalya 769/29
924 01 Galanta
IČO 36 615 285
IČ DPH: SK 2022207495
Igor Ferjanček
Tkáčska 1 / 42
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 40 847 896
IČ DPH: SK1020688361
RESS, spol. s r.o. Sobrance
Nová 24
073 01 Sobrance
IČO: 31 700 217
IČ DPH: SK 2020499734
HAS – spoločnosť
s ručením obmedzením
Bartošovce
Bartošovce 50
086 42 Bartošovce
IČO: 31 664 768
IČ DPH: SK 2020508688
MaP plus, s.r.o.
Brezová 2003/4
953 01 Zlaté Moravce
IČO 36 555 533
IČ DPH: SK 2020146810
Drevo SV, s.r.o.
Strojárska Centrum 2524
069 01 Snina
IČO: 36 469 441
IČ DPH: SK2020022763
Ing. František Sedlár
Mgr. Silvia
Korineková
035 2296391
Fax: 035 2296391
Vojtech Paluš
0905 359523
1363/2008
26.11.2008
Tibor Váczi
Erika Vácziová
031/7853175
Fax 031/7853175
1391/2008
01.12.2008
Dr. Miroslav Hulej
044 4321144
1366/2008
08.12.2008
Irina Zušťáková
031/ 780 8046
1458/2008
08.12.2008
Igor Ferjanček
0903-629 045
053-4410619 fax
416
19.03.04
388/2006
08.03.2006
Michal Hreňovčík
0908827345
26/2009
29.1.2009
Ing. Jozef Horváth
054/4746253
147/2009
18.2.2009
Emil Magišin
0905 646 909
Fax 037/6424664
271/2009
25,03,2009
Peter Hoppej
0905-449 621
057-7781462
057-7781462 fax
[email protected]
2410/2002
27.11. 2002
2547/2004
09.01. 2004
277/2009
1382/2008
27.11.2008
26,3,2009 susiaren
146
SK-1623
VR 9.01,A,B
VV 9.01
certifikovaná
HOLDES horehronská
lesná a drevárska
spoločnosť, s.r.o.
Ing. Ľupták
PoverenýIng. Ivan Kováčik
1162/2003
30.05. 2003
286/2009
147
148
149
150
151
SK-2771
SK-2775
SK-2782
SK-2783
SK-2785
Predné Hálny 2530
977 01 Brezno
IČO: 31 601 014
IČ DPH: 2020454634
VR 9.01A,B
Píla T.E.N. s.r.o.
certifikovaná
Bebrava 1836
sušiareň
963 01 Krupina
IČO: 36 634 352
IČ DPH: 2021944144
VR 9.01A,B
DAVOS trade- logistics
DStred 9.01A,B s.r.o.
D 9.01A,B
Mlynská 1669
963 01 Krupina
IČO: 36 048 135
IČ DPH: 2020071636
VR 9.01B
Stolárstvo Sovík, s.r.o.
certifikovaná
Podmanín 61
sušiareň
017 01 Považská Bystrica
IČO 36 337 307
IČ DPH: SK 2021859906
VR 9.01B
PRP, s.r.o.
D 9.01A
Železničná 1068
certifikovaná
990 01 Veľký Krtíš
sušiareň
IČO 31 619 665
IČ DPH: SK 2020472751
VR 9.01A,B
PRP PLUS s.r.o.
certifikovaná
Železničná 1068
sušiareň
990 01 Veľký Krtíš
IČO 36 052 931
IČ DPH: SK 2020073935
Korešpond. Adr.
Dolná Slatinka 538,
984 01 Lučenec
048-6115865
048-6115865 fax
27.03.2009 susiaren
Bc. Peter Oravec
0905 257688
[email protected]
563/2009
24,06,2009
Marián Dado
045-5326997
[email protected]
579/2009
23.07.2009
Juraj Sovík
042/4428645
[email protected]
636/2009
14,08,2009
Peter Fabian spln.
047/4830010
0302977093
813/2009
14,08,2009
Igor Sihelský -konat
Pavol Kolčák
1284/2009
12.10.2009
047/4511437
09140325122
[email protected]
sk
152
153
SK-2788
VR 9.01B
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
certifikovaná
sušiareň
154
155
156
SK-2789
SK-2793
SK-2795
VR 9.01B
Spol. sklad.
9.01B
VR 9.01AB
D 9.01AB
certifikovaná
sušiareň
František Magušin DALI
M.H.Hodžu 14
953 01 Zlaté Moravce
IČO 33 397 562
IČ DPH 1020413251
FAGUS spol. s r.o.
Korzo B. Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 245 372
IČ DPH: SK 2020198543
Prevádzka a pošta:
Roľníckej školy 1519
945 25 Komárno
Peter Mikluš - PEM-Agro
Dulova Ves 126
082 52 Dulova Ves
pošta Kokošovce
IČO 43 931 600
DIČ: 1078757746
Anton Slama – HOKAS
Majcichov 364
919 22 Majcichov
IČO: 35 174 391
IČ DPH: SK 1020109926
František Magušin
0905 0325017
0377/6346294
1302/2009
15.10.2009
Ing. Anton Truska
939/2009
27,10,2009
035/7730766
[email protected]
Peter Mikluš
0918/973 335
[email protected]
1444/2009
12.11.2009
Anton Slama
0905 403957
033 5546565
1534/2009
7.12.2009
VR 9.01AB
157
SK-2796
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
158
SK-2797
certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
159
SK-2800
VR 9.01B
160
SK-2803
VR 9.01B
161
SK-2804
certifikovaná
sušiareň
VR 9,01B
162
SK-2806
VR 9.01B
163
SK-2807
certifikovaná
sušiareň
VR 9,01AB
164
SK-2808
VR 9.01B
165
SK-2812
Certifikovaná
sušiareň
166
SK-2816
VR 9.01B
Certifikovaná
sušiareň
Rettenmeier Polomka
Timber, s.r.o.
Osloboditeľov 50
976 66 Polomka
IČO 36 693 979
IČ DPH: SK 2022274507
LIGNA, s.r.o.
Dolinská č. 27
914 42 Horné Srnie
IČO 36 326 755
IČ DPH: SK 2020179865
Ing. Milan Benco
0905-706 452
048-6714088
1516/2009
07.12.2009
Ing. Michal Daňo
032 / 6588383
0905 240 653
032 / 6589128 fax
[email protected]
1551/2009
10.12.2009
VACULKOVA, s.r.o.
Letničie 20
928 44 Letničie
IČO: 44 656 092
IČ DPH 2022847596
H B H , a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
Zlata Vaculková
034/6629203
034/6605057
[email protected]
ail.t-com.sk
Ing. Igor Strempek
042/4326334
Fax 4326296
1511/2009
26,01,2010
IČO 31 617 913
MIHOLZ s.r.o.
Jabloň 119
066 13 Jabloň
IČO 44 706 839
IČ DPH: 2022805169
ARIVAN, s.r.o.
Krškany 279
934 01 Krškany
IČO 44 326 891
IČ DPH: SK 2022667042
ARDOX, s.r.o.
Kendereš 700
941 09 Jatov
IČO 36 563 871
IČ DPH: SK 2021880080
[email protected]
Viliam Mihalič
Lenka Mihaličová
0948-512610
057-7797777
[email protected]
Ing. Jaroslav Ivan
036-6309680
ARVIK– Rozvojové
združenie
Kružlov 213
086 04 Kružlov
IČO 42 028 027
IČ DPH SK 2022065804
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok
IČO 31 637 051
IČ DPH: SK 2020431116
Marcel Hromada –
AMOSTAV
Majerovce 5
094 09 Majerovce
IČO 40 556 328
IČ DPH SK 1020001389
Pošta:
Marcel Hromada
149/2010
11.2.2010
187/2010
18,2,2010
160/2010
19,2,2010
[email protected]
Artúr Papp
031/7715624
0903/471292
153/2010
23,2,2010
[email protected]
Pošta: Kráľová nad
Váhom 387
925 91 Kráľová n/V
Ing. JUDr. Jozef
Sendek
054/4795381
Fax 054/4795392
0917535400
[email protected]
Ing. Čurilla,
Peter Machácek
Ing. Šebek
044/4363422
288/2010
10,3,2010
310/2010
15,3,2010
Marcel Hromada
336/2010
057/4889150
19,03,2010
Fax 057/ 4889151
[email protected]
167
168
SK-2818
VR 9.01B
Spol.
sklady/dist.
stred 9.01B
D 9.01B
Certifikovaná
sušiareň
VR 9.01A,B
SK-2823
VR 9.01AB
169
SK-2824
Certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
170
SK-2825
Certifikovaná
sušiareň
VR 9.01A,B
171
SK-2826
Certifikovaná
sušiareň
VR 9.01B
172
SK-2827
VR 9.01B
173
SK-2829
VR 9.01B
174
SK-2833
Nižný Hrabovec 442
094 22 Nižný Hrabovec
MEDEA BROKER s.r.o.
Šustekova 49
851 04 Bratislava
IČO 35 977 027
IČ DPH SK 2022128284
WOOD-PACK
manufacture, s.r.o.
Moyzesova 1380/34
022 01 Čadca
IČO: 45 343 721
IČ DPH: SK 2022940810
Miroslav Margetín-Marlík
Hrádok 160
916 33 Hrádok
IČO: 17 666 830
IČ DPH: SK 1020302932
Pčolinský a spol., s.r.o.
Astrová 6505/8
974 01 Banskaá Bystrica
IČO: 36 835 269
IČ DPH: SK 2022451024
Ján Kostík
Partizánska 156
053 15 Hrabušice
IČO: 34 529 241
IČ DPH: SK 1020682399
SURE – WOOD s.r.o.
Stred 47/7
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 333 700
IČ DPH: SK 2022942812
P.L.T. s.r.o.
Klčové 12
915 01 Nové Mesto nad
Váhom
IČO: 45 418 128
IČ DPH: SK 2022980542
Ľubomír Michalec
Hybe 389
032 31 Hybe
IČO: 43 524 079
Ivana Belcáková sol. 331/2010
02/67207100
29.3.2010
Fax 02/67207110
[email protected]
[email protected]
.com
Ing. Vahančík
041/4382160
470/2010
26.04.2010
Miroslav Margetín
032/7776246
0903724836
[email protected]
471/2010
26,04,2010
Ing. Ivan Pčolinský
048/4230797
0905 622 066
473/2010
27,4,2010
Ján Kostík
0905 689 919
506/2010
18,5,2010
Ing. Gachulinec
505/2010
05,05,2010
Ing. Strieborný
0917 414 414
542/2010
18.5.2010
Ľubomír Michalec
0911 477 527
442/2010
20,05,2010
Vysvetlivky:
xx – pozri zoznam zrušených registrácii a pozastavených činností
xx – pozri zoznam zrušených registrácii a pozastavených činností
V prípade, že subjekt nemá uvedený text certifikovaná sušiareň, sušenie si zabezpečuje u zmluvných
registrovaných výrobcov s certifikovanou sušiarňou.
Aktualizácia 2010-05-21
Download

Zoznam certifikovaných sušiarní