Záverečná správa z činnosti PK výchovy
v školskom roku 2011/2012
V školskom roku 2011/2012 sme postupovali podľa plánu práce PK výchovy. Snažili sme sa splniť hlavné úlohy, ktoré sme si určili na začiatku školského
roka.
Tieto úlohy spočívali najmä v :
 v organizovaní súťaží v našej škole,
 v zapojení sa do okresných súťaží v atletike, futbale, hokejbale, volejbale
 zúčastniť sa súťaží v cezpoľnom behu
 zapojiť sa do atletickej súťaže „Zo školských lavíc do športovej haly
Elán“
 navštíviť hokejové a volejbalové ligové stretnutie
 zapájať sa do výtvarných a hudobných aktivít a súťaží
 aktualizovať výsledky jednotlivých súťaží na nástenkách, na webstránke
školy a v mesačníku Gbelan
V našej škole sme usporiadali atletické súťaže pre jednotlivé ročníky:
 ATLETIKON – atletická súťaž pre 5. – 7. ročník (súťažilo sa v behu na
60m, 300m, 600m, 1000m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou
loptičkou a vo vrhu guľou). Táto súťaž slúži učiteľom TSV na orientáciu
pri výbere výkonnostne najlepších žiakov našej školy v jednotlivých
atletických disciplínach. V tomto školskom roku sa uskutočnil 2.ročník
dňa 23.9.2012.
V každom ročníku boli vyhodnotení najvšestrannejší
športovci:
5.
ročník
-
Jakub
Harský,
Linda
Hricová
6.
ročník
-
7.
ročník
-
8.
ročník
-
Martin
Lukáš
Tatiana
Hrica,
Majerčík,
Bolebruchová,
Petra
Mária
Tomáš
Smatanová
Krchňavá
Gajdošík
9. ročník - Timotej Hrica, Barbora Fulierová
 MINIOLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK – atletická súťaž pre materskú školu
a 1.stupeň našej školy a pozvaných okolitých škôl (Smolinské, Petrova
Ves, Letničie). Uskutočnila sa 15.6.2012, bol to už 4.ročník a v tomto
školskom roku sa jej zúčastnili okrem gbelskej školy aj základné školy
z Letničia a Smolinského. ZŠ Petrova Ves sa nezúčastnila, pretože dátum
súťaže sa im prekrýval s inou plánovanou školskou akciou.
 ZÁHORÁCKA OLYMPIÁDA, v tomto školskom roku už 5.ročník, sa
uskutočnila 22.5.2012 za účasti 12 základných škôl: Gbely, Holíč,
Skalica, Malacky, Štefanov, Kúty, Šaštín, Čáry, Kopčany, Lakšárska
Nová Ves, Cerová, Borský Svätý Jur. Našu školu reprezentovali: Rudolf
Bartal, Tatiana Bolebruchová, Alica Ružičková, Kristína Kaiserová,
Radovan Panták, Klára Butašová, Tadeáš Šťastný, Kevin Chorvát, Sandra
Rafajová, Ronald Paradeiser, Nikolas Kadlubjak, Michaela Kotková,
Marián Pukančík, Nikoleta Rišková, Daniel Matúš, Denis Lukáč.
Medailové umiestnenie dosiahli: beh na 60m – Tatiana Bolebruchová
(3.miesto), vrh guľou 3kg – Klára Butašová (3.miesto), vrh guľou 4kg –
Tadeáš Šťastný (2.miesto), skok do diaľky – Tatiana Bolebruchová
(1.miesto), skok do diaľky – Radovan Panták (1.miesto), vrh guľou Alica Ružičková (1.miesto).
Najúspešnejšími gbelskými športovcami sa stali Tatiana Bolebruchová
a Radovan Panták.
 Súťaž v skoku do výšky „Vianočná latka“ sa konala 16.12.2011. Súťažili
žiaci našej školy v jednotlivých kategóriách. Svojím výkonom oslnili
najmä Rudolf Bartal – 155 cm, Tatiana Bolebruchová – 140 cm, Jakub
Harský – 120 cm, Alica Ružičková – 145 cm, Radovan Panták – 165 cm.
Atletické súťaže mimo našej školy:
 V mesiaci september sa Tatiana Bolebruchová zúčastnila celoslovenského
finále atletickej súťaže „Hľadáme nového Plachého“ v Dubnici nad
Váhom. Získala 14.miesto.
Táto atletická súťaž mala pokračovanie aj v tomto školskom roku pod
iným názvom „Hľadáme nových olympionikov“. Táto súťaž bola
rozdelená na časti: najprv sa uskutočnili školské kolá, ktorého sa v našej
škole zúčastnili všetci žiaci
narodení v roku 1999 a mladší (piataci
a šiestaci). Behalo sa na 600 m – dievčatá a na 1000 m – chlapci. Do
krajského kola postúpili Tomáš Šarkozy (5.A), Roderika Hlocká (5.B),
Kristína Kadlečíková (6.A), Dávid Šmida (6.B). V krajskom kole
v Trnave sa naši žiaci umiestnili takto: 10.miesto – T. Šarkozy 3:40,7
min., 15. miesto - D. Šmida 4:00,5 min., 15.miesto – K. Kadlečíková
2:17,8 min., 17. miesto - R.Hlocká 2:21,0 min.
 Atletická súťaž „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“ v Bratislave –
zúčastnili sme sa dvakrát v tomto školskom roku:
25.11.2011 – súťažilo 13 žiakov z našej školy: Nikolas Kadlubjak, Jakub
Harský, Patrik Nemec, Rudolf Bartal, David Šmida, Erik Tomeček,
Radovan Panták, Peter Chňupka, Alica Ružičková, Tatiana Bolebruchová,
Erika Havičová, Roderika Hlocká a Sandra Rafajová.
Cenné výsledky dosiahli: Tatiana Bolebruchová v skoku do diaľky –
1.miesto, Alica Ružičková vo vrhu guľou 3kg – 3.miesto, Rudolf Bartal
vo vrhu guľou 3kg – 2. miesto a zároveň v behu na 400 m – 3. miesto,
Radovan Panták v skoku do diaľky – 3. miesto.
2.3.2012 – súťažilo 18 žiakov: Radovan Panták, Dávid Šmida, Patrik
Nemec, Gabriel Kubina, Daniel Šefčík, Martin Mihálik, Jerguš Škápik,
Ľubomír Kotvan, Filip Švrček, Peter Chňupka, Rudolf Bartal, Tatiana
Bolebruchová, Michaela Kotková, Erika Havičová, Petra Smatanová,
Roderika
Hlocká,
Natália
Vašková,
Klára
Butašová.
Cenné výsledky vo svojich kategóriách dosiahli: 3. miesto P. Nemec (beh
na 60m), 2. miesto D. Šefčík (beh na 400m), 1. miesto R. Panták (skok do
výšky).
Majstrovstvá Skalického okresu v atletike v Skalici sa uskutočnilo 16.
mája 2012. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60m, 300m, 1000m, vrh
guľou, hod kriketovou loptičkou, skok do výšky, skok do diaľky a štafeta
4x60m. Naši pretekári sa zapojili do všetkých disciplín a viacerí sa
umiestnili
na medailových pozíciách. Veľmi cenným je prvé miesto
Rudolfa Bartala, ktorý svojím výkonom v skoku do výšky (160 cm)
postúpil do krajského kola tejto súťaže. Ďalšie výsledky z M Skalického
okresu:
beh na 1000m – Kevin Chorvát 3.miesto (3:23,99 min.)
vrh guľou 4kg – Tadeáš Šťastný 2.miesto (11,59 m)
skok do výšky – Radovan Panták 2. miesto (150 cm)
štafeta 4x60 m – ZŠ s MŠ Gbely 2. miesto ( 33,39 s.)
V konečnom súčte získaných bodov naše družstvo chlapcov obsadilo
2.miesto so ziskom 628 bodov. Rudolfovi Bartalovi sa darilo i na
Majstrovstvách Trnavského kraja v atletike a svojím výkonom 167 cm
získal 2. miesto.
 Súťaž v skoku do výšky pod názvom „Skalická latka“ sa uskutočnila
30.11.2012
a bol to už XXXIV. ročník. Našu „výškarsku“ skupinu
tvorili: Tatiana Bolebruchová, Sandra Rafajová, Rudolf Bartal, Kevin
Chorvát, Radovan Panták, Ronald Paradeiser a Martin Macánek. Úspech
na tomto podujatí bol ešte príjemnejší než v Bratislave – v kategórii
mladší žiaci sme získali 1.miesto – Rudolf Bartal,2. miesto – Kevin
Chorvát, 4. miesto Ronald Paradeiser, v kategórii starší žiaci 2. miesto –
Radovan Panták a v kategórii mladšie žiačky 2. miesto – Tatiana
Bolebruchová.
 30. septembra 2011
sa uskutočnili Školské majstrovstvá Skalického
okresu v cezpoľnom behu Holíč, zúčastnili sa dve družstvá – dievčatá
a chlapci, ich umiestnenie: dievčatá – 4. miesto, chlapci – 5.miesto
Futbalové súťaže:
 v mesiaci október sa naši futbalisti zúčastnili Majstrovstiev
Skalického okresu vo futbale v Skalici, kde sa neumiestnili
 14.11.2011
majstrovstiev
sa naše družstvo žiakov zúčastnilo Školských
vo futsale Skalica. Mužstvo v zložení Rudolf
Bartal,Radovan Panták - 8.B, Filip Švrček - 8.A, Matej Masár,
Denis Lukáč,Nikolas Kadlubjak - 9.B,Jaroslav Goga, Jakub Pecha 9.A obsadili 3.miesto
 23.4.2012 začala súťaž vo futbale pod názvom Jednota Cup mladší
žiaci – naši obsadili 5. miesto
 26.4.2012 pokračovala súťaž Jednota Cup kategóriou starší žiaci –
získali 2.miesto a postúpili do regionálneho kola do Senice
 10.5. 2012 sa konalo regionálne kolo
turnaja
Jednota Cup,
kategória starší žiaci, obsadili 4. miesto
V našej škole sme usporiadali 1.6. 2012 Športový deň –turnaj vo futbale
a volejbale. Futbalové družstvá vytvorili najmä chlapci z každej triedy II.
stupňa, volejbalové družstvá boli mixové – chlapci a dievčatá,
štyri a boli
zložené najmä zo žiakov a žiačok, ktorí navštevovali volejbalový krúžok.
Volejbalové súťaže:
 V tomto školskom roku sme sa opäť zúčastnili dlhodobej volejbalovej
súťaže MIDIMAX v kategórii chlapcov i dievčat. Trvala od novembra
2011 do apríla 2012. Chlapci mali vo svojej skupine dve družstvá Kútov –
A a B. Po odohratí vzájomných zápasov v jednotlivých kolách (bolo ich
6) sa umiestnili na druhom mieste v konečnom poradí.
Dievčenské družstvá sme mali dve, okrem nich boli v skupine ešte
družstvá z Kútov a Závodu. Družstvo A sa umiestnilo na druhom mieste,
družstvo B na štvrtom mieste.
 13.2. 2012
sme zorganizovali v našej škole Valentínsky volejbalový
turnaj v mixe, bola to interná súťaž medzi triedami, zúčastnili sa jej štyri
mixové družstvá žiakov a žiačok 7. – 9. ročníka.
 5.3.2012 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Skalického okresu vo volejbale
žiakov a žiačok
v Skalici, žiaci obsadili 1. miesto - postúpili do
regionálneho kola, dievčatá v ťažkej konkurencii „skoroligových“ hráčok
získali 4.miesto.
 2.4. 2012 sa žiaci zúčastnili Majstrovstiev Skalického okresu vo volejbale
žiakov – regionálne kolo v Skalici. V konkurencii družstiev z Kútov,
Senice a Skalice obsadili 4.miesto. Družstvo tvorili: Panták R., Paradeiser
R., Maron M., Jurka T., Pukančík M., Huszár D., Snopek D.
 13.4.2012 sa učitelia našej školy zúčastnili volejbalového turnaja učiteľov
v Kútoch . Obsadili 5.miesto, školu reprezentovali:
Valentovičová,
Šteflík, Valachovičová M., Masaryková V., Rozborilová.
 27.6.2012 sa dve naše mixové družstvá v zložení: „A“ družstvo –
L.Hornáková, R.Polachová, R.Bartal, R.Paradeiser a „B“ družstvo –
S.Rafajová,
N.Nemcová,
M.Pukančík,
R.Panták
zúčastnili
beachvolejbalového turnaja v Šaštíne, ktorý usporiadal Club Riverside
Šaštín v spolupráci s VK Skalica. Získali prvé a druhé miesto a tým aj
cennú trofej v podobe pekného pohára.
 21.1.2012 sme zorganizovali návštevu volejbalového stretnutia mužov I.
ligy západ VK Skalica – VSK Púchov v Skalici, zúčastnilo sa ho 12
žiakov.
Ostatné aktivity:

10.11. 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili Olympiády z technickej
výchovy v Holíči. Našu školu reprezentovali dve družstvá, ktoré obsadili
4. a 5. miesto
 16.11.2011 sme zorganizovali pre našich žiakov turnaj vo vybíjanej.
Hralo sa vo dvoch skupinách, v prvej skupine vyhralo družstvo 6.A
a v druhej družstvo 8.B.
 19.4.2012 naši žiaci a žiačky navštívili
v rámci dopravnej výchovy
Autosalón Bratislava. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov.
 V mesiaci december sa v rámci hudobnej výchovy predstavila svojím
vystúpením
študentka
konzervatória
na
vyučovacej
hodine
a zorganizovali sme Vianočný koncert.
 20.2. 2012
- absolvovali všetci členovia PK výchovy vzdelávanie
v oblasti využívania PC a internetu.
Téma: Využitie PC a internetu na vyučovacích hodinách. Toto
vzdelávanie prebehlo pod vedením vedúcej PK výchovy Mgr. I.
Valentovičovej.
 15.3. 2012 sa vyučujúci TSV zúčastnili otvorenej hodiny z TSV –
Basketbal , ktorá bola zameraná na inovatívne postupy a nové trendy vo
vyučovacom procese. Otvorenú hodinu viedol Mgr. E. Šteflík
V tomto školskom roku sme prvýkrát zmenili rozdelenie skupín žiakov na
vyučovacej hodine. Keďže sú medzi žiakmi i atleticky nadané deti, vytvorili sme
skupiny „atletické“ a „ športové“. Obidve skupiny mali náplň vyučovacích
hodín rovnakú čo sa týkalo výchovno-vzdelávacieho plánu TSV, rozdiely boli
v tom, že „atletické“ skupiny sa viac zameriavali na atletické disciplíny a
„športové“ viac na športové hry ako volejbal, futbal, basketbal. Nevýhodou
bolo, že to boli skupiny zmiešané, čiže chlapci i dievčatá v jednej skupine.
Na poslednom stretnutí PK výchovy dňa 26.6.2012 sme sa uzniesli, že
v budúcom školskom roku sa vrátime k pôvodnému rozdeleniu skupín – chlapci
a dievčatá a rozšírené zameranie na jednotlivé atletické disciplíny alebo športové
či loptové hry budeme realizovať v rámci krúžkov v Otvorenej škole.
Ďalej sme sa uzniesli, že vedúcou PK výchovy pre školský rok 2012/2013 bude
Mgr. I. Valentovičová.
Žiaci našej školy sú telesne zdatní, pohybliví a rôznym súťažiam naklonení.
Tešíme sa ich záujmu a snažíme sa, aby boli motivovaní i naďalej. Dosiahnuté
výsledky dokazujú, že v našej škole máme nadané deti, ktorých talent sa rozvíja
svedomitým tréningom a súťaživými zápoleniami so žiakmi iných škôl.
Všetky výsledky súťaží a fotografie sme zverejnili na www.zsgbely.sk
29.6.2012
Mgr. Ivona Valentovičová
vedúca PK výchovy
Download

Záverečná správa z činnosti PK výchovy v školskom roku 2011/2012