Veľký cenník doplnkov MetroKlip
Aktualizácia: 26.07.2012
Rozmery v mm
0,07 €/ks
22,75 €/rol
Montážne klince pre MKp
Materiál: pozinkovaná oceľ s PÚ
Rozmery: 2,1 x 27 mm
Balenie: 325 ks/rolka
(8)
0,10 €/ks
Držiak hrebeňovej laty „A“
(4) (5) (6) (7) (8)
5,82 €/m
Vetrací pás hrebeňa a nárožia
Materiál: plast
Balenie: 1ks = 5m
(4) (5) (6) (7) (8)
0,93 €/ks
10,95 €/ks
Skrutka s tesniacou podl. EPDM
Materiál: pozinkovaná oceľ
Rozmery: 4,8 x 35 mm
Balenie: 250 ks/bal
29,10 €/kot
0,93 €/ks
Ceny bez DPH
(4) (5) (6) (7) (8)
Oprav. farba pre MŠt, MKp, MRp
Materiál: polyester
Obiem: 400 ml.
Balenie: 1ks sprej
(7) (8) (9)
6,45 €/ks
Mriežka proti hmyzu - plast
Materiál: plast
Rozmer 5 x 0,1 m
(4) (5) (6) (7) (8)
76,50 €/ks
100,50 €/ks
Hygienické odvetranie
Poistná hydroizolácia, kontaktná,
na izoláciu - Classic 110 gr.
Balenie: 75 m2/bal.
Poistná hydroizolácia, kontaktná,
na debnenie - Maxi 140 gr.
Balenie: 75 m2/bal.
(7) (8)
8,80 €/ks
6,90 €/ks
Obojstranná lepiaca páska - DUO
Balenie: 30 m/kotúč
(7) (8)
(7) (8)
Univerzálny tesniaci pás
Materiál: polypropylén
Rozmery: dĺžka 1ks=1m
(4) (5) (6) (7) (8)
9,65 €/ks
Lepiaca páska - TOPBAND
Balenie: 25 m/kot.
(7) (8)
(7) (8)
1,00 €/ks
333,20 €/ks
Páska pod kontralaty - PUR
Balenie: 30 m/kotúč
(4) (5) (6) (7) (8)
0,63 €/ks
69,00 €/ks
(1)
Držiak hřebeňovej laty
Materiál: pozinkovaná oceľ
s povrchovou úpravou
Štrukturovaná rohož - Delta Trella
(7) (8)
Snehová zábrana oblúk
Materiál: pozinkovaný oceľový
plech s povrchovou úpravou
(8)
Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná
plocha strechy 170 m2.
Strana 1/2
Veľký cenník doplnkov MetroKlip
Aktualizácia: 26.07.2012
Rozmery v mm
1,66 €/ks
Ceny bez DPH
2,00 €/ks
2,30 €/ks
1,00 €/m
Držiak bleskozvodu na falc - PV32
+tesnenie
Materiál: pozinkovana oceľ
Lano bleskozvodu
Materiál: pozinkovaný oceľový
drôt
Držiak lana bleskozvodu na
krytinu a „V“ hrebeň - PV22
Materiál: pozinkovaný oceľový
plech
Držiak lana bleskozvodu na pánvu
- PV21
Materiál: betón a plast
86,30 €/ks
75,00 €/ks
400,00 €/ks
70,00 €/ks
Strešný výlez
Materiál: oceľ s povrchovou
úpravou, plast
Univerzálna tesniaca mažeta
Pneumatický nastreľovač klincov
Materiál: plast a oceľ
Hadice k pneumatic. nastreľ.
klincov
(7) (8)
(4) (5) (6) (7) (8)
(8)
(8)
(4) (6) (7) (8)
(4) (5) (6) (7) (8)
(4) (5) (6) (7) (8)
(4) (5) (6) (7) (8)
190,00€/ks
Kompresor
Potrebný tlak: Min 5,5 bar
Max 8,3 bar
(4) (5) (6) (7) (8)
Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2) Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná
plocha strechy 170 m2.
Strana 2/2
Download

Veľký cenník doplnkov ku krytine MetroKlip526.35 KB