Výherná listina
Súťaž s nami a vyhraj s tami
Žrebovanie:
12.6.2014
Výherca - Víkendový pobyt
1.
Anna Zemanová
Benkovce
Výherca - Notebook
1.
Štefan Vavák
Myjava
Výherca - Bicykel
1.
Anna Hesková
Žilina
Výherca - Tablet
1.
Andrea Škorvánková
Púchov
Výherca - Kolieskové korčule
1.
Jaroslava Pekárová
Bardejov
Výherca - Kolobežka
1.
Anna Klačanská
Žarnovica
Výherca - Skateboard
1.
Mária Palíková
Poltár
Výhercovia - MP3 prehrávač
1.
Jana Biznárová
2.
Katarína Čapkovičová
3.
Marta Tomaščínová
4.
Soňa Tchirová
5.
Milan Gurňák
Šamorín
Trnava
Kvačany
Bratislava
Nemšová
Výhercovia - Balíček kníh
1.
Roman Broll
2.
Mgr. Anna Kaczová
3.
Viera Moravská
4.
Mgr. Petra Zadšorová
5.
Marek Opeta
Vrbové
Zvolen
Nitra
Vlkanová
Lipová
Výhercovia - USB kľúč
1.
Lucia Bošanská
2.
Lucia Kováčiková
3.
Andrea Sabolová
4.
Katarína Melicherová
5.
Ján Andráši
Trenčianske Jastrabie
Banská Bystrica
Spišské Tomášovce
Detva
Košice
Žrebovania sa zúčastnili:
Marketing manager: Mgr. Martina Bjalončíková
Export coordinator: Mgr. Zuzana Kulhomerová
Právnik: JUDr. Oldrich Lejnar
Download

Výherná listina Súťaž s nami a vyhraj s tami Žrebovanie: 12.6.2014