01 |
Sme hnacou silou
trhu práce
Spoločnosť Edymax Holding a.s. je moderný,
stabilný a dynamicky sa rozvíjajúci poskytovateľ
personálnych služieb s dlhoročnými skúsenosťami nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj
na zahraničných pracovných trhoch v rámci
Európy a Ázie.
„V Európe 21. storočia sme svedkami
nevídaného pohybu pracovných síl.
Edymax je motorom tohto diania.“
Marek Kuchta,
zakladateľ Edymax Holding.
Česko - Praha.
Slovensko - Bratislava.
Poľsko - Wroclav.
Ukrajina - Kyjev.
Srbsko - Novy Sad.
Rumunsko - Oradea.
Bulharsko - Sofia.
Belgicko - Antwerpi.
Holandsko - Eindhoven.
Nemecko - Mníchov.
Francúzsko.
Anglicko.
Taliansko.
Mongolsko.
Na Slovensku i v Českej republike máme vybudovanú rozsiahlu sieť regionálnych a náborových centier, prostredníctvom ktorých sme
nablízku nielen uchádzačom o prácu, ale aj
našim obchodným partnerom. Okrem toho,
v každej krajine, v ktorej pôsobíme, má
spoločnosť Edymax svoje zastúpenie.
Dôverná znalosť špecifík jednotlivých trhov
práce a efektívna infraštruktúra našich centier
nám umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na
individuálne požiadavky výrobných závodov.
Zabezpečujeme požadovaný počet spoľahlivých
zamestnancov, čím odbremeňujeme klientov od
množstva práce a zložitých administratívnych
úkonov. Klienti aj uchádzači o prácu sa môžu
spoľahnúť na profesionalitu a priateľský prístup
našich koordinátorov a branch manažérov.
Sieť náborových a realizačných centier
na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.
V rámci personálnych služieb ponúkame:
Personálny lízing.
Dočasné, strednodobé a dlhodobé prideľovanie zamestnancov.
Workteam lízing.
Dočasné, krátkodobé prideľovanie zamestnancov do 2 pracovných dní na minimálnu dobu
jednej zmeny.
Takeover.
Prevzatie zamestnancov do kmeňového stavu agentúry.
Permanent placement.
Klient si zadá požiadavky a kritériá na obsadenie konkrétnej pozície a my mu na základe
odborného posúdenia znalostí a schopností uchádzačov predstavíme tých najvhodnejších.
Try & Hire.
Možnosť previesť pracovníka do kmeňového stavu klienta po skúšobnej dobe, počas ktorej
je zamestnancom agentúry. Tým si klient redukuje riziko nesprávneho výberu
nového zamestnanca.
Pri poskytovaní služieb na trhu práce sa riadime
zásadou trojstrannej spokojnosti
Klient - Edymax - Zamestnanec
Tento rovnoramenný trojuholník je pre nás hodnotou,
ktorá robí zo spoločnosti Edymax jednu
z najúspešnejších firiem svojho druhu.
02 |
Sme spokojní,
keď ste úspešní
– sme úspešní,
keď ste spokojní
Našu prácu považujeme za dobre odvedenú
iba vtedy, keď sú spokojní a úspešní klienti
i zamestnanci. Spokojnosť s našimi službami
najvýstižnejšie dokumentujú stúpajúce počty
odpracovaných hodín zamestnancov u klientov. Keď sme začínali poskytovať služby na
trhu práce, nami získaní zamestnanci pracovali
u klientov desiatky tisíc hodín ročne. V súčasnosti sú to milióny odpracovaných hodín a ich
objem neustále rastie.
Spokojnosť s našimi službami dokresľuje aj
každoročne rastúci počet klientov, pre ktorých
získavame na trhu práce nových zamestnancov. Úspech a spokojnosť spoločnosti Edymax
sú pupočnou šnúrou previazané s úspechom
a spokojnosťou našich klientov.
Klienti
03 |
Tvrdo pracujeme,
aby sme našli spoľahlivú
pracovnú silu
Hľadať spoľahlivých zamestnancov je časovo
a ekonomicky náročné. Nájsť dostatok spoľahlivých pracovníkov je ťažká úloha. Spoločnosť
Edymax odbremeňuje svojich klientov, túto
prácu robí za nich.
Kým my hľadáme, vyberáme a školíme zamestnancov, naši klienti sa môžu naplno venovať
hlavnej náplni svojho podnikania.
Dokonalá znalosť regionálnych a nadregionálnych pracovných trhov nám umožňuje zabezpečiť pre výrobné prevádzky potrebný počet
spoľahlivých pracovníkov.
Vyhľadanie a dodanie pracovnej sily pozostáva
z troch fáz, ktoré tvoria hlavnú náplň nami
poskytovaných služieb:
A. Nábor.
Náborovým marketingom vyhľadávame uchádzačov o prácu, ktorých zapisujeme do databázy
a dohadujeme s nimi termíny pohovorov. Z uchádzačov vyberieme vhodných adeptov na prácu
v jednotlivých výrobných závodoch, poskytujeme im informácie o ponúkanej práci a udržiavame s nimi kontakt až do termínu nástupu do pracovného pomeru. Ostatných záujemcov
o zamestnanie, ktorí sú evidovaní v databáze uchádzačov, naďalej pravidelne informujeme
o ďalších, pre nich vhodných pracovných ponukách.
B. Realizácia.
Vybraných uchádzačov o zamestnanie dopravujeme autobusmi do regiónu, kde sa nachádza
príslušný výrobný závod. Koordinátori prevádzok sa postarajú o uvítanie nových pracovníkov a o ich ubytovanie. Zamestnancom poskytnú informácie o prevádzke a o spôsobe
komunikácie (ako a s kým vybavovať problémy, žiadosti, otázky, atď.). Koordinátori tiež zabezpečujú vyplnenie dotazníkov a preškolenie v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v praxi (BOZP).
C. Prevádzka.
Nových zamestnancov dopravíme na miesto výrobnej prevádzky. Koordinujeme proces
vstupných pohovorov a školení. Zároveň zamestnancom poskytujeme pracovné odevy
a zabezpečujeme ich zaradenie do pracovného procesu vo výrobnej prevádzke.
04 |
Personálny lízing:
výhody na strane klienta
Existuje niekoľko zásadných dôvodov, pre ktoré
sa naši klienti spoliehajú na výhody personálneho lízingu. Ich hlavnou motiváciou pri rozhodovaní sa je minimalizovať vlastné zaťaženie
prácou s ľudskými zdrojmi. Jedinou úlohou
našich klientov je prideliť novým zamestnancom
pracovnú náplň. Všetko ostatné vybavíme my.
S novým pracovníkom uzatvoríme pracovnú
zmluvu a vybavíme všetky formálne povinnosti voči orgánom verejnej správy (prihlásenie
na úradoch a pod.).
Personálny lízing je pre klientov ekonomicky
efektívny a zabezpečuje im flexibilitu pracovnej
sily pripravenej kedykoľvek začať alebo ukončiť
pracovný pomer.
Preberáme na seba záväzky súvisiace s vedením personálnej a mzdovej agendy. Zabezpečujeme pridelenie požadovaného množstva pracovných síl do jednotlivých prevádzok. Koordinátori prevádzok sa každodenne starajú
o potreby klienta i zamestnancov.
06 |
Referencie
Česká republika
Slovenská republika
ADC Krone, s.r.o.
Brno
Alps Electric Czech, s.r.o.
Boskovice
AU Optronics, s.r.o.
Brno
Banta Global Turnkey, s.r.o.
Brno
Celestica Czech Republic, s.r.o.
Ráječko
ČKD Nové Energo, s.r.o.
Praha
Daikin Device Czech Republic, s.r.o.
Brno
Daikin Industries Czech Republic, s.r.o.
Plzeň
Denso Manufacturing Czech, s.r.o.
Liberec
Fleischman
Liberec
Futaba Czech, s.r.o.
Havlíčkův Brod
Interma, s.r.o.
Příšovice
Key Plastic, s.r.o.
Tachov
Kostal ČR, s.r.o.
Beroun
Nippon Express GmbH
Plzeň
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Plzeň
Pegatron, s.r.o.
Ostrava
PEKM Kabeltechnik, s.r.o.
Liberec
c
Qisda Czech, s.r.o.
Brno
o
Schenk Plastic, s.r.o.
Liberec
c
Schenker, s.r.o.
Liberec
c
TPCA Czech, s.r.o.
Kolín
TRW, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
Foxconn Technology CZ, s.r.o.
Kutná Hora
a
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Nošovice
SUNGWOO HITECH, s.r.o.
Ostrava
a
VOLKSWAGEN
AUTOVISION
SAMSUNG
PCA
GEBRUDER WEISS
GEBRUDER WEISS
JOHNSON CONTROLS
ASKOLL
EMERSON III.
Faxconn Slovakia, s.r.o.
SONY
Kamax, k.s.
DHL Slovakia, s.r.o.
Faurecia Slovakia, s.r.o.
Seating, o.z.,
PRIMA POPRAD, s.r.o.
Dongwon SK, s.r.o.
Bratislava
Košice
Galanta
Trnava
Bratislava/Rača
Lozorno
Žilina
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Nitra
Trnava
Bardejov
Bratislava
Trnava
Trnava
Poprad
Dubnica nad Váhom
„S EDYMAXom spolupracuje naša spoločnosť už niekoľko rokov hlavne pre ich profesionálny prístup
a kvalitné služby“
Ing. Daniela Schweizer/manažér náboru/PCA Slovakia/Trnava
„Z agentúr dočasného zamestnávania u nás zostal len Edymax, pretože ich koordinátor plní všetky požiadavky
našej spoločnosti aj svojich zamestnancov...“
Mgr. Barbora Zahradníková/HR Manager/Johnson Controls International, s.r.o. - odštepný závod Žilina
„Naša firma je veľmi spokojná s dodržiavaním vysokej kvality servisu o pridelených zamestnancov...“
PhDr. Matej GLOS/Human resources manager/Askoll, s.r.o./Nové Mesto nad Váhom
„Edymax poskytuje pre nás komplexné riešenie v personálnej oblasti.”
Mgr. Miroslava Hanšutová/Recruitment Manager/Emerson, a.s./Nové Mesto nad Váhom
„Sme veľmi spokojní so spoluprácou, ktorú máme so spoločnosťou EDYMAX. Rátame s nimi aj do budúcna.”
Mgr. Svetozár Hažír/Hansol LCD Slovakia, s.r.o.
„Společnost Daikin spolupracuje se společností Edymax od začátku roku 2006. Od samého počátku probíhala
spolupráce velmi korektně na základě vzájemné otevřenosti a důvěry. Edymax byl schopen zajistit požadavky
Daikin v dohodnutých termínech a ve velmi dobré kvalitě. Edymax byl vyhodnocen jako jedna ze tří nejlepších
partnerských personálních agentur Daikin. Počítáme i do budoucna s další dlouhodobou kvalitní spoluprací.”
Mgr. Bohuslav Borovanský/personální manažer/DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC, s.r.o.
„Společnost EDYMAX je spolehlivým partnerem při řešení nedostatku pracovníků. Oceňujeme rychlou reakci
na naše požadavky a kvalitní zaměstnance.“
Vladimír Zákoucký/HR Manager/TRW – Lucas Varity, s.r.o.
„Se společností EDYMAX spolupracujeme již od roku 2006. EDYMAX disponuje širokou nabídkou v odborných
dělnických profesích, rychlým a vstřícným jednáním svého managementu, flexibilitou a spolehlivostí. Z těchto
i jiných důvodů patří mezi naše přední obchodní partnery.“
Ivana Černá/HR Manager/Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
„Ze všech agentur dočasného zaměstnávání, se kterými jsme doposud spolupracovali,
u nás zůstal jen EDYMAX.“
Tomáš Kratochvíl/Recruitment Specialist/Denso Manufacturing Czech, s.r.o.
„Velice si vážíme spolupráce se společností EDYMAX, nejen pro její profesionální přístup,
ale i nabídku kvalitních služeb.“
Zdeněk Svozil/HR Manager/Pegatron Czech, s.r.o.
Apollo BC II
Prievozská 4/B
Na Příkopě 25
821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: + 421 2 32 12 11 66
e-mail: [email protected]
www.edymax.com
110 00 Praha 1
Česká republika
tel.: + 420 221 967 209
e-mail: [email protected]
www.edymax.com
Hurbanova 21
Bezplatná infolinka: 0800 11 22 11
085 01 Bardejov
Slovenská republika
tel.: + 421 54 786 6100
e-mail: [email protected]
www.edymax.com
Download

Ponuka personálnych služieb