Dokonalá ochrana dreva
Biotické poškodenie dreva spôsobuje drevokazný hmyz, drevosfarbujúce a drevokazné huby a plesne. Drevo napadnuté týmito škodcami stráca svoju pevnosť,
mechanické a izolačné vlastnosti a mení vzhľad. Pri väčšom napadnutí dreva dochádza až k jeho úplnej deštrukcii. Spoločnosť Stachema Vám preto predstavuje
širokospektrálny rad prípravkov na ochranu dreva Lignofix®. Tieto výrobky majú
na trhu už pätnásťročnú tradíciu. Boli vyvinuté na základe znalostí vývoja nových
účinných látok s ohľadom na to, že sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce pri aplikácii a zároveň pri dosahovaní maximálnej účinnosti. V exteriéri je nutné tieto
prípravky prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Prípravky radu
Lignofix sú vhodné pod väčšinu krycích lakov, je nutné dodržať úpravu povrchu
pod náterom doporučeným výrobcom náterovej hmoty.
Ako ošetriť nové drevo
Dôkladne odstráňte zvyšky kôry a lyka, piliny a iné nečistoty, aplikujte potrebné
množstvo prípravku Lignofix tak, aby bol dodržaný minimálny príjem prípravku
na 1 m2 plochy dreva. Veľmi dôležité je dodržať predpísanú koncentráciu prípravku a teplotu podkladu od +5 °C do +35 °C. Potom nechajte prípravok dôkladne
zaschnúť (podľa potreby aplikácie opakujte až dosiahnete predpísaný minimálny
príjem). Pokiaľ drevo na konštrukcii dodatočne upravujete, naimpregnujte aj dodatočné rezné plochy.
Drevokazný hmyz - Tesárik krovový
Červotoč pružkovaný
Drevo napadnuté drevokazným hmyzom najlepšie ošetríte prípravkami rady Lignofix, ktoré nielen že likvidujú živé dospelé jedince, ale zahubia aj všetky ich vývojové štádia. Drevo znehodnocuju hlavne larvy. Pri väčších počtoch lariev a dlhšej
dobe pobytu lariev, drevo stráca pevnosť a celistvosť. Veľmi často sa larvy vyskytujú
súčasne s hubami.
Ako ošetriť už napadnuté drevo
Drevo viditeľne napadnuté drevokazným hmyzom očistite od špiny, nečistôt,
prachu a starých náterov. Aplikačný roztok prípravku naneste v potrebnom
množstve na povrch dreva. Pokiaľ nemožno starý náter odstrániť, aplikujte roztok
prípravku do dreva injektážou.
V prípade viditeľného napadnutia dreva drevokaznými hubami (zvlášť drevomorkou domácou) poškodenú časť opatrne odstráňte, a to najmenej 0,5 m do
jeho zdravej časti. Manipulujte s napadnutým drevom opatrne (ukladajte ho do
igelitových vriec a pod.), aby nedošlo k ďalšiemu rozšíreniu nákazy vzduchom.
V mieste napadnutia skontrolujte aj okolité murivo, či sa tam nenachádza podhubie drevokazných húb. Pokiaľ áno, odstráňte omietku, vyškrabte špáry, opatrne
opáľte horákom a ošetrite prípravkom Lignofix. V prípade napadnutia dreva plesňami použite najprv prípravok Fungispray Super a po zaschnutí ošetrite príslušným prípravkom radu Lignofix.
Upozornenie: Prípravky nie sú vhodné na ochranu dreva do triedy ohrozenia 4
ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek, môžu tiež spôsobiť
zmenu farby dreva, preto ich vyskúšajte najprv na skrytom mieste.
Drevomorka domáca
Napadnuté murivo drevomorkou
domácou
Drevokazné huby sú vedľa hmyzu najvýznamnejším deštruktujúcim činiteľom pre
drevo. Podľa typu huby vytvárajú na dreve plesňové porasty, vyvolávajú sfarbenie
dreva, alebo pôsobia na jeho rozklad, ktorý sa označuje ako hniloba.
Drevofarbiace huby zhoršujú estetický vzhľad (zfarbenia belavých partií) zamodranie dreva, černanie dreva, ale nezpôsobujú hnilobu. Rast huby začína klíčením spôr
(výtrusu) za zvýšenej vlhkosti. Zo spôr vyrastajú hyfy (vlákna), ktoré v ďalšom štádiu
vývoja tvoria mycelium (pletivo).
Používajte prípravky na ochranu dreva bezpečne. Pred použitím si vždy
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Pokiaľ chcete inštalovať podstrešné fólie, parozábrany alebo difúzne membrány
v styku s chemicky impregnovanou konštrukciou, prečítajte si pozorne aplikačný
návod výrobcu fólií.
Výklad pojmov:
IP preventívna účinnosť proti drevokaznému hmyzu
FB preventívna účinnosť proti hubám triedy Basidiomycetes
P preventívna účinnosť proti plesniam
B preventívna účinnosť proti drevosfarbujúcim hubám
D účinnosť proti poveternosti bola overená poľnou skúškou
S povrchový spôsob aplikácie
P hĺbkový spôsob aplikácie
SP povrchový i hĺbkový spôsob aplikácie
Plesne
(mikroskopické vláknité huby)
Napadnuté drevo drevofarbiacou
hubou
Plesne nezpôsobujú hnilobu, ale majú veľmi pomalý deštruktujúci vplyv na drevo.
Napádajú drevo dlhodobo vystavené vysokej vlhkosti alebo vlhkej pôde. Napadnutie dáva základ pre rozklad dreva daľšími organizmami. Vytváraju vláknité povlaky
na povrchu dreva, produkujú toxíny, alergény a zhoršujú estetický vzhľad.
Širokospektrálna ochrana dreva odolnejšia proti vymývaniu
Lignofix Stabil
Profesionálna ochrana dreva
Lignofix E-Profi
Koncentrát: číra, nažltlá kvapalina charakteristického
zápachu
Typové označenie: FB , P, B, lP , 1, 2, 3, S
Typové označenie: FB , P, lP , 1, 2, 3, S
Zloženie: kvartérna amónna soľ, thiazolové zlúčeniny,
syntetický pyrethroid, IPBC a regulátor rastu hmyzu
Zloženie: kyselina boritá, kvartérna amóniová soľ,
syntetický pyrethroid a regulátor rastu hmyzu
Riedenie: 1 : 9 až 1 : 19 vodou
Riedenie: 1 : 9 až 1 : 19 vodou
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 50 m2 povrchu dreva
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 50 m2 povrchu dreva
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Balenie: bezfarebný 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg
zelený, hnedý 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom alebo
valčekom), máčanie, ponáranie
Balenie: bezfarebný 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg,
zelený, hnedý 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé
premrznutie nespôsobí škodu prípravku
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé
premrznutie nespôsobí škodu prípravku
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Rozsah použitia
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Moderný koncentrovaný fungicídny a isekticídny prípravok s vysokou odolnosťou proti vymývaniu určený k veľkoplošnej preventívnej povrchovej a hĺbkovej
impregnácie reziva, (predovšetkým krovov, stavebných drevených prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným hmyzom (napr. červotoč, fúzač krovový),
drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám
a plesniam v interiéroch a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou a tiež na ochranu muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami.
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené kôry, lyka a pilín) tak,
aby bol na 1 m2 povrchu dreva dodržaný minimálny príjem podľa tabuľky. Nezabudnite ošetriť dodatočné rezné plochy! Pri profesionálnom máčaní si vyžiadajte
u výrobcu technologický postup - „Máčací predpis“.
Upozornenie
Pred zaschnutím zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí prípravku nedochádza k poškodeniu difúznej fólie.
fungicídny
adulticídny
proti
drevofarbiacim protiplesňový
hubám
odolnosť voči
dažďu
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
Lignofix Stabil
Koncentrát: nažltlá kvapalina charakteristického
zápachu
drevo
murivo a omietky
náter, postrek, ponáranie
máčanie
náter, postrek
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom alebo
valčekom), máčanie, ponáranie
Rozsah použitia
Širokospektrálny koncentrovaný fungicídny a insekticídny prípravok s regulátorom rastu
hmyzu určený k veľkoplošnej preventívnej povrchovej a hĺbkovej impregnácie reziva,
(predovšetkým krovov, stavebných drevených prvkov a drevených konštrukcií) pred
drevokazným hmyzom (napr. červotočom, fúzačom krovovým), drevokaznými hubami
(napr. drevomorkou domácou), plesňami v interiéroch i v exteriéroch. Obsahuje moderné účinné zložky, proti drevokaznému hmyzu, ktoré likvidujú všetky jeho štádia.
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené kôry, lyka a pilín) tak,
aby bol na 1 m2 povrchu dreva dodržaný minimálny príjem podľa tabuľky. Nezabudnite ošetriť dodatočné rezné plochy! Pri profesionálnom máčaní si vyžiadajte
u výrobcu technologický postup - „Máčací predpis“.
Upozornenie
Pred zaschnutím zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí prípravku nedochádza k poškodeniu difúznej fólie. Bezfarebná modifikácia prípravku môže
spôsobiť mierne zažltnutie dreva - nutné odskúšať!
fungicídny
adulticídny
protiplesňový
Názov prípravku
Lignofix E-Profi
exteriér
interiér
exteriér
interiér, exteriér
Riedenie (vodou)
1:9
1:9
1 : 9 až 1 : 19
1:9
1 :4
Riedenie (vodou)
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
20
40
20
40
40
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
2x
3x
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
–4–
60 minút
24 hodín
2–3x
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
interiér
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
aplikácia
náterom
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
drevo
náter, postrek, ponáranie
máčanie
interiér
(tr. 1, 2)
exteriér
(tr. 3)
interiér
(tr. 1, 2)
exteriér
(tr. 3)
1 : 9 až 1 : 19
1:4
1:9 až 1:19
1:4
20
60
20
60
1–2x
2–3x
60 minút
24 hodín
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
–5–
Predlžená doba ochrany
Preventívna ochrana nového dreva
Lignofix Efekt
Lignofix Hobby
Koncentrát: nažltlá kvapalina charakteristického
zápachu
Aplikační roztok (neriediť!): bezfarebná až nažltlá
kvapalina
Typové označenie: FB , P, lP , 1, 2, 3, S
Typové označenie: FB , P, lP , 1, 2, 3, SP
Zloženie: kyselina boritá, kvartérna amóniová soľ,
syntetický pyrethroid a regulátor rastu hmyzu
Zloženie: kyselina boritá, kvartérna amóniová soľ
Riedenie: 1 : 4 vodou
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 25 m2 povrchu dreva
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 5 m2 - 10 m²*
povrchu dreva
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 5 rokoch
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Balenie: bezfarebný, zelený, hnedý 1 kg; 5 kg
Balenie: bezfarebný, zelený, hnedý 1 kg; 5 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom alebo
valčekom), máčanie, ponáranie
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom nebo
valčekom), máčanie, ponáranie
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé
premrznutie nespôsobí škodu prípravku
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé
premrznutie nespôsobí škodu prípravku
● Účinnosť na drevokazný hmyz u tohto prípravku
zodpovedá ČSN EN 46.
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Koncentrovaný prípravok s regulátorom rastu hmyzu určený na maloplošnú preventívnu povrchovú ochranu nového nenapadnutého dreva (predovšetkým krovov, stavebných drevených prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným
hmyzom (napr. červotočom, fúzačom krovovým), drevokaznými hubami (napr.
drevomorkou domácou), plesňami v interiéroch i v exteriéroch.
Rozsah použitia
Kvapalný prípravok určený na maloplošnú preventívnu povrchovú ochranu
nového nenapadnutého dreva (predovšetkým krovov, stavebných drevených
prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným hmyzom (napr. červotočom,
fúzačom krovovým), drevokaznými hubami (napr. drevomorkou domácou), plesňami v interiéroch i v exteriéroch bez priameho kontaktu so zemou. Nesmie byť
používaný na drevo prichádzajúce do kontaktu s potravinami, krmivom a pitnou
vodou ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku.
Rozsah použitia
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené kôry, lyka a pilín) tak,
aby bol na 1 m2 povrchu dreva dodržaný minimálny príjem podľa tabuľky. Nezabudnite ošetriť dodatočné rezné plochy!
Upozornenie
Pred zaschnutím zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí prípravku nedochádza k poškodeniu difúznej fólie. Bezfarebná modifikácia prípravku môže
spôsobiť mierne zažltnutie dreva – je nutné odskúšať!
fungicídny
adulticídny
protiplesňový
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Lignofix Efekt
drevo
Upozornění
Pred zaschnutím zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí prípravku nedochádza k poškodeniu difúznej fólie. Bezfarebná modifikácia prípravku môže
spôsobiť mierne zažltnutie dreva – je nutné odskúšať!
adulticídny
protiplesňový
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
Názov prípravku
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
1:4
1:2
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
40
2x
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3dni.
–6–
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
drevo
náter, postrek, ponáranie
Riedenie (vodou)
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
Návod na použitie
Neriedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené kôry, lyka a pilín) tak,
aby bol na 1 m2 povrchu dreva dodržaný minimálny príjem podľa tabuľky. Nezabudnite ošetriť dodatočné rezné plochy!
fungicídny
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
Riedenie: ručná aplikácia - neriedi sa, pri máčaní -1:1*
Lignofix Hobby
náter, postrek, máčanie
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
Riedenie (vodou)
1 : 1*
neriedi sa
120
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
200
400
2–3x
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
2x/min. 1 hodína
3x/min. 24 hodín
* Platí pri aplikácii máčaním. V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
–7–
Univerzálna ochrana dreva proti hmyzu a hubám
Širokospektrálna sanácia a následná dlhodobá ochrana
Lignofix TOP-Profi
Lignofix TOP
Koncentrát: biela až nažltlá kvapalina
charakteristického zápachu
Koncentrát: číra, svetlo hnedá kvapalina
charakteristického zápachu
Typové označenie: FB , P, B , IP , 1, 2, 3, S vrátane
likvidačného účinku na drevokazný hmyz
Typové označenie: FB , P , B , IP , 1, 2, 3, S, vrátane
likvidačného účinku na drevokazný hmyz
Zloženie: regulátory rastu hmyzu, syntetický
pyrethroid, thiazolová zlúčenina, IPBC
Zloženie: regulátory rastu hmyzu, syntetický
pyrethroid, thiazolová zlúčenina, IPBC
Riedenie: 1 : 4 vodou alebo liehom
Riedenie: 1 : 19 vodou alebo liehom
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu až na 25 m2 povrchu
dreva
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu až na 100 m2 povrchu
dreva
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: nie sú
Farebné modifikácie: zelený
Balenie: bezfarebný 0,5 kg; 1 kg; 5 kg
Balenie: bezfarebný 0,5 kg; 1 kg; 5 kg zelený 5 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom alebo
valčekom), máčanie, ponáranie
Aplikácia: striekanie, natieranie, máčanie, ponáranie
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46
dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46
dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
Rozsah použitia
Rozsah použitia
Univerzálny koncentrovaný prípravok s dvomi regulátormi rastu hmyzu určený
na ošetrenie dreva už napadnutého drevokazným hmyzom, hubou s následnou
preventívnou ochranou proti drevokaznému hmyzu, drevokazným a drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je vhodný na sanáciu napadnutého dreva pri rozsiahlych rekonštrukciách, stavieb, kde bolo zistené napadnutie biotickými škodcami,
na ochranu následne uzavretých priestorov a podkrovných stavieb. Tento prípravok v liehovej modifikácii je určený na ošetrenie vzácneho historického dreva
(napr. sošiek, drobných umeleckých predmetov a pod.) Je určený tiež na prevenciu
murovaných materiálov a omietok pred prerastaním drevokaznými hubami (napr.
drevomorkou domácou). Nepoškodzuje difúznu fóliu pri jej kontakte.
Návod na použitie
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené starých náterov, prachu a nečistôt) tak, aby bol na 1 m2 povrchu dreva či muriva dodržaný minimálny príjem podľa tabuľky. Drevo, murivo a omietky napadnuté drevokaznými
hubami – viď „Ako ošetriť už napadnuté drevo“.
fungicídny
adulticídny
Širokospektrálny vysoko koncentrovaný prípravok s dvomi regulátormi rastu
hmyzu určený na ošetrenie dreva už napadnutého drevokazným hmyzom, hubou s následnou preventívnou ochranou proti drevokaznému hmyzu, drevokazným a drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je vhodný na sanáciu už napadnutého dreva pri rozsiahlych rekonštrukciách stavieb, kde bolo zistené napadnutie
biotickými škodcami, na ochranu následne uzavretých priestorov (napr. krovy historických objektov). Tento prípravok v liehovej modifikácii je určený na ošetrenie
pamiatkových objektov, vzácneho historického dreva (napr. barokových krovov,
kazetových stropov a podláh, sošiek, drobných umeleckých predmetov a pod.)
Nepoškodzuje difúznu fóliu pri jej kontakte.
proti
drevofarbiacim protiplesňový
hubám
larvicídny
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
injektážou
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
fungicídny
adulticídny
murivo a omietky
Názov prípravku
exteriér (tr. 3)
interiér, exteriér
Lignofix TOP
Riedenie (vodou nebo ethanolem)
1:4
1:2
1:2
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
50
50
1–2x
1–2x
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
–8–
proti
drevofarbiacim protiplesňový
hubám
larvicídny
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
injektážou
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
interiér (tr. 1, 2)
Lignofix TOP-Profi
drevo
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené starých náterov, prachu a nečistôt) tak, aby bol na 1 m2 povrchu dreva či muriva dodržaný minimálny
príjem podľa tabuľky. Drevo, murivo a omietky viditeľne napadnuté drevokaznými hubami - viď „Ako ošetriť už napadnuté drevo“.
drevo
murivo a omietky
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
interiér, exteriér
Riedenie (vodou nebo ethanolem)
1 : 19
1 : 9 až 1 : 19
1:9
100
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
10
10 až 15
20
1x
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
1–2x
1–2x
1x
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
–9–
100% likvidácia hmyzu
koncentrát
Lignofix I-Profi aplikačný
100% likvidácia hmyzu
Lignofix I-Profi-OH
Koncentrát: bezfarebná kvapalina nepoznateľného zápachu
Typové označenie: lP , 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného
účinku na drevokazný hmyz
Zloženie: regulátory rastu hmyzu, syntetický pyrethroid
Riedenie: 1 : 4 vodou
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu až na 30 m2 povrchu
dreva podľa rozsahu napadnutia
Doba ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby,
v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený
Balenie: bezfarebný 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg,
zelený 1 kg;5 kg;10 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie, máčanie, ponáranie
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C
Aplikačný roztok (neriediť!): bezfarebná kvapalina
charakteristického liehového zápachu
Typové označenie: lP , 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného
účinku na drevokazný hmyz
Zloženie: regulátory rastu hmyzu, syntetický
pyrethroid
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 5–7 m2 povrchu
dreva podľa rozsahu napadnutia
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti stavby,
v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: nie sú
Balenie: 0,4 kg s mechanickým rozprašovačom;
0,8 kg; 4 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie (štetcom alebo
valčekom), ponáranie, injektáž
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46
dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
Rozsah použitia
Moderný koncentrovaný prípravok s dvomi regulátormi rastu hmyzu určený
na profesionálne ošetrenie dreva napadnutého drevokazným hmyzom s následnou preventívnou ochranou proti drevokaznému hmyzu (napr. podláh, drevených stavebných konštrukcií, súčastí stavieb a drevených obkladov v interiéri
i v exteriéri). Nepoškodzuje difúznu fóliu pri jej kontakte.
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené starých náterov, prachu a nečistôt) tak, aby bolo na 1 m2 povrchu dreva nanesených cca 200 g aplikačného roztoku.
Aplikačný roztok (neriediť!): bezfarebná kvapalina
charakteristického zápachu
Typové označenie: lP , 1, 2, 3, S, vrátane likvidačného
účinku na drevokazný hmyz
Zloženie: regulátory rastu hmyzu, syntetický pyrethroid
Výdatnosť: 1 kg přípravku na 4–6 m2 povrchu dreva
podľa rozsahu napadnutia
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti stavby,
v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: nie sú
Balenie: 0,5 kg s mechanickým rozprašovačom; 1 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie, ponáranie, injektáž
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, premrznutie nespôsobí
škodu prípravku
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, premrznutie nespôsobí
škodu prípravku
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46 dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
Rozsah použitia
Táto liehová modifikácia Lignofixu l-Profi je určená na ošetrenie pamiatkových
objektov, vzácneho historického dreva (napr. barokových krovov, kazetových
stropov a podláh, sošiek, drobných umeleckých predmetov a pod.) napadnutého drevokazným hmyzom. Túto modifikáciu možno zároveň použiť i v zimných
mesiacoch pri teplotách pod +5 °C a všade tam, kde nie je vhodné do dreva
zanášať vodu.
Návod na použitie
Prípravok naneste priamo postrekom z mechanického rozprašovača (pri väčších
obaloch bežnými aplikáciami) na očistený predmet (zbavený starých náterov
a nečistôt) v množstve cca 200 g aplikačného roztoku na 1 m2 povrchu dreva.
Pokiaľ nemožno odstrániť starý náter, zaneste prípravok do dreva injektážou.
adulticídny
larvicídny
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
injektážou
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46
dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
Rozsah použitia
Aplikačný roztok s dvomi regulátormi rastu hmyzu určený na drobné drevené predmety už napadnuté drevokazným hmyzom. Nepoškodzuje difúznu fóliu pri kontakte.
Návod na použitie
Prípravok naneste priamo postrekom z mechanického rozprašovača (pri väčších
obaloch bežnými aplikáciami) na očistený predmet (zbavený starých náterov
a nečistôt) v množstve cca 200 g na 1 m2 povrchu dreva. Pokiaľ nemožno odstrániť
starý náter, zaneste prípravok do dreva injektážou.
–10 –
Zavri oči chrobáčik ...
Dokonalá oc hrana dreva
– 11 –
Sanácia a všestranná ochrana stavebných materiálov
Lignofix Super
Reštaurátorské prípravky
Koncentrát: číra, nažltla kvapalina charakteristického
zápachu
Typové označenie: FB , P, IP , 1, 2, 3, S, D, vrátane
likvidačného účinku na drevokazný hmyz
Zloženie: syntetický pyrethroid, kvartérna amóniová
soľ, thiazolová zlúčenina
Prípravky radu Lignofix určené na ošetrenie pamiatkových objektov, vzácneho
historického dreva (napr. barokových krovov, kazetových stropov a podláh, sošiek, drobných umeleckých predmetov, starožitný nábytok a pod.) S vysokým
insekticídnym a fungicídnym účinkom proti biotickým škodcom. Prípravky
sú špeciálne výrobné na zákazku a šité na mieru podľa požiadaviek zákazníka.
Uvádzame niektoré s názvov výrobkov ich riedenie a použitie:
Riedenie: 1 : 19 vodou alebo liehom
Názov výrobku
Riedenie
Použitie
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu až na 105 m2 povrchu
dreva
Lignofix I-Profi-OH koncentrát
(riedenie 1 : 19 EtOH)
1:19 EtOH
Prevencia + likvidácia hmyzu
Lignofix OH koncentrát
(riedenie 1 : 9 EtOH)
1 : 9 EtOH
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz
aplikačný roztok
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz
1 : 19 xylén
Prevencia + likvidácia hmyzu
(šelakový nábytok)
1 : 19
terpentýnový olej
Prevencia + likvidácia hmyzu
Lignofix Super koncentrát v toluéne
(riedenie 1 : 19 toluén)
1 : 19 toluén
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz (do Solakrylu BT 55)
Lignofix Varhany II. Koncentrát
(riedenie 1 : 19 EtOH)
1 : 19 EtOH
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz
Lignofix OH-F s IPBC v etanole
(aplikačný roztok)
aplikačný roztok
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz
Lignofix I-Profi v lakovom benzíne
(aplikačný roztok)
aplikačný roztok
Prevencia + likvidácia hmyzu
Lignofix-Super v xyléne
(aplikačný roztok)
aplikačný roztok
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz (šelakový nábytok)
Lignofix TOP v terpentýne a fermeži
(aplikačný roztok)
aplikačný roztok
Prevencia plesne, huby a hmyz
Lignofix Varhany II. v xyléne
(aplikačný roztok)
aplikačný roztok
Prevencia + likvidácia plesne, huby
a hmyz (šelakový nábytok)
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti
stavby, v exteriéri doporučená kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Lignofix TOP v lakovom benzíne
(aplikačný roztok)
Lignofix I-Profi koncentrát v xyléne
(riedenie 1 : 19 xylén)
Balenie: 0,45 kg; 0,9 kg; 4,5 kg
Aplikácia: striekanie, natieranie, máčanie, ponáranie
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C
● Pri tomto prípravku bola testovaním podľa EN 46
dokázaná 100% účinnosť na drevokazný hmyz.
Rozsah použitia
Širokospektrálny vysoko koncentrovaný prípravok s dvomi regulátormi rastu hmyzu určený na ošetrenie dreva už napadnutého drevokazným hmyzom
s následnou preventívnou ochranou proti drevokaznému hmyzu, drevokazným
a drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je vhodný na sanáciu už napadnutého
dreva, pri rozsiahlych rekonštrukciách stavieb, kde bolo zistené napadnutie biotickými škodcami. Je určený tiež k preventívnej ochrane stavebných materiálov
a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami (napr. drevomorkou domácou).
Lignofix I-Profi koncentrát
v terpentýnovom oleji
(riedenie 1 : 19 v terp.oleji)
Návod na použitie
Nariedený prípravok aplikujte na očistené drevo (zbavené starých náterov, prachu a nečistôt) tak, aby bol na 1 m2 povrchu dreva či muriva dodržaný minimálny
príjem podľa tabuľky. Drevo, murivo a omietky viditeľne napadnuté drevokaznými hubami – viď „Ako ošetriť už napadnuté drevo“.
Aplikácia liehového roztoku určená na ochranu pamiatkových budov a predmetov.
fungicídny
adulticídny
larvicídny
protiplesňový
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
Lignofix Super
Riedenie (vodou)
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
drevo
murivo a omietky
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
interiér, exteriér
(tr. 1, 2, 3)
1 : 19
1 : 19
1:9
10
20
20
1–2x
1–2x
2–3x
* V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschýnania 3 dni.
– 12 –
Referenčná stavba - pamiatková budova
s aplikáciou Lignofixu TOP-OH.
Zákazková a zmluvná výroba - Spoločnosť STACHEMA zaisťuje zákazkovú
a zmluvnú výrobu pre tuzemské i zahranične firmy podľa konkrétnych požiadaviek. Ponúka na využitie svoje výrobné priestory pre malotonážnu chemickú
výrobu a balenie chemických prípravkov, pripadne len podľa požadovaného balenia a poskytuje komplexné zaistenie výroby podľa požiadaviek zadávateľa so
zaistením kompletného analytického servisu.
Skúšobné laboratórium spoločnosti STACHEMA slúži ako prostriedok pre ďalšie rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu poskytovaného
cieľovej skupine našich odberateľov a obchodných partnerov. Naším cieľom je
poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych výsledkov skúšok všetkým obchodným partnerom a zákazníkom, ktorí o to prejavia záujem. Skúšobné laboratórium získalo v roku 2009 osvedčenie od akreditácii a vyhovela, tak požadovaným kritériám podľa ČSN EN ISO/IEC 17025.
– 13 –
Širokospektrálna ochrana nového dreva – máčanie a výroba väzníkov
Profesionálna ochrana nového dreva – impregnácia a máčanie
Odolný voči dažďu: 100% nevylúhovateľný, s vysokou odolnosťou proti
vymývaniu, použité moderné technológie bez ťažkých kovov
Odolnosť voči vode: nevylúhovateľný
Typové označenie: FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP
Zloženie: kyselina boritá, kvartérna amoniová soľ, syntetický pyrethroid,
regulátor rastu hmyzu
Riedenie: 1 : 9 až 1 : 19
Výdatnosť: 1 kg koncentrát na 50 m2 až 100 m2 plochy
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti stavby, v exteriéri doporučená
kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý, na zákazku žltý
Balenie: 500 kg, 1000 kg
Aplikácie: máčanie podľa technologického predpisu
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé premrznutie nespôsobí škodu
prípravku
Lignofix Premium
Typové označenie: FB, P,B, Ip, 1, 2, 3, SP
Zloženie: kvartérna amoniová soľ, thiazolové zlúčeniny, syntetický pyrethroid,
IPBC regulátor rastu hmyzu
Riedenie: 1 :19 až 1 : 27
Výdatnosť: 1 kg koncentrát na 100 m2 až 142 m2 plochy
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti stavby, v exteriéri doporučená
kontrola po 10 rokoch
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý, na zákazku žltý
Balenie: 40 kg, 500 kg, 1000 kg
Aplikácie: máčanie podľa technologického predpisu
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé premrznutie nespôsobí škodu
prípravku
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Rozsah použitia
Moderný vysoko koncentrovaný prípravok určený na priemyselné použitie v máčacích zariadeniach na dlhodobú povrchovú ochranu dreva (predovšetkým krovov,
stavebných drevených prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným hmyzom
(napr. červotočom, tesárikom), drevokaznými hubami (napr. drevomorkou domácou), plesniam v interiéroch aj v exteriéroch. Z dreva je vodou nezmývateľný vysoko,
účinný voči drevokaznému hmyzu a jeho vývinovým štádiam (vajíčka, larvy). V bezfarebnom prevedení nespôsobuje zažltnutie dreva a ako jediný má účinné látky voči
drevosfarbujúcim hubám. Jeho použitie je dobré tam, kde drevené nosné konštrukcie sú vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajším poveternostným vplyvom (nosníky vystavené dažďu, ploty, pergoly, altánky). Slúži zároveň ako preventívna ochrana
muriva a omietok pred prerastaním drevokaznými a drevosfarbujucími hubami.
Impregnácia
väzníkov
fungicídny
adulticídny
odolnosť voči
dažďu
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
Riedenie (vodou)
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
Čas máčania
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Rozsah použitia
Vysokoúčinný fungicidny a insekticídny koncentrovaný prípravok, určený na priemyselné použitie v máčacích zariadeniach, na povrchovú ochranu dreva s dlhodobo preventívnym účinkom (predovšetkým krovov, stavebných drevených
prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným hmyzom (napr. červotočom,
tesárikom), drevokaznými hubami (napr. drevomorkou domácou), plesniam v interiéroch aj v exteriéroch. Z dreva je vodou nevylúhovateľný, obsahuje regulátory rastu hmyzu a cypermetrín s likvidačným účinkom na hmyz a jeho vývinové
štádiá (vajíčka, larvy). Jeho použitie je dobré tam, kde drevené nosné konštrukcie
ešte pred ich zakrytím sú vystavované vonkajším poveternostným vplyvom (nosníky vystavené dažďu, v exteriéri s použitím krycieho laku)
impregnácia
drevodomov
Impregnácia v
máčacej vani
proti
drevofarbiacim protiplesňový
hubám
Lignofix Premium
Lignofix Standart
drevo
máčanie
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
7
7
7
7
1 : 27
1 : 19
1 : 27
1 : 19
1 : 19
1x
1–2x
15 minút*
5 minút*
1 hodina*
* Čas máčania závisí od vlhkosti a hustoty dreva, presný čas máčania je potrebné nastaviť na mieste impregnácie. V exteriéri je nutné
prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky,lazury) doporučená doba zaschýnania 3
dni.
– 14 –
adulticídny
protiplesňový
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
náter, postrek, ponáranie,
interiér (tr. 1, 2) exteriér (tr. 3)
fungicídny
Lignofix Standart
drevo
náter, postrek, ponáranie,
interiér (tr. 1, 2) exteriér (tr. 3)
máčanie
interiér (tr. 1, 2)
exteriér (tr. 3)
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
20
60
Riedenie (vodou)
1:9
1:9
1:9
1 : 19
1:9
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
Čas máčania
1–2x
2–4x
30 minút*
1 hodína*
24 hodín*
20
60
* Čas máčania závisí od vlhkosti a hustoty dreva, presný čas máčania je potrebné nastaviť na mieste impregnácie. V exteriéri je nutné
prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky,lazury) doporučená doba zaschýnania 3
dni.
– 15 –
Ochrana nového dreva – na krovy a stavebné rezivo
Krátkodobá povrchová ochrana nového dreva porezu
Odolnosť voči vode: čiastočne vylúhovateľný
Typové označenie: FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP
Zloženie: kyselina boritá, kvartérna amoniová soľ
Riedenie: 1 : 9 až 1 : 19
Výdatnosť: 1 kg koncentrátu na 50 m2 až 100 m2 plochy
Doba ochrany: v interiéri až po dobu životnosti stavby, v exteriéri doporučená
kontrola po 10 rokoch Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený, hnedý
Farebné modifikácie: bezfarebný, zelený , hnedý na zakazku žltý
Balenie: 45 kg, 500 kg, 1000 kg
Aplikácie: máčanie podľa technologického predpisu
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, krátkodobé premrznutie nespôsobí škodu
prípravku
Koncentrát: nažltla viskózna kvapalina charakteristického zápachu
Lignofix P
Lignofix BLUE Z
Zloženie: kvartérna amoniová soľ, 2-Oktylisothiazol-3-on
Riedenie: 1 : 49 až 1 : 99
Výdatnosť: 1 kg konc. na 300 až 600 m2 plochy, 1kg/ 8 - 15m3
Doba ochrany: dočasná (3 až 9 mesiacov)
Farebné modifikácie: bezfarebný
Balenie: 45 kg, 500 kg, 1000 kg
Aplikácie: krátkodobé máčanie do 5 min, náter, postrek
Skladovanie: + 5 °C až + 25 °C, chrániť pred mrazom
Príjem: min. požadovaný príjem Lignofixu BLUE Z je 3 g koncentrátu/m2
Záruka: 12 mesiacov
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Minimálny príjem koncentrátu pre zaručenie účinnosti je stanovený na 3 g/m².
Rozsah použitia
Doporučená koncentrácia pre krátkodobou ochranu dreva prípravkom
Lignofix Blue Z:
Rezivo smrek: 1,0 % roztok postačuje na ochranu cca 600 m2 povrchu dreva
Rezivo borovice: 2,0 % roztok postačuje na ochranu cca 300m2 povrchu dreva
Univerzálny koncentrovaný fungicidny a insekticídny prípravok určený na priemyselné použitie v máčacích zariadeniach na dlhodobú povrchovú ochranu
nového nenapadnutého dreva (predovšetkým krovov, stavebných drevených
prvkov a drevených konštrukcií) pred drevokazným hmyzom (napr. červotočom,
tesárikom), drevokaznými hubami (napr. drevomorkou domácou), plesniam v interiéroch aj v exteriéroch. Slúži zároveň ako preventívna ochrana muriva a omietok pred prerastaním drevokaznými hubami.
● Účinnosť na drevokazný hmyz pri tomto prípravku zodpovedá ČSN EN 46.
Impregnácia
guľatiny
Transport
guľatiny
Rozsah použitia
impregnácia krovov
fungicídny
adulticídny
protiplesňový
Prípravok určený k dočasnej preventívnej povrchovej ochrane surového dreva
proti zamodreniu a plesniam. Jedná sa hlavne o rezivo, ktoré sa hneď po narezaní
a odkôrnení uskladňuje na pílach a skladoch a počas doby jeho prirodzeného
vysúšania dochádza k jeho napadnutiu drevosfarbujúcimi hubami a plesňami.
Chráni drevo proti napadnutiu plesňami počas jeho transportu na lodiach v kontajneroch a počas železničnej a cestnej prepravy.
Prípravok obsahuje látky s antikorozívnými účinkami.
Prevencia proti zamodreniu a plesniam - dočasná preventívna povrchová ochrana surového dreva, určená aj pre priemyselné využitie do mačacích zariadení.
impregnácia reziva
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
aplikácia
máčaním
fungicídny
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
Názov prípravku
Lignofix P
drevo
máčanie
aplikácia
náterom
aplikácia
postrekom
Lignofix Blue Z
exteriér (tr. 3)
20
40
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
Riedenie (vodou)
20
40
Riedenie (vodou)
1:9
1:9
1:9
1 : 19
1:9
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
Čas máčania
1–2x
2–3x
30 minút*
1–24
hodín*
24 hodín*
* Čas máčania závisí od vlhkosti a hustoty dreva, presný čas máčania je potrebné nastaviť na mieste impregnácie. V exteriéri je nutné
prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky,lazury) doporučená doba zaschýnania 3
dni.
aplikácia
máčaním
Tabuľka minimálnych príjmov prípravku – koncentrácia aplikačných roztokov
interiér (tr. 1, 2)
Min. príjem koncentrátu (g/m2)
– 16 –
protiplesňový
Názov prípravku
náter, postrek, ponáranie,
interiér (tr. 1, 2) exteriér (tr. 3)
adulticídny
Doporučený počet ošetrení
(podľa povrchu a vlhkosti dreva)
Čas máčania
drevo
náter, postrek, ponáranie,
interiér (tr. 1, 2) exteriér (tr. 3)
máčanie
interiér (tr. 1, 2)
1,5
exteriér (tr. 3)
1,5
3
1 : 69
1 : 49
1 : 69
1 : 99
1 : 49
3
1x
2x
1 minútu*
3 minuty*
15 minút*
* Čas máčania závisí od vlhkosti a hustoty dreva, presný čas máčania je potrebné nastaviť na mieste impregnácie. Ošetrenie musí byť
vykonané ihneď po poreze v ten deň, najneskôr do 8 hod po poreze.
– 17 –
Prevencia
Výdatnosť
Riedenie
Farebná modifikácia
Odolnosť
Likvidácia
Použitie
Použitie
odolný*
třída 3
vode
interiér
+
exteriér
drevokazný
hmyz
vodou
larv
larvy
larvy,
arvy
arvy
ar
r y, kukl
kkukly,
ku
kukly
kuk
ukly
klyy,
kl
kly
vajíčka
drevokazného
hmyzu
1 kg/m2
d
drevo
drevof
drevofarbiaevof
offaarbiarbia
rbiabia
bi
biahuby
ce hub
uby
bezfarebný,
zelený, hnedý
plesne
lesne
sne
ne
✔
bezfarebný,
zelený, hnedý
drev
drevok
drevo
drevokazné
vok
okkazné
o
azné
zné
é
huby
h
ub
uby
b
1:9
až 1 : 19
✔
bezfarebný,
zelený, hnedý
bezfarebný,
zelený, hnedý
drevokazný
hmyz
50 m2
1 : 9 – 1 : 19
1:4
✔
✔
larvy,
larv
larvy
arv
ar
arvy
rvy, kukly
kkukly,
ku
kukl
uk
ukly
klly,
kly
vajíčka
drevokazného
hmyzu
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
50 m2
25 m2
–
mu
murivo
urivo
ri
✔ ✔
5 m2
1 : 19
bezfarebný,
zelený
historické
histo
histor
hi
h
istor
isto
istor
stor
t iické
to
ick
ic
ccké
ké
k
drevo
d
✔
✔ ✔
✔ ✔
staré
sta
t é
drevo
d
Stabil
✔
✔ ✔
nové
no
v
drevo
E-Profi
Efekt
✔
✔
Hobby
105 m2
✔
✔
1:4
✔ ✔ ✔
25 m2
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔
e-mail: [email protected]
www.stachema.sk
Super
TOP-Profi
bezfarebný,
zelený
bezfarebný,
zelený
✔
✔
1:4
1:9
až 1 : 19
30 m2
100 m2
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔
TOP
I-Profi
koncentrát
bezfarebný
bezfarebný
✔
✔
–
–
6 m2
5 – 7 m2
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔
I-Profi
aplikačný
I-Profi-OH
*V exteriéri je potrebné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
KOŠICE: areál ZIPP Geča
tel: + 421 / 55 / 6998 320-1
02/2012 SK
Ochrana dreva
ČO POUŽIŤ KEĎ...
Distribútor pre SR:
STACHEMA Bratislava a.s.
prevádzka Rovinka 411, 900 41
tel: + 421 / 2 / 4598 5500-2
fax: + 421 / 2 / 4598 5319
BANSKÁ BYSTRICA: Kremnička 3
tel: + 421 / 48 / 4161 374
Download

Minikatalog Lignofix 2011 SK_3.indd