Mgr. Slávka Chromiaková CK Slavtour, Kempelenova 3413/15,010 15 Žilina
Korešpondenčná adresa: CK SLAVTOUR, P.O.BOX 16, 010 l5 Žilina
Tel./Fax: 041/56 40 982, Mobil: 0907 839 212, 0905 168 991
e-mail: [email protected] , web: www.ckslavtour.sk
TURECKO
Termín: 17.10. – 24.10.2015
Kód zájazdu: 102 15
Cena: 590,-€
Rámcový program:
1.deň: prílet do Istambulu, transfér do hotela,večera, nocľah.
2.deň: ráno odchod do Troje- dejisko trojskej vojny o krásnu Helenu, prehliadka archeologických vykopávok, večera, nocľah.
3.deň: Pergamon – návšteva akropole, asklepion- chrám boha lekárstva Asklepia. Thyatira- mesto obchodu a remesiel jedno zo
siedmych miest cirkvi ktorú tu založil sv. Pavol. Izmír /Smyrna/ jedno z najstarších miest založených gréckymi kolonistami,
agora,kostol sv. Polykarpa, večera, nocľah.
4.deň:Efez – najzachovalejšie antické mesto na svete, artemidin chrám, Celziová knižnica, Hadrianov chrám, rimské kúpele,
agora, bazilika sv. Jána, návšteva domu Panny Márie v horách nad starým Efesom. Pamukale- terasy s jazierkami
a minerálnou vodou. Prehliadka Hierapolis tu umučili sv. Filipa. nocľah.
5.deň: Laodikea- ďalšie zo siedmych miest založeným Epofrosom spolupracovníkom sv. Pavla. Filadelfia – najmladšie zo
siedmych maloázijských cirkví. Sardy- najvýznamnejšie maloázijské cirkevné mesto.
6.deň:Bursa- historické mesto, Izmik /Nicea/ - miesto kde sa konali dva ekumenické koncily starokresťanských cirkví.
7.deň: Istambul- - Hipodrom, Modrá mešita, hagia Sofia- chrám božej múdrosti- perla byzanskej architektúry, Palác Topkapi
s výhľadom na Zlatý roh a Bospor, veľký bazar.
8.deň: odlet do Viedne.
V cene je zahrnuté:
letenka, letiskové poplatky,7x ubytovanie v hotely *** s polpenziou, transfer a doprava po Turecku, služby tureckého
a slovenského sprievodcu
V cene nie je:
komplexné cestovné poistenie; možnosť uzavrieť v CK za 13, 20 €/osobu.
vstupy cca 100 €.
Ubytovanie(U1):
7x hotel *** , 2-3 posteľové izby
Doprava(D1):
klimatizovaný autobus s audio - video zariadením, vysoké sklopné polohovateľné sedadlá
Stravovanie(S1):
7x polpenzia
Pasové a vízové povinnosti:
platný cestovný pas, víza nie sú potrebné.
Zdravotné formality:
nie sú stanovené.
Trasa cesty (T1):
Viedeň- Istambul - Viedeň
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia. Nie zásadné.
Počas jazdy autobusom technická prestávka každé 3 - 4 hod.
Download

TURECKO - CK SLAVTOUR