824 500
čitateľov mesačne
urobsisam.sk • mojdom.sk • projektyrodinnychdomov.sk • asb.sk • jagastore.sk
824 500 čitateľov mesačne
B2C časopisy
292 500 čitateľov mesačne
87 000 čitateľov
(MML-TGI)
25 000
(tlačený náklad)
114 500 čitateľov
(MML-TGI)
30 000
(tlačený náklad)
19 000
(tlačený náklad)
17 000
(tlačený náklad)
8 000
(tlačený náklad)
8 000
(tlačený náklad)
8 000
(tlačený náklad)
3 500
(tlačený náklad)
3 500
(tlačený náklad)
www.mojdom.sk
www.urobsisam.sk
www.asb.sk
250 000 čitateľov
(audit AIMmonitor)
175 000 čitateľov
(audit AIMmonitor)
www.projektyrodinnychdomov.sk
11 000 čitateľov
(Google Analytics)
B2B časopisy
39 000 čitateľov mesačne
8 000
(tlačený náklad)
weby
493 000 čitateľov mesačne
2
OBSAH
kontakty
populárno-náučné časopisy
6 Rodinné domy jar/leto 2015
6 Rodinné domy jeseň/zima 2015
8 Všetko o bývaní: Kuchyňa a kúpeľňa
8 Všetko o bývaní: To najlepšie z Urob si sám
8 Všetko o bývaní: Rodinný dom od základov po strechu
10 Urob si sám
16 ZÁHRADA
20 Tvorivé ekoBývanie
24 Môj dom
30 www.mojdom.sk
34 www.urobsisam.sk
38 www.projektyrodinnychdomov.sk
ODBORNÉ časopisy
40 Stavebné materiály
44 Správa budov
48 TZB HAUSTECHNIK
52 Inžinierske stavby/Inženýrské stavby
58 ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis
64 ASB špeciál 2015
66 www.asb.sk
57 000 čitateľov
(Google Analytics)
V prípade záujmu o prezentáciu v médiách JAGA kontaktujte obchodné
oddelenie: +421 2 50 200 262, [email protected]
alebo priamo niektorého z našich obchodných zástupcov.
OBCHODNÉ ODDELENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:
Ľudmila Prekalová
Jaroslava Omastová
obchodná riaditeľka
+421 9O3 592 378
[email protected]
produktový manažér
Projektov rodinných domov
+421 903 245 665
[email protected]
Robert Hošták
Lukáš Varga
Katarína Lipovská
Juraj Vilkovský
+421 9O3 254 121
[email protected]
+421 9O3 516 151
[email protected]
produktový manažér časopisu
Inžinierske stavby /
Inženýrské stavby
+421 9O3 246 321
[email protected]
produktový manažér
časopisu Stavebné materiály
+421 9O3 288 511
[email protected]
Martin Moravčík
produktový manažér
časopisu TZB Haustechnik
+421 9O3 873 OO5
[email protected]
OBCHODNÉ ODDELENIE V ČESKEJ REPUBLIKE:
Robert Bouška, +420 774 284 687, [email protected]
Vladimír Brutovský, +420 777 284 680, [email protected]
Zbyněk Budka, +420 775 284 685, [email protected]
Alžběta Janáčková, +420 777 284 681, [email protected]
Martin Moravčík, +420 775 284 684, [email protected]
Markéta Šimoníčková, +420 775 284 686, [email protected]
HISTÓRIA
1992 1993 1994 1996 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2014
Na Stavebnej Vzniká
fakulte STU vydavateľstvo
v Bratislave JAGA.
vzniká
kníhkupectvo
JagaTech.
3
JAGA vydáva
prvý titul:
Komerčný
katalóg
Stavebníctvo,
architektúra
1994.
Vychádza
prvá publikácia edície
Projekty
rodinných
domov.
Vychádza
prvý diel
edície
Renovujeme,
staviame,
zariaďujeme.
JAGA
kupuje od
vydavateľstva
Bertelsmann
Springer
časopis
Môj dom.
JAGA
kupuje od
vydavateľstva
Bertelsmann
Springer
časopis ASB.
JAGA kupuje
časopis Urob
si sám. Vzniká časopis
Stavebné
materiály
a portál
mojdom.sk.
JAGA rozširuje svoje
odborné
portfólio
o TZB HAUSTECHNIK
a portál
asb.sk.
Je vyhlásený
1. ročník ASB
GALA, vzniká
časopis Správa budov
a JAGA
kupuje
Inžinierske
stavby.
Vzniká nový
časopis
ekoBývanie
a portál
urobsisam.sk.
Vzniká nový
internetový
katalóg
projekty
rodinnych
domov.sk.
Časopis Urob
si sám získal
nový dizajn
a obsah.
Časopisy
Môj dom
a ASB prešli
vizuálnym
a obsahovým
redizajnom.
Vizuálnym
a obsahovým
redizajnom
prešli aj
odborné časopisy a stali
sa u čitateľov
ešte populárnejšie.
Čo dokáže print?
• Print má stále významný
podiel na konzumácii médií.
• Noviny sú dnes jednoznačne
prvou voľbou pri „byť
informovaný“ a „pochopiť
aktuálne dianie“.
• Print celkovo má silu
inšpirovať a poskytovať
dobré tipy viac ako TV
a pri konečnom nákupnom
rozhodovaní má takmer
rovnaké skóre ako TV.
• Jednoznačne určuje
trendy v oblasti produktov
a značiek.
• Reklama v printoch
všeobecne je po TV druhá
najdôveryhodnejšia.
• Reklama v odborných
časopisoch je hodnotená
ako najdôveryhodnejšia zo
všetkých typov médií.
• Pre efektivitu je veľmi
dôležitá sústredenosť
konzumentov na reklamu
v printe. Tento atribút
„vlastnia“ dnes len printy!
Médiá, ktoré určujú trendy
Koľko ľudí číta?
98 %
95 %
Najdôveryhodnejšie typy reklamy
90 %
74 %
Televízia
Rádio
Print
Odporúčanie od známych
Reklama v TV
Reklama v časopisoch
a novinách
Reklama na internete
Vonkajšia reklama
– billboardy, plagáty
Reklama v rozhlase
Reklama v mobile
50 %
47 %
38 %
28 %
11 %
10 %
3%
Internet
4
• K printu sa čitateľ viackrát
vracia a jeden titul je
čítaný ďalšími takmer
4 ľuďmi.
• Významná časť čitateľov
nepozná presnú cenu
novín ani časopisov =
neodmysliteľná súčasť
dňa, povinný tovar!
• V priebehu týždňa sa
takmer 9 z 10 ľudí
(89,5 %) venuje čítaniu
časopisov alebo novín,
či už v papierovej, alebo
online podobe.
• Týždenne strávi jeden
čitateľ čítaním printu
6 hodín 34 minút
a čítaním internetu 8 hodín
27 minút.
• Vo všeobecnosti čítajú
papierové vydania novín či
časopisov viac ženy ako
muži, ale v online svete
printu je skóre mužov
a žien vyrovnané.
• Muži preferujú noviny,
zatiaľ čo ženy čítajú viac
časopisy.
Médiá, ktoré najviac motivujú ku kúpe
Koľkokrát sa číta jeden časopis?
10 %
90 %
10 % = jedenkrát
90 % = opakovane
5
• Len 10 % čitateľov si prečíta časopis jedenkrát. Polovica čitateľov sa vracia k časopisu 2- až 3-krát. Priemerne sa prečíta časopis 3,8-krát.
• Jedno vydanie časopisu vzhliadne priemerne 3,3 čitateľa.
• Jedna inzercia v časopisoch a novinách je videná priemerne 12,3-krát.
(zdroj: prieskum GFK)
mo
postav
en
v ro č ne
rodinné domy
ých do
Obálka je len ilustračná
Obálka je len ilustračná
Cieľová skupina: ľudia, ktorí
plánujú výstavbu rodinného domu,
realizátori stavieb, projektanti
Charakteristika: formát A4, rozsah
približne 200 strán, plnofarebná
tlač, mäkká väzba
Náklad: 19 000 výtlačkov
Cena publikácie: 3,50 €
Uzávierky vydania
Dátum vydania
Rodinné domy jar/leto 2015
Objednávky:
Podklady: 27. 2. 2015
27. 2. 2015
Rodinné domy jeseň/zima 2015
Objednávky:
Podklady:
marec 2015
27. 8. 2015
27. 8. 2015
september 2015
och?
Prečo inzerovať v Rodinných dom
och publikácií ročne,
1 000 postavených domov z dv
h rodinných domov
nýc
tave
čo predstavuje 11 % pos
na Slovensku.
amy na človeka, ktorý
Najvyššia možná cielenosť rekl
.
dom
ide stavať rodinný
ku, ktorá prezentuje
Jediná publikácia na Slovens
a architektonických
tov
itek
projekty rôznych arch
kancelárií.
o uverejnenie loga
Každý inzerent získava zadarm
rodinnychdomov.sk
ekty
proj
lógu
v internetovom kata
roka od vydania
s prelinkovaním (na obdobie pol
tlačeného katalógu).
1
Distribúcia:
• všetky dobré kníhkupectvá a internetové
obchody
• knižné distribučné spoločnosti
• sieť kníhkupectiev Panta Rhei
• stánky s dennou tlačou (Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a. s.)
• stavebniny (napr. BAU-MARKET, PRESPOR)
• internetové kníhkupectvo (www.jagastore.sk)
6
2
3
4
Formáty a ceny inzercie
Rozmery v mm
1/2 výška
1 460 €
90 x 270 mm
Iné
PR
1/2 šírka
1 460 €
186 x 132 mm
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
logo na titulnej strane
2. strana obálky
1. strana publikácie
2. a 3. strana publikácie
4., 5., 6. strana publikácie
posledná strana publikácie
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
product placement
branding rubriky
šírka
výška
spadávka
420
396
210
186
186
90
186
58
297
270
297
270
132
270
85
270
3
–
3
–
–
–
–
–
Cena
4 320 €
2 490 €
1 460 €
930 €
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
7 600 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
3 800 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
2 960 €
3 290 €
3 290 €
3 120 €
2 960 €
2 960 €
3 120 €
4 290 €
3 020 €
1 750 €
1 900 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 020 €
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
1 900 €
minimálna cena
vkladaná inzercia*
atypické formáty
1 300 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
* Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
1/3 výška
930 €
58 x 270
mm
1/3 šírka
930 €
186 x 85 mm
7
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok
na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok
na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Kuchyňa a kúpeľňa
To najlepšie z Urob si sám
• veľký sprievodca zariaďovaním kúpeľne a kuchyne
• typy podláh, dlažieb, obkladov, sanita, spotrebiče,
ohrev a úspora vody a energie
Uzávierky vydania
Kuchyňa a kúpeľňa
Objednávky: 1. 10. 2014
Podklady:
1. 10. 2014
To najlepšie z Urob si sám
Objednávky: 2. 3. 2015
Podklady:
2. 3. 2015
Rodinný dom od základov po strechu
8
Objednávky: 1. 10. 2015
Podklady:
1. 10. 2015
Obálka je len ilustračná
Obálka je len ilustračná
Obálka je len ilustračná
Všetko o bývaní
• hobby vydanie tých najlepších pracovných
postupov z časopisu Urob si sám
• pracovné postupy, ktoré hravo zvládnu aj ženy
• tipy na nákup náradia, techniky a ďalších
materiálov pre domácich majstrov
Dátum vydania
november 2014
marec 2015
november 2015
Rodinný dom od základov po strechu
• desiatky inšpiratívnych rád, ktoré pomôžu staviteľom vyťažiť
z každého štvorcového metra maximum
• veľký sprievodca stavebnými materiálmi a technológiami dostupnými na trhu
• prehľad technických riešení na úspešnú prevádzku domu
Cieľová skupina: ľudia, ktorí budú
rekonštruovať, stavať, modernizovať alebo
zariaďovať bývanie
Charakteristika: formát 210 × 275 mm, rozsah
približne 200 strán, plnofarebná tlač, mäkká
väzba
Náklad: 17 000 výtlačkov
Cena publikácie: 3,95 €
Formáty a ceny inzercie
1/2 výška
1 460 €
87 x 243 mm
Iné
PR
1/2 šírka
1 460 €
180 x 119 mm
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
logo na titulnej strane
2. strana obálky
1. strana publikácie
2. a 3. strana publikácie
4., 5., 6. strana publikácie
posledná strana publikácie
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
product placement
branding rubriky
Distribúcia:
• všetky dobré kníhkupectvá a internetové obchody
• knižné distribučné spoločnosti
• sieť kníhkupectiev Panta Rhei
• stánky s dennou tlačou (Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a. s.)
• stavebniny (napr. BAU-MARKET, PRESPOR)
• internetové kníhkupectvo (www.jagastore.sk)
Rozmery v mm
šírka
výška
spadávka
420
380
210
180
180
87
180
56
275
243
275
243
119
243
77
243
3
–
3
–
–
–
–
–
4 320 €
2 490 €
1 460 €
930 €
210
275
3
210
275
3
210
275
3
210
275
3
210
275
3
210
275
3
210
275
3
7 200 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
3 600 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
2 960 €
3 290 €
3 290 €
3 120 €
2 960 €
2 960 €
3 120 €
4 290 €
3 020 €
1 750 €
1 800 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 020 €
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
1 900 €
minimálna cena
vkladaná inzercia*
atypické formáty
Cena
1 300 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
* Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
PRÍPLATOK: 10 % za požadované
umiestnenie
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia pre
zmluvných partnerov
1/3 výška
930 €
56 x 243
mm
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok
na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok
na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
1/3 šírka
930 €
180 x 77 mm
9
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je
platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete
na strane 74.
ní?
Prečo inzerovať v edícii Všetko o býva
cielenosť reklamy na človeka,
yššia možná
alebo patrí
1 Najv
ktorý sa chystá stavať rodinný dom
sa pracovnými
k domácim majstrom inšpirujúcim
tickými
prak
či
i
adm
náp
i
postupmi, tvorivým
ho bývania.
svoj
enie
riad
a za
ie
aden
zveľ
radami na
prehľad – od
Publikácie zahŕňajú kompletný
stavbe domu
pri
gii
noló
tech
h
ejšíc
tých najzložit
dekorácií.
bu
až po produkty, ktoré uľahčia výro
2
Pracovné postupy | Záhrada | Rekonštrukcie a opravy | Náradie a stroje | Materiály a výrobky
urob si sám
Najčítanejší
časopis pre domácich majstrov
114 50O
čitateľov si prečíta jedno
vydanie časopisu Urob si sám.
(zdroj: MML-TGI)
Predaj rastie
V porovnaní s rokom 2013 bol prvý polrok 2014 úspešnejší v stánkovom predaji
o 17 % a počet predplatiteľov stúpol o 20,3 %.*
*k 1. 7. 2014
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je muž vo veku približne 42 rokov, ktorý vlastní rodinný dom a záhradu
a je živiteľom rodiny. Je domácky založený, praktický a zručný. Vo voľnom čase sa venuje
zveľaďovaniu a vylepšovaniu interiéru, dvora a záhrady. Medzi čitateľmi majú zastúpenie aj
ženy v produktívnom veku, ktoré sú často iniciátorkami úprav bytu, domu či záhrady.
Distribúcia
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
predplatitelia
novinové stánky, predajne tlače, čerpacie stanice
obchodné reťazce (napr. BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, KAUFLAND, LIDL, TESCO)
sieť kníhkupectiev Panta Rhei
predaj vo vybraných špecializovaných obchodoch (stavebninách, stavebných centrách...)
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na bývanie a stavebníctvo
predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Periodicita:mesačník + špeciál
Rozsah: 72 až 96 strán
Náklad: 34 000 výtlačkov*
Cena: 1,60 €
Ročník: 18
*Zdroj: ABC SR nezávislý audit predaja tlače
(Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska)
Akí sú čitatelia časopisu Urob si sám?
Spolu až 60 % čitateľov chystá rekonštrukciu svojho bývania!
Chystajú rekonštrukciu
Ostatní
60 % čitateľov chystá rekonštrukciu
alebo práve rekonštruuje svoje bývanie.
stavba
rekonštrukcia
Majitelia nehnuteľností
Ostatní
70 % čitateľov Urob si sám vlastní dom.
BYT
18 % čitateľov sa pripravuje na
stavbu domu alebo práve stavia dom.
29 % čitateľov Urob si sám vlastní byt.
rodinný dom
Financujú z vlastných zdrojov
22 % čitateľov nechystá rekonštrukciu
ani stavbu domu.
90 % čitateľov sú muži, prevažne
domáci majstri, ktorí si svoje bývanie
zveľaďujú svojpomocne.
MUŽI
10 % čitateľov sú ženy, ktorých počet
sa zvyšuje od nového layoutu.
Časopis pre všetkých
16 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
40 – 49
50 – 59
30 – 39
60 – 69
20 – 29
26 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
22 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
22 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
14 % čitateľov je vo veku 60 až 69 rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 651 respondentov,
ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
11
54 % čitateľov financuje stavbu či rekonštrukciu
z vlastných zdrojov (VZ).
Muži dominujú
ŽENY
1 % čitateľov nevlastní ani dom, ani byt.
19 % čitateľov financuje stavbu či rekonštrukciu
kombináciou vlastných zdrojov a úveru (VZ a Ú).
VZ
sPOR
Ú
VZ a SPOR
VZ a Ú
16% čitateľov financuje stavbu či rekonštrukciu
kombináciou vlastných zdrojov a stavebného
sporenia (VZ a SPOR).
6 % čitateľov financuje stavbu či rekonštrukciu
prostredníctvom úveru (Ú).
5 % čitateľov financuje stavbu či rekonštrukciu
prostredníctvom stavebného sporenia (SPOR).
Prečo inzerovať v Urob si sám?
í
dávanejší časopis pre ľudí, ktor
ítanejší a najpre
ania.
1 Najč
chystajú rekonštrukciu svojho býv
slovenský mesačník pre mužov
Najpredávanejší
rokov).
2
v produktívnom veku (priemer 42
týkajúcu sa materiálov
ach
a náradia používaných pri prác
domov a chát.
v záhrade a pri rekonštrukciách
3 Vysoký záujem čitateľov o inzerciu v domácnosti,
urob si sám
Vydania a témy
Urob si sám 12/2014
20. 11. 2014
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 1/2015
18. 12. 2014
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 2/2015
20. 1. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 3/2015
18 2. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 4/2015
20. 3. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 5/2015
17. 4. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Objednávky: 2. 12. 2014
Podklady:
advertoriál
2. 12. 2014
inzercia
5. 12. 2014
Objednávky:31. 12. 2014
Podklady:
advertoriál
31. 12. 2014
inzercia
7. 1. 2015
Objednávky: 2. 2. 2015
Podklady:
advertoriál
2. 2. 2015
inzercia
5. 2. 2015
Objednávky: 4. 3. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 3. 2015
inzercia
9. 3. 2015
Objednávky: 30. 3. 2015
Podklady:
advertoriál
30. 3. 2015
inzercia
2. 4. 2015
Urob si sám špeciál 2015
Z čoho stavať
Objednávky: 20. 4. 2015
Podklady:
advertoriál
20. 4. 2015
inzercia
23. 4. 2015
7. 5. 2015
Urob si sám špeciál
je v predaji
3 mesiace.
Veľký sprievodca stavbou
rodinného domu
Urob si sám 6/2015
20. 5. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 7/2015
19. 6. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 8/2015
20 7. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 9/2015
20. 8. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 10/2015
22. 9. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 11/2015
21. 10. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 12/2015
20. 11. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Urob si sám 1/2016
18. 12. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Objednávky: 30. 4. 2015
Podklady:
advertoriál
30. 4. 2015
inzercia
6. 5. 2015
Objednávky: 3. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
3. 6. 2015
inzercia
8. 6. 2015
Objednávky: 2. 7. 2015
Podklady:
advertoriál
2. 7. 2015
inzercia
7. 7. 2015
Objednávky: 4. 8. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 8. 2015
inzercia
7. 8. 2015
Objednávky: 3. 9. 2015
Podklady:
advertoriál
3. 9. 2015
inzercia
8. 9. 2015
Objednávky: 5. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
5. 10. 2015
inzercia
8. 10. 2015
Objednávky: 3. 11. 2015
Podklady:
advertoriál
3. 11. 2015
inzercia
6. 11. 2015
Objednávky: 2. 12. 2015
Podklady:
advertoriál
2. 12. 2015
inzercia
7. 12. 2015
Bývanie a stavba
Kombináciou s inzerciou na urobsisam.sk oslovíte 289 500 čitateľov mesačne.
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Objednávky: 3. 11. 2014
Podklady:
advertoriál
3. 11. 2014
inzercia
6. 11. 2014
13
HOBBY
21. 10. 2014
Objednávky: 3. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
3. 10. 2014
inzercia
8. 10. 2014
12
Dátum vydania
Kombináciou s inzerciou na urobsisam.sk oslovíte 289 500 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Urob si sám 11/2014
Rekonštrukcia
Záhrada
• Strecha
• Moderné vykurovacie telesá
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Strecha
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Strecha
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Schody v rodinnom dome
• Izolačné stavebné materiály
• Suchá výstavba
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Prestavby terás
a balkónov
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Plánovanie, rozpočty, projekty
• Hrubá stavba
• Stavebné materiály
• Tepelné a zvukové izolácie
• Okná a dvere
• Omietky a stierky
• Technické zariadenia
rodinného domu
• Využitie obnoviteľných zdrojov
• Podlahy a obklady
• Bezpečnosť
v rodinnom dome
• Sauny
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Chodníky a spevnené
plochy
• Strecha
• Murovacie materiály
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Chodníky a spevnené
plochy
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Suchá výstavba
• Rekonštrukcie
• Cementy a prísady do betónu
• Kozub a pec v rodinnom dome
• Seriál: Hrubá stavba
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Chodníky a spevnené
plochy
• Vykurovanie rodinného domu • Rekonštrukcie
• Terasy a balkóny
• Izolačné materiály
• Seriál: Hrubá stavba
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Strecha
• Moderné vykurovacie telesá
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Seriál: Hrubá stavba
• Rekonštrukcie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
urob si sám
Formáty a ceny inzercie
Rozmery v mm
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 výšky pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
šírka
výška
Cena
spadávka
420
297
3
400
267
–
210
297
3
193
267
–
193
175
–
127
267
–
193
129
–
95
267
–
193
84
–
62
267
–
210
297
3
210
297
3
210
297
3
62
267
–
210
297
3
210
297
3
5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo
4 000 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
2 950 €
2 950 €
2 790 €
1 790 €
2 790 €
3 490 €
3 090 €
1 760 €
2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 060 €
450 znakov, 1 obrázok
900 €
(umiestnenie v zadnej časti
časopisu)
95 x 43 mm
1 300 €/
13 vydaní
dobrý nákup (1 produkt)
product placement
branding rubriky
450 znakov, 1 foto, cena a kontakt
250 znakov, 1 obrázok
logo
900 €
500 €
1 900 €
Redakčná
rubrika
minimálna cena
Podklady: text v rozsahu
450 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (13x)
vkladaná inzercia**
atypické formáty
4 300 €
2 490 €
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
1 900 €
1 430 €
Podklady: logo
1 060 €
1 900 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
Branding
rubriky
1 790 €
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Urob si sám. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
14
Neštandardné formáty
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
900 €
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
1/10 strany
95 x 43 mm
1 300 €/13 vydaní
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne
ďalšie zľavy ani
agentúrna provízia.
Výroba inzercie nie je
zahrnutá v cene.
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Plošná inzercia
1/1 strany
2 490 €
210 x 297 mm
2/3 šírka
1 790 €
193 x 175 mm
2/3 výška
1 790 €
127 x 267 mm
4 000 znakov,
2 – 4 fotografie,
1 logo
1/3 výška
1 060 €
62 x 267
mm
1/2 výška
1 430 €
95 x 267 mm
1/2 šírka
1 430 €
193 x 129 mm
15
1/1 PR
1 760 €
1/3 šírka
1 060 €
193 x 84 mm
OKRASNÁ a úžitková ZÁHRADA | ZÁHRADNÝ PORADCA | ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA | chovateľstvo
ZÁHRADA
Záhradný časopis
s pracovnými postupmi
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je muž vo veku 30 až 50 rokov, ktorý vlastní záhradu – či už pri dome, alebo
samostatne – a je živiteľom rodiny. Je domácky založený, praktický a zručný. Vo voľnom čase sa
venuje zveľaďovaniu a vylepšovaniu exteriéru, dvora a záhrady v každom ročnom období. Zaoberá
sa chovateľstvom a rád vlastnými rukami vytvára nové veci, ktoré mu tento exteriér skrášľujú
a dotvárajú. Medzi čitateľmi sa objavujú aj ženy v produktívnom veku, ktoré sú často iniciátorkami
úprav záhrady. Milujú pestovanie kvetov a vlastných úžitkových plodín. Pre dámy časopis prináša
množstvo nápadov, aby si aj samy dokázali vytvárať jednoduché záhradné dekorácie.
Distribúcia
ZÁHRADA?
Prečo inzerovať v časopise radn
ých aj
o záh
Časopis poskytuje množstv
1
ahuje všetko,
chovateľských nápadov, čím obs
obhospodárenie
čo potrebujú čitatelia vedieť na
ku.
záhrady či stat
sopis Urob si sám
Vysoký záujem čitateľov o ča
2014 nás podnietil
ku
v ro
aný
vyd
záhrada špeciál
ého časopisu.
k vzniku samostatného záhradn
zerciu týkajúcu sa
Vysoký záujem čitateľov o in
ných pri prácach
žíva
pou
a
radi
a ná
materiálov
nštrukciách
v domácnosti, v záhrade a pri reko
domov a chát.
2
3
16
• predplatitelia
• novinové stánky, predajne tlače,
čerpacie stanice
• obchodné reťazce (napr. BILLA,
CARREFOUR, COOP JEDNOTA,
KAUFLAND, TESCO)
• predaj vo vybraných špecializovaných
obchodoch (stavebninách, stavebných
centrách...)
• predaj v kníhkupectve JAGA (budova
Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
• predaj na výstavách a veľtrhoch
zameraných na bývanie a záhradu
• predaj prostredníctvom stránky
www.jagastore.sk
• elektronický predaj časopisu
prostredníctvom stránky
www.floowie.com
Periodicita:8-krát ročne
Rozsah: 64 až 96 strán
Náklad: 30 000 výtlačkov
Cena: 1,6O €
Ročník: 1
Vydania a témy
Uzávierky vydania
HOBBY záhrada
10. 2. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 2/2015
17. 3. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Objednávky: 23. 1. 2015
Podklady:
advertoriál
23. 1. 2015
inzercia
28. 1. 2015
Objednávky: 27. 2. 2015
Podklady:
advertoriál
27. 2. 2015
inzercia
4. 3. 2015
ZÁHRADA 3/2015
Objednávky: 1. 4. 2015
Podklady:
advertoriál
1. 4. 2015
inzercia
8. 4. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 4/2015
26. 5. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 5/2015
26. 6. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 6/2015
4. 8. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 7/2015
25. 9. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
ZÁHRADA 8/2015
25. 11. 2015
• Pracovné postupy
• Natieranie
• Náradie a stroje
• Materiály a výrobky
Objednávky: 7. 5. 2015
Podklady:
advertoriál
7. 5. 2015
inzercia
13. 5. 2015
Objednávky: 10. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
10. 6. 2015
inzercia
15. 6. 2015
Objednávky: 17. 7. 2015
Podklady:
advertoriál
17. 7. 2015
inzercia
22. 7. 2015
Objednávky: 8. 9. 2015
Podklady:
advertoriál
8. 9. 2015
inzercia
11. 9. 2015
Objednávky: 6. 11. 2015
Podklady:
advertoriál
6. 11. 2015
inzercia
11. 11. 2015
17
21. 4. 2015
ZÁHRADKÁRČENIE
Kombináciou s inzerciou na urobsisam.sk oslovíte 205 000 čitateľov mesačne.
Dátum vydania
ZÁHRADA 1/2015
STAVBA A REKONŠTRUKCIA
chovateľstvo
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
• Okrasná a úžitková záhrada
• Rady na mesiac
• Nákupné zoznamy
• Choroby a škodcovia
• Záhradný architekt
• Údržba trávnika
• Terasy a altánky, bazény
• Spevnené plochy, chodníky
• Oplotenie
• Chovateľstvo
• Choroby a škodcovia
veľtrhy
DOMEXPO 2015
(16. – 19. 4. 2015)
veľtrhy
Flóra Bratislava
(30. 4. – 3. 5. 2015)
ZÁHRADA
Formáty a ceny inzercie
Rozmery v mm
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 výšky pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
šírka
Cena
spadávka
420
297
3
400
267
–
210
297
3
193
267
–
193
175
–
127
267
–
193
129
–
95
267
–
193
84
–
62
267
–
210
297
3
210
297
3
210
297
3
62
267
–
210
297
3
210
297
3
5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo
4 000 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
2 950 €
2 950 €
2 790 €
1 790 €
2 790 €
3 490 €
3 090 €
1 760 €
2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 060 €
450 znakov, 1 obrázok
900 €
95 x 43 mm
800 €/8 vydaní
450 znakov, 1 foto, cena a kontakt
250 znakov, 1 obrázok
logo
900 €
500 €
1 900 €
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (8x)
(umiestnenie v zadnej časti časopisu)
dobrý nákup (1 produkt)
product placement
branding rubriky
výška
4 300 €
Product
placement
2 490 €
500 €
1 790 €
1 430 €
1 060 €
minimálna cena
vkladaná inzercia**
Neštandardné formáty
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
Branding
rubriky
1 900 €
Podklady: logo
Redakčná
rubrika
900 €
Podklady: text v rozsahu
450 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
1 900 €
1/10 strany
95 x 43 mm
800 €/8 vydaní
atypické formáty
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Záhrada Urob si sám.
Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne
ďalšie zľavy ani
agentúrna provízia.
Výroba inzercie nie je
zahrnutá v cene.
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
STORNO POPLATKY: 50 % pred termínom uzávierky
objednávok na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných partnerov 100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
18
Plošná inzercia
1/1 strany
2 490 €
210 x 297 mm
2/3 šírka
1 790 €
193 x 175 mm
2/3 výška
1 790 €
127 x 267 mm
4 000 znakov,
2 – 4 fotografie,
1 logo
1/3 výška
1 060 €
62 x 267
mm
1/2 výška
1 430 €
95 x 267 mm
1/2 šírka
1 430 €
193 x 129 mm
19
1/1 PR
1 760 €
1/3 šírka
1 060 €
193 x 84 mm
NÁVŠTEVY | Tvorivé nápady | ZELENÁ DOMÁCNOSŤ | EKOZÁHRADA | ZDRAVIE | TESTOVANIE
tvorivé ekobývanie
ako bývať
za menej a ekologicky
25 OOO
tlačený náklad časopisu
Tvorivé ekoBývanie
PREDAJ RASTIE
Za posledný rok narástol priamy predaj časopisu Tvorivé ekoBývanie až o 33,3 %*, čomu
výrazne pomohla zmena názvu a mierna zmena obsahu smerom k tvorivosti. *(k 1. 7. 2014)
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je žena vo veku približne 20 až 49 rokov, ktorá sa zaujíma o praktické,
ekonomické a ekologické riešenia určené do domácnosti aj do exteriéru. Je domácky
a rodinne založená, s aktívnym prístupom k zveľaďovaniu svojho domova. Voľný čas trávi
v prírode, v záhrade či vylepšovaním interiéru. Medzi čitateľmi sa objavujú aj muži, ktorí sa
inšpirujú najmä pracovnými postupmi či radami smerujúcimi k ušetreniu v domácnosti.
Distribúcia
•
•
•
•
•
•
•
•
Periodicita:dvojmesačník
Rozsah: 64 až 96 strán
Náklad: 25 OOO výtlačkov
Cena: 0,9O €
Ročník: 7
predplatitelia
novinové stánky, predajne tlače, čerpacie stanice
obchodné reťazce (napr. BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, KAUFLAND, TESCO)
sieť kníhkupectiev Panta Rhei
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na bývanie a stavebníctvo
predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
20
Akí sú čitatelia časopisu Tvorivé ekoBývanie?
Až 87 % čitateľov Tvorivého ekoBývania sa inšpiruje tvorivými nápadmi a praktickými radami,
ktoré v časopise nachádzajú v každej rubrike.
Ženy dominujú
muži
ženy
97 % čitateľov sú ženy, prevažne
„kutilky“, ktoré si svoje bývanie
zveľaďujú svojpomocne.
Ekonomické a ekologické riešenia
šetrenie
dizajn
6 % čitateľov uprednostňuje dizajn pred
šetrením.
3 % čitateľov sú muži, ktorí sa
spoločne s manželkami angažujú
v rekonštrukciách interiéru aj exteriéru.
Praktické a kreatívne ženy
InšpiráciA
aktívny prístup
20 – 29
13 % čitateľov sa ním inšpiruje pri
vylepšovaní svojho domova.
40 – 49
21 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
41 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
17 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
12 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
9 % čitateľov je vo veku 60 a viac rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 969 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
21
priemerné
príjmy
poDpriemerné
príjmy nadpriemerné
príjmy
Priemerný príjem
53 % čitateľov má priemerný životný
štandard, priemerné príjmy.
26 % čitateľov má najvyšší sociálny status
v spoločnosti, najvyššie príjmy.
21 % čitateľov má podpriemerný životný
štandard.
Časopis pre všetkých
50 – 59
60 a viac
30 – 39
87 % čitateľov využíva tvorivé nápady
a praktické tipy, ktoré časopis ponúka.
94 % čitateľov uprednostňuje pri stavbe
a rekonštrukcii ekonomické a ekologické
riešenia.
Bývaní?
Prečo inzerovať v Tvorivom eko
,
v časopisu sú ženy, ktoré zaujíma
1 97ako%ušečitatriťteľopri zariaďovaní a rekonštrukcii bývania
a zároveň bývať ekologicky.
ých zaujíma
Efektívny zásah čitateľov, ktor
nka bývania
strá
ká
mic
ekologická a ekono
ľnosti, kvalita
nute
neh
sť
čno
náro
á
tick
– energe
da v spojení
príro
ory,
materiálov, ekonomické úsp
om.
štýl
s moderným životným
2
tvorivé ekobývanie
Vydania a témy
Dátum vydania
Tvorivé ekoBývanie 5/2014
24. 10. 2014
• Kuchyňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
• Podlahy
Tvorivé ekoBývanie 6/2014
1. 12. 2014
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
Tvorivé ekoBývanie 1/2015
24. 2. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
Tvorivé ekoBývanie 2/2015
24. 4. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
Tvorivé ekoBývanie 3/2015
24. 6. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
• Podlahy
Tvorivé ekoBývanie 4/2015
24. 8. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
Tvorivé ekoBývanie 5/2015
27. 10. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
• Podlahy
Tvorivé ekoBývanie 6/2015
1. 12. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Nátery – hobby postupy
Objednávky: 6. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
6. 10. 2014
inzercia
10. 10. 2014
Objednávky:10. 11. 2014
Podklady:
advertoriál
10. 11. 2014
inzercia
14. 11. 2014
Objednávky: 4. 2. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 2. 2015
inzercia
10. 2. 2015
Objednávky: 2. 4. 2015
Podklady:
advertoriál
2. 4. 2015
inzercia
10. 4. 2015
Objednávky: 4. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 6. 2015
inzercia
10. 6. 2015
Objednávky: 4. 8. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 8. 2015
inzercia
10. 8. 2015
Objednávky: 7. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
7. 10. 2015
inzercia
13. 10. 2015
Objednávky:10. 11. 2015
Podklady:
advertoriál
10. 11. 2015
inzercia
16. 11. 2015
22
bývanie
domácnosť
Kombináciou s inzerciou na mojdom.sk oslovíte 275 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 výšky pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
2 950 €
2 950 €
2 790 €
1 790 €
2 790 €
3 490 €
3 090 €
1 760 €
1 700 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 060 €
450 znakov, 1 obrázok
900 €
84 x 43 mm
250 znakov, 1 obrázok
logo
• Ekozáhrada
• Úsporní pomocníci:
Rúry a sporáky
• Testovanie spotrebičov
• Drevodom
• Seriál: Vykurovanie –
kozub
• Odborník radí
• Ekozáhrada
• Úsporní pomocníci:
Varné dosky
• Testovanie spotrebičov
• Pasívny rodinný dom
• Seriál: Vykurovanie
• Odborník radí
• Ekozáhrada
• Úsporní pomocníci:
Mrazničky a chladničky
• Testovanie spotrebičov
• Inteligentný rodinný dom • Ekozáhrada
• Seriál: Vykurovanie
• Odborník radí
• Izolácie
• Úsporní pomocníci:
Umývačky riadu
• Testovanie spotrebičov
• Drevodom
• Seriál: Vykurovanie –
tepelné čerpadlá
• Odborník radí
• Klimatizácia
• Ekozáhrada: Spevnené plochy
• Úsporní pomocníci:
Práčky a sušičky
• Testovanie spotrebičov
• Nízkoenergetický
rodinný dom
• Seriál: Vykurovanie
– tepelné čerpadlá
• Odborník radí
• Izolácie
• Ekozáhrada:
Spevnené plochy
• Úsporní pomocníci:
Digestory
• Testovanie spotrebičov
• Pasívny rodinný dom
• Seriál: Vykurovanie –
podlahové a stenové
• Odborník radí
• Ekozáhrada
• Úsporní pomocníci:
Rúry a sporáky
• Testovanie spotrebičov
• Drevodom
• Seriál: Vykurovanie
– kozub
• Odborník radí
• Ekozáhrada
4 300 €
2 490 €
1 790 €
1 430 €
1 060 €
600 €/
6 vydaní
1 200 €
700 €
400 €
500 €
1 900 €
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
1 900 €
23
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
1/10 strany
83 x 43 mm
600 €/6 vydaní
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne
ďalšie zľavy ani
agentúrna provízia.
Výroba inzercie nie je
zahrnutá v cene.
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Tvorivé ekoBývanie.
Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Tipy na nákup zalamuje redakcia podľa layoutu časopisu. Rubrika je určená na prezentáciu produktov s uvedením ceny.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
1 900 €
Podklady: logo
900 €
Podklady: text v rozsahu
450 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
Branding
rubriky
Redakčná
rubrika
minimálna cena
vkladaná inzercia***
atypické formáty
• Pasívny rodinný dom
• Seriál: Vykurovanie –
podlahové a stenové
• Odborník radí
Cena
šírka
výška
spadávka
420
275
3
380
243
–
210
275
3
175
243
–
175
153
–
115
243
–
175
113
–
83
243
–
175
73
–
55
243
–
210
275
3
210
275
3
210
275
3
55
243
–
210
275
3
210
275
3
5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo
3 400 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
2/1 tipy na nákup**
1/1 tipy na nákup**
1/2 tipy na nákup**
product placement
branding rubriky
záhrada
• Úsporní pomocníci:
Digestory
• Testovanie spotrebičov
Neštandardné formáty
Rozmery v mm
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (6x) (umiestnené
v zadnej časti časopisu)
stavba
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
NÁVŠTEVY | NADČASOVÝ DIZAJN | TIPY NA NÁKUP | NÁPADY A INŠPIRÁCIE | TESTOVANIE | STAVBA | FINANCIE
môj dom
NAJŠTÝLOVEJŠÍ
časopis o bývaní
87 000
čitateľov si prečíta jedno
vydanie časopisu Môj dom.
(zdroj: MML-TGI)
Profil čitateľa
Typickými čitateľmi časopisu Môj dom sú najmä ženy a muži v produktívnom veku od 30 do
49 rokov. Majú úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, sú živiteľmi rodiny s deťmi
a majiteľmi vlastného bytu alebo domu so záhradou. Snažia sa zariadiť, skrášliť a zútulniť svoj
interiér, ale využívajú aj nápady týkajúce sa balkónov, terás, záhrady a okolia domu. Hľadajú
rady, tipy a informácie o stavebných výrobkoch, technológiách a materiáloch. Pomerne veľkú
skupinu predstavujú tiež čitatelia do 29 rokov, ktorí sú slobodní a časopis Môj dom je pre
nich inšpiráciou pri vytváraní príjemného bývania. Inzercia v časopise Môj dom ovplyvňuje
rozhodovanie väčšiny čitateľov pri výbere výrobkov alebo firiem a viac ako polovica z celkového
počtu čitateľov sa na základe časopisu Môj dom obrátila na niektorú z inzerujúcich firiem.
Distribúcia
•
•
•
•
•
•
•
•
predplatitelia
novinové stánky, predajne tlače, čerpacie stanice
obchodné reťazce (napr. BILLA, CARREFOUR, COOP JEDNOTA, KAUFLAND, TESCO)
predaj vo vybraných špecializovaných obchodoch (stavebninách, stavebných centrách...)
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na bývanie a stavebníctvo
predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Periodicita:mesačník + špeciál
Rozsah: 128 až 212 strán
Náklad: 25 OOO výtlačkov
Cena: 1,63 €
Ročník:16
PREDAJ RASTIE
V marci 2013 prešiel Môj dom zmenou grafiky a obsahu. Od tejto
zmeny narástol priamy predaj o 14 % a počet predplatiteľov o 15 %.*
*(k 1. 7. 2014)
24
Akí sú čitatelia časopisu Môj dom?
Čitatelia časopisu Môj dom financujú svoje bývanie kombináciou vlastných zdrojov a úveru!
Kombinované financovanie bývania
Ú
VZ a SPOR
VZ
VZ a Ú
59 % čitateľov financuje stavbu, kúpu či rekonštrukciu
svojho bývania kombináciou vlastných zdrojov
a úveru (VZ a Ú).
7 % čitateľov financuje stavbu, kúpu či rekonštrukciu
len z vlastných zdrojov (VZ).
Ženy dominujú
66 % čitateľov sú ženy, ktoré kladú dôraz na
kvalitu svojho bývania.
ženy
byt
49 % čitateľov vlastní byt.
15 % čitateľov býva v prenajatom
dome alebo byte.
Priemerný príjem
priemerné
príjmy
NADpriemerné
príjmy
62 % čitateľov má priemerný životný
štandard, priemerné príjmy.
36 % čitateľov má najvyšší sociálny
status v spoločnosti, najvyššie príjmy.
2 % čitateľov majú podpriemerný
životný štandard, napr. študenti,
nezamestnaní, dôchodcovia.
34 % čitateľov sú muži, ako potenciálni zákazníci
stavebných firiem hľadajúci inšpirácie práve
v stavebných rubrikách.
Časopis pre všetkých
40 – 49
50 – 59
nad 60
30 – 39
20 – 29
28 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
29 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
24 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
16 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
3 % čitateľov sú vo veku 60 až 69 rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 931 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
25
36 % čitateľov vlastní dom.
dom
24 % čitateľov financuje stavbu, kúpu či rekonštrukciu
prostredníctvom úveru na bývanie (Ú).
10 % čitateľov financuje stavbu, kúpu či rekonštrukciu
kombináciou vlastných zdrojov a stavebného
sporenia (VZ a SPOR).
muži
Majitelia nehnuteľností
prenájom
Prečo inzerovať v Mojom dome?
o rekonštrukciu a bývanie uvidí
záujemcov
Môj dom.
1 87rekl000
amu v jednom vydaní časopisu
ere prelistuje
dý čitateľ časopisu si ho v priem
2 Kaž
skum GFK).
alebo prečíta 3,4-krát (zdroj: prie
jsilnejších
lama v časopise je jedným z na
3 Rek
respondentov
utiu
odn
rozh
u
ném
kup
k ná
stimulov
(zdroj: prieskum GFK).
môj dom
Vydania a témy
Dátum vydania
bývanie
2. 10. 2014
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
Môj dom 11/2014
4. 11. 2014
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
Môj dom 12/2014 – 1/2015
10. 12. 2014
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
6. 2. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
4. 3. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Centrálny vysávač
• Seriál: Financovanie
bývania
2. 4. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
4. 5. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
19. 5. 2015
Nízkoenergetický
a pasívny dom
Prehľad stavebných
materiálov s cenovou
ponukou
3. 6. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok do detskej
izby
• Seriál: Financovanie
bývania
2. 7. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
3. 8. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie bývania
3. 9. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
2. 10. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
Môj dom 11/2015
3. 11. 2015
• Kúpeľňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
Môj dom 12/2015 –1/2016
10. 12. 2015
• Kuchyňa
• Nábytok
• Seriál: Financovanie
bývania
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
11. 9. 2014
11. 9. 2014
18. 9. 2014
Objednávky: 15. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
15. 10. 2014
inzercia
21. 10. 2014
Objednávky: 20. 11. 2014
Podklady:
advertoriál
20. 11. 2014
inzercia
26. 11. 2014
Môj dom 2/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 3/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 4/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 5/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
19. 1. 2015
19. 1. 2015
23. 1. 2015
12. 2. 2015
12. 2. 2015
18. 2. 2015
13. 3. 2015
13. 3. 2015
19. 3. 2015
13. 4. 2015
13. 4. 2015
17. 4. 2015
domácnosť
Kombináciou s inzerciou na mojdom.sk oslovíte 337 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Môj dom 10/2014
Stavba
Záhrada
• Domáce spotrebiče:
Spotrebiče s originálnym
dizajnom
• Testovanie
• Šikmá strecha
• Hydroizolácie
• Vykurovanie
• Seriál: Drevostavby
a nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Spotrebiče do malého bytu
(malé, kombinované
a multifunkčné)
• Testovanie
• Vykurovanie: Kozuby
• Seriál: Drevostavby
a nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Energeticky úsporné
spotrebiče
• Testovanie
• Vykurovanie: Kozuby
• Seriál: Drevostavby
a nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Pečenie – mixéry, plechy,
rúry
• Testovanie
• Hrubá stavba
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Vysávače
• Testovanie
• Vykurovanie
• Murovacie materiály
• Nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Bazén – výstavba
• Domáce spotrebiče: Práčky
• Testovanie
• Strechy
• Vykurovanie
• Suchá výstavba
• Nízkoenergetické domy
• Drevostavby
• Garáž
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Spevnené plochy
• Bazén – hydroizolácia
• Domáce spotrebiče:
Chladničky
• Testovanie
• Okná a strešné okná
• Podlahy
• Sadrokartón
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Kosačky
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Bazén – prekrytie
• Drevostavby
• Hrubá stavba
• Zastrešenie
• Vykurovanie
• Spevnené plochy
• Okná a strešné okná
• Dvere
• Fasády
• Bazén
• Domáce spotrebiče: Sušičky
• Testovanie
• Hydroizolácie
• Ochrana dreva
• Tienenie
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Spevnené plochy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Mrazničky
• Testovanie
• Povrchová úprava stien
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Záhradný nábytok
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Spotrebiče pre veľkú rodinu
• Testovanie
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Mikrovlnky
• Testovanie
• Moderné fasády
• Okná a strešné okná
• Vykurovanie: Kozuby
• Nízkoenergetické domy
• Drevostavby
• Spevnené plochy
• Terasy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Spotrebiče s originálnym
dizajnom
• Testovanie
• Šikmá strecha
• Hydroizolácie
• Vykurovanie: Kozuby
• Nízkoenergetické domy
• Garáž
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Spotrebiče do malého
bytu (malé, kombinované
a multifunkčné)
• Testovanie
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
• Domáce spotrebiče:
Energeticky úsporné
spotrebiče
• Testovanie
• Vykurovanie
• Nízkoenergetické domy
• Náradie
• Choroby a škodcovia
• Rady na mesiac
Môj dom špeciál 2015
Z ČOHO STAVAŤ
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 6/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 7/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 8/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 9/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
27. 4. 2015
27. 4. 2015
4. 5. 2015
14. 5. 2015
14. 5. 2015
20. 5. 2015
12. 6. 2015
12. 6. 2015
18. 6. 2015
14. 7. 2015
14. 7. 2015
20. 7. 2015
13. 8. 2015
13. 8. 2015
19. 8. 2015
Môj dom 10/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
11. 9. 2015
11. 9. 2015
18. 9. 2015
Objednávky: 14. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
14. 10. 2015
inzercia
20. 10. 2015
Objednávky: 20. 11. 2015
Podklady:
advertoriál
20. 11. 2015
inzercia
26. 11. 2015
27
Môj dom špeciál
je v predaji
3 mesiace.
Kombináciou s inzerciou na mojdom.sk oslovíte 337 000 čitateľov mesačne.
26
môj dom
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 výšky pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (12x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
2/1 tipy na nákup**
1/1 tipy na nákup**
1/2 tipy na nákup**
product placement
branding rubriky
Rozmery v mm
Cena
šírka
výška
spadávka
440
280
3
416
246
–
220
280
3
190
246
–
190
160
–
125
246
–
190
118
–
93
246
–
190
77
–
60
246
–
105
280
3
440
280
3
220
280
3
220
280
3
220
280
3
60
246
–
220
280
3
220
280
3
7 200 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
3 600 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
3 260 €
6 500 €
3 620 €
3 620 €
3 260 €
2 060 €
3 260 €
4 620 €
4 500 €
2 550 €
1 800 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 390 €
450 znakov, 1 obrázok
1 160 €
93 x 43 mm
250 znakov, 1 obrázok
logo
vkladaná inzercia***
Neštandardné formáty
5 080 €
2 950 €
2 060 €
1 590 €
1 160 €
1 200 €/
12 vydaní
1 200 €
700 €
400 €
500 €
1 900 €
minimálna cena
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
1 900 €
Podklady: logo
Redakčná
rubrika
1 160 €
Podklady: text v rozsahu
450 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
2 100 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
atypické formáty
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Môj dom. Redakcia
si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Tipy na nákup zalamuje redakcia podľa layoutu časopisu. Rubrika je určená na prezentáciu produktov s uvedením ceny.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
STORNO POPLATKY: 50 % pred termínom uzávierky
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných partnerov
objednávok na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
28
Branding
rubriky
1/10 strany
93 x 43 mm
1 200 €/12 vydaní
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne
ďalšie zľavy ani
agentúrna provízia.
Výroba inzercie nie je
zahrnutá v cene.
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Plošná inzercia
2/3 šírka
2 060 €
190 x 160 mm
1/1 strany
2 950 €
220 x 280 mm
1/1 PR
2 550 €
2/3 výška
2 060 €
125 x 246 mm
1/3 výška
1 160 €
60 x 246
mm
1/2 výška
1 590 €
93 x 246 mm
1/2 šírka
1 590 €
190 x 118 mm
29
3 600 znakov,
2 – 4 fotografie,
1 logo
1/3 šírka
1 160 €
190 x 77 mm
mojdom.sk
BÝVANIE | ŠTÝL | STAVBA A REKONŠTRUKCIA | ZÁHRADA A EXTERIÉR | AKTUALITY | EKOBÝVANIE | INŠPIRÁCIE
www.mojdom.sk
NAJčítanejŠÍ
WEB O BÝVANÍ S NOVÝM DIZAJNOM
250 OOO
ľudí navštívi mesačne mojdom.sk
a spoločne si prezrie takmer
3 700 000 stránok!
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 – 06/2014)
Aktuálne štatistiky návštevnosti sú dostupné na adrese http://online.aimmonitor.sk.
Prečo inzerovať na mojdom.sk?
ov
nosť 250 000 reálnych užívateľ
merná návštev
1 Prie
vanejší portál o bývaní
mesačne – stabilne najnavštevo
na Slovensku.
na návštevníkov portálu.
Efektívna cielenosť reklamy
júcich sa bývania, stavby,
Pri zadaní kľúčových slov týka
rnetových vyhľadávačov
rekonštrukcie a záhrady do inte
vujú na prvých
obja
k
sa odkazy na www.mojdom.s
miestach.
2
3
30
www.
.sk
3,8 mil.
3,8 mil.
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 – 06/2014)
4,8 mil.
5 mil.
4,0 mil.
3,9 mil.
3,8 mil.
3,6 mil.
4,1 mil.
3,5 mil.
3,3 mil.
Zobrazenie stránky
3,1 mil.
2,8 mil.
2,8 mil.
Celková návštevnosť stránky
Reálni užívatelia
550 072
500 000
250 000
0
255 820
júl
599 993
628 164
246 911
257 682
248 342
august
september
október
2013
550 342
Kto je náš čitateľ?
625 974
522 987
718 399
634 975
709 098
605 505
570 899
570 311
252 257
226 565
263 120
244 965
279 379
238 474
229 379
240 026
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
2014
Koľko zarábajú?
Ktorý web o bývaní je najčítanejší?
Priemerný počet reálnych užívateľov za mesiac
42 %
záujemcovia
o rekonštrukciu
4%
architekti
a dizajnéri
23 %
čitatelia hľadajúci
inšpiráciu
18 %
budúci
13 %
stavebníci chalupári
31 %
nadpriemerné
príjmy
6%
podpriemerné
príjmy
63 %
priemerné
príjmy
mojdom.sk
248 576
urobsisam.sk
173 170
modrastrecha.sk
155 539
lepsiebyvanie.sk
119 836
rubrika Dom a záhrada na casprezeny.sk
88 745
pluska.sk/ipeknebyvanie.sk
76 667
byvanie.pravda.sk
65 773
akobyvat.sk
Zdroj: návštevnícka anketa na mojdom.sk na vzorke 13 965 respondentov
31
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 – 06/2014)
7 680
mojdom.sk
www.
Formáty a ceny inzercie
.sk
2
4
8
podfarbenie
branding stránky
podfarbenie
branding stránky
2
PR ČLÁNOK
3
1
SCREEN
610 x 200 pxl
TOP BOX
300 x 300 pxl
textový link
Reklamné formáty predávané na obdobie
Formát
1 TOP BOX
(rotácia 1:2)
2 PODFARBENIE/
BRANDING
32
Umiestnenie
mojdom.sk/
hlavná stránka
mojdom.sk/
sekcie
mojdom.sk/
hlavná stránka
a sekcie
mojdom.sk/
hlavná stránka
a sekcie
Rozmery v pxl
Veľkosť
Odhadovaný
počet
zobrazení
Cena
za týždeň
300 x 300
25 kB
15 000/týždeň
350 €
300 x 300
25 kB
385 000/týždeň
1 700 €
3 SPONZOROVANÝ
TEXTOVÝ LINK
4 PR ČLÁNOK*
300 x 300
25 kB
400 000/týždeň
1 900 €
250 x 800
25 kB
800 000/týždeň
6 900 €
mojdom.sk/
hlavná stránka
a sekcie
max. 80 znakov,
logo 50 × 50 pxl,
300 × 100 pxl
25 kB
400 000/týždeň
500 €
mojdom.sk/
sekcie
3 600 znakov
(vrátane medzier),
5 – 8 obrázkov,
max. 10 hyperlinkov, obrázok
200 pxl
25 kB
individuálne
500 €/
1 zverejnenie
* Článok bude označený ako PR článok. V cene článku nie je zahrnutý preklad dodaného textu do iného jazyka.
Objednávateľ má právo na 2 rozsiahle korektúry PR článku (napr. zmeny v texte a grafike) v zlome.
Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo tretím osobám na základe informácií uvedených v daných inzerátoch alebo v súvislosti s nimi.
Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
9
Interstitial
7
5
wide banner
610 x 90 pxl
BOX IN
300 x 300 pxl
Reklamné formáty predávané na počet videní
Formát
Veľkosť
5 BOX in
300 × 300
25 kB
25 €
6 VIDEO BANNER
300 × 300
25 kB
35 €
7 WIDE BANNER
610 × 90
25 kB
25 €
8 SCREEN
610 × 200
25 kB
40 €
9 INTERSTITIAL
po dohode
25 kB
75 €
po dohode
25 kB
65 €
10 Neštandardné formáty
(STICKER, COSMIC CURSOR)
33
Rozmery v pxl
Reklamný videospot
Cena
za 1 000 videní
(cost per thousand)
Formát
Preroll
Umiestnenie
Maximálna
dĺžka
Odporúčaná
dĺžka
Cena
40 €/1 000
zobrazení
30 €/1 000
zobrazení
Formát
pred videom
15 sekúnd
do 10 sekúnd
za videom
60 sekúnd
do 30 sekúnd
Uverejnenie
firemného videa
v advertoriáli
alebo v rubrike Aktuality
5 minút
–
Výroba
videoprezentácie
V závislosti od náročnosti prác, dĺžky záznamu a využitia videa (pracovné postupy,
rozhovory, predstavenia firemných produktov, technológií, referenčných objektov...)
POSTROLL
100 €
FLV
FLV
FLV
Ceny sú uvedené bez DPH a sú orientačné.
Rozmery bannerov a cenník sa v priebehu roka môžu meniť. Aktuálne rozmery, cenník a všeobecné obchodné
podmienky sú dostupné na stránke http://media.zoznam.sk/bannerova-reklama/
NÁVODY | STAVBA DOMU | CHATA, CHALUPA | ZÁHRADA | RECEPTY | NÁRADIE A STROJE
urobsisam.sk
www.urobsisam.sk
najčítanejší web
pre domácich majstrov
175 OOO
ľudí navštívi mesačne
urobsisam.sk a spoločne si
prezrie takmer 1 250 000
stránok!
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 - 06/2014)
Aktuálne štatistiky návštevnosti sú dostupné na adrese http://online.aimmonitor.sk.
?
Prečo inzerovať na urobsisam.sk
1
2
reálnych
Priemerná návštevnosť 175 000
avštevovanejší
najn
ilne
užívateľov mesačne – stab
ensku.
Slov
na
v
stro
maj
web pre domácich
.
piny
Priamy zásah danej cieľovej sku
34
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 – 06/2014)
1,6 mil.
1,4 mil.
1,5 mil.
Zobrazenie stránky
1,1 mil.
1,2 mil.
1,4 mil.
1,3 mil.
1,3 mil.
1,2 mil.
1,2 mil.
1,1 mil.
1,2 mil.
978 257
1 mil.
879 200
800 000
Celková návštevnosť stránky
600 000
Reálni užívatelia
400 000
263 640
293 578
329 304
343 787
157 228
168 506
168 248
174 239
august
september
október
2013
967 621
360 801
329 658
137 019
164 606
161 951
december
január
279 745
250 874
144 453
november
200 000
0
júl
Kto je náš čitateľ?
32 %
záujemcovia
o rekonštrukciu
14 %
budúci
stavebníci
17 %
chatári
a chalupári
Koľko zarábajú?
10 %
nadpriemerné
príjmy
16 %
podpriemerné
príjmy
74 %
priemerné
príjmy
Zdroj: návštevnícka anketa na urobsisam.sk na vzorke 6 321 respondentov
35
411 775
408 605
200 485
202 927
204 664
193 709
apríl
máj
jún
február
marec
373 598
2014
21 %
domáci
majstri
16 %
záhradkári
397 613
Porovnanie s konkurenciou
Priemerný počet reálnych užívateľov za mesiac
mojdom.sk
248 576
urobsisam.sk
173 170
modrastrecha.sk
155 539
lepsiebyvanie.sk
119 836
rubrika Dom a záhrada na casprezeny.sk
88 745
pluska.sk/ipeknebyvanie.sk
76 667
byvanie.pravda.sk
65 773
akobyvat.sk
(zdroj: AIMmonitor 07/2013 – 06/2014)
7 680
urobsisam.sk
Formáty a ceny inzercie
1
TOP BOX
300 x 300 pxl
2
branding
branding
2
4
9
PR ČLÁNOK
Interstitial
3
textový link
Reklamné formáty predávané na obdobie
Formát
Umiestnenie
Rozmery v pxl
urobsisam.sk/
hlavná stránka
1 TOP BOX
36
300 x 300
Veľkosť
25 kB
Odhadovaný počet
zobrazení
Cena
za týždeň
10 000/týždeň
350 €
urobsisam.sk/
sekcie
300 x 300
25 kB
80 000/týždeň
650 €
urobsisam.sk/
hlavná stránka
a sekcie
300 x 300
25 kB
90 000/týždeň
950 €
špecifikácia po dohode
2 BRANDING
3 SPONZOROVA-
4 PR ČLÁNOK*
NÝ TEXTOVÝ LINK
urobsisam.sk
80 znakov, logo
300 × 100 pxl
25 kB
90 000/týždeň
500 €
urobsisam.sk/
sekcie
3 600 znakov
(vrátane medzier),
5 – 8 obrázkov,
max. 10 hyperlinkov, obrázok
200 pxl
–
individuálne
500 €/
1 zverejnenie
* Článok bude označený ako PR článok. V cene článku nie je zahrnutý preklad dodaného textu do iného jazyka.
Objednávateľ má právo na 2 rozsiahle korektúry PR článku (napr. zmeny v texte a grafike) v zlome.
Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo tretím osobám na základe informácií uvedených v daných inzerátoch alebo v súvislosti
s nimi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
6
BOX IN
300 x 300 pxl
Reklamné formáty predávané na počet videní
Formát
Umiestnenie
Rozmery v pxl
Veľkosť
5 WIDE BANNER
urobsisam.sk
650 × 90
25 kB
25 €
6 BOX IN
urobsisam.sk/
v článkoch
300 × 300
25 kB
25 €
7 VIDEO BANNER
urobsisam.sk
300 × 300
25 kB
40 €
8 SCREEN
urobsisam.sk
610 × 200
25 kB
40 €
po dohode
25 kB
75 €
po dohode
25 kB
65 €
10 Neštandardné formáty
(STICKER, COSMIC CURSOR)
37
SCREEN
610 x 200 pxl
5
wide banner
650 x 90 pxl
Reklamný videospot
Cena
za 1 000 videní
(cost per thousand)
9 INTERSTITIAL
8
Umiestnenie
Maximálna
dĺžka
Odporúčaná
dĺžka
pred videom
15 sekúnd
do 10 sekúnd
za videom
60 sekúnd
do 30 sekúnd
Uverejnenie
firemného videa
v advertoriáli
alebo v rubrike Aktuality
5 minút
–
Výroba
videoprezentácie
V závislosti od náročnosti prác, dĺžky záznamu a využitia videa (pracovné postupy,
rozhovory, predstavenia firemných produktov, technológií, referenčných objektov...)
Formát
Preroll
POSTROLL
Cena
40 €/1 000
zobrazení
30 €/1 000
zobrazení
100 €
Formát
FLV
FLV
FLV
Ceny sú uvedené bez DPH a sú orientačné.
Rozmery bannerov a cenník sa v priebehu roka môžu meniť. Aktuálne rozmery, cenník a všeobecné obchodné
podmienky sú dostupné na stránke http://media.zoznam.sk/bannerova-reklama/
projektyrodinnychdomov.sk
PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV | ECONOMY, CLASSIC, EXTRA
www.projektyrodinnychdomov.sk
internetový katalóg
rodinných domov
11 0OO
ľudí navštívi mesačne
projektyrodinnychdomov.sk
a spoločne si prezrie
takmer 66 000 stránok!
1
TOP BOX
300 x 300 pxl
(zdroj: Google Analytics 07/2013 – 06/2014)
Reklamné formáty predávané na obdobie
Formát
1 TOP BOX
Umiestnenie
Rozmery
v pxl
Veľkosť
Odhadovaný
počet zobrazení
Cena
projektyRD.sk/
titulka/podstránky
300 × 300
25 kB
40 000/týždeň
300 €/týždeň
1 projekt
5 projektov
6 – 20 projektov
21 – 150 projektov
CENY REGISTRÁCIÍ
/UVEREJNENIE
PROJEKTOV RODINNÝCH
DOMOV*
Inzercia
zadarmo
Inzerujte v tlačenej verzii
projektov Rodinné domy
a získate uverejnenie
nalinkovaného loga
zadarmo na pol roka!
Viac info na
str. 6.
150 €/rok
350 €/rok
690 €/rok
1 150 €/rok
* Ceny sa vzťahujú na projekty rodinných domov vložené do systému objednávateľom. Cena za vloženie jedného projektu prevádzkovateľom
katalógu: 10 €. On-line prepojenie databáz: 150 €/rok
Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu
alebo tretím osobám na základe informácií uvedených v daných inzerátoch alebo v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak
poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
Ceny sú uvedené bez DPH a sú orientačné.
Rozmery bannerov a cenník sa v priebehu roka môžu meniť. Aktuálne rozmery, cenník a všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na
stránke http://media.zoznam.sk/.
38
www.projektyrodinnychdomov.sk
(zdroj: Google Analytics 07/2013 – 06/2014)
85 226
90 000
81 107
80 916
79 971
80 000
70 000
70 310
67 095
66 507
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
49 615
Zobrazenie stránky
51 954
Celková návštevnosť stránky
Reálni užívatelia
14 385
16 739
10 695
12 508
júl
august
Kto je náš čitateľ?
89 %
Budúci
stavebníci
11 %
záujemcovia
o rekonštrukciu
33 637
17 172
16 787
12 617
12 859
12 365
9 606
september
október
2013
november
14 904
9 649
7 481
december
11 425
január
13 322
14 245
10 205
10 670
február
marec
2014
14 126
10 758
12 730
apríl
9 802
máj
9 416
7 371
jún
Ako financuje stavbu?
17 %
úver
27 %
vlastné zdroje
a stavebné
sporenie
11 %
stavebné
sporenie
9%
vlastné
zdroje
36 %
vlastné zdroje
a úver
Zdroj: návštevnícka anketa na projektyrodinnychdomov.sk na vzorke 2 863 respondentov
39
58 474
65 733
60 000
nnychdomov.sk?
Prečo inzerovať na projektyrodi
1
2
na človeka, ktorý začína
Najvyššia možná cielenosť reklamy
s výstavbou rodinného domu.
rodinnychdomov.sk zasiahne
Prezentácia na stránke projekty
etnú cieľovú skupinu
jasne špecifikovanú a pritom poč
čitateľov, čo inzerentovi umožní:
- získať nových zákazníkov,
,
- podporiť či vybudovať značku
sti.
obla
nej
v da
u
- profilovať firm
STAVEBNÝ TRH | MATERIÁLY A VÝROBKY | KONŠTRUKCIE A PRVKY | STAVEBNÁ TECHNIKA
stavebné materiály
praktický poradca
pre každého stavbára
8 OOO
tlačený náklad
časopisu Stavebné
materiály
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je stredoškolsky alebo vysokoškolsky vzdelaný muž.
Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci realizačných spoločností
a inžiniersko-projekčných firiem i živnostníci pôsobiaci v stavebnej oblasti.
Čitatelia Stavebných materiálov sú v produktívnom veku 23 až 55 rokov
a informácie získané z časopisu využívajú vo svojej profesii. Mnohých zaujímajú
nestranné informácie o konkrétnych výrobkoch a informácie z praxe.
Distribúcia
•
•
•
•
•
•
•
predplatitelia
direct mail cieľovým skupinám
predaj v stánkoch novinovej služby, predajniach tlače
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo a bývanie
predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Periodicita:6-krát ročne
Rozsah: 56 až 80 strán
Náklad: 8 OOO výtlačkov
Cena: 2,3O €
Ročník:11
40
Akí sú čitatelia časopisu Stavebné materiály?
Až 42 % čitateľov Stavebných materiálov sú pracovníci realizačných spoločností.
projektanti
živnostníci
študenti
ostatní
realizátori
Realizačné spoločnosti a živnostníci
vysoká
škola
42 % čitateľov tvoria pracovníci realizačných
spoločností.
34 % čitateľov tvoria živnostníci pôsobiaci
v stavebnej oblasti a využívajúci informácie
z časopisu pri výkone svojho povolania.
stredná škola
13 % čitateľov sú pracovníci inžinierskoprojekčných firiem.
Muži dominujú
ženy
86 % čitateľov sú muži zaujímajúci sa
stavebníctvo, či už z pozície rozhodovacej,
alebo vykonávacej.
muži
14 % čitateľov sú ženy, odborníčky
v stavebnej oblasti.
Produktívny vek
40 – 49
50 – 59
20 – 29
30 – 39
12 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
36 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
34 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
18 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 862 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
41
64 % čitateľov tvoria stredoškolsky
vzdelaní ľudia, ktorí informácie získané
z časopisu využívajú vo svojej profesii.
36 % čitateľov sú ľudia
s vysokoškolským vzdelaním,
pohybujúci sa v stavebníctve.
Rozhodujú o nákupe
7 % čitateľov sú študenti stavebných fakúlt.
4 % sú ostatní.
Stredoškolské vzdelanie
ROzhoduje
NEROzhoduje
spolurozhoduje
53 % čitateľov o nákupe
rozhoduje samo.
29 % čitateľov sa spolupodieľa
na rozhodovaní o nákupe.
18 % čitateľov o nákupe
nerozhoduje.
Prečo inzerovať v Stavebných ma
teriáloch?
o spolurozhoduje o nákupe
82 % čitateľov rozhoduje aleb
materiálu a technológií na stavbe.
ých časopisoch
65 % respondentov si v odborn
klamné články
a re
amy
o stavebníctve číta rekl
).
GFK
m
(zdroj: priesku
alebo reklamný článok
52 % čitateľov využilo reklamu
materiály pri výbere
uverejnený v časopise Stavebné
by (zdroj: prieskum GFK).
dodávateľa materiálu alebo služ
1
2
3
stavebné materiály
Vydania a témy
Dátum vydania
3. 10. 2014
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
16. 9. 2014
Téma
stavba a rekonštrukcia
Obnova
a revitalizácia
stavieb
16. 9. 2014
22. 9. 2014
Stavebné materiály 6/2014
12. 11. 2014
Stavebné materiály 1/2015
24. 3. 2015
Zvislé a vodorovné
konštrukcie
15. 5. 2015
Obvodové plášte budov
a výplne otvorov
16. 6. 2015
Strešné konštrukcie
Objednávky: 24. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
24. 10. 2014
inzercia
30. 10. 2014
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
5. 3. 2015
5. 3. 2015
11. 3. 2015
Stavebné materiály 2/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
24. 4. 2015
24. 4. 2015
30. 4. 2015
Stavebné materiály 3/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
28. 5. 2015
28. 5. 2015
3. 6. 2015
Stavebné materiály 4/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
4. 9. 2015
17. 8. 2015
Povrchové úpravy
stavebných
konštrukcií
17. 8. 2015
21. 8. 2015
Stavebné materiály 5/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
Skeletové
konštrukcie
6. 10. 2015
17. 9. 2015
Obnova
a revitalizácia
stavieb
17. 9. 2015
23. 9. 2015
Stavebné materiály 6/2015
12. 11. 2015
Objednávky: 26. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
26. 10. 2015
inzercia
30. 10. 2015
Skeletové
konštrukcie
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 65 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Stavebné materiály 5/2014
veľtrhy
• Poruchy a chyby stavieb
• Rekonštrukcie a sanácie
• Stavebná chémia
• Materiály a výrobky vhodné
na rekonštrukciu
• Hydroizolácie
• Stavebná technika
• Drevené a oceľové
konštrukcie
• Železobetónové a predpäté
betónové konštrukcie
• Halové a priemyselné
budovy
• Nátery, ochrana konštrukcií
• Stavebná technika
• Steny, stropy, podlahy
• Betón a konštrukcie z betónu
• Murovacie materiály
a prefabrikáty
• Ochrana zvislých
a vodorovných konštrukcií
• Suchá výstavba
• Stavebná technika
• CONECO – RACIOENERGIA –
CLIMATHERM 2015
(25. – 28. 3. 2015)
• Konštrukcie fasád, obklady
fasád
• Okná, dvere, zasklené steny
• Energetické stavebné
koncepcie
• Stavebná technika
• Medzinárodný strojársky
veľtrh Nitra 2015
(19. – 22. 5. 2015)
• Ploché strechy
• Šikmé strechy
• Izolácie striech
• Kovové a drevené strešné
konštrukcie
• Strešné nadstavby
• Stavebná technika
• Omietky a nátery
• Tepelné a zvukové izolácie
• Exteriérové a interiérové
dlažby a obklady
• Suchá výstavba
• Stavebná technika
• Poruchy a chyby stavieb
• Rekonštrukcie a sanácie
• Stavebná chémia
• Materiály a výrobky vhodné
na rekonštrukciu
• Hydroizolácie
• Stavebná technika
• Drevené a oceľové
konštrukcie
• Železobetónové a predpäté
betónové konštrukcie
• Halové a priemyselné
budovy
• Nátery, ochrana konštrukcií
• Stavebná technika
42
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
Neštandardné formáty
Rozmery v mm
Cena
šírka
výška
spadávka
420
297
3
390
267
–
210
297
3
175
267
–
175
178
–
115
267
–
175
132
–
86
267
–
175
87
–
56
267
–
86
132
–
105
297
3
400
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
900 €
2 790 €
5 580 €
2 960 €
2 960 €
2 790 €
2 790 €
3 490 €
3 050 €
1 760 €
2 100 znakov, 1 – 2, logo
1 060 €
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (6x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
600 znakov, 1 obrázok
900 €
86 x 43 mm
600 €/6 vydaní
product placement
branding rubriky
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
900 €
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
1/4 strany*
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
2. a 3. strana časopisu
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika**
2 490 €
1 790 €
1 430 €
1 060 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Branding
rubriky
900 €
Podklady: logo
1/10 strany
86 x 43 mm
600 €/6 vydaní
1 500 €
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
43
500 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Stavebné materiály.
Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
Product
placement
minimálna cena
vkladaná inzercia***
atypické formáty
4 150 €
Redakčná
rubrika
900 €
Podklady: text v rozsahu
600 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne ďalšie
zľavy ani agentúrna
provízia. Výroba inzercie
nie je zahrnutá v cene.
OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV A BUDOV | ENERGIE | PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV | FACILITY MANAGEMENT
správa budov
časopis pre 1O 5OO
SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV
8 000
tlačený náklad
časopisu Správa
budov
Profil čitateľa
Typickými čitateľmi časopisu Správa budov sú
muž a žena v produktívnom veku – manažéri
správcovskej spoločnosti alebo spoločenstva
vlastníkov bytov, resp. zástupcovia vlastníkov
bytov. Informácie uverejnené v časopise
využívajú pri svojej práci, pričom najviac
oceňujú prehľadne spracované realizácie
obnovy bytových domov.
Distribúcia
• predplatitelia
• direct mail cieľovým skupinám
• predaj v kníhkupectve JAGA (budova
Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
• predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných
na stavebníctvo a reality
• predaj prostredníctvom stránky
www.jagastore.sk
• elektronický predaj časopisu
prostredníctvom stránky www.floowie.com
Prečo inzerovať v Správe budov?
va budov sú
časopisu Sprá
1 4počvydasania
roka striedavo rozposlané 10 500
ov
predsedom spoločenstiev vlastník
ch
ania
vyd
h
kýc
všet
vo
u
rcio
bytov – inze
ky
je možné osloviť takmer všet
ensku.
existujúce spoločenstvá na Slov
orientujú
Investície v stavebníctve sa
u, čo je aj
fond
o
na revitalizáciu bytovéh
ov.
bud
va
Sprá
u
obsahom časopis
krát
viac
37 % čitateľov raz alebo
článku
využilo informácie z reklamného
ise
sop
v ča
j
ene
rejn
uve
y
či z reklam
Správa budov.
(zdroj: prieskum GFK)
2
Periodicita:4-krát ročne
Rozsah: 56 až 80 strán
Náklad: 8 000 výtlačkov
Cena: 2,29 €
Ročník:9
3
44
Akí sú čitatelia časopisu Správa budov?
Až 86 % čitateľov Správy budov sú spoločenstvá vlastníkov bytov.
bytové
družstvá
spoločenstvá
vlastníkov
bytov
správcovské
spoločnosti
Spoločenstvá vlastníkov bytov
86 % čitateľov sú spoločenstvá
vlastníkov bytov.
13 % čitateľov sú správcovské
spoločnosti.
spolurozhoduje
nerozhoduje
rozhoduje
1 % čitateľov sú bytové družstvá.
Muži dominujú
ženy
71 % čitateľov sú muži.
29 % čitateľov sú ženy.
muži
Časopis pre všetkých
12 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
40 – 49
60 a viac
18 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
20 – 29
34 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
30 – 39
28 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
8 % čitateľov je vo veku 60 a viac rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 759 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
45
68 % čitateľov o nákupe rozhoduje
samo.
22 % čitateľov sa spolupodieľa
na rozhodovaní o nákupe.
10 % čitateľov o nákupe
nerozhoduje.
Úspory
energií
novinky
a aktuality
facility
management
obnova
bytových
domov
50 – 59
Rozhodujú o nákupe
Obnova bytových domov
56 % čitateľov tvoria ľudia, ktorí
v časopise najviac oceňujú prehľadne
spracované realizácie obnovy
bytových domov.
22 % čitateľov sú ľudia, ktorých najviac
zaujímajú informácie z oblasti úspory
energie v bytových domoch.
16 % čitateľov sa zaujíma o novinky
a aktuality z oblasti správy bytových
a nebytových priestorov.
6 % čitateľov nachádza v časopise
informácie z oblasti facility
managementu.
správa budov
Vydania a témy
Dátum vydania
Téma
špeciál
29. 10. 2014
Úspory energie
v budovách
Správa budov 1/2015
18. 3. 2015
Obnova budov
28. 5. 2015
Riešenie porúch na
bytových domoch
18. 9. 2015
Tepelná ochrana
budov
29. 10. 2015
Úspory energie
v budovách
Objednávky: 10. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
10. 10. 2014
inzercia
16. 10. 2014
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
27. 2. 2015
27. 2. 2015
5. 3. 2015
Správa budov 2/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
11. 5. 2015
11. 5. 2015
15. 5. 2015
Správa budov 3/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
28. 8. 2015
28. 8. 2015
4. 9. 2015
Správa budov 4/2015
Objednávky: 12. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
12. 10. 2015
inzercia
16. 10. 2015
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 65 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Správa budov 4/2014
budovy a bytové domy
iné
• Obnova fasád
• Prevádzka a údržba budov
• Obnova bytových domov
• Energia: Výroba, distribúcia
a dodávka
• TZB
• Facility management
• Ekonomika
• Financovanie obnovy
budov
• Prevádzka a údržba budov
• Obnova bytových domov
• Energia: Výroba, distribúcia
a dodávka
• TZB
• Facility management
• Ekonomika
• Výmena okien
• Prevádzka a údržba budov
• Obnova bytových domov
• Energia: Výroba, distribúcia
a dodávka
• TZB
• Facility management
• Ekonomika
• Vykurovanie
a zásobovanie budov energiou
• Prevádzka a údržba budov
• Obnova bytových domov
• Energia: Výroba, distribúcia
a dodávka
• TZB
• Facility management
• Ekonomika
• Obnova fasád
• Prevádzka a údržba budov
• Obnova bytových domov
• Energia: Výroba, distribúcia
a dodávka
• TZB
• Facility management
• Ekonomika
46
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
1/4 strany*
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
2. a 3. strana časopisu
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
1/3 PR šírka
1/3 PR výška
redakčná rubrika**
Neštandardné formáty
Rozmery v mm
šírka
výška
spadávka
Cena
420
297
3
390
267
–
210
297
3
175
267
–
175
178
–
115
267
–
175
132
–
86
267
–
175
87
–
56
267
–
86
132
–
105
297
3
400
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
600 €
2 160 €
4 320 €
2 330 €
2 330 €
2 160 €
2 160 €
2 990 €
2 660 €
1 490 €
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
830 €
1 050 znakov, 1 obrázok, logo
600 €
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (4x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
600 znakov, 1 obrázok
600 €
product placement
branding rubriky
250 znakov, 1 obrázok
logo
88 x 43 mm
vkladaná inzercia***
atypické formáty
3 160 €
1 830 €
1 300 €
1 000 €
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
400 €/
4 vydania
500 €
900 €
Redakčná
rubrika
600 €
Podklady: text v rozsahu
600 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
minimálna cena
990 €
47
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
1/10 strany
88 x 43 mm
400 €/4 vydania
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy ani agentúrna
provízia. Výroba inzercie
nie je zahrnutá v cene.
* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Správa budov. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
900 €
Podklady: logo
730 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
Branding
rubriky
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV | ENERGIA | REPORTÁŽE A REALIZÁCIE | AKTUALITY A NOVINKY
TZB haustechnik
PRE PROJEKTANTOV
A INŠTALATÉROV
3 5OO
tlačený náklad
časopisu
TZB HAUSTECHNIK
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž v produktívnom
veku 25 až 55 rokov. Do skupiny čitateľov však patria, hoci v menšej miere, aj
ženy. Prevažná časť čitateľov pôsobí v projekčných a realizačných spoločnostiach
a informácie získané z časopisu TZB HAUSTECHNIK využíva vo svojej profesii. Odráža
sa to aj v rastúcom záujme o informácie z praxe a nekomerčné informácie o aktuálnych
výrobkoch a trendoch na slovenskom trhu.
Distribúcia
•
•
•
•
predplatitelia
direct mail cieľovým skupinám
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách zameraných na stavebníctvo a bývanie, technické zariadenia budov,
energetiku a strojárstvo
• predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
• elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Periodicita:5-krát ročne
Rozsah: 56 až 80 strán
Náklad: 3 5OO výtlačkov
Cena: 2,29 €
Ročník:23
48
Akí sú čitatelia časopisu TZB HAUSTECHNIK?
Viac ako 60 % čitateľov TZB HAUSTECHNIK tvoria čitatelia pôsobiaci v projekčných a realizačných spoločnostiach.
projektanti
a realizátori
inštalatéri
študenti
TZB
nerozhoduje
Projekčné a realizačné spoločnosti
61 % čitateľov predstavujú ľudia pôsobiaci
v projekčných a realizačných
spoločnostiach.
spolurozhoduje
49 % čitateľov o nákupe rozhoduje samo.
rozhoduje
5 % čitateľov sú študenti.
Aktuality a trendy
Muži dominujú
praktické
riešenia aktuálny
stav
79 % čitateľov sú muži z rôznych oblastí – od
financovania až po technické zariaďovanie budov.
novinky
a trendy
21 % čitateľov sú ženy zaujímajúce sa o dianie
v oblasti technického zariaďovania budov v rámci
výkonu svojho povolania.
muži
40 – 49
30 – 39
33 % čitateľov sú ľudia, ktorých najviac
zaujímajú praktické, no zároveň odborné
riešenia z oblasti technických zariadení budov.
15 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
60 a viac
24 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
20 – 29
39 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
18 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
4 % čitateľov sú vo veku 60 a viac rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 412 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
49
53 % čitateľov predstavujú ľudia, ktorí
v časopise najviac čítajú informácie
o aktuálnych výrobkoch a trendoch
na slovenskom trhu.
14 % čitateľov nachádza v časopise informácie
o aktuálnom stave v tejto oblasti.
Produktívny vek
50 – 59
37 % čitateľov sa spolupodieľa
na rozhodovaní o nákupe.
14 % čitateľov o nákupe nerozhoduje.
34 % čitateľov sú inštalatéri TZB.
Ženy
Rozhodujú o nákupe
HNIK?
Prečo inzerovať v TZB HAUSTEC
pre projektantov TZB.
Ide o jediný slovenský časopis
e technológii
je alebo spolurozhoduje o nákup
86 % čitateľov TZB rozhodu
na stavbu.
sopise
a reklamné články uverejnené v ča
78 % čitateľov hodnotí reklamy
GFK).
m
sku
prie
oj:
(zdr
e
prác
ne
ich výko
TZB ako užitočné a použiteľné pri
ného článku
krát využilo informácie z reklam
44 % čitateľov raz alebo viac
).
GFK
m
sku
prie
oj:
ise TZB (zdr
či z reklamy uverejnenej v časop
1
2
3
4
TZB haustechnik
Vydania a témy
Dátum vydania
špeciál
7. 11. 2014
Meracia, regulačná
a riadiaca technika
TZB HAUSTECHNIK 1/2015
25. 3. 2015
AQUA-THERM NITRA
a Energia
6. 5. 2015
Kvalita vnútorného
prostredia
v budovách
12. 6. 2015
Vetranie,
klimatizácia a chladenie
23. 9. 2015
Vykurovanie
4. 11. 2015
Meracia, regulačná
a riadiaca technika
Objednávky: 21. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
21. 10. 2014
inzercia
27. 10. 2014
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
6. 3. 2015
6. 3. 2015
12. 3. 2015
TZB HAUSTECHNIK 2/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
16. 4. 2015
16. 4. 2015
22. 4. 2015
TZB HAUSTECHNIK 3/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
ĎALŠIE TÉMY
26. 5. 2015
26. 5. 2015
1. 6. 2015
TZB HAUSTECHNIK 4/2015
Objednávky:
Podklady:
advertoriál
inzercia
3. 9. 2015
3. 9. 2015
9. 9. 2015
TZB HAUSTECHNIK 5/2015
Objednávky: 16. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
16. 10. 2015
inzercia
22. 10. 2015
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 60 500 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
TZB HAUSTECHNIK 5/2014
50
• Energia
• Vykurovanie
• Vetranie, klimatizácia,
chladenie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia a inštalácie
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Vykurovanie
• Vetranie, klimatizácia,
chladenie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia
• Meracia, regulačná
a riadiaca technika
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Trvalá udržateľnosť
v technike prostredia
• Energia
• Vykurovanie
• Vetranie, klimatizácia,
chladenie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia
• Meracia, regulačná
a riadiaca technika
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Trvalá udržateľnosť
v technike prostredia
• Energia
• Vykurovanie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia a inštalácie
• Meracia, regulačná
a riadiaca technika
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Trvalá udržateľnosť
v technike prostredia
• Energia
• Vetranie, klimatizácia,
chladenie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia a inštalácie
• Meracia, regulačná
a riadiaca technika
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Trvalá udržateľnosť
v technike prostredia
• Energia
• Vykurovanie
• Vetranie, klimatizácia,
chladenie
• Vnútorné prostredie
• Zdravotnotechnické
zariadenia a inštalácie
• Elektroinštalačná
a osvetľovacia technika
• Zabezpečovacie systémy
a požiarna technika
• Trvalá udržateľnosť
v technike prostredia
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
1/4 strany*
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
2. a 3. strana časopisu
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
1/3 PR šírka
1/3 PR výška
redakčná rubrika**
600 €
2 160 €
4 320 €
2 330 €
2 330 €
2 160 €
2 160 €
2 990 €
2 660 €
1 490 €
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
830 €
1 050 znakov, 1 obrázok, logo
600 €
600 znakov, 1 obrázok
600 €
88 x 43 mm
500 €/5 vydaní
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
900 €
3 160 €
Podklady: logo
1 000 €
730 €
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
1/10 strany
88 x 43 mm
500 €/5 vydaní
990 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
51
900 €
1 300 €
* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise TZB HAUSTECHNIK.
Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
Branding
rubriky
1 830 €
minimálna cena
vkladaná inzercia***
atypické formáty
Cena
šírka
výška
spadávka
420
297
3
390
263
–
210
297
3
180
263
–
180
173
–
118
263
–
180
129
–
88
263
–
180
84
–
57
263
–
88
129
–
105
297
3
400
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
product placement
branding rubriky
• AQUA-THERM NITRA 2015 (10. – 13. 2. 2015)
• CONECO – RACIOENERGIA – CLIMATHERM 2015
(25. – 28. 3. 2015)
Neštandardné formáty
Rozmery v mm
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (5x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
veľtrhy
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Redakčná
rubrika
600 €
Podklady: text v rozsahu
600 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Na tento formát sa
nevzťahujú žiadne ďalšie
zľavy ani agentúrna
provízia. Výroba inzercie
nie je zahrnutá v cene.
INVESTÍCIE A PROJEKTY | REALIZÁCIE | ANALÝZY | AKTUALITY A NOVINKY | INŽINIERSKE STAVBY inžinierske stavby
už 63 rokov
na trhu
3 5OO
tlačený náklad
časopisu Inžinierske
stavby
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi
čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov
tvoria pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Čitatelia časopisu
Inžinierske stavby/Inženýrské stavby sú v produktívnom veku a získané informácie
využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii časopisu považujú mnohí
čitatelia jeho sledovanie za samozrejmosť.
DISTRIBÚCIA
•
•
•
•
•
•
Periodicita:6-krát ročne
Rozsah: 56 až 112 strán
Náklad: 3 5OO výtlačkov
Cena: 2,29 €
Ročník:63
predplatitelia
direct mail cieľovým skupinám
predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo, dopravu a strojárstvo
predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
52
Akí sú čitatelia časopisu Inžinierske stavby?
Takmer 40 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby tvoria čitatelia pôsobiaci
v inžiniersko-projekčných a realizačných spoločnostiach.
výskum
a poradenstvo
štátne
inštitúcie
stavebné
fakulty
projektanti
a realizátori
Inžiniersko-projekčné a realizačné
spoločnosti
nerozhoduje
39 % čitateľov sú čitatelia z inžinierskoprojekčnej a realizačnej oblasti.
rozhoduje
spolurozhoduje
29 % čitateľov sú ľudia pôsobiaci vo výskumných
a poradenských spoločnostiach.
900 – 1 500 €
menej ako
900 €
Muži dominujú
79 % čitateľov sú vysokoškolsky alebo
stredoškolsky vzdelaní muži.
Produktívny vek
40 – 49
9 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
60 a viac
24 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
20 – 29
34 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
30 – 39
21 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
12 % čitateľov je vo veku 60 a viac rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 809 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
53
viac ako 1 500 €
71 % čitateľov má príjem vyšší
ako 1 500 €.
20 % čitateľov v rozpätí od 900
do 1 500 €.
9 % čitateľov má príjem nižší
ako 900 €.
21 % čitateľov sú vysokoškolsky alebo
stredoškolsky vzdelané ženy.
50 – 59
24 % čitateľov o nákupe rozhoduje
samo.
Vyššia vrstva
14 % čitateľov sú pedagógovia a študenti či
absolventi stavebných fakúlt.
muži
59 % čitateľov sa spolupodieľa
na rozhodovaní o nákupe.
17 % čitateľov o nákupe
nerozhoduje.
18 % čitateľov sú ľudia zamestnaní v štátnych
inštitúciách v oblasti stavebníctva.
ženy
Rozhodujú o nákupe
Prečo inzerovať v Inžinierskych
stavbách?
spolurozhoduje o nákupe
83 % čitateľov rozhoduje alebo
chnológií na stavbu.
a te
lov
a naprojektovaní materiá
a reklamné články v časopise
38 % čitateľov využilo reklamy
ávateľov (zdroj: prieskum GFK).
dod
Inžinierske stavby pri výbere
orný časopis v oblasti
Jediný a vysoko rešpektovaný odb
rokov.
63
inžinierskych stavieb s tradíciou
veryhodným časopisom.
Spojenie inzerovanej značky s dô
1
2
3
4
inžinierske stavby
Vydania a témy
Dátum vydania
20. 10. 2014
Dopravné značenia na
diaľniciach a cestách
Projektovanie cestných
dopravných značení,
trvalé a prenosné
dopravné značenia,
nové typy dopravného
značenia a materiálov,
bezpečnostné prvky
cestnej premávky
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 6/2014
14. 11. 2014
Vodohospodárske
a ekologické stavby
Ekologické a vodohospodárske stavby, čistiarne odpadových vôd,
technologické zariadenia, odkanalizovanie
regiónov, kanalizačné
a vodovodné siete
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 1/2015
6. 3. 2015
Bezpečnosť pri prevádzke
dopravných stavieb
Aktivity na zvýšenie
bezpečnosti dopravných
stavieb, nové poznatky
a trendy v oblasti vedy
a výskumu, nové predpisy v oblasti legislatívy
Objednávky: 1. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
1. 10. 2014
inzercia
7. 10. 2014
Objednávky: 28. 10. 2014
Podklady:
advertoriál
28. 10. 2014
inzercia
3. 11. 2014
Objednávky: 17. 2. 2015
Podklady:
advertoriál
17. 2. 2015
inzercia
23. 2. 2015
ANALýZA
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 2/2015
18. 5. 2015
Ochrana pred povodňami
Zabezpečenie
inžinierskych stavieb
proti povrchovej vode,
aktuálny stav realizácie
navrhovaných protipovodňových opatrení v SR
a v ČR, sledované ciele
a spôsoby ich riešenia,
problémy v praxi
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 3/2015
26. 6. 2015
Investície v doprave
v SR a ČR
Navrhované investície
pre jednotlivé oblasti
dopravy na Slovensku
a v ČR, ciele, problémy,
riešenia, konkrétne
projekty, výhľad do
budúcnosti
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 4/2015
9. 9. 2015
Objednávky: 27. 4. 2015
Podklady:
advertoriál
27. 4. 2015
inzercia
4. 5. 2015
TéMA
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 60 500 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 5/2014
šPECIáL
ĎALšIE TéMY
Tunelová výstavba
v SR a ČR
Výstavba tunelov na
Slovensku a v Českej
republike, aktuálny stav
a prognóza, najnovšie
technológie pri realizácii
tunelov, technologické
vybavenie, monitoring,
príslušné normy
Integrovaná železničná
doprava
Integrácia osobnej železničnej dopravy v rámci
mestských dopravných
systémov
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika a pomocné
konštrukcie
• Špeciálne stavby
Údržba cestnej siete
Údržba, opravy a rekonštrukcie cestnej siete,
práce na povrchoch
vozoviek a mostov, bezpečnostné zariadenia
a dopravné značenia
Mostné staviteľstvo
Materiály, konštrukčné
sústavy a technológie
uplatňované pri výstavbe
mostov, zaujímavé realizácie mostov na Slovensku, v Českej republike
a zahraničí
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika a pomocné
konštrukcie
• Špeciálne stavby
Železničná doprava
Aktuálny stav železničnej
dopravy na Slovensku a v ČR, jej rozvoj
a podpora, potrebné
investície, navrhované
projekty
Technologické vybavenie
dopravných stavieb
Technologické vybavenie
pri jednotlivých druhoch
dopravných stavieb,
príslušné európske normy,
aktuálne trendy a vývoj
technológií
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika
• Špeciálne stavby
• Veľtrhy: CONECO – RACIO
ENERGIA – CLIMATHERM 2015
(25. – 28. 3. 2015)
IBF, MOBITEX, ENVIBRNO 2015
(22. – 25. 4. 2015)
Mosty
Mostné staviteľstvo na
Slovensku a v ČR, jeho
aktuálny stav a prognóza, najnovšie technológie pri realizovaní
nových stavieb a rekonštrukciách mostov,
diagnostika mostov,
príslušné normy
Sanácie a hydroizolácie
v inžinierskom staviteľstve
Sanácie betónových a oceľových konštrukcií, ochrana
pred vodou, stav. chémia
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika
• Špeciálne stavby
• Veľtrhy: Medzinárodný
strojársky veľtrh Nitra 2015
(19. – 22. 5. 2015)
Vozovky – konštrukcie
a materiály
Údržba, opravy,
rekonštrukcie vozoviek,
technologické postupy,
asfaltové a cementobetónové vozovky
Betón a konštrukcie z betónu
Použitie betónu v celom
spektre inžinierskych
stavieb, aktuálne trendy,
technológie, skúšobníctvo, diagnostika, ochrana
a sanácie betónu
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika a pomocné
konštrukcie
• Špeciálne stavby
Geotechnika a zakladanie
stavieb
Zakladanie stavieb,
rekonštrukcie a sanácie
základov, geotechnický
monitoring
Stavebná technika, lešenie
a debniace systémy
v inžinierskom staviteľstve
Použitie stavebnej
techniky a mechanizácie
pri realizácii inžinierskych
stavieb, lešenie a debnenie použité pri výstavbe
mostov a ďalších objektov
inžinierskeho staviteľstva
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Špeciálne stavby
Tunelová výstavba
v SR a ČR
Výstavba tunelov na
Slovensku a v Českej
republike, aktuálny stav
a prognóza, najnovšie
technológie pri realizácii
tunelov, technologické
vybavenie, monitoring,
príslušné normy
Integrovaná železničná
doprava
Integrácia osobnej železničnej dopravy v rámci
mestských dopravných
systémov
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Vodohospodárske stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika a pomocné
konštrukcie
• Špeciálne stavby
Údržba cestnej siete
Údržba, opravy a rekonštrukcie cestnej siete,
práce na povrchoch
vozoviek a mostov, bezpečnostné zariadenia
a dopravné značenia
Mostné staviteľstvo
Materiály, konštrukčné
sústavy a technológie
uplatňované pri výstavbe
mostov, zaujímavé realizácie mostov na Slovensku, v Českej republike
a zahraničí
• Geotechnika a zakladanie stavieb
• Dopravné stavby
• Inžinierske siete
• Technológie a materiály
• Stavebná technika a pomocné
konštrukcie
• Špeciálne stavby
Objednávky: 9. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
9. 6. 2015
inzercia
15. 6. 2015
Objednávky: 20. 8. 2015
Podklady:
advertoriál
20. 8. 2015
inzercia
26. 8. 2015
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 5/2015
20. 10. 2015
Dopravné značenia na
diaľniciach a cestách
Projektovanie cestných
dopravných značení,
trvalé a prenosné
dopravné značenia,
nové typy dopravného
značenia a materiálov,
bezpečnostné prvky
cestnej premávky
Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby 6/2015
18. 11. 2015
Vodohospodárske
a ekologické stavby
Ekologické a vodohospodárske stavby, čistiarne odpadových vôd,
technologické zariadenia, odkanalizovanie
regiónov, kanalizačné
a vodovodné siete
Objednávky: 1. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
1. 10. 2015
inzercia
7. 10. 2015
Objednávky: 29. 10. 2015
Podklady:
advertoriál
29. 10. 2015
inzercia
4. 11. 2015
55
Doprava v regiónoch
Priority v doprave
regiónov, riešenie
krízových dopravných
situácií
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 60 500 čitateľov mesačne.
54
• Veľtrhy: FOR ARCH Praha 2015
(16. – 20. 9. 2014)
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015 (5. – 9. 10. 2015)
inžinierske stavby
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
1/4 strany*
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
2. a 3. strana časopisu
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
1/3 PR šírka
1/3 PR výška
redakčná rubrika**
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (6x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
product placement
branding rubriky
vkladaná inzercia***
atypické formáty
56
Rozmery v mm
Cena
šírka
výška
spadávka
420
297
3
390
263
–
210
297
3
180
263
–
180
173
–
118
263
–
180
129
–
88
263
–
180
84
–
57
263
–
88
129
–
105
297
3
400
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
210
297
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
690 €
2 520 €
4 930 €
2 780 €
2 780 €
2 520 €
2 520 €
3 500 €
3 750 €
2 150 €
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 180 €
1 050 znakov, 1 obrázok, logo
860 €
600 znakov, 1 obrázok
860 €
88 x 43 mm
600 €/6 vydaní
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
900 €
3 750 €
2 150 €
1 510 €
1 180 €
860 €
minimálna cena
1 160 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
Neštandardné formáty
Product
placement
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
Branding
rubriky
900 €
Podklady: logo
Redakčná
rubrika
860 €
Podklady: text v rozsahu
600 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
číslo časopisu podľa edičného plánu
pre zmluvných partnerov
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
1/10 strany
88 x 43 mm
600 €/6 vydaní
Na tento formát sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy ani
agentúrna provízia. Výroba
inzercie nie je zahrnutá
v cene.
Plošná inzercia
1/1 strany
2 150 €
210 x 297 mm
2/3 šírka
1 510 €
180 x 173 mm
2/3 výška
1 510 €
118 x 263 mm
1/1 PR
2 150 €
4 200 znakov,
2 – 4 fotografie,
1 logo
1/2 šírka
1 180 €
180 x 129 mm
1/3 výška
860 €
57 x 263
mm
1/2 výška
1 180 €
88 x 263 mm
1/3 šírka
860 €
180 x 84 mm
57
PROJEKTY | REGIÓNY | ARCHITEKTÚRA | DIZAJN | MATERIÁLY A KONŠTRUKCIE | INVESTÍCIE A FINANCOVANIE | ANALÝZA
Najčítanejší
magazín o architektúre a stavebníctve
8 OOO
distribuovaných
časopisov ASB
z každého vydania
Profil čitateľa
Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi
čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria
pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Čitatelia časopisu ASB –
architektúra, stavebníctvo, biznis sú v produktívnom veku a získané informácie využívajú
vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo,
biznis považujú mnohí čitatelia jeho sledovanie za samozrejmosť.
Distribúcia
• predplatitelia
• direct mail cieľovým skupinám
• predaj v stánkoch novinovej služby, predajniach tlače
• predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
• predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo a bývanie
• predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
• elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Periodicita:8-krát ročne + špeciál
Rozsah: 72 až 136 strán
Náklad: 8 OOO výtlačkov
Cena: 2,6O €
Ročník:22
58
Akí sú čitatelia časopisu ASB?
Až 59 % čitateľov časopisu ASB sú manažéri stavebných a developerských spoločností.
architekti
a projektanti
študenti
investori
stavbári
a developeri
Stavbári a developeri
59 % čitateľov sú manažéri stavebných
a developerských spoločností.
Rozhodujú o nákupe
rozhoduje
nerozhoduje
25 % čitateľov sú architekti a projektanti.
9 % čitateľov sú študenti stavebných
fakúlt.
39 % čitateľov o nákupe rozhoduje
samo.
spolurozhoduje
9 % čitateľov o nákupe nerozhoduje.
7 % čitateľov sú investori.
Pútavý obsah
Muži aj ženy
ženy
2/3
59 % čitateľov sú muži.
muži
41 % čitateľov sú ženy.
Produktívny vek
50 – 59
40 –49
30 –39
16 % čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
60 a viac
26 % čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
20 –29
32 % čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
19 % čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
7 % čitateľov je vo veku 60 a viac rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 853 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
59
52 % čitateľov sa spolupodieľa
na rozhodovaní o nákupe.
4/5
95 % čitateľov prečíta až 4/5 obsahu
každého čísla časopisu.
5 % čitateľov prečíta 2/3 obsahu
každého časopisu.
Prečo inzerovať v ASB?
chitektúre a stavebnom biznise.
opis o ar
1 Najč%ítančitaejšíteľočasv čas
opisu ASB rozhoduje alebo
2 91spolurozhoduje o nákupe materiálu a technológií
na stavbu.
jú o objednávkach
Čitatelia časopisu ASB rozhodu
ateriálu – už pri
veľkého množstva technológií a m
inzercie sa
lade
zák
získaní jedného zákazníka na
i.
vrát
investícia do reklamy
3
ASB
ASB
Vydania a témy
Dátum vydania
témy
ASB 10/2014
17. 10. 2014
• Realizácia stavieb, dodávatelia
• Energeticky úsporné budovy
• Izolácie
ASB 11 – 12/2014
28. 11. 2014
• Premena funkcií, rekonštrukcie
• Kultúrne, sakrálne budovy
• Strechy
ASB 1 – 2/2015
20. 2. 2015
• Novostavby
• Stavby určené na cestovný ruch,
hotely
• Sanita a armatúry
ASB 3/2015
20. 3. 2015
• Kancelárie a logistika
• Administratívne budovy
• Sklo a transparentné fasády
ASB 4/2015
20. 4. 2015
• Bytový fond
• Obytné budovy a stavby
• Okná, dvere
ASB 5/2015
22. 5. 2015
• Developing
• Občianske stavby
• Podlahy a dlažby
ASB 6 – 7/2015
18. 6. 2015
• Rozvoj miest, urbanizmus
• Mestotvorné budovy a stavby
• Strechy
ASB špeciál 2015
17. 7. 2015
Almanach slovenského
stavebného biznisu
TOP 600 firiem
ASB 8 – 9/2015
17. 9. 2015
• Architekt
• Udržateľnosť v architektúre
• Fasády
ASB 10/2015
16. 10. 2015
• Realizácia stavieb, dodávatelia
• Energeticky úsporné budovy
• Izolácie
ASB 11 – 12/2015
27. 11. 2015
• Premena funkcií, rekonštrukcie
• Kultúrne, sakrálne budovy
• Strechy
Objednávky: 30. 9. 2014
Podklady:
advertoriál
30. 9. 2014
inzercia
6. 10. 2014
Objednávky:10. 11. 2014
Podklady:
advertoriál
10. 11. 2014
inzercia
14. 11. 2014
Objednávky: 3. 2. 2015
Podklady:
advertoriál
3. 2. 2015
inzercia
9. 2. 2015
Objednávky: 3. 3. 2015
Podklady:
advertoriál
3. 3. 2015
inzercia
9. 3. 2015
Objednávky: 30. 3. 2015
Podklady:
advertoriál
30. 3. 2015
inzercia
7. 4. 2015
Objednávky: 4. 5. 2015
Podklady:
advertoriál
4. 5. 2015
inzercia
11. 5. 2015
Objednávky: 1. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
1. 6. 2015
inzercia
5. 6. 2015
INTERIéR
Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 65 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
FINANCOVANIE
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• NÁBYTOK A BÝVANIE NITRA 2015
(10. – 15. 3. 2015)
MIPIM 2015
(10. – 13. 3. 2015)
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• CONECO
– RACIOENERGIA – CLIMATHERM 2015
(25. – 28. 3. 2015)
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• DOMEXPO 2015
(16. – 19. 4. 2015)
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
Objednávky: 27. 8. 2015
Podklady:
advertoriál
27. 8. 2015
inzercia
3. 9. 2015
Objednávky: 29. 9. 2015
Podklady:
advertoriál
29. 9. 2015
inzercia
5. 10. 2015
Objednávky: 9. 11. 2015
Podklady:
advertoriál
9. 11. 2015
inzercia
13. 11. 2015
61
Inzerujte na najčítanejšom profiwebe
o architektúre a stavebníctve asb.sk!
60
Objednávky: 30. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
30. 6. 2015
inzercia
6. 7. 2015
veľtrhy a akcie
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
Prehľad 600 najlepších firiem a ich výkonnosti
• nové, doposiaľ nezverejnené kategórie, rebríčky firiem
Prehľad pripravovaných developerských projektov
Makroekonomické analýzy a predikcie
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• Interiér, dizajn a nábytok
• Detail
• Financovanie
developerských
projektov a stavieb
• ASB GALA 2015
(28. 5. 2015)
ASB
Formáty a ceny inzercie
Rozmery v mm
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 strany pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
šírka
výška
430
300
3
420
277
–
215
300
3
192
277
–
192
183
–
126
277
–
192
136
–
94
277
–
192
89
–
61
277
–
107,5
300
3
410
300
3
215
300
3
215
300
3
215
300
3
61
277
–
215
300
3
215
300
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
3 220 €
6 440 €
3 450 €
3 450 €
3 220 €
1 990 €
3 260 €
4 350 €
4 220 €
2 450 €
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 430 €
650 znakov, 1 obrázok
1 060 €
94 x 43 mm
900 €/9 vydaní
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
1 900 €
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (9x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
product placement
branding rubriky
vkladaná inzercia**
atypické formáty
Cena
spadávka
4 880 €
Product
placement
2 820 €
1 990 €
1 590 €
1 190 €
500 €
Podklady: produktová
fotografia, názov produktu,
charakteristika produktu,
cena a veľkosť balenia,
web kontakt
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
Branding
rubriky
1 900 €
Podklady: logo
Čistý dizajn s invenčným
technickým riešením
minimálna cena
1 630 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise ASB. Redakcia
si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
Neštandardné formáty
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Redakčná
rubrika
1 060 €
Podklady: text v rozsahu
650 znakov vrátane
medzier, 1 produktová
fotografia, cena,
web kontakt
1/10 strany
94 x 43 mm
900 €/9 vydaní
Na tento formát sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy
ani agentúrna provízia.
Výroba inzercie nie je
zahrnutá v cene.
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
62
Plošná inzercia
2/3 šírka
1 990 €
192 x 183 mm
1/1 strany
2 820 €
215 x 300 mm
2/3 výška
1 990 €
126 x 277 mm
63
4 200 znakov,
2 – 4 fotografie,
1 logo
1/3 výška
1 190 €
61 x
277 mm
1/2 výška
1 590 €
94 x 277 mm
1/2 šírka
1 590 €
192 x 136 mm
1/1 PR
2 450 €
1/3 šírka
1 190 €
192 x 89 mm
ASB špeciál
PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH PROJEKTOV | ANALÝZA INVESTÍCIÍ
aký bol rok 2014? čo nás čakÁ?
predikcie, analýzy, rebríčky
600
najúspešnejších
firiem slovenského
stavebníctva
Čo čitatelia nájdu v časopise ASB špeciál?
• rebríčky najúspešnejších stavebných firiem zostavené podľa tržieb
• Jaga ako jediná prináša špecializované rozdelenie firiem do 9 kategórií podľa činnosti
a zamerania firiem
• makroekonomické údaje, analýza stavebného trhu a predpoklady jeho budúceho vývoja
• aktuálne informácie z oblasti realít na Slovensku
• pripravované developerské projekty na Slovensku – rezidenčné, administratívne, retailové
a multifunkčné, logistické, priemyselné, športové a projekty občianskej vybavenosti
Distribúcia
• predplatitelia
• direct mail cieľovým skupinám
• predaj v stánkoch novinovej služby, predajniach tlače
• predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
• predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo a bývanie
• predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
• elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com
Rozsah: 72 až 136 strán
Náklad: 8 000 výtlačkov
Cena: 2,60 €
Cieľová
skupina:
64
pracovníci inžiniersko-projekčných
a realizačných spoločností, ľudia, ktorí
informácie získané z časopisu
ASB špeciál využívajú vo svojej profesii
Vydania a témy
Uzávierky vydania
ASB špeciál 2015
Objednávky: 30. 6. 2015
Podklady:
advertoriál
30. 6. 2015
inzercia
6. 7. 2015
Dátum vydania
17. 7. 2015
témA
Almanach slovenského
stavebného biznisu
TOP 600 firiem
Formáty a ceny inzercie
Iné
PR
repre
inzercia
Formát
2/1 strany
2/1 strany do zrkadla
1/1 strany
1/1 strany do zrkadla
2/3 strany šírka
2/3 strany výška
1/2 strany šírka
1/2 strany výška
1/3 strany šírka
1/3 strany výška
klopa na titulke
Z-gate
2. strana obálky
1. strana časopisu
ďalšie strany pred editoriálom
1/3 strany pri editoriáli
3. strana obálky
4. strana obálky
2/1 PR
1/1 PR
1/2 PR šírka
1/2 PR výška
redakčná rubrika*
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10 strany (9x) (umiestnenie
v zadnej časti časopisu ASB
a ASB špeciál)
product placement
branding rubriky
vkladaná inzercia**
atypické formáty
65
Rozmery v mm
šírka
výška
spadávka
Cena
430
300
3
420
277
–
215
300
3
192
277
–
192
183
–
126
277
–
192
136
–
94
277
–
192
89
–
61
277
–
107,5
300
3
410
300
3
215
300
3
215
300
3
215
300
3
61
277
–
215
300
3
215
300
3
8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo
4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo
3 220 €
6 440 €
3 450 €
3 450 €
3 220 €
1 990 €
3 260 €
4 350 €
4 220 €
2 450 €
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo
1 430 €
650 znakov, 1 obrázok
1 060 €
94 x 43 mm
900 €/9 vydaní
250 znakov, 1 obrázok
logo
500 €
1 900 €
4 880 €
2 820 €
1 990 €
1 590 €
1 190 €
minimálna cena
1 630 €
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
Prehľad 600 najlepších firiem a ich výkonnosti
• nové, doposiaľ nezverejnené kategórie, rebríčky firiem
Prehľad pripravovaných developerských projektov
Makroekonomické analýzy a predikcie
* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise ASB. Redakcia
si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu
rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.
PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia
pre zmluvných partnerov
STORNO POPLATKY:
50 % pred termínom uzávierky objednávok na dané
číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané číslo
časopisu podľa edičného plánu
Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 74.
Prečo inzerovať
v časopise ASB špeciál?
pre čitateľov
ktivita časopisu
osiaľ
1 Atra
vďaka uverejňovaniu nových, dop
v
nezverejnených kategórií, rebríčko
firiem.
.sk
Kombináciou s inzerciou na asb
e.
oslovíte 72 000 čitateľov mesačn
re
Najčítanejší časopis o architektú
ise.
bizn
m
bno
ave
a st
oduje
91 % čitateľov časopisu ASB rozh
e
kup
o ná
duje
zho
luro
spo
o
aleb
materiálu a technológií na stavbu.
Už pri získaní jedného zákazníka
na základe inzercie sa investícia
do reklamy vráti.
2
3
4
5
aktuálne | ARCHITEKTÚRA | STAVEBNÍCTVO | INŽINIERSKE STAVBY | TZB | SPRÁVA BUDOV | BIZNIS | asb gala | video asb.sk
www.asb.sk
najčítanejší
web
o ARCHITEKTÚRE a STAVEBnom BIZNISE
57 OOO
používateľov navštívi mesačne
asb.sk a spoločne si prezrie
takmer 275 000 stránok!
(zdroj: Google Analytics 07/2013 – 06/2014)
Prečo inzerovať na asb.sk?
ise.
o architektúre a stavebnom bizn
ítanejší web
1 Najč
alebo spolurozhoduje o nákupe
81 % čitateľov asb.sk rozhoduje
be.
2 materiálu a technológií na stav
odborníkov.
e-novín odoberá viac ako 6 000
3 Týždenný prehľad v podobe
tva.
bníc
lasti architektúry a stave
Viac ako 7 000 článkov z ob
lasti
4
j skupiny B2B (profesionáli v ob
Oslovenie špecifickej cieľove
tu,
men
seg
tohto
5 architektúry a stavebníctva, podnikateliakýcv ráhmci
ia
cov
jem
záu
l,
škô
nti vyso
developeri, pedagógovia a štude
o, ako aj o aktuálne dianie
íctv
ebn
stav
jn,
diza
ru,
o architektú
ensku či v zahraničí).
Slov
na
v stavebníctve a architektúre
66
www.asb.sk
(zdroj: Google Analytics 07/2013 – 06/2014)
450 000
394 461
400 000
Zobrazenie stránky
350 000
Celková návštevnosť stránky
30 000
367 959
295 889
173 853
333 035
261 656
Reálni užívatelia
250 000
200 000
274 770
253 798
185 205
202 888
196 446
150 000
100 000
60 426
62 843
69 049
43 985
46 293
50 925
50 000
0
júl
august
82 745
85 419
57 653
58 665
september
október
2013
Kto je náš čitateľ?
16 %
PODNIKATELIA
A DEVELOPERI
17 %
15 %
PEDAGÓGOVIA
ZÁUJEMCovia
A ŠTUDENTI
O ARCHITEKTÚRU,
STAVEBNÍCTVO, DIZAJN
52 %
ARCHITEKTI
A STAVBÁRI
Zdroj: návštevnícka anketa na asb.sk na vzorke 9 329 respondentov
67
354 597
45 911
november
december
99 044
89 916
95 403
63 550
70 559
62 358
65 424
55 009
február
marec
máj
jún
91 321
86 657
65 795
65 588
január
apríl
2014
Rozhodujú o nákupe
31 %
SPOLUROZHODUJE
11 %
nerozhoduje
58 %
rozhoduje
76 439
asb.sk
www.asb.sk
Formáty a ceny inzercie
BRANDING
5
1
leaderboard + 2 x sky scraper
leaderboard 1 000 x 200 pxl
3
4
7
SKY SCRAPER
160 x 600 pxl
TOP BOX
300 x 300 pxl
SPONZOROVANý
textový link
2
SQUARE
300 x 300 pxl
Reklamné formáty formou bannera
Formát
Umiestnenie
hlavná stránka,
1 000 × 200
sekcie, články
v článkoch
300 × 300
a galériách
hlavná stránka,
300 × 300
sekcie, články
hlavná stránka,
160 × 600
sekcie, články
hlavná stránka, 1000 x 200, 2*160 × 600
sekcie, články
1 LEADERBOARD
2 SQUARE
3 TOP BOX
4 SKY SCRAPER
5 BRANDING
6 NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY*
(VIDEO banner, Interstitial, Expand,
Overlay, Podfarbenie)
68
Rozmery v pxl
7 SPONZOROVANÝ TEXTOVÝ LINK
Veľkosť
Cena
za
výrobu
Odhadovaný počet
zobrazení bannera
(IMP)/mesiac
Cena za 1 000 videní
(CPT – cost per
thousand)
25 kB
166 €
50 000 pri rotácii 1 z 3
37 €
20 kB
166 €
80 000 pri rotácii 1 z 3
29 €
25 kB
166 €
50 000 pri rotácii 1 z 3
37 €
25 kB
166 €
50 000 pri rotácii 1 z 3
24 €
3 * 25 kB
332 €
150 000/mesiac
55 €
–
po dohode
40 kB
–
–
cena dohodou
hlavná stránka,
sekcie, články
max. 80 znakov,
logo 50 × 50 pxl
5 kB
–
150 000 /mesiac
175 €/týždeň
Balíková cena/
garantovaný počet zobrazení/týždeň
1 000 €/týždeň
37 500 garantovaný počet zobrazení/týždeň
1 200 €/týždeň
60 000 garantovaný počet zobrazení/týždeň
1 000 €/týždeň
37 500 garantovaný počet zobrazení/týždeň
630 €/týždeň
37 500 garantovaný počet zobrazení/týždeň
1 450 €/týždeň
37 500 garantovaný počet zobrazení/týždeň
* Ceny neštandardných formátov sa môžu počas roka meniť. Aktuálny cenník nájdete na www.asb.sk/inzercia.
3
8
PR ČLÁNOK
3
9
TOP BOX
300 x 300 pxl
novinka
TOP BOX
300 x 300 pxl
Reklamné formáty formou článku
Formát
8 PR ČLÁNOK**
V cene uverejnenia je prelinkovanie troch slov
(slovných spojení) na stránky klienta.
9 NOVINKY***
V cene uverejnenia je prelinkovanie zdroja
informácie na stránku klienta.
Umiestnenie
Rozmery
Cena
na hlavnej stránke, v sekciách
3 600 znakov (vrátane medzier), 5 – 8 obrázkov (min. 2 000 pxl na šírku, 72 dpi),
max. 3 hyperlinky, logo (125 × 125 pxl) môže byť súčasťou článku
500 € za uverejnenie
na hlavnej stránke alebo
v sekciách
900 znakov (vrátane medzier), 2 – 3 obrázky (min. 2 000 pxl na šírku, 72 dpi),
1 hyperlink, logo (125 × 125 pxl) môže byť súčasťou Aktuality
350 € za uverejnenie
** Článok bude označený ako PR článok. V cene PR článku nie je zahrnutý preklad dodaného textu do iného jazyka. Objednávateľ má právo na 2 rozsiahle korektúry PR článku (napr. zmeny v texte a grafike) v zlome. PR články sú
uverejňované na hlavnej stránke a v sekciách ako štandardné články. Sú trvalou súčasťou jednotlivých odborných sekcií portálu. Nie sú súčasťou ASB e-novín.
*** V rubrike Novinky sa uverejňujú iba informácie predtým nepublikované na portáli www.asb.sk. Novinky sa uverejňujú na hlavnej stránke a v sekciách ako štandardné články. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú
a formálnu úpravu dodaných textových materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Prezentácia prostredníctvom rubriky Novinky nie je určená na uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente. Informácia v rubrike
Novinky zostáva súčasťou archívu portálu. Objednávateľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo tretím osobám na základe informácií
uvedených v daných inzerátoch alebo v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie a iné textové a obrazové materiály tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na ich uverejnenie.
69
asb.sk
11
reklamný textový link
Aké sú najhorúcejšie novinky v ponuke
stavebných materiálov? Kam sa uberá trend
a aká bude ich budúcnosť? Nielen tieto témy
zaznejú na konferencii súťaže BEFFA 2014.
10
12
Bannerový reklamný odkaz + PR článok
PR ČLÁNOK, novinka
Reklamné formáty v ASB e-novinách****
Formát
Umiestnenie
Podklady
Cena
10 PR článok, Novinka
Odkaz na PR článok (alebo Novinku), uverejnený na
www.asb.sk, je umiestnený na začiatku ASB e-novín.
–
500 €
11 Reklamný textový link
Textový odkaz s logom a prelinkom je umiestnený na
začiatku ASB e-novín, nad zoznamom článkov.
logo (80 × 80 pxl)
+ text (max. 200 znakov
vrátane medzier)
500 €
12 Bannerový reklamný odkaz
+ PR článok
Bannerový odkaz (455 × 100 pxl) s prelinkom je
umiestnený na začiatku ASB e-novín, nad zoznamom
článkov. Súčasťou e-novín je aj odkaz na PR článok.
jpg, png, gif
700 €
Umiestnenie
Podklady
Cena
Firemné informácie (newsletter) dostávajú zákazníci
prostredníctvom emailu.
súbor vo formáte HTML
cena za výrobu HTML šablóny
dohodou
0,40 €/1 adresa, minimálna
objednávka je 700 €
Reklamné formáty formou mailingu
Formát
Direct mail
Komerčná inzercia zaslaná webovým
serverom prevádzkovateľa na 6 000
adries.
70
****Periodicita ASB e-novín: jedenkrát v týždni na 6 000 adries. Záruka exkluzivity – v e-novinách sa objaví iba jeden z uvedených reklamných formátov.
13
Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny a formáty sú orientačné.
Podklady zasielajte na adresu
[email protected] V predmete
správy uveďte názov portálu, na
ktorý sú materiály určené.
partner sekcie
14
E-katalóg / e-časopis
Objednávateľ zodpovedá za
formálnu a obsahovú stránku
objednaných inzerátov, ako aj za
všetky škody, ktoré môžu vzniknúť
vydavateľstvu alebo tretím osobám
na základe informácií uvedených
v daných inzerátoch alebo
v súvislosti s nimi. Objednávateľ
ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje
fotografie a iné textové a obrazové
materiály tretích osôb, má
nespochybniteľný súhlas na ich
uverejnenie.
Termíny dodania podkladov:
• Na výrobu bannera – 3 pracovné
dni pred plánovaným termínom
zverejnenia
• Na zverejnenie hotového bannera
– 1 pracovný deň pred
plánovaným termínom zverejnenia
• Na spracovanie PR článku,
noviniek
– 3 pracovné dni pred
plánovaným termínom zverejnenia
V prípade posunutia termínov
zo strany objednávateľa je
prevádzkovateľ stránky oprávnený
posunúť termín zverejnenia bannera/
článku. Každá úprava a zásah do
bannera/článku po jeho zverejnení na
stránke je spoplatnená sumou 50 €.
Súčasťou zadania pri výrobe PR
článku je aj definovanie úvodného
obrázka a úvodného textu (perexu),
resp. opis požiadaviek na zalomenie
článku.
Špecifické reklamné formáty
Formát
13 partner sekcie
Sekcie portálu: Architektúra, Stavebníctvo, Inžinierske stavby,
Správa budov, Biznis
14 E-KATALÓG / E-ČASOPIS
Na maximalizáciu marketingového efektu odporúčame zverejniť katalógy, časopisy, letáky a cenníky ako súčasť PR článku
alebo rubriky Novinky. Aplikácia interaktívnych prvkov (hyperlinky, videá a pod.) je predmetom individuálneho nacenenia.
UVEREJNENIE FIREMNÉHO VIDEA
Umiestnenie
Partner sekcie získava
• logo vo zvolenej sekcii s prelinkovaním
•logo pri každom redakčnom článku v príslušnej sekcii s prelinkovaním
• logo s prelinkovaním vo všetkých podsekciách
• PR článok zaradený do sekcie podľa zamerania (napr. Architektúra, Stavebníctvo, TZB)
•novinky (možnosť uverejnenia tlačovej správy, firemných noviniek v priebehu roka)
uverejnenie firemného časopisu, katalógu,
cenníka, letáku a pod. s možnosťou
elektronického listovania (fulltextové
vyhľadávanie, aktívne reklamné plochy)
ako súčasť PR článku
ako súčasť rubriky Novinky
VÝROBA VIDEOPREZENTÁCIE
71
Podklady
PDF súbor s rozlíšením 150 dpi,
max. 250 MB
maximálna dĺžka videa: 5 min,
formát: FLV, embedovací link (youtube, video)
maximálna dĺžka videa: 5 min,
formát: FLV
Cena
1 mesiac 950 €
3 mesiace 2 300 €
6 mesiacov 3 900 €
12 mesiacov 6 800 €
Pozor! Limitovaný formát – maximálne 5 partnerov v jednej sekcii!
190 €
600 €
450 €
V závislosti od náročnosti prác, dĺžky záznamu a využitia videa
(pracovné postupy, rozhovory, predstavenia firemných produktov/technológií/referenčných objektov...)
ASB gala
9. ročník slávnostného odovzdávania prestížnych cien
ASB GALA sa stalo jedinečnou príležitosťou
na pravidelné stretnutia manažérov
významných stavebných, developerských,
finančných a realitných spoločností,
architektov a najvyšších predstaviteľov
samosprávy. ASB GALA je už tradične
spojené s konferenciou, ktorú pripravuje
týždenník Trend spolu s časopisom ASB.
Aktívnym účastníkom panelovej diskusie
je aj redakcia časopisu ASB. Vyvrcholením
večera je odovzdanie výročných ocenení,
ktoré vyhlasuje odborný časopis ASB –
architektúra, stavebníctvo, biznis v týchto
kategóriách: ASB Osobnosť architektúry
a stavebníctva roka, ASB Developer
roka, ASB Stavebná firma roka. O úrovni
tohto už tradičného podujatia svedčí aj
záštita relevantných inštitúcií z oblasti
stavebníctva.
ASB GALA v roku 2O15
72
V roku 2015 sa uskutoční 9. ročník ASB
GALA. Cieľom tejto slávnostnej udalosti,
ktorá sa bude konať 28. mája 2015, je
udelením výročných cien opäť prejaviť
uznanie osobnostiam, ktoré významne
ovplyvňujú stavebné dianie, vyzdvihnúť
aktivity dominantných developerských
skupín, zviditeľniť stavebné spoločnosti
a popularizovať stavebníctvo ako
významné odvetvie národného
hospodárstva.
Čo získajú partneri
• uverejnenie loga v inzercii propagujúcej
ASB GALA
• časopisy a noviny – Trend, Profit, ASB,
Stavebné materiály, Správa budov, TZB,
Inžinierske stavby
• internet – asb.sk, mojdom.sk, etrend.
sk, topky.sk, openiazoch.sk
• propagačné materiály, pozvánky
• účasť zástupcu spoločnosti na diskusii
za okrúhlym stolom s vybranými
nominovanými na hlavnú cenu
• prezentácia loga spoločnosti počas ASB
GALA
• čestné vstupenky na slávnostné
vyhlásenie výročných ASB ocenení
počas ASB GALA
Možnosti spolupráce
Spoločnosti pôsobiace na slovenskom
stavebnom trhu majú možnosť osloviť
účastníkov ASB GALA formou partnerstva
vo fáze nominácie, hlasovania, počas
samotného ASB GALA alebo po udalosti, čo
môže veľkou mierou prispieť k naplneniu
ich marketingových zámerov. Spojenie
mena spoločnosti s touto prestížnou
udalosťou podporí pozitívne vnímanie
značky a rozšíri komunikačné nástroje
zamerané na oslovenie odbornej stavebnej
verejnosti.
Formy spolupráce
Generálny reklamný partner
Hlavní reklamní partneri
Reklamní partneri
Podujatie podporili partneri
Mediálni partneri
V prípade záujmu kontaktujte inzertné
oddelenie vydavateľstva JAGA na
tel. čísle +421 2 50 200 225 alebo
e-mailom na [email protected]
O hlavných cenách
rozhoduje p
­ orota zložená
z takmer 100 odborníkov
pod dohľadom Deloitte.
73
Ocenenie ASB GALA 2014 získali:
Zľava: Milan Murcko, MBA, YIT Reding – ASB Developer roka 2014 a ASB Stavebná firma
roka 2014; Miroslav Fülöp, J&T REAL ESTATE – ASB Developer roka 2014 podľa www.asb.sk;
Mgr. Magdaléna Dobišová, SKANSKA SK – ASB – Stavebná firma roka 2014 podľa www.asb.
sk; hosť. prof. Ing. Anton Bezák, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2014 podľa
www.asb.sk; Ing. arch. Ľubomír Závodný – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2014
Všeobecné obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Vydavateľstvo sa zaväzuje zaslať
objednávateľovi bezplatne 2 ks výtlačkov
časopisu v lehote 14 dní od vydania časopisu.
2. Vydavateľstvo vystaví faktúru do 3 dní po
vydaní objednaného časopisu.
3. V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. v platnom znení v prípade
súhlasu bude klientovi na uvedenú adresu
zaslaná elektronická faktúra vo formáte
pdf, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti
fakturačného dokladu v zmysle § 75 a 76
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom
znení.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru
vystavenú vydavateľstvom do 14 dní od
dátumu jej vystavenia. Bankové spojenie
vydavateľstva bude uvedené na faktúre.
5. V prípade omeškania objednávateľa
s úhradou faktúry je vydavateľstvo oprávnené
uplatňovať si voči objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej
sumy za každý deň omeškania a zároveň
nezaradiť do pripravovaných titulov ďalšiu
objednanú inzerciu.
6. Bankové poplatky a prípadné kurzové
rozdiely spojené s úhradou faktúry znáša
objednávateľ.
7. Objednávateľ môže zaslať objednávku faxom
alebo mailom, ale do piatich dní je povinný
zaslať vydavateľstvu jej originál doplnený
podpisom.
8. Reklamácie sa prijímajú do 14 dní od
expedície titulu, v ktorom bol inzerát
uverejnený.
9. Vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť
inzerát, ktorý by bol v rozpore s etikou alebo
by poškodzoval jeho záujmy.
10. Objednávateľ berie na vedomie, že príplatok
za požadované umiestnenie je 10 % z ceny
inzercie.
11. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť,
že storno poplatky za odstúpenie od
objednávky sú:
a) 50 % pri stornovaní pred oficiálnym
termínom uzávierky objednávok daného
čísla časopisu (podľa edičného plánu),
b) 100 % pri stornovaní po oficiálnom
termíne uzávierky objednávok daného
čísla časopisu (podľa edičného plánu).
12. V prípade neuhradenia faktúry v termíne
splatnosti si vydavateľ vyhradzuje právo na
doúčtovanie poskytnutej zľavy.
13. Objednávateľ má právo na dve rozsiahle
korektúry podkladov k inzercii (napr.
zmeny v texte a grafike) v zlome. V prípade
dodania hotových inzertných podkladov
od objednávateľa vydavateľstvo JAGA
nezodpovedá za jazykovú úpravu danej
inzercie.
14. V prípade, že objednávateľ nedodá podklady
k inzercii do termínu uzávierky daného
titulu, vydavateľ má právo použiť podklady
objednávateľa uverejnené v niektorom
z predchádzajúcich titulov.
15. Pri uverejnení inzercie klienta v tituloch
vydavateľstva JAGA hradí výrobu inzerátu
vydavateľ. Inzerát sa tak stáva majetkom
vydavateľstva. V prípade záujmu klienta
o odkúpenie inzerátu je cena výroby stanovená
na 10 % zo základnej ceny inzercie.
16. Objednávateľ zodpovedá za formálnu
a obsahovú stránku objednaných inzerátov,
ako aj za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť
vydavateľstvu alebo tretím osobám na
základe informácií uvedených v daných
inzerátoch alebo v súvislosti s nimi.
Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že ak poskytuje
fotografie a iné textové a obrazové materiály
tretích osôb, má nespochybniteľný súhlas na
ich uverejnenie.
17. Vydavateľ nezodpovedá za kvalitu
uverejnenej inzercie v prípade dodania iného
podkladu ani za kvalitu v prípade nedodania
digitálneho nátlačku.
Podklady na inzerciu
• PDF s rozlíšením 300 dpi, farebnosť CMYK
• súbory pre PC: TIF, EPS, CDR, PDF, JPG
• médium: CD, DVD, mail, USB, FTP server
74
KONTAKTY
FAKTURAČNÁ
ADRESA:
JAGA Group, s. r. o.
Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258
POŠTOVÁ ADRESA:
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava 42
tel.: +421 2 50 200 200
fax: +421 2 50 200 210
[email protected]
KONATEĽ
Ing. Peter Halász
[email protected]
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Monika Hanšutová
+421 2 50 200 282
[email protected]
DISTRIBUČNÉ ODDELENIE
vedúci distribučného
oddelenia
Ing. arch. Marek Pavlásek
+421 2 50 200 202
+421 902 340 040
[email protected]
MARKETINGOVÉ
ODDELENIE
vedúca marketingového
oddelenia
Mgr. Zuzana Koporcová
+421 2 50 200 215
+421 903 736 035
[email protected]
PREDPLATNÉ
Zuzana Grossová
+421 2 50 200 283
[email protected]
75
ODDELENIE
VYDAVATEĽSKÝCH
ČINNOSTÍ
Robert Hošták
+421 903 516 151
[email protected]
OBCHODNÉ ODDELENIE
[email protected]
ODDELENIE WEBOV
Mgr. Oliver Vysloužil
+421 903 589 116
[email protected]
obchodní manažéri
Katarína Lipovská
+421 903 288 511
[email protected]
PRODUKTY NA KĽÚČ
Mgr. Magdaléna Lukáčová
+421 2 50 200 232
+421 903 424 166
magdalena.lukacova@
jaga.sk
Ing. Martin Moravčík
+421 903 873 005
[email protected]
VÝROBNÉ ODDELENIE
vedúca výrobného oddelenia
Mgr. Miriam Lukáčová
+421 2 50 200 229
+421 911 551 285
[email protected]
obchodná riaditeľka
Ing. Ľudmila Prekalová
+421 903 592 378
[email protected]
Mgr. Jaroslava Omastová
+421 903 245 665
[email protected]
Lukáš Varga
+421 903 254 121
[email protected]
Ing. Juraj Vilkovský
+421 903 246 321
[email protected]
Robert Hošták
+421 903 516 151
[email protected]
obchodná asistentka
Mgr. Martina Mášiková
+421 2 50 200 262
[email protected]
PODKLADY NA INZERCIU
[email protected]
Zuzana Drábová
+421 2 50 200 223
+421 903 450 948
[email protected]
Iveta Mužíková
+421 2 50 200 224
+421 903 551 145
[email protected]
Tlač? Máme najlepšie ceny na trhu!
Vďaka profesionálnemu zázemiu a vysokej odbornosti nášho tímu vieme
aj pre vás zabezpečiť tlač, kompletné grafické a redakčné spracovanie
katalógov, firemných časopisov, informačných brožúr a ďalších publikácií.
Pri každej zákazke zabezpečujeme dohľad nad tlačou a garantujeme
špičkovú kvalitu tlačených materiálov za prijateľnú cenu.
kontakt: [email protected]
volajte 0903 592 378
Download

čitateľov mesačne