Lindabmagazín
Magazín pre strechárov a stavbárov
Systémové riešenia Lindab
Nadčasová strešná krytina Lindab Click
Rekonštrukcia s Lindabom
August 2013
lindab | magazín
OBSAH
august 2013
Editoriál
Na návšteve v Lindabe
Vážení čitatelia,
V minulom roku v júni otvorila spoločnosť Lindab svoje moderné výrobné priestory
v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi. Dnes spoločnosť Lindab oslavuje svoje prvé výročie
fungovania v Jamníku a môže sa popýšiť niekoľkými novinkami.
Na návšteve v Lindabe ....................... 03
Vernostný program po novom............. 04
Lindab Click........................................ 05
Rekonštrukcia s Lindabom.................. 06
Lindab Construline ............................. 08
SBS Maxi............................................ 10
Lindab Roof........................................ 11
Lindab Systemline .............................. 12
Raňajky v Lindabe............................... 13
DomExpo............................................ 14
Nové farby........................................... 14
Lindab na webe.................................. 15
Montážne video................................... 15
takmer po roku k vám prichádzame s našim
magazínom, ktorý je venovaný strechárom,
klampiarom, montážnikom a všetkým,
ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Keď zime
došiel v apríli dych a tá si vymenila štafetu
s obdobím dažďov, prišlo konečne leto
a s ním aj strechárska sezóna.
To nás motivovalo k tomu, aby sme vám
priniesli všetky aktuálne informácie a novinky,
ktoré sa za ten čas udiali, prostredníctvom
nášho Lindab Magazínu. Veríme, že si v ňom
každý nájde to svoje.
A ak by vám v ňom niečo predsa len chýbalo
alebo by ste sa radi dozvedeli o niektorej téme
viac, budeme radi, ak nám napíšete.
Prajeme vám príjemné letné čítanie.
Tím Lindab
Lindabmagazín
Vydáva: Lindab a. s., Jamník 278,
053 22 Jamník,
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Náklad: 500 ks
Redakčná rada: Oľga Danielová,
celková koordinácia: Ing. Slavomír Janík
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
2
Celý objekt, kancelárie, výrobné haly, sklady, sociálna
budova prešli rozsiahlou rekonštrukciou a stavebnou
obnovou.
Plynulé a systematické usporiadanie výrobných liniek,
optimalizácia výrobného procesu je základ pre efektívny
výrobný proces, ktorý Lindab bezpochyby má, čomu
nasvedčujú krátke dodacie lehoty, minimalizácia odpadu
a redukcia výrobných prestojov. Modernizácia priestorov, liniek a drobné stavebné úpravy v areáli pomáhajú
zjednodušovať a zlepšovať procesy po každej stránke.
Rozsiahlou údržbou prešla aj výrobná linka pre strešnú
krytinu Goodlock a spustená bola aj nová linka na výrobu
hrebenáčov.
Súčasťou výrobného závodu v Jamníku je aj nové klampiarske centrum s možnosťou využitia 4-metrovej ohýbačky, stavačky alebo falcovacieho stroja, k tomu dostupné
tabuľové a zvitkové plechy v rôznych farebných a materiálových prevedeniach, ako aj ďalšie produkty Lindab.
Počas hlavnej sezóny sme dokonca upravili (predĺžili)
otváracie hodiny, aby sme vám boli k dispozícií aj v neskorších popoludňajších hodinách.
Zmeny sa diali aj na západe Slovenska. Bratislavská
pobočka zmenila svoje sídlo. Nové obchodné priestory
sa nachádzajú na adrese Pasienková 2/H, Bratislava
- Podunajské Biskupice, kde je zabezpečené technické
a odborné poradenstvo, ako aj sprostredkovanie maloobchodného predaja produktov Lindab.
Distribučné a logistické centrum sme presťahovali do Nitry na adresu Novozámocká 104. V týchto
priestoroch sa nachádza sklad materiálu značky Lindab
a k dispozícií je taktiež 4-metrová ohýbačka, ako aj ďalšie
vybavenie tohto klampiarskeho centra.
Modernizáciou priestorov neobišla ani pobočka v Banskej
Bystrici.
Je našim cieľom, aby sa zákazníci u nás cítili dobre
a mohli sme im ponúknuť komfort. Snažíme sa reagovať
a vylepšovať procesy, produkty a služby. Veríme, že sa
nám to darí a vy oceníte túto našu snahu.
3
lindab | magazín
august 2013
Vernostný program po novom
Montujeme strešnú
krytinu Lindab Click
u
tém
mu
sys
gra ého
o
r
p
ov
ého dkvap
:
b
stn
dpis
Po
no kov o inda
.
r
e
i
a.s
L
v
n
n
a
ž
í
t
dab
t
á
r
i Lin
Ka mont h kry
494
ost
2
n
c
9
č
4
om
lo
pre rešný
53/4 b.c
:
spo
x: 0 linda
t
m
íslo
0, fa .sk@
y
éč
tvo
fo krytink
as
20-3 : iné
n
íc
2
b
n
6
il
šn
a
so
st
b.s
st17re
e-m
vla
eo
53/4
da
tážnikov
l.: 0
Vaš
a je
.linab pre mon
, te
wnd
Li
Ves
m
sná
w
á
ra
v
o
og
o
w
pr
en
r
á N ostný
k
p
rn
s
Ve
piš 4
ne
,S
4
001
36
a oplatí
s
ť
s
o
n
r
Ve
3
:
je
20 24 9
ácie ho
rta
rm ské 800 1
Ka
0
info dlin
k
:
a
ti.s
., R linka
žšie
pla
Bli ab a.s info
ao
á
d
Lin platn
sts
bez
rno
e
w.v
ww
V roku 2010 sa zrodila myšlienka odmeňovať klampiarov a montážnikov formou vernostného programu. Cieľom bolo motivovať klampiarov a montážnikov strešných systémov k montáži strešnej
krytiny Lindab a odmeniť ich vernostnými bodmi,
za ktoré si môžu vyberať atraktívne ceny.
Od toho času sme sa snažili nastaviť a prispôsobiť
program tak, aby bol pre užívateľov atraktívny a využívali
ho najmä tí, ktorým je určení.
Spoločnosť Lindab má predajnú stratégiu postavenú
na vzájomnej spolupráci s obchodnými partnermi. Tí
následne spolupracujú s montážnymi skupinami a klampiarmi, ktorí sú častokrát jediným spojítkom s koncovým
zákazníkom. Sú tými, ktorí sa dostanú do role tzv. Guru
a dokážu poradiť a odporučiť, čo je a čo nie je kvalitné,
čo sa na danú strechu hodí a čo naopak nie. Častokrát
ovplyvnia názor a rozhodnutie koncového spotrebiteľa pre
tú danú značku resp. výrobcu. To bol dôvod, prečo sme
sa rozhodli podporiť a odmeniť prácu klampiarov formou
vernostného programu.
Našli sme spôsob, ako jednoducho ovládať celý systém
formou SMS správ, priamo zo strany užívateľa, teda registrovaného montážnika a túto novú podobu sme spustili
v máji tohto roku.
Ako teda nový program funguje?
Prvou podmienkou je registrácia v systéme prostredníctvom obchodného partnera, on line na stránke
www.vernostsaoplati.sk alebo vyplnením a zaslaním
prihlášky na adresu spoločnosti Lindab, na základe ktorej
je každému členovi programu vygenerované jedinečné
osobné číslo. Už pri registrácií je pripísaných 100 bodov
úplne zadarmo.
Každá paleta so strešnou krytinou Lindab je vybavená
sprievodným štítkom, na ktorom je systémom zvolené
a uvedené 8-miestne číslo v podobe VPxxxxxx. Toto číslo
je potrebné vpísať do SMS správy spolu so svojim číslom
vernostnej karty v tvare:
Číslo vernostného
programu (medzera) Číslo
vernostnej karty a zaslať
na telefónne číslo
+421 905 032 520.
Okrem toho je možné získať
body aj za iné aktivity ako je
účasť na školení usporiadanom spoločnosťou Lindab, za poskytnutie referenčných fotiek a mnohé
4
ďalšie. Kompletný zoznam je uvedený na webovej stránke
www.vernostsaoplati.sk alebo v katalógu odmien. Na
konto užívateľa sú pripisované body jedenkrát týždenne.
Ak však chcete vedieť aktuálny stav bodov stačí jednoducho zaslať SMS v tvare BODY medzera číslo montážnika na telefónne číslo: +421 905 032 520.
Mysleli sme aj na ochranu pred viacnásobným zasielaním
čísla tej istej zákazky. Systém je zabezpečený tak, aby
nebolo možne pripísať body za tú istú zákazku viackrát.
A čo na to hovoria montážnici?
Klampiar č. 1
Podľa mňa je tento systém omnoho jednoduchší. Keď
príde zákazka, je na nej štítok s číslom, takže viem rýchlo
poslať sms-ku a mám istotu, že body budú pripísané na
moje konto. Mám nad tým kontrolu.
Klampiar č. 2
V minulosti sa mi stalo, že som zabudol
do objednávky vpísať moje osobné
číslo, kvôli čomu mi neboli body pripisované. Teraz už na to
nemusím myslieť, štítky si
zoberiem so sebou a keď
skončíme na stavbe
pošlem sms-ku. A keď to
nestihnem v jeden deň,
môžem ju poslať inokedy.
TIP NA
MONTÁ
Ž
Strešná krytina Lindab Click si vďaka svojmu modernému vzhľadu a bezúdržbovej forme získala obľubu najmä na moderných mestských stavbách. Vychádza z tvaru falcovanej strešnej
krytiny a jej elegantný vzhľad, veľký výber farieb, dlhá životnosť a nulová údržba ju predurčujú
na široké využitie.
Bez ohľadu na ráz budovy, na ktorú krytinu montujete,
získate kvalitnú a odolnú strechu na niekoľko desiatok
rokov. Avšak aj tá najdokonalejšia krytina plní svoj účel len
vtedy, ak je namontovaná správne.
Prinášame vám zopár tipov a skrátený postup, ako správne montovať túto jedinečnú strešnú krytinu.
Montáž tejto krytiny je možné
začať rovnako z ľavej ako aj
z pravej strany. Jedným zo
spôsobov ako začať pokládku
strešnej krytiny Click je pozdĺžné predelenie jedného pásu
krytiny (obr. 1). Je to krok, ktorý
zabezpečí, aby na začiatku a na konci strechy bola krytina
s približne rovnakou šírkou a strecha tak pôsobí dojmom,
že krytina je vycentrovaná. Nie je to podmienka, avšak
odporúčame tento spôsob kvôli estetickej stránke.
Skôr ako sa uchytí na miesto, je
potrebné orezané hrany ohnúť
smerom nahor, a to aspoň do
výšky stojatej drážky (obr. 2).
V prípadne ak použijete čelovú
dosku, tak do výšky čelovej
dosky. Pred samotným uložením pásu krytiny je potrebné pomocou ohýbacieho plechu
prispôsobiť jeho spodnú časť. Tú upravíme do takého
tvaru, aby po priložení proti lemovaciemu plechu kopírova-
la hranu odkvapu a jednoduchým zasunutím dostaneme
pás krytiny na požadované miesto. Medzi pásom krytiny
a lemom odkvapu musí byť po jeho uložení pravý uhol,
následne klik zámok do seba pekne zapadne a vy môžete
pristúpiť ku kotveniu strešnej krytiny (obr. 3).
Skrutky použité na kotvenie krytiny Lindab Click sú skrutky
do dreva s plochou hlavou. Skrutka po namontovaní
nesmie prekážať pri montáži ďalšieho pásu krytiny. Na
kotvenie krytiny odporúčame použiť 6 až 7 skrutiek na
meter štvorcový s maximálnym rozstupom 30 cm od seba
(obr. 4). Tento počet je potrebné dodržať najmä pri najviac
namáhanej časti strechy vetrom (tzv. náveterná strana).
Všetky namontované pásy krytiny musia byť kolmé na
odkvapový lem. Ak sme už pomocou ohýbacieho plechu
upravili spodnú časť pásu krytiny, uložíme plech cez
drážku predchádzajúceho plechu a zatláčame ho smerom
dolu k spodnej hrane tak, aby sme spojili zámok po dĺžke
minimálne 0,5 m. Takto napojený pás krytiny zarovnáme
s odkvapovou hranou. Následne zacvakneme drážku
pozdĺž celej dĺžky plechu. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri ďalšom páse krytiny.
Pri montáži susedných pásov krytiny je potrebné dávať
pozor na vlnenie v ploche strechy a jednotlivé pásy krytiny
napínať v smere ukladania strešnej krytiny. To znamená,
ak začíname montáž z pravej strany, tak pásy krytiny napíname do ľava.
Záleží nám na spokojnosti zákazníka, preto sme
pripravili video s detailným
postupom montáže strešnej
krytiny Lindab Click, ktoré
nájdete na www.stresnysystem.sk alebo na www.
youtube.com.
Výhody Lindab Click
• Štýlová a odolná
• Vyrobená z kvalitného švédskeho plechu
• Bez viditeľných kotviacich skrutiek
• Aplikácia na strechy je možná už sklonu 7°
• Nízka hmotnosť (5 kg/m2) nezaťažuje krovy
• Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby
a tiež fasády
• Rýchla a jednoduchá montáž
• Písomná záruka 15 až 30 rokov
(v závislosti od povrchovej úpravy krytiny)
5
lindab | magazín
august 2013
Rekonštrukcia s Lindabom
Každá strecha má svoju životnosť a po istom čase potrebuje rekonštrukciu a obnovu. Nová strecha nie je lacná záležitosť, preto sme sa rozhodli finančné podporiť
tých, ktorý sa do programu Rekonštrukcia s Lindabom zapoja a zaregistrujú svoju
starú strechu.
Pravidlá a podmienky sú jednoduché. Na webovej
stránke www.stresnysystem.sk v časti Rekonštrukcia
je online formulár, cez ktorý je potrebné súťažnú strechu
prihlásiť. Vyplníte základné údaje, priložíte fotku starej
strechy a odošlete. Raz za mesiac je vyžrebovaná jedna
strecha, ktorej majiteľ obdrží 500 eurovú poukážku na nákup strešnej krytiny Lindab. Spolu je pripravených sedem
500 eurových poukážok. Traja výhercovia už boli vyžrebovaní a tešia sa z výhry.
Pocity našich výhercov...
„Keď bol u nás pán Hofierka z firmy
BATKO, s. r. o., tak
nám doma nechal leták o súťaži. Rod
ičia tomu letáku
nevenovali veľa pozornosti, tak som
nás prihlásila do
súťaže potajomky. Nakoniec, keď
mi po 2 týždňoch
oznámili, že sme vyhrali, bolo to pre
našich milé prekvapenie a finančne prilepšenie sa
nám hodilo, keďže
stavba strechy nie je lacná záležito
sť.“
Michaela Nižňanská
„O možnosti zapojiť sa do program
u rekonštrukcie
som sa dozvedela na vašej internet
ovej stránke. O inej
krytine sme ani nepremýšľali, mal
i sme vybranú Lindab
Goodlock. Sem-tam sme preto cho
dili na stránku,
hľadali predajcu, rozodovali sa o fa
rbe. Keď sme videli,
že je možnosť zapojiť sa do súťaže
a o značke sme boli
pevne rozhodnutí, nebol dôvod nes
kúsiť šťastie. O výhre som sa dozvedela práve v deň
, keď sme objednávali krytinu. Len tak, zo zvedavosti,
som chcela pozrieť
kto vyhral. Keď som videla, že je to
práve naša fotka,
najprv som ostala len tak sedieť so
širokým úsmevom
na tvári. Hneď potom som telefono
vala
blízkym, že sme vyhrali. Úprimne
to
potešilo, keďže sme začali s úplnou
rekonštrukciou domu a všetky práce stoja nemalé finančné
prostriedky, takže aj
táto finančná čiastka
nám pomohla“.
Lisá Zuzana
6
kcia a obnova
u
konštr
e
R
ej
ntov
e
m
e
stoc
azbe
strechy
V minulom storočí bol azbest veľmi populárnym stavebným materiálom. Azbestocementové šablóny boli
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia najbežnejšou
strešnou krytinou pre rodinné domy. Azbest je pre ľudský
organizmus vysoko škodlivý, pokiaľ sa s ním manipuluje.
Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho
vlákien. Pri mechanickom poškodení, alebo manipulácii
sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné
vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich
a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový
nádor. Ide o silne karcinogénnu látku.
Podľa posledných prieskumov je na Slovensku pokrytých
azbestocementovou krytinou približne 150 000 rodinných
domov, čo predstavuje viac ako 20 miliónov m2 striech.
Likvidácia azbestocementovej strechy
Náklady na odbornú likvidáciu azbestocementových
výrobkov v súlade s platnou legislatívou predstavujú v
priemere na jeden rodinný dom približne 2 800 €.
V prípade neodbornej likvidácie azbestocemntovej krytiny
hrozí majiteľom objektov podľa Zákona 355/2007 Z.z., §
41, pokuta od 1 660 € do 33 200 €, ktorá môže byť pri
opakovanom porušení zvýšená na dvojnásobok. Občanovi, ktorý by nakladal svojvoľne s nebezpečným odpadom
a uložil by ho na čiernej skládke, hrozí pokuta do 664 €
a následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade
s legislatívou na jeho náklady, pričom by sa mohol vystaviť
aj trestnému stíhaniu (verejné ohrozenie).
Demontáž azbestocementovej strechy
V súčasnosti pretrváva medzi ľuďmi názor, že pri odstránení azbestových dosiek z domu sa zbavili všetkých
problémov a majú objekt čistý. Opak je pravdou. Pri
manipulácii s azbestovými materiálmi sa mnohonásobne
zvyšuje počet vlákien, ktoré sa uvoľňujú do okolia. Práve
neodborná demontáž, ktorá nezabráni úniku azbestových
vlákien, je pre okolie nebezpečnejšia, ako azbest ponechaný v relatívnom pokoji. Taktiež následné vyčistenie
budovy, ktorá bola zamorená neodbornou manipuláciou
s azbestom, je podstatne nákladnejšia oproti legitímnemu
postupu.
Cena za likvidáciu pôvodnej azbestocemntovej krytiny je
pre väčšinu majiteľov rodinných domov neúnosná, preto
častokrát pristupujú k neodbornej manipulácii s touto
nebezpečnou krytinou a jej uskladňovaniu na nelegálnych
„čiernych“ skládkach.
Neodborný postup pri demontáži a manipulácii s nebezpečným odpadom škodí nielen občanom túto činnosť
vykonávajúcim a obyvateľom nehnuteľnosti, ale aj širšiemu
okoliu, do ktorého sa čiastočky azbestu rozptýlia.
Lindab má pre vás riešenie
Náklady na odbornú demontáž a likvidáciu azbestocementovej krytiny tvoria častokrát hodnotu novej kvalitnej
strechy. Vďaka tomu majiteľ staršej nehnuteľnosti nemôže
kvôli skoro dvojnásobne zvýšeným nákladom pristúpiť
k rekonštrukcii svojej starej strechy.
Faktom je, že ak je tento typ krytiny ponechaný v relatívnom pokoji, prípadne je vhodne obalený netvorí riziko pre
životné prostredie a ani obyvateľov domu.
Ako sme už spomínali likvidácia eternitovej strechy je
finančne náročná, neodbornou manipuláciou aj zdraviu
ohrozujúca a pre životné prostredie likvidačná záležitosť.
Vieme, čo znamená nová, ale hlavne funkčná strecha.
Kým v minulosti bola otázka environmentalistiky v úzadí,
dnes je na prvom mieste a denno-denne sa skloňuje.
Rodinný rozpočet je často krát limitovaný, a tak ľudia
pristupujú ku kompromisom alebo ako sa hovorí, berú
veci do vlastných rúk. A tak nachádzame na čiernych
skládkach a na miestach, kde nepatria, azbestové strechy
a iný škodlivý materiál. My v Lindabe vieme, ako získať
novú bezpečnú strehu bez nutnosti likvidácie starej, hoci
aj azbestovej strechy. Nebojte sa nás opýtať.
Čo by ste mali vedieť o azbeste:
• Používanie azbestu je zakázané
• Likvidácia v starších objektoch je povinná len pri
búraní a rekonštrukciách
Lindab vyvinul pre majiteľov týchto „zázračných“ krytín riešenie, pri ktorom sa na starú poškodenú krytinu namontuje kontaktná strešná fólia a nový drevený rošt s latovaním.
Jeho účelom je odvetrať vzniknutý priestor medzi starou
a novou strešnou krytinou Lindab, čím sa zabráni vzniku
kondenzu. Na tento rošt sa následne montujú klampiarske
odvetrávacie prvky a, samozrejme, strešná krytina.
• Likvidáciu azbestu a výrobkov azbest obsahujúcich, môžu robiť len odborne spôsobilé osoby
Takýmto spôsobom zabránime mechanickému poškodzovaniu azebstocementovej krytiny, vplyvu vonkajšieho
prostredia (sneh, dážď, krupobitie) a tak možnosti úniku
azbestových vlákien do okolia rodinného domu alebo
objektu.
• Pri vhodnom obalení vlákien únik škodlivín nehrozí
• Nebezpečný odpad musí byť uložený na špeciálnych skládkach
• Náklady na likvidáciu výrazne ovplyvňujú cenu
stavebných prác
• Najviac únikov je zo striech starších rodinných
domov
7
lindab | magazín
august 2013
Nízkoenergetické domy s inovatívnym konštrukčným
systémom Lindab Construline
V dnešnej modernej dobe si výstavba rodinného domu vyžaduje optimálny spôsob
stavby z hľadiska ekonomického, technologického i ekologického. Nájsť riešenie bez
kompromisov tak, aby spĺňalo všetky tieto kritéria, nie je jednoduché. Inovatívny konštrukčný systém Lindab Construline však prináša revolučný spôsob výstavby rodinných domov s prívlastkom nízkoenergetický.
Ide o systém suchej výstavby, založený na použití
tenkostenných štrbinových oceľových profilov tvoriacich nosnú konštrukciu objektu, doplnenú o minerálnu
vlnu, parotesnú fóliu a oplášťovacie sádrovláknité dosky
Fermacell pre vytvorenie stavby s požadovanými technickými vlastnosťami. Každý z použitých materiálov plní svoju
dielčiu funkciu, čím dochádza k optimalizácii ich použitia,
úžitkových vlastnosti skladieb a následne i celkovej efektívnosti stavby.
Unikátna oceľová konštrukcia Lindab
Construline
Technológia montovaných domov Lindab využíva ľahkú
oceľovú nosnú konštrukciu postavenú z perforovaných
profilov Z-C-U, navrhovanú na základe dlhoročných
skúseností spoločnosti Lindab s aplikáciou ocele na stavbách v Škandinávií. Oceľové profily Lindab sú vyrobené
z vysokokvalitnej švédskej pozinkovanej ocele a patria
medzi stavebný materiál, ktorý vás nikdy nesklame. Sú
odolné proti vlhkosti, nemôžu ich napadnúť plesne ani
hniloba. Nekrútia sa a nevysychajú. Nepriaznivé klimatické podmienky, s ktorými sa konštrukcia počas výstavby
môže „stretnúť“ nemajú vplyv na je pôvodnú pevnosť
a tvar. Pozinkovaná oceľ je odolná proti korózií, nevylučuje
žiadne alergény, radón ani toxické plyny a jej pevnosť časom neklesá. Pomer medzi hmotnosťou, nosnosťou,
cenou a životnosťou profilov Lindab je v porovnaní
s inými stavebnými materiálmi používanými pre
podobné účely nedostihnuteľný.
Ďalšie výhody montovaných domov
s inovatívnym konštrukčným systémom
Lindab Construline
Tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie
• Oceľové profily s pozinkovanou vrstvou nie je potrebné
ošetrovať (na rozdiel od dreva)
• Suchá technológia výstavby
• Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (U, stena =0,166
W/m2K)
• Vysoká nosnosť a tuhosť (vydrží zemetrasenie Richterovej stupnice 7)
• Rýchlosť výstavby je cca 2 až 3 mesiace
• Menšia konštrukčná šírka steny
• Protipožiarna bezpečnosť
• Dobré akustické parametre (zábrana hluku)
• Stavba je difúzne otvorená („dýcha“) a je postavená
z ekologických materiálov
Veľká tepelná vodivosť oceľového skeletu je eliminovaná
špeciálnymi štrbinami v profiloch v kombinácii s malou
hrúbkou profilov (od 1,0 do 2,0 mm). Tým rastie plocha
tepelnej izolácie a celkový súčiniteľ prestupu tepla výrazne
klesá, čím je porovnateľný s drevostavbou.
Skladba steny
Každá vrstva v skladbe steny plní svoju úlohu - oceľový
skelet zabezpečuje potrebnú tuhosť a pevnosť, tepelná
izolácia zabraňuje úniku tepla, oplášťovacie sadrovláknité
dosky plnia pohľadovú funkciu v interiéri, ochranu proti
požiaru a zabezpečujú mikroklímu a reguláciu vlhkosti.
Vonkajší charakter objektu je na záver dotváraný štandardnou fasádnou omietkou s kontaktným zateplením
alebo obkladom s prevetrávanou medzerou a tepelnou
izoláciou.
Konštrukčná šírka steny
V dôsledku dobrého tepelno-technického správania
konštrukcie steny sa dajú dosiahnuť rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti aj pri menších šírkach stien než v prípade
tradičných murovaných stien.
Hlavná výhoda spočíva v tom, že sa pri menšej celkovej
šírke ľahkých stenových rámov Lindab dá dosiahnuť zvýšenie úžitkovej plochy pri zachovaní rovnakého zastavaného pôdorysu. Oproti murivu s podobnými tepelnoizolačnými parametrami možno ušetriť na hrúbke steny aj viac ako
20 cm! Tzn. napríklad pre objekt s pôdorysnou plochou
80 m2 sa dá ušetriť až 7 m2, čo je plocha celej kúpeľne.
Použitie systému Lindab Construline
Systém je vhodný na výstavbu rodinných domov, administratívnych i menších priemyselných stavieb a stavieb
občianskej vybavenosti, aj pre nadstavby na existujúce
murované objekty. Montáž môže prebiehať buď ako priama stavenisková alebo s prípravou panelov vo výrobe, čím
sa opäť urýchli celý proces realizácie. Priemerný rodinný
dom je možné touto technológiou realizovať rádovo do
niekoľkých týždňov (cca 3 mesiace).
Unikátna a jedinečná škandinávska technológia s inovatívnym konštrukčným systémom Lindab Construline,
v kombinácii s odporúčanými značkovými stavebnými
materiálmi je garanciou vysokej kvality a trvácnosti.
Ak sa stretnú profesionálni odborníci a špičková kvalita
môžete sa spoľahnúť, že váš dom bude právom ten
NAJ... My sa o to postaráme od základov až po strechu.
Pripravíme vám dom na kľúč.
Fotky použité v tomto článku sú reálne slovenské stavby s použitím konštrukčného systému Lindab.
Ak vás tento systém zaujal, kontaktujte nášho produktového manažéra: Ing. Adrián Gurčík +421 918 697 867,
[email protected], ktorý vám rád zodpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu.
8
9
lindab | magazín
august 2013
SBS Maxi
Lindab Roof
zastrešnie plochých striech
Systém ľahkých
oceľových hál
Systém SBS Maxi vznikol na základe už existujúceho systému SBS Mini (Small Building Systems – Male stavebné systémy), ktorý bol určený pre objekty menších rozmerov ako sú garáže a záhradné domčeky do 250 m2.
Tento systém bol však v roku 2013 rozšírený o stavebný
systém určený pre objekty väčších rozmerov z čoho vyplýva
aj jeho názov SBS Maxi. Tvorí ho kompletná ľahká oceľová hala väčších parametrov s pôdorysnou plochou až do
1 500 m2, dostupným voľným rozpätím do 18 m a výškou
a dĺžkou odkvapu až do 6 m. Princíp ľahkej halovej konštrukcie SBS Maxi spočíva vo vhodnom použití a konfigurácií
ľahkých, žiarovo pozinkovaných oceľových profilov vysokej
pevnosti, ktoré boli doteraz tradične ponúkané pre sekundárne konštrukcie (strešné väzníky, stenové nosníky). Prierez
konštrukčných profilov je konštantný pozdĺž celej dĺžky vďaka procesu výroby tvarovania valcovaním za studena. Vďaka
malej hrúbke plechu (1,0 - 3,0 mm) a metóde ochrany
povrchu (zinková pasivačná vrstva), nie sú možné a vyhovujúce zvárané spoje pre spájanie profilov, ako pri tradičných
metódach výstavby oceľových hál. V tomto prípade sa
na konštrukčné spoje používajú skrutky alebo svorníky. SBS
Maxi nachádza uplatnenie v priemyselných, poľnohospodárskych a servisných budovách, kde potencionálnymi zákazníkmi sú veľké podnikateľské skupiny, malé až stredne veľké
spoločnosti, ale aj súkromní či rodinní užívatelia. SBS Maxi
je systém, ktorý je v prvom rade vhodný pre účely malých
až stredne veľkých rozmerov priemyselných hál, napríklad
jednoduchých, či už zateplených alebo nezateplených skladov, prípadne výrobných či montážnych závodov. Využitie
nachádza rovnako tak v poľnohospodárskom odvetví pri
výstavbe budov, ktoré chránia strojné zariadenie či vozidlá,
ďalej pri výstavbe stajní, prístreškov, technických servisných
budov pre umiestnenie chovných zvierat. Aplikovateľnosť je
vhodná aj pre výstavbu závodov predbežného spracovania
napr. malé potravinárske závody (pr. konzervárne). Ďalším
efektívnym použitím stavebného systému SBS Maxi sú servisné budovy s rôznou funkciou ako napr. výstavné, výučbové, technologické, sociálne alebo administratívne budovy.
Stavebný systém SBS Maxi je vskutku
výnimočný a ponúka značné množstvo
výhod:
• široká oblasť použitia (priemysel, poľnohospodárstvo, služby)
• unikátna, optimalizovaná ľahká oceľova budova zo
švédskej ocele
• veľký rozsah rozmerov (dostupné voľné rozpätie do
18 m; výška po odkvap do 6,0 m; rozsah pôdorysnej plochy ideálne 200 - 1 500 m2)
• jednoduché, ale estetické typy budov s rôznym
vzhľadom (rôzne typy profilov a rôzne farby striech
a systémov opláštenia stien)
Lindab Roof je ideálnym riešením pre všetky „paneláky“
s plochou strechou, ktoré mali, alebo majú opakované
problémy so zatekaním, majú zle vyriešené ukotvenia
vzduchotechniky alebo iných zariadení, nachádzajúcich sa
na strechách bytových domov. Ide o zastrešenie plochých
striech vytvorené z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska strešná krytina s doplnkami
a odkvapový systém. Špecializovaný montážny partner tento
systém nielen dodá a namontuje, ale môže ho podľa potreby
doplniť aj bleskozvodom, či vyhrievanými žľabmi. Lindab
Roof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne
riešenie problémov s plochou strechou.
Celý systém pri svojej nízkej vlastnej hmotnosti, cca
10 – 15 kg/m2, sa vyznačuje vysokou pevnosťou. Prednosť
nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti zabezpečuje použitie za
studena valcovaných pozinkovaných Z a C profilov. Použitie
takýchto strešných systémov je vhodné aj v horských oblastiach s dlhodobým snehom, voči ktorému je strecha odolná
aj svojou váhou, aj spôsobom ukotvenia. Nosný systém
Lindab Roof je navrhnutý tak, aby usmernil všetky zaťaženia,
ktoré na strechu pôsobia priamo do nosných stien a pôvodné strešné panely tak nebudú zaťažené. Systém je dimenzovaný s prihliadnutím na snehovú a veternú oblasť, v ktorej sa
daný objekt nachádza. To znamená, že sa nemusíte obávať
žiadneho narušenia strešného systému.
Samotná montáž nosného systému a strešného plášťa je
veľmi rýchla. Pri dobrých poveternostných podmienkach je
možná pokládka cca 40 – 50 m2 systému za deň s minimálnym narušením pohodlia bývania. Komplexný systém od
jedného dodávateľa v prevedení štítovej, valbovej či pultovej
strechy možno dodať do troch týždňov od objednávky.
Rýchly termín montáže je z časti aj z toho dôvodu, že systém
pozostáva výlučne z komponentov Lindab, čo napomáha
bezproblémovému vzájomnému fungovaniu komponentov.
Zastrešenie plochých striech Lindab Roof predstavuje bezúdržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou.
Strešná krytina Lindab Coverline je k dispozícii v 17 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného
zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie
v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je
dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh
systému a vypracovanie statických prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu firmu.
Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom
samotnej montáže. Samotný projekt však zadáva investor,
ktorý musí v zmysle platných zákonov požiadať o stavebné
povolanie.
Podstrešný priestor vytvorený systémom Lindab Roof nie je
prispôsobený nárokom na bývanie, je to akýsi pôjd. V prípade potreby vieme vyriešiť bytovú otázku systémom obytných
nadstavieb Lindab Construline, ktorým dokážeme vytvoriť až
niekoľko podlaží. Na požiadanie vieme spracovať aj takúto
ponuku. Bližšie informácie o takýchto možnostiach prinesieme v niektorom z našich ďalších príspevkov.
Ak vás problematika riešenia plochej strechy zaujala a uvažujete o trvalom odstránení problémov vašej plochej strechy,
neváhajte a kontaktujte nás. Radi si s vami dohodneme
stretnutie a ponúkneme vám individuálne riešenie pre vašu
strechu.
• zateplené alebo nezateplené plášte budov
• vynikajúca kvalita, vysoká nosnosť, trvanlivý
pozinkovaný oceľový materiál Lindab = bezpečná
budova na mnoho rokov
• vysoká tuhosť a statická únosnosť systému
• nízka hmotnosť systému – ekonomická preprava,
rýchla montáž
• technológia suchej výstavby – kontinuálna práca na
stavenisku, takmer nezávislá od počasia
• ekonomicky stavebný systém, veľmi dobrý pomer
ceny a kvality
Ak vás tento systém zaujal, kontaktujte nášho produktového manažéra: Branislav Barč +421 915 938 518,
[email protected], ktorý vám rád zodpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu.
10
Lindab Roof je systém renovácie plochých striech, ktorý umožňuje vybudovať novú
šikmú strechu na panelový dom rýchlo a bez starostí. S novou sedlovou strechou,
okrem iného, budova dostane nielen nový vzhľad, ale obyvatelia získajú väčší pocit
bezpečia a tepla.
Ak vás tento systém zaujal, kontaktujte nášho produktového manažéra: Ing. Adrián Gurčík +421 918 697 867,
[email protected], ktorý vám rád zodpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu.
11
lindab | magazín
august 2013
Lindab Systemline
Raňajky v Lindabe
Kompletný halový systém pre tvarovo zložitejšie a rozmerovo väčšie
oceľové haly (viac ako 700 m2).
Prednosťou systému Lindab Systemline je výber nosnej
konštrukcie, ktorá najlepšie vyhovuje zamýšľanému účelu
použitia haly. Štandardná nosná konštrukcia je založená na
použití normovaných profilov valcovaných za tepla podľa
európskych noriem. Zastrešenie a opláštenie stien je možné
buď sendvičovými panelmi, príp. sendvičovými skladbami alebo v prípade nezateplených budov s trapézovým
plechom. Súčasťou systému je aj dodávka klampiarskych
prvkov, odkvapového systému, svetlíkov a príslušenstva
podľa priania zákazníka. Priemyselné, obchodné, športové,
skladovacie a k ďalšiemu využitiu vhodné haly Lindab sú ponúkané na základe premyslenej a do detailov prepracovanej
koncepcie overené mnohoročnými skúsenosťami a vývojom.
Hromadné použitia týchto detailov zaručujú kvalitu výrobkov.
Cieľom je výborné technické prevedenie. Pre každý projekt je
nosná konštrukcia navrhovaná a posudzovaná individuálne.
Rozmery haly, celkovú hmotnosť a tvar možno projektovať
v širokom rozsahu tak, aby zodpovedali jej budúcemu využitiu, požiadavkám na vnútorný priestor a architektonickým
predstavám zákazníka. Súčasťou hál Lindab je kompletná
škála komponentov systému Lindab.
KOMPONENTY SYSTÉMU:
1. Primárna konštrukcia
5. Priemyselné brány
2. Sekundárna konštrukcia 6. Okná
3. Strecha
7. Svetlíky
4. Opláštenie
8. Bezpečnostné prvky
Všetky budovy a objekty sú realizované za určitým
účelom alebo funkciou, preto je dôležité zhrnúť
si dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť končenú
podobu budovy:
• požiadavky investora: funkcia, estetický faktor, odhadovaná životnosť, stavebné a prevádzkové náklady;
• požiadavky príslušných orgánov (na európskej, národnej
alebo lokálnej úrovni), napr. územné plánovanie alebo
rozvojové aspekty mesta;
• technické požiadavky (stavebné zákony, predpisy, normy);
• dostupný stavebný materiál, produkty a procesy, miestne
aspekty týkajúce sa pracoviska a prevedenia stavebných
prác (napr. pôdne podmienky, počasie, vplyv na životné
prostredie, časové a termínové potreby atď.).
Mnohé z uvedených podmienok sú dané ako povinné, ale aj
ako flexibilné – v niektorých prípadoch protikladné – preto
by mali byť definované technické špecifikácie jednotlivo, aby
bolo zrejmé ktoré ako spĺňajú dané požiadavky a na akej
úrovni (aj v prípade kompromisov) a ktoré budú interpretovať
zhodu s týmto rozsiahlym systémom požiadaviek. Preto je
dôležité, aby ekonomická konštrukcia každej stavby na požadovanej technickej a kvalitatívnej úrovni prešla posúdením
podľa individuálneho návrhu.
VÝHODY SYSTÉMU:
• vynikajúca kvalita, vysoká nosnosť
• rýchla montáž
• recyklovateľné materiály – šetrné k životnému prostrediu
• široká ponuka profilov a farieb pre fasády a obklady stien
budovy
• výroba prefabrikátov presných rozmerov – takmer žiaden
odpad
• kompletný systém (strešné a fasádne systémy, odvodňovací systém, bezpečnostné prvky striech, príslušenstvo)
• variabilný systém komponentov – flexibilné, variabilné
aplikácie
• vynikajúce služby (pre dodávateľov, projektantov, staviteľov)
Podstatou koncepcie je použitie osvedčených a odskúšaných riešení. Namiesto najrozmanitejších variantov detailov
ponúka Lindab osvedčené a dobre zavedené riešenia.
Ak vás tento systém zaujal, kontaktujte nášho produktového manažéra: Branislav Barč +421 915 938 518,
[email protected], ktorý vám rád zodpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu.
12
Spoločnosť Lindab si zakladá na dobrých vzťahoch nielen interne, ale aj externe
medzi partnermi a spoločnosťami, s ktorými spolupracuje. Aj to bol dôvod, prečo sa
vedenie spoločnosti rozhodlo zorganizovať spoločné raňajky pre klampiarov a montážnikov.
Všetko sa odohrávalo v logistickom Lindab centre v Nitre
24. 6. 2013. Šlo o pilotný projekt, v ktorom chce spoločnosť Lindab pokračovať aj v ďalších svojich centrách.
Účelom tohto stretnutia bolo porozprávať sa s klampiarmi
v neformálnej, priateľskej atmosfére o ich skúsenostiach
a návrhoch na zlepšenie procesov, produktov a službách
poskytovaných spoločnosťou Lindab. Taktiež mali možnosť zoznámiť sa bližšie s vybavenosťou Lindab centra,
ktoré im ponúka či už 4-metrovú ohýbačku alebo produkty ako sú tabuľové a zvitkové plechy, krytiny či odkvapový
systém priamo k odberu.
K tomu boli pripravené bohaté a chutné raňajky, ktoré
svojou vôňou lákali všetkých okoloidúcich.
Okrem skvelých raňajok sa podávali aj horúce zľavy.
Účastníci mali možnosť hádzaním šípok na terč vybojovať
si zľavy od 20 – 50 % na nákup odkvapového systému
Lindab Rainline.
„Sme milo prekvapení, že sa tejto akcie zúčastnilo toľko
klampiarov. Najmä v čase hlavnej strechárskej sezóny, si
vážime o to viac, že sa prišli s nami podeliť o svoje skúseností“, povedal Slavomír Janík, riaditeľ spoločnosti Lindab.
Celú atmosféru dotvorilo aj krásne slnečné počasie, dobrá
nálada a okrem spomienok na milú akciu si naši účastníci
odniesli aj malú pozornosť od nás.
Lindab Centrum je ideálnym miestom pre klampiarov!
13
lindab | magazín
august 2013
DomExpo
Jarnú sezónu sme začali účasťou na medzinárodnej výstave DomExpo v Nitre, na ktorej sa zúčastnilo spolu 132 vystavovateľov.
Táto výstava bola zameraná na drevodomy, nízko energetické a pasívne domy, kde spoločnosť Lindab odprezentovala montované domy systémom ľahkých konštrukcií
Lindab Construline. „Stánok“ svojou veľkosťou, prevedením a netradičným stavebným materiálom pútal pozornosť
medzi viac ako 40 000 návštevníkmi, ktorí sa prišli na
výstavu počas 4 dní pozrieť.
Znižovanie energetickej náročnosti domov je téma, ktorá
rezonuje tak u obyvateľov domov, ako aj budúcich stavebníkov.
Unikátna a jedinečná škandinávska technológia s inovatívnym konštrukčným systémom Lindab Construline,
komplexne doplnená ďalšími značkovými stavebnými
materiálmi je garanciou vysokej kvality a trvácnosti.
Nové farby
Spoločnosť Lindab si zakladá na kvalite svojich produktov a služieb a snaží sa pripravovať efektívne a spoľahlivé riešenia. Aj vďaka tomu k vám prichádzame opäť s ďalšou novinkou.
Do našej ponuky sme zahrnuli opravnú farbu v 100 ml
balení LINDAB BF100, dodávanú v plechovkovom obale
za výhodnú cenu 10,80 €/ks bez DPH.
Je dostupná pre štandardné ponúkané farby strešných
krytín Lindab (015 - čierna, 001 - biela, 044 - antracit,
045 - strieborná, 087 - tmavošedá, 434 - hnedá, 742
- tehlová, 758 - červenohnedá, 747 - červená, 830 borovicovo zelená).
Nespornou výhodou tohto balenia je, že vám jedno balenie vydrží na niekoľko striech, čo v konečnom dôsledku
šetrí vaše peniaze.
Navyše vám k opravnej farbe pribalíme nový aplikačný
štetec. Svojim tvarom a prevedením zabezpečí plynulé
a kvalitné prekrytie akýchkoľvek nedostatkov a povrchových defektov strešnej krytiny.
Aplikačný štetec je vybavený mäkkým vláknom a svojou
oblou plochou je vhodný aj na prekrytie väčších plôch
14
bez nutnosti opakovaného natierania.
Veríme, že aj vďaka týmto riešeniam vám pomôžeme
zjednodušiť a zefektívniť vašu prácu.
Lindab na webe
Dnešná doba je ovplyvnená svetom internetu a virtuálneho
života. Rovnako je to však spôsob, ako sa čo najrýchlejšie
a najjednoduchšie dostať k informáciám a tých je na internete nekonečne množstvo. Rozhodli sme sa pripraviť pre
vás prehľadné webové stránky zamerané na produkty Lin-
www.stresnysystem.sk – stránka venovaná kompletnej ponuke strešných krytín
www.halovysystem.sk – stránka venovaná halovým systémom a priemyselným objektom
www.odkvapovysystem.sk – stránka venovaná
odkvapovému systému Lindab Rainline
www.shop.odkvapovysystem.sk - internetový
obchod pre nákup odkvapového systému Lindab
Rainline
www.konstrukcnysystem.lindab.sk – stránka
venovaná systémom ľahkých konštrukcií Lindab
Coverline
www.vernostsaoplati.sk – vernostný program pre
klampiarov a montážnikov
www.lindab.sk – všeobecné informácie o kompletnej ponuke produktov Lindab.
dab. Z nich sa dozviete
podrobné informácie
a detaily o tom ktorom
produkte či celom
systéme, rovnako aj
montážne postupy,
ako aj aktuálne novinky a prebiehajúce
akcie.
Veríme, že vám takto
priblížime výhody
produktov Lindab
a nájdete odpovede na všetky vaše
otázky.
Najrozšírenejší internetový spôsob komunikácie v dnešnej
dobe je Facebook. Týmto spôsobom vám chceme priblížiť
aj to, čo sa deje za dverami Lindabu a ukázať nás možno v menej formálnej podobe. Nájdete nás pod názvom
Lindab Slovakia. Veríme, že vás pobavíme.
Radi privítame vaše námety a názory na zlepšenie či už
obsahu, alebo prehľadu daných webových stránok.
Spišské
trhy 2013
Účasť spoločnosti Lindab na Spišských trhoch je už
tradíciou a inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť sme sa
predstavili s novou podobou stánku. Hitom bola moderná
a nadčasová strešná krytina Lindab Click, ktorá oslovila
nejedného zvedavca
Montážne video
Spoločnosť Lindab každoročne organizuje montážne školenia pre predajcov, klampiarov a montážnikov. Chceme
im priblížiť novinky medzi produktmi Lindab, ale najmä
ich naučiť, ako správne postupovať pri montáži tej danej
krytiny, prípadne ako sa vyvarovať chybám na streche.
Asi najväčším otáznikom je montáž strešnej krytiny Lindab
Goodlock a Lindab Click. Preto sme sa rozhodli spracovať detailný a presný postup montáže krok za krokom.
V tomto videu je zachytený postup
montaže krytín, ale aj:
• montáž krytiny okolo komína
s oplechovaním
• montáž krytiny v úžľabí z oboch strán
• montáž krytiny okolo strešného výlezu
s oplechovaním
• montáž pultového lemovania
Montážne videá nájdete na www.stresnysystem.sk alebo na youtube.com
15
Strešný systém VÝHODNE!
1
ZÍSKAJTE AŽ 30 % KRYTINY ZADARMO
30%
Mega
Profil
AKCIOVÉ FARBY
krytiny
zadarmo
Maxima
Click
Classic
Classic matný
Elite
hnedá
hnedá
hnedá
tehlová
tehlová
tehlová
červeno
hnedá
čierna
Goodlock
šedá
PODMIENKY ZÍSKANIA ZĽAVY NA STREŠNÚ KRYTINU
strešná krytina
Lindab
ZĽAVA
hrebenáče
skrutky
(8 ks/m2)
Lindroll
klampiarske prvky
alebo tabuľový plech
podstrešná fólia
LindabContactFoil
odkvapový systém
Lindab Rainline
30 %
20 %
ĎALŠIE
PODMIENKY
2
3
4
• akciové zľavy platia pri odbere krytiny od 70 do 400 m2, väčšie odbery sa posudzujú individuálne
• akciové zľavy sa neuplatňujú v prípade pultových striech
• zľava 20 % alebo 30 % sa uplatňujú z platných cenníkových cien strešnej krytiny a je podmienená odberom príslušenstva podľa
tabuľky v potrebnom množstve
• akciové zľavy platia len na krytiny a farby uvedené v tomto letáku
• pre zmluvných obchodných partnerov Lindab platia akciové rabaty uvedené v ZoOS
ZÍSKAJTE ĎALŠIE ZĽAVY PRI NÁKUPE CEZ NAŠICH
PREDAJNÝCH PARTNEROV
Získajte ďalšie zľavy na príslušenstvo alebo odkvapový systém a postavte Vašu strechu ešte lacnejšie.
Kontaktujte nášho obchodného zástupcu ONLINE na www.stresnysystem.sk a ten Vám
zabezpečí do 36 hod. cenovú ponuku vrátane zliav od našich zmluvných partnerov.
PRIPRAVÍME VÁM ORIENTAČNÚ CENU MONTÁŽE
Pre lepšiu orientáciu a predstavu o celkových nákladoch na vašu novú
strechu vám pripravíme orientačnú cenu montáže krytiny.
Viac info na www.stresnysystem.sk
VYHRAJTE POUKÁŽKU V HODNOTE 500 €
CEZ PROGRAM REKONŠTRUKCIE
Registrujte vašu strechu na www.stresnysystem.sk
v sekcii Rekonštrukcia. Raz mesačne žrebujeme výhercu poukážky
na tovar Lindab v hodnote 500 €.
www.stresnysystem.sk
Download

Systémové riešenia Lindab Nadčasová strešná krytina Lindab Click