MS Excel’de Makrolar /Microsoft
/
Excel VBA Eğitimi
MS EXCEL’DE MAKROLAR / MS EXCEL VBA EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
3 Gün / 18 Saat
Firmalar, devlet kurumları, kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi. İleri düzey Excel bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Excelde Makrolar eğitimi, MS Excel üzerinde yapılan uygulamaların yetmediği noktalarda,
programlar yazarak MS Excel'i arayüz bir sistem gibi kullanmayı, kullanıcıların kendi
yazdıkları fonksiyonları MS Excel'den çağırmayı, diğer MS Office uygulama verilerini
entegreli olarak
ak kullanmayı öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesi hedefler.
Bu üç günlük Excel'de Makrolar ( MS Excel VBA ) eğitiminde katılımcılar; MS Excel kayıt
makroları ile yapılan işlemleri kaydetmeyi, VBA ekranı üzerindeki genel tanımları öğrenmeyi,
temel
mel VBA programlamasını, bu programları yazarken uyulması gereken prosedürleri, kod
organizasyonu oluşturmayı, döngüler ile oluşturulan metodları "User Formlar" üzerinde
işlevsel hale getirmeyi öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
Makrolara genel bakış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makrolar hakkında genel bilgi
Makro çeşitleri
Makroları kaydetmek
Makroları silmek
Makroları çalıştırmak
Makroları nesnelere bağlamak
Makro seçeneklerini değiştirmek
Makroları düzenlemek
Makrolarda güvenlik
Visual Basic Applicatio(VBA)
penceresini tanımak
•
•
•
•
•
Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
Kod penceresi
Properties penceresi
Project explorer penceresi
Module, User Form, Class terimlerini tanımak
Prosedürleri tanımak
•
•
Sub tipi prosedürler nedir?
Function tipi prosedürler nedir?
Excel ile programlaya giriş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesne nedir
Özellik, Metod ve Olay nedir
Hücre seçmek
Satır seçmek
Sütun seçmek
Seçili hücrelere ait satırları seçmek
Seçili hücrelere ait sütunları seçmek
Aktif hücrenin etrafındaki dolu hücreleri seçmek
Seçili olan hücrelerin sayısını öğrenmek
Seçimin satır ve sütun sayısını bulmak
Seçili alan sayısını bulmak
Hücreye formül yazdırmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 93 22, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
MS Excel’de Makrolar /Microsoft
/
Excel VBA Eğitimi
•
•
•
•
•
•
Hücreye değer atamak
Seçili hücreye değer atamak
Hücre içini otomatik olarak doldurmak
Hücreye rastgele değer atamak
Kaynak hücreleri referans alarak hedef hücrelerini doldurmak
oldurmak
Hücre ve yazı tipinin özelliklerini değiştirmek
Operatörler
•
•
•
•
•
•
Aritmetiksek operatörler
^, *, /, \, +, - , & , Mod operatörleri
Karşılaştırma operatörleri
=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS operatörleri
Mantıksal operatörler
NOT, AND, OR operatörleri
VBA programlama yapıları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Değişkenler ve değişken tipleri
Değişkenlerin tanım aralığı
Sabitler
Koşul yapıları
IF… THEN… ELSE
SELCET CASE… END SELECT
Tek boyutlu ve iki boyutlu diziler
Döngü çeşitleri
o FOR… NEXT
o FOR EACH… NEXT
o DO UNTIL… LOOP
o DO WHILE… LOOP
GOTO deyimi
Fonksiyonlar
•
•
•
•
Fonksiyon oluşturmak
Fonksiyon tipi prosedürlere parametreler atamak
Kişisel amaca yönelik fonksiyon oluşturmak
Fonksiyonları Excel içinde kullanmak
Hata denetimi
•
•
Hata kontrol deyimleri
Hata kodları ve açıklamalar
User Form ve özellikleri
•
•
•
•
•
•
Yeni User Form oluşturmak
Form özellikleri ( Properties )
Form olayları ( Events )
Formlara kontroller eklemek
Kontrol özellikleri ( Properties )
Kontrol olayları
Excel-Access ilişkisi
•
•
•
•
•
•
ActiveX Data Objects (ADO) nedir?
ADO nesneleri
Connection nesnesi
Recordset nesnesi
SQL sorgulama dili
MS Access üzerindeki verileri MS Excel’e aktarmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 93 22, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Download

Excelde Makrolar Eğitim İçeriği