OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
O nás
Firma DREVOSTAV vznikla v roku 1992. Od samého
začiatku je našou výhradnou činnosťou spracovanie
dreva v rôznych podobách. Na základe mnohoročných
skúseností, sme svoj výrobný program zúžili na
produkciu kvalitných OKIEN, DVERÍ a NÁBYTKU.
Čo vieme ponúknuť:
Nezáväzná odborná obhliadka objektu...predídeme ňou zbytočným nedorozumeniam vznikajúcim
neosobnou komunikáciou., je dobré vidieť – a od začiatku spolu riešiť detaily.
Návrh...na základe obhliadky navrhneme nie len cenu, ale predovšetkým vhodné riešenie počnúc
materiálom - cez členenie či dizajn – povrchovou úpravou a montážou končiac.
Výroba...dohodnuté riešenie nadobúda svoj tvar v dielni s modernou technológiou, v rukách
skúsených remeselníkov. Bez otáznikov „ako“, a v dohodnutom čase.
Doprava...žiadna zásielková služba, či doprava druhou-treťou osobou. Vieme ako výrobky zabaliť,
naložiť, bezpečne dopraviť a vyložiť. Čo si vyrobíme, to si odvezieme.
Montáž...profesionálna montáž, v zmysle dohodnutých realizačných podmienok – termín – stupeň
dokončenia – poriadok.
Financovanie...individuálne platobné podmienky pre každého. Výška zálohovej platby – konečná
platba najskôr po odovzdaní diela – s nami sa dohodnete.
Záruka...záručný a pozáručný servis sa ľahko potvrdí pečiatkou, ťažšie realizuje... Poznáme
podmienky, za ktorých ručíme dobrým menom – bez kompromisov.
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Obsah
*poznámka: Podrobnejšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našej webovej stránke.
Rez oknom – tabuľka porovnania jednotlivých okenných profilov .................................................... 4
Okenný profil STANDARD 78 ................................................................................................... 5
Okenný profil OPTIMAL 78 ...................................................................................................... 6
Okenný profil THERMOLUX 88 ................................................................................................ 7
Balkónové a terasové dvere ..................................................................................................... 8
Materiály .............................................................................................................................. 9
Vchodové dvere....................................................................................................................10
Montáž a doplnky k oknám .....................................................................................................11
Záruka a servis .....................................................................................................................12
Interiérové dvere ...................................................................................................................13
Nábytok a interiéry ................................................................................................................14
Naše referencie ....................................................................................................................15
Rez oknom
1
1. Izolačné 3-sklo, 2-sklo
2. Zaoblené vonkajšie hrany R=10 mm
3. Teplý-plastový dištančný rámik TGI
4. Krídlový odkvapový profil
5. Zasklievacia podložka, odvetrávacia drážka
6. Tretie tesnenie pod zasklievacou lištou
7. Krídlový profil s hrúbkou 88 (78) mm
8. Stredové tesnenie
9. Rámový odkvapový profil
10. Druhé-dorazové tesnenie
11. Rámový profil s hrúbkou 88 (78) mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tabuľka porovnania technických parametrov jednotlivých profilov
OKENNÝ PROFIL:
Konštrukčná hrúbka profilu
THERMOLUX 88
OPTIMAL 78
STANDARD 78
Jednoduchý profil 68
88 mm
78 mm
78 mm
68 mm
Zasklenie
Trojsklo 40 mm
Trojsklo 36 mm
Dvojsklo 24 mm
Dvojsklo 24 mm
Súčiniteľ prechodu tepla sklom = Ug
Ug=0,6 W (m .K)
Ug=0,7 W (m .K)
Ug=1,1 W (m .K)
Ug=1,1 W (m2.K)
Uw=0,8 (m2.K)
Uw=1,1 (m2.K)
Uw=1,4 (m2.K)
Uw=1,62 (m2.K)
Teplý - TGI
Teplý - TGI
Teplý - TGI
Obyčajný-hliníkový
22 mm
22 mm
22 mm
16 mm
Úprava zasklievacej lišty
poldrážkou+tesnenie
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
Rohový spoj krídel a rámov /pevnosť/
Trojitý
Trojitý
Trojitý
Dvojitý
3x
3x
3x
1x alebo 2x
13 mm
13 mm
13 mm
9 mm
R=10 mm
R=10 mm
R=10 mm
R=3 alebo 6 mm
Súčiniteľ prechodu tepla celým
oknom = Ug
Dištančný rámik v iz. skle
/vplyv na orosovanie/
Hĺbka zasklievacej poldrážky
/vplyv na orosovanie/
Tesniace zóny
Os drážky pre kovanie /bezpečnosť/
Zaoblenie hrán /životnosť/
4
2
2
2
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
THERMOLUX 88
Neustály trend v úsporách energie potrebnej na vykurovanie, núti nie len investorov a architektov
- ale stavebníctvo ako také k výstavbe nízkoenergetických až pasívnych budov. Našou odpoveďou je
zdokonalený okenný profil THERMOLUX 88, ktorý uspokojí aj záujemcov s veľkými nárokmi na úsporu
energie. Svedčí o tom aj z roka na rok stúpajúci dopyt práve po tomto okennom profile.
D R E V O S T A V
Č L E N Z D R U Ž E N I A S LOV E N E RG O O K N O
Drevené okno THERMOLUX 88 má konštrukčnú hrúbku 88 mm. Všetky rohové spoje sú vyrobené
trojitým čapom, aby pri osadení izolačného 3-skla nedochádzalo k deformácii krídla alebo rámu. Veľká
dekompresná drážka v rámovej časti je navrhnutá tak, aby zachytávala nápor pri prudkom daždi a vetre,
čím napomáha k dokonalej tesnosti aj pri extrémnom počasí. Hĺbka zasklievacej drážky 22 mm umožňuje
hlboké osadenie izolačného 3-skla. Tým prerušuje tepelný most a zamedzuje známemu orosovaniu
izolačných skiel vo vykurovacom období. Špeciálnou poldrážkou upravená zasklievacia lišta prekrýva spoj
krídla s lištou, a zároveň poskytuje priestor pre tretie – skryté tesnenie zamedzujúc tak skrytej kondenzácii
vodnej pary. Zaoblenie vonkajších hrán rádiusom až 10 mm zjemňuje po estetickej stránke celkový pohľad
na okno, ale predovšetkým umožňuje na hranách dosiahnuť potrebnú hrúbku povrchovej úpravy pre jej
dlhšiu životnosť.
Všetky ostatné potrebné informácie o tomto profile nájdete v porovnávajúcej tabuľke profilov na strane č. 4.
5
OPTIMAL 78
Ako samotný názov prezrádza, okenný profil OPTIMAL 78 je optimálnym riešením pre širokú vrstvu
zákazníkov. Je akousi zlatou strednou cestou medzi „extrémne šetrným“ profilom Thermolux 88, a
základným profilom Standard 78. Snúbi sa v ňom sila 3-skla a dostatočná hrúbka rámu. Tým je priam
predurčený do novostavieb či rekonštrukcií po zateplení, aj do stavieb nízkoenergetického charakteru.
D R E V O S T A V
Č L E N Z D R U Ž E N I A S LOV E N E RG O O K N O
Drevené okno OPTIMAL 78 má konštrukčnú hrúbku 78 mm. Všetky rohové spoje sú vyrobené trojitým
čapom, aby pri osadení izolačného 3-skla nedochádzalo k deformácii krídla alebo rámu. Veľká dekompresná
drážka v rámovej časti je navrhnutá tak, aby zachytávala nápor pri prudkom daždi a vetre, čím napomáha k
dokonalej tesnosti aj pri extrémnom počasí. Hĺbka zasklievacej drážky 22 mm umožňuje hlboké osadenie
izolačného 3-skla. Tým prerušuje tepelný most a zamedzuje známemu orosovaniu izolačných skiel vo
vykurovacom období. Špeciálnou poldrážkou upravená zasklievacia lišta prekrýva spoj krídla s lištou, a
zároveň poskytuje priestor pre tretie – skryté tesnenie zamedzujúc tak skrytej kondenzácii vodnej pary.
Zaoblenie vonkajších hrán rádiusom až 10 mm zjemňuje po estetickej stránke celkový pohľad na okno,
ale predovšetkým umožňuje na hranách dosiahnuť potrebnú hrúbku povrchovej úpravy pre jej dlhšiu
životnosť.
Všetky ostatné potrebné informácie o tomto profile nájdete v porovnávajúcej tabuľke profilov na strane č. 4.
6
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
STANDARD 78
Už v základe vynikajúco navrhnutý okenný profil STANDARD 78 ponúka všetky plusy z profilov THERMOLUX
88 a OPTIMAL 78. Jediný zásadný rozdiel je len v zasklení, kde je použité izolačné dvojsklo – avšak opäť z
plastovým dištančným rámikom v izolačnom skle. Je nástupcom zastaralého profilu IV 68, s vylepšeniami
ktoré odstránili všetky nedokonalosti preverené časom.
D R E V O S T A V
Č L E N Z D R U Ž E N I A S LOV E N E RG O O K N O
Drevené okno STANDARD 78 má konštrukčnú hrúbku 78 mm. Všetky rohové spoje sú vyrobené trojitým
čapom, aby nedochádzalo k deformácii krídla a rámu záťažou. Veľká dekompresná drážka v rámovej časti
je navrhnutá tak, aby zachytávala nápor pri prudkom daždi a vetre, čím napomáha k dokonalej tesnosti aj
pri extrémnom počasí. Hĺbka zasklievacej drážky 22 mm umožňuje hlboké osadenie izolačného 3-skla.
Tým prerušuje tepelný most a zamedzuje známemu orosovaniu izolačných skiel vo vykurovacom období.
Špeciálnou poldrážkou upravená zasklievacia lišta prekrýva spoj krídla s lištou, a zároveň poskytuje priestor
pre tretie – skryté tesnenie zamedzujúc tak skrytej kondenzácii vodnej pary. Zaoblenie vonkajších hrán
rádiusom až 10 mm zjemňuje po estetickej stránke celkový pohľad na okno, ale predovšetkým umožňuje
na hranách dosiahnuť potrebnú hrúbku povrchovej úpravy pre jej dlhšiu životnosť.
Všetky ostatné potrebné informácie o tomto profile nájdete v porovnávajúcej tabuľke profilov na strane č 4.
7
Balkónové a terasové dvere
Tak ako okná, rovnako aj balkónové a terasové dvere môžu byť vyhotovené v profiloch THERMOLUX 88,
OPTIMAL 78, alebo STANDARD 78.
Rozdiel je nielen vo veľkosti a účele, ale aj v otváraní. Podľa umiestnenia dverí a charakteru konkrétnej miestnosti
je možné dvere len otvárať, otvárať a vyklápať, posúvať a vyklápať, alebo dokonca zalamovať.
Všetky otváravé a otváravo – sklopné dvere sú štandardne vybavené protiprievanovou západkou, ktorá pri
dočasnom privretí dverí z exteriérovej strany fixuje dverné krídlo tak, aby sa samovoľne neotváralo dôsledkom
prievanu. Zároveň umožňuje komfortným spôsobom návrat do miestnosti ľahkým zatlačením na rám krídla. Z
exteriérovej strany je namontované madielko na dovretie dverí.
Ak si to architektonický zámer vyžaduje, a súčasťou dverí je aj bočné pevné presklenie, je potrebné si uvedomiť
nasledovné: Každý otváravý prvok pozostáva z rámu a krídla. Pri zatvorení je to v podstate rám v ráme, so svojou
pohľadovou šírkou. Pevné presklenie je len zasklený rám, s takmer polovičnou pohľadovou šírkou. Detail na
ktorý zabúda množstvo zákazníkov ale aj výrobcov... Rozdiel medzi výškou skla v pevnom presklení a otváravom
ráme riešime štandardne (bez príplatku) doplnkovým profilom kompenzujúcim chýbajúcu výšku.
8
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Materiály
DREVO:
Všetky nami ponúkané okenné profily sú štandardne vyrábané z certifikovaného lepeného eurohranolu. Svojím
viacvrstvovým zložením zabezpečuje pevnosť a tvarovú stabilitu.Z hľadiska dostupnosti, trvácnosti, a prijateľnej
ceny je vo všeobecnosti najpoužívanejšou drevinou smrek. Náročnejší zákazník má však možnosť vybrať si
červený smrek, borovicu, dub, prípadne niektorú exotickú drevinu, akou je napríklad meranti. Eurohranol
je zlepený z troch alebo štyroch lamiel. Vonkajšie lamely môžu byť dĺžkovo nadpojené, alebo fixné – bez
dĺžkového nadpojenia. Eurohranol z nadpájaných lamiel je určený na výrobu okien, ktoré budú povrchovo
upravené krycím, nepriehľadným náterom. Avšak pre nižšiu cenu oproti „fixným“ hranolom sa väčšinou používa aj na okná s
čiastočne priehľadným náterom – lazúrou.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Okenné krídla a rámy sú povrchovo upravené systémom RHENOCRYL, od nemeckého výrobcu Rhenocoll.
Systém pozostáva zo štyroch krokov:
1-IMREGNÁCIA – rámy a krídla sa máčajú v nerezovej vani do pigmentovaného základu, ktorý obsahuje látky
proti drevokazným škodcom a hubám. Dôraz sa kladie na čas potrebný k namáčaniu jednotlivých prvkov –
každý rám je pomalým spôsobom 2x opakovane ponorený, čím ochranné látky rovnomerne a hlboko preniknú
do dreva. Toto nie je možné dosiahnuť pri aplikácii základu štetcom. 2-MEDZIVRSTVA – rovnako máčaním
nanášaná druhá vrstva, ktorá je predprípravou na konečnú povrchovú úpravu lazúrou. Zaplní silno savé oblasti priečneho dreva
a póry. 3-ŠPÁROVÝ TMEL – aplikuje sa ručne do všetkých priznaných spojov rámov a krídel. Predlžuje životnosť povrchovej
úpravy v kritických miestach všetkých konštrukčných spojov. 4-HRUBOVRSTVÁ LAZÚRA – vysokotlakovým striekacím
zariadením sa nanáša optimálna hrúbka lakového filmu. Umožňuje difúziu vodných pár, reguluje vlhkosť v dreve a vďaka vyššej
pigmentácii poskytuje dlhodobú ochranu dreva pred poveternostným vplyvom a UV žiarením.
KOVANIE:
Nami vyrábané okná a dvere sú okuté celoobvodovým kovaním MACO – Multi Trend. Všetky otváravo-sklopné
okná sú ŠTANDARDNE vybavené mechanickým dvíhačom, ktorý pohodlným spôsobom zabezpečí správnu
polohu pri zatváraní okenného krídla, obzvlášť pri väčších rozmeroch či s výplňou trojsklom. Okná sú okuté vždy
s ohľadom na konkrétny rozmer tak, aby krídlo doliehalo k rámu v každom mieste obvodu. Návrh a následnú
objednávku kovania robíme pomocou okenného programu KLAES, a v spojitosti s vnútropodnikovou kontrolou
nie je vynechaný žiadny dôležitý prvok kovania, ktorý by ohrozoval funkčnosť a bezpečnosť počas dlhodobého
používania. Všetky prvky kovania sú k profilom montované nadštandardnými skrutkami SPAX, ktoré zabezpečujú nepovoľovanie
sa dlhodobým užívaním, svojou patentovanou konštrukciou eliminujú praskanie a deformáciu dreva v mieste spoju. Súčasťou
každých balkónových a terasových dverí je protiprievanová západka a úchytka na dovretie krídla. Viditeľné prvky kovania sú
chránené krytkami v rovnakom farebnom prevedení ako okenné kľučky. Napomáhajú nerušivému vzhľadu a zároveň chránia
pohyblivé časti kovania pred nečistotou.
ZASKLENIE:
Jednotlivé typy zasklení sú uvedené v tabuľke porovnania parametrov na strane č. 4. Izolačné 2-sklá a 3sklá pre nás vyrába spoločnosť AGC - Trenčín. Sú zložené z dvoch, prípadne troch tabúľ skla. Priestor medzi
jednotlivými sklami je štandardne vyplnený izolačným plynom,argónom. Vzdialenosť medzi tabuľami určuje
šírka dištančného rámiku. Väčšina výrobcov výplní stavebných otvorov pri zasklievaní svojích výrobkov používa
hliníkový dištančný rámik. Na základe skúseností sme sa však rozhodli už v základnom prevedení ponúkať
izolačné sklá s plastovým alebo nerezovým rámikom. Nakoľko hliník je výborný tepelný vodič, táto vlastnosť sa
pri izolačných sklách prejavuje negatívne – v zimných mesiacoch, počas vykurovacej sezóny sa prostredníctvom hliníkového
rámika ochladzuje aj vnútorná tabuľa iz. skla, čo má za následok tzv. „orosovanie“ skiel v spodnej časti.Kondenzát vytvorený na
vnútornej strane je problémom nie len po estetickej stránke interiéru, ale je nutné zakaždým ho odstraňovať, aby nedochádzalo
k tvorbe plesní a k poškodzovaniu okenných rámov. Tento negatívny jav dokáže eliminovať hlbšie osadenie izolačného skla
do profilu, hrubšia stena zasklievacej poldrážky, ale predovšetkým použitie plastu alebo nerezu. Nové poznatky a následne
moderný spôsob výroby izolačných skiel umožňuje vybrať si výplň preferujúc tepelnú izoláciu, bezpečnosť, priehľadnosť alebo
naopak – nepriehľadnosť použitím ornamentného skla, zvukovú izoláciu a pod. Všetky vlastnosti je možné po konzultácii
kombinovať v konečnom produkte, so zachovaním deklarovaných vlastností konkrétneho izolačného skla.
9
Vchodové dvere
VCHODOVÉ DVERE :
Vchodové dvere dotvárajú celkový vzhľad objektu, sú akousi vizitkou majiteľa, a upútajú ako prvé... Preto
nezanedbateľnú úlohu tvorí vhodný a vkusný výber konečnej podoby. V porovnaní s oknami však musia
spĺňať oveľa náročnejšie požiadavky na bezpečnosť a funkčnú spoľahlivosť, pri niekoľkonásobne častejšej
manipulácii.
Z tohto dôvodu je odlišná aj ich profilácia, pri zachovaní možnosti výberu hrúbky, rovnako ako pri oknách
– 78 mm a 88 mm.
Dverové závesy nastaviteľné v troch smeroch umožňujú nastaviť plynulý a ľahký chod, so zachovaním
potrebnej tesnosti. Krytky sú farebne zladené s dverovou kľučkou, elegantným spôsobom skrývajú závesy,
a zároveň ho chránia pred nečistotou. Kvalitný, 5-bodový bezpečnostný zámok nie len chráni vstup do
objektu, ale zabezpečí dokonalé a tesné uzavretie krídla. Všetky naše dvere vrátane dvojkrídlových sú
vybavené hliníkovým nízkopriechodným prahom, s prerušením tepelného mostu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Montáž a doplnky
Ak hovoríme o oknách, nezabúdajme na montáž. Je neoddeliteľnou súčasťou, a bez nej sú okná stále len
polotovar. Ak je okno zle osadené, nemožno sa stotožniť s tvrdením, že okno je dobré... Aj dobré okno
môže zlou, či nevhodnou montážou zapríčiniť množstvo problémov – od sťaženej manipulácie, cez úniky
tepla a tvorbu plesní, až po ohrozenie bezpečnosti.
Hodnotiť okná má preto zásadný význam len vtedy, ak vnímame všetky súvislosti, montáž nevynímajúc.
Znamená to zohľadniť všetky na seba nadväzujúce kroky: Návrh – Výroba – Montáž – Servis.
Naša spoločnosť DREVOSTAV sa rozhodla všetky naše okenné profily montovať systémom tesniacich
pások. Bez použitia tohto systému nie je možné nazvať okno kvalitným a odzrkadľujúcim súčasný stav
poznania a technológie. Vzhľadom na škodlivé faktory vyplývajúce z tzv. „štandardnej“ montáže (len
kotvenie a PUR-pena), je tento fakt zakotvený aj v zmluve o dodávke diela. Systém je aplikovateľný pre
montáž okien do novostavieb aj rekonštrukcií (výmena okien).
Doplnky a služby:
•Demontáž pôvodných okien a ich likvidácia
•Úprava ostenia po montáži (murárske práce)
•Vonkajšie a vnútorné parapety
•Žalúzie, sieťky proti hmyzu
•drevené okenice
11
Záruka, servis
Záruka... Pri produktoch akými sú okná, sa často stretávame so záručnou dobou 3, 5, dokonca aj 10
rokov. Je to naozaj tak ?...
Každý výrobca pozná svoje výrobky a možnosti, a veľký dôraz kladie na obchodnú politiku. Či sa nám to
páči alebo nie – tieto dve veci spolu úzko súvisia. Vďaka dlhoročným skúsenostiam poznáme hranicu za
akých podmienok vieme niečo garantovať, a na akú dlhú dobu.
Naše záručné podmienky:
Problémom garancie na dlhšiu dobu nie je zasklenie, kovanie, funkčnosť. Za istých podmienok môže
byť problematická povrchová úprava. Každý renomovaný výrobca drevených okien dostáva od svojho
dodávateľa náterových hmôt balíček podmienok, a po ich dodržaní vie dodávateľ výrobcovi garantovať
5-ročnú funkčnosť povrchovej úpravy. Dodržanie podmienok výrobcom je však len polovica úspechu, tá
druhá spočíva v pravidelnom ošetrovaní povrchu drevených okien. Úkon je to jednoduchý – raz do roka
pretrieť rámy okien konzervačným prípravkom, avšak ako zabezpečiť aby sa tak aj stalo?
Jediný dlhodobo funkčný spôsob REÁLNEJ garancie na dobu dlhšiu ako 2 roky je systém servisnej knižky.
Po odovzdaní diela obdrží zákazník servisnú knižku, na základe ktorej bude naša spoločnosť DREVOSTAV
pravidelne 1x ročne vykonávať servisnú prehliadku. Prehliadka spočíva v spomínanom ošetrení okenných
rámov konzervačným mliekom, s nastavením kovania pre jeho ďalšiu správnu funkčnosť. Každý zákazník
už pri podpise zmluvných podmienok vie cenu tohto úkonu, a má tak možnosť rozhodnúť sa pre nami
garantovanú 5-ročnú záruku so systémom servisnej knižky, alebo zákonom stanovenú 2-ročnú záruku bez
systému záručnej knižky.
12
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Interiérové dvere
Interiérové dvere sme sa rozhodli zaradiť do nášho výrobného programu neskôr ako výrobu okien.
Postupným pribúdaním zákazníkov rástol dopyt aj po tomto sortimente, a snažíme sa tak naplniť predstavu
zákazníka o interiéri „písanom jednou rukou“, nie len z praktických dôvodov...
Všetky dvere sú vyrábané zásadne ako dýhované, čo má nesporné prednosti v rôznorodosti prevedení,
a zároveň si dokážu uchovať tvarovú stabilitu a funkčnosť zatvárania. Nami základné používané dreviny
– dýhy sú Smrek, Buk, Dub. Podľa individuálnych predstáv zákazníka je možné vyhotovenie aj v iných
drevinách - Čerešňa, Jelša, Javor, Orech, prípadne rôzne exotické dreviny.
Nakoľko sú stavebné otvory v novostavbách veľmi špecifické, rovnako ako predstavy budúceho užívateľa,
vždy sa jedná o zákazkovú výrobu.
13
Nábytok a interiéry
Tak ako pri interiérových dverách, ktorým predchádzali okná – rovnaké dôvody nás priviedli k výrobe
nábytku. Dokončiť dielo písané tou istou rukou... Je to obojstranne príjemný pocit podkutý dôverou,
individuálnym až komorným prístupom.
Nábytku na báze „dreva“, akého je všade dostatok, v rôznych obmenách a predsa ten istý –už vypršalo
prvenstvo a nie z dôvodu cenovej dostupnosti. Čoraz viac ľudí preferuje návrat k pôvodným hodnotám,
túži sa obklopiť niečím krásnym a trvácnym, a spolu s nábytkom si odnášajú pocit že sme tu pre neho.
Aj v kategórii masívneho nábytku je však na trhu dostupná rôzna úroveň kvality, opracovania a funkčnosti.
Zákazník si má možnosť vybrať či mu úplne postačí masívny nábytok bez povrchovej úpravy, alebo požaduje
špecifikovaný odtieň, lak, či presne definovaný štýl.
My sme sa rozhodli pre zákazkovú výrobu nábytku predovšetkým zo smrekového dreva. Pri rôznych
variáciách tvaru a povrchovej úpravy dokážeme naplniť takmer každú predstavu. Nábytok je vhodný ako
vybavenie víkendových a rodinných domov, bytov, reštaurácií, penziónov...
V roku 2008 sme uviedli na trh kolekciu štýlového nábytku. V rôznej rozmerovej rade je tak možné vybaviť
akýkoľvek interiér spální, kúpeľní, kuchýň, predsiení či jedální. Popri prevedení v štandardnom smreku,
má zákazník možnosť vybrať si aj iné dreviny – DUB, BUK, BOROVICU, ČEREŠŇU, ORECH, JAVOR...
14
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Naše referencie
15
OKNÁ•DVERE•NÁBY TOK
Drevostav
Za cementárňou
018 63 Ladce
Slovakia
Tel.: (+421) 42 46 28 670
Fax: (+421) 42 46 28 670
e-mail: [email protected]
GPS:
49°2‘12.44“N
18°17‘21.89“E
www.drevostav.sk
Download

O K N Á • D V E R E • N Á B Y T O K