AKHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME BÜROSU
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE
YETİŞTİRME KURSLARI BİLGİLENDİRME VE
PLANLAMA TOPLANTISI
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
2
BU KONUDAKİ ÇALIŞMAYI YAPARKEN
1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME
VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
2. HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönerge değişikliği ve Tereddüte düşülen
Hususlar (27/01/2015 -01/06/2015)
3.Destekleme ve Yetiştirme Kursları Bilgi Notu – Muhterem KURT 30/07/2015
Kurslar nerelerde açılacak?
1. Kurslar Fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan;
3

Resmî ortaokullarda,İmam hatip ortaokullarında, Ortaöğretim kurumlarında
ve Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde açılacaktır.
2. Halk Eğitim Merkezlerinde mezunlara yönelik kurslar açılacaktır.
3. Kurs merkezleri ile görevlendirilecek öğretmenler 1.dönem için Eylül 2.
dönem için Şubat ayı sonuna kadar belirlenir.
4.1.dönem için yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde
2.dönem için mart ayının ilk gününde başlatılır.
5.Yıllık açılan kurslar ders yılının sonuna kadar devam eder.
(Ders yılı: Derslerin başladığı tarihden,derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki
yarıyılı kapsayan süredir.)
6.Kurslar Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen kurs merkezi okul/kurum
müdürünün teklifi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile açılır.
Kurslar nerelerde açılacak?
7.Açılan kursa açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz.Ancak nakil
4 vs.gibi durumlarda kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
8.Kurslara kayıtlı olan öğrenciler katılabilir.Kurs merkezinin bulunduğu okul
öğrencilerinin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış diğer okullardanda öğrenci
kabul edilir.
9.Bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 36,yıllık açılan kurs süresi 72 ders
saatinden az olamaz.
10.Örgün eğitim kurumlarında akşamları 22:00 ‘a kadar ,Cumartesi ve Pazar
günleri,yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. (planlamayı kurs merkezi
müdürü yapar.)
11.Kursta bir ders saatinin süresi 40 dk dır.
12.Her bir kurs günü 2 saatten az 8 saatten çok olmamak üzere haftanın
değişik günlerine dağıtılır.
13.Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
Kurslar nerelerde açılacak?
14.Kursların hangi gün ve saatte yapılacağı ile ilgili program ve sorumluluk
5 merkez müdürüne aittir.
15.Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısının 10’dan az,20’den
fazla olmaması esasdır.Tek grup varsa ikinci grup açma imkanı yoksa 25’e
kadar çıkabilir.
16.Öğrenci devam sayısı 10’un altına düşerse ya ikinci bir grup varsa o grupla
birleştirilir yada kapatılır.(kurs merkezi müdür bildirir ilçe mem onaylar.)
17.Kurs açılacak ders istekleri öğrenci ve velilerden gelecek.Ders seçiminin
yanında öğretmen seçiminde de bulunabilecekler.
18.İlçe komisyonu ilgili şube müdürünün başkanlığında 3 ortaokul,3 lise
müdüründen oluşur.
19.Öğretmen görevlendirmelerinde bilgi,tecrübe,iletişim,öğrenme yöntem ve
tekniklerine hakim olma,teknolojik araç ve gereçlere hakim olma özellikleri
öncelikli değerlendirilecek.
Kurslar nerelerde açılacak?
20.Kurslarda yararlanacak temel kaynak ders kitapları ve diğer eğitim
6 materyalleridir. (Madde 12)
21.Devam zorunludur.Kurs dönemindeki toplam ders saatinin 10 da 1’ine
devam etmezse kaydı silinir.Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
22.Devam devamsızlıklar işlenecek.(Kurs merkezlerince defter tutulabilir)
23.Disiplin işlemleri okul mevzuatında neyse odur.
24.Kurslarda seviye tespit sınavlarına göre gruplar oluşturulabilir. (Madde 17)
25.Her ay genel değerlendirme yapılır.(deneme sınavı) Değerlendirme sonuçları
analiz edilerek eksiklikler tamamlattırılır.
26.Kurslarda görev alacak öğretmenlerin teşvik edilmeleri amacıyla ek ders
ücretleri % 100 arttırılmıştır. Ayrıca hizmet puanına ek puan ilavesi
getirilmiştir.
27.Öğretmenlere ders yılı içinde haftada 10 saat,yarıyıl ve yaz tatillerinde 30
saat ek ders görevi verilir.Cumartesi ve Pazar günlerinde yöneticilerden fiilen
görev yapanlara 2 saat ek ders yönetim görevi karşılığı verilir.
Kurslar nerelerde açılacak?
28.Öğretmenlerin normal müfredat kapsamında okuttukları dersler dahil
7 olmak üzere haftada en fazla 40 saat ders okutmaları mümkündür.
29.Saat 18:00’dan sonra ve Cumartesi Pazar günleri ile yarıyıl ve yaz
tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ücretler gece
öğretimim için belirlenen gösterge rakamından,yöneticilerin yönetim görevi
için 2 saat aldıkları ücret ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge
üzerinden ödenir. (Y.B-5)
30.Ücretli öğretmen görevlendirmesi yapıldığında 30 saate kadar ders görevi
verilir.
31.Kurs kayıtlarında öğrencileri doğru yönlendirme anlamında rehber
öğretmenleri görevlendirilecek.(m.kurt bilgi notu)
32.Bütün destekleme ve yetiştirme yurtlarının takibi için bakanlıkça e kurs
modülü çalışması yapılmaktadır.
33. 15 Eylül itibariyle 8-12’nci sınıflar kazanım teslerinin haftalık
yayınlanabilecek şekilde çalışmaları 119 öğretmenle devam ediyor.15 Eylül
itibariyle yaklaşık 40 bin soru üretilecektir.
Kurslar nerelerde açılacak?
34. ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığının müştereken çalışarak üretecekleri YGS ve
8 LYS soruları ile ilgili öğretmen ve akademisyenlerden ekipler oluşturulmuş,
gerekli eğitim planlamaları yapılmıştır. Branş öğretmenleri ve alan akademisyeni ile
YGS ve LYS’de çıkan soruların üretilmesine başlanmıştır.
35. Bu minval Üzere; Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde
Örgün ve Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlananması önem arz
etmektedir.
Kursların Planlaması yapılırken;
Kurs Merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki şartları iyi düşünülmeli,
Kurs Merkezleri Kapasitesi ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmalı
36. Kurslarda örgün ve yaygın öğrencilerin aynı ortamda olmamalarına
özen gösterilmelidir.
37. TEOG, YGS ve LYS ile ilgili Kurslarda işlenecek Konular ve
Kazanımlarla ilgili Programlar, Kazanım Testleri daha sonra gönderilecektir.Tüm
Kurs işlemleri e-Kurs Modülüne işlenecek ve buradan takip edilecektir.
Kurslar nerelerde açılacak?
38. Kurs Hazırlıkları ile ilgili Takvim hazırlanmış olup, Hazırlıklar Ağustosun son
9 haftası, Kayıtlar ise Eylül Ayında Tamamlanacak ve Eylülün Son Haftası ile
Ekimin İlk Haftası Tüm Kursların açılmış olması gerekmektedir.
Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere
açılacak kursların planlananması önem arz etmektedir. İlçe ve Okul Müdürlükleri ile
birlikte yapılan çalışmalar EK-A (Yaygın) ve EK-B (Örgün) çizelgelerine işlenerek
21.Ağustos 2015 tarihine kadar ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve SINAV
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Yönetimi Moral Motivasyon ve
Rehberlik Daire Başkanlığına resmi olarak, gönderilecektir.
39.Destekleme ve yetiştirme kursları örgün eğitim müfredatındaki derslerle
sınırlı olarak açılacak,açık öğretimden talep geldiği takdirde Halk Eğitim
Merkezine yönlendirme yapılsın.Yaygın eğitimle ilgili kurs planlamaları Halk
Eğitim Merkezince yapılacaktır.
40.Kursların değerlendirilmesi ile ilgili olarak yıl sonunda raporlama yapılıp
ilçeye gönderilecek.
41.Kurs merkezlerinin ısınma,temizlik,aydınlatma,vs.giderleri yardımcı
personel sayısının yeterli olmaması durumunda hizmet alım yoluyla karşılanır.
KURSLARLA İLGİLİ “e-kurs Modülünde”
BİRİMLERİN YAPMASI GEREKENLER
KURS MERKEZİ (OKUL MÜDÜRLÜKLERİ )
10

GİRİŞ EKRANI

KURS MERKEZİ OLARAK TALEPTE BULUNMA

Okulun Adı (Kendi Okulu için Sadece)

Eğitim Şekli

Açacağı Kurs Türü (Örgün/Yaygın/ Her İkisi de)

Kurs için Hizmete Sokulacak Derslik Sayısı

Hafta İçi ve Hafta Sonu & Ders Esnasında (sabah-akşam) Dersten Sonra

Kurs Türü ve Ders Saati (Paket Program)

Birden Fazla Program Girilebilir.
11



KURSA TALEPTE BULUNAN ÖĞRENCİ MÜRACAATLARINI ALMA-ONAYLAMA
(Sistem önce kendi okulunun öğrencilerini sıralayacak-Kontenjan dolmazsa
diğer okullardaki talebi alacak)
MÜRACAAT ve TALEBE GÖRE KURS PROGRAMINI GÜNCELLEME /
HAFTALIK DERS PROGRAMINI GİRME

Kurs Programı

Kurs Zamanı (Dersten Sonra günlük / Hafta sonu)


Derslere Öğretmen Seçme ( Bu kursu tercih eden öğretmenlerden en çok
öğrenci tercihine göre sıralayacak )
Sistem Otomatik Ders Programı Yapabilecek. (Elle Değiştirilir)
12


GİRİŞ EKRANI
KURS MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ & KURS MERKEZİ ONAYLARININ
YAPILMASI

Kurs Merkezi Talep Onayı

Kurs Merkezi Belirleme (İlçe kendi de kurs merkezi belirleyebilecek)

ÖĞRETMEN (Kurs Başvuru) ONAYLARINI YAPMA

KURS MERKEZLERİNİN AÇILIŞ ONAYLARINI YAPMA

Programı girilen Kurs Merkezlerinin Açılışını Onaylama

(Öğretmeni ilçe içinden değiştirebilir & Programı değiştirebilir & Ders
Saatlerini ve Ders Günlerini Değiştirebilir)
13

ÖĞRENCİ

GİRİŞ EKRANI

KURSA MÜRACAAT (ÖNKAYIT / İldeki tüm kurs merkezlerini görebilecek)

KURS MERKEZİ SEÇME > Örgün (Başka kurs merkezlerini de seçebilir)


>Yaygın (Kendine Uygun Kurs Merkezini Seçer)
KURS PROGRAMI SEÇME (Programlar Paket olarak sunulacak)

Sayısal / Sözel / Eşit Ağırlık (YGS ve LYS için)

TEOG Tüm Dersler / TEOG 3 Ders

Tek Ders

... vb.

KURS ÖĞRETMENİ TERCİH ETME

KURS ZAMANI TERCİH ETME (Dersten Sonra / Haftasonu)

KAYIT
14






ÖĞRETMEN
GİRİŞ EKRANI
KURSTA GÖREV ALMAK İÇİN BAŞVURU
TC Girilince Görev Yeri, Branşı ve Hizmet Puanı görünür
Görev Almak İstediği Onaylanan Kurs Merkezlerinden (il
içinde) 3 tanesini öncelik sırasına göre seçer.
Hafta içi ve hafta sonu (Cumartesi-Pazar ayrı seçilebilsin) kaç
saat ders alıp-almamak istediğini işaretlesin.
15





İŞLEM AKIŞI
(Ağustos’un Son Haftası)
Kurs Merkezlerinin Belirlenmesi ve Talepte Bulunması
(Okullar)
Örgün ve Yaygın Kursların ihtiyaç gözönünde
bulundurularak belirlenmesi
Yaygın Eğitim Kursiyerlerinin, Örgün Eğitim
Kursiyerlerle karışmaması.
Kurs Merkezlerinin Onaylanması & İl-İlçe
Müdürlüklerinin Kurs Merkezlerini Belirlemesi
(Gerekli Planlamalar yapılarak / Öğrenci, Ulaşım,
Fiziki Şartlar..vb.)
16






(Eylül’ün 1. Ve 2. Haftası)
Öğretmen (Kursta Görev) Taleplerinin Alınması
İl ve İlçelerce Öğretmen Onaylarının (Haftada PztsÇrş-Cm 3 kez) Yapılması
(Eylül’ün 1. - 2. Ve 3. Haftası)
Öğrenci/Kursiyer Taleplerinin alınması
Kurs Merkezlerince Günlük Öğrenci/Kursiyer
Onayının Yapılması
(Eylül’ün 2. Haftasından itibaren Ve 3. Haftası)
 Kurs Merkezlerini Öğrenci Ve Öğretmen Talepleri
17
Doğrultusunda Sınıfları Oluşturması, (Bir önceki yıla veya
mezuniyet başarısına göre veya Sınavla seviye sınıfı
yapılabilir) Kurs Programlarını Yapması VE Onaya Sunması
 (Eylül’ün 3. Ve 4.Haftası)
 İl veya İlçenin Kurs Programlarını ve Öğretmen Tercihlerini
Güncellemesi/Onaylaması.
 (Eylül’ün 4. Haftasından itibaren, Ekimin İkinci
Haftasına Kadar)
 Kursların Açılması
 (Eylül Ayının 3. Haftası Onaylanan Kurs ve programları
Eylül Ayının 4. Haftası açılabilir)

Örnek:1
Sayın Veli;
18
Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatındaki başarıları çok
önemlidir.
Bilindiği üzere ortaokullardan liselere, liselerden de üniversitelere geçiş çocuklarımızın
öğrenim hayatlarındaki en önemli yol ayrımlarıdır. Bu yol ayrımlarında öğrencilerimiz iyi bir
akademik lise ve iyi bir üniversite eğitimi alarak, hayatları boyu yapabilecekleri, mutlu
olabilecekleri sevdikleri bir meslek alanına gitmek isteyeceklerdir.
Değerli veliler; öğrencilerimizin iyi bir akademik liseye gitmeleri okuldaki derslerde
göstermiş oldukları performansın yanında, son sınıfta yapılan TEOG sınavlarında göstermiş
oldukları başarılara bağlıdır. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatında başarılı kılabilmek, planlı
çalışmalarını sağlamak, derslerdeki müfredat eksikliklerini tamamlamalarını temin etmek üzere
okullarımızda “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” planlanmaktadır. Bu çerçevede;
Okulumuz 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında ; 5 , 6 , 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin
TEOG sınavlarına destek vermek için ;Destekleme ve Yetiştirme kursları açmayı
planlamaktadır.
Kurslar; talepler doğrultusunda ders saatleri dışında hafta içi ve hafta sonu olarak
düzenlenecektir.
Öğrencilerimiz istedikleri derslerden ve istedikleri sanat ve spor alanlarından da kurs
talebinde bulunabilecektir.
Planlanan bu kurslar; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme kursları Yönergesi doğrultusunda ÜCRETSİZ AÇILACAKTIR.
Öğrenciler, Veliler istedikleri kurum, DERS VE ÖĞRETMENİ seçebileceklerdir.
Kurslarla ilgili ayrıntılar aşağıda bilginize sunulmuştur.
Kurs Programı Kapsamı:
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Vb. Tüm istenilen derslerden, tüm sınıf seviyelerinde en
az 10 ÖĞRENCİ MÜRACAATI alınarak açılacaktır.
Bir Dersten Toplam Kurs Saati:
Bir dönemlik en az 36 saat; Bir yıllık ise en az 72 Saatten az olmayacaktır.
Kurs süreci ve Saatleri:
1. Dönem için En geç; 01- Ekim -2015 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00
arası)
2. Dönem için En geç ;01 Mart-2016 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00 arası)
Cumartesi ve Pazar Günleri ‘de (08:40-13:00 veya 14:00-18:50 arası) devam edilecektir.
“Daha geniş bilgi almak için sizleri en kısa zamanda okulumuza bekliyoruz .
Örnek:2
Sayın Veli…………………………………………………,
Çocuğunuzun kendisine bir gelecek kurabilmesi için ona en çok yardımcı olacağınız dönem,
üniversiteye hazırlık sürecidir.
19
Üniversiteye giriş sınavı elbette ölüm kalım savaşı değildir. Ancak meslek ve iş yaşamıyla ilgili
çizgilerin belirgin hatlarla çizildiği bir dönemdir.
Hayattaki başarı ve mutluluklarda bu dönemin rolü göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Gençler,
kendilerine güven ve saygıyı bu dönemde kazanırlar.
Kişi kendi ayakları üzerinde durmayı ve mutluluğun başarmak anlamına geldiğini bu dönemde
öğrenir. Aile, çevre, yaşam ve gelecekle ilgili sorumluluk bilinci bu dönemde oluşur.
Bu düşünce ve sorumluluk bilinci ile Okul ,Öğrenci ,Veli üçgeninde öğrencilerimizin hayalleri olan
Üniversitelere ve Mesleklere sahip olabilmeleri için ;
Okulumuz 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında ; 9 , 10 , 11 ve 12 sınıf öğrencilerimize akademik
çalışmalarına destek vermek için ;Destekleme ve Yetiştirme kursları açmayı planlamaktadır.
Planlanan bu kurslar; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme
kursları Yönergesi doğrultusunda ÜCRETSİZ AÇILACAKTIR.
Öğrenciler, Veliler istedikleri DERS VE ÖĞRETMENİ seçebileceklerdir.
Kurslarla ilgili ayrıntılar aşağıda bilginize sunulmuştur.
Kurs Programı Kapsamı:
20
Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe. Vb. Tüm
istenilen derslerden, tüm sınıf seviyelerinde EN AZ 10 ÖĞRENCİ MÜRACAATI alınarak açılacaktır.
Bir Dersten Toplam Kurs Saati:
Bir dönemlik en az 36 saat; Bir yıllık ise en az 72 Saatten az olmayacaktır.
Kurs süreci ve Saatleri:
1. Dönem için En geç; 01- Ekim -2015 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00 arası)
2. Dönem için En geç ;01 Mart-2016 tarihinde başlayacaktır. (saatleri; 16:00 ile 22:00 arası)
Cumartesi ve Pazar Günleri ‘de (08:40-13:00 veya 14:00-18:50 arası) devam edilecektir.
“Daha geniş bilgi almak için sizleri en kısa zamanda okulumuza bekliyoruz .
Saygılarımızla,
Okul Müdürü
MANİSA İLİ ÖRGÜN DESTEK VE YETİŞTİRME KURSLARI (ÖRNEK)
EK-B
21
SIRA
İL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MANİSA
MANİSA
İLÇE
KURS MERKEZİ (EĞİTİM KURUMU)
KURS TÜRÜ
KURS EĞİTİM ŞEKLİ
...ANADOLU LİSESİ
….ORTAOKULU
ÖRGÜN
ÖRGÜN
HAFTA İÇİ/HAFTA SONU
HAFTA İÇİ/HAFTA SONU
DERLİK
SAYISI
….
….
MANİSA İLİ YAYGIN DESTEK VE YETİŞTİRME KURSLARI
EK-A
22
SIRA
İL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MANİSA
MANİSA
İLÇE
KURS MERKEZİ (EĞİTİM KURUMU)
KURS TÜRÜ
…. HALK EĞİTİM KURS MERKEZİ
... ANADOLU LİSESİ
YAYGIN
YAYGIN
KURS EĞİTİM
ŞEKLİ
HAFTA İÇİ
HAFTA SONU
DERLİK
SAYISI
…..
…..
23
Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
24
Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında
ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz
tatilinde de açılabilecektir).

Dönemlik olarak açılması halinde:
 Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten
en az 36 saat
Yıllık olarak açılması halinde:
 Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat
olacaktır.

Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir.
Hafta sonu kursları en fazla 8 + 8 saat olacaktır.

Kursların yönetimi
25




Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilecek,
kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir
müdür yardımcısı görevlendirilecektir.
Kursa devam zorunlu olacaktır. Kurs dönemlik saatinin
1/10 ine devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecektir.
Kurslar millî eğitim müdürlüğü yetkilileri ve maarif
müfettişlerince denetlenecektir.
Kurslarda öğrenci ve velilerden herhangi bir ücret
alınmayacaktır.
Başka okuldaki kurslara katılma
26


Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun
öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs
açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci
kabul edilir.
Kurs öğretmeni olarak diğer okullardaki öğretmenler
görevlendirilebileceği gibi dışardan ücret karşılığı ve
diğer kurumlardaki resmî görevlilere de görev
verilebilecektir.
Öğretmenlerin seçimi nasıl yapılacak?
27
Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen
öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri
eğitim ortamında kullanabilenler,
1.
Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
2.
Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,
3.
Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,
4.
Alanında yüksek lisans yapanlar,
5.
Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda
hizmetiçi programları tamamlayanlar,
6.
Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.
7.
Öğretmenler mümkün olduğunca kendi öğrencileri dışındaki kurslar için
görevlendirilecektir.
8.

Temayüz (TDK) : Başkalarına göre üstün duruma geçme, sivrilme, seçkinleşme
Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate
kadar ders verebilecektir.
Örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,
28
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs
verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam
ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından
ücretlendirilecektir.
Dayanak:MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;…
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
1 SAAT EK DERS ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
6639 sayılı Kanun ile ek dersler % 100 artırıldı (R.G. 15.04.2015)
29
Haftada girilen ders saatine göre
Öğretmenlerin alacağı haftalık ve aylık ücretler
30
E
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
31
YETİŞTİRME KURSLARI
Yapılırken heyecan duyulmayan işler
başarılamaz. (Emerson)
 İnançlar değişmeden davranışlar değişmez.


Kalıplaşmış insan geçmişe bakar, gelecekte
geçmişi görür. Bugünü yaşamaz.
Gelişmiş insan, gelecekte şimdi olmayan bir şeyi
görür: VİZYON’u düşünür.
32
33
Download

PowerPoint Sunusu - Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü