„Technológie umožnili získať ľuďom kontrolu
nad všetkým, okrem technologií…“ John Tudor
Novinky
Smartfón pre
začiatočníkov
Spoločnosť LG predstavila
nový mobilný telefón LG
P350 Optimus Me, zameraný predovšetkým na užívateľov, ktorí si kupujú svoj prvý smartfón. LG
Optimus Me totiž v sebe kombinuje veľmi
priateľské rozhranie a neobmedzené možnosti
smartfónu s operačným systémom Android
2.2 Froyo. Ovláda sa pomocou dotykového
displeja s uhlopriečkou 2,8 palca.
Rodina sa rozrastá
Samsung Galaxy Ace,
Galaxy Gio a Galaxy mini
rozširujú ponuku úspešnej
rodiny smartfónov Samsung Galaxy. Sú vybavené
Wi-Fi a „social hub,“ ktoré
umožňujú nepretržité pripojenie a kontakt s priateľmi
– cez SMS, IM či emaily.
Používatelia majú prístup aj
k neobmedzeným možnostiam
zábavy prostredníctvom viac ako
100 000 aplikácií z Android Market
a Samsung Apps.
USB v roli záchrancu
USB kľúč veľký ako kocka cukru, s hmotnosťou 4g od spoločnosti SONY, sa zmestí do
peňaženky alebo sa dá upevniť na kľúčenku,
k telefónu alebo MP3 prehrávaču. S touto
novinkou navyše získate zadarmo softvér
File Rescue, ktorý umožní zachrániť omylom
vymazané, alebo poškodené dáta, či vytvoriť
efektné prezentácie.
24 Revue priemyslu 4 ›11
Priemysel nachádza
spojenca v IT
Nie je to tak dávno, čo mali mnohí manažéri v priemysle pred očami jedinú hlavnú prioritu – stíhať
vyrábať dostatočne rýchlo a uspokojovať dopyt.
Väčšina z nich zažila v ostatných dvoch rokoch náhly
a nečakane hlboký prepad, pri ktorom rýchlo vyplávali
na povrch úplne iné starosti.
Dva smery. Odrazu bolo treba prehodnocovať
náklady, investície, procesy, aj celé výrobné portfólio. Konkurenčnou výhodou sa namiesto veľkej
výrobnej kapacity stali flexibilita a štíhlosť.
Manažérov fabrík kríza donútila rýchlo sa
prispôsobovať novým podmienkam, no tiež
ich naučila, že štíhly a efektívny podnik, ktorý
neustále hľadá rezervy a obmedzuje plytvanie,
je lepšie pripravený na akékoľvek výkyvy. A že
v konečnom dôsledku vytvára predpoklady pre
dlhodobú prosperitu.
Už za týždeň. Konferencia Výrobné procesy pre
21. storočie, ktorá sa konala koncom marca
v Brne, manažérom z priemyslu naznačila, ako
by sa podniky mohli stať štíhlejšie a efektívnejšie. Riaditeľ poradenskej spoločnosti IPA
Slovakia Jozef Krišťak vysvetlil, že „rýchle
víťazstvá“ v podobe merateľných zlepšení
výrobnej linky sa dajú dosiahnuť aj v priebehu jedného týždňa.
Výraznejšie prínosy, napríklad skrátenie
montážneho času, zvýšenie produktivity či
zmenšenie výrobnej plochy, sa však dostavujú
až po zavedení takzvanej bunkovej výroby, čo
môže trvať od jedného do troch mesiacov. Kto
chce eliminovať z produktov všetko nepotrebné, čiže funkcie, ktoré výrobok nemusí mať
a konštruktéri ich tam pridávajú iba preto,
lebo z nich majú sami lepší pocit, ten môže
podľa J. Krišťaka skúsiť takzvanú metódu low
cost automation.
IKT rozhodujú. Významná časť programu
konferencie sa sústredila na to, akú rolu
v nekonečnom úsilí zoštíhľovať a zefektívňovať
zohrávajú info-komunikačné technológie. Prínosy počítačových simulácií v priemysle ilustroval Luděk Volf, vedúci Centra priemyselnej
simulácie na ČVUT. Počítačové simulácie sú
užitočné najmä vtedy, ak je skúmaný systém
Osobnosti
Gerhard Roiss prevzal od
1. apríla úlohu generálneho riaditeľa (CEO) v spoločnosti OMV Aktiengesellschaft. Od roku 2002
pôsobil ako podpredseda predstavenstva
a bol zodpovedný za
rafinérsku činnosť
a marketing.
Od 1. februára sa šéfom spoločnosti SONY pre Českú
a Slovenskú republiku
stal Taiju Ishikawa. Svoju
kariéru v Sony začal v roku
1999 priamo v tokijskom
ústredí spoločnosti,
posledné dva roky reprezentoval firmu SONY
v Rumunsku.
str. 24–34
TECHNIKA
A INOVÁCIE
Model firmy FlexLink:
cesty výrobkov sa
skracujú
príliš zložitý, ak mení svoje vlastnosti príliš
pomaly, alebo naopak príliš rýchlo, prípadne
ak by mohlo dôjsť k nepredvídanej havárii.
Simulácie v praxi. V praxi najčastejšie
nachádzajú simulácie uplatnenie pri preverovaní vplyvu zamýšľaných inovácií, pri
zvyšovaní priechodnosti výroby, ale aj pri
posudzovaní a hľadaní vhodného sortimentu
výrobkov. Výrobca lokomotív a nákladných
vagónov Legios napríklad pomocou počítačovej simulácie navrhoval nové výrobné
haly a firma Triton si vytvorila digitálny
model celej výroby.
Odolné počítače. Technológie sú užitočné aj
priamo pri prevádzke, lebo vedia poskytovať
manažérom detailné informácie pre rozhodovanie a to aj z posledného pracoviska alebo takzvanej poslednej míle fabriky. Anton
Artim z firmy Elcom pripomenul, že dnes
sú k dispozícii nové priemyselné all-in-one
počítače, ktoré sú vhodné do prašného či
inak znečisteného priemyselného prostredia, ale sú aj mechanicky pevné a dokonca
odolné voči vandalizmu.
Náročný proces. Hoci IT môžu zohrať v zvyšovaní produktivity, efektivity a pružnosti podnikov
významnú rolu, podľa Zoltána Csandu,
produktového manažéra ANASOFTu pre MES
systém EMANS, priemysel za inými odvetviami vo využívaní IT zaostáva o 5 až 10 rokov.
Fabriky tak prichádzajú o potenciál zvýšiť
svoju konkurenčnú schopnosť. Ani samotné
nasadenie technológií však nemusí byť vše-
liek, ak k nemu podnik nepristúpi správnym
spôsobom. „MES nie je škatuľový softvér.
Nasadiť systém pre riadenie výroby je projekt,
na ktorom sa musí podieľať priemyselný
inžinier, konzultant systému, aj programátor
na implementáciu zmien,“ dodal Z. Csanda.
Bez chýb. Ak sa podniku podarí dodržať hlavné
zásady implementácie MES, dokáže riešenie
eliminovať chyby a omyly vo výrobe, zefektívniť jednotlivé pracovné úkony a poskytnúť
manažérom množstvo údajov pre archiváciu,
čo je dôležité napríklad v automobilovom
priemysle, kde treba mať 15 rokov dostupné
všetky údaje o výrobe daného výrobku. Bez
dobrého systému pre riadenie výroby je tiež
prakticky nemožné za behu zmeniť, alebo prispôsobiť výrobný postup, podotkol Z. Csanda.
Oplatí sa. Ak manažéri vnímajú MES systém
ako nástroj pre udržiavanie kvality a neustáleho zefektívňovanie výroby, otvára sa im cesta
nielen k vyššej kvalite a nižším nákladom,
ale aj k lepším vzťahom s kľúčovými odberateľmi. MES systém EMANS od spoločnosti
ANASOFT napríklad pomohol podniku HBPO
k získaniu ocenenia Porsche Award za vývoj,
kvalitu a projektový manažment frontend
modulov pre modely Porsche Panamera
a Porsche Cayenne.
Konferenciu Výrobné procesy pre 21. storočie
usporiadala softvérová spoločnosť ANASOFT.
Partnermi konferencie boli firmy FlexLink,
Microsoft, Adobe, HP, Gemma, Dynamica,
ABB, Genielite a Elcom.
js
„Dobrý MES systém
je vhodný podporný
nástroj pre implementáciu metodík
Six Sigma a Lean“
Zoltán Csanda,
produktový manažér ANASOFTu pre MES systém EMANS
K veci
Čo dokáže
MES
Bez schopnosti rýchlo obmieňať portfólio, dodržať vysokú kvalitu, minimálnu
chybovosť a dodávať produkty načas, dnes
žiadny výrobný podnik nemôže dlhodobo
prosperovať. Dosiahnuť tieto parametre bez
uceleného manažmentu celého výrobného
procesu však nie je jednoduché. Zvyšovať
kvalitu a flexibilitu napomáha podnikom
informačný systém pre riadenie výroby (tzv.
MES systém), ktorý riadi a kontroluje procesy priamo na produkčnej linke. Pracovník
komunikuje so softvérom pomocou dotykovej obrazovky, na ktorej vidí graficky znázornený výrobný postup a jeho jednotlivé
úkony. Tie sa môžu meniť podľa toho, aká
variácia výrobku je zadefinovaná v aktuálne
načítanej objednávke. Systém sleduje každý
krok, ktorý musí pracovník vykonať. Ak ho
neurobí, neumožní mu pokračovať ďalej
v práci. Zamedzuje sa tak tomu, aby z linky
vyšiel nekvalitný výrobok či nepodarok.
Samozrejme, nejde len o výstupnú kontrolu
pred expedovaním, ale o optimalizáciu,
skvalitnenie výroby a minimalizáciu strát.
Dobrý MES systém je preto vhodný podporný nástroj pre implementáciu metodík Six
Sigma a Lean vo výrobe.
25 Revue priemyslu 4 ›11
Download

RP 4 2011.indd - Výrobní procesy pro 21. století