Časopis na každý deň
Týždenník Báječná Žena prináša oddychové čítanie pre ženy, ktoré
riešia každodenné životné situácie. Praktický časopis s množstvom
módnych a kozmetických trendov, rád a nápadov. Ponúka rady pre
zdravie, oddych a líniu. Nechýba fascinujúci príbeh zo života, recepty do
kuchyne, zaujímavosti zo spoločenského diania, malý bazár či zoznamovacia rubrika.
Periodicita:
týždenník
Náklad:
165 000 ks
Čítanosť:
7,3 %
Počet pravidelných čitateľov:
325 978
Cena výtlačku:
0,50 €
Termíny vychádzania na rok 2014
Číslo
01-2014
02-2014
03-2014
04-2014
05-2014
06-2014
07-2014
08-2014
09-2014
10-2014
11-2014
12-2014
13-2014
14-2014
15-2014
16-2014
17-2014
18-2014
19-2014
20-2014
21-2014
22-2014
23-2014
24-2014
25-2014
26-2014
Uzávierka
inzercie
18.12.2013
21.12.2013
2.1.2014
8.1.2014
15.1.2014
22.1.2014
31.1.2014
5.2.2014
12.2.2014
19.2.2014
26.2.2014
5.3.2014
12.3.2014
19.3.2014
26.3.2014
2.4.2014
9.4.2014
15.4.2014
23.4.2014
30.4.2014
7.5.2014
14.5.2014
21.5.2014
28.5.2014
4.6.2014
11.6.2014
Dodanie
podkladov
Expedícia
do predaja
20.12.2013
27.12.2013
3.1.2014
10.1.2014
17.1.2014
24.1.2014
3.2.2014
7.2.2014
14.2.2014
21.2.2014
28.2.2014
7.3.2014
14.3.2014
21.3.2014
28.3.2014
4.4.2014
11.4.2014
17.4.2014
25.4.2014
2.5.2014
9.5.2014
16.5.2014
23.5.2014
30.5.2014
6.6.2014
13.6.2014
30.12.2013
7.1.2014
13.1.2014
20.1.2014
27.1.2014
3.2.2014
10.2.2014
17.2.2014
24.2.2014
3.3.2014
10.3.2014
17.3.2014
24.3.2014
31.3.2014
7.4.2014
14.4.2014
22.4.2014
28.4.2014
5.5.2014
12.5.2014
19.5.2014
26.5.2014
2.6.2014
9.6.2014
16.6.2014
23.6.2014
Číslo
27-2014
28-2014
29-2014
30-2014
31-2014
32-2014
33-2014
34-2014
35-2014
36-2014
37-2014
38-2014
39-2014
40-2014
41-2014
42-2014
43-2014
44-2014
45-2014
46-2014
47-2014
48-2014
49-2014
50-2014
51-52 2014
01-2015
Uzávierka
inzercie
18.6.2014
25.6.2014
2.7.2014
9.7.2014
16.7.2014
23.7.2014
30.7.2014
6.8.2014
13.8.2014
20.8.2014
26.8.2014
3.9.2014
10.9.2014
17.9.2014
24.9.2014
1.10.2014
8.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
29.10.2014
5.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
26.11.2014
3.12.2014
17.12.2014
Dodanie
podkladov
20.6.2014
27.6.2014
4.7.2014
11.7.2014
18.7.2014
25.7.2014
1.8.2014
8.8.2014
15.8.2014
22.8.2014
28.8.2014
5.9.2014
12.9.2014
19.9.2014
26.9.2014
3.10.2014
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
31.10.2014
7.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
28.11.2014
5.12.2014
19.12.2014
Technické špecifikácie
Vychádza: každý pondelok v týždni
Formát strany: po oreze 210 x 276
Rozsah: 48 a viac strán
Farebnosť: 4 + 4
Papier: SC 56 g/m2
Obálka: SC 56 g/m2
Väzba: V1
Tlač: rotačný ofset
Raster: 150 lpi
Rozlíšenie: 300 dpi
Odovzdanie podkladov
• v elektronickej podobe
na [email protected]
●
podklady na grafické spracovanie
– najneskôr 7 dní pred uzávierkou
Kontakt:
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s. OBCHODNÉ ODDELENIE
PANÓNSKA CESTA 9, 852 32 BRATISLAVA 5
OBCHODNÝ RIADITEĽ PRE PRINT: Ing. MILAN VYSOPAL,
ZÁSTUPKYŇA OBCHODNÉHO RIADITEĽA PRE PRINT:
Ing. ADRIENA GRIESBACHOVÁ, TEL.: 02/32 153 405
PRODUKČNÁ: 02/32 153 142; FAX: 02/32 153 144;
E-MAIL: [email protected]
Expedícia
do predaja
30.6.2014
7.7.2014
14.7.2014
21.7.2014
28.7.2014
4.8.2014
11.8.2014
18.8.2014
25.8.2014
2.9.2014
8.9.2014
16.9.2014
22.9.2014
29.9.2014
6.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
3.11.2014
10.11.2014
18.11.2014
24.11.2014
1.12.2014
8.12.2014
15.12.2014
29.12.2014
Stručne o nás
Cieľová skupina:
Väčšiu časť čitateľov tvoria ekonomicky aktívne ženy v produktívnom veku 20 – 49 rokov, ktoré
majú vzťah k rodine, domácnosti a modernému spôsobu života. Sú matkami gazdinkami.
Starajú sa o domácnosť, sledujú trh a nakupujú.
Témy:
Domácnosť • Varenie • Štýl • Bývanie • Rodina • Deti • Partnerské vzťahy • Diéty • Dovolenky
• Rady a tipy
Pohlavie
Vzdelanie
Takmer 263 000 žien (90,0 %) pravidelne číta
Báječnú ženu
Väčšina čitateľov má stredoškolské vzdelanie
Vek
Región
Až 55 % čitateľov je v produktívnom veku
20 – 49 rokov
Najpočetnejšie zastúpenie čitateľov je
v Žilinskom kraji
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI SR 2013/2014 4.-1.kvartál
Prečo inzerovať?
• jeden z najpredávanejších ženských
týždenníkov
• časopis s najnižšou cenou v kategórii ženských
titulov
• čitateľkou je gazdiná, ktorá vedie domácnosť,
sleduje trh a rozhoduje o nákupoch
• efektívna čítanosť umožní klientovi osloviť
vyšpecifikovanú cieľovú skupinu a vysoko
efektívnu prezentáciu svojej spoločnosti
• vysoký náklad – masový efekt
• kvalitné grafické zalomenie
• dobré distribučné kanály
• silná marketingová podpora (TV, rozhlas, out-
door)
• silná podpora predaja (čitateľské šúťaže)
• samoinzercia v ostatných tituloch
vydavateľstva
Cenník platný od 1. apríla 2014
4. strana obálky . . . 7 900 € 3. strana obálky . . . 7 100 € 2. strana obálky . . . 7 400 €
2/1 spadavka
(430 x 270) + 5 mm
2/1 – 12 000 €
1/3 zrkadlo
1/3 spadavka
62 x 250 mm (72 x 270) + 5 mm
1/3 – 2 900 €
1/1 zrkadlo
1/1 spadavka
195 x 250 mm (215 x 270) + 5 mm
1/1 – 7 000 €
1/3 zrkadlo
195 x 80 mm
1/3 spadavka
(215 x 90) + 5 mm
1/3 – 2 900 €
1/2 zrkadlo
1/2 spadavka
95 x 250 mm (105 x 270) + 5 mm
1/2 – 3 800 €
1/4 zrkadlo
46 x 250 mm
1/4 spadavka
(56 x 270) + 5 mm
1/4 – 2 500 €
1/2 zrkadlo
1/2 spadavka
195 x 122 mm (215 x 132) + 5 mm
1/2 – 3 800 €
1/4 zrkadlo
195 x 59 mm
1/4 spadavka
(215 x 69) + 5 mm
1/4 – 2 500 €
2/3 zrkadlo
2/3 spadavka
129 x 250 mm (139 x 270) + 5 mm
2/3 – 2 x 4 800 €
1/4 zrkadlo
1/4 spadavka
95 x 123 mm H (105 x 133) + 5 mm
1/4 – 2 500 €
1/4 spadavka
D (102 x 136) + 5 mm
Zľavy za finančný objem
Zľavy za opakovanie
10 000 – 15 000 € ...................................................... 3 %
15 001 – 20 000 € ..................................................... 5 %
20 001 – 40 000 € ..................................................... 7 %
viac ako 40 000 € .................................................... 10 %
6 - krát ..................................................................... 3 %
7 - až 12-krát ........................................................... 5 %
13 - a viackrát............................................................ 7 %
Prirážky
Stornovacie poplatky
Reklamný článok (viac ako 1/3 plochy
inzerátu tvorí reklamný text) ...........................100 %
Za každé konkrétne
vyžiadané umiestnenie .....................................10 %
7 dní
pred uverejnením ............................... 100 % z ceny
14 dní
pred uverejnením ................................. 50 % z ceny
Cenník neštandardnej inzercie
Vkladanie..........................................................0,07 € / ks
Vlepovanie........................................................0,08 € / ks
Všeobecné podmienky:
• ceny sú uvedené bez DPH
• uplatniť si možno iba jeden druh zľavy
• platba pred uverejnením inzerátu
• reklamný článok musí byť odlíšený od redakčného materiálu (podfarbením a iným typom písma) a minimálne na
1/3 plochy musí byť vizuál (obrázok), označenie inzerátu:
platená inzercia
• vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu
vkladanej a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť
jej vydanie
Všívanie............................................................0,07 € / ks
Fóliovanie .........................................................0,09 € / ks
• vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie vizuálov
na obálkových stranách s možnosťou odmietnutia
• na neštandardnú inzerciu sa nevzťahujú cenníkové zľavy
• pri objednaní vkladanej, resp. vlepovanej inzercie treba
vydavateľovi doručiť vzor najneskôr do 14 dní pred termínom uverejnenia
• cena a opakovanie takejto inzercie sa zarátavajú do celkového finančného objemu
• osobitné druhy inzercie po dohode s riaditeľom obchodného oddelenia
Download

Časopis na každý deň