podujatia
Obsah
89 - program akcií
2
Editorial
5
2JA PODVODNÍCI
6
PROGRAM PODUJATÍ MsKS
7
Vína s pečaťou Terroir Tekov
8
JIŘÍ STIVÍN
11
Klenoty Tekovského múzea
12
ASTRUM LEVICE - JESEŇ 201213
VOLKSBANK-SZRB-AGRIPA
5.ročník - tenisový turnaj
15
Pohár Michala Moravského 19
TWO GENERATIONS BLUES
AND JAZZ NIGHT
20
Niečo im vzali a oni rozdávajú....21
FUTBAL
22,24,26
KONTAKT
27,30
PARTNERI
28,29
5
október 2012
Milí čitatelia,
október je mesiacom, kedy sa posúva čas. Skracujú sa
dni, teplo síce ešte
sem-tam je, ale už
nie je také spaľujúce, noci sú studené. Príroda sa pomaličky pripravuje
na zimný spánok. Na druhej strane
kultúrou to začína všetko len tak
žiť. Akcia za akciou, podujatie za
podujatím. Na všetky vás srdečne
pozývame. V septembri sa žilo
tenisom. Tento džentlmenský šport
má čím ďalej tým viac priaznivcov.
Prinášame vám reportáže z dvoch
turnajov. Víno je obľúbený nápoj
bohov, pozývame vás na ochutnávku tekovských vín do hotela Astrum.
A ak ste ešte nepodľahli,
veríme, že aj vás očarí.
Nezabudli sme ani na futbalových
fanúšikov a prinášame rozpis zápasov na mesiac október.
Tak pekné čítanie
a príjemnú zábavu, priatelia.
Želá za team Apetít
Anka Perichtová
Vydáva firma AGRIPA s.r.o., reklamná agentúra.
Adresa redakcie: Kalnická 8, 934 01 Levice, Tel.:036/633 46 30
Mobil: 0917 227 528, 0917 950 556, e-mail: [email protected]
Evidenčné číslo: EV 4546/12. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za
obsah a pravdivosť inzerátov. Inzeráty vytvorené redakciou nesmú
byť kopírované alebo inak rozširované bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydanie neprešlo jazykovou úpravou.
podujatia
7
október 2012
8
október 2012
víno
Ján Záborský
Vína s pečaťou Terroir Tekov
Prívlastok vs. Terroir
V posledných dvoch desaťročiach
sa pri označovaní slovenských vín
kládol dôraz na prívlastok, laicky
povedané na cukornatosť hrozna.
Takéto označovanie vín určite na
začiatku pomohlo, pretože vštepilo zákaznikovi myšlienku, že rôzne
vína môžu mať rozdielnu kvalitatívnu úroveň. Cukornatosť hrozna je
síce dôležitý parameter, ale určite
nie jediný a pre charakter vína už
vôbec nie najdôležitejší. Pre opis
charakteru vína sa čoraz častejšie
začína používať francúzke slovo
terroir. Tento výraz nemá presne
a jasne určenú definíciu, zahŕňa
v sebe totiž niekoľko parametrov.
Môžeme povedať, že je to rovnica
s viacerými premennými.
Čo je to Terroir?
Zásadný vplyv na charakter vína
majú nasledovné parametre:
1. Prírodné prostredie , kde je vinohrad vysadený. Pred vysadením
vinohradu by mal vinohradník poznať podložie, mikroklímu, počet
zrážok do roka, orientácia svahu
na svetové strany
a podobne. V prípade, že sa vinič pestuje v chladnejšej
oblasti, jeho vegetačné fázy prebiehajú pomalšie. Hrozno pomalšie dozrieva a preto sa napríklad
u bielych aromatických odrodách
zvyšuje obsah extraktívnych a aromatických látok. Čo sa týka pôdnych podmienok - hovorí sa, že čím
viac vinič trpí v pôde, tým je víno
vyrobené z tohto hrozna plnšie
a má mohutnejšie telo. Takže netreba vinič veľmi rozmaznávať,
hlavný koreň siaha hlboko do pôdy
a odtiaľ si čerpá vodu a potrebné
živiny.
2. Výber odrody. Každá oblasť je
vhodná na pestovanie iných odrôd. Preto je dôležité, aby sa na
základe historických skúseností
a sledovania klimatických zmien
vysádzali také odrody, ktorým sa
v regióne prirodzene darí.
3. Ľudská činnosť. Vinár určuje, akým technologickým spôsob
bude hrozno spracované a ako
Pokračovanie na strane 10
10
október 2012
víno
bude postupovať pri procese zrenia vína. Moderný svet ponúka nespočetné množstvo technologických postupov, od tradičných až po
ultra moderné. Výber technológie
dokáže zásadným spôsobom zmeniť charakter vína.
4. Kultúra, zachovanie tradícií
a zvykov. Vinár bol vždy prirodzeným nositeľom kultúrnych hodnôt,
preto je dôležité, aby vinár poznal
miestne zvyky a históriu svojho
kraja. Víno má byť nástrojom, ktorý pomáha utvárať kultúrnu identitu miesta svojho vzniku.
Ako sa rodí Terroir Tekov.
Odhaliť charakter vín z jednej
konkrétnej oblasti je veľká výzva.
Je to skôr dlhodobý proces, ako
jednorázové vyhlásenie. Vyžaduje
pokoru a nie egoistické postoje.
Úzky okruh vinárov, ktorých otázka
terroir vzrušuje a inšpiruje sa rozhodoli spojiť svoje sily pri hľadaní
odpovede na otázku, aký je Terroir
Tekov. Novovznikajúce združenie
s názvom: Región Vín - Tekov bude
hľadať odpovede na otázky ohľadom podstaty a charakteru vín
z nášho regióna.
Preambula združenia: Región
Vín - Tekov
Región Vín - Tekov označuje vína,
pri ktorých je kladený dôraz na
miesto pôvodu.
Región Vín – Tekov zahrňuje vybrané vinohradnícké obce z okolia
Levíc, ktoré spadajú do Tekovského
a Pukaneckého vinohradníckeho
rajónu, vyznačujú sa jedinečnou
mikroklímou a unikátnym geologickým podložím.
Región Vín – Tekov je územie,
ktoré je zo západu ohraničené
riekou Hron. Zo severu a východu je
pod ochranou Štiavnických vrchov.
Z juhu sem prúdi teplý vzduch
z Podunajskej nížiny. Rozkladá sa
na Ipeľskej pahorkatine, kde vinohrady zapúštajú svoje korene do
sopečných vyvrenín.
Terroir of Tekov je označenie
prapôvodnej esencie, ktorá pochádza z tohto jedinečného územia.
Poslaním vinárov je zhmotniť túto
esenciu, stvoriť hodnoverné víno,
prírodný produkt, ktorý odráža
miesto pôvodu.
basketbal
ASTRUM LEVICE - JESEŇ 2012
5.10 SVK
8.10 SVK
10.10 CZE
15.10 SVK
17.10 CZE
20.10 CZE
24.10 CZE
27.10 CZE
29.10 SVK
31.10 CZE
3.11 CZE
5.11 SVK
10.11 CZE
12.11 SVK
14.11 SVK
17.11 CZE
19.11 SVK
21.11 SVK
24.11 CZE
28.11 SVK
1.12 CZE
3.12 SVK
5.11 SVK
8.11 SVK
12.11 SVK
15.12 CZE
18.12 CZE
20.12 CZE
22.12 SVK
26.12 SVK
29.12 CZE
ŠKP B. Bystrica – Astrum Levice
Astrum Levice – Iskra Svit
Astrum Levice – BK Pardubice
Inter Bratislava - Astrum Levice
Astrum Levice – Levharti Chomutov
BC Kolín - Astrum Levice
Astrum Levice – ČEZ Nymburk
USK Praha - Astrum Levice
AC LB Sp. Nová Ves - Astrum Levice
Astrum Levice – BK Jindřichúv Hradec
NH Ostrava - Astrum Levice
Astrum Levice – SPU Nitra
Astrum Levice – Sluneta Ústí Nad Labem
Astrum Levice – ŠKP B. Bystrica
Iskra Svit - Astrum Levice
BK Dečín - Astrum Levice
Astrum Levice – Inter Bratislava
MBK Handlová - Astrum Levice
Astrum Levice – Tuři Svitavy
Rieker Komárno – Astrum Levice
BK Opava – Astrum Levice
Astrum Levice – AC LB Sp. Nová Ves
Astrum Levice – BC Prievidza
SPU Nitra - Astrum Levice
ŠKP B.Bystrica - Astrum Levice
BK Pardubice - Astrum Levice
Astrum Levice – BK Prostejov
Levharti Chomutov - Astrum Levice
Inter Bratislava - Astrum Levice
Astrum Levice – MBK Handlová
Astrum Levice – BC Kolín
13
október 2012
tenis
Dňa 8. 9. sa v Leviciach uskutočnil 5. ročník tenisového turnaja
vo štvorhre. Traja usporiadatelia
Volksbank Slovensko, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.
s., a firma Agripa s.r.o. už tradične pripravili pre všetkých zúčastnených skvelý program. Okrem
hráčov, a bolo ich úctyhodných
88, prišli povzbudzovať a morálne
podporovať aj partnerské polovičky, priatelia a samozrejme nechýbali ani deti. Tie sa vyšantili na vyše
10 metrovom nafukovacom hrade
a trampolíne.
Súťažilo sa o putovný pohár
a vecné ceny. Ten si nakoniec domov odniesla dvojica Moravský
- Poloma. Aj keď zvíťaziť sa nepodarilo všetkým, na prvom mieste
bola radosť z pohybu a prekonanie
vlastných hraníc.
Ani tento rok nechýbal poslanec Európskeho parlamentu
a župan Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka
a televízny moderátor TV Markíza
15
október 2012
Patrik Herman. Aj tentoraz víťažok
turnaja putoval pre detský tábor
Štvorlístok, ktorí títo dvaja páni
reprezentujú. Tábora sa každoročne zúčastní vyše 100 detí z celého
Slovenska. Ide o deti zo sociálne
slabších rodín, siroty, polosiroty.
Z mesta Levíc a okolia sa v tábore
odrekreovalo počas posledných
štyroch rokov 80 detí.
Na záver stačí snáď len dodať,
že počasie vyšlo ako na objednávku, jedlo bolo skvelé a zábava po
turnaji pri poháriku vína sa tiež
vydarila
Pokračovanie na strane 16
tenis
19
október 2012
PLAY-OFF
2.ročník - Pohár Michala Moravského
Tenis do mesta Levice jednoducho patrí. Svedčí o tom
aj množstvo turnajov, ktoré
sa na jeseň v meste usporiadavajú. Jedným je tiež už
tradičný turnaj o pohár Michala Moravského, ktorý sa uskutočnil v sobotu 29. 9.
Aj keď nevyspytateľné počasie naháňalo
strach usporiadateľom celý predchádzajúci týždeň, nakoniec vyšlo a tí si uľahčene
vydýchli. Víťazom sa stala dvojica Moravský - Poloma. Nikto zo 40 hráčov však neobišiel naprázdno, domov si odnášal každý
spomienkovú trofej. Nešlo o to vyhrať, išlo
o to zahrať si, dobiť baterky a byť jednoducho s priateľmi. Aj tento turnaj mal chaPLAY-OFF
ritatívny podtext. Výťažok z neho išiel pre
chlapca, ktorý po vážnej nehode zostal na
vozíku. Slovami hlavného organizátora p.
Moravského: „Šťastie je relativna vec, podobný osud môže stihnúť každého z nás“.
westernové jazdenie
21
október 2012
Niečo im vzali a oni rozdávajú....
Handikepované deti, deti ktorým „niečo“ nedovolí žiť „bežný“ život. Deti, ktoré
zdvihli hodenú rukavicu a začali bojovať.
Ako hovorí ich tréner : zdraví môžu, ONI
musia. Zdraví majú kopec možností, no
ONI sa musia chytiť každej príležitosti,
ktorú dostanú a bojovať. Z tieňa mnohých
v našom okolí vystúpili zatiaľ traja. Lea,
Aďo a Filip sú tí, ktorí ukazujú ostatným
postihnutým ako sa dá popasovať so životom, ako sa dajú plniť sny a ako je dobré
niekam patriť. Patria do parawestern
teamu DFD Santovka na G4 ranči. Spolu
s nimi aj ďalšie hendikepované a zdravé
deti. Deti, ktoré sa učia jazdiť na koni. Deti,
ktoré niečo dokázali, dokazujú a chcú dokázať.
LEA BERÉNYI
detská mozgová obrna 14 rokov Farná
Lea sa narodila predčasne s diagnózou DMO – spastická quadriparéza a jej
prvým snom bolo chodiť. Veľa jej pomohla hipoterapia v Hronovciach, čo nemohla
v chôdzi sama spravil za ňu kôň. Hipoterapiu po druhej ťažkej operácii vymenila
za aktívne jazdenie a pred 2 rokmi sa po
prvý krát postavila na štart svojich prvých
pretekov - a vyhrala. Nebola síce prvá ale
vyhrala, vyhrala už len tým že sa postavila na štart. Nasledujúce obdobie nebolo
ideálne, ale vydržala. Pred 2 mesiacmi
prišla na prvý tréning do nového prostredia na G4 ranč na Santovke, keď dostala
ponuku reprezentovať parawestern team
DFD SANTOVKA. O pár dní pretekala v Iži
s doprovodom a jej tvár žiarila úsmevom .
Nasledujúce preteky mali byť na ranči Nádej v Sv. Antone. Tréner sa rozhodol že jej
netreba až tak pomáhať do sedla a zo sedla, a vlastne ani nepotrebuje doprovod.....
Všetko sa podriadilo týmto cieľom a.... Lea
sama vysadla, sama absolvovala trať slalomu aj pretekov okolo sudov, a niektoré
pasáže aj v kluse a sama zosadla. V jej tvári
bolo radosti na rozdávanie. Nasledovala
ďalšia porcia tréningov, kriku, vysvetľovania, pochvál a ďaľšie preteky. Preteky
v Maďarsku kde Lea opäť všetkých šokovala. Vytvorila si nové osobné rekordy, časy
o ktorých snívala sa zrazu stali skutočnosťou a Lea dokonca už cválala. Lea je bojovník a vie, že v budúcom roku sa od nej
bude očakávať ešte viac, ešte lepšie a ešte
ďalej. Je odhodlaná prekonať samu seba
a dosiahnuť tie najvyššie ciele.
22
október 2012
futbal
FUTBAL 3.liga - západ
Rozpis zápasov na mesiac október 2012
Sereď - Trnava juniori
Vráble - Levice
10. kolo - nedeľa, 7.10. 2012
Nové Zámky - Vráble (6.10.)
Vrbové - Levice (6.10.)
Moravany n. V. - Slovan juniori (6.10.)
Petržalka - Domino Bratislava
Nemšová - Trnava juniori
Sereď - Nové Mesto nad Váhom
Dunajská Lužná - Piešťany
Nitra juniori - Topoľčany
13. kolo - sobota, 27.10. 2012
Domino Bratislava - Vrbové
Nové Mesto nad Váhom - Nové Zámky
Topoľčany - Petržalka
Piešťany - Sereď
Slovan juniori - Vráble (28.10.)
Trnava juniori - Moravany n. Váhom (28.10.)
Levice - Nitra juniori (28.10.)
Dunajská Lužná - Nemšová (28.10.)
11. kolo - nedeľa, 14.10. 2012
Piešťany - Nemšová (13.10.)
Domino Bratislava - Sereď (13.10.)
Topoľčany - Dunajská Lužná (13.10.)
Nové Mesto n. V. - Moravany n. V. (13.10.)
Slovan juniori - Vrbové
Trnava juniori - Petržalka
Levice - Nové Zámky
Vráble - Nitra juniori
12. kolo - nedeľa, 21.10. 2012
Nové Zámky - Slovan juniori (20.10)
Vrbové - Nové Mesto nad Váhom (20.10)
Moravany n. V. - Domino Bratislava (20.10)
Petržalka - Piešťany
Nitra juniori - Dunajská Lužná
Nemšová - Topoľčany
Tabuľka po 9.kole
1. Topoľčany
2. Levice
3. Nové Zámky
4. Vráble
5. Dun. Lužná
6. Sereď
7. Domino Blava
8. Nitra juniori
9. Slovan juniori
10. Piešťany
11. N.Mesto n.V.
12. Nemšová
13. Moravany n.V.
14. Vrbové
15. Petržalka
16. Trnava juniori
9 5 2 2
9 5 2 2
9 5 1 3
9 5 1 3
9 4 3 2
9 4 1 4
9 4 1 4
9 4 1 4
9 4 1 4
9 4 1 4
9 4 0 5
9 3 3 3
9 3 2 4
9 2 3 4
9 3 0 6
9 2 0 7
18:12
15:11
19:11
18:13
9:8
17:12
11:10
12:14
11:16
10:15
14:12
9:9
18:22
6:10
8:15
10:15
17
17
16
16
15
13
13
13
13
13
12
12
11
9
9
6
westernové jazdenie
AĎO MAJAN
downow syndróm 16 rokov Zbrojníky
AĎO sa narodil ako prvé dieťa v rodine
kde nikdy nemali genetické ochorenie....
Od malička s ním ťažko cvičili vojtovou
metódou a úspechy cvičenia pretrvávajú
dodnes. Aďo bol od malička veľmi živý
a neustále v pohybe, vždy ho hľadali niekde na strome alebo inde „hore“. Skúšal
futbal, karate i ďalšie športy, všetko však
trvalo krátko. Minulý rok sa v škole stretol
s Filipom a z nových spolužiakov sa stali
veľkí kamaráti. Koncom júna prišli deti zo
špeciálnej školy na výlet k Filipovi na G4
ranč na Santovke. Medzi nimi Aďo akosi
vynikal a tak ho tréner pozval na tréning.
V Aďovi niečo je, môžete ho nosiť trénovať? Zaznela otázka a jednoznačné
áno otca aj syna. Na ruky putovali farebné náramky, začala fungovať oranžová,
modrá, koordinácia rúk, nôh, tela, práca
v sedle i na deke... Okrem toho pomoc
na ranči, ktorá je súčasťou kovbojského
života. Dnes po 3 mesiacoch usilovného
tréningu je Aďo omnoho ďalej. Bez problémov sa na koni postaví, dokonca skúša
státie v kroku, medzi sudmi a slaomovými
tačami je ako doma. Je platným členom
parawestern teamu DFD Santovka, má za
sebou troje preteky v Iži, Sv. Antone a Pilisi
kde okúsil ako chutí víťazstvo keď vyhral
23
október 2012
slalom.Pred sebou má Aďo veľké ciele
a svoje sny. Sny o vlastnom koni, vychádzkach v prírode s kamošmi, sny o úspechu,
o víťazstvách, sny o kovbojskom živote....
FILIP GRAŇO,
downow syndróm 14 rokov, Levice
Filip sa narodil ako druhé dieťa mladej
matke, kde nikto nepredpokladal možnosť genetického ochorenia. Od narodenia je veľkým bojovníkom, bojovníkom
s veľkým srdcom. Po prekonaní mnohých
zdravotných problémov po narodení
a intenzívnom cvičení začal športovať.
Tradičné športy postupne vymenil za tenis, lyžovanie a jazdu na koni. S koňmi bol
v kontakte od malička keď v detskom ruksaku na chrbte svojho otca klusal po ováli
v Novom Tekove. Jedného dňa v sedle
povedal jeho obľúbené ja sám a okolie
onemelo úžasom....Nasledovala hipoterapia v Hronovciach, kde po jednom cvičení
Dr. Hollý povedal „Filip dosť, Ty sa nebudeš na koni voziť Ty budeš jazdiť“ a začal
Filipa zasvecovať do tajov westernového
jazdenia. Neskôr s ním pracovala aj Klárika
Kováčová, Lucia Pošvancová a Šaňo Majer.
Prvé preteky absolvoval v roku 2009 v Nýrovciach, potom Veľká Dolina, Zajačia Dolina, Briežky, Vlčany, Iža, El Bronco v Maďarsku atď. Na mnohých pretekoch bol lepší
ako niektoré zdravé deti či dokonca dospelí
24
október 2012
futbal
FUTBAL 4.liga JV
Rozpis zápasov na mesiac október 2012
10. kolo (07.10.2012)
Štúrovo – N. Život, V. Meder – H. Vrbica, Imeľ
– Zl. Moravce B, Močenok – D. Streda B, V.
Lovce – Dvory n/Ž, Šurany – Váhovce, ČFK
Nitra – Vrakuň, Želiezovce – Kolárovo
11. kolo (14.10.2012)
N. Život – Želiezovce, H. Vrbica – Štúrovo, Zl.
Moravce B – V. Meder, D. Streda B – Imeľ,
Váhovce – V. Lovce, Vrakuň – Šurany, Kolárovo – ČFK Nitra, Dvory n/Ž – Močenok
12. kolo (21.10.2012)
Želiezovce – ČFK Nitra, Šurany – Kolárovo, V.
Lovce – Vrakuň, Močenok – Váhovce, Imeľ –
Dvory n/Ž, V. Meder – D. Streda B, Štúrovo
– Zl. Moravce B, N. Život – H. Vrbica
13. kolo (28.10.2012)
ČFK Nitra – Šurany, Kolárovo – V. Lovce,
Vrakuň – Močenok, Váhovce – Imeľ, Dvory
n/Ž – V. Meder, D. Streda B – Štúrovo, Zl.
Moravce B – N. Život, H. Vrbica – Želiezovce
Tabuľka po 9.kole
1 V. Meder 9 6
2 Močenok 9 6
3 Dvory n/Ž 9 5
4 ViON B
9 4
5 Šurany
9 5
6 V. Lovce
9 4
7 Kolárovo 9 4
8 Štúrovo
9 4
9 Vrakuň
9 3
10 ČFK Nitra 9 3
11 Želiezovce 9 3
12 N. Život
9 3
13 H. Vrbica 9 2
14 Váhovce 9 2
15 D. Streda B 9 1
16 Imeľ
9 1
2
1
3
4
1
3
1
1
3
3
2
1
1
0
3
3
1 23:111220
2 27:111619
1 17:13 4 18
1 21:111016
3 17:13 4 16
2 16:13 3 15
4 12:9 3 13
4 19:18 1 13
3 15:14 1 12
3 14:16 -212
4 7:16 -911
5 15:16 -110
6 13:18 -5 7
7 10:20-10 6
5 5:15 -10 6
5 9:26 -17 6
FUTBAL 5.liga Východ
Rozpis zápasov na mesiac október 2012
10. kolo (07.10.2012)
Podhájska – D. Ohaj, Komjatice – Hurbanovo,
Sv. Peter – Bánov, Zlatná n/O – Nesvady, Tvrdošovce – Bešeňov, Kozárovce – Šahy, Kalná
n/Hr. – Tlmače, Marcelová – Čaka,
11. kolo (14.10.2012)
Čaka – Podhájska, Tlmače – Marcelová, Šahy
– Kalná n/Hr., Bešeňov – Kozárovce, Nesvady
– Tvrdošovce, Bánov – Zlatná n/O, Hurbanovo – Sv. Peter, D. Ohaj – Komjatice,
12. kolo (21.10.2012)
Podhájska – Komjatice, Sv. Peter – D. Ohaj,
Zlatná n/O – Hurbanovo, Tvrdošovce – Bánov, Kozárovce – Nesvady, Kalná n/Hr. – Bešeňov, Marcelová – Šahy, Čaka – Tlmače,
9. kolo (28.10.2012)
Tlmače – Podhájska, Šahy – Čaka, Bešeňov
– Marcelová, Nesvady – Kalná n/Hr., Bánov –
Kozárovce, Hurbanovo – Tvrdošovce, D. Ohaj
– Zlatná n/O, Komjatice – Sv. Peter,
Tabuľka po 9.kole
1 Tvrdošovce 9 8
2 Kalná n/Hr. 9 6
3 Kozárovce 9 4
4 Bánov
9 5
5 Hurbanovo 9 5
6 Nesvady 9 4
7 D. Ohaj
9 3
8 Marcelová 9 3
9 Bešeňov 9 3
10 Šahy
9 3
11 Komjatice 9 3
12 Sv. Peter 9 3
13 Podhájska 9 2
14 Zlatná n/O 9 3
15 Čaka
9 2
16 Tlmače
9 2
1
0
4
1
1
1
3
3
2
1
1
1
3
0
3
1
0 36:7 2925
3 26:9 1718
1 19:7 1216
3 16:13 3 16
3 12:9 3 16
4 22:16 6 13
3 12:13 -112
3 14:19 -512
4 15:16 -111
5 21:25 -410
5 15:19 -410
5 19:40-2110
4 14:19 -5 9
6 23:30 -7 9
4 14:22 -8 9
6 13:27-14 7
westernové jazdenie
a v budúcej sezóne by mal začať jazdiť na
amatérskych detských pretekoch doma
i v zahraničí. Filipovu izbu zdobí mnoho
pohárov a je hrdý na mnoho víťazstiev,
víťazstiev ktoré jemu dávajú radosť a ostatným silu bojovať za ďalšie Filipove víťazstvá, za ďalšie víťazstvá hendikepovaných
detí.
SARAH 21 rokov kríženec
/slovenský športový pony /
SARAH je veľká osobnosť a pilier teamu.
21 ročná kobyla je ako vraví Filip „šéfka
25
október 2012
koní“. Kobylka, ktorá za svoj život putovala z rúk do rúk až sa pred 5 rokmi dostala
k Filipovi ako narodeninový darček. Darček ktorý zmenil Filipov život a dnes mení
životy ďalších detí. Sára napriek svojmu
veku dáva deťom neskutočne veľa, vie kto
na nej sedí a tomu sa prispôsobí. Sára je
dáma a my veríme že ešte naučí jazdeckému umeniu veľa detí.
Životné príbehy troch detí a ich štvornohej opory, no na G4 ranči je príbehov
viac. Príbeh autistu Iva, príbeh Aďa s chorým srdcom, či príbehy „zdravých“ detí
- malého Dávida, Lindy, Adama, Maťa,
a „majstra“ Dávida. Čas ukáže aké budú
ich ďalšie príbehy, ktoré napíšu o sebe pre
iných, ktorým by mohli pomôcť a ktorým
by sme mohli pomôcť...... Plány a sny sú
a my chceme prežiť svoje sny
Lea, Aďo, Filip, SáraG4 ranč DFD SANTOVKA.
26
október 2012
futbal
FUTBAL MO1
Rozpis zápasov na mesiac október 2012
10. kolo (07.10.2012) ,
Jur n.Hr.- Čata, St. Tekov - Rybník, Hr. Kosihy - ŠK Podlužany, Tek. Lužany - Veľký Ďur,
Čajkov - Horné Turovce, Pohr. Ruskov - N.
Dedina, Kalinčiakovo - Hr. Kľačany, N.Tekov
- Plášťovce,
11. kolo (14.10.2012) o 14.30 hod.,
Plášťovce - Kalinčiakovo, Hr.Kľačany - Pohr.
Ruskov, ŠK Nová Dedina - ŠK Čajkov, H.Turovce - Tek. Lužany, Veľký Ďur - Hr. Kosihy, ŠK
Podlužany - S.Tekov, Rybník - Jur n. Hr., Čata
- N.Tekov
XII. kolo (21.10.2012) o 14.00 hod.
Čata - Rybník, Jur n.Hr.- ŠK Podlužany, St. Tekov - Veľký Ďur, Hr. Kosihy - Horné Turovce,
Tek. Lužany - ŠK Nová Dedina, ŠK Čajkov Sport club Hr.Kľačany, Pohr. Ruskov - Plášťovce, N.Tekov - Kalinčiakovo
XIII. kolo (28.10.2012) o 14.00 hod.
Kalinčiakovo - Pohr. Ruskov, Plášťovce - Čajkov, Hr.Kľačany - Tek. Lužany, ŠK Nová Dedina
- Hr. Kosihy, H. Turovce - S.Tekov, V. Ďur - Jur
n. Hr., ŠK Podlužany - Čata, Rybník - N.Tekov,
Tabuľka po 9.kole
1 ŠK Čajkov 9 6
2 Tek. Lužany 9 6
3 Hr. Kľačany 9 5
4 Veľký Ďur 9 5
5 Starý Tekov 9 5
6 Čata
9 5
7 Kalinčiakovo9 5
8 Jur n. Hr. 9 4
9 Plášťovce 9 4
10 Pohr. Ruskov9 4
11 Podlužany 9 3
12 H. Turovce 9 2
13 Rybník
9 3
14 Hr.Kosihy 9 2
15 N.Dedina 9 1
16 N.Tekov
9 1
1
0
3
3
2
1
1
2
0
0
1
4
0
1
2
1
2 21:1419 4
3 34:1618 3
1 19:9 18 6
1 23:1318 6
2 27:1017 2
3 25:2116 1
3 18:1916 4
3 19:2214 -1
5 18:2212 0
5 21:3212 0
5 23:1210 -5
3 12:1510 -2
6 14:22 9 -6
6 11:27 7 -8
6 11:26 5 -7
7 7:23 4 -8
FUTBAL MO2
Rozpis zápasov na mesiac október 2012
X. kolo (07.10.2012) o 14.30 hod.
Ip.Uľany - Pl.Vozokany,M.Ludany - Lok,H.Semerovce - Ip.Sokolec,V.Turovce - Šarovce,Pukanec
- D. Pial,Žemberovce - Demandice,Bory - Keť,M.
Kozmálovce - V.Kozmálovce
XI. kolo (14.10.2012) o 14.30 hod.
V.Kozmálovce - Bory,Keť - Žemberovce,Demandice - Pukanec,D. Pial - V.Turovce ,Šarovce - H.Semerovce ,Ip.Sokolec - M.Ludany ,Lok - Ip.Uľany ,Pl.
Vozokany - M.Kozmálovce
XII. kolo (21.10.2012) o 14.00 hod.
Pl.Vozokany - Lok,Ip.Uľany - Ip.Sokolec,M.Ludany Šarovce,H.Semerovce - D. Pial,V.Turovce - Demandice,Pukanec - Keť,Žemberovce - V.Kozmálovce
,M.Kozmálovce - Bory
XIII. kolo (28.10.2012) o 14.00 hod.
Bory - Žemberovce,V.Kozmálovce - Pukanec,Keť
- V.Turovce ,Demandice - H.Semerovce ,D. Pial M.Ludany ,Šarovce - Ip.Uľany ,Ip.Sokolec - Pl.Vozokany,Lok - M.Kozmálovce ,
Tabuľka po 9.kole
1 Pl. Vozokany9 8
2 Žemberovce9 4
3 Lok
9 4
4 Keť
9 5
5 V. Turovce 9 5
6 M. Ludany 9 4
7 H.Semerovce93
8 M.Kozmálovce9 4
9 Demandice 9 3
10 Ip.Uľany 9 3
11 Ip. Sokolec 9 3
12 Bory
9 2
13 Šarovce
9 3
14 Pukanec 9 3
15 V. Kozmálovce9 3
16 Dolný Pial 9 2
1
4
4
1
1
1
3
0
3
2
1
3
0
0
0
2
0 41:142510
1 27:1416 4
1 28:1716 1
3 21:2116 4
3 18:2416 1
4 22:2113 -2
3 20:1412 -3
5 18:1812 0
3 18:2212 0
4 14:1911 -4
5 17:1810 -5
4 19:26 9 -3
6 17:26 9 -3
6 13:24 9 -6
6 13:29 9 -3
5 19:18 8 -4
28
október 2012
partneri
29
október2012
Download

APETIT 8/2012