KİMDİR BU?
GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ
SÜRDÜREN ŞİİR
Mücahid SERÇEK
Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi
Hisar dergisinin kurucularındandır. Dergide
başyazılar yazmıştır.
 Bir duygu şairi olarak, Yahya Kemal Beyatlı ve
Ahmet Hamdi Tanpınar'daki şiir zevkini
yakalamaya çalıştı. Ankara Sanat Severler
Derneğinde etkin bir üye oldu.
 Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayâl Ettiğim
Gibi, Yakarış, Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma,
Kaybolan Dünyâ.
 Deneme: Düşündüğüm Gibi

FMEAL Mücahid SERÇEK
MUNİS FAİK OZANSOY
(1911 - 1975)
FMEAL Mücahid SERÇEK
1950-1980 arası yayınlanan Hisar dergisinin
kurucularından ve çekirdek kadrosundandır. Edebiyat,
şiir ve dil zevki bakımından eski ile yeni arasında bir
köprü olarak kalmış, uzun ve değişken yıllarda hep
güzelin, tabiîliğin, millî ve manevî değerlerin ve
aklıselimin sözcülüğünü yapmıştır. Şiirde genellikle
aruzu kullanmıştır.
 Şiir : Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir
Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi, Güzelliklere
Doymam
 Makale ve Deneme: Mısralarda Gezinti, Halkımız ve
Sanatımız, Aynı Yolda, Söylemek Yaraşır, Zaman
Perdesi,
 Anı: Altmış Yılın Hikâyesi, Sanatçı Dostlarım

FMEAL Mücahid SERÇEK
MEHMET ÇINARLI
(1925-1999)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Orta sınıf insanların yaşamlarını ev-aile-çevre üçgeni
içinde anlatan şiirleri nedeniyle “Evler Şairi” olarak
tanındı.
 Yapıtlarında büyük kent insanının kaygılarını, sevgi,
aşk, yalnızlık gibi lirik konuları işlemiştir. Toplum ve
toplumun yaşadığı sorunlar onun şiirinde ifade
bulmuştur. Ayrıca sıradan bir insanların duygularını,
yaşamını şiirinde anlatmıştır.
 Şiir: Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Sevgilerde, Eski Toprak,
İki Başına Yürümek, En-Cam, Arada, Zebra, Divançe,
Dar Çağ, Kareler Aklar, Beyler, Söyleriz
Tiyatro: Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar
İnceleme: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü,
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü,
Küçük Mitoloji Sözlüğü
Nesir: Bile/Yazdı

FMEAL Mücahid SERÇEK
BEHÇET NECATİGİL
(1916-1979)
FMEAL Mücahid SERÇEK





Âşık edebiyatı geleneğinden beslendiği ve
Anadolu’yu anlattığı kendine has bir şiir çizgisi
vardır.
Serbest şiirler yazmıştır.
Yurt ve doğa sevgisi, aşk, Kurtuluş Savaşı, yalnızlık
başlıca konularıdır.
Gerçekçi romantizm akımının öncüsü olmuştur.
Şiir: Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Yeşeren Otlar,
Türk Mavisi, Zerdali Ağacı, Rüzgar, Adamın Biri,
Yangın, Süt, Güz Türküleri, Sıkıntı ve Umut.

Anı: İçi Sevda Dolu Yolculuk

Düz Yazı: Şiir Her Zaman, Ece’nin Günlüğü
FMEAL Mücahid SERÇEK

“Hikâye” şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.
CAHİT KÜLEBİ
(1917— 1997)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Şiir: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakırın
Destanı, Üç Şehitler Destanı, İstiklal Savaşı, Kınalı Kuzu Ağıdı,
Sivaslı Karınca, İstanbul Fetih Destanı, Çukurova Koçaklaması,
Anıtkabir, Mevlana’da Olmak, Yunus Emre’de Olmak, Türk
Olmak, Çanakkale Destanı, Vietnam Savaşımız, Hiroşima, Nötron
Bombası, Malazgirt Ululaması, Taş Devri, Dört Kanatlı Kuş,
Yazıları Seven Ayı, Göz Masalı, Yaramaz Sözcükler (Çocuk
Şiirleri)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Şiire hece ölçüsüyle başladı, sonra serbest şiire geçti. İlk şiirlerinde
mistik ve metafizik ağırlıklı şiirler yazarken sonraları maddeci bir
dünya görüşüne yöneldi. “Çocuk ve Allah” kitabıyla ün kazandı.
Yüzü aşkın eseriyle Türk şiirinin en verimli şairlerindendir.
Hemen hemen her konuda şiir yazmıştır. Yerli-yabancı hiçbir
akımdan etkilenmeden klasiği ve çağdaşı kaynaştırdığı özgün bir
şair olmuştur. “Türkçem benim ses bayrağım.” dizesiyle
Türkçeye olan sevgisini anlatmıştır. Destan tarzında şiirler de
felsefi, lirik, toplumcu şiirler de yazmıştır.
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
(1914—2008)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Hisar dergisinin kurucularındandır.
 Yaşayan Türkçe ile millî kültürle beslenmiş, içyapısı
sağlam şiirler söylemiştir.
 Şiir :
Sevmek Varken,
Güvercin Uçurmak,
Kerem ile Aslı
 İnceleme:
Karacaoğlan-Hayâtı, Sanatı ve Şiirleri

FMEAL Mücahid SERÇEK
MUSTAFA NECATİ KARAER
(1929-1995)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Klâsik edebiyatımızla Fars edebiyatını iyi bilen, bu
edebiyatlarla ilgili inceleme ve çevirileri de olan şair, 18
yaşına kadar gazel ve rubailer yazmış, 1937'den sonra
yazdığı serbest nazımlı şiirlerinde kişiliğini bulmuştu.
 Doğu-Batı kültürlerini bağdaştırarak, ilhamını Asya
tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu
medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirleriyle
tanındı. "Somut malzemeyle soyut bir âlem" yarattı; bir
hayal ve duygu şairi değil, bir intuition (sezgi) şairi oldu;
1940 yıllarında yeni şiir akımına kendine özgü bu hava
ile o da katıldı.
 Şiir: He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum
 Araştırma İnceleme: Mevlâna , Molla Câmi, Naima,
Ömer Hayyam, Eşrefoğlu Divanı, Divan Şiirinde
İstanbul (antoloji)

FMEAL Mücahid SERÇEK
ASAF HALET ÇELEBİ
(1907-1958)
FMEAL Mücahid SERÇEK


FMEAL Mücahid SERÇEK

İkilikler ve dörtlüklerden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir
söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan toplum ilişkilerine yönelik
temaları konu edinerek düşündürücü bir şiir evreni
kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte, alay ve
taşlama şiirine egemen olan öğelerdir. İnsan ilişkilerinin
toplumsal ve bireysel yanlarını sen ben ikileminde vermiştir.
Çok kullandığı sevgi, ayrılık, ölüm temaları, son dönem
şiirlerinde giderek yerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine
bırakmıştır.
Şiir: Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde,
Yumuşaklıklar Değil, Nasılsın, Çiçekleri Yemeyin, Yalnızlık
Paylaşılmaz, Benden Sonra Mutluluk
Öykü: Dün Yağmur Yağacak
ÖZDEMİR ASAF
(1923 - 1981)
FMEAL Mücahid SERÇEK
İlk şiiri Çınaraltı dergisinde 1948 yılında çıktı.
Daha sonra Hisar dergisi çevresine katıldı. Cahit
Sıtkı Tarancı ve Kemalettin Kamu üzerine
yaptığı incelemeleri kitap haline getirildi.
Modern Batı edebiyatının şiir tekniklerini
dikkate alan, duygu ve düşünce arasında kendine
özgü bağlar kuran sanatçı, şiirlerini iki cilt
halinde bastırdı.
 Şiir:
Alacakaranlık, Uzun Vuran Gölge
 İnceleme:
Cahit Sıtkı Tarancı, Kemalettin Kamu

FMEAL Mücahid SERÇEK
GÜLTEKİN SÂMANOĞLU
(1927-2003)
FMEAL Mücahid SERÇEK





FMEAL Mücahid SERÇEK

“Maviciler” diye bilinen toplumsal gerçekçilik akımının
sözcüsü ve kurucusudur. Garip ve II. Yeni şiirine karşı
çıkmıştır. Şiirlerinde toplumsal olaylar destansı bir nitelikte
işlenir. Şiirlerinde barış, özgürlük, adalet, halkçılık, insan
sevgisi, gelecek umudu gibi toplumsal konuları işlediği gibi;
bunalım, yalnızlık, aşk, umutsuzluk, ölüm… gibi bireysel
konuları da işlemiştir. İlk şiirlerinde Divan edebiyatının ve
halk edebiyatının ses ve biçim özelliklerinden yararlandığı
görülür.
Şiirlerinde büyük harf ve noktalama işareti kullanmamıştır.
Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana
Mecburum, Belâ Çiçeği, Yasak Sevişmek, Böyle Bir Sevmek,
Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı
Roman: Sokaktaki Adam, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu,
Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Fena Halde Leman,
Dersaadette Sabah Ezanları
Gezi: Abbas Yolcu
Deneme: Hangi batı, Hangi Sol, Hangi Atatürk…
ATTİLÂ İLHAN
(1925-2005 )
FMEAL Mücahid SERÇEK
Gazetecilik, yöneticilik, avukatlık ve Sivas
milletvekilliği yaptı. Hisar dergisi şairleri arasında
yer aldı.
 Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi
şiir potasında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde,
Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların
sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir. Sade ve
rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve
manevi değerlere bağlı kalmıştır. Bu tarafı ile, Arif
Nihat Asya'nın milli havası, mistik şiirine yakın
görünmektedir.
 Şiir: Yalnızlık (1962), Duvak (1971), Seninle (1986)
 Gezi Notları: Üsküp’ten Kosova’ya

FMEAL Mücahid SERÇEK
YAVUZ BÜLENT BAKİLER
(1936 - )
FMEAL Mücahid SERÇEK
1950 yılında Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı,
Gültekin Sâmanoğlu, Mustafa Necati Karaer ile birlikte
"Hisarcılar" grubunu oluşturdu. Mart 1950'de
yayınlanmaya başlayan Hisar dergisinin
kurucularından olan şair, çeşitli aralıklarla (1950-1957;
1964-1980) 30 yıl süreyle derginin yazı işleri
müdürlüğünü yaptı.
 ESERLERİ
 Şiir: Büyüyen Eller, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste, Belki,
Bir Bulut Geçti, Özlem Rıhtımı,
 İnceleme: Cahit Sıtkı Tarancı, Ömer Bedrettin Uşaklı
Antoloji: Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri

FMEAL Mücahid SERÇEK
İLHAN GEÇER
(1917-2004)
FMEAL Mücahid SERÇEK
1950'lerde yazdığı şiirlerde Ahmed Arif'ten etkilendiği
gözlenirken, 1960'lardan sonra toplumsal gerçekçi bir
yaklaşımla İkinci Yeni'ye yöneldi. Zengin sözcük
dağarcığını destansı bir söyleyişle ustaca değerlendirdi.
Şiirinin olgunluk döneminde biçim gösterilerine
kaçmadan yalın bir teknikle yazdı.
 Şiir: Gölgeleri Kullanmak, Yol Üstündeki Semender,
Her Yüz Bir Öykü Yazar, Ağıtlar ve Övgüler,
Dr. Kaligari'nin Dönüşü, Sürgün, Gözüm Seğirdi
Vakitten, Söz Acıda Sınandı, Az Kaldı Kışa, Hayalete
Övgü…
 Anı: Gizli Çekmece
 Günlük: Gece Defteri
 Oyun: Kurt Dişi
 İnceleme-Araştırma: Kabul ve Red, Bir Yazı'nın
Arayışları, Yazılanla Okunan, Karanfil ve Pranga…

FMEAL Mücahid SERÇEK
AHMET OKTAY
(1933- )
FMEAL Mücahid SERÇEK







FMEAL Mücahid SERÇEK

İslamî söylemin önemli bir temsilcisidir. İslam dünyasındaki bütün
inananları kucaklamak ve bütün inananların bir arada olması
şiirlerinin ana temasıdır.
Son yıllarda çocuk edebiyatına yöneldi. Çocuklar için yazdığı
kitaplardan biri olan Yürek Dede İle Padişah adlı eseriyle
1984'te Türkiye Yazarlar Birliği'nce çocuk edebiyatı dalında yılın
yazarı seçildi.
Şiir: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve
Yakarış
Çocuk Şiirleri: Gülücük, Ağaç Okul
Hikaye: İns
Masal: Yürek Dede ile Padişah, Serçe Kuş, Katır Aslan,
Ağaçkakanlar, Küçük Şehzade, Motorlu Kuş, Kuşların Dili
Deneme:Bir Değirmendir Bu Dünya, Zengin Hayaller Peşinde
Tiyatro:Sütçü İmam
CAHİT ZARİFOĞLU
(1940–1987)
FMEAL Mücahid SERÇEK
Mavera dergisinin kurucuları arasında yer almıştır.
Şiirlerini II. Yeni anlatım tekniklerini İslamî öğelerle
birleştirerek geliştirmiştir. Tok, kavgacı, destana
yatkın bir üslûpta söylenmiş olan şiirlerinde ayrıca ince
duyarlılıklar işlenmiştir. İslâmî ton bir "leit-motif"
halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. İslam estetiğinin
biçimlendirdiği kapalı ve imgeci bir söylemi
geliştirmiştir. Bu imgeleri İslam’ın ve insanlığın
evrensel kalıpları üzerine kurmuştur.
 Şiir:
 Sebeb Ey, Risaleler
 Gezi:
 İpek Yolundan Afganistan'a

FMEAL Mücahid SERÇEK
ERDEM BAYAZIT
(1939–2008)
FMEAL Mücahid SERÇEK




Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim
ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de
tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.
Şiir aracılığıyla duyuların ulaşamadığı boşluğu tamamlamaya
çalışmış; böylece dünyanın tamamlanacağına inanmıştır.
Şiir: Bakış Kuşu, Hüzün ki En Çok Yakışandır, Bize, Gülün Ustası
Yoktur, Küller ve Zaman, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri,
Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Çöl Şiirleri, Erguvan Şiirler, Akşam
Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Hurufi Şiirler, …
Deneme- İnceleme: Kültür Üzerine, Yazın Üzerine, Dil'in Dili,
Denemeler Karşı Denemeler, İstanbul Yazıları, Okuma Notları,
Budalalığın Keşfi, Sözün Gücü, Yüzler ve İzler…
Anı-Günce: Geçmiş Yaz Defterleri, Ceviz Sandıktaki Anılar, Bulanık
Defterler
FMEAL Mücahid SERÇEK

İlk şiirlerinde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler
yazmış; bireyin iç dünyasına, toplumsal tarihe, doğaya ve toplumsal
çevreye yönelik araştırmalar şiirine kaynak olmuş; divan şiirinin
imgeleri ve tasavvuf düşüncesi eserlerini beslemiştir.
HİLMİ YAVUZ
(1936- )
FMEAL Mücahid SERÇEK
Download

Şiir - Eba