l
u
nO o n . l h i
Úvodná stránka
Politika
Kultúra
Publicistika
Z našich škôl
Deti a mládež
Žena a spoločnosť
Ekonomika
Náboženstvo
Výtvarné umenie
Literatúra
Archív (LuNo-portál)
Staršie čísla novín
Zo slovenskej tlače
Magyarul / Tallózó
O nás / Bemutatkozás
Predplatiť / Előfizetés
Redakcia / Impressum
Redakcia | Kontakt
[email protected]
Tel.: (+36 1) 878 1431
Fax: (+36 1) 878 1432
Šéfredaktorka Ľ. n.
Alžbeta Hollerová-Račková
un
Ľe | u
Ld
uo
N
v
éo
nP
oo
vr
it
ná
yl
|
2
0
.
Čívske dni, hody a stretnutie družobných osád
Celý článok...
Cena Za menšiny 2011
Návrhy čakajú do 20.
októbra
Celý článok...
Na hody bolo v Číve odjakživa zvykom pozývať hostí. Nebolo to inak ani v tomto roku, keď
paralelne s hodmi usporiadali obecná a miestna slovenská samospráva stretnutie družobných osá
d.
Do Čívu zavítali delegácie z Igramu a Tvrdošoviec a v rámci galaprogramu, priamo na javisku,
vedúci predstavitelia týchto osád slávnostne podpísali trojstrannú deklaráciu o spolupráci.
Počas trojdňového podujatia sa predstavili občianske organizácie obcí, uskutočnili sa
detské programy, futbalový zápas, bál, slávnostná svätá omša, jarmok, ohňostroj a
prehliadka mesta Ostrihom. Po príchode hostí zo Slovenska sa aj oni mohli zapojiť do rôznych
programov a mohli spoznať túto peknú podpilíšsku osadu. Snáď najväčší úspech zožali členovia
dychovky Igramčan, ktorí pripravili v pivničnej osade Čívu ozajstné muzicírovanie pre radosť.
Nedeľa patrila púti. Čívsky kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie a preto sú hody vždy
v nedeľu, ktorá pripadne najbližšie k 8. septembru. Po slávnostnej svätej omši prešla po hlavnej
ulici procesia, mnohí účastníci boli v ľudových krojoch. Poobede si domáci a hostia mohli pozrieť
jarmok na Jubilejnom námestí, zabávali sa pri kolotočoch a hudbe, ktorá sa ozývala zo
všetkých strán. Deti mali obrovskú radosť z nafukovacieho hradu a ihriska, ktoré odovzdali vlani.
Veď čo už, tie aspoň boli zadarmo a mohli sa na nich vyšantiť.
http://real1.radio.hu
/nemzetiseg.htm
Slovenský magazín
Maďarskej televízie
Celý článok...
Úrad SŽZ (Bratislava)
Translate
Select Language
Gadgets powered
by Google
Počasie v Maďarsku
http://www.pocasie.sk/
pocasie/europa/madarsko
LuNo - Štatistika
Celý článok...
Ozvena v Bratislave
http://www.slovaci.hu
http://dict.qnell.com/sk-hu
Katarína Mikľová
(1937 – 2011)
Posledná rozlúčka 21.
októbra o 10. hodine
v Békešskej Čabe
22. októbra o 17. hod. v
mestskej časti Ružinov
Celoštátna slov. sam.
Slovník | Szótár
Celý článok...
Celý článok...
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak
/Kisebbsegi%20musorok
/Domovina.aspx
http://slovnik.juls.savba.sk
Odborný regionálny
seminár v Slovenskom
Komlóši
21. októbra o 10. hodine
Súbeh SS v Zugló o
štipendium Antona
Straku
Termín odoslania prihlášok:
do 21. októbra 2011
Slovenské vysielanie
Maďarského rozhlasu
Slovník slov. jazyka
Aktuality | Podujatia
Prezentácia knihy
Zrodenie slovenského
národa
20. októbra o 18. hodine v
Slovenskom inštitúte
Rozhlas | Televízia
http://www.uszz.sk
Móric Beňovský v Slovenskom
inštitúte
IV. občiansky a národnostný deň v
Starom Budíne
Lipa na Františkovských hodoch
Soma Petrich Orlai v Múzeu
Mihálya Munkácsyho
Autointerpretácie v SI
Mosty - nielen duchovné
Peštiansky perkelt Gregora
Martina
Papucseka - Buď-alebo
Hľadať...
1
0
.
2
0
1
Večer patril slávnostnému galaprogramu, v rámci ktorého starostovia družobných osád podpísali
deklaráciu o spolupráci. Ako povedali, to ešte nie je zmluva, ale skôr vyjadrenie záujmu
o spoluprácu. Starostka Čívu Bernadett Kostková Rokolyová uviedla dôležitosť spolupráce
rôznych národností žijúcich v týchto oblastiach a podotkla, že projekt podporil program
Európskej únie Európa pre občanov. Starosta Tvrdošoviec Marián Tóth pripomenul, že
v budúcnosti by chceli podpísať dohodu o spolupráci, v rámci ktorej by sa zbližovali jednotlivé
občianske organizácie a inštitúcie a nielen úradná sféra. Starosta Igramu Štefan Kovaľ hovoril aj
o doterajšej úspešnej spolupráci. Po slávnostnom akte sa začal galaprogram, v ktorom rad-radom
vystúpili kultúrne telesá: slovenské z Maďarska a zo Slovenska, maďarské zo Slovenska a z
Maďarska, dychovka a sláčikové kapely, speváci a tanečníci. V radoch obecenstva vládla
príjemná atmosféra, bez ohľadu na to, či prekrásne čívske ľudové piesne spievali členky pávieho
krúžku, alebo mladé čívske dievčatá, či tancovali členovia nedávno založenej tanečnej skupiny
Trnka pod vedením Martina Hubačeka a Viery Komjáthiovej, alebo či hrala kapela Igrici
z Igramu pod vedením Miroslava Brnu. Veľký úspech zožali aj členovia mužského spevokolu
z Tvrdošoviec, speváckeho zboru Biely agát a zbor čívskeho klubu dôchodcov, ktorý predniesol
také piesne, ktoré mali slovenskú aj maďarskú verziu. Zlatým klincom programu bol spoločný
spev dychovky Igramčan a čívskeho pávieho krúžku. Vďaka Bulharskej samospráve v Číve
tohoročné hody spestril nezvyčajný ohňostroj.
Po galaprograme veľký stan patril zábave: do tanca hrala kapela Schaumarer Musikanten, a to
až do rána bieleho.
Filozofická fakulta
Univerzity
Komenského 90-ročná
24. a 25. októbra oslavy na
pôde fakulty a univerzity
Celý článok...
Stretnutie s Csabom
Gy. Kissom
25. októbra v Slovenskom
inštitúte
Celý článok...
Autointerpretácie v SI
27. októbra o 18. hodine
vernisáž výstavy I. Csudaiho
Celý článok...
Súbeh na miesto
šéfredaktora
converted by Web2PDFConvert.com
(ef)
Počet návštev celkovo:
11699755
Kde nás čítajú
< Predchádzajúca
[ Späť ]
Ďalšia >
šéfredaktora
Ľudových novín
Termín doručenia
konkurzných prác:
8. november 2011
Celý článok...
VÝZVA
na podávanie návrhov na
vyznamenanie
Za békešskych Slovákov
Celý článok...
© www.luno.hu - PC24.hu - Redakcia Ľudových novín - E-mail: [email protected] - Adresa: 1135 Budapest, Csata utca 17. 1/9
Poštová adresa: 1555 Budapest, Pf. 99 - Telefón: (+36 1) 878 1431 - Tel./ Fax: (+36 1) 878 1432 - © Ľudové noviny
*/
converted by Web2PDFConvert.com
Download

luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny