SLOVAK
DIGGA
DRIVES YOUR SUCCES
DIGGA-CE.COM
www.digga-ce.com
Firma Digga má svojich obchod-
DIGGA SYSTEM
ných zástupcov vo väčšine krajín, ktorý
sa v danom regióne zaoberajú distribúciou,
ako aj popredajnou obsluhou zákazníkov. V regióne strednej Európy je to firma Serafin P.U.H
z Poľska, ktorá zodpovedá za obsluhu tak individuálnych zákazníkov ako aj distribučnej siete.
Digga je najväčší austrálsky výrobca a exportér
planétových prevodoviek, ako aj strojov a zariade-
Spoločnosť Digga sa môže pochváliť množ-
ní na zemné práce. Táto dynamicky rozvíjajúca sa
stvom ocenení, hlavne za inovatívne návrhy,
firma sa môže pochváliť nadpriemerným renomé v
za kľúčové projekty a za kvalitu výroby. Kaž-
oblasti projektovania a výroby svojich výrobkov. V
dý výrobok, predtým ako opustí závod, pre-
meste Brisbane v Austrálii má spoločnosť Digga vý-
chádza cez špeciálne testy, ktoré zaruču-
robný závod s rozlohou 12 000 m2, v ktorom sa na-
jú, že bude fungovať dlho a bezporuchovo.
chádza aj centrum inovácií, zaoberajúce sa rozširovaním vedomostí o technologických riešeniach.
Filozofia firmy je veľmi jednoduchá – založená
Výroba je založená na materiáloch najvyššej triedy,
je na tvorení výrobkov za prístupnú cenu, ale
ktorých kvalita sa veľmi dôkladne a presne overuje.
nikdy na úkor ich kvality. Ceníme si dôveru našich zákazníkov.
Firmu založil v roku 1981 Stewart Wright. Od toho
„Nebojíme sa skúšať
času, vďaka enormnému zameraniu na výskum,
nové materiály a výrobné techniky, sme otvorení
projektovanie a rozvoj nových a lepších výrob-
– snažíme sa objavovať nové možnosti, neustále
ných metód, Digga svojim zákazníkom dodáva naj-
hľadáme inovatívne riešenia – vďaka tomu naše
kvalitnejšie výrobky, vždy za konkurenčnú cenu.
výrobky zvládnu všetky podmienky a spĺňajú očakávania a potreby trhov na celom svete.
Bohatý sortiment výrobkov Digga – sú to ná-
Naše intenzívne zameranie na výskum a rozvoj
stroje spĺňajúce najvyššie štandardy, vyrobené
nových výrobných metód nám umožňuje tvoriť
z najlepších materiálov. Firma sa zaoberá pre-
zariadenia, ktoré spĺňajú potreby investorov aj
dovšetkým výrobou reťazových rýpadiel použí-
stavebného odvetvia.”
vaných na líniové priekopy, ako aj planétových
prevodoviek s vysokým krútiacim momentom,
ktoré sa používajú v zemných vrtákoch a vrtných
vežiach, ako aj v priemyselných zariadeniach.
Stewart Wright
EXTRÉMNE ODOLNÉ
POHONY DIGGA
Patentovaný systém SCS
Kompaktná planétová prevodovka s
vysokým krútiacim momentom
Bezobslužná konštrukcia
Nová generácia série PD, zvýšený
výkon
Vďaka okrúhlemu tvaru sa pohon
môže vložiť do vrtného otvoru
Hydraulický motor DIGGA/EATON
séria Char-Lynn Bell
Rýchly a jednoduchý systém
upevnenia vrtáka
5 ročná záruka na
planétové prevodovky
PREMIUM
DRIVE
Pohony DIGGA sa skladajú z hydraulického
motora a planétovej prevodovky, na ktorú výrobca udeľuje 5 ročnú záruku. Veľkosť motora
a prevodovky závisí od modelu pohonu, ktorý
vyberáme podľa technických parametrov daného stroja – pracovného tlaku (BAR) a maximálneho prietoku oleja (LPM). Naša ponuka je
veľmi bohatá – od malých pohonov s krútiacim
momentom 1200 Nm, ktoré sú určené pre mininakladače a pracovné stroje s hmotnosťou
do 5 ton, až po obrovské pohony s krútiacim
momentom až do 500 000 Nm.
V spolupráci so spoločnosťou Eaton vznikol
hydraulický motor, špeciálne prispôsobený pre
zariadenia DIGGA, s integrovaným bezpečnostným ventilom. Inovatívny dizajn umožnil
znížiť priemer pohonov a súčasne zvýšiť hĺbku
vŕtania bez potreby používania dodatočných
predlžovačov. Znamená to menej prestojov a
nižšie náklady na údržbu.
Majitelia pohonov a vrtákov DIGGA cenia
ich neporovnateľnú trvácnosť, jednoduchosť
ovládania a prístupnú cenu.
Týka sa pohonov zo série Premium Drive
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
Súprava na montáž na stroji
DIGGA PREMIUM DRIVE
Tabuľka pohonov PREMIUM DRIVE
Pripevnenie k strojom:
podľa typu stroja používa sa montážna doska, upevnenie na jednom
alebo dvoch čapoch
model
TONÁŽ STROJA
PDD
PDX2
PD3
PD4
PD7
PD8
PD10
PD12
PD15
PD18
PD22
PD25
PD30
PD40
PD50
[t]
HMOTNOSŤ
[kg]
MAXIMÁLNY TLAK
[bary]
PRIETOK OLEJA
[min-max l/min]
0,5 - 1,5
0,75 - 2
2-4
3-5
6-8
7-10
8-12
12-15
14-24
14-24
14-24
24-50
24-50
24-50
24-50
45
45
56
56
100
107
110
149
176
176
176
300
300
300
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
15-45
30-50
45-75
50-85
70-115
80-115
85-115
70-230
70-230
70-230
70-230
70-230
70-230
70-230
70-230
PRACOVNÁ
RÝCHLOSŤ
[OTÁČOK/MINÚTA]
49-144
49-91
48-80
43-73
51-73
44-68
40-58
34-78
34-63
28-50
24-40
21-34
19-29
18-27
15-23
MAXIMÁLNY
TOČIVÝ MOMENT
TYP VRTÁKU
1200
2350
3600
4450
6050
7050
8500
11300
13900
17600
22250
25800
30300
32700
38400
A4
A4
A4
A4-A5
A5-A7
A5-A7
A6-A7
A8-A9
A8-A9
A8-A9
A8-A9
A10-A11
A10-A11
A10-A11
A10-A11
Iné pohony DIGGA
SUPA DRIVES
25 000Nm - 95 000Nm
MEGA DRIVES
100 000Nm - 200 000Nm
ULTRA DRIVES 200 000Nm - 300 000Nm
Najsilnejšie pohony majú krútiaci moment až do 500 000 Nm
DIGGA PREMIUM DRIVE
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
Šírka až do 1,5 m
VRTÁKY
VRTÁKY
Môžu sa používať predlžovacie
adaptéry
DIGGA
Dostupné vrtáky fully-flighted
Vrtáky DIGGA sú vyrobené z najkvalitnejšej ocele, preto je možné vŕtať aj veľmi
tvrdú pôdu, betón, asfalt či pukajúce skaly.
Ponúkame širokú paletu vrtákov s priemerom od 100 mm do 2500 mm, s jednou alebo s dvomi reznými hranami, prípadne sú
dostupné aj vrtáky a predlžovacie adaptéry
so závitom po celej dĺžke (fully flighted).
Solídne vykonaná skrutka
Vidiové zuby a jazdec
typy vrtákov
A4
www.digga-ce.com
A5
A6
A7
A8
A9
A10 A11
www.digga-ce.com
Technická špecifikácia
Vrtáky a predlžovače
www.digga-ce.com
Montážna schéma
Tabuľka vrtákov
model
DĹŽKA
[mm]
Okraj
[mm]
PRIEMER
[mm]
Zuby
Pilóty
Kompatibilný pohon
A4
A5
A6
1200
1500
1500
6
8
8
150-900
150-900
150-900
TS
TS
TM
PS
PM-SQ
PM-SQ
PDD-PD4
PD5-PD7
PD5-PD10
Každý vyššie uvedený vrták môže byť vybavený inou kombináciou rezných zubov pre rôzne typy podkladov:
zem, hlinu, bridlice, asfalt, betón a pukajúce skaly.
A7D
A8
A9
A10
A11
1500
1500
1500
1550
1550
8
10
10
12/16
12/16
150-900
150-1500
150-1500
325-1500
325-1500
TTD
TM
TTD
TTD
TTL
PM-HX
PH-3
PH-3
PH-3
PH-3
PD5-PD10
PD12-PD22
PD12-PD22
PD12-PD22
PD25-PD50
Každý vyššie uvedený vrták je vybavený reznými zubmi MFT (Multi Facet Tungsten)
určenými na vŕtanie skál a iných tvrdých podkladov.
Vrtáky technologicky dokonalé
Ideálne vŕtanie v skalnej pôde
www.digga-ce.com
DIGGA
Príslušenstva
ZUBY A PILÓTY
Najpodstatnejšie je často ukryté v malom, preto dôležitým prvkom závitu sú zuby. Ponúkame kompletný sortiment vymeniteľných koncoviek
vyrobených z ultratvrdého karbidu volfrámu. Väčšina vrtákov môže byť
ľubovoľne vybavená, závisí to iba od potrieb, rôzne kombinácie rezných
zubov určených na vŕtanie pôdy, hliny, bridlice, asfaltu, betónu, skál a
iných tvrdých podkladov.
Padlock – Knock In, Knock Out
Výmena zubov ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
PADLOCK je náš patentovaný, prvý na svete,
jednoduchý systém výmeny zubov.
Navždy koniec s nepraktickými skrutkami
či kolíkmi. Dá sa to urobiť jednoduchšie!
A my vieme ako.
DIGGALIGN
DIGGALIGN to je systém prevažovania vŕtačky určený pre všetky práce, pre ktoré je
nevyhnutné prevedenie presného vrtu . Zariadenie veľmi presne ukazuje, či vrták alebo
pilóta sú vedené ideálne zvislo.
Zakaždým, keď sa vŕtačka odchýli od zvislej
osi, je o tom operátor informovaný. Vďaka
tomu možno počas inštalovania udržať presnosť. Systém sa môže namontovať aj na reťazové rýpadlo, kde kontroluje hĺbku priekopy.
SCS SYSTEM
SYSTÉM KONTROLY KÝVANIA SCS
Mnohokrát ocenený systém SCS je v súčasnosti najrevolučnejším systémom
kontroly kývania sa vŕtačky na svete. Čím mocnejšie naklonenie vrtákov,
tým rýchlejšie reaguje systém obmedzujúci jeho pohyby. Vďaka tomu je
práca pohodlnejšia, jednoduchšia a predovšetkým výraznebezpečnejšia.
Integrovaný s pohonom a pripevnením SCS je úplne nezávislý na hydraulickom systéme.
Systém SCS môže byť inštalovaný
na všetkých pohonoch DIGGA.
Pokiaľ už teda máte vŕtačku DIGGA,
môžete bez obáv zakúpiť systém
SCS, ktorý vám zaistí bezpečnosť
a pohodlie práce!
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
Aplikácie pohony
Hromadia
SKRUTKOVÉ
PILÓTY
Oceľové skrutkové pilóty sú najekonomickejším typom realizácie základov, ktorý je v súčasnosti v stavebníctve dostupný. Tiež sa najrýchlejšie vedú a sú bezpečné pre prírodné
prostredie.
Skrutkové pilóty sú vyrobené z oceľových rúr
s veľkou odolnosťou (oceľ 350-400) s privarenými držiakmi a vedúcou pilótou, ktorá zabezpečuje lepšie penetrovanie pôdy. Pilóta je
skrutkovaná pomocou hydraulického pohonu
namontovanom na ramene rýpadla.
Vďaka manometru, ktorý sa nachádza v kabíne pracovného stoja, operátor má informácie
o tlaku vytváranom hydraulickým pohonom.
Porovnávajúc s technickými údajmi pohonu,
môže bez ťažkostí zistiť, aké sily pôsobia na
pilótu, a na základe týchto údajov určiť jej
nosnosť. Rýchla montáž, ktorá zaručuje skoro
okamžitý nosný efekt, prakticky bez narušenia a poškodenia životného prostredia.
Pilóty CFA
CFA je metóda vedenia pilót založená na zasúvaniu vrtáka založenom na rúrovom jadre,
ktoré je následne vypĺňané betónovou zmesou. Ostrie je vytlačené tlakom tlakovaného betónu, ktorý súčasne tesne vypĺňa hrot
pilóty. CFA je nevibračná metóda a výhodný
spôsob na vykonanie základov umožňujúci
vedenie pilót v tvrdých pôdach a v blízkosti
iných budov.
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
BIGFOOT / HYDRIVE
REŤAZOVÉ RÝPADLÁ
Vyhĺbenie až do 1,5 m
Technická špecifikácia
Široká ponuka reťazí
REŤAZOVÉ RÝPADLÁ
model
REŤAZ
KOMBINÁCIA
ZUBOV
PODKLAD
EARTH
zuby na každom
druhom článku
mäkká pôda
FROST
zuby na každom
článku
mäkká pôda s
malým množstvom kameňov
COMBO
DIGGATAC
rozloženie zubov
typ Earth (30%) a
Diggatac –vyrobených z karbidu
volfrámu (70%)
tvrdá pôda,
skalnatý podklad,
hlina
zuby vyrobené z
karbidu volfrámu
na každom článku
skalnatý, tvrdý
podklad, asfalt a
zamrznutá pôda
HDT-900
HDT-1200
HDTXD-1200
BFT-750
BFT-900
BFTXD-900
BFTXD-1200
BFTXD-1500
DĹŽKA
[mm]
výška
[mm]
šírka
[mm]
HMOTNOSŤ
[kg]
PRIETOK
OLEJA
[l/min]
HĹBKA VÝKOPU
[mm]
ŠÍRKA VÝKOPU
[mm]
1888
2160
2478
1770
1920
2225
2532
2689
802
802
957
668
668
777
777
836
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1138
190
190
238
155
172
238
238
432
50-70
50-75
70-115
30-60
40-75
60-115
70-115
90-130
max 900
max 1200
max 1200
max 750
max 900
max 900
max 1200
max 1500
100, 150, 200, 250, 300
100, 150, 200, 250, 300
150, 200, 250, 300, 350
100, 150, 200
100, 150, 200
150, 200, 250, 300
150, 200, 250, 300
150, 200, 250, 300
HYDRIVE / BIGFOOT
Určené hlavne pre stroje s hydrostatickým pohonom, akú sú: nakladače, teleskopické nakladače, nakladače typu Skid Steer, rýpadlá a poľnohospodárske traktory vybavené plazivými rýchlosťami.
EARTH
FROST
COMBO
DIGGATAC
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
Preskúmajte výhody
Prednosti reťazového rýpadla
pred lyžicou
BIGFOOT / HYDRIVE
Malé, rýchle, výkonné, spoľahlivé a dnes už
nevyhnutné na každej stavbe – reťazové rýpadlá DIGGA majú výnimočnú jedinečnú konštrukciu. Vďaka tomuto riešeniu môže operátor presne udržiavať určenú hĺbku a udržiavať
čisté dno priekopy.
RÝCHLOSŤ
Reťazové rýpadlo reže pôdu 3 až 4krát rýchlejšie než štandardná lyžica, pretože pracuje
v jednom stálom pohybe. Pôda je odvádzaná
pomocou jednej alebo dvoch skrutkovíc na
strany výkopu, ktorý možno vďaka tomu ľahšie zasypať.
You Tube
EKONÓMIA
Reťazové rýpadlo to je
úspora peňazí a času!
Po prvé reťazové rýpadlo pracuje rýchle. Za druhé je vďaka
presnosti výkopu ľahšie
výkop zasypať. Navyše
je cena náradia atraktívna a veľmi rýchle sa
vracia.
PRESNOSŤ
Výkop prevedený reťazovým rýpadlom je
presný a rovný. Zariadenie umožňuje zachovať presnosť a udržať žiadanú hĺbku. Reťazové rýpadlo reže užšie než lyžica. Škrabka čistí
dno výkopu pod ukladanie trubiek alebo káblov
www.digga-ce.com
ÚČINNOSŤ
Oproti štandardným rýpadlám, ktoré pôdu
hrudkujú, je vykopaný materiál rýpadlom rozdrobený. To značne uľahčuje zasypanie vykopaného výkopu. A navyše umožňuje počas práce udržať poriadok.
www.digga-ce.com
DIGGA • • •
DODÁVAME KOMPLETNÉ RIEŠENIA
BALÍK „CONNECT & GO”
Vyberieme zariadenie vhodné pre váš stroj a dodáme kompletné
nevyhnutné vybavenie a príslušenstvo. Dostanete vrták hotový do
práce!
V balíku:
• pohon
• vrták
• upevnenie k vášmu stroju
• hydraulické hadice
Voliteľne:
• zariadenie monitorujúce krútiaci moment
• systém prevažovania vrtáku Diggalign
• systém kolísania vrtáku SCS
www.digga-ce.com
www.digga-ce.com
DIGGA CENTRAL EUROPE
SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
ul.Widokowa 1
32-088 Przybysławice
KANCELÁRIA +48 12 419 45 45
www.digga-ce.com
e-mail: [email protected]
POLAND
Download

katalóg digga 2014