Detail objednávky
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
4/2014/ 10.10.2014
Tlač pozvánok a brožúry
1588,08 EUR s DPH
p. Púčik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Tlačiareň Gupress
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Hattalova 10,
IČO: 31371647
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Púčik
tajomník
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
5/2014/ 10.12.2014
Výpočtová technika
679,30 s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EUROLINE computer s,r,o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Svätoplukova 245/7 , 036 02 Martin
IČO: 36395994
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Kissová
ekonóm
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
6/2014/ 15.12.2014
Monitory
416,94 EUR s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Smart computers s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen
IČO: 31629881
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Kissová
ekonómka
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
7/2014/ 15.12.2014
Mobilné telefóny
358,63 EUR s DPH
p. Púčik
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Sunnysoft SK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Groslinkova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 46221549
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p. Púčik
tajomník
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
8/2014/ 19.12.2014
Offices Pro Plus
232,80 EUR s DPH
p.Kissová
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
EXE s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Slávičie údolie 6 , 811 02 Bratislava
IČO: 17321450
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p.Kissová
ekonómka
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
nie
9/2014/ 18.12.2014
Knihy
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
86,66 EUR s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Libri Historie OZ
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Donerova 11, 841 04 Bratislava
IČO: 37928490
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p.Kissová
ekonómka
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
10/2014/ 22.12.2014
Kancelárske potreby
158,02 EUR s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Ševt a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p.Kissová
ekonómka
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
11/2014/ 22.12.2014
Knihy
119,88 EUR s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
Post Scriptum s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Rajecká 36, 821 07 Bratislava
IČO: 36818801
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p.Kissová
ekonómka
Všeobecné údaje
Objednávka k zmluve
Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky
Popis objednaného plnenia
Hodnota objednaného plnenia
Garant objednávky
nie
12/2014/ 22.12.2014
Knihy
694,82 EUR s DPH
p. Hrabovec
Dodávateľ
Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO)
KNIHOMOL s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO)
Lotyšská 24 , 821 09 Bratislava
IČO: 47437731
Odberateľ- Slovenský historický ústav v Ríme
Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky
Meno Priezvisko
Funkcia
p.Kissová
ekonómka
Download

Objednávky k 31. 12. 2014 - Slovenský historický ústav v Ríme