LOGO MA N U Á L
OB S A H
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4. 5.
6. 7.
REGIÓN ZÁHORIE
LOGO ZÁHORIE CHARAKTERISTIKA LOGA ZÁHORIE
VARIANTY LOGA LOGO S OCHRANNOU ZNÁMKOU
FAREBNOSŤ LOGA PÍSMO POUŽITIE LOGA
OCHRANNÁ ZÓNA LOGA POUŽITIE LOGA S FAREBNÝM POZADÍM
3
4
5
6
10
11
13
14
15
16
1. REGIÓN ZÁHORIE
ZÁHORIE je región nachádzajúci sa na západe Slovenska. Susedí s
Rakúskom, ktorého hranicu tvorí rieka Morava a s Českou republikou.
Na juhovýchode je ohraničené hrebeňom Malých Karpát. Väčšinu územia
zaberá Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom
a Bielymi Karpatmi.
Región je rozdelený na Horné Záhorie, Dolné Záhorie a Stredné Záhorie.
Zahŕňa okresy Senica a Skalica, južnú časť okresu Myjava a okres Malacky
(okrem obcí Stupava, Marianka a Borinka). Ľudia sú tu vždy pohostinní,
kultúrne žijúci a známi svojim nezameniteľným nárečím - záhoráčtinou.
Záhorie má dlhú, ale zaujímavú históriu. Obyvatelia sa ju snažia zachovať v
pamätiach prostredníctvom vychýrených folklórnych festivalov, hradných
slávností, jarmokov, trdlofestmi, ale i ochutnávkami miestnych vín.
Na svoje si prídu nadšenci pešej turistiky, i jazdy na koni. Milovníci
cykloturistiky, rybolovu, poľovníctva, či hubári, nebudú určite sklamaní.
3
2.1 CHARAKTERISTIKA
LOGA ZÁHORIE
Logo ZÁHORIE bolo vytvorené za účelom spojiť všetky okresy, obce a oblasti pod
jednu značku, jeden kompaktný celok, ktorý by ich najviac vystihoval. V návrhu
loga je nosným prvkom farebná typografia. Písmo bolo vybrané zámerne jednotlivo
z rozličných fontov, aby čo najlepšie zdôrazňovalo rozmanitosť regiónu. Tak ako
fonty, mení sa aj farebnosť. Farby sú zvolené intuitívne. Písmenká na začiatku a
na konci nápisu sú zvýraznené farebne, aby logo vizuálne nepadalo na jednu zo
strán. Žltá symbolizuje vychádzajúce slnko, piesok, zelená zase borovicové lesy a v
modrej sa odzrkadľuje vodná turistika. Minimalistická linka pod nápisom ZÁHORIE
drží všetky písmenká pohromade, zároveň znázorňuje aj reliéf pohoria, z ktorého
vystupuje názov regiónu, rovnako, ako stúpa aj kvalita služieb v tejto oblasti.Logo je
podčiarknuté sloganom “rozmanitá zem”, ktorý je výstižný a asociuje sa so zvyškom
loga. Font použitý v Claime je Helvetica Neue LT Pro 45 Light. Bol vybraný zámerne,
aby svojimi čistými líniami iba podčiarkol rozohrané logo. Logo Záhorie je dostupné
v rôznych variáciách.
5
2.2 VAR IANTY LOGA
Logo ZÁHORIE existuje vo viacerých variáciách.
VARIANTA 1.
Prvá základná varianta je samostatné logo bez akéhokoľvek sloganu.
VARIANTA 2.
Logo so sloganom ,,rozmanitá zem’’
6
2.2 VAR IANTY LOGA
Logo ZÁHORIE existuje vo viacerých variáciách.
VARIANTA 3.
Logo so sloganom ,,kus histórie’’. Využíva sa najmä pri prezentovaní pamiatok a
hstorických častí obcí.
VARIANTA 4.
Logo so sloganom ,,golfový raj’’. Logo komunikuje prezentáciu golfovej turistiky na
Záhorí a združuje všetky golfové ihriská, ktoré sa tu nachádzajú (Skalica, Šajdíkové
Humence, Malacky).
Pri tejto variácii loga sa mení ,,O’’ v slove ZÁHORE na golfovú loptičku, ktorá leží na
greene.
7
2.2 VAR IANTY LOGA
Logo ZÁHORIE existuje vo viacerých variáciách.
VARIANTA 5.
Logo so sloganom ,,sprievodca regiónom’’.
8
2.2 VAR IANTY LOGA
Logo ZÁHORIE existuje vo viacerých variáciách.
VARIANTA 6.
Logo s názvami jednotlivých obcí, sa využíva vtedy, keď sa chce daná obec
odprezentovať pod hlavičkou celého regiónu.
Platí pre všetky obce v regióne Záhorie.
9
2.3 LOGO S OCHRANNOU
ZNÁMKOU
Po registrácii ochrannej známky sa logo môže používať len s ochrannou známkou.
R
R
R
R
10
3. FAREBNOSŤ LOGA
Základná farebnosť loga ZÁHORIE. Logo sa primárne používa v tejto farbnej verzii.
CMYK: 41, 100, 22, 3
RGB: 157, 35, 117
LAB: 37, 55, -17
CMYK: 2, 11, 99, 0
RGB: 253, 217, 6
LAB: 88, 1, 86
CMYK: 0, 99, 97, 0
RGB: 237, 34, 39
LAB: 52, 73, 53
CMYK: 49, 18, 99, 1
RGB: 144, 170, 61
LAB: 66, -21, 51
CMYK: 84, 26, 81, 11
RGB: 35, 131, 86
LAB: 49, -37, 16
CMYK: 28, 0, 98, 0
RGB: 196, 217, 50
LAB: 83, -22, 73
CMYK: 52, 0, 0, 0
RGB: 102, 206, 246
LAB: 78, -23, -30
CMYK: 66, 50, 0, 0
RGB: 99, 123, 188
LAB: 52, 5, -38
CMYK: 89, 35, 86, 29
RGB: 7, 101, 64
LAB: 37, -33, 13
11
3. FAREBNOSŤ LOGA
Čiernobiela verzia loga ZÁHORIE.
CMYK: 0, 0, 0, 90
RGB: 65, 65, 64
LAB: 27, 0, -1
CMYK: 0, 0, 0, 34
RGB: 179, 181, 184
LAB: 74, 0, -1
CMYK: 0, 0, 0, 81
RGB: 85, 86, 88
LAB: 36, 0, -1
CMYK: 0, 0, 0, 73
RGB: 103, 104, 107
LAB: 44, 0, -2
CMYK: 0, 0, 0, 51
RGB: 145, 147, 150
LAB: 61, 0, -2
12
4. PÍSMO
Typografia je nosným prvkom loga. Logo ZÁHORIE je definované rôznofarebnou a
rôznorodou typografiou. Logo je svojou nevšednosťou veľmi výrazné. Typografia v
logu sa v žiadnej verzii nemení. Vo verzii golfový raj je len ‘‘O’’ nahradené golfovou
loptičkou.
V texte pod logom ZÁHORIE je použitý font - Helvetica Neue LT Pro - 45 Light.
Použitie rôznych rezov písma, ktoré nie sú definované, je zakázané rovnako, ako
použitie kapitálok.
Font Helvetica Neue LT Pro - 45 Light sa môže využívať aj na texty a nadpisy
dokumentov, ktoré súvisia s logom ZÁHORIE.
ZÁKLADNÉ PÍSMO - Helvetica Neue LT Pro - 45 Light
14 pt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ľ š č ť ž ý á í é ú ä ň ô
Ľ Š Č Ť Ž Ý Á Í É Ú Ä Ň Ô
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $ % & ( . , ; : # ! ? )
13
5. POU ŽITIE LOGA
Logo ZÁHORIE nie je možné deformovať, meniť mu zadanú farebnosť, sklon, alebo
ho akokoľvek natáčať do strán. Je zakázané iné použitie loga, ktoré je odlišné od
jeho podoby predpísanej týmto manuálom.
14
6. OCHRANNÁ ZÓNA LOGA
Logo ZÁHORIE má svoju ochrannú zónu ktorá musí byť dodržaná na použití
dokumentov a pri aplikácii na rôzne objekty. Ochranná zóna je definovaná pomocou
červenej prerušovanej čiary, ktorá je zároveň hranicou, ktorú nemôžu iné grafické
prvky prekročiť. Táto zóna bola vytvorená podľa vzdialenosti od spodného oblúka
loga po hranicu textu.
15
7. POUŽITIE LOGA S
FAREBNÝM POZADÍM
Logo ZÁHORIE vždy dotvára tematickú fotografiu regiónu. Používa sa zásadne s
bielym pozadím. Podľa typu fotografie sa vyberie daná varianta loga.
Logo musí byť buď vycentrované na strede, alebo umiestnené na v jednom z rohov
fotografie. Vzdialenosť od kraja je identická so vzdialenosťou ochrannej zóny loga.
16
7. POUŽITIE LOGA S
FAREBNÝM POZADÍM
Nesprávne použitie loga..
17
Download

LOGO - manuál