STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Konštrukčné materiály
ITES Vranov je spoločnosť, ktorá od roku 1993 prevádzkuje vlastné vodohospodárske laboratórium. Ako výrobca laboratórneho nábytku sme jedinou spoločnosťou, ktorá má možnosť
priamo kontrolovať a testovať odolnosť materiálov, ktoré sú používané pre výrobu laboratórneho nábytku. V našom laboratóriu už dlhoročne a pravidelne vykonávame testy, ktorými overujeme chemickú a fyzikálnu odolnosť jednotlivých materiálov. Preto Vám vždy vieme poradiť,
ktorý materiál je vhodný pre charakter Vašej práce. Na základe uvedeného Vám prinášame
stručný prehľad jednotlivých, najviac používaných materiálov.
Laminovaná drevotriesková doska
základný materiál používaný predovšetkým pre konštrukciu spodných skriniek a skríň, ktoré
nie sú určené pre kontakt s agresívnymi kyselinami. Materiál nie je odolný vode ani pôsobeniu
kyselín. V istej miere môže byť použitá ako pracovná doska pre administratívne stoly, pričom
však pri dlhodobom používaní dochádza k značnému opotrebeniu hornej vrstvy
Laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm
76
www.ites.sk
www.ites.sk
77
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Konštrukčné materiály
ITES Vranov je spoločnosť, ktorá od roku 1993 prevádzkuje vlastné vodohospodárske laboratórium. Ako výrobca laboratórneho nábytku sme jedinou spoločnosťou, ktorá má možnosť
priamo kontrolovať a testovať odolnosť materiálov, ktoré sú používané pre výrobu laboratórneho nábytku. V našom laboratóriu už dlhoročne a pravidelne vykonávame testy, ktorými overujeme chemickú a fyzikálnu odolnosť jednotlivých materiálov. Preto Vám vždy vieme poradiť,
ktorý materiál je vhodný pre charakter Vašej práce. Na základe uvedeného Vám prinášame
stručný prehľad jednotlivých, najviac používaných materiálov.
Laminovaná drevotriesková doska
základný materiál používaný predovšetkým pre konštrukciu spodných skriniek a skríň, ktoré
nie sú určené pre kontakt s agresívnymi kyselinami. Materiál nie je odolný vode ani pôsobeniu
kyselín. V istej miere môže byť použitá ako pracovná doska pre administratívne stoly, pričom
však pri dlhodobom používaní dochádza k značnému opotrebeniu hornej vrstvy
Laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm
76
www.ites.sk
www.ites.sk
77
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Drevotriesková doska hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého
laminátu so zaoblenou prednou hranou - postforming
Keramická špárovaná dlažba so zirkónovou glazúrou a keramickým
obvodovým zvýšeným okrajom
známa aj pod názvom „postforming“ kvôli zaobleniu prednej hrany. Ide o dosku na báze drevotriesky, zvyčajne hrúbky 28 mm alebo 39 mm, ktorá je ešte povrchovo upravená 0,8 mm
vrstvou vysokotlakého laminátu. Jej parametre ju predurčujú najmä na použitie do fyzikálnych
laboratórií alebo pod prístrojové stoly či bežné pracovné stoly. Je odolná organickým rozpúšťadlám a má pomerne vysokú odolnosť proti oderu. Nemá žiadnu odolnosť voči kyselinám
a už po krátkom pôsobení dochádza k degradácii dosky. Vzhľadom na drevotrieskové jadro nie
je vhodná pre inštaláciu výleviek
ako už napovedá názov, nejedná sa o tak často používanú klasickú režnú dlažbu. Zirkónová
glazúra dáva dlažbe tuhosť a tým, že dôjde k zaliatiu pórov na dlažbe aj veľmi vysokú odolnosť
voči chemikáliám. Dlažba je prakticky odolná všetkým kyselinám okrem kyseliny fluorovodíkovej. Odoláva vysokým teplotám. Vzhľadom na špáry nie je vhodná do mikrobiologických laboratórií a tam, kde sú požiadavky na častú dezinfekciu pracovných plôch. Na požiadanie môže
byť doplnená zvýšeným okrajom z keramických krajových a rohových profilov
Drevotriesková doska hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu
78
www.ites.sk
Keramická dlažba 150 x 150 x 8 mm
www.ites.sk
79
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Drevotriesková doska hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého
laminátu so zaoblenou prednou hranou - postforming
Keramická špárovaná dlažba so zirkónovou glazúrou a keramickým
obvodovým zvýšeným okrajom
známa aj pod názvom „postforming“ kvôli zaobleniu prednej hrany. Ide o dosku na báze drevotriesky, zvyčajne hrúbky 28 mm alebo 39 mm, ktorá je ešte povrchovo upravená 0,8 mm
vrstvou vysokotlakého laminátu. Jej parametre ju predurčujú najmä na použitie do fyzikálnych
laboratórií alebo pod prístrojové stoly či bežné pracovné stoly. Je odolná organickým rozpúšťadlám a má pomerne vysokú odolnosť proti oderu. Nemá žiadnu odolnosť voči kyselinám
a už po krátkom pôsobení dochádza k degradácii dosky. Vzhľadom na drevotrieskové jadro nie
je vhodná pre inštaláciu výleviek
ako už napovedá názov, nejedná sa o tak často používanú klasickú režnú dlažbu. Zirkónová
glazúra dáva dlažbe tuhosť a tým, že dôjde k zaliatiu pórov na dlažbe aj veľmi vysokú odolnosť
voči chemikáliám. Dlažba je prakticky odolná všetkým kyselinám okrem kyseliny fluorovodíkovej. Odoláva vysokým teplotám. Vzhľadom na špáry nie je vhodná do mikrobiologických laboratórií a tam, kde sú požiadavky na častú dezinfekciu pracovných plôch. Na požiadanie môže
byť doplnená zvýšeným okrajom z keramických krajových a rohových profilov
Drevotriesková doska hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu
78
www.ites.sk
Keramická dlažba 150 x 150 x 8 mm
www.ites.sk
79
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Veľkoplošná keramická dlažba so zirkónovou glazúrou a keramickým
obvodovým zvýšeným okrajom
Monolitická liata bezšpárová keramika so zvýšeným keramickým
obvodovým okrajom, hrúbka 35 mm
vzhľadom na veľkosť formátu možno použitím tejto veľkoplošnej dlažby dosiahnuť minimalizovanie špár, ktoré sú často slabým miestom pracovných povrchov a sú citlivé najmä na pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej. Rovnako ako aj „malá“ dlažba odoláva všetkým kyselinám
okrem HF, vysokým teplotám, vode, farbivám i ostatným substanciám. Taktiež môže byť doplnená zvýšeným okrajom z keramických krajových i rohových profilov
- rozmery jedného formátu sú max. 1250x1250x8 mm
- úprava rozmerov na menšie sa dosahuje rezaním vodným lúčom
- používa sa aj ako vnútorný obklad pracovnej komory digestorov v prípade veľmi agresívneho pracovného prostredia
je vhodná do veľmi agresívnych prostredí, kde dochádza k častému kontaktu pracovnej
dosky s kyselinami a pri vysokých teplotách. Vzhľadom na absenciu špár má oveľa vyššiu
odolnosť ako keramická dlažba alebo veľkoplošná keramika
Veľkoplošná keramická dlažba so zvýšeným keramickým okrajom
- maximálne rozmery jednej pracovnej dosky sú 1800x900 mm
- hrúbka 20 mm bez zvýšeného okraja
- hrúbka 35 mm so zvýšeným okrajom na ľubovoľnej strane dosky alebo po celom obvode
pracovnej dosky
- je vyrábaná zo špeciálnej hliny, glazúrovaná a vypaľovaná pri 1450 °C
- vyznačuje sa odolnosťou voči všetkým kyselinám okrem HF, má vynikajúcu odolnosť voči
vode, rozpúšťadlám a lúhom vďaka absorbčnej pórovitosti menej ako 0,5%
- tvrdosť stupňa 8 v Mohrovej stupnici garantuje odolnosť voči oderu
Monolitická liata bezšpárová keramika so zvýšeným keramickým
obvodovým okrajom
Monolitická liata bezšpárová keramika bez zvýšeného okraja, hrúbka 20 mm
80
www.ites.sk
www.ites.sk
81
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Veľkoplošná keramická dlažba so zirkónovou glazúrou a keramickým
obvodovým zvýšeným okrajom
Monolitická liata bezšpárová keramika so zvýšeným keramickým
obvodovým okrajom, hrúbka 35 mm
vzhľadom na veľkosť formátu možno použitím tejto veľkoplošnej dlažby dosiahnuť minimalizovanie špár, ktoré sú často slabým miestom pracovných povrchov a sú citlivé najmä na pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej. Rovnako ako aj „malá“ dlažba odoláva všetkým kyselinám
okrem HF, vysokým teplotám, vode, farbivám i ostatným substanciám. Taktiež môže byť doplnená zvýšeným okrajom z keramických krajových i rohových profilov
- rozmery jedného formátu sú max. 1250x1250x8 mm
- úprava rozmerov na menšie sa dosahuje rezaním vodným lúčom
- používa sa aj ako vnútorný obklad pracovnej komory digestorov v prípade veľmi agresívneho pracovného prostredia
je vhodná do veľmi agresívnych prostredí, kde dochádza k častému kontaktu pracovnej
dosky s kyselinami a pri vysokých teplotách. Vzhľadom na absenciu špár má oveľa vyššiu
odolnosť ako keramická dlažba alebo veľkoplošná keramika
Veľkoplošná keramická dlažba so zvýšeným keramickým okrajom
- maximálne rozmery jednej pracovnej dosky sú 1800x900 mm
- hrúbka 20 mm bez zvýšeného okraja
- hrúbka 35 mm so zvýšeným okrajom na ľubovoľnej strane dosky alebo po celom obvode
pracovnej dosky
- je vyrábaná zo špeciálnej hliny, glazúrovaná a vypaľovaná pri 1450 °C
- vyznačuje sa odolnosťou voči všetkým kyselinám okrem HF, má vynikajúcu odolnosť voči
vode, rozpúšťadlám a lúhom vďaka absorbčnej pórovitosti menej ako 0,5%
- tvrdosť stupňa 8 v Mohrovej stupnici garantuje odolnosť voči oderu
Monolitická liata bezšpárová keramika so zvýšeným keramickým
obvodovým okrajom
Monolitická liata bezšpárová keramika bez zvýšeného okraja, hrúbka 20 mm
80
www.ites.sk
www.ites.sk
81
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus
chemicky odolný kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus, hrúbky min. 13 mm,
špecifická hmotnosť 1430 kg/m3, pevnosť v ťahu 135 N/mm2 (podľa ISO 527), ktorý vyhovuje
štandardu normy EN 438. (Tepelná vodivosť 0,25 W/m.K - podľa normy DIN 52612. Elektrický
odpor 1.108 - 1.1011 - podľa normy NF PA 99)
- v ponuke ITES Vranov nie je doska zložená z viacerých vrstiev (napr. 18 mm DTD + 6 mm
laminát), ale jedná sa o kompaktnú pracovnú dosku. (Každý materiál má iné dilatačné
vlastnosti a takýmto spájaním dôjde časom k deformácii pracovnej dosky). Použitie „send­
vičovej“ plošnej skladby pracovnej dosky a to či už s laminátom hrúbky 6 mm alebo 3
mm nie je výrobcom HPL dosiek odporúčané, nakoľko každý materiál má veľmi rozdielne
dilatačné vlastnosti
- odoláva väčšine kyselín okrem HF a čiastočne HNO3 v určitej koncentrácii
- má vynikajúcu odolnosť voči vode. Má nižšiu odolnosť voči oderu ako keramika
- je veľmi vhodná do mikrobiologických laboratórií a tam, kde dochádza k častému kontaktu s vodou, hodí sa na mokré stoly a do digestorov
- dostupná v hrúbkach 13 mm, 16 mm a 25 mm
- maximálny rozmer pracovnej dosky bez špár je 3050x1530 mm
Kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus
82
www.ites.sk
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom
- pracovné dosky z polypropylénu sú vyrábané spôsobom odlievania do foriem a následného modulovania do nasledovných rozmerov:
- 1200x750 mm so zvýšeným obvodovým okrajom
- 1800x750 mm so zvýšeným obvodovým okrajom
- súčasťou každej PP dosky so zvýšeným okrajom môže byť aj integrovaná drenáž a integrovaná odtoková vanička alebo výlevka
- PP pracovné dosky sú veľmi vhodné na laboratórne pracovné umývacie stoly
- odoláva všetkým kyselinám vrátane kyseliny fluorovodíkovej
- nie je odolný voči oderu a vysokým teplotám nad 135 °C
Polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom
www.ites.sk
83
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus
chemicky odolný kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus, hrúbky min. 13 mm,
špecifická hmotnosť 1430 kg/m3, pevnosť v ťahu 135 N/mm2 (podľa ISO 527), ktorý vyhovuje
štandardu normy EN 438. (Tepelná vodivosť 0,25 W/m.K - podľa normy DIN 52612. Elektrický
odpor 1.108 - 1.1011 - podľa normy NF PA 99)
- v ponuke ITES Vranov nie je doska zložená z viacerých vrstiev (napr. 18 mm DTD + 6 mm
laminát), ale jedná sa o kompaktnú pracovnú dosku. (Každý materiál má iné dilatačné
vlastnosti a takýmto spájaním dôjde časom k deformácii pracovnej dosky). Použitie „send­
vičovej“ plošnej skladby pracovnej dosky a to či už s laminátom hrúbky 6 mm alebo 3
mm nie je výrobcom HPL dosiek odporúčané, nakoľko každý materiál má veľmi rozdielne
dilatačné vlastnosti
- odoláva väčšine kyselín okrem HF a čiastočne HNO3 v určitej koncentrácii
- má vynikajúcu odolnosť voči vode. Má nižšiu odolnosť voči oderu ako keramika
- je veľmi vhodná do mikrobiologických laboratórií a tam, kde dochádza k častému kontaktu s vodou, hodí sa na mokré stoly a do digestorov
- dostupná v hrúbkach 13 mm, 16 mm a 25 mm
- maximálny rozmer pracovnej dosky bez špár je 3050x1530 mm
Kompaktný vysokotlaký laminát Trespa TopLab Plus
82
www.ites.sk
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom
- pracovné dosky z polypropylénu sú vyrábané spôsobom odlievania do foriem a následného modulovania do nasledovných rozmerov:
- 1200x750 mm so zvýšeným obvodovým okrajom
- 1800x750 mm so zvýšeným obvodovým okrajom
- súčasťou každej PP dosky so zvýšeným okrajom môže byť aj integrovaná drenáž a integrovaná odtoková vanička alebo výlevka
- PP pracovné dosky sú veľmi vhodné na laboratórne pracovné umývacie stoly
- odoláva všetkým kyselinám vrátane kyseliny fluorovodíkovej
- nie je odolný voči oderu a vysokým teplotám nad 135 °C
Polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom
www.ites.sk
83
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Ostatné materiály
Durcon
Nerezová oceľ
- ide o monoliticky materiál, ktorý ma po celej hrúbke rovnakú štruktúru
- 75% tvorí oxid kremičitý (kremeň) a 25% epoxidové živice
- materiál sa vyznačuje pomerne vysokou tvrdosťou a veľmi
nízkou absorbciou vody
- odoláva vysokým teplotám, je antistatický
- pri chemickej záťaži neodoláva koncentrovanej kyseline sírovej ani kyseline fluorovodíkovej ani kyseline dusičnej
- maximálne rozmery dosky sú 2400x1500 mm, hrúbky 15
mm, 19 mm a 25 mm
- k pracovným doskám je možné integrovať aj odtokové vaničky a výlevky z Durconu
- pracovné dosky je možné doplniť o kompaktný zvýšený
okraj z materiálu Durcon
Corian
- pracovné dosky z nerezovej ocele dodávané spoločnosťou
ITES Vranov sú v štandardnom prevedení z triedy AISI 304
- maximálny možný rozmer pracovnej dosky je 2700x800
mm
- majú obvodový zvýšený okraj so zaoblením
- pracovné dosky sú upravované leštením a brúsením
- pracovná doska má spodnú výplň odolnú vode
- súčasťou pracovnej dosky môžu byť integrované nerezové
výlevky i odtokové vaničky rôznych rozmerov
- materiál sa výborne hodí do čistých priestorov, do fyzikálnych laboratórií
- v prípade požiadavky vyššej odolnosti sú k dispozícii pracovné dosky z nerezovej ocele AISI 316 L so zvýšenou chemickou odolnosťou
Umelý kameň
- materiál firmy DuPont, ktorého podstatné zložky tvoria
akrylátové polyméry s prídavkom korundu
- ide o tvrdý materiál, ktorý sa tvaruje pri nahrievaní na 160 °C
- pre pracovné dosky sa využíva hrúbky 12 mm, pre obklady
hrúbka 6mm
- je vhodný najmä do mikrobiologických laboratórií a pries­
torov, kde sa požaduje vysoká čistota
- pri pôsobení kyseliny dusičnej dochádza k deštrukcii dosky,
preto nie je vhodný do chemických laboratórií
- súčasťou pracovnej dosky môžu byť aj výlevky a odtokové
vaničky z Corianu
- náhrady Corianu na báze akrylátových polymérov s prídavkom plnidla v praxi preukázali oveľa menšiu chemickú
odolnosť ako aj nižšiu odolnosť voči abrazii
- ide o kompaktný, tvrdý kompozitný materiál vyrábaný
kombináciou kremeňa, granitu, granulátov a polyesterových živíc
- pracovné dosky v samonosnej konštrukcii sú dostupné
v hrúbkach 20 mm a 30 mm
- maximálne rozmery pracovnej dosky sú 3000x1400 mm
- v doske je možné zhotoviť otvory na výlevky, odtokové vaničky i armatúry
- pracovná doska má vynikajúcu odolnosť voči oderu, vode,
organickým rozpúšťadlám, farbivám i niektorým kyselinám
- je veľmi vhodná do fyzikálnych laboratórií
Pri konštrukcii a výrobe nášho laboratórneho nábytku a predovšetkým digestorov používame filozofiu minimalizácie kovových materiálov a to hlavne vo vnútornom pracovnom
priestore digestorov. Viac o dôvodoch nájdete v časti Odsávacie boxy (digestory).
84
www.ites.sk
www.ites.sk
85
STN EN ISO 9001:2009 • STN OHSAS 18001:2009 • STN EN ISO 14001:2005
Tel: +421 57 446 21 39, 446 19 61 • Fax: +421 57 44 220 97 • e-mail: [email protected]
Ostatné materiály
Durcon
Nerezová oceľ
- ide o monoliticky materiál, ktorý ma po celej hrúbke rovnakú štruktúru
- 75% tvorí oxid kremičitý (kremeň) a 25% epoxidové živice
- materiál sa vyznačuje pomerne vysokou tvrdosťou a veľmi
nízkou absorbciou vody
- odoláva vysokým teplotám, je antistatický
- pri chemickej záťaži neodoláva koncentrovanej kyseline sírovej ani kyseline fluorovodíkovej ani kyseline dusičnej
- maximálne rozmery dosky sú 2400x1500 mm, hrúbky 15
mm, 19 mm a 25 mm
- k pracovným doskám je možné integrovať aj odtokové vaničky a výlevky z Durconu
- pracovné dosky je možné doplniť o kompaktný zvýšený
okraj z materiálu Durcon
Corian
- pracovné dosky z nerezovej ocele dodávané spoločnosťou
ITES Vranov sú v štandardnom prevedení z triedy AISI 304
- maximálny možný rozmer pracovnej dosky je 2700x800
mm
- majú obvodový zvýšený okraj so zaoblením
- pracovné dosky sú upravované leštením a brúsením
- pracovná doska má spodnú výplň odolnú vode
- súčasťou pracovnej dosky môžu byť integrované nerezové
výlevky i odtokové vaničky rôznych rozmerov
- materiál sa výborne hodí do čistých priestorov, do fyzikálnych laboratórií
- v prípade požiadavky vyššej odolnosti sú k dispozícii pracovné dosky z nerezovej ocele AISI 316 L so zvýšenou chemickou odolnosťou
Umelý kameň
- materiál firmy DuPont, ktorého podstatné zložky tvoria
akrylátové polyméry s prídavkom korundu
- ide o tvrdý materiál, ktorý sa tvaruje pri nahrievaní na 160 °C
- pre pracovné dosky sa využíva hrúbky 12 mm, pre obklady
hrúbka 6mm
- je vhodný najmä do mikrobiologických laboratórií a pries­
torov, kde sa požaduje vysoká čistota
- pri pôsobení kyseliny dusičnej dochádza k deštrukcii dosky,
preto nie je vhodný do chemických laboratórií
- súčasťou pracovnej dosky môžu byť aj výlevky a odtokové
vaničky z Corianu
- náhrady Corianu na báze akrylátových polymérov s prídavkom plnidla v praxi preukázali oveľa menšiu chemickú
odolnosť ako aj nižšiu odolnosť voči abrazii
- ide o kompaktný, tvrdý kompozitný materiál vyrábaný
kombináciou kremeňa, granitu, granulátov a polyesterových živíc
- pracovné dosky v samonosnej konštrukcii sú dostupné
v hrúbkach 20 mm a 30 mm
- maximálne rozmery pracovnej dosky sú 3000x1400 mm
- v doske je možné zhotoviť otvory na výlevky, odtokové vaničky i armatúry
- pracovná doska má vynikajúcu odolnosť voči oderu, vode,
organickým rozpúšťadlám, farbivám i niektorým kyselinám
- je veľmi vhodná do fyzikálnych laboratórií
Pri konštrukcii a výrobe nášho laboratórneho nábytku a predovšetkým digestorov používame filozofiu minimalizácie kovových materiálov a to hlavne vo vnútornom pracovnom
priestore digestorov. Viac o dôvodoch nájdete v časti Odsávacie boxy (digestory).
84
www.ites.sk
www.ites.sk
85
Download

Pracovné dosky - materiály