Sensör kutular SRAP, analog
NIL – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Önemli özellikler
Genel bilgiler
• Daha iyi fonksiyonellik için analog
sensör kutusu. Analog sensör
kutusu aç!sal döner aktüatörün
konumunu izler ve bunu 4 … 20 mA
analog ç!k!ș sinyaliyle kontrolöre
bildirir.
Avantajlar
• Basit montaj ve devreye alma: DFPB
aç!sal döner aktüatörün üzerine,
montaj aksesuar!na ihtiyaç
olmadan direkt monte edilebilir,
0 – 270° s!f!r noktas! ayar sahas!
içinde esnek ayar sağlayan teach-in
fonksiyonu
• Belirli bir mesafeden
herșey görüntülenir: aç!sal döner
aktüatörün mevcut konumunun
renk bazl! tan!mlamas!
1 kablo konnektörü
• Yaln!z sensör kutusu için güç
beslemesi
NIL – Değișikliğe tabidir
• Yenilikçi ve ak!ll!: mevcut dönüș
aç!s!na geri dönüș bașlang!ç
ayar!n!n optimum kullan!lmas!n!
sağlar
• Sağlam ve patlama korumal!:
korozyona dayan!kl! ve su geçirmez
gövde sayesinde ağ!r, aș!nd!r!c! ve
patlama riskli ortamlarda
kullan!ma uygun
• Titreșimden etkilenmez. Mil ve
sensör aras!nda temas olmad!ğ!
için her zaman kararl! bir sinyal
sağlar
• Endüstriyel analog ç!k!ș sinyali ile
mevcut sistemlere h!zl! ve kolay
entegrasyon
• Sensör kutusu ve solenoid valf için
ortak güç beslemesi sayesinde
maliyet ve zaman tasarrufu
• Konumlay!c! çözüme k!yasla
5/3-yollu valf ile kombine edilerek
düșük maliyetli regülasyon
• Festo’nun otomasyon alan!ndaki
bilgi birikimi: tek bit kaynaktan
konsept ve çözüm
• Ürünün ak!șkan direnci ile
bilgilerini www.festo.com’da
bulabilirsiniz.
2 kablo konnektörü
• Sensör kutusu ve solenoid valf için
ortak güç beslemesi
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Çevresel ekipmanlara genel bakș
5
1
2
3
4
Montaj ekipmanlar ve aksesuarlar
Ksa tanm
Sayfa/Internet
1
Montaj ölçüsü 30x80 mm, yükseklik 20 mm
dasb
Montaj ölçüsü 30x130 mm, yükseklik 50 mm
dasb
Montaj ölçüsü 30x80 mm, yükseklik 30 mm
dasb
Montaj ölçüsü 30x130 mm, yükseklik 30 mm
dasb
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
DFPB açsal yar döner aktüatörlere direkt bağlant
darq
2
3
4
5
1)
Adaptör kiti
DASB-P1-HA-SB1)
Adaptör kiti
DASB-P1-HL-SB
Adaptör kiti
DASB-P1-HB-SB
Adaptör kiti
DASB-P1-HC-SB
Kaplin
DARQ-C-S9
Kaplin
DARQ-C-S11
Kaplin
DARQ-C-S14
Kaplin
DARQ-C-S17
Kaplin
DARQ-C-S22
Kaplin
DARQ-C-S27
DASB-P1-HA-SB adaptör kiti opsiyonel olarak tüm DFPB aktüatörleriyle kullanlabilir.
2010/09 – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Tip kodlar
SRAP
–
M
–
CA1
–
BB270
–
1
–
A
–
T2P20
–
–
EX2
İșlev
SRAP
Analog sensör kutusu
Ürün tipi
M
Esas olarak metal
Tasarm
C
Sensör kutusu
Mekanik arayüz
A1
Direkt bağlant, montaj ölçüsü
30x80 mm
Gösterge tipi
BB
GR
YB
Göstergesiz
Mavi/siyah konum göstergesi
Yeșil/krmz konum göstergesi
Sar/siyah konum göstergesi
Ölçüm aralğ
270
0 … 270°
Nominal çalșma gerilimi
1
24 V DC
Elektriksel çkș
A
4 … 20 mA
Elektriksel bağlant
T
Bağlant kutusu
Valf bağlants
2
Yok
Valf bağlantl
Kablo konnektörü
M20
P20
M20x1.5, metal
M20x1.5, polimer
Scaklk aralğ
Standart –20 … +80 °C
EU sertifikas
EX2
Yok
II 3GD
2010/09 – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Teknik özellikler
• Analog sensör kutusu yalnz açsal
döner aktüatörün konumunu
bildirmez ayn zamanda tüm dönüș
sahasn alglayarak analog bir
sinyal ile kontrolöre geri bildirim
yapar
• Entegre sensörler kantlanmș 2D
Hall teknolojisini baz alr
Genel teknik özellikler
Aç alglamas için ayar sahas
Standard baz alr
Tasarm
Montaj konumu
Ölçülen değișken
Ölçüm prensibi
Ayar seçenekleri
[°]
Boșta akm
Analog çkș
Analog çkșn tekrarlama hassasiyeti
Çalșma gerilimi aralğ
Doğru gerilim DC
İzolasyon gerilimi
Așr gerilim kapasitesi
Ksa devre korumal
Așr yük korumal
Ters polarite korumas
Elektriksel bağlant
[mA]
[mA]
Kablo konnektörü
Maks. kablo uzunluğu
İzin verilen kablo çap
Bağlanabilen nominal kablo kesiti
Ürün ağrlğ
Gövde malzemesi
Malzemelerle ilgili açklama
[V]
[V]
[kV]
[m]
[mm]
[mm2]
[g]
0 … 270
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Açsal
Hepsi
Dönme açs
Manyetik Hall
Teach-in
Elektriksel bağlant ile teach-in
12 … 20
4 … 20
+/– 1 derece
15 … 30
50
0.8
Evet
Evet
Tüm elektriksel bağlantlar için
9-pin
Vidal klemens
Geçmeli
M20x1.5
30
5 … 13
2.5
1,000
Dövme alüminyum alașm
RoHS-uyumlu
İșletme șartlar ve çevresel șartlar
Sertifikasyon
Ortam scaklğ
Koruma snf
CE ișareti (bkz. uygunluk beyan)
Elektriksel koruma snf
Kirlilik snf
Korozyon dayanm snf CRC1)
1)
[°C]
C-Tick
–20 … +80 °C
IP65
EU EMC yönetmeliğine uygun
III
3
3
Festo 940 070 standardna göre korozyon dayanm snf 3
Yüksek korozyon etkisine maruz kalan bileșenler. Endüstriyel ortamla veya solventler ve temizleme maddeleri gibi akșkanlarla direkt temas eden, yüzeyde fonksiyonellik gerektiren dștan görünebilen parçalar.
2010/09 – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Teknik özellikler
Patlama korumal ișletme șartlar ve çevresel șartlar
Sertifikasyon
Ortam scaklğ
Koruma snf
CE ișareti (bkz. uygunluk beyan)
C-Tick
–20 … +80 °C
IP65
EU EMC yönetmeliğine uygun
AB Patlama Koruma Yönetmeliği’ne (ATEX) uygun
II 3G
Ex nA II T5 X
II 3D
Ex tD A22 IP65 T90°C X
-20 °C 3 Ta 3 +80 °C
III
3
3
[°C]
Gaz için ATEX kategorisi
Gaz için patlama ateșlemesi koruma tipi
Toz için ATEX kategorisi
Toz için patlama ateșlemesi koruma tipi
Patlama korumal ortam scaklğ
Elektriksel koruma snf
Kirlilik snf
Korozyon dayanm snf CRC1)
1)
Festo 940 070 standardna göre korozyon dayanm snf 3
Yüksek korozyon etkisine maruz kalan bileșenler. Endüstriyel ortamla veya solventler ve temizleme maddeleri gibi akșkanlarla direkt temas eden, yüzeyde fonksiyonellik gerektiren dștan görünebilen parçalar.
CAD verilerini indir www.festo.com
Boyutlar
Tip
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20-Ex2
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20-Ex2
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM-20
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP-20
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP-20-Ex2
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20-Ex2
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20-Ex2
2
B1
B2
±1
B3
B4
D1
H1
H2
H3
H4
–
94
82
30
M5
112.7
80
74.5
7.8
L1
L2
±1
L3
ß
148
24
147
22
148
24
147
148
120
80
22
24
27
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Değișikliğe tabidir – 2010/09
-V- Yeni
Sensör kutular SRAP, analog
Teknik özellikler
Sipariș bilgisi – Sensör kutular SRAP, analog patlama korumasz
Konum göstergesi
Parça No.
Tip
568 236
568 238
568 239
568 242
568 243
568 246
570 527
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20
Parça No.
Tip
Mavi/siyah
Krmz/yeșil
Sar/siyah
568 237
568 241
568 245
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20-Ex2
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20-Ex2
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-Ex2
Krmz/yeșil
Göstergesiz
568 247
570 528
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20-Ex2
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20-Ex2
Mavi/siyah
Krmz/yeșil
Krmz/yeșil
Sar/siyah
Sar/siyah
Krmz/yeșil
Göstergesiz
Sipariș bilgisi – Sensör kutular SRAP, patlama korumal analog
Konum göstergesi
2010/09 – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
3
NIL – Değișikliğe tabidir
Internet: www.festo.com/catalogue/...
1
Download

Senzorbox SRAP, analógový