Mladý pes n.o.
Portfólio
Pravidelné podujatia
Menju
Menju je prvým podujatím, ktoré Mladý pes zorganizoval. Je to jedálny lístok pre dušu a myseľ plný
kreatívnych a inšpirujúcich dobrôt. Zatiaľ sme ho zorganizovali dvakrát.
Menju 1
25. 4. 2010
Galleria Cvernovka
Bilancia
cca 500 návštevníkov, viac ako 30 umelcov a informatikov zapojených do programu, 12 hodín plných
inšpirácie
Program
Hlavné chody:
14.00 otvorenie
14.30 – 15.30 animované filmy VŠMU
15.30 – 16.00 saxofón + cimbal = Michal Palko + Miroslav Tóth
16.15 – 17.45 filmy VŠMU
18.00 – 19.00 diskusia “Umenie na predaj” (Pavol Susa, Ivan Csudai a Michal Černušák)
19.00 – 19.30 Voices n.o.
19.45 – 20.45 divadlo JAMU + Teatro Gesto
21.15 – 22.00 Nourish My Fame
22.15 – 23.00 Kasioboy
23.15 – 24 Chunk Foo Fighters
00.15 – 01.45 DJ Šimon Slobodnik
Prílohy:
Popular design shop + workshop hardware bižutérie
workshop + súťaž s lomography.sk
šachový kútik s Ľubomírom Chripkom
i.t. kútik – prezentácie diplomových prác študentov informatiky z ,,matfyzu”
Dezerty:
Výstava výtvarného umenia a fotografie
(Katka Janečková, Andrej Dúbravský, Pavol Truben, Katka Sido a Michaela Knížová)
Inštalácie študentov df a ftf VŠMU
Inštalácia voľne dostupnej poézie na čítanie v priestore v spolupráci s o.z. Literis
Prvé Menju v Gallerii Cvernovka
Diskusia s Ivanom Csudaiom, Pavlom Susom a Michalom Černušákom
Chránená kaviareň Medzi nami
Diskusia s Ivanom Csudaiom, Pavlom Susom
a Michalom Černušákom
Menju 2
16. 9. 2011
KC Dunaj~
Bilancia
cca 500 návštevníkov, program skomponovaný prevažne z intermediálnych a novomediálnych projektov,
viac ako 20 umelcov , architektov, vedcov a informatikov zapojených do programu, 10 hodín plných
vzdelávania a inšpirácie
Program
Hlavné jedlá:
S t r o o n : vibrafón & dj set
J á n P e r n e c k ý : prednáška
Z u z a n a H u s á r o v á : prednáška + inštalácia elektronických básní (spolu s Ľubomír Drakh Panák)
P j o n i & guests (Rac_ka, Mária Pinčíková): podivuhodný hudobný výlet do iných svetov. pre tých, ktorí
majú menšiu predstavivosť: koncert + dj set.
S E E : tanečné predstavenie, tancovali Soňa Ferienčíková, Jana Tereková, Zuzana Hianiková a Jaroslav
Ondruš, réžia Davide Sportelli.
Chaosdroid & :::.: : live visual & music performance
H a l l o g e n e r a t o r : koncert/performance
M i t e w o r t : dj set
surprise act: vj Styx (týmto ďakujeme za tvoje spontánne sa pridanie na pódium k Mitewortovi a
Stroonovi :)
Prílohy:
Literárny cirkus K.K. Bagalu
Progressbar a ich i.t. kútik
PARK(ing) day
Šachový kútik
Inštalácie:
•Jana Zatvarnická&Martin Vongrej
•Ľudmila Horňáková
•Kubriel&Betakaroten
Druhé Menju v KC Dunaj~
V popredí literárny klub KK Bagalu, v pozadí chránená kaviareň Medzi nami
Terasa počas druhého Menju
Kubriel s projektom Hallogenerator
Elektronická poézia – inštalácia Zuzany Husárovej a Ľubomíra Panáka
Japonskí rac_ka, ktorí vystupovali spolu s Pjonim
Skorý zber
Skorý zber je cyklus výstav ľudí bez plánovaného konca. Výstavu ľudí myslíme presne tak, ako to znie. Je
to výstava, kde nie dielo, ale tvorca samotný je stredobodom záujmu. Kládli sme si otázku, či ak je
zaujímavé dielo, bude zaujímavý aj jeho tvorca. Teraz to už vieme: je! A s ukazovaním toho, kto sa skrýva
za obrazmi, hudbou, počítačovými programami alebo textom nevieme prestať.
Skorý zber mal zatiaľ štyri vydania, o prvom z nich vyšiel článok v internetovom časopise Lemon.
Skorý zber 1
2. 9. 2010
Hopkirk chillout & culture bar
Exponáty
Erik Šimšík – básnik, neskorší finalista súťaže Poviedka 2010
Martin Barát – hudobník, člen kapely Punk Funk Genius
Pavol Červenka – informatik, ktorý ešte počas bakalárskeho štúdia začal podnikať
Robo Kvito – freestyle biker
Cina Marcinková - fotografka
Eva Hettmer – výtvarníčka
Robo Kvito
Prvý Skorý zber v Hopkirku
Erik Šimšík číta svoju tvorbu
Skorý zber 2
24. 3. 2011
Hopkirk chillout & culture bar
Exponáty
Jakub „Kubriel“ Pišek – nové médiá, audio/video syntéza
Jana Rezková ml. - fotografia
Martin Očkovský – ilustrácia
Veronika Kocourková – animácia
Veronika Kocourková
Jana Rezková
Záznam Kubrielovho vystúpenia
Skorý zber 3
12. 4. 2012
Galéria PF01
Exponáty
Tomáš Kovačovský – informatik, ktorý vyrobil vlastný 3D skener
Michaela Bednárová – módna návrhárka, značka Puojd
Andrea Lenártová, Barbara Fehérová – živá animácia, tagtool
Cyril Žolnír – herec, právnik, hudobník
3D skener Tomáša Kovačovského
Michaela Bednárová
Skorý zber 4
12. 4. 2012
A4 – priestor súčasnej kultúry
Exponáty
Paulína Mačáková – filmová režisérka
Boris Vitázek – live visuals, nové médiá
Matej Nemček – hacktivista, zakladateľ prvého slovenského hackerspace Progressbar
Karol Mišovic – divadelný kritik
Návštevník pri inštalácii Borisa Vitázka
Karol Mišovic
Predstavovanie exponátov
Matej Nemček
Krakatoa: talk club
Krakatoa talk club je neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos,
rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí.
V príjemnej atmosfére A4 kafé sa návštevníci môžu porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z
art / sci / tech scény.
Prvé vydanie tohto podujatia sa uskutočnilo v novembri 2012 a odvtedy sa koná pravidelne každý mesiac.
Zuzana Haladová - počítačové videnie a obohatená realita
Braňo Matis - grafický dizajn
MediaLab* (prezentoval Ján Šicko)
Pavol Lupták - počítačová bezpečnosť, bitcoin, kryptoanarchia
Dušan Barok - mediálna archeológia
Ľudmila Horňáková - intermédiá
Hedonistická nedeľa
Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí A4 Kafé.
Jedlo je skvelá vec a niektorí ho začali v Bratislave pripravovať aj inak – netradične a vynikajúco. Často sa
však za tým ukrýva aj filozofia prepájajúca gastronómiu so širším kontextom. A presne o tomto je
hedonistická nedeľa. Podobne ako krakatoa sa deje na mesačnej báze.
Jurgen Rendl - Od sójizácie k diskoteroru
Koláče od Cesta cesta
Iné podujatia
Okrem našich pravidelných podujatí sa nám občas podarí aj nejaká spolupráca, prípadne niečo
spontnánne.
Nakladačka
Nakladačka, to bol turnaj v počítačových hrách v letnom pavilóne SNG. Plátno, jeden počítač, dve miesta
na ktorých sa striedali hráči, hľadisko pre publikum a výber z toho, čo nám prináša nezávislá scéna
vývojárov počítačových hier.
Nakladačka v letnom pavilóne SNG
Asking Architecture
Počas roku 2012 sme spolupracovali na príprave a realizácii slovenskej expozície s názvom Asking
Architecture na 13. Bienále architektúry v Benátkach.
Grape festival 2011
Mladý pes bol súčasťou Urban Market zóny na Grape festivale 2011. Pripravili sme si dve ,,atrakcie”, a to
diskusiu s názvom ,,Kultúra na okraji” a inštaláciu ,,Tieň slov”.
Diskusia ,,Kultúra na okraji” sa venovala kultúre na periférii, t.j. mimo centrum na rôznych úrovniach. O
svojich aktivitách spadajúcich pod túto tému rozprávali Jakub Pišek a.k.a. Kubriel a Betakaroten, A n d r e j
P o l i a k a J u l i a n a M r v o v á , otázky im kládla ,,psia” moderátorka Dena. Divácka účasť bola nad
očakávania vysoká a potlesk hlučný, ďakujeme!
,,Tieň slov” bol inštaláciou tvorenou priamo návštevníkmi festivalu. Ktokoľvek si mohol vytvoriť z farebných
papierov za použitia rôznych ceruziek, farbičiek, fixiek a iných iek vlastný výtvor a zavesiť ho na šnúrky
natiahnuté pomedzi stánky. Po pár hodinách tak vznikla farebná strieška poskytujúca tieň. Tak trochu.
Rese arch
Taktiež sme produkčne pomohli s akciou Rese arch. 14. a 15. decembra sa v kinosále SNG uskutočnla
séria prednášok a panelových diskusií rese arch. Od 17.00 svoje originálne príspevky na tému
Ne/organizovanosť a časovosť architektúry prednesli Ondrej Štefík, Peter Stec, Imro Vaško, Ján Ťupek,
Monika Mitášová a Marián Zervan.
Podujatie tematicky nadväzuje na cyklus dvanástich diskusných večerov rese talk, ktoré v roku 2010
prebehli v Bratislave, Brne a Košiciach. Aktivity sú súčasťou iniciatívy rese arch architekta Jána
Perneckého, ktorej cieľom je podporovať výskum a teóriu architektúry.Neobyčajnú atmosféru počas
diskusií vytvorili DJ stroon a VJ Zden.
From Zero To Hero
Počas zimy 2010 vznikla z dvoch členov Mladý pes (Ľubica Drangová a Matej Fandl) divadelná formácia
From Zero To Hero, ktoré pracuje s naprogramovanou animáciou a živými výstupmi. Prvé vystúpenie bolo
na literárnom festivale „Siete“.
Download

Mladý pes n.o. – Portfólio