AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ
KÜTÜPHANE
BİNASI
ELEKTRİK TESİSATI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1
KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ (CCTV)
Elektronik ve mekanik güvenlik sistemleri kapsamında ele alınan CCTV sistemi, ana giriş-çıkışları,
ziyaretçi giriş-çıkışlarını, ana ve ara koridorları, bina çevresini izlemek ve kayıt etmek amacıyla kullanılacak
kamera, Dijital Kayıt Cihazı (DVR) ve monitörler ile bunların kontrol, koruma, bağlantı elemanları ve sarf
malzemelerinden oluşmaktadır.
CCTV sistemi için teklif edilecek cihazlar, üreticilerin ihalenin yapıldığı yıla ait yayınladığı kataloglarda
veya üretici firmanın web sayfasında görülebilmeli, cihazların teklifte belirtilen ulusal veya uluslararası kod
numaraları ile üretildiği ve varsa referansları ile yurtiçi veya yurt dışında kullanıldığı belgelenmelidir.
CCTV SİSTEMİNİN KURULUMU
Kameralara iç mekânlarda RG6 HF iç mekân video / 3x1.5 NHXMH Besleme kablosu, dış mekanlarda
sabit kameralara RG11 HF dış mekan video / 3x2.5 N2XH besleme kabloları çekilecektir.
Kamera kabloları ilk olarak zayıf akım panolarına çekilecek, kablolar bu noktalarda pay bırakmak
amaçlı olarak loop yaptıktan sonra enerji kabloları pano içerisinde bulunan her koridor için ayrı ayrı olarak
ilgili sigortalara bağlanacaktır. Kamera video kabloları ek yapılmadan panolardan kontrol odasına
gidecektir.
Kontrol odalarına gelen kameralara ait video kabloları ilk olarak Dijital Kayıt Cihazlarına (DVR)
bağlanacaktır.
Kontrol odalarında ara bağlantılar RG59 kablolarla sağlanacaktır.
Sistemin İşleyişi:
CCTV sistemi ile yangın ihbar kontrol sistemi arasındaki entegrasyonun sağlanarak alarm anında
mahalli gören kameranın otomatik olarak monitöre düşmesi sağlanacaktır.
CCTV sistemindeki her bir kameranın sigortası bağlı olduğu panoda olacaktır.
DVR kamera görüntülerinin tekli, dörtlü, dokuzlu ve onaltılı olarak izlenmesini sağlayacağı gibi
sistemin hareket algılama (VMD) özelliği sonucunda alarm oluşan kamera görüntülerinin, DVR’ ın alarm
çıkışlarına bağlanacak olan spot monitörlere atanmasını sağlayacaktır.
Sisteme bağlanacak olan DVR birden fazla kamera görüntüsünün (zaman atlatmalı) olarak kaydını
ve izlenmesini sağlayacaktır.
KAMERALAR
Sabit Renkli ve Day-Night Kameralar
Kapalı devre televizyon (CCTV) sistemi içerisinde gözetleme amacıyla yer alan iç ve dış mekân sabit
kameraların seçiminde aşağıdaki hususlara göre değerlendirme yapılacaktır;
Sistemde kullanılacak kameralar, düşük aydınlatma seviyesinde çalışabilen renkli özellikli kameralar
olmalıdır. Teklif edilecek kameralar, dijital sinyal işleme (DSP) özelliğine sahip olacak, net görüntüler
verebilecektir.
Kameralar 1/3” formatında ve CCD yapıda olacaktır.
2
Kameraların yatay çözünürlüğü en az 500 TVL (TV Line) olmalıdır. İşaret – gürültü oranı (signal to
noise ratio) 48 dB den daha iyi olmalıdır. Resim element sayısı 400.000 pixelin üzerinde olmalıdır.
Teklif edilen CCD Color (renkli) kamera için minimum illuminasyon(algılama) değeri F1,2 50 IRE’ de
0.4 lux, day-night kameralar için renklide min. 0,5 lux, olmalıdır. Bu değerler üretici firma kataloglarında
yer almalıdır. Bu değerlere bağlı olarak CCTV sisteminde kullanılacak kameraların görme hassasiyet alanı,
minimum 0.4 lux-50.000 lux olarak ifade edilebilir.
Bunun dışında teklif edilen kameralarda aşağıda belirtilen minimum değerler sağlanmalıdır.
Sinyal Gürültü oranı(S/N)
Senkronizasyon
Yatay tarama frekansı
Alan Frekansı
Video sinyal çıkışı
Çözünürlük
Resim Element Sayısı
Tarama sistemi
Lens Montesi
Sinyal sistemi
Geometrik distorsiyon
İris ayarı
Çalışma ısısı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
48 dB
Otomatik hat kilitlemeli (Line lock)
15.625 Khz.
50 Hz.
1.0 V p-p, 75Ω
500 TVL
400.000 pixelden daha iyi olacaktır.
2:1 interlace
C veya CS mount
PAL standart
sıfır (0)
elektronik
-10 °C - +50 °C
Kameralarda C veya CS tipte monte edilebilen aspherical ve oto iris özellikli lensler kullanılacaktır.
Kameralar ortam şartlarına karşı tam korumaya alınacak şekilde muhafazalar (housing) içinde monte
edilecektir.
CCTV sisteminde kullanılacak kameralarda kazanç kontrolü otomatik olmalıdır.
Sistemdeki tüm kameralar birbiri ile senkron çalışmalıdır. Bunun için gereken önlem uygulayıcı firma
tarafından alınacak, bu konuda idareye detaylı açıklama yapılacaktır.
Kameralar çok aydınlık ya da karanlık ortamlara baktığında sağlıklı görüntü alınabilmesi için,
elektronik perdeleme (elektronic shutter) elektronik hassasiyet (elektronik sensitivity) veya back light
compensation fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
Kamera Objektifleri
CCTV sisteminde kullanılacak kameraların objektifleri C veya CS tipi montaj için uygun olmalıdır.
Objektifler, aspherical (yüksek hızlı) ve oto iris özellikli lenslere sahip olmalıdır.
Kameralarda, görülmek ve izlenmek istenen bölgeye uygun görme açılarına sahip, uygun değerlerde
lensler kullanılmalıdır. Bu şartı yerine getirmeyen, yanlış lens değerlerine sahip objektifler, sistem montajı
bitmiş olsa dahi yüklenici firma tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin doğru lens değerlerine
sahip objektiflerle değiştirilecektir.
Dış mekan kamera muhafazaları:
Dış alan kamera muhafazaları her türlü dış tabii etkilere ve vandalizme karşı dayanıklı bir yapıya
sahip olmalıdır.
3
Dış alan muhafazalar, güneş ışığının doğrudan kameraya ulaşmasını engelleyecek güneşliğe,
buğulanmayı önlemek amacıyla da termostat kontrollü ısıtıcıya sahip olmalıdır.
Tüm bağlantı elemanları paslanmaz çelikten olmalı, muhafazalar gereğinde kameralara servis
verilebilmesi için tamamen açılabilir özellikte olmalıdır.
DİJİTAL GÖRÜNTÜ KAYIT CİHAZI
CCTV sisteminde looptrough özelliği olan Digital Kayıt cihazı kullanılacaktır.
Yüklenici, kayıt cihazında herhangi bir arıza oluşması durumunda, arşivlenmiş kamera kayıtlarının
kaybolmaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca, sisteme bağlı tüm cihazlar içinde, bir Dijital Kayıt
Cihazının arızası, diğer cihazların çalışmasını etkilemeyecektir.
Cihazda kayıt devam ederken, geçmişteki arşiv görüntülerini inceleme ve canlı görüntü izleme aynı
anda yapılabilecektir. (Tripleks özelliği)
Kayıt cihazı toplamda 200 resim/saniye kayıt yapma özelliğinde olacak ve her bir kameradan
minimum 12,5 resim/saniye resim alma formatında ve min. 352x288 rezülasyonda günde 24 saat
boyunca 45 gün süre ile kesintisiz kayıt yapacak ve cihaz kapasitesi min 4 TB olacaktır. Kayıt
kapasitesinde referans alınacak olan değer 45 gündür. 4TB’lık kapasite ile kayıt cihazı 45 gün kayıt
yapmadığı takdirde ek Harddisk kapasitesi firma tarafından sağlanacaktır. Bu işlem için firma herhangi bir
ek fiyat talep edemeyecektir.
Kayıt cihazı renkli kayıt yapacaktır ve PAL olacaktır.
Dijital kayıt cihazı 7/24 (kesintisiz) çalışacaktır.
Kayıt cihazında alarm giriş ve çıkışları, VGA, kameraları real-time izleyebilen ve alarm monitörü olarak
kullanılabilen analog çıkışı ile seri çıkış(RS232) bulunmalıdır.
Çözünürlük kayıt anında kamera girişi başına en az 101.376 piksel (yatay çözünürlük X dikey
çözünürlük) olacaktır.
Cihazın kayıt hızı istenildiğinde her bir kamera için hızı farklı şekillerde ayarlanabilecektir.
Sistemin entegrasyon özelliği kullanılarak entegre olan sistemlerden gelen alarm bilgilerine göre,
alarm noktalarında bulunan kamera görüntüleri monitörlere otomatik olarak atanacak ve operatör sesli ve
görsel olarak uyarılacaktır
Cihaza yedekleme harici yedekleme ünitelerine bağlı hotswap SATA harddisklerle yapılacaktır ve
bağlantı şekli min. SCSI veya fiber gibi yöntemlerle yapılacak. Fakat bunun hangi yöntemle yapıldığı işi
alan firma tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. (USB üzerinden kayıt yapılmayacaktır.) Cihazlarda
dahili veya harici olarak birer adet DVD-RW sürücüsü bulunacaktır. (DVD sürücülerin kayıt ortamı olarak
hangi medyalarla uyumlu olduğu firma tarafından ayrıntılı olarak açıklanacaktır. DVD R / RW vs.)
Kayıt cihazı, harddisk performansını ve güvenliğini veri kaybı olmayacak şekilde arttıran ve kamera
kayıtlarında duraksama yada kesinti olmasını engelleyen RAID 6 teknolojisini destekleyen harici kayıt
ünitelerini sorunsuz desteklemelidir.
Cihazın görüntü sıkıştırma tekniği min. MPEG4 veya Wavelet olacak ve kayıtlı görüntülerin diğer
bilgisayarlarda izlenebilmesine izin verecektir.
Cihazda, canlı veya kayıt görüntüleri izlenirken, gerektiği durumlarda kullanılmak üzere resim (freeze)
dondurma fonksiyonu olacaktır. Ekrandaki görüntü dondurulduğunda görüntüde titreme veya bulanıklık
4
oluşmayacak ve net bir görüntü elde edilecektir. Kayıt cihazında, dondurulan görüntü üzerinde ileri yada
geri alarak kare kare izlenebilme özelliği olacaktır. Aynı zamanda dondurulan görüntü Resim Basma
yazıcısından çıktı olarak alınabilecektir.
Dijital kayıt cihazı herhangi bir bilgisayara görüntü kartı takılarak oluşturulan kayıt sistemi şeklinde
olmayacaktır. Bilgisayar tabanlı kayıt cihazları teklif edilmeyecek, Profesyonel CCTV uygulamalarında
kullanılan endüstriyel tip DVR cihazları teklif edilecektir.
Kayıt cihazı, kendisini ve harddisklerini sürekli olarak denetleyecek, herhangi bir arıza oluştuğunda
sesli ve ışıklı ikaz verecektir.
Her kayıt cihazına bağlı olan 16 adet kamera grubu içinde arızalanmış olan kamera yada kameraların
görüntüsünün kaybolması ve kayıt altına alınamaması durumunda, dijital kayıt cihazı sesli ve ışıklı ikaz
verecektir. Ayrıca ilgili dijital kayıt cihazının bağlı olduğu monitöre de görsel olarak bir ikaz yansıyacaktır.
Kayıt cihazının her kamera için hareket algılama özelliği olacaktır. Hareket algılama özelliği dijital
kayıt cihazı üzerinden aktif ya da pasif hale getirilebilecektir.
Kayıtlar üzerinde, geriye dönük hareket arama işlemi neticesinde, tespit edilen alarm kayıtlarının
üzerine gelindiğinde, algılanan hareket yada hareketlerin ön izlemesi (preview) yapılacaktır.
Cihaz üzerinde, belirli kameralara yapılan alarm atamaları veya kayıtlar üzerinde belirlenen zaman
diliminde, belirlenen bölgenin işaretlenmesi suretiyle hareket olduğu zamanki kayıtları izleyebilme özelliği
olacaktır.
Kayıt cihazı, TCP / IP protokolüne uygun olacak, LAN, WAN ve İNTERNET ortamında çalışabilecek ve
uzaktan kumanda edilebilecektir. Bu amaca yönelik olan tüm yazılım ve donanım sistemle beraber
verilecektir. Ayrıca cihaz üzerinde Network’e bağlanmak için 10/100 Mbps hızında RJ45 port’u
bulunacaktır.
Cihazlarda kayıtlı arşiv bilgileri içinde belirli bir olaya ait video bilgisinin harici medyalara
aktarılabilmesi amacıyla her kayıt cihazına bağlı 1 adet 16X hızında DVD Writer bulunacaktır.
Sistemi açma-kapama ve tüm dijital kayıt cihazlarının setup ayarlarına giriş-çıkışlar şifre korumalı
olacaktır. Yanlışlıkla tuşlara basmayı engelleyen tuş kilidi veya tuş bölümünü koruyucu dış kapak olacaktır.
Kayıtlarda dijital güvenlik etiketi (water drop, water mark v.b) olacaktır.
Dijital kayıt cihazının loop through özelliği olacaktır.
Dijital kayıt cihazının video giriş ve çıkışı BNC olacaktır. Cihazın arkasında BNC girişleri ile oynamadan
bölünmüş ekranda istenilen kamera, istenilen pozisyonda izlenecektir.
Dijital kayıt cihazı, analog VCR ve Multiplexer fonksiyonlarının tamamını karşılayacaktır. Harddisklerde
oluşabilecek arızalar yada cihazın görüntü kaydını yapamaması gibi durumda kamera görüntülerinin
izlenmesinde herhangi bir aksama olmayacaktır.
Kapalı Devre TV Sisteminde, Matrix Switcher üzerinden analog izleme devam edecektir. Ancak, dijital
kayıt cihazı üzerindeki analog video çıkışından alınan tekli veya çoklu kamera görüntüleri mevcut call up
monitörlerden izlenecek, bölünmüş görüntülerden biri izleme için seçilebilecektir.
Kayıt cihazlarına bağlı tüm kamera görüntüleri istenildiğinde 1-4-9-16 lı olarak call up monitörler
üzerinden izlenebilecektir.
5
Kayıt cihazlarından alarm durumunun en az 5 saniye öncesinden itibaren yapılmış kayıtlar yeniden
izlenebilecektir. (Pre-alarm kayıt özelliği) Ayrıca, bu özellik manuel olarak da devreye alınıp, devreden
çıkarılabilecektir.
Alarm tanımlaması yapılan kameranın alarm anındaki kayıt hızı, en az iki katına çıkacak şekilde
ayarlanabilecektir.
Dijital kayıt cihazlarının menülerine erişim için kontrol klavyesi kullanılacaktır.
Alarm kayıtları, tarih, saat ve kamera numarasına göre liste halinde sunulup izlenebilecektir.
Tüm dijital kayıt cihazları, depolama ünitesi, çevre birimleri aynı ve tek bir network ağı üzerinde
çalışabileceği kablo alt (Local Area Network) yapısı oluşturulacaktır.
Arşiv içindeki kayıtlara erişim şifre korumalı olacaktır.
Sistemi kullanmaya yetkili operatorlerin sistemle ilgili yapmış olduğu tüm operasyonel ve setup
işlemlerinin kaydı alınmalıdır (log file) . İstenildiğinde bu kayıtlar rapor halinde printout olarak
alınabilecektir.
Dijital kayıt cihazlarının harddisk kapasiteleri gerektiğinde genişleyebilir olmalıdır.
Kayıttan herhangi bir görüntü yada fotoğraf karesinin çıktı olarak alınabilmesi için 1 adet renkli
fotoğraf yazıcı ve sarf malzemeleri, fotoğraf kağıdı ve tonerleri ile birlikte teklifle sunulacaktır.
Tüm DVR lar kendi aralarında network oluşturulacak ve yazıcı sunucu bilgisayara bağlanacak.
İstenilen görüntü çıktısı hangi DVR dan olursa olsun tek yazıcıdan çıktı alınacak şekilde ayarları
yapılacaktır.
Belirlenen gün ve saatte otomatik olarak kayıt yapılabilecektir. Yıl içindeki özel günlerde yapılacak
kayıtlar için gün tanımlanabilecektir.
Cihaz UPS üzerinden 220∼240 VAC, 50 Hz besleme gerilimi ile çalışacaktır.
HARİCİ RAİD KAYIT ÜNİTESİ
Dijital kayıt cihazlarına bağlanacak olan RAID üniteleri en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:
Sistemde Surveillance (izleme) özelliğine sahip video kayıtları için üretilmiş Hard Diskler
kullanılacaktır.
Ünite 250GB, 500GB, 750GB ve 1TB’lık Hard Diskleri destekleyecektir.
Ünite üzerinde çift soğutma fanı, çift power supply bulunacaktır.
Tüm sistem Hard disk, Power supply ve soğutma fanları redundace (yedekli) ve hot Swap (sistem
çalışırken değiştirilebilir) olacaktır.
Sistem min. RAID 0,1, 3,5,6 gibi raid teknolojilerini destekleyecektir.
Ünite üzerinde enaz 8x3.5” sawappable 8 adet HD yuvası bulunacaktır.
Cihaz üzerinde Battery Backup ünitesi bulunacaktır.
6
Cihaz SCSI, fiber data transfer teknolojilerinden enaz birini destekleyecektir.
Cihaz üzerinde çift ROM bulunacak, flash ROM’lardan herhangi biri arızalandığında veya yazılım
güncelleme işlemi yapılırken cihazın çalışması engellenmeyecektir.
Cihaz tüm ayarları web tarayıcısı üzerinden yapılabilecektir.
Cihazın tüm log kayıtları SNMP protokolü veya email üzerinden istenilen noktalara aktarılabilecektir.
Cihaz üzerindeki LCD göstergeden cihazın arıza, HD durumu izlenebileceği gibi cihaz arıza
durumunda sesli uyarı verecektir.
Harddisklerinden herhangi ikisinde arıza oluşması durumunda arızalı harddiskler, cihaz çalışırken
çıkartılıp kamera kayıtlarında hiçbir kesinti olmaksızın yerine sağlam diskler takılacak ve cihaz kendi
üzerinde bulunan yedeklerden bu diskte olması gereken bilgileri bularak yeniden yazacaktır. Tüm bu
işlemler zinciri devam ederken kamera görüntülerinin kayıt altına alınma işlemi kesintisiz devam edecektir.
USB çıkışı olacak fakat USB üzerinden kayıt yapılmayacaktır.
Kayıt üniteleri kaskad bağlanarak sistem kapasitesi artırılabilir özellikte olmalıdır.
MONİTÖRLER
Sistemde kullanılacak monitörler aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamalıdırlar.
Doğrusallık :
Tarama sistemi :
Resulasyon:
Alan frekansı:
Giriş.çıkış sinyali:
Geometrik Distors.
Sinyal.Gürültü oranı:
Kontrol ve kumandalar:
%5 den daha iyi
PAL standart
Min. 500 TVL (yatayda)
50 Hz.
0,5-2.0 Vp.p arasında 75Ώ
%2 den daha iyi.
40dB veya daha iyi.
Açma. kapama, parlaklık ve kontrast butonları ön panelde
diğer kontrollerin arka tarafta bulunması tercih
edilecektir.
MERKEZ KONTROL ODASI:
Güvenlik odasında kullanılacak tüm ekipmanları üzerinde toplayacak, operatörler için maximum
kullanışlı, üç bakışlı, mimari isteklere uygun, dayanıklı metal malzemeden üretilmiş kontrol deskleri teklif
edilecektir. Desklerin uygulaması ancak müşavir firmanın ve idarenin onayı alındıktan sonra yapılacaktır.
Deskler modüler yapıda üretilmiş ve sistemdeki ekipmanlar için besleme prizleri, sigortalar, servis için
aydınlatma ışıkları üzerinde mevcut olacaktır. Deskler rack dolap mimarisinde üretilmiş olacaktır
7
Download

merkez kütüphane binası - Ahmet Yesevi Üniversitesi