ste s nami, sme s vami, sme spolu
Pondelok
21. mája 2012
Ročník XXIII. - Číslo 5427
Cena 0,30 eur
Baran 21.3. - 20.4.
Nadišiel čas, aby ste splnili sľuby,
ktoré sa od vás očakávajú. Ak budete
ich splnenie odďaľovať, prestanú vás
brať vážne. To by vás iste veľmi mrzelo. Naplno sa vo veci angažujte.
Býk 21.4. - 21.5.
Váš zmysel pre povinnosť vás núti k
plnému nasadeniu. Podriaďte vaše
záujmy len existenčnej nutnosti.
Nenechajte sa strhnúť k nepremysleným činom.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Rozhýbte sa, mali by ste riešiť nejakú
chúlostivú otázku. Poobede sa vo vašej blízkosti objaví osoba, ktorá vás
neobyčajne priťahuje.
Rak 22.6. - 22.7.
Tak ľahko, ako by ste si to predstavovali, to predsa len zatiaľ nepôjde. Nejaký čas budete musieť ešte vydržať
nápor útokov, ktoré sa budú na vás
valiť z rôznych strán.
Lev 23.7. - 23.8.
Nezabúdajte, že vašu radosť umožnila spolupráca s inými. Zahrňte do
ocenenia aj ich zásluhy, inak vás
nabudúce nechajú na suchu.
Panna 24.8. - 23.9.
Pričasto sa sťažujete, čo môže vyvolávať nevôľu ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu. Nasaďte si ružové
okuliare a uvidíte, že sa vám všetko
začne javiť celkom inak.
Váhy 24.9. - 23.10.
Opatrne narábajte s financiami, aby
ste neutrpeli stratu. Vyhýbajte sa
riskantným situáciám a akýmkoľvek
sporom s osobami na ktorých závisíte. Pokúste sa byť trochu nad vecou.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Nedajte sa znechutiť rečami, ktoré sa
o vás šíria v zákulisí. Na tom predsa
nestojí svet. Rozmýšľajte prakticky
a nevydávajte zbytočne veľa síl na
vysvetľovanie nezmyslov.
Strelec 23.11. - 21.12.
Vaším pohŕdavým správaním si
zbytočne robíte nepriateľov. Dôležité
pracovné rokovania alebo skúšky odložte. Mohli by ste zažiť neúspech.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Máte pred sebou výborný deň. Objaví
sa možnosť, ako si finančne prilepšiť.
S prijatím ponuky váhajte, ale nie tak
dlho, aby od nej upustili.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Radosť zo života, ktorú dnes budete
pociťovať o niečo intenzívnejšie ako
inokedy, vytvára zároveň schopnosť
oduševniť sa za vec. Máte všetky
predpoklady dosiahnuť vo veci
úspech.
Ryby 20.2. - 20.3.
Dávajte si pozor na omyly, mali by
ste potom veľa práce s ich nápravou.
Možno vás potrápi trochu bolesť hlavy. Neprepínajte svoje sily, ak sa necítite vo forme, poproste o pomoc.
POčasie
Tlak na samosprávu
Aj seniori musia hlbšie siahnuť do peňaženiek.
Čítajte na 3. strane
Pondelok 21.05. 12o/24o
Nakazení čítaním!
Festival Prešov číta rád prilákal na Hlavnú ulicu stovky
detí.
Viac na 4. – 5. strane
Utorok 22.05. 12o/21o
Streda 23.05. 12o/20o
Mišík & ETC
v scale
Ocenenie za prácu a výnimočné
činy si prevzalo 42 hasičov
(msch) - Vladimír Mišík je jednou z najvýraznejších osobností českej populárnej hudby
už od 60. rokov 20. storočia. Svojou tvorbou
ovplyvnil celý rad umelcov či už z hudobného, výtvarného alebo literárneho prostredia.
Už o týždeň v pondelok predvedie svoje
umenie aj fanúšikom v Prešove. Hudobník vystúpi s kapelou ETC, ktorá začala koncertovať
už v roku 1974. Ani dvojročný zákaz činnosti
v 80. rokoch ich od hudby neodtrhol. Do roku
2007 vydal Vladimír Mišík & ETC ... 10 radových albumov a niekoľko ďalších kompilácií.
V kine Scala sa predvedú 28. mája o 19. h.
Foto: www
Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, ktoré tisíckrát spomíname.
Márne Ťa naše oči všade hľadajú,
márne nám po tvári slzy stekajú.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš a budeš stále s nami.
Dnes, 21. mája 2012,
si pripomíname 2. výročie,
kedy navždy dotĺklo
láskavé srdce môjho
milovaného syna a otca
Tomáša
URBANOVIČA.
S úctou a láskou spomína mamka Iveta,
Stano a malý Tomáško a ostatná rodina.
navždy sa rozlúčime
Otto Kováčik, 84 r., 11. h, Prešov
Margita Miškaninová, 87 r., 13. h, N.Šebastová
Tibor Kručay, 62 r., 14. h, Prešov
Desiate výročie založenia Hasičského a
záchranného zboru (HaZZ) si pripomenuli prešovskí hasiči. Pri tejto príležitosti, v
historickej sále Parku kultúry a oddychu v
Prešove, vo štvrtok minulého týždňa, ocenili 42 príslušníkov Krajského riaditeľstva
HaZZ v Prešove. Krajský riaditeľ hasičov Ján
Goliaš pre TASR uviedol, že dvaja príslušníci boli za svoju prácu ocenení mimoriadnym povýšením. Medailu 1. stupňa za službu v HaZZ udelili dvom hasičom, rovnaké
ocenenie 2. stupňa získali šiesti príslušníci
a medailu 3. stupňa si prevzalo 34 hasičov
z prešovského kraja. „Ocenenia získali
príslušníci v aktívnej službe i bývalí,
ktorí sú už na výsluhovom dôchodku,
ale pracovali v zbore ako profesionáli. Dostali ocenenia za výnimočné činy,
prípadne za kvalitnú prácu počas celej
svojej kariéry,“ uviedol pre TASR Goliaš.
Pripomenul, že KR HaZZ v Prešove je najväčším spomedzi všetkých riaditeľstiev na
Slovensku. Má 23 hasičských staníc a 650
príslušníkov. Dodal, že vykonávajú zásahy
na najväčšom území s pomerne členitým
terénom, nevynímajúc ťažko dostupné
lokality. „Naši príslušníci často zasahujú v terénoch, kde sa nedá len tak ľahko dostať s technikou. Najväčšie zásahy v posledných desiatich rokoch boli
napríklad pri smršti a niekoľkých požiaroch vo Vysokých Tatrách, či v iných
pohoriach,“ spresnil riaditeľ. Doplnil, že
nemálo zásahov realizovala v súvislosti s
povodňami. Podľa štatistík, hasiči v Prešovskom kraji od roku 2002 do roku 2012 absolvovali vyše 48 800 zásahov. Z toho bolo
18 300 výjazdov k požiarom a vyše 28 000
bolo technických zásahov, v ktorých sú započítané aj dopravné nehody. Na podujatí
si pripomenuli aj niektoré historické medzníky, ktoré sa viažu k organizovanej hasičskej činnosti v meste Prešov. Metropolu
Šariša, podľa historických záznamov, postilo v minulosti niekoľko ničivých požiarov.
Mestská rada vydala v roku 1807 požiarny
poriadok, ktorý obsahoval nariadenia na
zabránenie vzniku požiarov. Išlo napríklad
o čistenie komínov, či vybavenie domov
na hasenie ohňa. Začiatkom januára 1818
bolo v Prešove založené prvé združenie
hasičov, predovšetkým z radov študentov,
a v tomto roku si prešovskí hasiči pripomínajú 165. výročie založenia dobrovoľného
hasičského zboru. V roku 1847 bolo mesto
rozdelené do piatich obvodov a v každom
bola zriadená hasičská rota.
(tasr)
Foto: (msch)
Štát prispeje na jedného klienta v zariadení
pre seniorov iba sumou 320 € na mesiac
Na tlačovke (sprava) radní – Milan Laca,
Vasiľ Janko, René Pucher a prednosta
mestského úradu Branko Benko.
Pomôcť musí aj mesto i rodina
Mestská rada prerokovala
v stredu minulého týždňa
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o sociálnych službách a o zmene
a doplnení VZN č. 1/2009
o poskytovaní sociálnej pomoci občanom. Samospráva tak reaguje na zmenený a doplnený zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych
službách (je účinný od 1.
marca 2012) a na zmenený
a doplnený živnostenský
zákon.
• Doplatí aj samospráva
Prednosta mestského úradu
Branko Benko vysvetlil podmieňujúce súvislosti pripraveného
návrhu VZN. Ako ukladá zákon
o sociálnych službách dlhodobej
starostlivosti (služby v zariadení
pre seniorov a opatrovateľské
služby), mesto musí VZN prijať do
30. júna. „Zákon mení doterajší
spôsob financovania v zariadeniach sociálnych služieb,“ zdôraznil Branko Benko. „Základom
je zrušenie účelovej dotácie na
zariadenia pre seniorov, ktoré
boli zriadené v rámci decentralizácie sociálnych služieb
a ustanovuje výšku finančného
príspevku. Tá bude fixne daná
sumou 320 €. Prvýkrát v histórii je daná výška príspevku
na klienta na mesiac. V zmene
tejto legislatívy je určenie 50percentného podielu klienta
na celkovej výške nákladov.
Vypočítavajú sa ekonomicky
oprávnené náklady a z nich si
bude klient uhrádzať polovicu. Ak polovica je vyššia ako
320 €, mesto je zodpovedné za
dofinancovanie tohto rozdielu.
V našich dvoch zariadeniach
pre seniorov – na Cemjate a na
Veselej ulici - je to v priemere
360 €; ekonomicky oprávnené
náklady sú 720 € na klienta
na mesiac. Teda na klienta za
mesiac budeme doplácať 40 €,
v každom prípade to zaťaží rozpočet mesta...“
Pán prednosta ozrejmil i skutočnosť, ak klient nemá potrebný príjem na úhradu spomenutej sumy.
Uviedol, že pre klientov s nízkym
príjmom (mesačný príjem plus
majetok do 10 000 €) platí ochra-
bude spadať do tejto kategórie,“ zvýraznil Branko Benko.
• Vyšší tlak
na mieru solidarity
K návrhu všeobecne záväzného
nariadenia, ktorý mestský parlament posúdi na svojom zasadnutí
30. mája, sa vyjadrili na štvrtkovej
tlačovke členovia mestskej rady.
„Pre mesto to je nepriamy ukazovateľ. Čím viac zariadení
sociálnych služieb, tým vyššie
náklady. Asi sa to bude musieť
preniesť na rodinných príslušníkov...“, poznamenal Vasiľ Janko
(SDKÚ – DS). „Jednoducho podľa zákona sa s tým musí vyspo-
Zariadenie
pre seniorov
Cemjata.
na. Ak má klient majetok v hodnote nad 10 000 €, nespadá do
tejto ochrannej skupiny. V takom
prípade bude klientovi musieť
finančne prispieť rodina. „Podľa zákona sa teda skúma celé
okolie – teda nielen klienta ako
takého, ale aj celé jeho rodinné zázemie, majetok, či vôbec
riadať každá obec a mesto na
Slovensku. Je to vyšší tlak na
mieru solidarity seniorov. Viackrát som bol navštíviť domov
sociálnych služieb na Cemjate. Sú tam ľudia, ktorí v živote niečo urobili, ale rodina sa
k takýmto ´odloženým´ ľuďom
správa macošsky,“ povedal Mi-
lan Laca (Smer – SD). „Na týchto
službách je nejaká participácia
aj samospráv... Ja si myslím, že
to bude mať zase sekundárny
efekt. Klienti, ktorí budú musieť
viac hradiť ako doteraz, budú
vytvárať na samosprávy tlak
na to, aby aj úroveň poskytovaných služieb, ktoré dostávajú za
svoje peniaze, aby bola vyššia.
To bude ďalší tlak, ktorý možno ešte len príde, ktorý doteraz
ešte nevnímame, ale on určite
príde zo strany týchto klientov.
Je to nový zákon a my sa mu
musíme teraz prispôsobiť,“ vyjadril svoj pohľad nezávislý poslanec, viceprimátor René Pucher.
Nazreli sme do návrhu VZN, ako
by to malo byť s platením za sociálnu službu v zariadeniach pre
seniorov. V zariadení Náruč na
Veselej ulici na plnú úhradu bude
mať 55 klientov z dôchodku, 53
klientov z dôchodku plus doplatok blízkych osôb (podľa zákona
o rodine), na čiastočnú úhradu
bude mať 27 klientov z dôchodku (nemajú blízke osoby), 15 klientov z dôchodku plus doplatok
blízkych osôb s nízkym, prípadne
žiadnym príjmom. V zariadení
Harmónia na Cemjate na plnú
úhradu bude mať 68 klientov
z dôchodku, 29 klientov z dôchodku plus doplatok blízkych
osôb, na čiastočnú úhradu bude
mať 39 klientov z dôchodku (nemajú blízke osoby), 14 klientov
z dôchodku plus doplatok blízkych osôb s nízkym, prípadne
žiadnym príjmom.
Andrej Petruš
Foto: www, pv
boli sme pri tom n
Festival Prešov číta rád prilákal
na Hlavnú ulicu stovky detí
Posolstvo v oblakoch. Tento rok bolo do vzduchu vypustených približne
1 000 balónov a na každom z nich bol napísaný názov obľúbenej knihy.
Vo veľkom štýle sa v piatok skončil festival Prešov číta rád. Na
Hlavnú ulici prišli nielen mladí čitatelia, ale aj ich králi z celého Slovenska. Úžasnú atmosféru vygradoval boj zbojníkov
a kráľovských zbrojnošov. V poradí 8. ročník mal svoje posolstvo. Do neba bolo vypustených tisíc balónov.
Posolstvo do neba
Atmosféra na Hlavnej ulici bola
perfektná! Všade veľa detí, maturanti s tablom, a hlavne ruch.
Záverečné slovo na festivale
mali ale šermiari. V boji kráľovskí šermiari porazili zbojníkov
a tak vyslobodili zajatých kráľov
čitateľov. Riaditeľka Knižnice P. O.
Hviezdoslava Mgr. Marta Skalková, ktorá bola hlavným organizáBoje vyzerali
naozaj
nebezpečne.
torom festivalu Prešov číta rád,
mala naozaj dôvod na radosť.
Akcia sa vydarila! „Myslím, že
sme tu mali veľmi zaujímavých
hostí, bol to hodnotný festival. Pripravené podujatia mali
u svojich poslucháčov úspech.
Naši hostia o nás hovoria, že
sme veľmi inteligentní, takže je
vidieť, že naše dlhoročné úsilie
nevyšlo navnivoč,“ uviedla po
piatkovom „finále“. Ona sama si
často berie knihu do ruky. Teda
zapadá do skupiny, ktorá je nakazená čítaním. „Ja som knihovníčka, takže mám všetky knihy
rovnako rada, ale milujem poéziu,“ prezradila súčasne a dodala,
že z festivalu ju najviac uchvátili mladé talentované autorky,
ktoré sa zúčastnili na besedách
a workshopoch počas troch dní.
„Sú to živly,“ dodáva.
Atmosféru festivalu si vychutnávala aj autorka Vanda Rozenber-
Prešovská kráľovná
detských
čitateľov Alexandra Tkáčová.
gová, ktorá
pricestovala
na festival
z Prievidze.
Tiež sa zúčastnila debát
o svojej zbierke
poviedok s názvom
Vedľajšie
účinky chovu drobných hlodavcov. „Bol
to fantastický zážitok.
Tak by to malo byť,
kníhkupectvá do ulíc,
knihy na piedestál, hotová revolúcia,“ uviedla
pre Večerník bibliografka a spisovateľka Vanda Rozenbergová. Festival nebol len pre
mladých čitateľov. Keďže niektoré knihy nie sú pre žiakov ešte
vhodné, debaty s autormi absolvovali aj dospelí. „Moja kniha
nie je pre detských čitateľov,
preto som rada, že festival sa
oživil aj tým, že na moje besedy prišli dospelí. Bola som
milo prekvapená, ako čitateľky
moju knihu vnímajú,“ opísala
svoje pocity autorka kníh Detský
plač v podkroví a Nevinné šílenství, Ivana Ondriová.
Kráľovná Alexandra
V rámci tohto ročníka festivalu
Prešov číta rád sa uskutočnil aj
celoslovenský snem kráľov detských čitateľov. „Prišla celá elita
detí zo Slovenska,“ prezradila
riaditeľka knižnice. Aby ste sa stali
detským kráľom čitateľov, musíte
spĺňať prísne kritéria. Tohtoročnou kráľovnou
Prešova sa stala Alexandra Tkáčová. Prečo si
zaslúžila tento čestný kráľovský titul? „Prečítala som asi sto kníh od septembra do apríla.
Rada čítam tie, ktoré sú napísané formou
denníkov,“ povedala desaťročná kráľovná.
Prezradila tiež, prečo rada číta. „Môžem si vytvoriť vlastný svet. Odporúčam to všetkým.“
Katka Koščová,
Veronika a Martin
Husovskí prišli
medzi malých
čitateľov.
Čo čítajú speváci
Králi a kráľovné v zajatí.
Alexandrina mama, Terézia Tkáčová, o svojej
dcére povedala, že číta už od štyroch rokov.
„Som na ňu naozaj hrdá, ani neviem, ako
sa naučila čítať, ale bolo to veľmi skoro.
Keď mala štyri, začínala s jednoduchými
slovíčkami,“ porozprávala o vrelom vzťahu
ku knihám kráľovnej Alexandry.
Veronika Husovská: - Momentálne je
mojou najobľúbenejšou knihou Môj
macík, ktorú čítam nášmu malému synčekovi Matejovi. Niekedy som čítavala veľmi rada, ale teraz mám toho času menej,
naposledy som čítala knihu od Samka
Táleho – O cintoríne. Odporúčam!
Martin Husovský – Rád si vždy prečítam
knihu Stepný vlk od Hermanna Hesseho.
Je to román o rozpoltenej ľudskej duši.
Katka Koščová – Ja milujem knihy od
Johna Irvinga, Woody Allena, Nicole
Krauss, ale rada si prečítam aj rozprávky
a knihy o výtvarnom umení.
Text a foto: Michaela Schifferová
www.slsp.sk
sporotel: 0850 111 888
Vyriešte si bývanie raz-dva,
s naším úverom na bývanie.
A s kým bankujete vy?
e
Doživotn ná
a
v
to
n
ra
ga
splátka
Na banke záleží.
Chcete aj vy konečne bývať vo vlastnom? Skočte si k nám po úver na bývanie, ktorý môžete mať aj bez ručiteľa, rýchlo
a jednoducho. Sme spoľahlivý finančný partner s bohatými skúsenosťami, ktorý pomohol komfortne bývať tisíckam rodín
na celom Slovensku. Teraz môžete získať ešte Lepšie úroky a doživotne garantovanú splátku.
[XQESUHåRYVNìYHĀHUQtNLQGG
4/4/12 6:11 PM
Problém: Obchodovanie s ľuďmi n
Sestra Bohdana: „Potvrdili sa mi slová Evanjelia,
že mýtnici a prostitútky nás predídu do Božieho Kráľovstva.“
Obchodovanie s ľuďmi je po
obchode so zbraňami a drogami tretím najvýnosnejším
biznisom organizovaného
zločinu. Medzi najrozšírenejšie formy obchodovania
s ľuďmi patrí sexuálne zneužívanie, nasleduje nútená práca, nútené žobranie,
ilegálna adopcia , až po obchodovanie s ľudskými orgánmi. Občianske združenie Magis sa venuje okrem
sociálnej pomoci ženám
v núdzi, obetiam domáceho násilia i obetiam obchodovania s ľuďmi. Divadelné
štúdio na Hlavnej pri PKO
pripravilo v spolupráci s občianskym združením Magis divadelné predstavenie
Vtáčatko, ktoré nastoľuje
tému obchodovania s ľuďmi. Členkami Magis sú príklad sestra Maristella, ktorá v predstavení Vtáčatko
účinkuje ako rozprávačka,
ale aj sestra Bohdana, ktorá sa venuje špeciálne obetiam obchodovania s ľuďmi. So sestrou Bohdanou je
aj náš rozhovor.
· Ako ste sa dostali k práci s obeťami obchodovania so ženami?
Pri štúdiu sociálnej práce jednou z mojich praxí
bol streetwork – terénna sociálna práca v uliciach Bratislavy, kde dievčatá predávali svoje
telo. Pri osobnom kontakte s nimi som spoznala, že sú z nich trosky – telá bez duše. Keď som
sa zahľadela do očí jednej z nich, ktorá sa triasla
zimou a plakala, uvedomila som si, že tieto ženy
potrebujú, aby im niekto pomohol dostať sa
z bahna, v ktorom sa topia, ale nikto tu taký nie
je. V tej chvíli vo mne zarezonoval obraz z Evanjelia a vzťah Ježiša k týmto ženám. Pomoc zo
strany Cirkvi na Slovensku v tejto forme služby
absentovala. Pocítila som zodpovednosť niečo
pre to urobiť. Tiež som túto skúsenosť vnímala ako výzvu našej charizmy – pomáhať dvíhať
dôstojnosť žien a odpovedať na potreby doby.
la doma podporu, kontaktovali sme partnerské
organizácie v krajine pôvodu týchto žien. Ak
bol v rodnej domovine život obchodovanej
ženy ohrozený, tak zostala na území Českej republiky a vybavovali sme jej trvalý pobyt z humanitárnych dôvodov. Tým vstúpila do resocializačného a reintegračného programu. Neskôr
sme projekt rozšírili o telefonickú krízovú linku
a streetwork na česko-nemeckých hraniciach.
· Praxovali ste iba na Slovensku?
- Cez prázdniny som navštevovala naše sestry v Nemecku, kde som sa osobne dozvedela
o problematike obchodovania žien z východných krajín na západ. Naše sestry majú totiž
v Passau chránené bývanie pre tieto obete
sexbiznisu. Po skončení štúdia som pracovala
v Prahe na projekte Magdala. Počas troch rokov
som nabrala užitočné skúsenosti a vrátila sa
domov, aby som na Slovensku pôsobila v tejto oblasti preventívne – cez besedy na školách
a v zariadeniach s rizikovými skupinami – potencionálnymi obeťami. Na Slovensku je iná
problematika ako v Čechách alebo v iných západných krajinách, ktoré sú aj cieľovou krajinou
pre obchodníkov s bielym mäsom. Slovensko
je krajinou zdrojovou a tranzitnou. Na Slovensku už vzniklo viac mimovládnych organizácií,
ktoré sa začali venovať tejto problematike. Od
Cirkvi sa na Slovensku očakáva, že bude v tejto
oblasti pracovať preventívne.
Bála sa stopnúť hneď prvé auto, tak sa
osmelila na to druhé. Práve v ňom sedeli
muži z klubu, ktorí ju hľadali.
Boli oklamané, že pôjdu robiť do hotela
na česko-nemecké hranice
ako upratovačky, servírky či čašníčky.
· V Čechách ste mali zamestnanie, alebo išlo
o dobrovoľnícku službu?
- Bola som riadne zamestnaná na projekte
Magdala pod Arcidiecéznou charitou Praha.
Kardinál Vlk videl problém obchodovania so
ženami v Českej republike ako akútny, preto
nás veľmi podporoval. Sám poznal komunity
s podobným zameraním v Taliansku a poskytol
nám užitočné kontakty. Projekt sa začal sľubne
rozvíjať a zastrešovali sme pribúdajúce aktivity,
ako napríklad streetwork na česko-nemeckých
hraniciach, telefonickú krizovú linku, resocializačné programy...
· Ako ste začínali?
- Projekt bol prvotne zameraný na resocializáciu
a reintegráciu obchodovaných žien do spoločnosti. Charita disponovala chránenými bytmi
s utajenou adresou. Pokiaľ žena bola cudzinka
a chcela sa vrátiť domov, vybavili sme jej výjazdný cestovný doklad a v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM sme
jej zabezpečili letenku, aby návrat domov bol
čo najrýchlejší a najbezpečnejší. Ak potrebova-
· Kto prichádza zo Slovenska do Čiech?
- Väčšinou sú to Rómky, ženy zo sociálne patologických rodín, bez zázemia a dievčatá z detských domovov, ktoré nemali kam ísť. Boli
oklamané, že pôjdu robiť do hotela na českonemecké hranice ako upratovačky, servírky či
čašníčky.
· Sú tam aj Češky?
- V nočných kluboch sú väčšinou dievčatá z východných krajín. Ale nájdete aj veľa Vietnamiek
i Číňaniek. Na ulici bývajú Češky, Slovenky,
Rómky. Sem-tam sa nájde nejaká Ukrajinka,
Bulharka. Pouliční pasáci sú zväčša Rómovia.
V kluboch je to pod kontrolou medzinárodnej
mafie. Odtiaľ sa dá dostať len s ťažkosťami.
· Prečo?
- Okrem strachu, psychickej a fyzickej oslabenosti, im v tom bráni neznalosť jazyka krajiny, kde
boli predané, nemajú peniaze na návrat domov
a hlavne doklady, ktoré im priekupníci hneď na
začiatku odobrali. Ak by sa im podarilo ujsť, v krajine sú bez dokladov ilegálne, a tak sú vyhostené do krajiny pôvodu. Tam ich však ohrozujú tí,
ktorí ich predali. Pokiaľ nevedia o formách pomoci mimovládnych organizácií, sú v pasci. Preto aj cieľom mojich preventívnych prednášok je
informovať dievčatá o možnostiach pomoci, ak
by sa im niečo podobné prihodilo. Jedna žena
Slovenka, ktorá bola obchodovaná v českých
kluboch mi rozprávala, ako sa jej podarilo odtiaľ
ujsť. V strachu bežala ako zmyslov zbavená a až
po dlhšej dobe si všimla, že uteká zlým smerom
– ku hraniciam. Keďže sa potrebovala čo najskôr
dostať z tohto miesta, rozhodla sa stopovať. Bála
sa stopnúť hneď prvé auto, tak sa osmelila na to
druhé. Práve v ňom sedeli muži z klubu, ktorí ju
hľadali. Boli k nej veľmi milí a pýtali sa, prečo im
nepovedala, že sa chce vrátiť domov, boli by jej
dali aj peniaze a odviezli na stanicu. Sľúbili jej, že
tak urobia na druhý deň ráno. Keď sa zobudila,
stáli pri nej traja muži, ktorí ju strážili a nespustili
z oka. Dlhšiu dobu musela hrať divadlo, že ju tá
„práca“ začala veľmi baviť, aby jej začali dôverovať a menej kontrolovať. To sa jej však podarilo až za rok a pol. Za tento čas si tajne šetrila
peniaze na cestu domov, keďže všetky peniaze
musela odovzdávať.
· Ostáva niečo so zárobku aj prostitútke?
- Pokiaľ je obchodovaná, nezostáva jej nič alebo
minimum na zakúpenie najzákladnejších osobných vecí.
· Je táto oblasť spojená so svetom drog?
- Veľa prostitútok žije na drogách. Je to začarovaný kruh. Veľa dievčat sa prostituuje, aby mohli zaobstarať peniaze na drogy a zároveň drogy
konzumujú, aby sa vydržali predávať. V kluboch
im drogy často dávajú násilím alebo tajne. Raz
mi jedna Rumunka rozprávala, ako o tretej ráno
nad ňou stál cudzí muž a pichol jej niečo do žíl,
potom dlhší čas o sebe nevedela.
Pasáci učia svoje klientky na drogy,
aby ich otupili.
· Ako vyzerá nočná služba medzi prostitútkami?
- Raz za dva týždne sme v noci zo štvrtka na piatok vychádzali vo dvojici do ulíc v oblasti česko-nemeckých hraníc. Šoférom nášho auta bol
muž, ktorý z auta nevychádzal. Mali sme vesty
s označením Charity a ponúkali sme pre ženy
sociálne poradenstvo a doprovod k lekárom.
Rozdávali sme kávu, čaj a sušienky, pretože
mnohé boli smädné, hladné a podvyživené. Bol
to aj spôsob, ako s nimi nadviazať kontakt. Po
prehĺbení vzájomnej dôvery sme sa dozvedeli
o tom, ktorá „pracuje“ sama na seba a ktorá je
otrokyňou. A to už bolo na nás, ako jej pomôcť.
· Ako funguje vzťah pasák - prostitútka?
- Je to úžasná manipulácia a stále posúvanie
hraníc. Pasáci učia svoje klientky na drogy, aby
ich otupili. Ide o vymývanie mozgov a oslabenie psychiky. Doslova z nich vytrasú dušu, aby
zostalo iba to poddajné mäso.
· Nie sú do takého obchodovania zapletení
i niektorí policajti?
- Žiaľ, áno. Stretli sme sa s reakciou postihnutých žien, že voči mužom v uniformách nemajú
dôveru. Počas svojej pracovnej doby ich legitimujú a po nej sa stávajú ich klientmi. Miestnu
políciu podozrievajú z prepojenia na mafiu.
Trestný čin medzinárodného obchodovania
so ženami v kluboch, rieši špeciálna spoľahlivá
jednotka, ktorou je Útvar pre odhaľovanie organizovaného zločinu.
· Čo bolo náplňou vašej práce?
- Ženy k nám prichádzali s postraumatickou
stresovou poruchou. Ich prvé kroky viedli na
psychiatrie, alebo minimálne k psychoterapeutom. Keď sa ich psychický stav stabilizoval,
dávali si do poriadku zanedbané zdravie, takže
nasledovali návštevy gynekológie, neurológie,
zubárov... Poskytovali sme im pri tom asistenciu
a popri tom sme im vybavovali doklady, sociálne dávky, pobyty na území ČR, tiež asistenciu
pri súdnych procesoch. Tiež sme im z projektu
vypomáhali finančne pri nákupe nového oblečenia a úpravy vizáže, pretože príchodom k nám
menili svoj imidž z bezpečnostných a utajených
dôvodov.
Keď sú už „opotrebované“ a neatraktívne,
stávajú sa z nich bezdomovkyne
s psychiatrickými diagnózami.
· Aký bol ďalší krok?
- Cudzinky absolvovali kurz češtiny a rekvalifikačné kurzy, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. Potom sme im pomáhali hľadať nové podnájmy alebo sme pre ne žiadali o sociálne byty.
informovali, aby sme tak mohli konkrétnej žene
pomôcť. Zriadili sme pre to špeciálnu telefonickú linku. Žiaľ, telefonátov nebolo veľa.
· Kto patrí medzi klientov?
- Klientky mi prezradili, že mnohí muži nechceli
od nich sexuálne služby, hoci si za všetko zaplatili. Chceli sa iba porozprávať. Niektorí zákazníci boli zo vzťahov zranení a sklamaní, preto si
netrúfli na iné, ako nezávislý kontakt s prostitútkami. Niektorí boli zakomplexovaní, netrúfli
sa s niekým zoznámiť a to ich viedlo k prostitútkam, voči ktorým sa cítili nadradení. Platený
sex bol tiež žiadaný mužmi Nemcami, ktorých
manželky boli dominantné a príliš emancipované. Potom sa tá najslabšia a najpoddanejšia
Ukrajinka stávala ich tromfom. Medzi stálych
klientov patrili i manažéri...
· Možno hovoriť o úspechoch v tejto oblasti?
- Úspech je už v tom, že ženy – obete sú u nás,
a nie v rukách násilníkov a zneužívateľov.
Úspech reintegrácie týchto žien do spoločnosti je závislý od ich zdravotného a psychického
stavu.
· Aký je koniec zneužívaných žien?
- Niekedy to môže byť aj smrť. Keď sú už „opotrebované“ a neatraktívne, stávajú sa z nich bezdomovkyne s psychiatrickými diagnózami.
· Dá sa od takýchto žien niečo naučiť?
· Kde bude dopyt, tam bude aj ponuka. Čo sa
- Aj keď každá bola originálna, mali niektoré
dá robiť so záujemcami o sex?
rovnaké vlastnosti, a to úprimnosť, otvorenosť,
- Vo Švédsku to vyriešili radikálne. V r. 1999 vstúpokoru, vedeli sa deliť a boli prajné. Nestretla
pil do platnosti zákon zakazujúci nákup sexuálsom sa u nich s pretvárkou, rafinovanosťou,
nych služieb, takže trestne stíhaní sú záujemcointrigami, pýchou, nadradenosťou. Potvrdili sa
via. My sme robili minulý rok projekt zameraný
mi slová Evanjelia, že mýtnici a prostitútky nás
na zákazníkov prostitúcie, pričom sme ich upopredídu do Božieho Kráľovstva.
zorňovali na to, aby si uvedomili, že žena, ktorú
si práve kúpili, tam môže byť
Zhováral sa Rudolf Smoter
nedobrovoľne. Naším záme téme o
rom tiež bolo, aby nás o tom
b
už nieko chodovania s ľu
ľko filmo
ďmi bolo
v, d
tém
na
dieť príb y však doteraz ivadelné spraco točených
eh jedne
v
n
anie
ik
to
neurobil
j z o
prešovsk
. Možno tejto
í diváci u betí obchodova
sť uvinia s ľuďm
ž tento š
v Čiernom
tv
i
práci s ob orli PKO. Divade rtok 24. mája 2 budú mať
01
ln
č
tragédiu ianskym združen é štúdio na Hlav 2 o 19.h.
nej v spo
Vtáčatko
ím Magis
lu. Premiéra
roku, jej
pripravil
au
o
hudby Be torom a režiséro tejto hry bola v m modernú
m je Vlad
rnard He
a
rstek.
o Šmihula rci tohto
, autorom
O
Dievčatá sa nachádzajú v tzv. Zbernom stredisku, odkiaľ ich mafiáni budú rozvážať do jednotlivých podnikov so sexbiznisom.
Záber z inscenácie Vtáčatko Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO. Na snímke zľava Klaudia Vraníková, Anna Gergelčíková
a Zuzana Šutková.
Znie to už ako obohraná platňa, no vždy to „spôsobí“ veľkú
radosť. Prešovskí hádzanári majú po sobote vo svojej zbierke
už ôsmy majstrovský titul v novodobej histórii klubu, kedy sa stal
jeho majiteľom Miloslav Chmeliar. Finálovú sériu proti HC Sporta
Hlohovec zvládli bravúrne a vyhrali ju 3:0 na zápasy. Keďže sa história nebude nikdy pýtať, či sa v rozhodujúcom dueli hrala pekná,
alebo „škaredá“ hádzaná, prinášame tentoraz na dvojstrane viac
fotografií, než textu. Pozrime si, ako chutí zeleno – biela radosť...
A zo samotného tretieho merania
síl iba základné štatistiky:
Tatran Prešov - HC Sporta
Hlohovec 39:30 (19:14), Prešov: Krupa, Verkič - T. Mažár, Kopčo
6, Hrstka, Mich. Urban, Krok 5, Kristopans 12, Radčenko 2, Kravčák,
Tumidalský 1/1, Číp 4, Guzy, Pejovič
1, Pekár 1, Antl 7/3. Hlohovec: Ole-
jár, Kašťák, Žernovič - Mazúr 6/1,
Takáč 3, Cibulka, T. Szücs 2, Laho,
Stachovič 2/1, Miženko 6, Ďuriš 1,
Kasagranda, S. Mažár 1, Zaťko 1,
Dudáš 2, Tallo 6. Rozhodcovia Baďura, Ondogrecula, 7m hody 4/4
- 2/1, vylúčenia 6:4, ČK: Verkič Zaťko za vzájomnú potýčku, 1720
divákov. Za neúnavné povzbudzovanie patrí titul aj im. Fan klub Tatrana Prešov.
Peter Tumidalský (vpravo) druhú polovicu
sezóny nehral. Znova ho zradilo pravé koleno
a musel ísť pod skalpel. No v sobotu sa celkom
nečakane objavil na lavičke a v 59. minúte
ešte nečakanejšie na ihrisku, aby zrealizoval
pokutový hod. „Viem, kto toto spískal. Jeden
rodák z Medzeva a druhý z Ruska,“ zasmial
sa skúsený prešovský odchovanec, majúc na
mysli Antla s Radčenkom. Dodal, že tohoročný
titul venuje okrem najbližšej rodiny aj primárovi ortopédie prešovskej NsP J. A. Reimana
Jánovi Kľocovi, „ktorý mi už tretíkrát dával do
poriadku moje nešťastné pravé koleno a znova
majstrovsky.“ Na snímke vľavo je Roman Drobňák, ktorého v priebehu ročníka postihol rovnaký
osud ako „Pepeho“ a domáce zápasy sledoval
iba z hľadiska.
Vlani spoluhráči, teraz
protihráči. Michal Urban
(vpravo) a Peter Dudáš.
„Hoci je toto iný kov, pre
mňa má striebro cenu zlata,“
dal sa počuť po stretnutí
hosťujúci pivot.
V časoch pôsobenia v Prešove bol miláčikom
publika a dokonca aj po jeho odchode, vždy keď
zavítal na východ v drese súpera, diváci skandovali jeho meno. Žiaľ, v sobotu, po jeho vylúčení,
niektorí priaznivci Tatrana až príliš popustili
uzdu emóciám a tak si to František Zaťko išiel
s nimi vydiskutovať...
* Niektoré ďalšie hlasy z kabíny Tatrana
- Dominik Krok: „Na začiatku sezóny mi to
nešlo, no povedal som si, že musím. Vtedy ma
´potiahol´ aj tréner Rašič, za čo som mu vďačný.
Mám svoj podiel na tomto úspechu, a to ma
teší.“
Pavol Niroda: „Nie je jednoduché čakať
v pozícii tretieho brankára, pri kvalitách Krupu
a Verkiča, na príležitosť. No snažím sa byť
trpezlivý. V rukách mám prvú zlatú seniorskú
medailu, a verím, že nie poslednú.“
Tomáš Mažár skôr v póze „hádzača“ diskom. Na otázku po zápase, či bol posledný krok, čiže tretí
finálový duel najťažší, odpovedal: „Určite nie. Bol to ten druhý, teda stredajší zápas v Hlohovci.“ Putovanie
po starom Prešove
s pohľadnicami
Sašu Kernaševiča
Napísať túto časť nášho seriálu ma
podnietil jeden z našich čitateľov. Chcel,
aby som mu identifikoval rok vzniku
fotografie na pohľadnici. Keď som
nazrel do archívu pohľadníc, ktoré nám
poskytol známy slovenský zberateľ starých pohľadníc Ing. Alexander Kernaševič z Bratislavy, rodák z Prešova, našiel
som v ňom aj tento záber. Je to však na
inej pohľadnici, lebo maďarské nápisy
sú na nej dole (čitateľ má pohľadnicu
s tými istými nápismi hore). Čo je na
tejto pohľadnici?
Vytlačená bola ešte počas rakúskouhorskej monarchie, keď úradnou
rečou aj v Prešove bola maďarčina
a naše mesto malo na pohľadniciach
názov Eperjes. Ak si preložíme z maďarčiny, na pohľadniciach je Ústav anglických panien a Štátny učiteľský ústav
na dnešnej Konštantínovej ulici. Takýto
pohľad pre fotografa existoval už v roku
1896, keď Uhorský kráľovský ústav pre
výchovu detských opatrovateliek sa
presťahoval z nájomných priestorov
na Slovenskej ulici do novej budovy na
dnešnú Konštantínovu č. 2. Výnosom
ministerstva školstva z 13. júna 1899 bol
transformovaný na Uhorský kráľovský
ženský učiteľský ústav. Ústav od školského roku 1899/1900 pripravoval teda
budúce detské opatrovateľky i učiteľky
pre ľudové školy. Príprava detských
opatrovateliek trvala však len do konca
školského roku 1905/1906 (potom sa ich
výchova premiestnila do ústavu v maďarskom meste Hódmezövásárhely)
a v Prešove zostali iba budúce učiteľky.
Ústav anglických panien bol dokončený
a odovzdaný do používania v roku 1882.
Od začiatku mal názov Ústav anglických
panien Štefánia. V rokoch 1882 – 1898
bola v ústave škôlka a jasle, rímskokatolícka dievčenská ľudová škola a meštianska škola. Od roku 1898 sa počet
škôl rozšíril – popri jasliach a škôlke pre
200 detí tu boli dve ľudové školy (štvora šesťročná), štvorročná dievčenska
meštianska škola, vyššia dievčenska
škola a dievčenský internát. V roku 1889
inštitút Štefánia bol premenovaný na
Ústav Sancta Maria. Počas rokov prvej
svetovej vojny paletu vzdelania tvorila
aj dvojročná obchodná škola.
Z obrázka, ktorý je na pohľadnici
nášho čitateľa i na našej pohľadnici,
nemožno vyčítať (okrem už uvedených
faktov) nič bližšie, špecifické. Ak to
teda zhrnieme, snímka vznikla v období
rokov 1900 – 1918, resp. 1906 – 1918.
Andrej Petruš
Vľavo vidno časť Župného domu na Ulici Lajosa Kossutha (dnešná Slovenská ulica), v strede
rozsiahle budovy Ústavu Sancta Maria a vpravo majestátna dvojposchodová budova Štátneho
ženského učiteľského ústavu na Štefániinej ulici (dnešná Konštantínova). Zaujímavosťou je, že na
tejto škole pôsobil v rokoch 1908 až 1932 Mikuláš Moyzes, známa osobnosť prešovského hudobného života, ktorý v roku 1919 dokonca bol poverený vedením školy ako prvý slovenský správca.
Náš spolupracovník Ing. Alexander Kernaševič nám poskytol aj druhú pohľadnicu s Uhorským
kráľovským ústavom pre výchovu opatrovateliek. Zriadili ho od školského roku 1893/1894 v prenajatých priestoroch na Slovenskej ulici (vtedajšia Ulica Lajosa Kossutha).
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie syna)
vezmen do prenájmu (najlepšie dlhodobo s možnosťou neskoršieho odkúpenia) rodinný dom, 3
- 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na
sadenie (od 1 000 m2). Lokalita: Kapušany, Nižná
Šebastová, Ľubotice... T. č. 0903 54 10 35
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3 eurá. V
ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982
/1200376/ Predám šaty na 1. sv. prijímanie na výšku cca 142 cm. Cena dohodou. T. č. 0915 909 844
/1201167/ Predám elektróny s pneumatikami rozmer 205/5516 vhodné na Audi, W, Škoda. T. č. 0907
137 536
/1201174/ Odstúpim zabehnutú prevádzku z rodinných dôvodov. T. č. 0907 910 393
/0505136/ Prenajmeme nebytové priestory
na Sídlisku III - 150 m2 vhodné ako predajňa,
kancelárie resp. sklad a výrobné alebo skladovacie
priestory 430 m2, na Budovateľskej ul. Výhodná
cena. T. č. 0905 703 708
/1201080/ Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Sídlisku III. T. č. 0917 445 399
/1201119/ Dám do dlhodobého prenájmu 3izbový byt v PO - Sekčov, nezariadený, aj ihneď. T.
č. 0903 727 215
/1201134/ Dám do prenájmu 3-izbový byt na
Sabinovskej ulici v Prešove. Byt je na 4. posch.,
zrekonštruovaný, so zaskleným balkónom vo veľmi
dobrom stave. Cena dohodou. T. č. 0905 10 10 42,
0908 99 08 42
/1102505/ Predám 17,8 á stavebný pozemok v
centre obce Červená Voda (pri Sabinove). Pozemok
má vlastnú studňu a sú dostupné všetky IS. Cena
10 eur/m2 - dohoda možná. T. č. 0908 448 458
/1201118/ Predám 2-izbový tehlový byt s
balkónom, širšie centrum. Rozloha 50 m2 + pivnice.
V roku 2012 zateplenie, byt orientovaný V - Z,
prepojená obývačka s kuchyňou, veľká kúpelňa,
plastové okná, podlahy. Vyvýšené prízemie, cena
41 900 eur. Možná dohoda. T. č. 0903 771 524
/1201144/ Predám 3-izbový byt, 78 m2 na Sídlisku
Sekčov s lodžiou, po rekonštrukcii, dobre riešený,
v OV, na 7/7. posch. Cena 56 000 eur. Dohoda
možná, RK nevolať! T. č. 0907 941 379
/1201163/ Predám 2-izbový byt v OV na Sídlisku III
na Prostějovskej ul. čiastočne upravený, 2. posch.,
2 loggie. Cena dohodou. T. č. 0907 971 562
/1201170/ Predám 2-izbový byt na Ul. Tarasa Ševčenka 32, Prešov. Komplet rekonštrukcia, plastové
okná, plávajúce podlahy, dlažba v kuchyni a kúpelni, bezpečnostné dvere + balkón. Cena 42 000 eur
+ dohoda. Nízky nájom, 2 osoby 130 eur. T. č. 0904
438 327
/1201168/ Predám 3-izbový byt 78 m2, lodžia, rek.,
možnosť hypo., pri centre. T. č. 0911 801 108
/1201173/ Predám garáž, Bajkalská ulica pri Byt.
družstve, 20 m2. Cena dohodou. T. č. 0907 151
446
/1201140/ Dám do prenájmu 3-izb. byt v RD na
Sabinovskej ulici a 1-izb. byt na Prostějovskej ulici,
dlhodobo. T. č. 0907 354 049
/1201114/ Aktuálna mágia úspechu a peňazí.
Prostredníctvom mágie Vás povediem k úspechu
a spokojnosti. Neexistujú náhody, vesmír nehrá
kocky. Oslobodenie od zarieknutia a negatívnej
energie. Výklad kariet. Odborne a úspešne.
Objednávky na t. č. 0904 521 127
/1201138/ Stavebná firma prijme murárov s
praxou. Práca v ČR. T. č. 0905 192 651
/1201162/ Fast Food Duet Raslavice prijme
čašníka/čku, kuchára/rku, pomocnú do kuchyne.
Kontakt: 0915 986 361, 0905 664 489
/1201175/ Hľadám vodiča do pizzérie. Dobrá znalosť ulíc Prešova. T. č. 0908 040 393
/1201108/ Predaj živej hydiny: 1-ročné nosnice,
brojlerové kurčatá, morky, mladé nosnice. Dovoz
zdarma! T. č. 0915 788 775, 0908 366 105, 057/44
90 325
/1201155/ Predám 5-týždňové kurčatá modré, jarabaté, čierne, hnedé, biely Sasex. T. č. 051/ 77 445
97, 0918 243 058
Všetko je pripravené, sezóna na letnom
kúpalisku na Sídlisku III štartuje! „Veríme,
že druhého júna, kedy leto na kúpalisku
oficiálne zahájime, nám počasie bude
priať. Pre návštevníkov sú k dispozícii bazény, oddychová či športová zóna. Okrem
kúpania v dvoch plaveckých bazénoch je
tu aj možnosť zahrať si plážový volejbal
alebo futbal na pieskovom ihrisku Samozrejme, pripravené sú aj stánky s občerstvením,“ aj takto pozýva stráviť príjemné
leto na Letnom kúpalisku na sídlisku III
Patrik Tomič zo spoločnosti Dobro s.r.o.
Každý deň na letné kúpalisko!
Stačia Ti len plavky! Od nás máš každý deň zdarma dve vstupenky na Letné kúpalisko na Sídlisku III a k tomu aj kupón na
zľavu pri kúpe pizze!
Prešovský večerník v spolupráci s Dobro s.r.o. pripravil
pre čitateľov veľkú letnú súťaž Každý deň na kúpalisko!
Od dnešného dňa až do konca sezóny nájdete v našich
novinách uverejnený kupón, vďaka ktorému môžete
získať dve voľné vstupenky. Stačí, keď nám ho aj s uvedením vášho mena a adresy doručíte do redakcie na
Jarkovú ul. Č. 2 najneskôr do troch dní od dátumu uverejnenom na kupóne. Meno víťazov uverejníme hneď na
druhý deň, prvých uverejníme už v piatok.
ŠPORT PUB
O t v o r í m e
p r e
V á s
„ n o v ý “
Š P O R T
P U B
Nový atraktívny interiér
Skvelá kuchyňa
Veľkoplošná projekcia
Ľudová izba - salónik (14 osôb)
Manager salónik (8 osôb)
Malý salónik (8 osôb)
Letná terasa
Parkovisko
Platba kartou
BOWLING - 3 dráhy
SOLIVAR • Nám. osloboditeľov 1 • PREŠOV• tel: 0948 300 371 • www.victoriasport.sk
Prešovský večerník - Prešovské osobnosti 61:62
ny ortieľ o tom, komu ostal v rukách čierny Peter, v zajtrajšom čísle Večerníka. Pri rovnakom počte 153 bodov
sa rozhodne medzi Jánom Miroľom a Emilom Blichom.
Rovnako rozlúštime tajničku medzi Marekom Matejom
a Pavlom Hagyarim, ktorí získali zhodne po 166 bodov.
Viktor
Zamborský
Janka
Šlosárová
Andrej
Petruš
Konečné poradie jednotlivcov: Mária Nováková 217, Miroslav Švec 207, Tomáš Bync 197, Ján Jacoš 192, Mery Vargová 191, Alexander Ernst 175, Janka Šlosárová 168, Adriena Šmihulová 167, Marek Matej a Pavel Hagyari po 166,
Andrej Petruš 164, Ondrej Matej 163, Viktor Zamborský 162,
Adrián Mikloš 158, Ján Miroľa a Emil Blicha po 153.
Ján
Miroľa
Adrián
Mikloš
Ján
Jacoš
Adriena
Šmihulová
Miroslav
Švec
(jm) - Včera sa skončil ďalší ročník tipovacej ligy Večerníka. Posledné 33. kolo bolo znova napínavé, skončilo
sa najtesnejším víťazstvom osobností, ktoré tak celkovo
vyhrali 18:15. Najúspešnejším jednotlivcom vo včerajšej
runde bol Miroslav Švec, ktorý získal 16 bodov, no zahanbiť sa nedali ani dvaja jedenásťbodoví - Alexander Ernst
a Pavel Hagyari. Pochvalu si zaslúžia aj Adriena Šmihulová a Mária Nováková, ktoré vybojovali po desať bodov.
Osobnostiam „nahral“ hlavne výsledok zo Žitného ostrova, vďaka ktorému boli bohatšie o tridsať bodov.
Včerajšie kolo definitívne potvrdilo aj dominanciu líderky poradia jednotlivcov Márie Novákovej, no na opačnom konci zatiaľ ostal jeden malý otáznik. Vzhľadom na
hokejové finále Rusko - Slovensko prinesieme definitív-
2:0
1:1
2:2
1:0
1:0
ružomberok – b. bystrica
2:0
1:1
1:0
2:1
1:0
1:0
1:0
1:1
nitra – trnava
0:2
1:1
1:2
1:3
1:2
0:1
0:2
0:1
d. streda – žilina
0:2
0:2
0:3
1:3
1:3
0:4
1:3
1:3
košice – senica
0:2
0:1
0:0
0:2
1:1
2:1
0:2
0:1
prešov – slovan
2:0
2:1
0:0
2:1
2:0
1:0
1:1
1:1
Ondrej
Matej
Marek
Matej
Tomáš
Bync
Emil
Blicha
Mery
Vargová
1:0
Mária
Nováková
1:1
Pavel
Hagyari
2:0
Alexander
Ernst
zl. moravce – trenčín
zl. moravce – trenčín
2:1
1:2
1:1
2:0
2:2
2:0
0:1
1:1
ružomberok – b. bystrica
2:1
0:1
1:1
2:2
1:1
2:2
1:0
0:1
nitra – trnava
3:1
1:2
1:2
1:2
1:3
1:2
0:1
1:2
d. streda – žilina
1:2
0:2
0:2
0:2
0:2
1:3
0:2
0:2
košice – senica
1:1
1:0
0:0
1:0
1:1
1:1
1:1
1:0
prešov – slovan
1:0
1:1
0:0
2:1
1:1
2:2
1:1
2:2
Prešov - Slovan 2:1
Z. Moravce - Trenčín 2:3
Ružomberok - B. Bystrica 2:0
Nitra - Trnava 0:2
D. Streda - Žilina 0:2
Košice - Senica 0:0
Ondrej
Matej
Jilemnického 4
080 01 Prešov
tel./fax: 051 77 20 830
[email protected]
šport
extra
Číslo 20
Pondelok 21. 5. 2012
Prešov - Slovan Z. Moravce - Trenčín Ružomberok - B. Bystrica Nitra - Trnava D. Streda - Žilina Košice - Senica 1. Žilina 2. Trnava 3. Slovan 4. Senica 5. Trenčín 6. Ružomberok 7. Z. Moravce 8. Nitra 9. B. Bystrica 10. Prešov 11. Košice 12. D. Streda 33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
19
19
16
15
12
11
11
9
9
7
6
5
10
8
11
12
12
11
8
12
10
12
11
12
2:1
2:3
2:0
0:2
0:2
0:0
4
6
6
6
9
11
14
12
14
14
16
7
52:27
44:22
48:35
47:23
51:49
39:34
34:43
33:39
37:44
23:35
25:40
21:63
67
65
59
57
48
44
41
39
37
33
29
16
(jac)
(jac) - Vo včerajšom zápase 33. kola futbalovej Corgoň ligy vyhral 1. FC Tatran Prešov nad Slovanom Bratislava 2:1 (0:1). Tatranci si zaknihovali v tomto
ročníku najvyššej súťaže siedmu výhru a v celkovej bilancii sezóny im patrí
desiata priečka.
V úvodných minútach sa hralo medzi šestnástkami. V 15. min nevyšiel strelecký pokus Halenárovi. Všetko si vynahradil v 20. min, keď po rýchlej akcii dal
svoj 105. gól v najvyššej súťaži. V 28. min sa zo sľubnej streleckej pozície nepresadil
Piliev. Hostia hrali v prvom polčase ofenzívnejšie, zeleno-bielym sa nedarilo presadiť sa vo
finálnej fáze. Treba však poznamenať, že v prešovskom tíme chýbalo osem hráčov a tak príležitosť dostala omladina.
V druhom polčase zeleno-bieli zvýšili obrátky a otočili vývoj súboja vo svoj prospech. V 51.
min po parádnej akcii a centri Hrušku hlavou prekonal brankára Kováča Marcin - bol to jeho
premiérový gól v Corgoň lige. Neskôr Marcinovu delovku z 20 m brankár Slovana bravúrne
zlikvidoval. V 67. min. po závare v šestnástke Slovana dal víťazný gól 1. FC Tatran P. Petráš.
Prešovčania si tak zaknihovali cennú výhru nad tretím mužstvom tabuľky. Pred 1 035 divákmi
rozhodoval Vnuk. ŽK: Adam, Piter-Bučko, Marcin - Konečný.
1. FC Tatran Prešov: Diviš - Lisjuk, PiterBučko, Krajník, P. Leško - P. Petráš - Marcin
(76. Dolný), M. Adam (46. Hruška), Katona, De Oliveira Torres - Guba (46. Kamenčík),
Slovan Bratislava: P. Kováč - Kolčák,
Kladrubský, Had, R. Konečný - Kopúnek
- Piroska, Grendel, Halenár (54. Jánošík),
Piliev - Šebo (Szarka).
Hovoria tréneri Sergij Kovalec, tréner
Prešova: „Bol to zápas proti kvalitnému súperovi. V prvom polčase bol lepším mužstvom Slovan. Druhé dejstvo
bolo futbalovo lepšie, moji chlapci v
ňom chceli otočiť výsledok. S výsledkom som spokojný.“
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Zápas
sa musel divákom páčiť. V stretnutí
boli dva rozdielne polčasy. V prvom
dejstve sme jasne dominovali, v druhom polčase bol lepší Tatran a zaslúžene zvíťazil.“
(jac) - V Klatovách boli šieste
majstrovstvá Česka v basketbale
veteránov. Na tomto šampionáte
pravidelne štartujú aj zástupcovia
Prešova - družstvo mužov Staré
kone a tím žien Prešovské maxi
kobylky. Priaznivci basketbalu sa
každoročne stretávajú v halách
a telocvičniach v tomto meste
a merajú si sily vo viacerých vekových kategóriách od 35 do 65
rokov a starší.
Ako nám prezradila Zuzana
Lašáková z tímu Prešovské maxi
kobylky, roky hráčom a hráčkam
neubrali na výkonnosti a prezentovali veľmi solídne basketbalové
výkony. V tomto roku sa na týchto
majstrovstvách zúčastnilo 30 mužských a 19 ženských družstiev.
Staré kone Prešov odohrali vyrovnané zápasy a v kategórii nad
50 rokov obsadili siedme miesto.
Hrali v zostave J. Troliga, J. Šilan, O.
Krištof, S. Sopirjak, M. Dzurčanin, J.
Zavecký, J. Dobrotka.
Prvenstvo v kategórii basketbalistiek nad 40 rokov obhájili
Prešovské maxi kobylky v zložení
A. Dudrová, M. Soukeníková, J.
Kozelová, Ľ. Brejová, M. Sidorová,
M. Safková, Z. Lašáková, J. Dujčáková.
Oba tímy sa už pripravujú na
tretie medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v basketbale veteránov,
ktoré sa uskutočnia v Prešove 15.
až 17. júna. Účasť na tomto šampionáte prisľúbili tímy z Poľska,
Ukrajiny, Lotyšska, Česka a zo Slovenska.
Majstrovstvá regiónu VsFZ
Giraltovce – Humenné 2:0, Svidník - Bard. N. Ves 1:0, Svit - Michalovce „B“ 2:1, Sabinov – Barca 3:3,
Snina - N. Hrušov 7:0, Stropkov
- V. Šariš 2:1, Haniska - V. Opátske
4:1, Krásna - Sp. Podhradie 2:0
Humenné
26 17 4 5 52:18 55
Haniska
26 13 9 4 57:36 48
Svit
26 15 3 8 33:29 48
Stropkov
26 14 4 8 42:29 46
V. Opátske 26 13 3 10 52:40 42
Giraltovce
26 13 3 10 38:38 42
Snina
26 12 5 9 44:30 41
Barca
26 11 5 10 38:37 38
Svidník
26 11 4 11 32:30 37
Michalovce „B“ 26 10 6 10 39:34 36
Bard. N. Ves 26 11 3 12 38:36 36
Sp. Podhradie 26 10 6 10 38:38 36
Sabinov
26 9 7 10 36:36 34
Krásna
26 8 3 15 25:45 27
V. Šariš
26 4 4 18 34:73 16
N. Hrušov
26 1 3 22 10:59 6
(jac) - V sobotňajšom zápase 28. kola tretej futbalovej ligy skupina
Východ vyhrali juniori 1. FC Tatran Prešov na ihrisku vo Veľkom Šariši
nad Lokomotívou Zvolen 2:0 (2:0).
Prešovskí juniori mali viac z hry i príležitostí, často strieľali. Hernú
dominanciu potvrdili v prvom polčase aj gólmi. Už v 12. min zblízka
skóroval Kačala, v 25. min ten istý hráč po rýchlej akcii dal druhý gól
svojho tímu.
Pred 70 divákmi rozhodoval Kozák. ŽK: Gáll, Ivanko-Macej - Pipíška.
1. FC Tatran Prešov jun.: Barát - Benes, Papp, Luberda, Želinský - Biatt,
Dzurík - Hruška (46. Ivanko-Macej), Dolný, Kačala (60. Gáll) - Kamenčík
(76. Zeher),
MFK Lok. Zvolen: Gnida - Vrbiniak, Debnár, Sýkora, Očenáš - Babic
(70. Repiský) - Bobor, Paraj, Pipíška (81. Konopka), Konček - Škandík.
Včera oslávil životné jubileum - šesťdesiate piate narodeniny - bývalý
výborný vytrvalec Peter Fedorčák. Mnoho rokov reprezentoval Prešov
v bežeckých disciplínach na dráhe, neskôr sa úspešne venoval cestným
behom a maratónom. Zabehol desiatky maratónov. V roku 1978 zvíťazil
v hlavnej kategórii Večerného behu víťazstva v Prešove. Slovensko reprezentoval na európskych a svetových šampionátoch veteránov. Bol na čele
organizačného štábu prvých piatich ročníkov obľúbeného cestného behu
Šebešská sedemnástka vo Vyšnej Šebastovej. Želáme všetko najlepšie,
veľa zdravia, pohody a optimizmu.
IV. liga Sever
(jac)
Kľušov - Plavnica 2:1, Fintice
– Jasenov 6:0, Hanušovce – Ľubotice 0:1, Dl. Klčovo - Medzilaborce
4:1, V. Tatry – Kračúnovce 6:0, Kendice – Kežmarok 0:0, Breznica –
Bystré 4:3, Levoča – Pakostov 6:1
V. Tatry
26 18 3 5 64:22 57
Ľubotice
26 16 4 6 50:22 52
Plavnica
26 14 4 8 52:20 46
Jasenov
26 14 4 8 48:38 46
Hanušovce 26 14 3 9 35:30 45
Medzilaborce 26 13 5 8 62:47 44
Dl. Klčovo
26 12 6 8 41:37 42
Kežmarok
26 10 8 8 33:32 38
Fintice
26 12 1 13 54:43 37
Kľušov
26 11 3 12 28:27 36
Kendice
26 10 5 11 39:43 35
Pakostov
26 9 7 10 37:45 34
Kračúnovce 26 8 3 15 37:56 27
Levoča
26 7 4 15 43:57 25
Breznica
26 7 2 17 25:65 23
Bystré
26 1 2 23 21:85 5
V. liga Šariš
N. Ľubovňa – Chmiňany 3:1,
Šiba – Raslavice 0:2, Uzovce –
Gaboltov 1:2, Š. Dravce – Pušovce
3:1, Malcov – Záborské 2:1, Župčany – Záhradné 0:3, Čirč – Beloveža 1:1
Raslavice
22 13 5 4 53:16 44
Župčany
22 13 4 5 40:19 43
Záhradné
22 13 3 6 58:23 42
Uzovce
22 12 3 7 42:25 39
Záborské
22 10 3 9 41:35 33
Pušovce
22 8 7 7 25:23 31
Malcov
22 7 7 8 37:39 28
N. Ľubovňa 22 8 3 11 34:36 27
Beloveža
22 7 5 10 24:35 26
Chmiňany
22 7 4 11 27:40 25
Š. Dravce
22 7 4 11 28:50 25
Šiba
22 7 3 12 27:46 24
Gaboltov
22 6 5 11 22:44 23
Čirč
22 6 4 12 19:46 22
(kub) - V súvislosti s hodnotením výsledkov a priebehu oblastných futbalových súťaží, ktoré sa
hrali počas druhého májového
víkendu, disciplinárna komisia
ObFZ Prešov konštatovala, že
rozhodcovia udelii 104 žltých
kariet. V súťažiach dospelých to
bolo 59 žltých kariet, v dorasteneckých súťažiach 24 a v žiackych
21. Oproti predchádzajúcemu
víkendu bolo žltých kariet udelených o desať viac.
Predčasne muselo ihrisko po
udelení červenej karty opustiť
9 hráčov. Bolo to päť hráčov v
súťažiach dospelých: D. Harčár
zo Žipova, V. Dranga zo Žehne,
L. Bujnáček z Polomy, M. Kmec z
Tulčíka a M. Jenča z Ovčia. Červenú kartu videli aj dvaja dorastenci D. Grejták z Hermanoviec a
D. Straka z Drienova a dvaja žiaci
D. Šimko z Veľkého Šariša a E.
Bujňák z Torysy. FK Žipov - trestá
sa pokutou 20 EUR za hrubé
nešportové správanie sa trénera
a urážlivé výroky voči rozhodcom
a delegátovi stretnutia. A. Mrúz
trestá sa zákazom výkonu funkcie na 2 stretnutia.
FK Ražňany - trestá sa pokutou
10 EUR za nešportové správanie
sa trénera dorastencov v stretnutí
v Tulčíku. Vedúci družstva A. Solár
trestá sa pokarhaním za nepodpísanie zápisu po stretnutí.
FK Jakubovany - trestá sa pokutou 4 EUR za neodôvodnené čerpanie čakacej doby v stretnutí
dospelých v Šar. Sokolovciach.
Zastavenie činnosti nepodmienečne: na 4 stretnutia: L. Bujňáček
(Poloma + 3,40 EUR), na 3 stretnutia: D. Čorba (Žipov), M. Kmec
(Tulčík), D. Grejták (Hermanovce),
na 2 stretnutia: D. Straka (Drienov), M. Jenča (Ovčie + 3,40 EUR),
na 1 stretnutie: V. Dranga (Žehňa
+ 3,40 EUR po odpykaní trestu za
4 ŽK), E. Bujňák (Torysa), D. Šimko
(V. Šariš + 3,40 EUR), na 1 stretnutie za 4 ŽK: S. Tartaľ (Kojatice
+ 3,40 EUR), M. Hatala (Jarovnice
+ 3,40 EUR), V. Dranga (Žehňa +
3,40 EUR), P. Hudák (Kapušany),
M. Bendík (Lipníky), L. Huňady
(Dubovica + 3,40 EUR), Š. Lamy
(Kométa Prešov), R. Broda (Hrabkov + 3,40 EUR), M. Jenča (Ovčie
+ 3,40 EUR), M. Verešpej (Gregorovce + 3,40 EUR), I. Sedlák (Fričovce + 3,40 EUR), na 3 stretnutia
za 12 ŽK: D. Harčár (Žipov).
Predvolanie: DK predvoláva 24.
mája o 17. h predsedu a hlavného
usporiadateľa FK Demjata, vedúceho Torysy, rozhodcu a delegáta
zápasu Demjata - Torysa.
I. trieda:
Ražňany - Petrovany 2:1,
Pečovská Nová Ves - Dubovica 3:3, Janov - Nemcovce
5:1, Fričovce - Hermanovce
1:2, Miklušovce - Demjata 2:4,
Torysa - Haniska 0:1, Kojatice Š. Michaľany 0:4, V. Šebastová
- Žipov 3:1.
1. Š. Michaľany 2. Fričovce 3. Demjata 4. Dubovica 5. Janov 6. Peč. N. Ves 7. V. Šebastová 8. Hermanovce 9. Torysa 10. Ražňany 11. Petrovany 12. Kojatice 13. Miklušovce 14. Haniska 15. Nemcovce 16. Žipov 26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
17 6 3
17 6 3
16 4 6
14 5 7
13 2 11
12 4 10
11 6 9
11 4 11
11 3 12
10 3 13
8 7 11
7 5 14
6 6 14
7 3 16
4 10 12
5 4 17
71:18
58:27
50:22
58:36
52:53
57:46
35:32
47:57
42:42
33:46
42:61
24:43
30:46
31:49
22:47
38:64
57
57
52
47
41
40
39
37
36
33
31
26
24
24
22
19
II. trieda:
Jarovnice - Lipníky 3:1, Poloma - Kapušany 6:2,
Jakubovany - Sedlice 5:1, M. Šariš - I. Ostrovany
2:1, Brezovica - Široké 0:3, Žehňa - Radatice 10:1, Š.
Sokolovce - Chmin. N. Ves 2:0.
III. A trieda:
Ľubotice B - Chmeľov 5:2, Lemešany
- Kokošovce 6:0, Š. Bohdanovce - Rokycany 3:0,
Ličartovce - Drienov 1:4, Ruská N. Ves - Kométa
Prešov 4:1, Tulčík - Dulova Ves 4:1.
III. B trieda:
Terňa - Uz. Šalgov 0:2, Gregorovce - Ovčie 2:1, Rožkovany - Krivany 4:2, Medzany - Víťaz 6:4.
I. tr. dorast:
Gregorovce - Dubovica 5:0, M. Šariš - Jarovnice 4:0,
Fričovce - Kendice 2:3, Š. Dravce - Brezovica 3:0
kont., Záborské - Rožkovany 1:2.
II. A tr. dorast:
Haniska - Nemcovce 5:2, Žehňa - Kojatice 4:0, Drienov - Miklušovce 1:2.
II. B tr. dorast:
Záhradné - Jakubovany 4:1, Široké - Tulčík 1:1, Ražňany - Lipníky 5:0.
I. tr. žiaci:
Peč. N. Ves - Dubovica 7:3, Brezovica - Záhradné
1:4, Pušovce - M. Šariš 2:1, Š. Michaľany - Chmin.
N. Ves 6:0.
II. A tr. žiaci:
Záborské - Lemešany 14:1, Drienov - Petrovany 2:2,
SAFI Prešov - Kokošovce 0:7, Kendice - FAMT Prešov
3:4, V. Šebastová - Chmeľov 0:8.
II. B tr. žiaci:
Miklušovce - Rokycany 4:0, Janov - Radatice 5:6,
Sedlice - Žipov 1:1.
II. C tr. žiaci:
Lipovce - Víťaz 1:2, Kojatice - Jarovnice 1:8.
II. D tr. žiaci:
Demjata - Jakubovany 9:0, Gregorovce - Uz. Šalgov
9:3, Medzany - Kapušany 2:3.
II. E tr. žiaci
Rožkovany - Krásna Lúka 4:0, Torysa - Krivany 22:0,
Poloma - Kamenica 7:0.
(kub)
STV 1
pondelok 21. mája 2012
dnes blahoželáme
Zinám, zajtra Júliám, Julianám
Ženské meno Zina má grécky pôvod a jeho
význam je „dobrá“, „priateľská“. Tieto ženy
sú predovšetkým ľudské. Majú ale sklon k
ľahkomyseľnosti, čo im môže spôsobiť isté
problémy. Ziny zvládajú štúdium s prehľadom. Dôležitejší je pre ne ale výber povolania. Priťahujú ich tie, v ktorých sa možno
presadiť a kde sa skrýva aj isté riziko. Cítia sa
dobre v oblasti obchodu. Zaujíma ich takisto svet okolo reklamy a priťahuje ich všetko
pekné. Zdravie majú priemerné. Mali by sa
vyhýbať prepracovanosti. Prospeje im pravidelné cvičenie, prechádzky a strava bohatá na železo.
katolícky kalendár
sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci,
mučeníci
kultúra v meste
Cinemax: Street dance 2 – dráma, romant.,
VB, Prci, prci, prcičky: Stretávka – komédia,
romant., USA, Avengers: Pomstitelia – akčný, sci – fi, USA, Temné tiene – fantasy, horor,
komédia, USA, Líbáš jako ďábel – komédia,
ČR, Bojová loď – akčný, sci-fi, USA, Kráska
a zviera – anim., rod., USA, Diktátor – komédia, USA
Kino Scala: Miestnosť samovrahov – dráma, Poľsko
DJZ: Malá čarodejnica o 10. h
Krajské múzeum: Park narodowy Magursky - fotografická výstava Magurského
národného parku v Poľsku; Zima na Šariši
– tradície ľudovej módy v čase zimy; Ad fontes – výstava prác žiakov z umeleckej školy
v Kežmarku; 100. výročie narodenia akademického sochára Františka Gibalu
Slovenské technické múzeum: Soľnobanská čipka na tému „noc“; Jubilujúca
čipkárka
DJZ na Nám. Legionárov 6: Z denníka
kresby a akvarely architekta Juraja Osvalda
Šarišská galéria: 50 rokov Katedry výtvarnej výchovy v Prešove
televízny program
televízia Prešov
Televízia Prešov, šírená v sieti káblovej televízie UPC Prešov, spol. s r. o., a v spoločných
anténach, vysiela denne Po - Ne v čase od
10. do 24. h. Spravodajstvo Televízie Prešov je vysielané aj satelitnou televíziou TV
PATRIOT (súčasť balíka DIGI TV). V nedeľu
o 18.00 h a s reprízami v pondelok o 02.00,
09.00, 14.00, 18.00 a 23.00 h.
05.15 Dámsky klub - 06.40 Správy STV 07.20 Góly - body – sekundy - 07.30 Práca
pre teba - 07.45 Svet v obrazoch - 08.10
Duel - 08.45 5 proti 5 - 09.30 Sudkyňa Amy:
Neosobná zaujatosť - 10.15 Sudkyňa Amy:
Na prahu smrti - 11.05 Sila lásky IV. - 12.00
Poludňajšie správy - 12.05 Dámsky klub
- 13.25 Práca pre teba - 13.35 Tajomstvo
mojej kuchyne - 14.15 Divoký anjel - 15.00
Bláznivo zamilovaní: Večnosť - 16.00 Správy
STV o 16.00 - 16.15 Góly - body – sekundy 16.20 Počasie - 16.25 Práca pre teba - 16.30
Sila lásky V. - 17.20 Vojna kuchárov - 17.50
Duel - 18.20 5 proti 5 - 19.00 Správy STV 19.45 Počasie - 19.50 Góly - body – sekundy
- 20.10 Nebo na dosah - 21.45 Reportéri 22.15 Nočné správy - 22.25 Počasie - 22.28
Góly - body – sekundy - 22.35 Hlavný podozrivý - 23.30 Bláznivo zamilovaní: Večnosť - 00.25 Nebo na dosah - 02.05 Sudkyňa
Amy: Neosobná zaujatosť - 02.50 Sudkyňa
Amy: Na prahu smrti - 03.35 Sila lásky IV. 04.25 Sila lásky V.
STV 2
08.00 Živá panoráma - 08.35 Hádaj, kto
nás pozval? - 09.00 Práca pre teba - 09.05
Dámsky klub - 10.25 Tvárou v tvár - 10.55
Národnostné správy - 11.00 Fokus – rodina - 11.40 Staroslovanské kultúrne centrá:
Devín - 12.10 Živá panoráma - 12.40 ArtSpektrum - 12.45 Veselí muzikanti - 13.30
Autosalón - 14.05 Odpískané - 14.30 Športové ozveny - 14.55 Magazín NHL - 15.30
Magazín Ligy majstrov - 15.55 Národnostný magazín – mix: Chorvátsky - 16.30 Fokus
– práca - 16.55 VAT - 17.20 Práca pre teba
- 17.30 Regionálny denník - 18.00 Symboly krásy: Bambusové koše - 18.25 6 miliárd
názorov - 18.30 Večerníček: Hrkálka a Korálka - 18.40 GEN.sk: Tomáš Janovic - 19.00
Správy STV - 19.40 Správy – Hírek - 19.50
Počasie - 19.55 Medicína: Medicína - Poruchy spánku - 20.55 Nezvyčajné príbehy na
slovenskom sídlisku: Dom v parku - 21.30
Komentáre - 21.55 Práca pre teba - 22.00 V
krajine slobody - 23.35 On Air - 23.55 Udalosti ČT - 00.40 6 miliárd názorov - 00.45
Správy STV - 01.25 ArtSpektrum - 01.39 Záver vysielania
markíza
06.00 Teleráno - 08.10 Bez servítky - 09.00
Komisár Rex V. - 09.55 Blízko smrti - 11.40
Nezvestní III. - 12.30 Rýchle Televízne noviny - 12.35 FARMA - 13.45 FARMA – DUEL
- 15.25 Rýchle Televízne noviny - 15.30 Dva
a pol chlapa III. - 15.55 Rýchle Televízne
noviny - 16.00 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad VI. - 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.20 Počasie - 17.25 REFLEX - 17.55 Rýchle
Televízne noviny - 18.00 Bez servítky - 19.00
TELEVÍZNE NOVINY - 19.50 Počasie - 19.59
ŠPORTOVÉ NOVINY - 20.15 FARMA - 21.20
Hlas Česko Slovenska - ROZHODNUTIE
– LIVE - 22.25 Partička - 23.05 Nočné Televízne noviny - 23.30 Kickboxer 2: Cesta späť
- 01.20 Muž pod paľbou - 02.45 Smallville
VIII. - 03.25 Komisár Rex X. - 04.50 TELEVÍZNE NOVINY
doma
05.25 Júlia - Cesty za šťastím - 07.20 Maco-
cha - 08.05 Sudkyňa Hatchettová III. - 08.45
Dr. Oz I. - 09.30 Veštiareň - 10.30 Inga Lindströmová: Leto na ostrove - 12.20 Dokonalý
deň - 14.15 Rebeli I. - 15.15 Mladí, krásni,
skazení - 16.05 Cigánske srdce - 17.05 Keď
budeš moja - 18.00 Ženy z rodu Gilmorovcov V. - 18.55 Dharma a Greg IV. - 19.25 Frasier VIII. - 20.15 Sultán - 21.25 Druhý dych
- 22.25 Ezel - 23.20 Ako byť trendy - 23.55
Adela show - 00.35 Frasier VIII. - 01.20 Dharma a Greg IV. - 01.45 Zajtrajšie noviny IV.
- 02.30 Dr. Oz I. - 03.10 Ulica III. - 03.55 Lampáreň - 04.40 Na streche
JOJ
05.40 NOVINY TV JOJ - 06.05 KRIMI - 06.35
NOVINY TV JOJ - 07.00 Súdna sieň: Orgie
u susedky - 07.55 Súdna sieň: „Lóve“ - 08.55
Panelák IX.: Alexova skúška ohňom - 09.55
Dom snov II. - 10.55 Jste to, co jíte - 12.00
NOVINY O 12.00 - 12.40 Smrtonosná pasca 3
- 15.10 HOTEL PARADISE - 16.10 Profesionáli: Semafor - 17.00 NOVINY O 17.00 - 17.30
Riskni milión! - 18.00 Súdna sieň: Hanba na
sociálnej sieti - 19.00 KRIMI - 19.30 NOVINY
TV JOJ - 19.59 ŠPORT - 20.10 NAJLEPŠIE
POČASIE - 20.20 Panelák IX.: Marcelovo odhalenie - 21.30 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. - 22.30 HOTEL PARADISE - 23.30
Profesionáli VI.: Fotky - 00.15 Californication
- Orgie v Kalifornii III. - 01.00 V mene cisára
- 03.10 District - 04.35 Californication - Orgie
v Kalifornii III.
joj plus
05.15 Zasľúbená zem - 06.00 Moderné
veštenie - 07.00 Derrick - 08.15 Matlock V.
- 09.25 Diagnóza: Vražda VI. - 10.25 Detektív Nash Bridges IV. - 12.25 M*A*S*H - 13.30
Panelák IX.: Alexova skúška ohňom - 14.35
Faktor strachu III. - 15.35 Simpsonovci VI. 16.45 Dom snov II. - 17.50 Akty X II. - 18.50
Faktor strachu III. - 19.50 Riskni milión! 20.20 C.S.I.: Kriminálka New York I. - 21.10
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas III. - 22.10 Podvodníci I. - 23.10 Dexter III. - 00.10 HOTEL
PARADISE - 01.10 Neporaziteľná Jane: Ťažko
ju zabiť! - 02.05 Akty X II. - 02.45 Podvodníci
I. - 03.30 Láska a pomsta - 04.10 Zasľúbená
zem - 04.55 EXCLUSIV - Noviny úspešných s
Brunom
ta 3
07.00 Ranné správy - 07.30 Ranné správy
- 08.00 Ranné správy - 08.30 Ranné správy - 09.00 Správy - 09.15 Slovensko dnes
- 09.30 Šport + - 10.00 Správy - 10.10 24
hodín vo svete - 10.30 Správy - 10.40 Štúdio TA3 - 11.00 Správy - 11.10 Štúdio TA3 11.30 Týždeň - 12.00 Žurnál - 12.30 Týždeň
v kultúre - 13.00 V politike - 14.00 Správy 14.10 Štúdio TA3 - 14.30 Šport extra - 15.00
Správy - 15.10 Štúdio TA3 - 15.30 Správy
- 15.40 Ekonomika a šport - 16.00 Žurnál
- 16.30 Správy - 16.40 Ekonomika a šport
- 17.00 Správy - 17.10 Štúdio TA3 - 17.30
Správy - 17.40 Štúdio TA3 - 18.00 Správy
- 18.15 Svet technológií - 18.30 Slovensko
dnes - 18.45 Šport - 19.00 Správy - 19.10
Štúdio TA3 - 19.30 Správy - 19.40 Ekonomika a šport - 20.00 Žurnál - 20.30 Téma
dňa - 21.00 Debata - 21.30 Správy - 21.45
Peňaženka - 22.00 Žurnál - 22.30 Šport +
- 23.00 Správy - 23.10 24 hodín vo svete 23.30 Žurnál
Prešovský večerník, prvé nezávislé noviny v SR, vydáva PRIVATPRESS, s.r.o. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. Šéfredaktorka
RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 77 24 563. Redaktori tel.: 051 77 23 398, mail: [email protected] INZERCIA tel./fax: 051 77 23 398, mail:
[email protected] GRAFIKA tel.: 051 77 24 163, mail: [email protected] ŠPORTOVÍ REDAKTORI tel.: 0903 829 485, mail: [email protected]
sk. WEB: www.povecernik.sk. REDAKCIA a ADMINISTRÁCIA: Jarková 2, 080 01 Prešov, 2.poschodie. TLAČ: Grafotlač Prešov, tel.: 051 77 32 489. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame. Evidenčné číslo EV 247/08. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty preberáme
v redakcii - Jarková 2; v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium, vedľa novinového stánku); v Turistickom informačnom centre
(podchod hlavnej železničnej stanice) a v predajni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, Sídl. III. ISSN: 13364030
Download

Prešovský večerník, str. 6-7 - Slovenská katolícka charita