Potočná 51, 080 06 Prešov
Mobil: 0917 311 235
Mail: [email protected]
Web: www.primachlad.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ
PRE VYKUROVANIE RD
AT-AW 4,9 KW, AT-AW 6,5 KW, AT-AW 9,5 KW
Tepelné čerpadlá AT-AW vzduch/voda sú čerpadlá, ktoré sú koncipované pre zapojenie do existujúcich
či nových systémov. Srdcom našich tepelných čerpadiel sú výkonné kompresory scroll, ktoré sú
zárukou dlhodobého a bezproblémového chodu. Nízka obstarávacia cena umožňuje každému
zákazníkovi maximálnu úsporu energií. Tá spočíva v kombinácii jednotlivých výkonových radov a je tým
najekonomickejším riešením.
Kompaktné TČ
Tepelný výkon TČ [kW]
Príkon TČ [kW]
AT-AW 6.5 kW
AT-AW 9.5 kW
6.5
9.5
1.72
2.7
Kompresor
TOSHIBA scroll
Hluk [dBa]
58
Rozmery [mm]
61
740/340/1020
Hodnota vstup. prúdu [A]
8.3
Napájanie
13
220 V / 50 Hz
Teplota výstup. vody [oC]
55 - 65
o
Pracovná teplota [ C]
Chladivo R410A [g]
-10 / +43
1000
Výstupy
Cena s DPH
1450
G3/4“
2160,- €
2610,- €
Potočná 51, 080 06 Prešov
Mobil: 0917 311 235
Mail: [email protected]
Web: www.primachlad.sk
POPIS FUNKCIE:
Tepelné čerpadlá sú alternatívne zariadenia pre výrobu tepelnej energie v porovnaní s jej klasickou výrobou pomocou
spaľovania fosílnych palív. Tepelné čerpadlá za určitých podmienok dosahujú v porovnaní s klasickou konvenčnou
výrobou tepelnej energie výrazné úspory primárnej energie – teda tepelnej energie obsiahnutej v chemickej forme vo
fosílnych palivách, a môžu byť najefektívnejšou formou zabezpečovania ohrievacích, ale aj chladiacich procesov v
priemysle aj v komunálnej sfére. Tepelné čerpadlo vieme navrhnúť pre nasledovné aplikácie:
vykurovanie rodinných domov a iných občianskych a priemyselných stavieb
ohrev teplej úžitkovej vody, krytých a nekrytých bazénov
využitie odpadového tepla chladiacich okruhov (zimné štadióny, iné priemyselné podniky)
VOĽBA ZDROJA TEPLA PRE VYKUROVANIE RD:
Sú mnohé tvrdenia, že inštalácia tepelného čerpadlá je oveľa drahšia než inštalácia klasického vykurovania
kondenzačným plynovým kotlom. Je treba si však uvedomiť všetky súvisiace náklady pre zriadení plynových kotlov
a hlavne prevádzkové náklady a návratnosť investície do tepelného čerpadla. Preto si Vám dovoľujeme načrtnúť
tabuľku vstupných investícii pre vykurovanie rodinného domu:
Kondenzačný
plynový kotol
s ohrevom TÚV
Rodinný dom s tepelnou stratou 10 kW
s podlahovým vykurovaním a štyrmi obyvateľmi.
Tep. čerpadlo
AT-AW 9.5 kW
800,-
Cena vykurovacieho zariadenia spolu s ekvitermickou reguláciou
a zásobníkom pre ohrev TÚV 300 L
Montáž kotolne, elektroinštalácie, uvedenie do prevádzky,
revízne správy plynu a elektra
Dodávka a montáž komína (napr. SCHIEDEL)
500,-
Vnútorný a vonkajší plynovod na pozemku + projekt rozvodu plynu
3950,350,-
450,-
8000,800,0,-
Náklady na zavedenie plynu k pozemku - prípojka plynu od SPP
6050,-
CELKOM s DPH
0,0,8800,-
Rozdiel v obstarávacej cene je 2750 €
KOĽKO UŠETRÍ TEPELNÉ ČERPDLO OPROTI PLYNOVÉMU KOTLU:
Tepelné čerpadlo vzduch/voda dokáže ušetriť približne 50 až 60 % z celkových prevádzkových nákladov domu. To
predstavuje pri novom zateplenom rodinnom dome s tepelnou stratou 10 kW úsporu približne 506 € ročne. Ak by
ceny energií už nenarástli čo je veľmi nepravdepodobné, ušetrí tepelné čerpadlo po 5 rokoch prevádzky 2529 € , po
10 rokoch 5058 € a po 15 rokoch 7588 €.
Odber energie
MJ
Prevádzkové náklady RD
S kondenzačným kotlom
Spotreba Cena €/MJ
Náklady
Prevádzkové náklady RD
s tepelným čerpadlom
Cena
Spotreba
Náklady
€/MJ
Vykurovanie RD
kWh
20 000
0,04 €
885,36
5 882
0,12 €
680,00
Ohrev TÚV
kWh
6 400
0,04 €
283,32
1 882
0,12 €
217,60
Ostatná energia
kWh
5 000
0,15 €
731,50
5 000
0,12 €
578,00
Stála platba SPP
mesiac
12
4,92 €
59,09
12
-
Stála platba VSE
mesiac
12
5,33 €
63,96
12
3,48 €
Ročné náklady na prevádzky RD
€
2 023,23
0,00
41,76
1 517,36
ROZDIEL
505,87
KEDY SA MI INVESTÍCIA DO TEPELNÉHO ČERPADLA VRÁTI?
Výpočet návratnosti v rokoch N = investícia = 2750 = 5,4 rokov
úspora
505,87
Lepšie ako na návratnosť je pozerať sa na tepelné čerpadlo ako na finančnú investíciu. Keď si uložíte 2750,- € do
banky pri 3.6 % úročení, získate na úrokoch približne 99,- €, ktoré budete musieť ešte zdaniť. Keď tieto peniaze
investujete do tepelného čerpadla, získate 505 € čistého výnosu, čo je viac ako 5,1 násobok. Ešte pred niekoľkými
rokmi bola návratnosť tepelného čerpadla podľa výšky uvedeného príkladu okolo 15 rokov, dnes je to okolo 5 až 6
rokov. Dlhodobý rast energií jednoznačne hovorí pre voľbu tepelného čerpadla.
Download

TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE VYKUROVANIE RD