SPÍNANÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PRE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE
TYP: SZ 30 24/230.2
Použitie:
Spínaný zdroj jednosmerného napätia je určený pre široké použitie v priemysle. Konštrukcia umožňuje
použitie nabíjača aj v najnáročnejších podmienkach ako sú napr. cementárne, železiarne, telekomunikácie,
železnica a pod.
Charakteristika:
zdroj je napájaný zo striedavej siete a má jeden napäťový výstup, ktorý je galvanicky oddelený od vstupu.
- výkon do 720W, špičkovo 960W
- Zvlnenie, stabilizácia výstupného napätia ≤1%
- vhodný do obvodov SELV pre výst. napätia do 24VDC
- trieda ochrany I (STN 33 2000-4-41, IEC 60 364-4-41 )
- trvalý chod naprázdno a skratová odolnosť
- nízka hmotnosť jednoduchá montáž aj na DIN lištu
Technické parametre:
• Napájacie napätie
• Vstupné istenie v zdroji
• Izolačná pevnosť
• signalizácia
• krytie
• Rozmery (š x v x h)
• Hmotnosť
1NPE 230 V AC ±15%, 50-60Hz
T6,3A/250V (do 660W); T10A/250V (do 960W)
4 kVac, vstup-výstup
Výstup OK -LED+RELE /
Preťaženie -LED / Blokovanie výstupu –LED (opcia)
IP 20
306 x 137 x 166 mm
cca 4,5 kg / 3,5kg (110V-450V)
Men. výst. napätie [VDC]
12
24
48
Reg. výst. napätia [VDC]
11,4
22,8
45
(min – max)
13,8
27,6
55,2
Men. výst. prúd [A]
40
30
15
Iné hodnoty výstupného napätia a prúdu na dotaz.
60
57
69
12
110
104
126,5
6
220
209
253
2,5
Vstupný f ilter
Usmerňov ač
Obmedzov ač
nabíj. prúdu
450
350
450
0,6
Výstupný
usmerňov ač
a f ilter
Výkonov ý
striedač
+
DC
OPTO
Výst.
prepäť.
ochrana
PWM
DC
Riadiaci obv od
DC
Ext.
blok.
Ext.
Ureg
- - +
Výst.
napäť.
regulátor
Analóg.
monitor
+-+2x POT
Uv ýst
Rozmery zdroja:
306
Typové označenie:
O
4x
63,9
130
137
146,2
4
1. skupina - výstupný menovitý prúd
2. skupina - výstupné menovité napätie
3. skupina - vstupné menovité napätie
.z verzia
4. skupina - OPCIE
A nastavenie parametrov 1. skupiny
B nastavenie parametrov 2. skupiny
C nastavenie parametrov 3. skupiny
166
163,2
152
5,5
46,5 9
SZ 30 24 /230.z Axx Bxx Cxxx
3
12
282
Pripojenie:
NES Nová Dubnica s.r.o
M. Gorkého 820/27 I 018 51 Nová Dubnica I SLOVAKIA
- -
Výstup
Výstup OK
Vonkajšie vplyvy podľa IEC 60 364-5-51, STN 33 2000-3:
Atmosferické podmienky okolia
AB4 ( -25 °C až +40 °C )
Nadmorská výška
AC1 ( do 2000 m nad morom )
Výskyt vody
AD1 ( zanedbateľný )
Výskyt cudzích pevných telies
AE1 ( zanedbateľný )
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
AF1 ( zanedbateľný )
Vibrácie
AH2 ( stredné )
Rozsah skladovacích teplôt
-25 až +40°C,
nie dlhšie ako 24 h až +70°C
2
+ +
OPCIA
Opcie:
• možnosť paralelného radenia zdrojov použitím diódového oddeľovacieho člena
radu DOC2x ...(pri nastavenom rovnakom výstupnom napätí s toleranciou 0,1V)
• externá regulácia výstupu analógovými signálmi
• externé blokovanie výstupu bezpotencialovým kontaktom
• externá regulácia výstupu potenciometrami
• prevedenie skrinky s montážnymi príchytkami
1
Preťaženie
+
N U
Vstup
230VAC 50Hz
Obv od
ručného
zadáv ania
Výstup OK
Oddeľ. zosilňov ač
Ext. bloov anie
Blokovanie
DC
Príslušenstvo:
• bezpotenciálový kontakt na hlásenie poruchy alebo podpätia
(1A/24VDC, 0,3A/60VDCmax.)
• výstupné napätie zdroja možno dostaviť trimrom
v rozsahu -5% až +15% nominálneho výstupného napätia
• držiak na DIN lištu
tel.: +421 42 4401 202
fax: +421 42 4401 201
e-mail: [email protected]
web: www.nes.sk
10/2014
Download

spínaný napájací zdroj pre priemyselné aplikácie typ: sz 30 24/230.2