Všeobecné informácie
Podmienky účasti na zájazdoch a vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi klientom a našou CK
upravujú, „Zmluvné vzťahy cestovnej kancelárie GLOBTOUR GROUP, a.s.“ (ďalej ako Globtour),
ktorých úplné znenie obdržíte priamo v našich kanceláriách, prípadne u zmluvných obchodných
zástupcov. S ich obsahom, ako aj s nižšie uvedenými doplňujúcimi informáciami sa prosím oboznámte
ešte pred zakúpením zájazdu, aby sa dosiahla zhoda medzi našim a Vašim chápaním rozsahu,
obsahu a kvality poskytovaných služieb.
DĹŽKA, ROZSAH ZÁJAZDU, MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV
Dĺžka zájazdu je vyjadrená v katalógu počtom dní. Pri ubytovacích zariadeniach sa počtom dní
rozumie samotný pobyt v zahraničí, pričom prvý a posledný deň sú určené na dopravu do a z
pobytovej krajiny. Celková dĺžka leteckých a autokarových zájazdov vrátane dopravy, zahŕňa teda aj
dni určené na dopravu do miesta pobytu a späť, a to aj v prípadoch, keď je doprava organizovaná v
neskorých nočných hodinách. Pre realizáciu zájazdov sa vyžaduje minimálny počet účastníkov, ktorí
sú na zájazd prihlásení v termíne do 21 dní pred odchodom zájazdu. Tento minimálny počet je rôzny a
závisí od kapacity dopravného prostriedku plánovaného na prepravu. Ak sa nedosiahne tento
minimálny počet účastníkov, naša CK Vás v uvedenom termíne upovedomí a navrhne iný termín
zájazdu, alebo iný zájazd.
UBYTOVANIE
Aby sme Vám vyšli v ústrety, naši pracovníci pripravili pre Vás čo najpestrejšiu ponuku ubytovacích
kapacít (od apartmánov až po luxusné hotely) tak, aby zodpovedala Vašim predstavám a finančným
možnostiam. Ubytovacie kapacity osobne vyberajú zodpovední pracovníci a nami ponúkané hotely,
ako i apartmány, patria medzi najlepšie zariadenia vo svojej kategórii v daných letoviskách.
Hodnotenie triedy ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, prípadne písmenami, je obrazom
hodnotenia miestnych úradov turistického ruchu, prípadne hotelových sietí v zmysle platnej legislatívy
krajiny Vášho pobytu. Toto však nie vždy zodpovedá našim hotelovým zvyklostiam a hodnoteniu.
Rozdiely sú tiež v kategorizácii ubytovacích zariadení v jednotlivých destináciách. Mnohokrát sa stáva,
že ubytovacie zariadenie tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich služieb môžu v
každej destinácii v rôznej miere líšiť. Preto sme ubytovacie kapacity pre Vašu objektívnu orientáciu
zaradili podľa vlastného hodnotenia a počtom slniečok sme vyjadrili celkový dojem z jednotlivých
zariadení:
veľmi jednoduché ubytovacie zariadenie (spoločné hygienické zariadenie na chodbe) v našej ponuke
nenájdete.
jednoduché ubytovacie zariadenie so službami uspokojujúcimi nenáročných zákazníkov (izby sú
vybavené jednoduchým nábytkom a majú vlastné hygienické zariadenie),
zariadenie strednej triedy so štandardnými službami, ktoré je pripravené vyhovieť požiadavkám menej
náročných až stredne náročných zákazníkov,
uubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, ktorého kombinácia poloha – kvalita ubytovania –
pestrosť služieb uspokojí stredne náročných až náročnejších zákazníkov,
luxusný hotel vyššej triedy uspokojujúci svojou kvalitou ubytovania, pestrosťou služieb a celkovou
lokalitou i veľmi náročných zákazníkov, hotelový rezort triedy delux vhodný pre najnáročnejšiu
klientelu.
Apartmány sú kompletne vybavené základným nábytkom a kuchynskými potrebami podľa
predpokladaného počtu osôb v apartmáne. Vo vybavení nie sú čistiace prostriedky, mydlo, toaletný
papier, utierky, deky a uteráky (vo vybraných destináciách ani posteľné prádlo). Počas pobytu nie je v
apartmánoch zabezpečené upratovanie, vynášanie smetí ani výmena uterákov.
Vybavenie, veľkosť a poloha izieb aj v zariadeniach tej istej triedy nie sú vždy rovnaké. V mnohých
ubytovacích zariadeniach sa pod pojmom trojposteľová, resp. štvorposteľová izba myslí dvojposteľová
izba s prístelkami, pričom treba brať do úvahy, že podlahová plocha týchto izieb je rovnaká ako
podlahová plocha dvojlôžkových izieb. Treba si však uvedomiť, že menšie pohodlie je zohľadnené
zľavou pre tretiu, prípadne ďalšie osoby. Prístelkou môže byť okrem riadneho lôžka i pohovka,
rozkladací gauč, poschodová posteľ, ležadlo, vysúvacia posteľ alebo rozťahovacia (tzv. „ruská“) posteľ
a podobne. Rozmer manželských lôžok sa taktiež môže líšiť (šírka sa pohybuje od 120 cm). Niektoré
hotely disponujú aj rodinnými izbami. Jedná sa o rozmerovo väčšie izby, vo väčšine prípadov úplne
alebo čiastočne oddelené dve miestnosti, kde sa nachádzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. Veľkou
výhodou týchto izieb je ich cenová dostupnosť, treba si však uvedomiť, že ich počet je obmedzený, a
preto Vám doporučujeme včasnú rezerváciu. Pri ubytovaní jedného klienta v dvojlôžkovej alebo v
jednolôžkovej izbe sa účtuje príplatok za neobsadené lôžko, a to aj v prípade, že toto lôžko nie je v
izbe umiestnené. Jednoposteľové izby sú väčšinou menšie a často bez balkóna. Pokiaľ je ubytovanie
vybavené klimatizáciou, môže sa stať, že v niektorých ubytovacích zariadeniach bude v činnosti len v
určitých hodinách (centrálne – hotelom riadená klimatizácia) alebo za príplatok. Izby s výhľadom na
more, resp. izby obrátené na morskú stranu sú väčšinou s balkónom a priamym alebo bočným
výhľadom na more, ktorému môže čiastočne brániť zeleň alebo časť budovy. Príplatok „morská
strana“ negarantuje z izby výhľad na more. Označuje len orientáciu izby v smere na more (aj z bočnej
strany) a nezaručuje ani polohu izby prízemie resp. poschodie. Ako obrazový materiál sú v našom
katalógu použité hotelové prezentačné prospekty, nami vyhotovené fotografie, resp. ilustračné
fotografie. Každé ubytovacie zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a
vybavením, resp. môžu mať iný dizajn, farbu, atď. Naša CK Vám nemôže garantovať bezprostrednú
nadväznosť ubytovania (príp. opustenie izieb resp. apartmánov) na Váš príchod či odchod, pretože
podľa medzinárodných zvyklostí musia hostia opustiť izby v deň odchodu do 10,00 hod. (v niektorých
prípadoch do 12,00 hod.) a možnosť nasťahovania sa v deň príchodu je najskôr až po 14,00 hod.,
resp. pri apartmánoch v niektorých destináciách ako napr. Taliansko až po 16.00 hod. Dovoľujeme si
upozorniť, že prideľovanie izieb je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia a naša cestovná
kancelária nemôže toto ovplyvniť. Dovolenka je pre mnohých turistov spojená s bohatým nočným
životom, preto sú niektoré strediská presýtené zábavnými podnikmi, barmi, vinárňami, diskotékami či
nočnými klubmi, ktorých prevádzka je obvykle hlučná a naša CK nemôže v ubytovacích objektoch
zaistiť absolútny pokoj. Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako aj popis hotelových
služieb zodpovedá skutočnosti známej k 15.11.2013. CK nemôže zodpovedať za prípadné zmeny,
ktoré nastali neskôr, napr. začatie stavebnej činnosti, ktorú nemá možnosť ovplyvniť ani obmedziť. CK
rovnako nemá vplyv na nepredvídané vplyvy životného prostredia na kvalitu služieb (napr. živelné
pohromy a búrky, ktoré môžu viesť k dočasným výpadkom elektrickej energie, vody a pod., zmena
majiteľa, ktorá môže ovplyvniť zmenu rozsahu a kvality služieb, krátkodobé znečistenie mora a pod.) V
obdobiach „pred“ a „po“ hlavnej sezóne sú ceny zvýhodnené, ale radi by sme Vás upozornili na to, že
niektoré doplnkové služby sú poskytované v jednotlivých strediskách len obmedzene, alebo už nie sú
poskytované (napr. živá hudba na letných terasách, otvorenie niektorých diskoték, supermarketov,
reštaurácií a pod). Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete v jednotlivých destináciach
stretnúť, je výskyt hmyzu a drobných živočíchov v ubytovacích zariadeniach, a to i napriek
intenzívnemu úsiliu hotelierov na ich odstránenie. Obyvatelia južných krajín nepoužívajú vodu z
vodovodu na pitie a varenie. Vodu na tieto účely Vám odporúčame si radšej kúpiť. V niektorých
hoteloch najmä na ostrovoch, môže byť voda tečúca z vodovodu mierne slaná a jej dodávka časovo
obmedzená. Výnimočne môže dochádzať k problémom so zásobovaním vodou a k dočasným
výpadkom elektrickej energie. Na prípravu teplej vody sa často používajú solárne zariadenia. Kúpeľne
ubytovacích zariadení, najmä nižších tried, často nie sú vybavené mydlom. Posteľná bielizeň a
uteráky sa vymieňajú v závislosti od kategórie hotela, zväčša však 1x za pobyt. Doporučujeme vziať si
so sebou hygienické aj toaletné potreby, do apartmánov aj potreby na umývanie riadu. Zákazník
zodpovedá a je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ klienti svojvoľne
ubytujú v izbe „neoprávnené osoby“, alebo nerešpektujú štandardne požadované pravidlá
ubytovacieho zariadenia, preberajú na seba všetky riziká a sankcie uplatňované zo strany majiteľa.
STRAVOVANIE
Pri každom ubytovacom zariadení nájdete informácie o možnostiach stravovania. Rozsah, sortiment a
kvalita stravy je daná zvyklosťami krajiny, úrovňou, triedou a cenou ubytovacieho zariadenia a je plne
v kompetencii ubytovacieho zariadenia. V hotelových zariadeniach je pre vás zabezpečené
stravovanie formou raňajok, polpenzie (raňajky a večere), plnej penzie (raňajky, obedy a večere),
resp. formou ULTRA all inclusive, resp. all inclusive, resp. all inclusive LIGHT. Pri ubytovacích
zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať s menším výberom a jednotvárnosťou stravy. Stravovanie
typu „švédske stoly“ znamená formu výberu jedla samoobslužným spôsobom, príp. vlastným výberom,
pri ktorom Vám hotelová obsluha Vami vybrané jedlo nakladá.
V mnohých krajinách sa pre tento spôsob stravovania používa i výraz bufet. Ubytovacie zariadenia,
ktoré ponúkajú stravovanie formou bufetu, resp. švédskych stolov, v okrajových mimosezónnych
termínoch, vzhľadom na nízku obsadenosť hotela môžu zmeniť stravovanie na formu obsluhy.
Stravovanie typu kontinentálne raňajky pozostáva z teplého nápoja, pečiva, alebo chleba masla a
džemu. Hlavne v Taliansku je zvykom podávať raňajky typu kontinentálne - sladké, ktoré pozostávajú
zo sladkých croissantov, teplých nápojov, masla a džemu. Rozšírené kontinentálne raňajky obsahujú
naviac šunku, salámu, syr alebo vajíčko. Vo väčšine hotelov platí zákaz vynášania jedla a nápojov z
reštaurácie hotela. V dôsledku neskorého príchodu, resp. skorého odchodu klientov, môže byť
klientom servírovaná neskorá večera, resp. skoré raňajky formou potravinových balíčkov.
Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, večere) formou švédskych stolov,
občerstvenie počas dňa, nealkoholické a alkoholické miestne nápoje. Rozsah, kvalita, miesto a
časové rozvrhnutie služieb all inclusive programu je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v
závislosti od triedy a ceny hotela, či od zvyklostí danej krajiny. Služby all inclusive, resp. ultra all
inclusive – ponúkame vám ich vo vybraných ubytovacích zariadeniach. Jedná sa v prvom rade o
stravovanie formou all inclusive (viď opis vyššie), ďalej ide o služby zdarma ako napríklad: ležadlá a
slnečníky pri bazéne, resp. na pláži, rôzne športové či animačné aktivity, apod. Stravovanie all
inclusive light – ponúkame Vám ich vo vybraných ubytovacích zariadeniach. Zahŕňa stravovanie
formou plnej penzie (raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov) s neobmedzeným, resp.
obmedzeným množstvom vybraných nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej
výroby počas servírovania hlavných jedál, prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športoviská,
animácie a pod.)
Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb ultra all inclusive, all inclusive a all
inclusive light je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v závislosti od kategórie, triedy, ceny
ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej krajiny.
Služby ultra all inclusive, all inclusive a all inclusive light sú uvedené pri každom ubytovacom
zariadení, ich obsah však môže byť manažmentom hotela počas sezóny upravený, preto popis v
katalógu je ako orientačný. Vo väčšine hotelov v režime all inclusive je potrebné nosiť plastikový
náramok. Za jeho stratu, alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. V prípade zmeškania stravy
zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu svojvoľného neskorého príchodu alebo skorého odchodu klienta z
hotela, nie je možné zmeškanú stravu nahradiť.
Pri ubytovaní v apartmánových domoch stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Preto sú tieto
vybavené kuchynským kútom, pričom ale treba brať do úvahy, že vybavenie kuchynky slúži len na
prípravu jednoduchých jedál.
PLÁŽOVÉ SLUŽBY
Pláže sú spravidla verejné, prístupné aj miestnym obyvateľom. Napriek maximálnej snahe udržiavať
tieto pláže čisté, môže sa stať, že hlavne v popoludňajších hodinách môžu byť čiastočne znečistené
(ohorok, ohryzok z jablka...). Používanie ležadiel a slnečníkov je vo väčšine prípadov za poplatok,
pokiaľ pri ubytovacom zariadení nie je uvedené inak.
STÁLY ZÁSTUPCA - DELEGÁT
Všetky zájazdy CK Globtour, ak to nie je uvedené inak, majú svojho sprievodcu, resp. delegáta. Sme
si vedomí toho, že kvalita sprievodcov – delegátov významne pôsobí na spokojnosť klientov, preto ich
starostlivo vyberáme a príležitosť dostanú len tí najlepší. Pri úvodnej informačnej schôdzke Vás bližšie
oboznámia s pobytovým miestom, poskytovanými službami, s možnosťami fakultatívnych výletov a
odpovedia na Vaše otázky. Vzhľadom na to, že delegát má na starosti viac ubytovacích objektov v
danom letovisku a niekedy aj stredísk, nemôže byť prítomný na každej recepcii ubytovacieho
zariadenia v čase Vášho príchodu. Doporučujeme využívať pre riešenie možných záležitostí
predovšetkým úradné hodiny alebo pravidelné schôdzky, ktoré sú predtým oznámené na informačnej
tabuli, resp. v informačných knihách CK Globtour na recepcii ubytovacích objektov, kde je tiež
uvedené kontaktné spojenie na delegáta pre prípad mimoriadnej udalosti alebo potreby okamžitej
pomoci. V niektorých pobytových miestach nemá naša cestovná kancelária svojho delegáta, obdobne
je tomu i v okrajových mimosezónnych termínoch vo všetkých destináciach. Na pobytových miestach
bez nášho delegáta sa v prípade objektívnych problémov, môžete obrátiť na našich zahraničných
partnerov v zmysle informácií v pokynoch na cestu. Vzhľadom na spoluprácu s ďalšími cestovnými
kanceláriami môže byť v jednotlivých strediskách aj zástupca inej CK, pričom o tejto skutočnosti ste
informovaní v pokynoch CK.
VÝLETY
Výlety ponúkané v katalógu sú sprevádzané slovensky, resp. česky hovoriacim delegátom. V
prípadoch, že sa výletu nezúčastní dostatočný počet záujemcov, môže sa stať, že výlet je
sprevádzaný domácim sprievodcom v niektorom svetovom jazyku bez možnosti slovenského výkladu.
Náš delegát Vám rád pomôže pri výbere ďalších možných výletov z ponuky našich zahraničných
partnerov. Bližšie informácie o možných výletoch môžete tiež čerpať z informačných kníh a tabúľ našej
CK, umiestnených najčastejšie v recepcii každého ubytovacieho objektu. Naša CK nemôže
garantovať, že všetky fakultatívne výlety sa organizujú aj v mimosezónnych mesiacoch. CK
nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na
mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie (napr. fakultatívne výlety).
PASY, VÍZA A OČKOVANIE
Na každý zájazd musíte mať platný občiansky preukaz, resp. platný cestovný pas, pokiaľ zákon
neupravuje inak (napr. deti zapísané v pase rodiča). Podľa novely zákona o cestovných dokladoch od
1.1.2005 musí mať každá osoba nad 5 r. vlastný platný cestovný pas, resp. občiansky preukaz. Od 26.
júna 2012 sa už nebudú vykonávať zápisy detí do 5r. veku do cestovného dokladu rodiča. Podľa
vyjadrenia Ministerstva vnútra SR budú však zápisy detí do 5r. vykonané v pase rodiča do 25. júna
2012 naďalej platné až do skončenia platnosti cestovného dokladu alebo do dosiahnutia 5r. veku
dieťaťa. Ministerstvo vnútra SR odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí chcú
cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia SR, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných
pasov pre každé dieťa do 5r. (aj keď sú už zapísané v pase rodiča). Minimálna platnosť
pasu/občianskeho preukazu musí byť najmenej 6 mesiacov po návrate zo zájazdu. Hoci SR je členom
Európskej únie, odporúčame zobrať si na cestu do cieľovej krajiny, ktorá je členom EÚ, okrem
občianskeho preukazu aj cestovný pas. Pre vstup do cieľových krajín uvedených v tomto katalógu za
účelom dovolenky, občania SR spravidla nepotrebujú víza. Z ponúkaných destinácii v našom katalógu
sú víza povinné pri vstupe do Turecka. Informácie o vízových poplatkoch sú uvedené vždy v príslušnej
kapitole v odseku doprava a víza sú spravidla udeľované na príslušných hraničných prechodoch, resp.
letiskách. Majitelia iných ako slovenských cestovných dokladov sú povinní sa informovať na
príslušnom zastúpení SR o vízovej povinnosti a v prípade potreby si vybaviť víza, ešte pred odchodom
na pobyt. CK nezodpovedá za platnosť cestovných dokladov a víz klienta. Očkovanie nie je povinné,
vo vlastnom záujme sa však informujte u svojho praktického lekára, resp. v Ústave cudzokrajných
chorôb v Bratislave.
CENY SLUŽIEB A ZĽAVY
Ceny uvedené v cenníku v € (Eurách) sú platné od 01.12.2013. Zmluva o obstaraní zájazdu nadobúda
účinnosť dňom podpisu a zaplatením zálohy. Pobyt ako taký a služby samotné sa vždy počítajú na
počet prenocovaní, t.j. cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí, pričom v našej ponuke
nájdete pobyty na 5, 7, 9, 10, 11 alebo 14 nocí. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtované za každú
aj začatú noc ubytovania. CK Globtour si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade závažných, vopred
nepredvídateľných okolností, ako sú zmeny kurzov konvertibilných mien voči € (Euro) o viac ako 5%
oproti stavu k 15.11.2013, zmeny daňových predpisov v SR, zmeny cestných poplatkov, cien
pohonných hmôt pri doprave, palivových, letiskových, servisných a bezpečnostných poplatkov a pod.
Ceny pobytov pri hoteloch, depandansoch, pavilónoch, penziónoch a niektorých bungalovoch platia
pre 1 osobu a ceny pobytov v apartmánoch, bungalovoch a súkromných domoch platia pre celú
ubytovaciu jednotku (t.j. 1 apartmán resp. 1 bungalov) s maximálnym počtom osôb, zodpovedajúcim
počtu lôžok, uvedených pri príslušnej cene, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny nezahrňujú pobytovú
taxu, tá je uvádzaná ako povinný príplatok (pokiaľ nie je uvedené inak) na úvodných stranách každej
destinácie v časti doprava. V cenách apartmánov (pokiaľ nie je uvedené inak) je zahrnutá aj spotreba
vody, elektriny, posteľná bielizeň, uteráky, 1x do týždňa výmena posteľnej bielizne a uterákov, toaletný
papier (len pri príchode) a záverečné upratovanie. Akcie a zľavy uvádzané v tomto katalógu, resp. v
inzercii sa nespočítavajú. Platí najvyššia možná zľava, ak nie je uvedené inak. Zákazník má pri mnohých objektoch možnosť zakúpiť si dvoj- resp. viactýždňový pobyt, pričom cena pobytu je súčtom cien
jednotlivých týždňov, spadajúcich do príslušných cenových pásiem, ak nie je uvedené inak. V
priebehu predaja zájazdov sa vyskytnú zájazdy typu „last minute“ alebo „špeciálna ponuka“. Pri vyššie
uvedených ponukách, ak nie je stanovené inak, je garantovaná dĺžka pobytu, destinácia, druh
dopravy, služby delegáta. V rámci týchto ponúk bývajú využívané buď ubytovacie zariadenia
publikované v katalógu alebo iné v príslušnom cieľovom mieste. Toto platí i pre ponuku systém
„Fortuna“ alebo „No Name“. Infant je medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 r., ktoré nemá nárok na
žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a platí len povinné doplatky (poistenie, letiskové poplatky a
iné).
POISTENIE
V cenách pobytov nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie, je uvádzané ako nepovinný
príplatok. Zmluvným partnerom CK GLOBTOUR GROUP a.s. je poisťovňa EURÓPSKA CESTOVNÁ
POISŤOVŇA (Europäische Reisversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu). Bližšie
informácie obdržíte na pobočkách našich CK.
LETECKÁ DOPRAVA
Nepochybne celkový dojem z Vašej dovolenky ovplyvní kvalita dopravy, venovali sme zvýšenú
pozornosť výberu zmluvných dopravcov. Letecká doprava je zaistená formou charterových letov,
alebo na pravidelných linkách renomovaných leteckých spoločností. V dôsledku zvýšeného denného
vyťaženia vzdušných koridorov ako i leteckej techniky sa charterové lety v Európe často realizujú i v
nočných hodinách. Nie je žiadnou výnimkou, že v dôsledku nepriaznivých letových podmienok alebo
preplnením vzdušných koridorov dochádza k meškaniu odletov. Nezriedka sú to meškania značného
rozsahu, preto dobu odletu, resp. príletu uvedenú v pokynoch je nutné chápať iba ako orientačnú.
Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu, a
nie na samotnú dovolenku. Môže sa stať, že dôjde vo výnimočných situáciách k zmene odletových
časov alebo k dlhšiemu meškaniu lietadla. O prípadných zmenách sa budeme snažiť Vás vopred
informovať. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta
ako poskytnuté ubytovanie. CK nemá možnosť ovplyvniť prípadné zmeny spojené s leteckou
prepravou. Upozorňujeme klientov, že nie je v kompetencii našej CK zabezpečiť rezerváciu miest v
lietadle, nakoľko ich prideľovanie sa robí pri kontrolnom pulte priamo na letisku. Odporúčame Vám
dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny pred plánovaným časom odletu. V prípade Vášho oneskorenia
alebo omeškania CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu
kompenzáciu ani v prípade nevycestovania.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Do vybraných letovísk Chorvátska, Čiernej Hory, Talianska, Bulharska, Albánska a Grécka ponúkame
ako doplnkovú službu autobusovú kyvadlovú dopravu. Vzhľadom k tomu, že autobusová doprava je
charterová, ako i vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam (nadmerné čakanie na hraničných
prechodoch, dopravná situácia na cestách, preplnenosť prístupových komunikácií k jednotlivým
ubytovacím zariadeniam, počasie, prírodné živly, prípadné technické problémy a pod.) môže dôjsť k
omeškaniu dopravy pri ceste do ako i z letovísk oproti časom uvedeným v pokynoch na cestu, resp.
pri návrate k predpokladaným príchodom na územie SR. Spresnený čas odchodu z pobytového
miesta, príp. iné informácie týkajúce sa návratu budú uvedené na informačných tabuliach našej CK,
ktoré sú umiestnené na recepciách ubytovacích zariadení. V prípade nutných zmien prosíme o
porozumenie. V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané tým, že vodiči sú
povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je pre autobusy pomerne obmedzená, a ktorá
je často kontrolovaná zo strany polície aj spätne prostredníctvom tachografových krúžkov. Niektoré
autobusy sú vybavené bezpečnostnými pásmi. Všetci klienti sú povinní sa počas jazdy autobusu
pripútať. CK Globtour nepreberá žiadnu zodpovednosť za klienta, ktorý počas jazdy nebude pripútaný
bezpečnostným pásom. Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných miest na území
SR do miesta ich pobytu, t.j. až do prístupnej blízkosti ubytovacieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa
však môže stať, že sa autobusy nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích
zariadení, nakoľko sú často miestne komunikácie zablokované parkujúcimi autami individuálne
cestujúcich klientov. Vzhľadom k pomerne veľkému počtu letovísk, do ktorých organizujeme
autobusovú prepravu, môže v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri ceste do letoviska, resp. pri
návrate, k prestupom cestujúcich na niektorom nástupnom mieste na území SR, resp. na niektorom
hraničnom prechode, odkiaľ klienti pokračujú v jazde po príchode prestupového autobusu. Trasa
jednotlivých autobusov závisí od počtu cestujúcich z jednotlivých nástupných miest, alebo letovísk (v
mimosezónnych termínoch autobusy zachádzajú do väčšieho počtu letovísk), pričom si vyhradzujeme
právo jej určenia, resp. zmeny. V okrajových termínoch sú možné nástupy len na vybraných
nástupných miestach – bližšie informácie v pobočkách našich CK. V prípade nízkeho počtu
cestujúcich z niektorého nástupného miesta, si vyhradzujeme právo zrušenia možnosti nástupu na
takomto mieste s tým, že klientom bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena
neoprávňuje k stornovaniu zájazdu bez stornopoplatkov, resp. na náhradu nákladov cestovného. V
okrajových termínoch na začiatku a konci sezóny sa preprava uskutoční pri minimálnom počte 25
cestujúcich. V prípade nedosiahnutia uvedeného počtu najneskôr do 21 dní pred termínom prepravy,
bude klientom ponúknuté náhradné riešenie (zmena termínu, resp. zabezpečenie prepravy v
spolupráci s inými CK). Preprava klientov na území SR môže byť v prípade potreby zabezpečovaná
mikrobusom, alebo osobným autom a pod., preprava uvádzaným typom autobusu je garantovaná od
hraníc SR. Naša kyvadlová doprava bezprostredne nesúvisí s ubytovacími službami, a preto čas
príchodu do ubytovacieho zariadenia nie je podmienený časom poskytnutia izby, resp. apartmánu zo
strany recepcie, obdobne je to pri spiatočnej ceste, kedy čas uvoľnenia izby, resp. apartmánu nesúvisí
s časom odchodu autobusu z letoviska smerom na územie SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, čísla
miesteniek vopred negarantujeme. Zasadací poriadok je daný a cestujúci sa dozvie číslo svojho
sedadla pri nástupe do autobusu. Zasadací poriadok je vypracovaný so snahou uspokojiť všetkých
cestujúcich. Prednosť majú cestujúci, ktorí si zakúpili miestenku*do vybraných destinácií a pobyt z
katalógu CK Globtour, pričom sa zohľadňuje termín zakúpenia zájazdu a vek účastníkov. Deti do 12
rokov majú zákaz obsadzovať miesta v prvej rade autobusu. Každý cestujúci (i deti do 2 r.) musí mať
vlastné sedadlo! V autobusoch sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, tj. aj tie, ktoré majú
obmedzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsadzované bez nároku na
zľavu. Pri niektorých destináciách ponúkame možnosť zakúpenia miestenky. Miestenka je pri ceste
tam i späť platná na úseku – od miesta na území SR, na ktorom sa uskutočnia konečné prestupy v
rámci jednotlivých autobusov po miesto pobytu. Skupine cestujúcich, ktorá cestuje z rôznych
nástupných miest, nie je možné pri niektorých destináciách zabezpečiť prepravu v jednom autobuse.
Vzhľadom na obmedzený batožinový priestor v autobusoch si dovoľujeme požiadať cestujúcich, aby
cestovali s primeraným množstvom batožiny (batožinový limit na osobu je maximálne 20 kg).
Rozmernú batožinu (bicykle, surfy a pod.) a zvieratá neprepravujeme! Pri spiatočnej ceste je cestujúci
povinný byť pripravený na odchod 30 minút pred plánovaným odchodom. Vybrané prepravy, resp.
prepravy v termínoch, keď sú naše autobusy obsadené, zabezpečujeme v spolupráci s inými CK.
Kategorizácia autobusov – vzhľadom na skutočnosť, že doprava do jednotlivých destinácií je
zabezpečená autobusmi s rôznym vybavením, pre informáciu uvádzame rozdiely medzi jednotlivými
typmi: • Karosa – autobus s audio–video zariadením, vysokými sklopnými sedadlami, predajom
teplých a studených nápojov • Luxusný klimatizovaný autobus – autobus s audio–video zariadením,
vysokými sklopnými sedadlami, predajom teplých a studených nápojov, plnou klimatizáciou, izolačným
zasklením. Luxusný klimatizovaný autobus môže byť aj značky KAROSA, ak spĺňa vyššie uvedené
kritériá. V prípade zvozu nie je možné garantovať klimatizovaný autobus. Do kategórie
horeuvedeného patria nízkokapacitné autobusy (kapacita menej ako 40 miest), v ktorých nie nie je k
dispozícii toaleta. Nízkokapacitné autobusy sú zaraďované na prepravu v prípadoch ak nie je
prihlásený dostatočný počet účastníkov, resp. ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky.
Všetky informácie uvedené v tomto katalógu boli zostavené na základe našich poznatkov a informácií,
ktoré sme mali k dispozícii ku dňu vydania katalógu. Zdvorilo si vyhradzujeme právo na prípadné
zmeny, ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Uisťujeme Vás, že o nich budete
bezodkladne informovaní najneskôr do termínu zakúpenia Vášho zájazdu. Zároveň prijmite naše
ospravedlnenie za prípadné neúmyselné chyby a preklepy, ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu
vyskytnúť.
Obchodné podmienky
I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1)
Účastníkmi
zmluvného
vzťahu
sú:
a) Cestovná kancelária GLOBTOUR GROUP a.s., so sídlom Panská 12, 811 01 Bratislava, IČO 35894172,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo 3377/B, ktorá do zmluvného
vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných miest alebo splnomocnených externých autorizovaných
predajcov
(ďalej
iba
CK)
a
b) objednávateľ (zákazník) – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CK
zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. zájazd objednal písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v prospech ktorej sa
zmluva uzatvorila, zájazd písomne objednal, resp. na ktorú sa zájazd previedol, pričom v tomto prípade
podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, že je riadne splnomocnený uzatvoriť zmluvu v jej mene a v jej prospech.
Za
neplnoletú
osobu
Zmluvu
podpisuje
jej
zákonný
zástupca.
2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a týmito Zmluvnými vzťahmi. Vzniká uzatvorením
zmluvy o obstaraní zájazdu resp. potvrdením písomnej objednávky (ďalej len Zmluva), čím objednávateľ
vyslovuje súhlas s uzatvorením Zmluvy a so zmluvnými vzťahmi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb
uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.
33) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom
a
CK
vzniká
podpísaním
Zmluvy
o
obstaraní
zájazdu.
4) Obsah Zmluvy vyplýva z ponuky tohto katalógu, dodatočnej ponuky CK (napr. akcie, dotlač),
objednávateľom potvrdených objednávok (napr. forfaitové zájazdy) a je v súlade s týmito Zmluvnými vzťahmi.
5) Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že
zaplatí
dohodnutú
cenu.
6) Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu podpísaním Zmluvy udeľuje CK
tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, adresa, kde sa osoba zdržiava (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), dátum narodenia, rodné číslo, číslo
dokladu totožnosti, prípadne číslo cestovného dokladu, číslo telefónu, emailová adresa, prípadne ďalšie osobné
údaje, v súlade s predmetom podnikania CK, na účely plnenia povinností CK pri obstaraní zájazdu a s tým
súvisiacich služieb, a teda najmä za účelom obstarania zájazdu ako takého, ubytovania, dopravy, stravy,
doplnkových služieb k zájazdu, poistenia, ale tiež na zaslanie reklamných ponúk zájazdov, prípadne iných
produktov CK, po celú dobu platnosti tohto súhlasu. Osobné údaje dotknutých osôb smie CK poskytnúť tretím
osobám na rovnaký účel, na ktorý ich CK zbiera a spracúva. CK je oprávnená poskytnúť osobné údaje
dotknutých osôb takejto tretej osobe len pri plnení jej povinností vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu
(napr. prevádzkovateľom hotelov, dopravcom, poisťovniam, prípadne iným osobám, u ktorých CK obstaráva
zájazd, jeho časť, alebo ktorúkoľvek doplnkovú službu) a tiež za účelmi uvedenými v časti všeobecné informácie
– ochrana osobných údajov. Objednávateľ súhlasí, aby CK vo svojich informačných systémoch spracovávala
osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnou legislatívou (zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení). Poskytnuté údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené a spracovávané len oprávnenými
osobami, ktorí sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere s CK, alebo sprostredkovateľom CK, ako aj
oprávneným osobám dodávateľov služieb CK, a to najmä za účelom ponuky alebo poskytovania služieb pre CK
a jej marketingových aktivít. Tento súhlas so spracovaním údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov
osobných údajov, poštu a doručovanie písomností. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene
ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním
preukázateľne disponuje. Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu, vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov
do cudziny (štátov, kam, resp. cez ktoré účastníci pocestujú v rámci zájazdu, prípadne, v ktorých má byť
účastníkom zájazdu poskytnutá ktorákoľvek doplnková služba zájazdu) s vedomím, že cieľová krajina, do ktorej
môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté nemusí zaručovať primeranú úroveň ochrany. Objednávateľ
udeľuje CK tento súhlas na dobu platnosti tejto zmluvy, najmenej však na dobu 3 rokov odo dňa udelenia tohto
súhlasu. Objednávateľ vyhlasuje, že bol poučený i) o dobrovoľnosti jeho súhlasu, ii) o skutočnosti, že CK môže
kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov, iii) o skutočnosti, že kedykoľvek
môže písomným prejavom vôle adresovaným CK požiadať o likvidáciu osobných údajov spracúvaných o svojej
osobe, iv) o skutočnosti, že udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať. Pri odvolaní súhlasu je Objednávateľ
povinný písomné odvolanie súhlasu doručiť do sídla CK, resp. oznámiť túto skutočnosť ústnou formou do
zápisnice v CK. Objednávateľ čestne vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu boli on, ako aj
všetci účastníci zájazdu, ktorých osobné údaje na základe ich súhlasu CK poskytol, oboznámení a poučení o
všetkých svojich zákonných právach a podmienkach spracúvania svojich osobných údajov v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. v platnom znení, najmä však o ustanoveniach § 28 a nasl. tohto zákona ako aj o celom obsahu
Zmluvy, mal možnosť požiadať CK o vysvetlenie a doplňujúce poučenie o svojich právach, tieto mu boli, ako
objednávateľovi, zrozumiteľne sprístupnené a k udeleniu tohto súhlasu pristúpil dobrovoľne s vedomím
možných rizík. Objednávateľ vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytol CK sú správne, úplné a aktuálne a v
prípade, že dôjde k ich zmene sa ich zaväzuje aktualizovať.
II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV
1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a
objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve. 2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je
oprávnená jednostranným úkonom v zmysle § 741c Obč. zákonníka zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili plnú
cenu
zájazdu),
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v
cene
zájazdu,
c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde
do 21. dňa pred začiatkom zájazdu (nevzťahuje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). Pre výpočet
výmenného
kurzu
bol
použitý
kurz
NBS
k
15.10.2013.
3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK na základe tejto dohody
oprávnená cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba
podľa odst. 2) písmena a), b), c) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. Toto zvýšenie ceny je
pre
objednávateľa
záväzné.
4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu zvýšenia musí CK odoslať objednávateľovi
najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v
cene
zájazdu.
5) Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý
zájazd taxatívne vymenované. K cenám autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo Slovenska účtuje
príplatok za nástupné miesta podľa platného cenníka uvedeného v katalógu. K základným cenám zájazdov sa
pripočítavajú príplatky, resp. odpočítavajú zľavy uvedené v základnej ponuke. Tieto služby sa môžu doobjednať
len
na
dobu
celého
pobytu.
6) Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len
„cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má
objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť,
inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich
kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne
dohodnuté
s
obstarávateľom
inak.
7) 7) Na akciové ceny, publikované formou akciovej ponuky, sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.
Ceny leteniek boli kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 650 USD/MT. V súvislosti s nárastom cien
palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný palivový príplatok. Výška palivového príplatku/preplatku sa odvíja
od ceny leteckého paliva (JET A) na svetových trhoch obchodovateľného podľa FOB ROTTERDAM:
Cena leteckého paliva ALBÁNSKO, BULHARSKO, TALIANSKO TURECKO
400 - 600 USD/MT
-20 €
-25 €
601 - 900 USD/MT
0€
0€
901 - 1 100 USD/MT
20 €
25 €
1 101 - 1300 USD/MT
35 €
40 €
V prípade cien paliva pod 400 USD/MT, resp. nad 1 300 USD/MT bude uplatňovaný alikvótny výpočet
palivového príplatku/preplatku.
III. PLATOBNÉ PODMIENKY
1) CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu
zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplatenie ceny zájazdu (príp. preddavku) objednávateľ musí na požiadanie CK
preukázateľným
spôsobom
doložiť.
2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri
uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% ceny
zájazdu.
b) najneskôr 46 kalendárnych dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej
ceny
zájazdu.
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 kalendárnych dní pred začiatkom zájazdu je
objednávateľ
povinný
uhradiť
100%
ceny
zájazdu
pri
vzniku
zmluvného
vzťahu.
3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľ
z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termíny alebo výšky platieb podľa článku III. ods. 2 Zmluvných vzťahov, je
CK oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto
Zmluvných vzťahov. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu i v
prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK preddavok ani celú cenu zájazdu a CK od uzavretej
Zmluvy neodstúpila.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1)
K
základným
právam
objednávateľa
patrí
najmä:
a)
právo
na
riadne
poskytnutie
zmluvne
dohodnutých
a
zaplatených
služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Zmluvných
vzťahov,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia právnej povinnosti CK a jej
vybavenie
v
súlade
s
článkom
VIII.
týchto
Zmluvných
vzťahov,
f) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, ak nie sú obsiahnuté
už
v
Zmluve
alebo
v
katalógu,
ako
i
potrebné
doklady.
g) právo písomne oznámiť CK najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní
iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s
uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v
ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne
zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa
vzniknú (čl. VI., bod 7), h) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných
dokladoch,
pred
nepovolanými
osobami
2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä: a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu
zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve
vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
b) zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka
a písomný súhlas zákonného zástupcu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný
stav
to
vyžaduje,
c)
vopred
nahlásiť
účasť
cudzích
štátnych
príslušníkov,
d)
zaplatiť
cenu
zájazdu
v
súlade
s
čl.
III
týchto
Zmluvných
vzťahov,
e)
prevziať
od
CK
doklady
potrebné
pre
čerpanie
služieb,
f) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť zaočkovaný (pokiaľ je to
vyžadované), dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a
zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Povinnosť mať vlastný (individuálny) cestovný doklad sa vzťahuje
na každého objednávateľa a účastníka zájazdu, bez ohľadu na vek účastníka zájazdu, a teda aj na deti bez ohľadu
na ich vek, pričom doba platnosti cestovného dokladu musí zodpovedať požiadavkám krajiny, do ktorej alebo
cez ktorú účastníci zájazdu cestujú. Objednávateľ a účastník zájazdu sú uzrozumený so skutočnosťou, že v
prípade ak bude znemožnená účasť na zájazde ktorémukoľvek účastníkovi zájazdu z dôvodu neplatnosti jeho
cestovného dokladu, nedostatočnej doby platnosti jeho cestovného dokladu alebo z dôvodu, že každý účastník
zájazdu nemá vlastný (individuálny) cestovný doklad, za túto skutočnosť CK nenesie zodpovednosť a rovnako
nezodpovedá ani za škodu, či ujmu, ktorá v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti účastníkovi zájazdu či
objednávateľovi
vznikne.
g) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený
program,
h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov,
dodávateľov
služieb
alebo
CK
a
uhradiť
prípadnú
spôsobenú
škodu,
i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto
Zmluvných
vzťahov.
j) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov
zájazdu,
alebo
spôsobiť
zhoršenie
vlastného
zdravotného
stavu
k)
dostaviť
sa
na
miesto
odchodu
v
stanovenom
čase
l) bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, predovšetkým telefonického kontaktu a poštovej adresy, slúžiacim k
prípadnému
oznámeniu
zmeny
náležitostí
Zmluvy
alebo
pokynov
na
cestu.
m) pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej
vystavenia, a zaslať ním podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. V
prípade,
že
objednávateľ
tento
záväzok
nesplní,
CK
má
právo
zrušiť
rezerváciu.
3) K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK
obdržia,
najmä
ich
však
informovať
o
rozsahu
a
kvalite
služieb,
b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov.
V. POVINNOSTI A PRÁVA CK
1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto Zmluvných vzťahov sa vzťahujú im
zodpovedajúce
povinnosti
a
práva
CK.
2) CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej
známe
a
ktoré
môžu
mať
vplyv
na
rozhodnutie
záujemcov
o
kúpe
zájazdu.
3) CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4) CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na
poistné
plnenie
v
prípadoch,
keď
CK
z
dôvodu
svojho
úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b), nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v
prípade, ak zájazd bol poskytnutý len z časti.
VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU
1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi
zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena
uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia
storno poplatku. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.
2) Pre realizáciu zájazdu je stanovený minimálny počet 35 účastníkov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK má
právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom do 21 dní
pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov. Ak CK z tohto
dôvodu zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr
7
dní
pred
odchodom
zájazdu.
3) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku
nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné
pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená
bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým
nebolo
možné
zabrániť.
4) Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo objednávateľ nesúhlasí s
navrhovanou zmenou Zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej
Zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak
CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej
Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby,
je
CK
povinná
rozdiel
bezodkladne
objednávateľovi
vrátiť.
5) CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých službách sú v nevyhnutných prípadoch
možné, pričom CK bude objednávateľa o nich bezodkladne informovať. Ide najmä o zmenu trasy zájazdu,
ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu a triedu, zmenu obsahu a časového rozvrhu
poskytovania služieb all inclusive, časových harmonogramov programov a programu zájazdu, dĺžky trvania
zájazdu, miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná
doprava z a na pôvodné miesto, meškanie lietadla, zmena leteckej spoločnosti a typu lietadla, zrušenie
autobusovej dopravy a zmenu kategórie autobusu pri doprave po Slovensku, ako aj zmeny, ktoré slúžia na
opravu zrejmých omylov a tlačových chýb. Doprava po Slovensku pri všetkých autobusových zájazdoch sa
uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov z jedného nástupného miesta. Ak navrhované zmeny vedú aj k
zmene ceny zájazdu, CK uvedie novú cenu návrhu. Objednávateľ má možnosť písomne v určenej lehote
oznámiť
CK,
že
so
zmenami
nesúhlasí,
a
že
odstupuje
od
Zmluvy.
6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo
zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také
opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako
prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel
ceny
medzi
ponúkanými
a
poskytnutými
službami.
7) Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena
účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za dohodnutý administratívny poplatok
vo výške 35 €/os. Administratívny poplatok nezahŕňa náklady súvisiace so zmenou objednávky objednávateľa a
objednávateľ sa požiadaním o vykonanie zmeny zaväzuje okrem dohodnutého administratívneho poplatky
zaplatiť aj všetky súvisiace poplatky, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny objednávky (administratívne poplatky
iných poskytovateľov služieb, napr. poplatky za vykonanie zmien v rezervácii dopravcov, hotelov, konzulárnych
a
vízových
oddelení,
a
pod.).
8) CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v
Zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.
9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy
a v prípade jej nedodania CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.
VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu
porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s
uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. Účinky
odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia objednávateľovi. V prípade vrátenia zásielky ako
nedoručenej z akéhokoľvek dôvodu z adresy uvedenej v zmluve objednávateľom, sa táto považuje za doručenú
dňom jej odoslania CK. K rovnakému dňu nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy.
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a)
bez
udania
dôvodu
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše
objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto pošle
doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú
dňom spísania záznamu, príp. dňom písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd
zakúpil.
3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou,
je objednávateľ povinný zaplatiť CK storno poplatok. Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností
objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej
pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
• 45-31 dní pred odchodom zájazdu: 40% z ceny objednaných služieb a poistné
• 30-21 dní pred odchodom zájazdu: 50% z ceny objednaných služieb a poistné
• 20-15 dní pred odchodom zájazdu: 80% z ceny objednaných služieb a poistné
• 14-6 dní pred odchodom zájazdu: 90% z ceny objednaných služieb a poistné
• 5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb a poistné
4) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho
odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2) písm. f) týchto zmluvných
vzťahov, je povinný zaplatiť storno poplatok, ktorý sa rovná 100% ceny nevyužitej služby (zájazd, pobyt alebo
iná
služba).
5) Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku a zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú
účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa
nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.
6) CK má právo započítať storno poplatok, resp. zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej
ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z
uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. Objednávateľ vyjadruje s možnosťou započítania svoj súhlas. 7)
CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, ak závažne poruší právne predpisy
Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu.
8) Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu, ktorý si tento u CK objednal a bol CK potvrdený a úhrada
dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške 35 €/os. podľa článku VI bod 7. týchto zmluvných vzťahov, nezakladá
dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť storno poplatok za zrušenie skôr objednaného
zájazdu vypočítaný, podľa bodu 3 tohto článku Zmluvných vzťahov.
VIII. REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve, vzniká
objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytnutej služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný
uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby
alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ je povinný
poskytnúť
CK
maximálnu
súčinnosť.
2) Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je
potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK alebo dodávateľa
služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár. Zástupca CK sa vyjadrí k predmetu chybne poskytnutej
služby. Tento potvrdený záznam je objednávateľ povinný predložiť pri uplatnení práva na reklamáciu. Zástupca
CK nie je povinný vyjadriť sa k bodom, ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnutých v Zmluve.
3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK bezodkladne, najneskôr však do troch
mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť
podľa Zmluvy, inak právo zaniká. K reklamácii objednávateľ prikladá písomný záznam, vypracovaný podľa
predchádzajúceho bodu. Na všetky reklamácie CK odpovie písomnou formou najneskôr do 30 dní od ich
doručenia.
4) CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia Zmluvy bez ohľadu
na to, či tieto záväzky má plniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK
nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u
sprievodcu, hotela alebo inej organizácie (napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu a
majetkom hotela s prístupom výhradne len pre hotelových hostí, CK ani hotel nezodpovedajú za jej čistotu,
údržbu
a
vybavenie.
5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú
predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovom poistení, ani
také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
6) CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na možnosť jeho vzniku z dôvodov
zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, plných vzdušných
koridorov resp. z technických a prevádzkových dôvodov. Obe strany sa dohodli, že meškanie dopravného
prostriedku
nezakladá
dôvod
na
odstúpenie
od
Zmluvy.
7) V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK
hradí cestovné náklady v rámci územia SR vo výške cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravidelnej
autobusovej
linky.
8) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
IX. CESTOVNÉ POISTENIE
1) Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných strán je komplexné cestovné poistenie vrátane
poistenia storno poplatkov pre účastníkov zájazdu. Ceny komplexného cestovného poistenia sú uvedené v
katalógu našej cestovnej kancelárie. Presný rozsah komplexného cestovného poistenia pre klientov CK je k
dispozícii vo všetkých pobočkách CK ako i v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré obdrží objednávateľ
od
CK.
2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení
poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu,
prípadne
výšku
uplatňovaných
nárokov
z
tohto
vzťahu.
3) V prípade, že objednávateľ odmietne komplexné cestovné poistenie, ktoré je súčasťou zájazdov CK, zároveň
tým objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré sú inak predmetom poistného plnenia
komplexného cestovného poistenia, ktoré je v ponuke CK.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú
informáciám známym v dobe tlače k 30.11.2013 a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do uzatvorenia Zmluvy s
objednávateľom. Všetky informácie uvedené v tomto katalógu boli zostavené na základe poznatkov a informácií,
ktoré mala CK k dispozícii ku dňu vydania katalógu. CK si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli
vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo vás uisťuje, že vás bude o nich bezodkladne informovať
najneskôr do termínu zakúpenia vášho zájazdu. CK sa ospravedlňuje za prípadné neúmyselné chyby a preklepy,
ktoré
sa
mohli
pri
spracovaní
katalógu
vyskytnúť.
2) Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 1.12.2013 a spolu s katalógom sa považujú za neoddeliteľnú
súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľ potvrdzuje, že týmito Zmluvnými vzťahmi
ako aj so Všeobecnými informáciami bol oboznámený, sú mu zrozumiteľné, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu
ich
prijíma.
Pre
výklad
pojmov
budú
GLOBTOUR GROUP, a.s.
Download

Všeobecné zmluvné podmienky