iPhone
Príručka užívateľa
Pre softvér iOS 5.0
Obsah
2
9
9
9
10
12
Kapitola 1:  iPhone na prvý pohľad
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
18
Kapitola 2:  Začíname
20
20
23
25
28
29
30
31
32
33
34
34
35
37
38
39
Kapitola 3:  Základy
40
40
42
42
Kapitola 4:  Siri
43
43
47
Kapitola 5:  Telefón
iPhone — celkový prehľad
Príslušenstvo
Tlačidlá
Stavové ikony
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone
Čo budete potrebovať
Inštalácia SIM karty
Nastavenie a aktivácia
Pripájanie na internet
Pripájanie zariadenia iPhone k vášmu počítaču
Nastavenie emailových a ďalších účtov
Spravovanie obsahu na vašich iOS zariadeniach
iCloud
Synchronizácia s iTunes
Používanie aplikácií
Úprava plochy
Písanie
Tlačenie
Vyhľadávanie
Ovládanie hlasom
Hlásenia
Twitter
Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom
AirPlay
Bluetooth zariadenia
Batéria
Bezpečnostné funkcie
Čistenie iPhonu
Reštartovanie alebo obnova iPhonu
Používanie Siri
Ak Siri nerozumie tomu, čo hovoríte
Diktovanie
Telefonické hovory
FaceTime
48
49
50
50
51
51
53
Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
Kontakty
Obľúbené
Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo
Zvonenia, prepínač Zvoniť/Ticho a vibrovanie
Medzinárodné hovory
Nastavovanie možností telefónu
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
Kapitola 6:  Mail
61
61
62
62
63
63
63
63
64
64
Kapitola 7:  Safari
65
65
65
66
67
67
68
68
68
69
69
70
71
Kapitola 8:  Hudba
72
72
74
74
74
74
Kapitola 9:  Správy
Prezeranie a čítanie emailových správ
Práca s viacerými účtami
Odosielanie emailových správ
Používanie odkazov a detekcia dát
Zobrazovanie príloh
Tlačenie správ a príloh
Triedenie emailových správ
Vyhľadávanie v emailoch
Emailové účty a nastavenia
Prezeranie webových stránok
Odkazy
Zoznam Na prečítanie
Čítačka
Zadávanie textu a vypĺňanie formulárov
Vyhľadávanie
Záložky a história
Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov
Web clips
Pridávanie hudby a audio obsahu
Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu
Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku
Ovládanie podcastov a audiokníh
Používanie Siri alebo ovládania hlasom s aplikáciou Hudba
Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow
Prezeranie skladieb v albume
Vyhľadávanie zvukového obsahu
iTunes Match
Genius
Playlisty
Domáce zdieľanie
Odosielanie a prijímanie správ
Odosielanie skupinových správ
Odosielanie fotiek, videí a ďalších informácií
Upravovanie konverzácií
Vyhľadávanie správ
Obsah
3
4
75
75
75
76
76
77
77
77
77
Kapitola 10:  Kalendár
79
79
80
80
80
81
Kapitola 11:  Fotky
82
82
82
83
83
84
84
84
85
Kapitola 12:  Fotoaparát
86
86
86
87
87
88
88
88
88
Kapitola 13:  YouTube
89
89
90
Kapitola 14:  Akcie
91
91
92
93
93
94
Kapitola 15:  Mapy
95
95
Kapitola 16:  Počasie
O aplikácii Kalendár
Prezeranie kalendárov
Pridávanie udalostí
Odpovedanie na pozvánky
Vyhľadávanie v kalendároch
Odoberanie kalendárov
Importovanie udalostí kalendára z aplikácie Mail
Účty a nastavenia aplikácie Kalendár
Prezeranie fotografií a videí
Zobrazovanie prezentácií
Usporadúvanie fotografií a videí
Zdieľanie fotografií a videí
Tlačenie fotografií
O aplikácii Fotoaparát
Fotografovanie a natáčanie videí
HDR fotografie
Prezeranie, zdieľanie a tlač
Úprava fotografií
Orezávanie videí
Prenos fotografií a videí do počítača
Fotostream
O aplikácii YouTube
Prezeranie a vyhľadávanie videí
Prehrávanie videí
Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači
Uchovávanie videí, ktoré sa vám páčia
Zdieľanie videí, komentárov a hodnotení
Získanie informácií o videu
Odosielanie videí na YouTube
Prezeranie cien akcií
Zobrazenie ďalších informácií
Vyhľadávanie lokalít
Stanovenie trás
Získanie a zdieľanie informácií o lokalite
Zobrazenie dopravnej situácie
Satelitné zobrazenie a zobrazenie ulíc
Získavanie informácií o počasí
Obsah
96
96
96
97
97
97
Kapitola 17:  Poznámky
98
98
98
98
99
99
Kapitola 18:  Hodiny
100
100
100
101
102
102
103
103
Kapitola 19:  Pripomienky
104
104
104
105
105
105
106
Kapitola 20:  Game Center
107
107
107
108
108
108
110
110
110
111
111
Kapitola 21:  iTunes Store
O aplikácii Poznámky
Písanie poznámok
Čítanie a upravovanie poznámok
Vyhľadávanie poznámok
Tlačenie a odosielanie poznámok emailom
O aplikácii Hodiny
Nastavenie svetového času
Nastavenie budíkov
Používanie stopiek
Nastavenie časovača
O aplikácii Pripomienky
Nastavenie pripomienky
Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam
Spravovanie pripomienok v zobrazení Dátum
O polohových pripomienkach
Spravovanie dokončených pripomienok
Vyhľadávanie pripomienok
O aplikácii Game Center
Prihlásenie sa do Game Center
Kupovanie a sťahovanie hier
Hranie hier
Hranie s priateľmi
Nastavenia Game Center
O aplikácii iTunes Store
Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov
Kupovanie a požičiavanie videí
Sledovanie interpretov a priateľov
Streamovanie alebo sťahovanie podcastov
Zobrazenie stavu sťahovaných položiek
Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
Zobrazenie informácií o účte
Overenie stiahnutého obsahu
112 Kapitola 22:  Kiosk
112 O aplikácii Kiosk
113 Čítanie najnovších čísiel
114
114
114
115
116
Kapitola 23:  App Store
O aplikácii App Store
Vyhľadávanie a sťahovanie aplikácií
Vymazávanie aplikácií
Nastavenia Store
Obsah
5
117
117
117
118
118
119
119
Kapitola 24:  Kontakty
121
121
121
122
122
122
123
123
124
124
Kapitola 25:  Videá
O aplikácii Kontakty
Synchronizácia kontaktov
Vyhľadávanie kontaktov
Pridávanie a upravovanie kontaktov
Jednotné kontakty
Účty a nastavenia aplikácie Kontakty
O aplikácii Videá
Prehrávanie videí
Vyhľadávanie videí
Prehrávanie požičaných videí
Prehrávanie videí na TV
Vymazávanie videí z iPhonu
Používanie domáceho zdieľania
Nastavenie automatického vypnutia
Konvertovanie videí pre iPhone
125 Kapitola 26:  Kalkulačka
125 Používanie kalkulačky
125 Vedecká kalkulačka
6
126
126
126
127
127
Kapitola 27:  Kompas
128
128
128
129
129
130
Kapitola 28:  Diktafón
131
131
131
131
132
132
132
Kapitola 29:  Nike + iPod
133
133
133
134
134
135
136
136
Kapitola 30:  iBooks
O aplikácii Kompas
Kalibrácia kompasu
Stanovenie smeru
Používanie kompasu s aplikáciou Mapy
O aplikácii Diktafón
Nahrávanie
Počúvanie nahrávok
Spravovanie a zdieľanie nahrávok
Zdieľanie nahrávok s vaším počítačom
O aplikácii Nike + iPod
Aktivácia Nike + iPod
Pripojenie senzora
Tréning s Nike + iPod
Kalibrácia Nike + iPod
Odosielanie tréningových dát na stránku Nikeplus.com
O aplikácii iBooks
Používanie iBookstore
Synchronizácia kníh a PDF dokumentov
Čítanie kníh
Čítanie PDF dokumentov
Zmena vzhľadu knihy
Vyhľadávanie kníh a PDF súborov
Obsah
136
136
137
137
138
Vyhľadanie významu slova
Predčítanie knihy
Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom
Usporiadanie knižnice
Synchronizácia záložiek a poznámok
139
139
140
151
151
151
151
152
152
152
152
153
153
153
154
154
155
155
155
155
155
155
155
156
156
Kapitola 31:  Prístupnosť
157
157
157
158
159
159
159
160
160
161
161
161
168
Kapitola 32:  Nastavenia
169
169
169
169
171
171
Príloha A:  Medzinárodné klávesnice
Funkcie univerzálneho prístupu
VoiceOver
Presmerovanie zvuku prichádzajúcich hovorov
Siri
Trojité stlačenie tlačidla Domov
Zväčšovanie
Veľký text
Biela na čiernej
Rozprávať výber
Funkcia Rozprávať autotext
Mono zvuk
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi
Vlastné vibrovania
Upozorňovanie bleskom
AssistiveTouch
Služba Univerzálny prístup v Mac OS X
Podpora ďalekopisu - TTY
Minimálna veľkosť písma emailových správ
Priraditeľné zvonenia
Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
Klávesnica orientovaná na šírku
Veľká klávesnica telefónu
Ovládanie hlasom
Skryté titulky
Režim lietadlo
Wi-Fi
Hlásenia
Lokalizačné služby
VPN
Zdieľanie internetu
Operátor
Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho
Jas
Pozadie
Všeobecné
Nastavenia aplikácií
Pridávanie a odstraňovanie klávesníc
Prepínanie medzi klávesnicami
Čínština
Japončina
Písanie Emoji znakov
Obsah
7
171 Používanie zoznamu kandidátov
172 Používanie skratiek
172 Vietnamčina
173
173
173
173
175
175
176
177
177
178
179
179
8
Príloha B:  Podpora a ďalšie informácie
Webová stránka podpory pre iPhone
Reštartovanie alebo obnova iPhonu
Zálohovanie iPhonu
Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone
Zdieľanie súborov
Informácie o bezpečnosti, softvéri a servise
Používanie zariadenia iPhone vo firemnom prostredí
Používanie zariadenia iPhone v sieťach iných operátorov
Informácie o likvidácii a recyklácii
Apple a životné prostredie
Prevádzková teplota iPhonu
Obsah
1
iPhone na prvý pohľad
iPhone — celkový prehľad
iPhone
V závislosti od modelu, ktorý vlastníte a od toho, či ste menili rozmiestnenie ikon na ploche, sa
plocha vášho zariadenia iPhone môže líšiť od obrázkov v tejto príručke.
Príslušenstvo
iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:
9
Príslušenstvo
Spôsob využitia
Apple slúchadlá s ovládačom
a mikrofónom
Počúvajte hudbu a videá a telefonujte. Viac v časti „Apple slúchadlá
s ovládačom a mikrofónom“ na strane 33.
Kábel Dock connector – USB
Použite tento kábel na pripojenie zariadenia iPhone k vášmu počítaču
kvôli synchronizácii a nabíjaniu. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou
dockovou stanicou, alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho zariadenia
iPhone.
USB sieťový adaptér
Ak chcete nabiť iPhone, pripojte iPhone k napájaciemu adaptéru
pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky.
Nástroj na vysúvanie SIM karty
(nie je súčasťou príslušenstva vo
všetkých oblastiach)
Vysuňte SIM kartu.
Tlačidlá
Tlačidlo Zap./Vyp.
Ak práve nepoužívate váš iPhone, môžete ho zamknúť, vypnúť jeho displej a šetriť tak batériu.
Zamknutie zariadenia iPhone: Stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
Keď je iPhone zamknutý, nebude displej reagovať na dotyk vašich prstov. iPhone Stále však
môžete prijímať hovory, textové správy a ďalšie aktualizácie. Môžete tiež:
ÂÂ počúvať hudbu
ÂÂ upravovať hlasitosť pomocou bočných tlačidiel na iPhone (alebo na iPhone slúchadlách )
počas telefonického hovoru alebo počúvania hudby
ÂÂ zdvihnúť alebo ukončiť hovor, prípadne ovládať prehrávanie zvuku pomocou stredného
tlačidla na iPhone slúchadlách (viac v časti „Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového
obsahu“ na strane 65)
Odomykanie iPhonu
Stlačte tlačidlo Domov
Vypnutie zariadenia iPhone
Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd, až kým sa
nezobrazí červený prepínač, ktorý následne potiahnite prstom.
Zapnutie zariadenia iPhone
Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí logo spoločnosti
Apple.
alebo Zap./Vyp. a prstom potiahnite prepínač.
Ak iPhone nezaregistruje žiadny dotyk na displeji, automaticky sa zamkne po jednej minúte.
Toto štandardné nastavenie je možné upraviť. Ak chcete zapnúť automatické uzamykanie, alebo
nastaviť čas, po ktorom sa iPhone zamkne, pozrite si časť „Uzamykanie“ na strane 164. Ak chcete,
aby bolo na odomknutie zariadenia iPhone potrebné zadať heslo, pozrite si časť„Uzamykanie
heslom“ na strane 164.
10
Kapitola 1    iPhone na prvý pohľad
Tlačidlo Domov
Stlačením tlačidla Domov sa kedykoľvek môžete vrátiť na plochu. Pomocou tlačidla Domov
môžete taktiež rýchlo vykonávať niektoré funkcie.
Prechod na plochu: Stlačte tlačidlo Domov .
Na ploche môžete klepnutím spúšťať aplikácie. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na
strane 20.
Zobrazenie lišty s naposledy
používanými aplikáciami
(multitasking)
Stlačte tlačidlo Domov dvakrát
Zobrazenie ovládania prehrávania
zvuku
Keď je iPhone zamknutý: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát . Viac v časti
„Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 65.
Počas používania inej aplikácie: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát a potom
švihnite prstom v zozname naposledy používaných aplikácií smerom zľava
doprava.
Spustenie Siri (iPhone 4S) alebo
ovládania hlasom
Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na
strane 40 a „Ovládanie hlasom“ na strane 30.
(iPhone musí byť odomknutý).
Tlačidlá hlasitosti
Ak práve telefonujete, počúvate hudbu, alebo pozeráte film, či iné médiá, tlačidlá na bočnej
strane zariadenia iPhone menia úroveň hlasitosti. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie
hlasitosti zvonenia, pripomienok a ďalších zvukových efektov.
UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke
Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.
Ak chcete obmedziť maximálnu hlasitosť hudby a videí, prejdite do Nastavenia > Hudba.
Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti môžete použiť aj na fotografovanie a natáčanie videí. Viac v časti
„Fotografovanie a natáčanie videí“ na strane 82.
Prepínač Zvoniť/Ticho
Pomocou prepínača Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom
režimom .
Kapitola 1    iPhone na prvý pohľad
a tichým
11
Ak je nastavený hlasný režim, iPhone prehráva všetky zvuky. Ak je nastavený tichý režim, iPhone
nezvoní, neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty.
Dôležité: Budíky, aplikácie určené na prehrávanie zvuku (iPod) a množstvo hier, budú aj naďalej
prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora, aj keď je iPhone v tichom režime.
Viac informácií o nastavení ozvučenia a vibrovania nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/
Ticho“ na strane 160.
Stavové ikony
Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho zariadenia iPhone:
Stavová ikona
12
Význam
Signál mobilnej siete*
Indikuje, či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete
uskutočňovať alebo prijímať hovory. Čím viac paličiek
je zobrazených, tým je signál silnejší. Ak nie je v dosahu
žiadny signál, paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“.
Režim lietadlo
Indikuje, že je zapnutý režim „lietadlo“ – nie je možné
používať telefón, pripájať sa na internet alebo používať
Bluetooth® zariadenia. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií,
ktoré používajú bezdrôtové siete. Viac v časti „Režim
lietadlo“ na strane 157.
UMTS/EV-DO
Zobrazuje, že je 3G UTMS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) sieť
vášho operátora v dosahu zariadenia iPhone a môžete
sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti
„Sieť“ na strane 163.
EDGE
Zobrazuje, že sieť EDGE (GSM) vášho operátora
je v dosahu zariadenia iPhone a môžete sa jej
prostredníctvom pripojiť na internet. Viac v časti „Sieť“ na
strane 163.
GPRS/1xRTT
Zobrazuje, že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť
vášho operátora v dosahu zariadenia iPhone a môžete
sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti
„Sieť“ na strane 163.
Wi-Fi*
Zobrazuje, že je iPhone pripojený na internet
prostredníctvom Wi-Fi siete. Čím viac paličiek je
zobrazených, tým je signál silnejší. Viac v časti „Wi-Fi“ na
strane 157.
Zdieľanie internetu
Zobrazuje, že je iPhone pripojený k inému zariadeniu
iPhone a zdieľa s ním pripojenie na internet. Viac v časti
„Zdieľanie internetu“ na strane 159.
Synchronizácia
Zobrazuje, že sa iPhone synchronizuje s iTunes.
Aktivita siete
Signalizuje sieťovú aktivitu. Túto ikonu môžu na
identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré
aplikácie tretích strán.
Presmerovanie hovorov
Zobrazuje, že je na iPhone zapnuté presmerovanie
hovorov. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na
strane 50.
VPN
Zobrazuje, že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN.
Viac v časti „Sieť“ na strane 163.
Kapitola 1    iPhone na prvý pohľad
Stavová ikona
Význam
Zámok
Zobrazuje, že je iPhone zamknutý. Viac v časti „Tlačidlo
Zap./Vyp.“ na strane 10.
TTY
Zobrazuje, že je iPhone nastavený na prácu
s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti „Podpora
ďalekopisu - TTY“ na strane 155.
Prehrávanie
Zobrazuje, že sa práve prehráva skladba, audiokniha
alebo podcast. Viac v časti „Prehrávanie skladieb
a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 65.
Zamknutie orientácie na výšku
Zobrazuje, že je orientácia obrazovky iPhonu zamknutá
na výšku. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo
na výšku“ na strane 22.
Budík
Zobrazuje, že máte nastavený budík. Viac v časti
„Nastavenie budíkov“ na strane 98.
Lokalizačné služby
Zobrazuje, že niektorá z aplikácií používa lokalizačné
služby. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 159.
Bluetooth*
Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnutý
a príslušenstvo je pripojené. Sivá ikona: Bluetooth je
zapnutý, ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie.
Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 34.
Batéria Bluetooth
Zobrazuje úroveň batérie podporovaného a spárovaného
Bluetooth zariadenia.
Batéria
Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. Viac v časti
„Batéria“ na strane 35.
* Používanie určitého príslušenstva so zariadením iPhone môže mať vplyv na výkon v
bezdrôtovej sieti.
Kapitola 1    iPhone na prvý pohľad
13
2
Začíname
·
UPOZORNENIE: Aby ste predišli možným zraneniam, prečítajte si pozorne návod na použitie
v tejto príručke a informácie týkajúce sa bezpečnosti v príručke iPhone Dôležité informácie
o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/ predtým, ako začnete
používať váš iPhone.
Prezeranie príručky užívateľa na iPhone
Dokument iPhone Príručka užívateľa si môžete prezerať na vašom iPhone v aplikácii Safari alebo
v bezplatnej aplikácii iBooks.
Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii Safari: Klepnite na
iPhone Príručka užívateľa.
a potom klepnite na záložku
Ak chcete pridať ikonu príručky na plochu, klepnite na a potom na „Pridať na plochu“.
Ak chcete zobraziť príručku v inom jazyku, klepnite na „Zmeniť jazyk“ na strane s hlavným
obsahom.
Zobrazenie príručky užívateľa v aplikácii iBooks: Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu iBooks,
otvore App Store, vyhľadajte „iBooks“ a nainštalujte si ju. Otvorte aplikáciu iBooks a klepnite na
Store. Vyhľadajte výraz „iPhone príručka“ a potom vo výsledkoch vyberte príručku a stiahnite ju.
Viac informácií o iBooks nájdete v časti kapitola 30, „iBooks,“ na strane 133.
Čo budete potrebovať
Na používanie zariadenia iPhone potrebujete:
ÂÂ Volací program u mobilného operátora poskytujúceho služby pre iPhone vo vašej oblasti
ÂÂ Apple ID (vyžadujú ho niektoré funkcie), ktoré si môžete vytvoriť počas nastavovania
ÂÂ Mac alebo PC s USB 2.0 portom a jedným z nasledujúcich operačných systémov:
ÂÂ Mac OS X v10.5.8 alebo novší
ÂÂ Windows 7, Windows Vista, prípadne Windows XP Home alebo Professional (SP3)
ÂÂ Pripojenie vášho počítača na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie)
ÂÂ Aplikáciu iTunes verzie 10.5 alebo novšiu verziu (vyžadujú ju niektoré verzie) dostupnú na
www.apple.com/sk/itunes/download/
14
Inštalácia SIM karty
Ak bola k zariadeniu iPhone dodaná SIM karta, nainštalujte ju pred spustením nastavovania.
Dôležité: SIM karta sa vyžaduje na používanie mobilných služieb pri pripájaní ku GSM sieťam
a niektorým CDMA sieťam. iPhone 4S, ktorý bol aktivovaný prostredníctvom bezdrôtovej CDMA
siete môže využívať SIM kartu na pripájanie ku GSM sieťam (pri medzinárodnom roamingu).
Váš iPhone podlieha pravidlám vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb. Tieto môžu zahŕňať
obmedzenia týkajúce sa zmeny poskytovateľa služby a roamingu a to aj po skončení minimálnej
vyžadovanej zmluvy o službách. Viac informácií získate u vášho poskytovateľa bezdrôtových
služieb. Dostupnosť mobilných funkcií závisí od bezdrôtovej siete.
Inštalácia SIM karty do iPhonu 4S
Inštalácia SIM karty: Zasuňte koniec malej spinky na papier alebo nástroja na vysúvanie SIM
karty do otvoru na SIM dvierkach. Vytiahnite dvierka SIM karty a vložte SIM kartu tak, ako je to
znázornené na obrázku. SIM dvierka spolu so SIM kartou opatrne zasuňte na pôvodné miesto.
Nastavenie a aktivácia
Ak chcete aktivovať iPhone, zapnite iPhone a nasledujte inštrukcie sprievodcu nastavením.
Sprievodca nastavením vás prevedie procesom nastavenia, vrátane pripojenia k Wi-Fi sieti,
prihlásenia sa pomocou Apple ID alebo vytvorenia bezplatného Apple ID, nastavenia iCloudu,
zapnutia odporúčaných funkcií, ako sú Lokalizačné služby alebo Nájsť môj iPhone a aktivácie
zariadenia iPhone u vášho operátora. Počas nastavovania môžete tiež obnoviť zariadenie
z iCloud zálohy alebo zálohy v iTunes.
Aktiváciu je možné vykonať prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilnej siete operátora
(táto možnosť nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Ak nie je dostupná ani jedna z týchto
možností, musíte pripojiť iPhone k vášmu počítaču. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej
časti. Ak nemáte nainštalovanú SIM kartu (pre prístup na GSM sieť), musí byť iPhone pre
dokončenie aktivácie pripojený k Wi-Fi sieti alebo k vášmu počítaču. V oblastiach, kde máte na
výber medzi rôznymi operátormi, musí byť pre dokončenie prvotnej aktivácie nainštalovaná SIM
karta.
Pripájanie na internet
iPhone sa pripája na internet prostredníctvom Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo mobilnej
siete vášho operátora vždy, keď je to potrebné. Informácie o pripájaní k Wi-Fi sieti nájdete v časti
„Wi-Fi“ na strane 157.
Kapitola 2    Začíname
15
Poznámka: Ak Wi-Fi pripojenie na internet nie je dostupné, niektoré funkcie a služby zariadenia
iPhone môžu prenášať dáta prostredníctvom siete vášho operátora. Tieto prenosy dát môžu
byť dodatočne spoplatnené. Informácie o poplatkoch za prenos dát v mobilnej sieti nad rámec
programu získate u vášho operátora. Informácie o spravovaní používania mobilných dát nájdete
v časti „Sieť“ na strane 163.
Pripájanie zariadenia iPhone k vášmu počítaču
Ak nemáte prístup k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, bude pre dokončenie aktivácie zrejme potrebné
pripojiť iPhone k vášmu počítaču. Pripojenie zariadenia iPhone k vášmu počítaču vám tiež
umožňuje synchronizovať informácie, hudbu a ďalší obsah s iTunes. Viac v časti „Synchronizácia
s iTunes“ na strane 18.
Pripojte iPhone k vášmu počítaču. Použite kábel Dock konektor - USB, ktorý je súčasťou
balenia zariadenia iPhone.
Nastavenie emailových a ďalších účtov
iPhone spolupracuje s iCloudom, Microsoft Exchange a ďalšími populárnymi službami, ktoré
na internete poskytujú email, kontakty a kalendáre. Ak zatiaľ nemáte emailový účet, môžete
si vytvoriť bezplatný iCloud účet pri prvom nastavení zariadenia iPhone, prípadne tak môžete
spraviť neskôr v Nastavenia > iCloud.
Nastavenie účtu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
Viac informácií o iCloude nájdete v časti „iCloud“ na strane 17.
Kontakty môžete pridávať aj pomocou LDAP alebo CardDAV účtu v prípade, že túto službu
podporuje vaša firma alebo organizácia. Viac v časti „Synchronizácia kontaktov“ na strane 117.
Môžete si pridať kalendárový CalDAV účet a môžete odoberať iCal (.ics) kalendáre, prípadne ich
importovať z aplikácie Mail. Viac v časti strana 77.
Spravovanie obsahu na vašich iOS zariadeniach
Informácie a súbory môžete medzi vašimi iOS zariadeniami a počítačmi prenášať pomocou
iCloudu alebo iTunes.
ÂÂ iCloud uchováva vaše fotky, aplikácie, kontakty, kalendáre a ďalšie dáta a bezdrôtovo ich
prenáša na všetky vaše zariadenia. Ak dôjde ku zmene na niektorom z vašich zariadení,
ostatné zariadenia budú automaticky aktualizované. Viac v časti „iCloud“ nižšie.
ÂÂ iTunes synchronizuje hudbu, videá, fotky a ďalšie položky medzi vašim počítačom
a zariadením iPhone. Zmeny vykonané na jednom zariadení sú do ostatných zariadení
prekopírované pri synchronizácii. iTunes môžete použiť aj na kopírovanie súborov do
zariadenia iPhone pre použitie vo vybranej aplikácii, prípadne na kopírovanie dokumentov
vytvorených na iPhone do vášho počítača. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
16
Kapitola 2    Začíname
V závislosti od vašich potrieb môžete používať iCloud alebo iTunes, prípadne obe možnosti.
Môžete napríklad použiť iCloud Fotostream na automatické prenesenie fotiek spravených
pomocou zariadenia iPhone na všetky vaše ostatné zariadenia a iTunes na synchronizáciu
albumov fotografií z vášho počítača do zariadenia iPhone.
Poznámka: Nemali by ste zároveň synchronizovať položky v paneli Info v iTunes (ako sú
kontakty, kalendáre a poznámky) a používať iCloud na aktualizáciu týchto informácií na vašich
zariadeniach. V opačnom prípade vám hrozí výskyt duplicitných dát.
iCloud
iCloud uchováva vaše fotky, aplikácie, kontakty, kalendáre a ďalšie dáta a bezdrôtovo ich
prenáša na vaše iOS zariadenia a počítače, takže sú všade automaticky aktualizované.
Funkcie iCloudu zahŕňajú:
ÂÂ Automatické sťahovanie — zakúpená hudba, aplikácie a knihy sa automaticky objavia na
vašich zariadeniach.
ÂÂ Predchádzajúce nákupy — prezerajte si predchádzajúce nákupy v iTunes Store, App Store
a iBookstore a v prípade potreby si ich znovu stiahnite.
ÂÂ Fotostream — fotky spravené na jednom z iOS zariadení sú automaticky prenesené na vaše
ostatné zariadenia. Viac v časti „Fotostream“ na strane 85.
ÂÂ Dokumenty a dáta — uchovávajte dokumenty, ktoré chcete mať aktuálne na všetkých vašich
zariadeniach a ktoré sú určené pre aplikácie podporujúce dokumenty v iCloude.
ÂÂ Nájsť môj iPhone — nájdite váš iPhone na mape, zobrazte na ňom správu, prehrajte zvuk,
zamknite obrazovku, prípadne vymažte dáta na diaľku. Viac v časti „Nájsť môj iPhone“ na
strane 38.
Môžete tiež zálohovať iPhone na iCloud. Viac v časti „Zálohovanie iPhonu“ na strane 173.
S iCloudom získate bezplatný emailový účet a 5 GB úložiska pre vaše emaily, dokumenty
a zálohy. Zakúpená hudba, aplikácie, TV seriály a knihy a ani Fotostream nezaberajú v úložisku
žiadne miesto.
Poznámka: iCloud nie je dostupný vo všetkých oblastiach a niektoré funkcie iCloudu sa
v jednotlivých oblastiach môžu líšiť.
Registrácia alebo vytvorenie iCloud účtu: V nastaveniach klepnite na iCloud.
Ak máte predplatenú službu MobileMe, môžete si ju preniesť na iCloud na adrese me.com/
move.
Výber informácií, ktoré budú
uložené v iCloude
Prejdite so Nastavenia > iCloud.
Vypínanie a zapínanie
automatických sťahovaní
Prejdite do Nastavenia > Store.
Zobrazovanie a sťahovanie
predchádzajúcich nákupov na
iTunes Store
Prejdite do iTunes a klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Zobrazovanie a sťahovanie
Prejdite do App Store, klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) a potom
predchádzajúcich nákupov na App klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Store
Kapitola 2    Začíname
17
Zobrazovanie a sťahovanie
predchádzajúcich nákupov na
iBookstore
Prejdite do iBooks, klepnite na Store a potom klepnite na „Purchased“
(Zakúpené).
Vypínanie a zapínanie fotostreamu Prejdite so Nastavenia > iCloud.
Nájsť môj iPhone
Navštívte www.icloud.com.
Dôležité: Ak chcete, aby boli dostupné funkcie služby Nájsť môj iPhone,
musí byť v Nastavenia > iCloud na vašom iPhone zapnutá funkcia Nájsť
môj iPhone.
Zakúpenie dodatočného úložiska
na iCloude
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na
Spravovať úložisko. Informácie týkajúce sa zakúpenia úložiska na iCloude
nájdete v help.apple.com/icloud.
Viac informácií o iCloude nájdete v časti www.apple.com/sk/icloud. Informácie týkajúce sa
podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support/icloud.
Synchronizácia s iTunes
Pri synchronizácii s iTunes dochádza ku kopírovaniu informácií z vášho počítača do zariadenia
iPhone a naopak. Synchronizovať môžete pripojením zariadenia iPhone k vášmu počítaču
pomocou kábla Dock konektor - USB, prípadne môžete nastaviť iTunes na bezdrôtovú
synchronizáciu prostredníctvom Wi-Fi. iTunes môžete nastaviť na synchronizáciu hudby,
fotiek, videí, podcastov, aplikácií a ďalšieho obsahu. Pre informácie týkajúce sa synchronizácie
zariadenia iPhone s počítačom otvorte iTunes a v menu Pomocník vyberte Pomocník pre iTunes.
Nastavenie bezdrôtovej synchronizácie s iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou
kábla Dock konektor - USB. V iTunes vyberte v paneli Zhrnutie pre vaše zariadenie možnosť
„Synchronizovať cez Wi-Fi“.
Keď je zapnutá synchronizácia cez Wi-Fi, bude automatická synchronizácia zariadenia iPhone
prebiehať každý deň. iPhone musí byť pripojený k zdroju napájania, iPhone a váš počítač musia
byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti a na vašom počítači musí byť otvorená aplikácia
iTunes. Viac informácií nájdete v časti „Wi-Fi synch. s iTunes“ na strane 164.
Tipy pre synchronizáciu s iTunes
ÂÂ Ak používate iCloud na synchronizáciu vašich kontaktov, kalendárov, záložiek a poznámok,
nesynchronizujte ich na vaše zariadenie aj pomocou iTunes.
ÂÂ Položky zakúpené cez iPhone na iTunes Store alebo App Store sú synchronizované naspäť do
vašej knižnice iTunes. Obsah a aplikácie si môžete zakúpiť alebo stiahnuť aj v iTunes Store na
vašom počítači a potom ich synchronizovať do vášho zariadenia iPhone.
ÂÂ V paneli Zhrnutie vášho zariadenia v iTunes môžete nastaviť automatickú synchronizáciu
zariadenia po pripojení k vášmu počítaču. Toto nastavenie môžete v prípade potreby
jednorázovo zakázať. Po pripojení zariadenia k počítaču podržte stlačené klávesy
Command a Option (na Macu) alebo Shift a Control (na PC), až kým sa váš iPhone nezobrazí
v postrannom paneli.
ÂÂ Ak chcete, aby aplikácia iTunes automaticky šifrovala zálohované dáta pri vytváraní záloh
v počítači , vyberte v paneli Zhrnutie vášho zariadenia možnosť „Zašifrovať zálohu iPhonu“.
Šifrované zálohy sú označené ikonou zámku a pri obnove z týchto záloh je potrebné
zadať heslo. Ak sa rozhodnete nepoužívať šifrovanie záloh, nebudú heslá (napríklad heslá
emailových účtov) zahrnuté v zálohe a po obnovení zariadenia zo zálohy ich budete musieť
znovu zadať.
18
Kapitola 2    Začíname
ÂÂ Pri synchronizácii emailových účtov v paneli Informácie zariadenia dôjde k preneseniu
nastavení len z vášho počítača do zariadenia iPhone. Zmeny, ktoré vykonáte v emailovom
účte na iPhone nemôžu ovplyvniť tento účet vo vašom počítači.
ÂÂ V paneli Informácie môžete po kliknutí na Rozšírené vybrať možnosti, ktoré vám umožňujú pri
nasledujúcej synchronizácii nahradiť informácie na iPhone informáciami z počítača.
ÂÂ Miesto, kde ste prerušili prehrávanie podcastu alebo audioknihy je súčasťou synchronizácie
s obsahom iTunes. Ak ste začali prehrávať médiá na iPhone, môžete po synchronizácii
pokračovať v prehrávaní od miesta prerušenia v iTunes na vašom počítači a naopak.
ÂÂ V paneli Fotky môžete synchronizovať fotky a videá z priečinka na vašom počítači.
Kapitola 2    Začíname
19
Základy
3
Používanie aplikácií
Multifunkčný dotykový displej s vysokým rozlíšením a jednoduché gestá prstov zjednodušujú
používanie aplikácií na vašom iPhone.
Otváranie a prepínanie aplikácií
Pre zobrazenie plochy a aplikácií stlačte tlačidlo Domov .
Otvorenie aplikácie: Klepnite na aplikáciu.
Pre návrat na plochu stlačte znovu tlačidlo Domov . Medzi plochami prepínate švihnutím prsta
doľava alebo doprava.
Stlačením tlačidla Domov dvakrát zobrazíte panel s naposledy používanými aplikáciami, ktorý
sa označuje ak aj panel multitaskingu. Klepnutím znovu otvoríte aplikáciu a švihnutím prsta
zobrazíte ďalšie aplikácie.
20
Odstránenie aplikácie zo zoznamu Klepnite na ikonu aplikácie a podržte na nej prst, až kým sa nezačne chvieť
naposledy používaných aplikácií
a potom klepnite na . Ak z multitaskingu odstránite aplikáciu, zároveň
vynútite jej ukončenie.
Rolovanie
Pre rolovanie potiahnite prst po displeji nahor alebo nadol. V niektorých aplikáciách, napríklad
pri prezeraní webových stránok, je možné rolovať obraz aj do strán.
Pri rolovaní obrazu prstom nie je možné vybrať, ani aktivovať žiadny prvok na obrazovke.
Čím rýchlejšie švihnete prstom po obrazovke, tým je rolovanie rýchlejšie.
Môžete buď počkať, kým sa pohyb obrazovky zastaví, alebo okamžite zastaviť rolovanie
klepnutím prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke. Pri klepnutí prsta, ktorým chcete zastaviť
rolovanie, nie je možné vybrať, ani aktivovať žiadny prvok na obrazovke.
Ak sa chcete rýchlo prejsť na vrch strany, klepnite na stavový riadok v hornej časti obrazovky.
Kapitola 3    Základy
21
Klepnite na položku v zozname pre jej otvorenie. V závislosti od typu zoznamu môže klepnutie
vykonať rôzne akcie, napríklad môžete otvoriť nový zoznam, prehrať skladbu, otvoriť email,
prípadne zobraziť kontaktné údaje osoby, ktorej chcete zavolať.
Zväčšovanie a zmenšovanie
Pri prezeraní fotografií, webových stránok, emailov alebo máp si môžete zväčšiť alebo zmenšiť
ich zobrazený detail. Priložte na displej dva prsty a potiahnite ich k sebe alebo od seba. Pri
fotografiách a webových stránkach môžete dvakrát rýchlo klepnúť pre ich zväčšenie a rovnako
pre spätné zmenšenie. V mapách klepnite dvakrát pre zväčšenie a pre zmenšenie klepnite
jedenkrát dvoma prstami.
Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti, ktorá vám umožňuje zväčšiť obrazovku
ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie. Viac v časti „Zväčšovanie“ na strane 151.
Prezeranie obsahu na šírku alebo na výšku
Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje použiť zobrazenie na šírku alebo na výšku. Otočte
iPhone a zároveň sa otočí aj obrazovka. Zobrazený obsah sa prispôsobí orientácii obrazovky.
Orientáciu na šírku využijete napríklad pri prezeraní webových stránok v Safari, alebo pri
zadávaní textu. Webové stránky sa automaticky prispôsobia širšej obrazovke v polohe naležato,
takže text aj obrázky budú väčšie. Rovnako sa zväčší aj dotyková klávesnica.
Filmy prehrávané v aplikáciách Videá a YouTube sa vždy zobrazujú na šírku. Obrazy ulíc
v aplikácii Mapy sa taktiež zobrazujú len na šírku.
Zamknutie orientácie obrazovky na výšku: Stlačte tlačidlo Domov dvakrát, švihnite prstom
v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava a potom klepnite na .
Keď je orientácia obrazovky zamknutá, zobrazí sa v stavovej lište ikona zámku orientácie na
výšku .
22
Kapitola 3    Základy
Úprava plochy
Usporiadanie aplikácií
Rozmiestnenie ikon aplikácií na vašej ploche, vrátane ikon v Docku (v spodnej časti obrazovky)
je možné upraviť. Ak chcete, môžete ikony rozložiť na viacerých plochách. Môžete si tiež
usporiadať aplikácie zoskupením do priečinkov.
Úprava rozmiestnenia ikon:
1 Dotknite sa akejkoľvek aplikácie na ploche a podržte na nej prst, až kým sa nezačne chvieť.
2 Aplikácie presúvajte ťahaním.
3 Stlačte tlačidlo Domov , čím potvrdíte nové rozmiestnenie ikon aplikácií.
Presun ikony na ďalšiu plochu
Počas presúvania potiahnite aplikáciu na okraj obrazovky.
Vytvorenie ďalších plôch
Počas presúvania prejdite na poslednú plochu vpravo a potom potiahnite
aplikáciu smerom k pravému okraju obrazovky. Môžete vytvoriť až 11
plôch.
Obnovenie pôvodného
rozmiestnenia aplikácií na ploche
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
rozloženie plochy.
Obnovením rozloženia plochy odstránite všetky vytvorené priečinky
a zároveň sa vrátite k predvolenému pozadiu na vašej ploche.
Na plochu môžete pridať ikony, ktoré budú otvárať vaše obľúbené webové stránky. Viac v časti
„Web clips“ na strane 64.
Keď je iPhone fyzicky pripojený k vášmu počítaču (pomocou kábla Dock konektor - USB),
môžete upravovať plochy zariadenia v aplikácii iTunes. V iTunes vyberte v zozname zariadení
iPhone a kliknite na Aplikácie v hornej časti obrazovky.
Usporadúvanie pomocou priečinkov
Priečinky vám umožňujú usporiadať aplikácie na ploche. Do priečinka môžete umiestniť najviac
12 aplikácií. iPhone automaticky pomenuje priečinok pri jeho vytvorení, pričom stanový názov
priečinka podľa kategórie aplikácií, ktoré boli použité na jeho vytvorenie. Názov priečinka
môžete kedykoľvek zmeniť. Umiestnenie priečinka na ploche (plochách) je možné meniť
ťahaním podobne ako rozmiestnenie aplikácií. Priečinok môžete umiestniť aj do Docku.
Kapitola 3    Základy
23
Vytvorenie priečinka: Dotknite sa aplikácie a podržte na nej prst, až kým sa aplikácie na ploche
nezačnú chvieť. Potom potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu.
iPhone vytvorí nový priečinok, ktorý bude obsahovať tieto dve ikony a zobrazí jeho názov.
Môžete klepnúť na pole s názvom a zadať iný názov.
Priečinok otvoríte klepnutím. Potom môžete klepnutím otvoriť aplikáciu, ktorú obsahuje. Ak
chcete zatvoriť priečinok, klepnite mimo neho alebo stlačte tlačidlo Domov .
Počas upravovania rozmiestnenia aplikácií:
Pridanie aplikácie do priečinka
Potiahnite aplikáciu na priečinok.
Odstránenie aplikácie z priečinka
Klepnutím otvorte priečinok a potom potiahnite aplikáciu von z priečinka.
Vymazanie priečinka
Potiahnite všetky aplikácie von z priečinka. Priečinok bude automaticky
vymazaný.
Premenovanie priečinka
Klepnutím otvorte priečinok, klepnite na názov priečinka v hornej časti
a pomocou klávesnice zadajte nový názov.
Po dokončení úprav rozmiestnenia aplikácií na ploche stlačte tlačidlo Domov
vykonané zmeny.
a uložíte tak
Pridanie pozadia
Ako pozadie pre zamknutú obrazovku môžete nastaviť obrázok alebo fotku. Takisto je možné
nastaviť aj pozadie na vašej ploche. Môžete si vybrať jeden z obrázkov, ktoré boli dodané na
iPhone, prípadne fotku z albumu Fotoaparát alebo iného albumu na iPhone.
Nastavenie pozadia:
1 V Nastaveniach vyberte Pozadie, klepnite na obrázok zamknutej obrazovky a plochy a potom
klepnite na pozadie alebo na album.
2 Klepnutím vyberte obrázok alebo fotku. Ak vyberiete fotku, potiahnite ju na požadované miesto,
prípadne upravte jej zväčšenie pomocou dvoch prstov, až kým nedosiahnete požadovaný
výsledok.
3 Klepnite na Nastaviť a potom vyberte, či chcete použiť fotku na zamknutej obrazovke, na ploche
alebo na oboch.
24
Kapitola 3    Základy
Písanie
Dotyková klávesnica sa zobrazí vždy, keď potrebujete písať.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu použite klávesnicu. Klávesnica opravuje preklepy, odhaduje, čo práve píšete
a učí sa nové slová počas používania. V závislosti od používanej aplikácie môže inteligentná
klávesnica počas písania automaticky ponúkať opravy chýb.
Zadávanie textu: Klepnutím na textové pole zobrazte klávesnicu a potom zadávajte znaky
klepaním na klávesnicu.
Počas písania sa bude každý zadávaný znak zobrazovať nad vaším prstom alebo palcom. Ak sa
dotknete neželaného klávesu, bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. Vybraný znak
nebude zadaný, kým nezdvihnete prst z klávesu.
Vymazanie predchádzajúceho
znaku
Klepnite na
Písanie veľkých písmen
Pred klepnutím na písmeno klepnite na kláves Shift . Prípadne sa
dotknite klávesu Shift a s prstom stále priloženým na displeji prejdite na
požadované písmeno.
Rýchle vloženie bodky a medzery
Dvakrát rýchlo klepnite na medzerník. Túto funkciu môžete vypnúť alebo
zapnúť v Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
Zapnutie funkcie „caps lock“
Klepnite dvakrát na kláves Shift . Funkciu „caps lock“ vypnete
opätovným klepnutím na kláves Shift. Túto funkciu môžete vypnúť alebo
zapnúť v Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
Zadávanie číslic, interpunkcie
alebo symbolov
Stlačte kláves pre číslice . Ďalšie interpunkčné znaky a symboly
zobrazíte klepnutím na kláves symbolov .
Nastavenie možností písania
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
Kapitola 3    Základy
.
25
Diktovanie
Na iPhone 4S môžete namiesto písania na dotykovej klávesnici nadiktovať text. Môžete
napríklad nadiktovať obsah správy v aplikácii Mail alebo poznámku v aplikácii Poznámky. V
Nastavenia > Všeobecné > Siri musí byť zapnutá funkcia Siri.
Diktovanie textu: So zobrazenou dotykovou klávesnicou klepnite na a potom začnite
diktovať. Po skončení klepnite na Hotovo.
Ak chcete pridať text do správy, klepnite na ešte raz.
Zadanie čiarky, bodky alebo iného Vyslovte interpunkčné znamienko.
interpunkčného znamienka
Automatické opravy a kontrola pravopisu
iPhone automaticky opravuje preklepy a ponúka návrhy počas písania pre mnohé jazyky. Ak
iPhone navrhne slovo, môžete ho prijať bez prerušenia písania.
Poznámka: Zoznam podporovaných jazykov nájdete na www.apple.com/iphone/specs.html.
Prijatie navrhovaného slova: Klepnite na medzerník, interpunkčné znamienko alebo na znak
enter.
Odmietnutie navrhovaného slova: Klepnite na „x“.
Ak pri písaní slova viackrát odmietnete navrhované slovo, bude iPhone v budúcnosti prijímať
slovo, ktoré ste namiesto neho napísali.
iPhone taktiež môže podčiarknuť zadané slová, ktoré považuje za preklepy.
Nahradenie slova s preklepom
Klepnite na slovo a potom klepnite na jednu z navrhovaných opráv.
Ak sa nezobrazí oprava slova, musíte ho prepísať.
Vypínanie alebo zapínanie
automatických opráv
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
Skratky a váš osobný slovník
Skratky vám umožňujú napísať dlhé slovo alebo frázu zadaním skratky. Po zadaní skratky sa vám
zobrazí rozšírený text. Napríklad skratka „snc“ sa po zadaní rozšíri na „Som na ceste!“.
Vytvorenie skratky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a potom klepnite na
Pridať novú skratku.
Pridanie slova alebo frázy do slovníka, takže sa ju iPhone nepokúsi po zadaní opraviť alebo
nahradiť: Vytvorte skratku, no ponechajte pole Skratka prázdne.
Upravenie skratky
26
Kapitola 3    Základy
Prejdite do Nastavenia > Klávesnica a klepnite na skratku.
Upravovanie textu
Dotyková obrazovka uľahčuje upravovanie zadaného textu. Presné umiestnenie kurzora na
požadované miesto uľahčuje lupa, ktorá sa zobrazí na obrazovke. Krajné body v označenom
texte umožňujú rýchle označenie väčšej alebo menšej časti textu. Môžete tiež vystrihnúť,
kopírovať a vložiť text a fotky v rámci aplikácie, alebo navzájom medzi viacerými aplikáciami.
Zmena polohy kurzora: Podržte prst na mieste a zobrazí sa vám lupa, pomocou ktorej
nasmerujte kurzor na požadované miesto.
Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania.
Slovo označíte aj klepnutím dvakrát. V dokumentoch určených len na čítanie, ako sú webové
stránky alebo prijaté emaily, klepnite a podržte prst na slove pre jeho označenie. Potiahnite
krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu.
Vystrihnutie alebo kopírovanie
textu
Označte text a potom klepnite na Vystrihnúť alebo Kopírovať.
Vkladanie textu
Klepnite na kurzor a potom klepnite na Vložiť. Vložený bude text, ktorý ste
naposledy vystrihli alebo kopírovali. Môžete tiež označiť text, ktorý chcete
nahradiť a klepnúť na Vložiť.
Obnovenie poslednej úpravy
Zatraste zariadením iPhone a klepnite na Späť.
Zmena formátovania textu na
tučné, kurzíva alebo podčiarknuté
Klepnite na
Vyhľadanie významu slova
Ak je táto možnosť dostupná, klepnite na
Definovať.
Získanie alternatívnych slov
Ak je táto možnosť dostupná, klepnite na Navrhnúť a potom klepnite na
jedno zo slov.
Kapitola 3    Základy
a potom klepnite na B/I/U.
a potom klepnite na
27
Rozloženia klávesnice
Rozloženia pre softvérové a hardvérové klávesnice môžete meniť v nastaveniach. Dostupné
rozloženia závisia od jazyka klávesnice.
Výber rozloženia klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné
klávesnice a potom vyberte klávesnicu.
Pre každý jazyk môžete vybrať rozdielne rozloženie pre softvérovú klávesnicu na obrazovke
a pre externé hardvérové klávesnice. Rozloženie softvérovej klávesnice určuje rozloženie znakov
na klávesnici na obrazovke zariadenia iPhone. Rozloženie hardvérovej klávesnice stanovuje
rozloženie znakov na bezdrôtovej klávesnici Apple pripojenej k zariadeniu iPhone.
Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice
Bezdrôtovú Apple klávesnicu (dostupná osobitne) môžete použiť na zadávanie textu na iPhone.
Bezdrôtová Apple klávesnica sa pripája prostredníctvom Bluetooth. Viac v časti „Párovanie
Bluetooth zariadenia s iPhonom“ na strane 34.
Po spárovaní klávesnice so zariadením iPhone sa táto bude k nemu pripájať vždy, keď bude
v dosahu (do 10 metrov). Klávesnica je pripojená vtedy, ak sa po klepnutí na textové pole
nezobrazí softvérová klávesnica na obrazovke. Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju alebo
zrušte spárovanie. Ušetríte tak jej batérie.
Tlačenie
AirPrint
AirPrint vám umožňuje bezdrôtovo tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie AirPrint. Tlačiť
môžete z nasledujúcich aplikácií:
ÂÂ Mail — emailové správy a prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look
ÂÂ Fotky a Fotoaparát — fotky
ÂÂ Safari — webové stránky, PDF dokumenty a ďalšie prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou
funkcie Quick Look
ÂÂ iBooks — PDF dokumenty
ÂÂ Mapy — mapu zobrazenú na obrazovke
ÂÂ Poznámky — aktuálne zobrazenú poznámku
AirPrint môžu podporovať aj ďalšie aplikácie dostupné na App Store.
Tlačiareň s podporou AirPrint nie je potrebné pred použitím nastavovať — jednoducho ju
pripojte k tej istej Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojený váš iPhone. Ďalšie informácie nájdete na
adrese support.apple.com/kb/HT4356.
Tlač dokumentu
AirPrint využíva na bezdrôtové odoslanie tlačových úloh do tlačiarne Wi-Fi sieť. iPhone a váš
počítač musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
Tlačenie dokumentu:
1 Klepnite na , alebo
2 Pre výber tlačiarne klepnite na Vybrať tlačiareň.
3 Nastavte možnosti tlačiarne, ako napríklad počet kópií alebo obojstrannú tlač (ak ju tlačiareň
podporuje). Niektoré tlačiarne umožňujú nastaviť aj rozsah tlačených strán.
4 Klepnite na Tlačiť.
28
Kapitola 3    Základy
(v závislosti od používanej aplikácie) a potom klepnite na tlačiť.
Zobrazenie stavu tlačovej úlohy
Stlačte tlačidlo Domov
dvakrát a potom klepnite na Centrum tlače.
Počas tlačenia dokumentu sa aplikácia Centrum tlače zobrazí medzi poslednými používanými
aplikáciami. Odznak na ikone aplikácie zobrazuje celkový počet dokumentov čakajúcich na
vytlačenie.
Ak tlačíte viac ako jeden dokument, vyberte tlačovú úlohu pre zobrazenie zhrnutia jej stavu.
Zrušenie tlačovej úlohy
Stlačte tlačidlo Domov dvakrát, klepnite na Centrum tlače, vyberte
tlačovú úlohu (ak tlačíte viac ako jeden dokument) a potom klepnite na
Zrušiť tlač.
Vyhľadávanie
Vyhľadávať môžete v mnohých aplikáciách na iPhone, vrátane aplikácií Mail, Kalendár, Hudba,
Poznámky, Správy, Pripomienky a Kontakty. Vyhľadávať môžete len vo vybranej aplikácii, alebo
vo všetkých aplikáciách zároveň.
Vyhľadávanie na iPhone: Prejdite na obrazovku Vyhľadávanie. (Na hlavnej ploche prejdite
prstom zľava doprava, prípadne stlačte tlačidlo Domov .) Zadajte text do vyhľadávacieho poľa.
Výsledky vyhľadávania sa začnú automaticky zobrazovať počas písania. Klepnite na položku
v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie. Klepnutím na Hľadať skryjete klávesnicu
a zobrazíte viac výsledkov.
Ikony vedľa výsledkov vyhľadávania zobrazujú aplikáciu, z ktorej pochádzajú výsledky.
iPhone môže na základe predchádzajúcich vyhľadávaní zobraziť Naj výsledok. Výsledky
vyhľadávania v Safari zahŕňajú možnosť vyhľadávania na webe alebo vo Wikipédii.
Aplikácia
Spotlight prehľadáva
Kontakty
Mená, priezviská a názvy spoločností
Mail
Polia Od, Pre a Predmet a text správ vo všetkých účtoch
Kalendár
Všetky názvy udalostí, pozvánky, miesta a poznámky
Kapitola 3    Základy
29
Aplikácia
Spotlight prehľadáva
Hudba
Hudbu (názvy skladieb a albumov, mená interpretov), názvy podcastov,
videí a audiokníh
Správy
Mená a text správ
Poznámky
Text poznámok
Pripomienky
Názvy
Vyhľadávanie zároveň prebieha aj v názvoch natívnych a nainštalovaných aplikácií, takže ak
máte vo vašom iPhone veľa aplikácií, môžete použiť Vyhľadávanie na vyhľadanie a spustenie
aplikácie.
Spúšťanie aplikácií pomocou
vyhľadávania
Zadajte názov aplikácie a potom na ňu klepnite vo výsledkoch
vyhľadávania, čím ju spustíte.
Na špecifikovanie vyhľadávaného obsahu a poradia zobrazených výsledkov použite nastavenie
Spotlight vyhľadávanie. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight“ na strane 164.
Ovládanie hlasom
Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby
pomocou hlasových príkazov. Na iPhone 4S môžete na ovládanie zariadenia iPhone pomocou
hlasu použiť aj Siri. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.
Poznámka: Ovládanie hlasom nemusí byť dostupné pre všetky jazyky. Ovládanie hlasom nie je
dostupné na iPhone 4S, keď je zapnutá funkcia Siri.
Používanie Ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov , až kým sa nezobrazí
obrazovka ovládania hlasom a nebudete počuť pípnutie. Môžete tiež stlačiť a podržať stredné
tlačidlo na iPhone slúchadlách.
Pre správne fungovanie Ovládania hlasom:
ÂÂ Hovorte do mikrofónu zariadenia iPhone tak, ako by ste telefonovali. Môžete použiť aj
mikrofón vašej Bluetooth náhlavnej sady alebo kompatibilnej Bluetooth sady do auta.
ÂÂ Hovorte prirodzene a zrozumiteľne.
ÂÂ Vyslovujte len príkazy pre iPhone a názvy, mená alebo čísla. Príkazy vyslovujte s krátkymi
pauzami.
ÂÂ Používajte celé mená.
30
Kapitola 3    Základy
Ďalšie informácie o používaní hlasového ovládania, vrátane informácií o používaní hlasového
ovládania v rôznych jazykoch, nájdete na adrese support.apple.com/kb/HT3597.
Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku, aký je nastavený pre iPhone (prejdite
do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk). Nastavenia Ovládania hlasom vám
umožňujú meniť jazyk hovorených príkazov. Pre niektoré jazyky sú dostupné rôzne formy
a nárečia.
Zmena krajiny alebo jazyka: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie
hlasom a klepnite na požadovaný jazyk alebo krajinu.
Ovládanie hlasom je pre hudbu vždy zapnuté, no z bezpečnostných dôvodov môžete vypnúť
Hlasové vytáčanie, keď je iPhone zamknutý.
Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie heslom a vypnite Hlasové vytáčanie. Ak chcete použiť Hlasové vytáčanie,
odomknite iPhone.
Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 44 a „Používanie Siri alebo ovládania hlasom
s aplikáciou Hudba“ na strane 67.
Hlásenia
Centrum hlásení je miestom, kde sú zobrazené všetky upozornenia, vrátane upozornení na:
ÂÂ Zmeškané telefónne hovory a odkazy
ÂÂ Nové emailové správy
ÂÂ Nové textové správy
ÂÂ Pripomienky
ÂÂ Udalosti kalendára
ÂÂ Priateľské žiadosti (Game Center)
ÂÂ Počasie
ÂÂ Akcie
Zobrazenie centra hlásení: Potiahnite prst nadol smerom z hornej časti obrazovky. Ďalšie
hlásenia zobrazíte rolovaním v zozname.
Upozornenia sa taktiež zobrazia na zamknutej obrazovke. Počas používania zariadenia iPhone
sa na krátky okamih zobrazia vo vrchnej časti obrazovky. Všetky aktuálne upozornenia sú
zobrazené v centre hlásení.
Kapitola 3    Základy
31
Množstvo aplikácií, ako napríklad Telefón, Správy, Mail a App Store, môžu na ikone na ploche
zobraziť odznak s číslom (znázorňuje množstvo prichádzajúcich položiek) alebo výkričníkom
(indikuje problém). Keď sú tieto aplikácie umiestnené v priečinku, odznak sa zobrazí na ikone
priečinka. Odznak s číslom zobrazuje celkový počet položiek, ktorým ste sa zatiaľ nevenovali,
ako napríklad prichádzajúce telefónne hovory, emailové správy, textové správy a aktualizované
aplikácie určené na stiahnutie. Odznak s výkričníkom indikuje výskyt problému s aplikáciou.
Reagovanie na upozornenie
v centre hlásení
Klepnite na upozornenie.
Reagovanie na upozornenie na
zamknutej obrazovke
Švihnite na ikone zobrazenej hlásením smerom doprava.
Odstránenie upozornení z centra
hlásení
Klepnite na
Nastavenie možností hlásení
Prejdite do Nastavenia > Hlásenia.
a potom na Vyčistiť.
Twitter
Prihláste sa do vášho Twitter účtu (prípadne si vytvorte nový účet) v nastaveniach a povolíte
Tweety (krátke správy s dĺžkou 140 znakov) s prílohami z nasledujúcich aplikácií:
ÂÂ Fotoaparát alebo Fotky — Tweet s fotkou
ÂÂ Safari — Tweet s webovou stránkou
ÂÂ Mapy — Tweet s polohou
ÂÂ YouTube — Tweet s videom
Prihlásenie sa do Twitter účtu alebo jeho vytvorenie: Prejdite do Nastavenia > Twitter. Potom
zadajte užívateľské meno a heslo existujúceho účtu, prípadne klepnite na Vytvoriť nový účet.
32
Odoslanie fotky, videa alebo
webovej stránky ako Tweetu
a potom klepnite na Tweet. Ak
nie je
Zobrazte položku, klepnite na
zobrazené, klepnite na obrazovku.
Ak chcete pripojiť aj vašu polohu, klepnite na Pridať polohu. Lokalizačné
služby musia byť zapnuté v Nastavenia > Lokalizačné služby.
Odoslanie polohy v aplikácii Mapy
ako Tweetu
Klepnite na značku polohy, klepnite na
a potom klepnite na Tweet.
Pridanie aktuálnej polohy do
Tweetu
Klepnite na . Lokalizačné služby musia byť zapnuté v Nastavenia >
Lokalizačné služby.
Kapitola 3    Základy
, klepnite na Zdieľať polohu
Pridanie užívateľským mien
a fotiek z Twittera do kontaktov
Prejdite do Nastavenia > Twitter a potom klepnite na Aktualizovať
kontakty.
Zapnutie alebo vypnutie Twittera
pre aplikácie Fotky alebo Safari
Prejdite do Nastavenia > Twitter.
Počas písania Tweetu je v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Twitter zobrazený počet
zostávajúcich znakov. Prílohy použijú časť zo 140 znakov Tweetu.
Aplikáciu Twitter môžete používať na zverejňovanie Tweetov, prezeranie vašej časovej osi,
vyhľadávanie aktuálnych tém a ďalšie činnosti.
Inštalácia aplikácie Twitter: Prejdite do Nastavenia > Twitter a potom klepnite na Inštalovať.
Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní aplikácie Twitter, otvorte aplikáciu, klepnite na tlačidlo
Viac (...), klepnite na Účty a Nastavenia, klepnite na Nastavenia a potom klepnite na Manuál.
Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom
Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom, ktoré sú súčasťou balenia zariadenia iPhone,
obsahujú mikrofón, tlačidlá hlasitosti a integrované tlačidlo umožňujúce jednoducho
odpovedať na hovory a ovládať prehrávanie audia a videa.
Po pripojení slúchadiel môžete počúvať hudbu a telefonovať. Stlačením stredného tlačidla
slúchadiel ovládate prehrávanie hudby a môžete odpovedať na hovory aj v prípade, ak je iPhone
zamknutý.
Pozastavenie skladby alebo videa
Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
prehrávanie.
Skok na ďalšiu skladbu
Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe.
Návrat na predchádzajúcu skladbu Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.
Rýchle prevíjanie dopredu
Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.
Prevíjanie dozadu
Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlá + alebo –.
Odpovedanie na prichádzajúci
hovor
Stlačte stredné tlačidlo.
Ukončenie prebiehajúceho hovoru Stlačte stredné tlačidlo.
Zamietnutie prichádzajúceho
hovoru
Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho
pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.
Prepnutie na prichádzajúci alebo
podržaný hovor a podržanie
prebiehajúceho hovoru
Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na
pôvodný hovor.
Prepnutie na prichádzajúci alebo
podržaný hovor a ukončenie
prebiehajúceho hovoru
Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho
pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru.
Kapitola 3    Základy
33
Spustenie Siri alebo ovládania
hlasom
Stlačte a podržte stredné tlačidlo. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40
alebo „Ovládanie hlasom“ na strane 30.
Ak práve používate slúchadlá a niekto vám volá, vyzváňací tón bude znieť nielen z reproduktora
zariadenia iPhone, ale aj v slúchadlách.
AirPlay
Hudbu, fotky a videá môžete bezdrôtovo streamovať do vášho HDTV zariadenia pomocou
funkcie AirPlay a zariadenia Apple TV. AirPlay môžete zároveň použiť na streamovanie audia na
základňu Airport Express. Ďalšie zariadenia s podporou AirPlay sú dostupné od výrobcov tretích
strán. Pre viac informácií navštívte online obchod Apple Store.
Streamovanie obsahu na zariadenie podporujúce AirPlay: Spustite video, prezentáciu alebo
hudbu, potom klepnite na
a vyberte AirPlay zariadenie. Po spustení streamovania môžete
ukončiť aplikáciu, ktorá prehráva obsah.
iPhone a zariadenie podporujúce AirPlay musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
Rýchly prístup k ovládaniu AirPlay
Ak je zapnutá obrazovka, stlačte tlačidlo Domov
rolovaním do ľavej časti panela multitaskingu.
Prepnite výstup z AirPlay späť na
iPhone.
Klepnite na
dvakrát a prejdite
a vyberte iPhone.
Na iPhone 4S môžete zrkadliť obrazovku zariadenia iPhone na TV pomocou zariadenia Apple TV.
Všetko to, čo vidíte na obrazovke iPhonu sa zobrazí aj na TV.
Zrkadlenie obrazovky iPhonu na TV: Klepnite na
Apple TV a potom klepnite na tlačidlo Zrkadlenie.
v ľavej časti panela multitaskingu, vyberte
Ak je zapnuté zrkadlenie AirPlay, zobrazí sa vo vrchnej časti obrazovky zariadenia iPhone 4S
modrá lišta. Obrazovku zariadenia iPhone môžete na TV zrkadliť aj pomocou kábla. Viac v časti
„Prehrávanie videí na TV“ na strane 122.
Bluetooth zariadenia
So zariadením iPhone môžete použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu a ďalšie Bluetooth zariadenia,
ako sú Bluetooth náhlavné sady, sady do auta a stereo slúchadlá. Bluetooth slúchadlá výrobcov
tretích strán môžu podporovať ovládanie hlasitosti a prehrávania. Pozrite si dokumentáciu
dodanú s týmito Bluetooth zariadeniami. Podporované Bluetooth profily nájdete na adrese
support.apple.com/kb/HT3647.
Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhonom
UPOZORNENIE: Dôležité informácie o prevencii pred poškodením sluchu a bezpečnom
šoférovaní nájdete v príručke Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/
sk_SK/manuals/iphone/.
Bluetooth zariadenie musíte pred použitím spárovať s vaším zariadením iPhone.
Spárovanie Bluetooth náhlavnej sady, sady do auta alebo iného zariadenia so zariadením
iPhone: 1 Postupujte podľa inštrukcií priložených k vášmu zariadeniu. Nastavte ho ako objaviteľné, alebo
ho nastavte na vyhľadávanie ďalších Bluetooth zariadení.
2 Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.
34
Kapitola 3    Základy
3 Na iPhone vyberte zariadenie a zadajte heslo alebo PIN kód zariadenia. Heslo alebo PIN kód
zariadenia nájdete v návode na použitie, ktorý je súčasťou zariadenia.
Po spárovaní Bluetooth zariadenia s vaším zariadením iPhone, musí mať toto zariadenie pre
funkčné telefonovanie vytvorené spojenie s vaším zariadením iPhone. Pozrite si dokumentáciu
dodanú so zariadením.
Keď je iPhone pripojený k Bluetooth náhlavnej sade alebo sade do auta, odchádzajúce hovory
sú smerované cez toto zariadenie. Prichádzajúce hovory sú presmerované do tohto zariadenia
- ak odpovedáte na hovor a do vášho zariadenia iPhone - ak odpovedáte použitím zariadenia
iPhone.
Spárovanie bezdrôtovej Apple klávesnice so zariadením iPhone: 1 Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.
2 Zapnite bezdrôtovú Apple klávesnicu stlačením tlačidla napájania.
3 Na iPhone vyberte klávesnicu uvedenú v zozname zariadení.
4 Zadajte na klávesnici heslo podľa pokynov a stlačte kláves Enter.
Poznámka: So zariadením iPhone môžete mať naraz spárovanú len jednu bezdrôtovú Apple
klávesnicu. Pre spárovanie s inou klávesnicou musíte najprv zrušiť párovanie s aktuálnou.
Viac informácií nájdete v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 28.
Stav Bluetooth
Ikona Bluetooth je na iPhone zobrazená v stavovom riadku v hornej časti obrazovky:
ÂÂ alebo : Bluetooth je zapnutý a k zariadeniu iPhone je pripojené zariadenie. (Táto farba
závisí od aktuálnej farby stavového riadku.)
ÂÂ
: Bluetooth je zapnutý, ale nie je k nemu pripojené žiadne zariadenie. Ak s vaším zariadením
iPhone spárovali nejaké zariadenie, môže sa stať, že je mimo dosah, prípadne je vypnuté.
ÂÂ Žiadna ikona Bluetooth: Bluetooth je vypnutý.
Zrušenie párovania Bluetooth zariadenia a iPhonu
Ak Bluetooth zariadenie viac nebudete používať, môžete zrušiť jeho spárovanie s vaším
zariadením iPhone.
Zrušenie párovania Bluetooth zariadenia: 1 Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.
2 Klepnite na
vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na „Odstrániť toto zariadenie“.
Batéria
iPhone obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu.
Nabíjanie batérie
UPOZORNENIE: Viac informácií o bezpečnom nabíjaní batérie iPhone, nájdete v príručke
Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.
Kapitola 3    Základy
35
Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky.
Nabitie batérie môžete zobraziť aj v percentách. Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky
a zapnite nastavenie v časti Používanie batérie.
Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého USB kábla
a USB sieťového adaptéra.
Poznámka: Pripojením zariadenia iPhone k napájaniu môžete spustiť zálohovanie na iCloud
alebo bezdrôtovú synchronizáciu s iTunes. Viac v časti „Zálohovanie iPhonu“ na strane 173 a
„Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
Nabíjanie batérie a synchronizácia zariadenia iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču
pomocou priloženého kábla Dock konektor - USB. Prípadne pripojte iPhone k vášmu počítaču
pomocou priloženého kábla a docku (predávaný samostatne).
Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný USB 2.0 port, musíte iPhone pripojiť k USB 2.0 portu
priamo na vašom počítači.
Dôležité: Batéria zariadenia iPhone sa môže vybiť, ak je iPhone pripojený k počítaču, ktorý je
vypnutý, prípadne sa nachádza v režime spánku alebo v úspornom režime.
Ak nabíjate batériu počas synchronizácie zariadenia iPhone, môže nabíjanie trvať dlhšiu dobu.
36
Kapitola 3    Základy
Dôležité: Ak je batéria zariadenia iPhone takmer úplne vybitá, môže sa zobraziť jeden
z nasledujúcich obrázkov, ktoré signalizujú, že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím
potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút. Ak je iPhone takmer úplne vybitý, jeho displej
môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút, kým sa na ňom zobrazí jeden zo stavových obrázkov
signalizujúcich vybitie batérie.
Zvýšenie výdrže batérie
iPhone používa batériu typu li-ion. Viac informácií o predĺžení životnosti batérie zariadenia
iPhone nájdete na www.apple.com/batteries.
Výmena batérie
Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné, že budete musieť
batériu po čase vymeniť. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ, ale len pracovník
autorizovaného servisu. Navštívte www.apple.com/sk/batteries/replacements.html.
Bezpečnostné funkcie
Bezpečnostné funkcie vám pomáhajú chrániť informácie uložené v iPhone.
Heslá a ochrana dát
Môžete nastaviť heslo, ktoré bude potrebné zadať pri každom zapnutí alebo zobudení
zariadenia iPhone.
Nastavenie hesla: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte
4-miestne heslo. Potom ho kvôli overeniu zadajte ešte raz. iPhone bude vyžadovať heslo pri
každom odomknutí a pri pokuse o zobrazenie nastavení hesla.
Nastavením hesla zapnete ochranu dát. Ochrana dát využíva vaše heslo ako kľúč na šifrovanie
emailových správ a ich príloh uložených v iPhone. (Ochranu dát môžu používať aj niektoré
aplikácie dostupné na App Store). Upozornenie v dolnej časti obrazovky Uzamykanie heslom
v nastaveniach indikuje, či je ochrana dát zapnutá.
Ak chcete zlepšiť zabezpečenie vášho zariadenia iPhone, vypnite funkciu Jednoduché
heslo a používajte dlhšie heslo, ktoré je tvorené kombináciou číslic, písmen, interpunkcie
a špeciálnych znakov. Viac v časti „Uzamykanie heslom“ na strane 164.
Dôležité: Ak chcete povoliť ochranu dát na zariadení iPhone 3GS, ktoré nebolo dodané so
systémom iOS 4 alebo novšou verziou, musíte na ňom obnoviť iOS. Viac v časti „Aktualizácia a
obnova softvéru na zariadení iPhone“ na strane 175.
Vypnutie Hlasového vytáčania, keď je iPhone zamknutý: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie heslom a vypnite Hlasové vytáčanie. Ak chcete použiť Hlasové vytáčanie,
odomknite iPhone.
Kapitola 3    Základy
37
Nájsť môj iPhone
Nájsť môj iPhone vám umožňuje nájsť a zabezpečiť váš iPhone pomocou bezplatnej aplikácie
Nájsť môj iPhone na inom iPhone, iPade alebo iPode touch, prípadne pomocou Macu alebo PC
s webovým prehliadačom prihláseným na stránke icloud.com alebo me.com.
Nájsť môj iPhone zahŕňa možnosti:
ÂÂ Lokalizáciu na mape: Zobrazte približnú polohu zariadenia iPhone na mape.
ÂÂ Odoslanie správy alebo prehranie zvuku: Umožňuje vám napísať správu, ktorá sa zobrazí na
obrazovke zariadenia iPhone, alebo prehrávať zvuk pri plnej hlasitosti počas dvoch minút, aj
keď je prepínač Zvoniť/Ticho prepnutý na tichý režim.
ÂÂ Zamknutie heslom na diaľku: Umožňuje vám na diaľku zamknúť váš iPhone a vytvoriť
4-miestne heslo, ak ste ho už nemali nastavené.
ÂÂ Vymazanie na diaľku: Umožňuje vám chrániť vaše súkromie vymazaním všetkých médií
a dát na iPhone. Zároveň na ňom budú obnovené pôvodné nastavenia.
Dôležité: Predtým, ako bude možné používať tieto funkcie, musí byť funkcia Nájsť môj iPhone
zapnutá buď v nastaveniach iCloudu, alebo v nastaveniach MobileMe na vašom iPhone. Nájsť
môj iPhone môžete zapnúť len v jednom účte.
Zapnutie funkcie Nájsť môj iPhone Prejdite do Nastavenia > iCloud a zapnite Nájsť môj iPhone.
pomocou iCloudu
Zapnutie funkcie Nájsť môj iPhone Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na MobileMe
pomocou MobileMe
účet a potom zapnite Nájsť môj iPhone.
Viac v časti „iCloud“ na strane 17 alebo „Nastavenie emailových a ďalších účtov“ na strane 16.
Čistenie iPhonu
Akonáhle sa iPhone dostane do kontaktu s akýmikoľvek látkami, ktoré spôsobujú fľaky, ako
napríklad atrament, farbivá, make-up, špina, jedlo, oleje a kozmetické vody, okamžite ho
vyčistte. Ak chcete vyčistiť iPhone , odpojte od neho všetky káble a vypnite iPhone (podržte
tlačidlo Zap./Vyp. a prstom potiahnite prepínač na obrazovke). Použite mäkkú, navlhčenú
handričku, ktorá neuvoľňuje vlákna. Zabráňte tomu, aby sa do otvorov dostala voda. Na čistenie
zariadenia iPhone nepoužívajte čistiace prostriedky na okná a pre domácnosť, stlačený vzduch,
aerosólové spreje, rozpúšťadlá, alkohol, amoniak alebo abrazívne látky. Predný kryt (iPhone 3GS)
a predný a zadný kryt (iPhone 4S a iPhone 4) sú vyrobené zo skla so špeciálnou povrchovou
úpravou, ktorá odpudzuje mastnotu. Tieto povrchy jednoducho očistite mäkkou tkaninou, ktorá
neuvoľňuje vlákna. Schopnosť tejto povrchovej úpravy odpudzovať mastnotu časom vyprchá
a čistenie displeja drsným materiálom ju môže ešte viac poškodiť, prípadne poškriabať sklo.
Ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie s iPhonom nájdete v príručke iPhone Dôležité
informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.
38
Kapitola 3    Základy
Reštartovanie alebo obnova iPhonu
Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním zariadenia iPhone sa dá vyriešiť vynúteným
ukončením aplikácie, reštartovaním alebo obnovením zariadenia iPhone.
Reštartovanie zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí
červený prepínač. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. iPhone následne
zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.
Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebná obnova
zariadenia iPhone. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade, že sa vypnutím a
zapnutím iPhone váš problém nevyriešil.
Vynútené zatvorenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. vo vrchnej časti niekoľko
sekúnd, až kým sa nezobrazí červený prepínač a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov , až
kým nedôjde k ukončeniu aplikácie.
Ukončenie aplikácie môžete vynútiť aj tak, že ju odstránite z panela multitaskingu. Viac v časti
„Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 20.
Obnova zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. spolu s tlačidlom Domov
najmenej na desať sekúnd, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.
Ďalšie riešenia problémov nájdete v časti Príloha B, „Podpora a ďalšie informácie,“ na strane 173.
Kapitola 3    Základy
39
4
Siri
Používanie Siri
Siri vám umožňuje vykonávať rôzne úlohy. Jednoducho vyslovte vašu žiadosť. Siri môžete
požiadať o vykonanie hovoru, vyhľadanie firmy a získanie trasy, naplánovanie pripomienok
a stretnutí, prehľadanie webu, prípadne môžete diktovať text a vykonávať množstvo ďalších
činností.
Poznámka: Siri je dostupné len na iPhone 4S a vyžaduje pripojenie na internet. Služba Siri
nemusí byť dostupná pre všetky jazyky alebo vo všetkých oblastiach a jej funkcie sa môžu v
jednotlivých oblastiach líšiť. Prenos dát v mobilnej sieti môže byť spoplatnený.
Používanie Siri: Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Po zaznení tónu položte otázku alebo
vyslovte vašu žiadosť.
Ak používate iPhone slúchadlá alebo podporovanú Bluetooth náhlavnú sadu, stlačte a podržte
stredné tlačidlo (príslušné tlačidlo s rovnakou funkciou).
Keď je obrazovka zapnutá, môžete si tiež priložiť iPhone k uchu.
Pomocou Siri môžete používať nasledujúce aplikácie alebo služby:
40
Telefón
Uskutočnite telefonický alebo FaceTime hovor.
Príklad: „Zavolať Peter.“ alebo „FaceTime Marek.“
Hudba
Ovládajte prehrávanie hudby.
Príklad: „Prehrať The Light of the Sun.“
Správy
Čítajte a odosielajte textové správy.
Príklad: „Povedz doma, že som za chvíľu späť.“
Kalendár
Vytvárajte a prezerajte si udalosti.
Príklad: „Naplánovať stretnutie o deviatej.“
Pripomienky
Vytvárajte, vyhľadávajte a aktualizujte pripomienky.
Príklad: „Pripomenúť mi zavolať domov.“
Mapy
Vyhľadajte lokality, získajte trasy a kontaktujte firmy.
Príklad: „Ako sa dostanem domov?“
Mail
Odosielajte a vyhľadávajte emailové správy.
Príklad: „Odoslať email o dovolenke Jankovi.“
Počasie
Získajte aktuálne počasie a predpoveď počasia.
Príklad: „Aká je predpoveď na dnešný deň?“
Akcie
Získajte informácie o akciách.
Príklad: „Aká je cena akcií Apple?“
Hodiny
Získajte dátum a čas vo veľkých mestách, nastavte si budíky a spustite
časovač.
Príklad: „Zobuď ma zajtra ráno o siedmej.“
Kontakty
Získajte a používajte informácie o vašich kontaktoch.
Príklad: „Aká je Petrova adresa?“
Poznámky
Vytvárajte, vyhľadávajte alebo pridávajte poznámky.
Príklad: „Poznámka - utratil som 12 EUR za obed.“
Safari
Vyhľadávajte na webe.
Príklad: „Vyhľadať informácie o Bora Bora.“
WolframAlpha
Získajte odpovede na otázky týkajúce sa faktov, dát, štatistík a
matematických výpočtov.
Príklad: „Koľko kalórií obsahuje rohlík?“
Nájsť priateľov (dostupné osobitne Stanovte polohu priateľov.
na App Store)
Príklad: „Nájdi Roba.“
Ďalšie príklady získate tak, že Siri položíte otázku „Čo všetko dokážeš?“, prípadne po otvorení Siri
klepnete na .
Siri vie, akú aplikáciu práve používate, takže môžete odkazovať na položky na obrazovke.
Napríklad pri čítaní správy v aplikácii Mail môžete povedať „Odpovedať, páči sa mi to“ alebo
„zavolaj mu“. Siri rozumie vašej požiadavke aj ak ju vyslovíte rôznymi spôsobmi. Môžete
napríklad povedať „Pošli správu Zuzane s textom, že hneď prídem“ alebo „Povedz Zuzane, že
hneď prídem“.
Keď Siri zobrazí na obrazovke informácie (napríklad stretnutie v aplikácii kalendár), môžete
na tieto informácie klepnúť a otvoriť súvisiacu aplikáciu pre zobrazenie podrobností alebo
vykonanie ďalších činností.
Siri využíva informácie z aplikácie Kontakty, takže vie, kedy odkazujete na vašich priateľov alebo
kolegov. Uistite sa, že máte vytvorené kontakty pre osoby, o ktorých má Siri vedieť. Doplňte do
kontaktov prezývky a adresy a budete môcť povedať príkazy ako „nájdi reštaurácie v blízkosti
Janovho domu“. Ak spomeniete len krstné meno osoby, Siri vyhľadá túto osobu v obľúbených
položkách (v aplikácii Telefón) alebo v konverzáciách (v aplikácii Správy). Ak daný kontakt
nenájde medzi obľúbenými, požiada vás o podrobnejšie informácie.
Kapitola 4    Siri
41
Na vašej osobnej vizitke v aplikácii Kontakty zadajte mená príbuzných a blízkych osôb (napríklad
mama, syn alebo manager — môžete si dokonca vymyslieť vlastné mená) a Siri tak bude môcť
reagovať na žiadosti ako „Zavolaj mame“. Taktiež zadajte vašu adresu domov a do práce, takže
budete môcť zadávať žiadosti ako „Ako sa dostanem domov?“ alebo „Pripomeň mi, že mám
po príchode do práce zavolať Petra“. Ak chcete, aby Siri vedel, ktorá vizitka je vaša, prejdite do
Nastavenia > Všeobecné > Siri > Moje info.
Zrušenie žiadosti
Povedzte „zrušiť“, klepnite na alebo stlačte tlačidlo Domov
Zastavenie telefónneho hovoru,
ktorý bol spustený pomocou Siri
Predtým, ako sa otvorí aplikácia Telefón, stlačte tlačidlo Domov
aplikácia Telefón už otvorená, klepnite na Zložiť.
Nastavenie možností Siri
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri. Viac v časti „Siri“ na strane 162.
Úplné obmedzenie Siri alebo
obmedzenie nevhodného jazyka
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.
.
. Ak je
Ak Siri nerozumie tomu, čo hovoríte
Na obrazovke Siri zobrazuje Siri to, čo počul a zobrazuje odpovede na vaše žiadosti. Ak Siri
neporozumel tomu, čo ste povedali, môžete sa opraviť.
Oprava hlasovej žiadosti
Na obrazovke Siri klepnite na na bublinu s textom, ktorý Siri počul.
Upravte vašu žiadosť písaním, prípadne klepnite na pre diktovanie. Po
skončení klepnite na Hotovo.
Korekcia slova podčiarknutého
modrou farbou
Klepnite na slovo a potom klepnite na jednu z ponúkaných alternatív,
zadajte korekciu alebo klepnite na pre diktovanie.
Korekcia Siri pomocou hlasu
Klepnite a môžete znovu povedať alebo upresniť vašu žiadosť. Napríklad
„mal som na mysli Boston“.
Korekcia emailovej alebo textovej
správy
Ak sa vás Siri opýta, či chcete odoslať správu, môžete povedať napríklad:
ÂÂ „Uprav to na: Zavolaj mi zajtra.“
ÂÂ „Pridaj: Stretneme sa otáznik.“
ÂÂ „Nie, odošli ju Robovi.“
ÂÂ „Nie.“ (pre ponechanie správy bez jej odoslania)
ÂÂ „Zrušiť.“
Ak je správa v poriadku, môžete povedať niečo ako „Áno, odošli ju“.
Diktovanie
Ak je funkcia Siri zapnutá, môžete tiež diktovať text. Viac v časti „Diktovanie“ na strane 26.
42
Kapitola 4    Siri
Telefón
5
Telefonické hovory
Uskutočnenie hovoru
Hovor na iPhone uskutočníte jednoduchým klepnutím na meno a číslo vo vašich kontaktoch. Ak
používate Siri, jednoducho povedzte „zavolať peter“ (iPhone 4S). Hovor uskutočníte aj klepnutím
na niektorú z vašich obľúbených položiek alebo na niektorý z posledných uskutočnených
hovorov. Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Telefón slúžia na rýchly prístup k obľúbeným
položkám, posledným telefonátom, kontaktom a k numerickej klávesnici určenej na manuálne
vytáčanie čísel.
UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete
v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/
iphone/.
Odpovedanie na zmeškaný hovor
Vykonajte jedno z nasledovných:
ÂÂ Telefón: Klepnite na Posledné a potom klepnite na meno alebo číslo.
ÂÂ Zamknutá obrazovka: Potiahnite ikonu zobrazenú v upozornení
smerom doprava.
ÂÂ Centrum hlásení: Klepnite na zmeškaný hovor.
43
Manuálne vytáčanie
Telefónne čísla môžete manuálne vytáčať pomocou numerickej klávesnice.
Vytočenie čísla: Klepnite na Klávesnica, zadajte číslo a klepnite na Zavolať.
Vloženie čísla na obrazovke
s numerickou klávesnicou
Klepnite na časť obrazovky nad klávesnicou a potom klepnite na Vložiť.
Vloženie krátkej (2-sekundovej)
pauzy
Podržte kláves „*“, až kým sa v čísle nezobrazí čiarka.
Vloženie dlhej pauzy (slúži na
pozastavenie vytáčania, až kým
neklepnete na Vytočiť)
Podržte kláves „#“, až kým sa v čísle nezobrazí dvojbodka.
Opätovné vytočenie posledného
čísla
Klepnite na Klávesnica, klepnite na Zavolať a potom znovu klepnite na
Zavolať.
Hlasové vytáčanie
Siri (iPhone 4S) alebo ovládanie hlasom môžete použiť na vytočenie konkrétneho čísla
z kontaktov, alebo na vytočenie akéhokoľvek čísla. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40 a
„Ovládanie hlasom“ na strane 30.
Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového príkazu: Aktivujte Siri alebo ovládanie hlasom,
povedzte „zavolať“ alebo „vytočiť“ a potom vyslovte meno alebo telefónne číslo.
Siri: Ak je obrazovka vypnutá, stlačte tlačidlo Zap./Vyp. alebo tlačidlo Domov
priložte iPhone k uchu.
a potom si
Ovládanie hlasom alebo Siri: Stlačte a podržte tlačidlo Domov , až kým nezaznie tón. Môžete
tiež stlačiť a podržať stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách.
Napríklad:
ÂÂ Zavolať Janko Hraško
ÂÂ Zavolať Janko Hraško domov
ÂÂ Zavolať Janko Hraško mobil
Ovládanie hlasom bude pracovať spoľahlivejšie, ak vyslovíte celé meno osoby, ktorej chcete
zavolať. Pri hlasovom vytáčaní čísla vyslovte každé číslo osobitne – napríklad povedzte „štyri,
jeden, päť, päť, päť, tri, sedem, dva, osem“.
Poznámka: V prípade predvoľby „800“ v USA môžete povedať „osemsto“.
Prijímanie hovorov
Ak chcete prijať hovor, klepnite na tlačidlo Zdvihnúť. Ak je iPhone zamknutý, prstom potiahnite
prepínač. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na vašich iPhone slúchadlách.
44
Stíšenie hovoru
Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti.
Stíšený hovor môžete aj naďalej prijať, až kým nebude presmerovaný do
odkazovej schránky.
Odmietnutie hovoru a odoslanie
hovoru priamo do schránky
Vykonajte jedno z nasledovných:
ÂÂ Dvakrát rýchlo za sebou stlačte tlačidlo Zap./Vyp.
ÂÂ Stlačte a podržte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách na približne
dve sekundy. Dve hlboké pípnutia potvrdia, že bol hovor odmietnutý.
ÂÂ Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru
v aktívnom stave).
Blokovanie hovorov bez
prerušenia Wi-Fi pripojenia na
internet
Prejdite do nastavení zapnite Režim lietadlo a potom klepnutím zapnite
Wi-Fi.
Kapitola 5    Telefón
Keď je iPhone vypnutý alebo v režime lietadlo, prichádzajúce hovory sú presmerované priamo
do odkazovej schránky.
Počas hovoru
Ak práve telefonujete, obrazovka zobrazuje možnosti hovoru.
Možnosti hovoru sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia iPhone, ktoré používate.
Používanie ďalšej aplikácie počas
hovoru
Stlačte tlačidlo Domov a klepnite na ikonu aplikácie. Ak sa chcete vrátiť
k hovoru, klepnite na zelenú lištu v hornej časti obrazovky.
Ukončenie hovoru
Klepnite na Zložiť. Prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách.
Ďalšie hovory
Počas hovoru je možné uskutočniť alebo prijať ďalší hovor. Ak počas telefonovania prijmete
druhý hovor, iPhone zapípa a zobrazí údaje o volajúcom a zoznam možností.
Poznámka: Uskutočňovanie a prijímanie druhého hovoru je v niektorých oblastiach voliteľná
služba. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.
Odpovedanie na ďalší prichádzajúci hovor: ÂÂ Pre ignorovanie hovoru a jeho presmerovanie do odkazovej schránky: Klepnite na Ignorovať.
ÂÂ Pre podržanie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Klepnite na Podržať + Zdvihnúť.
ÂÂ Pre zloženie prvého hovoru a odpovedanie na nový: Ak používate GSM sieť, klepnite na Zložiť
+ Zdvihnúť. V CDMA sieti klepnite na Zložiť a keď vám druhý hovor zavolá späť, klepnite na
Odpovedať, prípadne odomknite telefón potiahnutím prepínača (ak je zamknutý).
Ak ste vo video hovore FaceTime, môžete buď zložiť video hovor a zdvihnúť prichádzajúci hovor,
alebo odmietnuť prichádzajúci hovor.
Uskutočnenie ďalšieho hovoru
Klepnite na Pridať hovor. Prvý hovor bude podržaný.
Prepínanie medzi hovormi
Klepnite na Prepnúť. Aktívny hovor bude podržaný.
V CDMA sieti nemôžete prepínať medzi hovormi, ak je druhý hovor
odchádzajúci. Môžete ich však zlúčiť. Ak zložíte druhý hovor alebo zlúčený
hovor, budú ukončené oba hovory.
Zlúčenie hovorov
Klepnite na Zlúčiť hovory.
V CDMA sieti nemôžete zlúčiť hovory, ak bol druhý hovor prichádzajúci.
Kapitola 5    Telefón
45
Konferenčné hovory
V GSM sieti môžete v závislosti od vášho operátora realizovať konferenčný hovor až s piatimi
účastníkmi naraz.
Poznámka: Konferenčné hovory sú v niektorých oblastiach voliteľná služba. Viac informácií
získate od svojho mobilného operátora.
Vytvorenie konferenčného hovoru: 1 Uskutočnite hovor.
2 Klepnite na Pridať hovor a uskutočnite ďalší hovor. Prvý hovor bude podržaný.
3 Klepnite na Zlúčiť hovory. Hovory budú zlúčené do jednej linky a všetci účastníci sa budú
navzájom počuť.
4 Opakujte krok 2 a 3 pre pridanie až piatich hovorov.
Ukončenie jedného z hovorov
Klepnite na Konferencia, potom klepnite na
klepnite na Zložiť.
Súkromný rozhovor v rámci
konferencie
Klepnite na Konferencia a potom klepnite na Súkromie vedľa hovoru. Ak
chcete pokračovať v konferencii, klepnite na Zlúčiť hovory.
Pridanie prichádzajúceho hovoru
Klepnite na Podržať + Zdvihnúť a potom na Zlúčiť hovory.
vedľa hovoru. Potom
Ak vaše služby zahŕňajú konferenčné hovory, iPhone má vždy okrem konferenčného hovoru
k dispozícii ďalšiu voľnú linku.
Poznámka: Počas konferenčného hovoru nie je možné uskutočniť video hovor FaceTime.
Uskutočňovanie hovorov pomocou Bluetooth zariadení
Hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou Bluetooth zariadenia spárovaného
s iPhonom. Viac v časti „Párovanie Bluetooth zariadenia s iPhonom“ na strane 34.
Ďalšie informácie týkajúce sa používania Bluetooth zariadenia nájdete v dokumentácii dodanej
spolu so zariadením.
Obídenie Bluetooth zariadenia: ÂÂ Odpovedajte na hovor klepnutím na dotykový displej zariadenia iPhone.
ÂÂ Počas hovoru klepnite na Zvuk a vyberte iPhone alebo Reproduktor.
ÂÂ Vypnite Bluetooth v Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth.
ÂÂ Vypnite Bluetooth zariadenie, alebo ho presuňte mimo dosahu signálu Bluetooth. Ak má
Bluetooth zariadenie zostať pripojené k vášmu zariadeniu iPhone, vzdialenosť medzi nimi by
nemala prekročiť 9 metrov.
Tiesňové volania
Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj v prípade, že je iPhone zamknutý pomocou hesla.
Vykonanie tiesňového volania v prípade, že je iPhone zamknutý: Na obrazovke Zadajte heslo
klepnite na Tiesňové volanie, zadajte číslo tiesňovej linky a klepnite na zelené tlačidlo.
V USA sú pri vytočení tiesňového čísla 911 informácie o vašej polohe (ak sú k dispozícii)
automaticky odoslané do tiesňového centra.
V CDMA sieti aktivuje iPhone po dokončení tiesňového volania Režim tiesňového volania, ktorý
umožňuje spätné volanie z tiesňovej linky. Dátové prenosy a textové správy sú v tomto režime
blokované.
46
Kapitola 5    Telefón
Ukončenie režimu tiesňového volania (CDMA): Vykonajte jedno z nasledovných:
ÂÂ Klepnite na tlačidlo späť.
ÂÂ Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. alebo tlačidlo Domov
.
ÂÂ Vytočte iné číslo pomocou klávesnice.
Režim tiesňového volania bude po niekoľkých minútach automaticky ukončený (v závislosti od
operátora).
Dôležité: Na bezdrôtové zariadenia by ste sa nemali spoliehať v prípade, že ide o naliehavú
komunikáciu, napríklad pri volaní lekárskej pohotovosti. Používanie zariadenia iPhone
na volanie tiesňových služieb nemusí fungovať vo všetkých oblastiach alebo za všetkých
prevádzkových podmienok. Tiesňové čísla a služby sa v jednotlivých oblastiach líšia a v
niektorých prípadoch nie je možné uskutočniť tiesňové volanie kvôli dostupnosti siete alebo
rušeniu okolitého prostredia. Niektoré mobilné siete nemusia prijať tiesňové volanie zo
zariadenia iPhone, ak iPhone nie je aktivovaný, ak iPhone nie je kompatibilný alebo nastavený
na spoluprácu s konkrétnou sieťou alebo ak v iPhone nie je nainštalovaná SIM karta alebo
je zamknutá PIN kódom. Ak máte aktívny video hovor FaceTime, musíte ho pred vytočením
tiesňového čísla ukončiť.
FaceTime
FaceTime video hovory (iPhone 4) vám umožňujú počuť aj vidieť osobu, s ktorou sa rozprávate.
Video hovor môžete uskutočniť s hocikým, kto má Mac alebo iOS zariadenie podporujúce
FaceTime. Nie je potrebné nič nastavovať, musíte však byť pripojení na internet prostredníctvom
Wi-Fi siete. FaceTime využíva prednú kameru, takže volaná osoba vidí vašu tvár. Môžete však
použiť aj hlavnú kameru a zdieľať s účastníkom FaceTime hovoru obraz vášho okolia.
Poznámka: Služba FaceTime nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach.
Uskutočnenie FaceTime video hovoru: V aplikácii Kontakty vyberte meno, klepnite na
FaceTime a potom klepnite na telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré daná osoba používa
pre FaceTime.
Ak chcete zavolať niekomu, kto má iPhone 4 alebo novší model, môžete najprv uskutočniť
telefonický hovor a potom klepnúť na FaceTime.
Po nadviazaní telefonického hovoru sa na vašej obrazovke zobrazí obrázok volanej osoby.
V malom výreze môžete vidieť obraz, ktorý vidí druhá osoba. Ak chcete používať FaceTime
v orientácii na šírku, otočte iPhone naležato.
Kapitola 5    Telefón
47
Ak je vaša Wi-Fi sieť nedostupná (napríklad ste mimo jej dosahu), zobrazí sa vám možnosť
vytočiť číslo a uskutočniť hlasový hovor.
Poznámka: Počas video hovoru FaceTime bude vaše telefónne číslo zobrazené, aj ak je funkcia
zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá.
Vykonanie FaceTime hovoru
pomocou Siri alebo ovládania
hlasom
Stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým nezaznie tón. Ak používate
Siri (iPhone 4S), stačí vám priložiť si iPhone k uchu (obrazovka musí byť
zapnutá). Povedzte „FaceTime“ a vyslovte meno osoby, ktorej chcete
zavolať.
Blokovanie FaceTime hovorov
Prejdite do Nastavenia > FaceTime a vypnite FaceTime. FaceTime môžete
taktiež zakázať v obmedzeniach. Viac v časti „Obmedzenia“ na strane 165.
Použitie Apple ID alebo emailovej
adresy pre FaceTime
Prejdite do Nastavenia > FaceTime, potom klepnite na „Použite vaše
Apple ID pre FaceTime“ alebo na Pridať email. Viac v časti „FaceTime“ na
strane 47.
Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
Nastavenie odkazovej služby
Služba „Visual Voicemail“ vám na vašom iPhone umožňuje pozrieť si zoznam vašich odkazov
a vybrať si, ktoré z nich si chcete vypočuť alebo vymazať a to bez nutnosti vypočuť si hlasové
pokyny alebo predchádzajúce odkazy.
Poznámka: Služba „Visual voicemail“ nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach, prípadne sa
môže jednať o voliteľnú službu. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora. Ak nie je služba
„Visual Voicemail“ dostupná, vaše odkazy v odkazovej schránke získate klepnutím na Odkazy
a nasledovaním hlasových pokynov operátora.
Keď klepnete prstom na Odkazy po prvýkrát, iPhone váš požiada o vytvorenie hesla do vašej
odkazovej schránky a o nahratie vášho osobného uvítania pre odkazovú službu.
Zmena uvítania: Klepnite na Odkazy, potom na Pozdrav a nakoniec na Vlastný. Klepnite na
Nahrať a povedzte váš pozdrav. Po skončení klepnite na Zastaviť.
Uvítanie prehráte klepnutím na Prehrať. Ak chcete nahrať nové uvítanie, klepnite znovu na
Nahrať. Ak ste spokojní s pozdravom, klepnite na Uložiť.
48
Použitie predvoleného pozdravu
od operátora
Klepnite na Voicemail, potom na Pozdrav a nakoniec na Pôvodný.
Nastavenie upozornenia na nový
odkaz
Prejdite do Nastavenia > Zvuky a zapnite možnosť Nový odkaz. Toto
upozornenie sa ozve pri každom prijatí nového odkazu.
Ak je tlačidlo Zvoniť/Ticho v polohe vypnuté, iPhone vás nebude
upozorňovať na nový odkaz.
Zmena hesla do odkazovej
schránky
Prejdite do Nastavenia >Telefón > Heslo do odkazovača.
Kapitola 5    Telefón
Kontrola odkazovej schránky
Po klepnutí na Telefón zobrazí iPhone počet neprijatých hovorov a nevypočutých odkazov.
Pre zobrazenie zoznamu vašich odkazov klepnite na Odkazy.
Vypočutie odkazu: Klepnite na Odkazy a potom klepnite na odkaz.
Ak ste si odkaz už vypočuli, klepnite naň pre jeho opätovné prehratie. Na pozastavenie
prehrávania a pokračovanie v prehrávaní použite a .
Odkaz bude po vypočutí uložený, až kým ho nevymaže váš operátor.
Kontrola odkazovej služby z iného
telefónu
Vytočte svoje vlastné číslo alebo číslo vášho operátora pre vzdialený
prístup.
Vymazávanie odkazov
Vymazanie odkazu: Prejdite prstom po odkaze alebo naň klepnite a potom klepnite na
Vymazať.
Poznámka: V niektorých oblastiach môžu byť vymazané odkazy služby Visual voicemail natrvalo
odstránené vašim operátorom .
Vypočutie vymazaného odkazu
Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na vybraný
odkaz.
Obnovenie vymazaného odkazu
Klepnite na Vymazané odkazy (na konci zoznamu), potom klepnite na
vybraný odkaz a nakoniec na Obnoviť.
Trvalé vymazanie odkazov
Klepnite na Vymazané odkazy na začiatku zoznamu a klepnite na Vymazať
všetky.
Kontakty
Na obrazovke s informáciami o zobrazenom kontakte môžete klepnutím uskutočniť telefonický
hovor, vytvoriť novú emailovú správu, nájsť polohu kontaktu a ďalšie. Viac v časti „Vyhľadávanie
kontaktov“ na strane 118“
Kapitola 5    Telefón
49
Obľúbené
Funkcia Obľúbené poskytuje rýchly prístup k často používaným číslam.
Pridanie telefónneho čísla kontaktu medzi obľúbené: Klepnite na Kontakty a vyberte kontakt.
Klepnite na „Pridať k obľúbeným“. Vyberte telefónne číslo alebo emailovú adresu (ak sa jedná
o FaceTime hovor). Na iPhone 4 alebo novšom modeli vyberte, či chcete informácie uložiť ako
hlasový hovor alebo ako FaceTime hovor.
Ak chcete zavolať niektorému z obľúbených kontaktov, klepnite na Obľúbené a vyberte kontakt.
Ak sa vedľa mena zobrazí , uskutoční iPhone FaceTime hovor.
Pridanie kontaktu zo zoznamu
posledných hovorov medzi
obľúbené
Klepnite na Posledné, potom klepnite na
vedľa mena kontaktu
a nakoniec klepnite na „Pridať k obľúbeným“.
Vymazanie kontaktu z obľúbených Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Potom klepnite na
kontaktu a nakoniec na Odstrániť.
Preusporiadanie zoznamu
obľúbených
Klepnite na Obľúbené a na Upraviť. Potom potiahnite
na nové miesto v zozname.
vedľa čísla alebo
vedľa kontaktu
Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a Zobraziť moje číslo
Presmerovanie hovorov
iPhone môžete nastaviť tak, aby presmerovával prichádzajúce telefonické hovory na iné číslo.
Poznámka: Hovory FaceTime nie je možné presmerovať.
Zapnutie presmerovania hovorov (GSM): Prejdite do Nastavenia > Telefón > Presmerovanie
a zapnite Presmerovanie Na obrazovke „Presmerovať na“ zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory
presmerovať.
Zapnutie presmerovania hovorov (CDMA): Zadajte *72, za ktorým bude nasledovať telefónne
číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory. Potom klepnite na Zavolať.
Ak chcete vypnúť presmerovanie hovorov (CDMA), zadajte *73 a klepnite na Zavolať.
Ak používate GSM sieť a zapnete presmerovanie hovorov, zobrazí sa v stavovom riadku ikona
presmerovania hovorov ( ). Pri nastavovaní presmerovania hovorov na iPhone musíte byť
v dosahu mobilnej siete, inak vaše hovory nebudú presmerované.
Čakanie hovorov
Funkcia Čakanie hovorov vám umožňuje prijať prichádzajúci hovor počas telefonovania.
Môžete:
ÂÂ Ignorovať prichádzajúci hovor
ÂÂ Podržať aktuálny hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor
ÂÂ Ukončiť aktuálny hovor a odpovedať na prichádzajúci hovor
Ak máte vypnuté čakanie hovorov, sú prichádzajúce hovory počas telefonovania presmerované
priamo do odkazovej schránky. Viac v časti „Ďalšie hovory“ na strane 45.
Zapnutie čakania hovorov (GSM): Prejdite do Nastavenia >Telefón > Čakanie hovorov.
Ak používate CDMA, je čakanie hovorov zapnuté v predvolených nastaveniach, no môžete ho
pre jednotlivé hovory zakázať.
Zakázanie čakania hovorov počas hovoru (CDMA): Zadajte *70 a potom vytočte číslo.
50
Kapitola 5    Telefón
Zobraziť moje číslo
Funkcia Zobraziť moje číslo zobrazí volanej osobe vaše meno a telefónne číslo (ak má na to
potrebné vybavenie a ak ste nezablokovali alebo nevypli túto funkciu vo vašej telefónnej
službe).
Poznámka: Počas FaceTime hovoru bude vaše telefónne číslo zobrazené, aj ak je funkcia
Zobraziť moje číslo zablokovaná alebo vypnutá.
Zapnutie funkcie Zobraziť moje číslo (GSM): Prejdite do Nastavenia > Telefón > Zobraziť moje
číslo.
Ak používate CDMA, je funkcia Zobraziť moje číslo zapnutá v predvolených nastaveniach, no
môžete ju pre jednotlivé hovory zakázať.
Blokovanie funkcie Zobraziť moje číslo (CDMA): Zadajte *67 a potom vytočte číslo.
Zvonenia, prepínač Zvoniť/Ticho a vibrovanie
iPhone obsahuje zvonenia, ktoré si môžete nastaviť pre prichádzajúce hovory, či ako melódiu
budíka a časovača. Zvonenia vytvorené zo skladieb si môžete zakúpiť v iTunes. Pomocou
prepínača Zvoniť/Ticho môžete zapínať a vypínať zvonenie. V nastaveniach zvuku môžete
nastaviť možnosti vibrovania. Pôvodne je iPhone nastavený tak, aby vibroval pri prijatí hovoru
v oboch režimoch.
Nastavenie globálneho zvonenia: Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Zvonenie.
Zapnutie alebo vypnutie vyzváňania: Prepnite prepínač na boku iPhonu. Viac v časti „Prepínač
Zvoniť/Ticho“ na strane 11.
Dôležité: Nastavené budíky budú zvoniť aj v prípade, že máte nastavený tichý režim.
Nastavenie vibrovania na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Zvuky. Oddelené ovládacie prvky
vám umožňujú nastaviť vibrovanie pre hlasný aj pre tichý režim.
Priradenie vlastného zvonenia
kontaktu
V aplikácii Kontakty vyberte kontakt, klepnite na Upraviť, klepnite na
Zvonenie a vyberte zvonenie.
Zakúpenie zvonenie v obchode
iTunes Store
Viac v časti „Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov“ na strane 108.
Viac informácií nájdete v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 160.
Medzinárodné hovory
Uskutočňovanie medzinárodných hovorov z vašej domovskej lokality
Viac informácií o medzinárodných hovoroch vrátane taríf a iných poplatkov vám poskytne váš
mobilný operátor, prípadne ich nájdete na webových stránkach svojho mobilného operátora.
Používanie zariadenia iPhone v zahraničí
Pri cestách do zahraničia zrejme budete môcť pomocou zariadenia iPhone uskutočňovať
hovory, odosielať a prijímať textové správy a používať aplikácie, ktoré pristupujú na internet (v
závislosti od dostupných sietí).
Aktivácia medzinárodného roamingu: Pre informácie o dostupnosti a cenách kontaktujte
vášho mobilného operátora.
Kapitola 5    Telefón
51
Dôležité: Hlasový a dátový roaming a textové správy môžu byť spoplatnené. Ak sa chcete
vyhnúť neočakávaným poplatkom za telefonické hovory a dáta doručené prostredníctvom
mobilnej siete (vrátane služby visual voicemail) iného operátora, vypnite hlasový a dátový
roaming.
Ak máte iPhone 4S, ktorý bol aktivovaný pre CMDA sieť, budete zrejme môcť využívať roaming
v GSM sieťach (v telefóne musíte mať nainštalovanú SIM kartu). Viac v časti „Inštalácia SIM
karty“ na strane 15. Počas roamingu v GSM sieťach má iPhone prístup k službám GSM sietí.
Roaming môže byť spoplatnený. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.
52
Vypnutie hlasového roamingu
v CMDA sieti:
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Vypnutím hlasového roamingu zakážete telefonické hovory mimo siete
vášho operátora.
Vypnutie dátového roamingu
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Vypnutím dátového roamingu zakážete prenos dát v mobilnej sieti.
Aplikácie, ktoré závisia od pripojenia na internet budú zakázané, pokiaľ
sa iPhone nepripojí na internet prostredníctvom Wi-Fi. Služba Visual
voicemail bude pozastavená. Výnimkou je prípad, kedy si váš operátor
neúčtuje žiadne poplatky za doručovanie odkazov služby Visual voicemail.
Pridávanie správnej predvoľby
pri vytáčaní čísiel z inej krajiny na
iPhone:
Prejdite do Nastavenia > iPhone a zapnite funkciu Medzinárodný asistent
(nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Táto funkcia vám umožní
vykonávať hovory do USA pomocou vašich kontaktov a obľúbených, bez
potreby zadávania predvoľby krajiny.
Výber mobilného operátora
Prejdite do Nastavenia > Operátor. Táto možnosť je dostupná len
v prípade, že sa nachádzate mimo dosahu siete vášho operátora
a sú dostupní operátori, ktorí majú roamingovú zmluvu s vaším
poskytovateľom služby. Viac informácií nájdete v časti „Operátor“ na
strane 160.
Získavanie odkazov z odkazovej
služby, keď nie je dostupná služba
Visual Voicemail:
Vytočte svoje vlastné číslo (v CDMA sieti vytočte svoje číslo nasledované
znakom #) a stlačte a podržte „1“ na numerickej klávesnici.
Vypnutie mobilných dát
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť.
Vypnutie mobilných služieb
Prejdite do nastavení, zapnite režim lietadlo a potom klepnite na Wi-Fi
a zapnite Wi-Fi.
Prichádzajúce hovory budú presmerované do odkazovej schránky. Ak
chcete znovu uskutočňovať a prijímať hovory a odkazy, vypnite režim
lietadlo.
Kapitola 5    Telefón
Nastavovanie možností telefónu
V aplikácii Nastavenia prejdite do časti Telefón, kde môžete:
ÂÂ Vidieť telefónne číslo vášho iPhonu
ÂÂ Zapnúť alebo vypnúť presmerovanie hovorov, čakanie hovorov a zobraziť moje číslo (GSM)
ÂÂ Zapnúť alebo vypnúť TTY
ÂÂ Zmeniť heslo do odkazovej schránky (GSM)
ÂÂ Zapnúť alebo vypnúť medzinárodného asistenta — táto funkcia vám umožní vykonávať
hovory do USA pomocou vašich kontaktov a obľúbených, bez potreby zadávania predvoľby
krajiny (GSM).
ÂÂ Zamknúť SIM kartu, takže pri zapnutí zariadenia iPhone bude potrebné zadať PIN (vyžadujú
to niektorí operátori).
V nastaveniach prejdite do časti FaceTime, kde môžete:
ÂÂ Zapnúť alebo vypnúť funkciu FaceTime
ÂÂ Použiť vaše Apple ID pre FaceTime
ÂÂ Pridať emailovú adresu pre FaceTime
Ak chcete nastaviť zvonenia, možnosti vibrovania a zvuk pre nový odkaz, prejdite do Nastavenia
> Zvuky. Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 160.
Kapitola 5    Telefón
53
6
Mail
Mail spolupracuje s iCloudom, Microsoft Exchange a množstvom populárnych emailových
systémov — vrátane služieb Yahoo!, Google, Hotmail a AOL — ako aj s ďalšími štandardnými
systémami typu POP3 a IMAP. V aplikácii Mail môžete odosielať a prijímať fotografie, videá
a obrázky, prezerať si PDF dokumenty a ďalšie prílohy. Môžete tiež tlačiť správy a prílohy, ktoré je
možné otvoriť pomocou funkcie Quick Look.
Prezeranie a čítanie emailových správ
Obrazovka Schránky v aplikácii Mail vám umožňuje rýchly prístup ku všetkým schránkam
prijatých správ a ďalším schránkam.
Po otvorení emailovej schránky zobrazí Mail najnovšie emailové správy. Počet načítaných
správ môžete upraviť v nastaveniach aplikácie Mail. Viac v časti „Emailové účty a nastavenia“ na
strane 58.
54
Usporiadanie správ do vlákien
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnutím zapnite
alebo vypnite možnosť Zoradiť do vlákien.
Ak správy zoraďujete do vlákien, zobrazia sa súvisiace správy v schránke
ako jedna položka. Viac v časti „Emailové účty a nastavenia“ na strane 58.
Kontrola nových správ
Vyberte schránku alebo kedykoľvek klepnite na
Načítanie dodatočných správ
Prejdite na dolnú časť zoznamu správ a klepnite na Načítať viac správ.
.
Priblíženie časti správy
Klepnite dvakrát na tú časť správy, ktorú chcete zväčšiť. Klepnite dvakrát
ešte raz, ak chcete správu zmenšiť. Rozsah zväčšenia môžete meniť aj
pomocou dvoch prstov.
Zmena veľkosti stĺpca textu tak,
Klepnite dvakrát na text správy.
aby sa roztiahol na celú obrazovku
Zobrazenie všetkých príjemcov
správy
Klepnite na Detaily. Klepnutím na meno alebo emailovú adresu zobrazíte
kontaktné údaje príjemcu a klepnutím na telefónne číslo alebo emailovú
adresu môžete kontaktovať danú osobu.
Pridanie príjemcu medzi kontakty
Klepnite na správu a ak je to potrebné, klepnite na Detaily, čím zobrazíte
všetkých príjemcov. Potom klepnite na meno alebo emailovú adresu
a klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo „Pridať ku kontaktu“.
Označenie správy ako neprečítanej Otvorte správu a ak je to potrebné, klepnite na Detaily. Potom klepnite na
Označiť.
Ak chcete označiť ako neprečítané viacero správ naraz, pozrite si časť
„Triedenie emailových správ“ na strane 57.
Otvorenie pozvánky na stretnutie
Klepnite na pozvánku. Viac v časti „Odpovedanie na pozvánky“ na
strane 76.
Práca s viacerými účtami
Ak máte nastavený viac ako jeden účet, môžete k nim pristupovať v časti Účty na obrazovke
Schránky. Môžete kliknúť na Všetky Prijaté a zobraziť všetky prijaté správy v jednom zozname.
Informácie o nastavení ďalších emailových účtov nájdete v časti „Emailové účty a nastavenia“ na
strane 58.
Počas písania správy môžete klepnutím na pole Od vybrať účet, z ktorého bude správa odoslaná.
Odosielanie emailových správ
Emailovú správu môžete poslať komukoľvek, kto má emailovú adresu.
Písanie správy: Klepnite na
Pridanie príjemcu z aplikácie
Kontakty
Do poľa Pre zadajte meno alebo emailovú adresu, prípadne klepnite na
.
Preusporiadanie príjemcov
Ak chcete presunúť príjemcu z jedného poľa do druhého (napr. z poľa Pre
do poľa Cc), potiahnite meno na nové miesto.
Zmena formátovania textu na
tučné, kurzíva alebo podčiarknuté
Klepnite na kurzor pre zobrazenie tlačidiel označovania a potom klepnite
na Vybrať. Potiahnutím krajných bodov označte časť textu, ktorej štýl
chcete upraviť. Klepnite na a potom klepnite na B/I/U. Klepnutím na
Tučné, Podčiarknuť alebo Kurzíva aplikujte štýl.
Odoslanie fotky alebo videa
v emailovej správe
V aplikácii Fotky vyberte fotku alebo video, klepnite na
a potom
klepnite na Odoslať emailom alebo Odoslať video emailom. Fotografie
a videá môžete tiež kopírovať a vkladať.
Ak chcete odoslať viacero fotiek alebo videí, klepnite počas prezerania
miniatúr v albume na . Klepnutím vyberte fotky a videá, klepnite na
Zdieľať a nakoniec na Odoslať emailom.
Kapitola 6    Mail
55
Uloženie rozpísanej správy pre
neskoršie dokončenie
Klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť. Správa bude uložená
v schránke Rozpísané. Pre rýchly prístup k rozpísanej správe podržte prst
na .
Odpovedanie na správu
Klepnite na
a potom klepnite na Odpovedať. Súbory alebo obrázky
priložené k pôvodnej správe nebudú odoslané s odpoveďou. Ak chcete do
odpovede zahrnúť prílohy, namiesto odpovedania na správu ju prepošlite.
Citovanie časti správy, na
ktorú odpovedáte alebo ktorú
preposielate
Označte text tak, že na ňom podržíte prst. Potiahnutím krajných bodov
vyberte text, ktorý chcete zahrnúť vo vašej odpovedi a potom klepnite na
.
Ak chcete upraviť odsadenie citovaného textu, označte ho a potom
klepnite na . Klepnite na Úroveň citácie a potom klepnite na Zvýšiť alebo
Znížiť.
Preposlanie správy
Otvorte správu a klepnite na
Zdieľanie kontaktných údajov
V aplikácii Kontakty vyberte kontakt a potom klepnite na Zdieľať kontakt
v spodnej časti obrazovky s informáciami.
, potom klepnite na Preposlať.
Používanie odkazov a detekcia dát
iPhone automaticky detekuje webové odkazy, telefónne čísla, emailové adresy, dátumy a ďalšie
informácie, ktoré môžete použiť na otvorenie webovej stránky, vytvorenie emailovej správy so
zadanou adresou, vytvorenie kontaktu, pridanie informácií ku kontaktu alebo vykonanie inej
užitočnej akcie. Detekované dáta sú zobrazené modrým textom s podčiarknutím.
Klepnutím na dáta vykonáte predvolenú funkciu, prípadne na nich podržte prst pre zobrazenie
ďalších akcií. Napríklad adresu môžete zobraziť na mape alebo ju pridať medzi kontakty.
Zobrazovanie príloh
iPhone zobrazí v texte emailovej správy obrázky v bežne používaných formátoch (JPEG, GIF
a TIFF). iPhone dokáže prehrať množstvo typov audio príloh, ako sú MP3, AAC, WAV a AIFF.
Prílohy (napríklad PDF dokumenty, webové stránky, text, dokumenty aplikácií Pages, Keynote,
Numbers alebo dokumenty Microsoft Word, Excel a PowerPoint) prijatých správ si môžete
stiahnuť a prezerať.
Prezeranie prílohy: Klepnite na prílohu pre jej zobrazenie pomocou funkcie Quick Look. (Je
možné, že budete musieť chvíľu počkať na stiahnutie prílohy.)
Otvorenie prílohy
Podržte prst na prílohe. Potom vyberte aplikáciu, v ktorej sa má otvoriť.
Ak daný súbor nepodporuje žiadna z vašich aplikácií a nepodporuje ju ani
Quick Look, zobrazí sa názov súboru, no nebude možné ho otvoriť.
Uloženie fotky alebo videa
v prílohe
Podržte prst na fotke alebo videu a potom klepnite na Uložiť obrázok
alebo video. Položka bude uložená do vášho albumu Fotoaparát
v aplikácii fotky.
Quick Look podporuje nasledujúce typy dokumentov:
56
.doc, .docx
Microsoft Word
.htm, .html
Webová stránka
.key
Keynote
Kapitola 6    Mail
.numbers
Numbers
.pages
Pages
.pdf
Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx
Microsoft PowerPoint
.rtf
Formátovaný text
.txt
Text
.vcf
Informácie o kontakte
.xls, .xlsx
Microsoft Excel
Tlačenie správ a príloh
Tlačiť môžete emailové správy a prílohy, ktoré je možné prezerať pomocou funkcie Quick Look.
Tlačenie emailovej správy: Klepnite na
a potom na Tlačiť.
Tlačenie obrázka v tele správy
Podržte prst na obrázku a potom klepnite na Uložiť obrázok. Potom
otvorte aplikáciu Fotky a vytlačte obrázok z vášho albumu Fotoaparát.
Tlačenie prílohy
Klepnutím otvorte prílohu pomocou funkcie Quick Look, klepnite na
a nakoniec klepnite na Tlačiť.
Viac informácií o tlačení a o možnostiach tlačiarní nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 28.
Triedenie emailových správ
Správy v akejkoľvek schránke, priečinku alebo okne s výsledkami vyhľadávania môžete triediť.
Správy môžete vymazať alebo ich označiť ako prečítané. Správy môžete tiež presúvať z jednej
schránky alebo priečinka do iného, a to v rovnakom účte, alebo medzi rôznymi účtami. Môžete
pridávať, vymazávať alebo premenovávať schránky a priečinky.
Vymazanie správy: Otvorte správu a klepnite na .
Správu môžete vymazať aj priamo zo zoznamu v schránke tak, že prejdete prstom po názve
správy smerom doľava alebo doprava a potom klepnete na Vymazať.
Niektoré emailové účty podporujú namiesto vymazávania správ ich archiváciu. Archivované
správy sú presunuté zo schránky Prijaté do schránky Všetky správy. Archiváciu môžete zapnúť
alebo vypnúť v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
Obnovenie vymazanej správy
Vymazané správy sú presunuté do schránky Kôš.
Ak chcete zmeniť dĺžku času, počas ktorého sú vymazané správy pred
trvalým vymazaním uchované v schránke Kôš, prejdite do Nastavenia >
Mail, kontakty, kalendáre. Potom klepnite na Rozšírené.
Vymazanie alebo presunutie
viacerých správ naraz
Počas prezerania zoznamu správ klepnite na Upraviť, vyberte správy, ktoré
chcete vymazať a klepnite na Presunúť alebo Vymazať.
Presunutie správy do inej schránky Počas prezerania správy klepnite na
alebo priečinka
priečinok.
Pridanie schránky
Kapitola 6    Mail
a vyberte cieľovú schránku alebo
Prejdite do zoznamu schránok, klepnite na Upraviť a potom klepnite na
Nová schránka.
57
Vymazanie alebo premenovanie
schránky
Prejdite do zoznamu schránok, klepnite na Upraviť a potom klepnite na
schránku. Zadajte nový názov alebo umiestnenie schránky. Klepnutím na
Vymazať schránku vymažete schránku a celý jej obsah.
Označenie viacerých správ ako
prečítaných
Počas prezerania zoznamu správ klepnite na Upraviť, vyberte správy
a klepnite na Označiť. Vyberte Označiť alebo Označiť ako prečítané.
Vyhľadávanie v emailoch
Vyhľadávať môžete v poliach Pre, Od, Predmet a v tele emailových správ. Mail vyhľadáva
v stiahnutých správach aktuálnej emailovej schránky. V účtoch iCloud, Exchange a v niektorých
IMAP účtoch môžete vyhľadávať aj v správach na serveri.
Vyhľadávanie emailových správ: Otvorte schránku, prejdite na hornú časť obrazovky a zadajte
hľadaný text do vyhľadávacieho poľa. Klepnite na Od, Pre, Predmet alebo Všetky pre výber polí,
ktoré chcete prehľadávať. Ak to podporuje váš emailový účet, budú prehľadané aj správy na
serveri.
Vyhľadávanie v emailových správach je možné zahrnúť aj do vyhľadávania dostupnom z hlavnej
plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
Emailové účty a nastavenia
Účty
Ak chcete upravovať nastavenia aplikácie Mail a emailových účtov, prejdite do Nastavenia >
Mail, kontakty, kalendáre. Môžete nastaviť:
ÂÂ Microsoft Exchange
ÂÂ iCloud
ÂÂ MobileMe
ÂÂ Google
ÂÂ Yahoo!
ÂÂ AOL
ÂÂ Microsoft Hotmail
ÂÂ Ďalšie emailové systémy využívajúce protokoly POP a IMAP
Nastavenia sa podľa typu účtu, ktorý používate, môžu líšiť. Informácie potrebné na vytvorenie
emailového účtu môžete získať u poskytovateľa služby alebo správcu siete.
Zmena nastavení účtu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnutím vyberte
účet a vykonajte potrebné zmeny.
Zmeny v nastaveniach daného účtu na iPhone nie sú synchronizované s počítačom, takže
môžete prispôsobiť svoje účty na prácu so zariadením iPhone bez toho, aby ste ovplyvnili
nastavenia účtov vo vašom počítači.
58
Kapitola 6    Mail
Zastavenie používania účtu
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a vypnite
službu účtu (napríklad Mail, Kalendáre alebo Poznámky).
Ak je služba účtu vypnutá, iPhone nebude zobrazovať ani synchronizovať
informácie s touto službou účtu až do jej opätovného zapnutia. Takýmto
spôsobom môžete napríklad pozastaviť prijímanie pracovných emailov na
dovolenke.
Ukladanie rozpísaných,
odoslaných a vymazaných správ
na iPhone
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite
na Rozšírené. Vyberte umiestnenie schránok Rozpísané správy, Odoslané
správy alebo Vymazané správy.
Nastavte čas, po ktorom budú
správy natrvalo vymazané
z aplikácie Mail.
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite
na Rozšírené. Klepnite na Odstrániť a vyberte čas: Nikdy, jeden deň, týždeň
alebo mesiac.
Úprava nastavení emailového
servera
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a vyberte účet.
Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa internetu alebo
správcu siete.
Úprava nastavení SSL a hesla
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite
na Rozšírené. Nastavenia emailového účtu získate od poskytovateľa
internetu alebo správcu siete.
Vypínanie a zapínanie
archivovania správ
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte váš účet
a potom zapnite alebo vypnite možnosť Archivovať správy. Viac v časti
„Triedenie emailových správ“ na strane 57.
Vymazanie účtu
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite
na Vymazať účet v spodnej časti obrazovky.
Všetky emaily a informácie o kontaktoch, kalendároch a záložkách, ktoré
boli získané synchronizáciou s účtom, budú vymazané z vášho zariadenia
iPhone.
Odosielanie podpísaných
a šifrovaných správ
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite
na Rozšírené. Zapnite možnosť S/MIME a potom vyberte certifikáty na
podpisovanie a šifrovanie odchádzajúcich správ.
Ak si chcete nainštalovať certifikáty, získajte konfiguračný profil od
správcu siete, stiahnite si certifikáty z webovej stránky vydavateľa
pomocou aplikácia Safari, prípadne si ich nechajte doručiť v emailovej
správe.
Nastavenie možností funkcie Push
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Načítanie dát. Funkcia
Push doručuje informácie keď je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. Ak chcete
zastaviť doručovanie emailov a ďalších informácií, alebo predĺžiť výdrž
batérie, môžete funkciu Push vypnúť. Ak je funkcia Push vypnutá, použite
na určenie intervalu, v ktorom bude prebiehať kontrola nových dát,
nastavenie Načítanie dát. Ak chcete, aby vám batéria vydržala čo najdlhšie,
nevykonávajte túto kontrolu príliš často.
Nastavenie ďalších možností
aplikácie Mail
Ak chcete upraviť nastavenia, ktoré sa vzťahujú na všetky vaše účty,
prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
Nastavenia aplikácie Mail
Nastavenia Mailu sa okrem výnimiek vzťahujú na všetky vaše účty na zariadení iPhone.
Nastavenie možností emailov: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
Ak chcete zmeniť zvuky prehrávané pri doručení alebo odoslaní emailu, prejdite do Nastavenia
> Zvuky.
Kapitola 6    Mail
59
Načítanie dát
Nastavenie Push vám na iPhone umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Push pre iCloud,
Microsoft Exchange, Yahoo! alebo akýkoľvek iný push účet. Push účty automaticky doručia do
zariadenia iPhone nové informácie, akonáhle sa tieto objavia na serveri (prípadne s miernym
oneskorením). Zároveň musíte byť pripojení na internet. Ak chcete zastaviť doručovanie emailov
a ďalších informácií, alebo predĺžiť výdrž batérie, môžete funkciu Push vypnúť.
Ak je funkcia Push vypnutá, prípadne používate účty, ktoré ju nepodporujú, môžete naďalej
prijímať dáta — t.j. iPhone bude automaticky kontrolovať server a hľadať nové informácie. Pre
určenie intervalu, v ktorom bude táto kontrola prebiehať, použite nastavenie Načítanie dát.
Ak chcete, aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, nevykonávajte túto kontrolu príliš často.
Nastavenie funkcie Push na Vyp. (alebo funkcie načítať na Manuálne na obrazovke Načítanie dát)
je nadradené nastaveniam jednotlivých účtov.
Nastavenie možností funkcie Push: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre >
Načítanie dát.
60
Kapitola 6    Mail
Safari
7
Safari vám umožňuje surfovať na webe a prezerať si webové stránky. Vytvárajte záložky na
vašom iPhone a synchronizujte ich s vaším počítačom. Pridaním web clips na plochu budete
mať vždy rýchly prístup ku svojim obľúbeným webovým stránkam. Tlačte webové stránky, PDF
súbory a ďalšie dokumenty. Do zoznamu Na prečítanie si uložte webové stránky, ktoré si chcete
neskôr prečítať.
Prezeranie webových stránok
Zobrazenie webovej stránky: Klepnutím na pole pre adresu (v lište s názvom) zobrazte
dotykovú klávesnicu. Zadajte adresu webovej stránky a potom klepnite na Otvoriť.
Ak pole pole pre adresu nie je zobrazené, prejdite na vrchnú časť stránky klepnutím na stavový
riadok.
Webové stránky si môžete prezerať na šírku alebo na výšku.
61
Vymazanie adresy z poľa pre
adresu
Klepnite na
Rolovanie webovej stránky
Potiahnite stránku nahor, nadol alebo do strán.
Rolovanie v ráme (frame) na
webovej stránke
Rolujte pomocou dvoch prstov v ráme na webovej stránke.
Otvorenie novej stránky
a potom na Nová stránka. Naraz môžete mať otvorených
Klepnite na
až osem webových stránok. Číslo v
ukazuje celkový počet otvorených
stránok.
Zobrazenie inej otvorenej stránky
Klepnite na
stránku.
Zastavenie načítavania webovej
stránky
Klepnite na .
Opätovné načítanie webovej
stránky
Klepnite na
v poli pre adresu.
Zatvorenie stránky
Klepnite na
a potom klepnite na
Ochrana osobných informácií
a blokovanie sledovania vašej
činnosti pre niektoré stránky
Prejdite do Nastavenia > Safari a zapnite Anonymné prezeranie.
Nastavenie možností aplikácie
Safari
Prejdite do Nastavenia > Safari.
.
, švihnite prstom doprava alebo doľava a potom klepnite na
vedľa stránky.
Odkazy
Otvorenie odkazu na webovej stránke: Klepnite na odkaz.
Zobrazenie adresy odkazu
Klepnite a podržte prst na odkaze.
Niektoré údaje — ako napríklad telefónne čísla a emailové adresy — sa taktiež zobrazia ako
odkazy na webových stránkach. Klepnutím a podržaním prsta na odkaze zobrazíte dostupné
možnosti. Viac v časti „Používanie odkazov a detekcia dát“ na strane 56.
Zoznam Na prečítanie
Zoznam Na prečítanie vám umožňuje zhromažďovať odkazy na webové stránky, ktoré si chcete
neskôr prečítať.
Pridanie odkazu na aktuálnu stránku do zoznamu Na prečítanie: Klepnite na
klepnite na „Pridať do zoznamu Na prečítanie“.
a potom
Pridanie odkazu do zoznamu Na prečítanie: Podržte prst na odkaze a potom klepnite na
„Pridať do zoznamu Na prečítanie“.
Zobrazenie zoznamu Na prečítanie Klepnite na
a potom klepnite na „Na prečítanie“.
Ak chcete, aby bol váš zoznam Na Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Dokumenty a
prečítanie aktuálny na vašich iOS
dáta. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.
62
Kapitola 7    Safari
Čítačka
Čítačka zobrazuje články z webových stránok bez reklám a ďalších rušivých prvkov, takže ich
môžete pohodlne čítať. Na webovej stránke, ktorá obsahuje článok, môžete použiť čítačku na
zobrazenie článku v spojitom okne.
Zobrazenie článku pomocou čítačky: Klepnite na tlačidlo Čítačka (ak sa zobrazí v poli pre
adresu).
Úprava veľkosti písma
Klepnite na
Označenie článku záložkou,
pridanie článku do zoznamu Na
prečítanie alebo na plochu, tlač
alebo zdieľanie článku
Klepnite na
Návrat na normálne zobrazenie
Klepnite na Hotovo.
.
.
Zadávanie textu a vypĺňanie formulárov
Zadávanie textu: Pre zobrazenie klávesnice klepnite na textové pole.
Prechod na ďalšie textové pole
Klepnite na iné textové pole, prípadne klepnite na tlačidlá Ďalšie alebo
Predošlé.
Vyplnenie formulára
Pre odoslanie formulára klepnite na Otvoriť alebo Hľadať, prípadne na
odkaz na webovej stránke (ak je dostupný).
Ak chcete povoliť funkciu AutoFill, ktorá vám pomôže vypĺňať formuláre na webových
stránkach, prejdite do Nastavenia > Safari > AutoFill.
Vyhľadávanie
Vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu vám umožňuje vyhľadávať na webe a na aktuálnej
stránke alebo v PDF dokumente.
Vyhľadávanie na webe a aktuálnej stránke alebo v prehľadávateľnom PDF: Zadajte text do
vyhľadávacieho poľa.
ÂÂ Vyhľadávanie na webe: Klepnite na niektorý zo zobrazených návrhov, prípadne na klepnite na
Hľadať.
ÂÂ Vyhľadanie textu na aktuálnej stránke alebo v PDF dokumente: Prejdite na spodok obrazovky a
klepnite na záznam pod možnosťou Na tejto stránke.
Prvý výskyt hľadaného textu na stránke bude zvýraznený. Pre zobrazenie ďalších výskytov
klepnite na .
Zmena vyhľadávača
Prejdite do Nastavenia > Safari > Vyhľadávať pomocou.
Záložky a história
Vytvorenie záložky pre stránku: Otvorte stránku, klepnite na
záložku.
a potom klepnite na Pridať
Po vytvorení záložky na webovú stránku môžete upraviť jej názov. Záložky sa automaticky
ukladajú do najvyššej úrovne záložiek. Klepnite na Záložky, ak chcete záložky ukladať do iného
priečinka.
Zobrazenie predchádzajúcich webových stránok (história): Klepnite na
História. Ak chcete vymazať históriu, klepnite na Vymazať.
Kapitola 7    Safari
a potom na
63
Otvorenie webovej stránky
označenej záložkou:
Klepnite na
Úprava záložky alebo priečinka so
záložkami
Klepnite na
, vyberte priečinok, ktorý obsahuje záložku, prípadne
priečinok, ktorý chcete upraviť a klepnite na Upraviť.
.
Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Záložky. Viac v
Ak chcete, aby boli vaše
časti „iCloud“ na strane 17.
záložky aktuálne na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.
Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
Synchronizácia záložiek s
webovým prehliadačom na vašom
počítači
Tlačenie webových stránok, PDF súborov a ďalších dokumentov
Tlačenie webovej stránky, PDF súboru alebo Quick Look dokumentu: Klepnite na
na Tlačiť.
Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 28.
a potom
Web clips
Pre rýchly prístup k webovým stránkam si môžete vytvoriť web clips, ktoré sa zobrazia ako ikony
na ploche.
Pridávanie web clips: Otvorte webovú stránku a klepnite na
plochu“.
. Potom klepnite na „Pridať na
Po otvorení web clipu Safari automaticky zobrazí tú časť webovej stránky, ktorá bola zobrazená
pri pridávaní web clipu na plochu. Pokiaľ stránka nemá vlastnú ikonu, bude táto časť stránky
použitá ako ikona web clipu na ploche.
Web clipy nie sú synchronizované s MobileMe alebo iTunes, sú však zálohované v iTunes.
64
Kapitola 7    Safari
Hudba
8
Pridávanie hudby a audio obsahu
Získavanie hudby a ďalšieho audio obsahu na iPhone:
ÂÂ Nakupujte a sťahujte obsah z iTunes Store na vašom iPhone. Viac v časti kapitola 21, „iTunes
Store,“ na strane 107. (Do obchodu iTunes Store môžete vstúpiť priamo z aplikácie Hudba —
klepnutím na Store počas prezerania hudby.)
ÂÂ Použite funkciu Automatické sťahovania na automatické stiahnutie hudby zakúpenej na
vašich ostatných iOS zariadeniach a počítačoch. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
ÂÂ Synchronizujte zariadenie s iTunes na vašom počítači. Synchronizovať môžete všetky médiá,
alebo len vybrané skladby a ďalšie položky. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
Na prístup k vašej hudobnej knižnici v iCloude môžete použiť aj funkciu iTunes Match. Viac
v časti „iTunes Match“ na strane 69.
Prehrávanie skladieb a ďalšieho zvukového obsahu
UPOZORNENIE: Viac informácií o prevencii pred poškodením sluchu nájdete v príručke
Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.
Tlačidlá v spodnej časti obrazovky vám umožňujú prezerať si obsah na vašom iPhone podľa
playlistov, interpretov, skladieb a ďalších kategórií.
65
Prehratie skladby alebo inej položky: Klepnite na položku.
Prehrávanie môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Môžete použiť
aj tlačidlá ovládania hlasitosti na slúchadlách. Viac v časti „Apple slúchadlá s ovládačom
a mikrofónom“ na strane 33.
Úprava tlačidiel určených na
prechádzanie obsahu
Klepnite na Viac, klepnite na Upraviť a potom potiahnite ikonu na miesto
tlačidla, ktoré chcete nahradiť.
Získanie ďalších epizód podcastu
Klepnite na Podcasty (ak Podcasty nie sú zobrazené, klepnite najprv na
Viac) a potom klepnutím na podcast zobrazte dostupné epizódy.
Zatrasením zamiešať
Zatraste zariadením iPhone, ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie
skladieb a zmeniť skladby. Skladbu môžete zmeniť opätovným zatrasením.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Zatrasením zamiešať, prejdite do
Nastavenia > Hudba.
Prehrávanie hudby na
reproduktoroch s podporou
AirPlay alebo na Apple TV
Klepnite na
Zobrazenie textu skladby
Klepnite počas prehrávania skladby na obal albumu. (Texty sa zobrazia
v prípade, že ste ich predtým pridali ku skladbe v okne s informáciami
o skladbe v aplikácii iTunes.)
Nastavenie možností hudby
Prejdite do Nastavenia > Hudba.
. Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.
Ovládanie prehrávania zvuku môžete kedykoľvek zobraziť aj z inej aplikácie stlačením tlačidla
Domov dvakrát a švihnutím prsta v spodnej časti obrazovky smerom zľava doprava.
Ovládacie prvky ovládajú aktuálne hrajúcu aplikáciu, alebo ak je hudba pozastavená, aplikáciu,
ktorá hrala naposledy. Ikona aplikácie sa zobrazí vpravo. Klepnutím na ňu otvoríte danú
aplikáciu. Opätovným švihnutím prsta smerom doprava zobrazíte ovládanie hlasitosti a tlačidlo
AirPlay (ak ste v dosahu zariadenia Apple TV alebo AirPlay reproduktorov).
Stlačením tlačidla Domov
zamknutá.
dvakrát zobrazíte ovládanie prehrávania zvuku aj ak je obrazovka
Ďalšie ovládacie prvky prehrávania zvuku
Ak chcete zobraziť ďalšie ovládacie prvky, klepnite na obal albumu na obrazovke Práve hrá.
Môžete tiež vidieť čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania skladby, zostávajúci čas a číslo
skladby. Text skladby sa vám zobrazí v prípade, že bol pridaný ku skladbe v iTunes.
66
Kapitola 8    Hudba
Opakovanie skladieb
Klepnite na .
= opakovať všetky skladby z albumu alebo zoznamu
= opakovať len aktuálnu skladbu
= neopakovať
Zamiešanie (alebo náhodné
prehrávanie) skladieb
Klepnite na . Klepnite na
ešte raz pre prehrávanie skladieb v poradí.
= zamiešať skladby
= prehrávať skladby v poradí
Skok na ktorékoľvek miesto
v prehrávanej skladbe
Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunutím prsta
smerom nadol spomalíte rýchlosť vyhľadávania.
Vytvorenie Genius playlistu
Klepnite na
Používanie funkcie Ping
Viac v časti „Sledovanie interpretov a priateľov“ na strane 108.
. Viac v časti „Genius“ na strane 69.
Ovládanie podcastov a audiokníh
Po spustení prehrávania sa na obrazovke Práve hrá zobrazia dodatočné ovládacie prvky
prehrávania podcastov a audiokníh a ďalšie informácie.
Nastavenie rýchlosti prehrávania
Klepnite na . Klepnite ešte raz pre zmenu rýchlosti prehrávania.
= prehrávať dvojnásobnou rýchlosťou.
= prehrávať polovičnou rýchlosťou.
= prehrávať normálnou rýchlosťou.
Skok na ľubovoľný bod na časovej
osi
Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania. Posunutím prsta
smerom nadol spomalíte rýchlosť vyhľadávania.
Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov
Klepnite do stredu obrazovky.
Skrytie informácií o podcaste
Prejdite do Nastavenia > Hudba.
Používanie Siri alebo ovládania hlasom s aplikáciou Hudba
Siri (iPhone 4S) alebo ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby na
iPhone. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40 a „Ovládanie hlasom“ na strane 30.
Ovládanie prehrávania hudby
Povedzte „prehrávať“ alebo „prehrávať hudbu“. Pre pozastavenie povedzte
„pozastaviť“ alebo „pozastaviť hudbu“. Môžete tiež povedať „ďalšia
skladba“ alebo “predchádzajúca skladba“.
Prehrávanie albumu, interpreta
alebo playlistu
Povedzte „prehrávať“, potom povedzte „album“, „interpret“ alebo „playlist“
a nakoniec povedzte názov.
Zamiešanie aktuálneho playlistu
Povedzte „zamiešať“.
Kapitola 8    Hudba
67
Zistenie informácií o práve
prehrávanej skladbe
Povedzte „čo hrá“, „aká je to skladba“, „kto spieva túto skladbu“ alebo „od
koho je táto skladba“.
Použitie funkcie Genius na
prehrávanie podobných skladieb
Povedzte „Genius“, „prehrávať viac podobných“ alebo „prehrávať viac
skladieb ako je táto“.
Vypnutie Ovládania hlasom
Povedzte „zrušiť“ alebo „zastaviť“.
Listovanie v obaloch albumov pomocou Cover Flow
Počas prezerania hudby otočte iPhone naležato pre zobrazenie obsahu iTunes pomocou funkcie
Cover Flow a listovanie v hudbe pomocou obalov albumov.
Listovanie v obaloch albumov: Potiahnite prst smerom doľava alebo doprava.
Zobrazenie zoznamu skladieb
v albume
Klepnite na obal albumu alebo na . Rolujte v zozname potiahnutím
nahor alebo nadol. Klepnite na skladbu pre jej prehratie.
Návrat na obal albumu
Klepnite na názov albumu. Prípadne znovu klepnite na
.
Prezeranie skladieb v albume
Zobrazenie všetkých skladieb z albumu, z ktorého je aktuálna skladba: Na obrazovke
Práve hrá klepnite na . Klepnite na skladbu pre spustenie jej prehrávania. Pre návrat späť na
obrazovku Práve hrá klepnite na miniatúru.
V zozname skladieb môžete hodnotiť jednotlivé skladby. Hodnotenie skladieb môžete použiť na
vytváranie živých playlistov v iTunes.
Vyhľadávanie zvukového obsahu
Vyhľadávať môžete názvy, interpretov, albumy a skladateľov skladieb, podcastov a ďalší audio
obsah na vašom iPhone.
Vyhľadávanie hudby: Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu skladieb, playlistov,
interpretov, alebo v inom zobrazení hudobného obsahu zadajte hľadaný text.
Hudobný obsah môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
68
Kapitola 8    Hudba
iTunes Match
iTunes Match uchováva vašu hudobnú knižnicu v iCloude — dokonca aj skladby naimportované
z CD diskov — a umožňuje vám počúvať vašu zbierku na vašom iPhone a ostatných iOS
zariadeniach a počítačoch. iTunes Match je platená služba.
Poznámka: Služba iTunes Match je dostupná v USA.
Predplatenie služby iTunes Match: V iTunes na vašom počítači vyberte Obchod > Zapnúť
iTunes Match a potom kliknite na tlačidlo Odoberať.
Po predplatení služby pridá iTunes vašu hudbu a playlisty do vašej iCloud knižnice. Všetky vaše
skladby, ktorí sa nachádzajú v obchode iTunes Store, sú automaticky dostupné vo vašej iCloud
knižnici. Ostatné skladby budú odoslané na iCloud. Skladby, ktoré sú dostupné v kvalite iTunes
Plus (256 kbps DRM-free AAC), si môžete stiahnuť a prehrávať, aj ako boli vaše pôvodné skladby
v nižšej kvalite. Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/icloud/features.
Zapnutie služby iTunes Match
Prejdite do Nastavenia > Hudba. Vaša iCloud knižnica sa automaticky
zobrazí v aplikácii Hudba.
Po zapnutí služby iTunes Match budú z vášho zariadenia odstránené
akékoľvek skladby, ktoré sa nachádzajú v iCloud knižnici. Zapnutím
funkcie iTunes Match zakážete na vašom iPhone Genius Mixy a Genius
playlisty.
Genius
Genius playlist je zbierka skladieb z vašej knižnice, ktoré sa k sebe skvelo hodia. Genius playlisty
môžete vytvoriť v iTunes a synchronizovať ich so zariadením iPhone. Genius playlisty môžete
vytvárať aj priamo na iPhone.
Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby z vašej knižnice. Genius Mix je nanovo
vytvorený pri každom spustení.
Ak chcete využiť funkciu Genius na iPhone, musíte najprv zapnúť Genius v iTunes a potom
synchronizovať iPhone s iTunes. Genius Mixy sa synchronizujú automaticky, pokiaľ ste v iTunes
nenastavili manuálne spravovanie hudby a vybrali mixy, ktoré chcete synchronizovať s iTunes.
Genius je bezplatná služba, ktorá však vyžaduje Apple ID.
Ak sa rozhodnete synchronizovať Genius Mix, iTunes môže vybrať a synchronizovať skladby
z vašej knižnice, ktoré neboli vybrané na synchronizáciu.
Prezeranie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená, klepnite
najprv na Viac). Medzi mixami prepínate švihnutím prsta doľava alebo doprava. Ak chcete
prehrať mix, klepnite na .
Vytvorenie Genius playlistu: Zobrazte playlisty a potom klepnite na Genius Playlist a vyberte
skladbu zo zoznamu.
Ak chcete vytvoriť Genius playlist priamo z obrazovky Práve hrá, klepnutím zobrazte ovládacie
prvky a potom klepnite na .
Uloženie Genius playlistu
Klepnite na Uložiť v playliste. Playlist s názvom vybranej skladby sa uloží
medzi Playlisty.
Obnovenie Genius playlistu
Klepnite na Obnoviť v playliste.
Vytvorenie Genius playlistu na
základe inej skladby
Klepnite na Genius playlist, potom klepnite na Nový a vyberte skladbu.
Vymazanie uloženého Genius
playlistu
Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na Vymazať.
Kapitola 8    Hudba
69
Genius playlisty vytvorené na iPhone sú pri synchronizácii s iTunes prekopírované do vášho
počítača.
Poznámka: Po tom, ako sa Genius playlist synchronizuje s iTunes, nebudete ho môcť vymazať
priamo z vášho iPhone. Na úpravu názvu playlistu, zastavenie synchronizácie alebo vymazanie
playlistu použite iTunes.
Playlisty
Na iPhone môžete vytvárať a upravovať vaše vlastné playlisty, prípadne upravovať playlisty
synchronizované s iTunes na vašom počítači.
Vytvorenie playlistu: Zobrazte playlisty a potom klepnite na „Pridať playlist“ v blízkosti vrchnej
časti zoznamu. Zadajte názov, klepnite na pre výber skladieb a videí, ktoré chcete zahrnúť do
playlistu a potom klepnite na Hotovo.
Ak vytvoríte playlist a potom synchronizujete iPhone s vašim počítačom, bude playlist
synchronizovaný s knižnicou iTunes.
Úprava playlistu: Zobrazte playlisty a potom vyberte playlist, ktorý chcete upraviť. Klepnite na
Upraviť a potom:
ÂÂ Ak chcete pridať ďalšie skladby: Klepnite na
ÂÂ Ak chcete vymazať skladbu: Klepnite na
.
. Ak vymažete skladbu z playlistu, nebude
vymazaná zo zariadenia iPhone.
ÂÂ Ak chcete presunúť skladbu nahor alebo nadol v zozname: Potiahnite
.
Vaše úpravy budú prekopírované do playlistu vo vašej knižnici iTunes pri najbližšej
synchronizácii zariadenia iPhone s vašim počítačom.
70
Vymazanie playlistu
V zobrazení playlistov klepnite na playlist, ktorý chcete vymazať a potom
klepnite na Vymazať.
Vyčistenie playlistu
V zobrazení playlistov klepnite na playlist, ktorý chcete vyčistiť a potom
klepnite na Vyčistiť.
Vymazanie skladby z iPhonu
V zobrazení skladieb prejdite prstom po skladbe a klepnite na Vymazať.
Skladba bude vymazaná zo zariadenia iPhone, no nie z knižnice iTunes na
vašom Macu alebo PC.
Kapitola 8    Hudba
Domáce zdieľanie
Domáce zdieľanie vám umožňuje prehrávať hudbu, filmy a TV seriály na iPhone z knižnice
iTunes na vašom Macu alebo PC. iPhone a váš počítač musia byť pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
Na vašom počítači musí byť spustená aplikácia iTunes a zapnuté Domáce zdieľanie. Domáce
zdieľanie musí byť navyše prihlásené pomocou rovnakého Apple ID ako Domáce zdieľanie na
iPhone.
Poznámka: Domáce zdieľanie vyžaduje iTunes 10.2 alebo novšiu verziu dostupnú na www.
apple.com/sk/itunes/download/. Bonusový obsah, ako napríklad digitálne brožúry dodávané
s CD a iTunes Extras, nie je možné zdieľať.
Prehrávanie hudby z vašej knižnice iTunes na iPhone:
1 V iTunes na vašom počítači vyberte Rozšírené > Zapnúť domáce zdieľanie.
2 Prihláste sa a potom kliknite na Vytvoriť domáce zdieľanie.
3 Na iPhone prejdite do Nastavenia > Hudba a potom sa prihláste do domáceho zdieľania
použitím rovnakého Apple ID a hesla.
4 V aplikácii Hudba klepnite na Viac, potom klepnite na Zdieľané a vyberte knižnicu iTunes vášho
počítača.
Návrat k obsahu na iPhone
Kapitola 8    Hudba
Klepnite na Zdieľané a vyberte Môj iPhone.
71
Správy
9
Odosielanie a prijímanie správ
UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete
v dokumente Dôležité informácie o produkte na adrese support.apple.com/sk_SK/manuals/
iphone/.
Aplikácia Správy podporuje odosielanie a prijímanie správ z iných zariadení s podporou SMS
a MMS správ a z iOS zariadení, ktoré používajú iMessage. MMS a iMessage správy podporujú
odosielanie a prijímanie fotiek, videí a ďalších informácií.
Použite iMessage na odosielanie správ iným užívateľom systému iOS 5 prostredníctvom Wi-Fi
alebo mobilného pripojenia. Taktiež vidíte, kedy druhá osoba píše správu a môžete informovať
ostatných o prečítaní správy. Správy iMessage sú zobrazené na všetkých vašich iOS zariadeniach
prihlásených do rovnakého účtu, takže môžete začať konverzáciu na jednom iOS zariadení
a pokračovať v nej na inom zariadení. Správy iMessage sú šifrované.
Poznámka: SMS a MMS správy vyžadujú mobilné pripojenie a nemusia byť dostupné vo
všetkých oblastiach. Odosielanie správ môže byť dodatočne spoplatnené.
Odoslanie textovej správy: Klepnite na , potom klepnite na a vyberte kontakt, vyhľadajte
kontakt zadaním jeho mena, prípadne manuálne zadajte telefónne číslo alebo emailovú adresu.
Zadajte správu a klepnite na Odoslať.
Poznámka: Ak správu nie je možné odoslať, zobrazí sa odznak s upozornením
upozornenie v konverzácii môžete skúsiť znovu odoslať správu.
72
. Klepnutím na
Konverzácie sú ukladané do zoznamu Správy. Neprečítané správy sú označené modrou bodkou
. Klepnutím zobrazte konverzáciu, v ktorej potom môžete pokračovať. V iMessage konverzácii
sú vaše odchádzajúce správy zobrazené modrou farbou.
Používanie Emoji znakov
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Medzinárodné
klávesnice > Pridať novú klávesnicu a potom klepnite na Emoji, čím
sprístupníte danú klávesnicu. Ak chcete počas písania správy zadávať
Emoji znaky, klepnite na čím zobrazíte Emoji klávesnicu. Viac v časti
„Prepínanie medzi klávesnicami“ na strane 169.
Pokračovanie v predošlej
konverzácii
Klepnite na konverzáciu v zozname Správy, zadajte správu a klepnite na
Odoslať.
Zobrazenie predošlých správ
v konverzácii
Prejdite rolovaním na vrchnú časť obrazovky (klepnite na stavový riadok)
a klepnite na Načítať staršie správy.
Prijatie správ iMessage použitím
inej emailovej adresy
Prejdite do Nastavenia > Správy > Prijímať na > Pridať ďalší email.
Aktivácia odkazu v správe
Klepnite na odkaz. Odkaz môže napríklad otvoriť webovú stránku v Safari
alebo vytočiť telefónne číslo.
Preposlanie konverzácie
Vyberte konverzáciu a klepnite na Upraviť. Vyberte časti konverzácie, ktoré
chcete preposlať a klepnite na Preposlať.
Pridanie osoby do zoznamu
kontaktov
Klepnite na telefónne číslo v zozname správ a potom na Pridať do
kontaktov.
Upozornenie ostatných na
prečítanie správy a nastavenie
ďalších možností správ
Prejdite do Nastavenia > Správy.
Spravovanie hlásení pre správy
Viac v časti „Hlásenia“ na strane 158.
Nastavenie zvukového
upozornenia prichádzajúcich
textových správ
Viac v časti „Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho“ na strane 160.
Kapitola 9    Správy
73
Odosielanie skupinových správ
Odosielanie skupinových správ vám umožňuje odoslať správu viacerým príjemcom. Odosielanie
skupinových práv podporujú správy iMessage a MMS (služba nie je dostupná vo všetkých
oblastiach).
Odoslanie správ skupine: Klepnite na
a zadajte viacero príjemcov.
Poznámka: Ak používate MMS, musí byť v Nastavenia > Správy zapnuté odosielanie
skupinových správ. Odpovede sú doručované len vám, nie sú kopírované ostatným ľuďom
v skupine.
Odosielanie fotiek, videí a ďalších informácií
Pomocou iMessage alebo MMS správ môžete odosielať fotky, videá, polohu, kontaktné údaje
a nahrávky.
Odoslanie fotky alebo videa: Klepnite na
.
Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služby. iPhone môže v prípade
potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.
Odoslanie polohy
V aplikácii Mapy klepnite na
pre danú lokalitu, klepnite na Zdieľať
polohu (v spodnej časti obrazovky) a potom klepnite na Správy.
Odoslanie kontaktných údajov
V aplikácii Kontakty vyberte kontakt, klepnite na Zdieľať kontakt (v
spodnej časti obrazovky) a potom klepnite na Správy.
Odoslanie nahrávky
V aplikácii Diktafón klepnite na , klepnite na nahrávku, klepnite na
Zdieľať a potom klepnite na Správy.
Uloženie prijatej fotky alebo videa
do vášho albumu Fotoaparát
Klepnite na fotku alebo video a potom klepnite na
.
Kopírovanie fotografie alebo videa Klepnite na prílohu a podržte na nej prst. Potom klepnite na Kopírovať.
Uloženie prijatých kontaktných
údajov
Klepnite na bublinu s kontaktnými údajmi v konverzácii a potom na
Vytvoriť nový kontakt alebo „Priradiť ku kontaktu“.
Upravovanie konverzácií
Ak chcete uchovať len časť konverzácie, môžete z nej vymazať neželané správy. V prípade
potreby môžete v zozname správ vymazať celé konverzácie.
Úprava konverzácie: Klepnite na Upraviť, vyberte časti konverzácie, ktoré chcete vymazať
a potom klepnite na Vymazať.
Vymazanie všetkých správ a príloh Klepnite na Upraviť a potom na Vymazať všetky.
z konverzácie, bez vymazania
samotnej konverzácie
Vymazanie konverzácie
Prejdite prstom po konverzácii a potom klepnite na Vymazať.
Vyhľadávanie správ
Obsah konverzácií v zozname Správy môžete prehľadávať.
Vyhľadanie konverzácie: Klepnutím na hornú časť obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole, do
ktorého zadajte hľadaný text.
Konverzácie môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
74
Kapitola 9    Správy
Kalendár
10
O aplikácii Kalendár
V aplikácii Kalendár si môžete plánovať činnosti. Môžete si prezerať jednotlivé kalendáre, alebo
niekoľko kalendárov naraz. Udalosti v kalendári je možné zobraziť postupne zoradené podľa
dní alebo mesiacov. Môžete prehľadávať názvy, pozvánky, lokality a poznámky udalostí. Ak ku
kontaktom priradíte narodeniny, môžete si ich prezerať v aplikácii Kalendár.
Taktiež môžete vytvárať, upravovať alebo rušiť udalosti na iPhone a synchronizovať ich spätne
s počítačom. Môžete odoberať kalendáre služieb Google, Yahoo! alebo iCal. V účtoch Microsoft
Exchange alebo iCloud môžete prijímať pozvánky na udalosti a odpovedať na ne.
Prezeranie kalendárov
Kalendáre si môžete prezerať po jednom alebo ako kombinovaný kalendár. Vďaka tomu si
môžete naraz plánovať činnosti v kalendári pre prácu a kalendári pre rodinu.
Zmena zobrazenia: Klepnite na Zoznam, Deň alebo Mesiac. Pre zobrazenie po týždňoch otočte
iPhone nabok.
V zobrazení dňa sa potiahnutím prsta doprava alebo doľava presúvate medzi jednotlivými
dňami.
75
Zobrazenie narodeninového
kalendára
Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Narodeniny. Narodeniny
z vašich kontaktov budú pridané medzi udalosti.
Zobrazenie informácií o udalosti
Klepnite na udalosť. Pre zobrazenie ďalších detailov môžete klepnúť
na informácie. Ak je napríklad špecifikovaná adresa udalosti, môžete ju
klepnutím otvoriť v aplikácii Mapy.
Úprava alebo vymazanie
kalendára
Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Upraviť.
Výber kalendárov na prezeranie
Klepnite na Kalendáre a potom vyberte kalendáre, ktoré si chcete
prezerať. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia
v jedinom kalendári na vašom iPhone.
Pridávanie udalostí
Udalosti kalendára môžete vytvoriť a aktualizovať priamo na vašom iPhone.
Pridanie udalosti: Klepnite na , zadajte informácie o udalosti a potom klepnite na Hotovo.
Novú udalosť môžete vytvoriť aj klepnutím a podržaním prsta na prázdnom mieste v kalendári.
Potiahnutím krajných bodov upravte trvanie udalosti.
Nastavenie upozornenia
Klepnite na Upozornenie a nastavte upozornenie v čase päť minút až dva
dni pred udalosťou.
Nastavenie predvolenej
pripomienky pre udalosti
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Predvolené časy
upozornení.
Aktualizácia udalosti
Ak chcete zmeniť informácie udalosti, klepnite na Upraviť.
Ak chcete rýchlo upraviť čas alebo trvanie udalosti, vyberte udalosť
(dotknite sa jej a podržte na nej prst) a potiahnite ju na nové miesto,
prípadne upravte jej trvanie pomocou krajných bodov.
Vymazanie udalosti
Klepnite na udalosť, klepnite na Upraviť a potom klepnite na Vymazať
udalosť v dolnej časti obrazovky.
Pozvanie ostatných do udalosti
Klepnutím na Pozvaní vyberte osoby v aplikácii Kontakty. Pozývanie
vyžaduje účet iCloud, Microsoft Exchange alebo CalDAV.
Odpovedanie na pozvánky
Ak máte účet iCloud, Microsoft Exchange alebo podporovaný CalDAV účet, môžete prijímať
pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. Po prijatí pozvánky sa stretnutie
zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara).
sa zobrazí v pravom dolnom rohu
obrazovky.
Odpovedanie na pozvánku: Klepnite na pozvánku v kalendári. Prípadne klenutím na
zobrazte obrazovku Udalosti a potom klepnite na pozvánku.
76
Zobrazenie informácií
o organizátorovi
Klepnite na „pozvánka od“.
Zobrazenie ostatných pozvaných
Klepnite na Pozvaní. Klepnutím na meno osoby zobrazíte kontaktné údaje
osoby.
Pridávanie komentárov do
odpovede
Klepnite na Pridať komentáre. Vaše komentáre sa zobrazia organizátorovi,
nie však ostatným pozvaným. V závislosti od kalendárovej služby, ktorú
používate, nemusí byť pridávanie komentárov podporované.
Nastavenie dostupnosti
Klepnite na Dostupnosť a vyberte „Nemám čas“ alebo na „Mám čas“.
Kapitola 10    Kalendár
Vyhľadávanie v kalendároch
V zobrazení Zoznam môžete vyhľadávať v poliach Názov, Pozvaní, Lokalita a Poznámky pre
udalosti vo vašich kalendároch. Kalendár prehľadáva len udalosti v kalendároch, ktoré si práve
prezeráte.
Vyhľadanie udalostí: Klepnite na Zoznam a zadajte text do vyhľadávacieho poľa.
Vyhľadávanie v udalostiach kalendára je možné zahrnúť aj do vyhľadávania dostupnom
z hlavnej plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
Odoberanie kalendárov
Odoberať môžete kalendáre, ktoré používajú formát iCalendar (.ics). Odoberanie kalendárov
podporuje množstvo kalendárových služieb, vrátane služieb iCloud, Yahoo!, Google a aplikácie
iCal na Mac OS X.
Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone
môžete prezerať, nie je však možné ich upravovať, ani v nich vytvárať nové udalosti.
Odoberanie kalendára: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnite na Pridať
účet. Klepnite na Iný a potom na Pridať odoberaný kalendár.
iCal (prípadne iný kalendár formátu .ics) zverejnený na internete môžete odoberať
jednoduchým klepnutím na odkaz.
Importovanie udalostí kalendára z aplikácie Mail
Udalosti do kalendára môžete pridať aj importovaním kalendárového súboru z emailovej správy.
Naimportovať môžete štandardný kalendárový súbor s koncovkou .ics.
Importovanie udalostí z kalendárového súboru: V aplikácii Mail otvorte správu a klepnite na
kalendárový súbor.
Účty a nastavenia aplikácie Kalendár
Nastavenia aplikácie Kalendár a kalendárových účtov ovplyvňuje niekoľko rôznych nastavení
v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
Kalendárové účty sa tiež používajú na synchronizáciu úloh pre pripomienky.
Pridanie CalDAV účtu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na Pridať
účet a potom klepnite na Iný. V časti Kalendáre klepnite na Pridať CalDAV účet.
Nasledujúce možnosti sa vzťahujú na všetky vaše kalendáre:
Nastavenie zvukov upozornení
kalendára
Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Upozornenia kalendára.
Synchronizácia starších udalostí
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Synchronizovať
vyberte časové obdobie. Nastávajúce udalosti sú vždy synchronizované.
Nastavenie zvukového
upozornenia pri prijatí pozvánky
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a zapnite možnosť
Upozor. na pozvánky.
Nastavenie podpory časových
pásiem v aplikácii Kalendár
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Podpora čas. pásiem.
Kapitola 10    Kalendár
77
Nastavenie predvoleného
kalendára
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Predvolený kalendár.
Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Kalendár. Viac
Ak chcete, aby bol váš kalendár
v časti „iCloud“ na strane 17.
aktuálny na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.
Dôležité: Ak je funkcia Podpora časových pásiem zapnutá, Kalendár zobrazí dátum a čas
udalostí podľa vybraného časového pásma. Ak je funkcia Podpora časových pásiem vypnutá,
Kalendár zobrazí dátum a čas udalostí podľa vašej aktuálnej polohy stanovenej sieťovým časom.
Niektorí operátori nepodporujú sieťový čas vo všetkých oblastiach. Ak cestujete, iPhone nemusí
zobrazovať udalosti alebo upozornenia v správnom miestnom čase. Správny čas ale môžete
nastaviť manuálne. Viac informácií o manuálnom nastavení času nájdete v časti „Dátum a čas“ na
strane 166.
78
Kapitola 10    Kalendár
Fotky
11
Prezeranie fotografií a videí
Aplikácia Fotky vám na vašom iPhone umožňuje prezerať fotky v:
ÂÂ Album Fotoaparát — fotky, ktoré ste spravili pomocou vstavanej kamery, prípadne ste ich
uložili z emailu, textovej správy alebo z webovej stránky.
ÂÂ Album Fotostream — fotky streamované z iCloudu.
ÂÂ Fotoarchív a ďalšie albumy synchronizované z vášho počítača.
Prezeranie fotografií a videí: Klepnite na album a potom klepnutím na miniatúru zobrazte
fotografiu alebo video na celej obrazovke.
Albumy synchronizované s aplikáciou iPhoto 8.0 (iLife ’09) alebo novšou verziou, prípadne
s aplikáciou Aperture 3.0.2 je možné prezerať podľa udalostí alebo tvárí. Fotky je možné si
prezerať aj podľa miesta, kde boli odfotené (ak boli spravené pomocou fotoaparátu, ktorý
podporuje geotagging).
79
Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov
Klepnite na fotku alebo video zobrazené na celej obrazovke.
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej fotografie alebo
videa
Švihnite prstom doľava alebo doprava.
Zväčšovanie a zmenšovanie
Klepnite dvakrát, prípadne potiahnite od seba alebo k sebe dva prsty.
Posúvanie fotografie
Potiahnite fotografiu prstom.
Prehranie videa
Klepnite na
Zobrazenie videa na celej
obrazovke a na šírku obrazovky
Klepnite dvakrát na video.
Streamovanie videa na HDTV
Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.
v strede obrazovky.
Úprava fotografií alebo orezávanie Viac v časti „Úprava fotografií“ alebo „Orezávanie videí“ na strane 84.
videí
Zobrazovanie prezentácií
Zobrazenie prezentácie: Klepnutím otvorte album, potom klepnite na fotku a nakoniec na .
Nastavte možnosti prezentácie a potom klepnite na Spustiť prezentáciu.
Streamovanie prezentácie na
HDTV
Viac v časti „AirPrint“ na strane 28.
Zastavenie prezentácie
Klepnite na obrazovku.
Nastavenie ďalších možností
Prejdite do Nastavenia > Fotky.
Usporadúvanie fotografií a videí
Na iPhone môžete vytvárať, premenovávať a vymazávať albumy a organizovať tak vaše
fotografie a videá.
Vytvorenie albumu: Počas prezerania albumov klepnite na Upraviť a potom klepnite na Pridať.
Vyberte fotky, ktoré chcete pridať do nového albumu a potom klepnite na Hotovo.
Poznámka: Albumy vytvorené na iPhone nie sú synchronizované do vášho počítača.
Premenovanie albumu
Klepnite na Upraviť a potom vyberte Album.
Zmena usporiadania albumov
Klepnite na a potom potiahnite
Vymazanie albumu
Klepnite na Upraviť a potom klepnite na
nahor alebo nadol.
.
Zdieľanie fotografií a videí
Odoslanie fotografie alebo videa v emailovej alebo textovej (MMS alebo iMessage) správe,
alebo ako Tweetu: Vyberte fotku alebo video a potom klepnite na . Ak symbol nie je
zobrazený, klepnutím na obrazovku zobrazte ovládanie.
Poznámka: Ak zverejniť Tweet, musíte byť prihlásení do vášho Twitter účtu. Prejdite do
Nastavenia > Twitter.
Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služby. iPhone môže v prípade
potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.
80
Kapitola 11    Fotky
Odoslanie viacerých fotografií
alebo videí
Počas prezerania miniatúr klepnite na
a potom klepnite na Zdieľať.
, vyberte fotky alebo videá
Kopírovanie fotografie alebo videa Klepnite na fotku a podržte na nej prst. Potom klepnite na Kopírovať.
Kopírovanie viacerých fotografií
alebo videí
Klepnite na
v pravom hornom rohu obrazovky. Vyberte fotografie
a videá a klepnite na Kopírovať.
Vloženie fotografie alebo videa
do emailovej alebo textovej (MMS
alebo iMessage) správy
Podržte prst na mieste, kam chcete vložiť fotku alebo video a potom
klepnite na Vložiť.
Uloženie fotografie alebo videa
z emailovej správy
Klepnutím stiahnite položku (ak je to potrebné), klepnite na fotku,
prípadne podržte prst na videu a potom klepnite na Uložiť.
Uloženie fotografie alebo videa
z textovej správy
Klepnite na obrázok v konverzácii, klepnite na
Uložiť.
Uloženie fotky z webovej stránky
Klepnite na fotografiu, podržte na nej prst a potom klepnite na Uložiť
obrázok.
Zdieľanie videa na YouTube
Počas prezerania videa klepnite na
YouTube“.
a potom klepnite na
a potom klepnite na „Odoslať na
Fotky a videá, ktoré ste prijali alebo uložili z webových stránok, sú ukladané do albumu
Fotoaparát.
Tlačenie fotografií
Tlačenie fotografie: Klepnite na
a potom na Tlačiť.
Tlačenie viacerých fotografií: Počas prezerania albumu fotografií klepnite na
fotografie, ktoré chcete tlačiť a klepnite na Tlačiť.
Viac informácií nájdete v časti „Tlačenie“ na strane 28.
Kapitola 11    Fotky
. Vyberte
81
Fotoaparát
12
O aplikácii Fotoaparát
Vstavaná kamera vám umožňuje fotografovať a natáčať videá. iPhone 4S a iPhone 4 majú
(okrem hlavnej kamery, ktorá sa nachádza vzadu) prednú kameru, ktorú využijete v aplikácii
FaceTime a na fotenie autoportrétov a LED blesk.
Ak sú zapnuté lokalizačné služby, sú k fotkám a videám priradené informácie o polohe, ktoré
môžete využiť v niektorých aplikáciách a na webových stránkach určených na zdieľanie fotiek.
Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 159.
Poznámka: Ak sú pri zapnutí fotoaparátu lokalizačné služby vypnuté, budete zrejme požiadaný
o ich zapnutie. Aplikáciu Fotoaparát môžete používať aj bez lokalizačných služieb.
Fotografovanie a natáčanie videí
Aplikáciu Fotoaparát môžete rýchlo spustiť zo zamknutej obrazovky stlačením tlačidla Domov
dvakrát a klepnutím na .
Fotografovanie: Uistite sa, že je prepínač Fotoaparát/Video nastavený na , potom namierte
iPhone na fotografovaný objekt a klepnite na
. Fotografiu spravíte aj stlačením tlačidla na
zvýšenie hlasitosti.
82
Nahrávanie videa: Prepnite prepínač Fotoaparát/Video do polohy a pre spustenie
nahrávania klepnite na
. Nahrávanie spustíte aj stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti.
Ak spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa, iPhone prehrá zvuk uzávierky. Hlasitosť
tohto zvuku môžete upraviť pomocou tlačidiel hlasitosti alebo pomocou prepínača Zvoniť/
Ticho.
Poznámka: V niektorých oblastiach tento zvuk nebude stíšený pri použití prepínača Zvoniť/
Ticho.
Obdĺžnik označuje miesto ostrenia fotoaparátu alebo videokamery. Pri fotografovaní osôb
použije iPhone detekciu tvárí (iPhone 4S) a automaticky zaostrí na najvýraznejšiu tvár. Zároveň
prispôsobí expozíciu snímky maximálne desiatim tváram.
Zväčšovanie a zmenšovanie
Posuňte na obrazovke dva prsty od seba alebo k sebe (len pri použití
hlavnej kamery v režime fotoaparát).
Zapnutie mriežky
Klepnite na Možnosti.
Nastavenie ostrenia a expozície
Klepnite na osobu alebo na objekt na obrazovke. (Detekcia tvárí bude pre
danú snímku vypnutá.)
Zamknutie ostrenia a expozície
Dotknite sa obrazovky a podržte na nej prst, až kým obdĺžnik nezačne
pulzovať. Na obrazovke sa zobrazí nápis Zámok AE/AF a ostrenie
a expozícia ostanú zamknuté, až kým znovu neklepnete na obrazovku.
Odfotenie snímky obrazovky
Stlačte a hneď uvoľnite tlačidlá Zap./Vyp. a Domov
pridaná do vášho albumu Fotoaparát.
. Fotografia bude
HDR fotografie
Funkcia HDR (iPhone 4 alebo novšie modely) spojí to najlepšie z troch samostatných snímok do
jednej fotografie s vysokým dynamickým rozsahom. Najlepšie výsledky získate, ak bude iPhone
a snímaný predmet nehybný.
Zapnutie HDR: Klepnite na Možnosti a potom nastavte HDR. Ak je funkcia HDR zapnutá, blesk
je vypnutý.
Ak si chcete ponechať normálnu a aj HDR verziu snímky, prejdite do Nastavenia > Fotky. Ak sú
zachované obe verzie snímky, zobrazí sa v ľavom hornom rohu HDR fotky
(fotka musí byť
zobrazená v albume Fotoaparát a ovládanie musí byť zobrazené).
Prezeranie, zdieľanie a tlač
Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotoaparát sa automaticky ukladajú do vášho
albumu Fotoaparát.
Zobrazenie vášho albumu Fotoaparát: Švihnite prstom smerom zľava doprava, prípadne
klepnite na miniatúru obrázka v ľavom dolnom rohu obrazovky. Váš album Fotoaparát môžete
zobraziť v aplikácii Fotky.
Ak chcete spraviť ďalšie fotky alebo videá, klepnite na
.
Ak je zapnutý iCloud Fotostream (v Nastavenia > iCloud), zobrazia sa nové fotky aj v albume
Fotostream a sú prenášané na všetky vaše ostatné zariadenia. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
Viac informácií o prezeraní a zdieľaní fotografií a videí nájdete v častiach „Zdieľanie fotografií
a videí“ na strane 80 a „Prenos fotografií a videí do počítača“ na strane 84.
Kapitola 12    Fotoaparát
83
Zobrazenie alebo skrytie ovládania Klepnite na obrazovku.
pri prezeraní fotiek alebo videí na
celej obrazovke
Odoslanie fotky alebo videa
v emailovej alebo textovej správe
Klepnite na
Odoslanie fotografie ako Tweetu
Zobrazte fotografiu na celej obrazovke, klepnite na
a potom klepnite
na Tweet. Ak si chcete prezerať informácie o vašom Twitter účte, musíte
doň byť prihlásení. Prejdite do Nastavenia > Twitter.
Ak chcete pripojiť aj vašu polohu, klepnite na Pridať polohu.
Tlačenie fotografie
Klepnite na
Vymazanie fotografie alebo videa
Klepnite na .
.
. Viac v časti „Tlačenie“ na strane 28.
Úprava fotografií
Fotografie môžete otáčať, vylepšovať, orezávať a odstrániť červené oči. Pri vylepšení fotky dôjde
k úprave celkového jasu fotografie, sýtosti farieb a ďalších vlastností.
Úprava fotografie: Počas prezerania fotografie na celej obrazovke klepnite na Upraviť a potom
vyberte nástroj.
Ak ste vybrali nástroj na korekciu červených očí, klepnite na každé oko, ktoré chcete upraviť.
Ak chcete orezať fotku, potiahnite rohy mriežky, potiahnutím upravte polohu fotky a potom
klepnite na Orezať. Počas orezávania môžete pre zachovanie pomeru strán klepnúť na Pomer
strán.
Orezávanie videí
Orezať môžete snímky zo začiatku a konca nahraného videa, alebo z akéhokoľvek videa, ktoré sa
nachádza vo vašom albume Fotoaparát. Môžete nahradiť pôvodné video alebo uložiť orezanú
verziu ako nový videoklip.
Orezanie videa: Počas prezerania videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládacie prvky.
Potiahnite jeden z koncov nástroja na prezeranie snímok v hornej časti obrazovky a potom
klepnite na Orezať.
Dôležité: Ak vyberiete možnosť Orezať originál, budú orezané snímky natrvalo vymazané
z pôvodného videa. Ak vyberiete možnosť „Uložiť nový výrez“, bude v albume Fotoaparát
uložené nové orezané video a pôvodné video ostane nezmenené.
Prenos fotografií a videí do počítača
Fotografie a videá nasnímané pomocou aplikácie Fotografie môžete preniesť do aplikácie na
správu fotografií (ako napríklad iPhoto na Macu) na vašom počítači.
Prenos fotografií a videí do počítača: Pripojte iPhone k vášmu počítaču pomocou kábla Dock
konektor - USB.
84
Kapitola 12    Fotoaparát
ÂÂ Mac: Vyberte fotografie lebo videá a potom kliknite na Importovať alebo Stiahnuť v aplikácii
iPhoto, alebo v inej aplikácii určenej na spravovanie fotografií na vašom počítači.
ÂÂ PC: Riaďte sa podľa inštrukcií dodaných k aplikácii na správu fotografií.
Ak po prenose do počítača vymažete fotografie alebo videá zo zariadenia iPhone, budú
odstránené z albumu Fotoaparát. Na synchronizáciu fotiek a videí (videá je možné
synchronizovať len s počítačom Mac) s aplikáciou Fotky na iPhone môžete použiť panel „Fotky“
v iTunes. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
Fotostream
Fotostream je funkcia iCloudu, ktorá automaticky odosiela kópie fotiek spravených na iPhone
do vašich ostatných iOS zariadení a počítačov, na ktorých máte nastavený iCloud a zároveň
je na nich zapnutá funkcia Fotostream. Fotky spravené na iných zariadeniach využívajúcich
Fotostream sa automaticky zobrazia na vašom iPhone v albume Fotostream v aplikácii Fotky.
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
Zapnutie fotostreamu: Prejdite so Nastavenia > iCloud > Fotostream.
Fotky sú odosielané po opustení aplikácie Fotoaparát, akonáhle sa iPhone pripojí Wi-Fi sieti.
Fotky odosielané zo zariadenia iPhone zahŕňajú všetky fotky pridané do vášho albumu
Fotoaparát, vrátane fotiek stiahnutých z emailových a textových správ, obrázkov uložených
z webových stránok a snímok obrazovky. Fotostream dokáže medzi iOS zariadeniami
a počítačmi zdieľať až 1000 vašich posledných fotografií.
Kapitola 12    Fotoaparát
85
13
YouTube
O aplikácii YouTube
YouTube vám umožňuje prehrávať krátke videá od ľudí z celého sveta. Niektoré funkcie YouTube
vyžadujú YouTube účet. Ak si chcete nastaviť YouTube účet, navštívte stránku
www.youtube.com.
Poznámka: Služba YouTube nemusí byť dostupná pre všetky jazyky a oblasti.
Prezeranie a vyhľadávanie videí
Prezeranie videí: Klepnite na ktorékoľvek z tlačidiel určených na prezeranie obsahu v spodnej
časti obrazovky, prípadne klepnite na Viac pre zobrazenie ďalších tlačidiel. Počas prehrávania
videa zobrazíte tieto tlačidlá klepnutím na Hotovo.
86
Úprava tlačidiel na prechádzanie
obsahu:
Klepnite na Viac a potom klepnite na Upraviť. Potiahnite tlačidlo na dolnú
časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť. Tlačidlo môžete
presunúť potiahnutím doprava alebo doľava. Po skončení klepnite na
Hotovo.
Prezeranie súvisiacich videí
Klepnite na
Vyhľadávanie videí
Klepnite Vyhľadať v spodnej časti obrazovky a potom klepnite na
vyhľadávacie pole.
Zobrazenie ďalších videí
odoslaných z rovnakého účtu
vedľa aktuálneho videa na obrazovke s informáciami o
Klepnite na
videu a potom klepnite na Viac videí.
vedľa ľubovoľného videa v zozname.
Prehrávanie videí
Prehranie videa: Počas prezerania videí klepnite na ktorékoľvek video. Akonáhle sa do iPhonu
stiahne dostatočne veľká časť videa, spustí sa jeho prehrávanie. Priebeh sťahovania je zobrazený
v zatienenej časti indikátora prehrávania.
Prehrávanie a pozastavenie videa
Klepnite na alebo . Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách.
Spustenie videa od začiatku
Počas prehrávania videa klepnite na . Ak bolo prehratých menej ako
prvých päť sekúnd videa, preskočíte na predchádzajúce video v zozname.
Vyhľadávanie dopredu alebo
dozadu
Dotknite sa a podržte
Skok na ľubovoľnú časť
prehrávaného súboru
Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.
Preskočenie na nasledujúce alebo
predchádzajúce video v zozname
Klepnite na , ak chcete prejsť na nasledujúce video. Klepnite na ,
ak chcete prejsť na predchádzajúce video. Ak ste prehrali menej ako päť
sekúnd videa, klepnite len raz.
Prepínanie medzi roztiahnutím
videa na celú obrazovku a
zobrazením videa na šírku
obrazovky
Klepnite dvakrát na video. Môžete tiež klepnúť na
, čím zobrazíte
video na celú obrazovku, alebo klepnúť na
a roztiahnuť ho na šírku
obrazovky.
Ukončenie prehrávania videa
Klepnite na Hotovo.
alebo
.
Prehrávanie videí z YouTube na TV prijímači
Videá z YouTube, vrátane videí v HD formáte (iPhone 4), môžete prehrávať na TV prijímači tak,
že pripojíte iPhone k vášmu TV alebo AV prijímaču pomocou kábla Apple Component AV, kábla
Apple Composite AV, adaptéra Apple VGA alebo adaptéra Apple Digital AV (iPhone 4), prípadne
bezdrôtovo pomocou AirPlay a Apple TV. Viac v časti „Prehrávanie videí na TV“ na strane 122.
Kapitola 13    YouTube
87
Uchovávanie videí, ktoré sa vám páčia
Pridanie videa do zoznamu obľúbených alebo do playlistu: Klepnite na
zobrazenie tlačidiel určených na pridanie videa do zoznamu.
vedľa videa pre
Pridanie videa medzi Obľúbené
Klepnite na Pridať k obľúbeným. Ak práve prehrávate video, klepnite na
.
Pridanie videa do playlistu
Na obrazovke s informáciami o videu klepnite na Pridať do playlistu a
potom klepnite na existujúci playlist, prípadne vytvorte nový playlist
klepnutím na .
Vymazanie videa z obľúbených
Klepnite na Obľúbené, potom klepnite na Upraviť a nakoniec klepnite na
vedľa videa.
Vymazanie videa z playlistu
Klepnite na Playlisty, klepnite na playlist, klepnite na Upraviť a nakoniec
klepnite na .
Vymazanie playlistu
Klepnite na Playlisty, klepnite na playlist, klepnite na Upraviť a nakoniec
klepnite na .
Odoberanie YouTube účtu
Klepnite na
vedľa aktuálneho videa (nad zoznamom súvisiacich videí).
Potom klepnite na Viac videí, prejdite rolovaním na spodok zoznamu a
klepnite na Odoberať účet.
Zrušenie odoberania YouTube účtu Klepnite na Odoberané (ak toto tlačidlo nie je zobrazené, klepnite najprv
na Viac), klepnite na účet v zozname a potom klepnite na Neodoberať.
Zdieľanie videí, komentárov a hodnotení
Zobrazenie ovládania pre zdieľanie, pridávanie komentárov a hodnotenie: Klepnite na
vedľa videa.
Odoslanie odkazu na video v
emailovej správe
Klepnite na
klepnite na
Hodnotenie alebo komentovanie
videa
Na obrazovke Viac informácií klepnite na Hodnotiť, komentovať alebo
označiť a potom vyberte Hodnotiť/Komentovať.
Zverejnenie videa na YouTube
Otvorte aplikáciu Fotky, vyberte video a potom klepnite na
vedľa videa a potom klepnite na Zdieľať video. Prípadne
počas prehrávania videa.
.
Získanie informácií o videu
Zobrazenie popisu a komentárov: Klepnite na vedľa videa v zozname a potom znovu
klepnite na po tom, čo sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.
Odosielanie videí na YouTube
V prípade, že máte účet na YouTube, môžete odosielať videá priamo na YouTube. Viac v časti
„Zdieľanie fotografií a videí“ na strane 80.
88
Kapitola 13    YouTube
Akcie
14
Prezeranie cien akcií
S aplikáciou Akcie budete mať prehľad o cenách vybraných akcií, fondov a indexov.
Ceny môžu byť až 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti služby).
Pridávanie akcií, fondov a indexov do aplikácie Akcie: Klepnite na a potom klepnite na .
Zadajte symbol, názov spoločnosti, fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať.
Zobrazenie vývoja hodnoty cien akcií, fondov alebo indexu v čase: Klepnite na akciu, fond
alebo index v zozname a potom klepnite na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r alebo 2r.
Počas prezerania grafu na šírku si môžete dotykom kdekoľvek na grafe zobraziť cenu vo
vybranom časovom okamihu.
Pomocou dvoch prstov môžete zobraziť vývoj ceny v požadovanom období.
Informácie o akciách si môžete prezerať aj v centre hlásení. Viac v časti „Hlásenia“ na strane 31.
89
Vymazanie akcie
Klepnite na
Zmena poradia v zozname
Klepnite na . Potom potiahnite
miesto v zozname.
Prepínanie medzi zobrazením
percentuálnej zmeny, zmeny ceny
a trhovej kapitalizácie
Klepnite na ktorúkoľvek hodnotu na pravej strane obrazovky. Klepnutím
ešte raz prepnete zobrazenie.
, klepnite na
vedľa akcie a potom klepnite na Vymazať.
vedľa akcie alebo indexu na nové
Ak chcete, aby bol váš zoznam
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a potom zapnite
akcií aktuálny na vašich iOS
možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá).
zariadeniach a počítačoch, použite Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
iCloud.
Zobrazenie ďalších informácií
Zobrazenie súhrnných informácií, grafu alebo stránky s novinkami týkajúcimi sa akcie, fondu
alebo indexu: Vyberte akciu, fond alebo index zo zoznamu a švihnutím prsta v dolnej časti
obrazovky listuje medzi jednotlivými stránkami s informáciami (zhrnutie, graf alebo novinky).
Na stránke s novinkami môžete rolovať smerom nahor alebo nadol pre zobrazenie tituliek,
prípadne klepnúť na titulku pre zobrazenie článku v Safari.
Zobrazenie ďalších informácií o akciách na Yahoo.com: V zozname vyberte akciu, fond alebo
index a klepnite na .
90
Kapitola 14    Akcie
15
Mapy
Vyhľadávanie lokalít
UPOZORNENIE: Dôležité informácie o bezpečnostných pravidlách počas šoférovania nájdete
v dokumente Dôležité informácie o produkte na support.apple.com/sk_SK/manuals/iphone/.
Vyhľadanie lokality: Klepnite na vyhľadávacie pole a zobrazí sa klávesnica. Zadajte adresu
alebo iné informácie a klepnite na Hľadať.
Vyhľadávať môžete napríklad:
ÂÂ Križovatku
ÂÂ Oblasť
ÂÂ Orientačný bod
ÂÂ PSČ
ÂÂ Podnik alebo firmu
Klepnutím na
môžete vyhľadať polohu kontaktu.
91
Zobrazenie názvu alebo popisu
lokality
Klepnite na značku.
Zobrazenie zoznamu nájdených
firiem
a potom klepnite na Zoznam.
Klepnite na
Ak chcete zobraziť polohu firmy, klepnite na ňu.
Vyhľadanie vašej aktuálnej polohy Klepnite na .
Vaša aktuálna poloha bude označená modrou značkou. V prípade, že vašu
polohu nie je možné presne stanoviť, zobrazí sa okolo značky modrý kruh.
Čím je kruh menší, tým presnejšie je stanovená vaša poloha.
Zobrazenie smeru, ktorým ste
otočení
Klepnite na ešte raz.
Ikona sa zmení na , mapa sa otočí a zobrazí sa na nej smer, ktorým ste
otočení.
Označenie lokality
Dotknite sa mapy a podržte na nej prst. Zobrazí sa značka (vyzerá ako
špendlík).
Dôležité: Mapy, smery a aplikácie založené na určovaní polohy závisia od dátových služieb.
Tieto údaje a služby sa môžu meniť a nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach, čo môže
spôsobiť, že mapy, smery alebo informácie stanovujúce polohu môžu byt nedostupné, nepresné
alebo neúplné. Porovnajte informácie získané pomocou zariadenia iPhone so svojím okolím
a korigujte tak akékoľvek nezrovnalosti.
Ak sú pri zapnutí aplikácie Mapy lokalizačné služby vypnuté, budete zrejme požiadaný o ich
zapnutie. Mapy môžete používať aj bez lokalizačných služieb. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na
strane 159.
Stanovenie trás
Stanovenie trasy do cieľa:
1 Klepnite na Navigovať.
2 Zadajte štart a cieľ.
Klepnite na
v ľubovoľnom poli a vyberte lokalitu z kategórie Záložky (vrátane vašej aktuálnej
polohy alebo značky na mape), Posledné alebo Kontakty. Ak tlačidlo
nie je zobrazené,
klepnutím na vymažte obsah poľa.
3 Klepnite na Trasa a potom vyberte trasu pre auto ( ), verejnú dopravu ( ) alebo pešiu trasu ( ).
92
Kapitola 15    Mapy
4 Vykonajte jedno z nasledovných:
ÂÂ Pre zobrazenie trasy krok po kroku klepnite na Štart a potom na
ÂÂ Pre zobrazenie všetkých etáp trasy v zozname klepnite na
, čím zobrazíte ďalšiu etapu trasy.
a potom klepnite na Zoznam.
Klepnutím na ľubovoľnú položku v zozname zobrazíte úsek danej trasy na mape. Klepnite na
Prehľad trasy pre návrat späť na zoznam.
5 Ak sa zobrazí viacero trás, vyberte tú, ktorú chcete použiť.
Pokiaľ chcete cestovať verejnou dopravou, klepnite na pre nastavenie času odchodu,
príchodu a pre výber časového rozvrhu cesty. Klepnutím na ikonu na zastávke zobrazíte časy
odchodov autobusov alebo vlakov a odkaz na webovú stránku prepravcu alebo jeho kontaktné
informácie.
Získanie trasy z miesta na mape
Klepnite na značku, klepnite na
a potom klepnite na Trasa smerujúca
sem alebo Trasa smerujúca odtiaľto.
Označenie lokality záložkou
Klepnite na „Pridať do záložiek“.
Získanie a zdieľanie informácií o lokalite
Získanie alebo zdieľanie informácií o lokalite: Klepnite na značku a potom klepnite na
Pridanie firmy medzi kontakty
Klepnite na „Pridať do kontaktov“.
Odoslanie vlastnej polohy
emailom, v textovej správe alebo
ako Tweetu
Klepnite na Zdieľať polohu.
.
Poznámka: Ak si chcete odoslať vašu polohu ako Tweet, musíte byť
prihlásený do vášho Twitter účtu. Prejdite do Nastavenia > Twitter.
Zobrazenie dopravnej situácie
Na mape môžete zobraziť informácie o dopravnej situácii na hlavných cestných ťahoch
a diaľniciach.
Zobrazenie a skrytie informácií o dopravnej situácii: Klepnite na
Zobraziť dopravnú situáciu alebo Skryť dopravnú situáciu.
a potom klepnite na
Ulice a cesty sú podľa plynulosti dopravy označené farbami:
ÂÂ Sivá — nie sú dostupné žiadne údaje
ÂÂ Zelená — rýchlosť je rovnaká ako povolená rýchlosť
ÂÂ Žltá — rýchlosť je pomalšia ako povolená rýchlosť
ÂÂ Červená — premávka sa pohybuje krokom
Poznámka: Informácie o dopravnej situácii nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Kapitola 15    Mapy
93
Satelitné zobrazenie a zobrazenie ulíc
Prepínanie medzi satelitným a hybridným zobrazením mapy: Klepnite na
požadované zobrazenie.
a potom vyberte
Zobrazenie Google obrazu ulíc vybranej lokality: Klepnite na . 360° panoramatický obraz
môžete otáčať pomocou prsta (na vloženej mape je znázornený smer vášho pohľadu). Pre
pohyb po ulici klepnite na šípku. Klepnite na mapku umiestnenú v pravom dolnom rohu pre
návrat na mapové zobrazenie.
Poznámka: Obrazy ulíc nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
94
Kapitola 15    Mapy
16
Počasie
Získavanie informácií o počasí
Klepnutím na ikonu Počasie na ploche zobrazíte informácie o aktuálnej teplote a šesť dňovú
predpoveď počasia v jednom alebo viacerých mestách na svete.
Ak je ciferník hodín svetlomodrý, je v danom meste deň. Ak je ciferník tmavofialový, je v ňom
noc.
Pridanie mesta: Klepnite na
klepnite na Vyhľadať.
a potom klepnite na . Zadajte názov mesta alebo PSČ a potom
Prepínanie medzi mestami
Švihnite doľava alebo doprava.
Zmena poradia miest
Klepnite na
a potom potiahnite
nahor alebo nadol.
Vymazanie mesta
Klepnite na
, potom klepnite na
a nakoniec klepnite na Vymazať.
Zobrazenie teploty v stupňoch
Fahrenheita alebo Celzia
Klepnite na
a potom klepnite na °F alebo °C.
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a potom zapnite
Použitie služby iCloud na
prenesenie zoznamu miest na vaše možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá).
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
ostatné iOS zariadenia
Zobrazenie informácií o meste na
Yahoo.com
Klepnite na
.
95
17
Poznámky
O aplikácii Poznámky
Vytvárajte poznámky na vašom iPhone a vďaka iCloudu budú dostupné na všetkých vašich
ostatných iOS zariadeniach a počítačoch. Poznámky môžete čítať a vytvárať aj v ostatných
účtoch, ako je účet Gmail alebo Yahoo.
Písanie poznámok
Pridanie poznámky: Klepnite na , potom napíšte poznámku a klepnite na Hotovo.
Ak chcete, aby boli vaše poznámky Prejdite do Nastavenia > iCloud a zapnite Poznámky (táto možnosť je
aktuálne na vašich zariadeniach
v predvolených nastaveniach zapnutá). Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
a počítačoch, použite iCloud.
Vytvorenie poznámky
v špecifickom účte
Pred klepnutím na
účet.
a vytvorením poznámky klepnite na Účty a vyberte
Nastavenie predvoleného účtu pre Ak klepnete na počas prezerania všetkých poznámok, bude poznámka
vytvorená v predvolenom účte, ktorý ste vybrali v Nastavenia > Poznámky.
nové poznámky
96
Čítanie a upravovanie poznámok
Poznámky sú v zozname uvedené od najnovšej po najstaršiu. Ak s vaším iCloud účtom
používate viac ako jedno iOS zariadenie alebo počítač, sú v zozname uvedené poznámky zo
všetkých zariadení. Ak zdieľate poznámky s aplikáciou na vašom počítači alebo s inými účtami
(napríklad Gmail alebo Yahoo), sú tieto poznámky zoradené podľa účtov.
Čítanie poznámky: Klepnite na poznámku v zozname. Pre zobrazenie ďalšej alebo predošlej
poznámky klepnite na alebo .
Zmena písma
Prejdite do Nastavenia > Poznámky.
Zobrazenie poznámok
konkrétneho účtu
Klepnite na Účty a vyberte účet.
Zobrazenie poznámok zo všetkých Klepnite na Účty a vyberte Všetky poznámky.
účtov
Úprava poznámky
Klepnite kdekoľvek na poznámku a zobrazí sa klávesnica.
Vymazanie poznámky
Počas prezerania zoznamu poznámok prejdite prstom po poznámke
smerom doprava alebo doľava. Počas čítania poznámky klepnite na .
Vyhľadávanie poznámok
Vyhľadávať môžete v textoch všetkých vašich poznámok.
Vyhľadanie poznámky Počas prezerania zoznamu poznámok švihnite prstom nadol. Prejdete
tak na vrchnú časť obrazovky, kde sa nachádza vyhľadávacie pole. Klepnite do poľa a zadajte
hľadaný text.
Poznámky môžete vyhľadávať aj z plochy iPhonu. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
Tlačenie a odosielanie poznámok emailom
Ak chcete odoslať poznámku prostredníctvom emailu, musí byť na iPhone nastavený email. Viac
v časti „Nastavenie emailových a ďalších účtov“ na strane 16.
Tlačenie alebo odoslanie poznámky emailom Počas čítania poznámky klepnite na
Kapitola 17    Poznámky
.
97
18
Hodiny
O aplikácii Hodiny
V aplikácii Hodiny si môžete pozrieť koľko je hodín kdekoľvek na svete, nastaviť budík alebo
časovač a odmerať čas pomocou stopiek.
Nastavenie svetového času
Čas v ďalších mestách a časových pásmach po celom svete si môžete zobraziť pridaním hodín.
Pridanie hodín: Klepnite na a zadajte názov mesta. Pokiaľ sa mesto, ktoré hľadáte, nenašlo,
skúste vyhľadať väčšie mesto v rovnakom časovom pásme.
Preskupenie hodín:
Klepnite na Upraviť a potom potiahnite
Vymazanie hodín:
Klepnite na Upraviť a potom na
.
.
Nastavenie budíkov
Naraz môžete mať nastavených viacero budíkov. Každý z budíkov môže zvoniť len počas
určitého dňa, alebo zazvoniť len raz.
Nastavenie budíka: Klepnite na Budík a potom na .
98
Zmena nastavení budíka:
Klepnite na Upraviť a potom na
.
Vymazanie budíka:
Klepnite na Upraviť a potom na
.
Ak je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík, ikona sa zobrazí v stavovom riadku v hornej
časti obrazovky zariadenia iPhone. Ak je budík nastavený tak, aby zazvonil len raz, automaticky
sa po zvonení vypne. V prípade potreby ho môžete znovu zapnúť.
Dôležité: Niektorí operátori nepodporujú automatické nastavovanie času po sieti. Ak cestujete,
iPhone nemusí spustiť zvonenie v správnom miestnom čase. Viac v časti „Dátum a čas“ na
strane 166.
Používanie stopiek
Meranie času pomocou stopiek: Klepnite na Stopky a potom klepnite na Štart.
Stopky ostanú spustené aj ak prepnete na inú aplikáciu.
Nastavenie časovača
V aplikácii Hodiny môžete nastaviť časovač, ktorý bude bežať aj počas používania iných aplikácií.
Nastavenie časovača: Klepnite na Časovač, švihnutím prsta nastavte čas a potok klepnite na
Štart.
Výber zvuku upozornenia
Klepnite na Po uplynutí času.
Nastavenie automatického
vypnutia iPhonu
Nastavte trvanie, klepnite na Po uplynutí času a vyberte Uspať iPod. Po
vypršaní času iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videa.
Kapitola 18    Hodiny
99
Pripomienky
19
O aplikácii Pripomienky
Aplikácia Pripomienky vám umožňuje vytvárať si pripomienky (s termínom ukončenia alebo
priradenou lokalitou). Položku si môžete pripomenúť vo vybranom dni alebo dátume, prípadne
pri príchode na určité miesto alebo jeho opustení (napríklad domov alebo práca). Pripomienky
pracujú s vašimi kalendárovými účtami, takže vykonané zmeny sú automaticky aktualizované na
všetkých vašich iOS zariadeniach a počítačoch.
Prepínanie medzi zobrazením Zoznam a Dátum: V hornej časti obrazovky klepnite na Zoznam
alebo Dátum.
Nastavenie pripomienky
Pripomienku môžete nastaviť pre určitý dátum a čas, pre miesto, pre obe alebo pre žiadnu
z týchto možností.
Pridanie pripomienky: V aplikácii Pripomienky klepnite na , zadajte popis a klepnite na
Hotovo.
Po pridaní pripomienky môžete ďalej upravovať jej nastavenia.
100
Nastavenie miesta pre
pripomienku
Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Pripomenúť. Zapnite
možnosť „Na mieste“ a vyberte Pri odchode alebo Pri príchode, prípadne
obe tieto možnosti.
Ak chcete použiť inú polohu, klepnite na Aktuálna poloha, potom klepnite
na Vybrať adresu a vyberte polohu v kontaktoch.
Viac v časti „O polohových pripomienkach“ na strane 102.
Nastavenie termínu pripomienky
Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Pripomenúť. Zapnite
možnosť „Dňa“ a nastavte dátum a čas, kedy chcete byť upozornení na
pripomienku. Pripomienky s termínom a nedokončené pripomienky sú
zobrazené v centre hlásení.
Pridanie poznámok do
pripomienky
Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Zobraziť viac. Klepnite na
Poznámky.
Presunutie pripomienky do iného
zoznamu
Klepnite na pripomienku a potom klepnite na Zobraziť viac. Klepnite na
Zoznam a vyberte nový zoznam.
Viac informácií o vytváraní a upravovaní zoznamov nájdete v časti
„Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam“ na strane 101.
Vymazanie pripomienky
Klepnite na Pripomienku, klepnite na Zobraziť viac a potom klepnite na
Vymazať.
Úprava pripomienky
Klepnite na pripomienku a potom klepnite na jej názov.
Označenie pripomienky ako
dokončenej
Klepnutím zaškrtnite políčko vedľa pripomienky.
Dokončené položky sú zobrazené v zozname Dokončené. Viac v časti
„Spravovanie dokončených pripomienok“ na strane 103.
Nastavenie zvuku pripomienok
Prejdite do Nastavenia > Zvuky.
Ak chcete, aby boli vaše
pripomienky aktuálne na vašich
iOS zariadeniach a počítačoch,
použite iCloud.
Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Pripomienky.
Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
Spravovanie pripomienok v zobrazení Zoznam
Pripomienky môžete usporiadať vo viacerých zoznamoch a oddeliť tak úlohy, ktoré súvisia
s vašou prácou a osobným životom. Aplikácia Pripomienky obsahuje po nainštalovaní jeden
zoznam pre aktívne pripomienky a ďalší vstavaný zoznam pre dokončené položky. Môžete
pridávať vaše vlastné zoznamy.
Vytvorenie zoznamu: V hornej časti obrazovky klepnite na Zoznam a potom klepnite na
Klepnite na Upraviť.
Rýchle prepínanie medzi
zoznamami
Potiahnite prst na obrazovke doprava alebo doľava.
Môžete tiež prejsť priamo na špecifický zoznam. Klepnite na
klepnite na názov zoznamu.
.
a potom
Zobrazenie dokončených položiek Potiahnite prst na obrazovke niekoľkokrát smerom doľava, až kým sa
nezobrazí zoznam Dokončené.
Zmena poradia zoznamov
a potom klepnite na Upraviť.
V zobrazení Zoznam klepnite na
Potiahnite
vedľa zoznamu pre zmenu jeho poradia.
Zoznam nie je možné presunúť do iného účtu a poradie pripomienok
v zozname taktiež nie je možné meniť.
Vymazanie zoznamu
V zobrazení Zoznam klepnite na
a potom klepnite na Upraviť. Klepnite
na
pre každý zoznam, ktorý chcete vymazať.
Ak vymažete zoznam, budú vymazané aj všetky položky, ktoré obsahuje.
Kapitola 19    Pripomienky
101
Zmena názvu zoznamu
V zobrazení Zoznam klepnite na
a potom klepnite na Upraviť. Klepnite
na názov, ktorý chcete upraviť a potom zadajte nový názov. Klepnite na
Hotovo.
Nastavenie predvoleného
zoznamu pre nové pripomienky
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a v časti Pripomienky
klepnite na Predvolený zoznam.
Pripomienku môžete vytvoriť aj pomocou hlasových žiadostí. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na
strane 40.
Spravovanie pripomienok v zobrazení Dátum
Zobrazenie Dátum slúži na spravovanie pripomienok, ktoré majú stanovený termín.
Zobrazenie pripomienok podľa dátumu: Klepnite na Dátum vo vrchnej časti obrazovky pre
zobrazenie pripomienok na dnešný deň a tiež nedokončených položiek z predchádzajúcich dní.
Zobrazenie posledného dátumu
Potiahnite časový posuvník (nachádza sa pod zoznamom) na nový deň.
Zobrazenie špecifického dňa
Klepnite na
a vyberte dátum, ktorý chcete zobraziť.
O polohových pripomienkach
Polohové pripomienky sú dostupné len na zariadeniach iPhone 4 a iPhone 4S a nemusia byť
dostupné o všetkých oblastiach. V účtoch Microsoft Exchange nie je možné nastaviť polohu pre
pripomienky.
Ak nastavíte polohovú pripomienku, aplikácia Pripomienky vás môže upozorniť keď sa priblížite
k danému miestu, alebo keď sa od neho vzdialite. Najlepšie výsledky dosiahnete stanoveným
konkrétneho miesta — ako je adresa ulice namiesto mesta — a majte na pamäti, že presnosť
stanovenia polohy môže kolísať. iPhone kontroluje vlastnú polohu menej často v závislosti od
modelu zariadenia iPhone a od toho, či je zamknutý. Aktivovanie pripomienky môže byť preto
oneskorené.
Pri vytvorení pripomienky môžete použiť vašu aktuálnu polohu alebo polohu zo zoznamu
kontaktov. Miesta, ktoré chcete používať v aplikácii Pripomienky (napríklad predajňu potravín
alebo školu), je preto vhodné pridať medzi kontakty. Taktiež by ste na vašu vlastnú vizitku
v aplikácii Kontakty mali pridať vaše osobné miesta (adresa domov alebo adresa pracoviska).
Aplikácia Pripomienky zobrazuje miesta z vašej vizitky v kontaktoch. Informácie o nastavení
vlastnej vizitky v aplikácii Kontakty nájdete v časti „Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na
strane 119.
102
Kapitola 19    Pripomienky
Spravovanie dokončených pripomienok
Aplikácia Pripomienky uchováva pripomienky, ktoré ste označili ako dokončené. Dokončené
pripomienky si môžete prezerať v zobrazení Zoznam alebo Dátum, prípadne si ich môžete
prezerať v zozname Dokončené.
Zobrazenie dokončených položiek: Klepnite na tlačidlo Zoznam vo vrchnej časti obrazovky
a potom niekoľkokrát potiahnite prst zľava doprava, až kým sa nezobrazí zoznam Dokončené.
Zobrazenie počtu dokončených
pripomienok
V zobrazení Zoznam alebo Dátum, prejdite do vrchnej časti zoznamu
pripomienok a potom ho potiahnite nadol, až kým sa nezobrazí zoznam
Dokončené. Pre zobrazenie všetkých dokončených položiek klepnite na
Dokončené.
Označenie dokončenej položky
ako nedokončenej
Klepnutím zrušte zaškrtnutie. Položka sa automaticky presunie naspäť do
pôvodného zoznamu.
Synchronizácia predchádzajúcich
pripomienok
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a potom v časti
Pripomienky klepnite na Synchronizovať. Toto nastavenie sa vzťahuje
na všetky účty pripomienok. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu
synchronizujte len tie položky, ktoré potrebujete.
Vyhľadávanie pripomienok
Nedokončené alebo dokončené pripomienky môžete rýchlo vyhľadať. Prehľadávané sú názvy
pripomienok.
Vyhľadanie pripomienok v zobrazení Dátum: Klepnite na
pripomienky a zadajte hľadanú frázu.
Vyhľadanie pripomienok v zobrazení Zoznam: Klepnite na
pripomienky a zadajte hľadanú frázu.
, potom klepnite na Prehľadať
, potom klepnite na Prehľadať
Pripomienky môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie Spotlight“ na strane 164.
Pripomienky môžete vyhľadávať aj pomocou Siri. Viac v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.
Kapitola 19    Pripomienky
103
20
Game Center
O aplikácii Game Center
Objavte nové hry a zdieľajte herné zážitky s priateľmi po celom svete pomocou aplikácie Game
Center . Pozvite do hry priateľov alebo nájdite iných vhodných protivníkov pomocou funkcie
Autospoluhráč. Získajte bonusové body dosiahnutím špecifických cieľov v hre, prezerajte si
úspechy vašich priateľov a vo výsledkových tabuľkách si pozrite najlepších hráčov.
Poznámka: služba Game Center nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a dostupnosť hier
sa môže líšiť.
Na používanie Game Center potrebujete pripojenie na internet a Apple ID. Ak zatiaľ nemáte
Apple ID, môžete si ho vytvoriť v Game Center podľa postupu popísaného nižšie .
Prihlásenie sa do Game Center
Prihlásenie: Otvorte Game Center. Ak je vo vrchnej časti obrazovky zobrazená vaša prezývka
a meno, ste prihlásení. Ak tieto nie sú zobrazené, zadajte vaše Apple ID a heslo a klepnite na
Prihlásiť sa. Prípadne si vytvorte nové Apple ID klepnutím na Vytvoriť nový účet.
104
Pridanie fotky
Klepnite na fotku vedľa vášho mena.
Nastavenie stavu
Klepnite na Ja, klepnite na stavový riadok a potom zadajte váš stav.
Zobrazenie nastavení vášho účtu
Klepnite Ja, klepnite na banner účtu a potom vyberte Zobraziť účet.
Odhlásenie
Klepnite Ja, klepnite na banner účtu a potom klepnite na Odhlásiť sa. Nie
je potrebné sa odhlasovať pri každom ukončení aplikácie Game Center.
Kupovanie a sťahovanie hier
Hry pre Game Center sú dostupné na App Store.
Zakúpenie a stiahnutie hry: Klepnite na Hry a potom klepnite na odporúčanú hru alebo na
Nájsť Game Center hry.
Zakúpenie hry, ktorú má váš
priateľ
Klepnite na Priatelia a potom klepnite na meno vášho priateľa. Klepnite na
hru v zozname hier priateľa a potom klepnite na cenu hry zobrazenú pod
jej názvom vo vrchnej časti obrazovky.
Hranie hier
Hranie hry: Klepnite na Hry, vyberte hru a klepnite na Hrať.
Zobrazenie zoznamu najlepších
hráčov
Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Tabuľka.
Zobrazenie úspechov, ktoré sa
môžete pokúsiť získať
Klepnite na Hry, vyberte hru a potom klepnite na Výsledky.
Návrat do Game Center po dohraní Stlačte tlačidlo Domov a na ploche klepnite na Game Center.
hry
Hranie s priateľmi
Vďaka Game Center môžete byť v kontakte s hráčmi po celom svete. Priateľov si pridáte do
Game Center vytvorením žiadosti, alebo prijatím žiadosti od iného hráča.
Pozvanie priateľov do hry pre viacerých hráčov: Klepnite na Priatelia, vyberte priateľa, vyberte
hru a klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje ďalších hráčov, vyberte hráčov, ktorých
chcete pozvať a potom klepnite na Ďalej. Odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá
ostatnými. Keď sú všetci pripravení, spustite hru.
Ak priateľ nie je dostupný alebo nereaguje na pozvánku, môžete klepnúť na možnosť
Autospoluhráč a nechať Game Center nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť
na Pozvať priateľa a skúsiť pozvať iného priateľa.
Odoslanie priateľskej žiadosti
Klepnite na Priatelia lebo na Žiadosti, klepnite na + a potom zadajte
emailovú adresu vášho priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Pre
prezeranie vašich kontaktov klepnite na . Ak chcete do jednej žiadosti
pridať viacerých priateľov, klepnite po každej adrese na Return.
Odpovedanie na priateľskú žiadosť Klepnite na Žiadosti, klepnite na žiadosť a potom klepnite na Prijať alebo
Ignorovať. Ak chcete nahlásiť problém so žiadosťou, švihnite prstom nahor
a klepnite na „Nahlásiť problém“.
Zobrazenie hier, ktoré hrá priateľ
a jeho skóre
Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na Hry
alebo Body.
Vyhľadanie osoby vo vašom
zozname priateľov
Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť obrazovky, klepnite na
pole vyhľadávania a začnite písať.
Kapitola 20    Game Center
105
Zabránenie prijímania pozvánok
od ostatných
V nastaveniach vášho Game Center účtu vypnite možnosť Pozvánky do
hier. Viac v časti „Nastavenia Game Center“ na strane 106.
Utajenie emailovej adresy
V nastaveniach vášho Game Center účtu vypnite možnosť Nájsť ma podľa
emailu. Viac v časti „Nastavenia Game Center“ na strane 106.
Zakázanie všetkých aktivít pre
viacerých hráčov
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia > Game Center
a vypnite Hry pre viac hr.
Zakázanie priateľských žiadostí
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia > Game Center
a vypnite Pridávanie priateľov.
Zobrazenie zoznamu priateľových
priateľov
Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec na
Priatelia pod obrázkom priateľa.
Odstránenie priateľa
Klepnite na Priatelia, klepnite na meno a potom klepnite na Odstrániť.
Nahlásenie urážlivého alebo
nevhodného správania
Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno osoby a nakoniec na
„Nahlásiť problém“.
Nastavenia Game Center
Niektoré nastavenia Game Center sú priradené k Apple ID, ktoré používate na prihlásenie. Ďalšie
nastavenia sa nachádzajú v aplikácii Nastavenia na iPhone.
Zmena nastavení Game Center pre vaše Apple ID: Prihláste sa pomocou vášho Apple ID,
klepnite na Ja, klepnite na banner účtu a potom vyberte Zobraziť účet.
Vyberte, ktoré hlásenia chcete prijímať pre Game Center: Prejdite do Nastavenia > Hlásenia >
Game Center. Ak sa Game Center nezobrazí, zapnite Hlásenia.
Zmena obmedzení, ktoré ovplyvňujú Game Center: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Obmedzenia > Game Center.
106
Kapitola 20    Game Center
21
iTunes Store
O aplikácii iTunes Store
Pomocou aplikácie iTunes Store pridávate obsah do vášho zariadenia iPhone. Môžete si prezerať
a nakupovať hudbu, TV seriály, audioknihy, zvuky upozornení a zvonenia. Taktiež si môžete
kupovať alebo požičiavať filmy, prípadne sťahovať a prehrávať podcasty a zbierky iTunes U. Na
nakupovania obsahu potrebujete Apple ID. Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 116.
Poznámka: Služba iTunes Store nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a jej obsah sa
môže líšiť v závislosti od oblasti. Zmena funkcií je vyhradená.
Ak chcete pristupovať do obchodu iTunes Store na vašom iPhone, musí byť pripojený na
internet. Viac v časti „Sieť“ na strane 163.
Vyhľadávanie hudby, videí a ďalších médií
Prezeranie obsahu: Klepnite na niektorý z typov obsahu, ako je „Music“ (Hudba) alebo „Videos“
Videá. Prípadne prehliadajte ďalší obsah klepnutím na „More“ Viac.
Vyhľadávanie obsahu:
Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) (ak možnosť Vyhľadať nie je zobrazená,
klepnite najprv na Viac), klepnite na vyhľadávacie pole, zadajte jedno
alebo viac slov a nakoniec klepnite na Hľadať.
Nakupovanie, recenzovanie
alebo informovanie priateľov
o položkách
Klepnutím na položku v zozname zobrazíte viac informácií na jej
obrazovke Info.
Prezeranie odporúčaní interpretov Klepnutím na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená, klepnite najskôr
na Viac) zistite, čo je nové u vašich obľúbených interpretov, prípadne
a priateľov
zobrazte hudbu, ktorú odporúčajú vaši priatelia. Viac informácií nájdete
v časti „Sledovanie interpretov a priateľov“ na strane 108.
107
Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov
Ak v iTunes Store nájdete skladbu, album, zvuk upozornenia alebo audioknihu, ktorá sa vám
páči, môžete si ju kúpiť a stiahnuť. Aby ste sa uistili, že kupujete tú položku, o ktorú máte
záujem, môžete si pred jej zakúpením vypočuť ukážku.
Vypočutie ukážky skladby, zvonenia alebo audioknihy: Klepnite na položku a nasledujte
inštrukcie na obrazovke.
Uplatnenie darčekovej karty alebo Klepnite na „Music“ (Hudba) (ak táto možnosť nie je zobrazená, klepnite
kódu
najprv na Viac), potom klepnite na „Redeem“ (Uplatniť) v dolnej časti
obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Po prihlásení sa váš
zostávajúci kredit spolu s informáciami o vašom Apple ID zobrazí
v spodnej časti väčšiny obrazoviek iTunes Store.
Kompletizácia albumu
Počas prezerania ľubovoľného albumu klepnite na zľavnenú cenu pre
zostávajúce skladby v časti „Complete My Album“ (Skompletizovať
môj album) (táto možnosť nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Ak
chcete zobraziť ponuky na kompletizáciu ostatných albumov, klepnite
na „Music“ (Hudba) a potom na „Complete My Album Offers“ (Ponuky na
kompletizáciu mojich albumov).
Stiahnutie už zakúpenej položky
Klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Položku môžete stiahnuť aj počas prechádzania obsahu. Jednoducho
klepnite na „Download“ (Stiahnuť) na mieste, kde sa obvykle nachádza
cena.
Automatické sťahovanie položiek
zakúpených na ostatných iOS
zariadeniach a počítačoch
Prejdite do Nastavenia > Store a vyberte druhy zakúpených položiek,
ktoré chcete automaticky sťahovať.
Kupovanie a požičiavanie videí
iTunes Store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach) vám umožňuje kupovať
a sťahovať filmy, TV seriály a hudobné videá. Niektoré filmy je tiež možné zapožičať si na
obmedzený čas. Video obsah môže byť k dispozícii v štandardnom rozlíšení (SD, alebo 480p),
vysokom rozlíšení (HD, alebo 720p) alebo v obidvoch formátoch.
Zakúpenie alebo požičanie videa: Klepnite na „Buy“ (Kúpiť) alebo na „Rent“ (Požičať).
Po zakúpení položky sa spustí jej sťahovanie a zobrazí sa na obrazovke „Downloads“
(Sťahovania). Viac v časti „Zobrazenie stavu sťahovaných položiek“ na strane 110.
Prehratie ukážky videa
Klepnite na „Preview“ (Ukážka).
Prehratie ukážky na TV použitím
AirPlay a Apple TV
Po spustení ukážky klepnite na
„AirPlay“ na strane 34.
a vyberte Apple TV. Viac v časti
Poznámka: Ak si zakúpite HD video na iPhone 3GS, bude stiahnuté vo formáte SD (štandardný
formát).
Sledovanie interpretov a priateľov
Vďaka službe Ping budete v kontakte s najzapálenejšími hudobnými fanúšikmi na svete.
Sledujte obľúbených interpretov a zistite, či vydali niečo nové, či sa nechystajú koncerty alebo
turné, pozrite sa na nich očami zasvätených prostredníctvom ich fotografií alebo videí a získajte
informácie o hudbe, ktorá ich ovplyvnila. Prečítajte si komentáre vašich priateľov týkajúce sa
hudby, ktorú počúvajú a pozrite sa, čo kupujú a na aké koncerty sa chystajú. Vyjadrite svoj
hudobný vkus a zverejňujte komentáre pre ľudí, ktorí vás sledujú.
Ak si chcete vytvoriť hudobné kontakty, musíte si najprv vytvoriť profil.
108
Kapitola 21    iTunes Store
Vytvorenie profilu Ping: Otvorte aplikáciu iTunes na vašom Macu alebo PC, kliknite na Ping
a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Klepnite na Ping (ak možnosť Ping nie je zobrazená, klepnite najskôr na Viac) a preskúmajte
Ping. Môžete vykonať nasledovné:
Sledujte interpreta
Klepnite na „Follow“ (Sledovať) na stránke s profilom interpreta.
Sledujte priateľa
Ak niekoho sledujete, neznamená to, že vás automaticky sleduje aj on. Vo
svojom profile môžete schváliť alebo zamietnuť doručené požiadavky na
sledovanie, alebo jednoducho prijať všetkých nových sledovateľov bez
posúdenia.
Zdieľajte vaše myšlienky
Počas prechádzania albumov a skladieb môžete klepnutím na „Post“
(Komentovať) vložiť komentár k hudobnému dielu, alebo klepnutím
na „Like“ (Páči sa mi) vyjadriť, že sa vám páči. Vašim priateľom sa tieto
komentáre zobrazia v ich informačných kanáloch aktivity Ping.
Zdieľajte plány na koncerty
Klepnutím na „Concerts“ (Koncerty) na stránke vášho profilu zobrazíte
blížiace sa vystúpenia interpretov, ktorých sledujete a zároveň uvidíte,
ktorí z vašich priateľov sa tam chystajú. Klepnutím na „Tickets“ (Lístky) si
môžete kúpiť lístok, prípadne klepnutím „I'm Going“ (Idem tam) oznámiť
ostatným, že sa tam chystáte. (Služba nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.)
Špecifikovanie hlásení Ping
Prejdite do Nastavenia > Hlásenia > Ping. Ping môže odoslať textovú
pripomienku, prehrať zvuk, alebo pridať výstražný odznak na ikonu
aplikácie iTunes na vašom iPhone v prípade, že vás niekto začne sledovať,
prípadne komentuje vaše aktivity.
Kapitola 21    iTunes Store
109
Streamovanie alebo sťahovanie podcastov
V iTunes Store môžete počúvať audio a pozerať video podcasty priamo z internetu (táto funkcia
je známa aj ako streaming). Audio alebo video podcast si môžete aj stiahnuť.
Streamovanie podcastu: Klepnutím na Podcast (ak táto možnosť nie je zobrazená, klepnite
najprv na Viac) si môžete prezerať podcasty v iTunes Store.
Videopodcasty sú označené ikonou videa
.
Stiahnutie podcastu:
Klepnite na tlačidlo „Free“ (Zdarma) a potom klepnite na „Download“
(Stiahnuť). Stiahnuté podcasty sa zobrazia v playliste Podcasty.
Vypočutie alebo prehrávanie
stiahnutého podcastu
V aplikácii Hudba klepnite na Podcasty (ak táto možnosť nie je zobrazená,
klepnite najprv na Viac) a potom klepnite na podcast. Video podcasty sa
zobrazia medzi videami.
Získanie ďalších epizód
stiahnutého podcastu
V zozname podcastov v aplikácii Hudba klepnite na podcast a potom
klepnite na Viac epizód.
Vymazanie podcastu
V zozname podcastov v aplikácii Hudba prejdite prstom po podcaste
doľava alebo doprava a potom klepnite na Vymazať.
Zobrazenie stavu sťahovaných položiek
Na obrazovke „Downloads“ (Stiahnuté) je zobrazený priebeh sťahovania položiek a naplánované
sťahovania, vrátane predplatených položiek.
Zobrazenie stavu sťahovaných položiek: Klepnite na „Downloads“ (Stiahnuté) (ak táto možnosť
nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac).
Predplatené položky nie sú po vydaní automaticky stiahnuté. Vráťte sa na obrazovku
„Downloads“ (Stiahnuté), ak chcete spustiť sťahovanie položky.
Stiahnutie predobjednanej
položky
Klepnite na položku a potom klepnite na
.
Ak bolo sťahovanie prerušené, bude pokračovať po pripojení na internet. V prípade, že otvoríte
iTunes na vašom počítači, bude sťahovanie automaticky pokračovať do vašej knižnice iTunes
(počítač musí byť pripojený na internet a prihlásený použitím rovnakého Apple ID).
Úprava rozloženia tlačidiel na prácu s médiami
Tlačidlá „Music“ (Hudba), „Podcasts“ (Podcasty), „Videos“ (Videá) a „Search“ (Vyhľadávanie)
v dolnej časti obrazovky môžete nahradiť tými, ktoré často používate. Ak napríklad často
sťahujete audioknihy a málokedy pozeráte videá, môžete nahradiť tlačidlo „Videos“ (Videá)
tlačidlom „Audiobooks“ (Audioknihy).
Úprava tlačidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na „More“ (Viac) a na) „Edit“ (Upraviť).
Potom potiahnite tlačidlo na dolnú časť obrazovky, na miesto tlačidla, ktoré chcete nahradiť.
Tlačidlá v dolnej časti obrazovky môžete presúvať doľava alebo doprava a upraviť ich polohu. Po
skončení klepnite na Hotovo.
Počas prezerania môžete klepnúť na „More“ (Viac) a zobraziť tie tlačidlá určené na prezeranie,
ktoré práve nie sú zobrazené.
110
Kapitola 21    iTunes Store
Zobrazenie informácií o účte
Ak si chcete na iPhone zobraziť informácie o vašom Apple ID na iTunes Store, klepnite na vaše
Apple ID (v spodnej časti väčšiny obrazoviek aplikácie iTunes Store). Prípadne prejdite do
Nastavenia > Store a klepnite na Zobraziť Apple ID. Ak si chcete prezerať informácie o vašom
účte, musíte byť prihlásení. Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 116.
Overenie stiahnutého obsahu
V iTunes na vašom počítači existuje možnosť overiť si, či všetka hudba, videá, aplikácie a ostatné
položky, ktoré ste zakúpili pomocou prostredníctvom iTunes Store a App Store, sú aj vo vašej
knižnici iTunes. Môžete to využiť po prerušení sťahovania.
Overenie zakúpených položiek: V iTunes na vašom počítači vyberte Obchod > Skontrolovať
dostupné sťahovania.
Ak chcete zobraziť všetky zakúpené položky, prihláste sa pomocou vášho Apple ID, vyberte
Store > Zobraziť môj účet a kliknite na položku História nákupov.
Kapitola 21    iTunes Store
111
Kiosk
22
O aplikácii Kiosk
Aplikácia Kiosk slúži na organizáciu predplatených novín a časopisov. Tieto sú usporiadané
v regáli, takže k nim môžete rýchlo a jednoducho pristupovať. Aplikácie typu Kiosk sa zobrazia
priamo v regáli a akonáhle je dostupné nové číslo, upozorní vás naň odznak. Do zariadenia
iPhone sú doručované automaticky.
Vyhľadanie aplikácii typu Kiosk: Klepnite na Kiosk pre zobrazenie regálu a potom klepnite na
Store.
Zakúpená aplikácia typu Kiosk bude kvôli jednoduchému prístupu automaticky pridaná do
regálu. Po stiahnutí aplikácie ju otvorte a zobrazíte tak jednotlivé čísla a možnosti odoberania.
Odoberania sú nákupy v rámci aplikácií, ktoré sú účtované na váš účet. Viac v časti „Nastavenia
Store“ na strane 116.
Ceny sa môžu líšiť a aplikácie typu Kiosk nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
112
Čítanie najnovších čísiel
Po vydaní nového čísla denníka alebo časopisu ho aplikácia Kiosk po pripojení k Wi-Fi stiahne
a upozorní vás naň zobrazením odznaku na ikone. Ak si chcete prečítať nové číslo, otvorte Kiosk
a klepnite na aplikácie označené ako Nové.
Každá aplikácia spravuje vydania vlastným spôsobom. Informácie o vymazávaní, vyhľadávaní
a prácou s jednotlivými číslami nájdete v pomocníkovi danej aplikácie v App Store.
Vypnutie automatického sťahovania: Prejdite do Nastavenia > Store a vypnite automatické
sťahovanie pre danú publikáciu.
Kapitola 22    Kiosk
113
App Store
23
O aplikácii App Store
Aplikácia App Store vám umožňuje vyhľadávať, prezerať, recenzovať, kupovať a sťahovať
aplikácie z App Store priamo do vášho zariadenia iPhone.
Ak chcete používať App Store, musí byť iPhone pripojený na internet. Viac v časti „Sieť“ na
strane 163. Na nakupovanie aplikácií taktiež potrebujete Apple ID (nemusí byť dostupné vo
všetkých oblastiach). Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 116.
Poznámka: Služba App Store nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach a jej obsah sa môže
líšiť v závislosti od oblasti. Zmena funkcií je vyhradená.
Vyhľadávanie a sťahovanie aplikácií
V časti „Featured“ (Populárne) si prezerajte nové, praktické alebo odporúčané aplikácie, prípadne
si pozrite „Top 25“, kde nájdete najpopulárnejšie aplikácie. Ak hľadáte konkrétnu aplikáciu,
použite vyhľadávanie („Search“).
Prezeranie App Store: Klepnite na „Featured“ (Vybrané), „Categories“ (Kategórie) alebo na „Top
25“.
114
Prechádzanie pomocou funkcie
Genius
Klepnite na Genius a zobrazí sa zoznam odporúčaných aplikácií. Tento je
zostavený na základe vašej aktuálnej zbierky aplikácií. Ak chcete zapnúť
funkciu Genius, riaďte sa pokynmi na obrazovke. Genius je bezplatná
služba, ktorá však vyžaduje Apple ID.
Vyhľadávanie aplikácií
Klepnite na „Search“ (Vyhľadať) a do vyhľadávacieho poľa zadajte jedno
alebo viac slov. Potom klepnite na kláves Hľadať.
Čítanie recenzií a prezeranie
hodnotení
Klepnite na „Ratings“ (Hodnotenia) v dolnej časti obrazovky Info. Aplikácie,
ktoré ste si stiahli, môžete recenzovať a hodnotiť.
Odoslanie odkazu na stránku
s informáciami o aplikácii v iTunes
prostredníctvom emailu
Klepnite na Odporučiť v dolnej časti obrazovky Info.
Darovanie aplikácie
Klepnite na „Gift This App“ (Darovať túto aplikáciu) v spodnej časti Info
obrazovky a riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Nahlásenie problému
Klepnite na Nahlásiť problém v spodnej časti obrazovky Info. Vyberte
problém zo zoznamu, prípadne napíšte nepovinný komentár a klepnite na
Nahlásiť.
Zakúpenie a stiahnutie aplikácie
Klepnite na cenu (alebo na tlačidlo Zdarma), potom klepnite na „Buy now“
(Kúpiť).
ak ste si už danú aplikáciu zakúpili, zobrazí sa na obrazovke Info namiesto
ceny tlačidlo „Install“ (Inštalovať). Opätovné stiahnutie takejto aplikácie
nebude spoplatnené.
Uplatnenie darčekovej karty alebo Klepnite na „Redeem“ (Uplatniť) v spodnej časti obrazovky s Populárnymi
kódu
(Featured) aplikáciami a riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Zobrazenie priebehu sťahovania
Počas sťahovania aplikácie sa na ploche zobrazí jej ikona s indikátorom
priebehu sťahovania.
Stiahnutie už zakúpenej položky
Klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Položku môžete stiahnuť aj počas prezerania obsahu, jednoducho
klepnite na „Download“ (Stiahnuť) na mieste, kde je obvykle zobrazená
cena.
Automatické sťahovanie položiek
zakúpených na ostatných
zariadeniach
Prejdite do Nastavenia > Store a vyberte druhy zakúpených položiek,
ktoré chcete automaticky sťahovať.
Aktualizácia aplikácie
V spodnej časti obrazovky Info klepnite na „Updates“ (Aktualizácie)
a nasledujte inštrukcie na obrazovke.
Vymazávanie aplikácií
Aplikácie nainštalované z App Store môžete vymazať. Ak vymažete aplikáciu, budú dáta
súvisiace s danou aplikáciou taktiež vymazané.
Vymazanie aplikácie zakúpenej v App Store: Podržte prst na akejkoľvek ikone aplikácie na
ploche, až kým sa nezačne triasť a potom klepnite na . Keď skončíte s vymazávaním aplikácií,
stlačte tlačidlo Domov .
Viac informácií o vymazávaní všetkých aplikácií, dát a nastavení nájdete v časti „Vymazať celý
obsah a nastavenia“ v častistrana 167.
Akúkoľvek aplikáciu, ktorú ste si zakúpili v App Store, si môžete bezplatne stiahnuť.
Stiahnutie vymazanej aplikácie
Kapitola 23    App Store
V App Store klepnite na „Updates“ (Aktualizácie) a potom klepnite na
„Purchased“ (Zakúpené). Klepnite na aplikáciu a potom klepnite na
„Install“ (Inštalovať).
115
Nastavenia Store
Použite nastavenia Store na prihlásenie sa na Apple ID, vytvorenie nového Apple ID a upravenie
existujúceho Apple ID. Ak máte viac ako jedno Apple ID, môžete použiť nastavenia Store na
odhlásenie sa z jedného účtu a prihlásenie sa do druhého. Štandardne sa v nastaveniach
Store zobrazí Apple účet, na ktorý ste sa prihlásili pri synchronizácii zariadenia iPhone s vaším
počítačom.
Zmluvné podmienky iTunes Store nájdete na adrese www.apple.com/legal/itunes/ww/.
Prihlásenie sa do Apple ID: Prejdite do Nastavenia > Store, klepnite na Prihlásiť sa, potom
klepnite na Použiť existujúce Apple ID a nakoniec zadajte vaše Apple ID a heslo.
116
Zobrazenie informácií o vašom
účte a ich úprava
Prejdite do Nastavenia > Store, klepnite na vaše Apple ID a potom klepnite
na Zobraziť Apple ID. Položky upravíte klepnutím na ne. Ak chcete zmeniť
heslo účtu, klepnite na pole Apple ID.
Prihlásenie použitím iného Apple
ID
Prejdite do Nastavenia > Store, klepnite na názov vášho účtu a potom
klepnite na Odhlásiť sa.
Vytvorenie nového Apple ID
Prejdite do Nastavenia > Store, klepnite na Prihlásiť sa a potom na Vytvoriť
nové Apple ID. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Automatické sťahovanie
zakúpených položiek
Prejdite do Nastavenia > Store a potom zapnite typy zakúpených položiek
(napríklad Hudba alebo Knihy), ktoré chcete automaticky sťahovať
do vášho zariadenia iPhone. Môžete vypnúť automatickú aktualizáciu
aplikácii typu Kiosk.
Sťahovanie nákupov použitím
mobilnej siete
Prejdite do Všeobecné > Store a vypnite alebo zapnite možnosť Použiť
mobilné dáta. Sťahovanie zakúpených položiek prostredníctvom
mobilnej siete môže byť spoplatnené vaším operátorom. Aplikácie typu
Kiosk sa aktualizujú len ak je iPhone pripojený k Wi-Fi sieti. Viac v časti
kapitola 22, „Kiosk,“ na strane 112.
Kapitola 23    App Store
24
Kontakty
O aplikácii Kontakty
Aplikácia Kontakty vám umožňuje jednoducho pristupovať k zoznamom kontaktov z vášho
osobného, firemného a organizačného účtu a upravovať tieto zoznamy. Môžete vyhľadávať
kontakty vo všetkých skupinách a vďaka automatickému prístupu k informáciám v aplikácii
Kontakty je odosielanie emailov jednoduché a rýchle.
Zavolať
Odoslať email.
Zobraziť mapu
a získať trasu.
Odoslať textovú
správu.
Uskutočniť FaceTime
videohovor.
Synchronizácia kontaktov
Kontakty môžete pridávať nasledovnými spôsobmi:
ÂÂ V iTunes synchronizujte kontakty z účtov Google alebo Yahoo!, prípadne ich synchronizujte
s aplikáciami na vašom počítači. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
ÂÂ Pristupujte ku kontaktom v iCloude. Viac v časti „iCloud“ na strane 17.
ÂÂ Nastavte si na vašom iPhone účet Microsoft Exchange s povolenými kontaktmi. Viac v časti
„Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na strane 119.
ÂÂ Nastavte si LDAP alebo CardDAV účet a pristupujte k firemným alebo školským adresárom.
Viac v časti „Účty a nastavenia aplikácie Kontakty“ na strane 119.
ÂÂ Pridajte kontakt priamo na iPhone. Viac v časti „Pridávanie a upravovanie kontaktov“ na
strane 118.
ÂÂ Naimportujte si kontakty zo SIM karty (GSM). Viac v časti „Účty a nastavenia aplikácie
Kontakty“ na strane 119.
117
Vyhľadávanie kontaktov
V aplikácii Kontakty na iPhone môžete vyhľadávať názvy, krstné mená, priezviská a názvy firiem.
Ak máte účet typu Microsoft Exchange, LDAP alebo CardDAV, môžete vyhľadávať aj kontakty
v týchto účtoch.
Vyhľadanie kontaktov: V aplikácii Kontakty klepnite na vyhľadávacie pole vo vrchnej časti
akéhokoľvek zoznamu kontaktov a zadajte hľadané slovo.
Vyhľadanie kontaktov v GAL
Klepnite na Skupiny, potom klepnite na Adresáre v spodnej časti zoznamu
a zadajte hľadané slovo.
Vyhľadanie na LDAP serveri:
Klepnite na Skupiny, potom klepnite na názov LDAP servera a zadajte
hľadané slovo.
Vyhľadanie na CardDAV serveri
Klepnite na Skupiny, potom klepnite na vyhľadávateľnú CardDAV skupinu
v spodnej časti zoznamu a zadajte hľadané slovo.
Uloženie kontaktných údajov
z GAL, LDAP alebo CardDAV
servera
Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete pridať a potom klepnite na Pridať
kontakt.
Kontakty je možné vyhľadávať aj pomocou vyhľadávania dostupnom z hlavnej plochy. Viac
v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
Pridávanie a upravovanie kontaktov
Pridanie kontaktu na iPhone: Klepnite na Kontakty a potom klepnite na . Ak tlačidlo nie je
zobrazené, uistite sa, že sa nejedná o zoznam kontaktov typu LDAP, CardDAV alebo GAL.
Vymazanie kontaktu
V Kontaktoch vyberte kontakt a klepnite na Upraviť. Klepnite na Vymazať
kontakt v spodnej časti obrazovky.
Pridanie kontaktu pomocou
numerickej klávesnice
Klepnite na Klávesnica, zadajte číslo a potom klepnite na
. Potom
klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo na Pridať ku kontaktu a vyberte
kontakt.
Vloženie krátkej pauzy (dve
sekundy) do čísla
a potom na Pauza. Telefónne systémy môžu vyžadovať
Klepnite na
jednu alebo viac páuz v telefónnom čísle, napríklad pri vytáčaní čísla
s klapkou. Pri ukladaní čísla sa každá medzera zobrazí ako čiarka.
Vloženie dlhej pauzy do
telefónneho čísla
Klepnite na
a potom na Čakať. Pri ukladaní čísla sa dlhá medzera
zobrazí vo forme dvojbodky. Počas vytáčania takéhoto čísla iPhone po
dosiahnutí dvojbodky pozastaví vytáčanie a počká, kým klepnete na
Vytočiť.
Pridanie čísla nedávno prijatého
hovoru medzi kontakty
Klepnite na Posledné a potom klepnite na
vedľa čísla. Potom klepnite
na Vytvoriť nový kontakt, alebo klepnite na „Pridať ku kontaktu“ a vyberte
kontakt.
Úprava kontaktných údajov: Vyberte kontakt a klepnite na Upraviť.
Pridanie nového poľa
Klepnite na
Pridať pole.
Pridanie Twitter mena kontaktu
Klepnite na
Pridať pole a potom klepnite na Twitter.
Zmena popisu poľa
Klepnite na popis a vyberte iný popis. Ak chcete pridať nový popis,
prejdite na koniec zoznamu a klepnite na Pridať popis.
Zmena zvonenia lebo textu správy Klepnite na pole zvonenie alebo zvuk správy a vyberte nový zvuk.
kontaktu
Predvolené zvonenie a zvuk správy sú špecifikované v Nastavenia > Zvuky.
118
Kapitola 24    Kontakty
Vymazanie položky
Klepnite na
Priradenie fotky ku kontaktu
Klepnite Pridať fotku, prípadne klepnite na existujúcu fotografiu. Môžete
spraviť fotku pomocou fotoaparátu alebo použiť existujúcu fotku.
Ak chcete importovať fotky z Twitter profilu kontaktu, prejdite do
Nastavenia > Twitter. Prihláste sa do vášho Twitter účtu a klepnite na
Aktualizovať kontakty.
a potom na Vymazať.
Jednotné kontakty
Pri synchronizácii kontaktov s viacerými účtami sa môže stať, že jedna osoba bude mať
viacero záznamov vo viacerých účtoch. Aby ste predišli zobrazovaniu prebytočných kontaktov
v zozname všetkých kontaktov, sú kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom
prepojené a zobrazené ako jediný jednotný kontakt. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa
v hornej časti obrazovky zobrazí nadpis Jednotné info.
Prepojenie kontaktu: Klepnite na Upraviť, potom klepnite na
a vyberte kontakt.
Ak prepojíte kontakty, ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko, mená
individuálnych kontaktov nebudú zmenené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno
meno. Ak chcete vybrať meno, ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky, klepnite na
prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na Použiť toto meno pre jednotnú
vizitku.
Zobrazenie kontaktných údajov zo Klepnite na jeden zo zdrojových účtov.
zdrojového účtu
Rozpojenie kontaktu
Klepnite na Upraviť, potom klepnite na
a nakoniec na Rozpojiť.
Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte alebo doň
pridáte informácie, budú tieto zmeny prekopírované do každého zdrojového účtu, v ktorom
tieto informácie existujú.
Účty a nastavenia aplikácie Kontakty
Môžete pridávať účty pre kontakty a upraviť spôsob radenia a zobrazovania mien kontaktov.
Pridanie účtu aplikácie Kontakty: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnite
na Pridať účet.
Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty, prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty,
kalendáre, kde môžete upravovať nasledovné možnosti:
Nastavenie poradia kontaktov
Klepnite na Zoradiť podľa pre radenie podľa krstného mena alebo podľa
priezviska.
Nastavenie zobrazovania
kontaktov
Klepnite na Poradie a vyberte zobrazovanie podľa krstného mena alebo
podľa priezviska.
Importovanie kontaktov zo SIM
karty
Klepnite na Importovať zo SIM karty.
Nastavenie vizitky Moje info
Klepnite na Moje info a v zozname vyberte vizitku s vaším menom
a informáciami.
Vizitku Moje info používa Siri a ďalšie aplikácie. Pomocou polí Súvisiaci
ľudia definuje váš vzťah s kontaktami, takže Siri bude vedieť reagovať na
vaše žiadosti typu „zavolaj mojej sestre“.
Kapitola 24    Kontakty
119
Nastavenie predvoleného účtu pre Klepnite na Predvolený účet a potom vyberte účet. Do tohto budú
kontakty
ukladané všetky nové kontakty, v ktorých pri vytvorení nešpecifikujete
účet.
Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Kontakty. Viac
Ak chcete, aby boli vaše
v časti „iCloud“ na strane 17.
kontakty aktuálne na vašich iOS
zariadeniach a počítačoch, použite
iCloud.
120
Kapitola 24    Kontakty
25
Videá
O aplikácii Videá
Na iPhone si môžete prehrávať video obsah, ako sú filmy, hudobné videá a videopodcasty z
iTunes a, ak sú dostupné vo vašej oblasti, TV seriály.
Prehrávanie videí
Prehranie videa: Klepnite na video.
Cars 2 od 1. novembra 2011 dostupné v iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar
Zobrazenie a skrytie ovládacích
prvkov
Počas prehrávania videa klepnite na obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
Potiahnite posuvník hlasitosti, prípadne použite tlačidlá na ovládanie
hlasitosti na boku iPhonu alebo na iPhone slúchadlách.
Roztiahnutie videa na celú
obrazovku alebo na šírku
obrazovky
Klepnite na
Pozastavenie prehrávania a
pokračovanie v prehrávaní
Klepnite na alebo , prípadne stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách.
alebo
. Prípadne klepnite dvakrát na video.
Spustenie prehrávania od začiatku Ak video obsahuje kapitoly, potiahnite posuvník v indikátore priebehu
na ľavý okraj. Ak video neobsahuje kapitoly, klepnite na . Ak bolo
prehraných menej ako prvých päť sekúnd videa, otvorí sa predchádzajúce
video vo vašej knižnici.
Prechod na vybranú kapitolu (ak
video obsahuje kapitoly)
Klepnite na
Prechod na nasledujúcu kapitolu
(ak je dostupná)
Klepnite na , alebo dvakrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách.
a vyberte kapitolu.
121
Prechod na predchádzajúcu
kapitolu (ak je dostupná)
Klepnite na , alebo trikrát rýchlo stlačte stredné tlačidlo na iPhone
slúchadlách. Ak bolo prehraných menej ako prvých päť sekúnd videa,
otvorí sa predchádzajúce video vo vašej knižnici.
Prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu
Dotknite sa a podržte
Ukončenie prehrávania videa
Klepnite na Hotovo.
Výber inej jazykovej verzie (ak je k
dispozícii)
Klepnite na
Zobrazenie a skrytie titulkov (ak sú Klepnite na
k dispozícii)
Zobrazenie a skrytie skrytých
titulkov (ak sú k dispozícii)
alebo
.
a v zozname zvukových verzií vyberte jazyk.
a v zozname Titulky vyberte jazyk, prípadne vyberte Vyp.
Prejdite so Nastavenia > Video.
Vyhľadávanie videí
Vyhľadávať môžete v názvoch filmov, TV seriálov a video podcastov na iPhone.
Vyhľadávanie vašich videí: Klepnutím na stavový riadok vo vrchnej časti obrazovky zobrazte
vyhľadávacie pole, klepnite naň a potom zadajte hľadaný text.
Videá môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti „Vyhľadávanie“ na strane 29.
Prehrávanie požičaných videí
Filmy si môžete požičať z iTunes Store a prehrávať si ich na vašom iPhone. Požičané filmy
si môžete stiahnuť priamo do zariadenia iPhone, alebo ich do zariadenia iPhone preniesť z
knižnice iTunes na vašom počítači. (Požičiavanie filmov nemusí byť dostupné vo všetkých
oblastiach.)
Platnosť požičaných filmov časom vyprší a po spustení prehrávania požičaného filmu máte
obmedzený čas na jeho dopozeranie. Zostávajúci čas je zobrazený vedľa názvu filmu. Po
vypršaní tohto času budú požičané položky vymazané. Pred požičaním filmu si pozrite v
iTunes jeho výpožičnú dobu. Viac informácií nájdete v časti „Kupovanie a požičiavanie videí“ na
strane 108.
Prehratie požičaného filmu: Klepnite na video, ktoré chcete prehrať. Ak vaše video nevidíte v
zozname, zrejme stále prebieha jeho sťahovanie.
Prenos požičaných filmov na zariadenie iPhone: Pripojte iPhone k vášmu počítaču. V
postrannom paneli iTunes vyberte iPhone, kliknite na Filmy a vyberte požičané filmy, ktoré
chcete preniesť. Váš počítač musí byť pripojený na internet. Filmy požičané na iPhone nie je
možné preniesť do počítača.
Na iPhone 3GS môžete prenášať požičané filmy medzi zariadením iPhone a vaším počítačom.
Na iPhone 4 môžete prenášať požičané filmy medzi zariadením iPhone a vaším počítačom len v
prípade, že boli požičané v iTunes na vašom počítači.
Prehrávanie videí na TV
Videá môžete bezdrôtovo streamovať na váš TV prijímač prostredníctvom AirPlay a Apple TV,
prípadne môžete pripojiť iPhone k TV prijímaču pomocou niektorého z nasledujúcich káblov:
ÂÂ Adaptér Apple Digital AV a HDMI kábel (iPhone 4 alebo novšie modely)
ÂÂ Kábel Apple Component AV
122
Kapitola 25    Videá
ÂÂ Kábel Apple Composite AV
ÂÂ Adaptér Apple VGA a VGA kábel
Apple káble, adaptéry a docky sú dostupné osobitne v mnohých oblastiach. Informácie o
miestnom distribútorovi Apple nájdete na adrese www.apple.com/store.
Streamovanie videí pomocou AirPlay: Spustite prehrávanie videa, klepnite na
a v zozname
AirPlay zariadení vyberte Apple TV. Ak tlačidlo
nie je zobrazené, alebo v zozname AirPlay
zariadení nemôžete nájsť zariadenie Apple TV, uistite sa, že je pripojené k rovnakej bezdrôtovej
sieti ako váš iPhone. Viac informácií nájdete v časti „AirPlay“ na strane 34.
Počas prehrávania videa môžete opustiť aplikáciu Videá a používať iné aplikácie. Ak sa chcete
vrátiť k prehrávaniu na iPhone, klepnite na
a vyberte iPhone.
Streamovanie videí pomocou kábla: Pripojte iPhone pomocou kábla k vášmu TV alebo AV
prijímaču a vyberte príslušný vstup.
Pripojenie pomocou AV kábla
Použite káble Apple Component AV, Apple Composite AV, prípadne iné
kompatibilné káble alebo káble autorizované pre použitie so zariadením
iPhone. Tieto káble môžete použiť aj s príslušenstvom Apple Univerzálny
dock a pripojiť tak iPhone k vášmu TV prijímaču. Prehrávanie môžete
ovládať pomocou diaľkového ovládača docku.
Pripojenie pomocou adaptéra
Apple Digital AV (iPhone 4 alebo
novšie modely)
Pripojte adaptér Apple Digital AV k Dock konektoru zariadenia iPhone.
Na pripojenie HDMI portu adaptéra k vášmu TV alebo prijímaču použite
HDMI kábel. Ak nechcete, aby sa iPhone počas prehrávania videí vybil,
pripojte pomocou kábla Apple Dock konektor na USB 30-pinový
port adaptéra k vášmu počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru
zapojenému do elektrickej zásuvky.
Pripojenie pomocou VGA adaptéra Pripojte VGA adaptér k Dock konektoru vášho zariadenia iPhone.
Pomocou VGA kábla pripojte VGA adaptér ku kompatibilnému TV
prijímaču, projektoru alebo VGA displeju.
Adaptér Digital AV podporuje high-definition video až do veľkosti HD 720p so zvukom.
Po pripojení zariadenia iPhone 4S k TV prijímaču alebo projektoru pomocou adaptéra Apple
Digital AV alebo VGA adaptéra je obrazovka iPhonu automaticky zrkadlená na externý displej s
rozlíšením až 1080p. Maximálne rozlíšenie prehrávaných videí je 720p.
Obrazovku zariadenia iPhone 4S môžete na TV zrkadliť aj bezdrôtovo, pomocou funkcie
Zrkadlenie AirPlay a zariadenia Apple TV. Viac v časti „AirPlay“ na strane 34.
Vymazávanie videí z iPhonu
Ak chcete na iPhone získať voľné miesto, môžete vymazať niektoré videá. Vymazaním videa zo
zariadenia iPhone (s výnimkou požičaného filmu) nevymažete video z vašej knižnice iTunes. Ak
je video v iTunes stále nastavené na synchronizáciu, môže sa znovu objaviť na iPhone.
Dôležité: Ak zo zariadenia iPhone vymažete požičaný film, bude vymazaný definitívne a nie je
možné ho preniesť späť na váš počítač.
Vymazanie videa: V zozname videí prejdite prstom po vybranom videu smerom doľava alebo
doprava a klepnite na Vymazať.
Používanie domáceho zdieľania
Domáce zdieľanie vám umožňuje prehrávať hudbu, filmy a TV seriály z knižnice iTunes na Macu
alebo PC na iPhone. Viac v časti „Domáce zdieľanie“ na strane 71.
Kapitola 25    Videá
123
Nastavenie automatického vypnutia
iPhone môžete nastaviť tak, aby po určitom čase automaticky zastavil prehrávanie hudby alebo
videí.
Nastavenie automatického vypnutia: Na ploche vyberte Hodiny > Časovač a pohybom prsta
nastavte počet hodín a minút. Klepnite na Po uplynutí času a vyberte Uspať iPod, klepnite na
Nastaviť a ak chcete spustiť odpočítavanie klepnite na Štart.
Po vypršaní zadaného času sa na iPhone zastaví prehrávanie hudby alebo videí, zatvoria sa
všetky spustené aplikácie a zariadenie sa zamkne.
Konvertovanie videí pre iPhone
Okrem videí zakúpených na iTunes Store môžete do zariadenia iPhone, pridať aj iné videá,
napríklad tie, ktoré ste vytvorili pomocou iMovie na Macu, prípadne videá stiahnuté z internetu
a pridané do iTunes. Ak sa pri prenášaní videa z iTunes na iPhone zobrazí správa upozorňujúca
na to, že ho na iPhone nie je možné prehrať, môžete toto video konvertovať.
Konvertovanie videa do formátu vhodného pre iPhone: Vyberte video vo vašej knižnici iTunes
a vyberte Rozšírené > Vytvoriť verziu pre iPod alebo iPhone. Potom preneste konvertované
video na iPhone.
124
Kapitola 25    Videá
Kalkulačka
26
Používanie kalkulačky
Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom, akým používate štandardnú kalkulačku.
Po klepnutí na plus, mínus, krát a delené sa okolo tlačidiel zobrazí biely kruh, ktorý znamená, že
bude vykonaná daná operácia.
Vedecká kalkulačka
Pre zobrazenie vedeckej kalkulačky otočte iPhone naležato.
125
Kompas
27
O aplikácii Kompas
Vstavaný kompas zobrazuje smer, ktorým je otočený váš iPhone a geografické súradnice
vašej aktuálnej polohy. Môžete sa rozhodnúť, či má kompas ukazovať magnetický sever alebo
skutočný sever.
Dôležité: Presnosť kompasu môže byť ovplyvnená magnetickým rušením alebo rušením
prostredia. Dokonca aj magnety v iPhone slúchadlách môžu spôsobiť odchýlku. Digitálny
kompas používajte len ako pomôcku pri základnej navigácii. Nespoliehajte sa naň pre presnom
určovaní polohy, vzdialenosti alebo smeru.
Ak sú pri zapnutí kompasu vypnuté lokalizačné služby, môžete byť požiadaný o ich zapnutie.
Kompas môžete používať aj s vypnutými lokalizačnými službami. Viac v časti „Lokalizačné
služby“ na strane 159.
Kalibrácia kompasu
Kompas je potrebné skalibrovať pred prvým použitím a potom príležitostne počas jeho
používania. iPhone vás na potrebu kalibrácie kompasu upozorní.
Kalibrovanie vstavaného kompasu: Opíšte s iPhone dráhu v tvare číslice osem.
126
Stanovenie smeru
Stanovenie smeru, ktorým je otočený váš iPhone: Podržte iPhone vo vodorovnej polohe
(displej by mal byť v jednej rovine so zemou). Kurz sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky a v
spodnej časti sa zobrazia geografické súradnice aktuálnej polohy.
Prepínanie medzi skutočným
a magnetickým severom
Klepnite na
.
Používanie kompasu s aplikáciou Mapy
Kompas vám umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu a stanoviť kurz v aplikácii Mapy. Viac
informácií nájdete v časti „Vyhľadávanie lokalít“ na strane 91.
Zobrazenie aktuálnej polohy v aplikácii Mapy: Klepnite na v dolnej časti obrazovky
aplikácie Kompas. Spustí sa aplikácia Mapy a vaša aktuálna poloha bude označená modrou
značkou.
Zobrazenie smeru, ktorým ste
otočení
Kapitola 27    Kompas
V aplikácii Mapy klepnite dvakrát na . Ikona sa zmení na . Presnosť
kompasu naznačuje zobrazený uhol — čím je menší, tým je presnosť
väčšia.
127
Diktafón
28
O aplikácii Diktafón
Vďaka aplikácii Diktafón môžete používať iPhone ako prenosné zariadenie určené na nahrávanie
zvuku pomocou vstavaného mikrofónu, mikrofónu iPhone slúchadiel alebo Bluetooth náhlavnej
sady, prípadne pomocou akéhokoľvek iného podporovaného externého mikrofónu. Pomocou
vstavaného mikrofónu je možné zaznamenávať len mono nahrávky, pomocou externého stereo
mikrofónu však môžete nahrávať aj stereo.
Poznámka: Externé mikrofóny musia byť navrhnuté pre konektor náhlavnej sady zariadenia
iPhone alebo pre Dock konektor. Podporované sú napríklad Apple slúchadlá a autorizované
príslušenstvo tretích strán označené logom Apple „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
alebo logom „Works with iPhone“ (Spolupracuje s iPhone).
Nahrávanie
Nahrávanie Klepnite na , alebo stlačte stredné tlačidlo na iPhone slúchadlách. Klepnite na
pre pozastavenie, alebo na pre zastavenie nahrávania, prípadne stlačte stredné tlačidlo na
iPhone slúchadlách.
128
Úprava úrovne nahrávania
Posuňte mikrofón bližšie k nahrávanému objektu, prípadne ho posuňte
ďalej od tohto objektu. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu nahrávania,
mala by sa najvyššia úroveň hlasitosti na indikátore hlasitosti pohybovať
medzi –3 dB a 0 dB.
Prehranie alebo stlmenie tónu
spustiť/zastaviť
Použite prepínač Zvoniť/Ticho na vašom iPhone. V niektorých oblastiach
budú zvukové efekty aplikácie Diktafón prehrávané aj keď je prepínač
Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.
Používanie inej aplikácie počas
nahrávania
Stlačte tlačidlo Domov a otvorte aplikáciu. Ak sa chcete vrátiť do
aplikácie Diktafón, klepnite na červenú lištu v hornej časti obrazovky.
Počúvanie nahrávok
Prehratie nahrávky: Klepnite na , klepnite na nahrávku a potom klepnite na . Pre
pozastavenie prehrávania klepnite na .
Vypočutie si nahrávky.
Skok na ľubovoľný bod v nahrávke Potiahnite posuvník na indikátore priebehu prehrávania.
Prehrávanie nahrávky
prostredníctvom vstavaného
reproduktora iPhonu namiesto
prijímača
Klepnite na Reproduktor.
Orezanie nahrávky
Klepnite na
vedľa nahrávky a potom klepnite na Orezať. Potiahnite
okraje audio rozsahu a potom klepnite na pre prehratie ukážky. Ak je to
potrebné, upravte rozsah a potom uložte orezanú nahrávku klepnutím na
Orezať nahrávku. Orezané časti nie je možné obnoviť.
Spravovanie a zdieľanie nahrávok
Nahrávka je označená časom, kedy bola zaznamenaná.
Označenie nahrávky popisom: Klepnite na vedľa nahrávky, klepnite na na obrazovke Info
a potom vyberte popis, prípadne vyberte Vlastný.
Vymazanie nahrávky
Klepnite na nahrávku v zozname a potom klepnite na Vymazať.
Zobrazenie informácií o nahrávke
Klepnite na
Odoslanie nahrávky emailom
alebo v textovej správe
Klepnite na nahrávku v zozname a potom klepnite na Zdieľať.
Kapitola 28    Diktafón
vedľa nahrávky.
129
Zdieľanie nahrávok s vaším počítačom
Aplikácia iTunes synchronizuje nahrávky s vašou knižnicou iTunes po pripojení zariadenia
iPhone k počítaču.
Nahrávky zostanú po synchronizácii s iTunes uložené v aplikácii Diktafón, až kým ich
nevymažete. Ak vymažete nahrávku zo zariadenia iPhone, nebude vymazaná z playlistu
Nahrávky v iTunes. Ak však vymažete nahrávku z iTunes, táto bude vymazaná zo zariadenia
iPhone pri najbližšej synchronizácii s iTunes.
Synchronizácia nahrávok s iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a v zozname zariadení
v iTunes vyberte iPhone. Vo vrchnej časti obrazovky vyberte Hudba (medzi Aplikácie a Filmy),
vyberte Synchronizovať hudbu, vyberte možnosť „Zahrnúť nahrávky“ a kliknite na Použiť.
Nahrávky z iPhonu sa zobrazia v playliste Nahrávky v iTunes.
130
Kapitola 28    Diktafón
Nike + iPod
29
O aplikácii Nike + iPod
Spolu so senzorom Nike + iPod (predávané samostatne) poskytuje aplikácia Nike + iPod
zvukovú odozvu na vašu rýchlosť, prebehnutú vzdialenosť, čas a spálené kalórie počas
prechádzky alebo behu. Informácie o tréningu môžete odoslať na nikeplus.com, kde môžete
sledovať vaše pokroky, stanoviť si ciele a prijímať výzvy.
Aktivácia Nike + iPod
Aplikácia Nike + iPod sa na ploche zobrazí až keď ju zapnete.
Informácie o nastavení Nike + iPod nájdete v dokumentácii Nike + iPod.
Zapnutie Nike + iPod: Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.
Pripojenie senzora
Tréningové dáta aplikácie Nike + iPod sú založené na signále zo senzora (dostupný osobitne),
ktorý je pripojený k bežeckej obuvi. Pri prvom spustení tréningu budete vyzvaný na aktiváciu
vášho senzora, čím dôjde k automatickému pripojeniu senzora k iPhonu. Na pripojenie senzora
k iPhonu môžete použiť aj nastavenia Nike + iPod.
Nike + iPod dokáže naraz pripojiť iba jeden senzor. Ak chcete použiť iný senzor, použite na jeho
pripojenie nastavenia Nike + iPod.
131
Pripojenie senzora k iPhonu: Vložte senzor do vašej topánky a potom prejdite do Nastavenia >
Nike + iPod > Senzor.
Pripojenie iného senzora k iPhonu
Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod > Senzor a klepnite na Pripojiť nový.
Tréning s Nike + iPod
Po aktivácii Nike + iPod a vložení senzora Nike + iPod do topánky Nike + ready môžete začať
zbierať tréningové dáta.
Dôležité: Predtým, ako začnete trénovať, by ste sa mali poradiť s vaším lekárom a absolvovať
kompletné vyšetrenie. Pred každým tréningom by ste sa mali zahriať alebo natiahnuť. Trénujte
opatrne. Ak chcete počas behu upraviť zariadenie, spomaľte. Ak počas tréningu pocítite bolesti,
závrate, nevoľnosť, vyčerpanie alebo vám dochádza dych, mali by ste okamžite zastaviť. Počas
trénovania preberáte zodpovednosť za riziká spojené s fyzickým zaťažením, vrátane akýchkoľvek
zranení, ktoré môžu byť dôsledkom tréningových aktivít.
Trénovanie s Nike + iPod: Otvorte Nike + iPod, klepnite na Tréningy a vyberte tréning. Zber dát
bude pokračovať aj keď je iPhone v režime spánku.
Pozastavenie tréningu
a pokračovanie v tréningu
Ak bol váš tréning prerušený, zobuďte iPhone a klepnite na na
zamknutej obrazovke. Ak ste pripravení pokračovať, klepnite na .
Ukončenie tréningu
Zobuďte iPhone, klepnite na a potom klepnite na Skončiť tréning.
Zmena nastavení tréningu
Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.
Kalibrácia Nike + iPod
Aby bola zabezpečená presnosť tréningových dát, môžete skalibrovať Nike + iPod na dĺžku
vášho kroku počas behu alebo chôdze.
Kalibrácia Nike + iPod: Nahrajte bežecký tréning alebo chôdzu na trati so známou dĺžkou
(minimálna dĺžka je 400 metrov). Potom po klepnutí na Skončiť tréning klepnite na Kalibrovať na
obrazovke so zhrnutím a zadajte skutočnú dĺžku trasy, ktorú ste práve prebehli alebo prešli.
Obnovenie predvolenej kalibrácie
Prejdite do Nastavenia > Nike + iPod.
Odosielanie tréningových dát na stránku Nikeplus.com
Na stránke nikeplus.com môžete sledovať vaše pokroky v čase, prezerať si rekordy vašich
predošlých tréningov, nastaviť a sledovať ciele a porovnávať vaše výsledky s ostatnými. Môžete
dokonca súťažiť online s ďalšími užívateľmi služby Nike + iPod.
Bezdrôtové odosielanie tréningových dát z iPhonu na nikeplus.com: S iPhonom pripojeným
na internet vyberte Nike + iPod, klepnite na História a potom klepnite na „Odoslať do Nike+“.
Zobrazenie tréningov na
nikeplus.com
132
Kapitola 29    Nike + iPod
V Safari otvorte nikeplus.com, prihláste sa do vášho účtu a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
iBooks
30
O aplikácii iBooks
iBooks je aplikácia určená na čítanie a nakupovanie kníh. Stiahnite si z App Store bezplatnú
aplikáciu iBooks a potom si vo vstavanom obchode iBookstore sťahujte akékoľvek knihy, vrátane
klasiky a bestsellerov. Kniha sa po stiahnutí zobrazí vo vašej knižnici.
Ak si chcete stiahnuť aplikáciu iBooks a používať službu iBookstore, potrebujete pripojenie
na internet a Apple ID. Ak zatiaľ nemáte Apple ID, alebo ak chcete nakupovať pomocou iného
Apple ID, prejdite do Nastavenia > Store. Viac v časti „Nastavenia Store“ na strane 116.
Poznámka: Aplikácia iBooks a obchod iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch
alebo oblastiach.
Používanie iBookstore
iBookstore otvoríte klepnutím na Obchod v aplikácii iBooks. Môžete si tu prezerať populárne
alebo najpredávanejšie knihy a vyhľadávať knihy podľa autora alebo témy. Ak nájdete knihu,
ktorá sa vám zapáči, môžete si ju zakúpiť a stiahnuť.
Poznámka: Niektoré funkcie obchodu iBookstore nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
Zakúpenie knihy: Nájdite požadovanú knihu, klepnite na cenu a potom na „Buy“ (Kúpiť).
Prihláste sa pomocou vášho Apple ID a klepnite na OK. Niektoré knihy je možné sťahovať
bezplatne.
Získanie ďalších informácií
V iBookstore si môžete prečítať súhrnné informácie o knihe, čítať alebo
písať recenzie a stiahnuť si pred zakúpením ukážku z knihy.
Stiahnutie už zakúpenej položky
Klepnite na „Purchased“ (Zakúpené).
Položku môžete stiahnuť aj počas prezerania obsahu, jednoducho
klepnite na „Download“ (Stiahnuť) na mieste, kde je obvykle zobrazená
cena.
Automatické sťahovanie položiek
zakúpených na ostatných iOS
zariadeniach a počítačoch
Prejdite do Nastavenia > Store a vyberte druhy zakúpených položiek,
ktoré chcete automaticky sťahovať.
133
Synchronizácia kníh a PDF dokumentov
Na synchronizáciu vašich kníh a PDF dokumentov medzi zariadením iPhone a vaším počítačom
použite iTunes. Keď je iPhone pripojený k počítaču, panel Knihy vám umožňuje vybrať si položky
určené na synchronizáciu.
Synchronizovať môžete knihy stiahnuté alebo zakúpené v iBookstore. Do vašej knižnice iTunes
môžete taktiež pridať ePub knihy (bez DRM ochrany) a PDF dokumenty. Knihy vo formáte ePub
alebo PDF ponúka množstvo webových stránok.
Synchronizácia ePub kníh alebo PDF dokumentov so zariadením iPhone: V iTunes na vašom
počítači vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte súbor. V paneli Knihy v iTunes vyberte
knihu alebo PDF dokument a potom spustite synchronizáciu.
Ak chcete rýchlo pridať PDF dokument do aplikácie iBooks bez synchronizácie, pošlite ho sami
sebe emailom z počítača. Na iPhone otvorte emailovú správu, klepnite na PDF prílohu a v
zobrazenom menu vyberte možnosť Otvoriť v iBooks.
Čítanie kníh
Čítanie kníh je jednoduché. Prejdite do knižnice a klepnite na knihu, ktorú si chcete prečítať. Ak
nevidíte knihu, o ktorú máte záujem, zobrazte si ostatné zbierky klepnutím na meno aktuálnej
zbierky vo vrchnej časti obrazovky.
Čítanie knihy poležiačky: Pomocou zámku orientácie na výšku zabránite zariadeniu iPhone
v otáčaní obrazovky pri otáčaní zariadenia iPhone. Viac v časti „Prezeranie obsahu na šírku alebo
na výšku“ na strane 22.
Otáčanie strán
Klepnite prstom na ľavý alebo pravý okraj strany, prípadne švihnite
prstom smerom doprava alebo doľava. Ak chcete zmeniť smer, ktorým sa
strana otáča pri klepnutí na ľavý okraj, prejdite do Nastavenia > iBooks.
Zobrazenie tabuľky obsahu
Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite
na . Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto
v dokumente. Klepnutím na Pokračovať sa vrátite na aktuálnu stranu.
Pridanie alebo odstránenie záložky Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Pridať môžete viacero
záložiek.
Ak chcete odstrániť záložku, klepnite na ňu.
Pri zatvorení knihy nie je potrebné vkladať záložku, aplikácia iBooks si totiž
zapamätá miesto, kde ste knihu zatvorili a pri jej najbližšom otvorení sa na
toto miesto vráti.
134
Kapitola 30    iBooks
Pridanie, odstránenie alebo úprava Označte ľubovoľné slovo tak, že na ňom podržíte prst. Pomocou krajných
označenia textu
bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Zvýrazniť.
Ak chcete odstrániť zvýraznenie, klepnite na zvýraznený text a potom
klepnite na Odstrániť zvýraznenie.
Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, klepnite na zvýraznený text, potom
klepnite na Farby a vyberte farbu.
Pridanie, odstránenie alebo úprava Označte ľubovoľné slovo tak, že na ňom podržíte prst. Pomocou krajných
poznámky
bodov upravte rozsah zvýraznenia a klepnite na Poznámka. Zadajte text
a klepnite na Hotovo.
Ak chcete zobraziť poznámku, klepnite na indikátor na okraji strany
v blízkosti zvýrazneného textu.
Ak chcete odstrániť poznámku, klepnite na vybraný text a potom klepnite
na Vymazať poznámku.
Ak chcete zmeniť farbu poznámky, klepnite na zvýraznený text, potom
klepnite na Farby a vyberte farbu.
Zobrazenie všetkých záložiek,
zvýraznení a poznámok
Ak chcete zobraziť pridané záložky, zvýraznenia a poznámky, klepnite na
a potom klepnite na Záložky.
Ak chcete zobraziť poznámku, klepnite na jej indikátor.
Zväčšenie obrázka
Dvakrát klepnite na obrázok.
Prechod na špecifickú stranu
Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom
potiahnite ovládač navigácie v spodnej časti obrazovky na požadovanú
stranu.
Návrat na čítanie po zobrazení
tabuľky obsahu alebo poznámky
pod čiarou
Klepnite na Pokračovať.
Čítanie PDF dokumentov
Aplikáciu iBooks môžete použiť na čítanie PDF dokumentov. Prejdite do knižnice a klepnite na
aktuálnu zbierku (tlačidlo na vrchu v strede), vyberte zbierku PDF alebo inú zbierku a potom
klepnite na PDF dokument, ktorý chcete čítať.
Prechod na špecifickú stranu: Klepnite do stredu aktuálnej strany pre zobrazenie ovládania
a potom potiahnite ovládač navigácie v spodnej časti obrazovky na požadovanú stranu,
prípadne klepnite na miniatúru danej strany.
Zväčšenie strany
Stranu zväčšite pomocou dvoch prstov a potom rolovaním zobrazte
požadovanú časť.
Otáčanie strán
Švihnite prstom doľava alebo doprava.
Pridanie alebo odstránenie záložky Záložku pridáte klepnutím na tlačidlo v tvare stuhy. Pridať môžete viacero
záložiek.
Ak chcete odstrániť záložku, klepnite na ňu.
Pri zatvorení PDF dokumentu doň nemusíte vkladať záložku. iBooks si
automaticky zapamätá miesto, kde ste dokument zatvorili a pri jeho
najbližšom otvorení sa na toto miesto vráti.
Zobrazenie tabuľky obsahu
Kapitola 30    iBooks
Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite
na . Klepnutím na záznam v obsahu zobrazíte požadované miesto
v dokumente. Klepnutím na Pokračovať sa vrátite na aktuálnu stranu.
Ak dokument nemá obsah, môžete prejsť na konkrétnu stranu aj
klepnutím na jej ikonu.
135
Zmena vzhľadu knihy
Ak chcete upraviť vzhľad kníh, zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany.
Úprava veľkosti a typu písma: klepnite na
.
Ak upravíte typ a veľkosť písma, zmení sa zároveň aj formátovanie textu.
Úprava jasu
Klepnite na
Úprava farby papiera a písma
Klepnite na
a potom zapnite možnosť Sépia. Táto slúži na úpravu
farby papiera a písma. Toto nastavenie sa vzťahuje všetky knihy.
Zapnutie alebo vypnutie
zarovnania textu a delenia slov
Prejdite do Nastavenia > iBooks.
a potom upravte jas.
Tieto nastavenia sa vzťahujú len na knihy. Vzhľad PDF dokumentov nie je možné upraviť.
Vyhľadávanie kníh a PDF súborov
Knihu v knižnici môžete vyhľadať podľa názvu alebo autora. Požadované slová alebo frázy
môžete vyhľadávať aj v obsahu kníh. Vyhľadávanie môžete tiež odoslať na Wikipédiu alebo
Google a nájsť tak ďalšie súvisiace informácie.
Vyhľadávanie v knihe: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom
klepnite na lupu.
Vyhľadávanie kníh
Prejdite do knižnice. Klepnutím na stavový riadok prejdite na hornú časť
obrazovky. Potom klepnite na lupu. Prehľadávané sú názvy kníh a mená
autorov.
Vyhľadávanie na Wikipédii alebo
Google
Klepnite na Vyhľadať v Google alebo Vyhľadať vo Wikipédii. Výsledky sa
zobrazia v aplikácii Safari.
Vyhľadanie slova v knihe
Klepnite na slovo a podržte na ňom prst. Potom klepnite na Vyhľadať.
Vyhľadanie významu slova
Význam slova môžete vyhľadať v slovníku.
Vyhľadanie slova: V knihe označte slovo a v zobrazenom menu klepnite na Slovník.
Slovníky nemusia byť dostupné pre všetky jazyky.
Predčítanie knihy
Niektoré knihy obsahujú nahrávku s čítaným textom a navyše môžu za vás automaticky otáčať
strany. Niektoré knihy počas čítania zvýraznia slovo, ktoré je práve čítané.
Počúvanie knihy: Zobrazte ovládanie klepnutím na oblasť v strede strany a potom klepnite na
.
Ak tlačidlo
nie je zobrazené, knihu nie je možné nahlas predčítať.
Zastavenie predčítavania: Klepnutím zobrazte ovládanie, potom klepnite na
Zastaviť čítanie.
a nakoniec na
Ak trpíte poruchou sluchu, môžete pomocou funkcie VoiceOver prerozprávať text takmer
všetkých kníh. Viac v časti „VoiceOver“ na strane 140.
136
Kapitola 30    iBooks
Tlačenie a odosielanie PDF dokumentov emailom
Aplikácia iBooks umožňuje odosielať kópie PDF dokumentu emailom a tlačiť celý PDF dokument
alebo jeho časť na podporovanej tlačiarni.
Tlačiť a odosielať emailom sa dajú len PDF dokumenty. Pre ePub knihy nie sú tieto možnosti
dostupné.
Odoslanie PDF dokumentu emailom: Otvorte PDF, klepnite na a vyberte Odoslať emailom.
Zobrazí sa nová správa s PDF dokumentom v prílohe. Po zadaní adresy a dopísaní správy
klepnite na Odoslať.
Tlačenie PDF
Otvorte PDF, klepnite na
a vyberte Tlačiť. Vyberte tlačiareň, rozsah
tlačených strán a počet kópií a klepnite na Tlačiť. Viac informácií nájdete
v časti „Tlačenie“ na strane 28.
Usporiadanie knižnice
Použite knižnicu na prezeranie a usporadúvanie vašich kníh a PDF dokumentov. Položky je
taktiež možné usporiadať do zbierok.
Presunutie knihy alebo PDF do zbierky: Prejdite do vašej knižnice a klepnite na Upraviť.
Vyberte položky, ktoré chcete presunúť, klepnite na Presunúť a vyberte zbierku.
Ak do knižnice pridáte knihu alebo PDF dokument, sú tieto automaticky pridané do zbierky
Knihy alebo PDF. Odtiaľ ju môžete presunúť požadovanej zbierky. Môžete si vytvoriť rôzne druhy
zbierok, napríklad škola alebo práca, prípadne zbierku určenú na váš voľný čas.
Zobrazenie zbierky
Klepnite na meno aktuálnej zbierky vo vrchnej časti obrazovky a v
zozname zbierok vyberte novú zbierku.
Spravovanie zbierok
Zobrazte zoznam zbierok klepnutím na názov aktuálnej zbierky, ako
napríklad Knihy alebo PDF.
Ak chcete upraviť názov zbierky, klepnite naň.
Vstavané zbierky kníh a PDF dokumentov nie je možné upravovať ani
vymazávať.
Triedenie knižnice
Klepnutím na stavový riadok prejdite do vrchnej časti obrazovky
a klepnite na
. Z ponuky v spodnej časti obrazovky vyberte jeden zo
spôsobov radenia.
Vymazanie položky z knižnice
Klepnite na Upraviť, označte knihy alebo PDF dokumenty určené na
vymazanie (zobrazí sa vedľa nich znak zaškrtnutia). Klepnite na Vymazať.
Po skončení klepnite na Hotovo.
Ak vymažete zakúpenú knihu, môžete si ju znovu stiahnuť v iBookstore,
v časti „Purchases“ (Zakúpené).
Kapitola 30    iBooks
137
Synchronizácia záložiek a poznámok
Aplikácia iBooks ukladá vaše záložky, poznámky a informácie o aktuálnej strane vo vašom účte
Apple, takže sú vždy aktuálne a môžete tak pohodlne čítať knihu na viacerých iOS zariadeniach.
V prípade PDF dokumentov sú synchronizované len záložky a informácie o aktuálnej strane.
Zapínanie a vypínanie synchronizácie záložiek: Prejdite do Nastavenia > iBooks a zapnite
alebo vypnite možnosť Synchronizovať záložky.
Synchronizácia nastavení vyžaduje pripojenie na internet. iBooks synchronizuje informácie
všetkých kníh pri otvorení a ukončení aplikácie. Navyše dochádza aj k synchronizácii
jednotlivých kníh pri ich otvorení alebo zatvorení.
138
Kapitola 30    iBooks
Prístupnosť
31
Funkcie univerzálneho prístupu
iPhone obsahuje mnohé funkcie prístupnosti vrátane nasledovných:
ÂÂ VoiceOver
ÂÂ Presmerovanie audia
ÂÂ Siri
ÂÂ Zväčšovanie
ÂÂ Veľký text
ÂÂ Biela na čiernej
ÂÂ Rozprávať výber
ÂÂ Funkcia Rozprávať autotext
ÂÂ Mono zvuk a vyváženie sterea
ÂÂ Režim načúvací prístroj (iPhone 4 GSM)
ÂÂ Vlastné vibrovania
ÂÂ Upozorňovanie bleskom
ÂÂ AssistiveTouch
ÂÂ Podpora braillových displejov
ÂÂ Prehrávanie textu skrytých titulkov
S výnimkou funkcie VoiceOver budú ostatné funkcie prístupnosti spolupracovať s väčšinou
aplikácií na iPhone, vrátane aplikácií tretích strán stiahnutých z App Store. Funkcia VoiceOver
funguje so všetkými aplikáciami, ktoré boli vopred nainštalované na iPhone a s mnohými
aplikáciami tretích strán.
Viac informácií o funkciách prístupnosti na iPhone nájdete na adrese www.apple.com/
accessibility.
Jednotlivé funkcie prístupnosti môžete vypnúť v nastaveniach prístupnosti na iPhone. Keď je
váš iPhone pripojený k počítaču, môžete niektoré funkcie prístupnosti vypnúť a zapnúť aj v
aplikácii iTunes.
Zapínanie funkcií prístupnosti pomocou iPhonu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť.
Zapínanie funkcií prístupnosti pomocou iTunes: Pripojte iPhone k vášmu počítaču a v
zozname zariadení v iTunes vyberte iPhone. Kliknite na Zhrnutie a v spodnej časti obrazovky so
zhrnutím kliknite na Nastaviť Univerzálny prístup.
Funkciu Veľký text je možné zapnúť alebo vypnúť len v nastaveniach na vašom iPhone. Viac
v časti „Veľký text“ na strane 152.
139
VoiceOver
Funkcia VoiceOver nahlas popisuje dianie na obrazovke, takže môžete používať iPhone bez
toho, aby ste ho videli.
Funkcia VoiceOver popíše každý prvok na obrazovke, ktorý označíte. Ak na obrazovke vyberiete
nejaký prvok, bude označený čiernym obdĺžnikom (kurzor VoiceOver) a funkcia VoiceOver
prečíta jeho názov alebo ho popíše.
Ak chcete, aby VoiceOver prečítal iné prvky na obrazovke, dotknite sa obrazovky, prípadne
potiahnite prsty na obrazovke. Ak vyberiete text, VoiceOver ho prečíta. Ak zapnete funkciu
Hlasové nápovedy, VoiceOver môže vysloviť názov danej položky, a poskytnúť inštrukcie —
napríklad „klepnite dvakrát pre otvorenie“. Ak chcete interagovať s položkami na obrazovke, ako
sú tlačidlá alebo odkazy, použite gestá popísané v časti „Gestá funkcie VoiceOver“ na strane 143.
Ak prejdete na inú obrazovku, VoiceOver prehrá zvuk a automaticky označí a popíše prvý prvok
na obrazovke (najčastejšie je to položka v ľavom hornom rohu). VoiceOver vás tiež informuje o
zmene orientácie displeja a odomknutí resp. uzamknutí obrazovky.
Poznámka: VoiceOver rozpráva jazykom vybraným v nastavení Medzinárodné. Jazyk môže byť
ovplyvnený nastavením formátu regiónu. Funkcia VoiceOver je dostupná pre mnohé jazyky, nie
však pre všetky.
Nastavenie funkcie VoiceOver
Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá, ktorými ovládate iPhone. Akonáhle je funkcia
VoiceOver zapnutá, musíte na ovládanie zariadenia iPhone používať gestá VoiceOver, dokonca
aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver a pokračovať v normálnom režime.
Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.
Vypnutie a zapnutie funkcie VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
VoiceOver. Vypnúť a zapnúť VoiceOver môžete aj stlačením tlačidla Domov trikrát. Viac v časti
„Trojité stlačenie tlačidla Domov“ na strane 151.
140
Vypnutie alebo zapnutie funkcie
Hlasové nápovedy
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver. Ak je
zapnutá funkcia Hlasové nápovedy, VoiceOver môže vysloviť akciu
pre danú položku, alebo poskytnúť nápovedu — napríklad „klepnite
dvakrát pre otvorenie“. Nápovedy môžete pridať aj do rotora a potom ich
upravovať potiahnutím nahor alebo nadol. Viac v časti „Používanie rotora
VoiceOver“ na strane 144.
Nastavenie rýchlosti rozprávania
funkcie VoiceOver
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a
potiahnite posuvník pre Rýchlosť rozprávania. Rýchlosť rozprávania
môžete pridať aj do rotora a potom ju upravovať potiahnutím nahor alebo
nadol. Viac v časti „Používanie rotora VoiceOver“ na strane 144.
Zmena odozvy na písanie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Odozva
písania.
Použitie fonetiky v odozve na
písanie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť
fonetiku. Text bude čítaný po jednotlivých znakoch. VoiceOver najprv
prečíta znak a potom jeho fonetický ekvivalent — napríklad „f“ a potom
„františek“.
Kapitola 31    Prístupnosť
Použitie funkcie Meniť výšky
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Meniť
výšky. VoiceOver bude používať vyšší tón pri zadávaní písmena a nižší
tón pri vymazávaní písmena. VoiceOver bude tiež používať vyšší tón pri
vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší
tón pri vyslovovaní poslednej položky.
Nastavenie možností rotora
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor.
Klepnutím označte alebo odznačte možnosti, prípadne potiahnite
nahor pre zmenu poradia položiek.
Zmena výslovnosti funkcie
VoiceOver
Nastavte rotor na Jazyk a potom potiahnite prst smerom nahor alebo
nadol. Poloha rotora Jazyk je dostupný vždy, keď máte zvolenú viac ako
jednu výslovnosť.
Výber výslovností dostupných v
jazykovom rotore
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazykový
rotor. Ak chcete zmeniť polohu jazyka v zozname, potiahnite
nahor
alebo nadol.
Zmena jazyka iPhonu
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk. Niektoré
jazyky môžu byť ovplyvnené nastavením regiónu v Nastavenia >
Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu.
Preskakovanie obrázkov počas
navigácie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver >
Navigovať v obrázkoch. Môžete sa rozhodnúť, či chcete preskakovať
všetky obrázky, alebo len tie bez popisov.
Rozprávanie hlásení pri odomknutí Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver >
iPhonu
Rozprávať hlásenia. Ak je táto možnosť vypnutá, iPhone po odomknutí
prerozpráva len čas.
Používanie funkcie VoiceOver
Výber položiek na obrazovke: Prejdite prstom po displeji. VoiceOver pri dotyku identifikuje
každý prvok. Medzi jednotlivými prvkami sa môžete systematicky presúvať — švihnutím jedným
prstom doľava alebo doprava. Prvky sú volené postupne zľava doprava a zhora nadol. Švihnutím
smerom doprava vyberiete nasledujúci prvok a smerom doľava predchádzajúci prvok.
Povolenie zvislej navigácie
Pridajte do rotora možnosť Zvislá navigácia a potiahnutím prsta nahor
alebo nadol sa presúvajte po jednotlivých položkách v zvislom smere. Viac
v časti „Používanie rotora VoiceOver“ na strane 144.
Výber prvého alebo posledného
prvku na obrazovke
Švihnite smerom nahor alebo nadol štyrmi prstami.
Odomknutie iPhonu
Označte tlačidlo Odomknúť a klepnite dvakrát na obrazovku.
Výber položky podľa jej názvu
Klepnutím trikrát dvoma prstami kdekoľvek na obrazovke otvoríte Výber
položky. Potom zadajte názov do vyhľadávacieho poľa, prípadne švihnite
prstom doprava alebo doľava pre prechádzanie zoznamu v abecednom
poradí. Môžete tiež klepnúť na register vpravo od zoznamu a švihnutím
nahor alebo nadol rýchlo prechádzať položky v zozname.
Zmena názvu položky na
obrazovke (vyhľadávanie položky
tak bude jednoduchšie)
Podržte dva prsty kdekoľvek na obrazovke.
Prečítanie textu vybraného prvku: Švihnite jedným prstom nahor alebo nadol pre prečítanie
ďalšieho alebo predošlého slova alebo znaku (otočením rotora vyberte slová alebo znaky).
Môžete použiť aj fonetické hláskovanie. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na
strane 140.
Kapitola 31    Prístupnosť
141
Zastavenie rozprávania
Klepnite raz dvoma prstami. Ak chcete, aby rozprávanie pokračovalo,
znovu klepnite dvoma prstami. Rozprávanie bude automaticky
pokračovať po označení ďalšej položky.
Úprava hlasitosti rozprávania
Použite tlačidlá hlasitosti na iPhone, prípadne pridajte do rotora možnosť
hlasitosť a upravujte ju potiahnutím nahor alebo nadol. Viac v časti
„Používanie rotora VoiceOver“ na strane 144.
Stíšenie funkcie VoiceOver
Klepnite dvakrát troma prstami. Ak chcete zrušiť stíšenie, znovu klepnite
dvakrát troma prstami. Ak chcete vypnúť len zvuky funkcie VoiceOver,
prepnite tlačidlo Zvoniť/Ticho do polohy Ticho. Ak máte pripojenú externú
klávesnicu, môžete stíšiť/zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver stlačením
klávesu Control.
Používanie kompaktného hlasu
iOS 5 obsahuje nový hlas, ktorý je automaticky stiahnutý do vášho iPhonu.
Ak vám viac vyhovuje pôvodný hlas, prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Prístupnosť > VoiceOver > Použiť kompaktný hlas.
Čítanie celej obrazovky počnúc jej
vrchnou časťou
Švihnite smerom nahor dvoma prstami.
Čítanie od aktuálnej položky až na
spodok obrazovky
Švihnite smerom nadol dvoma prstami.
Prečítanie informácií o stave
iPhonu
Ak si chcete vypočuť informácie, ako je čas, nabitie batérie, sila Wi-Fi
signálu a ďalšie, klepnite na vrchnú časť obrazovky.
„Klepnutie“ na označenú položku, ak je funkcia VoiceOver zapnutá: Dvakrát klepnite na
ľubovoľné miesto na obrazovke.
142
„Klepnutie dvakrát“ na označenú
položku, ak je funkcia VoiceOver
zapnutá:
Trikrát klepnite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Ovládanie posuvníkov
Švihnutím jedného prsta nahor zvyšujete hodnotu nastavenia a švihnutím
nadol jeho hodnotu znižujete. VoiceOver informuje počas nastavovania o
hodnote nastavenia.
Rolovanie v zozname alebo na
obrazovke
Švihnite smerom nahor alebo nadol troma prstami. Švihnite smerom
nadol pre posun o stranu nižšie v zozname a nahor pre posun o stranu
vyššie. Ak posúvate stránky zoznamu, funkcia VoiceOver vás bude
informovať o rozsahu zobrazených položiek (napríklad „Zobrazené sú
riadky 5 až 10“). Okrem posúvania strán v zozname v ňom môžete aj
plynule rolovať. Klepnite dvakrát a podržte prst na displeji. Ak sa ozve
séria tónov, môžete pohybom prsta smerom nahor alebo nadol plynule
rolovať v zozname. Akonáhle zdvihnete prst z displeja, bude plynulé
rolovanie ukončené.
Používanie registrov
V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený abecedný register.
Register nie je možné označiť prepínaním medzi jednotlivými prvkami. Dá
sa označiť len priamym dotykom. V registri sa pohybujete švihnutím prsta
smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst
smerom nahor alebo nadol.
Kapitola 31    Prístupnosť
Preusporiadanie zoznamu
Poradie v niektorých zoznamoch, ako sú napríklad Obľúbené v iPhone a
Rotor alebo Jazykový rotor v Prístupnosti je možné upraviť. Označte
v pravej časti zoznamu, klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke, až
kým nezaznie zvuk. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol.
VoiceOver prečíta názov položky nad alebo pod presúvanou položkou, v
závislosti od smeru, ktorým ju presúvate.
Úprava plochy
Na ploche označte ikonu, ktorú chcete presunúť. Klepnite dvakrát na
ikonu a podržte na nej prst. Potom ikonu potiahnite. VoiceOver vás počas
presúvania ikony bude informovať, v ktorom riadku a stĺpci sa nachádza.
Ak sa ikona nachádza na želanom mieste pustite ju. Môžete presúvať
ďalšie ikony. Ak chcete položku presunúť na inú stránku plochy, potiahnite
ju k ľavému alebo pravému okraju obrazovky. Po dokončení úprav stlačte
tlačidlo Domov .
Zapnutie alebo vypnutie clony
obrazovky
Klepnite trikrát tromi prstami. Ak je clona obrazovky zapnutá, je obsah
obrazovky aktívny aj napriek tomu, že je displej vypnutý.
Odomknutie iPhonu
Označte prepínač Odomknúť a klepnite dvakrát na obrazovku.
Gestá funkcie VoiceOver
Ak je funkcia VoiceOver zapnutá, štandardné dotykové gestá sa zmenia. Tieto gestá spolu s
niektorými ďalšími gestami vám umožňujú pohyb na obrazovke a ovládanie jednotlivých prvkov
(prvky, ktoré chcete ovládať, musia byť najprv označené). Gestá VoiceOver zahŕňajú klepnutie
a švihnutie použitím dvoch alebo troch prstov. Gestá využívajúce dva a tri prsty fungujú
spoľahlivejšie, ak sa uvoľníte a ponecháte medzi prstami dostatočne veľké medzery.
Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete používať aj štandardné gestá. Pre použitie
štandardných gest je potrebné dvakrát klepnúť a následne podržať prst na displeji. Séria tónov
vás upozorní na to, že môžete používať štandardné gestá. Štandardné gestá môžete používať až
kým nezdvihnete prst z displeja. Potom môžete ďalej používať gestá VoiceOver.
Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Napríklad klepnutie
dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej
ruky. Môžete použiť aj palce. Množstvo užívateľov pokladá za obzvlášť efektívne gestá typu
„rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát môžete klepnúť na
položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom. Vyskúšajte si
rôzne techniky a nájdite tú, s ktorou sa vám pracuje najlepšie.
Ak gestá, ktoré používate nefungujú, skúste zrýchliť vaše pohyby. Platí to najmä pre gestá
využívajúce klepnutie dvakrát a švihnutie prstov. Pre švihnutie skúste rýchlo pošúchať displej
prstom resp. prstami. Po zapnutí funkcie VoiceOver sa zobrazí tlačidlo Precvičovanie VoiceOver,
vďaka ktorému si môžete pred pokračovaním precvičiť gestá funkcie VoiceOver.
Precvičovanie gest: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom
klepnite na Precvičovanie VoiceOver. Ak ste skončili s precvičovaním, klepnite na Hotovo.
Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené, uistite sa, že je funkcia VoiceOver zapnutá.
Prehľad dôležitých gest VoiceOver:
Navigácia a čítanie
ÂÂ Klepnutie: Vysloviť názov položky.
ÂÂ Švihnutie prstom doprava alebo doľava: Vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.
ÂÂ Švihnutie prstom nahor alebo nadol: Závisí od nastavenia ovládania rotora. Viac v časti
„Používanie rotora VoiceOver“ na strane 144.
ÂÂ Klepnutie dvoma prstami: Zastaviť čítanie aktuálnej položky.
Kapitola 31    Prístupnosť
143
ÂÂ Švihnutie nahor dvoma prstami: Čítať všetko od hornej časti obrazovky.
ÂÂ Švihnutie nadol dvoma prstami: Čítať všetko od aktuálnej polohy kurzora.
ÂÂ „Šúchanie“ dvoma prstami: Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte
„z“ ), ak chcete zrušiť pripomienku, alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.
ÂÂ Klepnutie trikrát dvoma prstami: Otvoriť Výber položky.
ÂÂ Švihnutie nahor alebo nadol troma prstami: Rolovať po jednotlivých stranách.
ÂÂ Švihnutie doprava alebo doľava troma prstami: Prejsť na predošlú alebo ďalšiu stranu (ako
napríklad plocha, Akcie alebo Safari).
ÂÂ Klepnutie troma prstami: Prerozprávať dodatočné informácie, ako je napríklad poloha v
zozname alebo či je vybraný text.
ÂÂ Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky: Označiť prvú položku na strane.
ÂÂ Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky: Označiť poslednú položku na strane.
Aktivácia
ÂÂ Klepnutie dvakrát: Aktivovať označenú položku.
ÂÂ Klepnutie trikrát: Klepnutie dvakrát na položku.
ÂÂ Rozdelené klepnutie: Alternatíva k označeniu položky a klepnutiu dvakrát je dotknúť sa jej
jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom. Položka bude aktivovaná.
ÂÂ Dotknutie sa položky jedným prstom a zároveň klepnutie na obrazovku druhým prstom
(„rozdelené klepnutie“): Aktivovať položku.
ÂÂ Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto: Použiť štandardné gesto.
Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite zariadeniu iPhone,
aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte
prst na displeji, potom bez jeho zdvihnutia môžete pohybom prepnúť prepínač.
ÂÂ Klepnutie dvoma prstami dvakrát: Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Prehrávať alebo
pozastaviť v aplikáciách Hudba, Videá, YouTube, Diktafón alebo Fotky. Odfotiť (Fotoaparát).
Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. Spustiť alebo
zastaviť stopky.
ÂÂ Klepnutie dvakrát dvoma prstami a podržanie prstov na displeji: Otvoriť zmenu popisu prvkov.
ÂÂ Klepnutie trikrát dvoma prstami: Otvoriť Výber položky.
ÂÂ Klepnutie dvakrát tromi prstami: Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.
ÂÂ Klepnutie trikrát tromi prstami: Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky.
Používanie rotora VoiceOver
Rotor je virtuálny ovládací prvok, ktorý môžete použiť na zmenu funkcií priradených gestám
využívajúcim švihnutie prstami nahor a nadol, ak je zapnutá funkcia VoiceOver.
Ovládanie rotora: Otočte dva prsty na obrazovke zariadenia iPhone okolo bodu medzi nimi.
Zmena možností, ktoré sú zahrnuté v rotore: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > VoiceOver > Rotor a vyberte možnosti, ktoré chcete zahrnúť do rotora.
144
Kapitola 31    Prístupnosť
Funkcia nastavenia rotora pritom závisí od toho, čo práve robíte. Ak čítate text v prijatej
emailovej správe, môžete použiť rotor na výber (švihnutím nahor alebo nadol) medzi
vyslovovaním po znakoch alebo po slovách. Pri prezeraní webovej stránky môžete použiť
nastavenie rotora na čítanie celého textu (po slovách alebo po znakoch), alebo prechod z
jedného prvku (ako sú napr. odkazy alebo hlavičky) rovnakého typu na druhý.
Čítanie textu
Označiť a počúvať textu po:
ÂÂ Znaky, slová alebo riadky
Rozprávanie
Upraviť rozprávania funkcie VoiceOver:
ÂÂ Hlasitosť alebo rýchlosť rozprávania
ÂÂ Používanie odozvy písania, zmeny výšky alebo fonetiky (použitím bezdrôtovej klávesnice
Apple).
Viac v časti „Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple“ na strane 148.
Navigácia
Označiť a počúvať textu po:
ÂÂ Znaky, slová alebo riadky
ÂÂ Hlavičky
ÂÂ Odkazy, navštívené odkazy, nenavštívené odkazy alebo vnorené odkazy
ÂÂ Ovládanie formulárov
ÂÂ Tabuľky a riadky (pri prechádzaní tabuliek)
ÂÂ Zoznamy
ÂÂ Orientačné body
ÂÂ Obrázky
ÂÂ Statický text
ÂÂ Položky rovnakého typu
ÂÂ Tlačidlá
ÂÂ Textové polia
ÂÂ Vyhľadávacie polia
ÂÂ Kontajnery (oblasti na obrazovke, ako napríklad dock)
Zväčšovať a zmenšovať
Zadávanie textu
Presunúť kurzor a vypočuť si text po:
ÂÂ Znaky, slová alebo riadky
Vybrať úpravu funkcie
Vybrať jazyk
Používanie ovládacích prvkov
Označiť a vypočuť si hodnoty po:
ÂÂ Znaky, slová alebo riadky
Upraviť hodnotu ovládacieho prvku
Kapitola 31    Prístupnosť
145
Zadávanie a upravovanie textu použitím funkcie VoiceOver
Ak pomocou funkcie VoiceOver označíte textové pole, môžete na zadávanie textu použiť
dotykovú klávesnicu alebo externú klávesnicu pripojenú k vášmu iPhone.
Existujú dva spôsoby zadávania textu pomocou funkcie VoiceOver — štandardné písanie a
dotykové písanie. So štandardným písaním označíte kláves a klepnutím dvakrát na obrazovku
vložíte znak. S dotykovým písaním označíte dotykom kláves a znak bude vložený automaticky
po tom, čo zdvihnete prst z obrazovky. Dotykové písanie je rýchlejšie, vyžaduje však viac
tréningu ako štandardné písanie.
VoiceOver vám tiež umožňuje používať funkcie zariadenia iPhone určené na úpravu textu na
vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie textu do textových polí.
Zadávanie textu: Označte textové pole, klepnite dvakrát pre zobrazenie kurzora a dotykovej
klávesnice a potom zadávajte znaky.
ÂÂ Štandardné písanie: Švihnutím do strán označte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím
dvakrát. Prípadne potiahnite prst po klávesnici, podržte ho na požadovanom klávese a
klepnite na obrazovku iným prstom. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho
zadaní.
ÂÂ Dotykové písanie: Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak.
Ak sa dotknete nesprávneho klávesu, presuňte prst na požadovaný kláves a označte ho.
VoiceOver vysloví znak každého klávesu, ktorého sa dotknete, znak však zadá až po zdvihnutí
prsta.
Poznámka: Dotykové písanie funguje len s klávesmi, ktoré zadávajú text. Pre použitie
ostatných klávesov, ako je Shift, Delete alebo Enter, použite štandardné písanie.
Presúvanie kurzora: Švihnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu
v texte. Pre výber presúvania kurzora po znakoch, slovách alebo po riadkoch použite rotor.
VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak, slovo alebo riadok, cez ktorý sa kurzor
posunul.
Pri presúvaní smerom dopredu po slovách bude kurzor umiestnený na koniec každého slova,
pred medzeru alebo interpunkčné znamienko, ktoré za ním nasleduje. Pri presúvaní smerom
dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predošlého slova, pred medzeru alebo interpunkčné
znamienko, ktoré za ním nasleduje. Ak chcete presunúť kurzor za interpunkčné znamienko za
slovom alebo na konci vety, prepnite späť na režim znaky pomocou rotora. Pri presúvaní kurzora
po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok, cez ktorý ho presuniete. Pri presúvaní smerom
dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného
riadku odstavca, kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). Pri presúvaní
smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku.
146
Kapitola 31    Prístupnosť
Výber štandardného alebo
dotykového písania:
So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici
vyberte v rotore možnosť Režim písania a potom švihnite smerom nahor
alebo nadol.
Vymazanie znaku
a klepnite dvakrát, prípadne použite rozdelené
Označte kláves
klepnutie. Tento postup musíte zachovať aj v prípade, že používate
dotykové písanie. Ak chcete naraz vymazať viacero znakov, podržte
prst na klávese Delete (Vymazať) a potom ďalším prstom klepnite na
obrazovku, jedenkrát pre každý znak, ktorý chcete vymazať. VoiceOver
vysloví znak počas jeho vymazávania. Ak máte zapnutú funkciu Meniť
výšky, VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom.
Označenie textu
Nastavte rotor na Upraviť, švihnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť
alebo Označiť všetko a klepnite dvakrát. Ak vyberiete možnosť „Označiť“,
bude označené slovo, ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí
dvakrát. Ak vyberiete možnosť „Označiť všetko“, bude označený celý text.
Rozsah označenia môžete meniť pomocou dvoch prstov.
Vystrihovanie, kopírovanie alebo
vkladanie
Uistite sa, že je rotor nastavený na úpravy. Ak máte označený text, švihnite
prstom nahor alebo nadol pre výber jednej z možností (Vystrihnúť,
Kopírovať alebo Vložiť) a potom klepnite dvakrát.
Späť
Zatraste iPhone, švihnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu,
ktorú chcete vrátiť späť a potom klepnite dvakrát.
Vloženie znaku s diakritikou
V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky, klepnite
dvakrát a podržte prst, až kým sa neprehrá zvuk, ktorý upozorňuje na
zobrazenie alternatívnych znakov. Potiahnite prst smerom doprava alebo
doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. Zdvihnutím prsta
vložíte do textu vybraný znak.
Zmena jazyka, v ktorom zadávate
text
Nastavte rotor na Jazyk a potom švihnite prstom smerom nahor alebo
nadol. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach,
vyberte možnosť „Predvolený jazyk“. Jazykový rotor sa vám zobrazí len v
prípade, že máte v nastavení Jazykový rotor VoiceOver zvolený viac ako
jeden jazyk. Viac v časti „Nastavenie funkcie VoiceOver“ na strane 140.
Vykonávanie telefónnych hovorov pomocou VoiceOver
Ak chcete odpovedať na hovor alebo ho ukončiť, klepnite na obrazovku dvakrát. Ak nadviažete
telefónny hovor a funkcia VoiceOver je zapnutá, na obrazovke sa namiesto možností hovoru
zobrazí numerická klávesnica. Týmto sa zjednoduší používanie klávesnice pri odpovedaní na
možnosti počas volania s automatickými systémami.
Zobrazenie možností hovoru: Označte tlačidlo Skryť kláv. v pravom dolnom rohu a klepnite
dvakrát.
Opätovné zobrazenie numerickej klávesnice: Označte tlačidlo Klávesnica v blízkosti stredu
obrazovky a klepnite dvakrát.
Používanie VoiceOver s aplikáciou Safari
Pri prehľadávaní webu v aplikácii Safari so zapnutou funkciou VoiceOver vám rotor s výsledkami
vyhľadávania umožní vypočuť si zoznam navrhovaných vyhľadávaných fráz.
Vyhľadávanie na webe: Označte vyhľadávacie pole, zadajte hľadaný text a potom pomocou
rotora vyberte Výsledky vyhľadávania. Švihnutím doprava alebo doľava sa pohybujete nahor
alebo nadol v zozname, klepnutím dvakrát na obrazovku vyhľadáte na webe aktuálnu frázu.
Používanie VoiceOver s aplikáciou Mapy
Pomocou funkcie VoiceOver môžete zväčšovať a zmenšovať mapu, umiestňovať značky a
získavať informácie o lokalitách.
Kapitola 31    Prístupnosť
147
Zväčšovanie a zmenšovanie: Označte mapu, použite rotor pre výber režimu zväčšovania a
potom švihnutím prsta zväčšite alebo zmenšite mapu.
Výber značky: Klepnite na značku, prípadne švihnutím prsta doľava alebo doprava vyberte
predošlú alebo ďalšiu položku.
Získanie informácií o lokalite: Ak je vybraná značka, klepnutím dvakrát zobrazíte informácie.
Švihnutím doprava alebo doľava označte tlačidlo Viac informácií a klepnutím dvakrát zobrazte
obrazovku s informáciami.
Upravovanie videí a nahrávok pomocou funkcie VoiceOver
Gestá VoiceOver môžete použiť na orezanie videí natočených pomocou fotoaparátu a nahratých
hlasových nahrávok.
Orezanie nahrávky: Na obrazovke s nahrávkami označte tlačidlo vpravo od nahrávky, ktorú
chcete orezať a klepnite dvakrát. Označte možnosť Orezať a klepnite dvakrát. V nástroji na
orezávanie vyberte začiatok a koniec orezanej časti. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného
výberu doprava a švihnutím nadol doľava. VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude
orezaný z nahrávky. Ak chcete orezať nahrávku, označte tlačidlo Orezať nahrávku a klepnite
dvakrát.
Orezanie videa: Počas prehrávania videa v aplikácii Fotky klepnite dvakrát na obrazovku pre
zobrazenie ovládacích prvkov videa a potom vyberte počiatočný alebo koncový bod nástroja na
orezanie. Švihnutím nahor ťaháte okraje označeného výberu doprava a švihnutím nadol doľava.
VoiceOver vás bude informovať o čase, ktorý bude orezaný z videa. Ak chcete video orezať,
označte možnosť Orezať a klepnite dvakrát.
Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple
Funkciu VoiceOver na iPhone môžete ovládať pomocou bezdrôtovej klávesnice Apple. Viac
v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 28.
Pomocou klávesových príkazov VoiceOver sa môžete pohybovať po obrazovke, vyberať položky,
čítať obsah obrazovky, upraviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. Všetky
klávesové príkazy (s výnimkou jedného) zahŕňajú použitie klávesov Control-Option. Tieto sú v
tabuľke označené ako „VO“.
Pomocník VoiceOver vyslovuje počas písania klávesy alebo klávesové príkazy. Prostredníctvom
pomocníka VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými ku
klávesovým kombináciám.
Klávesové príkazy funkcie VoiceOver
VO = Control-Option
148
Čítať všetko počnúc aktuálnou
polohou kurzora
VO–A
Čítať od vrchu
VO–B
Presunúť sa na stavový riadok
VO–M
Stlačiť tlačidlo Domov
VO–H
Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku
špecifikovanú nastavením rotora
VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo
Klepnúť na položku
VO–medzerník
Klepnúť dvakrát dvomi prstami
VO–„-“
Kapitola 31    Prístupnosť
Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rotora
VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol
VO–Command–šípka vpravo alebo VO–Command–šípka vľavo
Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rečového
rotora
Upraviť položku rečového rotora
VO–Command–šípka nahor alebo VO–Command–šípka nadol
Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie
VoiceOver
VO–S
Zapnúť alebo vypnúť clonu
obrazovky
VO–Shift-S
Zapnúť Pomocníka VoiceOver
VO–K
Vrátiť sa na predchádzajúcu
obrazovku, alebo vypnúť
pomocníka VoiceOver
Escape (ESC)
Rýchla navigácia
Ak zapnete funkciu Rýchla navigácia, môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok.
Rýchla navigácia je štandardne vypnutá.
Zapnutie alebo vypnutie rýchlej
navigácie
Šípka vľavo-šípka vpravo
Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku
špecifikovanú nastavením rotora
Šípka vpravo alebo šípka vľavo
Vybrať ďalšiu alebo
predchádzajúcu položku rotora
Šípka nahor alebo šípka nadol
Vybrať prvú alebo poslednú
položku
Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol
„Klepnúť“ na položku
Šípka nahor-šípka nadol
Rolovať nahor, nadol, doľava alebo Option–šípka nahor, Option–šípka nadol, Option–šípka vľavo, or Option–
doprava.
šípka vpravo
Zmeniť rotor
Šípka nahor–šípka vľavo alebo Šípka nahor–šípka vpravo
Klávesy s číslicami na bezdrôtovej klávesnici Apple môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych
čísiel v aplikácii Telefón, alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka.
Rýchla navigácia pomocou písmen
Pri prezeraní webových stránok so zapnutou funkciou Rýchla navigácia sa môžete rýchlo
pohybovať na stránke použitím nasledujúcich kláves: Stlačením klávesu presuniete kurzor na
nasledujúcu položku daného typu. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu položku, podržte
zároveň stlačený kláves Shift.
H
Hlavička
L
Odkaz
R
Textové pole
B
Tlačidlo
Kapitola 31    Prístupnosť
149
C
Ovládanie formulárov
I
Obrázok
T
Tabuľka
S
Statický text
W
Orientačný bod ARIA
X
Zoznam
M
Prvok rovnakého typu
1
Nadpis úrovne 1
2
Nadpis úrovne 2
3
Nadpis úrovne 3
4
Nadpis úrovne 4
5
Nadpis úrovne 5
6
Nadpis úrovne 6
Použitie braillovho displeja s funkciou VoiceOver
Na čítanie výstupu VoiceOver v Braillovom písme môžete použiť Bluetooth braillov displej. Na
ovládanie iPhonu so zapnutou funkciou VoiceOver môžete dokonca použiť aj braillov displej
so vstupnými klávesmi a ďalšími možnosťami ovládania. Zoznam podporovaných braillových
displejov nájdete na adrese www.apple.com/accessibility.
Nastavenie braillovho displeja: Zapnite displej a potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Bluetooth a zapnite Bluetooth. Potom prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
VoiceOver > Slepecké písmo a vyberte displej.
Vypínanie a zapínanie skratkopisu
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké
písmo.
Vypínanie a zapínanie 8-bodového Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Slepecké
slepeckého písma
písmo.
Výber jazyka
Braillov displej používa jazyk nastavený pre Ovládanie hlasom. Štandardne je to jazyk nastavený
pre iPhone v Nastavenia > Medzinárodné > Jazyk. V nastavení jazyka funkcie VoiceOver môžete
nastaviť iný jazyk pre funkciu VoiceOver a pre braillov displej.
Nastavenie jazyka VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné >
Ovládanie hlasom a potom vyberte jazyk.
Ak zmeníte jazyk pre iPhone, budete zrejme musieť znovu nastaviť jazyk pre funkciu VoiceOver a
pre braillov displej.
Ovládanie funkcie VoiceOver pomocou braillovho displeja
Krajné bunky braillovho displeja môžete nastaviť tak, že budú zobrazovať stav systému alebo
ďalšie informácie:
ÂÂ História oznamov obsahuje neprečítanú správu
ÂÂ Aktuálna správa histórie oznamov zatiaľ nebola prečítaná
ÂÂ Rozprávanie funkcie VoiceOver je stíšené
ÂÂ Batéria vo vašom iPhone je takmer vybitá (kapacita je nižšia ako 20%)
ÂÂ iPhone je orientovaný na šírku
150
Kapitola 31    Prístupnosť
ÂÂ Obrazovka je vypnutá
ÂÂ Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vľavo
ÂÂ Aktuálny riadok obsahuje ďalší text vpravo
Nastavenie krajných buniek na zobrazovanie stavových informácií: Prejdite do Nastavenia >
Všeobecné > Prístupnosť > Slepecké písmo > Stavová bunka a klepnite na Vľavo alebo Vpravo.
Zobrazenie rozšíreného popisu stavovej bunky: Na vašom braillovom displeji stlačte tlačidlo
smerovača stavovej bunky.
Presmerovanie zvuku prichádzajúcich hovorov
Zvuk prichádzajúcich hovorov môžete automaticky presmerovať zo slúchadla iPhonu do
náhlavnej sady alebo reproduktora.
Presmerovanie zvuku hovorov: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
Prichádzajúce hovory a vyberte výstup pre prichádzajúce hovory.
Siri
Pomocou Siri môžete vykonávať úlohy tak, že jednoducho poviete, čo chcete spraviť.
VoiceOver zároveň môže čítať odpovede Siri určené pre vás. Viac informácií nájdete v časti
kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.
Trojité stlačenie tlačidla Domov
Rýchle stlačenie tlačidla Domov trikrát po sebe je jednoduchý spôsob, akým môžete zapnúť
alebo vypnúť funkcie prístupnosti. Pomocou trojitého stlačenia tlačidla Domov môžete zapínať
a vypínať funkcie VoiceOver alebo Biela na čiernej, prípadne mu priradiť jednu z nasledujúcich
funkcií:
ÂÂ Vypínanie a zapínanie funkcie VoiceOver
ÂÂ Vypínanie a zapínanie funkcie Biela na čiernej
ÂÂ Vypínanie a zapínanie funkcie Zväčšovanie
Trojité stlačenie tlačidla Domov je v predvolených nastaveniach vypnuté.
Nastavenie trojitého stlačenia tlačidla Domov: Prejdite do Nastavenie > Všeobecné >
Prístupnosť > Trojité stlačenie Domov a priraďte mu vybranú funkciu.
Zväčšovanie
Množstvo aplikácií na iPhone vám umožňuje zväčšovať a zmenšovať vybrané prvky na
obrazovke. Napríklad v Safari môžete klepnutím dvakrát alebo použitím dvoch prstov zväčšovať
časti webových stránok.
Zväčšovanie je tiež špecifická funkcia prístupnosti, ktorá vám umožňuje zväčšiť celú obrazovku
ľubovoľnej aplikácie a uľahčiť tak jej používanie.
Ak používate Zväčšovanie s bezdrôtovou klávesnicou Apple (viac v časti „Používanie bezdrôtovej
Apple klávesnice“ na strane 28), pohybuje sa zväčšená časť obrazovky spolu s kurzorom tak, že
sa tento neustále nachádza v jej strede.
Zapnutie funkcie Zväčšovanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
Zväčšovanie. Prípadne použite funkciu Trojité stlačenie Domov. Viac v časti „Trojité stlačenie
tlačidla Domov“ na strane 151.
Kapitola 31    Prístupnosť
151
Poznámka: Funkcie VoiceOver a Zväčšovanie nie je možné používať naraz.
Zväčšovanie a zmenšovanie
Klepnite na obrazovku dvakrát troma prstami. Funkcia Zväčšovanie je
prednastavená tak, že sa obrazovka zväčší o 200 percent. Ak manuálne
zmeníte zväčšenie (použitím nižšie popísaného gesta), iPhone
automaticky použije tú istú úroveň zväčšenia pri klepnutí troma prstami
dvakrát.
Zmena zväčšenia
Klepnite na obrazovku tromi prstami a potiahnite ich smerom nahor
(zvyšovanie zväčšenia) alebo nadol (znižovanie zväčšenia). Toto gesto sa
podobá na klepnutie dvakrát, avšak po druhom klepnutí nezdvihnete
prsty, ale potiahnete ich po obrazovke. Akonáhle začnete ťahať, môžete
používať len jeden prst.
Pohyb po obrazovke
Počas zväčšenia potiahnite alebo švihnite po obrazovke troma prstami.
Akonáhle začnete ťahať, môžete používať už len jeden prst, takže vidíte
väčšiu časť obrazovky. Do strán sa môžete pohybovať aj tak, že podržíte
prst na príslušnom okraji obrazovky. Čím bližšie sa váš prst nachádza pri
okraji obrazovky, tým je pohyb rýchlejší. Po otvorení novej obrazovky sa
zväčšená oblasť presunie do hornej a strednej časti obrazovky.
Veľký text
Funkcia Veľký text vám umožňuje zväčšiť text v pripomienkach a aplikáciách Kalendár, Kontakty,
Mail, Správy a Poznámky.
Nastavenie veľkosti textu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Veľký text.
Biela na čiernej
Funkcia Biela na čiernej obráti farby na displeji zariadenia iPhone, čo uľahčuje čítanie informácií
na obrazovke. Ak je funkcia Biela na čiernej zapnutá, obrazovka vyzerá ako fotografický negatív.
Obrátenie farieb obrazovky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Čierna na
bielej.
Rozprávať výber
Aj ak je vypnutá funkcia VoiceOver môžete nastaviť iPhone tak, aby nahlas čítal akýkoľvek
označený text.
Zapnutie funkcie Rozprávať výber a úprava rýchlosti rozprávania: Prejdite do Nastavenia >
Všeobecné > Prístupnosť > Rozprávať výber.
Prečítanie textu
Označte text a klepnite na Rozprávať.
Funkcia Rozprávať autotext
Funkcia Rozprávať autotext číta počas písania na klávesnici zariadenia iPhone navrhované slová
a opravy.
Zapnutie a vypnutie funkcie Rozprávať autotext: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > Rozprávať autotext.
Funkciu Rozprávať auto text je možné používať súčasne s funkciami VoiceOver alebo
Zväčšovanie.
152
Kapitola 31    Prístupnosť
Mono zvuk
Mono zvuk kombinuje ľavý a pravý stereo kanál do mono signálu, ktorý je potom prehrávaný v
oboch kanáloch. Vyváženie mono signálu môžete pre dosiahnutie vyššej hlasitosti vpravo alebo
vľavo upraviť.
Zapnutie a vypnutie funkcie Mono zvuk: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
Mono zvuk.
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi
Agentúra FCC upravila pravidlá kompatibility načúvacích prístrojov (Hearing Aid Compatibility
- HAC) pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá vyžadujú testovanie a hodnotenie
vybraných telefónov podľa štandardov American National Standard Institute (ANSI)
C63.19-2007, ktoré sú stanovené pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Štandard ANSI
pre kompatibilitu s načúvacími prístrojmi obsahuje dva typy hodnotení: hodnotenie „M“
(obmedzenie elektromagnetického rušenia umožňujúce akustické spojenie s načúvacími
prístrojmi, ktoré nepracujú v režime telecoil) a hodnotenie „T“ (určené pre indukčné spojenie
s načúvacími prístrojmi, ktoré pracujú v režime telecoil). Hodnotenie prebieha na stupnici
od jedna do štyri, kde štyri znamená najväčšiu kompatibilitu. Podľa pravidiel FCC sa telefón
považuje za kompatibilný, ak dosiahol hodnotenie M3 alebo M4 pri akustickom spojení a T3
alebo T4 pri indukčnom spojení.
Informácie o aktuálnom hodnotení kompatibility iPhone s načúvacími prístrojmi nájdete na
adrese www.apple.com/support/hac.
Tieto hodnotenia však nezaručujú, že bude konkrétny model telefónu spolupracovať s
konkrétnym načúvacím zariadením. Niektoré načúvacie zariadenia fungujú dobre aj s telefónmi,
ktoré nespĺňajú konkrétne hodnotenia. Ak si chcete byť istý kompatibilitou telefónu a
načúvacieho prístroja, otestujte ich spolu pred zakúpením.
Režim načúvací prístroj
iPhone 4 GSM obsahuje režim načúvací prístroj, ktorý môže po aktivácii znížiť rušenie niektorých
typov načúvacích prístrojov. Režim načúvací prístroj obmedzuje výkon mobilného vysielača v
pásme GSM 1900, čo môže mať za následok zníženú silu mobilného 2G signálu.
Aktivácia režimu načúvací prístroj (len na iPhone 4): Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť.
Vlastné vibrovania
Telefonickým alebo FaceTime hovorom od dôležitých kontaktov môžete priradiť špecifické
vibrovanie. Vyberte si niektoré z existujúcich vibrovaní, prípadne si vytvorte vaše vlastné.
Zapnutie vlastných vibrovaní: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Vlastné
vibrovania.
Výber vibrovania pre kontakt
V Kontaktoch vyberte kontakt a potom klepnite na „vibrovanie“. Ak v
informáciách o kontakte nie je zobrazené vibrovanie, klepnite najprv na
Upraviť a pridajte ho.
Vytvorenie nového vibrovania
Počas upravovania kontaktu klepnite na „vibrovanie“ a potom klepnite
na Vytvoriť nové vibrovanie. Prípadne prejdite do Nastavenia > Zvuky >
Vibrovanie > Vytvoriť nové vibrovanie.
Nastavenie vlastného vibrovania
ako predvoleného
Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Vibrovanie a vyberte vibrovanie.
Kapitola 31    Prístupnosť
153
Upozorňovanie bleskom
Ak nepočujete zvuky oznamujúce prichádzajúce hovory a ďalšie upozornenia, môžete nastaviť
iPhone tak, aby vás na ne upozorňoval pomocou LED blesku (nachádza sa vedľa fotoaparátu v
zadnej časti iPhonu). Upozorňovanie bleskom funguje iba ak je iPhone zamknutý alebo v režime
spánku. Táto funkcia je dostupná len na iPhone 4 a novších modeloch.
Zapnutie funkcie upozorňovanie bleskom: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť
> Upozorňovať bleskom.
AssistiveTouch
Funkcia AssistiveTouch vám uľahčuje používanie iPhonu v prípade, že máte problémy so
stláčaním tlačidiel alebo ovládaním dotykovej obrazovky. iPhone môžete ovládať pomocou
funkcie AssistiveTouch spolu s kompatibilným adaptívnym príslušenstvom (ako je napríklad
joystick). Funkciu AssistiveTouch môžete používať na uľahčenie vykonávania ťažkých gest aj bez
použitia príslušenstva.
Zapnutie funkcie AssistiveTouch: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť >
AssistiveTouch. Zapínanie a vypínanie funkcie AssistiveTouch môžete priradiť aj trojitému
stlačeniu tlačidla Domov. Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Trojité stlačenie
Domov.
Úprava rýchlosti pohybu kurzora
Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Rýchlosť
dotyku.
Zobrazenie a skrytie menu funkcie Kliknite na sekundárne tlačidlo na vašom príslušenstve.
AssistiveTouch
Skrytie tlačidla menu
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > AssistiveTouch > Vždy
zobraziť menu.
Vykonanie švihnutia alebo
potiahnutia, ktoré vyžadujú 2, 3, 4
alebo 5 prstov
Klepnite na tlačidlo menu, klepnite na Gestá a potom klepnite na počet
prstov potrebných na vykonanie gesta. Po tom, čo sa na obrazovke
zobrazia kruhy (ich počet zodpovedá počtu prstov), švihnite alebo
potiahnite prsty v smere vyžadovanom gestom. Po skončení klepnite na
tlačidlo menu.
Vykonanie gesta priblíženia alebo
oddialenia dvoch prstov
Klepnite na tlačidlo Menu, klepnite na Obľúbené a potom klepnite na
Zovrieť. Na obrazovke sa zobrazia kruhy pre vykonanie gesta zovrieť.
Klepnutím kdekoľvek na obrazovke presuniete tieto kruhy na dané
miesto. Potiahnutím kruhov vykonáte gesto určené na zmenšovanie alebo
zväčšovanie. Po skončení klepnite na tlačidlo menu.
Vytvorenie vlastného gesta
Klepnite na tlačidlo Menu, klepnite na Obľúbené a potom klepnite na
kontajner bez gesta. Prípadne prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Prístupnosť > AssistiveTouch > Vytvoriť vlastné gesto.
Klepnite na tlačidlo menu a potom klepnite na Zariadenie.
Zamknutie alebo otočenie
obrazovky, úprava hlasitosti,
prepínanie medzi tichým režimom
a zvonením a simulácia zatrasenia
iPhonu
Simulácia stlačenia tlačidla Domov Klepnite na tlačidlo menu a potom klepnite na Domov.
154
Presunutie tlačidla menu
Potiahnite tlačidlo na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Opustenie menu bez vykonania
gesta
Klepnite kdekoľvek mimo menu.
Kapitola 31    Prístupnosť
Služba Univerzálny prístup v Mac OS X
Keď používate iTunes na synchronizáciu informácií a obsahu vašej knižnice iTunes so zariadením
iPhone, využite funkcie služby Univerzálny prístup v Mac OS X. V aplikácii Finder vyberte
Pomocník > Pomocník pre Mac a hľadajte Univerzálny prístup.
Viac informácií o funkciách prístupnosti zariadenia iPhone a Mac OS X nájdete na adrese www.
apple.com/accessibility.
Podpora ďalekopisu - TTY
Na pripojenie iPhonu k TTY prístroju môžete použiť adaptér iPhone TTY (dostupný osobitne v
mnohých oblastiach). Navštívte www.apple.com/store (služba nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach), alebo kontaktujte vášho lokálneho predajcu Apple.
Pripojenie iPhonu k ďalekopisnému stroju: Prejdite do Nastavenia > Telefón a zapnite možnosť
TTY. Potom pripojte váš iPhone k TTY prístroju pomocou adaptéra iPhone TTY.
Ak je na iPhone povolené TTY, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .
Pre viac informácií o používaní ďalekopisného stroja si pozrite k nemu priloženú dokumentáciu.
Minimálna veľkosť písma emailových správ
Ak chcete zlepšiť čitateľnosť textu emailov, nastavte minimálnu veľkosť písma v aplikácii Mail na
Veľké, Extra veľké alebo Obrovské.
Nastavenie minimálnej veľkosti písma emailových správ: Prejdite do Nastavenia > Mail,
kontakty, kalendáre > Veľkosť písma.
Veľkosť písma nastavená pomocou funkcie Veľký text anuluje toto nastavenie.
Priraditeľné zvonenia
Jednotlivým kontaktom z vášho zoznamu kontaktov môžete priradiť špecifické zvonenia, takže
ich bude možné identifikovať podľa zvuku. Zvonenia si môžete zakúpiť v iTunes Store na vašom
iPhone.. Viac v časti „Nakupovanie hudby, audiokníh a zvukov“ na strane 108.
Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka)
Ovládacie prvky pre prehrávanie a pozastavenie prehrávania odkazu v službe „Visual Voicemail“
vám umožňujú ovládať prehrávanie správ. Potiahnutím posuvníka na indikátore priebehu
prehrávania môžete opakovane prehrať tú časť správy, ktorá vám nie je zrozumiteľná. Viac v časti
„Kontrola odkazovej schránky“ na strane 49.
Klávesnica orientovaná na šírku
Množstvo aplikácií, vrátane aplikácií Mail, Safari, Správy, Poznámky a Kontakty, vám umožňujú
otočiť iPhone počas písania, takže môžete používať väčšiu klávesnicu.
Veľká klávesnica telefónu
Telefonujte jednoduchým klepnutím na položky v zozname kontaktov a obľúbených položiek.
Vytáčanie čísel vám uľahčí veľká numerická klávesnica na iPhone. Viac v časti „Telefonické
hovory“ na strane 43.
Kapitola 31    Prístupnosť
155
Ovládanie hlasom
Ovládanie hlasom vám umožňuje uskutočňovať telefónne hovory a ovládať prehrávanie hudby
pomocou hlasových príkazov. Viac v časti „Hlasové vytáčanie“ na strane 44 a „Používanie Siri
alebo ovládania hlasom s aplikáciou Hudba“ na strane 67.
Skryté titulky
Zapnutie skrytých titulkov vo videách: Prejdite so Nastavenia > Video > Skryté titulky.
Nie všetky videá obsahujú skryté titulky.
156
Kapitola 31    Prístupnosť
Nastavenia
32
Nastavenia vám umožňujú konfigurovať iPhone, nastavovať možnosti aplikácií, pridávať účty a
zadávať ďalšie nastavenia.
Režim lietadlo
Režim lietadlo deaktivuje všetky bezdrôtové funkcie kvôli zníženiu možných interferencií s
prístrojmi lietadla a iným elektronickým vybavením.
Aktivácia režimu lietadlo: Prejdite do nastavení a zapnite Režim lietadlo.
Ak je režim lietadlo spustený, v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa objaví symbol .
iPhone nebude vysielať žiadny telefonický, rádiový, Wi-Fi, ani Bluetooth signál a ani nebude
prijímať GPS signál, v dôsledku čoho nebudú prístupné mnohé funkcie zariadenia iPhone.
Nebude možné používať aplikácie, ktoré vyžadujú tieto signály (napríklad pripájať sa na
internet, vykonávať a prijímať telefonické hovory, odosielať a prijímať textové správy, získavať
správy visual voicemail a ďalšie).
Ak to povoľuje operátor lietadla a príslušné zákony a nariadenia, môžete naďalej počúvať
hudbu, prehrávať videá, prezerať si emailové správy, kalendár a ďalšie dáta, ktoré už boli prijaté
na vašom zariadení a všetky aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie na internet.
Ak je dostupná Wi-Fi sieť, je to povolené leteckým operátorom a platnými zákonmi a
nariadeniami, môžete prejsť do Nastavenia > Wi-Fi a zapnúť Wi-Fi. Môžete zapnúť Bluetooth v
Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth.
Wi-Fi
Pripájanie k Wi-Fi sieťam
Nastavenia Wi-Fi slúžia na pripojenie zariadenia iPhone na internet pomocou miestnych Wi-Fi
sietí. Keď je iPhone pripojený k sieti Wi-Fi, zobrazuje ikona Wi-Fi v stavovom riadku v hornej
časti obrazovky intenzitu Wi-Fi signálu. Čím viac paličiek vidíte, tým je signál silnejší. Ak nie sú
v oblasti dostupné žiadne siete Wi-Fi, alebo ak je Wi-Fi vypnuté, iPhone sa pripojí na internet
prostredníctvom vašej mobilnej dátovej siete (v prípade, že je dostupná).
Po pripojení k Wi-Fi sieti sa iPhone bude k tejto sieti automaticky pripájať vždy, keď bude v jej
dosahu. Ak je v dosahu viac než jedna už použitá sieť, iPhone sa pripojí k tej naposledy použitej.
iPhone môžete použiť aj na nastavenie novej základne AirPort, ktorá poskytuje Wi-Fi služby
ďalším zariadeniam doma alebo v kancelárii. Viac v časti „Nastavenie základne AirPort“ na
strane 158.
Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi: Prejdite do Nastavenia > Wi-Fi.
157
Nastavenie zariadenia iPhone tak,
aby vyžadoval vaše potvrdenie pri
pripájaní sa k novej sieti
Vyberte Wi-Fi a vypnite alebo zapnite možnosť „Potvrdiť pripojenie“.
Ak je možnosť „Potvrdiť pripojenie“ vypnutá a posledná použitá sieť nie
je v dosahu, musíte sa pre pripojenie na internet pripojiť k sieti Wi-Fi
manuálne.
Vypnutie pripájania zariadenia
iPhone k už použitej sieti
Vyberte Wi-Fi a klepnite na vedľa siete, ku ktorej ste už boli pripojení.
Potom klepnite na „Odstrániť zo zoznamu“.
Pripojenie sa k uzavretej Wi-Fi sieti Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, ktorá nie je zobrazená v zozname
nájdených sietí, vyberte Wi-Fi > Iná a zadajte názov siete.
Pri prihlasovaní sa k uzavretej sieti musíte vopred poznať názov siete,
heslo a typ zabezpečenia danej siete.
Upravenie nastavení pre
pripájanie sa k Wi-Fi sieti
Vyberte Wi-Fi a klepnite na
vedľa siete.
Nastavenie základne AirPort
Základňa AirPort poskytuje Wi-Fi pripojenie k sieti u vás doma, v škole alebo vo vašej firme.
iPhone môžete použiť na nastavenie novej základne AirPort Express, AirPort Extreme alebo Time
Capsule.
Použitie sprievodcu nastavením AirPortu: Prejdite do Nastavenia > Wi-Fi. V časti „Nastaviť
základňu AirPort“ klepnite na názov základne, ktorú chcete nastaviť. Potom sa riaďte
inštrukciami na obrazovke.
Niektoré staršie typy základní nie je možné nastaviť pomocou iOS zariadenia. Informácie
týkajúce sa nastavenia nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.
Ak základňa, ktorú chcete nastaviť, nie je uvedená v zozname, uistite sa, že je pripojená k zdroju
napájania, že ste v jej dosahu a že zatiaľ nebola nakonfigurovaná. Nastaviť môžete len nové
základne, alebo základne, ktoré boli obnovené.
Ak je vaša základňa AirPort už nastavená, AirPort utilita z obchodu App Store vám umožňuje
meniť jej nastavenia a monitorovať jej stav na zariadení iPhone.
Hlásenia
Hlásenia typu „push“ sa zobrazujú v centre hlásení a upozorňujú vás na nové informácie aj vtedy,
ak nie je spustená príslušná aplikácia. Hlásenia závisia od aplikácie a môžu obsahovať textové
alebo zvukové upozornenia, prípadne odznak s číslom na ikone aplikácie na ploche.
Hlásenia môžete vypnúť a taktiež môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.
Vypnutie alebo zapnutie hlásení: Prejdite do Nastavenia > Hlásenia. Klepnite na položku v
zozname a potom pre ňu zapnite alebo vypnite hlásenia.
Aplikácie, ktoré majú vypnuté hlásenia, sa zobrazia v zozname Nie v centre hlásení.
158
Zmena počtu hlásení
Klepnite na hlásenia a potom vyberte položku v zozname Nie v centre
hlásení. Ak chcete nastaviť počet hlásení tohto typu, ktoré sa zobrazia v
centre hlásení, klepnite na Zobraziť.
Zmena štýlu upozornenia
Klepnite na hlásenia a potom vyberte položku v zozname Nie v centre
hlásení. Ak chcete vypnúť upozornenia, klepnite na Žiadne.
Zmena poradia hlásení
Klepnite na Hlásenia a potom klepnite na Upraviť. Ťahaním upravte
hlásenia do želaného poradia. Ak chcete vypnúť hlásenie, potiahnite ho
do zoznamu Nie v centre hlásení.
Kapitola 32    Nastavenia
Zobrazovanie odznakov s číslami
na ikonách aplikácií s hlásením
Klepnite na Hlásenia, vyberte položku v zozname V centre hlásení a
vypnite možnosť Odznak na aplikácii.
Skrytie upozornení, keď je iPhone
zamknutý
Klepnite na hlásenia a potom vyberte aplikáciu v zozname Nie v centre
hlásení. Ak chcete skryť upozornenia aplikácií, keď je iPhone zamknutý,
vypnite možnosť „Na zamknutej ploche“.
Niektoré aplikácie obsahujú aj ďalšie možnosti. Napríklad aplikácia Správy vám umožňuje
špecifikovať počet opakovaní zvuku upozornenia a to, či majú hlásenia obsahovať aj náhľad
správy.
Lokalizačné služby
Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Pripomienky, Mapy, Fotoaparát a aplikáciám
tretích strán, založeným na určovaní polohy, získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Dáta
získavané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte, ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu.
Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete,
miestnych Wi-Fi sietí (v prípade, že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých
oblastiach). Ak funkciu lokalizačné služby práve nepoužívate, vypnite ju. Predĺžite tak výdrž
batérie.
Ak aplikácia používa lokalizačné služby, v stavovom riadku sa zobrazí .
Na obrazovke s nastaveniami lokalizačných služieb sa zobrazí každá aplikácia a systémová
služba, ktorá používa lokalizačné služby a zároveň tu môžete vidieť, či sú lokalizačné služby
pre jednotlivé aplikácie alebo služby zapnuté alebo vypnuté. Ak nechcete používať lokalizačné
služby, môžete ich vypnúť pre všetky aplikácie či služby, alebo len pre vybrané aplikácie či
služby. Ak funkciu lokalizačné služby vypnete, budete vyzvaný k jej opätovnému zapnutiu v
prípade, že sa ju nejaká aplikácia alebo služba pokúsi použiť.
Ak máte v iPhone aplikácie tretích strán, ktoré používajú lokalizačné služby, mali by ste si
prečítať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Zistíte tak, akým spôsobom
tieto aplikácie využívajú vaše informácie o polohe.
Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb: Prejdite do Nastavenia > Lokalizačné služby.
VPN
Siete typu VPN sa používajú v mnohých organizáciách a umožňujú bezpečný prenos
súkromných informácií cez verejnú sieť. VPN je potrebné nastaviť napríklad vtedy, ak chcete
pristupovať k vašim pracovným emailom. Toto nastavenie sa zobrazí, ak máte na vašom iPhone
nakonfigurované pripojenie k VPN (virtuálna privátna sieť). Nastavenie vám umožňuje zapnúť
alebo vypnúť VPN. Viac v časti „Sieť“ na strane 163.
Zdieľanie internetu
Zdieľanie internetu (iPhone 4 novšie modely) môžete použiť na zdieľanie internetového
pripojenia s iným počítačom alebo zariadením (iPod, iPad alebo iný iPhone), ktoré je pripojené
k vášmu iPhonu cez Wi-Fi. Pomocou zdieľania internetu môžete zdieľať internetové pripojenie
aj s počítačom, ktorý je pripojený k vášmu iPhonu cez Bluetooth alebo USB. Zdieľanie internetu
funguje len v prípade, že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej
siete.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Služba môže byť
spoplatnená. Pre viac informácií kontaktujte vášho operátora.
Kapitola 32    Nastavenia
159
Zdieľanie internetového pripojenia: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a kliknite na
Nastaviť zdieľanie internetu (ak sa táto možnosť zobrazí) pre nastavenie tejto služby u vášho
operátora.
Po zapnutí zdieľania internetu sa môžu nasledovnými spôsobmi pripájať ďalšie zariadenia:
ÂÂ W-Fi: Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí váš iPhone.
ÂÂ USB: Pripojte váš počítač k iPhonu pomocou kábla Dock konektor - USB. V nastaveniach siete
vášho počítača vyberte iPhone a upravte nastavenia siete.
ÂÂ Bluetooth: Na iPhone prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a zapnite Bluetooth.
Informácie o spárovaní a prepojení iPhonu s vaším počítačom nájdete v dokumentácii
dodanej s počítačom.
Ak je zariadenie pripojené, zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhonu modrý pás. Zdieľanie
internetu prostredníctvom USB zostáva zapnuté, aj keď ho aktívne nepoužívate.
Poznámka: Ikona zdieľania internetu
využívajú zdieľanie internetu.
sa zobrazí v stavovom riadku iOS zariadení, ktoré
Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone
Prejdite do Nastavenia > Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte
heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov.
Monitorovanie využívania
mobilnej dátovej siete
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie.
Operátor
Táto položka sa zobrazí v GSM sieťach v prípade, že ste mimo dosahu siete vášho mobilného
operátora a v oblasti sú dostupné iné dátové siete, ktoré je možné použiť na telefonovanie,
službu „Visual Voicemail“ a pripojenie na internet cez mobilnú dátovú sieť. Telefonovať môžete
len u tých operátorov, ktorí majú s vaším operátorom uzatvorenú roamingovú zmluvu. Služba
môže byť spoplatnená. Roamingové poplatky vám môžu byť vyúčtované prostredníctvom
vášho operátora.
Výber operátora: Prejdite do Nastavenia > Operátor a vyberte sieť, ktorú chcete používať.
Akonáhle vyberiete sieť, bude iPhone používať už len túto sieť. Ak vybraná sieť nie je dostupná,
zobrazí sa na obrazovke zariadenia iPhone nápis „Žiadna sieť“.
Zvuky a prepínač Zvoniť/Ticho
iPhone môžete nastaviť tak, aby prehral zvuk pri každom prijatí novej správy, emailu, hovoru,
Tweetu, odkazu alebo pripomienky. Zvuky je možné prehrať aj pri odoslaní emailu, stlačení
znaku na dotykovej klávesnici alebo pri zamknutí zariadenia iPhone.
Ak je iPhone v tichom režime, neprehráva žiadne zvonenia, upozornenia ani zvukové efekty.
Budíky aplikácie hodiny však sú prehrávané.
Prepínanie medzi hlasným a tichým režimom: Prepnite prepínač Zvoniť/Ticho na boku
zariadenia iPhone.
Poznámka: V niektorých oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Fotoaparát a Diktafón
prehrávané aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.
160
Kapitola 32    Nastavenia
Nastavenie vibrovania zariadenia Prejdite do Nastavenia > Zvuky a zapnite Vibrovanie.
iPhone pri prichádzajúcom hovore
Úprava hlasitosti vyzváňania a
upozornení
Prejdite do Nastavenia > Zvuky a potiahnite posuvník. V prípade, že
je zapnutá možnosť „Upravovať tlačidlami“, použite tlačidlá na boku
zariadenia iPhone.
Povolenie úprav hlasitosti
vyzváňania a upozornení
pomocou tlačidiel hlasitosti
Prejdite do Nastavenia > Zvuky a zapnite možnosť „Upravovať tlačidlami“.
Nastavenie zvonenia
Prejdite do Nastavenia > Zvuky > Zvonenie.
Nastavenie zvukov vyzváňania a
upozornení
Prejdite do Nastavenia > Zvuky a vyberte zvuky pre položky v zozname.
Jas
Jas obrazovky ovplyvňuje výdrž batérie. Pre predĺženie času, počas ktorého nebude nutné
iPhone nabíjať, stlmte jas obrazovky, prípadne použite funkciu Automatický jas.
Nastavenie jasu obrazovky Prejdite do Nastavenia > Jas a potiahnite posuvník.
Automatické nastavovanie jasu na
zariadení iPhone
Prejdite do Nastavenia > Jas a vypnite alebo zapnite Automatický jas. Ak
je funkcia Automatický jas zapnutá, iPhone sám nastavuje jas obrazovky
podľa aktuálneho osvetlenia, hodnotu ktorého získava pomocou
vstavaného svetelného senzora.
Pozadie
Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú
obrazovku alebo pre plochu. Viac v časti „Pridanie pozadia“ na strane 24.
Všeobecné
Všeobecné nastavenia obsahujú nastavenia siete, zdieľania, bezpečnosti a ďalšie nastavenia
systému iOS. Môžete tu tiež nájsť informácie o iPhone a obnoviť rôzne nastavenia zariadenia
iPhone
Informácie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie pre získanie informácií o zariadení iPhone,
vrátane dostupného úložiska, sériových čísiel, sieťovej adresy, čísla IMEI (International Mobile
Equipment Identity) a ICCID (Integrated Circuit Card Identifier alebo Smart Card) (GSM), MEID
(Mobile Equipment Identifier) (CDMA), právnych a regulačných informácií.
Zmena názvu zariadenia: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Informácie a potom klepnite
na Názov.
Názov zariadenia sa zobrazí v postrannom paneli iTunes po pripojení k iTunes a zároveň ho
používa iCloud.
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softvéru vám umožňuje sťahovať a inštalovať aktualizácie iOS od spoločnosti Apple.
Aktualizácia na najnovšiu verziu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
Ak je dostupná novšia verzia iOS, riaďte sa počas jej sťahovania a inštalácie inštrukciami na
obrazovke.
Kapitola 32    Nastavenia
161
Poznámka: Uistite sa, že je iPhone pripojený k zdroju napájania. Inštalácia aktualizácie, ktorá
môže trvať aj niekoľko minút, tak môže bezpečne prebehnúť.
Štatistiky používania
Štatistiky používania vám umožňujú zobraziť využitie mobilnej siete, stav batérie a dostupné
úložisko. Taktiež tu môžete zobraziť a spravovať iCloud úložisko.
Zobrazenie využitia mobilnej siete, stavu batérie a dostupného úložiska: Prejdite do
Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky.
Zobrazenie využitia mobilnej siete Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie.
Spravovanie iCloud úložiska
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Spravovať úložisko.
Viac informácií nájdete v časti „iCloud“ na strane 17.
Zobrazenie úložiska aplikácií
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky. Zobrazí sa miesto
v úložisku, ktoré zaberajú jednotlivé aplikácie. Podrobné informácie
zobrazíte klepnutím na aplikáciu.
Vynulovanie štatistík používania
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky > Mobilné používanie
a klepnite na Vynulovať štatistiky, čím vynulujete dátové a kumulatívne
časové štatistiky.
Zobrazenie percentuálneho stavu
nabitia batérie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky a zapnite Percentá batérie.
Siri
Siri vám umožňuje ovládať iPhone pomocou hlasových žiadostí. Môžete uskutočniť telefonický
hovor, odoslať správu, vytvoriť pripomienku, nájsť reštauráciu a dokonca nadiktovať text.
Poznámka: Siri je dostupné len na iPhone 4S a vyžaduje pripojenie na internet. Služba Siri
nemusí byť dostupná pre všetky jazyky alebo vo všetkých oblastiach a jej funkcie sa môžu v
jednotlivých oblastiach líšiť. Prenos dát v mobilnej sieti môže byť spoplatnený.
Povolenie Siri: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri.
Informácie o používaní Siri nájdete v časti kapitola 4, „Siri,“ na strane 40.
162
Nastavenie jazyka, pomocou
ktorého zadávate žiadosti pre Siri
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri > Jazyk.
Nastavenie hlasovej odozvy
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri > Hlasová odozva.
Vyberte možnosť „Len náhlavná sada“, ak chcete, aby Siri odpovedal
pomocou zvukov len ak používate slúchadlá alebo Bluetooth zariadenie.
Výber vlastnej vizitky pre osobné
informácie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri > Moje info.
Nastavením vašej vizitky z kontaktov umožníte Siri používať polohu a
ďalšie informácie, ktoré ste pridali na vašu vizitku, ako je napríklad adresa
vášho bydliska alebo práce a osobné vzťahy s ostatnými kontaktami.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
„Priložte si telefón k uchu“
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri > Priložte si telefón k uchu
Toto nastavenie vám umožňuje aktivovať Siri tak, že si priložíte iPhone
k uchu. Obrazovka musí byť zapnutá. Ak je táto možnosť zapnutá,
priložením zariadenia iPhone k uchu nedôjde k aktivácii Siri.
Kapitola 32    Nastavenia
Sieť
V nastaveniach siete môžete nastaviť VPN (virtuálna privátna sieť) pripojenie, pristupovať k
nastaveniam Wi-Fi, alebo vypnúť a zapnúť mobilný dátový roaming.
Ak sa niektorá aplikácia potrebuje pripojiť na internet, iPhone vykoná postupne nasledovné
úkony, až kým sa jej nepodarí pripojiť:
ÂÂ Pripojí sa prostredníctvom naposledy použitej dostupnej Wi-Fi siete .
ÂÂ Zobrazí zoznam Wi-Fi sietí v dosahu a pripojí sa prostredníctvom siete, ktorú vyberiete.
ÂÂ Pripojí sa prostredníctvom mobilnej dátovej siete (ak je dostupná).
Ak je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete, zobrazí sa v
stavovom riadku ikona (UMTS/HSPA+/EV-DO ), (EDGE) alebo (GPRS/1xRTT).
Mobilná sieť 3G (UMTS) podporuje v GSM sieťach možnosť simultánneho dátového prenosu
a telefonického hovoru. Ak ste pripojení k inému typu mobilnej siete, nemôžete telefonovať a
zároveň používať internetové služby, pokiaľ iPhone nie je pripojený na internet prostredníctvom
Wi-Fi. V závislosti od pripojenia k sieti je možné, že nebudete môcť prijímať telefónne hovory,
kým iPhone prenáša dáta cez mobilnú sieť — napríklad počas sťahovania webovej stránky.
GSM siete: S pripojením EDGE alebo GPRS môžu byť hovory počas dátových prenosov
presmerované priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas
hovorov, na ktoré sa rozhodnete odpovedať.
CDMA: S pripojením EV-DO sú pri odpovedaní na prichádzajúce hovory dátové prenosy
pozastavené. S 1xRTT pripojením môžu byť hovory počas dátových prenosov presmerované
priamo do odkazovej schránky. Dátové prenosy budú pozastavené počas hovorov, na ktoré sa
rozhodnete odpovedať.
Dátové prenosy budú po ukončení hovoru pokračovať.
Vypnutie a zapnutie Mobilných dát: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a vypnite alebo
zapnite Mobilné dáta.
Ak sú vypnuté mobilné dáta, všetky dátové služby budú používať len Wi-Fi — vrátane emailu,
prezerania webových stránok, push hlásení a ďalších služieb. Ak sú zapnuté mobilné dáta, môže
byť prenos dát v sieti operátora spoplatnený. Napríklad niektoré funkcie a služby, ako Siri alebo
iMessage, prenášajú dáta a využívanie týchto funkcií a služieb môže ovplyvniť výšku poplatkov
za dátový program.
Vypínanie a zapínanie hlasového
roamingu (CDMA)
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite
Hlasový roaming. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za používanie sietí
iných operátorov, vypnite hlasový roaming. Ak nie je dostupná sieť vášho
operátora, iPhone nebude poskytovať mobilné (hlasové alebo dátové)
služby.
Vypnutie a zapnutie Dátového
roamingu
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť a vypnite alebo zapnite Dátový
roaming.
Dátový roaming umožňuje prístup na internet cez mobilnú dátovú sieť v
prípade, že sa nenachádzate v dosahu siete vášho mobilného operátora.
Keď cestujete a chcete sa vyhnúť neočakávaným poplatkom za dátový
roaming, vypnite túto funkciu. Viac v časti „Operátor“ na strane 160.
Vypnutie alebo zapnutie funkcie
Zdieľanie internetu
Vyberte Všeobecné > Sieť > Zdieľanie internetu a vypnite alebo zapnite
Zdieľanie internetu. Viac v časti „Zdieľanie internetu“ na strane 159.
Pridanie novej konfigurácie VPN: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Sieť > VPN > Pridať konfiguráciu VPN.
O informáciách týkajúcich sa nastavení sa poraďte s vaším správcom siete.
Väčšinou je možné pre iPhone použiť rovnaké nastavenia VPN ako na
vašom počítači. Viac v časti „VPN“ na strane 159.
Kapitola 32    Nastavenia
163
Bluetooth
iPhone sa môže bezdrôtovo spájať s inými Bluetooth zariadeniami, ako sú napríklad náhlavné
sady a slúchadlá s mikrofónom alebo sady do áut určené na počúvanie hudby a hands-free
telefonovanie. Prostredníctvom Bluetooth môžete tiež pripojiť bezdrôtovú klávesnicu Apple.
Viac v časti „Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice“ na strane 28.
Vypnutie alebo zapnutie Bluetooth Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Bluetooth a vypnite
alebo zapnite Bluetooth.
Wi-Fi synch. s iTunes
iPhone môžete synchronizovať s iTunes na počítači, ktorý je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti.
Povolenie funkcie Wi-Fi synch. s iTunes: Ak nastavuje synchronizáciu prostredníctvom Wi-Fi
prvý krát, pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho chcete synchronizovať. Inštrukcie nájdete v
časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18
Po nastavení synchronizácie prostredníctvom Wi-Fi sa iPhone bude automaticky synchronizovať
s iTunes raz denne po pripojení k zdroju napájania a ak:
ÂÂ iPhone a váš počítač sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.
ÂÂ Na vašom počítači je spustená aplikácia iTunes.
Zobrazenie dátumu a času
poslednej synchronizácie
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Wi-Fi synch. s iTunes.
Okamžitá synchronizácia s iTunes
Prejdite do Všeobecné > Wi-Fi synch. s iTunes a klepnite na
Synchronizovať.
Vyhľadávanie Spotlight
V nastaveniach vyhľadávania Spotlight môžete určiť obsah, ktorý bude prehľadávaný a meniť
usporiadanie výsledkov vyhľadávania.
Nastavenie obsahu, v ktorom prebehne vyhľadávanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Spotlight vyhľadávanie a potom vyberte položky, ktoré chcete prehľadávať.
Nastavenie poradia zobrazovania
výsledkov vyhľadávania
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Spotlight vyhľadávanie. Dotknite sa
tlačidla
vedľa položky a potom ho potiahnite nahor alebo nadol.
Uzamykanie
Keď sa iPhone zamkne, znamená to, že sa kvôli úspore batérie a kvôli prevencii pred nechcenou
manipuláciou vypne displej zariadenia iPhone. Aj v tomto stave môžete prijímať hovory a
textové správy, nastavovať hlasitosť a používať tlačidlo na mikrofóne iPhone slúchadiel počas
počúvania hudby alebo telefonovania.
Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa iPhone zamkne: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné
> Uzamykanie a vyberte čas.
Uzamykanie heslom
iPhone je spočiatku nastavený tak, aby pre odomknutie nevyžadoval zadanie hesla.
Nastavenie hesla: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a nastavte
4-miestne heslo.
Ak zabudnete heslo, budete musieť obnoviť softvér vášho zariadenia iPhone. Viac v časti
„Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone“ na strane 175.
164
Kapitola 32    Nastavenia
Vypnutie uzamykania heslom
alebo zmena hesla
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.
Nastavenie času, po ktorom sa
bude pre odomknutie vyžadovať
heslo
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a zadajte vaše
heslo. Klepnite na Vyžadovať heslo a potom zvoľte čas, počas ktorého
bude musieť byť iPhone zamknutý, aby vyžadoval heslo pre odomknutie.
Zapnutie alebo vypnutie
jednoduchého hesla
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.
Jednoduché heslo je štvorciferné číslo. Ak chcete zlepšiť zabezpečenie,
vypnite Jednoduché heslo a používajte dlhšie heslo, tvorené kombináciou
číslic, písmen, interpunkcie a špeciálnych znakov.
Zapnutie alebo vypnutie
hlasového vytáčania
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom.
Vypnutím hlasového vytáčania zabránite uskutočňovaniu telefonických
hovorov, keď je iPhone zamknutý.
Vymazanie dát po desiatich
neúspešných pokusoch o zadanie
hesla
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie heslom a potom
klepnite na Vymazať dáta.
Po desiatich neúspešných pokusoch o zadanie hesla budú vynulované
všetky nastavenia. Všetky vaše informácie a médiá budú vymazané
odstránením šifrovacieho kľúča (šifrované použitím 256-bitového AES
šifrovania).
Obmedzenia
Môžete nastaviť obmedzenia niektorých aplikácií a zakúpeného obsahu. Tieto nastavenia
napríklad umožňujú rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v
playlistoch, alebo úplne zakázať prístup na YouTube.
Zapnutie obmedzení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia a potom klepnite na
Povoliť obmedzenia.
Dôležité: Ak zabudnete heslo, budete musieť obnoviť softvér vášho zariadenia iPhone. Viac v
časti „Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone“ na strane 175.
Nastaviť môžete nasledovné obmedzenia:
Safari
Aplikácia Safari je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerať si obsah na
internete prostredníctvom Safari alebo pristupovať k web clips.
YouTube
Aplikácia YouTube je zakázaná a ikona YouTube je odstránená z plochy.
Fotoaparát
Aplikácia Fotoaparát je zakázaná a jej ikona je odstránená z plochy. Nemôžete fotografovať.
FaceTime
Nemôžete uskutočňovať ani prijímať FaceTime video hovory.
iTunes
Služba iTunes Store je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nie je možné prezerať,
kupovať alebo sťahovať akýkoľvek obsah.
Ping
Nemôžete pristupovať k službe Ping a k žiadnej z jej funkcií.
Inštalácia
aplikácií
Služba App Store je zakázaná a jej ikona odstránená z plochy. Nemôžete inštalovať aplikácie na
iPhone.
Kapitola 32    Nastavenia
165
Vymazávanie
aplikácií
Nemôžete vymazávať aplikácie z iPhone.
aplikácií.
Siri
Nemôžete používať Siri. Hlasové príkazy a diktovanie sú zakázané.
Nevhodný
jazyk
Siri sa pokúsi nahradiť nevhodné slová, ktoré poviete, hviezdičkou a zvukom pípnutia.
Lokalizačné
služby
Lokalizačné služby pre jednotlivé aplikácie sú vypnuté. Môžete tiež zamknúť lokalizačné
služby, takže nebude možné meniť ich nastavenia, vrátane autorizácie dodatočných aplikácií
na používanie služieb.
Účty
Aktuálne nastavenia Mail, kontakty, kalendáre sú zamknuté. Nemôžete pridávať, upravovať
alebo vymazávať účty. Taktiež nie je možné upravovať nastavenia iCloudu.
sa pri úprave plochy nezobrazí na ikonách
Nakupovanie v Vypnúť Nakupovanie v aplikáciách. Ak je táto funkcia povolená, umožňuje vám nakupovať
aplikáciách
dodatočný obsah alebo funkcie v aplikáciách stiahnutých z App Store.
Vyžadovať
heslo pre
nákupy v
aplikáciách
Vyžaduje zadanie Apple ID pre nakupovanie v aplikáciách po uplynutí špecifikovaného času.
Nastavenie
obmedzení
obsahu
Klepnite na Hodnotenie pre a zo zoznamu vyberte krajinu. Môžete nastaviť obmedzenia pre
hudbu, podcasty, filmy, TV seriály a aplikácie pomocou hodnotiaceho systému krajiny. Obsah,
ktorý nespĺňa vybrané hodnotenie sa na iPhone nezobrazí.
Obmedzenie
hier pre
viacerých
hráčov
Ak sú hry pre viacerých hráčov vypnuté, nie je možné odosielať žiadosti na hry, odosielať či
prijímať pozvánky na hranie hier či pridávať priateľov v Game Center.
Obmedzenie
pridávania
priateľov
Ak je Pridávanie priateľov vypnuté, nemôžete v Game Center odosielať alebo prijímať
priateľské žiadosti. Ak je Pridávanie priateľov zapnuté, môžete sa hrať s existujúcimi priateľmi.
Dátum a čas
Tieto nastavenia ovplyvňujú čas zobrazovaný v stavovom riadku v hornej časti obrazovky,
svetový čas a kalendáre.
Prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým časom na iPhone: Vyberte Nastavenia >
Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo zapnite 24-hodinový čas. (24-hodinový čas nemusí
byť dostupný vo všetkých oblastiach.)
Nastavenie automatickej
aktualizácie dátumu a času na
iPhone
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite alebo
zapnite 24-hodinový čas.
Ak je iPhone nastavený na automatickú aktualizáciu času, získava presný
čas cez mobilnú sieť a aktualizuje ho pre časové pásmo, v ktorom sa práve
nachádzate.
Niektorí operátori nepodporujú sieťový čas vo všetkých oblastiach. Ak
cestujete, iPhone nemusí automaticky nastaviť miestny čas.
Manuálne nastavenie dátumu a
času
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a vypnite možnosť
Nastaviť automaticky. Klepnutím na časové pásmo nastavte časové
pásmo. Na obrazovke Dátum a čas klepnite na tlačidlo pre návrat, potom
klepnite na Nastaviť dátum a čas a zadajte dátum a čas.
Klávesnica
Môžete si zapnúť klávesnice pre rôzne jazyky a ďalšie funkcie, ako je napríklad kontrola
pravopisu. Viac informácií o klávesnici nájdete v časti „Písanie“ na strane 25.
Viac informácií o medzinárodných klávesniciach nájdete v časti Príloha A, „Medzinárodné
klávesnice,“ na strane 169.
166
Kapitola 32    Nastavenia
Medzinárodné
Panel nastavení Medzinárodné môžete použiť na nastavenie jazyka pre iPhone, zapnutie alebo
vypnutie klávesníc rôznych jazykov a na nastavenie formátu dátumu, času a telefónnych čísel
pre vašu oblasť.
Nastavenie jazyka zariadenia iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné >
Jazyk.
Nastavenie formátu kalendára
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Kalendár a vyberte
formát.
Nastavenie jazyka pre Siri a
Ovládanie hlasom
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom
a vyberte jazyk.
Nastavenie formátu dátumu, času
a telefónnych čísel
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu a
nastavte región.
Formát regiónu zároveň určuje jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať názvy
dní a mesiacov v aplikáciách.
Prístupnosť
Ak chcete zapnúť funkcie prístupnosti, vyberte Prístupnosť a potom funkcie, ktoré chcete
používať. Viac v časti kapitola 31, „Prístupnosť,“ na strane 139.
Profily
Toto nastavenia sa zobrazí vtedy, ak na iPhone nainštalujete jeden alebo viac profilov. Klepnutím
na Profily zobrazíte informácie o nainštalovaných profiloch.
Obnova
Obnoviť môžete slovník klávesnice, nastavenia siete, rozloženie ikon na ploche a lokalizačné
upozornenia. Môžete tiež vymazať všetok váš obsah a nastavenia.
Vymazanie celého obsahu a všetkých nastavení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné >
Obnoviť a klepnite na Vymazať celý obsah a nastavenia.
Po tom, čo potvrdíte, že chcete obnoviť iPhone, bude odstránený všetok obsah, vaše informácie
a nastavenia. iPhone nie je možné používať, kým ho znovu nenastavíte.
Obnovenie všetkých nastavení
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
všetky nastavenia.
Všetky vaše nastavenia budú obnovené na pôvodné.
Obnovenie nastavení siete
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
nastavenia siete.
Ak obnovíte nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a
tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného
profilu. Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom vás odpojí od akejkoľvek
práve používanej siete. Wi-Fi a nastavenie „Potvrdiť pripojenie“ zostanú
zapnuté.
Ak chcete obnoviť nastavenia VPN nainštalované pomocou
konfiguračného profilu, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Profil,
klepnite na profil a potom na Odstrániť. Týmto tiež odstránite ďalšie
nastavenia alebo účty poskytnuté profilom.
Obnovenie slovníka klávesnice
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
slovník klávesnice.
Do slovníka klávesnice sú slová pridané v prípade, že odmietnete
slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Klepnutím na zadaný výraz
odmietnete navrhnutú opravu a pridáte výraz do slovníka klávesnice.
Obnovením slovníka klávesnice vymažete všetky slová, ktoré doň boli
pridané.
Kapitola 32    Nastavenia
167
Obnovenie pôvodného
rozmiestnenia ikon na ploche
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
rozloženie plochy.
Obnovenie zobrazovania
lokalizačných upozornení
Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť a klepnite na Obnoviť
lokalizačné upozornenia.
Lokalizačné upozornenia sú žiadosti aplikácii na používanie lokalizačných
služieb. iPhone zobrazí lokalizačné upozornenie pri prvej žiadosti aplikácie
o použitie lokalizačných služieb. Ak po zobrazení tejto žiadosti klepnete
na Zrušiť, žiadosť sa viac nezobrazí. Ak chcete obnoviť lokalizačné
upozornenia (zobrazí sa žiadosť pre každú aplikáciu), klepnite na Obnoviť
lokalizačné upozornenia.
Nastavenia aplikácií
Informácie o nastaveniach jednotlivých aplikácií nájdete v ďalších kapitolách. Napríklad
informácie o nastaveniach Safari nájdete v časti kapitola 7, „Safari,“ na strane 61.
168
Kapitola 32    Nastavenia
A
Príloha
Medzinárodné klávesnice
Medzinárodné klávesnice vám umožňujú písať text v rôznych jazykoch, vrátane ázijských
jazykov so smerom písania sprava doľava.
Pridávanie a odstraňovanie klávesníc
Na zadávanie textu v rôznych jazykoch na iPhone použite rôzne klávesnice. Podľa predvolených
nastavení je dostupná len klávesnica jazyka, ktorý ste nastavili pre vaše zariadenie. Ak
chcete sprístupniť aj ďalšie klávesnice, použite nastavenie Klávesnice. Zoznam klávesníc
podporovaných zariadením iPhone nájdete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.
Pridanie klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné, klepnite na
Klávesnice a vyberte klávesnicu v zozname. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento
postup.
Odstránenie klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice
a potom klepnite na Upraviť. Klepnite na vedľa klávesnice, ktorú chcete odstrániť a potom
klepnite na Vymazať.
Úprava zoznamu klávesníc: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice.
Klepnite na Upraviť a potom potiahnite vedľa klávesnice na nové miesto v zozname.
Prepínanie medzi klávesnicami
Ak chcete zadávať text v inom jazyku, prepnite klávesnice.
Prepínanie klávesníc počas písania: Podržte stlačený kláves Glóbus pre zobrazenie všetkých
dostupných klávesníc. Pre výber klávesnice presuňte prst na názov klávesnice a potom ho
zdvihnite. Kláves Glóbus sa zobrazí ak povolíte viac ako jednu klávesnicu.
Môžete tiež klepnúť na . Po klepnutí na sa na krátky okamih zobrazí názov novo aktivovanej
klávesnice. Ďalším klepnutím na toto tlačidlo pristupujete k ostatným povoleným klávesniciam.
Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen, číslic a symbolov, ktoré nie sú zobrazené na
klávesnici.
Zadávanie písmen s diakritikou alebo iných alternatívnych znakov: Podržte prst na
súvisiacom písmene, číslici alebo znaku a potom ho presuňte na požadovaný variant. Napríklad
na thajskej klávesnici môžete vybrať číslicu daného jazyka podržaním prsta na súvisiacej
arabskej číslici.
Čínština
Pomocou klávesnice môžete zadávať čínske znaky niekoľkých typov, vrátane Pinyin, Cangjie,
Wubihua a Zhuyin. Zároveň môžete prstom písať čínske znaky priamo na obrazovke.
169
Písanie znakov Pinyin
Použite QWERTY klávesnicu na zadávanie zjednodušených alebo tradičných pinyin znakov.
Navrhované znaky sa zobrazia počas písania. Navrhovaný znak vyberte klepnutím, prípadne
pokračujte v písaní pre zobrazenie ďalších možností.
Ak budete zadávať pinyin znaky bez medzier, zobrazia sa návrhy pre vetu.
Písanie znakov Cangije
Skladajte čínske znaky z jednotlivých Cangjie kláves. Navrhované znaky sa zobrazia počas
písania. Vyberte znak klepnutím, prípadne pokračujte v zadávaní najviac piatich komponentov
pre zobrazenie ďalších možností znakov.
Písanie pomocou ťahov (Wubihua)
Použite klávesnicu na skladanie čínskych znakov pomocou najviac piatich ťahov v správnom
poradí: vodorovne, zvislo, zľava dovnútra, sprava dovnútra a háčik. Napríklad čínsky znak 圈
(kruh) by mal začínať zvislým ťahom 丨.
Počas písania sa budú zobrazovať navrhované znaky (ako prvé sa zobrazia najpoužívanejšie
znaky). Klepnutím vyberiete znak.
Ak si nie ste istý správnosťou ťahu, zadajte hviezdičku (*). Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti
znakov, zadajte ďalší ťah, prípadne ho vyberte v zozname znakov.
Klepnite na kláves pre zhodu (匹配), ak chcete zobraziť len znaky presne zodpovedajúce tomu,
čo ste napísali.
Písanie znakov Zhuyin
Použite klávesnicu na zadávanie znakov Zhuyin. Navrhované čínske znaky sa zobrazia počas
písania. Vyberte návrh klepnutím, prípadne pokračujte v zadávaní Zhuyin znakov pre zobrazenie
ďalších možností. Po tom, čo zadáte úvodné písmeno, sa klávesnica zmení a zobrazí ďalšie znaky.
Ak budete písať Zhuyin znaky bez medzier, zobrazia sa návrhy pre vetu.
Písanie čínskych znakov prstom
Ak je zapnutý formát rukopis pre zjednodušenú alebo tradičnú čínštinu, môžete písať alebo
kresliť čínske znaky prstom priamo na obrazovku. iPhone bude rozpoznávať písmená počas
písania ťahom a zobrazovať zhodné znaky v zozname (znaky s najväčšou zhodou sú zobrazené
vo vrchnej časti zoznamu). Keď si vyberiete nejaký znak, zobrazí sa v zozname súvisiacich znakov
znak, ktorý za ním pravdepodobne nasleduje.
170
Príloha A    Medzinárodné klávesnice
Niektoré komplexné znaky ako napríklad 鱲 (časť názvu pre medzinárodné letisko v Hong
Kongu),  (výťah), and 㗎 (častica v kantonskej čínštine) môžete písať napísaním dvoch alebo
viacerých znakov. Klepnite na znak pre nahradenie písaných znakov.
Rozpoznávané sú aj znaky typu Roman.
Prevod medzi zjednodušenými a tradičnými čínskymi znakmi
Vyberte znak alebo znaky, ktoré chcete previesť a klepnite na Nahradiť. Viac v časti „Upravovanie
textu“ na strane 27. Pred prevodom môžete zadať celú frázu alebo vetu.
Japončina
Japonské znaky môžete písať pomocou klávesníc Romaji alebo Kana. Môžete taktiež zadávať
emotikony.
Písanie v japonskej Kane
Použite Kana klávesnicu pre výber slabík. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne
vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo.
Písanie v japonskej Romaji
Na zadávanie slabík použite Romaji klávesnicu. Alternatívne slabiky sa zobrazujú vo vrchnej časti
klávesnice. Zadáte ich klepnutím na ne. Pre väčší výber slabík klepnite na kláves šípka a v okne
vyberte ďalšiu slabiku alebo slovo.
Písanie emotikonov
Na japonskej Kana klávesnici klepnite na kláves ^_^.
Na japonskej Romaji klávesnici (QWERTY - japonské rozloženie) klepnite na kláves Číslica
a potom klepnite na kláves ^_^.
Na čínskej (zjednodušenej alebo tradičnej), Pinyin (tradičnej) alebo Zhuyin klávesnici klepnite na
kláves Symbol a potom klepnite na kláves ^_^.
Písanie Emoji znakov
Na pridávanie obrázkových znakov použite Emoji klávesnicu. Emoji znaky môžete pridávať aj
pomocou japonskej klávesnice. Napríklad zadaním はーと získate ♥.
Používanie zoznamu kandidátov
Počas písania na čínskej, japonskej alebo arabskej klávesnici sa navrhované znaky, alebo
kandidáti, zobrazujú v hornej časti klávesnice. Klepnutím na kandidáta ho zadáte a švihnutím
prsta smerom doľava zobrazíte ďalších kandidátov.
Používanie rozšíreného zoznamu kandidátov: Pre zobrazenie celého zoznamu kandidátov
klepnite na šípku nahor (nachádza sa vpravo). V zozname môžete rolovať švihnutím prsta
smerom nahor alebo nadol. Pre návrat na skrátený zoznam klepnite na šípku nadol.
Príloha A    Medzinárodné klávesnice
171
Používanie skratiek
Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť skratky pre páry
slov a vstupov. Skratky budú pridané do vášho osobného slovníka. Ak zadáte skratku a zároveň
používate podporovanú klávesnicu, bude skratka nahradená priradeným slovom. Skratky sú
dostupné pre nasledujúce klávesnice:
ÂÂ Čínska - zjednodušená (Pinyin)
ÂÂ Čínska - tradičná (Pinyin)
ÂÂ Čínska - tradičná (Zhuyin)
ÂÂ Japonská (Romaji)
ÂÂ Japonská (Kana)
Vypnutie alebo zapnutie skratiek: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Skratky.
Vietnamčina
Klepnite a podržte prst na znaku pre zobrazenie dostupných diakritických znamienok
a pohybom prsta vyberte požadované znamienko.
Znaky s diakritikou môžete zadávať aj pomocou nasledujúcich klávesových sekvencií:
ÂÂ aa—â (a so strieškou)
ÂÂ aw—ă (e s mäkčeňom)
ÂÂ as—á (a s dĺžňom)
ÂÂ af—à (a s opačným dĺžňom)
ÂÂ ar—ả (otáznik)
ÂÂ ax—ã (a so stúpajúcim prízvukom)
ÂÂ aj—ạ (a s klesajúcim tónom)
ÂÂ dd—đ (d s čiarou)
ÂÂ ee—ê (e so strieškou)
ÂÂ oo—ô (o so strieškou)
ÂÂ ow—ơ (o s háčikom)
ÂÂ w—ư (u s háčikom)
172
Príloha A    Medzinárodné klávesnice
B
Príloha
Podpora a ďalšie informácie
Webová stránka podpory pre iPhone
Vyčerpávajúce informácie týkajúce sa podpory nájdete na adrese www.apple.com/sk/support/
iphone. Môžete využiť aj personalizovanú podporu Express Lane (služba nie je dostupná vo
všetkých oblastiach). Navštívte expresslane.apple.com.
Reštartovanie alebo obnova iPhonu
Väčšina prípadov s nesprávnym fungovaním zariadenia iPhone sa dá vyriešiť vynúteným
zatvorením aplikácie, reštartovaním alebo obnovením zariadenia iPhone.
Reštartovanie zariadenia iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí
červený prepínač. iPhone vypnete potiahnutím prepínača pomocou prsta. iPhone následne
zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp., až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.
Vynútené zatvorenie aplikácie: Stlačte a podržte tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, až kým sa
nezobrazí červený prepínač a potom podržte tlačidlo Domov , až kým nedôjde k zatvoreniu
aplikácie.
Vynútiť zatvorenie aplikácie môžete aj tak, že ju odstránite zo zoznamu naposledy používaných
aplikácií. Viac v časti „Otváranie a prepínanie aplikácií“ na strane 20.
Ak sa iPhone nedá vypnúť a problém pretrváva, pravdepodobne bude potrebná obnova
zariadenia iPhone. K tejto možnosti by ste sa mali uchýliť len v prípade, že sa vypnutím a
zapnutím iPhone váš problém nevyriešil.
Obnova zariadenia iPhone: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo Zap./Vyp. naraz s
tlačidlom Domov , až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.
Zálohovanie iPhonu
Na automatické zálohovanie zariadenia iPhone môžete použiť iCloud alebo iTunes. Ak sa
rozhodnete pre automatické zálohovanie na iCloud, nemôžete zároveň automaticky zálohovať
zariadenie do vášho počítača pomocou iTunes. Môžete však použiť iTunes na manuálne
zálohovanie zariadenia.
Zálohovanie na iCloud
iCloud automaticky denne zálohuje iPhone cez Wi-Fi, keď je iPhone pripojený k zdroju napájania
a zamknutý. Dátum a čas poslednej zálohy je zobrazený v spodnej časti obrazovky Úložisko a
záloha. iCloud zálohuje:
ÂÂ Zakúpenú hudbu, TV seriály aplikácie a knihy
ÂÂ Fotky vo vašom albume Fotoaparát
ÂÂ Nastavenia iPhonu a aplikačné dáta
ÂÂ Usporiadanie plochy a aplikácií
ÂÂ Správy (iMessage, SMS a MMS)
ÂÂ Zvonenia
173
Poznámka: Zakúpená hudba nie je zálohovaná vo všetkých oblastiach a TV seriály nie sú
dostupné vo všetkých oblastiach.
Ak ste nepovolili iCloud zálohu pri úvodnom nastavení zariadenia iPhone, môžete ju zapnúť
neskôr v nastaveniach iCloudu. Ak zapnete zálohovanie na iCloud, iPhone sa viac nebude
automaticky zálohovať do vášho počítača pri synchronizácii s iTunes.
Zapnutie iCloud záloh
Prejdite do Nastavenia > iCloud a ak je to potrebné, prihláste sa pomocou
vášho Apple ID a hesla. Prejdite do Úložisko a záloha a potom zapnite
možnosť iCloud záloha.
Okamžité zálohovanie
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na
Zálohovať.
Spravovanie záloh
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na
Spravovať úložisko. Klepnite na názov vášho zariadenia iPhone.
Zapnutie alebo vypnutie
zálohovania albumu Fotoaparát
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha a potom klepnite na
Spravovať úložisko. Klepnite na názov vášho zariadenia iPhone a potom
zapnite alebo vypnite zálohovanie albumu Fotoaparát.
Zobrazenie zálohovaných
zariadení
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha > Spravovať úložisko.
Zastavenie automatického
zálohovania na iCloud
Prejdite do Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha > Záloha a vypnite
možnosť iCloud záloha.
Hudba, ktorá nebola zakúpená v iTunes, nie je zálohovaná na iCloude. Na obnovenie a
zálohovanie takéhoto obsahu musíte použiť iTunes. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na
strane 18.
Dôležité: Zálohy pre hudbu a TV seriály nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Predchádzajúce
nákupy nemusia byť dostupné, ak sa viac nenachádzajú v iTunes Store, App Store alebo
iBookstore.
Zakúpený obsah a obsah albumu Fotostream nezaberajú na 5 GB bezplatnom iCloud úložisku
žiadne miesto.
Zálohovanie v iTunes
iTunes vytvára zálohy fotiek v albumoch Fotoaparát alebo Uložené fotky a textových správ,
poznámok, histórie hovorov, obľúbených kontaktov, nastavení zvuku a ďalších dát. Mediálne
súbory, ako napríklad skladby a niektoré fotky, nie sú zálohované, no môžete ich obnoviť
synchronizáciou s iTunes.
Po pripojení zariadenia iPhone k počítaču, s ktorým ho bežne synchronizujete, vytvorí iTunes
zálohu v nasledujúcich prípadoch:
ÂÂ Synchronizácia s iTunes: iTunes synchronizuje iPhone pri každom pripojení zariadenia iPhone
k vášmu počítaču. iTunes nebude automaticky zálohovať iPhone ktorý nie je nastavený na
synchronizáciu s daným počítačom. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na strane 18.
ÂÂ Aktualizácia alebo obnova zariadenia iPhone: iTunes automaticky zálohuje zariadenie iPhone
pred aktualizáciou a obnovením.
iTunes môže kvôli ochrane vašich dát zašifrovať zálohy zariadenia iPhone.
Šifrovanie záloh zariadenia iPhone: Na obrazovke Zhrnutie v iTunes vyberte možnosť
„Zašifrovať zálohu iPhone“.
Obnovenie súborov a nastavení na iPhone: Pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho bežne
synchronizujete, v okne iTunes vyberte iPhone a v paneli Zhrnutie vyberte Obnoviť.
174
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
Viac informácií týkajúcich sa zálohovania, vrátane nastavení a informácií uložených v zálohe,
nájdete na adrese support.apple.com/kb/HT1766.
Odstraňovanie záloh z iTunes
Zálohu zariadenia iPhone môžete odstrániť zo zoznamu záloh v iTunes. Túto funkciu je vhodné
využiť napríklad v prípade, ak bola vaša záloha vytvorená na inom počítači.
Odstránenie zálohy:
1 V iTunes otvorte Nastavenia iTunes.
ÂÂ Mac: Vyberte iTunes > Nastavenia.
ÂÂ Windows: Vyberte Upraviť > Nastavenia.
2 Kliknite na Zariadenia (iPhone nemusí byť pripojený k iTunes).
3 Vyberte zálohu, ktorú chcete vymazať a klepnite na Vymazať zálohu.
4 Potvrďte vymazanie kliknutím na Vymazať a potom kliknite na Potvrdiť.
Aktualizácia a obnova softvéru na zariadení iPhone
Softvér zariadenia iPhone môžete aktualizovať v nastaveniach na zariadení alebo pomocou
iTunes. Na obnovenie zariadenia iPhone zo zálohy použite iCloud alebo iTunes.
Vymazané dáta viac nebudú dostupné prostredníctvom užívateľského rozhrania zariadenia
iPhone no nie sú natrvalo vymazané zo zariadenia iPhone. Viac informácií o trvalom vymazaní
celého obsahu a nastavení nájdete v časti „Obnova“ na strane 167.
Ďalšie informácie o aktualizácii a obnove softvéru zariadenia iPhone nájdete na adrese
support.apple.com/kb/HT1414.
Aktualizácia iPhonu
Softvér na iPhone môžete aktualizovať v nastaveniach na zariadení alebo pomocou iTunes.
Bezdrôtová aktualizácia na iPhone: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia
softvéru. iPhone vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru.
Aktualizácia softvéru v iTunes: iTunes vyhľadá dostupné aktualizácie softvéru pri každej
synchronizácii zariadenia iPhone pomocou iTunes. Viac v časti „Synchronizácia s iTunes“ na
strane 18.
Obnova iPhonu zo zálohy
Na obnovenie zariadenia iPhone zo zálohy môžete použiť iCloud alebo iTunes.
Obnova z iCloud zálohy: Obnovte zariadenie iPhone kvôli vymazaniu všetkých nastavení a
informácií. Prihláste sa do iCloudu a v aplikácii Sprievodca nastavením vyberte možnosť Obnoviť
zo zálohy. Viac v časti „Obnova“ na strane 167.
Obnova zo zálohy v iTunes: Pripojte iPhone k počítaču, s ktorým ho bežne synchronizujete, v
okne iTunes vyberte iPhone a v paneli Zhrnutie vyberte Obnoviť.
Po obnovení softvéru na zariadení iPhone ho môžete nastaviť ako nový iPhone, alebo obnoviť
vašu hudbu, videá, aplikačné dáta a ďalší obsah zo zálohy.
Zdieľanie súborov
Zdieľanie súborov umožňuje prenášať súbory medzi zariadením iPhone a počítačom
prostredníctvom USB kábla. Zdieľať môžete súbory vytvorené v kompatibilnej aplikácii a
uložené v podporovanom formáte.
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
175
Aplikácie podporujúce zdieľanie súborov sú uvedené v zozname „Aplikácie na zdieľanie
súborov“ v iTunes. V zozname súborov sú pre každú aplikáciu zobrazené dostupné dokumenty
na zariadení iPhone. Spôsob, akým sú súbory zdieľané, nájdete v dokumentácii príslušnej
aplikácie. Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie.
Prenos súborov zo zariadenia iPhone do počítača: V iTunes prejdite do panela Aplikácie
daného zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte aplikáciu zo zoznamu. Vpravo vyberte
súbor, ktorý chcete preniesť a kliknite na „Uložiť do“.
Prenos súborov z počítača do zariadenia iPhone: V iTunes prejdite do panela Aplikácie
daného zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte aplikáciu a kliknite na Pridať. Súbor určený
na použitie s danou aplikáciou bude okamžite prenesený do vášho zariadenia.
Vymazanie súboru zo zariadenia iPhone: V iTunes prejdite do panela Aplikácie daného
zariadenia. V časti Zdieľanie súborov vyberte súbor a potom stlačte kláves Delete.
Informácie o bezpečnosti, softvéri a servise
Nasledujúca tabuľka popisuje spôsoby, akými môžete získať viac informácií týkajúcich sa
bezpečnosti, softvéru a servisu pre iPhone.
176
Pre informácie o
Urobte toto
Bezpečné používanie zariadenia iPhone
Prečítajte si Dôležité informácie o produkte na support.
apple.com/sk_SK/manuals/iphone/ pre najnovšie
informácie týkajúce sa bezpečnosti a obmedzení.
Servis a podpora pre iPhone, tipy, diskusné fóra a
Apple softvér určený na stiahnutie
Navštívte stránky www.apple.com/sk/support/iphone.
Služby a podpora od vášho operátora
Kontaktujte svojho operátora, alebo navštívte jeho
webovú stránku.
Najnovšie informácie o iPhone
Navštívte stránky www.apple.com/sk/iphone.
Vytváranie Apple ID
Navštívte appleid.apple.com.
Používanie iCloudu
Navštívte stránky www.apple.com/sk/support/icloud.
Používanie iTunes
Otvorte iTunes a vyberte Pomoc > Pomocník
pre iTunes. Online sprievodca aplikáciou iTunes
je dostupný (nemusí byť dostupný vo všetkých
oblastiach) na adrese www.apple.com/support/itunes/.
Používanie iPhoto v Mac OS X
Otvorte iPhoto a vyberte Pomocník > Pomocník pre
iPhoto.
Používanie Address Booku na Mac OS X
Otvorte Address Book a vyberte Pomocník > Pomocník
pre Address Book.
Používanie iCalu v Mac OS X
Otvorte iCal a vyberte Pomocník > Pomocník pre iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book alebo
Adobe Photoshop Elements
Pozrite si dokumentáciu dodanú s týmito aplikáciami.
Vyhľadanie sériového čísla a čísiel IMEI, ICCID alebo
MEID vášho zariadenia iPhone
Sériové číslo vášho zariadenia iPhone a čísla
International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD
alebo Mobile Equipment Identifier (MEID) nájdete
na balení zariadenia iPhone. Prípadne na iPhone
vyberte Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ďalšie
informácie nájdete na adrese support.apple.com/kb/
ht1267.
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
Pre informácie o
Urobte toto
Záručný servis
Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke a na
online zdrojoch. Potom navštívte www.apple.com/sk/
support alebo si pozrite príručku Dôležité informácie
o produkte na support.apple.com/sk_SK/manuals/
iphone/.
Výmena batérie
Navštívte www.apple.com/sk/batteries/
replacements.html.
Používanie zariadenia iPhone vo firemnom prostredí
Na webovej stránke www.apple.com/iphone/business nájdete ďalšie informácie o funkciách
zariadenia iPhone, vrátane používania Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN a
ďalších.
Používanie zariadenia iPhone v sieťach iných operátorov
Niektorí operátori vám umožnia odomknúť iPhone, takže ho môžete používať v ich sieti. Ak
chcete zistiť, či váš operátor túto možnosť ponúka, choďte na support.apple.com/kb/HT1937.
Vyžiadajte si od vášho operátora informácie o autorizácii a nastavení. Pre dokončenie procesu
bude potrebné pripojiť iPhone k iTunes. Služba môže byť spoplatnená.
Informácie o riešení problémov nájdete na adrese support.apple.com/kb/TS3198.
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
177
Informácie o likvidácii a recyklácii
Program na recykláciu spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach): Informácie o
bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami
nájdete na adrese: www.apple.com/recycling
Likvidácia a recyklácia iPhonu iPhone musíte zlikvidovať v zhode s miestnymi zákonmi a
nariadeniami. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu, preto musíte váš iPhone likvidovať
oddelene od domového odpadu. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu,
kontaktujte mieste úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie, alebo ho
jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple, či vráťte do Apple. Batéria bude
recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Viac informácií nájdete v časti:
www.apple.com/recycling
Európska únia — informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a
batéria mali byť recyklované oddelene od domového odpadu. Ak tento produkt dosiahne
koniec životného cyklu, zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na recykláciu
elektronických zariadení. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môže byť trestaná
pokutou. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a
zaručujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.
Viac informácií týkajúcich sa zberu a recyklácie zariadenia iPhone nájdete na adrese:
www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html
Výmena batérie zariadenia iPhone: Nabíjateľnú batériu zariadenia iPhone by mala vymieňať iba
spoločnosť Apple alebo pracovník autorizovaného servisu Apple. Viac informácií týkajúcich sa
výmeny batérie nájdete na adrese: www.apple.com/sk/batteries/replacements.html
Definovaných: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.
Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.
178
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem
O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
Apple a životné prostredie
V Apple si uvedomujeme našu povinnosť minimalizovať dopady našich prevádzok a produktov
na životné prostredie. Viac informácií nájdete v časti: www.apple.com/environment
Prevádzková teplota iPhonu
Ak vnútorná teplota zariadenia iPhone presiahne normálnu pracovnú teplotu, môže sa snaha o
reguláciu teploty prejavovať takýmto správaním:
ÂÂ iPhone sa prestane nabíjať.
ÂÂ Obrazovka stmavne.
ÂÂ Zoslabne mobilný signál.
ÂÂ Zobrazí sa obrazovka s varovaním o teplote.
Dôležité: Pokiaľ sa na obrazovke zobrazí varovanie o teplote, nemôžete váš iPhone používať
na nič iné okrem núdzových hovorov. Ak iPhone nedokáže regulovať svoju vnútornú teplotu,
prepne sa do hlbokého spánkového režimu a zotrvá v ňom, až kým nevychladne. Kým je iPhone
v tomto režime, nemôžete vykonávať ani núdzové hovory. Premiestnite iPhone na chladnejšie
miesto a počkajte niekoľko minút pred ďalším použitím zariadenia iPhone.
Príloha B    Podpora a ďalšie informácie
179
KKApple Inc.
© 2011 Apple Inc. Všetky práva vyhradené.
Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod
touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac
OS, Numbers, Pages, Safari, Siri, Spotlight a logo Works
with iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.,
registrované v USA a ďalších krajinách.
AirPrint, iMessage, logo Made for iPhone, Multi-Touch a Retina
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Apple Store, iCloud a iTunes Store sú značky služieb
spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.
App Store, iBookstore, iTunes Match a MobileMe sú
registrované značky služieb spoločnosti Apple Inc.
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie
podlieha licencii.
Ping je registrovaná ochranná známka spoločnosti Karsten
Manufacturing Corporation a jej použitie v USA podlieha
licencii.
NIKE a logo Swoosh Design sú ochrannými známkami
spoločnosti NIKE, Inc a jej dcérskych spoločností a ich
používanie podlieha licencii.
Bluetooth® je registrovaná obchodná známka Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie tejto značky Apple Inc. podlieha
licencii.
Adobe a Photoshop sú registrovanými obchodnými známkami
Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách.
Ďalšie názvy spoločností alebo produktov spomenuté v tomto
dokumente môžu byť registrovanými obchodnými známkami
príslušných spoločností.
Mapové dáta © 2010 Google.
Zmienky o produktoch tretích strán majú len informačný
význam a nie sú myslené ako propagácia alebo odporúčanie.
Apple nepreberá žiadnu zodpovednosť za fungovanie
a používanie týchto produktov. Akékoľvek dohody alebo
záruky sú výlučne záležitosťou predajcu a potenciálnych
zákazníkov. Tento manuál bol vytvorený tak, aby informácie
v ňom boli presné. Apple nenesie zodpovednosť za tlačové
alebo administratívne chyby.
SL019-2049/2011-10
Download

Apple_4_4S_Navod_na_pouztie