Nástroje a príslušenstvo
TECHNICKÝ LIST
PRECISION SCREWDRIVER
Špeciálny nástroj pre presné montážne úkony.
Vlastnosti:
Výhody:
Kvalitný materiál nástroja - hliník
Vysoká pevnosť a odolnosť mechanickým
vplyvom
Pevný a pohodlný úchop pre vyvinutie
optimálnej sily
Variabilita využitia, jednoduché nastavenie
potrebnej dĺžky pracovného nástroja
Celkovo robustná konštrukcia
Zákaznícka linka: +421 (0)34 651 04 04
Výmenné nástavce s možnosťou zaistenia
polohy
Aplikácia:
PRECISION SCREWDRIVER je robustný, vysoko kvalitný nástroj pre presné montážne úkony. Používa
sa na uťahovanie a povoľovanie rôznych druhov spojení najmä v elektrotechnike a optike, ale aj všade tam,
kde je potrebná jemná a precízna práca. Ergonómia rúčky umožňuje pohodlný úchop pre vyvinutie optimálnej pracovnej sily. Základný set bežných typov výmenných nástavcov je súčasťou balenia. Nástavce je
možné zaistiť v rôznej polohe, čo umožňuje jednoducho nastaviť potrebnú dĺžku pracovného nástroja.
Objednávacie kódy:
Názov
Precision Screwdriver
Sklad. kód
Balenie
Obsah
Obj. číslo
PSD
Blister
1 ks
1 35631
Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
© RETECH SK 07/11/2014
1
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA, tel./fax: +421 346 510 404, e-mail: [email protected], www.retech.com
Download

PRECISION SCREWDRIVER