Klimatizácie
pre Váš domov
Produktový katalóg 2014
www.daikin.sk
Obsah
Úvod ............................................................................................................ 3
Vlastnosti a popis funkcií ............................................................4-5
Nástenné jednotky ......................................................................6-15
Parapetné jednotky .................................................................. 16-19
Čističky vzduchu ........................................................................ 20-21
Kanálové jednotky ........................................................................... 22
Kazetové jednotky ........................................................................... 23
Podstropné a Flexi jednotky ...................................................... 24
Multi split jednotky.......................................................................... 25
Vlastnosti produktov a možnosti ovládania .............. 26-27
Cenník je platný od 1. apríla 2014. Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a modelové zmeny.
Vytvorte si doma Perfect C°mfort!
90 rokov skúseností s klimatizačnými systémami
DAIKIN je celosvetová jednotka na trhu v oblasti klimatizačných systémov ako pre domácnosti, tak aj pre veľké budovy a je
jedným z hlavných výrobcov na trhu v oblasti vykurovania, klimatizácií, vzduchotechniky a chladiarenstva.
Už od roku 1924 vyvíjame a vyrábame produkty určené pre dokonalú kontrolu vnútornej teploty, produkty ako pre chladenie,
tak pre kúrenie. Sme jediný výrobca na svete, ktorý sa zaoberá kompletným vývojom a výrobou nielen klimatizácií, ale takisto aj
vývojom nových ekologických chladív. Našim zákazníkom poskytujeme perfektný komfort vďaka vysokej kvalite produktov, čo
potvrdzuje samotných 90 rokov nášho pôsobenia na tomto trhu.
Ponúkame Vám naozaj široké portfólio klimatizačných jednotiek, ktoré pracujú v režime vykurovania a chladenia s najvyššími
účinnosťami na trhu vďaka našej vlastnej invertorovej technológii pracujúcej na princípe tepelného čerpadla. Podľa Vašich
preferencií sa môžte rozhodnúť pre jednotky s najmodernejším európskym dizajnom (EMURA), neviditeľné jednotky v podhľade
(FDXS), komplexné vzduchotechnické jednotky (Ururu Sarara), jednotky s funkciou klasických radiátorov (NEXURA), či malé
jednotky šetriace miesto v malých miestnostiach (CTXS/ FTXS). Všetky jednotky Vám zaistia Váš vlastný Perfect C°mfort.
Home C°mfort Expert
Znalosti a skúsenosti na najvyššej možnej úrovni
Naši partneri, ktorý môžu využívať názov Home C°mfort Expert (špecialista na komfort v interiéri)
boli vybraní na základe prísneho výberového konania. Sú to partneri, ktorí sú špecialistami vo
svojom odbore a sú výborne oboznámení s produktmi a technológiami Daikin a poskytujú
prvotriedne služby.
Vďaka špeciálnej podpore od spoločnosti Daikin sú Home C°mfort Experti a ich partneri
schopní poskytnúť výhodnejšie ceny a lepšie služby ako iné inštalačné firmy. V ich exkluzívnych
showroomoch si môžete prezrieť a vyskúšať vami preferovanú jednotku a pred jej kúpou sa s ňou
do detailu zoznámiť.
To znamená, že pre výber klimatizačných zariadení ste v tých najlepších rukách!
Čo je klimatizácia split a z čoho sa skladá?
Splitová klimatizácia sa skladá z troch základných komponentov:
vnútornej klimatizačnej jednotky umiestnenej v miestnosti,
kde chceme riadiť teplotu, vonkajšej klimatizačnej jednotky
umiestnenej vo vonkajšom prostredí a prepojovacieho
potrubia s chladivom. Pri chladení sa energia z vnútornej
jednotky prenáša chladiaci potrubím do jednotky vonkajšej
a pri vykurovaní sa získava energia z vonkajšieho vzduchu
a dopravuje sa potrubím do jednotky vnútornej. Hnacím
motorom celého systému je kompresor a prenos energie je
zaistený ekologickým chladivom, ktoré svoje skupenstvo mení
z kvapalného na plynné.
Celý systém môžete ovládať pomocou káblového alebo infra
ovládača alebo pomocou smartphonu alebo tabletu. Viac
informácií o možnosti ovládania nájdete na konci tejto brožúry.
22
Ak potrebujete klimatizovať viac miestností, môžete využiť
systém multisplit, ktorý umožňuje napojiť na jednu vonkajšiu
jednotku až 5 jednotiek vnútorných – ľubovoľných tvarov
a výkonov s individuálnou reguláciou.
Daikin udáva trend pre úsporu energie
Sezónna účinnosť jednotiek je povinný údaj, ktorý umožňuje konečnému užívateľovi urobiť si predstavu
o celkovom účte za elektrinu za celé letné (SEER - sezónna účinnosť pri chladení) alebo zimné (SCOP
– sezónna účinnosť pri vykurovaní) obdobie. Sme hrdí na to, že všetky naše produkty patria medzi
najúspornejšie produkty na trhu a tým zaručujú konečnému užívateľovi značné prevádzkové úspory.
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ
Chránime životné prostredie
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 3
HODNOTENIE KLIMATIZÁCIÍ
Klimatizácie, ktoré zaisťujú najvyšší možný komfort, s najlepšími parametrami na trhu, s maximálnym počtom užívateľsky priateľských funkcií
Klimatizácie so základnými parametrami a funkciami
INTELIGENTNÉ OKO – šetrí peniaze
Inteligentné oko je vynikajúca vlastnosť pre úsporu energie, pretože
Vie, kedy osoby opustia miestnosť, ale nechajú klimatizačnú jednotku zapnutú.
Ak sa do miestnosti nikto nevráti do 20 minút, jednotka automaticky prejde
do energeticky úsporného režimu s nižším vykurovacím alebo chladiacim
výkonom ale stále pri udržaní komfortu v miestnosti.
VIACZÓNOVÉ INTELIGENTNÉ OKO – nepocítite žiadny prievan
Jednotky vybavené viaczónovým Inteligentným okom poskytujú možnosť
presmerovať výfuk vzduchu z jednotky mimo zónu s pobytom osôb. Predchádza sa
tým zníženiu komfortu, ktorý môže byť spôsobený priamym fúkaním chladného
vzduchu na osoby. Samozrejme je dostupná aj funkcia energeticky úsporného režimu
v prípade, že sa v ani jednej zóne nezdržujú osoby dlhšie ako 20 minút.
20
MIN
Zóna 1
Zóna 2
REŽIM KOMFORTNÉHO PRÚDENIA VZDUCHU
– komfort ako v lete, tak aj v zime
Režim komfortného prúdenia vzduchu automaticky
nastaví smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla čo
najkomfortnejšia teplota vzduchu v miestnosti, a vzduch
pri tom nebol vyfukovaný priamo na osoby.
3-D PRÚDENIE VZDUCHU – rovnaká teplota v celej miestnosti
Jednotky so zabudovaným 3-D prúdením vzduchu majú možnosť presmerovať výfuk vzduchu
nielen hore alebo dole ale aj doprava a doľava a to podľa požiadavky užívateľa alebo automaticky. Týmto
sa dosiahne perfektná distribúcia vzduchu alebo Vám poskytne možnosť priameho nasmerovania výfuku
vzduchu.
REŽIM ZVÝŠENÉHO VÝKONU – maximálny výkon, okamžitá pohoda
Režim zvýšeného výkonu umožňuje dosiahnuť maximálny výkon jednotky jednoduchým
stlačením tlačidla, pričom sa nemusíte obávať o Váš účet za elektrickú energiu ani v prípade ak by ste
ho zabudli vypnúť. Tento režim Vám umožní vychladenie alebo vykúrenie miestnosti v čo najkratšom
možnom čase a po 20 minútach sa jednotka automaticky prepne do normálneho režimu, čím predíde
plytvaniu energiou.
EKONOMICKÝ REŽIM – komfort bez rizika výpadku poistiek
Ekonomický režim umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie
klimatizačnej jednotky v prípade ak máte problém s ističom, ktorý často vypne
ak zapnete ďalšie spotrebiče (napr. vysávač, mikrovlnnú rúru, atď.) alebo aj keď chcete len
obmedziť spotrebu energie. Stále to však máte pod kontrolou a ak budete potrebovať
znovu maximálny chladiaci alebo vykurovací výkon, môžete režim kedykoľvek vypnúť!
TICHÁ PREVÁDZKA VNÚTORNEJ JEDNOTKY – komfort cítite, ale nepočujete
Jednotky s týmto režimom sú schopné dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť (19dBA) - porovnateľnú s pohybom lístia vo vánku.
Táto funkcia je vhodná pre jednotky inštalované v spálni, pretože umožňuje nerušený spánok aj keď je jednotka zapnutá.
4 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
PREHĽAD VLASTNOSTÍ A FUNKCIÍ
Na tejto dvojstránke nájdete prehľad s poznámkami všetkých funkcií a vlastností, ktoré naše jednotky ponúkajú.
Na ďalších stranách sa dozviete, ktoré jednotky tieto funkcie ponúkajú.
TICHÁ PREVÁDZKA VONKAJŠEJ JEDNOTKY
– nerušíte seba, ani susedov
V niektorých prípadoch môžete mať obavy, aby ste v nočných hodinách nerušili
hlukom svojich susedov - hlavne v husto zastavaných oblastiach alebo v radových domoch.
Všetci máme predsa radi pri spánku ticho. Režim tichej prevádzky vonkajšej jednotky
obmedzuje jej hlučnosť vonku, takže môžete nechať jednotku bežať aj v noci s pocitom,
že nikoho nerušíte.
TÝŽDENNÝ ČASOVAČ – tešte sa domov na komfort ušitý na mieru
Týždenný časovač umožňuje naprogramovať týždennú prevádzku
jednotky, takže nemusíte jednotku zapínať a vypínať manuálne. Pre každý
deň v týždni môžu byť naprogramované až 4 kroky.
Jednotky bez týždenného časovača majú 24-hodinový časovač
umožňujúci nastaviť jeden čas denne kedy sa jednotka zapne a jeden
čas kedy sa vypne.
Program 1
Program 2
ON
OFF
ON
Program 3
Program 4
ON
OFF
ON
OFF
OFF
MOŽNOSŤ ON-LINE OVLÁDANIA – ovládajte svoju jednotku kedykoľvek a odkiaľkoľvek
Jednotky s možnosťou On-line ovládania je možné ovládať z ktoréhokoľvek miesta a v ľubovoľnom čase a to jednoducho
z vášho smartfónu alebo z tabletu. Toto ovládanie nevyžaduje kúpu žiadneho zvláštneho príslušenstva, dostupná musí byť
len lokálna sieť na pripojenie jednotky.
Naviac pre jednoduchú a ľahko ovládateľnú reguláciu priamo z vášho mobilu má väčšina jednotiek dostupné príslušenstvo
pre pripojenie do sofistikovanej domácej siete alebo centrálneho riadenia budovy použitím protokolov Modbus alebo KNX
prípadne napojenie na Daikin centrálny ovládač. Pripojenie cez BACNet alebo LON je cez Daikin DIII-Net tiež možné.
SAMOČISTIACI FILTER – zdravý vzduch bez nečistôt
Vďaka filtrácii vzduchu pomocou fotokatalitického Titán-Apapatit filtra sa z miestnosti odstráni prach, pele a ďalšie alergény, ako sú
zárodky plesní a roztočov. Dochádza tiež k zneškodneniu baktérií a vírusov a rozkladania pachov. Niektoré jednotky (napr. jednotka Ururu
Sarara) vďaka technológii Flash Streamer dokážu tiež rozkladať nebezpečné chemické zlúčeniny, ako sú formaldehydy a ďalšie VOC zlúčeniny.
VHODNÁ PRE TECHNICKÉ CHLADENIE – tam, kde potrebujete chladiť celoročne
Táto jednotka je vhodná pre tzv. „technické chladenie“ a môže pracovať v režime chladenia až do vonkajšej teploty -15 °C, ktorá je často
vyžadovaná pre chladenie serverovní, transformátorovní alebo el. rozvodní. Je však potrebné zvoliť správne umiestnenie inštalácie, aby bolo
zabezpečené dobré a efektívne prúdenie vzduchu. Funkcia technického chladenia nie je možná u MultiSplit systémov a u niektorých Sky Air
aplikácií.
MULTI-SPLIT APLIKÁCIA – komfort pre celý dom pomocou jednej vonkajšej jednotky
Táto vnútorná jednotka môže byť pripojená k Multi Split vonkajšej jednotke, ktorá umožňuje klimatizovanie niekoľkých nezávislých
miestností pomocou jednej vonkajšej jednotky, čo prináša jednoduchšiu montáž a vyžaduje vonku menej miesta. Na Multi Split vonkajšie
jednotky je možné pripojiť od 2 do 5 vnútorných jednotiek a na Super-Multi-Plus systém až do 9 vnútorných jednotiek.
SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKÁCIA – rovnaká teplota aj vo veľkoplošných miestnostiach
Klimatizovanie samostatných veľkých priestorov nie je možné niekedy efektívne dosiahnuť použitím len jednej vnútornej jednotky.
Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie umožňujú rozdeliť výkon jednej jednotky medzi dve, tri alebo dokonca štyri menšie jednotky. Tým je
možné v miestnosti dosiahnuť rovnomerné prúdenie a teplotu bez nutnosti použitia viacerých menších vonkajších jednotiek. Ikona označuje,
že je možné použiť vonkajšiu jednotku pre takúto aplikáciu.
ČERPADLO KONDENZÁTU
Táto jednotka má štandardne zabudované čerpadlo kondenzátu (prípadne ako voliteľné príslušenstvo – ak je uvedené). Odvod
kondenzátu, ktorý vzniká pri chladení môže tak byť jednoducho napojený aj na potrubie umiestnené nad jednotkou. Originálne Daikin
čerpadlá majú veľmi tichý chod, sú spoľahlivé a majú veľmi nízku spotrebu vďaka použitiu DC motorov.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 5
Riešenie pre
maximálny komfort
6 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
URURU SARARA
URURU SARARA FTXZ-N
NÁSTENNÁ JEDNOTKA
ÚČINNOSŤ VŠETKÝCH MODELOV
A+++
ná
Vyrobe sku
n
v Japo
Špičková technológia ocenená radom cien so 6-stupňovou úpravou
vzduchu s extrémne nízkou spotrebou energie.
• Chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu, vetranie, vlhčenie
a odvlhčovanie v jednej jedinej jednotke
• Automatické čistenie filtra šetrí čas a zaručuje ďalšie prevádzkové
úspory až 25% energie
• 3-priestorové pohybové čidlo smeruje prúd vzduchu mimo zóny
pobytu osôb a zabraňuje tak nepríjemnému pocitu prievanu
• Rovnomerné rozvrstvenie teplôt vo všetkých častiach miestnosti
vďaka Coanda efektu (špeciálne tvarovaným klapkám), 3D prúdeniu
a dvojitému nasávaniu vzduchu (unikátne na trhu)
Najnižšie prevádzkové náklady
vďaka najvyššej účinnosti na trhu
ako pre chladenie, tak aj pre
vykurovanie
Unikátny systém vetrania
a zvlhčovania bez zásobníka
na vodu
Perfektné rozloženie teploty bez
pocitu prievanu až do vzdialenosti
12 m
Viacstupňové čistenie vzduchu
odbúrava formaldehyd, pachy,
alergény, baktérie a vírusy
Vnútorná jednotka
FTXZ25N
FTXZ35N
FTXZ50N
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
0.6/2.5/3.9
0.6/3.5/5.3
0.6/5.0/5.8
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
kW
0.6/3.6/7.5
0.6/5.0/9.0
0.6/6.3/9.4
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Energetický štítok
Pdesign
A+++
kW
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
(mierne klimatické
pásmo)
kWh
Hlučnosť (akustický tlak)
Jednotka
5.00
9.00
8.60
136
203
92
Pdesign
A+++
kW
Ročná spotreba el. energie
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
3.50
4.50
5.60
5.90
5.73
5.50
1,100
1,427
831
295x798x372
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
38/33/26/19
42/35/27/19
47/38/30/23
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
39/35/28/19
42/36/29/19
44/38/31/24
RXZ35N
RXZ50N
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Vonkajšia jednotka
Rozmery
3.50
9.54
Energetický štítok
SCOP
Rozmery
2.50
RXZ25N
693x795x300
Chladenie
Vysoké otáčky
dBA
46
48
49
Vykurovanie
Vysoké otáčky
dBA
46
48
50
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
-10~43
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
-20~18
Pripojovacie rozmery
Dĺžka potrubí
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
10
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
8
A
16
Hlučnosť (akustický tlak)
Istenie - 50Hz
Odporúčané istenie (MFA)
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
747,- / 635,-
805,- / 684,-
1.116,- / 949,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
2.154,- / 1.831,-
2.446,- / 2.079,-
3.188,- / 2.710,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 7
Zamilujte sa
8 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
DAIKIN EMURA
DAIKIN EMURA FTXG-LW/S
á v EÚ
NÁSTENNÁ JEDNOTKA
n
Vyrobe
Účinnosť až
A+++
FTXG-LW
Geniálne spojenie krásy a technických parametrov si jednoducho zamilujete!
á v EÚ
n
Vyrobe
• Navrhnutá v Európe spĺňajúc estetické požiadavky aj tých najnáročnejších
klientov
• Vďaka filtrácii vzduchu odstráni až 97% alergénov, preto dýchate iba zdravý,
čistý vzduch
FTXG-LS
• 3D prúdenie vzduchu zaistí maximálne pohodlie v celom priestore
• Dvojpriestorové inteligentné oko rozpozná výskyt osôb a chráni Vás tak pred
nepríjemným pocitom prievanu
• Ovládajte svoju jednotku z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou Vášho
smartphonu alebo tabletu s možnosťou týždenného programovania
(voliteľné príslušenstvo)
19 dB
Veľmi vysoké účinnosti ako pri
chladení, tak aj pri vykurovaní.
Vnútorná jednotka
FTXG20LW
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
1.3 /-/2.8
kW
1.3 /-/4.3
Ročná spotreba el. energie
FTXG25LW
kW
1.4 /-/5.0
1.7 /-/6.5
A++
2.40
3.50
4.80
8.52
8.50
7.00
6.70
94
99
175
251
3.00
4.60
913
1,519
45/34/26/20
46/40/35/32
kW
2.10
Ročná spotreba el. energie
kWh
639
A+
2.70
4.60
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
Vonkajšia jednotka
FTXG50LS
1.7 /-/5.3
A++
Hlučnosť
(akustický tlak)
4.24
821
303x998x212
38/32/25/19
40/34/28/19
RXG20L
41/34/28/19
RXG20L
RXG25L
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť
(akustický tlak)
Chladenie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
46/43
Vykurovanie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
47/44
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
Istenie - 50Hz
FTXG50LW
2.30
kWh
Rozmery
Prevýšenie
FTXG35LS
1.3 /-/4.5
SCOP
Pripojovacie rozmery Dĺžka potrubí
FTXG35LW
1.4 /-/3.8
Energetický štítok
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
FTXG25LS
1.3 /-/3.0
A+++
SEER
Vykurovanie
FTXG20LS
kW
Energetický štítok
Pdesign
Už nikdy studené nohy, žiadne
nachladnutie, len perfektný
komfort.
Mlčať je zlato.
Vašu Emuru nebudete ani počuť.
Ovládajte vašu Emuru z vášho
smartphonu – kedykoľvek
a odkialkoľvek (*).
45/37/29/20
RXG25L
RXG35L
47/41/35/32
RXG35L
RXG50L
550x765x285
RXG50L
735x825x300
48/44
48/45
48/44
-10~46
-15~20
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
20
30
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
15
20
A
16
20
Odporúčané istenie (MFA)
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
547,- / 465,-
654,- / 556,-
576,- / 490,-
688,- / 585,-
679,- / 577,-
815,- / 693,-
846,- / 719,-
1.010,- / 859,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
1.460,- / 1.241,-
1.567,- / 1.332,-
1.537- / 1.306,-
1.649,- / 1.402,-
1.802,- / 1.532,-
1.938,- / 1.647,-
2.361,- / 2.007,-
2.525,- / 2.146,-
Pozn.: Ovládanie jednotky cez smartphone, tablet alebo PC je možné s príslušenstvom BRP069A41 za 51 €.
Potrebné objednať pre každú vnútornú jednotku zvlášť.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 9
Príjemný dizajn a komfort
pre Váš domov
10 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
CTXS-K / FTXS-K/G
CTXS-K / FTXS-K/G
é v EÚ
n
Vyrobe
NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A++
FTXS20-25K / CTXS15-35K
é v EÚ
n
Vyrobe
Užite si perfektné pohodlie v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne
hodí do každého interiéru
• Elegantný, moderný dizajn pre akýkoľvek interiér a ochranu
životného prostredia
FTXS35-50K
• Rovnomerné rozvrstvenie teploty v miestnosti vďaka Coanda efektu
(špeciálne tvarovaným klapkám), 3D prúdeniu a špeciálnemu
aerodynamickému tvaru jednotky
é v EÚ
n
Vyrobe
• Ovládanie máte vo vašich rukách vďaka týždennému programu.
Nastavte si svoj Perfect C°mfort
FTXS-G
• Najlepšia voľba pre Vašu spálňu. Jednotka tak tichá, že ju ani
nebudete počuť
19 dB
Komfort ušitý na mieru, každý deň,
každú hodinu, po celý týždeň
Už nikdy studené nohy, žiadne
nachladnutie, len perfektný komfort
Zabudnite na baktérie, vírusy
a pach. Užívajte si čistý vzduch
Mlčať je zlato.
Vašu jednotku nebudete ani počuť
CTXS15K
CTXS35K
FTXS20K
FTXS25K
FTXS35K
FTXS42K
FTXS50K
FTXS60G
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
1.5/3.5
1.5/3.5
1.3/2.00/2.8
1.3/2.5/3.2
1.4/3.5/4.0
1.7/4.2/5.0
1.7/5.00/5.3
1.7/6.0/6.7
2.3/7.1/8.5
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
kW
1.7/4.0
1.7/4.0
1.3/2.5/4.3
1.3/2.8/4.7
1.4/4.00/5.2
1.7/5.4/6.0
1.7/5.80/6.5
1.7/7.0/8.0
2.3/8.2/10.2
Sezónna účinnosť
Chladenie
2.00
2.50
3.50
4.20
5.00
6.00
7.10
7.40
7.90
7.47
5.58
5.28
111
164
Vnútorná jednotka
(na základe EN14825)
Energetický štítok
Pdesign
A++
kW
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
Dostupné len
kWh
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
95
v kombinácii
Energetický štítok
kW
SCOP
Ročná spotreba el. energie
kWh
A
6.80
216
257
A++
s Multi split jednotkami
376
A+
2.30
2.50
3.60
4.77
4.93
4.85
675
710
1,039
FTXS71G
4.00
4.60
4.80
4.20
1,334
471
A
1,535
6.20
3.89
3.81
1,728
2,276
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť
(akustický tlak)
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť
(akustický tlak)
Chladenie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
46/-/43
48/-/44
48/44/-
49/46/-
52/-/49
Vykurovanie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
47/-/44
48/-/45
48/45/-
49/46/-
52/-/49
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
289x780x215
Vonkajšia jednotka
RXS20L
Pripojovacie rozmery Dĺžka potrubí
Prevýšenie
Istenie - 50Hz
298x900x215
RXS25L
RXS35L
RXS42L
550x765x285
Dostupné len
v kombinácii
290x1,050x250
RXS50L
RXS60L
735x825x300
-10~46 (-15~46 s možnosťou prevádzkového nastavenia do technických miestností)
-15~18
s Multi split jednotkami
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
20
30
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
15
20.0
Odporúčané istenie (MFA)
RXS71F8
770x900x320
A
10
20
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
386,- / 328,-
536,- / 456,-
415,- / 353,-
452,- / 384,-
536,- / 456,-
641,- / 545,-
775,- / 659,-
967,- / 822,-
1.112,- / 945,-
1.128,- / 959,- 1.229,- / 1.045,- 1.445,- / 1.228,- 1.730,- / 1.471,- 1.955,- / 1.662,- 2.325,- / 1.976,- 2.673,- / 2.272,-
Pozn.: Viaczónové inteligentné oko majú jednotky FTXS35K, FTXS42K a FTXS50K.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 11
Pre optimálnu vnútornú klímu
... a ešte niečo naviac
12 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
FTX-JV/GV
FTX-JV/GV
é v EÚ
n
Vyrobe
NÁSTENNÉ JEDNOTKY
Účinnosť až
A+
Táto jednotka má jednu úlohu, ktorú plní dokonale: poskytnúť Vám tú
pravú tepelnú pohodu, po ktorej túžite. Vlastne, dokáže toho oveľa viac.
• Šetrí energiu bez obmedzenia vášho C°mfortu – vďaka
pohybovému čidlu*
• Stlačte tlačidlo COMFORT, uvoľnite sa a relaxujte. Žiadny prievan,
len perfektný C°mfort pre každého*
• Čistí vzduch od baktérií, vírusov a alergénov
• Perfektná aj pre vykurovanie - vďaka pracovnému rozsahu
a nízkej spotrebe
až do -15 °C
Požadovaná teplota vo všetkých
kútoch miestnosti
Zohreje Vás – aj pri mrazivých
teplotách
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
kW
1.3/2.0 /2.6
1.3/2.5 /3.0
1.3/3.3 /3.8
1.7/5.0 /6.0
1.7 /6.0 /6.7
2.3 /7.10 /8.5
kW
1.3/2.5 /3.5
1.3/2.8 /4.0
1.3/3.5 /4.8
1.7/5.8 /7.7
1.7 /7.0 /8.0
2.3 /8.20 /10.2
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Energetický štítok
Pdesign
A+
kW
2.00
kWh
124
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
(mierne klimatické
pásmo)
2.50
5.63
Energetický štítok
Pdesign
Zabudnite na baktérie, vírusy
a pach. Užívajte si čistý vzduch
Vyrobené v Európe, pre Európu.
To je garancia kvality!
155
A++
kW
SCOP
Ročná spotreba el. energie
kWh
A
B
3.30
5.00
6.00
7.10
5.66
5.63
5.37
4.97
204
311
391
A+
500
A
2.20
2.40
2.80
4.60
4.80
4.67
4.50
4.14
4.08
3.88
6.20
3.81
660
747
945
1,578
1,730
2,276
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť
(akustický tlak)
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
39/33/25/22
40/33/26/22
41/34/27/23
43/39/34/31
45/41/36/33
46/42/37/34
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
39/34/28/25
40/34/28/25
41/35/29/26
42/38/33/30
44/40/35/32
46/42/37/34
Pripojovacie rozmery
Kvapalina
OD
mm
Plyn
OD
mm
Odvod kondenzu
OD
mm
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť
(akustický tlak)
Chladenie
Vysoký/Nízky
dBA
46/-
48/-
47/44
49/46
52/49
Vykurovanie
Vysoký/Nízky
dBA
47/-
48/-
48/45
49/46
52/49
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
Dĺžka potrubí
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
15
30
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
12
20
A
16
20
Vonkajšia jednotka
Pripojovacie rozmery
Istenie - 50Hz
283x770x198
6.35
9.5
12.7
15.9
18
RX20JV
Odporúčané istenie (MFA)
290x1,050x238
RX25JV
RX35JV
RX50GV
550x658x275
RX60GVB
735x825x300
10~46
RX71GVB
770x900x320
-10~46
-15~18
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
329,- / 280,-
358,- / 304-
422,- / 359,-
560,- / 476,-
673,- / 572,-
796,- / 677,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
822,- / 699,-
896,- / 762,-
1.055,- / 897,-
1.400,- / 1.190,-
1.682,- / 1.430,-
1.991- / 1.692,-
* Pozn.: Pohybové čidlo a šD prúdenie vzduchu majú jendotky FTX-GV, ekonomický režim majú len jednotky FTX-JV.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 13
Komfort vo svojej
najjednoduchšej podobe
14 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
FTXV-AB
FTXV-AB
né
Vyrobe e
v Čín
NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A+
Okamžité pohodlie stlačením jedného tlačítka,
za bezkonkurenčnú cenu.
• Plochá, štýlová jednotka pre akýkoľvek interiér
• 4 chytré, komfortné funkcie: Odvlhčovanie, HOT štart,
Turbo a X-Fan (vysušenie výmenníka)
• Užívateľsky priateľské ovládanie
V režime chladenia dosahuje
účinnosť až A+.
Jednoduché ovládanie.
Všetko pre Váš komfort.
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
FTXV25AB
FTXV35AB
FTXV50AB
FTXV60AB
0.6/2.65/3.2
0.6/3.4/3.9
1.26/5.2/6.0
2.53/6.25/6.8
kW
0.8/2.8/3.6
0.88/3.84/4.4
1.12/5.65/6.8
2.53/6.75/7.6
5.2
6.25
325
429
Energetický štítok
Pdesign
A+
kW
2.65
3.4
kWh
166
213
kW
2.8
3.2
3.80
3.92
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
Jednotka
Hlučnosť (akust. tlak) Chladenie
Ročná spotreba el. energie
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Jednotka
Hlučnosť (akust. tlak) Chladenie
Prevádzkový rozsah
Vysoké otáčky
dBA
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
Prevýšenie
1,032
4.5
1,143
1,658
2,137
298x940x200
315x1,007x219
51/47/42/39
41/39/34/28
42/40/35/30
48/43/40/35
RXV25AB
RXV35AB
RXV50AB
RXV60AB
955x700x396
980x790x427
56
58
776x540x320
51
53
18 ~ 43
-10 ~ 24
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
10.0
Hz / V
Napájanie z vnútornej jednotky
Fázy / Frekvencia / Napätie
5.8
3.804.60
275x845x180
mm
Chladenie
Pripojovacie rozmery Dĺžka potrubí
Napájanie
Výška x Šírka x Hĺbka
5.1
A
SCOP
Rozmery
A
5.6
Energetický štítok
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
Chytré funkcie pre lepšiu účinnosť
a vyšší komfort.
kW
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Zhodnoťte svoju investíciu.
Vynikajúci pomer cena/ výkon.
15
25
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
269,- / 228,-
292,- / 248,-
436,- / 370,-
530,- / 450,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
671,- / 570,-
730,- / 620,-
1.089,- / 925,-
1.324,- / 1.125,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 15
To najlepšie z dvoch svetov...
... zabalené v štýlovom dizajne
16 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
NEXURA
NEXURA FVXG-K
PARAPETNÁ JENDOTKA
á v EÚ
n
Vyrobe
Sálavé
teplo
Účinnosť až
A++
Jedinečné riešenie na trhu – to najlepšie pre kúrenie zabalené do
štýlového dizajnu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort sála do celého
vášho domova.
• Unikátny sálavý panel sála to najpríjemnejšie teplo, kedykoľvek
počas chladných dní
• Umiestnená podľa Vašich predstáv - zapustená do steny, voľne
zavesená alebo na podstavci
• Teplo pocítite, ale nezačujete – vďaka veľmi tichej prevádzke
• Elegantný dizajn – zaujímavý interiérový doplnok vášho domova
19 dB
Sálavé
teplo
Jedinečná jednotka, jedinečné
funkcie, jedinečný pocit sálavého
tepla.
Atraktívny dizajn s možnosťou
umiestnenia podľa Vašich predstáv –
vstavaná, zavesená alebo
umiestnená voľne do priestoru.
Mlčať je zlato.
Vašu jednotku nebudete ani počuť.
Zabudnite na baktérie, vírusy
a pach. Užívajte si čistý vzduch
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
kW
1.3/2.5/3.0
1.4/3.5/3.8
1.7/5.0/5.6
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
kW
1.3/3.4/4.5
1.4/4.5/5.0
1.7/5.8/8.1
Sezónna účinnosť
Chladenie
2.50
3.50
5.00
6.53
6.48
5.41
134
189
Vnútorná jednotka
(na základe EN14825)
Energetický štítok
Pdesign
A++
kW
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
kWh
Energetický štítok
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
A
A++
kW
SCOP
Ročná spotreba el. energie
kWh
324
A+
2.80
3.10
4.65
4.00
4.60
4.18
842
1,087
1,543
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť (akustický tlak)
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
38/32/26/23
39/33/27/24
44/40/36/32
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
39/32/26/22/19
40/33/27/23/19
46/40/34/30/26
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť (akustický tlak)
Chladenie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
46/43
Vykurovanie
Vysoké otáčky/ Tichý režim
dBA
47/44
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
Dĺžka potrubí
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
20
30
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
15
20
A
16
20
Vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah
Pripojovacie rozmery
Istenie - 50Hz
600x950x215
RXG25L
Odporúčané istenie (MFA)
RXG35L
RXG50L
550x765x285
735x825x300
48/44
48/45
48/44
10~463.50
-15~20
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
679,- / 592,-
828,- / 704,-
1.198,- / 1.018,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
1.658,- / 1.409,-
1.951,- / 1.658,-
2.713,- / 2.306,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 17
Komfort 24 hodín,
7 dní v týždni,
v modernom balení
18 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
FVXS-F
FVXS-F
é v EÚ
PARAPETNÁ JEDNOTKA
n
Vyrobe
Účinnosť až
A+
24/7 C°mfort s prevenciou proti studeným nohám.
Príjemný pocit tepla po celom tele.
• Zabudnite na studené nohy, užívajte si príjemný teplý vánok
na vašej podlahe.
• Malá a kompaktná – ideálna pre umiestnenie pod okno
• Ideálna distribúcia teploty v miestnosti vďaka funkcii
premenlivého prúdenia vzduchu
• Tichý spoločník, ktorý vás nebude rušiť
115 mm
Požadovaná teplota vo všetkých
kútoch miestnosti.
až do -15 °C
95 mm
Možnosť inaštalácie na stenu alebo
čiastočne do steny.
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
kW
1.3/2.5/3.0
1.4/3.5/3.8
1.4/5.0/5.6
kW
1.3/3.4/4.5
1.4/4.5/5.0
1.4/5.8/8.1
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Energetický štítok
Pdesign
A+
kW
SEER
Ročná spotreba el. energie
Vykurovanie
kWh
Energetický štítok
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
Jednotka
2.50
3.50
5.00
5.74
5.60
5.89
152
219
A+
kW
SCOP
Rozmery
Komfort ušitý na mieru, každý deň,
každú hodinu, celý týždeň.
Zohreje Vás – aj pri mrazivých
teplotách.
Ročná spotreba el. energie
kWh
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
297
A
2.60
2.90
4.20
4.56
3.93
3.80
1,033
1,546
798
600x700x210
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
38/32/26/23
39/33/27/24
44/40/36/32
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
dBA
38/32/26/23
39/33/27/24
45/40/36/32
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Hlučnosť (akustický tlak)
Chladenie
Vysoké ot/ Nízke ot./ Tichý režim
dBA
46/-/43
48/-/44
48/44/-
Vykurovanie
Vysoké ot/ Nízke ot./ Tichý režim
dBA
47/-/44
48/-/45
48/45/-
Prevádzkový rozsah
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CDB
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
°CWB
Pripojovacie rozmery
Dĺžka potrubí
Vonk.-Vnút. jedn. Max.
m
-
20
30
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
m
-
15
20
Hlučnosť (akustický tlak)
RXS25L
Vonkajšia jednotka
Istenie - 50Hz
Odporúčané istenie (MFA)
RXS35L
550x765x285
RXS50L
735x825x300
-10~46
-15~18
A
10
20
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
€
575,- / 473,-
660,- / 561,-
852,- / 724,-
Cena za set / Home Comfort Expert cena (Vnút.+Vonk. jednotka+Ovládač)
€
1.334,- / 1.134,-
1.569,- / 1.334,-
2.032,- / 1.727,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 19
MC70L
ČISTIČKA VZDUCHU
Čistý vzduch, pretože Daikin sa stará
6-stupňová filtrácia baktérií, vírusov, prachu a alergénov v prekvapujúco
malom balení. Vyvinutá pre ochranu vášho zdravia.
• 6-stupňová filtrácia rozpúšťa formaldehyd a odstraňuje prach, peľ,
baktérie, alergény tak dobre ako odstraňuje aj zápach
• Prenosná a ľahká, ponúka maximálnu flexibilitu umiestnenia
• Nie je potrebná žiadna inštalácia, okamžite je pripravená pre vaše
používanie
• Super tichá prevádzka pre pokojný spánok celej vašej rodiny
MC70L
Jednotka
Veľkosť miestnosti
Opláštenie
m2
Biela
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
576x403x241
Prevádzka čistenia vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý režim
m3/h
420/285/210/130/55
Rozmery
Jednotka
Hmotnosť
Jednotka
Ventilátor
Prietok vzduchu
Hlučnosť
Prevádzka čistenia vzduchu
8.5
Prevádzka čistenia vzduchu Príkon
Turbo/H/M/L/Tichý režim
dBA
48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Turbo/H/M/L/Tichý režim
kW
0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Metóda odstraňovania pachov
Flash streamer / Titánium apatit fotokatalytický filter / Deodorizačná kazeta
Spôsob ničenia baktérií
Flash streamer / Titánium apatit fotokatalytický filter
Spôsob ostraňovania prachu
Napájanie
46
Farba
Plazma ionizér / Elektrostatický filter pre odstraňovanie prachu
Fázy/ Napätie
V
1~/220-240/220-230
€
482,- / 410,-
Cena
Cena za čističku MC70L / Home Comfort Expert cena
Filtre v čističke je potrebné čistiť/vymienať podľa odporúčaní v obslužnom manuále. Súčasťou dodávky sú aj náhradné vzduchové filtre. V prípade požiadavky na výmenu je možné si ich objednať
pod označením KAC017A4E v hodnote 113 € bez DPH.
Daikin zožal úspechy aj v oblasti čistenia vzduchu: Britská organizácia alergikov
schválila účinnosť Daikin čističiek a spoločnosť TÜV Nord potvrdila ich účinnosť.
20 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
ČISTIČKY VZDUCHU
MCK75J
ČISTIČKA VZDUCHU SO ZVLHČOVANÍM
Čistička vzduchu a zvlhčovač v jednom
Užívajte si pohodlie v zdravom a čistom prostredí vďaka našej čističke Ururu.
• Zabudovaná nádrž na vodu pre okamžité zvlhčovanie
• Monitorovanie a zobrazenie prachového a pachového znečistenia
• 6 filtrov pre výmenu už súčasťou balenia
• Nie je potrebná žiadna inštalácia, okamžite je pripravená pre vaše používanie
MCK75J
Jednotka
Typ
Voľne stojaca
Veľkosť miestnosti
Opláštenie
m2
Čierna (N1) (Farba panelu: strieborná)
Rozmery
Jednotka
Hmotnosť
Jednotka
Ventilátor
Prietok vzduchu
Hlučnosť (akustický tlak)
Prevádzka čistenia vzduchu
mm
Výška x Šírka x Hĺbka
590/395/268
kg
11.0
Prevádzka čistenia vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý režim
m3/h
450/330/240/150/60
Turbo/H/M/L/Tichý režim
m3/h
450/330/240/150/120
Turbo/H/M/L/Tichý režim
dBA
50/43/36/26/17
Zvlhčovanie
Turbo/H/M/L/Tichý režim
dBA
50/43/36/26/23
Príkon
Turbo/H/M/L/Tichý režim
kW
0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
Zvlhčovanie
Turbo/H/M/L/Tichý režim
ml/h
600/470/370/290/240
Zvlhčovanie
Zvlhčovanie
46
Farba
Objem vodného zásobníka
l
4.0
Vzduchový filter
Propylénová sieť s katechínom
Prevádzka čistenia vzduchu Príkon
Turbo/H/M/L/Tichý režim
kW
Metóda odstraňovania pachov
Spôsob ostraňovania prachu
Napájanie
Označenie / Fázy / Frekvencia / Napätie
0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Flash streamer / Titán apatit fotokatalytický filter / Deodorizačná kazeta
Plazma ionizér / Elektrostatický odstraňovač prachu
Hz / V
Typ
VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Čistička vzduchu so zvlhčovaním
Cena
Cena za čističku so zvlhčovaním MCK75J / Home Comfort Expert cena
€
579,- / 492,-
Filtre v čističke je potrebné čistiť/vymienať podľa odporúčaní v obslužnom manuále. Súčasťou dodávky sú aj náhradné vzduchové filtre.
V prípade požiadavky je možné si filtre na výmenu objednať pod označením:
1. sada náhradných filtrov (7 filtrov) – KAC988 v hodnote 96 € bez DPH
2. Náhradný zvlhčovací filter (1 filter) – KNME998 v hodnote 54 € bez DPH
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 21
KANÁLOVÉ JEDNOTKY
FDXS-F (9)
é v EÚ
n
Vyrobe
KANÁLOVÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A+
Perfektný komfort, ktorý
nevidíte, len cítite
Žiadne jednotky v miestnosti si nešimnete,
len pocítite príjemné prostredie u vás
doma. Krásny interiér a Perfect C°mfort bez
kompromisu.
• Naozaj neviditeľná jednotka, ktorá sa
vďaka nízkej výške hodí kamkoľvek
• Maximálne prevádzkové úspory vďaka
novému invertorovému riadeniu
ventilátorov
• Okamžitý komfort vďaka jednoduchému
ovládaniu
• Veľmi tichá prevádzka zaručuje nerušený
C°mfort aj v noci
Pozn.: Cena jednotky je bez ovládača, ktorý je potrebné doobjednať. Káblový ovládač BRC1E52 – 129 €,
infra ovládač BRC4C65 – 129 €.
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Energetický štítok
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
mm
dBA
dBA
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Hlučnosť
(akustický tlak)
Prevádzkový rozsah
Pripojovacie
rozmery
Istenie - 50Hz
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
Vykurovanie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max
Odporúčané istenie (MFA)
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn.)
mm
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
A
€
€
FDXS25F
FDXS35F
1.3/2.4/3.0
1.4/3.4/3.8
1.3/3.2/4.5
1.4/4.0/5.0
A+
A
2.40
3.40
5.63
5.21
149
228
A+
2.60
2.90
4.24
3.88
858
1,047
200x750x620
35/33/27
35/33/27
FDXS50F9
FDXS60F
1.7/5.0/5.3
1.7/6.0/6.5
1.7/5.8/6.0
1.7/7.0/8.0
A+
A
5.00
6.00
5.72
5.51
306
381
A
4.00
4.60
3.93
3.80
1,425
1,693
200x1,150x620
38/36/30
38/36/30
RXS25L
RXS35L
550x765x285
46/-/43
48/-/44
47/-/44
48/-/45
RXS50L
RXS60L
735x825x300
48/44/49/46/48/45/49/46/-10~46
-15~18
-
20
15
30
20
20
16
375,- / 319,1.152,- / 979,-
471,- / 400,1.380- / 1.173,-
750,- / 638,1.930,- / 1.641,-
974,- / 828,2.332,- / 1.982,-
FBQ-C8
KANÁLOVÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A+
Perfektný komfort, ktorý
nevidíte, len cítite
V miestnosti si nevšimnite žiadne jednotky,
len pocítite príjemné prostredie vo vašom
domove. Krásny interiér a Perfect C°mfort
bez kompromisov.
• Jednoduché uvedenie do prevádzky
vďaka automatickému nastaveniu
prietoku vzduchu
• Maximálne prevádzkové úspory vďaka
novému invertorovému riadeniu
ventilátorov
• Veľmi tichá jednotka zabezpečuje
komfort aj v nočných hodinách
• Možnosť prepojenia s nadradenými
systémami
• Silný výkon ventilátora ponúka širokú
škálu možností umiestnenia jednotky
Pozn.: Cena jednotky je bez ovládača, ktorý je potrebné doobjednať. Káblový ovládač BRC1E52 – 129 €,
infra ovládač BRC4C65 – 129 €.
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Energetický štítok
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Model
Dekoračný panel
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
mm
mm
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
A
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn.)
€
€
FBQ50C8
1.7/5.0/5.3
1.7/5.5/6.0
A+
4.90
5.85
293
3.50
5.97
205
A+
2.90
3.93
1,033
FBQ60C8
1.7/5.7/6.5
1.7/7.0/8.0
5.70
5.72
349
A
4.35
3.85
1,584
4.60
3.80
1,693
300x1,000x700
BYBS71DJW1
300x700x700
BYBS45DJW1
Biela (10Y9/0.5)
55x800x500
37/29
37/29
mm
dBA
dBA
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Chladenie
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Prevádzkový rozsah Chladenie
Okolní prostř. Min.~Max.
Vykurovanie
Okolní prostř. Min.~Max.
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Pripojovacie
rozmery
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
Istenie - 50Hz
Odporúčané istenie (MFA)
22 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
FBQ35C8
1.4/3.40/3.9
1.3/4.00/5.0
RXS35L
550x765x285
48/-/44
48/-/45
55x1,100x500
RXS50L
RXS60L
735x825x300
48/44/48/45/-10~46
-15~18
20
15
49/46/49/46/-
30
20.0
-
1.000,- / 850,1.909,- / 1.623,-
1.014,- / 862,2.194,- / 1.865,-
1.097,- / 932,2.455,- / 2.087,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
KAZETOVÉ JEDNOTKY
FCQG-F
KAZETOVÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A++
360° komfort s najvyššou účinnosťou
Perfektný komfort distribuovaný do
všetkých strán rovnomerne zaistí maximálne pohodlie kdekoľvek v miestnosti .
• Unikátny 360° výfuk poskytuje oveľa vyšší
komfort ako klasické 4-výfukové jednotky
• S použitím samočistiaceho panelu môžete
dosiahnuť úsporu až 30 % na prevádzkových
nákladoch (možnosť objednať ako voliteľné
príslušenstvo)
• Ochrana proti nepríjemnému prievanu a ochrana
proti pocitu studených nôh je zabezpečená čidlom osôb a čidlom snímania teploty pri podlahe
(možnosť objednať ako voliteľné príslušenstvo)
• V prípade umiestnenia jednotky pri stene
je možné uzavrieť jednu výfukovú klapku
a upraviť tak prúdenie vzduchu podľa Vašich
potrieb (voliteľné príslušenstvo)
* Pozn.: Uvedená cena je vrátane štandardného bieleho
dekoračného panelu so šedými lamelami BYCQ140D
v hodnote 232 €. K dispozícii je aj dekoračný panel bielymi lamelami v hodnote 261 € alebo biely samočistiaci
dekoračný panel BYCQ140DG v hodnote 419 € (len v kombinácii s BRC1E52B).
Pozn.: Cena jednotky je bez ovládača, ktorý je potrebné doobjednať. Káblový ovládač BRC1E52 – 129 €, infra
ovládač BRC7FA532F – 156 €.
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Energetický štítok
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Model
Dekoračný panel
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/jmen./nízký
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoký/jmen./nízký
kW
kW
FCQG35F
1.3/3.4/4.0
1.3/4.20/5.2
kW
FCQG50F
1.7/5.0/5.3
1.7/6.00/6.0
A++
5.00
6.48
270
3.50
6.35
193
kWh
FCQG60F
1.7/5.7/5.7
1.7/7.0/7.0
5.70
6.22
321
A+
4.71
4.00
1,646
A++
kW
3.32
4.90
949
kWh
mm
mm
dBA
dBA
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Chladenie
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Okolní prostř. Min.~Max.
Prevádzkový rozsah Chladenie
Vykurovanie
Okolní prostř. Min.~Max.
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Pripojovacie
rozmery
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
Istenie - 50Hz
Odporúčané istenie (MFA)
mm
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
A
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn.+BYCQ140D dek. panel)
€
€
4.36
4.29
1,426
204x840x840
BYCQ140D/BYCQ140DW/BYCQ140DG*
Biela (RAL 9010)
60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950
31/29/27
33/31/28
31/29/27
33/31/28
RXS35L
550x765x285
48/-/44
48/-/45
RXS50L
RXS60L
735x825x300
48/44/48/45/-10~46
-15~18
49/46/49/46/-
20
15
30
20.0
-
725,- / 616,1.906,- / 1.620,-
754,- / 641,2.206,- / 1.875,-
778,- / 661,2.408,- / 2.047,-
Cena senzoru osôb a senzoru podlahovej teploty je124 €,- a objednáva sa zvlášť ako BRYQ140A a je možné ho kombinovať len s káblovým ovládačom BRC1E52.
FFQ-C
KAZETOVÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A++
Dizajn & génius v jednom
Špičkový dizajn, jednoduchá inštalácia –
perfektne sadne do eurorastru 60x60, úplne
plochý dekoračný panel bez presahov.
• Prvá jednotka na trhu, ktorá presne sadne
do štandardného rastrového podhľadu 60x60
• V prípade umiestnenia jednotky pri stene
je možné uzavrieť jednu výfukovú klapku
a upraviť tak prúdenie vzduchu podľa
Vašich potrieb (voliteľné príslušenstvo).
• Ochrana proti nepríjemnému prievanu
a ochrana proti pocitu studených nôh
je zabezpečená čidlom osôb a čidlom
snímania teploty pri podlahe (možnosť
objednať ako voliteľné príslušenstvo)
* Pozn.: Uvedená cena je vrátane plochého bieleho
dekoračného panelu BYFQ60CW v cene 153 €. Na výber je
aj strieborno/ biely dekoračný panel BYFQ60CS za 164 €.
Pozn.: Cena jednotky je bez ovládača, ktorý je potrebné
doobjednať. Káblový ovládač BRC1E52 – 129 €, infra ovládač
BRC7F530W – 157 €.
Cena senzoru osôb a senzoru podlahovej teploty je 124 €
a objednáva sa zvlášť ako BRYQ140A a je možné ho
kombinoať len s káblovým ovládačom BRC1E52.
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Energetický štítok
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Model
Dekoračný panel
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky
kW
kW
FFQ35C
1.4/3.4/4.0
1.3/4.20/5.1
FFQ50C
1.7/5.0/5.3
1.7/5.8/6.0
3.40
6.32
188
5.00
5.93
295
A
3.84
3.90
1,378
A++
kW
kWh
2.50
6.11
143
kWh
mm
mm
dBA
dBA
mm
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
A
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn.+BYFQ60CW dek. panel)
€
€
FFQ60C
1.7/5.7/6.5
1.7/7.0/8.0
A+
A+
kW
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim
Okolní prostř. Min.~Max.
Prevádzkový rozsah Chladenie
Vykurovanie
Okolní prostř. Min.~Max.
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Pripojovacie
rozmery
Prevýšenie
Vnút.-Vonk.jedn. Max.
Odporúčané istenie (MFA)
Istenie - 50Hz
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
FFQ25C
1.4/2.50/4.0
1.3/3.20/5.1
2.31
4.24
763
5.70
5.71
349
A+
3.96
4.04
1,373
3.10
4.10
1,059
260x575x575
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3*
Biela (N9.5)/biela (N9.5) + strieborná/biela (RAL9010)
46x620x620 / 620x46x620 / 55x700x700
31/28.5/25
34/30.5/25
39/34/27
43/40/32
31/28.5/25
34/30.5/25
39/34/27
43/40/32
RXS25L
RXS35L
550x765x285
46/-/43
48/-/44
47/-/44
48/-/45
RXS50L
RXS60L
735x825x300
48/44/49/46/48/45/49/46/-10~46
-15~18
-
20
15
30
20.0
-
625,- / 531,1.582,- / 1.345,-
659,- / 560,1.748,- / 1.486,-
678,- / 576,2.038,- / 1.732,-
780,- / 663,2.318,- / 1.970,-
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 23
PODSTROPNÉ A FLEXI JEDNOTKY
FHQ-C
PODSTROPNÁ JEDNOTKA
Účinnosť až
A++
Šetriaca miesto a účinná
Jednotka vhodná na montáž do rohov a
úzkych priestorov. FHQ je perfektná voľba
pre priestory bez podhľadu.
• Potrebný servisný priestor je len 30 mm
• Vhodná pre novostavby aj staršie budovy
• Vynikajúca distribúcia vzduchu
aj vmiestnostiach o výške 3,8 m
• Uhol výfuku vzduchu dosahuje až 100°
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon
Nom.
Sezónna účinnosť
Chladenie
kW
kW
(na základe EN14825)
kW
Rozmery
Hlučnosť
(akustický tlak)
Energetický štítok
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky
kWh
kW
kWh
mm
dBA
dBA
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim dBA
Chladenie
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim dBA
°CDB
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
Prevádzkový rozsah Chladenie
Vykurovanie
°CWB
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
m
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Pripojovacie
rozmery
Prevýšenie
m
Vnút.-Vonk.jedn. Max
Istenie - 50Hz
Odporúčané istenie (MFA)
A
Pozn.: Cena jednotky je bez ovládača, ktorý je potrebné doobjednať. Káblový ovládač BRC1E52 – 129 €,
infra ovládač BRC7G53 – 308 €
Cena
Cena za vnútornú jednotku / Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn.)
€
€
FHQ35C
3.40
4.00
B
3.40
4.89
243
3.10
3.98
1.090.75
36/34/31
36/34/31
FHQ50C
5.00
6.00
A
5.00
5.48
320
A
4.35
3.74
1.627.83
235x960x690
37/35/32
37/35/32
FHQ60C
5.70
7.20
A
7.20
5.54
360
RXS50L
RXS60L
RXS35L
550x765x285
48/-/44
48/-/45
5.07
3.50
2.026.36
37/35/33
37/35/33
735x825x300
48/44/48/45/-10~46
-15~18
49/46/49/46/-
20
15
16
1.012,- / 860,2.107,- / 1.791,-
30
20
20
1.036,- / 881,2.216,- / 1.884,-
1.113,- / 946,2.471,- / 2.100,-
FLXS-B
FLEXI JEDNOTKY
Účinnosť až
A
Flexibilné riešenie vašich
požiadaviek
Už žiadne prekážky pri inštalácii, keďže táto
jednotka poskytuje maximálnu flexibilitu.
C°mfort doručený na vašu stenu alebo na
váš strop. Vy rozhodujete.
• Flexibilný dizajn na vašu stenu alebo strop
• Vynikajúca distribúcia vzduchu
zabezpečuje pohodlie v celej miestnosti
• Nezáleží na počasí, vo vašom domove
je pohodlie
• Ovládajte jednotku cez tablet alebo
smatphone s voliteľným online
controllerom
Infračervený ovládač je súčasťou dodávky vnútornej
jednotky
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Min./Nom./Max.
Vykurovací výkon
Min./Nom./Max.
Energetický štítok
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN14825)
Pdesign
SEER
Ročná spotreba el. energie
Energetický štítok
Vykurovanie
(mierne klimatické Pdesign
pásmo)
SCOP
Ročná spotreba el. energie
Rozmery
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
Hlučnosť
(akustický tlak)
Vykurovanie
Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim
kWh
FLXS25B
1.2/2.5/3.0
1.2/3.4/4.5
A
2.50
5.19
169
kW
2.50
kWh
mm
dBA
dBA
921
kW
kW
kW
Vonkajšia jednotka
Rozmery
Hlučnosť
(akustický tlak)
Prevádzkový rozsah
Pripojovacie
rozmery
Istenie - 50Hz
Jednotka
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim dBA
Chladenie
Vykurovanie
Vysoké ot./Nízke ot./Tichý režim dBA
°CDB
Chladenie
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
Vykurovanie
°CWB
Tepl. vonk. vzduchu Min.~Max.
m
Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max.
Prevýšenie
m
Vnút.-Vonk.jedn. Max
Odporúčané istenie (MFA)
A
37/34/31/28
37/34/31/29
FLXS35B9
FLXS50B
1.2/3.5/3.8
0.9/4.9/5.3
1.4/4.0/5.0
0.9/6.1/7.5
B
A
3.50
4.90
4.87
5.25
252
326
A
2.90
4.20
3.80
1,068
1,546
490x1,050x200
38/35/32/29
47/43/39/36
46/36/33/30
46/41/35/33
RXS25L
RXS35L
550x765x285
46/-/43
48/-/44
47/-/44
48/-/45
-10~46
-15~18
20
15
10
RXS50L
735x825x300
48/44/48/45/-
30
20
20
FLXS60B
6.0
7.0
Dostupné len
v kombinácii
s Multi split
vonk. jednotkou
48/45/41/39
47/42/37/34
Dostupné len
v kombinácii
s Multi split
vonk. jednotkou
Cena
Daikin cena vnitřní jedn. vč. infra ovladače/ Home Comfort Expert cena
Cena za set / Home Comfort Expert cena (vnútorná+vonkajšia jedn+ovládač)
24 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
€
€
536,- / 456,1.313,- / 1.116,-
633,- / 538,1.542- / 1.311,-
914,- / 777,2.094,- / 1.780,-
1.146,- / 974,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
MULTI SPLIT JEDNOTKY MXS
Multi split vonkajšie jednotky
Až 5 vnútorných jednotiek na 1 vonkajšiu
Štandardne je na jednu vonkajšiu jednotku napojená jedna vnútorná. Na Multi split vonkajšiu jednotku ale môžete napojiť až 5 vnútorných
jednotiek. Pozrite si širokú škálu vašich možností v tabuľke nižšie.
Multi split vonkajšie jednotky aj s funkciou vykurovania
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
Chladiaci výkon
Vonkajšie jednotky
kW
4.0
5.0
4.0
5.2
6.8
6.8
8.0
9.0
Vykurovací výkon
kW
4.4
5.7
4.4
6.8
8.6
8.6
9.6
10.4
2
2
2~3
2~3
2~3
2~4
2~4
2~5
kW
6.0
8.5
7.0
9.0
11.0
11.0
14.5
15.6
A+
A+
A++
A++
B
B
A
A
4.0
5.0
4.0
5.2
6.8
6.8
7.2
7.0
5.87
5.95
6.49
6.53
4.62
4.62
5.27
5.41
239
295
216
279
516
516
478
454
A
A
A
A
A
A
A
A
kW
3.0
4.1
4.5
4.6
4.4
4.4
4.1
4.3
3.91
3.80
3.69
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
kWh
1067
1539
1690
1681
1636
1636
1517
1577
Počet připojitelných jednotek
Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Sezónna účinnosť
Chladenie
(na základe EN 14825)
pri najnepriaznivejšej kombinácii
Energetický štítok
Pdesign
kW
SEER
A.E.C.
Vykurovanie
kWh
Energetický štítok
Pdesign
SCOP
A.E.C.
Cena vonkajšej jednotky / Home Comfort Expert cena €
5MXS90E
1.121,- / 953,-
1.372,- / 1.166,- 1.314,- / 1.117,- 1.461,- / 1.242,- 1.796,- / 1.527,- 1.908,- / 1.622,- 2.243,- / 1.907,- 2.467,- / 2.097,-
3MXS40K
3MXS52E
Pripojiteľné vnútorné jednotky
FTXG20LS
Home Comfort Expert
cena za vnútornú jednotku €
556,-
FTXG25LS
585,-
FTXG35LS
693,-
Jednotky
Emura nástenné jednotky
Nástenné jednotky
Nexura parapetné jednotky
Parapetné jednotky
Flexi jednotky
Podstropné jednotky
Kazetové jednotky s kruhovým
výfukom
Kazetové jednotky 600x600
Kanálové jednotky
2MXS40H
2MXS50H
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
FTXG50LS
859,-
FTXG20LW
465,-
FTXG25LW
490,-
FTXG35LW
577,-
FTXG50LW
719,-
CTXS15K
328,-
CTXS35K
456,-
FTXS20K
353,-
FTXS25K
384,-
FTXS35K
456,-
FTXS42K
545,-
FTXS50K
659,-
FTXS60G
822,-
FTXS71G
945,-
FTX20JV
280,-
FTX25JV
304,-
FTX35JV
359,-
FVXG25K
592,-
FVXG35K
704,-
FVXG50K
1.018,-
FVXS25F
473,-
FVXS35F
561,-
FVXS50F
724,-
FLXS25B
456,-
FLXS35B9
538,-
FLXS50B
777,-
FLXS60B
974,-
FHQ35C
860,-
FHQ50C
881,-
FHQ60C
FCQG50F
946,616,641,-
FCQG60F
661,-
FCQG35F
FFQ25C
531,-
FFQ35C
560,-
FFQ50C
576,-
FFQ60C
663,-
FDXS25F
319,-
FDXS35F
400,-
FDXS50F9
638,-
FDXS60F
828,-
FBQ35C8
850,-
FBQ50C8
862,-
FBQ60C8
932,-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 25
Prehľad funkcií jednotiek
Ururu Sarara R32
Nová Emura
Funkcie jednotiek
Nástenné jednotky
FTXZ-N
FTXG-LW/S
CTXS-K /
FTXS20~25K
INTELIGENTNÉ OKO
9
9
9
9
9 (1)
VIACZÓNOVÉ INTELIGENTNÉ OKO
9
9
-
9
-
REŽIM KOMFORTNÉHO PRÚDENIA VZDUCHU
9
9
9
9
9
3-D PRÚDENIE VZDUCHU
9
9
9
9
9 (1)
REŽIM ZVÝŠENÉHO VÝKONU
9
9
9
9
9
EKONOMICKÝ REŽIM
9
9
9
9
9 (2)
TICHÁ PREVÁDZKA VNÚTRONEJ JEDNOTKY
9
9
9
9
9
TICHÁ PREVÁDZKA VONKAJŠEJ JEDNOTKY
9
9
9
9
9
-
9
9
9
-
24-HODINOVÝ ČASOVAČ
9
9
9
9
9
FILTRÁCIA VZDUCHU
9
9
9
9
9
MOŽNOSŤ ON-LINE OVLÁDANIA
9
9
9
9
9 (1)
VHODNÁ PRE TECHNICKÉ CHLADENIE
-
-
9
9
-
MULTI-SPLIT APLIKÁCIA
-
9
9
9
Len na 2MXS
SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKÁCIA
-
9
-
-
-
ČERPADLO KONDENZÁTU
-
9
-
-
-
TÝŽDENNÝ ČASOVAČ
FTXS35~50K /
FTXS-G
FTX-JV/GV
FT
1) FTX-GV | 2) FTX-JV
Prehľad ovládačov a príslušenstva
Ovladače a příslušentsví
Cena €
FTXZ-N
FTXG-LW/S
CTXS-K /
FTXS20~25K
FTXS35~50K
FTXS-G
FTX-JV
FTX-GV
Online Ovládač
3
-
3
-
-
-
275,- / 234,-
3
3
-
3
KBRC01A dotykový LCD ovládač
175,- / 149,-
KBRCS01A zjednodušený nástenný ovládač
427,- / 363,-
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
-
3
3(1)
3
3
3(1)
3
-
-
-
-
-
-
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
Štandard
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Cena na
vyžádání
KLIC-DD
KLIC-DD
KLIC-DD(1)
KLIC-DD
KLIC-DD
KLIC-DD(1)
KLIC-DD
RTD-RA
RTD-RA
RTD-RA(1)
RTD-RA
RTD-RA
RTD-RA(1)
RTD-RA
292,- / 248,-
-
-
3
-
-
3
-
BRP069A41
Wi-Fi Online Ovládač II
KKRP01A
Online Ovládač
59,- / 50,-
-
Online Ovládač I a príslušenstvo
KKRPM01A externá montážna krabička
56,- / 48,-
KKRPW01A sada Wi-Fi kábla s napájaním
63,- / 54,-
Káblové diaľkové ovládanie
BRC944
Káblový diaľkový ovládač
115,- / 98,-
BRC1D52
Káblový diaľkový ovládač
115,- / 98,-
BRC1E52A
Káblový diaľkový ovládač
151,- / 128,-
BRC1E52B
Káblový diaľkový ovládač
151,- / 128,-
Infračervené diaľkové ovládanie
Príslušenstvo ku káblovému diaľkovému ovládaniu
BRCW901A03 3 m kábel pre diaľkový ovládač BRC944
23,- / 20,-
BRCW901A08 8 m kábel pre diaľkový ovládač BRC944
215,- / 183,-
Ostatné príslušenstvo
Adaptér pre rozhranie KNX protokolu
Adadptér pre rozhranie ModBus protokolu
KRP980A1 rozširujúca PCB doska pre port S21
1) s KRP980A1 | 2) Súčasťou tejto jednotky nie je ovládanie. Káblový alebo infra ovládač je potrebné objednať zvlášť | 3) KLIC-DD 187 € | 4)KLIC-DI 211 € | 5)RTD-RA 277 € | 6)RTD-NET 233 €
26 | JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
PREHĽAD FUNKCIÍ PRODUKTOV /
OVLÁDAČOV A PRÍSLUŠENSTVA
Nexura
Podstropné
jednotky
Tenké kanálové
jednotky
Kanálové jednotky
Kazetové jednotky
s kruhovým výfukom
Kazetové jedn. s plochým
dekoračným panelom
Podstropné
jednotky
Flexi jednotky
TXV-AB
FVXG-K
FVXS-F
FDXS-F(9)
FBQ-C8
FCQG-F
FFQ-C
FHQ-C
FLXS-B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voliteľné
Voliteľné
-
-
-
9
9
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
9
9
-
-
-
-
-
9
-
9
9
-
-
-
-
-
-
9
9
9
-
-
-
-
-
9
-
9
9
-
-
-
-
-
9
-
9
9
S káblovým
ovládačom
S káblovým
ovládačom
9
S káblovým
ovládačom
S káblovým
ovládačom
-
9
9
9
S infračerveným
ovládačom
S infračerveným
ovládačom
S infračerveným
ovládačom
S infračerveným
ovládačom
S infračerveným
ovládačom
9
-
9
9
-
-
-
-
-
9
-
9
9
-
-
-
-
-
9
-
-
-
9
9
9
9
9
9
-
9
9
9
9
9
9
9
9
-
-
-
9
9
9
9
9
-
-
-
-
-
9
9
9
Voliteľné
-
FTXV-AB
FVXG-K
-
Štandard
FVXS-F
FDXS-F(9)
FBQ-C8
FCQG-F
FFQ-C
FHQ-C
FLXS-B
-
-
3
3
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
3
-
-
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
3(2)
-
Štandard
Štandard
BRC4C65(2)
BRC4C65(2)
BRC7FA532F(2)
BRC7EB530W/
BRC7F530 (W/S)(2)
BRC7G53(2)
Štandard
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
3
3
KLIC-DD
KLIC-DD
KLIC-DI
KLIC-DI
KLIC-DI
KLIC-DI
KLIC-DI
KLIC-DD
RTD-RA
RTD-RA
RTD-NET
RTD-NET
RTD-NET
RTD-NET
RTD-NET
RTD-RA
-
-
-
-
-
-
-
-
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov. Uvedené ceny sú doporučené ceny bez DPH.
-
BRP069A41 užívateľské
rozhranie
KBRC01A
BRC1E52A/B
BRC944
JEDNOTKA PRE VÁŠ PERFECT C°MFORT | 27
Daikin kompletné riešenie na kľúč Vám poskytne:
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý
účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu
a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu
klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU)
a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu
na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99
e-mail: [email protected], www.daikin.sk
Download

Klimatizácie pre Váš domov - COM